Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Pripravované zmeny v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov

 

Na tlačovej besede v TA3 dňa 17.12.2018 minister obrany Peter Gajdoš a generálny tajomník Služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko predstavili koncepciu na zlepšenie podmienok štátnej služby profesionálnych vojakov. Od začiatku roku 2019 dôjde k zlepšeniu finančného ohodnotenia práce profesionálnych vojakov. Rezort obrany pripravuje legislatívne zmeny  zákone č.  281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v polovici roku 2019.

Z dôvodu  nezáujmu o službu profesionálneho vojaka  tabuľkové počty ozbrojených síl 17.500  sú reálne naplnené na 13 265 profesionálnymi vojakmi. Chýba 4 235 profesionálnych vojakov.  Pripravuje sa aj zavádzanie nových bojových jednotiek ako je 23. mechanizovaný prápor  a prápor ISTAR.  Naplnenosť OS SR je na úrovni 74,4 %.  Rezort obrany tento stav má zámysel  riešiť zlepšovaním podmienok pre výkon štátnej služby profesionálnych vojakov  v dvoch etapách.  Cieľom zmien je zvýšiť atraktívnosť vojenského povolania, získať konkurencie schopnosť na trhu práce. Naplnenie cieľa chce rezort obrany dosiahnuť výrazným rastom platov, zlepšovaním sociálnych, zdravotníckych podmienok a materiálno technického zabezpečenia ozbrojených síl, čo prispeje k zvýšeniu obrany schopnosti štátu. Dosiahnuť, aby skúsení profesionálny vojaci vo veku 45 rokov neodchádzali z rezortu obrany, ale aby  zostali v ozbrojených silách.

Od 1.1.2019 v súlade so zákonom  o štátnej službe profesionálnych vojakov s využitím inštitútu  príplatku za ohrozenie zdravia a života dôjde  k zvýšeniu finančného ohodnotenia v rozmedzí od 1,5 – 10 %. Vojak 2. stupňa slúžiaci do jedného roka má v súčasnosti  mzdu  707,5 eur.  Na základe 10 % valorizácie platov v štátnej službe a v službe vo verejnom záujme pre rok 2019 jeho mzda  sa od januára zvýši na 778,25 eur.

Po prijatí novelizácii zákona  o štátnej službe profesionálnych vojakov od polovici roka 2019 by malo dôjsť aj k zásadným zmenám finančného ohodnotenia práce vojakov nie na základe hodnosti, ale na základe vykonávanej, zastávanej funkcie. Podľa náročnosti a kvality  vykonávanej práce nadriadený bude mať možnosť až do 20 % zvýšiť tarifný plat. Po novelizácii zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov by došlo k navýšeniu ich platov orientačne asi o 300 eur.   Minimálna mzda profesionálneho vojaka by sa mal pohybovať na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve, to je  1 050 eur.

Zrealizovanie týchto opatrení prispeje k zatraktívneniu služby profesionálneho vojaka, k zvýšeniu prestíže vojenského povolania, k stabilizácii vojenského personálu, k zníženiu odchodovosti a  k zvýšeniu záujmu o službu v OS SR, k naplneniu chýbajúcich 4 235 vojakov. Zároveň súbežne dôjde k zvýšenou odvodov na výsluhové zabezpečenie čo sa prejaví v stabilizácii osobitného účtu vojakov, v znížení deficitu  v rozsahu pravdepodobne od 5 – 10 mil. eur, ale hlavne v zvýšení obranyschopnosti SR.

Tlačová beseda ministra obrany a generálneho tajomníka Služobného úradu ministerstva obrany na Ta3 dňa 17.12.2018, ttps://www.ta3.com/clanok/1143741/tb-p-gajdosa-a-j-holka-o-zlepseni-podmienok-pre-vojakov.htmhl

 1. decembra 2018

Dr. Milan Kolen

člen Vojenský veterán Bratislava, člen sociálnej komisie ZV SR

18 Komentárov na Zmeny v zákone o št.službe vojakov:

 • Pán M. Škúci uviedol variantu ktorú pravdepodobne predloží MV do pripomienkovania.
  Ja si myslím že optimálne by bolo vychádzať z náročnosti služby v OZ a tak aj valorizácia VD by mala byť takto:
  ….o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy určenej 2 % z priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušnými úradmi sociálneho zabezpečenia k 31.12. kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a čísla 15.
  S výhľadom na vyššiu valorizáciu by sa podporil aj záujem občanov o dlhšiu službu v bezp. zboroch.

 • ,,Tento zakon velmi pravdepodobne na jednej strane zvysi platy vojakov na druhej strane to bude kompenzovane znizenim zakladu na vypocet vysluhoveho dochodku”

  Ak to takto urobia, tak sa im nepodarí zastabilizovať vojakov po 40ke o čo sa vlastne snažia.

 • Nepatrí to sem ale reagujem na predchádzajúce príspevky.
  Možný návrh zvýšenia, finálna podoba bude predložená do MPK asi takto:
  Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy určenej 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a čísla 15, takto zistená pevná suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru.
  .
  Niektorí kolegovia si návrh vysvetľujú nasledovne:

  Počítajú sa celé roky služobného pomeru.

  Priemerná mesačná suma starobného dôchodku zaokruhlená na celé euro
  smerom nahor bola k 30.6.2018 : 433.-€ Suma zvýšenia sa zistí ako podiel pevnej
  sumy určenej 2% z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku za
  predchádzajúci rok k 30.6. v roku a vydelí číslom 15 (kto ako tak ovláda zákon
  328 mal by to vedieť prečo 15 a nie napr. 18 alebo 14) a následne vynásobí
  počtom rokov doby trvania služobného pomeru.

  Prakticky :

  433 : 100x 2 = 8,66 : 15 = 0,577(0,60)po zaokruhlení )) x 30 = 18,00 €

  Teda ten, kto mal služobný pomer trvajúci 30 rokov, by si mal podľa predkladaného návrhu prilepšiť od 1.7.2019 o 18 €.
  Uvidíme či takýto alebo iný návrh schváli vláda a NRSR.

 • Filip, Miro Palfi, ďakujem Vám za reakciu. Pre Filip, presne z tohoto mám obavy.

 • Tento zakon velmi pravdepodobne na jednej strane zvysi platy vojakov na druhej strane to bude kompenzovane znizenim zakladu na vypocet vysluhoveho dochodku, bud z 2/3 primu, alebo iba z 1/3. Pre starsich prislusnikov, je tento mechanizmus vypoctu dochodku cez znizeny vymeriavaci zaklad nevyhodny…. Politici touto zmenou zabiju dva muchy jednou ranou zvysia platy no zaroven znizia vysluhove dochodky….

 • Nevšimol som si, že by niekto riešil (bola ochota kompetentných riešiť) podobné-praktické veci slúžiacich príslušníkov o ktorých sme dlhodobo písali,
  napr. vypustiť zo zákona diskriminačné písmeno z paragrafu § 143 aa: k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.To je totožné s § 38 zákona 328/2002 Z.z., pričom zároveň diskriminuje všetkých, ktorí už boli v služobnom pomere ku dňu účinnosti novelizácie zákona o sociálnom zabezpečení, vo vzťahu ku ostatným písmenám: b, c, d, e, f, g, h, i .. a písmenu (j) .. paragrafu 143 aa.
  Vo vzťahu zákona č. 328/2002 Z.z k zákonu o št.službe vojakov bol ešte problémový prechod z dočasnej služby po 17 odslúžených rokoch do stálej služby.Bol tam myslím tiež rozpor… prípadne porovnať náš zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení s obdobným zákonom v ČR, o ktorom bolo tiež na tomto webe písané.

 • Kedže sa pripravujú legislatívne zmeny zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
  profesionálnych vojakov ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v polovici roku 2019, následne
  príde k zmene zákona č. 328/2002 Z.z. Čo si myslíte? K lepšiemu, horšiemu? Zaujíma ma váš
  názor. Ďakujem.

 • Na tlačovej besede v TA3 dňa 17.12.2018 minister obrany a generálny tajomník služobného úradu predstavili koncepciu na zlepšenie podmienok služby v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú predloží na rokovanie vlády a NR SR. ttps://www.ta3.com/clanok/1143741/tb-p-gajdosa-a-j-holka-o-zlepseni-podmienok-pre-vojakov.htmhl.
  V Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019 nie je uvedená úloha legislatívnych zmien v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Do programu vlády bude pravdepodobne zaradená až po medzirezortnom pripomienkovaní a po rokovaní Legislatívnej rady vlády.

 • Napadlo už niektorých .. tam hore, že kto by asi ľudí na základnú službu povolával? Vojenské správy boli zrušené a torzo 6 ľudí s krajskou pôsobnosťou podhodili pod rezort ministerstva vnútra -- okresné úrady. Títo 6ti to majú zabezpečiť ? :negative:

 • Podľa dostupných údajov PZ má mať orientačne počet asi 25.500 príslušníkov. Orientačne chýba asi 2.200 príslušníkov. Platy príslušníkov PZ vzhľadom k náročnosti výkonu služby, značné riziko ohrozenia života nie sú adekvátne ohodnotené. Aj z týchto dôvodov nie sú pre mladých ľudí atraktívne. Možno by stálo za úvahu situáciu nenaplnenosti počtov riešiť obdobným spôsobom ako to riešil rezort obrany, navýšením niektorých zložiek platu.

 • Experimentovanie so sociálnymi výhodami silových zložiek v nedávnej dobe nás teraz všetkých vyjde asi poriadne draho.

 • Asi to nakoniec dopadne tak, že povinná vojenčina sa môže vrátiť. Pripúšťa to už aj minister obrany. Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží ministerstvo podľa ministra vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, otázne je či to postačí, ja si myslím že ani nie. Z hľadiska konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce nie je záujem o Ozbrojené sily (OS) SR taký veľký.
  Ministerstvo obrany (MO) SR pripúšťa celospoločenskú diskusiu o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby.
  “V súčasnosti máme dostatočné množstvo personálu na zabezpečenie plnenia úloh, či už v aktívnej službe, alebo zálohách. Ale do budúcnosti, samozrejme, by aj táto alternatíva mohla pripadať do úvahy, pretože záujem o vstup do ozbrojených síl stagnuje,” povedal pre TASR minister obrany Peter Gajdoš (SNS).
  O tomto vyhlásení sa dá široko polemizovať, ani nie tak o “dostatočnom množstve personálu”, ale najmä o tých zálohách. Za všetkým sú totiž peniaze, nie iba bezprostredne vyplatené, ale aj ako výhody socialného zabezpečenia po odchode človeka zo služby štátu.

  Zatraktívniť povolanie profesionálneho vojaka chce rezort zatiaľ napríklad zvýšením platov. Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží ministerstvo vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, vďaka ktorej by platy profesionálnych vojakov mali v budúcom roku vzrásť až o 40 percent.

  Chce im dať to, čo im patrí za odvedenú prácu a úsilie. Ministerstvo pritom podľa jeho slov prihliada aj na nebezpečenstvo, ktorému čelia pri plnení operácií a úloh v prospech zaistenia bezpečnosti vo svete a v prospech obrany SR.

  Minister pripustil zavedenie povinnej vojenskej služby, ak by v budúcnosti vznikla potreba doplniť OS SR a bolo by to nevyhnutné z hľadiska obrany krajiny. Vyžadovalo by si to však podľa neho celospoločenskú diskusiu a nemalé investície do zabezpečenia infraštruktúry.
  Dodám: chcelo by to koncepciu kto sme, čo sme a kam chceme, inak je to iba odďalovanie pádu OS.

 • Podľa môjho názoru je to dobrý krok na dlhej ceste. Ale je potrebné veci riešiť komplexne, nielen odmeňovanie. Dôležité sú aj vzťahové otázky a celková klíma v ozbrojených silách. Samozrejme nedá sa na túto problematiku dívať očami minulosti, ale je potrebné čeliť novým výzvam a trendom súčasnej spoločnosti.
  Napr. v NSR napriek lepšiemu hmotnému zabezpečeniu chýbajú špeciálnym službám tisíce ľudí. Spolková spravodajská služba (BND) má v tomto roku 970 neobsadených pracovných pozícií a spustila v novembri 2018 internetovú stránku popularizujúcu službu a atraktívne podmienky zamestnania. Celkovo má BND okolo 6.000 zamestnancov a predpokladá nárast na 6.500 zamestnancov.
  Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) má neobsadených okolo tisíc funkčných miest a celkový počet 3.110 zamestnancov. BfV zavádza funkcie “headhunterov”, ktorí sa zapoja do náboru nových zamestnancov. Do roku 2021 chce zvýšiť počet zamestnancov na takmer 6.000.

 • Dejiny sa opakujú, samozrejme, že to myslím obrazne. No o danej téme som napr. ja osobne písal už pred 6 rokmi. Ponúkam môj, vtedy zverejnený komentár.
  ” … Jozef Kotulič:3.8.2012 o 16:19
  Pani, skôr ako si skočíte po krku. pokúste si najprv ujasniť niekoľko nasledujúcich faktov:
  1. K tomu, aby štát ako taký, mohol vôbec v súčasnej svetovej džungli existovať, by mal mať v prvom rade zabezpečenú svoju vlastnú suverenitu a bezpečnosť občanov tam žijúcich pred vonkajším ohrozením. Podľa ústavy a ústavných zákonov, túto základnú úlohu plnia zásadne ozbrojené sily. Preto je nad Slnko jasnejšie, že toto sa dá plniť až vtedy, keď sú nato vládnucou mocou vytvorené aj patričné podmienky.
  2. Politici naprieč celým politickým spektrom už v roku 1990, rozhodli, že jednou z takýchto podmienok je aj nadštandardné platové a sociálne zabezpečenie vojakov. Opakovane to potvrdili aj v roku 2002, keď zákonom o výsluhových dôchodkov značne zvýšili výsluhové dôchodky a v roku 2005 zasa rapídne zvýšili platy vojakov. Nikto z nás vojakov ich o to neprosil, ani ich k tomu nenútil. Sami si dali slučku na svoj politický krk.
  3. Takže, ak sa napríklad výsluhoví dôchodcovia domáhajú dodržiavania platných zákonov pri dodržaní valorizácie v roku 2012, nechcú nič čo, by im nepatrilo, ale len to, čo im garantuje zákon.
  4. Ak si ale teraz politici myslia, že zákon o platových pomeroch vojakov a zákon o sociálnom zabezpečení vojakov treba zmeniť, je to ich rozhodnutie, ale musia byť pripravení niesť aj všetky dôsledky s tým súvisiace. Napríklad, že im nebude mať kto v ozbrojených silách slúžiť, čo môže mať až fatálne dôsledky, lebo v konečnom dôsledku tak ohrozia suverenitu a bezpečnosť štátu, čo sa môže inak nazvať aj vlastizradou.
  5. Páni politici by si tiež mali čím skôr uvedomiť ten fakt, že zrušením povinnej vojenskej základnej služby oni vytvorili konkurenčné prostredie na trhu práce, čo platí aj pri získavaní záujemcov do ozbrojených síl. To znamená, že do tohto špecifického prostredia pôjdu pracovať len tí, ktorých nejakým spôsobom pre túto službu zlákajú. Napríklad vysokými platmi, nadštandardným sociálnym zabezpečením a podob. Nie je to pritom nič neznáme, lebo to robia všetky demokratické vlády na celom svete. Ale každá vláda, ktorá potom dohodnuté podmienky nesplní, s pravdepodobnosťou blízkej istote, musí rátať s tým, že raz dva o svoju vládu príde. Pochopiteľne, že sa to týka aj vlády terajšej.
  6. Nie je našou úlohou robiť osvetu ani politiku medzi civilmi, ktorí nikdy predtým, ani teraz, ani nikdy potom nebudú mať milujúci vzťah k vojakom. Stále v nich vidia zbytočných požieračov ich blahobytu. To im nemôžeme zazlievať. Od toho, aby im to prípadne niekto vyvrátil, sú len a len politici.
  7. Tragédiou tejto a mnohých iných predchádzajúcich vlád je predstava, že nie oni potrebujú vojsko, ale ho potrebujú len tí, čo vo vojsku slúžia. Názorným príkladom toho je aj súčasný minister obrany, ktorý si myslí, že ministrom obrany bude stále aj vtedy, ak mu v ozbrojených silách nezostane nikto slúžiť.
  Záver: my súčasní aj bývalí vojaci sme cvičení a pripravovaní nato, že máme v medziach platných zákonov slúžiť ľudu tejto krajiny, ale tento ľud si túto službu musí aj vážiť. A jednou z foriem ako by to mal robiť je aj to, že si bude voliť takú vládu, ktorá to dokáže zabezpečiť. Tá dnešná, takou vládou určite nie je.” …
  Opakujem, že som to napísal ešte v roku 2012. Ale opakovanie nezaškodí.

 • No ale podľa mňa by si mal každý pred tým, ako vstúpi do armády mal poriadne a dôsledne prečítať zákon 281/2015, lebo podľa tohto zákona je prvých sedemnásť rokov služby každý vojak v dočasnej službe a počas celej tejto doby z armády nemôže odísť. Môže síce podľa zákone požiadať o prepustenie, ale nemusia jeho žiadosti vyhovieť a v dnešnej situácii, keď im chýbajú ľudia ani NEVYHOVEJÚ! Viem veľmi dobre z vlastnej skúsenosti o čom hovorím. Až keď prekoná hranicu sedemnásť rokov služby, tak sa dostane do stálej služby a vtedy už jeho žiadosti vyhovieť musia, ale sedemnásť rokov byť tam kde nechcem je podľa mňa neuveriteľne dlhá doba. Ja tomu hovorím, že každý kto podľa teraz platného zákona 281/2015 vstúpi do armády dostal sedemnásť rokov nepodmienečne. A tak sa pýtam: Za ktorý trestný čin je dolná sadzba sedemnásť rokov???

 • Ked trosku inteligentny mlady clovek vidi ten system,buzeraciu a neprespektivu tak nema chut v tejto institucii zotrvat, hlavne u radovych funkcii pozemneho vojska… zial jedinym motivacnym stimulom pre takeho cloveka v takto nastavenom prostredi su peniaze a o tom to cele je, inak do tejto “psychiatrie” inteligentnych ludi nikto nedostane.

 • Pokiaľ sa kompetentní pracovníci silových rezortov, aj politici nezamyslia a nepripustia si, že jedným zo zásadných dôvodov odchodov príslušníkov zo služobného pomeru už od fyzického veku 40-45 rokov, prípadne nezáujmu o službu-služobný pomer v armáde (chýba 4 235 profesionálnych vojakov) a polícii (chýba cca 2150 príslušníkov /zdroj-masmédiá prezídium policajného zboru/), je tiež novelizácia zákona o Sociálnom zabezpečení č. 328/2002 Z.z. účinného po 1. máji 2013 a najmä diskriminačný nesúlad medzi § 143 aa a § 38 tohoto zákona, zvýšenie platov v silových zložkách samo o sebe tento problém nevyrieši.Prípadne vyrieši iba z časti.Kto sa už v dnešnej dobe zaviaže ku službe v silových zložkách na dĺžku služobného pomeru až na 25 rokov služby a viac?Za situácie, keď v dnešnej dobe mladí ľudia menia po pár odpracovaných rokoch zamestnanie.S neistým výhľadom na nárok pre dosiahnutie nároku na VD-sociálne zabezpečenie.Prípadne na dosiahnutie klasického súbehu dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení-zákona 328/2002 Z.z. v kombinácii so starobným dôchodkom podľa zákona č. 461/2003 Zb. a odpracovaní v súhrne 40 rokov dôchodkového poistenia.(25 r. + 15 r.)? Iba návrat k spravodlivému sociálnemu zabezpečeniu zákona č. 328/2002 Z.z. z pred 1. mája roku 2013 v kombinácii s návrhmi silových rezortov opísaných v základnom článku (zvýšením platov) môže naplniť tento cieľ.Preto, samotné zlepšenie finančného ohodnotenia práce profesionálnych vojakov, prípadne ostatných príslušníkov silových zložiek spadajúcich pod zákon č. 328/2002 Z.z. samo o sebe, bez novelizácie už uvedeného zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení nebude postačujúce, nezastabilizuje dostatočne počty slúžiacich príslušníkov a nevyrieši túto problematiku komplexne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.