Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Lubomir Duben napísal v komentári na tomto webe: 14. mája 2019 v 15:45

Vážení kolegovia,

dňa 21.6.2019 o 11,00 hod. sa uskutoční na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 v miestnosti č.33 prízemie pojednávanie vo veci žalobcu Ing.Ľubomír Dubeň proti žalovanému Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a spol. o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
Je to už tretie pojednávanie na tomto súde (2 predchádzajúce rozsudky boli zrušené Krajským súdom Bratislava) vo veci nevalorizácie 2012.
Na uvedený spor bola uskutočnená zbierka medzi výsluhovými dôchodcami, takže kto má čas a chce vidieť reakciu štátnych orgánov, môže sa ako verejnosť zúčastniť pojednávania a na vlastné oči a uši vidieť a počuť aký je postoj štátu voči nám vyslúžilcom.

Tento článok – informácia – nadväzuje na články o nevalorizácii na tomto webe. Na objasnenie “menej zbehlým” v tejto problematike uvádzam aj informáciu z roku 2015:

Aký je stav podania financovaného z fondu “ADVOKÁT”, opakovane odpovedá jediný navrhovateľ za SD a VD zastúpovaný AK Jánošík:
Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 2. september 2015 v 22:11

“Dovolím si už v poradí niekoľkokrát opakovať, čo už bolo uvedené na tejto webovej stránke a niekoľko dní to bolo aj na webovej stránke zvazvojakov.sk (než to tam bolo vymazané aby si nenaštrbili vzťahy) a obdobná informácia o stave riešenia nevalorizácie bola zverejnená aj na stránke APVV.

Žaloba financovaná z účtu “Advokát” ZV SR bola podaná v roku 2013 na Okresný súd Bratislava I. Voči zamietavému rozhodnutiu tohto súdu bolo podané odvolanie na Krajský súd Bratislava. Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku (2015). Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR.
Našim cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.
Nakoľko väčšina z nás sme neprávnici, nechajme poverenú Advokátsku kanceláriu si robiť svoju prácu.
Uvedenú informáciu som si opäť dovolil podať všetkým kolegom vyslúžilcom, ako “odvážlivec”, ktorý súhlasil s použitím svojho mena na podanie žaloby vo veci nevalorizácie (aj keď som tým upozornil na seba a následne VÚSZ prepočtom zistil, že mi nesprávne vypočítal výsluhový dôchodok od roku 2008 a znížil mi ho)”.

Ing. Dubeň

Viac:
https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/

15 Komentárov na NEVALORIZÁCIA 2012 pokračuje pred súdom:

 • Mnó, dobrý deň kolegovia. Domnieval som sa, že na pojednaní proti VÚ SZ za nevalorizáciu našich dôchodkov bude plná sála. Ani som sa neodvážil cestovať do Bratislavy domnievajúc sa, že sa do pojednávacej miestnosti ani nedostanem. Som teda v šoku! V šoku z toho, ako nám záleží -- nezáleží, či bude alebo nebude dosiahnutá náprava. Ak sa nezastaneme sami seba, nieje v tejto krajine sila, ktorá by sa za nás postavila! Musíme to urobiť sami!!!

 • Pripomienka na 7. výročie nevalorizácie
  20.06.2012 som napísal blog kde som okrem iného uviedol aj toto: …”Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, je podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali tohto roku vôbec valorizované dôchodky. Viete, na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému. A v čom je teda porušené platné právo?
  1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
  2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy.
  3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
  4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh má za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
  5. Je narušený princíp právnej istoty a právneho štátu.
  6. Kancelária prezidenta SR odpovedala … „Preto chápeme, že uvedené ustanovenie pociťujete nielen ako nespravodlivé, ale aj ako ustanovenie, ktoré nie je v súlade s čl.12 ods. 2 a čl. 39 ods.1 Ústavy SR.“ Krajšie a pravdivejšie priznanie o tom, že bol porušený zákon, snáď ani nemôže existovať…”
  Píšem o tom preto, lebo 24.6.2019 Slovenský rozhlas v rádiožurnále o 18.12 hod. v správe o žalobe EÚ na Poľsko v súvislosti s ich sudcami informoval. … “Európsky súdny dvor v Luxemburgu prvýkrát v histórii vyniesol rozhodnutie, že porušenie princípu právneho štátu sa považuje za porušenie práva EÚ. Princíp právneho štátu sa preto musí uplatňovať nielen v EÚ ale aj v národnej vnútroštátnej legislatíve…”
  Záver: Verím, že aj slovenské súdy si toto porušenie princípu právneho štátu zo strany SR vo vzťahu k nevalorizácii všimnú a rozhodnú v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu.

 • Vážení kolegovia,

  akonáhle obdržím Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. vo veci, rád sa s Vami podelím aj o postrehy z pribehu pojednávania. Ďakujem za trpezlivosť a vyslovujem aj poďakovanie za morálnu podporu kolegu Foldesa, ktorý docestoval až z Fiľakova (ak sa nemýlim) a zúčastňoval sa aj pojednávaní iných kolegov, ktorí takisto podali žalobu kvôli nevaloruzácii 2012 (p.Kin).

 • Veľká škoda , bolo by namieste hanba , že z takého veľkého mesta , si dokázal urobiť čas iba jeden VD .Verím že p.Dubeň získa väčšiu podporu v októbri.Dovtedy by som sa nevyjadroval ani ja.

 • Zúčastnil som sa pojednávania ako jediný z verejnosti. Záleží len na p. Dubeňovi ako a koľko zverejní z pojednávania. Možno môžem povedať toľko, že pojednávanie je odročené na 22.10.2019.

 • Mnohým z nás výsl. dôchodcov sa nepodarilo z objektívnych ( súkromných -- rodinných ) dôvodov zúčastniť pojednávania nášho kolegu a to vo veci žalobcu Ing.Ľubomíra Dubeňa.Či už je výsledok a rozhodnutie súdu z pojednávania také, či onaké, bolo by dobré zverejniť ho aj na tomto webe. Vybral som citát z jedného z predchádzajúcich komentárov p. Ľubomíra Dubeňa:
  ” Prosím, nechajme konať AK svoju prácu. Vo vedení ZV SR sú takisto právnici, ktorí takisto určite posudzujú informácie o spore, ktoré ZV SR dostáva.Je nutné zdôrazniť, že našim zámerom je dotiahnúť súdny spor ( nevalorizácia) na ESĽP a súčasne je táto naša snaha zdvihnutým prstom pre všetkých mocných v tomto štáte, že si nenecháme na sebe rúbať drevo a vždy sa ozveme, ak sa niekto pokúsi ubrať z našich práv. Naše práva a postavenie sme získali poctivou a nie vždy ľahkou prácou aj na úkor našich rodín a nemienime byť obetnými baránkami tejto spoločnosti.Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave. ” … koniec citátu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/
  P.S. Do konca roku 2012 z celkového počtu 46 500 VD odišlo do civilu možno až okolo 40 tisíc výsl. dôchodcov, ktorých sa táto problematika nevalorizácie VD 2012 týka.Preto sa pripájam k prosbe snáď aj za všetkých ostatných výsl. dôchodcov:
  Možno by sa hodil na tento web aj samostatný článok z pojednávania vo veci žalobcu kolegu p. Ing. Ľubomíra Dubeňa proti žalovanému VÚSZ spolu s Ministerstvom obrany a Národnou radou SR o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. … ako historické memento ” výstraha pre všetkých ” do budúcnosti: ” súčasne je táto naša snaha zdvihnutým prstom pre všetkých mocných v tomto štáte, že si nenecháme na sebe rúbať drevo a vždy sa ozveme, ak sa niekto pokúsi ubrať z našich práv.Naše práva a postavenie sme získali poctivou a nie vždy ľahkou prácou aj na úkor našich rodín a nemienime byť obetnými baránkami tejto spoločnosti ” .

 • Prečo niekto nenapíše ako skončilo pojednávanie?

 • p. Duben, alebo kolegovia, ktorí niečo vedia a prebiehajúcom konaní, mohli by podať informáciu, aj keď som z Komárna, iste by som sa zúčastnil, ale bol som operovaný a vyberali my stehy.

 • Predpokladám ako to skončí… Musíme to ale dotiahnuť až pred európsky súd.

 • Páni kolegovia vojaci a policajti v.v. z Bratislavy a blízkeho okolia nezabudnite účasťou podporiť:
  dňa 21.6.2019 o 11,00 hod. sa uskutoční na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 v miestnosti č.33 prízemie pojednávanie vo veci žalobcu Ing.Ľubomír Dubeň proti žalovanému Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a spol. o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
  Je to už tretie pojednávanie na tomto súde (2 predchádzajúce rozsudky boli zrušené Krajským súdom Bratislava) vo veci nevalorizácie 2012.
  Na uvedený spor bola uskutočnená zbierka medzi výsluhovými dôchodcami, takže kto má čas a chce vidieť reakciu štátnych orgánov, môže sa ako verejnosť zúčastniť pojednávania a na vlastné oči a uši vidieť a počuť aký je postoj štátu voči nám vyslúžilcom.

 • Vážení kolegovia diskutujúci,
  uvádzaný príspevok z roku 2015 je svedkom hektickej doby. Samozrejme namiesto Sociálna poisťovňa malo byť v príspevku uvedené úrad (útvar) sociálneho zabezpečenia. Išlo o preklep, celú dobu sú súdne spory (aj ostatných) vedené proti úradom (útvarom) sociálneho zabezpečenia ministerstiev. Takisto v nadchádzajúcom pojednávaní ide o VÚSZ spolu s Ministerstvom obrany a Národnou radou SR.
  Ďakujem za Vašu pozornosť a upozornenie.

 • Juraj Fusek 21. mája 2019 o 17:43
  … Veď práve, že je to aj pre mňa nóvum, aby mala niečo Sociálna poisťovňa spoločné s valorizáciou našich VD podľa zákona č. 328/2002 Z.z.Doteraz som bol v tom ( a aj som naďalej ), že SP s valorizáciou -- nevalorizáciou našich VD nemá nič spoločné … prečo by sa teda odvolávala práve ona ( SP ) -- aj podľa mňa, sa tam niekde vloudila chybička.
  Z článku:
  ” Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku (2015). Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR. ” …

 • SP sa mohla odvolávať v prípade krátenia SD v rámci dohovoru ….Tam sa tiež viedli spory.

 • Niekde sa vloudila chybička , ale súdiť sa s SP nemá zmysel ,je to vopred prehraté.
  Nájde sa ten kto podával prvú žalobu ? Bude možné to napraviť ? Alebo už nie .Nebol to niečí zámer ?

 • Priznám sa … viackrát som ” hútal ” ( neprišiel som na to ), prečo sa odvolávala Sociálna poisťovňa a nie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ( VÚSZ MO SR ), resp. Policajný úrad sociálneho zabezpečenia ( OSZ MV SR ) , keďže práve výsl. dôchodky podľa zákona č. 328/2002 Z.z. sú priznávané a vyplácané z osobitných účtov silových rezortov a nie sú priznávané ani vyplácané zo Soc. poisťovne.Dokonca v r. 2012 neboli zaslané poberateľom VD ani Rozhodnutia o priznaných a vyplácaných dôchodkoch z týchto úradov, čo sa mimo uvedeného roku 2012 ešte nikdy nestalo.Bol to unikát.Nie je mi zrejme, či v tomto prípade Sociálna poisťovňa neprekročila svoje právomoci a úrady sociálneho zabezpečenia silových rezortov zahrali v tomto prípade ” mŕtveho chrobáka ” .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.