Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

 

Download (DOCX, 264KB)

 

17 Komentárov na V roku 2017 nás opustili:

 • Priatelia,
  po vysvetlení si sporných otázky ohľadne uverejnenia zoznamu zosnulých VD s riaditeľom VÚSZ plk.Ing. Gustavom Tarcsim, som pochopil že nie je v možnostiach orgánu VUSZ tento zoznam uverejniť. Nemôžem tvrdiť že by VUSZ nemal záujem byť nám nápomocný, naopak. Vcelku vystihol situáciu v súvislostiach zo zákonom p. Fedorčík v predchádzajúcom komentári, takže nebudem opakovať už napísané. To že sa nám podarilo uverejniť zoznam vlani, resp. že podobný zoznam uverejňuje APVV na svojom webe, nechajme stranou.
  Je zbytočné poukazovať nato že za posledných 10 rokov sa ani jeden pozostalý neohradil proti zverejneniu mena svojho príbuzného v zozname a naopak v desiatkach prípadov som musel dopĺňať zoznam na základe žiadosti pozostalých napr. že ich otec taktiež slúžil v ČSLA a chýba v zozname (asi bral VD v Česku a nie od VUSZ).
  Aj v tomto prípade sa ukázuje nutnosť zmeny zákona, ktorý nie je stavaný pre záujmy a potreby ľudí (a koľko takých zákonov sa “splodilo” len za ostatné roky!).
  Máme na tom svoj diel všetci, doporučujem začať so zmenou už teraz v najbližších voľbách, inak sa nepohneme ďalej napriek tomu že MO SR riadi vojak (gen.v.v.Gajdoš a plk.v.v.Hoľko-IKVČ).
  Komentáre pod týmto článkom uzatváram z moci webmajstra.

 • Vážení,
  žiaľ zákony neumožňujú, aby úrad poskytol údaje o zosnulých (sú to osobné údaje) bez súhlasu pozostalých.

  40/1964 Zb. -občiansky zákonník
  Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2019

  Ochrana osobnosti
  § 15
  Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jeho osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jeho rodičom.

  Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

  § 374
  Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi

  (1) Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní
  a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo
  b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1
  a) spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,
  b) verejne, alebo
  c) závažnejším spôsobom konania.

  Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:
  §78
  (7.) Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.

  Takže nie je potrebné napádať pani poručíčku. Tiež sa prikláňam k tomu, že uvedená poručíčka by bola
  asi prospešnejšia u vojsk, jej miesto zastane na úrade civilný zamestnanec. Armáda berie z civilu absolventov
  škôl a obsadzuje funkčné miesta, na ktoré nemajú odborné vzdelanie, prax a “zásluhy”.

 • APVV zverejňuje iba svojich členov ,ktorí dokončili svoju púť.
  Podobný problém riešili virtuálne cintoríny , dostalo sa im odpovede ,že v prípade zosnulých sa nepoužíva ochrana osobných údajov.

 • Mala reakcia : APVV zverejňuje a stále aktualizuje zoznam zomretých v exceli.. Majú medzi sebou veľa titulovaných JUDRakov a ide to a neverím, že je to v rozpore s citaciami mladej poručičky z VUSZ. ……..
  Nápad a otázka: Nemohla by nám APVV v danej veci pomôcť? Ako oni to dokázali a my stále narazime……
  Viac na http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=226

  Všetko dobre.

  Murcko

 • Kto nechce hľadá dôvody, kto chce hľadá riešenie. Stačí si kliknúť Asociáciu policajtov vo výslužbe, ktorá nemala a nemá také problémy s odborom sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra a zosnulých si môžete na ich webovej stránke priebežne nájsť.
  Navyše pani vedúca oddelenia VÚSZ nie je civilistka ale profesionálny vojak (poručík) takže to tým viac kričí. Potrebujú Ozbrojené sily v zostave VÚSZ úradníčku profesionálneho vojaka? Načo sú nam vojaci na takýchto úradoch? Len nato aby sa mali lepšie než keby boli občianski zamestnanci a neskôr dostali aj výsluhový dôchodok. Právom potom poukazuje civilná verejnosť na takúto prax.
  Pritom na stupňoch útvar sú neobsadené miesta a pani poručíčka by mohla získavať skúsenosti u bojového útvaru a nikto jej nebude závidieť “výhody” vojenského remesla. My všetci sme prešli najskôr bojovými útvarmi a potom sme mohli na vyšších stupňoch a úradoch lepšie chápať a riešiť problémy vojakov a vojenských dôchodcov.

 • Podľa mňa ide zo strany VÚSZ o nekomplexný pohľad na citovaný zákon. Pouvažujte sami.
  1. Slovník cudzích slov (akademický) z r 2005 vysvetľuje slovo identifikovať takto:
  “identifikovať nedok. i dok. ‹l› (koho, čo)
  zisťovať, zistiť, určovať, určiť totožnosť niekoho al. niečoho: identifikovať mŕtvolu; identifikovať listinu”
  2. Zákon o ochrane osobných údajov v § 2 stanovuje, že:
  “Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. ”
  Na základe citovaného by sa podľa mňa na meno a priezvisko zomrelého, zákon o ochrane osobných údajov nemal vôbec vzťahovať.

 • Tak som sa konečne zasa raz zasmial. Pani Švecová -- vedúca oddelenia výsluhového zabezpečenia
  Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia -- vo svojej odpovedi pánovi Badovi uvádza : “Týmto Vám oznamujem, že podľa § 78 ods. 7) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba.. Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Na základe tohto zákona Vám zoznam zosnulých bohužiaľ nemôžeme zasielať, v prípade kedy by ste takéto údaje potrebovali , je potrebné zabezpečiť si súhlas blízkych osôb. S pozdravom por. Mgr. Lucia Švecová.
  Vravím si, rozmýšľala vôbec táto osoba nad tým čo napísala? No však sa len zamyslite nad tým, pán Bada ju prosí o zoznam zosnulých za rok 2018 a ona mu odpíše, že mu ho nemôže dať, pokiaľ nebude mať súhlas od blízkej osoby zomrelého. A odkiaľ má zohnať ten zoznam, aby si vypýtal súhlas na zverejnenie zosnulého. Alebo že by sme sa už dostali do štádia, že dnes vládne jasnovidectvo? Tak to potom nepotrebujeme úrad, ktorý o tom vedie prehľad zo zákona a mal by nám to povedať. Alebo ako to vlastne je? Niečo je choré v tomto štáte.

 • Tak veru! Už zasa sa nesmieme dozvedieť oficiálne že kto zo spolubojovníkov už nieje medzi nami.
  A tak si myslím, a nebudem ďaleko od pravdy, že nám do čela VÚSZ nastúpila generácia, ktorá si s nadprácou pre nás VD priliš nezadá. Vlani sme si osobne u pána riaditeľa Tarcciho vysvetlili že by to šlo a ako by to šlo, pani Papšíková dostale úlohu a zo cťou ju splnila (pozri zoznam vyššie), a teraz zasa stará obohratá pesnička o tom, “ako to nejde”!
  Ďakujem kolegovia Gustav Tarcsi a Vladimír Jankovič (to ďakujem myslím samozrejme veľmi ironicky).

  Pre tých ktorí mi vytrvale posielali prosby a žiadosti o uverejnenie zoznamu za 2018 uverejňujem nasledovné:

  ŽIADOSŤ
  od: Pavol Bada komu: Gustav Tarcsi ,
  “< Vladimir.Jankovic@vusz.sk >”
  dátum: 22. 3. 2019 12:59
  predmet: Žiadosť o zaslanie zoznamu zosnulých 2018

  Vážení kolegovia v zbrani,
  veľmi pekne Vás všetkých na VÚSZ pozdravujem aj v mene kolegov dôchodcov a tak ako po ostatné roky poprosil by som Vás o zaslanie zoznamu zosnulých za rok 2018. Naši, ešte žijúci kolegovia sú už netrpezliví a nestíham odpovedať na ich záujem.
  Prosím môže to byť v exceli.
  Prajem pekný deň a prepáčte že otravujem.
  Ing. Pavol Bada
  .
  ODPOVEĎ
  od: SVECOVA Lucia A40
  komu: Pavol Bada dátum: 25. 3. 2019 11:43
  predmet: Re: Žiadosť o zaslanie zoznamu zosnulých 2018
  odoslané z: vusz.sk

  Dobrý deň pán Bada,
  Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia bola dňa 22.3. 2019 doručená Vaša elektronická žiadosť o zaslanie zoznamu zosnulých.
  Týmto Vám oznamujem, že podľa § 78 ods. 7) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba.. Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Na základe tohto zákona Vám zoznam zosnulých bohužiaľ nemôžeme zasielať, v prípade kedy by ste takéto údaje potrebovali , je potrebné zabezpečiť si súhlas blízkych osôb.

  S pozdravom
  por. Mgr. Lucia Švecová
  vedúca oddelenia výsluhového zabezpečenia
  Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

  tel.: 0960 316 040
  e-mail: lucia.svecova@vusz.sk

 • Na stránke APVV zverejnili naši kolegovia z radov bývalých policajtov Zoznam zosnulých za rok 2017. Pre zaujímavosť ich počet bol 529. Doplnil by som, že bez problémov uvádzajú aj presný dátum narodenia a úmrtia a vek zosnulých. Predpokladám, že to bolo možné vďaka ústretovosti útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra SR.

 • Pán Bada,
  prosím o doplnenie údajov vo zverejnenom zozname “V roku 2017 nás opustili” u môjho svokra, ktoré majú správne znieť : plk. Doc. PhDr. Jiří Šťastný, CSc. Česť jeho pamiatke. Ešte raz vďaka Vám za zverejnený zoznam a následnú opravu!

 • Prosím prijmite smútočnú správu, že dňa 27.1.2018 nás opustil plk.v.v.RSDr.Peter Kikuc,CSc. (1937 -2018). Pôsobil ako pedagóg na VPA KG v Bratislave a VVLŠ SNP v Košiciach. Posledná rozlúčka s nebohým Petrom sa konala v obci Koromľa dňa 30.1.2018.

 • So smútkom vám oznamujem, že dňa 26.12018 nás navždy opustil mjr. v.v. František Macorlík. Posledná rozlúčka s ním bude 30.1.2018 o 14.00 krematóriu v Leviciach.

 • V prvom príspevku som napísal, že to bolo pár spolupracovníkov a kamarátov, teraz som sa pozeral znova a je to asi počet 12. Podľa abecedy od pilota Ivana Bieleka až po Petra Vaškanina. Nebudem menovať všetkých, len z môjho pohľadu niektorí boli starší ale aj veľa mladších odo mňa.
  Ešte raz veľká vďaka za tento zoznam, nie že by ma tešil, ale aspoň si môžem oživiť spomienky na niektoré situácie prežité s týmito kolegami.

 • Vážený pán Bada, srdečná vďaka za informáciu. Odišlo niekoľko mojich dobrých priateľom s ktorými som strávil roky v ” zelenom “. Medzi nich patri Dominik Benka účastník DKNŠ v Kórey, Ivan Beňo starostlivý správca v Motešiciach,Tibor Bohó už nám nezahrá našu obľúbenú melódiu,JUDr. Emil Hadbábny už nám bezplatne neporadí,PhDr.Jaroslav Hnilička už nepošle pozdravy z turistických ciest po celom svete,Lubomír Hruda nám neskontroluje neevidované poznámkové bloky, Ondrej Ivanisko nám bude pripomínať ZPA 600, Jozef Kopunec už nezastaví nikoho bez priepustky, Vladimír Mičík už neopraví historický magnetofón, Vladimír Míšenka už neskortroluje tesnosť BSS -- Mo -- 4, Pavol Mucha už neprednesie prednášku k histórií oslobodenia mesta, na Ing.Antona Muržica si určite spomenú mnohí absolventi VVTŠ, Jozef Pamětický už nikomu neodošle povolavací rozkaz k nástupu vzsl.Ing.Rudolf Tvaroška nám neoznámi nové udalosti zo sveta, Ing. Ľubomír Vajčovec už do svojej zbierky aerofilatelie nezaradí prvý let. Je tam niekoľko tlačových škriatkov, Jiří Jež bol Ing. Bol dobrý ako Saper Vodička, František Koreň / si myslím, že je to PhDr. František Korený,

 • Pán Bada, srdečne Ti ďakujem za tento zoznam. Našiel som tam svojich priateľov, kolegov. Teraz viem, že zostanú už len v mojich a našich spomienkach. Robíš záslužnú prácu, ktorá sa dá oceniť tým obyčajným, ale ľudským slovom: Ďakujem. Ing. Jozef Krajčír, Trenčín.

 • Pán Bada,
  veľká vďaka . Bohužiaľ som v zozname našiel aj pár svojich spolupracovníkov a kamarátov z Košíc.
  Česť ich pamiatke.

 • Pán Bada,
  patrí Vám vďaka za vytrvalosť a trpezlivosť za zabezpečenie opätovného uverejňovania zoznamov bývalých kolegov, ktorí už nie sú medzi nami.
  Česť ich pamiatke.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: