Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

 

………Rozsudkom Najvyššieho súdu SR v rozsahu 11 strán, je vec nevalorizácie Štefan Kin právoplatne ukončená. A keďže kolega v tejto našej veci nebol úspešný, za tohto právneho stavu má už právo podať podanie na ÚS SR a následne ak by bol neúspešný aj na ÚS SR, tak by  mal právo podať podanie na medzinárodný súd (ESĽP). 

……..Na základe dohody s Ing. Štefanom Kinom zverejňujem celý rozsudok na tejto našej internetovej stránke. V prípade záujmu vedenia APVV, alebo ZV SR, o uverejnenie rozsudku na svojom webe sa nekladú žiadne prekážky. Zverejnením rozsudku sa sleduje iba jeden cieľ a to informovať našich výsluhových dôchodcov bezpečnostných zložiek o výsledku podania jednotlivca v tejto našej spoločnej veci. 

Pán kolega Štefan Kin dodáva:

„ … či v tejto veci ešte pôjdem ďalej dám vedieť v priebehu tohto mesiaca po tom, čo sa poradím s mojím advokátom.  A TERAZ V TEJTO NAŠEJ VECI UŽ SOM SKUTOČNE PRED BRÁNAMI ÚSTAVNÉHO SÚDU SR, A JE UŽ LEN NA MNE AKO SA ROZHODNEM, SOM VŠAK DOSŤ VEĽMI ZNECHUTENÝ, AKO MA “VŠETCI PODPORILI”, keďže v ďalšom konaní ak by som v ňom pokračoval, si to ako vyzerá financujem sám z rodinného rozpočtu“. 

 

Doporučujem kliknuť na šipku v pravom rohu hore.

Download (PDF, 4.34MB)

 

Súvisiace články:
https://www.bezpzlozky.eu/2017/08/horuce-leto-2012/
https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/

50 Komentárov na Nevalorizácia 2012 pred bránou ÚS:

 • Ak ma pamäť neklame, v októbri 2020 bude už rok, keď bol odročený súd -- na neurčito na KS BA 1 s pánom Ing. Ľubomírom Dubeňom (už žiaľ nemôžem nájsť príslušnú rubriku na tomto webe…) ohľadom nevalorizácie našich VD z r. 2012.Do predpokladaného ukončenia činnosti tohoto webu s termínom 31.12.2020 pre krátkosť času už najskôr nedôjde k žiadnej zmene.(možno sa mýlim…)Tým pádom táto problematika nevalorizácie VD už ostáva do budúcnosti pre nás všetkých najskôr pasé -- resp. už sa o výsledku ani nebudeme mať ako a kde dozvedieť… Som presvedčený, že za vynaložené úsilie je potrebné kolegom tak pánovi Ing. Štefanovi Kinovi, ako aj pánovi Ing. Ľubomírovi Dubeňovi aj ich blízkemu kolektívu kolegov poďakovať.Ešte raz srdečná vďaka.
  Doplnenie … posledné pojednávanie bolo dňa 21.6.2019 o 11,00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 v miestnosti č.33 prízemie a nie na KS BA…

  “Lubomir Duben napísal: 14. mája 2019 v 15:45
  Vážení kolegovia,

  dňa 21.6.2019 o 11,00 hod. sa uskutoční na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 v miestnosti č.33 prízemie pojednávanie vo veci žalobcu Ing.Ľubomír Dubeň proti žalovanému Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a spol. o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Je to už tretie pojednávanie na tomto súde (2 predchádzajúce rozsudky boli zrušené Krajským súdom Bratislava) vo veci nevalorizácie 2012. Na uvedený spor bola uskutočnená zbierka medzi výsluhovými dôchodcami, takže kto má čas a chce vidieť reakciu štátnych orgánov, môže sa ako verejnosť zúčastniť pojednávania a na vlastné oči a uši vidieť a počuť aký je postoj štátu voči nám vyslúžilcom.”
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/

 • Ja som len skopiroval clanok z https://zvazvojakov.sk/2018/06/21/ucet-advokat/ , pretoze som na neho natrafil medzi zoznamom clankov a v uzneseni nie je o nom ziadna zmienka.

 • Chcel som poukázať na skutočnosť KTO prispel na konto ,a na to KTO si uzurpuje na právo deliť .

 • našiel som to presnejšie:… https://www.bezpzlozky.eu/2017/08/horuce-leto-2012/… vybral som zo súvisiacich článkov nad komentármi.
  “na ktorý sa vyzbieralo asi 21 000 eúr, zostatok asi 17 500 eúr”… z komentára Dr. Milan Kolen napísal: 18. januára 2018 o 22:18 /v linku/.

 • pre Juraja Fuseka :good:
  .
  Niekde na webe písalo, že bolo vyzbieraných okolo 23 tisíc eúr.Až sa nemýlim.Rozdiel je cca. 6 tisíc éur.Potom sú to dosť drahé súdne spory pre jednotlivca.Upútala ma aj táto veta z komentára p. Salaka 26. júna 2018 o 19:39. “Po vyhlásení právoplatného rozsudku súdu a odrátaní finančných nákladov za právne zastupovanie ZV SR o využití zvyšku finančných prostriedkov na účte Advokát rozhodne nasledujúci Snem ZV SR”… tam by aspoň dodatočne mohli byť zo zostatku uhradené náklady kolegu p. Štefana Kina./až by to nešlo ináč/.

 • Zaujímavé čítanie od p.Saláka.Na jednej strane zväz vojakov potvrdil odkiaľ sa nazbieralo 17 000 ,že to nepozbierali IBA vojaci.Keď trebalo niečo pustiť pre kolegu p.Kina , vedenie zväzu zaujalo pozíciu mŕtveho chrobáka.Lebo je to bývalý policajt a predsa oni stým nič nemajú.
  Pán kolega povedzte im nech sa hanbia .

 • Ad pplk.Salák
  Je zajímavé, že v Usnesení o tomto není ani zmínka.

 • Niečo z webu zvazvojakov.sk :

  Na 5. zasadaní Prezídia ZV SR konaného 20. 6. 2018 v Trenčíne tajomník zväzu pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan informoval členov prezídia, že v poslednom období mu prichádza množstvo e-mailov s otázkami a návrhmi na využitie finančných prostriedkov z účtu ADVOKÁT. Preto sa rozhodol všetkým odpovedať na našej webovej stránke.

  Pripomíname, že v roku 2012 neboli valorizované výsluhové dôchodky. Vtedajšia Ústredná rada Zväzu vojakov vyzvala kluby a výsluhových dôchodcov na vyzbieranie peňazí na súdny spor k nevalorizácii výsluhových dôchodkov. Kluby Zväzu vojakov, jednotliví výsluhoví dôchodcovia, vojaci, policajti, ZVJS, colníci, NBÚ, SIS, hasiči a horskí záchranári reagovali na uvedenú výzvu a na účet ADVOKÁT odviedli finančné príspevky. Na spomínanom účte je v súčasnosti vyše 17 000 eur, ktoré je možné účelovo použiť iba na financovanie súdnych sporov k nevalorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2012.

  Vo veci nevalorizácie výsluhových dôchodkov za Zväz vojakov SR súdny spor vedie Advokátska kancelária JUDr. Jánošíka. Uvedený súdny spor ešte nie je ukončený, a preto nie je možné finančné prostriedky z účtu Advokát využiť na iné účely. Po vyhlásení právoplatného rozsudku súdu a odrátaní finančných nákladov za právne zastupovanie ZV SR o využití zvyšku finančných prostriedkov na účte Advokát rozhodne nasledujúci Snem ZV SR. O rozhodnutí snemu vás budeme včas informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

  „Touto informáciou odpovedám všetkým, ktorí mi poslali e-mail ohľadom účtu ADVOKÁT. Vopred sa ospravedlňujem, ale z pochopiteľných dôvodov už nebudem odpovedať na jednotlivé e-maily,“ dodal na záver zasadania tajomník ZV SR pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan.

  Štefan Javorík

 • Oprava-preklep: namiesto v rámci vysokej morbility u VD a SD sa ani nedožili, správne má byť vysokej mortality.Štatistiky (MiV a MiO) už boli v minulosti uvádzané a to vo výrazný neprospech VD a SD z osobitného systému sociálneho zabezpečenia v pomere k SD zo všeobecného civilného systému sociálneho poistenia -- t.j. v pomere k civilným starobným dôchodcom. (zák. 461).Nič čudné, až si podrobne preštudujeme všetky body rubriky Diskriminácia-Skrivodlivosť na VD.Najmä tie body, kde skrivodlivosť zatiaľ nebola odstránená.Až to pôjde takto /iba pomaly aj s nevalorizáiou VD r. 2012/ ďalej, čoraz menej z nás pamätníkov, ktorých sa dané body týkajú, bude čítať v budúcnosti aj ostatné rubriky tohoto webu.Určite nie je správne, až dôchodcovia, ktorí by sa na sklonku života mali venovať svojim koníčkom a záľubám (až im ešte ako-tak praje zdravie), sú nútení sa súdiť.Ale, aby to tak nebolo, je to v kompetencii štátu-št.inštitúcii.Zatiaľ neúspešne. /mortalitas → mortalita, úmrtnosť, pomer počtu úmrtí k počtu obyvateľstva v určitom časovom období./.

 • Upútalo z linku rubriky tohoto webu:
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/… Bod:”1. V roku 2004 a 2005 neboli valorizované VD, IVD, Vdovské VD, Vdovecké VD a Sirotské VD z osobitného dôchodkového systému. Všetky druhy dôchodkov zo všeobecného dôchodkového systému boli valorizované. Táto diskriminácia bola Ústavným súdom SR odstránená”.
  Osobne nepamätám túto situáciu v r. 2004 a v r. 2005, ale ako už bolo v komentároch písané: “Je nutné zdôrazniť, že našim zámerom je dotiahnuť súdny spor ( nevalorizácia) na ESĽP a súčasne je táto naša snaha zdvihnutým prstom pre všetkých mocných v tomto štáte, že si nenecháme na sebe rúbať drevo a vždy sa ozveme, ak sa niekto pokúsi ubrať z našich práv. Naše práva a postavenie sme získali poctivou a nie vždy ľahkou prácou aj na úkor našich rodín a nemienime byť obetnými baránkami tejto spoločnosti”.
  Zdá sa, že už od r. 2004… sú naši slovenskí navrhovatelia zákonov, právnych noriem, slovenskí poslanci parlamentu nerešpektujúci nálezy ÚS SR -- slepí hluchí a nepoučiteľní.Až už bola táto diskriminácia (nevalorizácia VD, ale aj SD) Ústavným súdom niekoľko krát odstránená, ako je potom možné, že sa tento stav nevalorizácie VD vyskytuje opakovane?Čo na to navrhovatelia zákonov, právnych noriem a poslanci parlamentu?Potom oprávnene vyznieva otázka: Je ešte SR právnym štátom?Odpovedať si môžeme každý sám.
  Paradox doby: od r. 2012 prešlo už 6 rokov.Mnohí z našich kolegov sa dodnes úspešných rozhodí súdnych sporov ohľadom nevalorizácie VD z r. 2012 v rámci vysokej morbility u VD a SD ani nedožili.A to vďaka tomu, že to niekto riadne opakovane spackal.

 • Ďakujem p. kolegovi Dubeňovi za objasnenie, teraz som už úplne doma, mňa laika to mohlo tiež napadnúť že ako sme natom. Asi je výhodné byť členom ZVSR, tam sa pravidelne na VČS dozvedia všetko.
  Ešte raz “Ď”.

 • Pán Dubeň- palec hore.

 • Pre Štefan Végh:
  Pán kolega, ubezpečujem Vás, že ak by došlo k súdnym prieťahom tak by AK zareagovala. Ak by Ste si pozorne prečítali môj predchádzajúci komentár, postrehli by Ste, že nevalorizácia bola riešená Ústavným súdom už v roku 2014. Každý súdny spor je jedinečný a porovnávať podľa Vás “rýchlosť” sporov navyše rýchlosť v správnom konaní a rýchlosť v občiansko-právnom konaní je neobjektívne. V správnom konaní je prvý Krajský súd a odvolanie rieši NS SR, v občiansko-právnom konaní Okresný súd a odvolanie rieši Krajský súd.
  ZV SR dostáva pravidelne informácie o stave a priebehu sporu už niekoľkokrát bola jeho prostredníctvom informovaná členská základňa (informácie boli aj na webe ZV SR) a aj na tomto webe som niekoľkokrát podal správu. Takže je potrebné na VČS ZV SR počúvať informácie alebo ako člen ZV SR požiadať svoj klub o informáciu.
  Chápem, že Ste laik ale vynášať nejaké súdy a závery nie je korektné. V pôvodnom príspevku som sa snažil vysvetliť, že Ústavný súd nepovie či NS SR (KS) mal pravdu alebo nemal a že konanie na ÚS nie je pokračovaním vo veci (odvolanie,dovolanie), ale asi to nie všetci pochopili.
  Prosím, nechajme konať AK svoju prácu. Vo vedení ZV SR sú takisto právnici, ktorí takisto určite posudzujú informácie o spore, ktoré ZV SR dostáva.
  Je nutné zdôrazniť, že našim zámerom je dotiahnúť súdny spor ( nevalorizácia) na ESĽP a súčasne je táto naša snaha zdvihnutým prstom pre všetkých mocných v tomto štáte, že si nenecháme na sebe rúbať drevo a vždy sa ozveme, ak sa niekto pokúsi ubrať z našich práv. Naše práva a postavenie sme získali poctivou a nie vždy ľahkou prácou aj na úkor našich rodín a nemienime byť obetnými baránkami tejto spoločnosti.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Poprosil by som p. Dubeňa, nášho zástupcu (obetný baránok?) v podaní “Nevalorizácia 2012” aby nám, laikom, vysvetlil zrozumiteľne, kedže je aj konzultantom pre Advokátsku kanceláriu plk.v.v. JUDr.Július Jánošík v Bratislave, ktorá nás zastupuje pred súdmi, prečo vec ide tak pomali a aký je aktuálny stav k 1. júnu 2018, takmer piaty rok od podania.
  Vyjadrujem obavu že náš Advokát nema také postavenie ako napr. iné kancelárie, ktoré tak zdarne zastupujú rôzne iné prípady. Keďže, “všetko je v rukách právnikov, advokátov, alebo sudcov…”. Alebo máme málo FP?
  Ako to že v prípade podaní p. Kina súdy rôznych stupňov aj NS už rozhodli a môže ísť na ÚS?

 • Zaujal ma aj tento odstavec predošlého komentára Ing. Ľubomíra Dubeňa.
  cit.: “Navyše v niektorých sporoch nedovŕšili naši kolegovia navrhovatelia dôchodkový vek podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a nevznikol im nárok na starobný dôchodok, čím sa oslabuje ich pozícia a nemôžu úspešne namietať diskrimináciu vo vzťahu k starobným dôchodcom zo všeobecného systému, pretože nimi poberaný výsluhový dôchodok v ich prípade nemá charakter dávky v starobe. S touto skutočnosťou je potrebné počítať pri žalobách”…
  V mnohých prípadoch výsluhoví dôchodcovia ako celok, dôchodkový vek na nárok aj na starobný dôchodok už dovŕšili či už podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, prípadne v súbehu dôchodkov aj podľa zákona č. 100/1988 Zb. na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií už od fyzického veku 55 r., čím by sa mohla namietať diskriminácia vo vzťahu k starobným dôchodcom zo všeobecného systému.Jedná sa pritom tiež aj o súbehy dôchodkov z dvoch odlišných-autonómnych systémov sociálneho zabezpečenia.Tiež ako laik, mám na mysli tento nález ÚS SR a diskrimináciu VD k nemu.Link som vybral zo súvisiacich článkov nad komentármi:
  http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726 … tiež mám ten istý názor a súhlasím, všetko je v rukách právnikov, advokátov, alebo sudcov…

 • Vážení kolegovia vyslúžilci,
  je potrebné si vážiť každého, kto sa snaží niečo zmeniť k lepšiemu a koná aj za iných. Súdnych sporov vo veci nevalorizácie je a bolo viacero vrátane kolegu Mgr.Kina. A niektoré už skončili s negatívnym výsledkom aj na Ústavnom súde SR už v roku 2014.
  Skoro všetky spory prebiehali a prebiehajú v správnom konaní len výnimočne aj v občiansko-právnom (spor hradený ZV SR).
  Pre nás laikov je dôležité si uvedomiť, že podľa štandardnej judikatúry nie je Ústavný súd SR časťou všeobecných súdov a nie je oprávnený preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecných súdov a ani ich posúdenie skutkovej otázky. Aj v prípade opodstatnenosti tvrdení sťažovateľov o aplikácii právneho predpisu, ktorý spôsobuje pravú retroaktivitu by Ústavný súd odmietol sťažnosť v tejto časti ako neopodstatnenú,pretože NS SR aplikoval platný a účinný predpis a jeho neústavnosť nie je možné preskúmať v konaní o individuálnej sťažnosti podľa čl.127 ústavy (III.ÚS 596/2014-17 z 15.10.2014).
  Navyše v niektorých sporoch nedovŕšili naši kolegovia navrhovatelia dôchodkový vek podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a nevznikol im nárok na starobný dôchodok, čím sa oslabuje ich pozícia a nemôžu úspešne namietať diskrimináciu vo vzťahu k starobným dôchodcom zo všeobecného systému, pretože nimi poberaný výsluhový dôchodok v ich prípade nemá charakter dávky v starobe. S touto skutočnosťou je potrebné počítať pri žalobách.
  Prosím, berte tento komentár ako môj osobný názor a samozrejme všetko je v rukách právnikov či už advokátov alebo sudcov.

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu plk.v.v. JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Urobte si o ZV SR vlastný obraz.
  Napísal som: Dobrý deň, na účet „Advokát“ som prispel a žiadam, aby ste z tohto účtu uhradili výdaje podľa predložených dokladov na spolu financovanie súdneho sporu Mgr. Štefana Kina.
  Odpoveď na požiadavku podpory Mgr. Štefana Kína z účtu advokát.
  “Vážený pán Ing. Czimer, Vašej žiadosti nebude vyhovené s týchto dôvodov:
  -- o finančných prostriedkoch uložených na učte ADVOKÁT rozhoduje Snem ZV SR, alebo Zväzová rada ZV SR
  -- 9.Snem ZV SR prejednával úhradu pána Štefana Kina a ten rozhodol, že jeho súdne aktivity nebudeme hradiť s dôvodu, že nie je členom ZV SR, ale je členom polície.
  S pozdravom Mjartan Marián, tajomník ZV SR”

 • Vážení čitatelia webu, pod týmto článkom diskutujeme o veci využitia časti vyzbieraných peňazí ma účet Advokát na spolu financovanie súdneho sporu Mgr. Kina. Prosím pisateľov aby svoje komentáre písali k tejto veci a diskutovali o tejto veci z dôvodu, že diskutovaný problém sa potom stráca.

  Rekapitulácia vyplývajúca z diskusie:

  1. Na účte Advokát na ktorý sa zbierali všetky skupiny VD je dostatok peňazí na financovanie súdnych sporov určených jedine na nevaalorizáciu VD v roku 2012. Z tohto dôvodu nie je potrebné organizovať ďalšiu účelovú zbierku. Iné použitie vyzbieraných peňazí je protiprávne, tieto peniaze boli vyzbierané na tieto súdne spory.

  2. Je potrebné, aby vkladatelia vojaci, policajti, ZVJS, colníkov, SIS, NBÚ, hasiči a horskí záchranári písomne emailom oslovili prezídium ZV SR zvazvoj@gmail.com o uvoľnenie časti peňazí z účtu Advokát na refundovanie časti nákladov na tento súdny spor, stačí poslať jednoduchú vetu: “prispel som, žiadam aby ste uhradili výdaje podľa predložených dokladov”.

  3. Prosím ozbrojencov mimo členov ZV SR, aby na moju adresu milan.kolen50@gmail.com mi zaslali informácie ako sú meno, priezvisko, s uvedením či je vojak nečlen ZV SR, policajt, ZVJS, colník, SIS, NBÚ, hasič a horskí záchranár a akú sumu vložil.

  Uvedené informácie potrebujem z dôvodu argumentácie, aby som mal čo najviac konkrétnych mien a súm ktoré na účet Advokát okrem členov ZV SR vložili aj ostatní ozbrojenci. Očakávam, že uvedené informácie mi obratom zašle čo najviac VD. Ďakujem.

 • Aj toto je ZV SR.
  Ústami hovorcu Štefana Javoríka cit. :
  “Vážený pán Bednařik, neviem z ktorého klubu ZV SR ste, ale ubezpečujem Vás, že každý predseda klubu má pridelené prihlasovacie meno a heslo. ”
  Š. Javorík popisuje, ako systém a predseda chráni opäť cit:
  ” každý člen ZV SR má možnosť reagovať na uverejnené príspevky alebo vkladať nové príspevky prostredníctvom predsedu svojho klubu” .
  Nuž aj s prísľubom pána hovorcu, by stálo zato p. Bednařik, požiadať predsedu klubu o možnosť uverejniť príspevok. Hlavný dôvod tohto opatrenia asi nie je vulgárnosť, len prosto iný názor nehodiaci sa do politiky ZV SR.

 • Myslím si, že to čo zverejnil kolega Dr. Bednařík nepotrebuje žiadne ďalšie komentovanie, ale činy. Podľa toho, čo pán hovorca napísal nemajú záujem o žiadnu aktívnu činnosť a vyjadrovanie sa členov a sympatizantov. To čo ich zaujíma, ako som už kedysi napísal na zväzovom webe sú dohody o vykonaní práce, prípadne zamestnanie v pobočných úradoch ministerstva, prípadne priamo na ministerstve. V najhoršom prípade chlebíčky a víno na oficiálnych podujatiach, kam sa určite radi nechávajú pozývať.
  Podporovať takúto organizáciu je hlupáctvo a je treba jej rady opustiť. Nič svojim členom neprináša a ani za nich nebojuje. Nech si pán prezident ZVSR a jeho kamarilla žijú vo svojej bubline a opijajú sa svojimi minulými zásluhami a funkciami.

 • --
  Ad Pavol Bada a Štefan Viglaský st. 21.5.2018 (nižšie).
  Na dokreslení:
  Snažil jsem se registrovat na stránce ZVSR abych se mohl vyjádřit k některým článkům. Výsledek mého snažení uvádím níže. Předpokládám, že pan hovorca si stojí za tím, co napsal a nebude mu vadit zveřejnění naší komunikace na této stránce.
  Můj názor je, že na webu ZVSR není zájem o jakoukoliv diskusi.
  --
  ————————————————————————————--——————————————
  --
  2018-04-12 12:03 GMT+02:00 :
  Od: Bednarik07@seznam.cz
  Komu: Štefan Javorík stjavor@gmail.com

  Chtěl bych reagovat na některé příspěvky ale na vaší (naší?) stránce se registrovat nedá (?)
  REGISTRÁCIA PRISPIEVATEĽOV
  Registrovať môže iba administrátor stjavor@gmail.com . Kontaktujte ho.
  Only an administrator can add new users.
  Je to poněkud divné že se nedá registrovat a tudíž ani přihlásit s komentářem, takže si můžete uveřejňovat jakékoliv “bludy”, aniž by to někdo mohl v komentáři uvést na správnou míru.
  Na př.: Pan president pošle “zásadnú pripomienku” která je však označena jako “obyčajná”, takže se s ní nikdo nebude zabývat.
  V úvodě p.president m.j. píše:
  v súčasnosti nie je už z našej strany potrebné vyvíjať aktivitu na hromadné pripomienkovanie uvedenej novelizácie zákona, pretože podmienky na začatie rozporového konania sú už splnené a to jen na základě jednání s APVV?
  Jako (ještě) člen ZVSR jsem se chtěl vyjádřit v komentáři (aby si to mohli přečíst i ostatní) ale, bohužel, “neda še”, jak říkají vychodňare.
  Zdravím. pplk. v.v. RNDr.Ing. Jaroslav Bednařík, Košice
  --
  ——————————————————————
  --
  Od: Štefan Javorík
  Komu: Bednarik07@seznam.cz
  Datum: 12. 4. 2018 17:40:49
  Předmět: Re: registrace
  Srdečne Vás zdravím,
  Vaše komentáre a články môžete publikovať na webovej stránke ZV SR prostredníctvom predsedu Vášho klubu, ktorý má pridelené prihlasovacie meno a heslo na vloženie príspevku. Želám Vám príjemný deň. Štefan Javorík, tlačový hovorca ZV SR. ☺
  --
  —————————————————————--
  --
  2018-04-30 11:01 GMT+02:00 :
  Od: Bednarik07@seznam.cz
  Komu: Štefan Javorík stjavor@gmail.com
  Dobrý den,
  požádal jsem našeho předsedu o přihlašovací jméno a heslo. Prohlásil (24.4.) že ještě žádné nedostal. Tak nevím, kde je pes zakopaný.
  Pokud chci něco komentovat, tak se pod to podepíši, předsedovi do toho nic není. Pokud se oprašuje “nedílná velitelská pravomoc” a “služební postup” i ve ZVSR, tak toho jsem měl plné zuby už v činné službě, ne ještě v důchodu. Jsme snad ještě občanské sdružení nebo jen přívěsek MO ?
  Zdravím.
  Bednařík
  --
  --
  Od: Štefan Javorík
  Komu: Bednarik07@seznam.cz
  Datum: 1. 5. 2018 5:37:29
  Předmět: Re: registrace
  Vážený pán Bednařik,
  neviem z ktorého klubu ZV SR ste, ale ubezpečujem Vás, že každý predseda klubu má pridelené prihlasovacie meno a heslo. V prípade, že ho zabudol, stratil a pod., môže sa na mňa kedykoľvek obrátiť. Vkladanie príspevkov na našu webovú stránku nemá nič spoločné, ako uvádzate vo svojom e-maily, s “nedílná velitelská pravomoc” a “služební postup” , ale zriaďovateľ (vydavateľ) webovej stránky je povinný dodržiavať pri uverejňovaní článkov Tlačový zákon, Autorský zákon, Zákon o reklame a pod. Taktiež zodpovedá, aby sa v článkoch nevyskytovali vulgarizmy, ohováranie, nepodložené argumenty atď. Práve preto, že nie sme “Jsme snad ještě občanské sdružení nebo jen přívěsek MO ?” a na základe minulých skúsenosti, kedy boli zo strany autorov porušované uvedené zákony a zásady, umožňujeme našim členom vkladať na webovú stránku ZV SR svoje príspevky prostredníctvom predsedov jednotlivých klubov. Ak Váš príspevok je v súlade s uvedenými zákonmi a zásadami, nevidím dôvod, prečo by Vám ho Váš predseda neuverejnil na webovej stránke ZV SR. Dúfam, že moje vysvetlenie je pre Vás postačujúce. Želám Vám príjemný deň.
  Štefan Javorík, tlačový hovorca ZV SR ☺
  --
  ————————————--
  --
  2018-05-02 9:08 GMT+02:00 :
  Od: Bednarik07@seznam.cz
  Komu: Štefan Javorík stjavor@gmail.com
  Já jen tolik : jako mluvčí byste měl umět číst “s porozuměním”.
  Můj prvý mail končí :
  …… Zdravím. pplk. v.v. RNDr.Ing. Jaroslav Bednařík, Košice….
  --
  --
  Od: Štefan Javorík stjavor@gmail.com
  Komu: Bednarik07@seznam.cz
  Re: registrace
  Vážený pán Bednařík,
  je mi veľmi ľúto, že nedokážem vaše odporúčanie ( jako mluvčí byste měl umět číst “s porozuměním”) uplatniť v praxi aj napriek tomu, že som aj vyštudovaný psychológ. Skúste si sám odpovedať na niektoré vaše argumenty a otázky, ktoré uvádzate vo svojich e-mailoch v súvislosti s pridelením prihlasovacieho mena a hesla na webovú stránku ZV SR.
  Chtěl bych reagovat na některé příspěvky ale na vaší (naší?) stránce se registrovat nedá (?)
  Je to poněkud divné že se nedá registrovat a tudíž ani přihlásit s komentářem, takže si můžete uveřejňovat jakékoliv “bludy”, aniž by to někdo mohl v komentáři uvést na správnou míru.
  Jako (ještě) člen ZVSR jsem se chtěl vyjádřit v komentáři (aby si to mohli přečíst i ostatní) ale, bohužel, “neda še”, jak říkají vychodňare.
  Pokud chci něco komentovat, tak se pod to podepíši, předsedovi do toho nic není. Pokud se oprašuje “nedílná velitelská pravomoc” a “služební postup” i ve ZVSR, tak toho jsem měl plné zuby už v činné službě, ne ještě v důchodu. Jsme snad ještě občanské sdružení nebo jen přívěsek MO ?
  V mojich e-mailoch som sa Vám snažil vysvetliť, že každý člen ZV SR má možnosť reagovať na uverejnené príspevky alebo vkladať nové príspevky prostredníctvom predsedu svojho klubu. Uviedol som Vám aj dôvody, prečo je to tak. Ak Vám moje vysvetlenie nestačilo, bohužiaľ si musíte vystačiť s vlastným, ktoré v náznakoch uvádzate aj v niektorých Vašich argumentoch a otázkach. Možno v prospech celej veci by pomohlo, aby ste zmenili spôsob komunikácie s Vaším predsedom klubu.
  Želám Vám príjemný deň. Štefan Javorík, tlačový hovorca ZV SR ☺
  ——————————————————————————--——————————————————

 • Ono, človek by sa nepohrával s rôznymi myšlienkami, rôznymi možnými spôsobmi riešenia, až by nemal tiež napr. prečítané-naštudované nad týmito komentármi tak základný článok, ako aj súvisiace články k nemu.Jedno ale máte viacerí pravdu.Načo je potom účelový účet Advokát až nie na súdne spory na nevalorizáciu VD v roku 2012.?P. Štefan Kin.Máte môj obdiv.Držím Vám vo všetkých smeroch palce.

 • Ja v priebehu budúceho týždňa písomne požiadam o financovanie tohto sporu v ďalšom konaní, t.j. o financovanie môjho advokáta z účtu “Advokát”, avšak ak nebudem úspešný a toto prefinancovanie mi nebude schválené, tak už nebudem nikoho obťažovať s nastrčenou dlaňou ako “Čenkovej deti” a advokáta si budem hradiť sám z vlastných rodinných finančných prostriedkov, na čo som pripravený. Žiadne finančné zbierky preto nie je potrebné v tejto veci organizovať. Na účte “ADVOKÁT” je podľa mne dostupných neoverených informácií suma, ktorá by pokojne zvládla financovanie niekoľkých takých to súdnych sporov a na tento účet a k tomuto spoločnému účelu sme prispeli všetci “výsluhoví”, t.j. všetky skupiny výsluhových dôchodcov nielen kolegovia vojaci, ktorí tento účet spravujú. Môj advokát -- tiež výsluhový dôchodca bývalý príslušník PZ, je v tejto veci ako my poškodeným a moje zastupovanie v tejto veci podľa môjho názoru vedie veľmi zodpovedne a na vysokej odbornej úrovni. Preto poprosím nepohrávajte sa už ďalej s myšlienkou zháňania finančných prostriedkov k tomuto účelu z nejakých ďalších zbierok, nakoľko týchto finančných prostriedkov je podľa mňa dostatok, ide len o to či bude ochota ich k tomuto účelu aj poskytnúť…

 • Týmto verejne ďakujem VD policajtovi Mgr. Štefanovi Kinovi za jeho za jeho ochotu pokračovať v súdnom spore o nevalorizáciu VD v roku 2012 na Ústavnom súde SR a na EĽSP. Na účelový účet Advokát na súdne spory na nevalorizáciu VD v roku 2012 (na iný účel nie je možné peniaze použiť) sa okrem členov ZV SR ktorí prispeli najviac sa skladali aj ostatní ozbrojenci. Pýtam sa, ako budú využité zostávajúce peniaze?

  Niektorí navrhujete, aby sme sa na tento súdny spor poskladali. Nevidím dôvod aby sme sa na rovnaký účel sa ešte raz skladali. Je potrebné využiť peniaze ktoré sú na súdne spory na účte. Ako napísal Ing. Bada je vhodné, aby čo najviac VD hlavne policajtov, ZVJS, colníkov, SIS, NBÚ, hasiči a horskí záchranári písomne emailom oslovili prezídium ZV SR o uvoľnenie časti peňazí z účtu Advokát na refundovanie časti nákladov na súdny spor Mgr. Kina. Prosím ozbrojencov mimo vojakov, aby na moju adresu milan.kolen50@gmail. com mi zaslali informácie ako sú meno, priezvisko, či je policajt, ZVJS atď. a akú sumu vložili. Uvedené informácie potrebujem z dôvodu argumentácie, aby som mal čo najviac konkrétnych mien a súm ktoré na účet Advokát okrem vojakov vložili aj ostatní ozbrojenci. Očakávam, že uvedené informácie mi obratom zašle čo najviac VD. Ďakujem.

 • Štefan Kin napísal: 21. mája 2018 o 19:05… cit: “S mojim advokátom to už mám predbežne prekonzultované, v spore týkajúceho sa nevalorizácie našich VD v roku 2012 budem pokračovať ďalej”…
  Ohľadom financovania súdnych sporov pána Mgr. Štefana Kina vo veci nevalorizácie VD pripájam ďalší návrh /nepoznám časové rozpätie od kedy-dokedy je potrebné dať FP dohromady/ : Až by nastala situácia a nepodarilo sa realizovať finančnú podporu súdnych sporov na ÚS SR a ESĽP z účtu Advokát, možno by bolo dobré vypočítať predbežnú sumu nákladov na tieto spory.Orientačne, až sa to dá.Pre nás všetkých, ktorí sme neostali apatický a chceli by sme finančnou čiastkou -- aj opätovne prispieť tentokrát p. Mgr. Štefanovi Kinovi.Až by napr. pán Štefan Kin zverejnil novo-vytvorené svoje bankové číslo účtu za týmto vyššie uvedeným účelom napr. na tejto web stránke, po dobrej propagácii problematiky cez internet-cez rozosielanie e-mailov medzi našimi ďalšími kolegami a pod., (s tým už skúsenosti máme) a prípadnom následnom prebytku finančných prostriedkov po ukončených súdnych sporoch, by sa tento možný prebytok mohol presunúť na účet, ktorý je už vytvorený a zverejnený na tomto webe, pre podporu a ďalší rozvoj tohoto webu.Je to iba ďalší z návrhov.Čiže:
  1) podpora pána Mgr. Štefana Kina z účtu Advokát
  2) podpora pána Mgr. Štefana Kina spôsobom, ako som písal vyššie.

 • Ministerka pôdohospodárstva Matečna povedala jasne na adresu okradnutých poľnohospodárov: “… mali ste sa ozývať viac, boli ste ticho tak teraz čo chcete?!”
  V slovenskej “demokracii” je to zatiaľ tak a platí to aj o našej nevalorizácii, moc počíta s tým že budeme ticho čakať, až prejde určitý čas, potom nám to chrstne do očí. Pomerne rýchlo sme zabudli o čo nám pri podaniach na súd išlo. Vedeli sme od začiatku že nevalorizáciu nezmeníme a peniaze spätne nedosiahneme, ide tu však o princíp, aby si podobný postup už nikto, žiadna ďalšia vláda, parlament, nepokúšali zopakovať. To je dôvod prečo sa prípad musí dostať až pred ÚS SR a nakoniec pred ESĽP.
  Chápeme sa, mlčiaca väčšina?! Mlčme a čakajme ako je zvykom v týchto krajoch.

 • V roku 2012 som už aj ja prispel na financovanie advokáta vo veci nevalorizácie… Už ani neviem kto bol vtedy iniciátorom, ale nič no nemení na tom, že pokiaľ bude treba, som ochotný prispieť na vyriešenie našej spoločnej veci opäť. Pán Mgr. Kin, máte moju plnú podporu. Ďakujem.

 • Súhlasím s návrhom pána Štefana Murcka 22.5.2018 v 6,36 h., čím skôr sa uskutočnia ním navrhované júnové členské schôdze /stretnutia/ tým lepšie.Súhlasím s finančnou podporou Štefana Kina v súdnom spore z fondu Advokát. Držím palce a prajem pekný deň.

 • Vážení kolegovia, ako člen ZV SR navrhujem aby Zväzová rada ZV SR spolu s Prezídiom ZV SR iniciovala , aby na najbližších júnových členských schôdzach (stretnutiach) Klubov ZV SR bolo v programe Hlasovanie (aj písomné so zápisnicou) o finančnej podpore Štefana Kina v súdnom spore …….z fondu Advokát. Zápisnica po schôdzi z každého klubu by mala byť zaslaná Prezídiu a Zväzovej rade ZV SR. Úhrada nákladov….. je v súlade s účelom finančnej zbierky…..
  Som presvedčený, že na schôdzach Klubov ZV SR každý člen hlasovaním podporí úhradu nákladov z účtu Advokát v jeho(aj našom) súdnom spore……
  Osobne som prispel na účet Advokát, preto súhlasím, aby finančné prostriedky boli využité na úhradu nákladov Štefana Kina. :good:

 • Podporujem rozhodnutie p. Š. Kina cit. “S mojim advokátom to už mám predbežne prekonzultované, v spore týkajúceho sa nevalorizácie našich VD v roku 2012 budem pokračovať ďalej.”
  Verím že členovia ZV SR, ako správca fondu advokát, sú rozumní ľudia a nebudú robiť prieky pri finančnej podpore nášho zástupcu pred súdmi.
  Nakoniec čo s tými peniazmi by robil ZVSR? Dúfa že sa na ne zabudne a oni si ich rozdelia? To by bola skutočne zlodejina v priamom prenose, ktorú sa Slovensko v poslednej dobe snaží zastaviť!
  Pokračujme ako navrhol Ing. Bada v komentári nižšie 20. mája 2018 v 21:28 a podporme našimi komentármi uvedený návrh.

 • Pozdravujem Vás všetkých a ďakujem kolegovia za podporu v tejto našej spoločnej veci. Na upresnenie informácií uvádzam, že doteraz mi tento už právoplatne ukončený súdny spor hradil v plnom rozsahu síce s menšími peripetiami Odborový zväz polície v SR s tým, že ak by som v tomto spore pokračoval ďalej na Ústavnom súde SR a na medzinárodnom súde, tak toto pokračovanie ide už výhradne v mojej finančnej réžii, nakoľko nik z našich či už odborových alebo profesných organizácii výsluhových dôchodcov sa ďalej na financovaní tohoto sporu nechce z rôznych dôvodov podieľať (tieto ich stanoviská mám v písomnej podobe(.
  S mojim advokátom to už mám predbežne prekonzultované, v spore týkajúceho sa nevalorizácie našich VD v roku 2012 budem pokračovať ďalej. Neviem akú dobu tento spor do konečného rozhodnutia príslušného medzinárodného súdneho orgánu ešte bude trvať, avšak k tomuto právoplatnému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktorý bol uverejnený na tejto stránke sme sa dopracovali po 5 a pol roku od podania žaloby v roku 2012… Držme si preto vzájomne palce, aby ste tento náš spor doviedli pre nás výsluhových dôchodcov v zdraví do úspešného konca.

 • Práve som sa vrátil z banky, kde som chcel podporiť p. Kina, bohužiaľ neviem, čo mám dať do variabilného symbolu, písmená tam nemôžu ísť, netrvám na zverejnení môjho mena. Mám ale dojem vzhľadom na doposiaľ vykonané sedenia na súdoch, či suma bude dostatočná, vzhľadom na dokazovanie pred okr. súdom, krajským a najvyšším, myslím, že pred ÚS, ktorý zrejme bude rozhodovať tak ako doposiaľ boli rozsudky nižších inštancií, tak aj pred ES ĹP budú rozhodnutia podstatné drahšie, aj ked sa už vopred nestotožňujem s ÚS, vzhľadom na takmer 100% zaujatosť, ktorú som spomenul nižšie. Pri čom po prečítaní rozsudku sa mi zaujatosť zdá ešte vyššia. Dole som spomínal, že kým sa mal valorizovať dôchodok alebo mzdy policajtom a sestričkám tak vzhľadom na nedostatok fin. prostriedkov bolo všetko zákonné, ked ale sa nemalo valorizovať sudcom tak odrazu to je nezákonné, aj ked nám sa jednalo o pár eur, im s jednalo viac ako 100,-E. Ďaľšie čo sa mi nepáči na vyjadreniach súdov, sú naše zákonné zvýhodnenia odchodov do dôchodku, tu by sa mohli pozrieť do zahraničných zákonov a zistili by, že na slovensku sme chudáci ešte aj oproti Somálcom, taktiež zároven by sa mohli pozrieť na zahraničné zvýhodnenia pri “predčasnom ” odchod do dôchodku..

 • Pre Pavol Bada napísal: 21. mája 2018 o 10:37
  Nemyslel som svoje príspevky v zlom.Písal som ich v snahe napomôcť-rozprúdiť diskusiu k téme.S cieľom dopracovať sa v diskusii k čo najlepšiemu riešeniu.Dosť ma dodnes mrzí, že som osobne neprispel na účet Advokát.V minulosti som už o tom písal.Nejako mi to nevyšlo, nevedel som vtedy v r. 2012 o tejto možnosti.Nevedel som v tom čase ani o vtedajšom webe ZV SR.Preto som sa to snažil napraviť inými možnými spôsobmi.Je to iba môj názor, až som presvedčený, že nie je spravodlivé, ani objektívne, že p. Štefan Kin si všetko doteraz financoval sám, prípadne spolu so svojou rodinou.Preto som napísal príspevky, ako som ich napísal.Iba som hľadal možnosti riešenia.Viem, že ich hľadajú aj iní.Chcel som dať iba na zreteľ, že nemám problém určitou čiastkou finančne podporiť nejaký účet, v prospech nás všetkých.Verím, že aj mnoho ďalších.Aspoň podľa doterajších komentárov.
  “verím že sa budete podielať na založení a vedení konta “advokát”, rovnako tak v prípade vytvorenia petičného výboru”… ospravedlňujem sa, myslím, že na to nemám vlohy, ani organizačné skúsenosti, okrem iného som dosť často odcestovaný.Ale až by bol napr. p. Štefanom Kinom, prípadne niekým iným zverejnený nejaký účet za týmto účelom, určite by som podľa svojich možnosti neostal bokom a prispel by som finančnou čiastkou.Tak, ešte raz sa ospravedlňujem, až moje príspevky vyzneli pre niekoho nevhodne.Ďakujem.
  S pozdravom a pekný deň prajem.M.Palfi.

 • Pre p. Štefan Viglaský st..
  Ďakujem za komentár a konštatujem čo som od spustenia tohto webu už mnohokráť napísal:
  Web bezpzlozky je dočasný, zo strany webu bezpzlozky.eu nevidím problém aby sa k otázkam výsluhových dôchodkov diskutovalo na webe zvazvojakov.sk.

  Dôležitý je názor členov ZVSR na ich webovú stránku, diskusia tam údajne je povolená, neviem v akom rozsahu, nie som členom ZVSR. Najvítanejšie by bolo aby sme sa na tomto webe nemuseli otázkou úhrady advokáta vôbec zaoberať a vyriešili ju členovia ZVSR ktorých sme poverili obsluhou konta.
  Tento web si v takom prípade netreba všímať “a jeto”.
  Pre Miro Palfi: ak nedosiahneme uhradenie výdavkov p. Kina na nevalorizáciu, verím že sa budete podielať na založení a vedení konta “advokát”, rovnako tak v prípade vytvorenia petičného výboru.

 • Tak som i na webe zvazvojakov.sk, podporil návrhry pána Kolena : Súhlasím s pánom Kolenom, aby sa časť finančných prostriedkov vyzbieraných na advokáta, pre nevalorizovanie našich dôchodkov v roku 2012 použila pre spolu financovanie súdneho sporu Mgr. Štefana Kina. Myslím, že to poslúži nielen jemu, ale aj nám ostatným výsluhovým dôchodcom.
  No a zároveň, som vyslovil v tomto duchu i myšlienku o tom, že by už bolo konečne na čase, aby sa naše dva weby spojili zasa v jeden.
  ” Apropo. Nebolo by už načase, aby sa prestali používať pre naše potreby dva weby? Pripadá mi to ako keď sa dvaja malí chlapci hrajú na svojom piesočku. Chodiť zo stránky na stránku a hľadať čo je nové medzi nami vyslúžilcami. Nezamyslíte sa kompetentní nad tým a nedáte nás zasa všetkých dohromady. Veď dobre vieme, že v “jednote je sila” a tiež viac peňazí, ktoré nie je nutné investovať do dvoch webov. Pouvažujte nad tým. Ďakujem.” Myslím, že by toto poslúžilo nám všetkým.

 • Možno som bol vo svojom príspevku nepresný, ale po mobilizujúcom komentári Štefan Murcko napísal: 21. marca 2018 o 8:01 /link nižšie/ som dúfal k dnešku v podstatné zlepšenie finančnej situácie podpory tohoto webu.V druhom odstavci svojho príspevku uvádzam pod-účet, teda iné číslo účtu.V zmysle, ako píšu aj kolegovia na do mnou.Teda súhlasí to s touto Vašou vetou predošlého príspevku: ” Rozhodne odmietam spojovať FP poskytované na fungovanie tohto WEBu s novým výberom FP na advokáta na to samé číslo účtu”… to iné-ďalšie číslo účtu som uviedol iba ako jednu z ďalších možnosti v prípade nedosiahnutia na finančné prostriedky z účtu Advokát.Iba pre upresnenie môjho príspevku.

 • Účet tohto webu:
  Zostatok na účte k 31.12.2017 bol 78,10 E (pozri: https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/)
  Ďakujem prispievateľom za príspevky na podporu Webu zaslané v dobe od 1.1.2018 do 18.05.2018 pánom kolegom: p. Murcko, Leitman, Bednařík, Krajčírovič, Czímer, Sloboda, Kollár, Rybár, Lazar, Joz. Kováčik, Boris Petrovič, Salak celkom 220 E.
  18.05.2018 je na účte na podporu tohto webu 298,10 E.
  Podľa návrhu p. Palfiho by sme ich mohli poskytnuť na podporu ADVOKÁTA, podotýkam že tým by boli financie na udržiavanie WEBU vyčerpané a udržiavanie by nebolo zabezpečené.
  PS: s trochou irónie by som poznamenal že pri príslovečnej štedrosti slovenských vyslúžilcov -- vojakov, policajtov, hasičov, colníkov atď -- by sme mohli z podpory webu podporiť ešte aj nákup vozidiel 4x4 a 8x8.

  A bez irónie a vážne: doteraz nikto, okrem diskusného vystúpenia p. Kolena na 9. sneme ZVSR, nenavrhol ani písomne nepožiadal prezídium (resp. Zväzovú radu) ZV SR, ktorý založením samostatného účtu „ADVOKÁT“ a jeho spravovaním bol (ZVSR) bol nami všetkými, ktorí sme prispeli, poverený v roku 2012 a to verejne deklarovaným rozhodnutím: “- poskytnúť FP z účtu jednoznačne iba na úkony spojené s právnym aktom „NEVALORIZÁCIA“, o čom bude verejnosť – výsluhových dôchodcov transparentne informovať”.

  Rozhodne odmietam spojovať FP poskytované na fungovanie tohto WEBu s novým výberom FP na advokáta na to samé číslo účtu.
  Až sa vyčerpá možnosť oslovenia prezídia a Zväzovej rady ZVSR, a budú zo strany ZV SR námietky (nemali by byť prečo), potom vytvoriť napr. petičný výbor a následne vytvoriť tlak na vedenie ZVSR, nakoľko tam na účte ADVOKÁT ešte stále máme cca 17 tisíc Euro.
  Tu v diskusii zabezpečme:
  1. dostatočný počet diskutujúcich na podporu p. Kina v konaní s finančnou podporou z účtu advokát
  2. ak bude podpora viditeľná napísanie “vzoru” žiadosti prezidentovi a predsedovi Zväzovej rady
  3. uverejnenie e-mailovej adresy funkcionárov ZV SR a zaslanie našich individuálnych žiadostí
  4. ak sa nestretneme s pozitívnou odozvou ZV SR až potom by sa vytvorila peticia k týmto otázkam.

  Preto píšte názory, do týždňa, dvoch by sme mohli diskusiu ukončiť.

  Ing. Bada -- webmajster

 • Súhlasí a myslím, že nás bude dosť… “Mikula Marián napísal: 20. mája 2018 v 20:45”

 • Prosím o zadanie účtu na ktorý je potrebné zaslať peniaze.Podľa mňa na súdné spory,alebo vdenie stránky by mal každý poslať minimálne 30E.

 • Nadviažem na príspevok kolegu Vladimíra Húsa zo dňa 20. mája 2018 o 13:02
  Ak by sa nepodarilo financovať súdne spory kolegu Mgr. Štefana Kina cez účet Advokát, možno by stálo za úvahu, či by nebolo možné toto financovanie realizovať z účtu na financovanie tohoto webu.Je predsa nemysliteľné, aby Štefan Kin pri súdnych sporoch, v ktorých bojuje tiež za nápravu nevalorizácie VD z r. 2012 aj za nás ostatných 46 tisíc výsluhových dôchodcov, tieto financoval sám, prípadne z finančných prostriedkov svojej rodiny.
  Otázkou je, či by sa dali súdne spory na ÚS SR, prípadne Európskom súde pre ľudské práva podporiť z tohoto účtu v prípade dostatku finančných prostriedkov na ňom napr. tak, ako tomu bolo v prípade: “06.03.2017 petícia/hromadná pripomienka k z. č. 461/2003 ………120,00 eur”… komentár Milan Sloboda, v.v. napísal: 20. marca 2018 o 12:44 v linku…. prípadne by možno bolo za úvahu vytvoriť nejaký “podúčet” na financovanie súdnych sporov kolegu Štefana Kina.Je reálny predpoklad, že by sme na takýto účet prispeli viacerí…
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/

 • Človek po prečítaní žasne ako jednoducho to sudcovia dokázali odpingpongovať, pokiaľ sa jedná o vrecká, ktoré nie sú ich. Páni sudcovia, pokiaľ sa jedná o naše vrecká a vrecká zdravotných sestier, nič sa nedeje, všetko je podľa Vás v poriadku, lebo štát nemal vraj finančné prostriedky však, pokiaľ sa však jedná o vrecká Vás a Vašich kolegov, odrazu taký istý systém je protiústavný, ba čo viac protiústavné bolo aj nevalorizovanie Vašich miezd, nie dôchodkov. Keby sa malo ísť ešte viac do historie, neviem ako u armády, ale u polície, bola za 24 hod. službu deň voľna na oddeleniach základných útvarov, za piatok a sobotu voľno vôbec nebolo, keby sa toto všetko spočítalo, to by boli horibilné sumy. Avšak ak treba zabojovať, treba, zároveň by som sa chcel opýtať aké číslo účtu je na ADVOKÁT a na vedenie tejto stránky, totiž ja sám som navrhoval, aby sa web stránka platila, avšak moje časté hospitalizácie v nemocniciach a napokon operácia mi nedovolili aby som môj návrh a povinnosť splnil, dakujem

 • Som racionálny človek. Preto chcem priblížiť negatívne dôsledky, podľa mňa nezákonného zrušenia valorizácie v roku 2012, uvedením niekoľkých čísiel. Totiž, už v roku 2012 som k tejto problematike zverejnil komentár na tomto webe, pod nadpisom: Jozef Kotulič: 19.6.2012 o 11:08

  A dnes tiež vychádzam z údajov tam zverejnených. Teda, že počet poberateľov vojenských výsluhových dôchodkov (VD) ostal 13 000, priemerná výška VD je 800 euro mesačne a zrušená valorizácia v roku 2012 bola 3,05 %. Za tohto predpokladu, potom na jednom poberateľovi VD zrušením valorizácie, štát ročne ušetrl asi 293 euro. Na 13 000 poberateľoch by to už ročne bolo asi 3 806 400 euro. A za 6 rokov, teda k 30.6.2018 to bude neuveriteľných 22 838 400 €. Môj modelový príklad vychádza z predpokladu, že výsluhový dôchodca by mal zvyšovaný priemerný VD 800 € ročne takto:

  Rok zvýšenie o mes. suma VD

  2012 3,05 % 824,4 €
  2013 11,2 € 835,6 €
  2014 8, 8 € 844,4 €
  2015 5,2 € 849,6 €
  2016 1,9 € 851,5 €
  2017 8,2 € 859,7 €

  Vysoká suma, že ? A to tu nie sú zahrnuté eurá, ktoré štát dlhuje za týchto 6 rokov vdovám, vdovcom a sirotám tým, že im ich dávky v roku 2012 tiež nevalorizoval. V slušnej spoločnosti platia aj sankcie v podobe sankčných úrokov z omeškania, ktoré by sa v tomto prípade podľa mňa tiež mali uplatniť. Myslím si, že tento problém tak skoro slovenské súdy nevyriešia, ale mali by ho v prvom rade rýchlo riešiť slovenskí politici, lebo oni túto skrivodlivosť v roku 2012 spáchali.

 • Prispel som na účet, súhlasím s financovaním pána Kina až do konca tohoto sporu a opäť prispejem, keď bude potreba ďalších financií a myslím si, že keď sa to poriadne spropaguje, tak s financiami nebude problém. Veľa bývalých kolegov stále nevie o existencii tohto webu a čo sa deje okolo našej valorizácii…

 • Dobry den ….napr.ja som hasic v.v.a tiez som prispel 10€ na advokata………to len na margo aby s a vedelo ze aj hasici patria k vysluhovym dochodcom.Ďakujem

 • Taktiež ako prispievateľ na účet Advokát súhlasím s financovaním pána Kina až do konca tohoto sporu.

 • V súdnom spore o ne valorizáciu VD v rolu 2012 sa najďalej dostal VD policajt Mgr. Štefan Kin. Preštudujte si prosím článok zverejnený na tomto webe dňa 15.8.2017 https://www.bezpzlozky.eu/2017/08/horuce-leto-2012/, ako aj môj komentár zo dňa 18.1.2018 z ktorého pochopíte, že na účet ADVOKÁT prispievali všetky skupiny VD. Ako ste boli informovaní OZ PZ a APVV prestali spolufinancovať tento súdny spor.

  Na 9. snem ZV SR ktorý sa konal 20.6.2017 som navrhol snemu z vyzbieraných peňazí z účtu ADVOKÁT na ktorý prispievali vojaci, policajti, ZVJS, colníci atď. poskytnuť fin. čiastku p. Kinovi k financovaniu tohto súdneho sporu /vtedy podanie bolo na NS SR). Z dôvodu, že delegáti snemu boli prezídiom ZVSR mylne informovaní, že na účet ADVOKÁT prispievali len vojaci členovia ZV SR, väčšia časť delegátov snemu tento môj návrh nepodporila. Pritom nepochopili, že je úplne jedno či v súdnom spore uspeje, alebo neuspeje vojak, policajt, ZVJS atď. Výsledok súdneho sporu bude bez rozdielu rovnako platiť pre všetkých VD. Zastávam názor, že zo spoločne vyzbieraných peňazí by sa mal financovať súdny spor Mgr. Štefana Kina a jeho úspech, neúspech bude rovnako platiť pre všetkých VD.

  Očakávam, že zo spoločne účelovo vyzbieraných peňazí len na súdne spory k nevalorizácii VD v roku 2012 ktoré nie je možné použiť na iný účel (bol by to podvod na prispievateľoch na účet) bude financovaný tento súdny spor. V tejto veci je potrebné, aby prispievatelia na účet ADVOKÁT vyvinuli príslušní tlak na účelové využitie týchto peňazí pre tento súdny spor. Doporučujem čitateľom pozrieť články a komentáre k zejto otázke uvedené: https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/.

  Som presvedčený, že Mgr. Kin za všetkých VD naďalej bude pokračovať pred Ústavným súdom SR, prípadne pred Európskym súdom pre ľudské práva, k čomu mu želám pevné nervy a úspech.

 • Súhlasím s návrhmi pánov Kralovica a Végha. Aj ja som prispel na advokáta a tiež som sa už pýtal, kde sú tie peniaze, ktoré sa vyzbierali. Lenže ako keby to tu nikto nepočul alebo nechcel počuť. Prosto odpoveď žiadna. Takže pokiaľ sú, tak ich poskytnime na správnu vec.

 • Čudujem sa rozhodnutiu všetkych súdov v tomto konkrétnom prípade. Ide o podvod ako vyšitý. Zákon bol prijatý spôsobom, ktorý odporuje legislatívnym postupom v NRSR a podľa našich súdov je všetko v poriadku. Je to špinavý podraz na všetkych poberateľov VD a podpísal sa pod to vtedajší minister obrany p. Glváč.

 • Jednoznačne ako navrhuje p. Kralovič.
  Aj ja som prispel na advokáta.
  Bolo by načase aby ZV SR uverejnil kópiu výpisu z účtu ADVOKÁT, ktorý dostali do spravovania.

 • ja odporúčam aby mu boli poskytnuté peniaze z účtu na advokáta . Som jeden z tých ktorý sa skladal a zatial nevidím nikde úspech a ak by toto vyhral ,tak je to precedens a pre všetkých VD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.