Vyberte stranu

Od: Jozef Ulian <jozef.ulian@imafex.sk>
Odoslané: 11.08.2020 14:20
Komu: sekretariat, bada, zvazvoj, daniel.kostra, minister, daniela.linekova, vladimir.simko, info.obycajnyludia;
Predmet: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA

Milí priatelia,
posielam Vám odpoveď pána poslanca Osuského v predmetnej veci pre info. Je tu dosť veľa dobre platených funkcionárov ministerstva aby začali konať. Mimochodom, teraz som bol na Háji Nicovô: mesto dostalo temer 1 mil eur … na obnove pamätníka sa nerobí nič.
S úctou
Jozef Ulian Liptovský Mikuláš 

Od:Peter Osusky
Sent: Friday, August 07, 2020 11:16 PM
Komu:Jozef Ulian
Subject: Re: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA 
Vážený pán Ulian, 
je zvláštne, že sa za tridsať rokov neozvali hlasy, volajúce po hrobe neznámeho vojaka. Nikomu, zdá sa, nechýbal…SNS prišla s chorým nápadom postaviť ho v parčíku na križovatke električkovej a trolejbusovej trate. Oba dopravné prostriedky by od neho prechádzali vo vzdialenosti 12-16 metrov. Poslanci MČ Staré Mesto nie sú tak slaboduchí, aby s tým nedôstojným miestom súhlasili. Ale neodmietajú samotnú potrebu mať dôstojné pietne miesto. “neznámeho vojaka”.Na Slavíne sú pochovaní vojaci, ktorí bojovali a padli. Rusi, Ukrajinci, Kazaši, Turkméni… Poľský (ä akýkoľvek iný) prezident nie je nijaké kritérium, ktorým sa ktokoľvek súdny bude riadiť, i keby mala platiť Vaša pomerne pochybná hypotéza. Ak bude centrálnej hale pamätníka jediný hrob, bude to pietne miesto patriace neznámemu vojakovi.Slobodu pre nás vybojovali príslušníci mnohých národov. V pozostatkoch toho jediného, nám neznámeho (no Bohu známeho) umiestnených na najčestnejšom mieste budú zastúpení všetci, i tí, ktorých miesto spočinutia vôbec nepoznáme.Na fakte, že si uctievame pamiatku stovák tých, ktorých mená poznáme a sú pochovaní v areáli Slavína sa nič nezmení. Apropo: sovietsky národ je fikcia, ktorú odvial vietor dejín. Každý padlý bol príslušníkom svojho národa. Srdečne Vás zdravím 
Peter Osuský 

Od: Jozef Ulian <jozef.ulian@imafex.sk>
Sent: Friday, August 07, 2020 08:45:30 PM
Komu: Peter Osuský  Peter Osusky
Vážený pán poslanec Osuský,
opäť sa na Vás obraciam ako na poslanca NR SR i na poslanca hlavného mesta SR Bratislava.Prečítal som si tu https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200805TBA02282  a som zhrozený z prístupu mestských poslancov k predmetnej veci.Odporúčal by som menej necitlivý prístup, lebo k aždý národ si chráni svoje dejiny a prejavuje úctu svojim predkom. O to viac tým , ktorí boli statočnejší než iní.Každý národ, okrem nášho …vRakúsku už vojaci naznačili vzdor voči hlúpym politikom.  To sme už na úrovní vedenia mesta Prahy, kde pár obecných zápecníkov deformuje prístup k blízkym dejinám, prepisuje dejiny II. sv. vojny a deformuje zahraničnú politiku štátu?Pietne miesto sovietskych vojakov na Slavíne nemá a ani nemôže mať nič spoločné s Hrobom neznámeho vojaka, ktorý má byť umiestnený v hlavnom meste SR!Poľský prezident Vám tam nikdy nepríde …Dovoľte mi aby som Vám pripomenul, že už sme na uvedenú tému opakovane diskutovali, kde som Vám tlmočil názor mnohých vojnových veteránov, starých aj novodobých.Dnes sme už aj my vo veku tých starých, a stále dúfame, že konečne aj v BA zvíťazí zdravý rozum a, že sa ešte dožijeme Hrobu neznámeho vojaka.   
Prajem Vám všetko dobré.
S pozdravom
Jozef Ulian
Liptovský Mikuláš

From:Peter Osusky
Sent: Thursday, January 03, 2019 8:18
AMTo:jozef.ulian@imafex.sk
Subject: Re: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA 
Vážený pán Ulian, 
v niekoľkominútovom vystúpení som podporil vznik “Hrobu neznámeho vojaka”, no nie na mieste, ktoré vybralo MO SR. To, že z neho v RTVS vybrali pár sekúnd je mimo môjho dosahu.
Navrhol som napríklad umiestnenie neďaleko, na Námesti slobody, ďalej od električkovej trate, na tichšom, dôstojnejšom mieste. 
So želaním všetkého dobrého v nastupujúcom roku 2019
Vás srdečne zdravím 
Peter Osuský
  

Od: Jozef Ulian <jozef.ulian@imafex.sk>
Odoslané: 19. decembra 2018 21:51
Komu: sas@sas.sk
Kópia: Osuský, Peter (asistent); Vybor NR SR pre obranu a bezpecnost; vladimir.simko@prezident.gov.sksns@sns.skminister@mod.gov.skinfo@bratislava.sk
Predmet: Hrob vs Pamätnik neznameho vojaka v BA
 Vážená pani/pán,
 na stránkach internetových médií prebiehajú diskusie na tému v predmetnej veci. Na stránke Vašej politickej strany sú uvedené výhrady a názor poslanca Petra Osuského, tu  https://www.sas.sk/detail/4854/bratislavcania-a-slovensko-nepotrebuju-novy-pamatnik-padlym/obsah
Ja, ako vojnový veterán a občiansky aktivista, si dovolím pripomenúť politickej strane Sloboda a Solidarita (SaS), že
 1)      Bratislava je jediné hlavné mesto, ktoré nemá Hrob neznámeho vojaka. Sám som prešiel 42 európskych metropol a konštatujem, že takýto stav nikde nie je.
 2)      Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v § 1 ods. 2 hovorí: „ Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) pomáhajú Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska.“ Nerozumiem tomu ako môže poslanec ktorý sedí najmenej na dvoch stoličkách mať takýto názor.
 3)      Dnes, keď v Slovenskej republike chýba viac ako 4 000 vojakov, 5 000 policajtov a niekoľko stoviek hasičov, záchranárov a príslušníkov justičnej stráže, sú podobné názory ústavného činiteľa viac než nezodpovedné.
 Nie som členom žiadnej politickej strany ani občianskeho združenia, ani nie som advokátom ministra obrany, ale pre objektívnosť pripomínam, že rezort MO SR pod vedením pána ministra Petra Gajdoša, v súčinnosti s mestom Liptovský Mikuláš, už zrealizovali podobný projekt, tu http://www.mosr.sk/43165-sk/na-vrchu-haj-nicovo-odhalili-pomnik-venovany-vojakom-ktori-zahynuli-pri-plneni-uloh-v-zahranicnych-misiach-a-operaciach/ Pomník novodobým vojnovým veteránom na Háji Nicovô, vedľa hrobov neznámych vojakov, ktorí položili životy za našu slobodu, je umeleckým dielom hodným nasledovania.
Verím, že kompetentní členovia exekutívy a poslanci príslušnej mestskej časti Bratislavy pri rozhodovaní budú väčší patrioti než pán poslanec Osuský (SaS).
 S úctou
plukovník A/OS SR a plukovník OSN vo výslužbe
Ing. Jozef Ulian, CSc.
ul. 1. mája 1959/23
031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto
E-mail: jozef.ulian@imafex.sk