Categories
„Hľadá sa budúci minister obrany!“ /monitor/
30. septembra 2020 Monitor
 • Autor:MO SR – KOd
 • Dátum:29.09.2020

Ministerstvo obrany SR chce podporiť profesionálny rozvoj študentov druhého stupňa vysokých škôl so záujmom o bezpečnostnú a obrannú politiku a dianie doma a vo svete. V tejto súvislosti im s heslom „Hľadá sa budúci minister obrany!“ ponúka bezodplatné odborné stáže.

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 12. októbra 2020 na adrese staze@mod.gov.sk. Podmienkou je zaslať na uvedenú adresu motivačný list a životopis vo formáte Europass. Zároveň je potrebné v žiadosti uviesť konkrétnu zložku, v ktorej chce študent praxovať.

„Počas štúdia na vysokej škole som aj ja sám absolvoval stáž na ministerstve obrany, konkrétne na vtedajšej sekcii obrannej politiky a medzinárodných vzťahov. Preto z vlastnej skúsenosti viem, že študenti takéto príležitosti na získanie praxe vítajú,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď. „Chceme, aby sme na Slovensku mali odborne pripravených mladých profesionálov, ktorí budú v budúcnosti prínosom pre obranu a bezpečnosť Slovenska. Preto si berieme za zodpovednosť vytvoriť im prostredníctvom stáží priestor pre získanie skúseností a poznatkov priamo z centra – od profesionálov v našom rezorte,“ doplnil.

Študenti si môžu vybrať stáž v rámci rôznych organizačných zložiek rezortu obrany:

 • kancelária ministra obrany
  • sekretariát
  • komunikačný odbor
   • odd. rezortnej tlače
   • tlačové oddelenie
   • odd. marketingu
  • odbor protokolu
   • odd. protokolu
   • odd. servisu a podpory
  • odbor vládnej a parlamentnej dokumentácie a sekretariát Kolégia ministra obrany
 • kancelária štátneho tajomníka
 • sekcia obrannej politiky:
  • odbor manažmentu zdrojov
   • odd. analýz nákladov
   • odd. manažmentu zdrojov
  • odbor stratégie a riadenia obrany
   • odd. stratégie obrany
   • odd. riadenia obrany
  • odbor výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania
  • odbor medzinárodných vzťahov
   • odd.  európskych  vzťahov
   • odd.  transatlantických  vzťahov
   • odd. Slovenské verifikačné centrum
 • sekcia ľudských zdrojov
  • odbor rozvoja ľudských zdrojov
   • odd. personálnej politiky a odmeňovania
   • odd. rozvoja služobnej kariéry
   • odd. vzdelávania a športu
  • odbor sociálnej politiky
   • odd. sociálneho zabezpečenia vojakov
   • odd. starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov
   • odd. sociálnych analýz
  • odbor mobilizácie a záloh ozbrojených síl
   • odd. riadenia mobilizácie ozbrojených síl
   • odd. tvorby a prípravy záloh ozbrojených síl
 • sekcia legislatívy a práva
  • odbor legislatívy
  • odbor právneho poradenstva a zmluvných vzťahov
   • odd. právneho poradenstva
   • odd. zmluvných vzťahov
  • odbor právneho zastupovania
  • odbor medzinárodného práva
 • analytický útvar– – –

Základný vojenský výcvik pokračuje /monitor

Brány základne výcviku a mobilizačného doplňovania sa po piatykrát v roku 2020 otvorili 28. septembra pre 202 čakateľov prípravnej štátnej služby a absolventov vysokých škôl, ktorí tu absolvujú základný vojenský výcvik. Kasárne 4. čs. brigády v Martine sa im stanú na sedem týždňov ich ďalším domovom. Medzi čakateľmi je aj 29 žien.

„Počas výcviku sú prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, frekventanti výcviku budú po celú dobu výcviku uzavretí v priestoroch základne a výcvikových zariadeniach tak aby sme minimalizovali možnosť prenosu,“ uviedol veliteľ základne plukovník Miroslav Fázik.

Po úspešnom absolvovaní všetkých predpísaných administratívnych procedúr a vystrojenia potrebným materiálom, boli nováčikovia zaradení do výcvikových čiat, u ktorých začal výcvik v súlade s programami prípravy. Čakatelia v nasledujúcich týždňoch absolvujú výcvik zameraný na zvládnutie základných vojenských zručností, ktoré budú postupne precvičené na Posádkovom cvičisku Sučany a vo výcvikových priestoroch základne.

 • Autor:OS SR – pplk. Štefan Zemanovič
 • Foto:MO SR – ilustračné
 • Dátum:29.09.2020
Pridaj komentár
*