Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Súčasná právna úprava

aktualizácia zákonov, nariadení, predpisov v oblasti OS a BZ SR

Vážení priatelia,

na rozporovom konaní dňa 15.02.2019 MV SR oznámilo, že osobitný účet MO SR vytvorený od 01.05.1998 je výrazne dotovaný (na rozdiel osobitného účtu MV SR, ktorý je dnes prebytkový).

Všetkým iba pre pamäť pripomínam, že pri zmene režimu… Pokračovať v čítaní