Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Elitní prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry

chcú špeciálnym testom z polície, tajnej služby či armády dostať ľudí náchylných ku korupcii, či páchaniu trestnej činnosti.

Prostriedkom, ako očistiť ozbrojené zložky, by mal byť takzvaný test integrity, ktorý prokurátori popisujú v správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Tú každoročne do národnej rady predkladá špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Poslanci o nej rokovali minulý týždeň.

Test spoľahlivosti má významným spôsobom rozšíriť právomoci polície. V praxi by znamenal namodelovanie ideálnej situácie pre spáchanie trestného činu, ktoré by bolo lákadlom pre podozrivého policajta či vojaka.

„Spočíval by v tom, že Policajný zbor by mal zákonné oprávnenie na vytvorenie vhodných podmienok na spáchanie trestného činu alebo disciplinárneho previnenia pre príslušníka alebo zamestnanca ozbrojeného zboru s tým, že pokiaľ by táto osoba nebola úspešná v teste, bolo by proti nej začaté disciplinárne alebo trestné konanie,“ popisuje v správe prokurátor ÚŠP.

Takto provokovať by nebolo možné len tak hocikoho. „Testu integrity by samozrejme muselo predchádzať určité penzum informácií svedčiacich o tom, že príslušník alebo zamestnanec by takýto čin spáchal bez ohľadu na vykonanie testu integrity,“ argumentuje špeciálna prokuratúra.

Od opatrenia, po ktorom volajú už od minulého roka, si sľubujú očistenie ozbrojených zložiek od problémových ľudí.

„Toto opatrenie by mohlo prispieť k tomu, že príslušníci a zamestnanci ozbrojených zborov, ktorí sú náchylní k páchaniu trestnej činnosti, resp. napr. k úmyselnému neplneniu si svojich povinností, by ozbrojené zbory museli opustiť,“ konštatuje správa.

Obvinili aj policajta z protikorupčnej jednotky

Šéfka policajnej akadémie Lucia Kurilovská zdôrazňuje, že toto opatrenie pripomína inštitút agenta provokatéra, ktorý už v trestnom poriadku je. Apriori ho však neodmieta.

„V kontexte aktuálneho zásahu na NAKA by sa o tom dalo uvažovať, keď sú indície napríklad o korupčnej trestnej činnosti, a toto je určitá cesta, ako odhaliť možných páchateľov. Mohlo by to mať aj vysoký preventívny účinok,“ myslí si odborníčka na trestné právo.

Policajná inšpekcia zasahovala minulý týždeň na Národnej protikorupčnej jednotke. Jeden z elitných policajtov práve z tejto jednotky skončil s obvinením z korupcie v súvislosti s nelegálnou skládkou odpadu v Podunajských Biskupiciach.

Prečo len ozbrojené zbory?

Kurilovská si však kladie otázku, prečo by sa opatrenie malo vzťahovať len na ozbrojené zbory. „Prečo u policajtov áno, ale už nie u prokurátorov, oni predsa dozorujú danú trestnú vec.

Takýto test možno aplikovať na všetkých, ktorí v takomto korupčnom správaní môžu vystupovať,“ dodala.

Šéfka policajnej akadémie pripúšťa, že tento test by bolo možné zneužiť.

„V trestnom práve sa na každý inštitút môžeme pozerať aj tak, že by mohol byť nástrojom šikany ale nie je dobre takto k tomu pristupovať od začiatku. Dôležité je nastaviť pravidlá tak jednoznačne, aby sa eliminovali všetky riziká a zabezpečiť dozor,“ zdôraznila.

Nezávislá inšpekcia

Dobre nastavený test spoľahlivosti podľa Kurilovskej môže byť cestou. „Kto je čistý a nemá korupčné pozadie, alebo úmysly, nemá žiaden problém a možno by došlo k určitej eliminácii takýchto ľudí.“

Exminister obrany Ľubomír Galko (SaS) tvrdí, že takýto test funguje aj v susednom Česku, či Maďarsku. U nás si ho vie predstaviť len ak budeme mať skutočne nezávislú inšpekciu ozbrojených zborov. Dnes policajná inšpekcia spadá priamo pod ministra vnútra a ten si vyberá jej šéfa. Zároveň je napojená na rozpočet ministerstva vnútra.

„Teraz určite nie, lebo by sa dal zneužívať na odstavenie nepohodlných policajtov,“ dodal.

Ivor: Je to neprípustné

Navrhovaný test sa nepozdáva bývalému šéfovi policajných vyšetrovateľov a profesorovi Paneurópskej vysokej školy Jaroslavovi Ivorovi.

„To je vlastne agent provokatér, a to je absolútne vylúčené, aby sa takto v normálnej demokratickej spoločnosti odhaľovala trestná činnosť,“ upozornil.

Pripomenul, že k tejto téme existuje množstvo rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ale aj verdikty našich súdov. „Ani agent provokatér sa nevyužíva, lebo viaceré prípady, kedy bol na policajta bol nasadený a zobral úplatok, museli súdy zrušiť, lebo takýto dôkaz je nezákonný,“ pripomína Ivor.

Podľa neho je neprípustné, aby sa štát postavil do pozície návodcu na trestnú činnosť. „Človek pôsobiaci v teste navádza na trestnú činnosť, a toto je neprípustné keď štátny zamestnanec pôsobí ako návodca k trestnej činnosti,“ vysvetlil vysokoškolský pedagóg.

Keď už polícia reálne vedie trestné stíhanie, sú podľa neho už teraz zákonné dôkazné prostriedky, ktoré sa dajú použiť – napríklad predstieraný prevod.

-monitor z aktuality.sk

———————————–

Čo si SBS-kar môže dovoliť voči bežným ľuďom

 

Na jednej strane sú ľudia, ktorí reálne porušujú zákony, na strane druhej aj takí, na ktorých sa muži v rovnošatách len vyvŕšia.

Zamestnanci bezpečnostných služieb obmedzili osobnú slobodu ľuďom páchajúcim trestný čin v 1307 prípadoch, na strážne stanovisko predviedli 6479 osôb prichytených pri priestupku.

SBS-kari v 12 prípadoch použili vecné bezpečnostné prostriedky, 23 pracovníkov SBS služieb utrpelo pri výkone služby zranenia. Také je stručné hodnotenie roka 2017 z pohľadu polície.

Koľkým ľuďom spôsobili zranenia zasahujúci SBS-kari, polícia neuviedla.

Čo si vlastne môžu SBS-kari voči bežným ľuďom dovoliť, ako vás môžu „prešacovať“? Ako sa možno brániť proti neprimeraným zásahom, sa dozviete vo videu s titulkami tu:

https://www.aktuality.sk/clanok/599046/co-si-sbs-kar-moze-dovolit-voci-beznym-ludom/?AT=wgt.category_kategoria-najcitanejsie.c.x…B.

 

 

10 Komentárov na MONITOR: Test spoľahlivosti policajtov a vojakov:

 • Ku príspevku tejto rubriky zo dňa 22. júla 2018 o 7:49
  Ku chýbajúcemu počtu príslušníkov v Policajnom zbore cca 2150 príslušníkov bol v médiách uvádzaný a zverejnený-publikovaný zdroj Prezídium Policajného zboru.
  Ku chýbajúcemu počtu príslušníkov Armády bola opätovne v médiách uvedená-medializovaná a zverejnená-publikovaná informácia a tentokrát dokonca zo zdroja NATO.
  Citlivá správa NATO vyslovuje pochybnosti o slovenskej armáde.Denník Pravda získal sumár kritickej hodnotiacej správy NATO o slovenskej armáde od nemenovaného zdroja z riadiacich štruktúr aliancie v Bruseli.Obsahuje vážne pochybnosti o schopnosti Slovenska plniť si spojenecké záväzky. Ministerstvo obrany sa dosiaľ neodhodlalo zverejniť ani kúsok z kritického textu.Nízky počet príslušníkov armády.
  Správa NATO si všíma aj iné aspekty, ktoré sa dajú označiť za veľmi znepokojujúce. Podľa textu je nedostatočná podpora ozbrojených síl zo strany civilných zložiek a za problém označuje aj nízky počet príslušníkov armády. “Na konci roku 2017 ju tvorilo 12 200 osôb regulárneho vojenského personálu. V pláne je dosiahnuť počet 15 700 v roku 2023,“ píše sa v dokumente, ktorý so zjavným znepokojením konštatuje, že potrebná naplnenosť klesla už pod úroveň 80 percent.Chýbajú vojenskí lekári.
  Hodnotiaca správa NATO upozorňuje Slovensko, že stále nevie vyriešiť problém nízkeho počtu vojenských lekárov. Z textu sa dá vycítiť, že situácia je alarmujúca: „Napriek viacerým iniciatívam sa nezaznamenal výrazný pokrok v zlepšení náboru a udržania medicínskeho personálu.“
  Kritický tón hodnotiacej správy NATO
  Keďže niektoré prvky slovenských zámerov sú neznáme, neprogramované alebo nefinancované, je predčasné usudzovať, či dokážu poskytnúť ťažkú mechanizovanú brigádu okolo roku 2030. Toto zostáva obavou.
  Zatiaľ sa neprijalo rozhodnutie, na akých podvozkoch majú (obrnené transportéry – poznámka red.) byť. Výsledkom je nejasnosť, či vozidlá, ktoré sa majú obstarať, budú spĺňať požiadavky ťažkej brigády.
  Napriek viacerým iniciatívam sa nezaznamenal výrazný pokrok v zlepšení náboru a udržania medicínskeho personálu. …Vyvoláva to výrazné pochybnosti o schopnosti zúčastniť sa v misiách NATO v plnom rozsahu v krátkodobom horizonte, vrátane operácie na vlastnom území ako potenciálneho frontového štátu.
  Na konci roku 2017 ju tvorilo (armádu, poznámka red.) 12 200 osôb regulárneho vojenského personálu. V pláne je dosiahnuť počet 15 700 v roku 2023,“ píše sa v dokumente, ktorý so zjavným znepokojením konštatuje, že potrebná naplnenosť klesla už pod úroveň 80 percent.
  (Citácie zo sumáru hodnotiacej správy NATO o slovenskej armáde).
  viac informácii v linku
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/06/monitor-test-spolahlivosti-policajtov-a-vojakov/#comment-15564… z Pravda.sk 03.08.2018 06:00

 • Miro Pálfi -- isteže chápem tie čísla môžu byť ako štatistické čísla, presný súčet nepresných čísel, len ide o to, že či tie nepresné čísla, kto dodal, už sám sa vyjadruješ k určitým nedôveryhodným médiám, je ho budem aj konkretizovať, isteže na 1. mieste by som uviedol Nový čas a jeho bombastické nadpisy. V ďaľšej časti by som chcel uvítať, sprístupnenie čísla účtu, z dôvodu mojej iniciatívy o podporu webu a nakoniec, sa nenachádzam v zozname, sú tam ako objektívne tak aj subjektívne príčiny. Nevedel som sa dopátrať čísla účtu, /dnes bude pokyn v banke/, ťažká operácia hlavy -- hľbková mozgová stimulácia. No a v neposlednom rade som zvedavý na moju víziu ohľadne vývoja policajných stavov vo výkone. Nemožno nesúhlasiť s p. Kramarom ohľadne testovania, mne je to už jedno som za vodou, ale ako som už písal, psychologické vyšetrenia sú nezmyslom, očakával som v tomto viac diskusie od psychologických pracovísk, pravdepodobne som im stúpil na otlak a vidia, že diskusia by dokázala ich zbytočnosť.

 • Tie čísla boli všetky z dostupných zverejnených a publikovaných zdrojov.Naposledy k PZ SR z príspevku zo dňa 18. júla 2018 o 9:01, tam bol zdroj Prezídium Policajného zboru, a u Armády to už bolo dávnejšie publikované, že je v počte vojakov -- naplnenosti stavov zlá situácia.Ono je to tak.Čo som predtým písal, až by klamali média (noviny, televízia, rozhlas… atď), tak klamem aj ja, až to takto prečítané podám ďalej.Ale niečo na tých číslach pravdy bude.
  Ako napr. naposledy tento článok -- myslím, že sa hodí do kontextu.
  Bratislava 24. júla 2018
  Inšpirovali branci k znovuzavedeniu základnej vojenskej služby? Generálny tajomník ministerstva obrany Hoľko by uvítal diskusiu.
  Znovu sa má rozprúdiť diskusia ako zabezpečiť plnenie úloh Ozbrojených síl (OS) SR, ktoré boli v roku 2005 plne profesionalizované. Jedným z možných riešení je podľa generálneho tajomníka ministerstva obrany Jána Hoľka aj zavedenie základnej vojenskej služby, ako to v nedávnej minulosti urobili viaceré európske krajiny. Uvádza denník Nový čas.
  Hoľko v tejto súvislosti uviedol, že nemôže o takomto kroku hovoriť dopredu, ale priznal, že aj v rámci rezortu obrany prebiehajú diskusie. “V roku 2005 vznikli ozbrojené sily a tým pádom aj profesionálni vojaci. Dovtedy sme mali poloprofesionálne OS, lebo bola povinná vojenská základná služba. Nepamätám si, a mám dobrú pamäť, že by v tej dobe sa uskutočnila celonárodná diskusia o tom, či ideme zrušiť vojenskú základnú službu, aké sily potrebujeme,“ podotkol.
  “Musíme vytvoriť legislatívny rámec ohľadom branného zákonu, ktorý je urobený, musíme diskutovať, čo v ňom treba zmeniť. Tu mienime urobiť komplexný návrh znenia legislatívy, ktorá zabezpečuje obranyschopnosť SR,“ vysvetľuje Hoľko aj v tej súvislosti, že v posledných dňoch sa na Slovensku rozpútala diskusia o brannej výchove kvôli činnosti skupiny Slovenskí branci.
  Podľa generálneho tajomníka ministerstva obrany treba otvoriť diskusiu o tom, akým spôsobom zabezpečiť ochranu Slovenska v podmienkach 21. storočia. “Na základe zhoršujúcej sa situácie nie je vylúčené, že tak ako iné krajiny komunikujú o tom, že dočasne povolajú niektoré zálohy, alebo vytvoria inštitút základnej alebo povinnej vojenskej služby, ale nehovoríme dopredu, že to ideme zaviesť.Ideme preskúmať všetky možnosti,“ dodal.
  Ministerstvo obrany SR slovami hovorkyne Danky Capákovej vysvetlilo, že generálny tajomník len uviedol, že je potrebná diskusia o zabezpečení obrany štátu.. “A ako jeden z príkladov uviedol opätovne zavádzanie povinnej vojenskej služby v iných štátoch. Zdôraznil, že my ju ne­jdeme zaviesť, ale ideme preskúmať všetky možnosti, ako zabezpečiť obranu SR,“ vysvetlila Capáková. Dodala, že v súčasnosti je jedinou legálnou možnosťou prípravy občanov na obranu vlasti profesionálna služba v ozbrojených silách či dobrovoľná vojenská príprava.

 • Pre Mira Pálfiho: Neviem skade máš tie čísla, ale myslím, že z dôveryhodného zdroja, ak je to tak, tak pomaly nebudú potrebovať ani tie administratívne pracovníčky/ov, ved komu by počítali mzdy, pre koho by objednávali výstrojné a výzbrojné náležitosti, iba ak pre seba do výkonu.

 • viem, že p. Jurinová nemôže byť stíhaná za uvedený skutok, ako poslankyňa. Verím, že týchto pár slov preberie z letargie ministerku vnútra a po zrelom uvážení, začne konať, nástupné mzdy tabuľkovo poupravovať tak, aby aj naďalej sa mohol vykonávať výber a nie nábor /pozri ČR/ tam sú lepšie aj so mzdami a napriek tomu už sú na nábore. Vidieť už aj to, že ked sa začne riešiť odchodné, výsluhové dôchodky a pod., vzniká davová psychóza s hromadnými odchodmi.

 • Už dávno som poukazoval na to, že za pár rokov sa stane to, čo si neprajú slušní ľudia, ked ich nebude mať kto obrániť, teda na nedostatok policajtov. Postupné vytváranie rôznych koncepcií a pseudokoncepcií, ktoré sa medzi bežných policajtov dostanú cez svetoznámu agentúru JPP kam sa obyčajne dostane tá najhoršia verzia, a ktorej punc vierohodnosti nedodajú ani politici, resp. poslanci, /poslancov nemám za politikov/, že pani primátorka Žiliny, ktorí svojimi návrhmi skoro šíria poplašné správy, veď čo je poplašná správa, stačí pozrieť tr. zák. Taktiež by som chcel poukázať na potrebu psychológov v policajnom zbore, načo tam sú, ved svojimi posudkami by som sa ich opýtal, koľko existencií zničili. V mojom prípade ani tak nezničili, lebo som bol prijatý do v tej dobe ZNB, kde som dosahoval slušných výsledkov, ktoré mali za následok až to, že som sa stal riaditeľom VO, bez vysokej školy, na výnimku v r. 1992. No a vtedy som sa dostal k môjmu osobnému spisu. Páni psychológovia, ja by som bol zvedavý, skade ste nabrali tie výsledky, z kresieb, z pohovorov. Ja by som tam nechal na oddelení 1-2 psychológov z praxe, na vyšetrovanie a pomoc policajtom, ktorí spáchali tr. čin, alebo boli obeťou tr. činu. Teda, v prvej kategórii sa páchateľ môže stať napr. po použití sl. zbrane a pod. a ostatní do výkonu, lebo svojími rozhodnutiami robíte viac zla.

 • Naplnenie OSSR je na úrovni cca 75%, a stále rapídne klesá. To je výsledok všetkých tých koncepcii, modelov,reforiem reforiem…. V minulosti boli uskutočnené zmeny zákonov o štátnej službe a soc.zabezpeceni, ktoré boli namierené proti ludom iba za účelom šetrenia všetkých možných prostriedkov daňových poplatníkov. Z generácie Husakovych deti sú pomaly štyridsiatnici, ty to už nezachránia a mladým dvadsatrocnym ľuďom už v dnešnom prostredí OSSR v stave v akom sú ťažko poskytnú nejakú stabilnú prespektivu.

 • monitor z pravda.sk
  zdroj: Prezídium Policajného zboru, zdroj: Eurobarometer
  vybral som z článku: v článku ma upútalo zopár nepresností:
  -- ” Práca v polícii neláka a v zbore chýbajú stovky ľudí. Zatiaľ nepomáha ani zvyšovanie nástupných a priemerných platov”
  -- ” Ministerstvo uznáva, že platy policajtov boli dlhodobo poddimenzované, najmä tie nástupné.V minulosti bol nástupný plat na úrovni 520 eur, dnes policajt v prípravnej štátnej službe dostane počas denného štúdia na získanie základného policajného vzdelania mzdu vo výške 717 eur. V roku 2009 zase priemerný plat predstavoval 1 260 eur. Počas krízového obdobia výrazne nerástol, v roku 2015 bol 1 337 eur. Vlani už stúpol na 1 417 eur”… každý vieme, ako sa vytvárali a vytvárajú priemerné platy.Je to štatisticky presný súhrn nepresných čísiel, alebo naopak.MiV SR tiež zavádza čitateľov-občanov, pretože neuvádza čisté nástupné platy, čo je podstatný rozdiel a to najmä v neprospech policajtov v priamom výkone služby.
  -- “„Je to strašne subjektívne. Laická verejnosť nie je schopná kvalitne a odborne vyhodnotiť prácu polície. Je to len o pocitoch a tie sa odvíjajú od negatívneho obrazu polície v médiách,“ hodnotí prieskum Eurobarometra bezpečnostný analytik Milan Žitný. Vinu za to však pripisuje najmä politikom. „Keď chceme kritizovať políciu, v prvom rade kritizujme politickú moc. Každá jedna vláda vymenila celé vedenie polície a dala si tam svojich. Považujem to za nehoráznosť, pretože polícia je odborné teleso, a nie politický nástroj na vykonávanie záujmov nejakej strany, ktorá obsadila ministerstvo vnútra,“ zdôraznil Žitný, podľa ktorého takýto prieskum netreba v súvislosti s klesajúcim záujmom o prácu polície preceňovať. Mieni, že väčší vplyv na to má nízke platové ohodnotenie a nepredvídateľnosť kariérneho postupu.Žitný ako príklad uviedol oblasť boja s počítačovou kriminalitou. „Využívanie moderných informačných technológií dnes zvláda organizovaný zločin na jednotku. V tejto oblasti na tom dobre nie sme, pretože kvalitných informatikov nevieme zaplatiť, a preto to bude vždy vo veľmi zlej kondícii,“ pripomenul.Podľa bezpečnostného analytika treba políciu stabilizovať tak, aby bol kariérny postup vypočítateľný…
  Súhlasím s bezpečnostným analytikom pánom Žitným… kariérny postup nie je vypočítateľný, pretože prechodné ustanovenie § 143 aa zákona č. 328/2002 Z.z. novelizovaného po 1. máji 2013, je samo o sebe diskriminačné a diskriminuje tú časť policajtov, ktorí v čase novelizácie zákona mali odslúžených menej ako 6 /slovom šesť/ rokov… tu sa § 143 aa prelína s § 38 nášho zákona -- je potrebných 25 rokov služby na dosiahnutie nároku na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku.
  diskusia čitateľov v príspevkoch-debate k článku je tradičná ako obyčajne: silové zložky versus civilní občania…

 • Najprv treba poriadne otestovať ” tých ELITNÝCH ” , ktorí chcú testovať tých ostatných čo majú len jednu desatinu z ich platu.Keď budú mať všetci platy na jednej úrovni, tak potom určite nebudeme mať koho testovať.

 • neviem na čo testovať.prax je dostatočným testom.rozhoduje správny výber a príprava kádrov.potom je tu zodpovedná kontrola a riadenie podriadených.no a nesmieme zabudnúť na orgán vojenskej prokuratúry a vojenských súdov,ktoré riešili príslušníkov ozbrojených zložiek.ozbrojené zbory mali a majú svoje špeciffiká a tieto treba zohľadniť.prokurátor nemôže byť pán boh a niekoho testovať a potom ho podľa toho súdiť.to je zvrhlosť!!!platí to čo som napísal úvodom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.