Vyberte stranu

5. výročie vzniku združenia Vojenský veterán Bratislava


Zakladajúce valné zhromaždenie VOJENSKÉHO VETERÁNA BRATISLAVA sa uskutočnilo 8. júna 2015 z podnetu plk. v.v. Pavla Badu a plk. v.v. Jaroslava Juneka.
História tak zaznamenala už 5. výročie existencie združenia, ktoré vzniklo z predchodcu ZV SR – klub Bratislava.
Na 2. valnom zhromaždení 14.septembra 2015 bola zvolená RADA o.z. VOJENSKÝ VETERÁN:
plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda, štatutár,administrátor),
plk.v.v. Dr. JUNEK Jaroslav  (podpredseda),
plk.v.v. SOBEK Milan (podpredseda),
plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen),
plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (člen-hospodár),
plk. v.v. Ing. KAYSER Juraj (revízor)

(viac…)

25 rokov od vzniku 3. zboru LaPVO

Po vzniku SR prijala NR SR v roku 1993 základné koncepčné „vojenské“ dokumenty: 1.Obrannú doktrínu SR, 2.Strategickú koncepciu obrany SR a 3.Koncepciu výstavby armády SR do roku 2000. Pokým prvé dva mali politický a deklaratívny obsah tretí stanovoval pomerne ambiciózny plán vybudovať do cieľového roku relatívne malú, primerane vyzbrojenú a vycvičenú, ekonomicky a personálne saturovanú armádu, ktorá bude po operačnom a mobilizačnom rozvinutí pripravená brániť územie republiky. Malo sa tak stať v troch realizačných a časových etapách. Stručne napísané v rokoch 1993 až 1995 sa mali vytvoriť nové štruktúry armády, prezbrojiť a modernizovať ju a zvýšiť tabuľkový počet funkcií pre profesionálnych vojakov. Do tohto obdobia spadá aj budovanie 3. zboru letectva a PVO.

V polovici augusta 1993 prišla z Veliteľstva LaPVO v Trenčíne do Zvolena skupina 20 dôstojníkov rôznych vojenských odborností s cieľom zriadiť v extrémne krátkom čase do 1. novembra toho istého roku veliteľstvo budúceho operačného stupňa riadenia a velenia letectvu a vojsku PVO Armády SR.  Bola známa štruktúra veliteľstva aj tabuľky mierových počtov vojakov a zamestnancov, ktoré však boli pre niektorých sklamaním, lebo funkčné miesta mali nižšie hodnostné a platové rozpätie, ako sa všeobecne očakávalo. Stálym problémom bol aj nedostatok financií. Verejnosť vnímala existenciu armády samostatného štátu v navrhovanom modeli ako príliš nákladnú a politici považovali za ukazovatele vlastného úspechu rýchlosť a intenzitu odvrhnutia starého „socialistického“ typu armády a obsadenie funkcie ministra obrany civilistom nevojakom.

Proces zriaďovania veliteľstva 3. zboru LaPVO bol v tejto etape zavŕšený 1. novembra 1994. Tento termín historici zaznamenávajú aj ako oficiálny deň jeho uvedenia do pohotovostného systému ochrany vzdušného priestoru štátu. Jeho prvým veliteľom sa stal plk. Jozef Pivarči, náčelníkom štábu plk. gšt. Peter Novotňák /poverený výkonom funkcie veliteľa v roku 1994/, zástupcom veliteľa plk. Vladimír Púčik, zástupcom veliteľa – hlavným inžinierom pplk. Andrej Pilko a zástupcom veliteľa pre logistiku plk. Alojz Mihál. Veliteľstvo riadilo činnosť štyroch leteckých základní, troch protilietadlových raketových brigád, výcvikového strediska letectva, výcvikového strediska PVO, protilietadlovej raketovej technickej základne a siedmich útvarov tzv. zborového kompletu: veliteľského stanovišťa, 3. spojovacej brigády, 3. štábneho práporu, 3. práporu materiálového zabezpečenia, 3. práporu technického zabezpečenia, 3. leteckej stavebnej základne a 3. opravovne spojovacej techniky a RTZ. Po čase sa k tejto zostave pripojila aj vojenská hudba /predtým Posádková hudba B. Bystrica/ a v privilegovanom postavení aj VFS Jánošík. Tretí zbor letectva a PVO zanikol 31. decembra 1999 a jeho miesto zaujali Vzdušné sily OS SR.

Pred časom, 16. októbra 2019, sme si 25. výročie vzniku 3. zLaPVO pripomenuli stretnutím vo Zvolene.
Poďakovanie a obdiv patrí organizátorom pani Viere Tužinskej a plk. v.v. Jaroslavovi Haluškovi. Nám účastníkom spoza stola zostáva nádej, že sa podobné stretnutie podarí zorganizovať aj nabudúce. Povedzme pri 20. výročí vzniku Vzdušných síl OS SR na budúci rok.

Text: Ľubomír Miháľ
Fotografie: Ján Fiťma a Jaroslav Tomko

Spoločné foto účastníkov stretnutia

Organizátori pani Viera Tužinská a plk. v.v. Jaroslav Haluška