Categories
Výročie vzniku ZV SR
10. mája 2018 Z činnosti organizácií

Doporučuje sa kliknutie na šipku v pravom hornom rohu článku.

Download (PDF, 307KB)

 

 

Ostatné aktivity prezídia ZV SR v prospech VD.

Dňa 12. 4. 2018 sa konalo na MV SR rozporové konanie k novele Zákona č. 328/2002 Z. z., na ktoré bol vyzvaný k rokovaniu pplk. v. v. Dr. Milan Kolen ako iniciátor pripomienkového konania s podporou 856 hlasov.

Pplk. v. v. Dr. M. Kolen prizval na toto rokovanie pplk. v. v. Ing. J. Michrinu z Košíc a prezidenta ZV SR pplk. v. v. Ing. E Biteru za Zväz vojakov SR aj cezto že sa prezídium od Dr. Kolena v otázkach pripomienkovania dištancovalo, bez tohto pozvania by nemali právo zúčastniť sa rozporového konania.

Zľava doprava : JUDr. Ján Nociar – MV SR, Ing. Ján Michrina, JUDr. Ivan Fufaľ – MV SR, Dr. Milan Kolen, Ing. Eugen Bitera – prezident ZV SR.

Pridaj komentár
*