Vyberte stranu

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým výsluhovým dôchodcom a priateľom, že nás navždy opustil vo veku 68 rokov
náš neúnavný bojovník za spravodlivosť

RSDr. Milan KOLEN, pplk.v.v.

Zomrel nečakane a bez rozlúčky dňa 15. mája 2019

Česť jeho pamiatke !

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine.

Pohreb sa bude konať 20. 05. 2019 na cintoríne Poprad-Veľká o 13.00 hod.

Hudobná spomienka pre Milana: https://www.youtube.com/watch?v=geaMwQmCms8