Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Občianska verejnosť chce dobre spravovanú krajinu

…….My všetci, ktorí sme sa ikskrát sklamali z politikov, my všetci, ktorí vieme, že politikom by sa nemal vystavovať bianko šek dôvery, by sme nemali naletieť primitívnemu konštruktu „dajte nám moc a my sa už o vás postaráme“. Tak ako revolúcia 1998 mala svoje konkrétne požiadavky, tak ako ich nešťastne hľadala Antigorila, tak by sme aj my – na podporu predčasných volieb, novej vlády alebo zrekonštruovanej vlády – mali predostrieť naše vlastné konkrétne požiadavky, ktoré potlačia to, po čom všetci voláme: korupciu, bezbrehé rozkrádanie a prepojenie štátu a organizovaného zločinu. Bez riadnej kontroly našich „vyvolených“ a umožnenia ich postihu sa nič nezmení!

  Zásadné návrhy požiadaviek pre zmenu:

 1. Zaviesť osobitnú zložku prokuratúry, ktorá nebude podliehať Generálnej prokuratúre, ktorá sa bude špecializovať na stíhanie trestných činov korupcie, zneužitia právomocí verejného činiteľa a aplikáciu nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku.
 2. Oddeliť kriminálnu a finančnú políciu od Prezídia Policajného zboru, aby mohli konať samostatne a nepodliehali žiadnym vplyvom vedenia Policajného zboru a Ministerstva vnútra. Inšpekcia Ministerstva vnútra SR musí byť nezávislým orgánom.
 3. Zmeniť financovanie politických strán: -zákaz financovania volebných kampaní súkromným sektorom, -povinnosť viesť analytické účtovníctvo,  -povinnosť mať jeden bankový účet pre stranu,  -prijatie darov nad 300 eur len bankovým prevodom, -povinnosť mať pokladníka s trestnou zodpovednosťou za financovanie strany,  -zaviesť právomoc NKÚ kontrolovať účty politických strán alebo ustanoviť inštitúciu pre dohľad a kontrolu financovania politických strán, -zaviesť asignačnú daň pre príspevky politickým stranám od štátu.
 4. Nefunkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku nahradiť novou právnou úpravou, ktorá zjednoduší podávanie podnetov a rozšíri okruh osôb, ktorým sa môže preverovať majetok.
 5. Zaviesť možnosť preskúmavať aj majetok blízkych osôb, majetok prepojených právnických osôb a majetok manažérov a zamestnancov právnickej osoby.
 6. Zastaviť privatizáciu zdravotníctva; výrazne posilniť samosprávne prvky v nemocniciach a eliminovať vplyv politických strán na menovanie riaditeľov a námestníkov nemocníc a primárov oddelení.
 7. Preskúmať pochybné privatizácie, zvlášť pri veľkých a ziskových podnikoch. Dôsledne vyhodnotiť plnenie všetkých podmienok zo strany privatizérov. V prípade ich nedodržania alebo porušenia uplatniť všetky zmluvné sankcie a pokiaľ to bude možné, od zmlúv odstúpiť.
 8. Na všetkých úrovniach v štátnej správe prijať a dodržiavať princípy otvorenosti a transparentnosti  –v oblastiach nakladania s majetkom štátu, -personálnej politiky štátu, -spoluúčasti verejnosti na rozhodovaní, -prístupu k informáciám, -politiky etiky a predchádzaniu konfliktu záujmov, -mediálnej politiky,  -rozhodovania pri prideľovaní grantov a dotácií, -verejného obstarávania,  -a transparentného rozpočtovania.
 1. Korupciu považovať za trestnú už pri žiadaní, prijímaní alebo sľúbení nenáležitej výhody; bez podmienky bezprostredného porušenia svojich povinností a bez bezprostredného protiplnenia.
 2. Na všetkých úrovniach štátu zaviesť participatívne rozpočty, ktoré umožnia občanom získať spolurozhodovanie a kontrolu nad tým, na aké účely sú používané peniaze z verejných zdrojov.

 

……..Nie je to nič nové. V týchto návrhoch sú obsiahnuté dlhoročné ciele mnohých občianskych iniciatív. Sú identické s návrhmi aké predkladá aj p. Chmelár. Ale práve preto ich treba konečne požadovať, pretože odchod tejto vlády sám osebe problémy tejto krajiny nevyrieši. Aj preto sa stotožnime so slovami výkonného riaditeľa nadácie Zastavme korupciu Pavla Sibylu: Nemožno mať demokratický štát, ak demokratické nie sú politické strany a volebný systém umožňuje, aby sa moc koncentrovala v rukách pár ľudí. Nemáme dostatočné brzdy, nemáme protiváhy a naša krajina sa preto rúti k okraju útesu.“

19 Komentárov na Budeme mať dobre spravovaný štát?:

 • ad Miroslav Pršala
  Vážený pane, nič z toho čo som napísal ste nepochopil. Škoda.
  Neviem ako vy, ja som bol rozhodnutý za spravodlivú vec položiť život, rovnako je natom aj syn. Ja píšem o možných o nezmyselných rozhodnutiach politikov kde by mohla tiecť krv nevinných, ale tomu vy asi moc netoto.

 • ad Štefan Végh
  A k čomu je polícia? Ak máte strach o syna nech odíde od polície a robí niečo, kde sa nemôže nič stať. Keď však niekto ide k polícii, vstupuje tam s vedomím, že je povinný plniť rozkazy, aj keď sa mu to nemusí páčiť a nasadiť aj svoj život za ich splnenie.

 • Ešte by som dodal, že poslanec za stranu SMER-SD z Komárna má 3 kancelárie, v Žiline, Nitre a okrajovej časti mesta *Komárno, zaujímavé kolko krát bol v Žiline??

 • Môj príspevok nie je politický, ale ekonomický motivovaný, ukončiť spoluprácu s pomocníkmi poslancov, načo je niektorým poslancom pomocník, keď už o aktivite poslanca sa dá diskutovať, niekedy vlani som v plus 7 dní, čítal, že takých poslancov je až 37, ktorí vôbec nediskutujú, vôbec nepredkladajú návrhy zákonov a vôbec sa nepodieľajú na poslaneckej činnosti, načo takým pomocník a ešte aj zaplatenie za kanceláriu, tu by sa mohol tiež pozrieť, ako boli finančné prostriedky podchytené v účtovníctve firmy, ktorá priestory prenajíma. Takí pomocníci im máme byť mi, teda tí, ktorí ich volili, formou poslaneckých stretnutí, majú prázdniny viacej ako žiaci tak nech sa aspoň stretávame týmto spôsobom, ved občania ani nevedia koho majú v parlamente.

 • Fico povedal pred jeden a pol týždňom povedal, že sa obáva, že protestujúci budú chcieť vniknúť na úrad vlády počas niektorých demonštrácií a jemu nezostane nič iné, len povolať políciu, aby zasiahla. Následne vyhlásil, že podľa informácií polície budú demonštrácie krvavé.
  Poctivo som si odslúžil svoje roky v policajnom zbore, teraz v ňom slúži môj syn, mám vážne obavy aby polícia nebola použitá proti manifestantom ktorí žiadajú zmeny a očistu od korupcie, mám obavy aj o život svojho syna a ďalších mladých policajtov, ak by boli zneužití proti pokojnej demonštrácii. Verím že v ďalších rokoch čestní policajti – kolegovia -- budú môcť vykonávať svoju službu bez obáv zo zasahovania do ich ťažkej a náročnej práce zo strany nominantov – politikov. Nech sa už heslo “POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ stane realitov a nie posmeškom!
  Verím viceprezidentovi policajného zboru Ábelovi a prokuratúre, že nedovolia zneužitie polície proti pokojnému priebehu, slušný človek výtržnosť nevyvoláva, preto proti výtržnostiam musia riešiť razantne.

 • Jozef Ulian
  komu: prezidium@uvv-sr.sk, sekretariat@szpb.sk, zvazvoj@gmail.com, bada@bezpzlozky.eu
  cc: lubomir.kolencik@gmail.com, dana.chrascova@aos.sk, jana.scigelova@aos.sk
  --
  Slovenskí politici a vlastenectvo vs patriotizmus
  Milí priatelia,
  využívajúc ústavné právo občana SR, som za posledných 10 rokov poslal desiatky (od koncepčných návrhov po až po technické riešenia) podnetov občana
  adresované ústredným štátnym orgánom SR s cieľom skvalitnenia procesov bezpečnostného sektora SR nakoľko v krátkom čase budeme stáť pred takým bezpečnostnými výzvami
  pred akými sme doteraz nestáli.
  Pán bývalý predseda vlády Fico (SMER-SD) ani predseda NR SR Danko (SNS) nereagovali, ani ich sekretariáty, na žiaden podnet.
  Výsledok ako fungujú/nefungujú štátne inštitúcie a diletanti v nich vidíte dnes a denne.
  Prezident a hlavný veliteľ OS SR Kiska prostredníctvo svojej kancelárie aspoň odpovedal, v prílohe Vám zasielam 2 posledné podnety pre info.
  Ja s podnetmi, vlastne i s angažovanosťou, končím, … treba to nechať rozpadnúť.
  Prajem Vám všetko dobré.
  S úctou Jozef Ulian

 • Ad Pavol Bada:
  Já bych si dovolil ještě z téhož pramene ocitovat poslední odstavec:
  …..K pojmu dav, na záver už len voľný, možno že aj nadnesený citát jedného psychiatra, ktorý nie tak dávno na tému davu, či davovej psychózy v televízii povedal: „Ak je spolu viac ako 13 rôznorodých ľudí, potom IQ celého takéhoto zoskupenia je na úrovni najnižšieho IQ jedinca, mínus 100.“
  :good:

 • …rozumný človek aj politik vie, že všetko sa raz skončí! Nerozumným treba v zákone stanoviť, že balamutiť národ môžu maximálne dve volebné obdobia, potom by si mali urobiť nútenú prestávku a na vlastnej koži vyskúšať ako sa na Slovensku ľuďom žije bez ochranky. ….
  Viac od nášho kolegu p. Kotuliča nájdete na: http://doko.blog.sk/detail-fasiangove-masky-politikov.html?a=661be5d2dd30f956119c534127ad08dc

 • Súčasná politická scéna (alebo žiadna vláda bez tlaku „ulice“) nielenže nemá vôľu tvoriť a schvaľovať zákony, ktoré by chránili Slovensko a jeho občanov, ale znamenalo by to pre mnohých “zviazať si vlastné ruky”… Bolo by určite veľmi zaujímavé, pri platnosti takých zákonov sledovať, koľko politických dinosaurov, by ešte malo chuť angažovať sa do mocenských štruktúr. Pri morálnom úpadku v dnešnej dobe, by to ukázalo nám, voličom, pravú tvár tých, čo majú veľké ambície získať moc a vládnuť…pre blaho všetkých, pre zdravú spoločnosť s vysokými morálnymi hodnotami a snahou neustále zvyšovať morálny kredit. Absencia nepísaných morálnych noriem v spoločnosti, je len predpokladom tvorby a legitimity nezmyselných zákonov…čo je živou vodou heterogénnej politickej scény u nás… A zákony ktoré podporujú privilégiá jedných na úkor druhých a nie sú v prospech všetkých občanov ba sa mali odstrániť.
  Zmeny zákonov tak ako sú vyššie uvádzané by sa mali realizovať a „ulica“ by sa malo zamerať na takýto tlak.

 • No, tak by to malo podľa správnosti byť, jak všetci píšete. Avšak Miro Pršala nepíše nič viac a nič menej, len to, že takto to nikdy nebolo, nie je a ani nebude. Snáď len počiatočná euforia, že sa už niečo deje-k lepšiemu- ale výsledok po určitej dobe je, že sa fakt niečo deje, ibaže k horšiemu… Veď to poznáme. (aj súčasná koalícia-eventuélne jej jednotlivé zložky boli svojho času opoziciou a opačne). Ináč by sme tu o tých veciach sotva vypisovali. Stará známa pravda že prachy kazia charakter je trvale platná. Či?

 • Pre Miroslav Pršalal: 14. marca 2018 v 14:29

  Ja som len chcel poukázať na možnosť, a neopakovateľnú príležitosť, k využitiu obrovského potenciálu súčasných protestov “Za slušné Slovensko” na zmenu ich súčasných cieľov.
  Ľudia na týchto protestoch sú zväčša zmanipulovaní a v dobrej viere dovolili aby opozícia zneužila ich rozhorčenie a bezmocnosť vo svoj prospech.
  Ulica by však práve teraz mohla donútiť politikov, aby prijatím tu uverejnených návrhov dokázali, že to myslia so Slovenskom dobre.
  Ak nechcú úplne stratiť tvár mali by návrhy prijať a presadiť, pod tlakom ulice, do legislatívy.
  Ak budú podľa nových podmienok zrealizované voľby a zavedené do praxe navrhované kontrolné mechanizmy a spoluúčasť občanov na vládnutí, tak ani diabol (ako ho nazývate) nebude mať veľmi možnosť svoje postavenie zneužívať v neprospech občana.
  Práve “pragmatičnosť”, ktorou sa hrdíte, ľahostajnosť a strach sú -- a vždy budú -- vodou na mlyn pri vyvolaní podobných kríz ako tu teraz máme my.
  Je najvyšší čas aby sme sa aj my -- občania -- naučili využívať príležitosti tak, ako to robia politici -- ale na rozdiel od nich, my to robme v prospech Slovenska a našich detí.
  …a vo využití príležitosti by možno mohol byť užitočný aj VV BA.
  Stačí energiu “ulice” presmerovať správnym smerom.

 • Neviem kto ako, ale ja som nepochopil v predchádzajúcom komentári že čo navrhuje p. Pršala.
  Ja súhlasím s návrhmi, vrátane čo píše Miror, absolutne však nesúhlasím s názorom p. Pršalu, aby sme nerobili nič a ako skeptici sedeli doma v komore a nadávali že sa nič nerobí. V tom je veľký rozdiel medzi nami občanmi.

 • Nehnevajte sa, ale všetci ste ma veľmi pobavili. Myslel som si, že tu sú skúsení a rozhľadení ľudia, ktorí za roky práce v armáde a polícii stratili naivitu a nazerajú na veci pragmaticky a s nadhľadom.
  Povedzte mi prosím, ktorí politici či dnešní koaliční a lebo opoziční, by si odrezali svoje peňazovody a páky moci. Na týchto veciach politika stojí na celom svete a nikto to nikdy nezmení. Naivní ľudia vyrazia občas na námestia, kde si pokričia a idú domov s dobrým pocitom ako zamiešali politikom kartami. Vždy však poslúžia, čo si sami neuvedomujú, niekomu aby sa dostal cez úderné heslá a pokriky k moci. Tú potom použije ako jeho predchodcovia ak nie horšie.
  Som v tomto skeptik a skeptikom zostanem a vždy hovorím radšej diabol, ktorého už poznám ako diabol nový s veľkými mocenskými ambíciami a apetítom požierať svojich nových poddaných.

 • Návrhy požiadaviek na zmenu môžem len podporiť.
  Je nutné však podotknúť, že k týmto návrhom by bolo dobré pridať zásadnú zmenu volebného zákona a tiež zákona o referende (zníženie kvóra, záväznosť referenda …), aby sa občania mohli legálne, zákonnou a pokojnou cestou -- nie na ulici -- výraznejšie podieľať na správe verejných vecí a smerovaní SR (zahraničnopolitické smerovanie, používanie ozbrojených zložiek SR v zahraničí, prítomnosť zahraničných vojsk na území SR, migračná politika…) -- aby mali možnosť spolurozhodovať o veciach, na ktoré by nemali mať mandát len prezident a vláda. Treba sa pohrať s pojmom priama demokracia a možnosťou uplatniť ju v reálnom živote.
  Ďalšou dôležitou zmenou by malo byť zrušenie ods. 2 článku 7 Ústavy SR -- o tom či budú mať právne akty EÚ prednosť pred zákonmi SR by mali tiež rozhodnúť občania SR.
  Je dôležité aby tieto zmeny boli uzákonené ešte pred ďalšími voľbami -- a jedno či to budú voľby v riadnom termíne, alebo predčasné.
  Jedine presadením spomenutých zmien a ich uzákonením ešte pred voľbami môže dokázať úradujúci prezident, vláda a parlament (koalícia aj opozícia), že im naozaj ide o Slovensko, o ľudí ktorí tu žijú, o dobré spolunažívanie s menšinami a s našimi susedmi ako aj o vyvážené a rovnoprávne vzťahy so všetkými štátmi -- jedine to bude dôkaz, že im nejde len o “válovy” a presadzovanie osobných záujmov a záujmov cudzích štátov na úkor obyvateľov Slovenska a ich bezpečnosti.
  Toto však zatiaľ prezident, koalícia ani opozícia nenúka -- prečo??? -- lebo takáto zmena im nevyhovuje, ich pôsobenie v politike by stratilo pre nich zmysel.
  Za túto myšlienky by mali ísť v súčasnosti ľudia do ulíc -- nie za slušné Slovensko. Slovensko sú jeho bežní občania -- nie politici. Slovensko slušné je, neslušní sú len politici z oboch táborov a prezident.
  A k tomuto cieľu by mali asi v súčasnosti smerovať aj niektoré iniciatívy VV BA. Bez presadenia spomenutých zmien sa totiž nezmení nič, a ak tak len k horšiemu.

 • Jedinou nádejou spojenou s predčasnými voľbami je ochota zotrvať v téme, ktorá je dnes dôležitá. Nesmie ísť o výmenu „pri válovoch“, ale podstatnejší -- nehanbime sa povedať mravný -- obrat.
  Politické strany, sa vyhýbajú v programe zákonu o preukazovaní pôvodu majetku. Čiže chcú všetci kradnúť tak isto ako doteraz! Najskôr nech schvália hmotnú zodpovednosť za peniaze a štát. A až potom sa bavme o predčasných voľbách. To je To čo v tejto chvíli potrebuje Slovensko a Občania. Prosím všetkých čo ešte rozum majú. Skúsme presadiť navrhované zmeny zákonov ináč je nám AMEN.

 • Nami zvoleným poslancom, ako aj následne straníckym vyvoleným lídrom – ministrom a vláde – by nemali radiť osoby, ktoré nato nemajú kvalifikáciu a ide im iba o osobný prospech. Vláda a ministerstvá by nemali mať poradné zbory, ktoré iba sprostredkúvajú zastupovanie štátu rôznymi právnymi inštitúciami zo súkromného sektoru.
  Preto súhlasím s príspevkom plk. v.v. Ing. Ján Pacek: 13. marca 2018 v 11:26, ktorý navrhuje:
  v časti 7 : Novelizovať zákony týkajúce sa odmien za poradenstvo tzv. provízie, nakoľko túto činnosť je povinnosť vykonávať v rámci zamestnania a o túto čiastku znížiť nadobúdaný tovar alebo službu. Dozorné rady obsadiť odborníkmi a nie rodinnými príslušníkmi. Rovnako tak s príspevkom milan sobek 13. marca 2018 v 15:19 o bezpečnostných previerkach.
  Pokial ide o vyšetrovanie, tým nemyslím poslednú kauzu vraždy, nemôžme očakávať že zahraniční vyšetrovatelia za nás vyriešia problémy, ktoré v súčasnosti pretrvávajú v rezorte. Poznám mnohých kolegov vyšetrovateľov, schopných rovnako ako tí najlepší v zahraničí, je treba im dôverovať a neovplyvňovať, nezasahovať, neusmerňovať čo ano a čo nie…

 • Bez systémových zmien, napríklad takých ako sú uvedené v úvodnom článku, sa dostaneme aj pri vládnutí akejkoľvek novej koalície k rovnakému negatívnemu výsledku.
  Je nutné otvoriť otázku obsadzovania pozície prezidenta policajného zboru a šéfa špeciálnej prokuratúry, aby neželané politické tlaky vo vyšetrovaní v budúcnosti neboli vôbec možné (som vyslúžilec a viem o čom hovorím).
  Do funkcie ministra (politická funkcia) by sa mali dostávať iba ľudia schopný niesť zodpovednosť za zlýhania svojho rezortu.
  Je celá rada štátov v ktorých orgány štátu (justícia, prokuratúra, polícia, armáda, aťď), pracujú bez ohľadu na povolebné politické zmeny a to v súlade s platnou ústavou a zákonmi, u nás to bude musieť platiť takisto.

 • Každý kto chce byť v politike nielen radovým poslancom ale vo funkciách brannobezpečnostného zamerania musí mať previerku spoľahlivosti minimálne II. až IV. stupňa .

 • Navrhujem v časti 3 : Zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. Financovanie realizovať formou členských príspevkov.
  v časti 7 : Novelizovať zákony týkajúce sa odmien za poradenstvo tzv. provízie, nakoľko túto činnosť vykonávať v rámci zamestnania a o túto čiastku znížiť nadobúdaný tovar alebo službu. Dozorné rady obsadiť odborníkmi a nie rodinnými príslušníkmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...