Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Dnes bol zverejnený na HS článok Zoltána Kelemena, ktorý sa venuje zavedeniu inštitútu vojenského ombudsmana.


Ombudsman má chrániť ľudské práva a oprávnené záujmy vojakov. Prepáčte, ale nebudem používať pomenovanie vojenský personál. Nepáči sa mi zavádzanie importovaných názvov. Jeho pôsobnosť by mala siahať výlučne do vnútra rezortu a nemala by zasahovať do činnosti iných orgánov. Mal by mať vysoký morálny status a pozitívny kredit u vojakov a znalosti z oblasti bezpečnosti a obrany.
Inštitút vojenského ombudsmana by mal byť zavedený v druhej polovici roku 2022.

V tejto súvislosti by som chcel poznamenať, že myšlienka vojenského ombudsmana nie je nová. Bola v minulosti riešená ako prijateľnejšia alternatíva vojenských odborov. Touto myšlienkou sme sa zaoberali najmä vo Zväze vojakov SR (2012-14) v dobe keď Klub Bratislava bol členom ZVSR v súvislosti s ochranou ľudských práv a záujmov vojakov.
Tento inštitút sme vnímali najmä vo vzťahu k profesionálnym vojakom, ale aj vo vzťahu k vojakom vo výslužbe pri riešení problémov sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Preto je potrebné privítať diskusiu o postavení a pôsobnosti vojenského ombudsmana a jeho zavedení v rezorte obrany. Veď inštitút ombudsmana je zavedený vo viacerých oblastiach života spoločnosti a prináša pozitívne výsledky. Ombudsman(ka) kompetenčne nemôže zasahovať do rozhodovania iných organov, čo však neznamená že s inými organmi nemôže komunikovať a kriticky sa vyjadrovať k porušovania práv, žiadať nápravu a navrhovať príslušné zmeny.
Súhlasím s tým, že by mal mať prehľad o problematike rezortu obrany. Najmä však o podmienkach života vo vojenských útvaroch, kde sa prejavujú problémy najvypuklejším spôsobom. Riešenie týchto problémov často determinuje aj záujem o vojenskú službu.
Nemyslím, že by to mal byť teoretik, ale človek z praxe, ktorý nebude sedieť v kancelárii na ministerstve, ale pracovať predovšetkým v „teréne“. Už vôbec si neviem predstaviť, kto bude ombudsmana vyberať.
Mala by to byť osobnosť ktorú vojaci poznajú, dôverujú jej a má rešpekt aj u vedenia MO SR a na GŠ OS SR.

Jaroslav Junek
veľmajster

Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave
www.cpdba.eu, facebook/cech puškárov a delostrelcov

37 Komentárov na Budeme mať vojenského ombudsmana?:

 • Dobrá vec.
  Podporujem vytvorenie funkcie ombudsmana.
  PS: …a keď by sme mohli dovoliť niekoho navrhnuť, tak po konzultácii so slúžiacimi priateľmi sme dospeli k menu nedávnemu ZNGŠ gen. Macka, možno je to fnccia pod jeho úroveň pretože má na viac, ale do rozbehnutia tejto funkcie by sa mohol obetovať a podielať. Poznáme ho z jeho aktívnej činnosti, mal najvyššiu bezp. previerku, vedel nám vždy poradiť a pomôcť, osobne získal veľké skúsenosti v súboji s bezprávím a právnou nespravodlivosťou ktoré by boli bezpochyby jeho plus.

 • m
  Myšlienka zavedenia inštitútu vojenského ombudsmana nieje nová, zaoberali sa ňou najmä vo Zväze vojakov SR, v čase pred šnemom a nástupom Šveca do funkcie prezidenta, ktorý sa zmohol akurát tak na zorganizovanie fotbalového zápasu profesionálov v Žiline. Ten túto a iné progresívne myšlienky na viac rokov úplne autokratický zabil, našťastie nie všetky. Zväzová rada ako produzkt demokracie zostala a pomáha udržať spolok klubov pokope, nebyť tejto rady už by bolo po činnosti zväzu.
  V súvislosti s ochranou ľudských práv a záujmov vyslúžilcov a vojakov mala vtedy silné postavenie Sociálno-právna(zdravotná) komisia ZVSR. Predsedom bol Jaroslav Junek, členmi Ľubomír Dubeň, Maríán Ďurina, Milan Kolen atď. V tom období sme zaznamenali nevyberané útoky niektorých politikov na výsluhové dôchodky a na súbeh poberania výsluhových a starobných dôchodkov. Právne nároky na dôchodkové zabezpečenie ako posledný bonus ohodnotenia náročnej služby vojakov a zmiernenia sociálnych dopadov po ich nedobrovoľnom odchode z OS SR boli ohrozené. S týmto sa stotožnila prevážna väčšina členov zväzu a SPK mala obrovskú podporu aj medzi nami nečlenmi zväzu. Je preto prekvapujúce že teraz, keď myšlienka ochrancu práv sa dostáva do popredia záujmu nového ministra obrany, sa najdu jednotlivci snažiaci sa odmietať aby aj zo zákona vojak alebo vyslúžilec mal oporu a bol chránený. Aj táto diskusia ukazuje na úroveň niektorých z nás, ako sa sami seba dokážeme ničiť a sebapoškodzovať (ako by u niektorých stále platilo “čím horšie, tým lepšie”). Neuveriteľné.
  Podporujem vytvorenie funkcie ombudsman, bola by pomoc nám všetkým a patrí to do demokratickej spoločnosti.

 • Podľa linku nižšie a posledného príspevku v ňom tento web pravdepodobne skončí svoju činnosť k 31.12.2020.Vďaka aj za to, čo sa doposiaľ prostredníctvom neho -- aj iných webov v prospech nás poriešilo… V otázke ombudsmana sa prikláňam k riešeniu, ktoré opísal vo svojom komentári Lubomír Dubeň napísal: 3. septembra 2020 o 9:34.Občianske združenia silových rezortov už majú s podobnou činnosťou svoje praktické skúsenosti.

 • Sme presvedčení o tom že vojenským profesionálom aj vyslúžilcom-veteránom a pozostalým po nich by pomohlo zavedenie oficiálnej funkcie OMBUDSMANA.
  Preto ferikám napísal: 1. septembra 2020 v 10:52 dávame podporu :good: :good: :good:

 • Nechodíme na tento porzál, ale budeme, dostali sme sa tak aj k článkom ktoré nás zaujímajú aj ako budúcich dochodcov. Prečítali sme si článok na http://doko.blog.sk/, je tam pravdivo popísané ako fungujú obhajcovia inde. Vďaka doko. http://doko.blog.portal.sk/detail-na-slovensku-bude-vojensky-ombudsman-.html?a=65c82ab25705453b5bbe34b6c864e9b5
  Podporujeme vytvorenie funkcie ombudsman v ASR, odmietame post.. názory a strašenia aká to bude záťaž na štátnu kasu, dôchodky určite by nemali byť oslabené.
  :good:

 • Je v celku jedno aký názov bude mať funkcia ombudsmana, dôležité je že táto úloha sa dostala aj do programového vyhlásenia terajšej vlády a znie takto: „V záujme lepšej ochrany profesionálnych vojakov vláda vytvorí inštitút vojenského ombudsmana”.
  Som rád že táto otázka bola otvorená aj na portáli bezpzlozky.eu, diskuzia by mala byť hlavne za účasti odbornej verejnosti = výber, náplň funkcie, povinnosti, zodpovednosti, odvolanie atď.
  Podpora funkcie na tomto portáli, až niekoľkých starších kolegov jednotlivcov, je potešujúca i keď mnoho profesionálov sem nechodí nakoľko sa tu riešia iba bolesti starších vyslúžilcov a profesinálov dôchodky zatial dvakrát nezaujímajú (žial).
  ferikám: 1. septembra 2020 v 10:52 :good:
  Držím palce a podporujem vznik funkcie OMBUDSMAN.

 • Vážení priatelia,

  nie som si istý, či “vojenský ombudsman” je to pravé orechové. V niektorých organizáciách už odstúpili od tejto myšlienky a riešili to inak, ombudsman už nefunguje. Dnes sa snažia ho nahradiť “Inštitútom alternatívneho riešenia sporov”. Je to však na odbornú diskusiu a som rád, že Vás to zaujalo.
  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, bývalý vojak z povolania

 • Pre Milan Faltín
  Určite sa nemýliš, plný súhlas

 • Niektorí tu opakujete aj niekoľkokráť svoj názor, akoby ste mali strach že váš hlas sa do neba nedostane.
  Ja svoj názor napíšem iba raz a trvám na ňom, som zato aby bol zriadený inštitút ochrancu práv, na ktorého sa bude môcť obrátiť každý slúžiaci, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu vojenskej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.
  preto ombudsman v ASR = ÁNO (dajme šancu vyslúžilcom aj slúžiacim a nebuďme tupelá).
  Pre ferikám : :good:

 • Chlapi, o čom sa to tu dohadujeme? O vojenskom ombucmanovi? No keď je to v mode u západných armád, tak prosím- nech si mladíci vybojujú a zvolia túto fciu-aby ani ASR nebola pozadu za europským, resp. svetovým trendom. Koniec koncov majú už poľných kurátov (my sme mali politrukov), tak nech majú aj neznabohovia dakoho.Ale my “starešinovia”? No nech mi dakto vysvetli na čo nám bude, dajaký ombucman? Asi len na houby a naviac. Veď z nás starších chlapov (ale aj žien, čo dobrovoľne slúžili v armáde) je , lepšie povedané bol každý vojakom. Od vojaka základnej služby,ktorý vo veku 18 rokov narukoval, po armádného generála- samozrejme mimo pár jedincov-modroknižkárov- čo sme podliehali brannej povinnosti. Teraz, na penzii, už však vojaci nie sme. Sme keď sa nemýlim tzv. nekombatanti. Tak načo nám je vojenský ombucman? Nestači nám pani Patakyova- ktorú aj tak nikto neberie na vedomie- keby bolo dačo treba? Alebo sa mýlim?

 • Dovolím si upozorniť podporovateľov ako aj nepodporovateľov, že používanie symbolov, emotikonov a prirovnaní, podľa zavedených zásad nemusí byť uznané ako dôkaz za alebo proti, pri posudzovaní sú rozhodujúce plnohodnotné slová.
  Ja už dávno (od 2004) podporujem zavedenie fncie ombudsmana v ASR.
  Pre ferikám: ferikám napísal: 1. septembra 2020 v 10:52 :good:

 • Súhlas s ferikám napísal: 1. septembra 2020 v 10:52 :good: , ako aj Lubomir Duben napísal: 3. septembra 2020 v 9:34 :good: ,
  Pre “starešinov”: my mladší, ani my nie sme naivní ani hlúpi aby sme si mysleli že ochranca práv za nás vyrieši probblém, to určite nie, potrebujeme podporu ktorú doteraz v demokratickej spoločnosti nemáme, spolčovavanie v rôznych rádoby organizáciach, združeniach, kluboch, ktoré budú “akože” riešiť naše problémy sa nemienime. Však skuseností s týmto “združovaním”máte aj vy páni starších ročníkov (najstarších ročníkov), alebo či si myslíte že schôdzka raz za čas alebo výlet do prírody na “guľáš” je to čo nám chýba? Nie, potrebujeme inú pomoc.

 • Myslím si, že by to mohlo fungovať. Moja predstava je, aby sa ombudsmanom stal bývalý aktívny vojak-veliteľ, ktorý sa osvedčil aj neskôr v práci v občianskych združeniach. Napadá mi napríklad bývalý NGŠ gen.Vojtek. Samozrejme jeho tím by mali tvoriť najmä dobrovoľníci z jednotlivých ČVO.
  Ak by tento inštitút nefungoval, vždy sa dá zrušiť.

 • Podporujeme to: ferikám napísal: 1. septembra 2020 v 10:52
  :good: :good: :good:
  Čím skôr bude obhajca práv vojakov, tým bude armáda morálne silnejšia.

 • Nie do diskusie, do života Vladimír. Hlavne toho profesného…

 • Pán Kotulič dobré vysvetlenie do diskuzie, ďakujeme.
  ferikám: :good: :unsure: :good:

 • Pre ferikám: :good: :good: :good: :good:
  PS: ty o voze, oni o koze (to znamená: nemame protirečiť zabehnutej “starešine”)

 • Feriké , už sa Vám to mieša jedno s druhým ,bol ste to vy ,kto žiadal pisateľov k niečomu,ja som len odpovedal ,kde sa máte obrátiť.Prosím nevkladajte tu nepravdy a fabulácie.

 • Dovoľte aj mne vyjadriť svoj názor. Zaujímave je sledovať ako sa k danej problematike vyjadrujú vyslúžilci a ako aktívni prof. vojaci. Stručne sa dá povedať, že od jednej krajnosti k druhej, a to aj napriek tomu, že asi nikto ani netuší, čo by malo byť skutočnou náplňou práce vojenského ombudsmana. Stačí spomenúť také prozaické otázky. Kto by ho menoval, komu by bol podriadený, kto by ho platil, komu by sa zodpovedal, aká by bola jeho úloha mimo mierového stavu, boli by jeho zistenia pre niekoho aj záväzné alebo len odporúčajúce atď. ? Jedno zistenie je ale skutočne holý fakt. A to, že dnešní prof. vojaci nevedia s kým a ako majú riešiť služobné problémy, ak sa dostanú so právneho stretu so svojimi veliteľmi, a to preto, že vlastne nikomu na pracovisku neveria. Buď preto, že sú málo právne podkutí, alebo že sa boja ozvať sa. Na prelome rokov 1989 až 1990 som bol pri zakladaní Zväzu vojakov ČSĽA. A toto bol kardinálny problém ako vyriešiť oponentov veliteľom. (po zrušení str. a pol. orgánov) Vyriešilo sa to tak, že aktívni prof. vojaci si založili jednu nepolitickú a nestranícku organizáciu, ktorou bol Zväz vojakov ČSĽA. Až oveľa neskoršie sa do tohto procesu zapojili aj vojenskí vyslúžilci. Dnes je to naopak. Poučenie z vtedajšej doby ale ostalo. Totiž, aj vtedy si mnohí velitelia mysleli, že s nejakým zväzom sa nebudú vôbec baviť. Aj preto bolo treba postaviť im nejakú protiváhu. Vyriešil to vtedajší minister obrany, ktorý po konzultácii s prípravným výborom zväzu, vydal svoj rozkaz v ktorom presne určil mantinely pre veliteľov ale aj pre členov zväzu. Ak by aj dnes platil podobný rozkaz, určite by bolo viac prof. vojakov v terajšom zväze vojakov -- lebo by videli, že im pomáha, a mnohí velitelia by asi zodpovednejšie dodržiavali zákony a predpisy. A nemusel by pri tom byť ani ombudsman. Stačí tak málo. Byť jednotní a dohodnúť sa.

 • S Vami kolega ferikám je ťažko.Ako ja už len môžem niekoho lustrovať keď som už dávno dôchodca.Aj VD, aj SD.Aspoň teda podľa písomných rozhodnutí z príslušných št. orgánov.Ale ako dôchodcovi mi ešte tak trochu slúži pamäť, tak som si takto spomenul.Veď, preto som dal aj iné rubriky, aby to nebolo iba o problémoch ktoré Vás nezaujímajú.Prípadne nezaujímali predtým, resp. ste o nich nevedel.Nič v zlom -- ale slovo lustrácia je pre mňa prisilné.Nemôžem za to, že ak mi náhodou vyšiel čas, bol som na weboch a aj komunikoval s kolegami dôchodcami, prípadne ešte aj činnými v službe od doby pred ukončením webu ZV SR, kde sa riešili najmä problémy vyslúžilcov./VD aj SD/No, ale to som dal iba mimo tému -- k tým lustrákom.Je to nezmysel.Ctím si názor každého jednotlivca.

 • Ja som bol ešte pred napísaním môjho komentára presvedčený že táto diskuzia je o ombudsmanovi a preto som napísal svoj názor. Asi je to tu iba pre vyvolených a naviac vidím že už som aj lustrovaný pánom Palfim že koľkokráť som písal alebo nepísal na tomto portály. No dobre, nepísal som, do dôchodkov sa neinteresujem tkža nebolo o čom. Teraz je to o veci “ombudsman” a táto otázka aj slúžiacich zaujíma. Pár jednotlivcov je tu proti alebo sa vyjadruje rozpačito, ja nikomu neprikazujem ako píše ten pán Fusek že ako má alebo nema podporiť, neviem kde nato prišiel.
  Prosím aby ste zmenili názov tohoto webu ak sem môžu písať iba vyvolení, ja som o potrebe ombudsmana presvedčený, tak túto myšlienku podporujem. Argumentov priamo zo života slúžiacich je viac ako dosť, vulgarizmy nepoužívam a politiku vo forme nadávok na súčasnú vládu nepoužívam.

 • ferikám: dobre si to vystihol, toto je o ombudsmanovi a nie o úplatku od bosa vo forme trinasteho dochodku, ani o útokoch na terajšiu vládu ako to píše uvádza Peršala.
  Za kolegov: good: :good: :good:

 • Feriké , táto stránka bola vytvorená viac pre vyslúžilcov ,aktívni mali svoje stránky.
  Nieje na mieste niekomu niečo prikazovať , každý si môže povedať svoj názor , vyžalovať sa ,….. .
  Navštevujte stránky kde sa riešia problémy slúžiacich. Nezabudnite , že aj vy raz budete vyslúžilec
  Potom si spomeniete na dnešný deň.

 • ferikám napísal: 2. septembra 2020 o 9:04
  Áno, sú tu už medzi nami aj generačné, aj viac generačné rozdiely -- hoci problematiky na seba nadväzujú a prelínajú sa.Ale doba sa vyvíja, ťažko je porovnávať. Nemyslím si, že po r. 1989 mal ešte niekto pokračujúci v služobnom pomere príslušníka nejakú stranícku knižku, či za chrbtom stranícku organizáciu… (polícia mala policajné odbory) a aj my sme boli počas služobného pomeru apolitickí. Pod týmto nickom ste počnúc včerajškom napísal prvýkrát, ak ste sa už niekedy verejne vyjadril… (ak sa nemýlim),
  ale ak máte záujem pozrite tiež iné rubriky, kde boli riešené problémy aj s dnes slúžiacimi príslušníkmi.Síce v sporadickej miere.Ale boli.Sú na webe.Nie je pravdou, že to bolo iba o valorizácii -- nevalorizácii VD a 13. dôchodkoch.Prajem Vám aby ste raz nemuseli (mladšia generácia -- hoci máte pravdu, nemáte to v službe a živote jednoduché) riešiť problémy ako riešia terajší vyslúžilci -- najmä starší ľudia… napr. mať podľa zákona nárok na VD + SD a následne SD protizákonne nemať priznaný a vyplácaný.
  viac:
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
  Návrh Zákona o št.službe
  Poradenstvo
  Prajem všetkým pekný deň

 • starí páni, o inom neviete iba o svojich valorizačnych príbehoch, absolutne nie sme na rovnakej vlnovej dĺžke, ešte i to zvýrazníte koľko to bude stáť finančne, ale koľko stojí kaplan ktorého my nebirmovaní nepoužívame? Ako vieme z vášho rozprávania Vy ste mali okrem veliteľa s nedielňou veliteľskou právomocou aj politruka a stranícku organizáciu o ktorých ste sa mohli oprieť ak veliteľ chybil a my čo máme? Inšpekciu? Prosím dajte už pokoj s vašimi 13. dôchodkami ktoré pre zmenu nezaujímajú nás a skúste sa pozrieť aj iným pohľadom, ste odtrnutý od reality. V moderných armádach to funguje s ombucmanom, nechajte aj nás žiť.

 • Milan, súhlasím s príspevkom.Právny štát nemôže fungovať tak, ako napr. popisuje vo svojom komentári Michal Savolt napísal: 31. augusta 2020 o 15:45.Parlament neschválil Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2019 a tým de facto vyslovil ombudsmanke p. Patakyovej a jej úradu nedôveru.Ak by takúto nedôveru parlament vyslovil vláde -- vláda by padla a boli by predčasné voľby.Otázka je, či neschválením Správy o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2019 nedôveru stratil parlament (“150 šuflikantov” -- česť výnimkám ), alebo nedôveru parlamentu stratila p. omudsmanka a jej úrad…
  Za minulých cca 10 rokov sme sa presvedčili -- Človeče pomôž si sám, aj pán Boh Ti pomôže…
  viď posledný príklad: Lubomir Duben napísal: 31. augusta 2020 v 18:56 … https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/#comment-31571

 • Nuž, keď môžem, tak tiež len súhlas s komentármi Ivana Čanigu a taktiež Mira Pršalu a Jara Svobodu. Mimochodom, s armádnými pánmi som sa nikdy nesúdil-hoc veľa nechýbalo a bol by som sa (hasičské roky do výsluhy na VD), a možno by som bol aj vyhral. Ale nič by mi to neprinieslo. O čo by mi zvýšili VD, o to by sa znížil SD. Takže fifty -fifty, by to bolo.S civiľnými “kvazipodnikateľmi” hej Dokonca dvakrát.Keď som bol u ních zamestnaný a snažili sa odrbávať. Po odchode z MO(armády) a následne z MV(hasiči). A dvakrát som aj vyhral. Aj bez ombucmana. Prvý krát dokonca bez advokáta, druhýkrat pre istotu, s pomocou advokátky. Čiže záver: Každy si musí pomôcť sám-jak môže. Tu nepomôže nejaký nezainteresovaný tlčhuba. Veď naposledy koncom minulého roku, resp. začiatkom tohoto roku , pani ombucmanku Patakyovu, pri výročnej správe, 150 šuflikantov na hradnom vršku ani na vedomie nevzalo. Natož aby za, pripadne proti dačomu aspoň haksnu zdvihli. Či???

 • Prajem všetkým dobrý deň, dlhšie som váhal, či mám vysloviť svoj názor na túto tému, no napokon som sa rozhodol. Najskôr som si osvojil pojem OMBUDSMAN -- teda zo švédskeho hovorca, poverenec, dôverník -viz. Wikipédia.
  Za mojej vojenskej kariéry /1975-1998/ boli mojimi Ombudsmanmi moji velitelia, náčelníci, učitelia , ale aj kolegovia, a mnohí ďalší. Boli to aj rôzne organizácie, či v tej dobe aj iné štruktúry v rámci armády. Ešte dlho po roku 1989 by ma ani len nenapadla myšlienka na vznik existencie Ombudsmana, teda ak to správne chápem -- pre problematiku armády resp. ďalších ozbrojencov. Chcem týmto povedať iba to, že sa všetko riešilo tam, kde problém , či iný ,,neduh,, bol . Fungovali ešte aj vojenská prokuratúra, či vojenské súdy. Tiež si dovolím pripomenúť, že takmer na všetkých stupňoch velenia, či riadenia boli predovšetkým skutoční odborníci a profesionáli, ktorí prinajmenšom situácii rozumeli. Je tiež pravdou, že mnohé veci sa po rôznych usmerneniach vyvinuli inak , ako bolo potrebné, možno aj právne správne. S prekvapením a začudovaním som v týchto rokoch napríklad sledoval dnešný postoj k štúdiu nás , vtedy 14 -- 15 ročných chlapcov vo vojenských stredných odborných školách, či gymnáziách. Dnes , bohužiaľ, sa všetko premieta iba do roviny materiálnej, čo nie je správny pohľad. Ľudský život /a náš vojenský/ sa skladal z mozaiky povinností, právd, ale i krívd, za čo sme však na strane druhej mali aj vtedy určité výhody oproti ,,civilom,,. Samozrejme je potrebné pripomenúť aj ,, to zlé,, čo nás na ceste našich vojenských osudov postihlo. Každý z nás to nesie vo svojom vedomí, či svedomí.
  Zriadenie OMBUDSMANA pre podmienky armády, či v spojitosti s ďalšími ozbrojencami, považujem za nerozumné a nereálne. Ak je tu otázka, či otázky , že prečo, tak skúsim iba naznačiť jednoduché tézy:
  -- ozbrojené zložky sú prísne organizované útvary , ktoré majú svoje špecifiká
  -- každý, kto vstupuje do nich, sa dobrovoľne vzdáva časti svojich práv / už nie je povinná služba/
  -- v rámci štruktúr armády sú aj dnes cesty na riešenie rôznych situácií a problémov
  -- pôsobia v spoločenskom živote vyslúžilcov rôzne záujmové združenia a organizácie
  -- ombudsman nemá takmer žiadne právomoci voči orgánom štátnej moci
  -- všetko , aj OMBUDSMAN , stojí veľa peňazí.
  Iná je otázka, vzájomnej pomoci pre tých, ktorí takúto pomoc potrebujú. Ak sa nikto nenahnevá, odporučím každému, aby sa prestal spoliehať iba na niekoho iného. Mňa vojenský život naučil niečo iné. Najskôr sa učím, nazerám , ale všetko musí prejsť mojou hlavou. Odkedy som v civile, musel som sa takto naučiť aj žiť. Spoznávať iné vzťahy, väzby, či právne postoje a názory. Môžem však spokojne povedať, že dnes bez právnej pomoci bežný človek zostáva predo dvermi svojich problémov. Ísť za dvere znamená veľa odvahy, úsilia, peňazí , alebo dobrých známych. Zoberte si napríklad iba v podmienkach armády zloženie kontrolných mechanizmov. Personálie, materiálne zabezpečenie, právomoci a tak ďalej. No a čo ,,problémy,, , ktoré zďááááleka presahujú hranice armády? Čo by to bolo za orgán ? Tadiaľto cesta určite nevedie / zriadenie OMBUDSMANA/. Ombudsmanmi musíme byť my. Je na to v demokratických štátoch dosť možností, len je ich potrebné poznať a využívať. Ja sa o to snažím. Už v civilnom zamestnaní som ako jediný zvládol úspešne súd so svojim zamestnávateľom. Dokonca dva krát. Dnes sa opäť sporím so štátom za tie služobné byty, ale aj iné osobné ľudské , také obyčajné veci. Veď ide ,,iba,, o svoju česť.
  Samozrejme sú medzi nami aj naši OMBUDSMANI, teda myslím tých, ktorí sú v našom vedomí. Tí, ktorým už nemôžeme priateľsky podať ruku a povedať ďakujem, ale aj tí, ktorí denno -- denne preukazujú česť nám ostatným a nezištne nám pomáhajú.
  Ivan Čaniga

 • Mal by to byť človek znalý vojenskej problematiky, ak a keď sa vyskytne nejaký problém aby sa snažil ho čo najskôr vyriešiť, základom bymala byť vzájomná dôvera, to že sa človek môže na ochrancu spoľahnúť a nie že to bude riešiť nadriadený voči ktorému to smerovalo aj s menom sťažovateľa. Veľmi je to potrebné. Viac ani na tento portál nedám i keď priatelia to žiadajú. Zatiaľ je tak, bojíme sa a starší -- vyslúžilci?- to brzdia, absolutne nepomáhajú, iba valorizácia a trinaste dochodky. Sme v inej situácii ako vy. Čím skôr bude obhajca práv vojakov, tým bude armáda morálne silnejšia.

 • Miroslav Pršala napísal: 1. septembra 2020 v 8:33
  Úplný súhlas so zverejneným, zasa tam dajú svojho človeka.

 • Myšlienka vojenského ombudsmana bola živá aj za predošlých vlád, nikdy sa však nenašla politická ochota, ani za poslednej keď boli u moci na MO dvaja vojaci. Preto otvorenie tejto otázky treba využiť. Nebuďme hlúpejší ako sú civili alebo policajti a podporme vytvorenie obhajcu. Neprajníci čohokoľvek vždy boli a budú aj medzi nami. Doporučte aj svojim známym aby vyjadrili svoj názor a podporili, ak nič neurobíme teraz keď je šanca, zostanu nám iba oči pre plač a nárek že sa nás nema kto zastať.

 • Vážení priatelia, opäť budem za spoločenského nepriateľa, ale nemôžem si toto svoje konštatovanie odpustiť. Vážení, čo nechápete, že je to zasa kolosálny odrb od tejto pochybnej vlády. Má to navonok ukázať akí sú fantastickí demokrati a dobroprajníci, ale potom v skutočnosti okradnú dôchodcov, najmenej zarábajucich ľudí a deti o teplé obedy. Na druhej si pchajú vrecká cez svojich právnikov na štátnych zakázkach a dosadzujú svojich kamarátov na teplé miestočká (viď LOT).
  Takže priatelia, príliš sa netešte a buďte skôr kritickí s trochou pesimizmu.

 • Ešte aj dnes medzi nami rezonuje správa ombudsmanky za rok 2019:
  “Podávateľ podal ešte v roku 2013 žiadosť o priznanie SD. SP ju zamietla s odôvodnením, že nie je príslušná na rozhodnutie o jeho SD. Podávateľ sa následne domáhal preskúmania tohto rozhodnutia súdom. Krajský súd rozhodnutie SP potvrdil. Na základe odvolania podávateľa rozhodol NS SR, ktorý potvrdil rozhodnutie KS a vyjadril právny názor, že , že na výplatu dôchodku podávateľovi je príslušný VÚSZ. Následne sa podávateľ obrátil so svojou žiadosťou na VUSZ. Ten však svoje konanie zastavil z dôvodu, že nie je príslušným na konanie.. Predmetné rozhodnutie následne potvrdilo MOSR. Na základe žaloby podávateľa KS zrušil rozhodnutie MO SR a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že o žiadostí podávateľa je oprávnená rozhodovať SP a VÚSZ nemal konanie zastaviť a MOSR jeho rozhodnutie nemalo potvrdiť, ale podávateľovu žiadosť mali postúpiť Sociálnej poisťovni.
  MOSR na základe rozsudku KS zrušilo pôvodné rozhodnutie o zastavení konania a vec odoslalo späť Sociálnej poisťovni, ktorá ho však opätovne MOSR vrátila. Tento postup sa opakoval dvakrát, a ani v roku 2019 situácia nebola definitívne vyriešená.
  V tejto veci som konštatovala porušenie základných práv podávateľa zo strany všetkých zainteresovaných orgánov. Vytkla som im najmä to, že nevyužili účinné prostriedky riešenia vzniknutého stavu, predovšetkým podaním KOMPETENČNEJ ŽALOBY, alebo iniciovaním návrhu na vydanie zjednocujúceho stanoviska, nedostatočne medzi sebou komunikovali a nehľadeli na záujem podávateľa, ktorý sa takto niekoľko rokov nachádza v stave právnej neistoty.
  Druhé z navrhovaných opatrení, zriadenie preddavkovej výplaty dôchodku, SP odmietla realizovať s odôvodnením že podávateľovi je vyplácaný VD a PREDDÁVKOVÁ VÝPLATA dávky nie je pre SP povinná ale iba fakultatívna. S uvedeným konštatovaním sa nemožno stotožniť. Pokiaľ zákon zveruje orgánu verejnej správy určitú právomoc, hoci fakultatívneho charakteru, je povinný ju využiť, ak tým môže zamedziť zásahu do základných práv a slobôd dotknutej osoby v danom prípade práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe”. Viac tu: https://www.vop.gov.sk/files/VOP_Vyrocna%20sprava_SK_DIGITAL.pdf
  V koľkých prípadoch sa o skrivodlivosti na VD ochranca práv SR ani nedozvedel a kolegovia sú už “pod drnom” aj s pocitom krivdy na nich páchanej. Aj preto považujem ustanovenie ochrancu na MO SR za progresívny a potrebný krok. Výber by mal prebehnuť verejne, poznáme ľudí ktorí majú previerky a dokázali by vykonávať funkciu kvalitne, zodpovedne, kritický a spravodlivo.

 • Zástanca ľudských práv vojakov profesionálov, civilných zamestnancov vojenskej správy ako i vyslúžilcov je potrebný v armáde ako voda v potoku, a to už dávno, povedal by som od sameho počiatku demokratizácie. Polícia to včas pochopila a má svoje odbory, v armáde sú odbory nepriestreľné z pochopiteľných dôvodov(utajenie a NVP?). Takto nemame žiadného zástancu, civilný ombudsman sa snaží avšak jeho kompetencie sú obmedzené a naviac má toho viac ako dosť v tomto pokrivenom súdníctve a komplikovanej administratíve. Inak nám zostáva iba poradenstvo na tomto portáli kde sa slúžiaci profesionáli obávajú písať o svojich problémoch.
  Preto jednoznačne by vytvorenie funkcie ombudsman bola pomoc nám všetkým.
  Alexander Végh st.

 • Úplne sa stotožňujem s názorom, že by to mal typ človeka ako bol Milan Kolen. Spolupracovali sme spolu v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia vojakov vo ZV SR. Nepoznal som obetavejšieho a erudovanejšieho bojovníka za práva vojakov ako bol Milan. Je to presne taký typ osobnosti, podľa ktorej by sa malo vyberať na funkciu vojenského ombudsmana. Keď sa pred časom pýtali ľudí na najväčšiu osobnosť v dejinách Slovenska, mali by sa opýtať, kto by mal byť vojenským ombudsmanom tých, ktorých sa to najviac dotýka -- profesionálnych vojakov a vojakov vo výslužbe. Čo na to hovoríte páni novinári z rezortného časopisu Obrana ? Možno by sa vojaci mohli pripojiť aj k návrhom Paľa Badu a v priebehu rokov 2021-22 vytvoriť zoznam možných kandidátov na funkciu vojenského ombudsmana na platforme Fórum bezpečnostných zložiek. Ak sa k tomu vyjadrí niekoľko tisíc hlasov nemôže to v rezorte obrany nikto ignorovať.

 • Mali sme kolegu, žial už nie je medzi nami, Dr. Milana Kolena, ktorý bez oficiálneho vymenovania stal približne štyri roky v čele vojenských vyslúžilcov, mal rešpekt, vytrvalo a fundovane upozorňoval, odpovedal a riešil s kompetentnými mnohé nedostatky súvisiace s osobitným systémom soc zabezpečenia. Dá sa povedať že sa stal našim OMBUDSMANOM č.1, vyjadroval právne podložené názory na skrivodlivosti, pomáhal v poradenstve odpovedať na otázky, ktoré trápili a trápia profesionálov hlavne pri ich odchode z činnej služby. Veľkou mierou stále pomáhajú osvetou na tomto portáli vzdelanejší kolegovia v oblasti práva JUDr.Jozef Kotulič, JUDr.Marián Ďurina, Ing. Ľubomír Dubeň, Štefan Bukovan a ďalší aj “laici” so skúsenostiami ako Miro Palfi,.. , tým ktorí to potrebujú. Stačí pozrieť pod obsah https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/ kde je viac ako 900 komentárov -- dopyt/odpoveď.
  Určite by vojenským profesionálom aj vyslúžilcom-veteránom a pozostalým po nich pomohlo zavedenie oficiálnej funkcie OMBUDSMANA. Veď napr. iba taká vec ako je nejednoznačná právna úprava koľko spôsobuje nejasnosti v tom, ktorý orgán verejnej správy je príslušný na rozhodnutie o našom nároku na dôchodkovú dávku za dobu poistenia získané v civilnom zamestnaní. Prípady sa líšia a nie každú situáciu je možné prirovnať k už judikovanej veci. Preto dotknutým osobám nezostáva nič iné, ako znova a znova sa obracať na súdy, no ani súdy nie sú v v týchto otázkach jednotné…atď.
  Verme že taký návrh ako je zriadenie inštitútu vojenského OMBUDSMANA sa stretne u nás s pozitívnou odozvou, vysokou podporou a názorovou jednotou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.