Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

TASR 03.10.2020

Ilustračné foto

Odborníci ministerstva práce a ministerstva financií rokujú o zmenách v oblasti dôchodkov. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval, že pracujú na nich tak, aby v novembri tohto roka mohla byť na vláde predstavená vízia, čo by sa dalo v prípade dôchodkov vylepšiť.

„Budeme žiadať, aby sme mohli časť daňovej a odvodovej reformy, a s tým súvisiacej aj dôchodkovej reformy, financovať z plánu obnovy. Podľa toho, ako sa nám podarí dohodnúť s Európskou úniou (EÚ), v akom objeme by sme mohli použiť peniaze z plánu obnovy, tomu prispôsobíme aj finálnu verziu predstavy, čo by sa malo diať,” priblížil pre TASR Krajniak.

Minister načrtol, že rezort práce by chcel stabilizovať dôchodkový systém na dlhé obdobie.

„Do budúcnosti musíme stabilitu zabezpečiť aj tak, aby sme do dôchodkového systému dostali viac peňazí ako doteraz,” myslí si Krajniak. Podľa neho sa to dá urobiť niekoľkými spôsobmi. „Jedným z nástrojov môže byť, že keď sa ekonomike darí a zvyšuje sa výber dane z pridanej hodnoty (DPH) v celkovom objeme v štáte, tak časť toho zvýšeného výberu DPH by sa použila ako vklad do dôchodkového systému, aby sme získali viac peňazí na dôchodky,” uviedol príklad Krajniak.

V dôchodkovom systéme by sa podľa neho napríklad tiež mohol zaviesť tzv. rodičovský bonus. „Dôchodky v súčasnosti platia symbolicky povedané ‘dobre vychované deti’, teda také, ktoré pracujú, platia odvody do sociálneho systému a z neho platíme dôchodky rodičom a starým rodičom. Výchova takéhoto dieťaťa je pre štát veľmi výhodná investícia. Z finančného hľadiska to ale pre rodiča znamená 50.000 až 70.000 eur do 20. roku takéhoto dieťaťa a je nespravodlivé, ak práve rodičia, ktorí dieťa vychovali, majú nižšie dôchodky,” skonštatoval Krajniak.

Časť daní a odvodov by teda pracujúci mohli venovať svojim rodičom. „To neznamená, že by títo ľudia platili viac. Iba by z už platených odvodov týchto ľudí išla nejaká časť priamo ich rodičom,” načrtol Krajniak.

Treťou možnosťou by mohla byť ústavná garancia foriem, akou si človek môže sporiť na dôchodok. „Aby bolo stanovené, že prvý pilier je solidárny, toto garantujeme všetkým. Keď sa človek rozhodne, môže byť v druhom pilieri a potom bude garantované, že mu to nikto neznemožní, bude stanovený nejaký rozsah percent, ktorý si môže sporiť a potom máme aj tretí pilier,” priblížil Krajniak s tým, že sa vedú rôzne debaty o opatreniach v oblasti dôchodkov. Minister napríklad uviedol, že za inšpiratívny považuje anglický dôchodkový systém.

„Za ďalšiu dôležitú vec považujem individuálny dôchodkový strop, aby každý vedel, že po odpracovaní, pracovne sa zatiaľ uvažuje, že by to bolo 40 rokov, by mal každý nárok na odchod do dôchodku. Ak niekto začne robiť v devätnástich, vie, že ak sa rozhodne, v 59. rokoch môže ísť do dôchodku,” povedal Krajniak s tým, že tieto zmeny by umožňovali plánovať, kedy by kto išiel do dôchodku. “Závisí to od toho, akú stratégiu si zvolí človek. Myslíme si, že to posilňuje slobodu a chráni to najmä manuálne pracujúcich,” dodal Krajniak.

22 Komentárov na Odborníci pripravujú dôchodkovú reformu:

 • Ministerstvo vnútra (MV) SR bude v rámci medzirezortného pripomienkového konania požadovať zmenu navrhovaného ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme tak, aby nemohlo dôjsť k spochybňovaniu osobitného systému výsluhového zabezpečenia príslušníkov policajných a ďalších bezpečnostných a záchranných zložiek(medializované topky.sk).
  Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti. Na ministerstve podľa Mikulca zachytili obavy ohľadom tohto návrhu ústavného zákona

 • Pre Milan Krajniak:
  Pán minister,
  výsluhoví dôchodcovia oceňujú Váš chlapský postoj k veci. Priznať chybu rezortu nedokáže a ani nedokázala veľká väčšina ministrov v minulosti. Klobúk dolu.
  P.S.
  Potvrdzujete náš pozitívny pohľad na Vašu osobu, ktorý sme získali v priebehu minulých Výročných členských chôdzí Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave,ktorých Ste sa zúčastňovali. Je vidieť, že sa na Vás odráža výsadková služba v elitnom Žilinskom útvare.

 • Ďakujeme za vysvetlenie pán minister, teraz iba dodržať slovo :good: :good: :good:

 • Odpoveď MPSVaR SR Milana Krajniaka na komentár: Lubomír Duben napísal: 17. novembra 2020 v 20:39
  --

  UBEZPEČENIE VOJAKOM A POLICAJTOM
  Navrhovaný ústavný zákon o dôchodkovom systéme žiadnym spôsobom nemení systém výsluhových dôchodkov príslušníkov OS policajného zboru – bezpečnostných zložiek SR. Tieto schémy zostanú zachované tak, ako fungujú doteraz.
  Návrh ústavného zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a našou chybou z textu vypadol paragraf 17, ktorý má garantovať výnimku pre vojakov a policajtov. Ide o technickú chybu – v dôvodovej správe sa spomínaný paragraf 17 nachádza aj so zdôvodnením, že výsluhové systémy pre vojakov a policajtov zostávajú nedotknuté.
  Ospravedlňujem sa vojakom a policajtom, ako aj ministrom obrany a vnútra za túto technickú chybu. Dávam verejný prísľub, že budem spolu s ministerstvom obrany a vnútra spolupracovať na takej formulácii spomínaného paragrafu 17, aby ste mali 100 percentnú istotu, že na vaše výsluhové nároky navrhovaný ústavný zákon nebude mať žiaden vplyv.
  Prácu príslušníkov OS a PZ si veľmi vážim, preto ma toto nedorozumenie veľmi mrzí a ešte raz sa za technickú chybu pri zaslaní návrhu ústavného zákona do medzirezortného pripomienkového konania ospravedlňujem.

  -MPSVaR SR Bc. Milan Krajniak

 • Vážení kolegovia,
  tlak, ktorí viacerí z Vás vyvolali v súvislosti s návrhom ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme už prinieslo ovocie. Minister práce sociálnych vecí a rodiny sa ospravedlnil všetkým vojakom a policajtom za technickú chybu pri príprave tohto ústavného zákona a zdôraznil, že si ich prácu váži. Stanovisko vydal aj minister vnútra, ktorý zdôraznil zámer splniť úlohu vyplývajúcu z Programového vyhlásenia vlády SR smerom k osobitnému systému.
  Je potrebné poďakovať vedeniu Asociácie policajtov vo výslužbe ako i Zväzu vojakov SR za pohotovosť a iniciatívu.

 • Dobrý deň, pán Lubomír Duben,
  vďaka za usmernenie, hádam to nebude také zlé, ako to na prvý krát vypadalo.
  S pozdravom
  čaniga

 • Pán kolega,

  ďakujem za Váš záujem a aj za otázky, ale všetko je ešte vo hviezdach. Môžme sa len spoľahnúť na Programové vyhlásenie vlády SR na r. 2020-2024, kde je vyjadrená snaha zachovať náš systém.
  x
  Avšak v tejto fáze pripravil predkladateľ MPSVaR SR len návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme do medzirezortného pripomienkového konania. V samotnom návrhu ústavného zákona však mu vypadol čl.17, ktorý mal riešiť osobitný systém sociálneho zabezpečenia. Vo zverejnenom materiáli po čl.16 nasleduje čl.18. Túto “chybu” si predkladateľ nevšimol . Len z dôvodovej správy-osobitná časť sa dá vydedukovať, že čl.17 sa zaoberá osobitným systémom sociálneho zabezpečenia. Uvedená dôvodová správa pripúšta neskoršie čiastkové zmeny alebo aj zrušenie osobitného systému.
  Myslím si, že snaha predkladateľa poistiť všeobecný systém sociálneho poistenia formou ústavného zákona sa mohla doplniť aj o cieľ poistiť náš systém, čo by výrazne sťažilo zásahy doň cestou noviel jednoduchých zákonov na základe politických objednávok alebo neodborných zásahov, kedy pravá ruka nevedela čo robí ľavá ruka najmä po zmene vládnej zostavy.
  Je potrebné vysloviť poďakovanie APVV, ktorá zasiahla do pripomienkového konania a to isté pripravuje aj ZV SR.

 • Prajem dobrý deň, pán Ľubomír Duben,
  medzi dennými riadkami mi často prebehne veľa informácií, ktoré nestačím v náležitosti dôležitosti správne pochopiť a teda zaujať voči nim aj patričnú vážnosť. 18.11. ráno som si prečítal Váš príspevok ohľadne pripravovaného ústavného zákona o dôchodkoch. Skúšal som nájsť na nete aj nejaké informácie, no všetky súvislosti som zatiaľ úplne nepochopil, resp. ich neviem usporiadať tak , aby som poznal možné východiská.
  Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o jednoduchú možnú schému, ktorá sa môže / a niektorá cesta teda asi aj musí / udiať. Určite sú zvedaví aj ostatní naši kolegovia, teda tí už ,, odslúžení,, alebo dnes slúžiaci , naznačte o čo sa môže jednať:
  1. Dôjde k zániku poberania dnes výsluhových dôchodkov /príspevkov/ a to dňom účinnosti novej právnej
  normy od nejakého dátumu?
  2. Ak áno, tým pádom sa dnes poberané čiastky z výsluhového dôchodku presunú do starobného dôchodku,
  ak už je priznaný?
  3. Budú sa vzťahovať zmeny /zánik/ na už priznaný výsluhový dôchodok?
  4. Budú dnes slúžiaci kolegovia zvýhodnení za službu štátu oproti ,,obyčajným,, civilom pri priznávaní
  starobného dôchodku po novom?
  5. Je možné nejako vstúpiť do legislatívneho procesu, ak sú už dnes zrejmé nevýhodnosti pre terajších
  poberateľov dôchodkov a to výsluhových, či starobných / bývalí vojaci, policajti atd. /?
  Asi sa zbytočne spytujem na tieto otázky, ale priznávam, v dnešnej dobe očakávam takmer všetko.
  Srdečne ďakujem.
  Ivan Čaniga

 • Pripomienka k pripravovanému ústavnému zákonu o dôchodkoch.
  Návrh ústavného zákona je v pripomienkovom konaní a pripomienky už zaslala APVV.
  V návrhu zákona chýba čl.17 týkajúci sa osobitného systému, ale v v dôvodovej osobitnej časti je uvedené, že dôjde k zmenám a to zrušenie alebo obmedzenie osobitného systému.
  Konkrétne v dôvodovej osobitnej časti je uvedené:

  K čl. 17
  Vzhľadom na to, že jedným zo základných pravidiel pre zákonnú úpravu organizácie a výkonu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe je aj univerzálnosť starobného dôchodkového systému a zákaz vytvárania „podsystémov“ napríklad na základe kritéria druhu vykonávanej činnosti alebo druhu pracovnoprávneho vzťahu, je nevyhnutné vyjadriť vzťah tohto návrhu ústavného zákona (a teda aj zásady univerzálnosti) k dnes existujúcemu sociálnemu zabezpečeniu organizovanému a vykonávanému podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa ním realizuje základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.
  --
  Predkladateľ navrhuje tento konflikt riešiť v prospech existujúceho systému výsluhového zabezpečenia podľa citovaného zákona v rozsahu, v akom ku dňu účinnosti návrhu ústavného zákona bude upravený a vylúčiť tento druh sociálneho zabezpečenia z pôsobnosti návrhu ústavného zákona.
  Pravidlo ďalšej koexistencie univerzálneho dôchodkového systému a systému výsluhového zabezpečenia je následne ustanovené tak, aby rešpektovanie osobitnej úpravy výkonu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, ak je realizované v systéme dnešného výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zostalo zachované dovtedy, dokedy nebude bez náhrady zrušené alebo dokedy bude v čo aj zúženej podobe existovať. Inak povedané, ak bude vecná pôsobnosť citovaného zákona zúžená, tak v rozsahu zúženia sa na dotknutú skupinu osôb dnes účastných na systéme výsluhového zabezpečenia bude vzťahovať všeobecná úprava starobného dôchodkového systému. To isté platí aj pre prípad zúženia vecnej pôsobnosti, resp. pre prípad zrušenia tohto osobitného systému bez náhrady.

  Považujem za vhodné tvorcov dôchodkovej reformy na toto upozorniť, nebude sa to týkať len nás dôchodcov ale i slúžiacich vojakov.

  Ľuboš

 • Minister práce Milan Krajniak predkladá návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme do medzirezortného pripomienkového konania.
  Krajniak predstavil 10 základných princípov ústavného zákona:

  1.Istota, že po 40 odpracovaných rokoch budú môcť ľudia odísť do dôchodku.
  2.Istota, že ak niekto odpracuje minimálne 15 rokoch, bude mať garantovaný vek odchodu do dôchodku na základe automatu vypočítaného z priemernej strednej dĺžky života.
  3.Automatický vstup do druhého piliera pre osoby, u ktorých je predpoklad, že budú môcť sporiť aspoň 30 rokov.
  4.Najmenej jedna štvrtina odvodov na dôchodok pôjde do druhého piliera.
  5.Ústavne garantované doživotné vyplácanie dôchodkov. Jednorazové vyplatenie nasporenej sumy bude možné len v prípade mimoriadne ťažkej životnej situácie alebo ak človek nasporí len minimálnu sumu.
  6.Právo na valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu každoročne.
  7.Právo na mimoriadne zvýšenie dôchodku, ak sa Slovensku ekonomicky darí.
  8.Solidarita v rámci jednej generácie. Tí, ktorí majú lepší príjem a odvádzajú na dôchodok viac, budú solidárni s tými, ktorí odvádzajú na dôchodok menej.
  9.Solidarita medzi generáciami. Rodičovský bonus. Deti budú prispievať na dôchodok svojich rodičov.
  10.Ten kto sa stará o maloleté dieťa, nebude mať negatívny vplyv na výšku dôchodku v období, kedy sa o dieťa stará.

 • Hlavne matky majú dnes výrazne nižšie penzie, keďže odchádzame do dôchodku skôr, podľa počtu vychovaných detí. Zmena by mala „kompenzovať zrovnoprávnenie veku odchodu do dôchodku mužov a žien“ (konečne!).
  Podľa novely “Aj dôchodky by mali po novom rásť inak. Vďaka ústavnému zákonu by sa mali povinne valorizovať podľa rastu životných nákladov. Toto opatrenie má štátne dôchodky ochrániť pred infláciou. Návrh počíta aj s tým, že dôchodky môžu rásť aj razantnejšie”.
  Iba dúfam že nejaký pozabudnutý poslanec to doplnkom nezvráti.

 • Jozef Šamaj napísal: 13. októbra 2020 o 19:47 … pre nás je tam zaujímavý bod č. 12
  Doplnenie: Čo je v návrhu ústavného zákona o dôchodkoch.Zmena výpočtu dôchodku či rodičovský bonus. Ako chce Krajniak meniť penzie?
  Desiaty bod v tabuľke:
  * Osobitný systém dôchodkového zabezpečenia sa umožňuje vojakom, policajtom, hasičom, horským záchranárom, ako aj príslušníkom Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže či ozbrojeným príslušníkom Finančnej správy. /Čo je v návrhu ústavného zákona o dôchodkoch -- bližšie tabuľka v linku/.
  https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/565843-zmena-vypoctu-dochodku-ci-rodicovsky-bonus-ako-chce-krajniak-menit-penzie/

 • Približne 110-tisíc žien bude môcť odísť do penzie skôr. Okolo 40-tisíc, ktoré už do dôchodku mohlo ísť v tomto roku, bude kompenzovaných. Nový zastropovaný penzijný vek, ktorý sa začne uplatňovať od budúceho roku, sa dotýka tých žien, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1963.

  Odstránili sa tak neprávosti, ktoré vznikli ženám týchto ročníkov. Po novom sa už aj im bude zohľadňovať výchova detí. Novelu začiatkom októbra podpísala prezidentka a platná je od 8. októbra, keď ju zverejnili v Zbierke zákonov. Do praxe vojde od januára budúceho roku.

 • A vraj za posledných tridsať rokov sa budoval sociálny štát.

 • V minulosti sme na tomto webe viacerí písali aj o problematike Dvojitého krátenia vdovských aj vdoveckých dôchodkov
  … svojim spôsobom ide o skrytú formu 50 % dane …. podľa komentára 7. októbra 2020 o 16:53 Rezort práce predstavil predbežnú informáciu k návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Túto informáciu súčasne predložil do pripomienkového konania.
  Dvojité krátenie vdovských aj vdoveckých dôchodkov pekne zhrnul vo svojom komentári na Doko blog kolega pán Jozef Kotulič
  http://doko.blog.portal.sk/detail-dvojite-kratenie-vdovskych-aj-vdoveckych-d%C3%B4chodkov.html?a=1df37b30428d41ba624a8c5687644122

 • Pomaly niet vlády, ktorá by chcela presadiť svoj pohľad na odchod do dôchodku….každý systém bude mať svojich podporovateľov, aj odporcov, to je vcelku pochopiteľné….bude môcť niekto naozaj požiadať o dôchodok už ako 58 ročný? Určito, pár takých šťastlivcov sa nájde…teraz minister prehlásil -- kto si bude chcieť zvyšovať vzdelanie, pôjde na VŠ a ukončí ju vo veku 23 rokov, bude môcť požiadať o dôchodok vo veku 63 rokov….fajn, máme super hospodársky vyvinutý štát, ekonomika na 100 rokov zabezpečená rovná šanca pre každého…nejdem sa týmto zaoberať, už sa ma to netýka, nech sa nad tým zamýšľajú mladí.. je zaujímavé prečítať si, čo vydala ku dôchodkovej reforme NBS -- https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/565591-nazivo-kazimir-a-odora-k-ustavnemu-zakonu-o-dochodkovom-zabezpeceni/ -- pre nás je tam zaujímavý bod č. 12…..čo je tým myslené? Zatiaľ nikto nevysvetlil, tak si počkajme, nechcem špekulovať -- je to pokyn zrušiť náš terajší systém, alebo iba upozornenie, aby niekto nechcel vytvárať nové, nášmu dôchodkovému systému podobné? to zasa by mala byť otázka pre tých, čo sa v blízkej budúcnosti budú chcieť prihlásiť do bezpečnostných zložiek…

 • Život je plný paradoxov.Paradoxne to bol Smer -- SD, ktorý napadol na ústavnom súde rozhodnutie parlamentu za vlády M. Dzurindu (2002 -- 2006) a to zastavenie valorizácie starobných dôchodkov dôchodcom do výšky 17 200 vtedajších slovenských korún.Vtedy dôchodcovia na ÚS SR vyhrali a štát im musel valorizáciu SD spätne doplatiť.
  file:///C:/Users/Kubo/Downloads/Rozhodnutie%20-%20Rozhodnutie%20PL.%20%C3%9AS%2016_06%20(2).pdf

 • Príspevok porušil kódex pre príspevky

 • Rezort práce dnes predstavil predbežnú informáciu k návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Túto informáciu súčasne predložil do pripomienkového konania.
  x
  Vyberám dôležitú informáciu:
  x
  Zachovať sa má osobitný systém dôchodkového zabezpečenia pre silové zložky.

 • Smer sľuboval 13. dôchodky desať rokov, ale zo sľubov nič nebolo. Smer -sľubotechna -- však zabudol na siroty a invalidných dôchodcov, išlo mu iba o volebné hlasy dôchodcov. Sme rodina sa to teraz snaží napraviť.

  S ideou zaviesť 13. dôchodky prišla strana Smer – sociálna demokracia ešte v roku 2010. V uvedenom roku bola táto myšlienka neprehliadnuteľná, stala sa totiž jedným z hlavných posolstiev ich reklamnej kampane a billbordami bolo vtedy oblepené celé Slovensko.

  K naplneniu predvolebného sľubu ale po voľbách neprišlo. Smer sa vtedy vyhováral, že nenašiel podporu u svojich koaličných partnerov. V rokoch 2012 – 2016 ale vládol sám, nikoho podporu nepotreboval a napriek tomu sľubované dôchodky nezaviedli.

  Dnes často z radov opozície počúvame, že súčasná vláda dôchodcov okráda. Je teda dôležité poznať celú genézu 13. dôchodkov, aby bolo jasné, kto historicky celé tie roky dôchodcov v skutočnosti okrádal.

  Keby strana Smer v roku 2010, tak ako sľúbila, 13. dôchodky aj zaviedla, naši dôchodcovia sa už desať rokov mohli tešiť z vyššej životnej úrovne a lepšej kvality života. Ale netešili sa. Nemali sa za čo tešiť.

  Vo februári 2020, len pár dní pred voľbami, Smer predložil návrh zákona o 13. dôchodku, ktorý bol parlamentom prijatý. Každému súdnemu človeku bolo vtedy jasné, že Smeru, s nie príliš dobrými predvolebnými preferenciami, nejde o skutočnú pomoc dôchodcom, ale o získanie ich hlasov vo voľbách. Navyše – v štátnom rozpočte pre rok 2020 na toto opatrenie nenechali ani cent.

  Čo nie úplne všetci vedia je, že návrh Smeru z februára 2020 vôbec nebral do úvahy siroty a invalidov. Inými slovami – počítal len so starobným dôchodkom, vôbec nemyslel na sirotský a invalidný dôchodok. Toto nemožno vnímať inak ako hyenizmus, ak si uvedomíme, že ide o najohrozenejšie skupiny obyvateľstva a spolu o 150 000 ľudí. Ešte aj minister Kaník bol svojho času častovaný výrazom sociálny netvor. No konanie Smeru a už asi ani nedá nejako výstižnejšie nazvať.

  Krátko po voľbách nás postihlo niečo, na čo nebol pripravený nikto. Korona zakývala (a ešte pravdepodobne zakýva) s našou ekonomikou tak, ako nič iné od skončenia 2. svetovej vojny. Na jar to vyzeralo tak, že v dôsledku ekonomickej krízy nebudú žiadne 13. dôchodky.

  Kollárovci však trvali na svojom a v septembri prišli s návrhom, ktorý by sa dal nazvať: „aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá“. Predstavitelia hnutia presadili, aby dôchodcovia museli sľúbený 13. dôchodok dostať. Aj keď nie v plnej výške, ale musia.

  Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Krajniak zvolil princíp solidarity – tí s najnižším dôchodkom dostanú najviac.

  Aký je teda výsledok?

  V priemere dostane tento rok dôchodca dvojnásobok toho, čo dostal vo forme vianočného príspevku minulý rok. Dôchodcovia s najnižším príjmom do 215 eur dostanú vyplatené najviac, 300 eur. Túto sumu dostanú po novom aj siroty a invalidní dôchodcovia, na ktorých v minulosti Smer akosi pozabudol.

  Pre príklad – dôchodca s dôchodkom vo výške 400 eur dostal v roku 2019 vianočný príspevok 133,34 eur, tento rok dostane 233,34 eur, teda o rovných 100 eur viac. Dôchodca s 500-eurovým dôchodkom dostal minulý rok 71, 86 eur, tento rok dostane 197,34 eur, teda o 125,48 eur viac.

  Tu je v skratke odpoveď, kto, kedy a ako okrádal našich dôchodcov. Zdá sa, že Sme rodina sa snaží aj v týchto ťažkých časoch myslieť na ľudí a v rámci možností im poskytnúť pomoc. Zákon o 13. dôchodkoch pôjde na ďalšie kolo prerokovania na najbližšiu schôdzu národnej rady. Ak poslanci zákon schvália, dôchodcovia dostanú 13. dôchodok vyplatený už v decembri tohto roka.

 • Doplnenie -- vyjadrenia niektorých verejnosti známych osôb.
  Jozef Mihál (vyjadrenie autora pre HN): Budeme chodiť do dôchodku v 56 rokoch?Ak rešpektujeme Ústavu a princíp rovnosti, nemôžeme v práve na dôchodok ľudí deliť do dvoch kategórií.Každý, kto sa hlbšie zaoberá dôchodkovým systémom na Slovensku, vie, že v súčasnej podobe je neudržateľný. Jedno z potrebných opatrení je zrušiť zastropovanie dôchodkového veku. Ak to neurobíme, sumy dôchodkov poletia dole. Ľuďom musíme povedať, že zakryť sa vieme len takou perinou, na akú máme. Toho, kto to nevidí, sa pýtam, či aj vo svojom domácom rozpočte s radosťou míňa viac, ako zarobí.Nápad, podľa ktorého by sa do dôchodku dalo ísť po 40 odpracovaných rokoch, má dve slabé miesta. Po prvé, oficiálne je možné pracovať už po skončení povinnej školskej dochádzky. Tí, ktorí pracovali (hoci na dohody alebo na skrátené úväzky) od šestnástich rokov, by do dôchodku mohli ísť už v 56 rokoch. O celých sedem až osem rokov skôr ako podľa súčasného zákona. Rozumiem, poviete si, že takých ľudí je málo – a budete mať pravdu.Po druhé, podľa dnes platného zákona obdobím dôchodkového poistenia je nielen obdobie získané za odpracované roky, ale do obdobia dôchodkového poistenia sa počíta aj obdobie, keď bol občan poistencom štátu – napríklad matka sa starala o deti do šiestich rokov veku, občan opatroval príbuzného alebo bol osobným asistentom zdravotne ťažko postihnutej osoby. Invalidom sa započítava aj obdobie čerpania invalidného dôchodku. A započítavajú sa aj takzvané náhradné doby spred roka 2004 – napríklad obdobie vojenčiny, obdobie, keď bol nezamestnaný na úrade práce (!) alebo obdobie štúdia pred rokom 2004.Podľa Ústavy Slovenskej republiky ľudia sú rovní v právach. Ak rešpektujeme Ústavu a princíp rovnosti, nemôžeme v takej zásadnej veci, ako je právo na dôchodok, ľudí deliť do dvoch kategórií. To naozaj privilegovanou kategóriou budú tí, čo si obdobie dôchodkového poistenia odpracovali, a druhou kategóriou budú ľudia, ktorí obdobie dôchodkového poistenia získali za obdobie starostlivosti o deti, za obdobie invalidity alebo za obdobie štúdia?Pri príprave dôchodkovej reformy sa hovorí o zavedení rodičovského bonusu. A o ďalších vylepšeniach pre rodičov, ktorí vychovali deti. Na druhej strane chceme návrhom o odchode do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch znevýhodniť matky, ktoré pred pracovnou kariérou dali prednosť výchove detí?Preto ak bude možné ísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, tento nárok musia mať aj tí, ktorí získali obdobie dôchodkového poistenia ako matky s deťmi, opatrovatelia, invalidi…To v konečnom dôsledku znamená, že prijatím návrhu o odchode do dôchodku po 40 rokoch naozaj veľa ľudí bude môcť do dôchodku ísť už v 56 rokoch. Zakryť sa však vieme len takou perinou, na akú máme.
  Vyjadrenie Róberta Fica (Smer-SD) na TB (včera Ta3) ku zrušeniu dôchodkového stropu 64 rokov.Parafrázujem: Dnes je dôchodkový vek SD cca 62 r. Po zrušení Ústavou SR garantovaného dôchodkového stropu 64 r. pri výpočte veku dôchodku na základe priemerovania veku dožitia obyvateľstva, by sa tento mohol vyšplhať pre budúcich dôchodcov až na cca 70 rokov fyzického veku.Ak by k tomu došlo, odborári už majú dostatok vyzbieraných podpisov od obyvateľstva na vypísanie celoštátneho referenda…
  Vyjadrenie p. Páleníka (analytik) včera v TA3 -- priemerovanie veku dožitia obyvateľstva pre budúcich SD by bolo najspravodlivejšie podľa priemerovania veku dožitia obyvateľstva v z d r a v í.

 • Pri individuálnom dôchodkovom strope je otázne , kto z terajšej mladej generácie vydrží nonstop -- bez prestávky pracovať a byť dôchodkovo poistený 40 r., keď pracovné podmienky určuje trh práce a zamestnanie v jednej firme, na jednom pracovisku už nie je celoživotným zamestnaním. Možno sa to dá v civilných zamestnaniach v kombinácii s prácou z domu home office. Tieto podmienky 40 r. práce snáď splnia mnohí z dnešnej ešte teraz pracujúcej postaršej generácie roky narodenia 1962 (+-), ktorá práve teraz dobieha do fyzického veku 59 r.(v r. 2021).Verme, že tu už nebude platiť žiadna retroaktivita -- spätne pre všetkých tých, ktorí už máme rôzne druhy dôchodkov aj ich súbehy (VD+SD) písomnými rozhodnutiami štátnych orgánov priznané a vyplácané, pričom hranica dôchodkového poistenia 30, resp. 40 r. naplnená nebola.Tiež že sa nezmení dolná sadzba počtu odpracovaných rokov (dôchodkového poistenia) -- 15 rokov (svojho času do 30. apríla r. 2013 pri VD zák. č. 328/2002 Z.z. a aj dnes zák. č. 461/2003 Zb. pri SD).A aj naďalej bez určenia (už zrušenej) hornej hranice kalendárneho roku dobiehajúce nároky príslušníkov silových zložiek podľa zák. č. 100/1988 Zb. v kombinácii uvedených zákonov.(pracovné kategórie a kategórie funkcií).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.