Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Pripravované zmeny v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov

 

Na tlačovej besede v TA3 dňa 17.12.2018 minister obrany Peter Gajdoš a generálny tajomník Služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko predstavili koncepciu na zlepšenie podmienok štátnej služby profesionálnych vojakov. Od začiatku roku 2019 dôjde k zlepšeniu finančného ohodnotenia práce profesionálnych vojakov. Rezort obrany pripravuje legislatívne zmeny  zákone č.  281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v polovici roku 2019.

Z dôvodu  nezáujmu o službu profesionálneho vojaka  tabuľkové počty ozbrojených síl 17.500  sú reálne naplnené na 13 265 profesionálnymi vojakmi. Chýba 4 235 profesionálnych vojakov.  Pripravuje sa aj zavádzanie nových bojových jednotiek ako je 23. mechanizovaný prápor  a prápor ISTAR.  Naplnenosť OS SR je na úrovni 74,4 %.  Rezort obrany tento stav má zámysel  riešiť zlepšovaním podmienok pre výkon štátnej služby profesionálnych vojakov  v dvoch etapách.  Cieľom zmien je zvýšiť atraktívnosť vojenského povolania, získať konkurencie schopnosť na trhu práce. Naplnenie cieľa chce rezort obrany dosiahnuť výrazným rastom platov, zlepšovaním sociálnych, zdravotníckych podmienok a materiálno technického zabezpečenia ozbrojených síl, čo prispeje k zvýšeniu obrany schopnosti štátu. Dosiahnuť, aby skúsení profesionálny vojaci vo veku 45 rokov neodchádzali z rezortu obrany, ale aby  zostali v ozbrojených silách.

Od 1.1.2019 v súlade so zákonom  o štátnej službe profesionálnych vojakov s využitím inštitútu  príplatku za ohrozenie zdravia a života dôjde  k zvýšeniu finančného ohodnotenia v rozmedzí od 1,5 – 10 %. Vojak 2. stupňa slúžiaci do jedného roka má v súčasnosti  mzdu  707,5 eur.  Na základe 10 % valorizácie platov v štátnej službe a v službe vo verejnom záujme pre rok 2019 jeho mzda  sa od januára zvýši na 778,25 eur.

Po prijatí novelizácii zákona  o štátnej službe profesionálnych vojakov od polovici roka 2019 by malo dôjsť aj k zásadným zmenám finančného ohodnotenia práce vojakov nie na základe hodnosti, ale na základe vykonávanej, zastávanej funkcie. Podľa náročnosti a kvality  vykonávanej práce nadriadený bude mať možnosť až do 20 % zvýšiť tarifný plat. Po novelizácii zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov by došlo k navýšeniu ich platov orientačne asi o 300 eur.   Minimálna mzda profesionálneho vojaka by sa mal pohybovať na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve, to je  1 050 eur.

Zrealizovanie týchto opatrení prispeje k zatraktívneniu služby profesionálneho vojaka, k zvýšeniu prestíže vojenského povolania, k stabilizácii vojenského personálu, k zníženiu odchodovosti a  k zvýšeniu záujmu o službu v OS SR, k naplneniu chýbajúcich 4 235 vojakov. Zároveň súbežne dôjde k zvýšenou odvodov na výsluhové zabezpečenie čo sa prejaví v stabilizácii osobitného účtu vojakov, v znížení deficitu  v rozsahu pravdepodobne od 5 – 10 mil. eur, ale hlavne v zvýšení obranyschopnosti SR.

Tlačová beseda ministra obrany a generálneho tajomníka Služobného úradu ministerstva obrany na Ta3 dňa 17.12.2018, ttps://www.ta3.com/clanok/1143741/tb-p-gajdosa-a-j-holka-o-zlepseni-podmienok-pre-vojakov.htmhl

 1. decembra 2018

Dr. Milan Kolen

člen Vojenský veterán Bratislava, člen sociálnej komisie ZV SR

60 Komentárov na Zmeny v zákone o št.službe vojakov:

 • však zákon je už schválený a už iba podpis prezidenta. Prešiel 3 čítaním
  https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473075

 • V akom stave je novela zákona o štátnej službe vojakov? Vie niekto?

 • Na nárok na podporu v nezamestnanosti je potrebné splniť podmienku, aby človek platil poistenie v nezamestnanosti 24 mesiacov počas posledných 48 mesiacov. Čiže ak je zamestnaný počas posledných štyroch rokov aspoň dva roky a platí počas zamestnania poistenie v nezamestnanosti, tak má nárok na podporu v nezamestnanosti. A je jedno, či je výsluhový dôchodca alebo nie. 🙂 🙂 🙂

 • Dobrý deň, prosím Vás o radu. Môže ísť výsluhový dôchodca na úrad práce, ak ako výsluhový dôchodca pracoval tri roky vo firme a odvádzal dane do sociálnej poisťovne. Jedná sa o podporu v nezamestnanosti. Vďaka.

 • Myslím si, že vyjadrenie ministra obrany o zvyšovaní platov je názorným príkladom toho ako sa nemá vytĺkať politický kapitál. Podľa web stránky ministerstva obrany, totiž mal pán minister povedať toto: ” … v súvislosti so zvyšovaním platov profesionálnych vojakov zdôraznil, že okrem valorizácie nerástli od roku 2006, čiže viac ako 13 rokov. Zároveň vysvetlil, že navyšovanie je systémové, a to prostredníctvom novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. „Verím, že pre vyššie platy našich vojakov získame podporu v Národnej rade SR naprieč politickým spektrom a nikto z tejto témy nebude vytĺkať politický kapitál,“ dodal minister obrany …”
  A takáto je skutočnosť:
  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
  § 157 stanovuje toto: …” Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie alebo iný spôsob zvýšenia hodnostných platov na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte….”
  Zákony o štátnom rozpočte v období od roku 2005 do 2019 o zvyšovaní platov píšu toto:
  Funkčné platy profesionálnych vojakov6) sa v roku 2005 zvýšia o 5 % od 1. júla 2005; to neplatí, ak osobitný zákon v roku 2005 ustanoví štátnu službu profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, keď sa pre hodnostné platy profesionálnych vojakov v roku 2005 ustanovuje ich zvýšenie o 0 %.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov6) sa v roku 2006 zvýšia o 0 %.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2008 zvýšia o 4 % od 1. januára 2008.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2009 zvýšia o 5 % od 1. januára 2009.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2012 zvýšia o 0 % od 1. januára 2012.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2013 zvýšia o 0 % od 1. januára 2013.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2014 zvýšia o 0 % od 1. januára 2014.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2015 zvýšia o 0 % od 1. januára 2015.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2016 zvýšia o 4 % od 1. januára 2016.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2017 zvýšia o 0 % od 1. januára 2017.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018.
  Hodnostné platy profesionálnych vojakov13) sa v roku 2019 zvýšia o 10 % od 1. januára 2019.
  Takže, žiadny zákon nepozná valorizáciu platov profesionálnych vojakov. Hovorí sa iba o zvyšovaní platov. A podľa zverejnených údajov mali profesionálni vojaci od roku 2005 zvýšené platy celkom o 38 %. Osobne im to zvyšovanie úprimne prajem, zaslúžia si ho. Ale skutočne si myslím, že pán minister mal byť vo svojom vystúpení presný. Ako môže povedať, že platy nerástli, ak v skutočnosti narástli o nie menej, než 38 % ?
  --
  --

  František napísal: 6. septembra 2019 v 18:41
  Odpoveď pre: Vladimír Hús st. napísal: 6. septembra 2019 v 14:40, sa ponúka priamo od ministra obrany.
  .

  P. Gajdoš: Trváme na potrebe zvýšenia platov profesionálnych vojakov a systémovej modernizácii ozbrojených síl
  Historicky najväčšia reálna modernizácia, zabezpečenie výstrojných súčiastok pre vojakov a vyššie platy sú výsledkom viac ako trojročnej práce súčasného vedenia Ministerstva obrany SR. Odpočet napĺňania Dlhodobého plánu rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030 dnes 6.septembra 2019 na tlačovej konferencii predstavili minister obrany SR Peter Gajdoš a tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko.

  V súvislosti s modernizačnými projektami minister obrany Peter Gajdoš zdôraznil, že rezort postupuje v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany. „Trváme na tom, že ak má byť modernizácia ozbrojených síl zmysluplná, musí byť realizovaná systémovo. A to aj robíme,“ zdôraznil.

  Ako vysvetlil generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko, jedným z hlavných modernizačných projektov ozbrojených síl je projekt bojového obrneného vozidla 8x8 Vydra, ktorým by sa mala zaoberať Bezpečnostná rada a vláda SR. „V súčasnosti je vyrobený prototyp, ktorý ozbrojené sily predstavili aj počas slávnostnej vojenskej prehliadky v Banskej Bystrici. V prípade, že vláda sa s projektom stotožní, obstarávacie náklady sériovo vyrábaného vozidla nepresiahnu 4 milióny eur s DPH, čo je v porovnaní s vozidlami podobného typu, ktoré obstarávali okolité krajiny, výrazne nižšia cena,“ uviedol.

  Príkladom reálnej modernizácie ozbrojených síl za obdobie súčasného vedenia rezortu obrany je napríklad nákup dvoch dopravných lietadiel Spartan, zatiaľ šiestich vrtuľníkov Black Hawk, vozidiel Polaris a Tatra, strategická obmena stíhacieho letectva, vývoj prototypu bojového obrneného vozidla 8x8 Vydra. Z rozpracovaných projektov ide o modernizáciu tankov T-72 a ťažkých pásových bojových vozidiel a tiež medzinárodný tender na obstaranie vozidiel 4x4.

  Minister obrany SR Peter Gajdoš v súvislosti so zvyšovaním platov profesionálnych vojakov zdôraznil, že okrem valorizácie nerástli od roku 2006, čiže viac ako 13 rokov. Zároveň vysvetlil, že navyšovanie je systémové, a to prostredníctvom novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Pripomenul, že všetky ostatné bezpečnostné zložky majú svoje vlastné zákony a rovnako môžu k zmenám pristúpiť. „Verím, že pre vyššie platy našich vojakov získame podporu v Národnej rade SR naprieč politickým spektrom a nikto z tejto témy nebude vytĺkať politický kapitál,“ dodal.

  Šéf rezortu obrany sa pri tejto príležitosti ostro ohradil aj voči klamstvám, že vojaci nemajú výstrojné súčiastky. „My sme od marca 2016 do zabezpečenia výstrojných súčiastok investovali 40 miliónov eur,“ povedal s tým, že a rezort obrany rovnako pristúpil aj k ďalším opatreniam, aby sa zamedzilo zneužívaniu vojenských rovnošiat a tiež obchodovaniu s nimi, k čomu v minulosti často dochádzalo.

  Autor: MO SR — KOd, Dátum: 06.09.2019
  PS: takže takto…, o bajciarovi ani slovo, pritom aj tam sa pomáha našim profesionálom.

  --
  --
  Vladimír Hús st. napísal: 6. septembra 2019 v 14:40
  Moc sa nechcem hrabať v armádnych mzdách, ale v poslednej dobe, ako to vypadá od hlavy / ministra obrany/ fakt hrozné. Najskôr sa pochváli na výzvu ministra financií, že armáda šetrí, kde sa dá, to je šetrenie, ked sa nakúpia stíhačky F-16, namiesto Gripenov , z pôvodného rozpočtu 1,1 miliardy E, len na techniku sa navýši na 1,6 miliardy e. Pri čom ak sa neinvestuje do letiska v Sliači 55 mil. e., tak sa stratí záruka, dalej dodávka sa má uskutočniť až okolo r. 2022, do uvedenej doby sa majú prevádzkovať Migy. Minister financií jasne povedal nie, on nedá, vraj armáda nech si to urobí z vlastného rozpočtu. Teda neviem, kde naberú na údržbu starej techniky, , opravu letiska v Sliači, navýšenie miezd. Žeby minister začal od seba, keď bol upravený pri kladení vencov tak, že pred 40 r. by išiel do basy.

  Miro Palfi napísal: 4. septembra 2019 v 11:58 (Upraviť)
  Maroš napísal: 1. septembra 2019 o 11:03
  Úplný súhlas s obsahom medializovaného a zverejneného článku v int. denníku. — ” Ostatným členom silových zložiek sa mzdy majú od januára valorizovať o 10 percent, aj napriek tomu budú podľa odborárov nástupné platy nižšie ako v armáde. Aj preto na jar spustili petíciu s názvom Dorovnajme platy policajtov k platom vojakom, ktorú len na internete podporilo viac ako 4 600 ľudí.
  Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) bojuje za svojich a vládny zákon minulý týždeň nepodporila. Uviedla však, že nemá nič proti zvyšovaniu platov príslušníkom obrany “. — to množstvo podpory uvedenej petície tisícok ľudí ostatných silových rezortov by štátnymi orgánmi nemalo ostať nevypočuté a odignorované.

 • Panda napísal: 17. augusta 2019 o 11:27 … ” Radšej nech nepredkladajú nič “.
  Každý z rezortov silových zložiek sa hrá namiesto spolupráce na vlastnom piesočku.Medzi armádou a ostatnými rezortmi patriacimi pod zákon č. 328/2002 Z.z. § 1 a § 2 bolo vždy konkurencia -- skrytá konkurencia.Tak ako pred r. 1989 boli lepšie platy v Čechách ako na Slovensku, tak aj teraz sú lepšie platy a následne výsl. dôchodky v armáde ako v ďalších silových zložkách.Chýba tu v mzdovej, následne z toho vyplývajúcej dôchodkovo -- výsluhovej oblasti spolupráca dotknutých rezortov vnútra a obrany, min. financií, spravodlivosti …
  Doplnenie:
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/08/prezidentka-prijala-velitelov-os-sr/#comment-23029
  komentár Maroš napísal 1. septembra 2019 o 11:03

 • Cela navrhovana novela 281/2015 sa minie účinku. Amatéri si ešte neuvedomili, od 1.1.2019 stupne plat statnym zamestnancom o 10 percent. Tym že bud umyselne alebo neumyselne presunuli ucinnost novely zakona 281/2015 od februara 2020 a narhovana vyska hodnostnych platov nie je zvysena o 10 percent sa stane to ze tisicky vojakov budu mat vo februari 2020 po ucinnosti novely zakona nizzsi plat ako v januari po 10 perc. zvyseni. A budu im musiet plat dorovnavat. Tymto urcite nedojde k stabilizacii skuseneho personalu. A to ma byt v utorok 20.9.2019 Legislativna rada vlady. Nepoznate tam niekoho kto by ministra na to upozornil? Súcasna navrhovana novela je mozno ok ak by ju prijali v roku 2019. Buduci rok ich novinari resp. opozicny politici vysmeju za nekompetentnost ak do navrhovanej tabulky hodnostnych platov nezarataju 10 perc. navysenie.. Radsej nech nepredkladaju nic.

 • Predškolské zariadenia pre deti profesionálnych vojakov (vojačiek).
  Ministerstvo obrany SR by mohlo popremýšľať o možnostiach vytvorenia predškolských zariadení podnikového typu buď v priestoroch útvarov alebo v iných vhodných miestach. Ozbrojené sily SR majú väčší počet žien (a aj manželských párov) než v minulosti. Zároveň kladú na profesionálnych vojakov zvýšené nároky týkajúce sa aj časového zaťaženia, čo so sebou prináša komplikovanejšie spôsoby zabezpečenia starostlivosti o maloleté deti profesionálnych vojakov. Viem si predstaviť predškolské zariadenie v systéme sociálnej starostlivosti, ktoré by bolo určitým spôsobom podporované MO SR. Rodičia týchto maloletých detí by sa mohli plne venovať služobnej činnosti s vedomím, že rôzne mimoriadne zmeny, neplánované služobné činnosti a podobne by eliminovalo takéto predškolské zariadenie. Aj deti v takýchto predškolských zariadeniach by získavali pozitívny vzťah k obrane vlasti. Samozrejme predpokladám aj určitý podiel zamestávateľa (MO SR) na fungovaní takýchto zariadení a nielen finančný.
  Pokiaľ by tradične niekto z MO SR namietal, že to nie je možné lebo… legislatíva, rezortné predpisy atď. tak by sa mal radšej zamyslieť ako zmeniť legislatívu, rezortné predpisy. Veď MO SR je tu pre profesionálnych vojakov a má vyvíjať snahy ako im pomôcť v ich činnosti, ako pomôcť ich rodinám ako zlepšiť ich materiálne, sociálne
  zabezpečenie tak, aby sa mohli venovať svojej základnej úlohe obrane Slovenskej republiky. Bohužiaľ často v minulosti som mal dojem, že úradníci na MO SR by mohli fungovať sami a vojská sú im len na obtiaž a prirábajú im len prácu a starosti. Na jeden z mnohých argumentov, ktoré odznejú po prečítaní mojej idey mám odpoveď. Peňazí v rezorte je dosť, veď keď minieme na rôzne systémy stámilióny Eur , ktoré dodnes nefungujú a nikto za ne nebol vzatý k zodpovednosti (napr.kto využíva systém MOKYS a doplňte si ďalšie takéto pomníčky) určite bude zmysluplné vynaloženie omnoho menších objemov rozpočtových prostriedkov pre tých, ktorí tvoria základ ozbrojených síl SR a ktorí nesú ťarchu plnenia úloh rezortu.
  Takýto námet je len jeden z možných mnohých . Očakávam, že podobné námety ako pomôcť profesionálnym vojakom (ich rodinám) sa objavia aj na internetových fórach a prebehne k nim diskusia.

 • No a presne toto keď nevyriešia, keď pre nich ľudia neprestanú byť len čísla, tak kvalitných a schopných ľudí do armády nedostanú, aspoň nie dostatok. A bude to stále horšie.
  Jednoducho tento systém, ktorý v armáde dnes je tak nefunguje.

 • Pre niekoho môže byť byť priedelenie bytu po dobu služby v armáde motiváciou, ale čo potom? A je množstvo vojakov, ktorý byt už majú. Ak je z Bratislavy a ide robiť do Michaloviec, tak s bytom naložit dokáže jednoducho… Ale ak býva býva niekde pri Prešove, vo viacgenerečnom rodinnom dome, kde mu rodičia prepustili poschodie (napr. 3+1), tak to už nebude také jednoduché. Napr. má aj manželku a trojročné dieťa, kde manželka po materskej konečne pracuje a o dieťa sa pomáhajú starať aj rodičia. Vojak je premiestnený do Hlohovca, kde dostane pridelený byt. Otázka -- čo urobiť so starým bytom? Poschodie nepredá a s prenájmom na dedine to tiež nie je bohviečo. Ako rýchlo získa prácu manželka? Jasle, škôlka…. A to nehovorím že väčšina zamestnávateľov vypláca dochádzkový bonus, ktorým motivuje zamestnanca aby si nečerpal nárokové čiastky vyplývajúce zo ZP. Takže stačí že manželka zostane s chorým dieťaťom doma, a už to pocítia na rozpočte, pretože ten bonus nie je 10€ (a mnoho zamestnávateľov ešte podľa čerpania pracovného voľna upravuje aj prípadné koncoročné odmeny….). A keď už je vojak konečne asimilovaný, tak príde premiestnenie do Levíc a kolotoč sa začína znovu. A keď takýto vojak po 17 rokoch skončí, lebo ho neprijali do stálej štátnej služby, tak sa môže akurát vrátiť do nejakých 14 rokov neobývaného poschodia rodinného domu ku Prešove (ak má šťastie a neobýva ho už iný súrodenec).

  Argumenty typu -- pred viac ako 30 rokmi to fungovalo, prečo nie aj dnes budú síce pekné, ale zabúdate že vtedy bola iná politická situácia a prácu nedávali súkromníci, ale štát. A keď na straníckom výbore vystúpil veliteľ pluku, že potrebuje zamestnať manželku veliteľa práporu, alebo veliteľa roty a pod., tak dostali príslušné podniky a organizácie stranícku úlohu a bolo vybavené. Každý musel pracovať… Rovnako to bolo aj s bytom. Ak vojak skončil, tak väčšinou zostal bývať v poslednom byte, ktorý dostal pridelený a dokonca (po zmene režimu) ho mohol aj odkúpiť. To dnes neexistuje -- ministerstvo ak aj niečo postaví, alebo kúpi, tak sú to nájomné byty na dobu určitú -- po skončení záväzku adie.

 • No ale tie by ľudí určite pritiahli.

 • Ivo: buďme reálny. Veď byty nemajú mladé rodiny. Za 30 rokov sa nepostavilo toľko nájomných bytov ako za 1 rok v socializme.

 • Možno by ešte pomohlo, keby začali prideľovať byty.

 • Za tie peniaze čo dostanú nový vojaci im nikto do armády nepôjde. Vonkoncom už nie ak má chodiť ešte na týždňovky. Po akože zatraktívnení soc. zabezpečenia po 25 rokoch už vôbec nie. Ak chcú prilákať mladých, tak ich treba zabezpečiť výstrojne, technicky a platovo. Na zníženie doby odchodu do dôchodku nieje politická a ani iná vôľa. Jedine čo sa dá ešte urobiť je, že zdvihnú poriadne platy. To je asi jediná možnosť, lebo nikto zatiaľ vo svete nevynašiel lepšiu motiváciu ako peniaze.

 • Ministerstvo obrany nevie ako prilákať mladých ľudí do vojenskej služby. Najprv spustilo niečo, čo sa ani zďaleka nepodobalo na kampaň, keď začalo „zatraktívňovať“ dobrovoľnú vojenskú službu. Za tie peniaze na akože kampaň sa ani raz nepodarilo prilákať požadovaný počet 150 záujemcov do prípravného kurzu. Takéto čísla dokáže zvládnuť akýkoľvek stredne veľký detský tábor. Nedávno ((viď.TA SR 18.3.2019-Pravda-)bola spustená ďalšia neatraktívna kampaň, ktorá má dokonca aj politický podtón v prospech SNS. Aspoň dodali obsah portálu ZOMRI, pomyslel som si… Jednoducho neschopnosť marketingovej komunikácie. Ak sa po vyhodení stoviek tisíc EUR na marketingové aktivity prihlási len niekoľko stoviek uchádzačov o službu v ozbrojených silách a tým chýba viac ako 4 tisíc vojakov, tak sa to za úspech naozaj považovať nedá. V súkromnom sektore by to vedenie nazvalo neúspešnou kampaňou a neefektívne investovanými zdrojmi. Samozrejme aj s adekvátnymi následkami.

 • Pekný deň prajem,
  doporučujem páni VD preštudovať včera, po zasadnutí vlády SR, prezentovanú Koncepciu manažmentu vojenského personálu OS SR.
  Staro -- výsluhovým dôchodcom, t.j. poberateľom príspevku za službu, ktorým bol zákonom č. 328/2002 Z.z. prekvalifikovaný na VD a výsluhovým dôchodcom, ktorým bol priznaný VD podľa zákona č.114/1998 Z.z. dávam do pozornosti tab.č. 6 z uvedeného materiálu.
  To budete kúkať a zírať, keď zistíte, že v období od roku 2005 až do roku 2018 Ste poberali VD len do výšky 45 až 55% oproti PRIEMERNÉMU dôchodku tých, ktorým bol priznaný VD zákonom č.328/2002.
  Nezávidím, len upozorňujem.
  V mojom prípade to tak vychádza. Doteraz som si myslel, že mám celkom slušný VD. Veľké HOV..!!!
  Mám staro výsl. dôchodcom od roku 2003 nepridali nič a podľa tabuľky nožnice sa stále otvárajú.

  Civilom -- starodôchodcom aspoň raz pridali 26 éček a niektorým prepočítali SD.

  Nehovoriac o tom, že som musel 5 rokov chodiť po súdoch, aby mi priznali snížený dôchodkový vek pri odchode do SD.

  Nestačí, že stále prší a fúka studený vietor ešte aj toto. No, je to na nervy. Musel som počítať do 100.

  PS.
  V tej koncepcií sú aj ďalšie “zaujímavosti”. Treba to preštudovať. Aj priebeh pripomienkového konania je zaujímavý, hlavne zo strany min. práce a soc.poisťovne.

  Zdraví Vás
  J.Dodo Horváth

 • Dnešná TB MO dá jasnú odpoveď na zmeny platov v armáde.Len nie som si istý či budú mať dosť financií alebo som niečo nepostrehol.

 • Nič nebude

 • lebo policajti sa od vojakov oddelili. Kedysi sa takýto zákon riešili spoločne. Vojsko si vyčlenilo peniaze z rozpočtu a policajti nie a pritom majú aj odbory.

 • Medzi vojakmi to koluje už od začiatku roka (MINIMÁLNE). Najskôúr sa malo zvyšovať o priemerne 300€ od augusta, potom (v marci) sa to posunulo na november (viď info ktoré odznelo v tejto diskusii v marci -- Milan Sloboda,mjr.v.v. napísal: 20. marca 2019 v 16:53 Vyšiel článok od redaktorky Dômeovej (tu v plnom znení):

  Platy vojakov majú od novembra vzrásť v priemere o tristo eur. Len za prvé tri roky by to malo stáť vyše 300 miliónov eur…..

  Otázka je aká bude realita, keďže na navrhované zvyšovanie zareagovali aj príslušníci iných ozbrojených zložiek a oprávnene sa začali pýtať prečo len vojaci…

 • Medzi slúžiacimi príslušníkmi ( polícia ) prenikajú informácie ( JPP ? ), že by sa im v blízkej budúcnosti mali zvýšiť platy.Na predošlej májovej schôdzi parlamentu bola však schválená novelizácia zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, zákon č. 328/2002 Z.z. ( Valoriácia VD /2019 -- 2021/ ), nevšimol som si však publikovanie prípadnej novelizácie zákonov -- Zmeny v zákone o štátnej službe vojakov, prípadne Zmeny v zákone o štátnej službe policajtov.Čo je rozdiel oproti zákonu o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.Ibaže by bol ohľadom zvyšovania platov slúžiacich príslušníkov znovu Prílepok k zákonu č. 328/2002 Z.z. … možno niekto vie viac túto informáciu upresniť, prípadne ju vyvrátiť.

 • Pre Ivana.

  Ak sa na ministerstve obrany nespamätajú a niečo s tým nebudú robiť. Tak im ľudia z OSSR po odchádzajú a budú musieť zaviesť povinnú vojenskú službu, tak ako bolo do roku 2006.

 • Pre Vladimír. Čo z toho, keď to evidentne nestačí na prilákanie mladých do armády. Treba zmeniť myslenie v OSSR, lebo tie keci o vlastenectve sú skôr kontraproduktívne a potom už ani dvíhanieplatov problém nerieši. Podľa mňa je dosť veľký problém aj v tom, že nový vojaci nemôžu odísť do civilu skôr ako po oslužení 17 rokov služby. Môžu síce o prepustenie pižiadať, ale nemusia ich pustiť. Poznám to veľmi dobre z vlastnej skúsenosti. Je veľmi zlé keď niekoho prevelia na druhý koniec republiky a má vo svojom predošlom pôsobisku rodinu, tak vtedy rastú aj životné náklady, lebo stravu aj ubyrovanie si vojak hradí sám a keď niekto vstúpi do armády a stane sa mu takéto niečo a pitom zistí, že to za tie peniaze nestojí a cjce odísť, tak ho za to, že si dá žiadoať o prepustenie a trvá na nej, prevelia za trest ešte ďalej od rodiny. Takto to funguje v armáde a mladý to už pomaly zisťujú o čom svedčí ich nezáujem. Vojak je v podstate otrokom a väzňom štátu. Štát si s ním môže robyť čo chce a ako vravým skôr ako za 17 rokov ho nemusí pustiť do civilu. Som tri roky v civile odslúžil som 18 rokov a viem veľmi dobre o čom hovorím. Za minulého režimu ostávali vojakom keď skomčili aspoň byty, teraz stačia za 25 rokov dve tri prevelenia a nedokážu ani len splatiť hypotéku, lebo načo vám je byt dpma v Seredi, keď slúžite v Michalovciach. A to nehovorím o tom keď s vojakom cestuje aj rodina, tak armádu nazaujíma či si manželka v novom mieste nájde prácu. Tak len toľko. Peniaze niesu všetko. Treba zmeniť myslenie.

 • Pre Ivana.

  My profesionálny vojaci sme aj minulý rok mali aj 13 a 14 plat aj keď len polovicu ale ja to bolo lepšie než nič.
  Do 1 júla 2002, sme mali 13 a 14 plat len polovicu ale potom nám zvýšili na 100 % ale od roku 2005 sme už nemali vôbec. Nie som volič SNS ale určite im za 13 a 14 plat ďakujem

 • V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 do 2 5. januára 2019. Na základe hore uvedených skutočností som sa zapojil do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetu to je podľa bodu 2 a to do 25. januára 2019.
  Môj podnet, ktorý som navrhoval zmeniť to je v § 29 ods. 6 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa z tento odsek, ktorý teraz platí boli z neho vypustené dve slová to je slobodník a poručík a nové znenie by obsahovalo.

  Do stálej štátnej služby sa nevymenuje profesionálny vojak vo vojenskej hodnosti vojak 2.stupňa to neplatí pre profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.

  Samozrejme k tomu by sa menili aj iné ustanovenia tohto zákona. Nakoľko si myslím, že je proti ústavné, že ten príslušník ozbrojených síl SR, ktorý slúži v OSSR už viac ako 10 rokov a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a počas svojej kariéry získal aj prax nemôže byť
  počas teraz platnej úpravy vymenovaný za poručíka. Ak sa zmení to ustanovenie tohoto zákona slobodník sa vymenuje do stálej štátnej služby a bude moct slúžiť ďalej a poručík tiež bude môcť byť vymenovaný do stálej štátnej služby a nebude k tomu brániť ak doplňovanie hodnostného zboru dôstojníkov nezodpovedá potrebám služobného úradu, služobný úrad môže vyhlásiť výber pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe v hodnostnom zbore mužstva a hodnostnom zbore poddôstojníkov na ustanovenie do funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa bude môcť prihlásit aj ten profesionálny vojak, který má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa kvalifikačné prepoklady ale nemôže byť vymenovaný, protože má odslúžené viacej ako 10 rokov.

 • Je to veľmi jednoduché. Ministerstvo obrany podľa mňa prepálilo výšku dvíhania platov vojakov a teraz možno nezdvihnú nikomu, alebo všetkým, ale nie o tak veľa ako chcelo ministerstvo obrany zdvihnúť vojakom. Lebo si neviem predstaviť, aby policajtom, hasičom a aj vojakom zdvihli plat o 300€. Proste zase to na MO nedomysleli.

 • A čo bráni ministerstvu vnútra zvýšiť platy policajtov,hasičov…., To sa zobudili ,až teraz? Zákon o štátnej službe sa mal meniť už v roku 2017, ale bol stiahnutý z rokovania vlády! Tu je aj farizejstvo MiO, že zákon predkladá pred voľbami, vieme prečo! Zvolebnieva sa! Naplnenost OSSR na úrovni 75 percent určite politikov a verejnosť netrápi ( čo je aj prirodzene,ak vezmeme do úvahy s akými problémami sa spoločnosť potika),ale dovolím si tvrdiť,ze pes je zakopaný niekde inde, a to v negativnych hodnotiacich správach NATO (to už politici neokecaju)a to následne tlačí MiO k zvyšovaniu platov, nič ,ale nič iné…plus načasovanie pred voľbami dúfaju im pridá nejaké promile… Žiaľ pri súčasnom nastavení valorizačneho mechanizmu 328 sa rozdiely v dôchodkoch budú diametrálne zväčšovať.

 • Pre Filipa 21. marca 2019 o 5:37
  Nemyslím si, že ” je to od policajtov totálna podpásovka “, hoci súhlasím, že na Slovensku je závisť národným športom.Vychádzam aj z týchto skutočností, ktoré už boli na weboch uvádzané.Výsl. dôchodky sa vypočítavajú z výšky platov všetkých zložiek spádajúcich pod zákon č. 328/2002 Z.z.Priemerný už uvádzaný VD je u Armády cca 800 eur, Polície cca 650 eur, u HaZZ a ďalších zložiek je priemerný VD možno ešte nižší.Preto súhlasím, že závisť je národným športom.Preukázalo sa to pri ” boji ” za valorizáciu našich výsl. dôchodkov, kde neprešlo pri rokovaní našich zástupcov na MV SR zvýšenie o výpočet z priemeru priemerov VD -- všetci vieme prečo.Hoci zákony o štátnej službe majú Armáda, Polícia, HaZZ… atď., každý samostatne svoj, ale spoločne spadáme pod už uvedený zákon o soc. zabezpečení.Kiež by platy boli zvyšované iba novoprijatým príslušníkom, prípadne príslušníkom na vyšších pozíciách.(ako stimul v priamom výkone služby).Ale každý vieme ako je to v skutočnosti.” Malá kopa pýta viac “.Prípadným celoplošným zvýšením platov si polepšia tiež všetci ostatní, ktorí sú už vo výsluhovom zabezpečení ” za vodou ” -- t.j. mimo priamy výkon služby, mimo novoprijímaných príslušníkov.Doteraz to vždy tak bolo…
  Nie je treba zabúdať, že v kontexte napísaného sa jednotlivé najnižšie výsl. dôchodky všetkých zložiek zák. č. 328/2002 Z.z. začínajú od výšky niečo cez 200 eur, následne 300, 400, 500 eur… a týmto spôsobom a to celoplošným zvyšovaním platov príslušníkov, (nie len novoprijímaných) by sa pomyselné nožnice pri vypočítavaní budúcich VD naďalej roztvárali.Pozrel som si aj reportáž k danej problematike v televízii, ja s názormi ministerky vnútra, predsedu vlády, aj odborárov PZ súhlasím… zvýšením platov iba u jednej zložky by mohlo dôjsť okrem iného k presúvaniu ” mozgov ” už slúžiacich príslušníkov medzi jednotlivými silovými rezortami.Preto mám názor, že situáciu-zvyšovanie platov je potrebné riešiť komplexne pre všetkých, na ktorých sa vzťahuje zákon o sociálnom zabezpečení.(zák. 328/2002 Z.z.)

 • Je to od policajtov totálna podpasovka, na Slovensku je závisť národný šport , ale argumentácia policajných odborárov o ohrození fungovania polície je nulitna a zavádzajúca, čísla nepustia. Naplnenost OSSR je 75% polície 90+-, ako preboha namotivujete kvalitných ľudí ? Pomôže iba zvýšenie platov, ako všade inde…..

 • tak sa zdá, že SNS zase raz sľubuje niečo, čo nik nedostane. Podobne ako to je pri trinástich platoch, alebo pri príspevkov na rekreáciu. Tí ale vedia prekvapiť. Však?

 • Vyšiel článok od redaktorky Dômeovej (tu v plnom znení):

  Platy vojakov majú od novembra vzrásť v priemere o tristo eur. Len za prvé tri roky by to malo stáť vyše 300 miliónov eur.
  Minister obrany Peter Gajdoš sľubuje výrazné zvyšovanie platov profesionálnych vojakov už od konca minulého roka. Tak skoro sa ho však v armáde nedočkajú. Podľa novely zákona o štátnej službe, ktorú Gajdoš predložil do pripomienkového konania, to nebude skôr, než v novembri. Taká je totiž navrhovaná účinnosť zákona.

  Platy vojakov majú podľa navrhovanej novely vzrásť v priemere o tristo eur. V praxi by to znamenalo, že plat vojaka druhého stupňa by stúpol na 1050 eur a plat poručíka by mal začínať na 1575 eurách. Náklady na zvyšovanie platov počas najbližších troch rokov ministerstvo obrany vyčíslilo na vyše 300 miliónov eur.

  Okrem avizovaného prilepšenia ráta novela aj so zvyšovaním hodnostného platu o 1 % za každý rok výkonu štátnej služby. „Ďalej, funkčná tarifa, vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach, môže byť zvýšená až do výšky 20 %, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie,“ vysvetľuje ministerstvo.

  Stovky miliónov eur
  Dnešný systém odmeňovania v ozbrojených silách je totiž podľa neho deformovaný a nedáva nadriadeným priestor ohodnotiť prácu vojakov.

  Tento rok by na zvyšovanie platov v armáde malo ísť vyše 11 miliónov eur, keďže by sa malo vzťahovať prakticky len na dva mesiace.

  V roku 2020 už to však bude takmer 90 miliónov eur, v roku 2021 necelých 104 miliónov eur, a v roku 2022 približne 118 miliónov eur.

  Gajdoš pritom nepočíta s tým, že na mzdy dostane viac zo štátneho rozpočtu. „Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude v plnom rozsahu krytý v rámci limitov stanovených v kapitole ministerstva obrany na roky 2019 a ďalšie roky,“ avizuje ministerstvo.

  Lákajú nových vojakov
  Zvyšovaním platov chce rezort obrany stabilizovať a následne aj posilniť ozbrojené sily. Naplnenosť jednotiek je dnes podľa štátneho tajomníka rezortu Róberta Ondrejcsáka len okolo 75 percent.

  Spolu s avizovaným zvyšovaním platov ministerstvo obrany rozbieha aj novú kampaň na podporu regrutácie nových vojakov. Nová Koncepcia manažmentu vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú ministerstvo tiež predložilo do pripomienkového konania, ráta s tým, že počas najbližších troch rokov do armády vstúpi 1250 nových vojakov.

  Vojaci však nie sú jedinou uniformovanou zložkou, ktorá potrebuje zvýšiť platy. Rovnaké požiadavky už dnes avizujú aj policajti a hasiči.

  „Nie je možné, aby sa zvyšovali platy jednej ozbrojenej zložke a druhej nie, lebo nastane presun stavov. Tristo eur je dosť silný motivačný prostriedok na to, aby človek odišiel od polície k vojsku,“ varuje šéf policajných odborov Viktor Kiss.
  Polícia na kolenách?
  O Gajdošových plánoch už hovoril aj s ministerkou vnútra Denisou Sakovou. „Nie, že by som im tie peniaze neprial. Ale takto to nejde. Dostal som prísľub, že sa to nestane bez koordinácie s ostatnými ozbrojenými zložkami,“ hovorí odborár. Saková chce podľa neho zvyšovanie platov riešiť na úrovni vlády.

  „Polícia zabezpečuje vnútornú bezpečnosť a verejný poriadok každý deň, nie len v čase vojny. Keby nás opustilo desať percent ľudí, tak padneme na kolená. Odchádzali by ľudia z výkonu služby a bol by problém postaviť aj hliadky,“ varuje policajný odborár.

  Kiss tvrdí, že takáto zmena bez dohody v koalícii a vo vláde nie je úplne košer voči ostatným ozbrojeným zložkám. Podobný postoj majú aj hasiči.

  „Ak by skutočne došlo k takémuto navýšeniu platov u vojakov, zabojujeme o to isté. Budeme sa snažiť o adekvátne zvýšenie príjmov hasičov už len preto, že fyzické aj psychické zaťaženie hasičov je porovnateľné s fyzickým a psychickým zaťažením vojakov v možnom nasadení,“ zdôraznil šéf hasičských odborov Peter Šagát.

 • Záujem kompetentných o vyvolanie spoločného rokovania silových rezortov k téme zvyšovania platov.
  Vo včerajších večerných správach (19.03.2019 -- 19.30 hod.) komerčnej televízie JOJ odznela reportáž k zamýšľanému zvyšovaniu platov silových zložiek.Komentátormi TV bolo tiež uvedené porovnanie nástupných platov Armády, Polície a HaZZ pred ich zvýšením a po ich prípadnom zvýšení.V odvysielanej reportáži odznel záujem uvedených ústavných činiteľov a odborov PZ o zvýšenie platov (spoločne) Armády, Polície a HaZZ.K problematike sa vyjadrili ministerka vnútra SR pani Denisa Saková (Smer-SD), Predseda OZ PZ pán Kiss, minister obrany SR pán Peter Gajdoš (SNS) a predseda Vlády SR pán Peter Pelegriny (Smer-SD).Zvyšovanie platov silových rezortov (nie len armády) majú uvedení kompetentní záujem riešiť spoločnými rokovaniami v rámci silových rezortov.Aktérmi relácie bol spomínaný záujem-cieľ komplexnosti riešenia celého problému.Reportáž by mala byť dostupná k prezretiu v archíve uvedenej televízie.

 • No veď to. A pri riadení štátu, ktoré máme možnosť posledných tridsať rokov sledovať, len ťažko nájdeme mladého človeka, ktorý je hrdý na SR až natoľko, aby za ňu položil život. Toto je podľa mňa ten nejhlavnejší dôvod, prečo mladí nemajú záujem o službu v armáde.

 • Nábor je už dávno. Pripadám si ako otec, ktorý musí viesť deti za ručičky. Klasická odpoveď veliteľov je: musíme robiť s tým čo máme. Od prijatia výborného soc. zákona prichádzajú do OS čoraz viac a viac sprostejší vojaci. Ak sa niečo nezmení tak za pár rokov budú na riadiacich funkciách.

 • masmédiá uviedli: zdroj tasr
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/505851-ministerstvo-obrany-spusta-kampan-na-podporu-regrutacie/
  Ministerstvo obrany (MO) SR spúšťa marketingovo-komunikačnú kampaň na podporu regrutácie. Jej cieľom je zvýšiť záujem o prácu profesionálneho vojaka. Informoval o tom šéf rezortu Peter Gajdoš (SNS) na pondelkovej tlačovej konferencii.„Hlavným cieľom tejto kampane je eliminovať pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka a rovnako tak aj zastaviť alebo pozastaviť odchodovosť skúsených profesionálnych vojakov, do ktorých výcviku a vzdelávania sme investovali nemalé finančné prostriedky a ich vedomosti sú nenahraditeľným prínosom na zvýšenie kvality Ozbrojených síl (OS) SR,“ povedal Gajdoš… viac v linku.
  V kontexte a kombinácii na seba nadväzujúcich zákonov, zákony o štátnej službe silových rezortov úzko nadväzujú tiež na zákony o sociálnom zabezpečení.Nie všetky problémy sa dajú vyriešiť zvyšovaním platov.Napr. zvýšením o 300 eur.Potrebný zvýšený počet odslúžených rokov v silových zložkách pre novoprijatých uchádzačov do služobného pomeru na nárok na dosiahnutie výsl. dôchodku až na 25 r., neznamená len vyššiu záťaž na dosiahnutie cieľa a to dosiahnutie na VD, ale aj úpravu VD vo finančnom vyjadrení.V neprospech novoprijímaných uchádzačov o tieto povolania.Percentuálne po novelizácii zákona č. 328/2002 Z.z. od 1. mája 2013 je po 25 r. služobného pomeru namiesto doterajších 55 % služobného platu, už len 37,5 % služ. platu.Základu na výpočet VD.To nepridáva na záujme o vstup do OS, resp. detto Polície.Kompetentní, či ” bezp. experti ” aj bezp. experti o posunutí povinnosti odslúžených rokov v služobnom pomere na nárok na VD smerom nadol, ako to bolo pred novelizáciou zákona o sociálnom zabezpečení pred r. 2013 nechcú ani počuť.Tento problém bez komplexného pohľadu na vec, samotné zvyšovanie platov nevyrieši.A už je to tu: namiesto výberu je tu nábor (regrutácia)…

 • Aký význam má pre VD 281 ? Asi taký že že 3 bol …..

 • Dôvera a reálne výsledky v zapracovanie zásadných hromadných pripomienok do návrhu predkladaných zákonov v parlamente od dôchodcovskej verejnosti-aj slúžiacej (a najmä aj od odbornej verejnosti) na Slov-lex(e) je zatiaľ mizivá, rovnajúca sa nule.
  1) -- ZHP starovýsluhoví dôchodcovia -- pripomienky verejnosti na Slov-lex a ich akceptácia štátnymi orgánmi bol výsledok 0
  2) -- ZHP valorizácia výsluhových dôchodkov -- pripomienky verejnosti na Slov-lex a ich akceptácia štátnymi orgánmi bol výsledok 0
  (podrobnosti k ZHP sú aj na tomto webe).
  Dôjde k zmene postoja štátnych inštitúcii pri terajšom predloženom návrhu novely zákona č. 281/2015, prípadne následných návrhoch a novelizáciách zákonov (ZHP) v parlamente v prospech VD a dnes slúžiacich kolegov do budúcnosti?Zdá sa, že kompetentní pracovníci v štátnych inštitúciách tieto pripomienky verejnosti, mnohokrát najmä odbornej dôchodcovskej verejnosti nebrali vážne.Výsledky /ne/realizácie doterajších ZHP na slov-lex(e) tomu nasvedčujú.Bol to doteraz iba neplatený prieskum verejnej mienky u výsl. dôchodcov (Slov-lex/u/) zadaný štátnymi inštitúciami-ministerstvami SR, bez rukolapných výsledkov v prospech ľudí…

 • Ďakujem!

 • Pre Ivan:

  Ďakujem za informáciu, myslím, že to ocenia aj naši slúžiaci kolegovia. V návrhu materiálu sa rozoberá nový prístup dať väčšiu váhu zastávanej funkcii. Každý si môže zistiť aký bude rámec zvýšenia jeho platu.
  Pre nás výsluhových dôchodcov je potešujúce, že zvýšením platov sa zvýšia odvody do osobitného účtu, čo prispeje k jeho postupnej stabilizácii.
  Pre kolegu Fuseka by som mal odkaz. Je potrebné oceniť každého kto prispieva konštruktívne príspevkom na tomto webe a Váš odkaz je mierne povedané nevhodný.

 • no a ?

 • Dnes bol predložený na slovlex návrh novely zákona 281/2015

 • Predbežná informácia
  (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

  1. Pripravovaný právny predpis
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2. Základné ciele právnej úpravy
  Transformácia systému odmeňovania s cieľom úpravy systému odmeňovania spojeného so zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov, odrážajúcich náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu, a vytvárajúcich predpoklady ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Úpravami príslušných ustanovení zákona č. 281/2015 Z. z. sa síce zachová inštitút hodnostného platu, ale s tým, že hodnostný plat bude dvojzložkový. Hodnostný plat bude pozostávať z hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Podiel na hodnostnom plate bude tvoriť približne 1/3 hodnostná tarifa a 2/3 funkčná tarifa. Je to jedno zo zásadných rozhodnutí z hľadiska zmien v oblasti motivačných a stimulačných faktorov súvisiacich s doplňovaním OS SR a stabilizáciou vojenského personálu OS SR.

  3. Zhodnotenie súčasného stavu
  Zákonom č. 281/2015 Z. z. sa úroveň a filozofia systému odmeňovania profesionálnych vojakov založenom na hodnostnom plate nezmenili, ale nadviazali na systém odmeňovania podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Aplikačná prax postupne ukázala viaceré nedostatky a deformácie systému odmeňovania založenom primárne na hodnostnom plate. Zásadné nedostatky sa prejavili najmä v tom, že dochádza k poklesu úrovne rastu platovej hladiny profesionálnych vojakov v najnižších vojenských hodnostiach vo vzťahu k rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, čo má dopad aj na úpravu platových náležitostí v ostatných vojenských hodnostiach a činnosti vyplývajúce z funkcie determinované ich charakterom prestali byť z hľadiska odmeňovania dominantným faktorom K novelizácii predmetného zákona sa pristupuje so zámerom upraviť a reštartovať systém odmeňovania tak, aby profesionálni vojaci a občania vstupujúci do štátnej služby profesionálneho vojaka mali zvýšenú motivačnú úroveň.

  4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu
  Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 do25. januára 2019.

  Kontaktné údaje:

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  sekcia ľudských zdrojov
  Kutuzovova 8
  832 47 Bratislava 3
  e-mail: peter.vojtus@mod.gov.sk
  katarina.duchonova@mod.gov.sk

  5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania
  marec -- apríl 2019

 • Pán M. Škúci uviedol variantu ktorú pravdepodobne predloží MV do pripomienkovania.
  Ja si myslím že optimálne by bolo vychádzať z náročnosti služby v OZ a tak aj valorizácia VD by mala byť takto:
  ….o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy určenej 2 % z priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušnými úradmi sociálneho zabezpečenia k 31.12. kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a čísla 15.
  S výhľadom na vyššiu valorizáciu by sa podporil aj záujem občanov o dlhšiu službu v bezp. zboroch.

 • ,,Tento zakon velmi pravdepodobne na jednej strane zvysi platy vojakov na druhej strane to bude kompenzovane znizenim zakladu na vypocet vysluhoveho dochodku”

  Ak to takto urobia, tak sa im nepodarí zastabilizovať vojakov po 40ke o čo sa vlastne snažia.

 • Nepatrí to sem ale reagujem na predchádzajúce príspevky.
  Možný návrh zvýšenia, finálna podoba bude predložená do MPK asi takto:
  Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy určenej 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a čísla 15, takto zistená pevná suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru.
  .
  Niektorí kolegovia si návrh vysvetľujú nasledovne:

  Počítajú sa celé roky služobného pomeru.

  Priemerná mesačná suma starobného dôchodku zaokruhlená na celé euro
  smerom nahor bola k 30.6.2018 : 433.-€ Suma zvýšenia sa zistí ako podiel pevnej
  sumy určenej 2% z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku za
  predchádzajúci rok k 30.6. v roku a vydelí číslom 15 (kto ako tak ovláda zákon
  328 mal by to vedieť prečo 15 a nie napr. 18 alebo 14) a následne vynásobí
  počtom rokov doby trvania služobného pomeru.

  Prakticky :

  433 : 100x 2 = 8,66 : 15 = 0,577(0,60)po zaokruhlení )) x 30 = 18,00 €

  Teda ten, kto mal služobný pomer trvajúci 30 rokov, by si mal podľa predkladaného návrhu prilepšiť od 1.7.2019 o 18 €.
  Uvidíme či takýto alebo iný návrh schváli vláda a NRSR.

 • Filip, Miro Palfi, ďakujem Vám za reakciu. Pre Filip, presne z tohoto mám obavy.

 • Tento zakon velmi pravdepodobne na jednej strane zvysi platy vojakov na druhej strane to bude kompenzovane znizenim zakladu na vypocet vysluhoveho dochodku, bud z 2/3 primu, alebo iba z 1/3. Pre starsich prislusnikov, je tento mechanizmus vypoctu dochodku cez znizeny vymeriavaci zaklad nevyhodny…. Politici touto zmenou zabiju dva muchy jednou ranou zvysia platy no zaroven znizia vysluhove dochodky….

 • Nevšimol som si, že by niekto riešil (bola ochota kompetentných riešiť) podobné-praktické veci slúžiacich príslušníkov o ktorých sme dlhodobo písali,
  napr. vypustiť zo zákona diskriminačné písmeno z paragrafu § 143 aa: k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.To je totožné s § 38 zákona 328/2002 Z.z., pričom zároveň diskriminuje všetkých, ktorí už boli v služobnom pomere ku dňu účinnosti novelizácie zákona o sociálnom zabezpečení, vo vzťahu ku ostatným písmenám: b, c, d, e, f, g, h, i .. a písmenu (j) .. paragrafu 143 aa.
  Vo vzťahu zákona č. 328/2002 Z.z k zákonu o št.službe vojakov bol ešte problémový prechod z dočasnej služby po 17 odslúžených rokoch do stálej služby.Bol tam myslím tiež rozpor… prípadne porovnať náš zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení s obdobným zákonom v ČR, o ktorom bolo tiež na tomto webe písané.

 • Kedže sa pripravujú legislatívne zmeny zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
  profesionálnych vojakov ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v polovici roku 2019, následne
  príde k zmene zákona č. 328/2002 Z.z. Čo si myslíte? K lepšiemu, horšiemu? Zaujíma ma váš
  názor. Ďakujem.

 • Na tlačovej besede v TA3 dňa 17.12.2018 minister obrany a generálny tajomník služobného úradu predstavili koncepciu na zlepšenie podmienok služby v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú predloží na rokovanie vlády a NR SR. ttps://www.ta3.com/clanok/1143741/tb-p-gajdosa-a-j-holka-o-zlepseni-podmienok-pre-vojakov.htmhl.
  V Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019 nie je uvedená úloha legislatívnych zmien v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Do programu vlády bude pravdepodobne zaradená až po medzirezortnom pripomienkovaní a po rokovaní Legislatívnej rady vlády.

 • Napadlo už niektorých .. tam hore, že kto by asi ľudí na základnú službu povolával? Vojenské správy boli zrušené a torzo 6 ľudí s krajskou pôsobnosťou podhodili pod rezort ministerstva vnútra -- okresné úrady. Títo 6ti to majú zabezpečiť ? :negative:

 • Podľa dostupných údajov PZ má mať orientačne počet asi 25.500 príslušníkov. Orientačne chýba asi 2.200 príslušníkov. Platy príslušníkov PZ vzhľadom k náročnosti výkonu služby, značné riziko ohrozenia života nie sú adekvátne ohodnotené. Aj z týchto dôvodov nie sú pre mladých ľudí atraktívne. Možno by stálo za úvahu situáciu nenaplnenosti počtov riešiť obdobným spôsobom ako to riešil rezort obrany, navýšením niektorých zložiek platu.

 • Experimentovanie so sociálnymi výhodami silových zložiek v nedávnej dobe nás teraz všetkých vyjde asi poriadne draho.

 • Asi to nakoniec dopadne tak, že povinná vojenčina sa môže vrátiť. Pripúšťa to už aj minister obrany. Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží ministerstvo podľa ministra vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, otázne je či to postačí, ja si myslím že ani nie. Z hľadiska konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce nie je záujem o Ozbrojené sily (OS) SR taký veľký.
  Ministerstvo obrany (MO) SR pripúšťa celospoločenskú diskusiu o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby.
  “V súčasnosti máme dostatočné množstvo personálu na zabezpečenie plnenia úloh, či už v aktívnej službe, alebo zálohách. Ale do budúcnosti, samozrejme, by aj táto alternatíva mohla pripadať do úvahy, pretože záujem o vstup do ozbrojených síl stagnuje,” povedal pre TASR minister obrany Peter Gajdoš (SNS).
  O tomto vyhlásení sa dá široko polemizovať, ani nie tak o “dostatočnom množstve personálu”, ale najmä o tých zálohách. Za všetkým sú totiž peniaze, nie iba bezprostredne vyplatené, ale aj ako výhody socialného zabezpečenia po odchode človeka zo služby štátu.

  Zatraktívniť povolanie profesionálneho vojaka chce rezort zatiaľ napríklad zvýšením platov. Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží ministerstvo vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, vďaka ktorej by platy profesionálnych vojakov mali v budúcom roku vzrásť až o 40 percent.

  Chce im dať to, čo im patrí za odvedenú prácu a úsilie. Ministerstvo pritom podľa jeho slov prihliada aj na nebezpečenstvo, ktorému čelia pri plnení operácií a úloh v prospech zaistenia bezpečnosti vo svete a v prospech obrany SR.

  Minister pripustil zavedenie povinnej vojenskej služby, ak by v budúcnosti vznikla potreba doplniť OS SR a bolo by to nevyhnutné z hľadiska obrany krajiny. Vyžadovalo by si to však podľa neho celospoločenskú diskusiu a nemalé investície do zabezpečenia infraštruktúry.
  Dodám: chcelo by to koncepciu kto sme, čo sme a kam chceme, inak je to iba odďalovanie pádu OS.

 • Podľa môjho názoru je to dobrý krok na dlhej ceste. Ale je potrebné veci riešiť komplexne, nielen odmeňovanie. Dôležité sú aj vzťahové otázky a celková klíma v ozbrojených silách. Samozrejme nedá sa na túto problematiku dívať očami minulosti, ale je potrebné čeliť novým výzvam a trendom súčasnej spoločnosti.
  Napr. v NSR napriek lepšiemu hmotnému zabezpečeniu chýbajú špeciálnym službám tisíce ľudí. Spolková spravodajská služba (BND) má v tomto roku 970 neobsadených pracovných pozícií a spustila v novembri 2018 internetovú stránku popularizujúcu službu a atraktívne podmienky zamestnania. Celkovo má BND okolo 6.000 zamestnancov a predpokladá nárast na 6.500 zamestnancov.
  Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) má neobsadených okolo tisíc funkčných miest a celkový počet 3.110 zamestnancov. BfV zavádza funkcie “headhunterov”, ktorí sa zapoja do náboru nových zamestnancov. Do roku 2021 chce zvýšiť počet zamestnancov na takmer 6.000.

 • Dejiny sa opakujú, samozrejme, že to myslím obrazne. No o danej téme som napr. ja osobne písal už pred 6 rokmi. Ponúkam môj, vtedy zverejnený komentár.
  ” … Jozef Kotulič:3.8.2012 o 16:19
  Pani, skôr ako si skočíte po krku. pokúste si najprv ujasniť niekoľko nasledujúcich faktov:
  1. K tomu, aby štát ako taký, mohol vôbec v súčasnej svetovej džungli existovať, by mal mať v prvom rade zabezpečenú svoju vlastnú suverenitu a bezpečnosť občanov tam žijúcich pred vonkajším ohrozením. Podľa ústavy a ústavných zákonov, túto základnú úlohu plnia zásadne ozbrojené sily. Preto je nad Slnko jasnejšie, že toto sa dá plniť až vtedy, keď sú nato vládnucou mocou vytvorené aj patričné podmienky.
  2. Politici naprieč celým politickým spektrom už v roku 1990, rozhodli, že jednou z takýchto podmienok je aj nadštandardné platové a sociálne zabezpečenie vojakov. Opakovane to potvrdili aj v roku 2002, keď zákonom o výsluhových dôchodkov značne zvýšili výsluhové dôchodky a v roku 2005 zasa rapídne zvýšili platy vojakov. Nikto z nás vojakov ich o to neprosil, ani ich k tomu nenútil. Sami si dali slučku na svoj politický krk.
  3. Takže, ak sa napríklad výsluhoví dôchodcovia domáhajú dodržiavania platných zákonov pri dodržaní valorizácie v roku 2012, nechcú nič čo, by im nepatrilo, ale len to, čo im garantuje zákon.
  4. Ak si ale teraz politici myslia, že zákon o platových pomeroch vojakov a zákon o sociálnom zabezpečení vojakov treba zmeniť, je to ich rozhodnutie, ale musia byť pripravení niesť aj všetky dôsledky s tým súvisiace. Napríklad, že im nebude mať kto v ozbrojených silách slúžiť, čo môže mať až fatálne dôsledky, lebo v konečnom dôsledku tak ohrozia suverenitu a bezpečnosť štátu, čo sa môže inak nazvať aj vlastizradou.
  5. Páni politici by si tiež mali čím skôr uvedomiť ten fakt, že zrušením povinnej vojenskej základnej služby oni vytvorili konkurenčné prostredie na trhu práce, čo platí aj pri získavaní záujemcov do ozbrojených síl. To znamená, že do tohto špecifického prostredia pôjdu pracovať len tí, ktorých nejakým spôsobom pre túto službu zlákajú. Napríklad vysokými platmi, nadštandardným sociálnym zabezpečením a podob. Nie je to pritom nič neznáme, lebo to robia všetky demokratické vlády na celom svete. Ale každá vláda, ktorá potom dohodnuté podmienky nesplní, s pravdepodobnosťou blízkej istote, musí rátať s tým, že raz dva o svoju vládu príde. Pochopiteľne, že sa to týka aj vlády terajšej.
  6. Nie je našou úlohou robiť osvetu ani politiku medzi civilmi, ktorí nikdy predtým, ani teraz, ani nikdy potom nebudú mať milujúci vzťah k vojakom. Stále v nich vidia zbytočných požieračov ich blahobytu. To im nemôžeme zazlievať. Od toho, aby im to prípadne niekto vyvrátil, sú len a len politici.
  7. Tragédiou tejto a mnohých iných predchádzajúcich vlád je predstava, že nie oni potrebujú vojsko, ale ho potrebujú len tí, čo vo vojsku slúžia. Názorným príkladom toho je aj súčasný minister obrany, ktorý si myslí, že ministrom obrany bude stále aj vtedy, ak mu v ozbrojených silách nezostane nikto slúžiť.
  Záver: my súčasní aj bývalí vojaci sme cvičení a pripravovaní nato, že máme v medziach platných zákonov slúžiť ľudu tejto krajiny, ale tento ľud si túto službu musí aj vážiť. A jednou z foriem ako by to mal robiť je aj to, že si bude voliť takú vládu, ktorá to dokáže zabezpečiť. Tá dnešná, takou vládou určite nie je.” …
  Opakujem, že som to napísal ešte v roku 2012. Ale opakovanie nezaškodí.

 • No ale podľa mňa by si mal každý pred tým, ako vstúpi do armády mal poriadne a dôsledne prečítať zákon 281/2015, lebo podľa tohto zákona je prvých sedemnásť rokov služby každý vojak v dočasnej službe a počas celej tejto doby z armády nemôže odísť. Môže síce podľa zákone požiadať o prepustenie, ale nemusia jeho žiadosti vyhovieť a v dnešnej situácii, keď im chýbajú ľudia ani NEVYHOVEJÚ! Viem veľmi dobre z vlastnej skúsenosti o čom hovorím. Až keď prekoná hranicu sedemnásť rokov služby, tak sa dostane do stálej služby a vtedy už jeho žiadosti vyhovieť musia, ale sedemnásť rokov byť tam kde nechcem je podľa mňa neuveriteľne dlhá doba. Ja tomu hovorím, že každý kto podľa teraz platného zákona 281/2015 vstúpi do armády dostal sedemnásť rokov nepodmienečne. A tak sa pýtam: Za ktorý trestný čin je dolná sadzba sedemnásť rokov???

 • Ked trosku inteligentny mlady clovek vidi ten system,buzeraciu a neprespektivu tak nema chut v tejto institucii zotrvat, hlavne u radovych funkcii pozemneho vojska… zial jedinym motivacnym stimulom pre takeho cloveka v takto nastavenom prostredi su peniaze a o tom to cele je, inak do tejto “psychiatrie” inteligentnych ludi nikto nedostane.

 • Pokiaľ sa kompetentní pracovníci silových rezortov, aj politici nezamyslia a nepripustia si, že jedným zo zásadných dôvodov odchodov príslušníkov zo služobného pomeru už od fyzického veku 40-45 rokov, prípadne nezáujmu o službu-služobný pomer v armáde (chýba 4 235 profesionálnych vojakov) a polícii (chýba cca 2150 príslušníkov /zdroj-masmédiá prezídium policajného zboru/), je tiež novelizácia zákona o Sociálnom zabezpečení č. 328/2002 Z.z. účinného po 1. máji 2013 a najmä diskriminačný nesúlad medzi § 143 aa a § 38 tohoto zákona, zvýšenie platov v silových zložkách samo o sebe tento problém nevyrieši.Prípadne vyrieši iba z časti.Kto sa už v dnešnej dobe zaviaže ku službe v silových zložkách na dĺžku služobného pomeru až na 25 rokov služby a viac?Za situácie, keď v dnešnej dobe mladí ľudia menia po pár odpracovaných rokoch zamestnanie.S neistým výhľadom na nárok pre dosiahnutie nároku na VD-sociálne zabezpečenie.Prípadne na dosiahnutie klasického súbehu dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení-zákona 328/2002 Z.z. v kombinácii so starobným dôchodkom podľa zákona č. 461/2003 Zb. a odpracovaní v súhrne 40 rokov dôchodkového poistenia.(25 r. + 15 r.)? Iba návrat k spravodlivému sociálnemu zabezpečeniu zákona č. 328/2002 Z.z. z pred 1. mája roku 2013 v kombinácii s návrhmi silových rezortov opísaných v základnom článku (zvýšením platov) môže naplniť tento cieľ.Preto, samotné zlepšenie finančného ohodnotenia práce profesionálnych vojakov, prípadne ostatných príslušníkov silových zložiek spadajúcich pod zákon č. 328/2002 Z.z. samo o sebe, bez novelizácie už uvedeného zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení nebude postačujúce, nezastabilizuje dostatočne počty slúžiacich príslušníkov a nevyrieši túto problematiku komplexne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: