Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Ing. Ľubomír Dubeň

Vážení kolegovia,

dovolil som si použiť tento názov podľa televízneho seriálu. Budem tu zverejňovať príspevky venované najmä individuálnym prípadom. Zovšeobecnenie prípadov je určené širokej verejnosti najmä poberateľom výsluhových dávok. Existujú medzi nami kolegovia, ktorí nie vždy majú potrebné informácie a… Pokračovať v čítaní