Categories
Delostrelci salvami oslávili štátny sviatok SR
2. januára 2018 VVB

 

Delostrelci salvami oslávili štátny sviatok SR

——————————————————————

 

1.1.1993… Deň, ktorý znamenal pre slovenky a slovákov vznik samostatného štátu, SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V náväznosti na to, okrem iných inštitúcií a orgánov, vzniká aj Armáda Slovenskej republiky, dnes Ozbrojené sily SR.

1.1. 2018 teda uplynulo už 25 rokov od vzniku samostatnej republiky a toto okrúhle výročie, ako už tradične, sme si pripomenuli vypálením 20 sálv z Tyršovho nábrežia v Bratislave. Tejto udalosti sa zúčastnili aj traja členovia nášho o. z. VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava plk. v.v. Jaroslav JUNEK, plk.v.v. Jozef HALAPÍN a plk. v.v. Ivan KVAČKAJ.

Salvy vypálili delá delostrelcov Samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec, ktorý má vo svojej výzbroji 122 mm delostrelecké húfnice HD-30. 6 diel na petržalskej strane presne o 14 hodine 1.1.2018 pod velením historicky prvej veliteľky por. Mgr. Táni FALISOVEJ vypálili prvé salvy na počesť 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Na túto jedinečnú udalosť sa prišlo pozrieť niekoľko sto divákov-zvedavcov všetkých generácií a samozrejme, nemohol chýbať minister obrany SR Peter GAJDOŠ a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan MAXIM.

Po úspešnej premiére sme veli teľku por. Mgr. Táňu FALISOVÚ požiadali o rozhovor.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do Ozbrojených síl SR?

por. Mgr: T. Falisová  – Môj ocko – desiatnik v zálohe – absolvoval vojenskú povinnú službu a to ma inšpirovalo pre vstup do armády. Zdalo sa mi to ako zaujímavé povolanie aj pre ženy. Chcela som to vyskúšať , keďže je to pre ženu nezvyčajná profesia. A tak sa mi podarilo vyštudovať Akadémiu OS SR Liptovský Mikuláš, odbor bezpečnosť a obrana štátu. Štúdium som ukončila v júli 2017 v hodnosti poručík.

Čo bolo najťažšie, ako vidím, pre útlu žienku v poľnej rovnošate počas štúdia?

 por. Mgr: T. Falisová – Zo začiatku hlavne zvyknúť si na ten vojenský režim počas štúdia a potom fyzická zdatnosť. Ale zvládla som všetko aj za pomoci chlapov – vojakov. Po skončení školy som nastúpila k vojenskému útvaru do kancelárie. To ma ale nebavilo a tak som sa dostala priamo k bojovej jednotke, kde som spokojná.

Ako vás ale prijali chlapi v jednotke ako svoju veliteľku?

por. Mgr: T. Falisová – Myslím si, že veľmi dobre. Zo začiatku to bolo určite ťažké a zložité pre obidve strany, veď viete, akí sú chlapi … Museli si na mňa zvyknúť ako na ženu v rovnošate, ktorá im bude veliť, riadiť výcvik a v istom smere aj časť života… Teraz ale môžem povedať, že máme spolu dobré vzťahy a  som s nimi aj ja veľmi spokojná. Napokon, dnešné salvy sú jedným z dôkazov – počúvali ma na slovo …

Na tejto akcii, pálenie sálv pri príležitosti štátneho sviatku SR, ste velili prvý raz. Čo to pre vás osobne, ale aj jednotku  znamenalo?

por. Mgr: T. Falisová – Pre mňa osobne je to veľká česť, že som mohla veliť jednotke pri týchto salvách  a pre vojakov je to tiež veľká pocta zúčastniť sa  týmto spôsobom na oslavách 25. výročia vzniku SR, ktorej pevnou súčasťou sú aj Ozbrojené sily SR.

Po úspešných salvách ste boli spoločne s veliteľom batérie ocenená ministrom obrany…

por. Mgr: T. Falisová – Bola som milo a veľmi prekvapená. Mala som veľmi dobrý pocit, neviem ho ani opísať … potešila som sa tomuto oceneniu, ktoré je ocenením aj mojich vojakov a vojačiek, keďže ako žena som tu nebola jediná. Čo bude o rok, či sem opäť prídem, neviem… ale bola by som rada.  Možno prenechám miesto inému veliteľovi a vojakom, aby aj oni zažili túto atmosféru… veď nás ľudia ocenili svojou návštevou a aj potleskom, čo sme vôbec nečakali …

 

 

 

Slovo sme dali aj ministrovi obrany SR P.GAJDOŠOVI:
—————————————————————————

“Dnes sme zažili historickú chvíľu nášho delostrelectva – prvú veliteľku por. Filusovú. Dnešnú úlohu splnila na výbornú a nielen ona, ale všetci delostrelci. Veliť vojakom pri slávnostných salvách je veľká zodpovednosť a pocta nielen pre ňu ako osobu, mladú dôstojníčku, ale aj pre príslušníkov Ozbrojených síl SR. Počuli sme občanov, ktorí sa prišli pozrieť na túto nevšednú udalosť a vojakov-delostrelcov odmenili potleskom za splnenie úlohy aj na blízkom moste cez Dunaj. Chcem pri tejto príležitosti zaželať všetkým v roku 2018 pevné zdravie, aby bol rokom šťastným, aby naši príslušn&iacut e;ci OS SR zaznamenali veľa úspechov v profesionálnom raste i v osobnom živote,” zdôraznil minister obrany a dodal, že “Deň delostrelectva je 15. január, ktorý sa bude opäť oslavovať a tak si pripomenieme historické vystúpenie delostrelcov pri Jasle”.                        

Po jeho slovách zaznelo na Tyršovom nábreží hromové:

S L Ú Ž I M E    V L A S T I …


 

 

 

 

6 komentárov
 1. táto čo velila by si zaslúžila post pána, ktorý má silnejšie rozkazy ako zákony.
  --
  aj na youtube aj tu by som poprosil veteránov vojakov aj spolubojovníkov, ktorí tam boli v r. 1974/76 aby sa ozvali, že čo je s nimi, na uľahčenie spomínania by som uviedol, že som slúžil u TOP, kde bol náč. mjr. Sštvanc, v tej dobe náč. automobilovej techniky npor. Pavlík a náč. delostreleckej tech. ppor. Nodžák, myslím, že po 40 rokoch som tým žiadne tajomstvo nevyzradil. Ved ked si spomínam, mali sme tam pomerne modernú zbraň na tú dobu raketomet na podvozku z 815, opravy sa vykonávali pod zaplachtovanou technikou, lebo dielne boli také nzke, že tam by sa nezmestili a zaplachtované to bolo z dôvodu utajenia, pri čom v časopise vojak boli zverejnené kompletné TTD

 2. Brezno -- tu som robil prvú reportáž do vojenského magazínu AZIMUT, kde sa konala prvá prísaha vojakov a dôstojníkov i práporčíkov / podľa vtedajších hodností/ novej republike -- SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Bol som na to hrdý a stále som na to hrdý… žiaľ, zrušením delostrelcov istým ministrom obrany a tým aj slovenskou vládou, došlo aj s likvidáciou kasární, do ktorých sa investovali peniaze aj po zmene spoločenského zriadenia -- z tzv. socializmu na tzv. kapitalizmus, čím začalo ich nivočenie, povedané po horehronsky. Pochádzam z toho kraja, takže mi bolo z toho veľmi smutno… žiaľ, civilizácia armády a radikálne znižovanie počtov v armáde zasiahli aj posádku BREZNO… v súčasnosti, pokiaľ viem, tak sa tam okrem iného buduje aj obchodné centrum, ale skutočne to v nedávnej minulosti vyzeralo veľmi zle… preto držím palce predstaviteľom delostreleckého a horehronského mesta v správnom využití bývalých slávnych delostreleckých kasární, ktoré mali veľkú históriu.
  Teraz už ostala len v niektorých srdciach a nadšencoch … delostrelcoch a krajanoch…

 3. Maroš, sme skoro zdravotne rovnako, ale nejde o to, tie kasárne mohli likvidovať už dávnejšie, tejto vlády sa absolutne nezastávam, ale prečo takéto niečo dopustili, viem že 40 ročná kuchyňa vtedy nová, je už zastaralá, ale aj tak, des, čo sa tam stalo.

 4. Vladimír, ak dobre sledujem zo svojho invalidného vozíku situáciu, tak s prestávkou 1,5 roka tu od roku 2006 vládne pevnou rukou jedna vláda. Koaliční partneri boli ako spestrenie jednofarebnosti.

 5. Neviem, ktorá vláda súhlasila s tým, aby sa kasárne v Brezne dostali do takého stavu, v akom som ich videl na youtube, hrozné niečo, slúžil som tam v r. 1974-76 vôbec som nič nespoznal z tých záberov.

 6. Po vypálených salvách a kontrole bezpečnosti po streľbe, sme spolu s aktívnymi vojakmi delostrelcami, ale aj s MO SR pobesedovali priamo pri delách a pospomínali si na našu aktívnu činnosť v delostreleckých jednotkách.
  Tejto akcií sa zúčastnili aj ďalší členovia nášho združenia VVB a to kpt. v.z. Ing. URBÁN Juraj, pplk. Ing. GRNÁČ Roman a pplk. Ing. BARANČIK Pavol koordinátor palebnej podpory -- náčelník delostrelectva GŠ OS SR.

Pridaj komentár
*