Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Z činnosti organizácií

občianske združenia a kluby s právnou aj bez právnej subjektivity / aktivity, úspechy, pozvánky,