Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Zahraničné skúsenosti OS a BZ

rubrika o zahraničných skúsenostiach a legislatíve v oblasti OS, bezpečnostných zborov …