Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Služobná rubrika / O službe

profesionálni vojaci, príslušníci bezpečnostných zborov /polícia, hraničná polícia, colníci, HZaBZ, ZJS/