Vyberte stranu

Materiál obsahuje návrhy:

  • celkových početných stavov vojakov a  zamestnancov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vrátane profesionálnych vojakov vyčlenených podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. a), c) až f) zákona č. 281/2015 Z. z. k 31. decembru 2021,
  • počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2021,
  • rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2021.

Podrobnosti najdete na webe v rubrike “vlastnymat.docx” klik na:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-594

Početné stavy vojakovPočetné stavy zamestnancovCelkové početné stavy
18 5314 20822 739
Mínomety58
Húfnice9
Samohybné kanónové húfnice33
Raketomety17
Protilietadlové raketové komplety stredného dosahu1
Protilietadlové raketové komplety blízkeho dosahu5
Protitankové komplety7
Rádiolokačná technika (prehľadová, diaľkomery, výškomery)26
Technika elektronického boja a elektronického prieskumu15
Bojové tanky31
Bojové vozidlá pechoty169
Obrnené transportéry60
Bojové prieskumné vozidlá35
Viacúčelové taktické vozidlá30
Bojové lietadlá12
Cvičné lietadlá10
Dopravné lietadlá stredné2
Dopravné lietadlá ľahké 7
Vrtuľníky viacúčelové23
Vrtuľníky cvičné1

Zmeny rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl

Oproti rozmiestneniu zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl, ktoré schválila vláda  uznesením č. 552 zo 6. novembra 2019 sa navrhuje:

  • reorganizácia Doktrinálneho centra OS SR a organizačného jadra spoločného operačného veliteľstva na Spoločné operačné veliteľstvo z dôvodu postupnej adaptácie veliteľskej štruktúry ozbrojených síl s cieľom skrátenia reakčného času a zvýšenia operačnej pripravenosti ozbrojených síl na plnenie úloh v oblasti medzinárodného krízového manažmentu a pri náhlom zhoršení bezpečnostnej situácie v SR,
  • reorganizácia Úradu logistického zabezpečenia na 4. pluk logistiky rozmiestnený v Trenčíne a Nemšovej z dôvodu posilnenia a zefektívnenia štruktúry velenia a riadenia logistických základní, zvýšenia koordinácie logistických služieb a centralizácie riadenia jednotiek podpory,
  • vytvoriť 44. centrum logistických služieb rozmiestnené v Trenčíne a Žiline, ktoré bude súčasťou 4. pluku logistiky,
  • vytvoriť 91. ženijný pluk rozmiestnený v Seredi z dôvodu centralizácie ženijných práporov mechanizovaných brigád do ženijného pluku s cieľom dosiahnutia zvýšenia efektivity odbornej prípravy a výcviku ženijných odborností a využívania dostupných kapacít ženijného zabezpečenia na podporu činnosti útvarov,
  • premenovať ženijný prápor na 901. ženijný prápor a zmeniť jeho rozmiestnenie na Sereď, z dôvodu vytvorenia nadriadeného 91. ženijného pluku,
  • vytvoriť 902. ženijný prápor rozmiestnený v Michalovciach, ktorý bude súčasťou 91. ženijného pluku,
  • premenovať Národné centrum EOD a RCHBO na 905. centrum špecializovanej bojovej podpory, Národné centrum vojenskej dopravy na 701. centrum vojenskej dopravy, zásobovaciu základňu I na 41. zásobovaciu základňu, zásobovaciu základňu II na 42. zásobovaciu základňu, centrum testovania munície na centrum testovania, zásobovaciu základňu III na 43. zásobovaciu základňu, prápor podpory velenia pozemných síl na 71. prápor podpory velenia, rotu podpory velenia 1. mechanizovanej brigády na 103. rotu podpory velenia, prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany na 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, raketometný oddiel na 54. raketometný oddiel, rotu podpory velenia 2. mechanizovanej brigády na 67. rotu podpory velenia, tankový prápor na 14. tankový prápor, prápor ISTAR na 65. prieskumný prápor, samohybný delostrelecký oddiel na 21. samohybný delostrelecký oddiel, rotu podpory velenia brigády bojového zabezpečenia na 3. rotu podpory velenia, prápor CSS na 20. prápor logistiky, prápor logistiky na 53. prápor poľných služieb, prápor logistiky na 14. prápor logistiky, opravárenský prápor na 405. opravárenský prápor, opravovňu špeciálnej techniky PVO na 61. opravovňu techniky, opravovňu LPIS na 19. opravovňu techniky, opravovňu techniky ISTAR na 60. opravovňu techniky, taktické krídlo na 81. krídlo, vrtuľníkové krídlo na 51. krídlo, dopravné krídlo na 46. krídlo, brigádu riadenia vzdušných operácií na 2. brigádu vzdušných síl, protilietadlovú raketovú brigádu na 11. brigádu vzdušných síl, technický oddiel na 115. technický oddiel, výcvikovú základňu síl pre špeciálne operácie na 51. výcvikovú základňu, 23. motorizovaný prápor na 52. výsadkový prápor, stredisko CIMIC a PSYOPS na 57. samostatný oddiel

viac tu:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-594