Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Prevzaté z TASR 7.mája 2020

Migranti zachytení na východe Slovenska.

Pri prehľadávaní okolia so služobným psom policajti našli dvoch štátnych príslušníkov Bangladéša, jedného v kritickom stave a druhého bez známok života.

Polícia na hranici s Poľskom zadržala v stredu (6. 5.2020) desať migrantov, jeden v snehovej búrke zomrel. TASR o tom informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická

Policajti hraničnej a cudzineckej polície v obci Zboj a mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru RHCP v Sobranciach v lese na vnútornej hranici s Poľskou republikou v katastrálnom územní obce Zboj v okrese Snina kontrolovali siedmich štátnych príslušníkov Bangladéša a dvoch štátnych príslušníkov Indie bez cestovných dokladov.

V uvedenej lokalite sa mali podľa Kopernickej nachádzať ďalšie štyri osoby. Vyhlásila sa pátracia akcia a o prípade polícia informovala aj hraničnú službu Poľskej republiky.

Pri prehľadávaní okolia so služobným psom policajti našli dvoch štátnych príslušníkov Bangladéša, jedného v kritickom stave a druhého bez známok života.

„Okamžite kontaktovali tiesňovú linku 112 s cieľom vyslania tímu rýchlej zdravotníckej pomoci. Na miesto nálezu mŕtvoly neznámej totožnosti privolali Horskú záchrannú službu so sídlom v Zboji. Posledné dve osoby zo skupiny zadržali príslušníci hraničnej služby Poľskej republiky na svojom území,“ doplnila Kopernická.

Štátny príslušník Bangladéša bol prevezený do nemocnice v Humennom, kde ho ošetrili a hospitalizovali.

„Skupina deviatich migrantov bola predvedená na policajné oddelenie v Zboji s cieľom zistenia totožnosti. Vykonávanie úkonov s cudzincami sa realizovalo v súčinnosti s národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii,“ doplnila Kopernická s tým, že cudzincov do ďalšieho rozhodnutia umiestnili na oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru v obci Zboj.

PS autora:
Policajti hraničnej a cudzineckej polície v obci Zboj a mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru RHCP môžu iba dúfať že o takých 10 – 30 rokov, až odídu do dôchodku, nebudú stíhaní napr. zdanením alebo odobratím dôchodku zato že si 6.5.2020 plnili služobné povinnosti v súlade s teraz platnými zákonmi pre narušiteľov štátnych hraníc.
Rovnakým spôsobom, bez rozhodnutia súdov o vine či nevine jednotlivca, ako sa to snaží dosiahnuť menej odborne vzdelaná časť súčasných politikov aj proti bývalým strážcom štátnych hraníc.

Dodatok:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473739
Medziiným aj ZLOŽKY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTIV RÁMCI ZBORU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI A FEDERÁLNEHO MINISTERSTVA VNÚTRA A ICH PREDCHODCOV
10.oddelenie pasov a víz okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, obvodné správy Zboru národnej bezpečnosti v Prahe a Bratislava, mestské správy Zboru národnej bezpečnosti v Brne, Košiciach, Ostrave a Plzni (1979 – 1990)
ĎALŠIE ÚTVARY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI
1.oddelenie (oddiel, referát) pasovej kontroly (1949 – 1955, 1966 – 1973, 1979 – 1990)
2.oddelenie (odbor) letiskovej kontroly (1972 – 1990)3.oddelenie ochrany štátnych hraníc (1979 – 1990)
1. sektor I/1 – operačný Veliteľstva Pohraničnej stráže (1950 – 1952)
2. sektor I/2 – spravodajský Veliteľstva Pohraničnej stráže (1950 – 1952)
3. odbor I/1 Hlavnej správy Pohraničnej a vnútornej stráže (1952 –
4. odbor I/2 Hlavnej správy Pohraničnej a vnútornej stráže (1952 –
5. spravodajské oddelenie brigády Pohraničnej stráže6. agentúrno-operatívne oddelenie brigády Pohraničnej stráže
7. spravodajské oddelenie práporu brigády Pohraničnej stráže
8. spravodajská skupina Pohraničnej stráže

5 Komentárov na Pohraničiari SR zasahovali:

 • Diskusie výsl. dôchodcov k Prog. vyhláseniu vlády SR na roky 2020-2024 /link APVV nižšie/
  V kuloároch výsl. dôchodcov (JBP -- jedna baba povedala ) sa vraví, že prípadný nový návrh zákona predkladaný opätovne do parlamentu by sa nemal týkať zdaňovania VD sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB u bývalých príslušníkov počas skúšobnej doby, taktiež do doby zdaňovania VD by sa nemali započítavať roky materskej dovolenky bývalých príslušníčok.Pri pripomienkovaní prípadného nového návrhu zákona by mali určite väčšiu váhu hromadné pripomienky občianskych združení ako celku napr. APVV -- ktoré bližšie informácie k Prog. vyhláseniu vlády SR na roky 2020-2024 uviedlo na svojej web stránke, príp. ďalších občianskych združení VD, ktoré by mali väčšiu váhu pred váhou pripomienok takto zdaňovaním postihnutých jednotlivcov.Je potrebné si počkať s čím navrhovatelia zákona v budúcnosti prídu a či nejaké zmeny v novom návrhu nastanú -- ak vôbec nastanú…
  Množstvo komentárov k tejto problematike je v rubrike tohoto webu: https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/

 • Doplnenie -- upresnenie
  • presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov.
  Použil som informáciu zo stránky APVV … https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/9-uvod/324-programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-obdobie-rokov-2020-2024

 • Na zamyslenie pridávam z úvodného článku v linku aj ďalšie útvary: Prog. vyhlásenie vlády (PVV) p r e s a d í . -- 50 % daň z VD už v prevahe zo služby tomuto štátu, chorým a imobilným starcom, niektorým už takmer aj nad hrobom, v minulosti slúžiacich v uvedenom širokom zozname útvarov FMV, MV, MO, PS, PaV, ZNV, časti GŠ FMNO a časti Hlavnej správy PSaOŠH, ŠtB ( XII.správa ŠTB, súčasti III.správy ŠTB, (napr. časť V.správy -- dnes ÚOÚČ a DM MV SR) atď., jednotne daň 50 % z poberaného VD .. a čo APVV a Policajné odbory, Služobné orgány MV, MO, SIS…? nič… ani slovo, ani protest na obhajobu ľudí vtedy slúžiacich v súlade so zloženou prísahou ľudu tejto republiky a štátu SR… niektoré útvary u mnohých príslušníkov slúžiacich naďalej po r. 1989 boli postupne premenované a títo príslušníci odchádzali do civilu aj po r. 2000 a odchádzajú dodnes… pod hlavičkou iných útvarov, ako začínali službu v uvedenom návrhu (nepodarku) zákona.Vymenované -- a niektoré už dnes aj premenované, ale ešte vždy fungujúce útvary /PS OŠH je novodobé ÚHCP P PZ, OPK sú OCP a OHK, pasy stále vydávajú útvary OR PZ, ŠTB sú SIS, NAKA a VOS pokračovať sa neoplatí) sú v linku: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473739

 • Re.: na pplk v.v. Milan Schauhuber,
  Vážený pán pplk.vv.
  ak máte Vy osobne také vedomosti, že niekto z radov býv. PS prikazoval zadržané osoby brutálným spôsobom usmrcovať či roztrhať psami a údajne že v PS ako jedinej…sa podobných akcií uskutočnilo neúrekom… Tak predpokladám, že ako zodpovedný vyššší dôstojník vo Vašej hodnosti viete čo máte robiť a ako konať, teda podať na konkrétne osoby menovité trestné oznámenia a počkať si na rozhodnutia súdov. V opačnom prípade svoje poznámky stavate na piesku a na správach JBP /jedná baba povedala/. V PS dodatku k tlačovej správe autor iba vyslovil svoju mienku k predmetnému incidentu na št. hranici a to rovnako ako Vy, ale na rozdiel od neho Vy tvrdite o usmrcovaní a trhaní psami a to je sakra rozdiel. Tak teda konajte, ako je Vaša povinnosť a neprovokujte.

 • Nepovažujem PS autora za korektné. Snaha niektorých osôb o odňatie spomenutých dávok sa nevzťahuje na radových príslušníkov PS, ale na tých, ktorí prikazovali zadržané osoby brutálnym spôsobom usmrcovať, či roztrhať psami. A tu je potrebné dokonale vážiť, vieme, že v PS ako jedinej, ktorá mala tieto možnosti, sa podobných akcií uskutočnilo neúrekom! :negative: