Vyberte stranu

 

Č

 

ČESŤ JEHO PAMIATKE !

Ing. Zdeněk MIKULEC
vedúci Oddelenia tvorby interných predpisov a bulletinová služba
Úrad logistického zabezpečenia ozbrojených síl SR