Vyberte stranu

Rokovanie k pripravovanej valorizácii výsluhových dôchodkov 10. január 2019

btrhdr

Prezident Zväzu vojakov SR listom požiadal ministerku vnútra Denisu Sakovú a ministra obrany Petra Gajdoša o stretnutie k pripravovaným zmenám v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo rokovanie  k pripravovaným variantom legislatívnych zmien valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia  s  riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra plk.  JUDr. Ivanom Fufaľom. Rokovania sa zúčastnil prezident ZV SR pplk. v. v.  Ing. Eugen Bittera, 1. viceprezident ZV SR genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, tlačový hovorca ZV SR pplk. v. v.  Ing. Mgr. Štefan Javorík a člen sociálnej komisie ZV SR Dr. Milan Kolen, člen Vojenský veterán Bratislava. Minister obrany k rovnakej žiadosti o stretnutie zatiaľ nezaujal stanovisko.

K riešeniu pripravovaných legislatívnych zmien vo valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia Dr. Milan Kolen ministerke vnútra, ministrovi obrany, ministrovi financií a príslušným riaditeľom rezortu vnútra a obrany dva krát zaslal návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vo veci pripravovanej valorizácie dôchodkových dávok viac ako 4 mesiace  prebieha intenzívna komunikácia.

Dňa 25.12.2018 Dr. Kolen predložil odboru sociálneho zabezpečenia MV SR návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Predložil aj „Analýzu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia“, s dôrazom na stav osobitného účtu vojakov a návrhmi na jeho stabilizáciu,  ktorú mal pán riaditeľ odboru dôsledne preštudovanú a z ktorej pri rokovaní vychádzal.

Pred zahájením rokovania predstavitelia ZVSR predložili písomný návrh na vykonávanie valorizácie podľa všeobecných predpisov na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (dôchodcovská inflácia). V prípade, ak by dôchodcovská inflácia bola nízka, s garantovaním najmenej 2 % navýšenia.

V úvode rokovania riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia MVSR prítomných informoval, že bolo spracovaných 9 variant. V súčasnosti sa pracuje so 4 variantmi, v ktorých sú zapracované aj nami predložené návrhy. Z nich bude  vybratý taký návrh legislatívnej zmeny valorizačného mechanizmu, aby sním bola spokojná  čo najväčšia časť výsluhovej dôchodcovskej verejnosti.

V pracovnej diskusii boli prerokované otázky možnej valorizácie v závislosti od počtu odslúžených rokov. K uvedeným otázkam spracujem a predložím ďalšie dôvody prečo by valorizácia výsluhových dôchodkov mala byť vykonávaná nie podľa počtu odslúžených rokov, ale podľa dôchodcovskej inflácie. O tejto analýze čitateľov na webe budem informovať.

Boli prerokované niektoré otázky ďalšieho zabezpečenia  zvyšovania príjmov, znižovania výdavkov osobitných účtov  s dôrazom na pokračovanie znižovania deficitu  osobitného účtu vojakov, vykonané opatrenia od 1.1.2019 a informácie o pripravovaný zmenách v zákone o štátnej služba profesionálnych vojakov k nárastu platov.

Na základe vznesenej požiadavky riaditeľ Odboru prisľúbil, že hneď ako bude spracované konečné znenie legislatívnych zmien bude nás informovať. V prípade, ak do medzirezortného pripomienkovania budú predložené aj také návrhy na ktoré máme iný názor, spracujem k tomu hromadnú pripomienku. Ak takémuto stavu dôjde, okamžite Vás budem informovať a budem žiadať o podporu.

Spracoval 13.1.2019

Dr. Milan Kolen
člen Vojenský veterán Bratislava a člen sociálnej komisie ZV SR

 

  • – – – – –

Na portály Slov-lex je od 31.01. do 12.02.2019 na pripomienkovanie Návrh zákona 328/2002 Z.z., ktorého sa môžete zúčastniť.


Z predchádzajúcich komentárov vieme že celý Návrh zákona od MV SR na pripomienkovanie je TU:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75


Návrh Hromadnej pripomienky je TU:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785


Priatelia, Návod AKO NATO ?
Ak chcete HP podporiť postupujte takto: Kliknite tu: https://www.slov-lex.sk/ezz
1. Pravdepodobne nie ste ešte zaregistrovaný na Slov-lex z pripomienkovania v roku 2018, takže v pravom rohu sa objaví: „PRIHLÁSENIE“, klik naň.
2. Objaví sa nový list na ktorom je tabuľka, v nej sú 3 ponuky, Vy kliknite na tú v strede „PRIHLÁSENIE MENOM A HESLOM“, klik nato (teraz záleží na tom či ste si niekde poznačili heslo z roku 2018, ak ho neviete, musíte žiadať obnovu)

3. Ak ste vlani neboli pripomienkovateľom, pokračujte: otvorí sa list „REGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATELA“, vyplňte v nej údaje ktoré požadujú okienka s hviezdičkou *. Tam pozor! niekam si zaznamenajte heslo ktoré dáte do okienka: NOVÉ HESLO a POTVRDIŤ HESLO (dajte to takto: 3x veľké písmeno, 3x malé písmeno, 2x číslicu). Dole klik na REGISTROVAŤ.
4.Otvorí sa ďalší list o poučení že súhlasíte s podmienkami, v dolnej časti zatrhnite okienko SÚHLASÍM a ZAREGISTROVAŤ.
5.Na ďalšom liste Vám oznámia že aktivačná linka príde na Váš e-mail.
6. Vypnite Slov-lex. Čakajte na e-mail.
—–
Podpora Hromadnej pripomienky:
1.Až Vám príde oznam o zaregistrovaní, kliknite TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75


2.Vpravo hore je už známe okienko: „Prihlásenie“, klik naň.


3.Otvorí sa list: „Prihlásenie používateľa“, vyplňte okienka svojim e-mailom a heslom. Kliknite na „PRIHLÁSIŤ“.


4.Ak sa Vám po prihlásení nevráti späť „Detail hromadnej pripomienky“ (spravidla, celkom naisto sa to stane), tak kliknite znovu TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785


5.Dolu pod pripomienkou je okienko: „Podporiť túto pripomienku“, tam kliknuť, po kliknutí sa okienko zmení na „Zrušiť podporu tejto pripomienky“ (to aby jeden nemohol podporiť tú istú 2x)
← šipka a „Naspäť na pripomienkovanie“, tým sa nezruší Vaša podpora.
Rozhodne podporte pripomienku Pavol Bada /M. Kolena.
PS: vytlačte si tento návod, bude to jednoduchšie, pevné nervy a prajem úspech