Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Rokovanie k pripravovanej valorizácii výsluhových dôchodkov 10. január 2019

btrhdr

Prezident Zväzu vojakov SR listom požiadal ministerku vnútra Denisu Sakovú a ministra obrany Petra Gajdoša o stretnutie k pripravovaným zmenám v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo rokovanie  k pripravovaným variantom legislatívnych zmien valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia  s  riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra plk.  JUDr. Ivanom Fufaľom. Rokovania sa zúčastnil prezident ZV SR pplk. v. v.  Ing. Eugen Bittera, 1. viceprezident ZV SR genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, tlačový hovorca ZV SR pplk. v. v.  Ing. Mgr. Štefan Javorík a člen sociálnej komisie ZV SR Dr. Milan Kolen, člen Vojenský veterán Bratislava. Minister obrany k rovnakej žiadosti o stretnutie zatiaľ nezaujal stanovisko.

K riešeniu pripravovaných legislatívnych zmien vo valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia Dr. Milan Kolen ministerke vnútra, ministrovi obrany, ministrovi financií a príslušným riaditeľom rezortu vnútra a obrany dva krát zaslal návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vo veci pripravovanej valorizácie dôchodkových dávok viac ako 4 mesiace  prebieha intenzívna komunikácia.

Dňa 25.12.2018 Dr. Kolen predložil odboru sociálneho zabezpečenia MV SR návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Predložil aj „Analýzu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia“, s dôrazom na stav osobitného účtu vojakov a návrhmi na jeho stabilizáciu,  ktorú mal pán riaditeľ odboru dôsledne preštudovanú a z ktorej pri rokovaní vychádzal.

Pred zahájením rokovania predstavitelia ZVSR predložili písomný návrh na vykonávanie valorizácie podľa všeobecných predpisov na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (dôchodcovská inflácia). V prípade, ak by dôchodcovská inflácia bola nízka, s garantovaním najmenej 2 % navýšenia.

V úvode rokovania riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia MVSR prítomných informoval, že bolo spracovaných 9 variant. V súčasnosti sa pracuje so 4 variantmi, v ktorých sú zapracované aj nami predložené návrhy. Z nich bude  vybratý taký návrh legislatívnej zmeny valorizačného mechanizmu, aby sním bola spokojná  čo najväčšia časť výsluhovej dôchodcovskej verejnosti.

V pracovnej diskusii boli prerokované otázky možnej valorizácie v závislosti od počtu odslúžených rokov. K uvedeným otázkam spracujem a predložím ďalšie dôvody prečo by valorizácia výsluhových dôchodkov mala byť vykonávaná nie podľa počtu odslúžených rokov, ale podľa dôchodcovskej inflácie. O tejto analýze čitateľov na webe budem informovať.

Boli prerokované niektoré otázky ďalšieho zabezpečenia  zvyšovania príjmov, znižovania výdavkov osobitných účtov  s dôrazom na pokračovanie znižovania deficitu  osobitného účtu vojakov, vykonané opatrenia od 1.1.2019 a informácie o pripravovaný zmenách v zákone o štátnej služba profesionálnych vojakov k nárastu platov.

Na základe vznesenej požiadavky riaditeľ Odboru prisľúbil, že hneď ako bude spracované konečné znenie legislatívnych zmien bude nás informovať. V prípade, ak do medzirezortného pripomienkovania budú predložené aj také návrhy na ktoré máme iný názor, spracujem k tomu hromadnú pripomienku. Ak takémuto stavu dôjde, okamžite Vás budem informovať a budem žiadať o podporu.

Spracoval 13.1.2019

Dr. Milan Kolen
člen Vojenský veterán Bratislava a člen sociálnej komisie ZV SR

 • – – – – –

Na portály Slov-lex je od 31.01. do 12.02.2019 na pripomienkovanie Návrh zákona 328/2002 Z.z., ktorého sa môžete zúčastniť.


Z predchádzajúcich komentárov vieme že celý Návrh zákona od MV SR na pripomienkovanie je TU:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75


Návrh Hromadnej pripomienky je TU:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785


Priatelia, Návod AKO NATO ?
Ak chcete HP podporiť postupujte takto: Kliknite tu: https://www.slov-lex.sk/ezz
1. Pravdepodobne nie ste ešte zaregistrovaný na Slov-lex z pripomienkovania v roku 2018, takže v pravom rohu sa objaví: „PRIHLÁSENIE“, klik naň.
2. Objaví sa nový list na ktorom je tabuľka, v nej sú 3 ponuky, Vy kliknite na tú v strede „PRIHLÁSENIE MENOM A HESLOM“, klik nato (teraz záleží na tom či ste si niekde poznačili heslo z roku 2018, ak ho neviete, musíte žiadať obnovu)

3. Ak ste vlani neboli pripomienkovateľom, pokračujte: otvorí sa list „REGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATELA“, vyplňte v nej údaje ktoré požadujú okienka s hviezdičkou *. Tam pozor! niekam si zaznamenajte heslo ktoré dáte do okienka: NOVÉ HESLO a POTVRDIŤ HESLO (dajte to takto: 3x veľké písmeno, 3x malé písmeno, 2x číslicu). Dole klik na REGISTROVAŤ.
4.Otvorí sa ďalší list o poučení že súhlasíte s podmienkami, v dolnej časti zatrhnite okienko SÚHLASÍM a ZAREGISTROVAŤ.
5.Na ďalšom liste Vám oznámia že aktivačná linka príde na Váš e-mail.
6. Vypnite Slov-lex. Čakajte na e-mail.
—–
Podpora Hromadnej pripomienky:
1.Až Vám príde oznam o zaregistrovaní, kliknite TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75


2.Vpravo hore je už známe okienko: „Prihlásenie“, klik naň.


3.Otvorí sa list: „Prihlásenie používateľa“, vyplňte okienka svojim e-mailom a heslom. Kliknite na „PRIHLÁSIŤ“.


4.Ak sa Vám po prihlásení nevráti späť „Detail hromadnej pripomienky“ (spravidla, celkom naisto sa to stane), tak kliknite znovu TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785


5.Dolu pod pripomienkou je okienko: „Podporiť túto pripomienku“, tam kliknuť, po kliknutí sa okienko zmení na „Zrušiť podporu tejto pripomienky“ (to aby jeden nemohol podporiť tú istú 2x)
← šipka a „Naspäť na pripomienkovanie“, tým sa nezruší Vaša podpora.
Rozhodne podporte pripomienku Pavol Bada /M. Kolena.
PS: vytlačte si tento návod, bude to jednoduchšie, pevné nervy a prajem úspech

171 Komentárov na Rokovanie na MV o valorizáciach:

 • Vážení priatelia, podporovatelia
  prosím majte trochu strpenia, kolega M. Kolen po rokovaní cestoval domov do Popradu, nechajme nech spracuje správu z rokovania, tak aby táto bola hodnotná. Okamžite ako bude hotový, zavesíme túto na web.
  Ďakujeme za trpezlivosť.
  Výstup z Rzporového konania na MVSR za účasti našich zástupcov najdete tu: https://www.bezpzlozky.eu/2019/02/rozporove-konanie-na-mvsr/

 • Argumenty a fakty:
  Ministerka vnútra Denisa Saková dňa 13. júna 2018 pre médiá povedala.” Pripravujeme úplne nový model valorizácie VD v spolupráci s ministerstvom financií…”
  Nie je to pravda, nový model nepripravili.
  Hovorkyňa ministerstva vnútra Silvia Kreátová pre Rádiožurnál slovenského rozhlasu dňa 13.2.2019 povedala.” Tento model (model z roku 2018) sa osvedčil a preto bol prevzatý ako sme sľúbili aj do dlhodobého modelu valorizácie”
  Pravda je taká, že neurobili nový ale prevzali starý model valorizácie.
  Odborový zväz polície v zastúpení Viktorom Kišom hovorí o prijateľnom riešení.
  Predstavitelia nového odborového zväzu policie hovoria, že nový (starý prevzatý) model je pre policajtov nevýhodný a zlý, preto podporili aj našu hromadnú pripomienku.
  Ktorý odborový zväz polície je relevantný? Jeden zväz odborárov tvrdí, že valorizácia VD je neprijateľná, druhý odborový zväz tvrdí,že je prijateľná.
  Drvivá väčšina nespokojných VD s návrhom valorizácie výsluhových dôchodkov vyjadruje svoje názory na webovej stránke “Policajt vo výslužbe” ako aj “Bezpečnostné zložky”. Na stránkach Zväzu vojakov SR ako aj Asociácie policajtov vo výslužbe sa o tom diskutovať nedá a niet ani zmienky.
  Ministerstvo vnútra tvrdí, že nový model valorizácie bude dlhodobý. Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí tvrdí že, zverejňovať priemer starobných dôchodkov,invalidných,vdovských,vdoveckých a sirotských dôchodkov bude len do roku 2020.
  Národná banka Slovenska upozorňuje, že priemerná valorizácia výsluhových dôchodkov bude podľa navrhovanej novele nižšia, teda negatívne ovplyvní prijmi tých domácnosti, ktoré dávky sociálneho zabezpečenia poberajú..
  Podľa predloženého návrhu dôjde k značnej disproporcii pri valorizácii VD a u časti poberateľov VD dôjde takto k znehodnoteniu reálnej hodnoty vyplácaného dôchodku a k zníženiu kúpnej sily. Pričom v čase, kedy títo poberatelia legálne nadobudli práva k poberaniu VD neboli uzrozumení, že takouto disproporciou valorizácie výsluhových dôchodkov dôjde k negatívnemu ovplyvneniu príjmov domácnosti poberateľov VD.
  Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing.Viktor Novysedlák, dňa 13.2.2019 pre Rádiožurnál slovenského rozhlasu povedal.”Nový model valorizácie výsluhových dôchodcov je komplikovaný a netransparentný”.

 • Podľa predpovedí Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií poskočia ceny v tomto roku o 2,6 %. V ďalších rokoch by sa podľa februárovej makroprognózy mala inflácia zmierniť na 2,4 %. Ceny plynu a elektriny išli v úvode tohto roka hore o 5,6 %. Inflácia na Slovensku je na prijateľnej úrovni a odpovedá súčasnému ekonomickému rozmachu. Reálne príjmy obyvateľov rastú rýchlejšie, čo je priaznivá správa. Vlani sa ceny v našich obchodoch medziročne zvýšili v priemere o 2,5 %. Najvýraznejšie sa pod to podpísali ceny potravín. Tie zdraželi priemerne o 3,9 % a ceny v doprave, ktoré si pripísali rast o 4,6 %. Priplácame si však aj za služby v hoteloch či v reštauráciách, a to o 3,4 %. Pod rast cien potravín sa podpisuje hlavne vývoj cien agrokomodít na svetových trhoch, úroda, ale aj vyššia kúpyschopnosť obyvateľstva.

  Nepriaznivá správa pre nás dôchodcov je, že dôchodky nerastú takým tempom ako ceny potravín a energii. A som zvedavý,koľko % dostanem pridané na VD v tomto roku, keď len za energie dávam každý mesiac o 5,6 % viac ako minulý rok.

 • Zajtra, to je 15.2.2019 majú od výsluhovej dôchodcovskej verejnosti (to je od poberateľov VD vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov, horských záchranárov a občanov) mandát Dr. Milan Kolen a JUDr. Marián Ďurina na rozporovom konaní zastupovať poberateľov VD, invalidných VD, vdovských a vdoveckých VD a sirotských VD vojakov, policajtov, colníkov, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Podľa sprievodnej dokumentácie k novele zákona č. 328/2002 Z. z. sa spolu jedná o počet 46 500 osôb.
  Na základe predloženej HP máme mandát, právo, nič viac nič menej za výsluhovú dôchodcovskú verejnosť požadovať vykonávanie valorizácie VD z dôchodcovskej inflácie, to je rozhodujúca požiadavka. Alebo, najmenej o 2 % z VD zvlášť za vojaka, policajta, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča a horského záchranára, podľa toho, čo je pre konkrétneho poberateľa VD výhodnejšie.

 • Na základe Legislatívnych pravidiel vlády na rozporovom konaní sa môžu zúčastniť zástupcovia verejnosti napísaní v HP ktorá dosiahla väčšiu podporu ako 500. Po vykonanom rozporovom konaní budem čitateľov informovať.

 • Doplnenie predchádzajúceho komentára. Rekapitulácia. V návrhu HP rozhodujúcim kritériom je valorizáciu VD vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie. V predloženom návrhu MV rozhodujúcim kritériom je valorizáciu vykonávať z 2% priemerného mesačného SD. Toto je zásadný rozdiel medzi obidvomi návrhmi. Príklad z návrhu HP, svoj poberaný VD vydeľ 100 a násob percentom dôchodcovskej inflácie. Podľa môjho názoru je to jedna z najobjektívnejších a najspravodlivejších možností, nikoho nepoškodzuje ani nezvýhodňuje.
  Ďalej, v navrhovanom texte HP je uvedené slovo alebo. Čo to znamená. Ak dôchodcovská inflácia je menšia ako 2 % v závislosti od poberanej výšky VD valorizovať by sa malo kombinovane, to je najmenej 2 %, alebo percentuálne podľa toho čo je pre poberateľa výhodnejšie. Ďalej v predloženom návrhu HP je nahradiť 2 % z priemerného SD, priemernými 2% z VD vojakov,policajtov, colníkov, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Toto sú rozhodujúce rozdiely medzi preloženým návrhom MV a návrhom v HP.

 • Kedy sa má uskutočniť rozporové konanie. Je verejné alebo neverejné, resp. môže sa na ňom zúčastniť verejnosť aj keď na RKonaní nás budú zastupovať páni Kolen a Ďurina.

 • Oznamujem Vám, že dnes som obdržal písomnú pozvánku na rozporvé konanie. VD vojaci, policajti, colníci. ZVJS, NBÚ, SIS, hasiči a horskí záchranári a občania mi dali mandát obhajovať zmenu valorizačného mechanizmu VD na základe dôchodcovskej inflácie, alebo ak dôchodcovská inflácie bude menšia ako 2 % potom pri výpočte vychádzať z jednotlivých druhov VD zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov (NIE z SD). Lpoaticky povedané čo pre konkrétneho poberateľa VD, invalidného VD, vdovského a vdoveckého VD a sirotského VD je východnejšie.
  Dodávam, že ak pri výpočte VD pri nižšej ako 2 % dôchodcovskej inflácii, pri nižšom VD podľa nášho návrhu v HP valorizovať by sa malo najmenej 2 %. Ďalej pri vyššom poberanom VD valorizovať sa malo reálnym percentom z daného VD. Podľa toho ktorá suma by bola vyššia.
  Pre správne pochopenie uvediem príklad z výpočtu SD v roku 2019. Dôchodcovská inflácia bola 2,6 % výpočtom bolo stanovené, že SD do sumy 335 Eur sa valorizovali pevnou sumou 8,7 Eur. Nad 335 Eur sa SD valorizovali podľa dôchodcovskej inflácie 2,6%. O tomto som niekoľko krát vo svojich komentároch viac písal. Tieto informácie sa stratili v niekoľkých ničím nepodložených názoroch diskutujúcich.
  Z diskusií s poberateľmi VD, ako aj diskusii na tomto webe som zistil značné neznalosti toho čo nami predložená Hromadná pripomienka vyjadruje. Niektorí nepochopili, že rozhodujúca je výška dôchodcovskej inflácie a to aká v tom ktorom roku bude jej reálna výška. Prognostici a MFSR predpokladajú min. 2,5%, o čom boli dostupné správy aj v médiach. Či bude do 2 %, alebo nad 2% sa uvidí v každoročných štatistikách. Ďalej nepochopili prečo v HP žiadame valorizáciu vykonávať z priemeru jednotlivých druhov VÝSLUHOVÝCH a nie z priemeru STAROBNÝCH dôchodkov. Matematika jasne hovorí, že vypočítaná suma z 2 % z 800 až 550 Euro jednotlivých skupín VD je vyššia, ako keď sa výpočet VD má podľa návrhu MV uskutočniť z priemerného mesačného SD, ktorý je nižší ako 450 Eur. Pokiaľ by tieto mnou objasnené skutočnosti všetci VD, ako aj diskutujúci boli správne pochopili, zákonite by neboli písali o odlišných názoroch na spôsob zmeny valorizačného mechanizmu. Sami ste sa rozhodli či podporíte, alebo nepodporíte predloženú HP. Som presvedčený, že ešte omnoho viac čitateľov webu ak by správne pochopila čo predloženou HP žiadame, by bola podporila HP. Jej podpora by nebola v stovkách, ale v tisíckach, i keď prístup na podporu v Slov-lex je pre nás starších značne komplikovaný a doba bola krátka. Zvlášť nás poškodilo vyradenie podporovania v sobotu a nedeľu, kedy sme sa spoliehali že nám naše deti, zbehlejšie v ovládaní internetu, pomôžu.
  Po skončení rozporového konania Vás o výsledku budem informovať.

 • Jozef napísal: 13. februára 2019 v 10:23
  Jozef.
  Dobry den .Neviem,či su informacie VUSZ presne,ale vo svojej výročnej sprave za rok 2017 uvadza počet poberatelov dochodkoveho zabezpečenia/všetkych druhov/18396.Tak neviem ako p.Palfi prišiel na čislo 46000.

  VÚSZ nemôže a ani nemá právo vyhodnocovať vo svoje výročnej správe celkový počet výsluhových dôchodcov, nakoľko tento úrad spravuje IBA výsluhových dôchodcov za rezort obrany. V správe uvádza len to, že vypláca 18396 výsluhových, vdovských, vdoveckých, sirotských a invalidných výsluhových dôchodkov (to sú tie druhy). Ale okrem MO SR má VLASTNÝ úrad aj Ministerstvo vnútra ( odbor sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR), ktorý zastrešuje výsluhových dôchodcov -- príslušníkov PZ SR, HaZZ, Horská služba atď. Obdobný vlastný úrad má aj Ministerstvo spravodlivosti (Zbor väzenskej a justičnej stráže), prípadne ministerstvo financií (colná správa). Neviem kto zabezpečuje SIS, alebo NBU. Takže to, že VÚSZ udáva cca 19000 poberateľov ešte neznamená, že obdobný počet nevypláca aj MV (policajtov spolu s hasičmi je viac ako vojakov) a ďalšie úrady -- a hneď máme číslo ktoré možno prevyšuje aj tých 46000 poberateľov.

 • A kedy asi bude to rozporové konanie?

 • Dnes v rozhlase Rádiožurnál boli zverejnené informácie k valorizácii VD. Našu hromadnú pripomienku podporilo 647 občanov ktorí mi ako zástupcovi verejnosti výsluhových dôchodcov (nie ako povedal redaktorka, že nespokojní sú vojaci a ZV SR, čo je nepresná informácia), lebo mandát obhajovať požiadavky väčšiny poberateľov VD mi nedali len vojaci, ale aj ostatní poberatelia VD policajti, colníci ZVJS, NBÚ, SIS, hasiči a horskí záchranári, ktorí sú občanmi SR.
  Pani redaktorka správne povedala našu požiadavku vyjadrenú v HP, že valorizácia VD by mala vychádzať z dôchodcovskej inflácie (moje slová čo som jej v rozhovore povedal). Ďalej som povedal našu druhú požiadavku alebo, ak dôchodcovská inflácie bude nižšia ako 2 % VD by mali byť valorizované z priemerných mesačných platov zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov a to rozhodujúce, NIE z priemerných SD v čom je podstatný rozdiel.
  Jeden z diskutujúcich povedal, že výpočet je zložitý. Do 12.2.2019 do 24 hod. vrámci MPK svoje zásadné pripomienky ako aj pripomienky predložili štátne orgány. Nebudem ich rozoberať, sú zverejnené cez Slov-Lex. Niektoré na tomto webe zverejnil Ing. Eduard Kereszteši a Ing.Pavol Bada.

 • Dnes v Radiožurnali o 12:09:51 hod. odzneli mimo Milana Kolena viaceré názory na problematiku valorizácie VD. Viac na https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1078279, je to na zázname od 09:51 hod.

 • Dobrý deň p. Jozef,
  to číslo bolo v minulosti uvádzané na weboch silových zložiek… môže to byť aj (+-), nemusí to byť najpresnejšie číslo.Presný súčet budú mať úrady (odbory) sociálneho zabezpečenia.VÚSZ by mala mať k dispozícii čísla iba za armádu.
  Ale sú aj ďalšie jednotlivé druhy zložiek, ktoré patria pod zákon č. 328/2002 Z. z.Výsluhoví dôchodcovia sa skladajú z: (vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov).
  Tie čísla som dával iba orientačne, pre porovnanie vo vzťahu ku podpore HP.

 • Jozef.
  Dobry den .Neviem,či su informacie VUSZ presne,ale vo svojej výročnej sprave za rok 2017 uvadza počet poberatelov dochodkoveho zabezpečenia/všetkych druhov/18396.Tak neviem ako p.Palfi prišiel na čislo 46000.

 • Počet podporovateľov zásadnej hromadnej pripomienky sa zastavil na čísle ” 647 “.Je na zamyslenie, či je to málo, alebo veľa, z celkového počtu 46 tisíc výsl. dôchodcov.Krát rodiny a známi.Takáto príležitosť podporiť dobrú vec už tak skoro nebude.Až to vyjde, dôjde k zníženiu -- ” skresaniu ” ” bulharských konštánt ” z 30 r. v minulosti, na 15 r., ktoré sú -- boli v minulosti potrebné na vznik nároku na priznanie a vyplácanie VD.Bol by to razantný a pozitívny posun dopredu pre všetkých VD.Čo sa týka vyjadrenia -- pripomienkovania jednotlivých rezortov ministerstiev k návrhu zákona č. 328/2002 Z.z., je ich podľa mňa potrebné porovnať v kontexte, napr. ako sú uvedené v komentári Pavol Bada napísal: 11. februára 2019 o 21:00.Osobne ma v ňom upútalo aj vyjadrenie NBS (Národná banka Slovenska), ktoré čo sa finančnej kompetentnosti týka, by nemal nikto spochybňovať.Malo by mať dokonca prednosť pred MF SR.Ďakujem za možnosť vyjadriť sa a zároveň podporiť uvedenú hromadnú pripomienku k téme valorizácie VD, tiež zároveň držím palce a prajem čo najlepší výsledok pre p. Dr. Milana Kolena a p. JUDr. Mariána Ďurinu na rozporovom konaní v prospech nás všetkých.:-):)

 • Ako píše p. Maroš v závere vášho článku z 12. februára 2019 o 22:41.
  MV SR a MO SR na nás zvysoka … a pán PLK. HOĽKO a spol. má asi dosť vysoký VD a je mu jedno či dostane pridané 0,70€ alebo 7€ mesačne. Preto by bolo sociálne najspravodlivejšie pridať každému rovnako ako to tu už bolo viackrát spomínane, ale nebolo vyslyšané. A zasa sa do návrhu p. KOLENA dostali BULHARSKÉ KOEFICIENTY.
  Ešte stále je nádej, že názory odborníkov z MPSVR SR, MF SR, a ďalších padnú na úrodnu pôdu.

 • Pozrel som sa na program RTVS, Radiožurnál na Radio Slovensko môže byť: 07.00, 12.00, 18.00 hod musíme byť na prijme Radio Slovensko., tak ako to píše “dôchodca”.
  Takže zajtra 13.02.2019, M. Kolen vyjadrí to čo obhajujeme, ale asi budú zaujímavé aj “reči” sympatickej pani redaktorky okolo toho. Je prínosom že si všimla diskusiu na webe bezpzlozky.eu. Vopred už skromne ďakujeme.
  .
  “Skrivodlivosť” (po našom “diskriminácia”) bola (je) páchaná na valorizácii od júla 2012 a podľa všetkého mala byť podľa návrhu valorizačného zákona ktorý navrhlo MV SR aj od júla roku 2019 ďalej.
  Už len samotný výpočet, vychádzajúci z priemeru SD (438E?)bol aj pre laika smiešny, .
  V médiach dňa 12.2.2019 sa píše:
  Ku koncu januára tohto roka dosiahla priemerná mesačná výška starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou 456,20 eura.
  Starobní dôchodcovia pritom dostávali v priemere 505,67 eura mesačne, kým výška dôchodku pre starobné dôchodkyne bola takmer o stovku nižšia, a to priemerne 406,98 eura mesačne. Na konci januára roku 2018 bol priemerný mesačný starobný dôchodok 438,37 eura (486,71 pre mužov a 391,72 pre ženy).

  Pokiaľ ide o ostatné druhy dôchodkov, priemerná mesačná výška predčasného starobného dôchodku k 31. 1. 2019 bola 422,39 eura (411,58 v roku 2018). Invalidné dôchodky dosahovali priemerne 275,92 eura mesačne (270,70 eura v roku 2018), vdovské 263,15 eura (255,21 eura v roku 2018) a vdovecké 207,49 eura (200,63 v roku 2018). Sirotský dôchodok sa pohyboval okolo priemernej sumy 137,15 eura mesačne (133,86 v roku 2018). Ako potvrdzujú údaje, dôchodky vyplácané v januári 2019 boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie.

  “K 31. 1. 2019 sme na Slovensku evidovali spolu 1.395.822 dôchodcov. Najväčšiu skupinu z nich predstavovali poberatelia starobného dôchodku (1.070.083, z toho 643.276 boli ženy) a poberatelia invalidného dôchodku (237.302),” informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
  .
  Keď ktomu priložíme názory odborníkov z MPSVR SR, MF SR, a ďalších, tak je to úplne jasné. MV SR a MO SR na nás zvysoka (odpustte to slovo). Pritom na MO SR sú na rozdiel od rokov 2012 až 2016, keď bol ministrom civil (maznáčik) Glvač, je v riadení ministerstva SNS plk. v.v. Hoľko. Takže čo, kto sú naši?

 • Pán Kolen. A kedy by sme mohli ten rozhovor počuť? Ďakujem.

 • Dnes som pre Rádio žurnál Slovenského rozhlasu poskytol rozhovor k pripravovanej valorizácii VD.

 • Pripomienky MF SR.
  MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Všeobecne
  Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bodoch 2 a 3 slová „vkladá slovo“ nahradiť slovami „vkladajú slová“, doložku zlučiteľnosti zosúladiť s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR).
  Obyčajná pripomienka
  Odoslaná
  12.2.2019
  Detail
  MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  K čl. I K bodu 1 (§ 68)
  1. V kontexte vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií žiadam prehodnotiť navrhovanú zmenu spôsobu výpočtu valorizácie výsluhových dôchodkov. Valorizácia o dôchodcovskú infláciu, tak ako ju predpokladá súčasné znenie zákona, neohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Zároveň upozorňujem, že predkladateľom deklarovaný cieľ zmeny valorizácie, ktorý k predmetnému bodu sám uvádza v osobitnej časti dôvodovej správy – motivovať k dlhšiemu skutočnému výkonu štátnej služby – je podľa názoru MF SR možné efektívnejšie dosiahnuť inými prostriedkami. 2. V súlade s pripomienkou k valorizácii výsluhových dôchodkov požadujem prehodnotiť aj navrhovaný spôsob výpočtu valorizácie invalidných výsluhových dôchodkov a pozostalostných výsluhových dôchodkov.
  Zásadná pripomienka
  Odoslaná
  12.2.2019
  Detail
  MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Všeobecne
  Žiadam doplniť predpoklady a výpočet vplyvov na verejné financie a kvantifikovať dlhodobý vplyv návrhu na verejné financie do roku 2070. Potreba vyčíslenia vplyvov navrhovaných zmien valorizácie dôchodkov do roku 2070 vychádza z existencie fiškálneho dohľadu na európskej úrovni (pravidlá Paktu stability a rastu). Dlhodobé vplyvy reforiem dôchodkového systému vstupujú do indikátorov strednodobej a dlhodobej udržateľnosti (tzv. S1 a S2 indikátory) prostredníctvom prognózy výdavkov citlivých na starnutie populácie (prognózy vypracováva pracovná skupina Európskej komisie „Ageing working group“, ktorej členom je aj SR ako členská krajina EÚ). Návrh uvádza zdroje, z ktorých sa pri kvantifikácii vplyvov vychádzalo. Samotný výpočet však chýba a návrh uvádza len finálne sumy. Nie je preto možné overiť správnosť uvádzaných vplyvov. Návrh uvádza len krátkodobé vplyvy na verejné financie. Pri predlžujúcich sa kariérach je však pravdepodobné, že opatrenie bude mať negatívny vplyv na verejné financie a môže ohroziť dlhodobú udržateľnosť systému výsluhových dôchodkov. Pri priemernom dôchodku 800 eur a dôchodcovskej inflácii na úrovni 2 % by sa dôchodok pri súčasnom nastavení zvýšil o 16 eur. Podľa navrhovaného vzorca by výsluhový dôchodca potreboval mať odpracovaných 26,7 roku, aby bol jeho dôchodok valorizovaný rovnako ako pri súčasnom nastavení. Priemerná kariéra súčasných vojakov vo výsluhe trvala 25 rokov. U policajtov vo výsluhe je to len 24,5 roku. Zavedenie nového systému by tak v najbližších rokoch znížilo výdavky na valorizáciu. S rastúcou priemernou kariérou by sa však táto úspora znižovala a keď prekročí hodnotu 26,7 roku, začne byť nový systém menej výhodný než valorizácia o dôchodcovskú infláciu.
  Zásadná pripomienka
  Odoslaná
  12.2.2019
  Detail
  MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Všeobecne
  V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) žiadam upraviť výpočet dlhodobých vplyvov o rast dôchodkov vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Kvantifikácia Ministerstva vnútra SR nezohľadňuje rast priemerného starobného dôchodku, ktorý je použitý vo vzorci pre výpočet valorizácie. Výpočet vplyvov na rozpočet verejnej správy bol prístupný na požiadanie len pre sociálne zabezpečenie Ministerstva vnútra SR. V tomto prípade kvantifikácia vplyvov na verejné financie nezohľadňuje rast priemerného starobného dôchodku. Starobné dôchodky sa v súčasnosti valorizujú o dôchodcovskú infláciu, najmenej však o 2 % priemerného starobného dôchodku. Kým pre roky 2019 a 2020 by sa kvantifikácia zmenila minimálne, v rokoch 2021 a 2022 by bola úspora len približne polovica zo sumy uvedenej v doložke vplyvov. V roku 2021 by úspora klesla z 882 000 eur na 344 000 eur a v roku 2022 z 1 214 000 eur na 668 000 eur. Na základe valorizácie starobných dôchodkov sa očakáva, že v roku 2019 dosiahne priemerný starobný dôchodok hodnotu vyššiu než 450 eur. Zaokrúhľovanie hodnoty 2 % priemerného starobného dôchodku nahor spôsobí, že výdavky na valorizáciu stúpnu o jednu šestinu. Kvantifikácia Ministerstva vnútra SR tento efekt nezohľadňuje.
  Zásadná pripomienka
  Odoslaná
  12.2.2019
  Detail
  MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Všeobecne
  V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) bode 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu tabuľke č. 1 je uvedený vplyv v rámci výdavkov na útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia spolu. Žiadam uviesť vplyv na každý dotknutý subjekt samostatne vo všetkých relevantných tabuľkách analýzy vplyvov. Predložený návrh predpokladá zníženie výdavkov rozpočtu útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, okrem útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva SR. Vzhľadom na predpokladané zvýšenie výdavkov útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva SR žiadam tieto výdavky zabezpečiť v rozpočte osobitného účtu, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Na základe uvedeného žiadam analýzu vplyvov prepracovať a následne predložiť na záverečné posúdenie vybraných vplyvov.
  Zásadná pripomienka
  Odoslaná
  12.2.2019

 • Veľké ďakujem posielam všetkým, čo sa zaslúžili o hromadné pripomienkové konanie ohľadom valorizácie 2019. Ale keď som včera čítal “pripomienky” MPSVRSR …tak som ostal v nemom úžase…to už sme prežili nevalorizáciu v roku 2012 a následne sme s ujom Litvom žili na nejakom čudnom výpočte. Vtedy sa neozval nikto so štátnej správy. Piatok…NB Slovenska … včera MPSVRSR …možno iba formálne….ale pripomienkuje….aj iba všeobecne…..ale uvádzajú všetky paragrafy…zákony…dohovory a podobné náležitosti…o ktorých sme ani nemali vedomosť…už nikto nebude pýtať peniažky dozadu… nejako sme prežili…a je to hanba všetkých silových zložiek… že na nás …úplne kašľú.

 • Chcel by som sa poďakovať Ing. Badovi, JUDr. Ďurinovi a hlavne Dr. Kolenovi, že pripravil a zrealizoval Hromadnú pripomienku , ktorá ako jediná získala aj napriek dvojdňovému blokovania potrebnú poddporu. Ostáva nám len držať palce aby naše pripomienky boli aj zrealizované. Škoda ,že je veľa vysluhových dôchodcov ktorí píšu ako by to mohlo byť s našou valorizáciu ešte lepšie, ale neurobili preto nič aby to pripravili ako hromadnú pripomienku ktorá mohla získať podporu tak isto ako hromadná pripomienka Dr.Kolena. Už nie je čas na špekulácie a ak sa nám podarí presadiť to o čom píše Dr. Kolen bude to neporovnateľné s tým čo sme tu mali do dnes.

 • POĎAKOVANIE ZA PODPORU HP.
  Týmto Ing. Pavol Bada, Dr. Milan Kolen a JUDr. Marián Ďurina ďakujú všetkým tým ktorí podporili HP k valorizácii VD, čím podporili sami seba.
  Prekročením počtu 500 podporovateľov zástupcovia výsluhovej dôchodcovskej verejnosti dostali mandát na rozporovom konaní presadzovať valorizáciu VD podľa dôchodcovskej inflácii, alebo z 2 % príslušnej dávky VD zvlášť pre vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. NIE z SD.

  Pri výpočte sumy VD sa použije ten spôsob valorizácie ktorý je pre poberateľov VD výhodnejší, teda VD sa zvyšuje o vyššiu sumu. Je zachovaný princíp podľa dôchodcovskej inflácie ako to majú civilisti a zároveň, ak by dôchodcovská inflácia bola príliš nízka, tak je upravený spôsob valorizácie výpočtu ktorí garantuje minimálne z 2 % zvýšenie VD z príslušnej dávky zvlášť pre vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Tí ktorí túto HP zatiaľ nepodporili čo vlastne chcete svojou pasivitou dosiahnuť, len to že sami sebe škodíte. Myslím si, že som dôvody prečo podporiť HP dostatočne objasnil. Je to seriózny návrh ktorí podporuje väčšina poberateľov VD.
  Už len dnes do 24 hod. je posledná možnosť podporiť HP. Neváhajte a využite svoje právo k podpore HP.

 • Prečo je potrebné v demokratickej spoločnosti prejaviť svoj názor, resp. nemlčať. Nižšie uvedené pripomienky orgánu štátnej moci naznačujú že už valorizácie VD v ostatných rokoch boli robené pravdepodobne nesystémovo.
  Ak je záujem čítajte, porovnávajte.
  .
  PRIPOMIENKY ORGÁNOV k návrhu LP/2019/75 stiahnuté zo SLOV-LEX 11.02.2019
  MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
  k navrhovanému zákonu
  k dôvodovej správe k bodu 2 a 3 a z druhej vety odporúčame vypustiť slová „zákona o lekárskej posudkovej činnosti“. Zároveň odporúčame v § 85 poznámku pod čiarou k odkazu 36 nahradiť týmito právnymi predpismi: „Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
  .
  Predložený návrh zákona predpokladá aj negatívne sociálne vplyvy týkajúce sa bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov – vplyvy na hospodárenie dotknutých domácností; čo je zrejmé aj z hodnotenia vplyvov na rozpočet verejnej správy, keďže tento vplyv je celkovo pozitívny. Negatívne sociálne vplyvy na hospodárenie dotknutých osôb je potrebné v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov označiť v bode 9 doložky vybraných vplyvov a v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov) zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, a to v porovnaní so súčasným právnym stavom -- valorizáciou na základe tzv. „dôchodcovskej inflácie“. Je potrebné v tomto bode uviesť opis hodnoteného návrhu opatrenia s negatívnym vplyvom na hospodárenie, špecifikáciu dotknutých skupín -- poberateľov dotknutých dávok v akej výške a pri akom počte rokov služby rozhodnom na priznanie nimi poberanej dávky návrh negatívne ovplyvňuje; zároveň odporúčame uviesť pri akej výške tzv. dôchodcovskej inflácie by tento negatívny vplyv ani nevznikol.
  .
  V analýze sociálnych vplyvov, časť kvantifikácia odporúčame doplniť aj modelové príklady vplyvu na hospodárenie dotknutých poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia podľa špecifikovaných ovplyvnených skupín (uvedený príklad v predloženej analýze sa vzťahuje na poberateľa s dobou trvania služobného pomeru 15 rokov). Modelové príklady je potrebné rozšíriť aj pre iné doby trvania služobného pomeru (reprezentatívne vzhľadom na skupinu poberateľov dávok) a ďalšie kalendárne roky (s využitím predpokladov požívaných pre výpočet finančných vplyvov), doplniť k nim priemernú výšku dávky a pridať porovnanie, ako by boli dávky valorizované podľa aktuálne platnej legislatívy (aby bola zrejmá veľkosť pozitívneho, resp. negatívneho vplyvu na rôzne dotknuté skupiny).
  V Čl. I bode 1 navrhovaný § 68 ods. 5 je nadbytočný. Odôvodnenie: Suma vyplácaného výsluhového dôchodku je na určenie pevnej sumy zvýšenia bezvýznamná. Toto ustanovenie je potrebné vtedy, ak sa suma zvýšenia vypočítava zo sumy vyplácaného dôchodku (napr. percentami).
  .
  Predložený materiál nebol napriek identifikácii vybraných vplyvov predmetom riadneho predbežného pripomienkového konania uskutočneného ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky.
  .
  Upozorňujeme, že predkladateľ nezdôvodnil, prečo pre valorizáciu invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku navrhuje zvoliť za základ priemernú výšku starobného dôchodku vo všeobecnom systéme, pričom Sociálna poisťovňa pre potreby valorizácie zverejňuje aj priemerné výšky invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % vrátane, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, vdovského a vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku.
  .
  Odporúčame v dôvodovej správe uviesť dôvody, prečo sa ruší percentuálne obmedzenie výšky pevnej sumy zvýšenia vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku. Odôvodnenie: Z dôvodovej správy ani z predkladacej správy nevyplýva, že zámerom návrhu zákona je aj zmeniť percentuálne obmedzenie výšky pevnej sumy zvýšenia vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku zo súčasných 60% resp. 40% na 100% sumy starobného dôchodku. Odporúčame na túto skutočnosť vhodným spôsobom upozorniť v osobitnej časti dôvodovej správy návrhu zákona.
  .
  Upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov.
  .
  Odporúčame v dôvodovej správe rozviesť dôvody, prečo sa navrhuje určovať výšku valorizácie invalidného výsluhového dôchodku z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázaného Sociálnou poisťovňou v príslušnom roku. Odôvodnenie: Doterajšia právna úprava pri valorizácii priamych výsluhových dôchodkov vychádzala zo zásady, že valorizácia týchto dôchodkov sleduje vývoj valorizácie rovnakého druhu priameho dôchodku vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Návrh zákona od tejto zásady upúšťa, avšak v dôvodovej správe absentuje podrobnejšie vysvetlenie dôvodov navrhovanej zmeny. Domnievame sa, že rozšírenie dôvodovej správy uľahčí aplikáciu právnej úpravy v praxi, najmä v prípadoch kedy dochádza k súbehu poberania dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia a zo všeobecného systému sociálneho poistenia.
  .
  V súvislosti s použitím priemernej sumy starobného dôchodku vo všeobecnom dôchodkovom systéme ako základu pre minimálnu valorizáciu (pri odslúžení 15 rokov) v osobitnom systéme uvádzame, že priemerné obdobie dôchodkového poistenia pre novopriznané starobné dôchodky vyplácané zo všeobecného systému bolo v roku 2017 = 42,48 roka (z toho muži 43,63 roka a ženy 41,63 roka). Za základ zvyšovania výsluhového dôchodku sa navrhuje zvoliť priemerná suma starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom výška valorizácie vychádzajúca z tohto základu po zaokrúhlení na celé euro nahor sa uplatní iba u tých poberateľov, ktorí odslúžili 15 – rokov, teda minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na výsluhový dôchodok (navrhuje sa princíp -- čím dlhšia doba služby, tým výhodnejšia valorizácia pre poberateľa).
  .
  V osobitnej časti dôvodovej správy predkladateľ uvádza, „že osobitný systém sociálneho zabezpečenia sa od všeobecného systému sociálneho poistenia odlišuje viacerými znakmi, či už stanovenými podmienkami vzniku nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, ako aj výpočtom jej sumy, ako aj iným termínom zvýšenia a tým, že osobitný účet je tvorený odvodmi z platov tejto skupiny zamestnancov, z ktorého sú následne vyplácané dávky výsluhového zabezpečenia“, preto nie je zrejmé, a považujeme za potrebné to odôvodniť, prečo si predkladateľ za základ zvyšovania návrhom dotknutých dávok výsluhového zabezpečenia zvolil priemernú výšku starobného dôchodku vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa je povinná zverejňovať v súlade s prechodným ustanovením § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné najneskôr k 30. júnu 2020.
  .
  Odporúčame v dôvodovej správe rozviesť dôvody rozdielneho valorizačného mechanizmu medzi výsluhovým dôchodkom a invalidným výsluhovým dôchodkom. Odôvodnenie: Z dôvodovej správy k návrhu zákona vyplýva, že výška zvýšenia výsluhového dôchodku sa viaže na kombináciu princípov solidarity a zásluhovosti. Princíp zásluhovosti sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorí odslúžili viac ako 15 rokov. Z návrhu zákona ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, prečo sa zásluhovosť neprejavuje aj u poberateľov invalidného výsluhového dôchodku, ktorí odslúžili viac ako 15 rokov. Invalidný výsluhový dôchodok sa považuje za priamy dôchodok, preto absencia legitímneho dôvodu rozdielnej právnej úpravy valorizácie môže byť vnímaná ako založenie nerovnakého postavenia medzi poberateľmi priamych dôchodkov z výsluhového zabezpečenia. Podotýkame, že rozdielna valorizácia medzi priamymi dôchodkami a odvodenými dôchodkami nie je problematická, pretože poberateľ odvodeného dôchodku v zásade neparticipuje na vytváraní systému sociálneho zabezpečenia, a teda nemožno hovoriť o zásluhovosti poberateľa tohto druhu dôchodku.
  .
  Upozorňujeme, vzhľadom na v Čl. I bode 1 navrhovaný § 68 ods. 1 až 4, že Sociálna poisťovňa bude určovať a na svojom webovom sídle zverejňovať priemernú sumu starobného dôchodku len do roku 2020. Od roku 2022 sa budú dôchodkové dávky valorizovať už len o percento inflácie určené zo sumy vyplácaného dôchodku, a preto už nebude na valorizáciu dôchodkových dávok potrebné zverejňovať priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok.
  .
  V zmysle v Čl. I bode 1 navrhovaného § 68 ods. 2 až 4 určenie pevnej sumy zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku, t.j. 2 % z priemernej sumy starobného dôchodku zo sociálneho poistenia považujeme za nesystémové vzhľadom na vzťah týchto druhov dávok a starobného dôchodku a ich účel. Miera zvýšenia týchto dávok bude vyššia ako základná miera zvýšenia (bez zohľadnenia rokov služby) výsluhového dôchodku, čo môže byť príčinou oprávnenej nespokojnosti poberateľov výsluhových dôchodkov. Vzhľadom na uvedené odporúčame v Čl. I bode 1 navrhovanom § 68 ods. 2 až 4 zvážiť naviazanie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia na priemerné mesačné sumy týchto dávok rovnakého druhu. Odôvodnenie: Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 dôchodkové dávky zvyšujú o dôchodcovskú infláciu, najmenej však o pevnú sumu. Po uplynutí tohto obdobia sa budú dôchodkové dávky zo všeobecného systému valorizovať len na základe dôchodcovskej inflácie. Prijatím návrhu zákona sa od 1. januára 2022 zavedie odlišný valorizačný mechanizmus v oboch systémoch, čo oba systémy od seba opäť o niečo vzdiali. Návrh zákona sleduje zmeny v priemernej výške starobného dôchodku, pričom všeobecný systém sleduje vývoj cien. Je na zváženie, či nie je efektívnejšie (a logickejšie vzhľadom na tento vývoj) valorizovať dávky výsluhového zabezpečenia vzhľadom na vývoj priemernej výšky týchto dávok rovnakého druhu.
  --
  NBS NBS (Národná banka Slovenska) k navrhovanému zákonu
  Do predloženého návrhu navrhujeme doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy o podrobnejší výpočet týchto vplyvov, ktorý by obsahoval počet dotknutých osôb, predpokladanú priemernú valorizáciu podľa platnej legislatívy, aj predpokladanú valorizáciu podľa navrhovanej novely zákona. Obsahovať by mala tiež informáciu o štruktúre poberateľov podľa odslúžených rokov. V predloženom návrhu navrhujeme tiež prehodnotiť predpokladané sociálne vplyvy a vplyv na hospodárenie domácností na negatívny. Keďže oproti platnej legislatíve je predpokladaná úspora na strane verejných výdavkov, znamená to, že priemerná valorizácia dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť po navrhovanej novele nižšia, teda negatívne ovplyvní príjmy tých domácností, ktoré dávky sociálneho zabezpečenia poberajú
  .
  .
  Zoznam subjektov bez pripomienok
  ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
  ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
  MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
  MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
  ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
  GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
  MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
  (Hoľko??!-za koho kope?)
  MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
  MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
  MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
  PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
  ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
  MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
  MSSR -- Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky -- Sekcia legislatívy)

 • Horák
  Pre pochopenie pripomienky všetkým starším dôchodcom:
  Detail pripomienky

  Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
  Pripomienka k: K dôvodovej správe
  Dátum vytvorenia: 11.02.2019
  Zásadná: Nie
  Stav: Nespracovaná
  Pripomienka: V osobitnej časti dôvodovej správy predkladateľ uvádza, „že osobitný systém sociálneho zabezpečenia sa od všeobecného systému sociálneho poistenia odlišuje viacerými znakmi, či už stanovenými podmienkami vzniku nároku na dávku výsluhového zabezpečenia,
  ako aj výpočtom jej sumy, ako aj iným termínom zvýšenia a tým, že osobitný účet
  je tvorený odvodmi z platov tejto skupiny zamestnancov, z ktorého sú následne vyplácané dávky výsluhového zabezpečenia“, preto nie je zrejmé, a považujeme za potrebné
  to odôvodniť, prečo si predkladateľ za základ zvyšovania návrhom dotknutých dávok výsluhového zabezpečenia zvolil priemernú výšku starobného dôchodku vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa je povinná zverejňovať
  v súlade s prechodným ustanovením § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné najneskôr k 30. júnu 2020.

  Držím palce Dr. Kolenovi k obhajobe našej HP.

 • Dobrý večer priatelia.
  Aj keď MPSVR SR si neuplatnilo zásadnú pripomienku vo veci ukončenia zverejňovania priemerných mesačných dôchodkových dávok na svojom webovom sídle podľa § 293dx ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, a to už v roku 2020, pretože to bude potrebné pre valorizáciu dôchodkových dávok vo všeobecnom systéme už len na rok 2021, situácia sa zásadne mení aj pri výpočte valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.
  Jasnejšie napísané, predkladateľ návrhu zákona bude musieť upustiť od valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia na základe priemeru mesačnej dôchodkovej dávky vo všeobecnom systéme (priemerný mesačný starobný dôchodok). Ešte presnejšie napísané, predkladateľ návrhu zákona sa bude pri valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia opierať o príslušné priemerné mesačné dávky osobitného systému (priemerný mesačný výsluhový dôchodok). Takže MPSVR SR dalo za pravdu Dr. Milanovi Kolenovi a budúca valorizácia sa zrejme bude odvíjať z príslušnej priemernej dávky výsluhového zabezpečenia a nie z priemerného mesačného starobného dôchodku. Tým sa vlastne čiastočne vyhovie aj hromadnej pripomienke Dr. Milana Kolena. Ešte aby sa podarilo ustáť aj valorizáciu podľa dôchodcovskej inflácie a 2 percentá ako minimálnu valorizáciu z priemeru príslušnej mesačnej dávky výsluhového zabezpečenia. Držím Dr. Milanovi Kolenovi palce. Ma to význam pre nás všetkých.

 • Ako napísalo MPSVARSR, tak potom vybuchne zámer gestora zákona, aby valorizácia bola dlhodobo platná. Od roku 2022 nebude možné na základe priemerného mesačného SD valorizovať VD. Očakávam, že či gestor chce alebo nechce, pravdepodobne napokon od roku 2022 bude musieť byť valorizácia VD vykonávaná podľa dôchodcovskej inflácia. Uvidíme aké stanovisko zajtra zaujmú rozhodujúci hráči GP SR, MF SR, Kancelária Rady vlády pre finančnú bezpečnosť a MS SR??

 • Garantovaná minimálna valorizácia penzií o pevnú sumu má byť len štyri roky

  https://banky.sk/garantovana-minimalna-valorizacia-penzii-o-pevnu-sumu-ma-byt-len-styri-roky/

 • Pripomienka k: LP.2019.75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Dátum vytvorenia: 05.02.2019
  Počet podporovateľov: 560

  :good: zostáva už iba zaželať JUDr. Ďurinovi a Dr. Kolenovi úspech pri jednaní….. 🙂

 • Prečítajte si pripomienky Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny… Napríklad :Upozorňujeme, vzhľadom na v Čl. I bode 1 navrhovaný § 68 ods. 1 až 4, že Sociálna poisťovňa bude určovať a na svojom webovom sídle zverejňovať priemernú sumu starobného dôchodku len do roku 2020. Od roku 2022 sa budú dôchodkové dávky valorizovať už len o percento inflácie určené zo sumy vyplácaného dôchodku, a preto už nebude na valorizáciu dôchodkových dávok potrebné zverejňovať priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok.

 • V seznamu připomínek je i tato od MPSVRSR ze dne 11.2.2019 :

  Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 dôchodkové dávky zvyšujú o dôchodcovskú infláciu, najmenej však o pevnú sumu. Po uplynutí tohto obdobia sa budú dôchodkové dávky zo všeobecného systému valorizovať len na základe dôchodcovskej inflácie. Prijatím návrhu zákona sa od 1. januára 2022 zavedie odlišný valorizačný mechanizmus v oboch systémoch, čo oba systémy od seba opäť o niečo vzdiali. Návrh zákona sleduje zmeny v priemernej výške starobného dôchodku, pričom všeobecný systém sleduje vývoj cien. Je na zváženie, či nie je efektívnejšie (a logickejšie vzhľadom na tento vývoj) valorizovať dávky výsluhového zabezpečenia vzhľadom na vývoj priemernej výšky týchto dávok rovnakého druhu.

 • Pekný deň prajem.
  Mne prišla zo slov-lex takáto perlička: “Do lehoty na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov, ktoré sú v pripomienkovom konaní, sa nerátajú víkendové dni a dni pracovného pokoja a teda samotný čiastočný výpadok služby Vás neoberie o čas na prípadné pripomienkovanie predpisov”
  No čo k tomu dodať…?
  Odpoveď som poslal v duchu ako Dr. Milan Kolen.
  Milan ďakujem Ti za tvoju pomoc a obetavosť a samozrejme aj ďalším.
  Stav: 529

 • Dnes o 12 hod.som obdržal rovnakú odpoveď ku ktorej som odosielateľovi zaslal moje stanovisko.
  Vážený pán Mgr. Lukáč,
  ďakujem Vám za zaslanú informáciu. Nesúhlasím s Vašou zavádzajúcou informáciou ktorá nemá oporu v právnom predpise. Ako si ste pozabudol na skutočnosť, že aj cez víkendy a štátne sviatky občania môžu v rámci MPK dávať svoje pripomienky, čo im nebolo v dňoch 9. a 10.202019 umožnené. Právny predpis pre vykonávanie MPK stanovuje, že MPK sa vykonáva v rozsahu 7 -- 21 dní. V LP/2019/75 je uvedený začiatok 31.1.2019 a koniec 12.2.2019. TEDA AJ CEZ VÍKENDY. V žiadnom predpise nie je stanovené, že občania svoje pripomienky môžu dať len cez pracovné dni. Takto toto stále roky bolo a dúfajme, že aj bude. Poruchou bolo občanom znemožnené v dňoch 9. a 10.2.2019 uplatniť svoje právo vyjadriť sa.
  S pozdravom Dr. Milan Kolen
  Priebežne od oslovených štátnych orgánov dostávam odpovede na moje vznesené podnety k valorizačnému mechanizmu.

 • HP je 527 a prišla mi odpoveď na nahlásenie chyby :
  Dobrý deň.
  Ďakujeme Vám za nahlásenie chyby. Ospravedlňujeme sa, išlo o technicky výpadok na strane dodávateľa systému. Aktuálne sú všetky nástroje a funkcionality dostupné. Do lehoty na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov, ktoré sú v pripomienkovom konaní, sa nerátajú víkendové dni a dni pracovného pokoja, a teda samotný čiastočný výpadok služby Vás neoberie o čas na prípadné pripomienkovanie predpisov.
  Vzniknutá situácia nás mrzí a budeme od nášho dodávateľa systému žiadať, aby sa takáto situácia už v budúcnosti neopakovala.
  S pozdravom
  Mgr. Dávid Lukáč
  Redakcia Slov-Lex
  Sekcia edičných činností
  Ministerstvo spravodlivosti SR
  Župné námestie 13
  813 11 Bratislava
  Tel.: 02/88891157
  Email: david.lukac@justice.sk

 • Už máme 513 podporovateľov hromadnej pripomienky.

 • Momentálne je 501 a u p. Kováčika 24

 • Manželka hlasovala “494”. Mělo by to vyjít přes 500.
  Poslal jsem stížnost na všechny adresy, tak čekám, zda mi někdo odpoví 🙁

 • Mám vážnu pripomienku k obom HP (p.Kolen, p.Kováčik). V texte HP cit: “…sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí …” jedná sa o slovo “ALEBO”. Nikde nie je stanovené, ktorá časť sa použije pre výpočet. “Dôchodcovská inflácia” alebo “pevná suma”. Myslím si, že by v HP malo byť doplnená voľba, ktorá by zahrňovala vyjadrenie “tá, ktorá je vyššia”. Slovom “alebo” môže byť zvolená jedna alebo druhá, nevýhodná pre nás a závisí od rozhodnutia orgánu soc.zab. ktorí spôsob zvolí.

 • Kolegovia, Slov-lex je FUNKČNÝ. Podporte prosím pripomienku Ing.Kováčika ktorá navrhuje mimo iného zrušiť valorizáciu BULHARSKÝMI KOEFICIENTMI a sociálne spravodlivá ku všetkým VD.
  Je Tu:

  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3199207

 • Skončil víkend porucha je odstránená. Z dôvodu, že väčšina VD má názor, že VD by sa mali valorizovať s priemerov VD a nie z priemeru SD podporte predloženú HP. O možnosti pokračovať v podpere HP okamžite informujte čo najviac občanov, aby sme ďaleko prekročili počet 500 podporovateľov.

 • Dobré ráno, taj ja som o 7.35 klikol na HP a zobrazila sa mi už bez problémov, stav prihlásených 473. Skúste to, možno to už ide.

 • Slov-lex už funguje počet podporovateľov hromadnej pripomienky: ” 474 “

 • Jozef Kotulič napísal: 10. februára 2019 v 18:24 -- tak aspoň automat pracuje…. 🙂 🙂

 • Pekný večer prajem.
  Dnes som odoslal “nahlásenie chyby” na slov-lex. Je to jedna z možností, ktorú slov-lex ponúka na svojom webe. Ja som využil túto. V popise som uviedol o čo sa jedná. Som zvedavý na odpoveď. V prípade nutnosti podám info. Verím však, že to nebude nutné a že sa všetko vyrieši k spokojnosti VD.

 • Odkaz pre Jozef Šamaj napísal: 10. februára 2019 v 17:54
  Na príslušnom úrade asi predsa len niekto úraduje. Z adresy helpdesk@slov-lex.sk mi totiž prišla táto automaticky vygenerovaná odpoveď:
  Komu:
  Dátum: 10.02.2019 15:03
  Predmet: sťažnosť
  Prečítané: sťažnosť
  Zobraziť podrobnosti
  Od:
  MATÚŠEK Miloš‌
  bola prečítaná: 10. februára 2019 15:03:33 (UTC+01:00) Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Praha.

 • Skutočne to vyzerá tak, že cez víkend pripomienky odpočívajú, alebo niečo vypadlo a až zodpovední zamestnanci prídu v pondelok do práce, nahodia poistky a bude šanca tých cca 30 podpisov získať.
  Viem minimálne o dvoch ďalších čo si na výpadok sťažovali, na uvedenú adresu, ale chcieť aby niekto reagoval tam, kde nikto nieje je nereálne. Takže počkať a vydržať….

 • Na stránke je uvedené: V prípade problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte technickú podporu a správu obsahu webu na e-mailovej adrese: webmaster@slov-lex.sk

  Skúšal niekto aj tento email?

 • Ad Pavol Bada 10.2. 10:41 :
  Po kliknutí na uvedený link se Vaše připomínka objevila v “diskusia k leg. procesom” , +1 hlas, bez možnosti přidat další. Takže dtto jako u hromadných připomínek 🙁

 • Samozrejme že som využil, na základe pomoci, aj možnosť “…využite možnosť nahlásiť Vašu požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára….”, poslal, zadal svoj e-mail aj mobil, a nič, čakaj.
  Úrad sa zatvára o 15.00 hod, v So a Ne neordinuje ani preferovaný internet systém vytváraný niekoľko rokov, ktorý zožral už milióny eur. Na Slovensku je to tak, zvykajme si.

 • Ale teraz vážne. Na portáli Slov-Lex asi cez víkend nepracujú ! Svedčí o tom tento text uverejnený v časti -- Najčastejšie otázky -- Citujem: …” Nemožno sa dovolať na infolinku helpdesk používateľskej podpory Slov-Lex.
  Ak nás kontaktujete telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. a Váš hovor nikto nedvíha, znamená to, že na kontaktné telefónne číslo 02 / 888 91 131 sa pred Vami dovolal iný používateľ, ktorého hovor vybavuje pracovník redakcie Slov-Lex. Napriek tomu, že je linka obsadená, ďalším volajúcim sa linka ozve vyzváňacím tónom. Ak sa teda k nám nedovoláte ani opakovane, kontaktujte nás prostredníctvom mailu na adrese helpdesk@slov-lex.sk alebo využite možnosť nahlásiť Vašu požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára….”
  A že na Slovensku sme vraj už v 21.storočí ? V počítačovej dobe kamennej sme !

 • Prosím Vás, len neoslovujte Rašiho. Je to človek, ktorý vojakom a policajtom len škodí. Zabudli ste už na valorizáciu výsluhových dôchodkov v roku 2012? On bol hlavný aktér zrušenia valorizácie.

 • RE: Peter napísal 9. februára 2019 v 14:07

  Vážené kolegyne, kolegovia,
  Dovolím si Vám dať do pozornosti hromadnú pripomienku na slov-lex objavila sa tam 8.2. (veľmi kvalitne spracovaná Ing. Stanislavom Kováčikom), ktorá navrhuje mimo iného zrušiť valorizáciu podľa odslúžených rokov a upozornil na ňu Peter. Pripomienka je obšírne, logicky a zrozumiteľne spracovaná. Odporúčam Vám ju po sprístupnení slov-lex preštudovať a zvážiť jej podporu. Prečo Vám navrhujem ju podporiť? Je otázne, ako dlho bude na základe predloženého návrhu MV SR systém udržateľný. Aj NBS spochybnila udržateľnosť navrhovanej valorizácie. Zároveň je pre správnu vec asi vhodné podporiť obe hromadné pripomienky (Dr.Kolena aj Ing.Kováčika). V následnom rozorovom konaní je ďalej možné prijať systém, ktorý bude udržateľný a prijateľný pre širokú skupinu výsluhových dôchodcov.
  Link na ktorom na slov-lex nájdete túto hromadnú pripomienku :

  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3199207

 • Pre Pavol Bada 10.2.2019. Ďalej, ako predkladateľovi HP Ti doporučujem o nefunkčnosti portálu MS SR Slov-Lex dnes emailom informovať ministra spravodlivosti a ministerku vnútra, ako podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Z dôvodu poruchy a nemožnosti uplatniť právo občana k podpore HP požiadaj ich o predĺženie doby pripomienkovania o dobu nefunkčnosti Slov-Lex. Toto môžu vykonať aj občania.

 • Ak nebude o dobu výpadku na Slov-lexe predĺžený termín ukončenia pripomienkovania, alebo nebude už ďalej umožnené dokončiť a demokraticky naplno prejaviť podporu HP -- LP/2019/75, navrhujem spustiť PETÍCIU, ako jedno zo základných práv európskych občanov.
  Petíciu, ak bude treba, spracujeme a zavesíme.
  Doporučujem poslať e-mailom upozornenie aj na adresu ako uvádza p. Miro Pálfi:10. februára 2019 v 7:48;
  na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15 811 05 Bratislava vicepremier@vicepremier.gov.sk , Informácie pre média tlacove@vicepremier.gov.sk , Styk s verejnosťou
  public@vicepremier.gov.sk.
  .
  Svoju podporu vzhľadom na výpadok píšte (musíte sa prihlásiť (noví:zaregistrovať) na Slov-lex) tu: https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-/message_boards/message/578557

 • Aj mne to stále vyhadzuje a neumožňuje mi pripomienkovať.

  Jozef

 • Dobrý deň všetkým prajem. Je až neuveriteľné, že práve teraz prestal fungovať portál Slov -- lex, je to veľmi, veľmi podozrivé. Bude to ešte podozrivejšie, ak zrazu bude funkčný po 12.2.2019. Ja sa ale chcem spýtať, či nie je iná možnosť, ako doložiť chýbajúci počet do 500 a v ostatnom sa odvolať na portál Slov -- lex ? To iba preto, ak by sa do dátumu podania tento systém nedal do prevádzky. Je to iba môj názor.

 • Vôbec sa mi nedarí podporiť hromadnú pripomienku. Vyhodilo mi chybu 1549782757178

 • Nepomohlo (zatiaľ) ministerstvo spravodlivosti, nepomohli média-televízie, až nedôjde v blízkom a dostupnom čase k náprave na Slov-lex, prichodí nám zvoliť podobný postup ako včera napr. podľa vzoru kolegu Ing. Eduarda Keresztešiho napísal: 9. februára 2019 o 11:18 a to zasielaním ( ” bombardovaním ” ) pomocou E-mailov priamo na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15 811 05 Bratislava vicepremier@vicepremier.gov.sk , Informácie pre média tlacove@vicepremier.gov.sk , Styk s verejnosťou
  public@vicepremier.gov.sk, … hoci máme aj na neho (p. Rašiho) ťažké srdce za nevalorizáciu VD z r. 2012.
  p.s. a to ešte chcú do budúcnosti v rámci IT-technológií, digitalizácie rušiť v spoločnosti aj hotovosť-peniaze.No, s takýmito technológiami do budúcnosti zbohom všetci dobrí ľudia…

 • Ospravedlňujem sa, asi som sa unáhlil. Tento odkaz funguje iba na diskusiu. Podpora HP ešte nie. Ešte raz sa ospravedlňujem.

 • Nuž po prečítaní komentára pána Kolena, som dnes ráno klikol na : https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-/message_boards/message/575554 a bez problémov mi to funguje, aj som sa prihlásil, bez problémov. Takže asi už linka funguje. Je možné ju už využívať a podporovať HP.

 • Vážení čitatelia, nevieme kedy sa podarí odstrániť poruchu na Slov-Lex. Občanom podporovateľom HP zatiaľ nie je umožnené uplatniť svoje právo k podpore HP. Do vzniku poruchy do 24,00 hod. 8.2.2019 HP podporilo 472 občanov. Touto poruchou sme prišli o značný počet podporovateľov HP.
  Prosím, priebežne sledujte tento web, ako aj Slov-Lex. Ten kto to prvý zistí , že poruch bola odstránená nech to okamžite oznámi na tomto webe. Prosím, po odstránení poruchy až do 12.2.2019 ďalej budeme pokračovať v podpore HP. Najspravodlivejšie by bolo o dobu ktorú sme z dôvodu poruchy (nie z viny občanov) stratili, by mala by byť predĺžená doba ukončenia medzirezortného pripomienkovania.

  Po dosiahnutí 500 podporovateľov, prosím ďalej pokračujte v podpore HP. Čím väčší bude počet, o to ako zástupcu verejnosti na rozporovom konaní bude lepšia moja vyjednávacia pozícia, pri obhajobe našich oprávnených požiadaviek. Prosím, prestaňme už viesť diskusiu ktorá v súčasnosti už k ničomu nevedie. Ak chceme, aby sa valorizácia vykonávala z dôchodcovskej inflácie a z mesačných priemerov jednotlivých druhov VD vojakov, policajtov, colníkov, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov máme len jedinú možnosť a to je podporiť HP a za jej podporu dosiahnuť čo najväčší počte podporovateľov.

 • Vážení kolegovia.
  Po mojom veľkom záujme prečo nie je funkčná stránka Slov-lex a teda nie je možné hlasovať a podporiť našu hromadnú pripomienku, som prostredníctvom redaktora TA3 zistil, že stránka Slov -- lex nie je momentálne plne funkčná a na odstránení poruchy sa pracuje. Redaktorovi televízie TA3 to potvrdila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti ktoré stránku spravuje. Neostáva nám preto nič iné ako danú stránku sledovať a akonáhle bude sfunkčnená ,tak čo najväčším počtom hlasov podporiť našu hromadnú pripomienku. Dopracovať sa k tomu prečo nás blokujú trvalo skoro celý deň.
  --
  --

  PS: to je zatiaľ aj moja odpoveď na otázku “čo sa deje”?; E-majlami a telefonátmi sme Slov-lex bombardovali od rána zo všetkých miest od Košíc až po Bratislavu.
  Vydržať, Bada

 • Pán Bada. Prosím Vás skúste niečo vyhútať s tým slov-lexom. Aby nám neznemožnili podať hromadnú pripomienku.

 • Hromadná pripomienka na stránke SLOV-LEX sa stále nedá podporiť. Stránka nefunguje!!!

 • Pre Peter.

  Keby tu bol návrh valórizácie VD typu ,,vyšší dôchodok, = menšia valórizácia” podporil by ste to? A hľaď ho. Máme tu model ,, vyšší dôchodok, viac odslúžených rokov = vyššia valórizácia… to je mi spravodlivosť… A čo tak rovnako každému? Pre VD so 456€ nieje chlieb lacnejší ako pre VD s 1234 €urami.

 • Pavol,
  opäť dávaš na plac nepodložené domnienky: …pre vyšších dôstojníkov slúžiacich 40 rokov ktorí navrhujú tento systém valorizácie…
  Odkiaľ sa dá získať údaj o “vyšších dôstojníkoch” ktorí “navrhujú tento systém valorizácie”?
  Myslím že sa urobila chyba zmenou “výsluhový príspevok” za “Výsluhový dôchodok”, (tam soudruzi z NDR udelali chybu), pretože teraz sa to berie: dôchodca ako dôchodca!

 • Áno, máte pravdu, že je to aj voči starodôchodcom pprap., prap., ktorí majú odslúžených 42 rokov a poberajú 456 Euro mesačne NESPRAVODLIVÉ. Prečo sa v návrhu na valorizáciu VD nemyslelo na týchto kolegov. Ale zásluhovosť je o tom koľko si odvádzal z platu. Čim vyšší plat, vyššie odvody, vyššia zásluhovosť Vyšší VD.
  Načo ešte prepočty bulharskými koeficientmi výhodnými pre vyšších dôstojníkov slúžiacich 40 rokov ktorí navrhujú tento systém valorizácie.

 • RE: Pavol napísal 9. februára 13:36
  …..je taká nesolidárna k väčšine výsluhových dôchodcov,…
  Odkial máš tie údaje “k väčšine”? nikde som nenašiel štatistické údaje.
  Na Slov-lex sa objavila vo štvrtok HP (veľmi kvalitne spracovaná Ing. Stanislav Kováčikom) ktorá navrhuje mimo iného zrušiť valorizáciu podľa odslúžených rokov a dať všetkým VD rovnako, podpora pripomienky je zatiaľ nízka.
  Prečo ja si myslím že je to “vsem rovno” nespravodlivé voči tým, ktorí odslúžili viac, resp. robili v bezpečnostných zložkách do dovŕšenia veku do dôchodku. Predovšetkým tí, ktorí odišli skôr, či už dobrovoľne alebo reo-redi, sa mohli (a mali sa) ešte zamestnať, podnikať a pod. a tak navýšiť v súbehu s civilním zamestnaním svoje roky platenia do poisťovní.
  Správnejší, vhodnejší výraz by bol “výsluhový príspevok” než VD, tak by sa predišlo mnohým nedorozumeniam.
  Starší už nemali možnosť (česť výnimkám) využiť privyrábanie si, sú odkázaní jednoznačne na valorizáciu aby sa im až tak markantne neznížila životná úroveň. Mám v blízkosti známych pprap., prap., ktorí majú odslúžených 42 rokov a poberajú 456 Euro mesačne, pritom oddreli každé cvičenie, služby a pod, boli stále k dispozícii.
  Z mladších každý jeden sa mal možnosť rozhodnúť: odvádzať príspevok do Soc. alebo inej poisťovni, alboe brať “keš”, privyrábať a neodvádzať. Pri dovŕšení dôchodkového veku sa to neplatenie SP vypomstí. Súbeh rokov nepustí!
  Tak teda Pavol, nehnevaj sa ale nie je to také jednoznačné so zavrhnutím tej valorizácie “podľa rokov”.

 • Rozlúštil som to.
  ,,Port je dočasne nedostupný, Chyba 1549713897124″
  …to znamená, že táto pripomienka na valorizáciu VD bulharskými koeficientmi je taká nesolidárna k väčšine výsluhových dôchodcov, že to nemá zmysel podporiť ju a preto bola vyššou mocou zablokovaná.
  Ako sa to dá opraviť? Prečítajte si príspevok nižšie Jano Kovac napísal: 8. februára 2019 v 19:28 … Kompetentní, postavte sa k problému ako chlapi a urobte niečo pre svojich kolegov ! …

 • Upriamujem pozornosť na kategóriu mladších poberateľov VD, aké negatívne dopady mali doterajšie spôsoby valorizácie (nevalorizácie ) po 15 r.služby na poberateľov VD a ich rodiny s malými deťmi, ktoré sú dlhodobo existenčne zaťažené hlavne dlhodobými úvermi na bývanie……. Realita na trhu práce je taká, že občana poberajuceho VD skoro nikto nechce legitímne zamestnať…… Príklad:
  Ing.J.L. odišiel v r. 2010 po 15 r. služby s priznaným VD 415€. Sociálny systém s tzv. bulharskými konštantami bol s mladým(mladšími) VD tak “solidárni”, že dnes po 9 rokoch na VD má Ing.J.L. a jemu podobní až 425€ !!! Teraz je možnosť v pripomienkovom konaní navrhovať zmeny tak, aby zákon bol principiálne spravodlivý a solidárny so všetkými skupinami poberateľov VD. Potom sa nečudujme, že naše organizácie sa hlavne počtom členov zmenšujú a vekový priemer je ololo 70 r. a mladší poberatelia VD vo väčšine nemajú záujem byť členmi našich organizácii……
  Účelom každej valorizácie by malo byť zákonné zabránenie vzniku neodôvodnených rozdielov medzi úrovňou dôchodku, vymeraných na základe porovnateľných príjmov v rôznom období a zabezpečiť proporcionálni vývoj dôchodku a miezd). …….

 • Adresa : helpdesk@slov-lex.sk
  Dobrý deň.
  Nerozumiem prečo je blokovaná stránka Slo¬lex pri podpore hromadnej pripomienky k LP 2019/75. Stalo sa tak včera 8.2.2019 v dopoludňajších hodinách ako aj dnes 9.2.2019 tak isto je stále stránka blokovaná. Znemožňuje sa tak podporiť hromadnú pripomienku ktorej chyba k platnosti už len pár hlasov. Niekto je predsa zodpovedný za to, že stránka nie je funkčná a znemožňuje vyjadriť verejnosti svoj postoj a názor .
  Žiadam o okamžite sprístupnenie a možnosť hlasovania.
  S pozdravom Ing. KERESZTEŠI

 • Je to divné…Všade sa na webe slov-lex dostanem (po prihlásení), len na naše pripomienkovanie -- podporu nie.

 • Neviem či to blokujú ( od včera už druhý krát) zámerne ale rozhodne tým znemožňujú právo na vyjadrenie sa a tým nás opäť len poškodzujú.

 • No dúfam, že nám zámerne nezablokovali prístup. Ak viete niekto ako, tak na to niekde upozornite, Markízu, JOJ, STV.

 • Včera večer som naposledy podchytil cca ” 470 ” podporovateľov hromadnej pripomienky… dnes od rána na portály Slov-lex píše: ” Portlet je dočasne nedostupný. Chyba 1549696423638 ” … po včerajšku druhý výpadok.Najskôr ” vyššia moc “.(fakt nesneží…).

 • Keby každému bez rozdielu či bol 15 alebo 40 rokov v služobnom pomere pridali rovnako 18-20€ bol by pokoj. Neboli by žiadne prepočty bulharskými koeficientmi a porovnávanie dôchodkov vojaci, policajti, hasiči, záchranári. Treba sa dožiť v zdraví dobrého veku, užívať si život bez stresov a nebyť chamtivý. Kompetentní, postavte sa k problému ako chlapi a urobte niečo pre svojich kolegov !

 • Počas procesu profesionalizacie OS SR a prudkého zníženia počtu vojakov sa pristúpilo k prepúšťaniu z reorganizáčnych dôvodov. Veľmi veľa mladých dôstojníkov a praporčíkov muselo odísť do civilu vo svojích najlepších rokoch a určite by boli slúžili aj dlhšie keby im to bolo umožnené. Profesionalizacia armády a tým aj rapídne zníženie počtov bolo politické rozhodnutie. Tak isto veľmi veľa vysluhových dôchodcov odišlo do civilu pre zdravotnú nespôsobilosť. Nie je preto správne otvárať počet obslužných rokov a viazať počet odslužných rokov na valorizačný mechanizmus. Netreba zabúdať ,že za nedobrovoľne prepúšťanie,či zdravotnú spôsobilosť dotknutí vysluhovi dôchodcovia nemôžu.

 • Pre Jaro Svoboda.
  Ja som odišiel po 20 rokoch, lebo mi nedovolili dlhšie slúžiť z reorganizačných dôvodov a tiež sa mi nepáči, že na dôchodku by sa malo zásluhovo valorizovať spôsobom vyššia kopa pýta viac. Väčšina poberateľov VD šla do civilu z nižších funkcií, resp. menej platených funkcii a má aj nižší VD. Každý nemohol byť veliteľ útvaru, náčelník štábu alebo práporu či oddielu, riaditeľ KR PZ, OR PZ alebo hovorca KR PZ atď. Za to čo robil a ako dlho to robil už bol zhodnoteny, dostal výsluhový dôchodok. Valorizacia by mala byť jednotná, jedna suma, žiadne separovanie podľa odslúženych rokov a už vôbec by sa nemala vypočítavať zo starobného dôchodku ale z výsluhového dôchodku.

 • Pridal som ďalšie e-maily, takže som HP podporil celkovo 10 hlasmi -- je tam 410 -- a prispel čiastkou 20€ na podporu tohto webu. Myslím, že si to všetci, ktorí na tomto webe pre nás pracujú zaslúžia!!

 • Dobrý deň kolegovia.
  Ako nečlen VVBA využívam túto príležitosť v procese podpory hromadnej pripomienky na finančnú podporu tohto webu bezpzlozky.eu. Dnes k 13:20 hod. je viac ako 405 podporovateľov HP. Bez tohto webu by sa nestihlo podporovať HP. Dobre , že je, ale bez financii to nejde……. Finančne podporte tento web.

  Ako? Viac na : https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/ :bye:

  Ďakujem.

 • Do podpory na Slov-lex asi zasahuje “vyššia moc” (počasím to nebude, nesneží). Od 09:30 cca do 10:00 bol portál nedostupný, teraz funguje spomalene. Uvidíme čo bude v sobotu, nedeľu!, dúfajme že sa ešte bude dať podporiť, všakver všetci raz budu dôchodcami…

 • Stále tu dakto operuje s tým, že valorizácia má byť jednotná, že počet odslúžených rokov bol zohľadnený vo výške VD. No nie je to pravda, nakoľko ja mám odslúžených 36 rokov a do výpočtu VD sa mi zarátalo iba 28, nakoľko v r. 1999 sa podľa platných zákonov viacej nedalo. To len na upresnenie pre tých čo odišli do VD pozdejšie.

 • Jozef Šamaj napísal: 7. februára 2019 v 18:13… výborný príklad -- dá sa to vyobracať zo všetkých strán.
  Jozef Kotulič napísal: 7. februára 2019 v 19:12… dôvodová správa k zákonu ” takto rozmenená na drobné ” by najskôr nevystihovala všetky možné varianty životných situácii VD.Nemôžeme a nemalo by sa na všetko pozerať cez inštitút-sumár peňazí.Je napr. tiež množstvo VD, ktorí išli do výsl. dôchodku s organizačných dôvodov, prípadne sú invalidnými výsluhovými dôchodcami už vo fyz. veku po tridsaťpäťke, v živote si už žiadnu ďalšiu prácu nenašli a výsl. dôchodok sa stal ich jediným a posledným životným finančným príjmom, tiež vrchná hranica žitia 62 r. vzhľadom na predĺžovanie stropu odchodu do SD sa bude v budúcnosti meniť a skutočný vek dožitia je u každého iný.
  Do počtu podporovateľov hromadnej pripomienky 500 chýba zatiaľ do 12.02.2019 už iba ” 112 ” podporovateľov-pripomienkovateľov. :good:

 • Nový odborový ZVÄZ POLÍCIE podal pripomienka k § 8 zákona 328/2002 Z. z. na diskriminačný stav v prípade materského pri policajtkách a profesionálnych vojačkách, ktoré majú nižšiu dávku materskej oproti civilnému sektoru.
  Tých pripomienok k nedokonalostiam zákonov je iste viac. Dlhú dobu neriešený problém je súbeh dôchodkov, keď stále nieje jednoznačne uzákonené do koho kompetencie súbeh patrí a súdy nemuseli rozhodovať pri určení príslušnosti orgánu verejnej správy na rozhodovanie vo veciach starobných dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek odlišne a zamedzilo by sa právnej neistote.
  Na portály https://www.bezpzlozky.eu sme tento problém nie raz riešili napr. pod článkom: https://www.bezpzlozky.eu/2018/04/kompetencne-spory-vd-sd, ale aj v diskusiach pod ďalšími článkami
  Oprieť by sme sa mali sa o pripomienku Ministerstva spravodlivosti SR z roku 2018, ktorá zaznela ako zásadná a ešte nebola doriešená v rámci pripomienkovania zákona 328/2002 Z.z., pričom skrivodlivosť voči dôchodcom v uvedenom probléme pretrváva.
  Uvádzam text pripomienky:
  k bodu ad2) MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
  Dátum vytvorenia: 10.04.2018
  Zásadná: Áno
  Pripomienka: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo vzťahu k zákonu č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má vedomosť o odlišnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky pri určení príslušnosti orgánu verejnej správy na rozhodovanie vo veciach starobných dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorým vznikom nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, avšak títo príslušníci bezpečnostných zložiek nepožiadali o starobný dôchodok z rôznych dôvodov (napr. ostali naďalej v služobnom pomere), a ktorým bol následne priznaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Časť súdnych rozhodnutí v tejto oblasti konštatuje príslušnosť Sociálnej poisťovne (napr. rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Sa/24/2016 z 19.04.2017, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9So 74/2014, sp. zn. 9So 147/2014 atď.) a časť súdnych rozhodnutí konštatuje príslušnosť Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, resp. iného príslušného orgánu verejnej správy, napr. odbor sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia zboru a pod. (napr. rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 8Sd/16/2014 z 03.06.2014, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 10So 95/2014 atď.), pričom doposiaľ nebola vyriešená otázka príslušnosti orgánu verejnej správy na konanie a rozhodovanie o starobných dôchodkoch v takýchto situáciách, čím vzniká stav právnej neistoty.
  Vo vzťahu k uvedenému je preto potrebné túto otázku riešiť pro futuro prostredníctvom legislatívnych úprav príslušného právneho predpisu, a to zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorom sa riešenie tejto problematickej oblasti vymedzí jednoznačným spôsobom, čím sa najefektívnejším spôsobom dosiahne stav právnej istoty všetkých dotknutých subjektov.
  Vzhľadom na uvedené požadovať, aby MV SR (MO SR) v súčinnosti s MPSV SR jednoznačným spôsobom vymedzili, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený konať a rozhodovať o nárokoch na starobný dôchodok vojaka a policajta, resp. bývalého vojaka a policajta, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, avšak tento o nárok na starobný dôchodok nepožiadal a súčasne následne tomuto príslušníkovi vznikol nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení účinnom v rozhodnom období, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Medzi pripomienkami sa objavil aj problém s diskrimináciou matiek -- policajtiek, vojáčiek atd. :
  Organizácia: NOZP (NOVÝ ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE)
  Pripomienka k: § 8 zákona 328.2002 Z. z.
  Dátum vytvorenia: 07.02.2019
  Zásadná: Áno
  Stav: Nespracovaná
  Pripomienka:
  Pred bod 1 sa dopĺňa nový bod 1 ktorý znie:
  V § 8 zákona sa číslo „70“ nahrádza číslom „75“.

  Odôvodnenie

  Vzhľadom k naviazaniu materskej na výšku nemocenského sa touto zmenou odstraňuje diskriminačný stav v prípade materského pri policajtkách a profesionálnych vojačkách, ktoré majú nižšiu dávku materskej oproti civilnému sektoru, v ktorom sa materské poskytuje vo výške 75 % z denného vymeriavacieho základu. Materská sa čerpá dlhodobo, preto je zrovnoprávnenie v tejto oblasti nevyhnutné.

  Ostatné body sa primerane prečísľujú

 • Viacerí kolegovia chceli nejaký rukolapný matematický dôkaz. Okrem nich, prepočty chce aj NBS. Aj ja som zvedavý ako by to mohlo vyzerať. Tak som si jeden model prepočtov postavil a vymyslel sám.
  Modelový príklad:
  1. Mladý poberateľ VD (MPVD) poberá VD od svojich 35 rokov života do 62 rokov života. Za 27 rokov, čo je 324 mesiacov, mu bol mesačne zvýšený VD o priemernú valorizáciu 8 euro. To znamená, že mu bolo celkom za 27 rokov- len na valorizácii -- vyplatených 2 592 euro.
  2. Poberateľ VD (PVD) poberá VD od svojich 55 rokov života do 62 rokov života. Za 7 rokov, čo je 84 mesiacov, mu tak bol mesačne zvýšený VD tiež o priemernú valorizáciu 8 euro. To znamená, že mu bolo celkom za 7 rokov -- len na valorizácii -- vyplatených 672 euro.
  A teraz si výsledok postavíme ako koeficient.
  K=PVD/MPVD
  Po dosadení dostaneme tento výsledok: K= 672/2592 = 0,2593
  Čiže MPVD dostane pri dožití 62 rokov života priemerne asi 4 násobok viac na valorizácii VD ako PVD. Z toho by sa potom dalo odvodiť aj to, prečo sa v novele zákona navrhuje valorizácia podľa odslúžených rokov.
  Podotýkam, že je to iba vymyslený modelový a ilustračný príklad. Podobný, ale vychádzajúci zo skutočných podkladov, by mohli do dôvodovej správy, k novele zákona, dať aj navrhovatelia z MV. A mnoho by sa vyjasnilo.

 • Jozef Kotulič napísal: 7. februára 2019 v 13:13 -- NBS nám dala zasa niečo viac do ruky do rozporového konania… je tam cez 340 hlasov, do 12.2. sa potrebný počet získa, niektorí pracujú na PC hlavne cez víkend.
  pavol napísal: 7. februára 2019 v 15:51 -- tiež som bol toho názoru, že “zásluhovosti” bolo dosť a výška VD sa predsa už odvíja od odslúžených rokov…. trocha ma z toho vyviedol Milan Kolen jedným príkladom -- ak niekto odíde do VD po 30 rokoch služby a výška VD sa mu počíta z 600 euro (vymýšľam výšku iba pre príklad), ale iný odíde po 20(25) rokoch a základ na výpočet bude mať 1200, tak by som bol ochotný uznať, že princíp odslúžených rokov je spravodlivý ……

 • Prenesené z webu policajtvv.wbl.sk

  Beriem zásluhovosť pri vyššom plate vyššie odvody a teda aj vyšší vypočítaný dôchodok, nie je problém ale trošku sa mi nepáči, že na dôchodku by sa malo zásluhovo valorizovať spôsobom vyššia kopa pýta viac. Skrátka by som sa priklonil k rovnakej pevnej sume ročne ako zvyšovaniu dôchodkov, čiže by sa tie pomyselné nožnice už viac medzi dôchodcami neotvárali ale rozdiel výšky medzi dôchodkami by ostal zachovaný, to je všetko. Opakujem, je to len môj názor a nemá vplyv na to aby takto rozhodli kompetentní. Ja príjmem rozhodnutie tak ako príde a či mi bude valorizované tak alebo onak nezáleží na mne. Jeden hlas nič nezmôže a proti iným názorom kolegov už tobôž nie. Je to v poriadku. Ak má byť zásluhovosť, nech je zásluhovosť donekonečna. Otázka je, čo je to zásluhovosť -- počet rokov (i keď niekde v kľude zašitý v kancli), výška platu (daná už len tým, že si na funkcii) alebo….

 • Kolegovia ! Situácia sa zásadne mení. Ľahostajnosť by mala ísť bokom ! Pred chvíľou dala svoju pripomienku k novele zákona aj Národná banka Slovenska, Znie takto:
  …” Do predloženého návrhu navrhujeme doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy o podrobnejší výpočet týchto vplyvov, ktorý by obsahoval počet dotknutých osôb, predpokladanú priemernú valorizáciu podľa platnej legislatívy, aj predpokladanú valorizáciu podľa navrhovanej novely zákona. Obsahovať by mala tiež informáciu o štruktúre poberateľov podľa odslúžených rokov. V predloženom návrhu navrhujeme tiež prehodnotiť predpokladané sociálne vplyvy a vplyv na hospodárenie domácností na negatívny. Keďže oproti platnej legislatíve je predpokladaná úspora na strane verejných výdavkov, znamená to, že priemerná valorizácia dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť po navrhovanej novele nižšia, teda negatívne ovplyvní príjmy tých domácností, ktoré dávky sociálneho zabezpečenia poberajú …”
  Zopakujem: …znamená to, že priemerná valorizácia dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť po navrhovanej novele nižšia, teda negatívne ovplyvní príjmy tých domácností, ktoré dávky sociálneho zabezpečenia poberajú.
  Čiže návrh novely, ktorý predkladá MV SR je podľa najrenomovanejších bankárov, jasne nevýhodný a to pre všetkých poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia. Verím, že si to všimne aj Zväz vojakov SR a najmä jeho vedenie.
  P.S. Počet podporovateľov našej HP už prekročil číslo 300.
  Naša diskusia je uverejnená aj na: https://www.slov-lex.sk/diskusia-k-legislativnym-procesom/-/message_boards/message/575554

 • Doplnenie môjho predchádzajúceho komentára.
  V žiadnom bezpečnostnom a záchrannom zborenie s výnimkou OS SR nie je obmedzená doba služby podľa dosiahnutej hodnosti a rokov služby. V OS SR bol v minulých obdobiach ukončenie služobného pomeru viazané na dosiahnutú hodnosť ku ktorej bola stanovený fyzický vek odchodu zo služobného pomeru Príklady: čatár mohol slúžiť maximálne 16 rokov, nižšie hodnosti ďaleko menej. Nadporučík do 35 rokov fyzického veku, kpt. do 38 rokov, mjr. do 42 rokov, pplk. do 46 rokov, plk. do50 rokov, generál neobmedzene.
  V súčasnosti sa služba delí na dočasnú a stálu službu. Ak profesionálny vojak nie je z dočasnej služby preradení do stálej služby mal by (musí) odísť zo služobného pomeru bez nároku na VD. Tieto skutočnosti niektorí diskutujúci neberú do úvahy (možno ani o nich nevedia). Chýba menej ako 250 podporovateľov.

 • Z diskusii na tomto webe, ako aj na webe policajt vo výslužbe som zistil, že na vec valorizácie VD bolo prezentovaných najmenej 5 druhov diametrálne rozdielnych názorov. Je nutné vychádzať z faktov. Je tu všeobecný, ako aj osobitný systém. Z dôvodu rozdielnych kritérií, s ohľadom na pracovné zaradenie z dôvodu špecifického plnenia úloh ozbrojenými, bezpečnostnými a záchrannými zbormi, nebolo možné tieto rozdielne úlohy zohľadniť vo všeobecnom systéme. Preto vznikol osobitný systém,kde sú rozdielne kritériá čo značná časť diskutujúcich neberie do úvahy pri prezentovaní svojich názorov. Z uvedených dôvodov môže byť aj rozdielny valorizačný mechanizmus VD ako je valorizačný mechanizmus SD.

  Najobjektívnejším kritériom by mal byť medziročný nárast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, tzv. dôchodcovská inflácia. Nechápem dôvody prečo pri zmene valorizačného mechanizmu VD sa vychádza z priemeru mesačných SD (určite je to len ekonomický dôvod). Jednoznačne by sa malo vychádzať z priemeru priemerov jednotlivých druhov VD, alebo minimálne z jednotlivých 8 druhov druhov ktoré sú rozdielne až o 250 Eur medzi sebou. Medzi najvyššou priemernou sumou VD a priemernou sumou SD je až 350 Eur, ako aj z dôvodu, že ozbrojenci na výsluhové zabezpečenie odvádzajú o 9 % viac ako civilisti. Je možno v zákone zohľadniť aj počet rokov doby služby, čo ovplyvňuje množstvo skutočností, rozdielov najmä v armáde. Napríklad podstatné rozdiely sú medzi výškami príjmov medzi slúžiacimi profesionálnymi vojakmi, najmä po vstupe do NATO, a medzi príjmami keď slúžili takzvaní starovýsluhoví dôchodcovia vojaci, čo v niektorých konkrétnych prípadoch môže ísť až do 50 % výšky poberaného VD vojaka, v niektorých prípadoch aj pri nižšom počte odslúžených rokov. Ďaleko nižšou sumou, percentom pri výpočte SD sú zhodnotené roky nad 30 rokov služby atď. Zohľadnenie počtu rokov pri valorizácii VD má slúžiacich ozbrojencov motivovať zostať v službe čo najdlhšie po nároku na priznanie VD. U vojakov do doby 55 rokov, u ostatných ozbrojencov až do dôchodkového veku v civile. Niektorí z nás majú problém s tým, že starší VD v závislosti od odslúžených viac rokov dostávajú o niekoľko Euro viac. To dnes nevyriešime!

  Zamerajme sa na to rozhodujúce, bez rozdielu či je to vojak, policajt, colník, NBÚ SIS, hasič alebo horský záchranár, to je na podporu predloženej hromadnej pripomienky ktorá vyjadruje najdôležitejšie kritériá ktoré by mali byť zohľadnené v predkladanom návrhu zmien valorizačného mechanizmu zvyšovania VD. Ideálny stav, že všetky subjekty ako aj, že všetci poberatelia VD budú spokojní nie je možné dosiahnuť. Predložená Hromadná pripomienka je v danej etape najoptimálnejším možným riešením. Je tu iba možnosť podporiť, alebo nepodporiť HP o čom sa musí rozhodnúť každý sám.

  Je potrebné najneskôr do 12.2.2019 podporiť HP čo najväčším počtom poberateľov VD, ako aj ich rodinnými príslušníkmi tak, aby bol prekročený požadovaný počet 500 podporovateľov. Nezabúdajme, že v súčasnosti, ak chceme ovplyvniť zmenu valorizačného mechanizmu VD, je už len možnosť podporiť HP. Ak ju nepodporíme z dôvodu, že zatiaľ nebola nikým podaná žiadna ďalšia zásadná ani HP z najväčšou pravdepodobnosťou bude schválený MV SR navrhovaný valorizačný mechanizmus. Ďalšia zmena bude možná zasa až po niekoľkých rokoch. Z týchto dôvodov v podporme predloženú HP.

 • Hromadná pripomienka podporená. 😊

 • Odkaz: G.F. napísal: 6. februára 2019 v 10:23
  Svoj názor k tomu mám aj ja. Veď práve preto sa organizuje podpora HP, aby sa už konečne realizovali tie zákony, ktoré platia pre poberateľov VD ! ! !
  1. Konkrétne, MV navrhuje valorizáciu VD nie podľa zákona 328/2002 Z.z., ale podľa civilného zákona kde využíva inštitút priemeru SD. Najväčší paradox, ak nie priam hlúposť, je ale v tom, že žiadne výsluhové dôchodky v tomto priemere nie sú zahrnuté. Inak povedané rozhodli o našich VD, ale bez našich VD. Preto je v HP návrh na výpočet valorizácie VD podľa priemeru VD. Ak s tým má problém SIS, potom treba dať do novely zákona, že priemer VD sa vypočíta bez ich VD. Tých niekoľko desiatok poberateľov VD zo SIS, predsa nemôže nijako podstatne zmeniť výsledný priemerný výsluhový dôchodok.
  2. Druhý inštitút, ktorý sa v HP objavuje je dôchodcovská inflácia. Nie je to síce výraz, ktorý vychádza priamo zo zákona 328/2002 Z.z., ale aspoň ako tak, zahrňuje všetkých dôchodcov, teda aj poberateľov VD.
  3. Snahou pri podávaní HP, aspoň podľa mojich informácií, nie je dosiahnuť podstatne vyššiu valorizáciu ako je v civile, ale iba primeranú valorizáciu z ohľadom na finančné možnosti štátu (politici tvrdia, že štátu sa hospodársky darí) , ale aj z ohľadom na spravodlivejšie zohľadnenie rastu cien predmetov dennej spotreby poberateľov VD.
  Preto si myslím, že aj veľké profesijné organizácie združujúce vyslúžilcov, by k predkladanej novele zákona, mali z vyššie uvedených dôvodov, tiež zaujať zásadný postoj.

 • HP podporena pod c. 171
  Dakujem p. Kolenovi a spol.

 • Dobrý deň, p. Bada s tým sa dá absolútne súhlasiť, ale s čím sa ja osobne nevime zmieriť a ani to nebolo ničím zdôvodnené je, prečo sa berie priemer pre výpočet valorizácie zo SD ? Tak potom budeme ticho, ak nám do budúcna navrhnú výpočet z dávok na aktivačné práce ? Inak som tiež HP podporil.

 • V čom vidím podstatu prečo podporiť pripomienku:
  Naší navrhovatelia -MV SR- zabudli na, alebo vôbec podcenili Dôchodcovskú infláciu, ktorá môže byť omnoho vyššia než naše 2%. Bohužiaľ ani ZVSR a APVV akoby si to nevšimli a nedali ju do novely. Pritom v civile každoročne bežia Vianočné a iné príspevky…
  Ja verím že sa ešte spamätajú podajú do 12.2. hromadné pripomienky ako organizácie zastupujúce svojich členov.

 • Pripomienkované 🙂

 • Dobrý deň, vďaka za manuál k podpore hromadnej pripomienky. Nedámi, aby som nepoložil otázku, či by nebolo dobré pán Bada poslať e-mal s touto informáciou všetkým predsedom klubov a následne títo by poslali e-mail všetkým členom, pýtam sa preto, lebo včera som telefonicky hovoril s niekolkými a odpoved bola väčšinou, že ja tam ani nechodím, neviem o tom. Ďakujem a prajem pekný deň

 • Neviem ako ostatní, ja som si prešiel celú diskusiu k problematike valorizácie VD tak na tomto webe, ale tiež aj na webe PVV.Porovnal som si ju, tiež som si porovnal protichodné komentáre-názory.Viac-menej bola problematika prediskutovaná zo všetkých strán.Boli diskutované plusy zásadnej hromadnej pripomienky, ale aj jej mínusy.Trochu ma prekvapuje, že iba tak pomaly pribúdajú (zatiaľ) podporovatelia HP, hoci včera bolo na tomto webe cca 850 a na webe PVV cca 350 čitateľov.Podpora je zatiaľ slabšia napriek tomu (verme, že sa to do 12.2.2019 zlepší), že každý z nás, komu záleží na zlepšení valorizácie VD odoslal e-maily kolegom, rodine, známym -- svojmu okoliu, ako pohľadnicu na Vianoce.Problematika valorizácie VD je tak široká, že aby sa vôbec niečo zlepšilo, každý by sme mali ustúpiť o ten jeden krôčik zo svojich požiadaviek.Volá sa to kompromis.Už iba to, že v HP je návrh na valorizáciu VD z výsluhových dôchodkov a nie zo starobných dôchodkov ako to navrhuje MV, je posun dopredu.HP sa týka aj zatiaľ služby činných príslušníkov, ktorí v najbližších rokoch si podajú žiadosť, resp. odídu do civilu.
  Uvediem jeden z príkladov svojho ústupku pre podporu HP, ktorý vyplynul zo širokej diskusie zúčastnených kolegov v nej.Táto diskusia ma presvedčila, že HP je myslená dobre pre čo najširší okruh VD.(každý nemôžeme byť s HP najspokojnejší).
  Vybral som z prebehnutej diskusie z príspevku p. Dr. Milana Kolena: ” (priemerné VD všetkých 8 druhov sa spočítajú a vydelia sa 8). Takýto návrh bol aj predmetom rokovania ma MV SR dňa 10.1.2019. Ako nám bolo vysvetlené, objasnené tento návrh bol nepriechodný z dôvodu, že SIS nemôže a nechcú zverejniť svoj priemerný VD “… Valorizácia VD z priemeru priemerných VD jednotlivých zložiek spadajúcich pod zákon č. 328/2002 Z.z. bol tiež aj môj názor, ako aj názor mnohých ďalších kolegov.Ale keďže vychádzam z reálneho možného a aktuálneho stavu -- hromadnú pripomienku som spolu aj s rodinou podporil.

 • Podporil som pripomienku “123”, manželka “128”.

 • @Filip napísal: 4. februára 2019 v 20:00
  Pre pplk.Ing.Bukovan. … to,ale není všetko to sa ešte budete diviť keď uvidíte novelu 281, kde sa výsluhový dôchodok bude počítať iba z 2/3 príjmu , to bude čerešnička na torte…

  Ja sa nedivím. Ja to tak trochu očakávam -- pretože ten ministrom obrany sľubovaný 40% rast platov by osobitný systém v najbližších rokoch úplne rozbil.

 • Som 126.

 • Ďakujem za návod k podpore hromadnej pripomienky “124”

 • Napísali na policajtvv.wbl.sk
  anonym | 05.02.2019 19:03:31 | IP: 213.181.—.—
  anonym pre ján: -jáááj, každý svoju pravdu má, každý svoju spravodlivosť vidí a každý svoju zásluhovosť chce…..
  Všetko je to pohľad na vec individuálny a vždy samozrejme taký aby bol čo najvýhodnejší pre seba samého, samozrejme. Ale…
  Už len termín “zásluhovosť” u mňa osobne dvíha adrenalín, pretože čo je termínované ako zásluhovosť? Je to dané niečím konkrétnym, nejakým pojmom vymedzeným v predpise, vyhláške a pod.?
  Skrátka v konkrétnom zákone sa prijali podmienky pre výpočet výšky VD každému podľa počtu odslúžených rokov a odvíjaním sa od výšky príjmu v brutto, z čoho zákonite vyplýva, že čím vyššie na funkcii, tým vyšší príjem a náväzne vyšší VD v kombinácii odslúžených rokov, no max. do výšky 60% myslím (možno sa mýlim ale nechce sa mi prehliadať znenie 328-ky). Po lopate, a je mi jedno či v civile alebo osobitnom systéme dôchodkov by sa malo valorizovať-pridávať rovnakou sumou ročne každému dôchodcovi, čím by bol zachovaný rozdiel vo výške dôchodkov rovnaký. Ešte je možnosť dôchodky dať na jednu rovnakú úroveň -- napr. každý kto nastúpi na dôchodok pri splnení podmienok stanovených zákonom (odpracované roky, odvádzanie na dôchodkové poistenie -- no nie z minima možného ako to mnohí robia, a pod.) by dostal sumu napr. 500€, následne rovnako valorizovať a všetci by sme mali rovnako na staré kolená. Blbosť, že? Hneď by sa oháňalo spomínanou zásluhovosťou -čo to vlastne je, tá zásluhovosť? Nedostával si záslužne viac na výplatu počas svojho pracovného života ako napr. vysokoškolský vzdelaný inžinier, lekár, právnik oproti maturitnému robotníkovi, upratovačke, pekárovi, kuchárke, smetiarovi, ktorí tiež svoju prácu robili dobre, menej platenú ale tak isto v spoločnosti potrebnú? Oni sa ničím “nezaslúžili”?….
  Nechcem nijako ani provokovať, ani napádať ale jednoducho je to fakt. Každý hľadí len na seba a nezaujíma ho druhý a háji si tie svoje záujmy, svoje výhody, svoju zásluhovosť a svoj komfort, takže ako by mal vyzerať zákon, ktorý by bol dobrý pre všetkých? Nikdy taký existovať nebude. A že sa s každým zákonom menia podmienky oproti tomu, ktorý mu predchádzal je jasné, preto aj tzv. starodôchodcovia boli oproti tým, ktorí išli podľa nového (328) ukrátení a ukrivdení, pretože šli za určitých podmienok podľa určitého predpisu. Dnešní idú zas podľa iných podmienok ako dávala pôvodná 328-ka, tak to vždy bolo a aj bude lebo raz je to iná vôľa politikov, raz sú to možnosti finančného pokrytia, raz hento, raz tamto…
  Len som vyložil svoj názor, že valorizovanie by malo prebiehať pevnou sumou každému dôchodcovi, to je všetko a netvrdím, že môj názor je ten najsprávnejší a najspravodlivejší, no a Ty s ním nemusíš súhlasiť -- beriem.

 • tiež sa podarilo, sme niekde medzi 98 -- 101

 • som tam…. mám č. 100, manželku som zaregistroval pred sebou… tak asi 99 :bye: … treba sa s podporou poponáhľať, 500 musí byť do 12.02.2019….

 • Možno nám v rozhľade pomôže aj článok na Doko blog:

  Boj vyslúžilcov o ich valorizáciu VD v roku 2019
  05.02.2019 15:23
  … Terajší spôsob valorizácie VD sa totiž mnohým poberateľom VD vôbec nepáči. Chýba im v tom nejaký systém. …
  Poberatelia civilných starobných dôchodkov (SD) už svoje dôchodky dostali valorizované v januári 2019. Poberatelia výsluhových dôchodkov (VD) z radov bývalých vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov, ešte len na spôsob svojej valorizácie v roku 2019 čakajú. Totiž, ministerstvo vnútra ako gestor zákona o sociálnom zabezpečení uvedenej skupiny vyslúžilcov, iba 30.1.2019 začalo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, k zmene predmetného zákona. Zmena by malá platiť od 1.7.2019. Teda čas tlačí všetkých. Navrhovateľov, pripomienkovateľov, vládu ale aj poslancov NR SR. Ak by to náhodou nestihli, tak v roku 2019 je ohrozená celá valorizácia VD vyslúžilcov.

  Terajší spôsob valorizácie VD sa totiž mnohým poberateľom VD vôbec nepáči. Chýba im v tom nejaký systém. V civile je to jednoduchšie najmä preto, že SD sa priznáva fakticky jednotne – vždy od dosiahnutia veku potrebného na priznanie SD, ktorý je len minimálne rozdielny ( teraz asi 60 až 62 a pol roka veku). VD sa ale priznávajú v oveľa väčšom rozpätí (približne 35 až 55 rokov veku).

  Nezhody spočívajú najmä v tom, že absolútna väčšina z poberateľov VD chce, aby sa ako podklad do výpočtu valorizácie využili len údaje z priemerných výsluhových dôchodkov a nie zo SD, s čím ale nesúhlasí gestor zákona. Táto ich nespokojnosť má oporu v tom, že celý systém VD rieši osobitný zákon, ktorý pojem starobný dôchodok ani nepozná. Rozkol, medzi poberateľmi VD ale spôsobuje aj nejednota v tom ako v praxi, pri uplatňovaní valorizácie, realizovať zásluhovosť a solidaritu. Jedna skupina totiž tvrdí, že poberatelia, ktorí slúžili dlhšie (napr. do 50 až 55 rokov veku) by mali mať vyššiu valorizáciu. S tým, ale nesúhlasia tí mladší, tí chcú aby valorizácia bola pre všetkých úplne rovnaká. Dnešná situácia podľa mňa, keď vojakom aj policajtom stále chýba niekoľko tisíc uchádzačov (aby boli naplnené tabuľkové počty), viac nahráva tým ozbrojencom, ktorí ostanú slúžiť čo najdlhšie. Objektívne prevláda názor, že zato by mali byť aj viac zvýhodnení ako tí, čo slúžili kratšie. Napríklad aj vyššou valorizáciou. Ako to ale skončí, to dnes nikto ani len netuší. O to viac, že zatiaľ sa k problému jasne nevyjadrila ani jedna z väčších organizácii, ktoré vyslúžilcov zastupujú.

  A tak to zobralo do rúk niekoľko jedincov, ktorí pripravili a na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75 aj zverejnili hromadnú pripomienku. Ale k tomu aby s nimi niekto vôbec aj jednal, potrebujú viac ako 500 podporovateľov. Za prvé 4 hodiny od zverejnenia už majú 72 podporovateľov. A čo vlastné chcú ?
  Toto: „Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý prechádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie týchto výsluhových dávok vykonáva a čísla 15, zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Rovnako tak invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok aj sirotský výsluhový dôchodok “

  Ja im držím palce, najmä preto, že sa nechcú len tak ľahko, bez boja, vzdať svojich práv. Príjemný deň praje doko.

 • Jozef. Podarilo sa.Mám čislo 88.

 • Podporil som pripomienku o 16.15hod s číslom 87.

 • Podporene zatial 75 podporovateľov

 • Teraz som podporil HP ako 58 v poradi

 • Nie, návod je jednoduchý a zrozumiteľný. Išlo to rýchlo a ja som to dokonca robil na telefóne so zlomeným rebrom už je fajn, dobre, len ani ležať, ani sedieť, ani stáť. Nie je to také strašné pokiaľ sa nehýbem.
  Držím palce aby sme uspeli.

 • Pred hodinou som podporil našu HP.

 • Dávam do pozornosti:
  Pri hromadnej pripomienke sa pred rokom objavoval menný zoznam podporovateľov. Teraz je tam uvedené iba číslo. Takže tí, čo sa boja zverejniť svoje meno, sa báť nemusia. Tí čo svoje meno chcú zverejniť, pokojne ho môže zverejniť na tomto webe. O 13,00 hod 5.2.2019 (asi 3 hodiny od podania HP) už bolo 41 podporovateľov, medzi nimi je aj moje meno.

 • Pripájam sa p.Badovi. Keď som to zvládol ja, tak to zvládne každý kto chce pripomienku naozaj podporiť.
  Dobré by bolo zverejniť podporovateľov ako to bolo minule (aspoň počty).

 • Po otvorení kliknite na malé zelené okienko (vyzerá ako obálka), potom sa otvorí text pripomienky.
  Vedia to úrady riadne skomplikovať! Kto z nás menej zdatných to zvládne a nevzdá sa, zaslúži si obdiv.
  Vytrvajte, nevzdávajte,opakujte do 12.2. sa to dá. Keď som to dal ja, dáte aj Vy.

 • Priatelia, AKO NATO ?
  Z predchádzajúcich komentárov vieme že celý Návrh zákona od MV SR na pripomienkovanie je TU:
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75
  Návrh Hromadnej pripomienky je TU:
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785

  Ak chcete HP podporiť postupujte takto: Kliknite tu: https://www.slov-lex.sk/ezz
  1. Pravdepodobne nie ste ešte zaregistrovaný na Slov-lex z pripomienkovania v roku 2018, takže v pravom rohu sa objaví: „PRIHLÁSENIE“, klik naň.
  2. Objaví sa nový list na ktorom je tabuľka, v nej sú 3 ponuky, Vy kliknite na tú v strede „PRIHLÁSENIE MENOM A HESLOM“, klik nato (teraz záleží na tom či ste si niekde poznačili heslo z roku 2018, ak ho neviete, musíte žiadať obnovu)

  3. Ak ste vlani neboli pripomienkovateľom, pokračujte: otvorí sa list „REGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATELA“, vyplňte v nej údaje ktoré požadujú okienka s hviezdičkou *. Tam pozor! niekam si zaznamenajte heslo ktoré dáte do okienka: NOVÉ HESLO a POTVRDIŤ HESLO (dajte to takto: 3x veľké písmeno, 3x malé písmeno, 2x číslicu). Dole klik na REGISTROVAŤ.
  4.Otvorí sa ďalší list o poučení že súhlasíte s podmienkami, v dolnej časti zatrhnite okienko SÚHLASÍM a ZAREGISTROVAŤ.
  5.Na ďalšom liste Vám oznámia že aktivačná linka príde na Váš e-mail.
  6. Vypnite Slov-lex. Čakajte na e-mail.
  —--
  Podpora Hromadnej pripomienky:
  1.Až Vám príde oznam o zaregistrovaní, kliknite TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75
  2.Vpravo hore je už známe okienko: „Prihlásenie“, klik naň.
  3.Otvorí sa list: „Prihlásenie používateľa“, vyplňte okienka svojim e-mailom a heslom. Kliknite na „PRIHLÁSIŤ“.
  4.Ak sa Vám po prihlásení nevráti späť „Detail hromadnej pripomienky“ (spravidla sa to stáva), tak kliknite znovu TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785
  5.Dolu pod pripomienkou je okienko: „Podporiť túto pripomienku“, tam kliknuť, po kliknutí sa okienko zmení na „Zrušiť podporu tejto pripomienky“ (to aby jeden nemohol podporiť tú istú 2x)
  ← šipka a „Naspäť na pripomienkovanie“, tým sa nezruší Vaša podpora.
  Rozhodne podporte pripomienku M. Kolena.
  PS: vytlačte si tento návod, bude to jednoduchšie

 • Priatelia, vzhľadom k menším zdravotným problémom kolegu Dr. Milana Kolena zavesím v najbližších hodinách na portál Slov-lex “Hromadnú pripomienku” základ ktorej spracoval p.M. Kolen.
  Kto bude mať záujem, môže HP podporiť priamo na portály.

 • Nikdy som nemal vysokú mienku o našich generáloch a plukovníkoch, ktorí boli na vysokých funkciách a stále si udržujú kontakty na svoje bývalé pôsobiská, ktoré im stále poskytujú určité benefity, o ktoré nechcú prísť. Potom sa v takýchto zlomových situáciách prejavujú ich morálne kvality v naplnení ľudovej múdrosti bližšia košeľa ako kabát. Postavte sa k problému ako chlapi a urobte niečo pre svojich kolegov.

 • Je veľmi smutné, že za posledných sedem rokov sa môj výsluhový dôchodok valorizáciou navýšil o 19,07€, čo je každý rok o 2,72€. Sedem rokov sme to tolerovali a nedokázali to zmeniť. Ekonomike sa darí, platy rastú tak neviem prečo nový valorizačný mechanizmus opäť znevyhodnuje tých ktorí majú menšie výsluhove dôchodky ako aj menej odslúžených rokov. Tvorcovia tejto novely zákona si však asi neuvedomili, že takýto opäť diskriminačný zákon bude mať vplyv aj na naplnenost stavov v ozbrojených silách. Právna neistota vždy poškodzovala sociálne zabezpečenie.

 • Vážení kolegovia.
  Len tak pre zaujímavosť som si spočítal, že do r.2013 sa mi VD zvyšoval priemerne o 6,17% ročne a to v r.2012 sme utreli hubu a nedostali sme NIČ. Od r, 2014 sa VD zvyšovali o 0,??? % ročne aj keď stále počúvame v médiách ako sa našej ekonomike darí.
  Tie návrhy zvyšovania VD na ďalšie obdobie sú zasa o 0,??? % Inflácia je cez 2% , takže sme stále chudobnejší a chudobnejší. Porozmýšľajme, a uvážme ako dalej.
  Analýza tiež ukazuje, že desať percent najbohatších ľudí na svete vlastní takmer 88 percent celkového svetového bohatstva. Jedno percento najbohatších zase vlastní viac ako polovicu celkového svetového majetku. ???

 • Pán Kolen. Týmto Vás verejne vyzívam, aby ste podal hromadnú pripomienku. Kto so mnou súhlasíte pripojt sa k mojej výzve pre p.Kolena. Ďakujem.
  Pán Kolen buďte chlap a nenehajte sa toľko doprosovať.

 • Pre pplk.Ing.Bukovan. … to,ale není všetko to sa ešte budete diviť keď uvidíte novelu 281, kde sa výsluhový dôchodok bude počítať iba z 2/3 príjmu , to bude čerešnička na torte…

 • A to predkladateľom toho návrhu už načisto preskočilo? Starobným dôchodcom sa bude valorizovať o dôchodcovskú infláciu, ktorá môže na budúci rok hravo prekročiť 5% a viac (a teda priemerný SD k 31.1.2019 sa kľudne zvýši aj o viac ako 22€) a VD sa má zvyšovať len o 2% priemerného STAROBNÉHO dôchodku a aj to naviazané na odslúžené roky -- teda tých teoretických 22€ dostane len vojak/policajt, ktorý odslúžil 36 rokov (ak som správne rátal).

  Pred pár mesiacmi som niekde v diskusi napísal, aby sme raz neľutovali minuloročný boj proti vzorcu 0,4*rast platov*priemerný VD… (výsledkom toho vzorca za minulý rok je 0,6€ za obslúžený rok, ktorým sa valorizovalo v lete minulého roka, len vzorček úradníci nahradili hodnotou) -- v porovnaní s týmto návrhom bol ten minuloročný vzorec zlatou baňou!!!!

 • Ministerstvo navrhuje zvýšenie výsluhových dôchodkov vojakov a policajtov: O koľko im prilepšia?
  Od budúceho roka by si mohli prilepšiť.
  Od budúceho roka by sa mali zvyšovať výsluhové, ale aj vdovské či invalidné dôchodky policajtov a vojakov.
  Nový model valorizácie dávok navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR v novele zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

  “Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili materiál, ktorý zavádza nový model valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zmeny sa dotknú aj invalidných, vdovských či vdoveckých výsluhových dôchodkov. Nový spôsob valorizácie je výhodnejší pre väčší počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia,” informovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na sociálnej sieti.

  Výška zvýšenia sa bude podľa rezortu viazať na kombináciu princípov solidarity a zásluhovosti. “Princíp zásluhovosti sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov,” doplnil.
  Výsluhový dôchodok sa má zvyšovať stanovenou pevnou sumou. Z predkladaných materiálov vyplýva, že táto suma sa vypočíta ako podiel dvoch percent z priemernej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu v predchádzajúcom roku vyplácania a čísla 15, čo zodpovedá dobe trvania služobného pomeru potrebnej na vznik nároku na výsluhový dôchodok. Následne sa suma vynásobí počtom rokov skutočného trvania pomeru. V tomto roku by vychádzalo zvýšenie v prípade 15-ročného pracovného pomeru o deväť eur, uviedlo ministerstvo ako príklad.

  Pokiaľ ide o pozostalostné dávky z výsluhového dôchodku, budú sa zvyšovať pevnou sumou stanovenou dvoma percentami z priemernej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou v predchádzajúcom roku vyplácania.

  Návrh zákona tiež dopĺňa ustanovenia o lekárskej posudkovej činnosti. “V rámci kontroly bodového ohodnotenia služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia bolo umožnené vykonať aj prípadnú zmenu tohto bodového ohodnotenia,” tvrdí MV. Doplnenie ustanovení zákona o lekárskej posudkovej činnosti vychádza podľa neho z potrieb aplikačnej praxe.

  Ministerstvo navrhuje účinnosť zmien od 31. mája nasledujúceho roka. Chcú tak zabezpečiť valorizáciu dávok už v roku 2019.

 • Ako poslednú z alternatív dávam do diskusie úvahu možnosti napadnutia valorizácie VD podľa osobitného zákona č. 328/2002 Z. z. realizovanú výpočtom valorizačného základu z priemeru starobného dôchodku zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia sťažnosťou na Ústavnom súde SR. Vhodný by bol k tomu názor aj advokátov. Ak sa javí takáto možnosť ako opodstatnená navrhujem ju využiť to do hromadnej pripomienky.

 • Čisto z pragmatického hľadiska bez ohľadu na to čo je spravodlivejšie, či už s použitím odslúžených rokov, alebo bez nich najnižšia valorizácia pri výpočte z výšky priemerného výsl. dôchodku aj za jednotlivé zložky by mala vyjsť vyššia ako z priemernej výšky starobného dôchodku.V prípade podania a úspešnosti hromadnej pripomienky by mala vyjsť výška najnižšej valorizácie výsl. dôchodku viac ako 9 eúr.Možno je to na dlhšie obdobie jedna z posledných príležitosti-možnosti niečo zlepšiť.Keď aj by to nebolo zlepšenie na 100 percent.Do 12.2.2019 -- ukončenia možnosti podania HP aj ukončenia pripomienkovania s podporou minimálne 500 podporovateľov veľa času nezostáva.Pripájam sa k prosbe pre p. Dr. Milana Kolena, o podanie HP.Osobne som jeden z tých, ktorí s tým (HP) po technickej stránke nevedia ďalej pohnúť…

 • Pre p. Kolen. Nopoviem ti po lopate, Vy pán Kolen podajte horomadnú pripomienku a mi všetci ju podporíme. Neviem na čo ešte čakáte. Je najvyšší čas tak urobiť, lebo čas beží!!!

 • Nemám k dispozícii údaje o výške ani počte vyplacaných výsluhových dôchodkov, nie som ekonóm ale chcel by som poprosiť fundovaných, či by tu vedeli vypočítať a stanoviť jednoduchý a sociálne priaznivý mechanizmus výpočtu VD. Koľko asi by mohla byť valorizácia pre všetkých VD rovnako, ako to bolo pri valorizácii od 1.7.2018, kde invalidný VD, vdovský VD a sirotský výsluhový dôchodok bol stanovený na 15 eur.
  Tak ako je to v príspevku nižšie -- ,, Keď boli v roku 2018 peniaze na valorizáciu VD pre 15 odslúžených rokov až 40 odslúžených rokov, tak budú aj od 1.7.2019. 15x0,6=9 eur a 40x0,6=24eur, takže sa dá dopracovať k určitému priemeru. Väčšina poberateľov VD šla do civilu z nižších funkcií, resp. menej platených funkcii a má aj nižší VD. Každý nemohol byť veliteľ útvaru, náčelník štábu alebo práporu či oddielu, riaditeľ KR PZ, OR PZ alebo hovorca KR PZ atď. Za to čo robil a ako dlho to robil už bol zhodnotený, dostal výsluhový dôchodok. Valorizácia by mala byť jednotná, jedna suma, žiadne separovanie podľa odslúžených rokov a už vôbec by sa nemala vypočítavať zo starobného dôchodku ale z výsluhového dôchodku.“

 • Neviem, či ste sledovali (asi áno), ale v médiach od roku 2017 nie raz (napr. aj relácia na TA3 21.apríla 2017 o 19.50 v relácii „Téma dňa“) minister Richter hovoril o zvyšovaní starodôchodkov a okrem iného dostal otázku ako to bude s výsluhovými dôchodkami. Povedal (interpretujem), že „to je vec silových rezortov“… Takto to je. Je treba vyvinúť väčší tlak na (MO) a MVSR, aby aj výsluhovým dôchodcom urobili takú aktualizáciu zákona o valorizácii, ktorá bude platná niekoľko rokov, tak aby „neopajcovali“ iba zákon pre civilných dôchodcov ale videli tam aj svojich bývalých slúžiacich. Takýto návrh úpravy predkladá už dlhšiu dobu p. M. Kolen, potvrdzujú ho aj ďalší odborníci, napr. Jozef Kotulič (1. februára 2019 v 17:21 (v komentári nižšie).
  Očakávať, že pripomienku pri novele zákona o valorizácii VD podá niektorá stavovská organizácia (ZV SR, KG SR, APVV…), a potom zistiť, že nie sú ochotní riskovať zatrhnutie dotácií a benefitov od im nadriadených orgánov, nemá cenu. Budeme si vyčítať že sme nič neurobili?
  Ak sa do toho dáme, podpis 500 podporovateľov, aby to bola hromadná pripomienka, by sa do 12.2. dal zabezpečiť. Hľadá sa dobrovolník z VD, zn.: pomôžem.
  (PS: pre záujemcov “…Ako nato” je vhodné si pozrieť https://www.bezpzlozky.eu/2017/03/podporte-pripomienku-k-4612003z-z/ a tam v komentároch príspevky v dolnej časti mesiac marec 2017.)

 • Nakoľko sa pripravuje zákon o mechanizme našej valorizacie, netreba zabúdať, že tento zákon bude už na neobmedzené obdobie. To znamená, že v budúcnosti vôľa politikov otvárať a znovu upravovať tento zákon bude určite menšia ak nie žiadna ako je to dnes. Preto je dôležité aby tento mechanizmus vyhovoval väčšine výsluhových dôchodcov. Nie len tým, ktorí majú vysoké výsluhove dôchodky a viac odslúžených rokov. Odslúžené roky ako aj priemer SD pri tvorbe mechanizmu valorizacie VD nemôže mať určujúci smer.

 • Dobrý deň, je potrebné, aby nám bolo umožnené vyjadriť slobodne svoj názor k predloženému návrhu valorizácie VD, hlavne vysloviť nesúhlas k výpočtu valorizačného základu z priemeru SD / 0,60 /. Nie sme predsa zbavení spôsobilosti na právne úkony a dobre vieme, že základ vypočítaný z priemeru VD všetkých výsluhových zložiek, ktoré patria pod zák. č. 328/2002 Z.z. by mal vyššiu hodnotu a toto je pre niekoho neakceptovateľné. Veď ak SD dôchodky patria pod zák. č. 461/2003 Z.z., tak sa vzťahuje valorizácia podľa tohoto zákona na SD, čo toto má spoločné s valorizáciou VD, kde na tieto nároky slúži špecificky, osobitý zákon, ktorý má jasne stanovené paragrafové znenie, ktoré nie je možné zamieňať tak, ako to komusi vyhovuje a pri tom si neuvedomuje, že si pletie hrušky s jablkami. Musíme si uvedomiť, že tu ide o valorizáciu ak som to dobre pochopil na neobmedzené obdobie. Ďakujem, nechcem sa svojím príspevkom nikoho dotknúť.

 • Prenesené z webu POLICAJT VO VÝSLUŽBE
  Dušan | 03.02.2019 12:27:58
  Presne tak, ako píše Peter. Bez rozdielu,či bol 15 alebo až 40 rokov v služobnom pomere, mala by byť rovnaká suma. Tak, ako to bolo pri poslednej valorizácii od 1.7.2018, kde invalidný VD, vdovský VD a sirotský výsluhový dôchodok bol stanovený na 15 eur(ako k takej čiastke dospeli neviem, ale nevychádzala z odsluzenych rokov). Keď boli v roku 2018 peniaze na valorizaciu VDkov pre 15 odsluzenych rokov až 40 odsluzenych rokov, tak budú aj od 1.7.2019. 15x0,6=9 eur a 40x0,6=24eur, takže sa dá dopracovať k určitému priemeru. Väčšina poberateľov VD sla do civilu z nižších funkcií, resp. menej platenych funkcii a má aj nižší VD. Každý nemohol byť veliteľ útvaru, náčelník štábu alebo práporu či oddielu, riaditeľ KR PZ, OR PZ alebo hovorca KR PZ atď. Za to čo robil a ako dlho to robil už bol zhodnoteny, dostal výsluhový dôchodok. Valorizacia by mala byť jednotná, jedna suma, žiadne separovanie podľa odsluzenych rokov a už vôbec by sa nemala vypočítavať zo starobného dôchodku ale z výsluhového dôchodku.
  .
  Presne tak to urobte p. Dr. Milan Kolen

 • Vážení čitatelia, intenzívne diskutujeme o valorizácii VD. Vieme, že MPK začalo 30.1.2019 a končí 12.2.2019. Ale, stále nikto HP nepredložil. K tejto veci som sa vyjadril 31.1.2019 o 16,14 hod. Čas sa kráti. Stále nie je vyriešené to najdôležitejšie, kto predloží HP?

 • Pán Anton 3.2.2019. Preštudujte si prosím moju ANALÝZU zverejnenú na tomto webe a zistíte, že som ministerke vnútra a ministrovi obrany predložil návrh pri valorizácii VD vychádzať z priemeru priemerov jednotlivých druhov VD (priemerné VD všetkých 8 druhov sa spočítajú a vydelia sa 8). Takýto návrh bol aj predmetom rokovania ma MV SR dňa 10.1.2019. Ako nám bolo vysvetlené, objasnené tento návrh bol nepriechodný z dôvodu, že SIS nemôže a nechcú zverejniť svoj priemerný VD.

 • Je VD a SD. Pokiaľ sa vypočítava valorizácia z priemeru SD musí sa vypočítavať aj z priemeru VD. Nie je správne ešte rozlišovať VD vojakov, policajtov,…Treba brať priemer VD celkový. Viete si predstaviť,
  aby právnici-dôchodcovia chceli ešte rozbiť SD a žiadať zo svojej priemerky valorizáciu? Že by to bol nezmysel. Takže robme všetko preto aby sa bral výpočet valorizácie z priemeru VD pre všetkých výsluhových dôchodcov. Je to môj názor, názor vojaka z povolania.

 • Prosím pána Dr. Milana Kolena o sprístupnenie hromadnej pripomienky na stránke slov-lex. Dnes je 2. februára a pripomienkové konanie končí 12. februára. Nebude jednoduché zohnať 500 podporovateľov hromadnej pripomienky vzhľadom na vysoký vek mnohých potencionálnych záujemcov o jej podporu a tiež vzhľadom na už nedostatočnú počítačovú gramotnosť, potrebnú na vykonanie podpory prípadnej hromadnej pripomienky, ako sa to stalo minulý rok pri novelizácii zákona č. 328/2002 Z.z., ktorá sa týkala valorizácie VD na rok 2018.
  Ak bude HP sprístupnená na slov-lexe, bude ešte potrebné napísať na tomto webe podrobný postup ako postupovať pri jej podpore.
  Vyzývam aj ostatných bývalých kolegov, aby podporili činnosť Dr. Milana Kolena v jeho činnosti pri pomoci výsluhovým dôchodcom.

 • No ak p. Kolen nepredloží tú hromadnú pripomienku, tak nebudeme mať čo podporiť, alebp nepodporiť. Budeme to musieť zase len ticho akceptovať. A to sa mne osobne už prestáva páčiť!

 • Dobrý deň. Mám tiež svoj názor, že priemer by mal byť vypočítaný z VD a nie SD. P. Jozef Kotulič, sám uvádzate, že zák. č. 328/2002 Z.z. je špecialny, osobitý, čo je pravda a tak neviem prečo by sa teda mal brať priemer zo SD ? V tejto otázke sa prikláňam k p. Dr. Kolenovi a preto, ak to zostane v tejto rovine, teda priemer pre výpočet valorizácie sa zoberie zo SD, tak nebudem zrejme sám, čo s tým nebudem súhlasiť a takto to nepodporím.

 • Súhlasím s prispievateľmi, ktorí sú názoru, že Dr. Milan Kolen by mal zásadnú hromadnú pripomienku do MPK predložiť.V minulosti som bol názoru, že valorizácia VD, by mala prebiehať z priemeru priemerov VD tak, ako bolo prezentované a podporené v ZHP APVV, ktorú vtedy podporilo viac ako 1500 VD širokého spektra výsluhových dôchodcov.Mimochodom vo finančnom vyjadrení valorizácie VD z priemeru priemerov VD by mal dať v súhrne taký istý finančný dopad na osobitné účty, ako valorizácia VD z jednotlivých druhov VD samostatne (môj odhad -- presné výpočty sú oriešok pre matematikov).Valorizácia VD o 9 eur pre kolegov, ktorí odslúžili pre nárok na výsl. dôchodok 15 rokov v služobnom pomere, vzhľadom na výšku odvádzaných odvodov na výsluhové zabezpečenie (o 9 %), je skutočným rovnostárstvom s pracujúcimi v civilnom sektore, ktorí odvádzali na odvodoch do odvodového systému civilného sociálneho zabezpečenia o tieto percentá menej.Tento rozdiel sa pri valorizácii VD podľa priemeru výpočtu z priemeru starobného dôchodku nezohľadňuje.Už len to, aby nevyšla 7 mesačná snaha prípravy ZHP Dr. Milana Kolena nazmar. Za pokus ju predložiť určite stojí.Je potrebné vychádzať tiež z faktu, že ako sa prijme tentokrát návrh valorizácie v parlamente, tak sa budú výsl. dôchodky príslušníkov spadajúcich pod zákon č. 328/2002 Z.z. valorizovať na dlhé roky dopredu, keďže valorizácia VD by mala byť prijatá bez ohraničenia konečného-horného dátumu.Preto podporujem snahu Dr. Milana Kolena o čo najlepšie riešenie pre všetkých nás 46 tisíc VD.

 • Pre Jozef Kotulič. Jozef, súhlasím s tvojimi fundovanými názormi. Ale, pri stanovení valorizačného mechanizmu v osobitnom systéme z prihliadaním na špecifiká výkonu služby, ako aj výšky odvádzaných odvodov na výsluhové zabezpečenie, stavu osobitných účtov ktoré s výnimkou účtu vojakov sú prebytkové atď. (všeobecný systém je mínusový) mám názor, že by sa malo vychádzať z priemerných mesačných súm jednotlivých druhov VD zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Nemalo by sa vychádzať z priemernej mesačnej sumy SD.
  Predložený návrh legislatívnych zmien do MPK má svoje výhody, ale aj nevýhody.

 • Pani, myslím si, že pre získanie objektívnejšieho pohľadu na výsluhové zabezpečenie realizované podľa zákona 328/2002 Z.z. si treba uvedomiť aj tieto fakty:
  1. Spomínaný zákon 328/2002 Z.z. je zákon osobitný alebo špeciálny a má prednosť pred podobným všeobecným zákonom (461/2003 Z.z.). Čiže bol prijatý práve preto, aby nekopíroval zákon všeobecný.
  2. Preto je úplne prirodzené, že napr. mechanizmus valorizácie VD môže byť úplne odlišný od valorizácie SD. Možno je to aj preto, že fyzický vek na získanie VD, po odslúžení zákonom určených 15 rokov, sa môže pohybovať už od 35 rokov. Naopak fyzický vek na získanie SD po odpracovaní 15 rokov môže byť najskôr 2 roky pred zákonom určeným fyzickým vekom (teraz zákon stanovuje spravidla hranicu 62 a pol roka).
  3. Faktom zostáva, že ani teraz navrhovaný mechanizmus valorizácie VD asi každému nevyhovie. To ale neznamená, že civilný systém je spravodlivejší. Obidva sú zákonné a niekto, keď tieto spôsoby valorizácie navrhoval, bol zrejme limitovaný predovšetkým disponibilnými finančnými prostriedkami určenými pre valorizáciu a odborné názory boli potlačené.
  4. Určite pri stanovovaní metodiky výpočtu pre určenie výšky valorizácie VD, boli zohľadnené aj odborné názory, ale rozhodovali ako vždy politici. Jeden z nevyslyšaných odborných názorov je napr. aj ten, že aj výsluhový dôchodok by sa mal vyplácať až po dosiahnutí veku 55 rokov. Dovtedy by to bol finančný príspevok za vykonanú službu. Podobný mechanizmus platil už za éry ČSĽA.
  5. Vôbec netvrdím, že terajší stav pri stanovovaní metodiky výpočtu valorizácie VD je najsprávnejší. Možno by sa našiel aj lepší, ale k tomu treba konsenzus všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré patria pod zákon č. 328/2002 Z.z. A toto sa asi veľmi ťažko niekedy dosiahne, lebo dodnes nie je jasná a právne čistá napr. ani definícia valorizácie.
  Záver: neobhajujem žiadnu zo spomínaných zložiek, ani žiadnu organizáciu, je to iba môj postreh, ktorý vychádza z mojich mnohoročných praktických skúseností získaných v oblasti pracovného a služobného práva.

 • Pre p. Kolen. A čo keby ste tú hromadnú pripomienku jednoducho poslal, bez ohľadu na to, na čom sa mocný dohodli. Určite by bola podporená širokou skupinou VD. Veď väčšina VD má nižší Výs. dôchodok, ako je priemerný Výs. dôchodok. Pouvažujte o tom. Prosím.

 • Pre Tomáš Kríž 1.2.2019 v 13:37 to čo píšete ja pravdou a platí len pre valorizáciu SD v rokoch 2018-2021. V tejto dobe sa SD budú valorizovať kombináciou v závislosti od výšky medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o tzv dôchodcovskú infláciu pevnou sumou, alebo o dôchodcovskou infláciou čo je pre daného poberateľa výhodnejšie. Ak dôchodcovská inflácie je menšia ako 2 % v uvedených rokoch sa valorizuje minimálnou garantovanou 2 % sumou.

  Príklad, pre valorizáciu SD v roku 2018 bola stanovená dôchodcovská inflácia 0,8 %. To v praxi znamenalo, že SD do výšky 1 050 eur sa valorizovali minimálnou 2 % pevnou sumou o 8,4 eur. Nad túto sumu sa suma SD delila číslom 100 a vynásobila sa 0,8= suma valorizácie. Pre valorizáciu SD v roku 2019 výška valorizácie bola stanovená dôchodcovská inflácia 2,6 %. To v praxi znamenalo, že SD do výšky 335 eur sa valorizovali pevnou sumou 8,7 eur, nad túto sumu sa suma SD delila 100 a vynásobila sa x 2,6 %= suma valorizácie. Presne ako píšete.

  Po roku 2021 nie je stanovená minimálne 2 % garantované zvýšenie SD. Po roku 2021 ak nebude zmena zákona, SD budú valorizovať len o dôchodcovskú infláciu. Všetky SD sa budú valorizovať len o sumu dohodcovskej inflácie. V praxi to bude znamenať, že poberaný SD sa vydelí 100 a vynásobí sa stanovený percentom dôchodcovskej inflácie. Neberú sa do úvahy odpracované roky.

  Osobitný systém sociálneho zabezpečenia je autonómny, nezávislý samostatný právny systém. Má aj odlišnú metodiku výpočtu VD, ako ju má všeobecný systém sociálneho poistenia, na čo nesmieme zabúdať. V každom prípade pri stanovení valorizačného mechanizmu sa musí vychádzať z významu slova valorizácia, zvyšovanie miezd, dôchodkov na základe rastu spotrebiteľských cien stanoveného vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia atď. U dôchodcov tak, aby pokiaľ možno nedošlo k znižovaniu jeho životnej úrovne. Zvyšovanie VD v závislosti od priemerného mesačného rastu SD nie je celkom košer. Podľa môjho názoru malo by sa vychádzať z priemerných mesačných VD zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Vieme, že medzi nimi v priemernej sume dôchodku j e rozdiel od 100 -250 Eur. Vieme, že rozdiel medzi priemerným SD a najvyšším priemerným VD je až 350 Eur. Ďalej ozbrojenci mali vyššie mzdy ako väčšina pracujúcich v civile , teda platili vyššie odvody na dôchodkové zabezpečenie ako civilisti. Ozbrojenci platia o 9 % vyššie odvody ako civilisti atď. Valorizácia z priemerných SD a nie z priemerných VD bude spôsobovať nerovnaké zaobchádzanie medzi medzi poberateľmi VD a SD, to je skrivodlivosť a diskrimináciu. Z týchto dôvodov by sa v predloženom návrhu do MPK nemalo vychádzať z priemerného mesačného SD, ale z priemerných ,mesačných VD zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Uvedené skutočnosti mám pripravené v texte HP a mám pripravené aj paragrafové znenie. Včera o 16,14 hod. som o tom písal, prečo som už 30.1.2019 nepodal pripravenú HP na ktorej som pracoval 7 mesiacov.

 • Aktuálne riešenie valorizačného mechanizmu VD.
  Myslím si, že v jednotlivých zložkách legislatívy sociálneho zabezpečenia a ľudí pracujúcich v rôznych komisiách, ktoré riešia valorizáciu VD existuje dostatočné množstvo inteligentnov, ktorí dokážu reagovať na súčasný stav riešenia problematiky a navrhnúť taký mechanizmus, ktorý by spravodlivým spôsobom zabezpečoval valorizáciu VD na viac rokov. Nie som odborník na sociálne zabezpečenie, ale mechanizmus valorizácie by mal reagovať predovšetkým na infláciu a zároveň by tento mechanizmus mal reagovať na situáciu kedy je inflácia minimálna. Nie je riešením to, že každým rokom sa vytvára nová norma, ktorá nie je spravodlivá pre všetkých rovnako. Som si vedomý, že diskusia o budúcej valorizácii VD je stredobodom pozornosti, zároveň však nemôžem súhlasiť s tým aby sme sa vracali k modelu v roku 2018 tak ako to je uvedené na stránke APVV. Preto verím, že komisie pracujúce na valorizačnom mechanizme VD spracujú a uvedú do normy (zákona) taký mechanizmus, ktorý bude reagovať na situáciu v štáte v danom roku. Ak rastú platy vo všetkých odvetviach národného hospodárstva, ak sa zvyšujú ceny energii a rastie inflácia -- na to musí reagovať aj valorizačný mechanizmus. Nie som zástancom toho, že rýchlo ušijeme normu valorizácie VD na jeden rok a o rok sme prekvapený, že je potrebné situáciu opäť riešiť.

 • Áno, prašť ako uhoď, z príspevku p. T.Kríža je to jasné SD=podľa výšky SD; VD=podľa odsl. rokov;
  -- valorizáciu SD upravujú podľa výšky priznaného dôchodku v ktorom sú započítané roky poistenia a platy, (ten kto dostáva vyšší dôchodok má vyššiu valorizáciu, ten kto dával menej a pracoval kratšiu dobu, má nižšiu valorizáciu);
  -- valorizáciu VD upravujú podľa odslúžených rokov v ktorom je aj doba poistenia a dosahovaný plat, (ten kto slúžil viac rokov má vyššiu valorizáciu, ten kto slúžil menej rokov má nižšiu valorizáciu);
  Pod priemer 8 E asi nikto nespadne.

 • Len pre ilustráciu ako sa valorizujú SD, pre porovnanie a nik nerieši odpracované roky.
  Výška dôchodku 2018 Výška dôchodku 2019 Zvýši sa o:
  200 € 208,70 € 8,70 € (pevná suma)
  250 € 258,70 € 8,70 € (pevná suma)
  300 € 308,70 € 8,70 € (pevná suma)
  350 € 359,10 € 9,10 € (dôchodcovská inflácia)
  400 € 410,40 € 10,40 € (dôchodcovská inflácia)
  450 € 461,70 € 11,70 € (dôchodcovská inflácia)
  500 € 513,00 € 13,00 € (dôchodcovská inflácia)
  700 € 718,20 € 18,20 € (dôchodcovská inflácia)
  1 000 € 1 026 € 26 € (dôchodcovská inflácia)

 • Táto diskriminačná valorizácia VD podľa odslúžených rokov bude spôsobovať ešte väčšie rozdiely medzi výsluhovými dôchodcami. Prečo sa nenavrhne zjednoduší systém výpočtu valorizácie VD a rovnakým dielom pre všetkých výsluhových dôchodcov tak, ako to už bolo v minulosti. Veľa krát to tu už bolo spomínané, počet odslúžených rokov bol predsa zohľadnený pre konečnú výšku výsluhového dôchodku. Tak prečo zasa zvýhodňovať dlhšie slúžiacich VD? Sociálne spravodlivo to navrhol Ing. Ivo Feltovič. Tento návrh je v tabuľke v príspevku Razantnejšie proti „bulharským“ koeficientom na tomto webe. Načo to zasa selektovať to ako sa to snažia v súčasnom návrhu zákona. Myslím, že tento návrh ktorý je v súčasnosti predkladaný nepodporím.

 • Z Webu APVV:
  Informácia k aktuálnemu stavu zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 2019

  MV SR predložilo, dňa 30.1.2019 návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok z výsluhového zabezpečenia od 1.7.2019, do “skráteného” medzirezortného pripomienkového konania takto:

  1, V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2% z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15 a výsledok sa zaokrúhli smerom nahor). Pre výsluhové dôchodky na rok 2019 to bude pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok, nakoľko Sociálna poisťovňa určila sumu 2% z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku k 30.6.2018 8,70 EUR. Tzn. pri dobe trvania služobného pomeru 15 rokov bude suma zvýšenia v roku 2019 9,00 €, pri 16. rokoch 9,60 € atď. Keďže aj výsledná suma vydelená číslom 15 sa bude zaokrúhľovať na euro hore znamená to, že v prípade určenia priemernej mesačnej sumy napr. pre rok 2020 v hodnote 9,10 € bude zvyšovanie pervnou sumou o 0,70 centov za každý ukončený služobný rok.
  2, Invalidné, vdovské a vdovecké výsluhové dôchodky sa budú zvyšovať “iba” pevnou sumou, ktorá je 2% z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore.
  3, Návrh novely zákona je zverejnený na právnom a informačnom portály Slov-Lex (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75) a termín ukončenia medzirezortného pripomienkového konania bol ustanovený na 12.2.2019.

  Vzhľadom na uvedené a tiež, že:
  -- zvyšovanie dávok z výsluhového zabezpečenia bude v novele zákona navrhnuté na ďalšie roky v podstate bez obmedzenia termínu a nebude potrebné tieto veci riešiť každoročne,
  -- návrh “zabezpečuje” garanciu minimálnej miery valorizácie, t.j. zvyšovanie týchto dávok bez ohľadu na zvyšovanie či nezvyšovanie platov policajtov, výšku inflácie a nebude preto potrebné presadzovať, tak ako v minulosti, otázku garancie minimálnej miery valorizácie týchto dôchodkov,
  -- prezídium APVV po zaujatí podporného stanoviska našou sociálno-zdravotnou komisiou a konzultácii so stavovskými profesijnými organizáciami došlo k záveru (aj napriek tomu, že by sme si vedeli predstaviť aj lepšie riešenie), že z pripravených viacerých variantných návrhov, o ktorých sme boli informovaní, predstavuje tento variant najlepšie riešenie. Vzhľadom na rokovania MV SR s MF SR predpokladáme, že bude priechodný aj v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.

  prezidium APVV

 • Dobrý deň. Pán Kríž, pýtate sa kto prišiel s myšlienkou valorizovať VD aj podľa počtu odslúžených rokov ? No predsa tí, čo majú veľa a zistili, že budú mať ešte viac. A či to nevidíte jasne a zrozumiteľne aj z ich príspevkov ? Toto sa vždy rieši, ale nakoniec si to aj tak presadia. Viete kážu vodu a pijú víno. Toto sme predsa my, Slováci.

 • Mňa by len zaujímalo ako niekto mohol prísť s myšlienkou valorizovať vysluhove dôchodky podľa odslúžených rokov. Počet odslúžených rokov bol predsa určujúci pre konečnú výšku výsluhového dôchodku. Čo má mať valorizacia spoločné s odslúženými rokmi a prečo?? Na základe čoho sa tak niekto rozhodol. Starobné dôchodky sa valorizujú bez ohľadu nato či niekto odpracoval 20 alebo 40 rokov. Táto forma valorizačného mechanizmu sa opäť javí ako diskriminačná.

 • A zasa tu máme riešenie našich VD s ,,bulharskými konštantami”. Len nedávno, nieje tomu ani rok, čo sme riešili to isté. Ozvali sa aj kolegovia, ktorí mali na valorizáciu našich VD prijatelnejší a sociálne spravodlivejší návrh.Jedným z nich je aj Ing. Ivo Feltovič ktorého časť článku uverejneného na tomto webe budem citovať:
  Po opätovnom zamyslení sa nad tým, čo sa to v tomto Kocúrkove opäť deje a čo to podsúvajú za návrh, svoj
  predchádzajúci príspevok prehodnocujem a som ešte razantnejšie proti „bulharským“ koeficientom a proti
  zavádzaniu násobkov podľa odslúžených rokov. Prečo som proti diskriminačnému zavádzaniu násobkov za odslúžené roky? Lebo výpočet výsluhového dôchodku už toto v sebe má a tým raz a navždy bol tento parameter použitý. Kto viac odslúžil, tak ten z rovnakého platu má vyšší výsluhový dôchodok ako ten, kto odslúžil menej. Raz a navždy je to vybavené. To tu chce niekto „trestať“ tých čo odslúžili menej? Alebo sa tu chce zvýhodňovať konkrétna cieľová skupina, ktorá sa s nami hrá ako mačka s myšou? Ak prichádza niekto z návrhom zmeny zákona, zavádza nové pravidlá, ale už v prvom roku použitia nových pravidiel tieto pravidlá nepoužije, nie je to čudné? Pri takomto postoji a skúsenosti, ak nestrácame pamäť, je možné očakávať, že ani tieto pravidlá nebudú platiť a príde všetkého schopný človek s návrhom do parlamentu a napríklad do zákona „o petržlenovej vňati“ presadí nevídanú zmenu výsluhových dôchodkov, tak ako to bolo urobené naposledy s nulovou valorizáciou.

  Celý článok s ktorým sa úplne stotožňujemaj ja, je na:
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/04/razantnejsie-proti-bulharskym-koeficientom/

 • Od politikov stále počúvame ako sa darí hospodárstvu , prečo by nemohli pustiť viac. Vyskočili ceny energií ,pekári dvihli ceny ,každý kto mohol .Poslanci sa neuskromnili ,prečo by sa mali uskromniť VD ,keď vidíme že valorizácia SD nepokrýva výdavky spojené so zvyšovaním cien. Čušať sme museli predtým , musíme aj teraz ?

 • Pre pána Ivan a čitateľov webu.
  Citujem: “Pán Kolen a bude z Vašej strany aj hromadná pripomienka? Rád by som ju podporil”. Ako viete na príprave HP som pracoval asi 7 mesiacov. Ako som už informoval, napísal som ministerke vnútra, ministrovi obrany ako aj kľúčovým funkcionárom obidvoch rezortov niekoľko podnetov k veci valorizácie VD. Priebežne som na tomto webe informoval o situácii. Zúčastnil som sa aj rokovania k valorizácii na MV SR. Na webe sam predložil Analýzu.

  V súčasnosti mám argumentačne a paragrafovo pripravenú HP k podaniu na ktorej seriózne pracovala sociálna komisie ZV SR, ako aj niekoľko ďalších konzultantov z radov poberateľov VD, nie len vojakov. Prezídium APVV sa rozhodlo HP nepodať. Obdobný názor má aj prezídium ZV SR. Môj názor, je jednoznačný, pripravený valorizačný mechanizmus predložený do MPK má niekoľko nejasností. Nevychádza z toho čo vlastne valorizácie je a čo sa ňou sleduje. Zvyšovanie platov, dôchodkov na základe nárastu cien. Pozri samostatný článok na webe v sekcii Skrivodlivosti na výsluhových dôchodcoch. Neberie do úvahy medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov, dôchodcovskú infláciu. Neberie do úvahy, že vzhľadom obtiažnosti výkonu služby s možným ohrozením života mali ozbrojenci väčšie mzdy, ako väčšina pracovníkov v civile a z toho odvádzali oveľa vyššie odvody na dôchodkové zabezpečenie. Ozbrojenci o 9 % dovádzali väčšie odvody na výsluhové zabezpečenie ako civilisti.
  Problematické je stanoviť, že za základ valorizácie VD sú stanovené priemerné mesačné SD, a nie priemerné mesačné VD. Vieme, že priemerné VD vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov sú od 100 -- 250 eur vyššie ako priemerný mesačný SD.
  Uvedené skutočnosti budú spôsobovať nerovnaké zaobchádzanie medzi jednotlivými druhmi VD vojakov, policajtov, colníkov atď., ako aj medzi VD v celku a SD čo bude spôsobovať nerovnaké zaobchádzanie medzi nimi, teda skrivodlivosť, teda jasne vyšitá diskriminácia. Pozri si v predošlí môj komentár v číslach. Prijatie navrhovanej valorizácie má svoje výhody, ale aj nevýhody. Do 2 % dôchodcovskej inflácii je pre VD výhodné. Ak dôchodcovská inflácia bude vyššia ako 2 %, nad túto percento bude nevýhodná pre VD. Je zaručený 2 % rast , ale z SD, nie z VD. Co je pre poberateľov VD výhodné, ale zároveň aj nevýhodné. Môj osobný názor je, keď podáme HP, nič nemôžeme stratiť, môžeme len získať. Z uvedených dôvodov mám názor HP podať. Stačí,keď mi kompetentní povedia a do 2-3 hodín som schopný na Slov-Lex zavesiť pripravenú HP.

  Nezabúdajme, že rozhodujúcim hráčom v MPK bude názor MF SR, ktorý vo veci valorizácie ako aj minulý rok rozhodne.

 • pre Milan Kolen -- Milan, treba presadzovať priemer z VD, nie SD… sám uvádzaš, že v OS sa odvádza o 9% vyšší odvod. Až bude pripravená -- potrebná -- hromadná pripomienka, už teraz mám pripravených cca 75 ľudí na jej podporu. Ďakujem.

 • Pán Kolen a bude z Vašej strany aj hromadná pripomienka? Ráb by som ju podporil.

 • Pán Dušan, máte 100 % pravdu,ďakujem na upozornenie. Pri prepisovaní som prekopíroval udeje vojakov, mal som niekoľko telefónov a správne údaje pre 550 Euro som neopravil a môj komentár som od klikol k zverejneniu. To je dôvod mojej nepresnosti.

 • PREPOČTY PRI 2 % a 1,5 % valorizácii 31.1.2019

  SD 440 : 100 x 2 % : 15 = 0,586 pri 15r = 8,7 pri 25 = 14,7 pri 40r = 23,5 Eur

  VD vojak 800 : 100 x 2 % : 15 = 1,066 pri 15r = 16 pri 25 = 26,7 pri 40r = 42,7 Eur
  800 : 100 x 1,5% : 15 = 0,8 pri 15r = 12 pri 25 = 20 pri 40r = 32

  VD najnižší 550 : 100 x 2 % : 15 = 0,733 pri 15r = 11 pri 25 = 18,3 pri 40r = 29,5
  550 :100 x 1,5% : 15 = 0,55 15r = 8,25 pri 25r = 13,75 pri 40r = 22
  Rekapitulácia:
  -- Pri 2% zvýšení z priemerného SD 440 Eur pri 15 odslúžených rokoch bude zvýšenie tohto VD o 8,7 Eur.
  -- Pri 1,5 % zvýšení pri najnižšom priemernom VD 550 Eur zvýšenie tohto VD pri 15 odslúžených rokoch bude 12 Eur. To je o 12 – 8,7 = 3,3 Eura vyššie

  Z dôvodu, že navrhované 2 % zvýšenie (valorizácia) bude pre VD štedrejšie ako pre SD k čomu budú pripomienky zo strany MV SR, MF SR a Kancelárie rozpočtovej rady preto návrh z priemeru priemerov VD n e p r e j d e.

  NAVRUJEM menej štedré 2 % zvýšenie znížiť na 1,5 % z priemerného druhu VD vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ,SIS, hasičov a horských záchranárov. Takýto návrh má ďaleko väčšiu šancu, že bude prijatý.
  Predložený návrh neberie do úvahy medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, nezohľadňuje vyššie odvody ozbrojencov z vyšších platov (väčšina civilistov má nižšie platy). Nezohľadňuje, že ozbrojenci odvádzajú o 9 % vyššie odvody ako civilisti, zohľadňuje, že priemerné VD sú od 100 -- 250 eur vyššie ako majú civilisti.
  Nevychádza z podstaty a významu slova valorizácia, to je zo zvyšovania miezd pracujúcich nárastu cien, to je nevychádza z § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Z uvedených dôvodov je potrebné podať hromadnú pripomienku.

 • Dobrý deň, tiež som si pozrel predkladaný návrh LP/2019/75, pri rozkliknutí sa skutočne uvádza pri výpočte priemer SD a nie VD a ten vzorec ak sa nemýlim je totožný s tým, ktorým bola valorizácia na rok 2018. Preto sa v plnom rozsahu stotožňujem s p. Dr. Kolenom tak, ako to popísal vo svojich príspevkoch pre mnou. Ďakujem.

 • Opravujem výpočet najnižšieho VD.
  Výpočet VD z najnižšieho priemeru VD v 550 : 100 x 2 % = 11 : 15 = 0,733 ktoré vynásobíme počtom odslúžených rokov a dostaneme sumu valorizácii svojho VD.
  Výsledná suma najnižšieho VD je vyššia ako keby sa valorizovalo z priemernej sumy SD. Dodávam, že všetci ozbrojenci na dávky výsluhového zabezpečenia odvádzali o 9 % vyššie odvody ako civilisti. Ak prejde návrh výpočtu z priemernej sumy SD, dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi poberateľmi SD a poberateľmi jednotlivých druhov VD čo bude spôsobovať skrivodlivosť a diskrimináciu.

 • Dňa 30.1.2019 bol do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložené návrhy na legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov pod LP/2019/75. MPK bude prebiehať do 12.2.2019.

  Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75 (priamy link na úvodnú stránku materiálu). Sledujte prosím toto MPK. Máme názor, že zmeny valorizačného mechanizmu by mali vychádzať zo všeobecného predpisu na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Návrh vychádza z priemeru mesačných SD a VD sa zvyšuje o 2 % priemerného SD, delí sa číslom 15 vynásobí sa počtom odslúžených rokov a dostaneme sumu valorizácie svojho dôchodku. Výpočet z SD 440 : 100 x 2 % = 8 delené číslom 15 = dostaneme číslo 0,586 ktoré vynásobíme počtom odslúžených rokov a dostaneme sumu valorizácii svojho VD.

  Vhodné by bolo vychádzať nie z z priemeru mesačných súm SD, ale z priemeru mesačných súm zvlášť za VD vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov ktoré so oveľa vyššie ako je SD. SD = 440 Eur. VD 800 Eur, najnižší VD = 550 Eur.

  Výpočet VD vojaka z priemeru VD vojaka 800 : 100 x 2 % = 16 : 15 = 1,07 ktoré vynásobíme počtom odslúžených rokov a dostaneme sumu valorizácii svojho VD.

  Výpočet VD z najnižšieho priemeru VD v 550 : 100 x 2 % = 11 : 15 = 0,337 ktoré vynásobíme počtom odslúžených rokov a dostaneme sumu valorizácii svojho VD.

 • Infromácia Prezídia APVV
  Utorok, 15 január 2019
  Informácia z rokovania dňa 11. 1. 2019 na MV SR
  k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

  Prezídium APVV venuje mimoriadnu pozornosť aj príprave riešeniu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“) od roku 2019 tak ako sa na tom dohodli predsedovia našich miestnych organizácii na XIII. kongrese v septembri 2018.
  K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí riaditeľ odboru informoval, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
  · aby tento nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
  · že bude riešiť toto zvyšovanie efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie,
  · aby zohľadňoval dopad na osobitné účty, vývoj t. j. každoročné zvyšovanie priemerných hodnôt výsluhových dôchodkov, zvyšovanie platov policajtov s prihliadnutím nielen na rok 2019, ale aj ďalšie roky.
  Zároveň riaditeľ odboru prisľúbil, že o aktuálnom vývoji budeme včas informovaní a budú pre nás vytvorené podmienky aj na osobné rokovania.
  S cieľom zabezpečiť predloženie návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu VD od roku 2019 nie v skrátenom legislatívnom konaní a tak, aby bola novela zákona účinná od 30. 6. 2019 zaslalo prezídium APVV ministerke vnútra SR a generálnemu tajomníkovi MV SR už dňa 19. 10. 2018 osobné listy, ktoré boli a sú zverejnené na našej web stránke.
  Dňa 11. 1. 2019 sa prezident APVV na základe pozvania stretol s riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR kde riaditeľ odboru informoval, že:
  1. v rámci rokovania zástupcov MV SR s pracovníkmi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR bol prijatý záver, že nový model valorizácie výsluhových dávok by nemal byť finančne náročnejší ako ten, ktorý by mal byť účinný od 01.07.2019, a to zvyšovanie dávok tzv. dôchodcovskou infláciou,
  2. návrh novely zákona by mal riešiť zvyšovanie VD nie iba na najbližšie roky ale v podstate na ďalšie roky bez obmedzenia termínu,
  3. zatiaľ sa upustilo od doposiaľ MV SR zásadne presadzovanej podmienky zvyšovania VD a to zvyšovania platov policajtov v príslušnom kalendárnom roku,
  4. návrh na zvyšovanie VD bol pripravený vo viacerých variantoch, pričom poskytol informácie o niektorých z nich, a to zvyšovanie napr.:
  a) V kombinácií tak, ako v rámci všeobecného systému, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore) alebo 1% z aktuálne vyplácanej sumy VD s tým, že by bolo uplatnené to čo je výhodnejšie (poznámka prezídia -- pre rok 2019 by bola pevná suma 9,00 €, pričom ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale výšku poberaného VD).
  b) V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok. Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 9,00 €, pri 16 rokoch 9,60 € atď. a ide o model, ktorý bol prijatý na prechodné obdobie roka 2018 (poznámka prezídia -- ide o návrh, ktorý zohľadňuje počet odslúžených rokov).
  c) V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 25), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,36 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok. Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 5,40 €, pri 16 rokoch 5,76 € atď. (poznámka prezídia -- ide o návrh, ktorý tiež zohľadňuje počet odslúžených rokov).
  d) Pevnou sumou pre každého VD rovnako, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore), v tomto prípade všetci pre rok 2019 suma 9,00 € (poznámka prezídia – ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale ani výšku VD).
  5. o tom, ktorý variant bude navrhnutý do novely zákona, prípadne ak sa navrhne iný model valorizácie odlišný aj od vyššie spomenutých variant, ho bude riaditeľ informovať najneskôr do konca tohto týždňa,
  6. po schválení nového modelu valorizácie si musí MV SR vyžiadať stanovisko od všetkých zainteresovaných subjektov (silové rezorty) a následne aj od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a tak bude návrh novely predložený do legislatívneho procesu (medzirezortné pripomienkové konanie) koncom januára, resp. začiatkom februára.
  Z poskytnutých informácii a uvedených variant je zrejmé, že:
  · MF SR bude v rámci legislatívneho procesu prijímania novely zákona „trvať“ na podmienke, aby predložený návrh bol finančne „náročný“ max. na úrovni zvyšovania podľa v súčasnosti platného zákona (328/2002, § 68 ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“). Poznámka prezídia – táto úprava ale negarantuje minimálnu mieru valorizácie VD tak ako vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia poberateľom starobných dôchodkov.
  · Zvyšovanie VD bude v novele zákona navrhnuté na ďalšie roky v podstate bez obmedzenia termínu a nebude potrebné tieto veci riešiť každoročne.
  · V prípade hore uvedených navrhovaných štyroch spôsobov bude „zabezpečené“ zvyšovanie VD bez ohľadu na zvyšovanie či nezvyšovanie platov policajtov a už nebude potrebné presadzovať tak ako v minulosti otázku garancie minimálnej miery valorizácie VD.
  · Predložené varianty sa síce „odvíjajú“ od valorizácie starobných dôchodkov (všeobecný systém dôchodkového poistenia) ale „iba“ od spôsobu výpočtu garancie minimálnej miery valorizácie týchto dôchodkov ale nie aj od spôsobu výpočtu valorizácie týchto dôchodkov t.j. percento tzv. dôchodcovskej inflácie z každej aktuálnej dávky, ktoré je napr. pre rok 2019 2,6%).
  Prezídium APVV bezodkladne po sprístupnení informácie o konečnom prijatom návrhu na spôsob zvyšovania VD od roku 2019 bude reagovať tak, aby sme do procesu pripomienkovania mohli ešte v prípade potreby aktívne vstúpiť a to i za cenu uplatnenia zásadnej hromadnej pripomienky verejnosti, pričom o tomto budeme rokovať aj so ZV SR a ďalšími profesijnými stavovskými združeniami, s ktorými máme podpísane dohody o spolupráci, resp. ktoré sú pridruženými členmi APVV.

 • Pochopil som rozhorčenie prispievateľa predomnou (p.Dieneša), nedá sa nesúhlasiť s ním, nechcem polemizovať k tej téme iba si myslím že úvodný článok p. Kolena je o valorizácii VD ako nápraviť to, čo je skrivodlivosť na jednej časti poberateľov a spravodlivejšiemu systému. Žlč nieje dobrý radca. Nedočítal som sa v článku žeby na MV rokovali o zdaňovaní alebo trestaní VD za politický systém. Verím že sa aj my postihnutí dočkáme spravodlivosti.
  Podporujem kroky ktoré uviedol p. Kolen.
  PS: nesúhlasím s tvrdením že “Nikomu nevadí, že nemáme armádu”, “kritizuje iba gen. Vestenický”, ale myslím že tu uvedený článok a diskusia má byť o inom.

 • Ja som za zdanenie všetkých dôchodkov, aj výsluhových. Aby sa ich poberatelia zobudili, a konečne sa prestali chovať oportunisticky. Treba bojovať nie len za dôchodky, ale aj za zmenu darebáckeho a zločineckého systému. Nikomu nevadí, že nemáme armádu, ale len zopár žoldnierov, ktorí nosia na hrudi viac medailí ako vojaci generála Svobodu, ktorí prešli z Buzuluku do Prahy? Priestory, budovy a iný nehnuteľný majetok v bývalých posádkach resp. vojenských objektoch speňažili primátori týchto miest pre svoj prospech; rozpredali a rozkradli. Choďte sa, napr. pozrieť na bývalú vojenskú školu v Novom Meste nad Váhom. Zničili aj symboly spojené so SNP a iné.

  Generáli majú svoj klub, čo tam asi -- okrem osláv vysokých dôchodkov -- robia? Len jeden jediný, gen. Vestenický kritizuje súčasný stav v armáde a obrane vlasti.

  Pplk. PhDr. Michal Dieneš, CSc.

 • Ako vieme do roku 2012 stále rástli výdavky osobnostných účtov a zvyšoval sa ich deficit. Z tohto dôvodu novelizáciou zákona č. 328/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2013 boli prijaté kvalitne, účinné, efektívne systémové legislatívne zmeny ktorými postupne došlo k zvyšovaniu príjmov, znižovaniu výdavkov a ako aj k znižovaniu deficitu osobitných účtov.

  O týchto zmenách píšem vo svojej ANALÝZE ktorú zavesím na web v ktorej je všetko objasnené. Po jej preštudovaní všetko pochopíte. Ako vieme valorizácia VD bola na základe koeficientov podľa odslúžených rokov. Pre starších z vyšším počtov odslúžených rokov čo predstavovala asi 18 % poberateľov bola výhodnejšia, ale pre poberateľov z nižším počtov odslúžených rokov asi pre 78 % bola nevýhodná a pre 4 % nemala žiadny vplyv. Na základe prijatých opatrení v roku 2013 postupne dochádzalo k znižovaniu deficitu osobitných účtov. Od roku 2017 sú osobitné účty s výnimkou osobitného účtu vojakov prebierkové. Asi polovicu výdavkov na VD je potrebné dotovať z rozpočtu rezortu obrany. Z uvedených dôvodov je veľmi ťažké nájsť optimálnu variantu valorizácie VD. Lebo 7 osobitných účtov je prebytkových a osobitný účet vojakov je v hlbokom deficite. Snahou je prijať taký valorizačný mechanizmus, aby s ním bola spokojná čo najväčšia časť výsluhovej dôchodcovskej verejnosti.Po preštudovaní mojej Analýzy mnoho veci pochopíte. Analýzu bude zverejnená na webe.

 • Na rokovaní k pripravovanej valorizácii výsluhových dôchodkov (ktorá sa uskutočnila dňa 10.1.2019 na ministerstve vnútra ) ,boli v diskusii prerokované otázky možnej valorizácie v závislosti od počtu odslúžených rokov. Päť rokov sme tu mali valorizačný mechanizmus, ktorý sa riadil ” bulharským koeficientom a počtom odslúžených rokov. Na základe tohoto mechanizmu väčšina výsluhových dôchodcov pocítila skrivodlivosť a diskrimináciu na vlastnej koži. Valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom , ktoré je typicky spojené s ich vekom a to pred chudobou v starobe. Žiaľ počas piatich rokov sme mali možnosť vidieť aj valorizáciu ktorá sa pohybovala v centoch. Aj napriek pripomienkam Generálnej prokuratúry ,že:
  mechanizmus je potrebné zmeniť tak aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti.

  Tak isto aj napriek pripomienkam ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ktoré žiadalo :aby zvyšovanie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia bolo závislé od rastu spotrebiteľských cien, rovnako ako bude upravené zvyšovanie dôchodkov v systéme sociálneho poistenia.

  A napokon aj pripomienkam ministerstva financií, ktoré v pripomienke tvrdilo ,že aby zvyšovanie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia bolo závislé od rastu spotrebiteľských cien, rovnako ako bude upravené zvyšovanie dôchodkov v systéme sociálneho poistenia.

  Aj napriek týmto závažným pripomienkam, bol napokon valorizačný mechanizmus v závislosti na odslúžených rokov a nejakej ” bulharskej konštante” schválený. A preto nakoľko sme mali možnosť zažiť model valorizácie podľa odslúžených rokov , ktorý bol pre väčšinu VD diskriminačný , nie je vhodné pri tvorbe nového modelu valorizácie VD sa zaoberať počtom odslúžených rokov. Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť vykonávaná rovnakým valorizačným mechanizmom, rovnakým spôsobom ako valorizácia dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

 • Valorizácia dôchodkov by nemala mať nič spoločné s odpracovanými alebo odslúženými rokmi. Odslúžené roky ako aj odvody počas odslúžených rokov ,už boli smerodajné pri výpočte výsluhového dôchodku. V civilnom sektore sa nik nezaoberá kto koľko odpracoval, ale tým aby valorizácia dôchodku nebola nedôstojná a neefektívna. Päť rokov sme mali valorizaciu podľa tzv. bulharských konštánt ktorá nemala ani logiku a poškodzovala väčšinu výsluhových dôchodcov. Ako príklad valorizacia v roku 2013 po odslúženych 15 rokoch 0,37€ a po 30 rokoch 11,57€. Nechcem sa dožiť ďalšej skrivoivosti a diskriminacie na väčšine VD.

 • Ďakujem za výdrž p. Kolenovi a pochvalne sa vyjadrím aj k prezídiu o.z.ZVSR že sa interesujú.
  Je najvyšší čas, aby sa zmenil zo strany štátu postoj k valorizácii. Zmyslom valorizácie by podľa spravodlivosti mala byť čiastočná eliminácia nákladov spojených s rastom životných nákladov dôchodcov, a to v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Spôsob, akým to štát urobí, stanovuje zákon a ten je postavený tak aby sa ušetrilo na dôchodcoch ktorí zarábali menej, akoby sme nemali rovnaké žalúdky a zdražovanie plynu, elektriny, rohlíkov sa netýkala všetkých nás..
  Je do neba volajúca nespravodlivosť ak pri súčasnej valorizácii sú poberatelia z nižším počtom odslúžených rokov znevýhodňovaní oproti poberateľom výsluhových dôchodkových dávok s vyšším počtom odslúžených rokov.
  Opravte to a my, viacrokov slúžiaci to nezáviďme, buďme spravodlivejší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.