Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií
Česko si chce poradiť s domobranou cez držbu strelných zbraní, a nie cez trestnoprávny prístup.

České ministerstvo vnútra pred niekoľkými týždňami pripravilo reformný balíček zákonov riešiacich strelné zbrane. Obsahuje napríklad zákon zavádzajúci tzv. program streleckej prípravy. Tento program by mal účastníkom umožniť viaceré zaujímavé výnimky vo vlastníctve zbraní, zásobníkov, munície.

Zákon je náplasťou pre českú streleckú komunitu a spôsobom, ako do istej miery obísť prísnu smernicu Európskej únie o zbraniach z roku 2015. Súčasťou zmieneného balíka je taktiež zákon umožňujúci zákaz ozbrojených skupín polovojenského charakteru. O tomto zákone ste už pravdepodobne čítali ako o novom českom zákaze domobrán.

Česko obmedzí domobrany

Tento tzv. nadstavbový zákon má slúžiť ako bezpečnostné opatrenie na predchádzanie účasti potenciálne nebezpečných radikálnych jednotlivcov a “skupín” práve na programe streleckej prípravy. Formálna alebo neformálna “skupina” bude zakázaná a pokutovaná do výšky 200-tisíc Kč pri súbehu nasledujúcich podmienok. “Skupina” má paramilitárny charakter, snaží sa presadiť svoje politické, spoločenské, náboženské alebo iné ideologické ciele s použitím zbraní, má prístup k zbraniam alebo sa oň usiluje.

Zákon pôvodne spracovaný ministerstvom vnútra sa neskôr stal poslaneckým návrhom, pod ktorým sú podpísaní zástupcovia všetkých parlamentných strán. Návrh začiatkom januára tohto roku získal súhlasné stanovisko vlády a dnes čaká na prerokovanie a schválenie poslaneckou snemovňou.

Predchádzajúce pokusy českých domobrán hliadkovať s mestskou políciou, strážiť hranice, či organizovať branné dni na školách, naznačujú, že tento zákon má svoje vážne opodstatnenie. Neprekvapuje že návrh vyvolal veľký záujem médií a vášne anti-systémového spektra, ktoré pohotovo vygenerovalo celú sadu konšpirácií.

Z príčetnej strany kritikov zaznievajú výhrady najmä k vágnosti definície či obavy, že zákon bude v praxi bezzubý. Nech už sa situácia vyvinie akokoľvek, jedna z českých polovojenských organizácii Zemská domobrana už verejne ohlásila koniec svojej činnosti.

Slovenskí branci sú od roku 2017 zastrešení ako záujmová sekcia občianskeho združenia “Naša vlasť je budúcnosť”. Explicitnú zmienku o Brancoch v stanovách ale nenájdeme, pred rokom 2017 fungovali ako neformálna skupina. Slovenskí branci sa verejnosti predstavili ako apolitická občianska domobrana.

Združenie “Naša vlasť je budúcnosť” nesie zreteľnú politickú agendu a predseda organizácie politické ambície prejavoval v minulosti a netají sa s nimi ani dnes. Ich pôsobenie v uniformách, nácvik vojenskej taktiky či hliadky vo verejnom priestore môžu veľmi jednoducho vytvoriť mylný dojem, že ide o oficiálnu štátnu zložku.

Zo zákona občianske združenie nemôže byť ozbrojené, nemôže nahrádzať činnosť bezpečnostných zložiek a nemá žiadne oprávnenie pôsobiť v zmysle obmedzovania slobôd iných občanov. Inak povedané táto „domobrana“ má ruky zviazané za chrbtom a ešte si na nich sedí. To ale Slovenským brancom nijak nebráni sa prezentovať ako organizácia polovojenského typu, čo je určite lepší PR materiál ako občianske združenie. Príklad Brancov dobre ukazuje, aké jednoduché je mať niekoľko rozličných identít pre rozličné publiká.

Čo je na prístupe Českej republiky inovatívne, je prístup k problematike cez správno-právnu normu riešiacu držbu strelných zbraní, skôr než trestnoprávny prístup riešiaci extrémizmus. Navyše vytvorením štátom kontrolovaného programu streleckej prípravy ponúka istú alternatívu.

Sledujme preto pozorne ďalší vývoj, môže nám priniesť cenné lekcie.

Monitor z MATEJ KANDRÍK – FÓRUM