Vyberte stranu

Download (DOCX, 1.39MB)

 

 

Plukovník v.v. Ing. Mikuláš Effenberger  svoju vojenskú kariéru začínal ako 12 ročný žiak na VŠJŽ v Bratislave, absolvoval Vojenské učilište vo Vyškove a Vojenskú akadémiu v Brne. Slúžil vo výsadkových a prieskumných útvaroch ČSĽA a Spravodajskej správy GŠ ako i Vojenskej spravodajskej službe.

ČESŤ JEHO PAMIATKE !