Vyberte stranu

Vážení delostrelci, priatelia a sympatizanti, 

……..     delostrelci v ČR a SR si každoročne pripomínajú 15­.01. ako Deň čs. raketového vojska a delostrelectva. Sme radi, že na tento deň sa nezabudlo, ba naopak – znovu sa oživuje tradícia​ delostrelcov​.

……..    Tento rok je už 73. výročím bitky u Jasla, kde delostrelci l. čs. armádneho zboru úspešne zasiahli po boku Sovietskej armády do oslobodzovacích bojov proti vojskám hitlerovského fašizmu. Naši delostrelci v tejto bitke preukázali vysokú bojaschopnosť, presnosť a majstrovskú zručnosť. Dokázali prelomiť súvislú a pevnú líniu frontu nepriateľa. Toto prelomenie obrany je svedectvom dôkladnej, všestrannej prípravy, odbornosti a vysokého nasadenia aj ostatných bojových jednotiek. S úctou pripomíname, že československí delostrelci pri oslobodzovaní ČSR nesklamali. Účinnosť delostreleckej prípravy bola vynikajúca, odborníkmi dodnes uznávaná. Sme hrdí na nastupujúcu generáciu, ktorá si fortieľ, návyky a zručnosť zachovala. Sme presvedčení, že to spoľahlivo dokážu naši delostrelci i dnes. Dovolíme si bez nadsádzky konštatovať, že medzi nami vyrástli ľudia, vysokokvalifikovaní odborníci a špecialisti, profesionálni delostrelci, ktorí predstavovali a stále predstavujú výkvet československého raketového vojska a delostrelectva, dôležitý segment bývalej ČSĽA, predstavujúci železnú hrozbu proti akémukoľvek nepriateľovi. Táto uznávaná tradícia permanentného výcviku v ČSĽA vytvorila a stále aj vyt​vára úspešné predpoklady pre rozvoj a skvalitňovanie delostreleckého zabezpečenia našich ozbrojených síl. Patria im prejavy uznania, pozornosti a obdivu nad dokonalosťou zvládnutého náročného cviku, drilu a zároveň tak symbolicky varovali tých, ktorí by chceli ohroziť bezpečnosť našej vlasti.

Preto aj naši delostrelci v duchu tejto tradície – zohrali svoj významný podiel na tom, že v strednej Európe, plnej kontroverzných zoskupení, sme strávili v relatívnom pokoji. Budili náležitý rešpekt a žiadne vojnové konflikty a priame ​vojnové ​konfrontácie nastupujúce generácie ani nepoznali. Európsky mier nebol totiž zadarmo. Je to citlivá hodnota, ktorú ​dnes ​mnohí chápu ako samozrejmosť a danosť. Bola však výsledkom neuveriteľnej driny, tvrdého výcviku, obetavosti a odhodlania brániť vlasť. Kvalitu a špecifiká našej vojenskej služby si až teraz uvedomujeme.

Svoje vojenské poslanie ​sme ​splnili a môžeme byť na ​vojenskú službu  oprávnene hrdí. Ktosi dávno pred nami, totiž povedal, že: „Delostrelectvo je bohom vojny“.

V mene patrónky delostrelectva – svätej Barbory, prajeme našim delostrelcom ​ a príslušníkom raketového vojska​, ale aj Vám všetkým najmä dobré zdravie, šťastie, elán a optimizmus, láskavý úsmev na tvári a veľa osobného blaha. Ďakujeme Vám.

S priateľským pozdravom
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár
Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA