Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 Vážení kolegovia, priatelia a priaznivci,

Je tomu už 5 rokov ako som pre vás spustil tento portál www.bezpzlozky.eu . Z pôvodnej myšlienky že bude fungovať rok-dva, pokiaľ sa znovu nevráti do pôvodných koľají web www.zvazvojakov.sk, sa stalo 5 rokov. Za pozitívny prínos webu ZV SR do roku 2014 pokladám to, že napomohol aby široká vojenská aj policajná dôchodcovská verejnosť začala chápať, že ak sa má zabrániť diskriminácii určitej skupiny ľudí, tak napadnutá skupina sa musí vedieť účinne brániť formov verejného vyjadrenia svojho názoru v diskusii. Prišlo nové vedenie Zväzu a zrazu všetko bolo inak, diskusia členov k záujmovej oblasti bola zastavená, zavrela sa spätná klapku, pretože „čo ak“ sa budú členovia dožadovať svojich antidiskriminačných práv.

Preto začal svoju prácu tento komunikačný prostriedok, stal sa prostriedkom pre diskusiu širokého okruhu poberateľov VD a SD takmer zo všetkých rezortov štátnej služby. Naše webové stránky sú tu stále, predovšetkým pre záujmové skupiny osobitného sociálneho systému policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a starobných dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Z hlavného cieľa, podávať informácie a viesť diskusiu o histórii a aktuálnych otázkach bezpečnosti, vojenstva a legislatíve, sme sa najlepšie zhostili práve sociálno-právnych otázok – dôchodkového zabezpečenia.

Postupne sa vytvoril klub blogerov – odborníkov na dôchodkový systém, ktorému jednoznačne udával tón zosnulý Milan Kolen (vďaka mu za odvedenú robotu), ako i právne vzdelaní odborníci JUDr. Marián Ďurina, Jozef Kotulič, Ľubomír Dubeň, Michal Bartko… Pomáhali sme si aj navzájom svojimi diskusnými príspevkami k nastolenej problematike, svojimi poznatkami z reálneho života  pri realizácii príslušných zákonov v praktickom výkone. Poďakovanie patrí všetkým ktorí ste sa o tieto skúsenosti nezištne podelili.

Vstúpili sme aj do pripomienkových konaní k zákonom hromadnými pripomienkami, ktoré síce navrhované novely nezmenili ale nezostali bez odozvy, zostali sme v povedomí. Bolo to pracné ale stalo zato.

Naše priority boli a sú v tom, že Portál poskytuje neobmedzený prístup k článkom a komentárom na tomto webe, neobmedzený počet príspevkov v diskusiách, nepustí zobrazovanie online reklamy (bannery, videoreklamy..) na webe, dovoľuje bezplatné stiahnutie článkov rád právnikov a odborníkov z praxe a ďalšie vymoženosti, najmä však nezávislosť na štátnych inštitúciách a politických stranách.

Najnáročnejšie bolo a je udržať portál mimo politiky, keďže tá je všade a politické názory každého z nás môžu byť, alebo sú, diametrálne odlišné, veď často ani so súrodencami sa nevieme na niečom politickom dohodnúť. Politika je brutálny odbor, nemilosrdný, často sa v nej kradne a klame, vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Takže politický diškurz sa na tomto webe aj naďalej nepovoľuje i keď som si vedomý že mať odlišný názor neznamená, že už spolu nebudeme hovoriť, ale nie v anonymite  na webe.

Nie je cieľom tohto článku uviesť všetko čo sme za 5 rokov uverejnili, dokázali, koľkých sme uspokojili, to si môže každý náš záujemca naklikať, ide iba o pripomenutie si skromného, malého, okrúhleho výročia portálu.

Podľa odozvy ako aj finančnej podpory  (viac: Ako podporiť tento web?) budeme pokračovať aj v roku 2020.

Prajem zdravie a spokojnosť v roku 2020.

Ing. Pavol Bada, plk.v.v.
webmajster

5 Komentárov na WEB má 5.rokov:

 • Pri čítaní volebných programov som sa dostál k tomu, že jedna zo strán chce okrem iného zaviesť zmenu volebného systému, aby sa na Slovensku namiesto jedného volebného obvodu zaviedli štyri volebné obvody.
  Chcú tak zvýšiť hlas a váhu hlasu prirodzených regiónov Slovenska v Národnej rade.
  Tak s takým riešením by sa aj dalo súhlasiť, lebo niektorým poslancom už prirástla stolička k zadku a v NR budú obšmrndávať už piate volebné obdobie a akoby nič.

 • Peňazí je dostatok. toto nie je príspevok o politike, je o našich penziách.
  Necelých osem týždňov pred parlamentnými voľbami už ide do tuhého a politické strany v súťaži čaká rozhodujúce obdobie. To, ako účelne a efektívne minú svoje peniaze vyčlenené na kampaň, ukážu až ich volebné zisky. Ale už teraz vidieť markantné rozdiely.
  Kým Smer doteraz z transparentného účtu minul takmer 1,3 milióna, čo je skoro polovica maximálneho trojmiliónového limitu, KDH nepoužilo ani 200-tisíc eur. A rozdiel je aj v ochote, ako o minutých peniazoch informujú.

 • Prajem pekný podvečer,
  nazrel som opäť tu, na náš WEB a zrazu prečítam si , že už päť rokov odráža tento WEB mnohé myšlienky, predovšetkým bývalých priateľov v ,,zbrani,,. Je to malé, ale i veľké výročie. Mnohí si ani neuvedomujú, že naše pripomienky k spoločenskému dianiu na Slovensku majú veľmi veľký význam.
  Pozeral som si nedávno výročie vzniku ženijného útvaru v Seredi. Vyjadroval sa tam aj dnešný webmajster pán Ing. Pavol Bada, plk. v.v. Tento človek , bol vždy prítomný v ťažkých začiatkoch budovania a to v bývalej armáde , ale aj pri presadzovaní potrieb ,,vyslúžencov,, tu na tejto stránke. Ďakujem.
  Dovolím si vyjadriť poďakovanie za mňa, i tých, ktorí sem iba tak nazrú a v duchu duše pocítia, že stále môžeme vyjadriť niečo, čo nás trápi. Ale snáď i troška nostalgie a spomienok.
  Prajem nášmu WEBU veľa úspechov v snahe podporiť život bezpečnostných zložiek v krásnom Slovensku.

 • Všetkým, ktorí sa na tejto stránke vyjadrujú k aktuálnym problémom, alebo sa zapájajú do riešenia našich problémov želám pevné zdravie, čistú myseľ, chuť do života….. spokojný a lepší rok 2020 všetkým….

 • Prajem všetkým ŠNR 2020, aby ste všetci boli ešte dlhé roky zdraví, plní sily a pokiaľ možno spokojní.Užívajme si najpohodlnejšie roky nášho života.Nič nemusíme, všetko môžeme, keď chceme.PF -- 2020.