Vyberte stranu
  • Autor:MO SR – KOd
  • Foto:MO SR – Jakub Neubauer
  • Dátum:29.04.2020

Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes počas tlačovej konferencie spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Danielom Zmekom predstavil ďalší postup rezortu obrany v modernizačných projektoch bojových obrnených vozidiel 8×8, viacúčelových taktických vozidiel 4×4 a 3D rádiolokátorov.

„Viete, že som dlhodobo podporovateľom modernizácie Ozbrojených síl SR, pretože si to zaslúžia, ale najmä potrebujú,“ povedal na úvod minister obrany Jaroslav Naď. Zároveň potvrdil, že súčasná mimoriadna situácia spôsobená Covid-19 bude mať výrazný vplyv aj na obranný rozpočet. „Preto, a to chcem zdôrazniť, urobíme spoločne s náčelníkom generálneho štábu absolútne všetko pre to, aby každé jedno euro investované do modernizácie skončilo u vojakov,“ zdôraznil.

V súvislosti s modernizačnými projektami poukázal minister obrany na potrebu transparentnosti. „Všetko, čo nemusí byť utajené, bude verejné. Máte môj verejný prísľub,“ povedal s tým, že v tejto veci už uskutočnil aj reálne kroky. Zároveň podčiarkol, že jeho ďalšie kroky budú reflektovať aj potrebu systémovosti, pričom o možnostiach rokoval s vedením ozbrojených síl, expertmi na oblasť obrany, ale aj internými a externými kontrolnými orgánmi.

Projekt bojových obrnených vozidiel 8×8 považuje šéf rezortu obrany za manuál na netransparentnosť, ktorý navyše nie je v súlade so záväzkami Slovenskej republiky voči NATO o vybudovaní ťažkej mechanizovanej brigády. Vzhľadom na to sa rozhodol v tomto projekte nateraz nepokračovať. „Budeme intenzívne rokovať o budúcich záväzkoch ministerstva obrany voči medzinárodným partnerom v rámci tzv. cieľov spôsobilostí. Od výsledkov týchto vyjednávaní sa bude odvíjať aj budúcnosť projektu BOV 8×8. Určite však nebudeme obstarávať niečo, čo nie je v súlade s našimi záväzkami,“ povedal. Ak by sa na základe rokovaní rozhodlo o pokračovaní v projekte bojových obrnených vozidiel 8×8, dôjde k výraznému prehodnoteniu počtu vozidiel a riadnemu obstarávaniu vrátane subdodávateľov. „Žiadne tzv. inhausové zákazky pre „našu“ spoločnosť a obchádzanie verejného obstarávania. Toto obdobie skončilo,“ zdôraznil minister.

Minister obrany dnes oficiálne oznámil aj definitívne stop pre projekt viacúčelových taktických motorových vozidiel 4×4. „Projekt bol pripravený netransparentne, čo nakoniec potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Z tohto dôvodu ho zastavil, voči čomu sa ministerstvo v minulosti odvolalo. Dnešným dňom predložíme do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zrušenie uznesenia vlády o tomto projekte. Predpokladám, že aktuálna vláda SR sa s ním stotožní, čím projekt v tejto podobe definitívne zrušíme,“ upresnil s tým, že rezort obrany stiahne aj odvolanie na ÚVO. V prípade, že by sa v budúcnosti rozhodlo, že viacúčelové taktické vozidlá 4×4 budú potrebné, rezort obrany ich vyberie cestou riadneho a otvoreného verejného obstarávania.

Najvyššiu prioritu z hľadiska modernizácie techniky Ozbrojených síl SR má v súčasnosti obstaranie rádiolokačnej techniky. „Ak sa nemýlim, zostal nám už iba jeden jediný radar, ktorému však budúci rok končí životnosť. Radary teda naozaj nevyhnutne potrebujeme,“ povedal minister Naď. Odmietol však spôsob, akým chcelo túto techniku obstarať predchádzajúce vedenie rezortu. „Mal pripomínať medzinárodný tender, ktorý však prebiehal mimo pravidiel verejného obstarávania. Bolo voči nemu vznesených množstvo otázok a navyše aj medzinárodných sťažností,“ vysvetlil. Minister chce preto celý akvizičný proces realizovať tak, aby bol naozaj transparentný. Zároveň si vzhľadom na technický stav nemôže dovoliť zásadné časové zdržanie, aké by predstavovala nová súťaž. „Umožníme krajinám, ktoré sa zúčastnili procesu výberu radarov, aby podali ešte jednu finálnu ponuku. v priebehu najbližších dvoch mesiacov pripravia odborníci ako ozbrojených síl, tak ministerstva obrany požiadavky, ktoré by mal navrhovaný kompletný radarový systém spĺňať pre tzn. komplexnú ochranu vzdušného priestoru. Následne, keď budú tieto požiadavky spísané, ich v zalepenej obálke osobne odovzdám zástupcom veľvyslanectiev zúčastnených krajín a dostanú čas na predloženie finálnej ponuky,“ priblížil. Návrh na zmenu uznesenia vlády v tejto súvislosti dnes rezort obrany predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Postup ministra obrany v súvislosti s modernizáciou ozbrojených síl podporil aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Daniel Zmeko. „Ozbrojené sily dlhodobo indikovali potrebu prehodnotenia dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl, pretože nie je aktuálny a ani napĺňaný – časovo, zdrojovo a čiastočne ani obsahovo. Sme pragmatici a rozumieme, že sa zmenili aj podmienky financovania rezortu. Preto budeme musieť prioritizovať aj dlhodobý plán v jednotlivých častiach, no a v rámci toho samozrejme aj rozsahy jednotlivých akvizícii a potrieb ozbrojených síl,“ povedal. Zároveň avizoval, že ozbrojené sily budú aktualizovať svoje žiadosti na techniku a jej počty voči rezortu obrany. „Výzbroj, ktorú budeme požadovať bude v súlade s požiadavkami Aliancie a s tým, čo bude potrebné na napĺňanie úloh Ozbrojených síl SR v súlade s ústavou a zákonmi,“ dodal.