Categories
Pozdrav ku dňu delostrelectva
15. januára 2018 História vojenstva a bezpečnosti

Vážení delostrelci, priatelia a sympatizanti, 

……..     delostrelci v ČR a SR si každoročne pripomínajú 15­.01. ako Deň čs. raketového vojska a delostrelectva. Sme radi, že na tento deň sa nezabudlo, ba naopak – znovu sa oživuje tradícia​ delostrelcov​.

……..    Tento rok je už 73. výročím bitky u Jasla, kde delostrelci l. čs. armádneho zboru úspešne zasiahli po boku Sovietskej armády do oslobodzovacích bojov proti vojskám hitlerovského fašizmu. Naši delostrelci v tejto bitke preukázali vysokú bojaschopnosť, presnosť a majstrovskú zručnosť. Dokázali prelomiť súvislú a pevnú líniu frontu nepriateľa. Toto prelomenie obrany je svedectvom dôkladnej, všestrannej prípravy, odbornosti a vysokého nasadenia aj ostatných bojových jednotiek. S úctou pripomíname, že československí delostrelci pri oslobodzovaní ČSR nesklamali. Účinnosť delostreleckej prípravy bola vynikajúca, odborníkmi dodnes uznávaná. Sme hrdí na nastupujúcu generáciu, ktorá si fortieľ, návyky a zručnosť zachovala. Sme presvedčení, že to spoľahlivo dokážu naši delostrelci i dnes. Dovolíme si bez nadsádzky konštatovať, že medzi nami vyrástli ľudia, vysokokvalifikovaní odborníci a špecialisti, profesionálni delostrelci, ktorí predstavovali a stále predstavujú výkvet československého raketového vojska a delostrelectva, dôležitý segment bývalej ČSĽA, predstavujúci železnú hrozbu proti akémukoľvek nepriateľovi. Táto uznávaná tradícia permanentného výcviku v ČSĽA vytvorila a stále aj vyt​vára úspešné predpoklady pre rozvoj a skvalitňovanie delostreleckého zabezpečenia našich ozbrojených síl. Patria im prejavy uznania, pozornosti a obdivu nad dokonalosťou zvládnutého náročného cviku, drilu a zároveň tak symbolicky varovali tých, ktorí by chceli ohroziť bezpečnosť našej vlasti.

Preto aj naši delostrelci v duchu tejto tradície – zohrali svoj významný podiel na tom, že v strednej Európe, plnej kontroverzných zoskupení, sme strávili v relatívnom pokoji. Budili náležitý rešpekt a žiadne vojnové konflikty a priame ​vojnové ​konfrontácie nastupujúce generácie ani nepoznali. Európsky mier nebol totiž zadarmo. Je to citlivá hodnota, ktorú ​dnes ​mnohí chápu ako samozrejmosť a danosť. Bola však výsledkom neuveriteľnej driny, tvrdého výcviku, obetavosti a odhodlania brániť vlasť. Kvalitu a špecifiká našej vojenskej služby si až teraz uvedomujeme.

Svoje vojenské poslanie ​sme ​splnili a môžeme byť na ​vojenskú službu  oprávnene hrdí. Ktosi dávno pred nami, totiž povedal, že: „Delostrelectvo je bohom vojny“.

V mene patrónky delostrelectva – svätej Barbory, prajeme našim delostrelcom ​ a príslušníkom raketového vojska​, ale aj Vám všetkým najmä dobré zdravie, šťastie, elán a optimizmus, láskavý úsmev na tvári a veľa osobného blaha. Ďakujeme Vám.

S priateľským pozdravom
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár
Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

"1" Comment
  1. Ku dňu delostrelcov som si zalistoval na tomto webe, našiel som nemilý dar ku sviatk, priamo od “delostrelca”. Pozrite si https://www.bezpzlozky.eu/2017/06/delostrelectvo-v-nasich-dejinach/, je to naškodu, nebudeme tu večne.

Pridaj komentár
*