Vyberte stranu

Dnes bol zverejnený na HS článok Zoltána Kelemena, ktorý sa venuje zavedeniu inštitútu vojenského ombudsmana.


Ombudsman má chrániť ľudské práva a oprávnené záujmy vojakov. Prepáčte, ale nebudem používať pomenovanie vojenský personál. Nepáči sa mi zavádzanie importovaných názvov. Jeho pôsobnosť by mala siahať výlučne do vnútra rezortu a nemala by zasahovať do činnosti iných orgánov. Mal by mať vysoký morálny status a pozitívny kredit u vojakov a znalosti z oblasti bezpečnosti a obrany.
Inštitút vojenského ombudsmana by mal byť zavedený v druhej polovici roku 2022.

V tejto súvislosti by som chcel poznamenať, že myšlienka vojenského ombudsmana nie je nová. Bola v minulosti riešená ako prijateľnejšia alternatíva vojenských odborov. Touto myšlienkou sme sa zaoberali najmä vo Zväze vojakov SR (2012-14) v dobe keď Klub Bratislava bol členom ZVSR v súvislosti s ochranou ľudských práv a záujmov vojakov.
Tento inštitút sme vnímali najmä vo vzťahu k profesionálnym vojakom, ale aj vo vzťahu k vojakom vo výslužbe pri riešení problémov sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Preto je potrebné privítať diskusiu o postavení a pôsobnosti vojenského ombudsmana a jeho zavedení v rezorte obrany. Veď inštitút ombudsmana je zavedený vo viacerých oblastiach života spoločnosti a prináša pozitívne výsledky. Ombudsman(ka) kompetenčne nemôže zasahovať do rozhodovania iných organov, čo však neznamená že s inými organmi nemôže komunikovať a kriticky sa vyjadrovať k porušovania práv, žiadať nápravu a navrhovať príslušné zmeny.
Súhlasím s tým, že by mal mať prehľad o problematike rezortu obrany. Najmä však o podmienkach života vo vojenských útvaroch, kde sa prejavujú problémy najvypuklejším spôsobom. Riešenie týchto problémov často determinuje aj záujem o vojenskú službu.
Nemyslím, že by to mal byť teoretik, ale človek z praxe, ktorý nebude sedieť v kancelárii na ministerstve, ale pracovať predovšetkým v „teréne“. Už vôbec si neviem predstaviť, kto bude ombudsmana vyberať.
Mala by to byť osobnosť ktorú vojaci poznajú, dôverujú jej a má rešpekt aj u vedenia MO SR a na GŠ OS SR.

Jaroslav Junek
veľmajster

Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave
www.cpdba.eu, facebook/cech puškárov a delostrelcov