Categories
Opustil nás pplk.v.v.Dr. Milan KOLEN
15. mája 2019 Opustili nás

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým výsluhovým dôchodcom a priateľom, že nás navždy opustil vo veku 68 rokov
náš neúnavný bojovník za spravodlivosť

RSDr. Milan KOLEN, pplk.v.v.

Zomrel nečakane a bez rozlúčky dňa 15. mája 2019

Česť jeho pamiatke !

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine.

Pohreb sa bude konať 20. 05. 2019 na cintoríne Poprad-Veľká o 13.00 hod.

Hudobná spomienka pre Milana: https://www.youtube.com/watch?v=geaMwQmCms8

48 komentárov
 1. Tiež , hoci dosť neskoro, sa pripájam a vyslovujem úprimnú sústrasť Milanovej rodine. Nestretli sme sa nikdy osobne ale po telefóne sme si mali vždy čo povedať. Česť Tvojej pamiatke Milan.

 2. Vladimír Podoba

  Dovoľujem vysloviť rodine úprimnú sústrasť.
  Ďakujeme.

 3. Na pána Milana Kolena sa asi tak skoro nezabudne, zostane v našich mysliach. To čo hovoril a robil si mysleli a uvedomovali mnohí z nás, ale iba on má dosť energie, kreativity a odvahy bojovať proti nepredstaviteľnej presile, často aj neštandardnými metódami. Pritom riskujúc všetko, najmä osobné zdravie. Tí čo boli proti jeho metódam, hovoriac že to preháňa, že nemá hrizť do ruky ktorá dáva a viedli podobné alibistické reči, bohužial aj stavovské združenia a kluby, nič nepochopili a uspokojili sa s málom čo im politici ponúkli.
  M. Kolen písal a vystupoval predovšetkým na tomto portály, sám sa snažil preraziť a hovoril o tom, aké je ťažké dostať priestor v elektronických médiach združení pevne spojenných s mocou.
  Nech odpočíva v pokoji, jeho odkaz pre nás je jasný -- nedať sa opiť rožkom.

 4. Vážení príbuzní, priatelia, kolegovia a známi,

  dovoľte poďakovať sa aj touto cestou všetkým Vám za prejavovanú sústrasť a úprimné slová, ktoré ste nám venovali pri rozlúčke s našim drahým pplk.v.v.RSDr. Milanom Koreňom, milovaným manželom, drahým oteckom a dedkom. Áno, bude nám veľmi chýbať, sme veľmi smutné a s boľavými srdiečkami, ale pomáha nám viera, že zostane s nami a s vami tiež dovtedy, kým sa nám spoločne bude vracať v spomienkach.
  Ďakujeme za Vaše milé slová.
  Manželka a dcéry s rodinami.

  Ďakujeme

 5. Vladimír Hús st.

  úprimnú sústrasť rodine za policajtov vo výslužbe

 6. Česť jeho pamiatke a poďakovanie za jeho obetavú prácu a nie len v prospech VD.

 7. Ing.Ľubomír Laššák

  Manželke, deťom, vnúčencom a ostatnej rodine vyslovujem úprimnú sústrasť. Poznal som Milana so spoločnej práce v Prešove. Bol to pracovitý, obetavý a zodpovedný spolupracovník a kamarát. Vždy mu záležalo na skvalitňovaní starostlivosti o podriadených a skvalitňovaní (najmä v ostatných rokoch) sociálnych podmienok výsluhových dôchodcov. Zaslúži si za to úprimné poďakovanie. Česť jeho pamiatke.

 8. plk v. v. Ing. Ján Skyba

  Smutnú správu sme sa dozvedeli na zasadaní ZR ZV SR, na ktorú zosnulý kolega pplk. v. v. Dr. Milan Kolen už neprišiel. Klub vojenských veteránov Trenčín vyslovuje manželke a všetkým pozostalým úprimnú sústrasť. Bol dobrým kolegom zanietene presadzoval oprávnené požiadavky aj vojenských dôchodcov. Iste, jeho angažovanosť za spravodlivosť bude chýbať všetkým, ktorých nečakane opustil. Česť jeho pamiatke.

 9. Vynaložené úsilie Dr.Milana Kolená v boji za sociálnu spravodlivosť VD ostane v pamäti nás všetkých. VĎAKA! Prajem úprimnú sústrasť rodine.

 10. Janka Gocalova

  Dr. Milana Kolena som poznala ako cloveka, ktorý bol plný entuziazmu, dobrej nálady, spolupatričnosti, láskavosti, bojovnosti a vytrvalosti za naše prava.
  Úprimne ďakujem a vyjadrujem pozostalej rodine úprimnú sústrasť.
  Česť jeho pamiatke.

 11. plk.gšt.v.v. Peter Kandráč

  Úprimnú sústrasť pozostalým. Zaslúži si vďaku a uznanie. Nech odpočíva v pokoji.

 12. Mikuláš Hudák

  Všetka česť a vďaka

 13. Jaroslav Neumann

  Prekvapila nás táto správa.Vyslovujem jeho rodine úprimnú sústrasť.Česť jeho pamiatke.

 14. Milana som poznal len “krátky” čas, napriek tomu sa mi zapísal do pamäti. Jeho nezištné a energické zanietenie pri obhajobe práv VD bolo obdivuhodné. Zaslúžilo si úctu a rešpekt.
  Bude nám chýbať… Česť jeho pamiatke.
  Rodine vyslovujem úprimnú sústrasť.

  Ján Chyla

 15. genmjr. v. v. Ing. Juraj Baránek

  Rodine a priateľom vyslovujem úprimnú sústrasť.
  RIP

 16. Prajem úprimnú sústrasť rodine. Veru je naozaj pravda, že nepoznáš dňa ani hodiny.

 17. Jozef Lacuška Ing. pplk.v.,v.

  Úprimnú sústrasť rodine.

 18. Vyjadrujem rodine Milana Kolena úprimnú sústrasť nad stratou milovaného človeka. Striedal som ho na jednej funkcii v Prešove a potom sme sa ešte stretávali ako kolegovia a spolupracovníci v rámci prešovskej divízie i Východného vojenského okruhu. Milan ostane v pamätí ako neustále dynamický, energický a veselý človek, ale aj tvorivý, vynachádzavý a pracovitý chlap, vojak. Čo napokon dokazoval aj na dôchodku do posledných dní.
  Česť jeho pamiatke.

 19. Stanislav Milan

  Úprimnú sústrasť vyslovujem celej rodine p. pplk. Dr. Kolena.
  To čo dokázal a urobil p. Dr. Kolen, nielen pre výsluhových dôchodcov si zaslúži obrovskú vďaku.
  Bolo mi cťou p. Kolen, že som mohol s Vami spolupracovať a aspoň malou mierou Vám pomôcť v boji za spravodlivosť…
  Česť Vašej pamiatke…

 20. pplk. v.v. Ing. František IVAN

  Vyslovujem najbližšej rodine úprimnú sústrasť. Odišiel veľký odborník a veľký bojovník za oprávnené nároky v oblasti sociálneho zabezpečenia. Patrí mu veľká vďaka za všetko, čo pre nás vykonal. Česť jeho pamiatke !

 21. Jaroslav Vážan

  Aj keď som ho osobne nepoznal, za prácu, ktorú vykonával v prospech VD mu patrí veľké poďakovanie. Jeho články mi veľmi pomohli a prispeli k môjmu právnemu vzdelaniu v problematike VD.
  Vyslovujem rodine Dr. Milana Kolena úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

 22. A.Čerešňák

  Vyslovujem úprimnú sústrasť rodine pplk. Dr. Kolena. Dlhé roky nezištne pracoval za práva výsluhových dôchodcov. Za jeho prácu mu patrí veľká vďaka. Česť jeho pamiatke.

  Aj slnko zapadá ústupom do noci,
  kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.

  Bez slnka chlad vanie z hviezdnej oblohy,
  človek je krehký tvor, zranený, úbohý.

  Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
  do duše boľavej spomienky naleje.

  V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
  kým sa nám duše raz naveky nespoja.

  Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
  že sa raz stretneme je naša útecha.

 23. ing.Tibor Fülöp

  Odišiel kamarát, kolega a bojovník za naše práva. Úprimnú sústrasť rodine. Česť jeho pamiatke! Milan ďakujem Ti za priateľstvo. Odpočívaj v pokoji.

 24. Pozostalým vyslovujem úprimnú sústrasť . Pán Dr. pplk. v.v. Milan Kolen čestne a svedomito riešil za druhých to, čo sa bezprostredne dotklo všetkých, ktorí opustili armádu , alebo iné ozbrojené zložky . Jeho vysoko odborné pohľady a stanoviská napomohli aj mne, aby som získal pravdivý obraz v problematike náležitostí po odchode do civilu , či naplnení dôchodkového veku. Život je taký nespravodlivý, najlepší z nás odchádzajú bez rozlúčky , nestačia ani dopísať svoju knihu života.
  Česť jeho pamiatke.

 25. Ing. Ladislav Branický

  Veľmi neprijemne ma dnes zasiahla správa, že Milan nás všetkých tak náhle a nečakane opustil. Poznal som ho osobne, bol veľmi obetavý a bol to práve on, ktorého som ja považoval za právnika právnikov. Neúnavný bojovník za práva výsluhových dôchodcov. Práca, ktorú pre svojich kolegov odviedol je a zostane živá. Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

 26. Michal Bohunický čestný prezident ZVSR

  So znalosťou vecí bojoval za nás všetkých. Dedičstvo ktoré zanecháva výsluhovým dôchodcom, bude trvalou spomienkou na to čo dosiahol.
  Vyslovujem rodine Dr. Milana Kolena úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

 27. igor pisár,
  Vyslovujem rodine hlbokú sústrasť.Poznal som Milana zo spoločnej práce,bol poctivý a zodpovedný dôstojník,zastával sa práv výsluhových dôchodcov.Ostane v našich spomienkach ako človek ,ktorý veril a bojoval za spravodlivosť. Česť jeho pamiatke.

 28. JUDr. Michal Bartko

  Odišiel vzácny človek. Úprimnú sústrasť rodine a všetkým, ktorí ho poznali a teraz smútia. Bojoval za nás všetkých, česť je pamiatke!

 29. Zoli Kolompár

  Je to veľmi smutná správa. Odišiel múdry človek a bojovník za práva výsluhových dôchodcov akých je a bolo málo. Bude nám všetkým chýbať nielen svojou radou.
  Vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine.

 30. Alexander Vrbenský

  Vyjadrujem uprímnú sústrasť celej rodine.
  Budem spomínať na naše stretnutia, na Tvoju prácu v prospech nás všetkých. Nikdy nezabudnem!

 31. Pavol Švantner

  Úprimnú sústrasť celej rodine a veľké ďakujem. R.I.P

 32. J.Dodo Horvath

  Vyslovujem rodine Dr. Milana Kolena úprimnú sústrasť.
  Česť jeho pamiatke.
  Jozef Horváth

 33. Božena Figlárová

  Správa o odchode Dr. Kolena ma veľmi zasiahla. V utorok 14.5.2019 ma navštívil v práci. Už pár rokov diskutujeme na tému “dôchodky”. Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí. Nemôžem uveriť, že už žiadne nebude. Jeho pozitívna energia a aktivita bola veľmi nákazlivá. Bude mi chýbať… Úprimnú sústrasť celej rodine. Česť jeho pamiatke!

 34. Jozef Kotulič

  Nech odpočíva v pokoji. Bude chýbať mnohým ľuďom. Vyslovujem úprimnú sústrasť jeho rodine.

 35. JUDr. Marián ĎURINA

  Odišiel náš kolega a vynikajúci priateľ, ktorý sa za nás všetkých angažoval, húževnato presadzoval záujmy výsluhových dôchodcov. To, čo urobil on pre nás, si zaslúži úctu.
  Celej rodine, priateľom a známym vyslovujem úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.
  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A
  generálny sekretár

 36. Úprimnú sústrasť rodine, bojoval za nás všetkých, česť je pamiatke!

 37. Vladimír Krampl

  Bol mi veľmi nápomocný svojimi právnymi radami. Česť jeho pamiatke!

 38. Štefan Murcko

  Vyslovujem rodine Dr. MIlana Kolena úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

 39. pplk. v.v. Ing. Dušan SALAK

  Úprimnú sústrasť rodine, bojoval za nás všetkých a vo veľa veciach nám pomohol, ťažko nájdeme tak zapáleného pokračovateľa v našich problémoch. Nechce sa mi veriť, že ešte pre pár dňami tu dával príspevok a už nie je medzi nami … Česť jeho pamiatke. Za to mu patrí veľká vďaka. R.I.P.

 40. Smútiacej rodine vyslovujem úprimnú sústrasť.Česť jeho pamiatke!

 41. Vyslovujem rodine Dr.Milana Kolena úprimnú sústrasť.
  R.I.P.

 42. R. I. P

 43. Vyslovujem rodine pplk. Dr. Milana Kolena úprimnú sústrasť. Bol to človek, ktorý pomohol mnohým z nás VD a do poslednej chvíle za nás všetkých bojoval. Za to mu patrí veľká vďaka. Česť jeho pamiatke.

 44. Táto správa ma zasiahla v tento večer… Je mi smutno, keďže sme sa poznali dlhé roky, i keď v poslednom čase sme sa videli sporadicky, ale tak ako aj iní, sme boli v kontakte hlavne cez naše dôchodky. Neviem, aká bude za neho náhrada, neviem… Úprimnú sústrasť celej rodine, ale aj vojenskej verejnosti… R.I.P.

 45. Urobil pre nás čo mohol, česť jeho pamiatke, bol dobrý kolega…

 46. Štefan Bukovan

  Úprimnú sústrasť rodine a česť jeho pamiatke od bývalého kolegu z VÚ 4564 Poprad.

 47. Ing. Eduard Kereszteši

  Vyslovujem rodine pána pplk. Dr. Kolena úprimnú sústrasť. Za jeho neoceniteľnú obetavosť a pracovitosť v prospech VD mu patrí neskutočná vďaka……. Česť jeho pamiatke.

 48. Vyslovujem jeho manželke, deťom a ostatnej rodine úprimnú sústrasť. Poznal som Dr. M. Kolená vždy ako aktívneho študenta, vynikajúceho pracovníka na jednotlivých stupňoch u útvaru a zväzku našej armády. V poslednom čase sa venoval pripomienkovaniu sociálneho zákona, pracoval pre nás pre všetkých. Česť jeho pamiatke.

Pridaj komentár
*