Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Od: Jozef Ulian <jozef.ulian@imafex.sk>
Odoslané: 11.08.2020 14:20
Komu: sekretariat, bada, zvazvoj, daniel.kostra, minister, daniela.linekova, vladimir.simko, info.obycajnyludia;
Predmet: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA

Milí priatelia,
posielam Vám odpoveď pána poslanca Osuského v predmetnej veci pre info. Je tu dosť veľa dobre platených funkcionárov ministerstva aby začali konať. Mimochodom, teraz som bol na Háji Nicovô: mesto dostalo temer 1 mil eur … na obnove pamätníka sa nerobí nič.
S úctou
Jozef Ulian Liptovský Mikuláš 

Od:Peter Osusky
Sent: Friday, August 07, 2020 11:16 PM
Komu:Jozef Ulian
Subject: Re: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA 
Vážený pán Ulian, 
je zvláštne, že sa za tridsať rokov neozvali hlasy, volajúce po hrobe neznámeho vojaka. Nikomu, zdá sa, nechýbal…SNS prišla s chorým nápadom postaviť ho v parčíku na križovatke električkovej a trolejbusovej trate. Oba dopravné prostriedky by od neho prechádzali vo vzdialenosti 12-16 metrov. Poslanci MČ Staré Mesto nie sú tak slaboduchí, aby s tým nedôstojným miestom súhlasili. Ale neodmietajú samotnú potrebu mať dôstojné pietne miesto. “neznámeho vojaka”.Na Slavíne sú pochovaní vojaci, ktorí bojovali a padli. Rusi, Ukrajinci, Kazaši, Turkméni… Poľský (ä akýkoľvek iný) prezident nie je nijaké kritérium, ktorým sa ktokoľvek súdny bude riadiť, i keby mala platiť Vaša pomerne pochybná hypotéza. Ak bude centrálnej hale pamätníka jediný hrob, bude to pietne miesto patriace neznámemu vojakovi.Slobodu pre nás vybojovali príslušníci mnohých národov. V pozostatkoch toho jediného, nám neznámeho (no Bohu známeho) umiestnených na najčestnejšom mieste budú zastúpení všetci, i tí, ktorých miesto spočinutia vôbec nepoznáme.Na fakte, že si uctievame pamiatku stovák tých, ktorých mená poznáme a sú pochovaní v areáli Slavína sa nič nezmení. Apropo: sovietsky národ je fikcia, ktorú odvial vietor dejín. Každý padlý bol príslušníkom svojho národa. Srdečne Vás zdravím 
Peter Osuský 

Od: Jozef Ulian <jozef.ulian@imafex.sk>
Sent: Friday, August 07, 2020 08:45:30 PM
Komu: Peter Osuský  Peter Osusky
Vážený pán poslanec Osuský,
opäť sa na Vás obraciam ako na poslanca NR SR i na poslanca hlavného mesta SR Bratislava.Prečítal som si tu https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200805TBA02282  a som zhrozený z prístupu mestských poslancov k predmetnej veci.Odporúčal by som menej necitlivý prístup, lebo k aždý národ si chráni svoje dejiny a prejavuje úctu svojim predkom. O to viac tým , ktorí boli statočnejší než iní.Každý národ, okrem nášho …vRakúsku už vojaci naznačili vzdor voči hlúpym politikom.  To sme už na úrovní vedenia mesta Prahy, kde pár obecných zápecníkov deformuje prístup k blízkym dejinám, prepisuje dejiny II. sv. vojny a deformuje zahraničnú politiku štátu?Pietne miesto sovietskych vojakov na Slavíne nemá a ani nemôže mať nič spoločné s Hrobom neznámeho vojaka, ktorý má byť umiestnený v hlavnom meste SR!Poľský prezident Vám tam nikdy nepríde …Dovoľte mi aby som Vám pripomenul, že už sme na uvedenú tému opakovane diskutovali, kde som Vám tlmočil názor mnohých vojnových veteránov, starých aj novodobých.Dnes sme už aj my vo veku tých starých, a stále dúfame, že konečne aj v BA zvíťazí zdravý rozum a, že sa ešte dožijeme Hrobu neznámeho vojaka.   
Prajem Vám všetko dobré.
S pozdravom
Jozef Ulian
Liptovský Mikuláš

From:Peter Osusky
Sent: Thursday, January 03, 2019 8:18
AMTo:jozef.ulian@imafex.sk
Subject: Re: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA 
Vážený pán Ulian, 
v niekoľkominútovom vystúpení som podporil vznik “Hrobu neznámeho vojaka”, no nie na mieste, ktoré vybralo MO SR. To, že z neho v RTVS vybrali pár sekúnd je mimo môjho dosahu.
Navrhol som napríklad umiestnenie neďaleko, na Námesti slobody, ďalej od električkovej trate, na tichšom, dôstojnejšom mieste. 
So želaním všetkého dobrého v nastupujúcom roku 2019
Vás srdečne zdravím 
Peter Osuský
  

Od: Jozef Ulian <jozef.ulian@imafex.sk>
Odoslané: 19. decembra 2018 21:51
Komu: sas@sas.sk
Kópia: Osuský, Peter (asistent); Vybor NR SR pre obranu a bezpecnost; vladimir.simko@prezident.gov.sksns@sns.skminister@mod.gov.skinfo@bratislava.sk
Predmet: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA
 Vážená pani/pán,
 na stránkach internetových médií prebiehajú diskusie na tému v predmetnej veci. Na stránke Vašej politickej strany sú uvedené výhrady a názor poslanca Petra Osuského, tu  https://www.sas.sk/detail/4854/bratislavcania-a-slovensko-nepotrebuju-novy-pamatnik-padlym/obsah
Ja, ako vojnový veterán a občiansky aktivista, si dovolím pripomenúť politickej strane Sloboda a Solidarita (SaS), že
 1)      Bratislava je jediné hlavné mesto, ktoré nemá Hrob neznámeho vojaka. Sám som prešiel 42 európskych metropol a konštatujem, že takýto stav nikde nie je.
 2)      Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v § 1 ods. 2 hovorí: „ Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) pomáhajú Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska.“ Nerozumiem tomu ako môže poslanec ktorý sedí najmenej na dvoch stoličkách mať takýto názor.
 3)      Dnes, keď v Slovenskej republike chýba viac ako 4 000 vojakov, 5 000 policajtov a niekoľko stoviek hasičov, záchranárov a príslušníkov justičnej stráže, sú podobné názory ústavného činiteľa viac než nezodpovedné.
 Nie som členom žiadnej politickej strany ani občianskeho združenia, ani nie som advokátom ministra obrany, ale pre objektívnosť pripomínam, že rezort MO SR pod vedením pána ministra Petra Gajdoša, v súčinnosti s mestom Liptovský Mikuláš, už zrealizovali podobný projekt, tu http://www.mosr.sk/43165-sk/na-vrchu-haj-nicovo-odhalili-pomnik-venovany-vojakom-ktori-zahynuli-pri-plneni-uloh-v-zahranicnych-misiach-a-operaciach/ Pomník novodobým vojnovým veteránom na Háji Nicovô, vedľa hrobov neznámych vojakov, ktorí položili životy za našu slobodu, je umeleckým dielom hodným nasledovania.
Verím, že kompetentní členovia exekutívy a poslanci príslušnej mestskej časti Bratislavy pri rozhodovaní budú väčší patrioti než pán poslanec Osuský (SaS).
 S úctou
plukovník A/OS SR a plukovník OSN vo výslužbe
Ing. Jozef Ulian, CSc.
ul. 1. mája 1959/23
031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto
E-mail: jozef.ulian@imafex.sk

2 Komentáre na Pamätník neznámeho vojaka:

 • Vážení priatelia,

  dňa 04.07.2017 sme takto oslovili ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v tom čase bol premiérom R. Fico), okrem toho asi 23 ďalších dotknutých inštitúcií, ktoré nemôžte obísť, veď čítajte:
  -- už niekoľkokrát sme Vám písomne oznámili (naposledy 02.03.2017), že by bolo v čo najkratšom možnom čase spoločne oboznámiť širokú verejnosť, že sme aspoň čiastočne splatili veľký dlh, ktorý má naša moderná európska spoločnosť voči pamiatke padlých vojakov. Mnohí z nich ešte žiadny pamätník nemajú a nepoznáme ani miesto ich posledného odpočinku. Hovoríme o 70 000 padlých vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska z čias I. svetovej vojny 1914-1918. Uplynulo vyše 100 rokov od skončenia 1. svetovej vojny. Čo chceme kvôli tomu urobiť…?
  Oznámili sme Vám, že v Bratislave sa intenzívne hľadá vhodná lokalita na zriadenie pietneho miesta – hrobu neznámeho vojaka a pamätníka obetiam z 1. svetovej vojny 1914-1918. Po rozdelení ČSFR zostal funkcionalis-tický Národný pamätník na Vítkove, v Prahe. Hlavným účelom malo byť uctenie pamiatky československých legionárov a československého odboja v období 1. svetovej vojny. Dnes sú tam uložené aj zostatky neznámeho vojaka z bitky u Zborova a Dukelskej operácie. Práve toto dnes v Bratislave akútne chýba.
  Do tejto akvizície za dnes zapája niekoľko rôznych iných inštitúcií a občianskych združení, a je viac než pravdepodobné, že tých lokalít by sa v Bratislave pravdepodobne našlo aj viacero. Hľadá sa však najvhodnejšie miesto. Možno, že zaváži, kto príde s ponukou včas, vhodnou lokalitou a dobrou myšlienkou. Malo by to byť však miesto, kde jednak by sa mal zriadiť hrob neznámeho vojaka a pamätník 70 000 vojenským obetiam z 1. svetovej vojny 1914-1918 pochádzajúcich z územia Slovenska a tiež dostatok miesta pre tradičné vojenské rituály, nástup jednotky Čestnej stráže, vojenskej hudby, miesto na kladenie vencov, miesto pre delegácie a parkovanie vozidiel a pod.

  Jedným z možných vytypovaných miest -- by mohla byť aj západná časť parku (od Račianskeho mýta, pozdĺž Smrečianskej ulice v Bratislave). Všetci vieme, že celý park na Račianskom mýte bol kedysi mestským katolíckym a evanjelickým cintorínom (asi do roku 1961), a starší spoluobčania si oba mestské cintoríny ešte dobre pamätajú a stále toto miesto považujú za také, kde sa treba správať aj úctivo a pietou. Už sme cirkev 2x písomne požiadali o oznámenie, čo stojí 1 m2 pozemku?
  Zriadením hrobu neznámeho vojaka a pamätníka obetiam z 1. svetovej vojny 1914-1918, by sa iba umocnilo pôvodné poslanie tohto (pietneho) miesta. Nazdávame sa, že náš návrh nepredstavuje až príliš náročnú stavebnú činnosť, a masívne stavebné aktivity a iné nepriaznivé zásahy. Naznačili sme, že tento priestor by mal byť ohradený a v časti od detského ihriska oddelený okrasným plotom (obdobne ako prezidentský palác), s niekoľkými vchodovými bránami, ktoré by sa na noc uzamykali (ako je bežné v centre Paríža), alebo ako je to zriadené v Ríme obetiam 1. SV.
  Západná časť parku od Račianskeho mýta, pozdĺž Smrečianskej ulice je dnes lemovaná chátrajúcim betónovým plotom. Ten by sa mal úplne odstrániť a miesto neho postaviť iný oveľa masívnejší a vyšší (napr. pamätný betónový múr) zároveň plniaceho aj funkciu plotu, na ktorý by sa z vnútornej strany (a možno aj z vonkajšej strany) upevnili mramorové tabule (cca 230 ks) s menami a priezviskami cca 70 000 padlých vojakov z 1. svetovej vojny, pochádzajúcich z územia Slovenska (obdobné mramorové tabule sú dnes osadené aj padlým vojakom Červenej armády na Slavíne a podobným spôsobom sa príkladne stará o svoje obete holokaustu aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Panenská 4, 811 03 Bratislava-1).
  Za zhotovenie kľúčového zoznamu mien 70 000 obetí z 1. svetovej vojny 1914 -- 1918 je zodpovedný Vojenský historický ústav, Krajná ul. č. 27, 821 04 Bratislava-2, ktorý ho však ani po 100 rokoch od skončenia 1. svetovej vojny nemá k dispozícii (!!!) a odmieta ho spracovať. To je veľmi nepríjemná skutočnosť.

  Nikto to totiž na Slovensku bez zoznamu nedokáže urobiť! Veď v ČR už ten zoznam cca 350 000 obetí z 1. SV už dávno majú k dispozícii. Očakávame teda, že účinne a autoritatívne zasiahnete. VHÚ sa stále vyhovára, že ako dlho to v ČR robili a koľko ľudí sa na tom podieľalo… bla, bla. My tvrdíme, že tých českých obetí bolo až 5x viac ako zo Slovenska, to znamená 5x menej ľudí sa na tom slovenskom zozname môže podieľať a 5x kratšiu dobu tomu venovať. Je to logické, nie? Ale VHA nám tvrdí úplne opačný názor! My ich nevieme k usilovnosti donútiť už niekoľko rokov a tiež ani nikto z ministerstiev SR. Už sme z toho frustrovaní a znechutení.
  Tento kľúčový zoznam obetí padlých vojakov z 1. svetovej vojny 1914-1918, pochádzajúcich z územia Slovenska, sa nám žiaľ dodnes nepodarilo získať, a to aj napriek 8-ročnému enormnému úsiliu, keď sme sa intenzívne dožadovali u MZVaEZ SR, MO SR, MV SR, Kriegsarchívu vo Viedni a Honvédelminisztérium katonaihagyományörzö és hadisírgondozó osztály v Budapešti, a tiež aj Slovenskej ambasády v Rakúsku. Naša snaha bola úplne zbytočná a doslova marením drahocenného času, pretože sme sa na Slovensku stretli len s nepochopením, neochotou a ignoranciou. Takto to tu funguje, len samá apatia a obrovská nechuť niečo ušľachtilé spraviť. My sme však nekapitulovali a budeme Vás sústavne žiadať stále o to isté, aby ten zoznam obetí pochádzajúcich z územia SR z obdobia 1. SV (1914-1918) konečne vypracovali. V ČR to dokázali, u nás len prešľapujú na mieste a stagnujú. Pán predseda vlády SR, Vy máte na nich páky, my žiadne.
  Vážený pán Doc. JUDr. Robert FICO, CSc., skúste sa pozorne zamyslieť nad touto myšlienkou. Ak vezmete do úvahy, že po skončení 1. svetovej vojny a vzniku ČSR 28.10.1918 žilo na Slovensku 2 948 307 obyvateľov (pozri doklady o sčítaní obyvateľstva z roku 1919). Ako sme už niekoľkokrát uviedli, v tej 1. SV z nich narukovalo 400 000 vojakov (chýba aj zoznam narukovaných) a zahynulo cca 70 000 vojakov (chýba zoznam padlých) z územia dnešného Slovenska. To znamená, že každá tretia slovenská rodina niekoho z najbližších (otca, brata, syna, strýka, bratranca synovca) v tej prekliatej vojne stratila. Myslíte, že by na nich zabudli? Mýlite sa. To sa prenieslo na ďalšie pokolenia, a „geometricky“ rozrástlo na ďalšie a ďalšie generácie pokolení – až dodnes. Stále však platí nemeniaci sa faktor – vždy ide o každú tretiu rodinu v Slovenskej republike, ktorá stratila niekoho v tej vojne, na tom sa nič nezmenilo. Ľudia si ich pamiatku uchovávajú už iba v pamäti.

  S prejavom úcty

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pozrite si súvisiace memorandum: “SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE” z II. stretnutia vedúcich predstaviteľov združení a klubov pri OS SR z 22.februára 2017 tu:
  https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/informacia-pre-clenov-vvb/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.