Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Spoločenská rubrika

narodeniny, jubileá, úmrtia kolegov