Vyberte stranu

V noci z nedele 21.4 na pondelok
22.4.2024 zomrel

generál vo výslužbe Štefan Gombík 

 

           Narodil sa v Nitre 17.10.1951
Bol nadzvukovým pilotom od 1973 roku lietal v Žatci a Českých Budĕjoviciach na Mig 21, Mig 23, Mig 29, kde aj velil.
01.09.1977 – 25.06.1980 Vojenská letecká akadémia J. A. Gagarina, Monino;
01.09.1986 – DD.07.1988 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva;
10.1993 – odborný kurz, Akadémia obrany NATO, Rím;
1988 – 1992 veliteľ 3.divízie letectva a PVO Žatec;
1.1.1993 veliteľ letectva a PVO Trenčín;
1.9.1994 veliteľ štábu letectva a PVO do 30.4.1999;
15.12.2000 odchod do zálohy.

            ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE …