Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

15 Komentárov na Rekreácie VUSZ na 2020:

 • Na týchto webových stránkach sa občas objavujú výčitky slúžiacich profesionálnych vojakov , že obsah sa týka prevažne dôchodcov.
  x
  Takže predkladám najnovší návrh poslanca J.Krúpu predsedu branno-bezpečnostného výboru NR SR na novelu zákona č.281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálneho vojaka.
  x
  PREDKLADACIA SPRÁVA

              Podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z. predkladá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 204)“.
  Všeobecne
              Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky  predložil na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, cieľom ktorého je v záujme komplexnej starostlivosti o profesionálneho vojaka ustanoviť, že profesionálnemu vojakovi, ktorý má nárok a záujem o preventívnu rehabilitáciu, sa na základe jeho žiadosti v prvom rade poskytne preventívna rehabilitácia formou rekondičného pobytu s liečebným (kúpeľným) režimom alebo formou rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a až následne, ak profesionálnemu vojakovi nebude poskytnutá preventívna rehabilitácia jednou z dvoch uvedených foriem, poskytne sa mu preventívna rehabilitáciu formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky.
  Stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky
              Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nemá k predloženému návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadne pripomienky.
              Navrhovanú zmenu právnej úpravy poskytovania preventívnej rehabilitácie považujeme za účelnú a dôvodnú, pretože na regeneráciu fyzických a duševných síl profesionálneho vojaka, by sa v prvom rade mala využívať preventívna rehabilitácia formou rekondičných pobytov a až následne formou aktívneho odpočinku.
  Záver
              Ministerstvo obrany Slovenskej republiky súhlasí s poslaneckým návrhom a odporúča vláde Slovenskej republiky vysloviť s poslaneckým návrhom súhlas.
   

 • Metodické usmernenie má 20 strán tak som si dovolil urobiť tento stručný výber.
  Žiadateľom o rodinnú rekreáciu môže byť okrem iných aj zamestnanec, ktorý je poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ktorému dôchodok vypláca VÚSZ (ďalej len „zamestnanec – vojenský dôchodca“). Poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok a starobný dôchodok priznaný podľa predchádzajúcich predpisov), ktorému dôchodok vypláca VÚSZ (ďalej len „vojenský dôchodca“).
  Účastníkom rodinnej rekreácie môže byť nielen žiadateľ ale aj manžel, manželka a nezaopatrené deti žiadateľov. Prihlášku na rodinnú rekreáciu podáva žiadateľ o rodinnú rekreáciu takto:
  na mesiac máj a jún 2020 do 6. marca 2020
  na mesiac júl a august 2020 do 8. mája 2020
  na mesiac september a október 2020 do 10. júla 2020
  na mesiac november a december 2020 do 18. septembra 2020
  V prípade prihlášky na rodinnú rekreáciu na pridelenie nevyužitého poukazu, žiadateľ podáva prihlášku v čo najkratšom možnom termíne. Adresa: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Špitálska 22, 812 74 Bratislava, Fax: 0960 316 095 alebo na e-mailovú adresu: rekreacie@vusz.sk. Doplňujúce informácie na tel. č. 0960 316 065.
  Poukazy na rodinnú rekreáciu prideľuje komisia VÚSZ nasledovne:
  v termíne do 13. marca pre termín nástupu v mesiacoch máj a jún 2020,
  v termíne do 15. mája pre termín nástupu v mesiacoch júl a august 2020,
  v termíne do 17. júla pre termín nástupu v mesiacoch september a október 2020,
  v termíne do 25. septembra pre termín nástupu v mesiacoch november a december 2020.
  Poukazy na rodinnú rekreáciu sa prideľujú žiadateľom v tomto poradí:
  * profesionálnemu vojakovi, zamestnancovi a zamestnancovi – vojenskému dôchodcovi, ktorí sa v posledných piatich rokoch nezúčastnili rodinnej rekreácie,
  * profesionálnemu vojakovi, zamestnancovi a zamestnancovi – vojenskému dôchodcovi, ktorí sa v posledných piatich rokoch zúčastnili na rodinnej rekreácii, pričom sa pri týchto žiadateľoch určí poradie v závislosti od času, ktorý uplynul od poslednej rodinnej rekreácie, ktorej sa zúčastnili,
  * vojenskému dôchodcovi, vojnovému veteránovi a veteránovi protikomunistického odboja.
  Účastník rodinnej rekreácie je povinný do 30 dní pred nástupom uhradiť cenu určenú podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 5 metodického usmernenia, to znamená, že si počet lôžkonocí násobí účastníckym poplatok pre príslušnú kategóriu. Pozor v roku 2020 sa mení výška platby za poukaz. Napríklad za jednu lôžkonoc účastník rekreácie (ÚP) zaplatí nie doterajších 12,60 € ale 15,00 €.
  PLATBY -- porovnanie s rokom 2019.
  Základné lôžko ( € )
  VÚSZ ÚP
  2019 25,20 2019 12,60
  2020 30,00 2020 15,00

 • K Štefanovi Bukovanovi:
  V pohode Štefan. Ale veď o to ide. Nie o dajakých pár €, čo by to mohlo, resp. nemuselo stáť. Ale o ten zbytočne stratený čas, čo by sa dal využiť aj zmysluplnejšie. Napríklad posedením v krčme… s kamarátmi a podobne, než zbytočným behaním po úradoch… 🙂

 • Neskromne som pozabudol na seba. Tí čo ma poznajú, vedia aký je môj zdravotný stav. Mám voperovaný neurostimulátor, operácia žlčníka, bedrový kľb, erozia žalúdka. Aj zajtra 20.11. si idem poležať do nemocnice. p. Remišová pouvažujte čo s tým.

 • Trochu rozvírim hladinu. K predmetnej veci poslankyne Remišovej, doporučil by som jej vykonať prieskum koľko politických väzňov z jej systému ešte žije a koľko policajtov z toho jej systému žije. Tým chcem poukázať na to, že môj otec, bývalý policajt, sa dožil 57 rokov. Brat ho prekonal o celých 10 rokov, ale to slúžil iba 10 rokov, Zomrel v marci t.r. vo veku 67 rokov. Mám tu neslávnu štatistiku, ktorú som už na týchto stránkach uvádzal, bohužiaľ za posledné roky sa neviem k číslam dopátrať. Totiž úmrtnosť na 1000 obyvateľov bola v r. 2008 u MV SR 20,62 MO SR 18,5 a SP 9,8, v r. 2009 MV -- 19,95 MO-16,5 SP-9,8. Keby mladí ľudia o tomto vedeli, bol by som zvedavý koho by k polícii a armáde dostali.

 • Milan Faltin napísal: 15. novembra 2019 v 5:27
  … Lebo bude treba meniť…doklady každého z nás . OP, VP, Pas…A koho to bude stáť? No predsa dotyčného, čo na danej ulici býva…”

  Dovolím si poznamenať že dotyčného to bude stáť len návštevu príslušného úradu (aj keď viackrát), nakoľko zmena dokladov z dôvodu premenovania ulice je BEZPLATNÁ. To ale nič nemení na tom, že ulice sa za posledných 101 rokov už premenovávali toľkokrát že by tomu už politici mohli dať pokoj.

 • Súhlas vyjadrujem s nižšie uvedeným triom, do čerta aj s takou opozíciou ktorá umožnila schváliť a vydať taký paskvil ako je (citujem: “zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ktorý je (mal by byť) profesionálny a apolitický.V §70 písm. g tohoto zákona Kúpeľná liečba — veterán protikomunistického odboja, je politickým prílepkom, ktorý nesúvisí a nie je v súlade s Čl.I. základnými ustanoveniami §§ 1-4 tohoto zákona”.
  Pre objektívnosť v uvedenom §70 mal by byť uvedený politický prílepok s nárokom na kúpeľnú liečbu tiež pre Slovenský zväz protifašitických bojovníkov (SZPB), alebo nemal by byť v ňom uvedený nikto z nich.Je to takto pre SZPB nespravodlivé a diskriminačné.Mimochodom KSS kandiduje každé 4 roky v riadnych parlamentných voľbách do parlamentu, je riadne zaregistrovanou politickou stranou v bohatom spektre politických strán SR , pričom po r. 1989 bol zrušený iba článok 4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe tejto politickej strany v spoločnosti (toľko citát z komentára nižšie).
  V nasledujúcich si voľbách si dúfam zvolíme opozíciu ktorá si nedovolí to čo terajšia, nehovorím o nevalorizácii a skresľovaní štatistických údajov pre dôchodcov.
  Toto prosím neberte ako kortesačku, berzte to skôr ako odvádzanie pozornosti od podstaty uverejnenej v komentári https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/#comment-28774
  APVV -- držím Vám palce, my sme “jaloví”.

 • Súhlasím s Jozefom. Asi o to im ide- celej múdrej opozicii. A pridávam, že v tej svojej neomylnosti, zabúdajú napríklad na takú banálnu vec, že zmeny názvov ulíc, námestí a podobne budu asi dačo aj stať. Lebo bude treba meniť nie len tabule na rohoch inkriminovaných ulíc, námestí, atď, ale aj doklady každého z nás . OP, VP, Pas a iné legitimácie a kartičky, bez ktorých sa dneska nepohnete prakticky nikam, od pošty, úradu, doktora….po hypermarket, ba už aj po shop, či krčmu). A koho to bude stáť? No predsa dotyčného, čo na danej ulici býva- nie tetku “Remiašovu”, strýka “Dudaja”, či rôzných “gorilích mláďat, pozemkových podvodníkov, daňových podvodníkov, narkomanov, fašistov a podobných narcistov, čo sa tak radi pretŕčajú na obrazovkach TV.

  No a pokiaľ ide o umelecké diela,pomníky, sochy, štýl stavieb a podobne? Veď to nerobili svojho času ani barbari.

 • Nie, nebola to od mňa predvolebná kortešačka.Tiež sa nezastávam nikoho -- ale platí u každého jednotlivca prezumpcia neviny.Nie to ešte kolektívna vina.Trochu zo schvaľovania podobného (totožného?) návrhu zákona v parlamente pripraveného v paragrafovom znení s prílohami z minulého roku 2018.V prílohách, kto ich čítal, bola plošným záberom (kolektívnou vinou) uvedené množstvo príslušníkov-útvarov najmä predchodcu PZ, ale aj, hoci v menšej miere z armády.Nie je potrebné zabúdať, že ľudia počas služobnej kariéry aj “fluktujú” -- menia zamestnania v rámci silových rezortov, PZ, Armáda, HaZZ, SIS, NBÚ… a pod., uvedených v našom zák. 328/2002 Z.z., slúžiacich tak do r. 1989, ako aj pokračujúcich-nadväzujúcich v služobnom pomere príslušníkov po 17.11.1989 -- snáď až donedávna.Minulého roku tento návrh zákona neprešiel tuším už iba cca 13 hlasmi poslancov parlamentu.Tohtoročný návrh zákona som nevidel, ani nečítal, v akom je znení.Toľko v stručnosti.Ale, nech sa to všetko vymaže, až je to potrebné vymazať.Ďakujem.

 • Pavol Bada napísal: 13. novembra 2019 v 9:53
  Palo, ale Pálfiho komentár nnie je predvolebnou kortešačkou…podľa mňa to zhrnutie toho, čo sa chce zasa robiť okolo VD…teraz nejaká teta zasa spomína dôchodky štb -- nezastávam sa ich, ale ona to vyťahuje….po nich môžeme nasledovať všetci….ja jeho príspevok beriem ako memento…

 • RE:Miro Palfi napísal: 13. novembra 2019 v 5:45
  Kolegovia, predvolebné politické komentáre sem nedávajte. Budú odstránené.
  Webmajster

 • Je to tak trochu mimo tému rekreácii, ale téma už šiesty rok po sebe (2014-2019) aktuálna.Poslankyňa Remišová chce tiež dosiahnuť obmedzenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželských partnerov prostredníctvom osobitných zákonov.
  Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko považuje Remišovej návrh za snahu o politické zviditeľnenie sa, jej návrhom sa nezaoberá. Dodal, že v návrhu zákona, ktorý presadila jeho strana, urobili konkrétny prínos. “Osobne som sa zasadil o to, aby slovenskí politickí väzni mali väčšie dôchodky ako majú českí,” reagoval pred novinármi.
  celý článok:
  V. Remišová chce novelou presadiť zriadenie múzea obetí komunizmu.
  “Slovensko nemá na rozdiel od okolitých krajín ani po 30 rokoch oficiálnu inštitúciu, ktorá by pripomínala škodlivosť, protiprávnosť a amorálnosť totalitného režimu. Tridsať rokov po páde komunizmu totalitný režim a jeho neprávosti pomaly blednú a upadajú do zabudnutia,” uviedla Remišová na utorkovej tlačovej konferencii, na ktorej vystúpila spolu s predstaviteľmi Ústavu pamäti národa, ako aj s príbuznými politických väzňov. Zriadenie múzea by podľa návrhu mala zabezpečiť vláda SR.
  Remišová chce, aby sa pojem komunistický systém nahradil pojmom komunistický režim. To by podľa nej malo pomôcť predísť nežiaducemu relativizovaniu komunistického režimu a jeho zločinov.
  Navrhovaná novela má deklarovať aj “plnú zodpovednosť komunistického režimu za nespravodlivosť a krivdy, ktoré boli spáchané aj pri pokusoch o nelegálne prekročenie štátnych hraníc Československej socialistickej republiky a počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy”.
  Poslankyňa chce tiež dosiahnuť obmedzenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželských partnerov prostredníctvom osobitných zákonov.
  Novelou chce tiež Remišová dosiahnuť jasné odsúdenie komunistických symbolov, pamätníkov či názvov ulíc a verejných priestranstiev. Do začiatku najbližšej parlamentnej schôdze 26. novembra chce poslankyňa osloviť predsedov všetkých poslaneckých klubov so žiadosťou o podporu tohto návrhu.
  Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko považuje Remišovej návrh za snahu o politické zviditeľnenie sa, jej návrhom sa nezaoberá. Dodal, že v návrhu zákona, ktorý presadila jeho strana, urobili konkrétny prínos. “Osobne som sa zasadil o to, aby slovenskí politickí väzni mali väčšie dôchodky ako majú českí,” reagoval pred novinármi.
  autor: tasr

 • Jožo, ako hovorí sudca p. Harabín najmä médiám, mnohí by si mali prečítať platné a účinné zákony SR niekoľkokrát po sebe zo predu aj zo zadu.A hlavne čítať písaný text s porozumením.Nakoniec už bolo mediálne niektorými zo ” slušných nových politikov ” konštatované, že mnohí dnešní poslanci parlamentu predkladané návrhy zákonov a hlavne ich prílohy vôbec nečítali, nečítajú, nie to ešte že aj preštudujú.Čím mnohí potvrdili svoju nekompetentnosť, pri uvádzaní PRÍLEPKOV zákonov, bez medzirezortného pripomienkovania do praktického života občanov-dôchodcov.(VD-SD).Nižšie uvedení-neuvedení by sa mali za už zbabrané (ničím a nikým objektívne neodôvodniteľné) návrhy zákonov a ich PRÍLOH predkladaných do NR SR minimálne červenať.Im, pre nich samých (politikov) kolektívna vina nevonia, ale na iných sa ju už päťkrát po sebe snažili v minulých rokoch uplatniť a ešte viac znížiť už dnes v mnohých prípadoch zníženú životnú úroveň jednotlivcov a ich rodín u výsl. a starobných dôchodcov. Preto súhlasím: “s podobnými mnou spomenutého by som sa nerád stretával na chodbách kúpeľov” -- a nie len u vojakov.

 • Žeby sa chcel ísť Budaj s vojakmi liečiť? SZPB by som bral, aj keď to už niesú priami účastníci protifašistického odboja, ale verte či neverte -- s podobnými mnou spomenutého by som sa nerád stretával na chodbách kúpeľov

 • Nikto nepochybujeme o tom, že náš zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je (mal by byť) profesionálny a apolitický.V §70 písm. g tohoto zákona Kúpeľná liečba -- veterán protikomunistického odboja, je politickým prílepkom, ktorý nesúvisí a nie je v súlade s Čl.I. základnými ustanoveniami §§ 1-4 tohoto zákona.
  Pre objektívnosť v uvedenom §70 mal by byť uvedený politický prílepok s nárokom na kúpeľnú liečbu tiež pre Slovenský zväz protifašitických bojovníkov (SZPB), alebo nemal by byť v ňom uvedený nikto z nich.Je to takto pre SZPB nespravodlivé a diskriminačné.Mimochodom KSS kandiduje každé 4 roky v riadnych parlamentných voľbách do parlamentu, je riadne zaregistrovanou politickou stranou v bohatom spektre politických strán SR , pričom po r. 1989 bol zrušený iba článok 4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe tejto politickej strany v spoločnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.