Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií


Zakladajúce valné zhromaždenie VOJENSKÉHO VETERÁNA BRATISLAVA sa uskutočnilo 8. júna 2015 z podnetu plk. v.v. Pavla Badu a plk. v.v. Jaroslava Juneka.
História tak zaznamenala už 5. výročie existencie združenia, ktoré vzniklo z predchodcu ZV SR – klub Bratislava.
Na 2. valnom zhromaždení 14.septembra 2015 bola zvolená RADA o.z. VOJENSKÝ VETERÁN:
plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda, štatutár,administrátor),
plk.v.v. Dr. JUNEK Jaroslav  (podpredseda),
plk.v.v. SOBEK Milan (podpredseda),
plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen),
plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (člen-hospodár),
plk. v.v. Ing. KAYSER Juraj (revízor)

Na 3. Valnom zhromaždení dňa 17. marca 2016 bola RADA doplnená:
plk.v.v. KVAČKAJ Ivan (hovorca),
mjr.v.v. Štefan CHŇAPEK (administrátor),
plk.v.v. Ing. MEJZLÍK František (revízor)

     Vznik Vojenského veterána Bratislava (ďalej len „VVB“) bol determinovaný dvoma skutočnosťami. Prvou bol vtedajší vývoj v ZV SR, ktorý vyvolával vážne pochybnosti o ďalšom smerovaní organizácie, ktorá mala obhajovať záujmy vojakov vo výslužby a klubov. Vo vedení ZV SR sa dokonca objavoval názor na jeho transformácia na odborové združenie. Druhou skutočnosťou bola objektívna nutnosť pokračovať v tradícii založenej 1. bratislavským spolkom vojenských veteránov v roku 1876 vo Svätom Jure. V roku 1934 vznikol Spolok vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika v Rači a v roku 1936 bol založený bývalými legionármi Spolok vyslúžilých vojakov č.18 gen. M. R. Štefánika v Lamači. Vyslúžilci rovnako ako v minulosti potrebujú nájsť svoje miesto v spoločnosti a podporu širokej verejnosti. V akej miere sa podarí naplniť stanovené ciele je v mnohom závislé aj od veteránov samotných.

     Činnosť VVB bola hneď od začiatku smerovaná na udržiavanie a rozvoj vojenských tradícii a na oblasť sociálneho zabezpečenia. Cieľom občianskeho združenia VVB bola podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni v oblasti osvetovej, kultúrno-spoločenskej, rekreačno–športovej, sociálnej a zdravotnej prevencie. Združenie malo presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti pre zmenu vzťahu spoločnosti k vojenským veteránom, zabezpečenie stability a zlepšovanie  podmienok ich sociálneho zabezpečenia, zapájania sa do spoločenského života a pracovného procesu po odchode do výslužby. Za svoju morálnu povinnosť voči obetiam vojen a tým, ktorí bojovali za našu slobodu a mierový život pokladá udržiavanie a šírenie hodnôt spojených s národno-oslobodzovacím zápasom, budovaním demokratického charakteru Slovenska a ochranou mieru. Bratislave, hlavnému mestu Slovenskej republiky bude poskytovať pomoc pri rozvíjaní vojenských tradícii a uchovávaní vojenských pamiatok a pamätihodností.

     Pokračovalo sa v novej tradícii založenej v roku 2010 na vojnovom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch pod názvom „Červené maky“ k Dňu vojnových veteránov a „Pochod Slavín-Malý Slavín“. Manažérom Červených makov bol podpredseda VVB Jaroslav Junek. Od roku 2013 sa Červené maky organizovali v spolupráci s MO SR. Po vzniku VVB sa založila tradícia pochodu Slavín-Malý Slavín, ktorý organizovali Juraj Kaiser a Jozef Podmanický. K 70. výročiu bojov na Dukle VVB uskutočnil  úspešný zájazd do Banskej Bystrice a na Duklu. V sociálnej oblasti sa VVB snažil pokračovať v úspešnom boji za výsluhové a starobné dôchodky. K propagácia činnosti VVB prispela aj webová stránka Fórum bezpečnostných zložiek, ktorej editorom je Pavol Bada. Pri hodnotení 5 rokov je možné konštatovať, že vznik a činnosť VVB potvrdili opodstatnenosť a správnosť rozhodnutia jeho zakladateľov vytvoriť združenie, ktoré by v kontexte historických súvislostí a aktuálnych požiadaviek bolo majákom pre smerovanie vojenských veteránov a obhajcom dôstojných podmienok pre ich život po ukončení aktívnej vojenskej činnosti.

Autor článku: J. Junek

Fotografie vo fotogalérii: I. Kvačkaj

Viac z obdobia založenia VVB nájdete tu:
https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2016/04/Spravodaj-01-2016.pdf

Fotogaléria:
https://www.bezpzlozky.eu/2016/04/spravodaj-vojenskeho-veterana/ Fotogaleria z 3. VZ . pdf

Ďalšie články o VVB na fórume bezp. zložiek kliknuť tu:
Vojenský veterán BA

3 Komentáre na 5. výročie vzniku združenia Vojenský veterán Bratislava:

 • Chceme sa poďakovať autorovi článku za jeho zverejnenie.
  Oceňujeme že aj keď už nie je našim členom takmer 3 roky, tak nezabudol na nás. Občianske združenie vojenský veterán Bratislava úspešne napreduje aj po roku 2017. Veď sme takmer strojnásobili našu členskú základňu a o našich aktivitách sa môžu naši členovia a sympatizanti dozvedieť na našej webovej stránke http://www.vojvet.sk. Sme akceptovaný doma aj v zahraničí.
  Na 5. výročie vzniku sme nezabudli. Pripravili sme rôzne akcie, medzi inými aj ocenenie našich členov, ktorí majú 5 ročné členstvo, ktoré boli v programe VZ v mesiaci marec 2020. Bohužiaľ pandémia nám zatiaľ prekazila tieto plány
  My sa nevenujeme webovým stránkam ZV SR a ani iných občianskych združení aj keď im prajeme veľa úspechov. Z toho dôvodu vyjadrenia terajšieho vedenia ZV SR a iných občianskych združení sú pre nás nezaujímavé až irelevantné.
  Naše OZ má rok podpísanú dohodu o spolupráci s MO SR na dobu neurčitú. Táto dohoda rieši aj možnosti výpovede. Po konzultácii s MO SR sa nateraz nič také nechystá. Je pravdou, že MO SR chystá ku koncu roka 2020 stretnutie so všetkými občianskymi združeniami a tam sa budú riešiť prípadné problémy. Veríme, že v našej úspešnej spolupráci s MO SR budeme pokračovať. Poznamenávame, že 4 roky sme nemali dohodu a napriek tomu spolupráca bola úspešná.
  V súčasnosti pripravujeme uzavretie súčinnostnej zmluvy s ďalším občianskym združením, čím by sme chceli ešte úspešnejšie zastupovať záujmy výsluhových dôchodcov.
  Prajeme všetkým čitateľom tejto webovej stránky hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody a dobré zvládnutie momentálnej zdravotnej situácie.
  Rada o.z. Vojenský veterán Bratislava

 • Nepolevil VVB ve sve aktivite pro vojenskou a civilni verejnost?
  Když se dočtu na portalu ZV SR :
  “Dňa 27.7.2020 sa v priestoroch ministerstva obrany SR uskutočnilo neformálne stretnutie ministra obrany SR za prítomnosti Štátneho tajomníka MO SR s predstaviteľmi vybraných organizácií a združení, s ktorými má MO SR podpísanú dohodu o vzájomnej spolupráci. Z občianskych združení, ktoré majú v štatúte starostlivosť o sociálne zabezpečenie svojich členov, boli prítomní predstavitelia dvoch združení: Klub generálov, ktorý reprezentoval jeho predseda genmjr . v.v. Ing. František Blanárik a Zväz vojakov SR ktorý zastupoval štatutár ZVSR plk.v.v. Ing. Ján Paulech.”
  “Minister obrany SR Jaroslav Naď zdôraznil že cieľom je udržiavať dialóg s vybranými združeniami a organizáciami za účelom presadenia vzájomného konštruktívneho prístupu a transparentnosti pri realizácii úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR. Predmetný dialóg chce udržovať s takými organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré chránia a presadzujú záujmy veľkého počtu členov alebo svojimi aktivitami a činnosťou napomáhajú riešiť problematiku obrany a bezpečnosti z rôznych aspektov, vrátane pozitívneho vplyvu na výchovu mládeže v oblasti brannosti”.
  V této souvislosti podotkl, “..že okrem ZVSR, ktoré zaslalo písomné vyhodnotenie dohody o vzájomnej spolupráci, všetky organizácie a združenia prejdú do konca roka auditom ich činnosti zo strany MO SR. V takom prípade predpokladá, že na menej združení a organizácií pripadne viac finančných prostriedkov od roku 2021”.
  Počas diskuse vyplynuli požiadavky účastníků na prehodnocení “… obsahu dohôd o vzájomnej spolupráci z hľadiska zamerania danej organizácie, pričom niektoré body dohody o spolupráci budú rovnaké avšak sa v bodoch dohody musí objaviť špecifickosť zamerania danej organizácie alebo združenia”.
  Zajímavý pro VD a profesiální vojaky je závěr MO: “Minister v odpovedi poukázal na zámer vytvorenia funkcie vojenského ombudsmana a odmietol myšlienku organizácie PrV v podobe sociálneho partnera, avšak ubezpečil opakovane že v sociálnom resp. výsluhovom zabezpečení poberateľov VD sa v tomto volebnom období neplánujú žiadne zmeny, ktoré by mali negatívny dopad na VD a pripomenul, že v danom období sa taktiež neplánuje žiadny zásah do platov PrV”.
  Já bych se zeptal rady VVB :- to vám bylo tak zatežko vypracovat hodnocení (SPRAVODAJ)činnosti VVB a zaslání na MO SR?
  Protože vám fandím, ptal jsem se nato jenom ze zajímavosti v mém komentáři na tomto webe: https://www.bezpzlozky.eu/2016/04/spravodaj-vojenskeho-veterana/ mjr.(v.v.)Ing. Hanes Karel napísal: 19. októbra 2019 v 22:48 -- odpověd jsem žel nedostal.
  Přátelé VVB -- i nadále Vám držim palce! Schopte se! Máte ideu, upresnete si aktualní cíle a dejte víc aktivity..

 • Je len na škodu, že si na takéto výročie nespomenula Rada VVB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.