Categories
Rokovala Rada VVB
12. októbra 2017 VVB

 

——————————

Dňa 9.10.2017 rokovala Rada VOJENSKÉHO VETERÁNA BRATISLAVA pod vedením predsedu plk. v.v. Ing. Ladislava BALLU, ktorý oboznámil členov s programom. Privítal hostí plk. v.v. Ing. Jaroslava JUNEKA a plk.v.v.   Vratislava MOJŠA, ktorý informoval členov Rady o konaní stretnutia na generálnom štábe 25.9.2017 k dokumentu “VOJENSKÁ STRATÉGIA SR”.  Zúčastnili sa ho združenia, ktoré spolupracujú s Ozbrojenými silami SR, alebo majú akýkoľvek kontakt s armádou a pomáhajú pri jej rozvoji. Podľa plk.v.v.V. MOJŠA sa konštatoval fakt, že situácia nie je dobrá v oblasti výzbroje a výstroja, ale aj vo výcviku a personálnej obsadenosti funkcií. Vo svojom vystúpení vyslovi l názor, aby sa vytvorila ” ÚNIA VOJENSKÝCH VETERÁNOV ” ktorá by koordinovala postupy záujmových organizácií, ktoré majú blízko k armáde a cítia k nej zodpovednosť aj po odchode do výsluhového dôchodku.

Úlohy z poslednej Rady VVB boli splnené – išlo o účasť na vyššie spomínané stretnutie k vojenskej stratégii SR, 13.9.2017 – zabezpečenie vyznamenaní našich členov medailami ministerstva obrany, ktoré sa budú odovzdávať 11.11.2017 na vojnovom cintoríne Petržalka – Kopčany, účasť našich 6 členov na oslavách Dňa OS SR v Brezovej pod Bradlom 22.9.2017.

Plk. v.v. Ing. Juraj KAYSER informoval o stave zabezpečenia Dňa vojnových veteránov ČERVENÉ MAKY po rokovaní s vedúcou oddelenia marketingu KaMNO SR Mgr. Medviďovou. Pietny akt organizuje naše združenie s ministerstvom obrany SR.Na základe toho sa rozdelili úlohy členom nášho združenia pre kvalitné zabezpečenie kladenia vencov 11.11.2017 o 10,00 hod. v priestoroch Vojnového cintorína Bratislava – Petržalka – Kopčany. V tomto smere sa vyjadril aj plk. v.v. Ing. Jaroslav JUNEK, ktorý bude celé podujatie moderovať. Ďalšie upresnenie a kontrola pripravenosti tejto akcie  bude 6.11.2017 na zasadaní Rady VVB. Bolo by dobré, aby sa tejto akcie zúčastnilo čo najviac našich členov a mož no by sa niektorí mohli dobrovoľne prihlásiť pomôcť pri organizovaní akcie na vysokej spoločenskej úrovni. V tento deň bude otvorený aj blízky bunker, kde si návštevníci budú môcť prezrieť zaujímavé dobové materiály a informácie vojenského charakteru v tejto časti Bratislavy z minulých rokov minulého storočia.

Blíži sa koniec roka a blíži sa aj tradičná VIANOČNÁ KAPUSTNICA. Všetci členovia Rady sa zhodli na tom, že toto posedenie pri kapustnici sa bude konať 14.12.2017 v priestoroch Posádkového domu na Dulovom námestí – všetci členovia sú vítaní a veríme, že ich príde čo najviac, aby sme si okrem kapustnice ” pochutnali” aj na oceňovaní našich aktívnych členov a vymenili si názory a podnety na ďalšie pôsobenie občianskeho združenia.

Aj touto cestou žiadame našich členov o návrhy na činnosť združenia v roku 2018 – plán sa už začína “napĺňať ” známymi oblasťami a akciami, ale radi by sme privítali aj podnety od našej širokej členskej základne.

V dňoch 26.-28.1.2018 sme boli pozvaní Cechom puškárov a delostrelcov Bratislava na prvý ročník bowlingoveho turnaja ku Dňu delostrelcov v Častej Papierničke. Ešte do 6.11.2017 je možné, aby sa záujemcovia prihlásili ako reprezentanti nášho občianskeho združenia na podujatí medzinárodnej úrovne.

Na záver rokovania Rady privítal predseda plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Milana FTÁČNIKA, ktorý oboznámil prítomných členov Rady so svojim volebným programom a so vzťahom k armáde. Poukázal na fakt, že by si vedel predstaviť nadviazať užšiu spoluprácu aj s našim občianskym združením. V diskusii boli položené otázky k doprave Bratislavy a kraja vôbec, k zdravotníctvu, školstvu, ale aj k sociálnej oblasti, ktorá sa do istej miery dotýka aj vojakov vo výslužbe.

Ďalšie rokovanie Rady VVB bude 6.11.2017.

plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca VVB

Pridaj komentár
*