Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení priatelia,

všetci vieme, že pôvodný zák. č. 100/1988 Zb., ustanovenie § 174 vôbec neobsahoval. Ten tam bol až dodatočne nainštalovaný zákonom FZ ČSFR č. 235/1992 Zb., ktorý zároveň zrušil platnosť I. a II. pracovnej kategórie do termínu31.12.1992 (v ČR platí dodnes). Lenže toto inkriminované ustanovenie § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení, sa v dôsledku vývoja dôchodkového zabezpečenia na Slovensku 7x menilo. Po rozdelení ČSFR právny vývoja bol na Slovensku takýto:

– zák. NR SR č.  59/1993 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do  termínu 31.12.1993

– zák. NR SR č.  71/1994 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do  termínu 31.12.1994

– zák. NR SR č. 365/1994 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1995

– zák. NR SR č. 308/1995 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1996

– zák. NR SR č. 376/1996 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1997

– zák. NR SR č. 376/1997 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1998

– zák. NR SR č. 355/1999 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1999

     Chcem len naznačiť, že mnohí z Vás nosili uniformu a odchádzali Ste do civilu v rokoch 1992 až 1999. To znamená, že v rozhodnom čase ešte vôbec nebol vydaný zák. NR SR č. 355/1999 Zb., ktorý na Slovensku naposledy posúval hranicu skončenia pracovných kategórií až do 31.12.1999.  Pre Vás v tom čase však platil niektorý z vyššie uvedených zákonov. Sociálna poisťovňa vytrvalo tvrdí, že Vaša služba mala trvať do 31.12.1999. Vy Ste ale predsa nemohli predpokladať, že zákon č. 100/1988 Zb., ktorý platil asi 15 rokov a za ten čas sa viackrát mení, teda aj po Vašom odchode z ozbrojených zborov a z tohto dôvodu máte na to dôchodkovo doplácať? Zostať ukrátený? V čase, keď odišiel vojak z povolania do civilu (len ako príklad uvádzam zák. č. 355/1999 Z. z., nebol ešte v platnosti – platný a účinný bol až odo dňa 22.12.1999) a preto sa čudujem, prečo takýto neférový argument Sociálna poisťovňa často používala voči mnohým z Vás a práve kvôli tomu Ste prehrávali súdne spory. Na základe upozornenia dvoch úspešných kolegov z MV SR, bolo nimi prezentované aj nenápadné ustanovenie § 175g zák. č. 100/1988 Zb. ktoré výrazne dopomohlo zvrátiť doterajší postoj Sociálnej poisťovne a napokon vyhrať súdne spory. Rovnako som tento argument použil i ja a – boli sme úspešní.

Pre objektívnosť si dovolím presne citovať § 175g zák. č. 100/1988 Zb.

(1)

Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške nebolo právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, o nároku na dôchodok a o jeho výške sa rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3)

Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške bolo právoplatne skončené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, na žiadosť občana sa o nároku na dôchodok a o jeho výške rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

     Vážení priatelia, ak Ste mali identický problém so Sociálnou poisťovňou a súd Ste prehrali, nezostáva Vám nič iné, ako dôchodkové konanie na Sociálnej poisťovni znovu otvoriť a požiadať ju o vydanie nového rozhodnutia. Držím Vám palce.

P.S. V prílohe Vám posielam rozsudok KS v Trenčíne, kde jasne a zrozumiteľne je uvedené, že platí ten zákon, počas ktorého bol vojak z povolania prepustení do zálohy.

— 

S priateľským pozdravom
 bývalý vojak z povolania, absolvent VSOŠ RVD Martin
 
    JUDr. Marián  Ď U R I N A, advokát
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
          SLOVENSKÁ REPUBLIKA


e-mail:   durinaadvokat@gmail.com

MOBIL: ++421 905 405 381
Tel.č.: ++421 2 4425 4200

Česká republika

  
 ČASOD: Úcta a rešpekt k tradícii, tvorivosti a skutočným hodnotám.

  FORTIS CADERE, CEDERE NON POTEST.

6 Komentárov na Nefér postupy Soc.poistovne voči VD:

 • Pre Rastislav Peržel:
  Ide o podanie NS SR z decembra 2016 vo veci vyslovenia nesúladu §60 ods.2 a §255 ods.5 zákona č.461/2003 s Ústavou SR. V podstate šlo o to, že NS SR pri rozhodovaní o nepriznaní invalidného dôchodku zo strany SP výsluhovému dôchodcovi, dospel k názoru, že uvedené ustanovenia ho diskriminujú. SP mu do doby poistenia nezapočítala roky služby a kedže nešlo o starobný dôchodok nepostupovala ani podľa Dohovoru č.128. Takže výsluhoví dôchodcovia musia v civilnom sektore začať od nuly ako keby nepracovali (len slúžili).Uvidíme, čo bude v odôvodnení zamietnutia návrhu Najvyššieho súdu SR.

 • Dnes padlo rozhodnutie ustavneho sudu https://www.hlavnespravy.sk/neverejne-zasadnutie-plena-ustavneho-sudu-sr-21/1668873 ktore sa dotyka nasej socialnej oblasti, len ja zo znenia v clanku nie som v obraze. Vie sem niekto napisat o co sa vlastne jedna?

 • Odkaz pre Miroslav Pršala napísal: 18. januára 2019 v 6:36
  Odporúčam preštudovať stále platné:
  “Metodické usmernenie SP č. 16/2013
  Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní o dôchodkovej dávke poistenca, ktorý vykonával zamestnanie v služobnom pomere vo funkcii zaradenej do I. a/alebo II. kategórie s prílohou”

 • Prosím o prepáčenie, ale celkom tejto otázke starobných dôchodkov nerozumiem. Odišiel som do zálohy v roku 1997 a od tej doby poberám kvazi výsluhový dochodok podľa vtedy platných predpisov. Ďalej som pracoval a za odpracovaných 15 rokov v civile mi priznala SP civilný dôchodok po dovršení vekovej hranice podľa mixu I. a II. kategórie. Preto otázka , môžem žiadať SP o dôchodok aj za dobu služby aniž by som stratil výsluhový dôchodok. Bolo by asi dobré nejaké vysvetlenie aj pre viacerých kolegov, ale ja som sa v tom určite celkom stratil. Ďakujem za prípadnú radu.

 • Ďakujem JUDr.Marošovi Ďurinovi za novú informáciu z problematiky trvania služobného pomeru k 31.12.1999. Krajský súd Trenčín len potvrdil skutočnosť , že nemožno vytrhávať súvislosti z právnej normy a rigidne trvať len na suchom gramatickom výklade zákona. Na tomto webe už boli zverejnené súvislosti z obdobných prípadov viacerými prispievateľmi, pričom klobúk dole aj pred skupinou tvorenou kolegami bývalými policajtami a príslušníkmi ZVJS, ktorí taktiež dosiahli úspech na KS Trnava a rozsudok už je právoplatný (SP sa neodvolala).
  Samozrejme týmto sa otvára cesta aj pred kolegami, ktorí sa v minulosti spokojili so zamietavým stanoviskom SP alebo príslušného krajského súdu (v praxi sociálneho zabezpečenia nie je nič nové, že právny názor súdu sa časom zmení) alebo o nič nežiadali. Takže stačí si opäť podať žiadosť o SD alebo o zmenu SD, vyzbrojiť sa novými faktami, použiť argumentáciu ktorá priniesla úspech na krajských súdoch a svojpomocne alebo prostredníctvom advokáta sa zaujímať o svoje nároky. Tieto nároky nikomu nespadli z neba a každého z nich stáli veľa obetí aj na úkor ich rodín.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Domnievam sa, že táto záležitosť a im podobné by mali byť rozhodnutím predstavenstva VVB preskúmané na základe žiadosti členov a prípadné pochybenia Slovenskej poisťovne by mali byť s pomocou VVB napadnuté. Je to vzácna príležitosť na skutočnú pomoc VVB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.