Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Stav v bytovke na Armádnej ulici v Trenčíne k dátumu 5.10.2020

Ubehlo zas trocha času a náš problém s odpredajom služobných bytov nik nerieši. Fotografie boli robené včera.(4.10.2020), resp. dnes po dažďoch v jednom z podkrovných bytov na Armádne 4 v Trenčíne, kde bývam aj ja. Nikto daný stav nerieši.

Ivan Čaniga napísal: 19. novembra 2019 v 19:10

Prajem príjemný podvečer.
Nechcel som tu, v tejto dobe otvárať tému ,,služobných bytov,, ale myslím, že vzhľadom nato, že je nejaký problém s touto témou, chcem po 26.11.2019 /rokovanie parlamentu/ objasniť celú problematiku tak , ako je hodná pozornosti občanov Slovenska a predovšetkým bývalých , ale i súčasných príslušníkov armády .V minulých dňoch bol slušne vyzvaný pán minister obrany SR k stretnutiu na doriešenie odpredaja ,,služobných,, bytov v Trenčíne na Armádnej ulici a doteraz sa z jeho strany nič neudialo a ani nereagoval. Včera bol poslaný návrh na legislatívnu zmenu týkajúcu sa ,,služobných bytov,, aj predsedovi NR SR pánovi Dankovi a dnes aj poslancovi p. Hrnkovi. Dúfam, že vzhľadom na obsah témy povolí neskôr admin širokú diskusiu. Možno iba na koniec konštatovanie -kto a prečo spustil túto ,,hru,, práve teraz?

Uvedenie do situácie

NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad) SR vyzval MV (ministerstvo vnútra) a MO (ministerstvo obrany), aby ukončili nezákonné predaje služobných bytov.
Predaje služobných bytov v rezortoch vnútra a obrany boli podľa kontrolórov NKÚ nezákonné a nehospodárne. Oba rezorty podľa nich v posledných štyroch rokoch predali viac ako 400 služobných bytov nájomcom, čo zákon neumožňuje. Kritizujú tiež, že ich predávali za zostatkové, nie trhové ceny. Štát tak mal prísť o milióny eur.
Kontrolóri NKÚ sa zamerali na MV SR a MO SR a jeho organizáciu BARMO (bytová agentúra MO), ktorá spravuje služobné byty vojakov. Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018. V tom čase MV SR predalo 217 bytov a organizácia BARMO 212 bytov.

Podľa NKÚ boli všetky predaje služobných bytov v rozpore so zákonom. Rezorty si mali účelovo vykladať zákony, neoprávnene meniť charakter služobných bytov a následne ich predávať nájomcom. “Právne predpisy pritom jasne definujú, že nájom služobného bytu môže byť len na dobu určitú, počas vykonávania pracovného či služobného pomeru. Služobný byt preto nie je možné predať nájomcovi. Nie je ani zákonná možnosť, ako zmeniť nájomnú zmluvu služobného bytu na dobu neurčitú a následne ho predať súkromným osobám – nájomníkom,” zdôvodňuje NKÚ.
Predaje bytov označujú kontrolóri tiež za nehospodárne. “Byty boli predávané nájomcom aj niekoľko rokov po skončení služobného pomeru za minimálne zostatkové ceny, navyše, s odpustením ďalších percent pri splatení časti ceny, respektíve s možnosťou splácať zostatok ceny v desiatkach eur mesačne,” približujú. Ministerstvo vnútra SR v rovnakom období byty predávalo, ale zároveň získalo 57 ďalších v hodnote štyroch miliónov eur.
Ministerstvo obrany priamo vlastnilo šesť bytov, päť z nich nevyužívalo. Aktuálna trhová hodnota tých bytov je podľa prepočtu NKÚ SR približne tri milióny eur. Najdrahší päťizbový byt v hodnote takmer pol milióna eur nebol vôbec využívaný od roku 2014. “Byt bol v dôsledku nevyužívania vytopený, čím vznikla ďalšia škoda na majetku štátu,” doplnil NKÚ.

NKÚ oznámil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní, mohlo podľa neho prísť k trestnému činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. “Národná autorita pre oblasť kontroly tiež považuje za nevyhnutné, aby obe ministerstvá definovali svoje stratégie v tejto oblasti, teda, akým spôsobom chcú zabezpečiť bývanie pre profesionálnych vojakov a policajtov aj civilných zamestnancov,” pokračuje.

NKÚ žiada tiež od vlády jasné vymedzenie pravidiel pri zaobchádzaní s takýmto nehnuteľným majetkom štátu.

Reakcia MV SR a MO SR:

“Ministerstvo vnútra SR si stojí za tým, že predaj bytov postupom podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol aplikovaný správne,” píše sa v reakcii. Rezort dodáva, že vychádza aj z rozsudku Najvyššieho súdu, podľa ktorého je predaj služobných bytov možné realizovať postupom podľa spomínaného zákona. V prípade potreby je rezort vnútra pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť.

“Predaj bytov v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (BARMO) – štátnej príspevkovej organizácie, je aktuálne pozastavený. BARMO postupovalo pri odpredaji bytov od roku 2003 v zmysle platného zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a za týmto svojím postupom si stojí. V prípade potreby je pripravené poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť,” uviedlo ministerstvo obrany.
Toľko z oficiálnych miest a TASR.

Aký je názor nájomníkov a postihnutých?
Máte možnosť v diskusii formou komentára prejaviť svoj názor.

17 Komentárov na Téma: služobné byty:

 • Prajem dobrý deň,
  stále živá téma pre tých, ktorí si nemôžu odkúpiť služobné byty. Je po voľbách a ja neviem ešte po čom a ticho hádam neveští nič zlé pred búrkou. Uverejnené foto úplne a jednoznačne poukazuje, ako to tu na Armádnej v Trenčíne vypadá. Je pravdou, že sa časť zatekajúcej strechy a to na Armádnej 4 začala práve dnes ,,opravovať,,. Tu nie je možné odoprieť snahu o záchranu tejto potápajúcej sa lode. Ale poďme späť k neodpredaju. Už minule, teda 20.júla 2020 som poukázal na údajný dôvod, prečo BARMO pozastavilo sľúbené odpredaje. Nuž, ale čas stále beží, dom sa rozpadá a stále nie je jasné o čo tu ide. Pán minister /dnešný/ túto kauzu veľmi dobre ovláda a nič pre oklamaných nájomcov nespravil / teda o tom nič nevieme /. Nech sa teda verejne vyjadrí, čo a ako . Ak byty nechce predávať, nech to raz a navždy zverejní, samozrejme očakávam /me/ vysvetlenie prečo sme iní ako tí , čo už túto tortúru majú za sebou a pokojne si odkúpené byty v duchu zákona užívajú a starajú sa o ne. Že nediskriminácia -- toto v tomto naozaj vôbec neplatí. Možno ešte pre tých, ktorí tu často, alebo len tak nazrú , tento stav so služobnými bytmi jasne odráža stav v našej spoločnosti. Kto pozná, ten sa vyzná. Tak poprosím aj v mene ostatných tu na Armádnej v Trenčíne otázka pre pána ministra obrany -- Ako ďalej pán minister ?
  Ivan Čaniga

 • Je to podobná situácia ako s poškodením odpadovým potrubím na Armádnej 1, tam mali začať práce 19.8.2020 -- doteraz nič……takže asi sa zase čaká, kedy budeme mať splašky v pivnici………

 • K téme “služobné byty” v Trenčíne na Armádnej pribudli nové skutočnosti -- už sa one nikto nestará?
  Čítajte celý článok https://www.bezpzlozky.eu/2019/12/tema-sluzobne-byty/

 • Máš pravdu, Ivan. Pán minister denne publikuje na sociálnych sieťach, ale o tomto sa ešte nezmienil. Pripadá mi to, ako keby niekomu nevyhovovalo, že predchádzajúce vlády nekonali protizákonne, pritom minister je s našou situáciou oboznámený a vie ako nám na doriešení tejto nespravodlivosti záleží……Zdá sa, že nikomu ani nevadí, že BARMO hospodárilo minulý rok s čistou stratou cca. 1,2 milióna Eur………

 • Prajem dobrý deň,
  5.júla 2020 v Sme vyšiel článok /ale aj v ďalších periodikách/ , že podozrenie NKÚ z porušenia zákona pri predaji služobných bytov MO a MV sa vyšetrovaním polície nepotvrdilo. Pre TASR túto informáciu uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a tiež toto potvrdila hovorkyňa MO Martina Kakaščíková. Je zaujímavé , že vyšetrovateľ PZ trestné oznámenie v časti bytov MO o d m i e t o l už na konci februára 2020, konštatuje Sme.
  Rezort obrany , naznačuje hovorkyňa MO, bude vychádzať z dôkladných analýz možností, ako s predmetným majetkom štátu nakladať. Nuž stará , ospievaná pesnička. Miesto toho , aby rezort ukončil to, čo plánoval a aj realizoval dlhé roky -- teda odpredať posledné služobné byty, ponecháva nájomcov bytov v Trenčíne na Armádnej ulici v právnej neistote, v bytoch a domoch do ktorých je potrebné investovať podľa laických pohľadov stovky tisíc eur, ba hovorí sa aj o miliónoch . Denne po vetroch lietajú po okolí časti strešnej krytiny, objavujú sa neustále nové a nové právne , ale i technické problémy. Od septembra 2020 zasiahne túto časť mesta Trenčín aj regulované parkovanie a dodnes na priľahlých pozemkoch patriacich k služobným bytom nie je vysporiadané vlastníctvo. Podobne je tomu aj s príjazdovou cestou /dnes jedinou/, kedy postačuje , aby sa vlastníci pozemku ,,zaťali,, a nik sa k bytu na Armádnej ulici 2 až 8 v Trenčíne nedostane. Neviem na čo sa ešte čaká. Pokiaľ pomrú všetci dnešní nájomníci, alebo možno už sa tešia noví majitelia domov, ktorým sa tieto môžu odpredať a súčasní nájomcovi bytov tak stratia možnosť si odkúpiť byty v duchu zákona 182/1993 Z.z. , teda za zvýhodnených podmienok ako sa odpredali / previedlo vlastníctvo / stovky tisíc bytov na Slovensku.
  Vlci vyjú a karavána ide ďalej, nuž , ale kam vlastne ta karavána ide?

 • Dobrý deň, vkladám tu na vedomie pre tých, ktorých zaujíma dianie v otázke ,,služobných bytov,, pokračujúcu snahu dnešných nájomcov týchto bytov ,aby na základe stanoviska NKÚ pokračoval odpredaj posledných bytov.

  Zaslaný list, pánovi predsedovi NR SR -- občianska iniciatíva ako súčasný právny stav doriešiť tu:
  Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  na základe súčasného právneho stavu služobných bytov, kedy podstatná časť týchto bola prevedená na nájomcov podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov / tisíce bytov/ bol vytvorený precedens , kedy som sa , ako súčasný nájomca takéhoto bytu / a podotýkam, že aj ostatní v Trenčíne , Armádna 1 až 8/ stal druhoradým občanom na Slovensku.
  Z mne neznámeho dôvodu i po naštudovaní celej problematiky služobných bytov je evidentné, že poslanci , ale aj rezortní ministri nemali snahu legislatívne doriešiť túto problematiku tak, aby nedochádzalo k diskriminácii občanov Slovenska.
  Realizovaním prevodov /odpredajom/ služobných bytov až do vydania stanoviska NKÚ sa nikto nezaoberal, hádam okrem prípadu pani poslankyne Moniky Gibalovej z 26.10.2011 tu
  https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=361304
  Aj na tomto príklade je jasne vidieť, že všetci o tomto probléme vedeli a vedia a aj napriek tomu k náprave nedošlo. Určite nie je na mieste teraz konštatovať, že čo vlastne chcem. Život v otázke služobných bytov jasne ukázal, že samotný obsah právnej normy nepostihol jej potreby a jej opodstatnenosť. Jasným dôkazom tohto stavu je, ako som už vyše konštatoval, že sa odpredali tisícky služobných bytov.
  Aj napriek snahe odvážlivcov z Armádnej ulice v Trenčíne, kedy títo navrhovali upraviť súčasný právny stav / v texte niže / tak, aby naďalej nedochádzalo k diskriminácii medzi :
  -- nájomcami – občanmi Slovenska , bývalých štátnych i obecných bytov a nájomcami služobných bytov,
  -- medzi nájomcami služobných bytov iných rezortov navzájom,
  -- nájomcami služobných bytov v rezorte ministerstva obrany,
  ich nikto nevypočul. Nikto ani z oslovených poslancov, vrátane Vás pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, nechce súčasný právny stav doriešiť. Vo verejnosti sme sa stali vďaka výrokom politikov , / bývalí, ale aj súčasní nájomcovia služobných bytov / osobami, ktoré sa mali ,,nabaliť na úkor štátu,,.

  Nakoľko je stále možnosť v tomto volebnom období doriešiť tento problém, opakovane s vedomím autora návrhu úprav /nižšie/ predkladám z občianskej iniciatívy tieto návrhy.

  S úctou

  Ivan Čaniga, kapitán v.v.

  Na vedomie – prezidentka Slovenskej republiky, hlavný veliteľ ozbrojených síl SR

  -- Verejný ochranca práv

  Návrh úprav zákona 189/1992 Zb.:
  Doplniť §1 o odstavce:
  §1 Služobné byty
  Ods. 5) Za služobný byt v zmysle ods. 1 až 3 sa nepovažuje byt, ktorého :
  a) nájomca obýva služobný byt 10 a viac rokov, nebol počas tohto obdobia dlžníkom nájomného v sume vyššej ako minimálna mzda a požiadal o prevod vlastníctva bytu,
  b) nájomcom je profesionálny vojak, ktorý spĺňa podmienky výsluhového dôchodku a požiadal o prevod vlastníctva bytu,
  c) nájomca je výsluhový, starobný, invalidný dôchodca, vdova, vdovec, družka, druh a siroty po profesionálnom vojakovi alebo výsluhovom dôchodcovi,
  d) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a prenajímateľ do troch mesiacov nevypovedal nájomnú zmluvu alebo nepožiadal o odovzdanie bytu.
  Ods. 6) Povahu služobného bytu v zmysle ods. 1 až 3 stráca byt, o ktorom rozhodol príslušný minister rezortu.
  Doplniť a prepracovať § 4 nasledovne:
  §4 Bytová náhrada pri nájme bytu na dobu určitú a prechod nájmu na dobu neurčitú
  Ods. 1)
  Pri zániku nájmu dohodnutého na dobu určitú nájomca má právo na adekvátnu bytovú náhradu ak:
  a) spĺňa aspoň jednu podmienku §1 ods. 4 písm. a) až d) a súčasne nájomca hrubo neporušil povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu alebo nájomca alebo tí, ktorí s ním bývajú, hrubo neporušujú dobré mravy v dome,
  b) nájom bytu skončil pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je možné ďalej užívať alebo ak ide o služobný byt alebo o byt osobitného určenia a nájomca pred jeho užívaním ukončil užívanie iného bytu.
  Odst.2)
  Bytová náhrada sa vzťahuje i na manžela alebo manželku alebo družku alebo druha a vlastné alebo osvojené deti po zosnulom nájomcovi, pokiaľ nie sú dlžníkmi nájomného alebo hrubo neporušujú dobré mravy v dome.
  Odst.3)
  Pokiaľ byt stratí v zmysle ustanovení §1 ods. 5 alebo 6 povahu služobného bytu prenajímateľ je povinný najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, kedy povahu byt stratil, uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, pričom platnosť nájomnej zmluvy na dobu určitú sa predlžuje až do jej uzatvorenia.

 • Pan “neznamy policajt” ma hlavne dost vysoke sebavedomie. Byt ma na prenajimanie, cize vedlasi prijem zabezpeceny a navyse sa s radostou vyhraza sudmi pri kazdej prilezitosti.

 • No, vždy sú po politicko-korupčnom správaní zodpovedných postihnutí nevinní, ktorí si teraz ani po splnení všetkých podmienok nebudú môcť byt odkúpiť! Lebo: padni komu padni, hlavne si zachraňujú tých “svojich”.
  Ako niektoré odpredaje fungovali v praxi ukazujú napríklad prevody bytu na Haburskej ulici v bratislavskom Ružinove. Vnútro ho v máji 2014 odkúpilo od okresného úradu za 56-tisíc eur a od júna 2015 ho za 45 eur mesačne prenajalo neznámemu policajtovi Martinovi Hluzákovi. Tak ako kážu vnútorné predpisy, dostal byt do nájmu najprv na určitý čas, a to na dva roky. Už v októbri rovnakého roka, teda po piatich mesiacoch, však s ním rezort podpísal dodatok k zmluve a nájom na určitý čas sa zmenil na neurčitý čas.
  Už štyri dni po tejto zmene potom ministerstvo podpísalo s “policajtom” zmluvu na predaj bytu, pričom kúpnu cenu stanovilo na 8200 eur. Na jedinom byte tak rezort v priebehu jediného roka prerobil vyše 48-tisíc eur.
  Nie všetci takto kupujúci sú verejnosti neznámi (Štátne byty odkupovali za pár eur -SME 15.12.19)
  Pozadie kšeftov s bytmi bude pravdepodobne omnoho temnejšie ako sa na prvý pohľad zdá, kšefty s nemovitosťami vždy vynášali, však páni ex-ministri. Bohužiaľ aby sa zachránili veľké ryby musia trpieť aj malé.
  Musia?

 • P. Fábry výborne zhrnuté……..najhoršia je zbabelosť hlavných funkcionárov……

 • Ja mám problém s bytom vyriešený, napriek tomu cítim skrivodlivosť, ktorá sa znova rieši a neschopnosť ministerstiev povedať svoje na obhajobu oprávnenosti odpredaja.
  Prečo? Lebo!
  Lebo aj NKÚ pracuje na politickú objednávku a rieši iba to, čo mu zadajú politici u moci.
  Teraz MO a MV vylialo vaničku aj s deckom. Namiesto zaoberania sa konkrétnym zistením zastavili veškerý odpredaj bytov aj tým, ktorí majú na to nárok. Veď jednou z populistických lákadiel (verbung) do armády a policajného zboru teda do štátnej služby, bola práve možnosť získania bytu pre toho kto sa upíše a podpíše zmluvu na povinné roky.
  Namiesto toho aby MO a MV riešilo prípady kde pochybili (vedome, nevedome?), ako ich uvádza aj NKÚ:
  -dvojizbový byt v bratislavskom Starom Meste s rozlohou 91,62 metra štvorcového ministerstvo vnútra predalo za 17.544 eur (pochybujem o tom žeby profesionálnemu vojakovi pridelili byt v Starom Meste s takou rozlohou bez politickej korupcie),
  -trojizbový byt v Martine ministerstvo vnútra zase predalo za 339 eur (?),
  -prijímatelia často dostali splátkový kalendár, kde im boli umožnené minimálne bezúročné splátky (?),
  -- služobné byty ministerstvo obrany a vnútra predávalo aj takým nájomcom, ktorí boli už 15 rokov po skončení služobného pomeru alebo dokonca žili v zahraničí (doložiť individuálne),
  NKÚ nezaujímajú lukratívne byty ktoré dostali politici za poslanecké lavice a už ich nevrátili a armáde by mali chýbať ako napr.:
  -nominant politickej strany Urban -2 roky štátny tajomník MO, byt na Vajnorskej do súkr.vlastníctva okamžite po nákladnej rekonštrukcii,
  -nominant politickej strany Sitek – 4 roky minister obrany, zariadený byt na Mierovej 1+4 od vojska.
  To sú iba dva príklady o tom aká rovná je spravodlivosť pre všetkých občanov.
  Záverom chcem povedať:
  Ministerstvo obrany SR v reakcii na zistenia NKÚ tvrdí že Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) postupovala pri predaji bytov v zmysle zákona.
  Aj ministerstvo vnútra si stojí za tým, že pri predaji bytov postupovalo podľa zákona. Odvoláva sa pritom aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR.
  Tak prečo zastavili aj oprávnený predaj bytov?
  Už náborovaní vojaci a policajti nebudu zvýhodnení o možnosť získania bytu a jeho odkúpenie po iks rokoch služby?
  Rozum zostáva stáť.
  PS: súhlas s článkami http://www.ozib.szm.com/Martancik.htm

 • Je to choré, že etrend (apod) zverejňuje články, ktoré vôbec nie sú založené na pravde, objektivite a širších súvislostiach. Stále nerozumiem odkiaľ NKÚ zobralo tvrdenie, že zmluva na dobu určitú v služobnom byte, nesmie byť v žiadnom prípade zmenená na dobu neurčitú……takýto rigorózny paragraf tam nikde nie je……

 • Pekný predvianočný víkend prajem všetkým. Patrí to aj tým, ktorí môžu za súčasnú situáciu v problematike služobných bytov na Slovensku. Som humanista, som Slovák a som občan. Iba pre stručné ozrejmenie všetkým, ktorí si v myslia , že všetko riadne pochopili po zverejnení článku napríklad tu https://www.etrend.sk/ekonomika/ministerstva-nezakonne-kseftovali-so-sluzobnymi-byty-stat-prisiel-o-miliony.html
  Nakoľko som priamo ,,postihnutý,, pozastavením prevodu vlastníctva mnou užívaného nájomného bytu, zaujímam sa o túto tému naozaj hlbšie a podrobnejšie. Z celkovej analýzy je vidieť, že tu máme jasný príklad pohľadu štátu na svojich občanov. Upozorňujem a jasne dávam do pozornosti, že stále hovorím o služobných bytoch. Aj laik už dnes vie, že táto téma je v nezáujme tých, ktorí nie sú do nej vtiahnutí. Ja som, bohužiaľ. V službe v armáde a teda službe vlasti, či štátu som menil byt viac ako 5 krát, teda teraz po ukončení kariérnej služby obývam už 6 byt.
  Po 21 rokoch, odkedy som v civile, sa tu niekto zobudí a začne tu riešiť odpredaj posledných ,,služobných bytov,, , ktoré mali, resp. majú nie len rezorty obrany a vnútra. Áno jednalo sa o tisíce služobných bytov, teda znovu opakujem, čo sa dnes deje? Že by chcel niekto znovu začínať spory o prednostné právo nájomcov na odkúpenie nájomného bytu a to štátneho, či obecného podľa zákona ? Nemusíme ani ísť ďaleko do histórie, popozerajte sa na webe. Veľmi ma zaráža skutočnosť, ako ľudia rýchlo strácajú pamäť. Nuž, ale ktože to bol ministrom obrany v napríklad v tejto kauze https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=362058 . Alebo nebol známy tento problém /odpredaj služobných bytov / aj inej politickej sile tej doby, ktorá na tú kauzu upozornila ? tu https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=361304 .
  Poďme ďalej. Čo súčasná politická elita v tejto otázke odkupovania služobných bytov ? Prečo napriek našej /nájomcovia bytov v Trenčíne, Armádna ulica/ snahe nedošlo na jednom z posledných rokovaní parlamentu konečne vyriešiť problematiku odkupu služobných bytov k spokojnosti všetkých? Nuž odpoveď je jasná, nie je politická vôľa. Lenže omyl , tá tu bola a je . Je otázne dokedy. Znovu upozorňujem, že hovorím o služobných bytoch a ich odpredaji. Zdokumentoval som tento chaos na viac ako 100 stranách textu a odkazov. . V pondelok bude pokračovať jednanie z právnou obcou na podanie žaloby na prvostupňový súd a Ústavný súd. Stále je tu však otázka -- Prečo?

 • Presne, ako píšete, najhoršie veci sa dejú, keď slušní ľudia mlčia……..len ťažko sa komunikuje s opačnou stranou, keď neodpovedá.
  Inak k tomu Ústavnému súdu:

  Kto je oprávnený podať ústavnú sťažnosť na ústavnom súde?

  Osobou oprávnenou (aktívne legitimovanou) na podanie ústavnej sťažnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „sťažovateľ”), ktorá tvrdí, že boli porušené jej základné práva alebo slobody zaručené ústavným poriadkom Slovenskej republiky vrátane ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, pričom k ich porušeniu malo dôjsť právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom orgánu verejnej moci a o ich ochrane nerozhoduje iný súd (čl. 127 ods. 1 ústavy v spojení s § 122 zákona o ústavnom súde).

  Kedy môžem podať ústavnú sťažnosť ústavnému súdu?

  Podľa § 124 zákona o ústavnom súde možno ústavnú sťažnosť podať do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť.

 • Dobrý deň,
  predpokladám, že cieľom tohto spoločného fóra je rozprúdiť komunikáciu ohľadom našich služobných bytov, poukázať na “nijaký” právny stav zo strany kompetentných orgánov, ale stále sa zhoršujúci “fyzický” stav našich bytov -- domov. Iste mi dáte za pravdu, že tento “nijaký” právny stav nevyhovuje predovšetkým nám samotným. Stávame sa akýmisi rukojemníkmi vo vlastných bytoch nie našim zavinením, možno len svojvôľou niekoľkých kompetentných, ktorí si menia zákony, záväzné právne nariadenia a vyhlášky každé štyri roky tak, ako im to práve vyhovuje. Možno že niekomu vyhovuje aj stav, že sme ticho …

 • Tak ako píšete p. Sýkora, niekde na nete som aj čítal tie predchádzajúce zápisy od NKÚ a ako aj ten posledný považujem za veľmi tendenčné, suché a bez prihliadnutia na okolnosti a iné možnosti……

  V Blave po roku 2001 založili vlastníci bytov občianske združenie a myslím, že do roku 2005 byty odkúpili, jednoznačne to postavili na diskriminácii a nerovnakom zaobchádzaní……..

  http://www.ozib.szm.com/

  Ak ste to ešte nevideli, sú tam celkom zaujímavé dokumenty…………

 • NKÚ v minulých rokoch riešil problematiku predaja služobných bytov pokiaľ som bol správne informovaný od právnika BARMO v rokoch 2004 a 2008 a predaj bytov naďalej pokračoval v daných podmienkach. Nájomníci v domnení že byt odkúpia v súlade so zákonom, ktorý platil pre viac ako 90% bytov predaných/ danú dohodu s BARMO sme podpisovali v roku 2002 a následne tesne pred odpredaním / si ho renovovali okná, linky,podlahy, kotlíky atď, vložili do bytov nemalé investície. Pokiaľ nám právo na odkúpenie bytov nebude umožnené a nestačí ani rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý odpredaj schválil podľa vyjadrenia MV SR a MO SR navrhujem odoslať spoločný dopis prezidentke SR a riešiť túto situáciu cestou ústavného alebo medzinárodného súdu.

 • Pri príležitosti predloženia návrhu koaličných poslancov č. v parlamentnej tlači 1734 týkajúcu sa zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tzv. podnikové byty), v snahe zmeniť platnú legislatívu, som koaličným poslancom zaslal aj návrh novely zákona č. 189/1992 Zb, ktorá by doriešila túto nepeknú situáciu okolo “služobných” bytov. Žiaľ zo 68 poslancov malo 9 plnú schránku a od zvyšných 59 nemám žiadnu spätnú reakciu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.