Vyberte stranu

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustil vo veku nedožitých 91 rokov ženista, 

bývalý veliteľ pluku, dlhoročný zástupca a neskôr náčelník ženijného vojska VVO

 

plukovník v.v.  Ing. JÁN MICHALEC

 

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine.

ČESŤ JEHO PAMIATKE.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým  bude v pondelok 24. 9. 2018 o 13,15 hod. v Bratislavskom krematóriu.