Vyberte stranu

Pripravované zmeny v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov

 

Na tlačovej besede v TA3 dňa 17.12.2018 minister obrany Peter Gajdoš a generálny tajomník Služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko predstavili koncepciu na zlepšenie podmienok štátnej služby profesionálnych vojakov. Od začiatku roku 2019 dôjde k zlepšeniu finančného ohodnotenia práce profesionálnych vojakov. Rezort obrany pripravuje legislatívne zmeny  zákone č.  281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v polovici roku 2019.

Z dôvodu  nezáujmu o službu profesionálneho vojaka  tabuľkové počty ozbrojených síl 17.500  sú reálne naplnené na 13 265 profesionálnymi vojakmi. Chýba 4 235 profesionálnych vojakov.  Pripravuje sa aj zavádzanie nových bojových jednotiek ako je 23. mechanizovaný prápor  a prápor ISTAR.  Naplnenosť OS SR je na úrovni 74,4 %.  Rezort obrany tento stav má zámysel  riešiť zlepšovaním podmienok pre výkon štátnej služby profesionálnych vojakov  v dvoch etapách.  Cieľom zmien je zvýšiť atraktívnosť vojenského povolania, získať konkurencie schopnosť na trhu práce. Naplnenie cieľa chce rezort obrany dosiahnuť výrazným rastom platov, zlepšovaním sociálnych, zdravotníckych podmienok a materiálno technického zabezpečenia ozbrojených síl, čo prispeje k zvýšeniu obrany schopnosti štátu. Dosiahnuť, aby skúsení profesionálny vojaci vo veku 45 rokov neodchádzali z rezortu obrany, ale aby  zostali v ozbrojených silách.

Od 1.1.2019 v súlade so zákonom  o štátnej službe profesionálnych vojakov s využitím inštitútu  príplatku za ohrozenie zdravia a života dôjde  k zvýšeniu finančného ohodnotenia v rozmedzí od 1,5 – 10 %. Vojak 2. stupňa slúžiaci do jedného roka má v súčasnosti  mzdu  707,5 eur.  Na základe 10 % valorizácie platov v štátnej službe a v službe vo verejnom záujme pre rok 2019 jeho mzda  sa od januára zvýši na 778,25 eur.

Po prijatí novelizácii zákona  o štátnej službe profesionálnych vojakov od polovici roka 2019 by malo dôjsť aj k zásadným zmenám finančného ohodnotenia práce vojakov nie na základe hodnosti, ale na základe vykonávanej, zastávanej funkcie. Podľa náročnosti a kvality  vykonávanej práce nadriadený bude mať možnosť až do 20 % zvýšiť tarifný plat. Po novelizácii zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov by došlo k navýšeniu ich platov orientačne asi o 300 eur.   Minimálna mzda profesionálneho vojaka by sa mal pohybovať na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve, to je  1 050 eur.

Zrealizovanie týchto opatrení prispeje k zatraktívneniu služby profesionálneho vojaka, k zvýšeniu prestíže vojenského povolania, k stabilizácii vojenského personálu, k zníženiu odchodovosti a  k zvýšeniu záujmu o službu v OS SR, k naplneniu chýbajúcich 4 235 vojakov. Zároveň súbežne dôjde k zvýšenou odvodov na výsluhové zabezpečenie čo sa prejaví v stabilizácii osobitného účtu vojakov, v znížení deficitu  v rozsahu pravdepodobne od 5 – 10 mil. eur, ale hlavne v zvýšení obranyschopnosti SR.

Tlačová beseda ministra obrany a generálneho tajomníka Služobného úradu ministerstva obrany na Ta3 dňa 17.12.2018, ttps://www.ta3.com/clanok/1143741/tb-p-gajdosa-a-j-holka-o-zlepseni-podmienok-pre-vojakov.htmhl

  1. decembra 2018

Dr. Milan Kolen

člen Vojenský veterán Bratislava, člen sociálnej komisie ZV SR