Vyberte stranu

 

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) navrhol na vymenovanie do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

generálmajora Daniela Zmeka.

Vláda návrh v stredu 25.04.2018 počas rokovania schválila.

Súčasnému náčelníkovi GŠ OS SR Milanovi Maximovi uplynie 6. mája štvorročné funkčné obdobie.

Generál  Zmeko v súčasnosti pôsobí na ministerstve obrany vo funkcii národného riaditeľa pre vyzbrojovanie a má na starosti modernizačné armádne projekty.

Funkcia náčelníka GŠ OS SR nie je zo zákona zastupiteľná, vzhľadom na to musí byť nový náčelník GŠ OS SR vymenovaný tak, aby funkcia bola vykonávaná bez prerušenia.

Náčelníka GŠ OS SR vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády.

 

Genmjr. Daniel Zmeko:

Počas svojej viac ako tridsaťročnej kariéry v ozbrojených silách pôsobil na veliteľských funkciách u mechanizovaných jednotiek od stupňa čata po stupeň brigáda. Bol náčelníkom odboru pre operácie ako aj náčelníkom štábu veliteľstva pozemných síl, pôsobil na viacerých funkciách v rámci generálneho štábu, vrátane pozície veliteľa Centra riadenia operácií. Bol tiež zástupcom veliteľa pozemných síl. Genmjr. Daniel Zmeko má skúsenosti aj z pôsobenia v misii OSN na Cypre a velil slovenskému kontingentu v Iraku. Ako veliteľ Centra riadenia operácií zodpovedal za všetky operácie v zahraničí a realizoval rozsiahlu transformáciu slovenského kontingentu v Afganistane. Na Generálnom štábe OS SR tiež vykonával funkciu náčelníka štábu pre podporu operácií a bol zodpovedný za oblasť logistiky, financií, personálu, KIS a prevádzky letectva, a to komplexne za celé ozbrojené sily. V súčasnosti plní úlohy v oblasti modernizácie a vyzbrojovania. Má teda bohaté skúsenosti nielen z priameho velenia, ale i v oblasti realizácie podporných procesov z úrovne nielen generálneho štábu, ale i ministerstva obrany.

Prevzaté z webu MO SR

 

 

PS: vyjadrenie generála Macka 

Download (PDF, 246KB)