Vyberte stranu

Zomrel duchovný otec osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov

plk. v.v. JUDr. Rudolf Martančík

Sociálnou problematikou sa zaoberal na Finančnej správe FMNO, na Ministerstve obrany SR a na Ministerstve vnútra SR

Česť jeho pamiatke !