Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

V tejto rubrike môžete požiadať svojich skúsenejších kolegov a odborníkov v oblasti legislatívy  o rady, ide hlavne o poradenstvo v pracovných a sociálne právnych vzťahoch.

Klásť otázky alebo odpovedať môžete pomocou komentárov, obsah otázky by mal byť stručný ale obsahovo postačujúci.

Pri odpovediach prosím uveďte na začiatku odpovede  komu odpovedáte, môže sa stať, že otázky sa nahromadia tak nech je zreteľné komu odpovedáte.
Vážení čitatelia nášho portálu, rád by som vás nasmeroval na: http://doko.blog.sk, kde sa dozviete ďalšie zaujímavosti z vojenského života a života dôchodcov.

Takto sme začínali v roku 2010:

• Jozef Kotulič:
22.2.2010 o 17:39
V prostredí zväzu vojakov sa pohybujem už od roku 1990. A preto si dovolím tvrdiť, že ak niečo veľmi zaujíma členov zväzu, ale aj nečlenov, tak je to právne poradenstvo. No a na tomto sľubne vyzerajúcom našom webe, mi takáto rubrika chýba. Pritom v radoch profesionálnych vojakov, ale aj vojenských výslužilcov, je dosť ľudí, ktorí majú nejaké právnické skúseností a mohli by iným našim členom pomôcť svojou bezplatnou právnou radou. Pochopiteľne, že by to nemuseli byť len právnici, ale aj ostatní radoví členovia, ktorí by vedeli a chceli k riešenému problému zo svojich skúseností poradiť iným. Spočiatku by táto rubrika mohla byť len svojpomocná no verím, že postupne by ÚR zväzu mohla na niektoré zložitejšie právne problémy využiť služby odborných právnikov.
A aby som bol konkrétny.
Dovolím si dať prvú otázku:
1. Môže poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu, po prepustení z pracovného pomeru požiadať o podporu v nezamestnanosti? Ak áno, ako má ďalej postupovať?
Ďakujem za odpovede.

Poznámka: odpoveď na túto otázku je na konci komentárov, 22.2.2010

Takýmto a podobným štýlom formulujte svoje otázky, odpovede sa s určitosťou ±100% dočkáte. Tie náročnejšie otázky potrebujú dlhší čas na odpoveď , mnohé Vaše otázky už boli zodpovedané v 590 príspevkoch od roku 2010, kedy sme poradenstvo zaviedli pre členov ZV SR, pričom sme odpovedali aj na otázky nečlenov a iných rezortov bezpečnostných zložiek.
Tento web vykonáva službu všetkým ktorí slúžili, alebo slúžia v štátnej službe, bez rozdielu vojak, policajt, hasič, záchranár.

Máme záujem na tom, aby ste nezostávali bezradní pri Vašej obrane, zásadne používajte argumenty ktoré vám budú poradené kolegami ktorí už podobným prípadom prešli.

Poradenstvo je poskytované bezplatne.

Otázky a odpovede od 22.2.2010 do 25.1.2015 -/doporučujeme po otvorení stránky prehliadať od konca po dátumoch/-  kliknuť TU:

Subor otazok a odpovedi od 22.2.2010

Vaše  otázky a odpovede píšte do okienka “Komentár”.

Pracovný výkaz

969 Komentárov na PORADENSTVO:

 • Pre Maria 23.11.2020:

  Pani kolegyňa , nárok na zníženie dôchodkového veku z dôvodu organizačných zmien nevznikol, nakoľko Ste boli prepustená v dobe, keď už neplatili kategórie funkcií.
  Na Váš prípad (invalidný dôchodok) sa môžem nezáväzne pozrieť , pokiaľ mi zašlete príslušnú dokumentáciu ( lubomir.duben@zoznam.sk) a navrhnem ďalší postup.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave.

 • Maria, kontakty na právnikov nájdete: http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf — kontakty na advokátske kancelárie zastupujúce VD/SD sú v linku podľa krajov Slovenska.
  Mne vyšlo, že v roku 2003 ste už mohla požiadať o výsl. dôchodok, v tom čase od 1. júla 2002 už bol platný a účinný tiež aj zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zák. č. 328/2002 Z.z. (u Vás po cca 17 rokoch služ. pomeru do konca februára 2003 by ste mala /prípadne aj máte/ 34 percent služobného platu, t.j. VD).Potom by nasledoval
  súbeh dôchodkov VD + SD podľa zák. č. 100/1988 Zb.Celkovo je potrebných pri kategóriách v súčte minimálne 25 r. dôchodkového poistenia.To najskôr spĺňate.Potvrdenie o pracovných kategóriach a kategóriách funkcií vydávajú odbory soc. zabezpečenia silových rezortov.K reoredi/reorganizačnym dôvodom — vyššie link.
  Jozef Šikula napísal: 13. novembra 2020 o 18:29
  Ak máte možnosť, skúste si to ešte zistiť — upresniť na Odbore sociálneho zabezpečenia MV SR — Bratislava.

 • Pozdravujem kolegovia. Vo februári 2021 dovŕšim 55 rokov. Mám odpracované 15 rokov v I. kategórií ako profesionálna vojačka (potvrdené soc. poisťovňou). Prepustená som bola zo služobného pomeru 28.2.2003 podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona 370/1997 Z.z o vojenskej službe. Dôvod prepustenia mám uvedený: v dôsledku organizačných zmien nie je pre ňu iné vhodné zaradenie. V tom čase platný zákon o sociálnom zabezpečení bol č. 100/1988 Zb. Chcem sa opýtať, či môžem požiadať sociálnu poisťovňu budúci rok o starobný dôchodok z dôvodu prepustenia z armády v dôsledku reorganizačných zmien zo dňa 28.2.2003 alebo sa na mňa vzťahuje až hranica 59 rokov odchodu do dôchodku a prepustenie z reorganizačných zmien sa ma netýka. Veľmi pekne ďakujem. Poprosím prípadne kontakt na právnikov, ktorý majú skúsenosti s “našou” soc. poisťovňou lebo momentálne mám neskutočný adrenalín lebo bojujem s touto inštitúciou už takmer 7 rokov o invalidný dôchodok a naposledy jej rozhodnutie zrušil Najvyšší súd a dnes som dostala znova zamietavé stanovisko. Chcem sa so žalobou obrátiť znovu na súd a uvažujem aj o nemajetkovej ujme, prípadne obrátiť sa na európske inštitúcie a pod. Ak by sa na mňa vzťahovali reoredy a odchod v 55 dajte mi prosím vedieť lebo ma z tej soc. poisťovne asi trafí … a nechcem podať žiadosť o starobný dôchodok s tým, že mi ju zamietnu, takú radosť by som im nechcela dopriať.

 • Dobrý deň.
  Otázka: V služobnom pomere príslušníka PZ som bol od 1.7.2003.
  K 1.8.2008 som prestúpil k Železničnej polícii(služobný pomer príslušníka PZ ukončený k 31.7.2008-dostal som odchodné, služobný pomer príslušníka ŽP začatý k 1.8.2008).
  V roku 2010 došlo k začleneniu ŽP do PZ.
  Okrem toho mám 12 mesiacov ZVS a 10 mesiacov v roku 1993 mam odpracované v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta SR Bratislavy.
  K 1.9.2019 som mal teda celkovo odslúžených 18 rokov v služobnom pomere.
  K 31.5.2013 odslužených 11 rokov(potrebujem 19 rokov v zmysle novely zákona o SZ z roku 2013).
  Mám nárok na výsluhový dôchodok (odchodné) k 1.9.2021, kedže som v roku 1993 skončil po 10 mesiacov u hasičov a v roku 2008 prestúpil k Zeleznicnej polícii, má to na niečo vplyv?
  Na personálnom nevedeli k tomu nič.
  Ďakujem za odpoveď

 • Viete kedy končí zákaz vychádzania, 14.11. či 15.11.2020 o 01.00 hod ?
  http://doko.blog.portal.sk/detail-viete-kedy-konci-zakaz-vychadzania--.html?a=ddbd52c2550fcb3a6b489e10cf9d81aa

 • Protiprávny postup Sociálnej poisťovni pri (ne)priznávaní vdovského dôchodku.

  V roku 2016 si podala vdova po bývalom policajtovi žiadosť o priznanie vdovského dôchodku nakoľko tento mal okrem služby aj požadovanú “civilnú” dobu poistenia vrátane tzv. zbytkovej doby.
  x
  Samozrejme SP odmietla započítať do doby poistenia aj zbytkovú dobu služby (294 dní) , čím zomretý policajt nedosiahol požadovanú dobu poistenia na vznik nároku. Odvolanie žiadateľky o vdovský dôchodok SP zamietla.
  x
  Až Krajský súd Trnava v roku 2018 zrušil rozhodnutie SP o zamietnutí žiadosti o vdovský dôchodok, pričom vyslovil právny názor, že zbytková doba služby je dobou poistenia pre všeobecný systém. SP ako vo veľa prípadoch sa neodvolala voči tomuto rozsudku (podľa mňa dobre vedela čo ju čaká na NS SR ) a radšej nerrešpektovala záväzný právny názor KS Trnava a zopakovala celý proces znovu. T.j. vydala nové zamietavé rozhodnutie o priznaní vdovského dôchodku a GR SP opäť zamietol rozhodnutie o odvolaní. SP takto skúša trpezlivosť žiadateľov o dávku spliehajúc sa na vzdanie sa žiadateľa alebo na prírodné zákony lebo nikto nežije večne.
  Krajský súd Trnava sa nedal zmiasť novým rozhodnutím SP o nepriznaní vdovského dôchodku a ani zamietavým rozhodnutím GR SP a opäť v roku 2019 zrušil tieto rozhodnutia pričom trval na svojom právnom názore.
  x
  Tentoraz Sociálna poisťovňa skúsila voči novému rozsudku KS Trnava podať kasačnú sťažnosť voči tomuto rozsudku na Najvyšší súd SR (aby zabránila právoplatnosti rozsudku a nemusela priznať vdovský dôchodok). Argumenty Sociálnej poisťovne pre kasačnú sťažnosť boli na vode a opakovali sa už od začiatku správneho konania a pre obveselenie Vám niektoré ponúkam:
  -- právne názory Najvyššieho súdu SR o zhodnotení zbytkovej doby neboli zovšeobecnené a teda sa nimi SP ani nezaoberala
  -- nejde o priamy nárok žiadateľky !!!
  -- zbytková doba sa zhodnocuje len pre starobný dôchodok, žiaden právny predpis neukladá SP zhodnotiť zbytkovú dobu !!
  -- došlo by k duplicitnému poberaniu dávky (na tento argument NS SR s iróniou sa vyjadril, že žalovaná svoje rozhodnutie “obohatila o konštatovanie”).
  x
  Najvyšší súd SP si správne osvojil právny názor Krajského súdu Trnava a vytiahol na Sociálnu poisťovňu aj najväčší kaliber argumentov:
  x
  Odôvodnenie SP v rozhodnutí nielenže nespĺňa ustanovenie zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ale súčasne nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv.
  x
  Na mieste právnikov SP by som sa prepadol pod zem a možno spáchal hara-kiri. Ale tí majú hrošiu kožu a bez výčitiek aplikujú porušovanie ústavných a občianskych práv žiadateľov z radov výsluhových dôchodcov a ich pozostalých. Vyzerá to tak, že aj s potleskom časti verejnosti.
  x
  Skúsme sa vcítiť do mysle žiadateľky , ktorej zomrie manžel bývalý policajt v pomerne mladom veku, dostane sa do existenčných problémov a orgán verejnej správy SP ju takto vodí za nos už 4 roky. Navyše ani služby akvokátskej kancelárie nie sú zadarmo a musí neustále myslieť na prebiehajúci spor, vypisovať žiadosti, podávať odvolania a strácať vieru v právny štát.

  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Ako ovplyvní výpočet dôchodku PN-ka. (krátkodobá — týždeň, alebo viac ako 29 dní) ?????

  Ďakujem

 • Predčasný starobný dôchodok poberateľa výsluhovej dávky

  V auguste 2020 rozhodoval Krajský súd Bratislava vo veci výšky predčasného starobného dôchodku nášho kolegu (bývalý policajt JUDr. P.R. nar.24.5.1955 -- poberateľ príspevku za službu) v spore so Sociálnou poisťovňou.
  Ako bolo už viackrát zverejnené na webových stránkach občianských združení bývalých vojakov a policajtov sa súdy SR (vrátane NS SR) prikláňajú k názoru, že pre výpočet predčasného starobného dôchodku je potrebné do celkovej doby zamestnania započítať aj dobu služby. Sociálna poisťovňa odmieta zohľadniť dobu služby s tým, že prihliadne k takejto dobe len v prípadoch priznávania starobných dôchodkov. Súdy SR vyvracajú názor SP s tým, že predčasný starobný dôchodok je taktiež druh starobného dôchodku a teda nejedná sa o iný druh dôchodku a má tiež charakter hmotného zabezpečenia v starobe v zmysle Ústavy SR.
  Som rád, že naši kolegovia nerezignujú a dožadujú sa svojich oprávnených nárokov aj keď , ako v tomto prípade to môže niekedy trvať dlhšie (odvolanie voči rozhodnutiu SP bolo podané už v roku 2015).
  Verím, že aj ďalší poberatelia predčasného starobného dôchodku požiadajú Sociálnu poisťovňu o prepočet poberanej dávky z dôvodu nezohľadnenia doby služby.
  V obdobných prípadoch je dôležité aj posúdiť dôvod prepustenia, nakoľko má náš kolega odslúžených viac ako 15 rokov služby v I.kat. funkcií a ak by bol prepustený zo zdravotných alebo organizačných dôvodov vznikol by mu nárok na starobný dôchodok (a nie na predčasný starobný dôchodok) a to už od 55 rokov veku.

  Autor príspevku pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pre pán Jozef Bátory -- mne vyšlo aj takéto z možných riešení
  Na zníženie dôchodkového veku podľa pracovných kategórii a kategórii funkcii podľa zákona č. 100/1988 Zb. je potrebných odslúžených minimálne 15 r. v kategóriách. To podľa údajov, ktoré ste tu uviedol nespĺňate – ja som sa dopočítal iba k cca 14 r. a 10 mesiacov. Žiaľ chýbajú tam dva mesiace. U Vás by mal nasledovať až súbeh VD (VD, ktorý by ste už mal poberať podľa zák. č. 328/2002 Z.z) + klasický starobný dôchodok po dovŕšení fyzického veku. Doposiaľ máte cca 18 r. civilného dôchodkového poistenia. 14 r. + 4 r. (VSOŠ). Na klasický SD je potrebných minimálne 15 rokov civilného dôchodkového poistenia, čo už teraz spĺňate. Dôchodkový fyzický vek na klasický SD je dnes medzi 62-63 r.(tento údaj je premenlivý).
  Predčasný SD -- Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.Tento je krátený za každý mesiac pol percenta.
  To si môžete upresniť na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 • Prosím o radu :Termín dôchodku.
  Absolvent VSOŠ Liptovský Mikuláš 1981-1985
  15.2.1985-13.7.1985 I.kategória funkcií náhradná služba vo voj.škole
  14.7.1985-31.12.1999 I. KF voj. z povolania
  1.1.2000-31.12.2003 III. KF voj z povolania
  1.1.2004-28.2.2006 bez KF voj. z povolania
  1.3.2006 súčastnosť zamestnaný v civile
  Prepustený podľa 346/2005 § 70 písm. i -uplynula maximálna doba služby

 • Prepustenie policajtov (vojakov) k 31.12.1992 z dôvodu zániku ČSFR.

  Zánikom ČSFR podľa Ústavného zákona č.624/1992 Zb. zanikli aj služobné pomery vojakov z povolania a policajtov Federálneho policajného zboru a Zboru hradnej polície (pokiaľ plynulo nepokračovali v služobnom pomere v SR a ČR).
  Podľa Dôvodovej správy k vládnemu návrhu tohto ústavného zákona, skončili tieto služobné pomery z dôvodu zrušenia organizácie. V tomto prípade podľa ustáleného právneho názoru Najvyššieho súdu SR bolo prepustenie zo služobného pomeru uvoľnením z reorganizačných dôvodov t.j. z dôvodov uvedených v §12 ods.3 písm.d) zákona č.100/1988 Zb. z racionalizačných a organizačných dôvodov, čo má vplyv na zníženie vekovej hranice pre vznik nároku na starobný dôchodok (§21 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb.). V tomto prípade je dôchodkový vek 55 rokov a postačuje 15 rokov služby v I.katgórii funkcií k 31.12.1992 (deň prepustenia).
  Samozrejme Sociálna poisťovňa robí obštrukcie a neuznáva tento výklad NS SR a preto musia naši dotknutí kolegovia sa domáhať svojich práv na súde.
  Zarážajú ma však prípady, kde sociálny orgán MV SR zaujal postoj (podľa mňa nadprácu) a vo vystavenom potvrdení pre Sociálnu poisťovňu sa púšťa do úvah či dotyčný policajt spĺňa dôvody prepustenia podľa citovaných ustanovení zákona č.100/1988 Zb. Podľa môjho názoru by mal tento orgán MV SR v potvrdení pre SP konštatovať len fakty a uviesť podstatné veci ako roky služby, kategórie funkcií a dôvod prepustenia. Sociálna poisťovňa veľmi rada v zamieta žiadosti našich kolegov o starobný dôchodok s poukazovaním, že to orgán MV SR uviedol dôvody (úvahy) prečo nie je možné aplikovať nárok na zníženie dôchodkového veku. Takýto nesprávny postup si všimli aj súdy SR, keď sa vyslovili, že „ SP len prebrala stanovisko MV SR mechanicky, bez svojej úvahy“ a zároveň konštatovali, že „ posudzovanie dôvodov uvoľnenia pre sociálne zabezpečenie nenáleží odboru sociálneho zabezpečenia MV SR“.
  Nši kolegovia bývalí príslušníci Federálneho policajného zboru ako aj vojaci z povolania, ktorí ukončili služobný pomer z dôvodu zániku ČSFR k 31.1.1992 (a k tomuto dátumu dosiahli min. 15 rokov služby v I.kat. funkcií) nemusia čakať na dosiahnutie všeobecného dôchodkového veku. Môžu požiadať SP o priznanie starobného dôchodku v zníženom veku 55 rokov. Platí to aj na prípady, kedy konal vojak (policajt) nejaký čas službu aj neskôr po prvom prepustení k 31.12.1992.

  Autor tejto úvahy pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • od. Ján Pavlus
  pre p. DUBEN
  Ďakujem za informáciu zajtra pošlem celý spis na e-mail.

 • Ján Pavlus pre Miro Pálfi z 5.9.2020
  Ďakujem za Váš názor. Konečne mám nejakú podporu. Ja som žiadal SP o SD od 55 rokov veku zo zdravotných dôvodov podľa § 21, zák č. 100/1988 Zb. Som toho názoru, že ich rozhodnutie je protizákonné, ale nemal som žiadnu oporu v zákone. Napísal mi p. Duben, ktorému zašlem celý spisový materiál, aby k tomu zaujal aj s kolegami stanovisko.

 • Pre Ján Pavlus:

  Pán kolega,
  je veľmi ťažké z čiastkových údajov si vytvoriť právny názor na prípad. Odporúčam zaslať scan rozhodnutia MV SR o priznaní ID a rozhodnutia GR SP o zamietnutí žiadosti o priznanie SD na mail: lubomir.duben@zoznam.sk. Poradím sa v kolektíve a sformulujem záver z prípadu.
  P.S.
  Nároky na zníženie dôchodkového veku za 15 rokov služby sa týkajú zdravotných dôvodov , ktoré nastali do skončenia vykazovania kategórií funkcií t.j. do 31.12.1999 v tom má GR SP pravdu.

 • Pre Ján Pavlus napísal: 4. septembra 2020 o 21:08 (iba predbežne do odpovede… ).
  Mne vyšiel u Vás SD až od fyzického veku 58 r. a nie od 55 r. ako píšete -- §174 ods.1, písm.c. -- iba či tu nedošlo ku chybe -- omylu pri podávaní žiadosti v určení roku podania žiadosti o SD.Podávanie žiadosti sa dá opakovať každý rok jedenkrát ročne a žiadať o SD 3 roky spätne … ale to viete.
  Zákon č. 100/1988 Zb.
  1.§ 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.
  (2)
  Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999;
  za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. 2.

 • p. Duben.

  Na môj problém som už roky nenašiel na tomto webe žiaden podobný prípad a nepochodil som ani u SP, preto Vás žiadam aspoň o návod, alebo príklad z praxe / rozsudok /, ak o nejakom viete.
  V januári 2003 som bol uznaný LK MV SR za invalidného. Na základe toho som bol 30.4.2003 prepustený zo sl. pomeru policajta zo zdravotných dôvodov. Od 1.5.2003 mi bol priznaný invalidný dôchodok podľa § 101, zák. č. 328/2002 Z.z. Vo februári 2018 som dovŕšil 55 rokov. Požiadal som SP o SD, nakoľko som odslúžil vyše 20 rokov, pričom v I. kategórii mám odslúžených 16 rokov a 8 mesiacov, t.j. viac ako 15. Žiadal som SP o SD, žiadosť bola zamietnutá, toto potvrdil i GR SP s odôvodnením, že som bol prepustený zo zdravotných dôvodov v dobe, keď už kategórie neboli, t.j.. v roku 2003, keby som bol prepustený do 31.12.1999
  nárok na SD v 55 roku by mi vznikol.
  Ďakujem za odpoveď

 • Pre Peter Horvat 31.8.2020:
  x
  Pán kolega,
  podrobne je problematika rozoberaná na tomto webe v časti -- Rozsudok-výkon služby k 31.12.1999,(https://www.bezpzlozky.eu/2019/10/rozsudok-vykon-sluzby-k-31-12-1999/ ) kde sú okrem iného aj Vami požadované judikáty (napr. príspevok kolegu Drahomír Marko z 22.10.2019). Stačí si len kliknúť.
  Príspevky Vás podrobne uvedú do problematiky a vývoja v súdnych sporoch služby k 31.12.1999.
  x
  Dovoľujem si poukázať na fakt, že tam uvádzané rozsudky krajského súdu sú individuálnym aktom v individuálnych prípadoch a nie je možné ich zovšeobecňovať. Osobne to vidím tak, že konečné slovo bude mať Ústavný súd SR, kde smerovalo podanie našich kolegov bývalých policajtov, pretože NS SR zaujal Vám nepriaznivé stanovisko a to nielen v jednom prípade.
  x
  Takže si počkáme na výsledok z Ústavného súdu SR.

 • Pre p. L. Dubeňa.
  Neviete prosím ktoré krajské súdy vydali tieto rozhodnutia? V SP mi povedali, že nemám nárok na skorší odchod do dôchodku, lebo som odišiel do zálohy v r.1998 a odslúžil som v I. kat. funkcii len 19 rokov. Potrebujem niečím argumentovať a ak už niekomu priznali SD aj v týcho prípadoch, tak to je silný argument.
  Ďakujem.

 • Pre Peter Horvath:
  SP zaujala právny názor, že služba v týchto prípadoch musela trvať k 31.12.1999. Existuje však niekoľko ojedinelých rozhodnutí krajského súdu, ktoré mali opačný názor a SP bola donútená priznať SD aj v pri neexistencii služby k 31.12.21999.
  Týmto problémom sa zaoberá skupina kolegovia bývalých policajtov, ktorí uvedenú vec riešia na Ústavnom súde SR.

 • Dobrý deň.
  Chcem sa opýtať p. Ľubomíra Dubeňa či už SP akceptuje skorší odchod do SD (56, 57, 58 rokov) pri dobe služby v I. kategórii funkcii kratšej ako 20 rokov, ak služba netrvala k dátumu 31.12.1999?

 • Rozšírenie pojmu skončenie služobného pomeru v súvislosti s vykonávanými racionalizačnými a organizačnými opoatreniami (zmenami).
  X

  Podľa § 21 ods.1 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má bývalý policajt nárok na odchod do starobného dôchodku vo veku 55 rokov, ak bol uvoľnený zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 12 ods.3 písm. d) citovaného zákona (organizačné dôvody), pričom na tento znížený dôchodkový vek mu postačuje len 15 rokov služby v I.kategórii funkcií.
  x
  Sociálna poisťovňa akceptuje vyššie uvedený dôvod (organizačné zmeny) len u bývalých policajtov, ktorým skončil služobný pomer prepustením podľa §100 ods.1 písm. a) zákona č.100/1988 Zb. o služobnom pomere príslušníkov ZNB (ak pre nich nie je v dôsledku zásadných organizačných zmien schválených vládou ČSFR v ZNB iné zaradenie).
  x
  Najvyšší súd SR rozšíril tento dôvod prepustenia aj o prípad skončenia služobného pomeru uvoľnením zo závažných osobných pomerov podľa § 103 vyššie uvedeného zákona o služobnom pomere (ak v kádrovom rozkaze je ďalej uvedené, že k ukončeniu došlo aj v dôsledku organizačných zmien).
  x
  Takže odporúčam bývalým policajtom si preveriť znenie kádrového rozkazu a to i v prípade predchádzajúceho odmietnutia Sociálnej poisťovne na zníženie dôchodkového veku. Uvedené preverenie platí aj v prípadoch už priznaných starobných (predčasných) dôchodkov Sociálnou poisťovňou.
  Samozrejme kolektív kolegov bližšie sa zaoberajúcich dôchodkovými záýležitosťami Vám pomôže sa zorientovať a poradiť, čo by pre Vás bolo najvýhodnejšie. To platí aj pre prípadných pozostalých po bývalých poberateľov dôchodkových dávok, ktorým by takto mohol vzniknúť nárok na pozostalostné dávky od Sociálnej poisťovne.

 • Rozšírenie pojmu skončenie služobného pomeru zo zdravotných dôvodov pri priznávaní dôchodkových dávok Sociálnou poisťovňou.

  Podľa §21 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má bývalý policajt nárok na odchod do starobného dôchodku vo veku 55 rokov ,ak bol uvoľnený z dôvodov uvedených v §12 ods.3 písm.e) citovaného zákona (zdravotné dôvody), pričom mu postačuje len 15 rokov služby v I.kategórii funkcií.
  x
  Sociálna poisťovňa akceptovala vyššie uvedený dôvod len u policajtov, ktorým skončil služobný pomer prepustením .
  x
  Najvyšší súd SR najnovšie rozšíril tento dôvod aj o prípad skončenia služobného pomeru uvoľnením na vlastnú žiadosť zo závažných osobných dôvodov týkajúcich sa zdravotného stavu. Súdy SR sa pritom vo svojom zdôvodnení opierali o interné normy FMV ČSSR vydané na vykonanie niektorých ustanovení zákona č.100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov ZNB.

  Záver:
  Našim kolegom (policajtom) ktorí skončili služobný pomer na vlastnú žiadosť uvoľnením zo závažných osobných dôvodov (zdravotných) stačí len 15 rokov služby I.kat. funkcií na dôchodkový vek 55 rokov.

 • Vrátenie odstupného-premlčanie.
  Vo viacerých prípadoch poberatelia výsluhových dávok sú ešte v pracovnom pomere a pri jeho skončení majú nárok na vyplatenie odstupného od zamestnávateĺa buď podľa Zákonníka práce alebo Kolektívnej zmluvy. Niekedy takýto zamestnanec nesúhlasí s dôvodom výpovede a podá žalobu o neplatné ukončenie pracovného pomeru pričom mu už zamestnávateľ vyplatil odstupné. Ak súd právoplatne rozhodne o neplatnosti skončenia pracovného pomeru potom zamestnávateľ požaduje vrátenie vyplateného odstupného. Zamestnanec s tým nesúhlasí a v následnom súdnom procese podá námietku premlčania.
  Základnou otázkou je potom počítanie premlčacej lehoty 3 roky a to:
  1. od vyplatenia odstupného
  alebo
  2. od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti ukončenia pracovného pomeru.

  Nejvyšší správní soud ČR najnovšie zaujal právny názor, že premlčanie sa počíta od dátumu vyplatenia odstupného.
  V praxi sa často stáva, že súdne konanie sa právoplatne ukončí (Okresný súd, Krajský súd) až po uplynutí lehoty 3 rokov od vyplatenia odstupného a teda zamestnanec potom nemusí vrátiť už vyplatené odstupné pomocou uplatnenia námietky premlčania. Nič potom nebráni v prípade ďalšieho skončenia pracovného pomeru vyplateniu ďalšieho odstupného.

 • Tak som sa dopátral aspoň k niečomu:
  Do konca roku 2019 bolo potrebné vykonať opravu sociálnych odvodov ku dňu priznania starobného dôchodku. Od 1.1.2020 vstúpila do platnosti novela, na základe ktorej musí zamestnávateľ upravovať odvody pre dôchodcu odo dňa, kedy bolo vydané rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku.

  Podľa zákona platného od 1.1.2020 (§ 65a), ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie, je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky:

  dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
  priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

  a tak si to vyložila aj mzdová účtareň, ktorá tvrdí, že neplatím odvody na invalidné a do fondu nezamestnanosti dňom vydania rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku. Kedže rozhodnutie mi bolo vydané dňa 11.6. 2020 od toho dňa neplatím uvedené odvody a alikvôtna čiastka bola za uvedené obdobie 11 dní. Takže moje odvody a zemestnávateľské odvody za mesiace apríl a máj zostali v SP. V praxi to znamená, že ak si niekto požiada o dôchodok napríklad po roku, tak mu nebudú uvedené odvody vrátené..ani zamestnávateľovi. A týka sa to všetkých starobných dôchodcov. Nejaké čudné….

 • Pre Mariana z TT:
  Mam taký dojem, je všetko je v poriadku. SD sa doručujú v niektorý párny deň v mesiaci, v ktorom Vám vznikol nárok na SD. A súčasne, pri prvom doručení SD sa doplati aj rozdiel, medzi prvým dňom daného mesiaca a dňom výplaty SD.
  Vaš plat-vyrozumel som, že ste bol zamestnancom do 12.apríľa- Vám za apríľ patrí do tohoto dátumu, teda do 12. 4. (čiže tak približne polovičný, ako zvyčajne) No a za tu dobu zamestnania musi zamestnavateľ za Vás odviesť odvody a dane. A to je tá alikvotná čásť- jak spominali na mzdovej učtárni. A treba si uvedomiť, že plat sa vypláca nie v daný mesiac, ale až v nasledujúcom mesiaci. Preto to pomyselné opozdenie… Čiže apriľová výplata sa vypláca v máji. Vy spomínate síce až jún, čo ma trochu mätie, ale je dosť možné, že to je len následok zmätkov okolo C-19, u zamestnavateľa…

 • Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať na jednu vec, ktorá tu už dávnejšie bola spomínaná, ale neviem čo platí v dnešnej dobe. Od 12.4. 2020 mi bol priznaný starobný dôchodok, podľa pracovných kategórií vo veku 58 rokov. SP mi zaslala rozhodnutie v mesiaci jún 2020, bol mis pätne doplatený dôchodok od mesiaca apríl. Rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku som odovzdal do mzdovej účtarne. V tomto mesiaci som podľa výplatnej pásky zistil, že mi bola strhnutá “akási alikvôtna” čiastka na invalidné a poistenie v nezamestnanosti. Na dotaz v účtarni mi bolo povedané, že spätne sa podľa zákona odvedené čiastky nevracajú a neplatenie uvedených odvodov sa počíta odo dňa vydania rozhodnutia SP. Kedže sa neviem dopátrať k zákonu, ktorý toto rieši poprosil by som o radu, ak má niekto s týmto skúsenosť

 • Vážení priatelia,

  do 31.12.1992 (vzniku samostatnej SR) sme mali spoločnú legislatívu, jednotnú ČSĽA, rovnaké právne predpisy, TVP, rozkazy a smernice platné v rezorte obrany.
  Osudy vojakov základnej služby, vojakov z povolania, žiakov VSOŠ a VG boli v tom čase totožné.
  Nezabúdajme prosím, že dnešné súdy ČR sú zároveň súdmi Európskej únie a rovnako to platí aj o slovenských súdoch. Chcem tým len naznačiť, že súdne spory, ktoré majú svoj základ v silovom rezorte do 31.12.1992 a rozhodovali o nich súdy ČR, tak ich rozsudky by mali vziať na zreteľ aj slovenské súdy. Ak sa v nich nachádzajú zaujímavé súdne rozhodnutia, postrehy, resp. perfektné a precízne odôvodnenie rozsudkov- neváhajte ich efektívne využívať vo svoj prospech. V ČR sa dôslednejšie rešpektujú vojenské tradície, žije tam 10 mil. obyvateľov a skúseností tam majú oveľa bohatšie. To je fakt.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát

 • Podmienky ktoré sú uvedené v NSS ČR by žiaci VSOŠ spĺňali, ale judikáty z ČR naše súdnictvo a Sociálna poisťovňa neakceptujú.

 • Ja si myslím, že obidve uvedené podmienky vo vojenskom strednom školstve zachované boli:
  1. vyučovanie či už teoretické ale aj praktické, na základe osnov pre ten ktorý ročnik boli pravidelné. Podľa rozvrhu hodín minimálne od po. do pi. A praktické stáže a praxe dokonca aj v so. a ne. O hospodárskych dňoch, službách a podobne ani nevravím.
  2. učebne jak pre teoreticku, ale hlavne pre prakticku výuku boli výhradne situované v kasárňach, alebo kasarenských blokoch, autoparkoch, na letiskách, tankodromoch a podobne.

 • Vážení kolegovia,
  k problematike prípravy žiakov stredných odborných učilíšť pre zamestnanie v I.(II.) kat. je zaujímavý najnovší názor NSS ČR:

  Doba zaměstnání
  Z § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. je možno dovodit dvě podmínky, které bylo nutné splnit, aby mohla být doba učení žáka středního odborného učiliště připravovaného pro zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie započítána jako doba zaměstnání této pracovní kategorie, a to zaprvé, pravidelnost praktického vyučování, a dále jeho provádění na pracovištích nebo v provozech, kde se vykonávají zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie.

  (Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 8 Ads 60/2017 – 35, ze dne 25.4.2019)

 • Alexandra Ráczová napísal: 16. júna 2020 v 10:43

  Ja som ale vo vašich príspevkoch ak som to dobre pochopila vyčítala že vojaci v rokoch 1998 až 2002 patrili do sociálnej poisťovne nakoľko ešte nebol vytvorený osobitný účet — vojensky urad finančného zabezpečenia…

  Ak to niekto takto napísial, tak buď nepoznal zákony, alebo nešlo o vojaka. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia bol vytvorený na základe § 74 zákona 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov (účinnosť od 1.5.1998). Vojaci sa totiž od rozpočtu sociálnej poisťovne odstrihli už v roku 1998.

 • Doplnenie komentára 17.6.2020 o 18:21 -- invalidný dôchodok.
  Nakoľko manžel p.Ráczovej poberal klasický výsluhový dôchodok tak sa pre účely pozostalostných dôchodkov (pri použití doby poistenia pre nárok na invalidný dôchdok) doba služby nezapočítava. Tak to bolo uvedené aj v mojom pôvodnom komentári.
  Ale v minulosti a teraz aj tento rok Najvyšší súd SR priznal pozostalostné dôchodky (aj keď nie je splnená požadovaná doba civilného zamestnania) a prihliadne aj k dobe služby. Ale platí to len v prípade, že zosnulý vojak (policajt) poberal pôvodný príspevok za službu a výsluhový príspevok, ktoré sa neskôr považujú za výsluhové dôchodky.
  Takže len v týchto prípadoch odporúčam vdovám a sirotám po zosnulých vojakoch a policajtoch nenechať sa znechutiť prvotným zamietavým rozhodnutím Sociálnej poisťovne voči ich žiadosti o pozostalostnú dávku.

 • Predčasný starobný dôchodok poberateľov výsluhových dôchodkov.

  Z mojej praxe a hlavne z judikatúry súdov SR som zovšeobecnil postupy Sociálnej poisťovni pri rozhodovaní o žiadostiach o predčasný starobný dôchodok:
  1. SP neuznáva znížený dôchodkový vek poberateľom výsluhových dôchodkov aj keď splnili stanovenú dobu služby v I. a/alebo II.kategórii funkcií
  2. SP odmieta do celkovej doby poistenia (aj dosiahnutých zárobkov) započítať dobu služby výsluhových dôchodcov, čím často naši kolegovia nedosiahnu stanovený limit 1,2 násobku minumálnej mzdy a sú nútení čakať až na dosiahnutie dôchodkového veku
  3. SP odôvodňuje svoj nesprávny postup s tým, že započítanie jej neumožňujú §§60 a 255 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a/alebo Dohovor MOP č.128
  4. SP sa priznaniu predčasného starobného dôchodku bráni aj s tým, že nemôže v zmysle §274 zákona č.461/2003 Z.z. uskutočniť porovnanie výšky predčasného starobného dôchodku so zákonom č.100/1988 Zb.
  5. u poberateľov výsluhových dôchodkov z III.kategórie (colníci) argumentuje SP s dôvodom, že nemajú službu I.(II.) kategórie funkcií
  V minulosti v niektorých prípadoch poberateľov pôvodne výsluhových príspevkov alebo príspevkov za službu NS SR donútil SP započítať dobu služby do celkovej doby poistenia. V niektorých prípadoch naši kolegovia dosiahli zníženie dôchodkového veku a tým aj vznik novej dôchodkovej dávky starobného dôchodku vo vyššej výmere namiesto pôvodne priznaného predčasného dôchodku.
  V súčasnosti existuje viacero rozsudkov súdov SR, kde tieto súdy majú na vec iný právny názor než SP. Naši kolegovia výsluhoví dôchodcovia, ktorí už poberajú predčasný starobný dôchodok alebo ktorí o tom uvažujú, by sa mali hlásiť o svoje práva a trvať na svojich nárokoch. Aj za cenu neskoršieho súdneho sporu či už vedenom advokátskou kanceláriou alebo samostatne.
  Autor článku pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pre pani Ráczovú:
  V minulosti rozhodovali súdy SR vrátane NS SR u pozostalostných dôchodkoch rôzne hlavne u zomretých vojakov pôvodne poberajúcich výsluhový príspevok. V roku 2019 (na základe podania NS SR) sa plénum Ústavného súdu SR vyjadrilo, že pre invalidné dôchodky (a z toho odvodené pozostalostné dôchodky ako vdovský a sirotský) sa nepočíta ako doba poistenia služba vojaka (policajta).
  Takaže vo Vašom prípade postupovala Sociálna poisťovňa správne. Podľa môjho názoru by nanajvýš mohla zohľadniť len tzv. zbytkovú dobu služby, čo by aj tak spolu s civilným poistením asi netvorilo požadovaných 10 rokov poistenia.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Odkaz pre: Alexandra Ráczová napísal: 16. júna 2020 v 10:43
  Na vyčerpávajúcejšiu odpoveď, uvádzate málo údajov, preto sa môžem aj mýliť, ale z uvedených faktov mne vychádza, že po manželovi poberáte od VÚSZ vdovský dôchodok (§ 46 zák. č. 328/2002 Z. z.). Lebo nárok na jeho výsluhový dôchodok zanikol smrťou poberateľa. Nepíšete, či od VÚSZ poberáte sirotské dôchodky na synov. Totiž, ak spĺňajú podmienky uvedené v ust. § 53 až 57 zák. č. 328/2002 Z. z. potom, by im tieto dôchodky mohol priznať VÚSZ, ale treba poslať písomnú žiadosť. Viac odborných informácii aj k postupu SP, určite získate na VÚSZ. Prajem priaznivý výsledok. https://vusz.mil.sk/16668/

 • Dobrý deň
  Našla som vašu stránku a po prečítaní niektorých príspevkoch mám pocit že mi SP krivdí
  Manžel zomrel v roku 2018
  Slúžil v armáde a po 18 tich rokoch odišiel do civilu. Armáda mi nechala jeho výsluhový dôchodok to je tuším v poriadku ale sociálna poisťovňa mne a mojim dvom synom zamietla vdovský a sirotský a odôvodnila to tým že manžel mal mimo armádu odpracovaných len cca 7,5 roka

  Ja som ale vo vašich príspevkoch ak som to dobre pochopila vyčítala že vojaci v rokoch 1998 až 2002 patrili do sociálnej poisťovne nakoľko ešte nebol vytvorený osobitný účet -- vojensky urad finančného zabezpečenia

  Otázka: musí SP do odpracovaných rokov zarátať aj toto obdobie? Vo výpise ktorý mi prišiel spolu so zamietnutím sa toto obdobie nezohľadňuje a tak moji synovia nemajú nárok na sirotské od SP nakoľko manžel nesplnil podmienku 10 odpracovaných rokov. Menší syn ma len 7r
  Viete mi nejako pomôcť kde získam informácie ?
  Ďakujem

  Alexandra Ráczová

 • V ojedinelých prípadoch vojak (policajt) dosiahne dôchodkový vek počas výkonu služby. Sociálna poisťovňa mala s tým problém a vymýšľala rôzne konšpirácie prečo nepriznať starobný dôchodok počas služby. Vždy sa to dostalo na súd a existuje niekoľko judikátov NS SR a krajských súdov, že SP postupuje protiprávne. Najnovšie vymyslela SP fintu, že starobný dôchodok počas služby vojakov (policajtovi) neprizná lebo ho nevie vypočítať, pretože vojak (policajt) ešte nepoberá výsluhový dôchodok. Takýto prípad sa prednedávnom prerokovával na Krajskom súde v Bratislave a samozrejme súd dal za pravdu slúžiacemu policajtovi.
  Záver:
  Výkon služby vojaka (policajta) nie je prekážkou na súčasné poberanie starobného dôchodku.

 • Dovolil jsem si převzít z portálu ZVSR, snad se pan Javorík nebude hněvat 😉

  Bezplatné poradenstvo – nová služba pre členov ZV SR
  MÁJ25
  ŠTEFAN JAVORÍK

  Vážení kolegovia, členovia Zväzu vojakov SR. Väčšina z nás je buď poberateľom dávok zo sociálneho zabezpečenia v osobitnom systéme, alebo aj sociálneho poistenia zo všeobecného systému, alebo čakateľom. Všetci vieme, aké zložité bolo pre výsluhových dôchodcov priznanie starobného dôchodku od Sociálnej poisťovne v minulosti (do roku 2012 tisíce prípadov). Až úsilím občianskych združení zastupujúcich bývalých príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov prinieslo zmenu a zlepšenie situácie v priznávaní starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou.
  Aj napriek tomu sa v súčasnosti vyskytujú stovky prípadov ročne, keď sa výsluhoví dôchodcovia musia domáhať svojich oprávnených nárokov. Stretávame sa aj s prípadmi, keď vyslúžilci nevedia, že by mohli poberať dávku, vyššiu dávku alebo ju poberať skôr. Týka sa to nielen výsluhových dôchodcov, ale aj pozostalých po nich.
  V priebehu 10 rokov sa na rôznych webových stránkach vyprofilovali viacerí kolegovia (právnici ale aj ostatní), ktorí viac prichádzali do styku s problematikou sociálneho zabezpečenia vyslúžilcov a snažili sa poradiť a pomôcť najmä prostredníctvom webových stránok alebo i osobne.
  Zväz vojakov SR ako najpočetnejšie občianske združenie vojenských výsluhových dôchodcov chce nadviazať na poradenskú činnosť v sociálnom zabezpečení najmä vojenských vyslúžilcov.

  Najčastejšie okruhy problémov v sociálnom zabezpečení z praxe najmä vo vzťahu k Sociálnej poisťovni:
  1. SP odmieta pre nárok a výšku starobného dôchodku započítať obdobie služby paušálne.
  2. SP odmieta pre nárok a výšku starobného dôchodku započítať obdobie služby z dôvodu nesplnenia nároku dôchodkového veku.
  3. SP odmieta pre nárok a výšku predčasného starobného dôchodku započítať obdobie služby paušálne.
  4. SP odmieta pre nárok a výšku starobného dôchodku započítať obdobie služby z dôvodu III. kategórie služby.
  5. SP odmieta priznať starobný dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku profesionálnemu vojakovi počas priebehu služby.
  6. SP nesprávne počíta výšku starobného dôchodku pri krátení v prípade ďalšej doby poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok.
  7. SP odmieta priznať starobný dôchodok z dôvodu kompetenčného sporu s VÚSZ.
  8. SP odmieta priznať starobný dôchodok z dôvodu priznania výsluhového dôchodku vo výške starobného dôchodku s prídavkom.
  9. SP odmieta do doby poistenia započítať zvýhodnený zápočet doby služby (letci, výsadkári, potápači, pyrotechnici, spravodajcovia a podobne).
  10. Existuje ešte ďalší okruh „sporných” otázok, napr. doba služby k 31.12.2003, I. a II. ročník VSOŠ, spôsob uplatnenia krátenia teoretickej výšky starobného dôchodku podľa Dohovoru MOP č.128, čo máme možnosť vidieť aj v množstve súdnych sporov.

  Postup pri bezplatnom poradenstve:
  1) Žiadateľ elektronickou formou zašle svoju otázku, podnet, žiadosť odbornému tímu pplk. v.v. Ing. Ľubomíra Dubeňa na e-mailovú adresu: lubomir.duben@zoznam.sk , prípadne ho napred kontaktuje na t.č.: 0910 908 042.
  2) Odborný tím po posúdení problému poskytne žiadateľovi základnú navigáciu a usmernenie elektronickou formou. V jednoduchších prípadoch môže pomôcť pri spracovaní žiadosti na Sociálnu poisťovňu, prípadne pri odvolaní na GR Sociálnej poisťovne. Takisto môže v zložitejších prípadoch odporučiť možnosť advokátskeho zastúpenia v prípadnom súdnom spore.

  Najzaujímavejšie prípady budú v súlade s ochranou osobných údajov pre zovšeobecnenie uverejnené na našej webovej stránke v rubrike PRÁVNIK.
  Pplk. v.v. Ing. Ľubomír Dubeň

 • Pre Jan:

  Pán kolega,
  ani ja som o ničom takom nepočul. Ak by niečo také existovalo, tak by Vás na to služobný orgán upozornil.
  Existuje štatút vojnového veterána, kde sú aj pre nepoberateľov výsluhových dávok nároky na pobyt v rekreačných a kúpeľných zariadeniach MO SR a zdravotné vyšetrenia.

 • My sme sa asi nepochopili.Ja už mám nárok na výsluhový dôchodok lebo mám odsluzenych vyše 20 rokov v OSSR ale pýtal som sa nato že keď som na vojenskej misii pod NATO vkuse víac ako 12 mesiacov či nemám nárok na nejakú rentu od Nato či ste o tom niekto nepočuli lebo vraj niečo take existuje a dá sa to nejak vybaviť.

 • Jan napísal: 18. mája 2020 o 17:53
  Jan, pozrite si zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, po jeho novelizácii -- platný a účinný od 1. mája 2013.
  Výsluhový príspevok -- §31 a §32 -- najnižšie rozpätie pre dĺžku poberaného výsluhového príspevku na dobu 1 roka je nutnosť služby v služobnom pomere príslušníka v minimálnom rozpätí dĺžky služobného pomeru 10 až 17 rokov.
  Výsluhový dôchodok -- prechodné ustanovenie §143aa minimálne rozpätie dĺžky služby služobného pomeru príslušníka na nárok na priznanie a výplatu VD je 15 (15 r. je už minulosť) až 25 rokov.
  Výsluhový dôchodok -- §38 určuje minimum potrebných odslúžených rokov v služobnom pomere príslušníka 25 r. služobného pomeru.Bližšie informácie VÚSZ (min. obrany), príp. OSZ (min. vnútra).O doživotnej rente t.j. výsluhovom dôchodku za minimálne 1 rok služobného pomeru príslušníka som sa aspoň ja v zákone o soc. zabezpečení policajtov a vojakov nikde nedočítal.(ani nepočul)…

 • Prosím vás počul som že mám nárok na nejakú rentu v rámci že som pôsobil na Misii Nato viac ako 12 mesiacov v kuse vy mi niekto poradiť kde sa mám obrátiť?Dakujem

 • SLUŽNÉ A DEPUTÁTNE BENEFITY ŽIAKOV VSOŠ (rovnako sa to týka aj žiakov VG SNP, VŠJŽ, VGJŽ)

  Ako žiak 4-ročnej VSOŠ v Martine od 01.09.1968 do 31.07.1972, počas celého štúdia som dostával tzv.: „služné“, a to v súlade s vtedy platným branným zákonom č. 92/1949 Zb. v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených zborov. Najprv to bolo vo výške 30.-Kčs mesačne. Táto suma sa neznižovala, ani keď bol žiak potrestaný, taký disciplinárny trest pre žiakov VSOŠ ani neexistoval. Postupom do vyšších ročníkov sa aj táto suma služného zvyšovala. Tieto peniaze od štátu však nedostávali naši vrstovníci -- žiaci na civilných stredných školách a tým sme sa od nich výrazne odlišovali. Je zaujímavosťou, že tieto pred verejnosťou utajované peniaze sa nikdy nevykazovali ani ako finančné príjmy (z daňového hľadiska) a ani ako naturálne príjmy (vojenská uniforma, stravovanie, ubytovanie a kompletný vojenský výstroj a pod.), čo je dodnes azda hrubou chybou a azda aj porušovaním platného zákona. V tomto prípade však ide o princíp, ktorý NS SR a Krajský súd nepochopiteľne prehliadajú. To nie je len bezvýznamná banalita, to je určitý a značne vysoký finančný mesačný Vás príjem, ktorý by sa mal nevyhnutne posudzovať aj z dôchodkového hľadiska a v dôsledku toho navýšiť vojenským vyslúžilcom výsluhové dôchodky. Veď po nútenom ukončení VSOŠ, požadovala vojenská správa (od rodičov študenta) zakaždým finančné náhrady v neuveriteľnej výške!!! A na tieto finančné benefity máme dnes zabudnúť…? Finančná náhrada pri neukončení VSOŠ bola drakonická a sa zásadne vyžadovala za celé 4-ročné štúdium, pričom sa nezohľadňoval fakt, že napr. žiaci VSOŠ v 3. a 4. ročníku museli popri štúdiu vykonávať povinnú vojenskú základnú službu a náklady na štúdium by mali byť preto o tie dva roky nižšie. Nedodržanie tohto služobného záväzku bolo spojené finančnou sankciou v podobe povinnosti náhrady vynaložených nákladov -- pozri rozkaz ministra národnej obrany ČSSR arm. gen. Ing. M. DZÚRA č. 20/1980 zo dňa 28.10.1980 pre stanovenie náhrad pri nesplnení povinnosti k službe vojaka z povolania alebo záväzku k ďalšej službe a pri prepustení alebo vylúčení zo štúdia na vojenských školách v nadväznosti na § 35 ods. 2 vládneho nariadenia ČSR č. 21/1958 Zb. Tieto príjmy a naturálne pôžitky sa dajú ľahko vypočítať a sumarizovať, presne podľa právnych predpisov, ktoré som uviedol. Týmito krutými náhradami nás po celý čas štúdia zastrašovali a doslova vydierali, len aby sme na VSOŠ zostali a doštudovali ju. Od týchto nekalých praktík sa upustilo až v dôsledku prijatia medzinárodných dohôd po roku 1991 o slobodnej voľbe povolania a ochrane ľudských práv.
  A aj tento zvláštny moment motivovania žiakov (v tom čase) zvýrazňoval stupňujúci záujem štátu, ktorý venoval dôležitosti štúdia na VSOŠ a Vojenských gymnáziách a preto ho takto všemožne finančne podporoval. Vieme, že naši rovesníci na civilných stredných odborných školách, alebo priemyslovkách, žiadne peniaze od svojej školy a obdobné naturálie nedostávali, ani za svoje neukončené štúdium nemuseli nikomu nič platiť. Tým sme sa od nich opäť výrazne líšili. Asi preto tento výrazný finančný príjem dnes ušiel z pozornosti daňových a finančných orgánov. Preto som hľadal pomoc aj u FR SR, MF SR a pýtal sa ich, prečo nám tento mesačný finančný príjem počas 4 rokov štúdia na VSOŠ nepovažujú za finančný príjem aj na daňové a dôchodkové účely? Chcel som vedieť presný dôvod, prečo sa dnes tieto inkasované sumy a získané benefity zo VSOŠ nezapočítavali do celkových legálnych príjmov na účely dôchodkového zabezpečenia? Toto sa všetko azda vytratilo do neznáma, alebo expirovalo…? Pozabúdali, že to tak naozaj bolo? Ako to, že k týmto výdavkom štátu a príjmom fyzických osôb ostražité finančné a daňové orgány sú zjavne ľahostajné a tieto okolnosti si nevšímajú? Nedostal som odpoveď a preto som požiadal odpoveď od ÚS SR či to boli príjmy, alebo neboli a prečo sa nerátajú na dôchodkové účely a čakám na ich reakciu. Budem Vás informovať.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát

 • Štefan, pozrite si ešte komentáre v tejto rubrike nižšie od komentára mufty123 napísal: 29. decembra 2019 o 13:07 a dajte si to orientačne všetko do kontextu svojho prípadu.Došlo tam ku viacerým zmenám najmä po novelizácii zák. č. 328/2002 Z.z. od 1. mája 2013.Každý prípad je individuálny.Najmä pri opätovnom návrate k silovým zložkám.Tiež prajem všetkým pekný deň.

 • Ďakujem pekne za odpovede, keď to bude aktuálne, budem to riešiť na personálnom oddelení, len som sa chcel predbežne informovať, resp. nájsť niekoho, kto má s tým skúsenosti. Pekný deň 😉

 • Odkaz pre Stefan Horváth napísal: 11. januára 2020 v 16:42 Je možné, že mi do výsluhy zarátajú odpracované roky v MsP?
  Aj keď obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce, výkon niektorých ich povinnosti je podľa mňa možné zahrnúť aj do doby započítateľnej odbornej praxe policajta PZ. Túto možnosť potvrdzuje ust. § 86 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
  Citujem: … „Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi započítava, ak ďalej nie je ustanovené inak, doba praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru, praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti od miery jej využitia na úspešný výkon štátnej služby, ale najviac v rozsahu dvoch tretín. Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti alebo výkon pracovných činností, na ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako na výkon požadovanej pracovnej činnosti.“ Aj tak by som o bližšie informácie odporúčal žiadať, predovšetkým od pracovníkov personálnych útvarov okresných alebo krajských riaditeľstiev Policajného zboru.

 • Stefan Horváth napísal: 11. januára 2020 o 16:42
  “Je možné, že mi do výsluhy zarátajú odpracované roky v MsP?”… podľa mňa to nie je možné -- MsP nie je štátnou službou podľa paragrafov 1-4… zák. č. 328/2002 Z.z.
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/10/gratulacia-mestskym-a-obecnym-policajtom/… problematiku (roky) MsP rieši Soc. poisťovňa a nie náš zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.(osobitný systém).

 • Dobrý deň prajem, mal by som nasledovnú otázku:

  Som bývalý policajt, teraz pracujem v mestskej polícii, ale rozmýšľam nad tým, že by som sa vrátil do PZ. Je možné, že mi do výsluhy zarátajú odpracované roky v MsP? Možno s tým má niekto skúsenosti, odpoveď som na internete nikde nenašiel. Ďakujem Vám pekne za prípadnú pomoc a ochotu! S pozdravom,
  Štefan Horváth

 • Zjednotenie protichodných názorov súdov SR na tzv. zvyškové doby celých rokov po dosiahnutí max. doby služby 30 (28) rokov.
  V minulosti sa tu viedla diskusia k započítaniu celých rokov služby po dosiahnutí max.dôb ,ktoré sa prejavia na výške výsluhových dôchodkov napr. 23.1.2018.
  Jednotlivé krajské súdy ako i senáty Najvyššieho súdu SR mali rozličné názory na túto vec, aj keď v poslednom období bola väčšina rozhodnutí jednotná v tom zmysle, že z ustanovení §§38,39 a 128 ods.1 zákona č.328/2002 Z.z. vyplýva, že nemožno stotožňovať dobu pre vznik nároku na výsluhový dôchodok a spôsob určenia sumy výsluhového dôchodku. Tzn. nie je podstatné určenie výšky dôchodku z max. 28,30 alebo 40 rokov, ale aká doba služby bola celkovo hodnotená na vznik nároku na VD a to sú celé skončené roky služby. Podľa môjho názoru zbytkové doby by mali byť len mesiace a dni nezhodnotené pre výsluhovú dávku.
  Naposledy sa k tejto otázke vyjadril aj Ústavný súd SR dňa 20.júna 2018 a potvrdil vyššie uvedený názor.
  Napriek tomu sa ojedinele stretávam s prípadmi, keď Sociálna poisťovňa zhodnocuje pre nárok a výšku starobného dôchodku aj roky nad 28,30 alebo 40 rokov ako keby už neboli zhodnotené vo výsluhovom dôchodku z osobitného systému. Ale sú to ojedinelé prípady a nie tak časté ako v minulosti.
  Takže v takýchto “omyloch” Sociálnej poisťovne potom majú ojedinelí jednotlivci nielen duplicitne zhodnotené roky pre výšku a nárok dôchodku v oboch systémoch, ale súčasne za túto dobu zhodnotenú aj Sociálnou poisťovňou mali aj valorizáciu výsluhovej dávky v osobitnom systéme.
  Myslím si, že zjednotenie názorov súdov SR je správne a prinieslo spravodlivé a rovnaké posudzovanie v identických prípadoch. Je však otázne či a kedy dôjde k prípadnému spätnému prehodnocovaniu týchto ojedinelých prípadov. Väčšinou takéto prehodnocovanie nastalo v dôsledku nejakej žiadosti poberateľa dôchodkovej dávky adresovanej Sociálnej poisťovni.
  Obdobnú informáciu zverejnila aj Asociácia policajtov vo výslužbe na svojej webovej stránke, za čo jej patrí vďaka.

  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • pre ľuboslav

  pokiaľ ide o odchodné po tom, ako ste boli opätovne prijatý do služobného pomeru, nárok na túto dávku vám vznikne až po tom, ako váš nový služobný pomer, ktorý vám vznikol od 01.01.2018, bude trvať minimálne 13 rokov,

  výsluhový dôchodok sa vám bude vypočítavať tak, že sa vám spraví priemer zo služobných platov, ktoré ste dosiahli za obdobie posledných desiatich rokov, pokiaľ ide o percentá, tie zostávajú u vás po starom, tzn. za 25 rokov 55%, následne sa vám porovná nová výška výsluhového dôchodku s naposledy vyplácanou výškou výsluhového dôchodku, to čo bude pre vás výhodnejšie, v takej sume sa vám výsluhový dôchodok uvoľní jeho výplata, príklad ak vám bol naposledy vyplácaný dôchodok napr. 600 € mesačne a nová suma bude 560 € mesačne, uvoľní sa vám výplata dôchodku v sume 600 a táto sa ešte zvalorizuje takým spôsobom ako sa valorizovali dôchodky, a to za dobu trvania vášho nového služobného pomeru samozrejme ak prebehla valorka, napr. ak sa v roku 2018 a 2019 valorizovalo pevnou sumou 9,00 € tak sa vám k sume 600 pripočíta za rok 2018 9,00 € a za rok 2019 9,00€ teda spolu 618 € sa vám uvoľní jeho výplata samozrejme ak by ste skončili služobný pomer k 31.12.2019 :-),

 • Vážení kolegovia,
  niektorí z Vás boli v minulosti zamestnaní v Zbore ozbrojenej ochrany železníc a neskôr v Železničnej polícii. Vyšla nová Zbierka stanovísk a rozhodnutí NS SR a súdov SR č.6/2019,kde rozhodnutie č.59 zjednotilo posudzovanie doby zamestnania v železničnej polícii citujem:

  Dobu zamestnania v ZOOŽ od 1.4.1991 do 28.5.1992 a v ŽP od 29.4.1992 do 31.12.1999 nemožno hodnotiť ako dobu služby príslušníka ZNB na účely §129 zákona č.100/1988 Zb. a v I. a II.kategórii funkcií podľa §130 tohto zákona.

 • Pre luboslav napísal: 12. decembra 2019 v 21:27
  Osobne by som odporúčal, oprieť sa najmä o tieto zákonné ustanovenia:
  § 103 Sociálne zabezpečenie policajta alebo profesionálneho vojaka vzniká dňom vzniku služobného pomeru
  § 33 ods.3 Odchodné podľa odseku 1 patrí aj policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru, ak tento novovzniknutý služobný pomer trval nepretržite najmenej 13 rokov.
  § 38 ods. 1 Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov.
  § 38 ods. 5 Pri výpočte výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 a 4 sa výsluhový dôchodok vypočíta zo základu zisteného podľa § 60 ku dňu skončenia služobného pomeru
  § 39 Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60.
  § 58 ods.2 Pri opätovnom skončení služobného pomeru sa do doby trvania služobného pomeru pripočítajú aj dni neskončených rokov trvania služobného pomeru, ktoré neboli zhodnotené v celkovej dobe trvania predchádzajúcich služobných pomerov;
  § 60 ods. 1 Základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku sa zistí z priemerného mesačného služobného platu dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru
  § 106 Sociálne zabezpečenie policajta alebo profesionálneho vojaka zaniká dňom skončenia služobného pomeru.
  Môj laický názor je, že druhý výsluhový dôchodok a odchodné by sa mali vypočítavať podľa ustanovení zákona platného od 1/2018. Čiže nárok na odchodné až, ak novovzniknutý služobný pomer trval nepretržite najmenej 13 rokov. Nárok na výsluhový dôchodok až po 25 rokoch celkového trvania služobného pomeru, podľa podmienok uvedených v § 39 a § 60.
  Odbornú a právne relevantnú odpoveď treba žiadať na VÚSZ.

 • ” ale tu to chápem tak že sa mi bude počítať priemer z posledných 10 tich skončených kal. rokov? ”
  §143aa sa skladá z dvoch častí -- tí ktorí mali odslúžené k 31. aprílu 2013 -- 15 r. -- tých sa dotýkajú podmienky priznávania VD ako pred novelizáciou zákona.Aspoň tak to bolo verejne interpretované pred prijatím novely zák. 328.Iná situácia je u tých, ktorí mali k uvedenému dátumu odslúžených podľa totožného §143aa menej ako 6 rokov.Pre nich je už §143aa totožný s §38, t.j. pre nárok na VD je potrebné odslúžiť v pomere príslušníka 25 r.Práve aj počítanie priemeru z posledných 10 rokov sl. pomeru by si bolo dobré overiť na vúsz, osz.
  ” Čo sa týka odchodného nevzťahuje sa na mňa §33 ods.3? Tu je spomenuté že novovzniknutý pomer musí trvať najmenej 13 rokov.”
  Tam došlo pri novelizácii k zmene pri potrebe počtu odslúžených rokov na prvý sl. plat odchodného.Počet platov odchodného postupne narastá.Ale dnes sa ešte nevie, aká by bola eventuálna reálna výška odchodného pri druhom odchode do civilu.Proti logike by ale bolo mať vyplatené odchodné počas služ. kariéry 2 krát v plnej výške.Možno že môže (nemusí) vzniknúť pri druhom odchodnom do civilu nižšia suma, ako bola vyplatená pri prvom odchodnom.Neviem, ako by to riešil úrad soc. zabezpečenia.Aj preto som spomenul že je to môj pohľad a bolo by dobré si to upresniť na odbore/úrade sociálneho zabezpečenia.
  Neviem si predstaviť že by tieto náležitosti vzhľadom na možné komplikácie a náročnosť riešili kompetentní bez metodického pokynu-usmernenia.Jedno je litera zákona a druhé je jeho aplikácia v praxi.Zákon č. 328/2002 z.z. konkrétne uvádzané §§ je ako dva zákony v jednom.

 • Ďakujem pekne za odpoveď. Tá percentuálna výmera mi je jasná , akorát ešte nechápem §143ac ods.2 a to že, pri prvotnom odchode sa mi vypočítaval priemer z príjmovo najlepšieho služ.platu za posledných 10 rokov , ale tu to chápem tak že sa mi bude počítať priemer z posledných 10tich skončených kal.rokov? Chápem to správne? Čo sa týka odchodného nevzťahuje sa na mňa §33 ods.3? Tu je spomenuté že novovzniknutý pomer musí trvať najmenej 13 rokov. Vopred pekne ďakujem

 • luboslav, na osz-min. vnútra, prípadne vúsz-min. obrany by k tejto situácii mali mať metodický pokyn.Keďže ste už raz mal vypočítaný a priznaný výsl. dôchodok, podľa mňa je pravdepodobnejšie, že sa odslúžené roky do výpočtu nového výpočtu VD sčítajú a výpočet bude podľa §143aa zák. č. 328/2002 Z.z. a percenta výpočtu výsl. dôchodku budú pokračovať a na seba nadväzovať z predchádzajúceho výsl. dôchodku.V praxi by sa mohlo stať, že sa Vám nepodarí v opätovnom služobnom pomere príslušníka odslúžiť v súčte najmenej až 25 r. a potom by pri výpočte VD nemohol byť použitý §38 uvedeného zákona, kde výpočet VD začína iba od 37,5 %.Podľa §143aa pri odslúžených 25 r. je výsluha 55 percent.Nové odchodné pri opätovnom odchode do civilu sa zlučovalo s už vyplateným odchodným a následne sa vypočítal rozdiel súm nového-vyššieho odchodného mínus staré odchodné.Rozdiel sa vyplatil.
  Je to môj pohľad -- presvedčte, overte a upresnite si to na odbore/úrade sociálneho zabezpečenia.
  Oprava: Nové odchodné pri opätovnom odchode do civilu sa nezlučovalo s už vyplateným odchodným, ale vypočítal sa rozdiel súm nového-vyššieho odchodného mínus staré odchodné.Rozdiel sa vyplatil.

 • Dobrý deň prajem. Moja otázka znie: Ak som ukončil služobný pomer 1.2.2016 po 16tich rokoch služby a bol mi priznaný výsluhový dôchodok aj s ohľadom na zvýhodnený zápočet rokov a vrátil som sa späť do služby v 1/2018 ako sa mi bude znova vypočítavať výsluhový dôchodok a odstupné? Percentuálna výmera ostáva po starom?Budem mat vôbec nárok na odstupné a ak áno, ako sa mi bude vypočítavať? Chcel by som len laickú odpoveď aby som už tomu porozumel , lebo mi nikto na to nevie odpovedať. Ďakujem veľmi pekne.

 • Jozef, neopomeň že slúžime aj vďaka https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/
  Vďaka.

 • Sociálna poisťovňa 5.11.2019 prevzala moje odvolanie proti svojmu rozhodnutiu o nepriznaní dôchodku, do dnes nemám odpoveď, ale dnes mi dôchodok nabehol na účet spätne od 10.7.2019.
  Odvolanie malo zmysel, jednoducho buď zabudli alebo ???, započítať vojenskú službu do ďalšieho dôchodku.

  Ďakujem za pomoc, komentáre.

 • OD 1.1.2020 nastáva zmena v plnení povinností a v platení poistného za pracujúcich dôchodcov.
  Starobný dôchodca v súčasnosti nie je povinný (ani jeho zamestnávateľ) platiť poistné na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti odo dňa priznania starobného dôchodku. Ak je takémuto zamestnancovi spätne priznaný dôchodok (až 3 roky dozadu), je zamestnávateľ povinný opravovať výkazy spätne odo dňa priznania dôchodku obdobne to platí aj pre vrátenie preplatku.
  Od 1.1.2020 sa spätne opravujú výkazy iba odo dňa vydania rozhodnutia o dôchodku. To platí aj pre vrátenie preplatku na poistnom. Táto zásada sa bude uplatňovať aj pre invalidných dôchodcov.

 • Ďakujem za odpovede, skúsim podať odvolanie, poukážem na nezapočítanie ZVS podľa Zákoa č. 100/1988 Zb.
  1.§ 174

  (2)
  Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999;
  za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. 2.

 • Záverom:
  17 rokov a 96 dní (bez ZVS) … nie je 17 a pol roka v MIX kategóriách a či aj to nemalo vplyv na záporné rozhodnutie Ústredia SP
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo

 • U Min. vnútra by mali potvrdenia o kat. vydávať tiež Centrá podpory…

 • Doplnenie -- ” 2 roky ZVS mi nezapočítali ”
  Prekvapilo ma ešte nezapočítanie 2 rokov ZVS podľa potvrdenia z OSZ Min. vnútra, prípadne VÚSZ Min. obrany do I. kat. funkcií.Celkovo v kategóriách by bolo takto k 31. decembru 1999 (vrátane) odslúžených 19 rokov a 96 dní.To by ale najskôr nemenilo v tomto prípade situáciu.Keďže je tu MIX kategórii.Ak nie v 58 rokoch, tak v 59 r. fyzického veku je tu nárok na SD podľa prac. kategórii a kat. funkcií aj podľa mňa určite.
  Zákon č. 100/1988 Zb.
  1.§ 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.
  (2)
  Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999;
  za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. 2.

 • Pre Jozef Krúpa … písal som v januári aj tieto vety
  Pri podaní žiadosti o SD v tomto prípade na príslušnej pobočke SP vo fyzickom veku 58 rokov by sa nemalo nič stratiť, keďže žiadosť o starobný dôchodok sa dá opakovať každý kalendárny rok jedenkrát ročne a žiadať o SD sa môže 3 roky spätne.
  Skúsil by som sa tiež poradiť:
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf … kontakty na advokátske kancelárie zastupujúce VD/SD sú v linku podľa krajov Slovenska.
  E-mail: durinaadvokat@gmail.com … (linky sú prenesené z tohoto webu).

 • Dobrý večer, Konečne som sa dopracoval k zamietavému rozhodnutiu na moju žiadosť o starobný dôchodok. Pôvodný príspevok https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/#comment-17598 ,
  V rozhodnutí píšu: “Podľa potvrdenia MVSR číslo…. ste poberateľom výsluhového dôchodku od 1. júna 2010. Na nárok na výsluhový dôchodok Vám bola zhodnotená doba výkonu základnej vojenskej služby, ( tu sú popísané doby v 1. a 2. kategórií služby v Polícii.)
  Z uvedených skutočností vyplýva, že v I. a II. kategórii funkcií ste získali 6 301 dní obdobia dôchodkového poistenia. ………V súlade s uvedeným ste získali 17 rokov a 96 dní doby služby zaradenej do I. a II. kategórii funkcií.
  V súlade s uvedeným k 58. roku veku nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1 písm. c.”

  17 rokov a 96 dní, je čistá služba do roku 1999 v Polícii, 2 roky ZVS mi nezapočítali. Prosím poraďte aký postup mám zvoliť, odvolať sa alebo SP postupovala správne a nárok mi vzniká až v 59 rokov veku.

 • Pravdepodobne chceli zastabilizovať ozbrojencov , preto dali aj také nízke %-tá po 25 rokoch ,aby robili čo najdlhšie.

 • Pre upresnenie,
  nie je mi jasné, ako v opísanom príklade-nižšie by reálne útvary soc. zabezpečenia vypočítali 60%-tnú výšku vdovského, či vdoveckého VD z výsl. dôchodku, na ktorý ešte príslušník (príslušníčka) v tom čase nemá nárok.Či je takýto výpočet VD vôbec možný aspoň v predpokladanej teoretickej rovine.Prečo kompetentní zvyšovali nárok na priznanie VD až na postupne odslúžených 25 r.V ČR je dodnes potrebné odslúžiť iba 15 rokov na nárok na výsl. dôchodok.Ako aj píšete v príspevku -- v civile je podmienkou 15 rokov poistenia.Náležitosti pre príslušníkov sa v minulosti vždy odvíjali od 15 r. a nie od 25 rokov.Tu sa niekde stala chyba.

 • Pre Štefan Bukovan napísal: 20. októbra 2019 o 19:48
  Ja som nekritizoval v § 50 písm. f , som tiež presvedčený, že písm. f je v poriadku.To sme sa asi nepochopili.S Vami uvedeným príkladom súhlasím.Mal som ale na mysli iný príklad.(tých možností najskôr bude viac).
  Príslušník mal v roku 2013 pred novelizáciou zák. č. 328/2002 Z.z. odslúžených napr.10 rokov t.j. k dnešku potrebuje mať odslúžených pre nárok na výsl. dôchodok 20 r.( 10+5 rovná sa 15 r./ako pred novelizáciou/ + ešte 5 k tomu).Ale on tých rokov k roku 2019 má odslúžených ešte len 16, čo mu neumožňuje zatiaľ priznať VD.A pritom nastane tá udalosť o ktorej píšete.A čo v tomto prípade -- tu som mal pochybnosť, či to je legislatívne správne ošetrené.V tomto (aj podobných) prípadoch splňa §50 písm. f, ale nesplňa zatiaľ nárok na výsl. dôchodok.

 • Miro Palfi napísal: 5. októbra 2019 v 10:21
  ….f) manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov alebo…
  .
  .
  Toto by som zrovna nekritizoval. Aj v civile má predsa pozostalý/á nárok na vdovský/ecký dôchodok aj vtedy, ak partner nedovŕšil dôchodkový vek (podmienkou je 15 rokov poistenia) pričom platia dosť podobne pravidlá pre jeho poberanie ako sú v zákone 328/2002, okrem práve toho písm. f). Beriem to tak, že písm. f) je sociálny benefit pre partnera vojaka, či policajta, ktorý často svojho životného druha/družku vidí len cez víkendy a v tom horšom prípade musí bez neho fungovať aj niekoľko týždňov či mesiacov. Naväzovať dobu manželstva na minimálnu dobu nároku na výsluhový dôchodok by bolo podľa mňa hlavne dnes dosť kontraproduktívne.
  Príklad: rok 2019, muž je stále v činnej službe, má odslúžených 25 rokov, ale ženatý je len 15 rokov (je jedno, či sa ženil neskoro, alebo má druhú manželku). Jeho kolega má odslúžených 17 rokov, je rovnako v činnej službe a ženatý je 17 rokov. Ak sa im niečo stane a zomrú (mimo služby), tak podľa dnešnej právnej úpravy majú obe manželky nárok na vdovský dôchodok až do svojej smrti. Ak by dĺžka manželstva kopírovala minimálnu dobu na získanie výsluhového dôchodku, tak manželka prvého by nárok mala, ale manželka druhého už nie, napriek tomu, že boli manželmi o 2 roky dlhšie.

 • K Mirovim Palfim komentárom z dneška:
  Asi čím ďalej, tak tým horšie a horšie. Možno asi tak do volieb ako tak-” ani koza ani cap”. Ale po voľbach tak nanajvýš ťava, prípadne osel. Čiže makaj, drž hubu a krok, a hlavne nekecaj do veci, čo sme vymysleli… Či ???

 • Oprava: ” alebo sa na písmeno f — jednoducho nebude v budúcnosti pre nových VD prihliadať ” … ospravedlňujem sa, omyl. Nebude sa prihliadať na skutočnosť -- rozpor, že síce príslušník 15 r. už odslúžených v služobnom pomere mať bude, ale nevznikol mu ešte nárok na výsl. dôchodok.Ďakujem.

 • Ktohovie, ako budú kompetentné št. inštitúcie riešiť rozpor -- dilemu ? ( §50 písm. f ) zák. č. 328/2002 Z.z. v súvislosti s §143aa či §38 kedy povinnosť na nárok na výsl. dôchodok od 1. mája 2013 sa postupne zvyšuje na minimálne 16 až 25 r. služobného pomeru a nárok na vdovský a vdovecký VD bol pred touto novelizáciou nastavený na 15 rokov služobného pomeru.Príslušník-príslušníčka nárok na výsl. dôchodok ešte mať nebude, ale na vdovský a vdovecký VD nárok podľa ( §50 f ) mať bude.Podľa mňa sa to v praktickom -- reálnom živote bije.Mýlim sa? … alebo sa na písmeno f -- jednoducho nebude v budúcnosti pre nových VD prihliadať… vyzerá mi to v tejto kombinácii na lapsus v zákone o soc. zabezpečení.
  f) manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov alebo

 • Pre Peter Dudjak napísal: 2. októbra 2019 o 22:53 … Problematika je v zákone č. 328/2002 Z.z. v §§ 46-57
  (1) Vdova má nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas jedného roka od úmrtia manžela.
  (2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 má vdova nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku, len ak
  a) stará sa o nezaopatrené dieťa alebo
  b) je invalidná, alebo
  c) dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, alebo
  d) vychovala aspoň 3 nezaopatrené deti, alebo
  e) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 nezaopatrené deti, alebo
  f) manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov alebo
  g) k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
  .
  Keďže je to o súbehu vdovských a vdoveckých výsl. dôchodkov na jednej strane, / na druhej strane civilných vdovských, vdoveckých dôchodkov / z dvoch rôznych inštitúcii a to útvarov / odborov / soc. zabezpečenia silových rezortov a inej -- civilnej inštitúcie a to Soc. poisťovne, tak čo sa týka civilného vdovského, vdoveckého dôchodku manželky, ( manžela ) pekne -- výstižne to vo svojom článku vystihol p. Jozef Kotulič:
  http://doko.blog.portal.sk/detail-dvojite-kratenie-vdovskych-aj-vdoveckych-d%F4chodkov.html?a=1df37b30428d41ba624a8c5687644122
  k tejto téme sa písalo aj nižšie a to od komentárov 19. septembra 2019 o 9:52

 • No, tak mi predvčerom došla ďalšia odpoveď z VUSZ na moje odvolanie -neodvolanie, proti rozhodnutiu o znížení môjho VD o cca 3 ,00€ a súčasne nezapočítania 5 rokov, plus 7 hodín, už počas platnosti novelizácie zákona o VD hasičov , pre účely výpočtu VD.Je taka nemastná neslaná, prakticky do autu (ouftsiderska), ale už nie podpísana samým udatným náčelníkom, ale len dajakým starším dôstojníkom úradu. Tak neviem či je to pokrok, alebo ústupok (ouftciderovi). Ale vyplýva mi z obsahu, že bude nutné papierovu vojnu ukončiť a obrátiť sa na KS, ako mi niektorí, veci znalí radíte.

 • Ako je riešený vdovský dôchodok, ak manžel poberá výsluhový aj starobný dôchodok a manželka má nárok na vdovský dôchodok.

 • Ani ja sa už nemôžem zastať hlavne tých vyšších úradníkov z VUSZ- od jara tohoto roku, čo mi bezdôvodne znížili výsluhový príspevok, považovaný za VD a súčasne mi nechcú zaboha započítať do vojenskej výsluhy neskôr odrobených 5 rokov u hasičov… Píšem tu niekde o tom podrobnejšie… Takže asi tak. Odvolávajú sa na zákony-nezákony, prekrucaju tendenčne a účelovo paragrafy v náš neprospech… Prečo? Veď nebyť nás- oni by robotu nemali. Oni sú tu pre nás-nie my pre ních… Žeby si tak korunka ku korunke nenapadne šetrili už na svoje budúce VD? Či ???

 • Nechcem sa nikoho zastávať, ale keby som na rady “odborníkov” z bývalého Webu ZV SR nikdy by som SD nemal. Dokonca aj človek ,ktorý mal veľké zásluhy, nebohý Dr. Kolen, tvrdil, že na SD nebudem mať nárok. A “zlí” úradníci, lepšie povedané úradníčky v Soc. poisťovni to bez prieťahov vyriešili v môj prospech. A myslím, že radiť citáciou paragrafov bez komentára je bezpredmetné.

 • Nechcem aby sa p. Bilek urazil, ale ja mám s našimi úradníkmi v SP veľmi nedobré skúsenosti a už sa to ťahá veľmi dlhú dobu. Nechcú uznávať kategorie funkcii, nechcú pre VD ktorí sú na výsluhovom príspevku započítať do odpracovaných rokov pre nárok na SD roky odslúžené v ČSĽA a ani zbytkové mesiace. Všetko si človek musí vybojovať cez súdy čo u nás trvá neúmerne dlho. Mnohí sa toho ani nedožili a potom na to doplácajú ich pozostalí. Toto je moja skúsenosť a viem, že nie som sám.

 • plk. v.v. Ing. Josef Bílek napísal: 26. septembra 2019 o 22:21
  Som uvedený v komentári, tak iba moja krátka reakcia.Áno.Bol som ( aspoň pasívne pišúci aj na týchto web stránkach ) pri riešení problematiky výsl. dôchodcov od r. 2012, ešte od čias starého, dnes už nefunkčného webu ZV SR.Preto aj tie častejšie príspevky a komentáre.Do kontextu problematiky.Či som bol -- nebol nejakým prínosom, to už nech si urobí názor každý sám…
  Tiež Poradenstvo tohoto webu bolo, je a verím že aj bude naďalej svojimi diskusiami a názormi kolegov veľkým prínosom ku riešeniu možnej a aj v mnohých prípadoch dejúcej sa skrivodlivosti na mnohých z nás VD a SD…
  Uvediem jeden príklad: mal som svojho času obdobný, identický prípad -- ” problém ” na príslušnej pobočke SP, pri vybavovaní si SD podľa prac. kat. a kat. funkcií ako je opísaný v úvodnom článku tohoto linku… https://www.bezpzlozky.eu/2016/05/ziadosti-o-starobny-dochodok/
  Vďaka kolegom, už vtedy pišúcim na weby -- dnes už nebohým p. Dr. Milanom Kolenom aj ďalšími som sa aj ja dostal bližšie k informáciám o SD.
  To ešte nebol, mimo zopár kolegov pišúcich aj na tomto webe známy § 175g zák. č. 100/1988 Zb. / rubrika Nefér postupy Soc.poistovne voči VD / … Iba toľko.Ďakujem a prajem Vám všetkým pekný deň.

 • p. Bilek, kazdy ma narok na nazor, zakony su zakony a realita je taka ako pisu kolegovia ktori to zazili a zazivaju na vlastnej kozi, rovnako ako aj odpovede “organov statnej moci”

 • No, radšej si dať Aspirín (Anopirín) a mať ho „po ruke“ pri posteli, či dodržiavať pitný režim ako radia lekári tak, ako sa o tom píše na vrchu linku v Užitočnej rade pre všetkých.
  https://www.bezpzlozky.eu/2017/06/monitor-viete-ze/#comment-16444

 • Nechtěl jsem, ale už mi to nedá.

  Pro “palino napísal: 25. septembra 2019 v 19:42”, anebo pro
  “Pavol Vilina napísal :25.9.2019 o 19,25”, co napsali pre Štefan:

  Velice dobře citujete paragrafy zákona č.328/2002 Zb., které si samozřejmě každý, kdo absolvoval nějakou vzdělávací instituci dokáže přečíst. Posledním odstavcem Vašeho příspěvku, který očividně není odnikud okopírován a je nejspíš Vaším výplodem, jste to dokonale “zazdil” ( po slovensky “zamuroval”). Přečtěte si, prosím, ještě jednou, co jste napsal. Začinám si myslet, že vplouváte mezi ty, kteří svojím laickým a amatérským výkladem odborných věcí do problematiky vnáší chaos tak, jak se o tom v některém ze svých četných příspěvků níže zmíňuje p. Pálfi.
  Otázka pro ty, kteří se zde na odborné problémy ptají laiků (čest výjimkám): proč se nezeptáte na VUSZ anebo pobočce SP?
  Myslíte si, že každý úředník vám chce zamlčovat pravdu anebo škodit?
  Tak, a teď se do mně můžete pustit, protože jsem si dovolil vyslovit vlastní názor.

 • Pavol Vilina napísal :25.9.2019 o 19,25
  pre Štefan:
  O vdovskom /ženy a vdoveckom /muži/
  hovorí :
  Zákon č. 328/2002 Z. z.
  Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  § 46
  Na vdovský výsluhový dôchodok má nárok vdova po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, ktorý
  a) splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok alebo

  b) zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, alebo

  c) bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

  § 48

  Nárok na vdovský výsluhový dôchodok podľa § 46 nevzniká vdove, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobila smrť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý bol jej manželom.

  § 49

  Vdovský výsluhový dôchodok je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt alebo profesionálny vojak ku dňu úmrtia. Ak sú splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok aj na invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok sa vypočíta z vyššieho dôchodku.

  Výška civilného vdoveckého dôchodku je predstavuje 60 % dôchodku manžela , SP porovná dôchodky , bude vyplácať ten vyšší . Ten nižší i na polovicu. Ak bude mať manželka civilný dôchodok vyšší ako Vy, tak so svojho bude dostávať 60 % a s Vášho civilného dôchodku polovicu.

 • Vdovský dôchodok predstavuje 60 % dôchodku manželky , SP porovná dôchodky , bude vyplácať ten vyšší . Ten nižší za odmenu skráti na polovicu. Na VD sa neprihliada.

 • Mohol by mi niekto vysvetliť ako je to s výpočtom vdovského dôchodku,keď poberám výsluhový dôchodok a aj
  starobný dôchodok za roky ktoré som odpracoval v civile.
  Ďakujem všetkým,čo mi to objasnia.

 • Nazdar chlapi- dôstojnívci ČSĽA a ASR a aj kamaráti od policie.
  Bol som chvíľu na inom kopnynente našej zemegole, takže som nemohol pravidelne sledovať náš web asi pol mesiaca. -- cca mesiac.
  K môjej veci:
  Sľubil som, že sa ozvem v polovioci septembra, jak veci pokračuju, vo veci služby u HAZZ v neprtetržitej prevádzke ( 24 hodinové služby od 07:00 hod stávajucého dňa, do 07 :00 hod. následujúceho dňa -- teda pre lepšie pochopenie, od Silvestra , keď zákon neplatil, do Nového roka keď už zaákon platil).
  No nepokračuju nijak. Do dneška, som na dopis náčelníkovi VUSZ nedostal žiadnu odpoveď. Neviem, či je to dobré znamenie, že pochopili,(A SNAžíA SA VECI NAPRAVIŤ BEZ ZTRáTY KVETINKY -čO BY SOM BRAL) alebo opačné, , že sa pripravujú na ĎALŠIU PAPIEROVOVU VOJNU, ŽE, TO TAK NIE JE,A BUDE PO ICH…
  No chuj s nimi. Právo na odpoveď už sa mi zda presrali,( stihol som za tu dobu obehnuť cez prázdniny pol Slovenska,celé pobrežie Turecka a prihraničné oblasti Rakúska.) Takže asi tak za pár týždňov sa ozvem znova. Prajem kamarátom pekné dni babieho leta-ktoré jak hlásia v TV- práve prichádza.
  S úctou Ing. Milan Faltin :good:

 • niet čo dodávať v tomto je všetko čo treba vedieť….. Jozef Kotulič napísal: 22. septembra 2019 v 21:14 … Jozef to dal tak, ako to momentálne je….

 • G.F. napísal: 22. septembra 2019 o 11:07
  Mne to vyšlo po prečítaní si komentárov od 19. septembra 2019 o 9:52 jednoznačne.Osobitný systém sociálneho zabezpečenia zák. č. 328/2002 Z.z. je samostatný celok / systém /, hoci je vo svojich nárokoch paragrafovo v súbehu dôchodkov v ” zdanlivej ? ” spojitosti -- prepojení so zák. č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení.Mimo príkladu, ktorý ste uviedol, naoko mätúce ( aj pre mňa ) môže byť aj to, že tých príkladov u jednotlivých výsl. dôchodcov môže byť väčšie množstvo.Tiež uhly pohľadu môžu byť rôzne.Uvediem niektoré: napr. sú v rodine jeden, ale súčasne môžu byť aj obidvaja výsluhoví dôchodcovia manželia, ktorí sú zároveň aj starobní dôchodcovia podľa podľa zák. 461, prípadne jeden z nich, či tiež aj obaja sú zároveň SD podľa prac. kat. a kat. funkcií zák. 100/1988 Zb.( následne tiež zák. 461 ).Tých kombinácií môže byť u každého jednotlivca -- VD viac a to všetko môže ľudí mýliť… ale javí sa mi to p. Jozefom Kotuličom aspoň pre mňa dostatočne vysvetlené.

 • G.F. napísal: 22. septembra 2019 v 11:07
  Podľa mňa, súbeh výsluhových dávok priznaných podľa zákona 328/2002 Z. z. s dávkami podľa zákona 461/2002 Z.z. nemá oporu v žiadnom zákone. Potvrdzujú to aj nasledujúce ustanovenia zák. 461/2002 Z.z.
  § 1
  Predmet a pôsobnosť zákona
  Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ozbrojených príslušníkov finančnej správy1a) (ďalej len „policajt“), profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1b) vojakov mimoriadnej služby1c) (ďalej len „profesionálny vojak“), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
  § 81
  Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok
  Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica. Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vypláca v sume jednej polovice vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok. Pri rovnakej sume vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku sa vypláca v sume jednej polovice dôchodok, ktorý si poistenec zvolil.

 • Dobrý deň. K príspevkom ohľadne výpočtu vdovského dôchodku. V mojom uvádzanom príklade som uviedol situáciu, kedy by vdova po pozostalom príslušníkovi z VD 60 % dostala nižší vdov. dôchodok, ako sama podľa zák. 461/2003 Z.z. už poberá starobný dôchodok.Tak napri 60 % z VD by bolo 400 eur, podľa zák. 461, poberá SD 450 eur. Tu je jasné, žeby jej zostal vyšší podľa zák. 461 a vdovský výsluhový by sa podľa § 66, zák. 328/2002 Z.z. nekrátil, poberala by ho tak, ako bol vypočítaný, teda v súlade s ustanovením § 66, zák. 328/2002 Z.z. , ako to myslel v mojej odpovedi aj p. Jozef Kotulič.. Čo by však SP urobila v opačnom prípade a také určite nastanú. Teda vdovský výsluhový dôchodk bude vyšší, ako SD podľa všeobecných predpisov SP. Nenastane situácia , že vdovský VD bude poberať v plnej výške, ale v súbehu ak je SD, ako uvádzam nižší, tak socialna poisťovňa uplatní zásadu zo zákona, že vyššia dávka sa poberá v plnej výške a ďalšia je krátená na polovicu? Túto otázku by bolo tiež potrebné pre zaujímavosť dobre vysvetliť. Ďakujem a budem sledovať reakciu.

 • Pre Jano Kovac napísal: 21. septembra 2019 o 23:14
  Tiež si to vysvetľujem tak, ako to uvádza p. Jozef Kotulič v komentári 20. septembra 2019 o 20:44 … §§ to presne popisujú.V ust. § 66 odsek (1) zák. č. 328/2002 Z.z. sa píše:
  ” (1) Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení “… atď.,
  teda je to súbeh nároku podľa zák. č. 328/2002 Z.z. s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení zák. č. 461/2003 Zb.Toto by malo znamenať: všeobecné predpisy o sociálnom poistení rovná sa zák. č. 461/2003 Zb.Týmto zákonom 461 sú rozhodnutiami priznávané SD zo Soc. poisťovne, vrátane SD na základe prac. kategórií a kategórií funkcií zák. č. 100/1988 Zb.Skúsil som napísať iba môj lopatistický výklad (názor).

 • Ale zákon 328/2002 Z.z. nerieši súbeh vdovského výsluhového dôchodku a starobného dôchodku. Ako je to v tomto prípade?

 • Ďakujem p. Jozef Kotulič za Vašu odpoveď.

 • Odkaz pre G.F. napísal: 19. septembra 2019 v 9:52
  Myslím si, že odpoveď môžete nájsť v ust. § 66 zák. č. 328/2002 Z.z.
  (1) Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.
  (2) Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s nárokom na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok sa výplata uvedených dôchodkov alebo výsluhového príspevku neobmedzuje. To platí aj pri súbehu nároku na sirotský výsluhový dôchodok s nárokom na invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok.

 • Dobrý deň, mal by som takú prosbu, aby mi niekto, čo má v danej oblasti skúsenosti a vedomosti vysvetlil, ako je to v prípade výpočtu vdovského dôchodku po pozostalom príslušníkovi OS alebo OZ . Uvediem príklad. Vdova po svojom manželovi / príslušníkovi/ požiada o vdovský dôchodok . Tento je podľa zák. 328/2002 Z.z. 60% z VD. Je však nižší ako SD, ktorý poberá vdova podľa zák. č. 461/2003 Z.z. Zaujíma ma, či i v takomto prípade platí, že poberá ten, ktorý je vyšší a ten ktorý je nižší sa kráti o 50 % aj napriek tomu, že ide o dva rôzne dôchodky vyplácaných podľa nerovnorodých zákonov? Nemám v tom jasno, pretože zák. 461/2003 toto rieši v prípadoch poberania SD so sirotský, invalidným pozostalostným podľa tohoto zákona atď. Nenašiel som, či by sa automaticky krátil ako nižší v mojom príklade výsluhový dôchodok, teda po vynásobení 60 % tami. Ďakujem a prajem príjemný deň.

 • pre Jana,
  kolega máš smolu, máš málo rokov. V rámci polície (ZNB )ti nemôžu priznať zvýhodnené roky za službu u pohraničnej stráže pretože ani vojakom ZVS to nepriznávali. Aj v rámci polície existoval zvýhodnený zápočet napr. piloti a lietajúci personál letky MV, potom potápači Poriečneho oddelenia v Bratislave, pyrotechnici na KS ako aj na Úrade na ochranu ústavných činiteľov ako aj ďalšie určené funkcie. Zvýhodnený zápočet existuje aj teraz napr. ak ide vojak alebo policajt na misiu do Afganistanu, Cyprus, BaH a podobne.
  Ja osobne mám v polícii 15,5 roka a ZVS dva roky teda spolu 17,5 roka. Poberám výsluhový dôchodok(príspevok) od roku 1994. Čo sa týka nároku na skorší odchod do SD v zníženom veku podľa odslúžených rokov v kategórii funkcii od 58 rokov ( službu som skončil 30.4.1994) vediem od roku 2016 súdny spor so SP, ktorá mi ho 2 x odmietla priznať. Prvý súdny spor na ktorý som čakal 2,5 roka som vyhral a teraz mi neostáva nič iné len čakať ďalšie roky na konečné rozhodnutie KS prípadne až NS. Na Slovensku je taká realita, že napr. na KS Bratislava sa v spore so SP o dôchodok čaká aj dva roky.

 • K p. Markovi:
  Tak, ako píše p. Ján. Boli sme mladí, a nikto z nás sa nezamýšľal nad tým, že dakedy budeme aj v penzii a že nám môže dochybovať dajaký deň, týždeň, mesiac na slušný dôchodok. Asi tak, ako v súčasnosti, mladíci a slečny nemajú o dôchodkovom poistení ani šajnu.Neboli sme lepší, ani horší. Ak, tak snáď disciplinovanejší a možno menej ambiciózni. Ale s tým nič nespravíme, to ide s vekom. Jedine by pomohla snáď nejaká novelizácia dôchodkových zákonov, ktorá by jak sa vraví zmäkčila stávajúce podmienky a ohraničujúce mantinely, kde sa hocikedy spojky “ku”, “do”, “od”dátumu toho a toho…a podobne nebrali úradníkmi ako dogma. Ale na to by musela nastať politická vôľa v našom parlamente, vláde a snáď aj u prezidentky republiky- čo sa asi tak skoro nestane. Možno by stačila jedná jediná veta v zákone/noch v zmysle: “… toto je platné pre každého, kto sa zmesti do časovej tolerancie rok…mesiac…týždeň… deň… hodina…”
  No, ale to len tak uvažujem… možno aj nesprávne a veci majú byť tak jak sú 🙂 .

 • Výpočet rokov urobili správne . Spomínate zvýhodnené roky v ZNB .Chýbajú Vám 2 mesiace služby v zbore ,aby ste mal nárok na výsluhový dôchodok a skorší odchod do starobného dôchodku.
  Je to ťažké ,v mladosti ste urobili závažné kroky ,urobili ste rozhodnutie aké ste urobili.Napraviť sa
  to nedá,budete si to vyčítať ako mnohí iní. Ja osobne poznám minimálne troch.
  Chybička sa vyskytla , ale na nesprávnej strane.

 • pre p. Drahomír Marko. V roku 1975 som ukončil ZVS a v roku 1977 som tiež nastúpil do ZNB, kde som odslúžil 12 rokov a 10 mesiacov. Mne je to jasné, že záklaďákom, nepriznávali zvýhodnený zápočet rokov, len vojakom z povolania. Nie je mi však jasné, že mi nepripočítali zvýhodnené roky v ZNB, kde celkovo mi KS B.B priznala 14 rokov a 10 mesiacov v I. kategórií funkcií aj s vojenčinou. V z hľadom k tomu, že v tej dobe sme patrili pod ZNB v ČSSR je možné, že tento materiál sa do môjho spisu nedostal. Ja preto už neviem ako pokračovať ďalej, alebo ešte požiadať archív v Prahe, alebo to nechám plávať. Ináč, ale ak mám na to nárok bola by to škoda nechať to len tak pre pekné oči Sociálnej poisťovni aj keby to malo byť čo ja viem 50 eur. Ďakujem za radu, ak mi v tomto ešte nejako poradíťe. S pozdravom Ján.

 • Ad JUDr Marian Ďurina.:
  Ďakujem za vysvetlenie.
  Obávam sa však, vlastne neobávam, lebo je to jasné, že v zákonom stanovenej dobe už nijak raz nestihnem podať oficiálne odvolanie voči rozhodnutiu. Rozhodnutie bolo spracované na VUSZ 31.05.2019, a následne, začiatkom júna, mi poštou doručené do vlastných rúk. Bola v ňom aj veta, v závere, že že v prípade nesúhlasu môžem podať odvolanie do 15 dní. To som vtedy nespravil, ale v tej dobe som sa VUSZ obratil majlom. Dokonca ešte pár dni pred tým 31-tým májom, že asi nie je niečo v poriadku, lebo som zistil, že májový VD mi prišiel znížený o 3,04€. Snáď chybným výpočtom. Následne, pár dní po prevzatí rozhodnutia o zníženi VD, sme si s náčelníkom VUSZ dodnes vymenili asi 4-5 viac menej zdvorilostných dopisov (doporučene-poštou), kde ja trvám na svojích požiadavkoch a oni- orgány VUSZ mi ich zapierajú-nepriznávajú. Teraz čakám na odpoveď na posledný dopis, ten piaty, v ktorom som poslal aj pár dôkazových listín (kopii originalov, čo sa mi podarilo dohľadať), ktoré si myslím, že hrajú v môj prospech. Čiže, odvolanie som nepodal v zákonom stanovenej dobe, ale písomne komunikujem s náčelníkom (riaditeľom) VUSZ v danej veci prakticky od prvého dňa-možno aj dajaký deň skôr, ako bolo rozhodnutie vydané dodnes. Takže neviem, ako ďalej, keď mi zas príde zamietavá odpoveď od náčelníka VUSZ, na tento posledný môj dopis. Nechcem predbiehať, ale sľubil som tu niekde na webe, že akonáhle sa tak stane, tak budem tuna kolegov informovať, či už motyka vystreli, alebo nie-teda či bude výsledok korenšpondencie “Ja -náčelník-a opačne”, negatívny, alebo pozitívny pre mňa.

  Ďakujem zatiaľ za Vaše rady pán doktor, prajem pekný večer a snáď za také 2-3 týždne sa tu znova ozvem, keď sa nestane inák. 🙂

 • Pre Jána:

  Zvýhodnený zápočet sa vždy týkal len vojakov z povolania (príslušníkov ZNB) v služobnom pomere. Umožňovali to ustanovenia jednotlivých zákonov o sociálnom zabezpečení v osobitnej časti.

  Pre Radimír Marko:
  Pán kolega, zvýhodnený zápočet sa v zmysle zákonov č.121/1975 a 100/1988 bežne priznával pri priznávaní starobných dôchodkov. U vojakov z povolania sa priznával ešte pred nárokom na starobný dôchodok aj pri priznaní príspevku za službu (nakoľko zápočet rokov služby sa riadil podľa všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení). Z hľadiska zachovania získaných nárokov (odpracovaná doba vrátane zvýhodneného zápočtu a dosiahnuté zárobky) sa musí zvýhodnený zápočet použiť aj pri priznaní starobného dôchodku. V Českej republike s tým nie sú žiadne problémy, ČSSZ a aj VÚSZ dobu zamestnania hodnotí aj so zvýhodneným zápočtom. Len u nás sa tradične niečo, čo nemôžu pochopiť “fundovaní úradníci” musí komplikovať. A netýka sa to len oblasti sociálneho zabezpečenia.

 • Ad Faltin,

  ak sa chcete sporiť s VÚSZ, musíte najprv podať v stanovenej odvolanie voči rozhodnutiu VÚSZ. Na toto odvolanie Vám bude odpovedať jeho nadriadený orgán MO SR (spravidla do 30 dní). A až potom, ak budete mať v rukách rozhodnutie MO SR (t.j. negatívne rozhodnutie), môžete podať žalobu na jeho preskúmanie na príslušný Krajský súd (podľa Vášho bydliska). POZOR, Okresné súdy neriešia Vaše sociálne a dôchodkové spory. Musíte sa obrátiť iba na vecne a miestne príslušný Krajský súd.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. M. ĎURINA, bývalý vojak z povolania
  advokát

 • Ad kolega Ďurina:
  Ďakujem za upresnenie. No, ale ja keď budem chcieť dať vec na súd (ešte sa totiž nesúdim, len nevylučujem túto možnosť v prípade nedohody s VUSZ), zrejme budem musieť začať na Okresnom súde. Platí Vaša rada aj pre túto inštitúciu?

 • pre Jana,
  ohľadom zvýhodneného zápočtu pre vojakov ZVS to určite neplatí. Týka sa to len vojakov z povolania. U nich sa viedla osobitná evidencia. Ja som bol 2 roky u výsadkárov, dokonca som absolvoval ŠDZ a získal som hodnosť podporučíka a rovno zo ZVS som išiel k polícii. ZVS sa mi počítala len ako 2 roky 1.prac. kategórie. Zvýhodnený zápočet pre Sociálnu poisťovňu ale ani nič neznamená. Má to vplyv len na výsluhový dôchodok. Ak sa mýlim tak nech ma niekto opraví

 • Ad kolega Faltin,

  Vaše súdne žaloby ktorými sa domáhate priznania svojich nárokov z oblasti sociálneho a dôchodkového práva, sú zo zákona oslobodené od súdnych poplatkov. Na Krajských súdoch a Najvyššom súde SR, či Ústavnom súde SR neplatíte nič.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A
  advokát

 • Pre kolegov. Už viac krát som požadoval inštitúcie o poradenstvo, čo sa týka o zvýhodnený zápočet rokov, buď vojakom, alebo policajtom. Písal som na rôzne inštitúcie do Brna Prahy, Trnavy do archívu a od všadial som dostal odpoveď, že zvýhodnené zápočty rokov boli priznané, len príslušníkom z povolania. Nerozumiem tomu, ak sa tu uvádza, že podľa určitých nariadení MNO tieto zvýhodnené zápočty rokov mali byť priznané aj tým príslušníkom, ktorí odslúžili ZVS u pohraničnej stráže. Tu od niektorých sa dozvedám, že toto potvdenie o zvýhodnenom zápočte rokov majú, ale SP im to nechce priznať. Z tohoto dôvodu prosím tých , ktorí toto potvrdenie majú aby napísali, konkrétne, kde a od ktorej inštitúcie ho získali. Ďakujem s pozdravom Ján.

 • Mám ešte jednú prosbu na Vás kolegovia a priatelia:
  Kdesi v médiach, som teraz nedávno tak na pol ucha zaregistroval, že sa pripravuje, resp. už je pripravená a snáď aj schválená zmena v rôznych súdnych poplatkoch, pri podaní na súd.Má to údajne súvisieť s ľahšou a jednoduchšou možnosťou vymožiteľnosti práva. A že sa to týka nás starších ľudí, teda hlavne SD ale i iných dôchodcov, ktorí sa radšej súdiť nebudú, z obavy aby nepresúdili viac, ako vysúdia. Keď má niekto o tomto vedomosť, prosím informujte ma. Aby som sa mohol pripraviť jak psychický, tak fyzický (hádam nebudem nútený niekoho chytať rovno pod krk :-), ale hlavne finančne, na prípadný možný proces-podľa odpovede na níže spomínaný dopis (je už na ceste na VUSZ).

 • Nuž podľa rady p. Kotuliča, z 19.08.2019, som spravil dneska ďalší krok . Odoslal som p. Tarczimu(náčelníkovi VUSZ) vysvetľujúci dopis, asi v intenciách môjho posledného komentára, aj so spomínanými listinami (ich kopiami), v snahe pokúsiť sa objasniť a vysvetliť situáciu, okolo obidvoch sporných bodov:
  1. zníženie VD o 3,04 €
  2. neuznanie služby u HaZZ- pre učely výpočtu hlavne pravidelnej valorizácie VD a možno aj výšky VD.
  V dopise som za vyvaroval zbytočných invektív voči VUSZ, ktoré patri MO a taktiež voči sekcii personálnych a sociálnych činnosti, ktorá patri MV. Poukázal som hlavne na to, že v obidvoch prípadoch, zrejme došlo k neumýselným zádrheľom v súčinnosti obidvoch úradov a týmto, asi nie naschval , k môjmu poškodeniu.
  Dopis som s veľkým sebazaprením , na radu Vás kolegovia, ale aj iných tu momentálne nespomenutých kolegov a kamarátov napísal slušnou formou, a prakticky dokumentaristický, Fakty som chronologicky usporiadal od novembra 1994, do mája 2019. Ďakujem za rady všetkým ktorí sa mi ozvali, či už tuto na webe, ale aj majlami, či len osobne- trebárs, ako spomína Dušan-pri pive:-)
  Reakciu úradu samozrejme ako vždy doteras zverejním, odhadujem určite v polovici septembra.
  Peknú sobotu a nedeľu prajem všetkým.

 • Ďakujem za reakciu a rady pánom Kotuličovi a Dušanovi. Sítuacia je zrejme tak jasná, že je až nejasná a preto asi mýli aj právne odd. VUSZ.Jedná sa o to, že pluky civilnej obrany všetky tri, včítane 5. pluku CO Žilina boli až do svojho zrušenia a reorganizácie na hasičské brigády v podriadenosti MV-SR. Teda tzv. “vojska MV”. Keď som 30.novembra, ku koncu výcvikového roku 1994, po odslúžení 23 rokov 3 mesiacov a 6 dňoch, odišiel do zálohy , bol mi na MV-SR,odbore socialného zabezpečenia a zdravotníctva, sekcie personálnych a socialnych činnosti vymeraný príspevok za 24 rokov služby. Odchádzali sme vtedy traja( ja mjr., jeden pplk a jeden nprap., ktorých samozrejme teraz nechcem menovať)funkcionári pluku.Všetci traja, sme si všimli,že máme výsluhy rokov zaokruhlené nahor. Teda nie znížene, ale prakticky zvýšene započítané roky. Aj sme spoločne na to upozornili personalistu a náčelníka fin. služby pluku. Lebo sme predpokladali, že v buducnosti môžu nastať komplikácie a prípadné neopravnene vyplatené fin. prostriedky po nás môžu byť vymáhané . Jak jeden, tak druhy, nás ubezpečili, že sa tak nemôže stať, pretože na gremialnej porade na MV-SR toto bolo tiež prejednavané a že keby hociktorý z nás mal odslužený čo i len deň naviac, aj tak sa výsluha zaokruhli nahor.Takže vec bola vysvetlená a fungovali sme vlastne od 1.decembra 1994, do mája t.r. bez podstatných závad a problémov .
  K otázke, prečo mi od r. 2005 VD vypláca VUSZ a nie MV. Neviem presne, prečo ale dňa 14.02. 2005 z MV-SR- vyššie uvedenej sekcie prišlo oznámenie o zmene platiteľa výsluhovej dávky. Že mi od 1.4.2005 bude výsluhovú dávku vyplácať VUSZ (doklad mám odložený ). Následne, za pár dní mi VUSZ poslal doklad s povinnosťami prijemcu dávky z vysluhoveho zabezpečenia vojakov, , preukaz VD , okolo 10.apríľa 2005 prvý VD od vojska, potom pravidelne každoročné rozhodnutia o valorizáciach, atď…až do mája tohoto roka, keď nastal zádrheľ , zníženie VD, čo sa snažíme vyriešiť.

  K druhej veci- k hasičom:
  Nebudem sa tu teraz obšírne rozpisovať o historii mojej služby v HaZZ,veď koniec-koncov je už pomerne známa z predchadzajúcich komentárov. Ani o mojích hasičských nadriadených, oni totiž tak isto, ako ja od 1.1.2008 odišli do civiľu, lebo zákon 519 nám neumožňoval poberať VD a súčasne slúžiť v štátnej službe. Bol by nam na dobu služby odňatý.Ale k tomu dátumiu zo Silvestra 2007, na Nový rok 2008 -teda k oným siedmím hodinam:
  Dňa 1.2.2003 ma prezident HaZZ svojím písomným rozhodnutím (aj tento dokument mám odložený), určil za člena skupiny hlavných síl u ZB HZZ v Žiline, vo fcii “technik-strojník”. Súčasťou dokumetu je aj príloha z úloh vyplyvajúcich zo zaradenia do plánu uvadzania stupňov pohotovosti k zásahu. Má 5 bodov. Prve tri body obsahujú formulácie ako:
  -na určený signal sa dostaviť v určenom čase na určené miesto…
  -v mimopracovnej dobe byť do dvoch hodín dosažiteľný…
  -neodkladne sa dostaviť na útvar a plniť zverené úlohy…
  Posledný bod: porušenie úloh v bodoch 1-4 sa považuje za služobné previnenie podľa osobitného predpisu, teda § 75, zákona č 315/2001 Z.z. o HZZ.
  Takže z toho všetkého, aspoň mne vyplýva, že, či som v inkriminovaný deň na prelome rokov 2007-2008 služil, alebo som bol po službe už doma- v dobe od oo:oo hod. do 07:00 hod Nového roka 2008, som ešte bol príslušníkom HaZZ. Až snáď o 07.01 hod som prestal byť hasičom (pripomínam, že služba zásahových hasičov je 24- hodinova . Začína sa o 07:00 hod. každý deň a prelína sa do 07:00 hod dňa nasledujúceho, kedy konči. Ale začína platiť vyše spomínana príloha. Čí?)

  24

 • Pre Milan Faltin
  1. Ked som dobre pochopil sluzili ste 23 rokov 3 mesiace a 6 dni pri vojsku ale VD Vam bol vyplacany za 24 rokov. VÚSZ pri kontrole to zistil a VD Vám znížil, resp. prepocital za odsluzenych 23 rokov. V tom davam za pravdu VÚSZ. Je to ale divne, ze prisli na to az teraz. Ak ste proti rozhodnutiu z maja v ktorom Vam znizili VD podali odvolanie mali Vam vydat nove rozhodnutie (bez rozdielu ako ste pisomnost nazvali odvolanie, spravny organ ma vychadzat z jeho obsahu a nie z oznacenia).
  2. VÚSZ nemá nič spoločné s 5timi rokmi, ktore ste odsluzili pri hasicoch. Nejde mi do hlavy, ze ste sluzili z 31.12.2007 (pondelok- pracovny den, takze na hasicskej brigade bolo dost nadriadených) na 01.01.2008 a Vas nadriadeny musel vediet a samozrejme ze aj vy, ze mozte legalne sluzit len do 24 hodiny. Ak ste si na 100 % isty, ze ste ukoncili sluzbu dna 01.01.2008 o 07:00 hod. spojte sa s advokatom so zameranim na pracovne pravo a poziadajte o VD na odbor socialnych veci ministerstva vnutra SR. Ten vydá rozhodnutie o zamietnuti ziatosti, resp. o nepriznani VD s tvrdenim, ze ste bol hasic do 31.12.2007 a nie do 1.1.2008. Podate odvolanie o ktorom bude rozhodovat ministerka vnutra SR a ta sa mozno nad vasim pripadom zamysli a uzna vam ten datum 1.1.2008 a budete pobetat VD od MV SR 23 vojsko + 5 hasici. Ak nie podate proti jej rozhodnutiu zalobu na krajsky sud.

 • Pre Milan Faltin napísal: 18. augusta 2019 v 9:28
  Situácia je podľa mňa iba nejasná. Najprv si to treba vysvetliť s VÚSZ a potom prijať rozhodnutie. Pri osobnom vyjasňovaní na VÚSZ, ale za prítomnosti erudovaného a problematiky znalého vybratého advokáta, treba bez emócii, ale vierohodnými dokumentmi dokázať oprávnenosť svojich nárokov. A až potom, po porade so svojim advokátom sa rozhodnúť na prípadnej súdnej žalobe. Držím palce.

 • Uško
  Ono to pravdepodobne na veci nič nemení ale výsluhový príspevok sa na výsluhový dôchodok považuje dňom 1.7.2002.

 • Mám tam nepodstatnú tlačovú chybičku: Príspevky za službu, sa za VD začali povaźovať už v roku 1998 a nie 2008-ako som uviedol. To však na veci nič nemení, pretože výsluhový príspevok-nie výsluhový dôchodok- som už k uvedenému roku 1998 poberal už 4-tý rok. No a pravopisné chyby si prosím nevšímajte-som naturelom východniar :-), naviac mierne nasratý.

 • Zdravím kolegovia. Zdá sa, že potrebujem tiež poradiť. Vec sa ma tak, že už o nej asi viete, z mojich komentárov vo verejnej diskusii a v diskusii o valorizácii VD 2019-20.
  Vediem už asi tretí mesiac písomnú diskusiu s náčelníkom VUSZ .Vlastne s jeho právnickým oddelením-lebo na dopisoch je síce podpísaný náčelník, ale v hlavičke dopisov je uvedené, že vec vybavuje JUDr. ten a ten. Prakticky sa jedná o 2-3 veci
  1. V máji, tohoto roku mi znížili môj VD o 3,04 €. odôvodnili to tým, že pri pri vlastnej kontrole zistili, že sa mi VD vyplácal nie vždy v takej výške, ako mi patril-za 24 odslúžených rokov, miesto za 23.Mám odslúžené v armáde 23 rokov, 3 mesiace a 6 dní. od 25.08.1971- do 30.11.1994. Ja vo svojich dopisoch náčelníkovi VUSZ oponujem,tým, že v roku 1994 žiadne VD neexistovali. Boli len príspevky za odslužené roky, ktoré sa až neskôr-dakedy v r. 2008 začali považovat za VD. A keď mi uznali v roku 1994 príspevok, aký mi uznali, tak mal ostať aj po premenovaní stejný -samozrejme upravený o pravidelnu valorizáciu, či pravidelné zvyšovanie dodnes. Veď týmto štýlom úradovania sa môžeme dožiť napríklad aj toho, že keď nedajbože, dakedy v budúcnosti sa im nebude páčiť slovné spojenie “výsluhový dôchodok” a premenujú ho napríklad na “veteránsky doplatok”, či čo ja viem čo, tak to nám ho zase, upravia do záporných hodnot???

  2. V rokoch 2003-2007, som slúžil ako tzv.”mokrý hasič”- slangový výraz pre smenových hasičov slúžiacich v 24-hodinových smenách, kde pracovná doba je od 07:00 hod rána, do 07:00 hod nasledujúceho rána. Slúži sa v troch smenách.Pritom, v dobe, keď takýto hasič, nie je na hasičskej stanici, má po službe, alebo pred službou, musí byť pre prípad krajnej núdze dosažiteľný do dvoch hodín.napr. telefonom, spojkou, organizovaným zvozom vlastným autom, atď) No a tu som zistil, že tieto roky nemám započítané do VD-a mali by byť. Vyhovárajú sa, že novelizácia zákona 318 ohľadne VD hasičov začala platiť až od 1.1.2008 a ja že som hasič len do 31.12 2007.Tak, buď nevedia počítať, alebo si pletú pojem a dojem. Predsa služba, ktorá začala 31.12,2007, skončila 01.01.2008 ráno o 07:0o hod. Teda v dobe, keď už bola novelizácia 328-ky v platnosti celých 7 hodín. Takže pre smenových zásahových hasičov (tzv.mokrých) neobstojí, že pre nich novelizácia neplatí. To snáď u “suchých” hasičov (na štáboch, v skladoch, kuchyniach…), s bežnou 8,5 hodinovou pracovnou dobou, dajme tomu od 07:00-15:30 hod, so škrípaním zubov by sa snáď dalo uznať-ale ináč nie. Či?

  3.Keby predsa motyka vystrelila a tieto skutočnosti mi uznali, mám nárok na :
  1.spätné jednorazové doplatenie škod, ktoré mi týmto rozhodnutím VUSZ spôsobilo?
  2.úpravu a vydanie nového rozhodnutia o výške VD- po započítaní rokov u hasičov?

  Keď motyka nedá ránu, čo je výhodnejšie?
  Dať vec na súd? (pár dôkazových lajstier o službe v HaZZ mám k dispozicii. Korešpondenciu s VUSZ mám chronologicky usporiadanú v krabici na topánky od vydania onoho zmätočného rozhodnutia.
  Dať vec na prokuratúru? (s podozrenia na nedodržanie zákona č. 328, ktorý bol v platnosti už celých 7 hodín-a št.ustanovizeň sa tvári akoby nič. Aj tu mám pár lajstier a dokumentov o dosažiteľnosti, o pracovnej dobe, atď.)

  Za rady a odpovede vopred ďakujem. Ing. Milan Faltin

 • Pre pánov Husa a Dubeňa:
  Ja si myslím, že tuna sa asi nerozumieme. Nie je totiž možné, aby SP neuznala 10 rokov služby u policie. Tie sa nemohli jen tak stratiť. Ona-SP- asi tie roky uznala, ale nie ako I.II. ktg. ale ako bežné zamestnanie -- bez ktg. resp. v minuloti III. ktg. Tuším, že na I.II. ktg. je momentálne nutné odrobiť v št. službe min. 15 rokov. Za nás-postarších to bolo 20 rokov. Či?…

 • Pre Vladimír Hús st.:
  Pán kolega,
  dedičské konanie nesúvisí s priznaním vdovského dôchodku. Nárok na vdovský dôchodok sa posudzuje po smrti manžela a je to samostatné konanie po podaní žiadosti. Odporúčam prípad prekonzultovať lebo na základe týchto kusých faktov sa nedá 100% vyjadriť, ale aj tak si myslím, že SP nepostupovala s najväčšou pravdepodobnosťou správne.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Píšem v mene švagrinej po zosnulom bratovi. Brat odslúžil u polície 10 rokov, potom bol prepustený. V marci t.r. zomrel a švagriná si bola vybavovať vdovský dôchodok, uznali jej okolo 190,-e, nie je to podstatné, lenže som sa dozvedel, že bratovi soc. poisťovňa neuznala 10 rokov služby u polície. Tvrdí že sa aj odvolával, ale nepomohlo mu nič. Ak je to tak ako tvrdí ona, v rámci dedičného konania nemôže požiadať o prepočet nového vdovského dôchodku už so zápočtom aj služby u polície.

 • Pre Jozef Kotulič:
  Pán doktor,

  máte pravdu v tom, že pre osobitný systém platí zákon č.328/2002 Z.z. Ale náš kolega Peter si neuplatňuje zvýhodnený zápočet v osobitnom systéme, chce si uplatniť nároky ktoré boli zachované zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia a ktoré získal za doby platnosti napr.časti 5 zákona č.100/1988 Zb. (predtým zákon č.121/1975 Zb.) a žiada o to Sociálnu poisťovňu. Takže pokiaľ niekto získal nároky na zápočet I. alebo II.kategórie funkcií, zvýhodnený zápočet (podľa predchádzajúcich zákonov zo všeobecného systému) tak tieto nároky sa zachovávajú a SP má k nim prihliadnúť. Zaujímavé, že ČSSZ a VÚSZ (český) s tým pri priznávaní starobných dôchodkov nemajú problém a rešpektujú zachovanie získaných práv v sociálnom zabezpečení z minulosti.

 • Pre Peter -- Odporúčam zoznámiť sa minimálne s týmito ustanoveniami zákona 328/2002 Z.z.:
  Po prvé § 59:
  (1) Minister môže vo svojej pôsobnosti ustanoviť, že sa na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok započítava zvýhodnene
  a) doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti,
  b) doba výkonu mimoriadnej služby v čase vojny alebo vojnového stavu.
  (2) Minister môže vo svojej pôsobnosti ustanoviť rozsah zvýhodneného započítania podľa odseku 1, najviac však dvojnásobkom skutočnej doby výkonu týchto funkcií.

  Po druhé:§ 68
  (3) Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1.

  Podľa mňa, zvlášť si treba všimnúť fakt, že zvýhodnený zápočet možno použiť iba pri uplatnení nároku na VD, (konkrétne, len pre splnenie počtu stanovených rokov). V ostatných prípadoch nemá prakticky význam. Potvrdzuje to aj § 68 kde je uvedené, že ani na účely zvýšenia výsluhového dôchodku (valorizácia), sa zvýhodnená doba výkonu služby nezapočítava. Preto si myslím, že postup SP nebol v rozpore so zákonom.

 • Len neviem prečo mi SP neuznala ten zvýhodnený zápočet keď som ho ku žiadosti o SD doložil na potvrdenom tlačive s okrúhlou pečiatkou zamestnávateľa.
  Keďže mi to podľa zákona náleži, prečo ma tlačia do súdneho sporu a nerešpektujú zákony a ústavu SR ? Je to naozaj ponižujúce ako sa človek musí na úradoch doprosovať svojich náležitosti len preto, že poberateľom je výsluhového dôchodku.

 • Pre Peter:

  SP neklame má len iný názor. Kedže každý je strojcom svojho šťastia , záleží len na ňom či sa uspokojí s vysvetlením SP. Na tejto webovej stránke už bolo viacero príspevkov od rôznych prispievateľov k téme zvýhodneného zápočtu. Zatiaľ som nezaznamenal v súdnych sporoch nejaký väčší odpor voči podľa mňa nesprávnemu postoju SP k zachovaniu získaných nárokov zvýhodneným zápočtom získaným pred rokom 2004. Vo Vašom prípade ide len o 2 roky (57 rokov veku namiesto 55 rokov veku), ale sú prípady keď dotyčný musí čakať až do 62 rokov a spokojí sa s tým.

 • Vážení priatelia,

  jeden z našich kolegov ma upozornil na súvislosť § 176 s ďalším užitočným paragrafom § 137.
  Podľa ustanovenia § 137 zák. č. 100/1988 Zb. ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti povoľovať výnimky z podmienky 20 rokov služby stanovenej pre vznik nároku na dôchodok vojakov z povolania, ktorí túto podmienku nemôžu splniť ku dňu dosiahnutia veku stanoveného pre vznik nároku na dôchodok alebo pre skončenie služby zo zdravotných dôvodov.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, bývalý vojak z povolania
  advokát

 • Myslím, že ani so zvýhodneným zápočtom kolega pilot neuspeje so žiadosťou o starobný dôchodok u Sociálnej poisťovne v 55 rokoch. Ja som mal so zvýhodneným zápočtom 20 odslúženych rokov a napriek tomu mi v SP uznali starobný dôchodok až v 57 rokoch. Po mojom odvolaní mi napísali, že zvýhodnený zápočet sa počíta len na výsluhu rokov pri nároku na výsluhovy dôchodok nie na starobný dôchodok. Alebo ma v SP oklamali?

 • JUDr.Marián Ďurina:

  Samozrejme Maroš máš pravdu, výnimky z tvrdosti zo zákona platili v minulosti v ČSSR a pretrvávali aj v SR do príchodu zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení tj. do 31.12.2003. Takáto výnimka má sociálny dosah a mala by platiť v každom civilizovanom štáte. V Českej republike s tým nemali problém a po skončení platnosti zákona č.100/1998 Zb. inštitút odstraňovania tvrdosti zo zákona zaviedli aj do nového zákona o sociálnom poistení a používa sa dodnes. Samozrejme u nás to nešlo, lebo… dôvody si doplňte.
  Čo sa týka nášho kolegu, kedže ide o pilota zameral by som sa na uznanie zvýhodneného zápočtu rokov a tým by dosiahol potrebných 20 rokov služby v I.kat. pre zníženie veku odchodu do dôchodku.

 • Vážení priatelia,

  len nedávno som právne zastupoval vojenského vyslúžilca (pilota) o priznanie výsluhového dôchodku voči negatívnemu rozhodnutiu MO SR.
  Len na okraj poznamenávam, že podľa § 142 ods. 3 sociálneho zákona NZ ČSSR č. 101/1964 Zb. existovala v rukách ministra národnej obrany ČSSR možnosť odstraňovania tvrdostí.
  Obdobne to fungovalo aj v § 171 písm. a) sociálneho zákona FZ ČSSR č. 121/1975 Zb. kedy minister národnej obrany ČSSR tak mohol rozhodnúť. A naposledy takáto možnosť o odstraňovaní tvrdosti zákona bola zverená do rúk ministra národnej obrany ČSFR v § 176 zák. č. 100/1988 Zb.
  V dnešnom zákone č. 461/2003 Z. z. takáto možnosť už neexistuje, asi sme sa narodili v nesprávnej dobe.
  A výsledok súdneho sporu….? Dotyčnému vojenskému vyslúžilcovi chýbalo iba 18 (slovom osemnásť) dní do určenej hranice vojenskej služby 20 rokov. Krajský súd nám žalobu zamietol. Dôsledky služby v ozbrojených a bezpečnostných zboroch bývajú aj takto nepríjemné.
  Takéto rozsudky majú príchuť kyslého citrónu.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, bývalý vojak z povolania
  advokát

 • Naši starší kolegovia, ktorým by mal starobný dôchodok priznávať sociálny orgán ministerstva alebo VÚSZ sa stratávajú so skutočnosťou , že na ich žiadosť o priznanie dávky obdržia len list vo forme oznámenia. V niektorých prípadoch nie je možné ani posúdiť, či výpočty a postupy v nich uvedené sú správne. Verejná ochránkyňa práv k jednému takémuto prípadu zaujala v máji 2019 stanovisko, že uvedené orgány sociálneho zabezpečenia majú vydať rozhodnutie so všetkými náležitosťami. Inak dochádza k porušeniu práva na súdnu a inú ochranu podľa čl.46 ods.1 Ústavy SR.
  Takže v takýchto prípadoch žiadajte orgány sociálneho zabezpečenia aby rozhodli o Vašej žiadosti zákonným Rozhodnutím.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Zmena postupu Sociálnej poisťovni pri priznávaní predčasných starobných dôchodkov bez zníženia dôchodkového veku.
  Dovolím si upozorniť žiadateľov o predčasný starobný dôchodok, že Sociálna poisťovňa už v niektorých prípadoch zmenila postup pri nezhodnocovaní doby služby ako doby poistenia. V minulosti SP v rozhodnutí o priznaní dávky zdôvodňovala nezhodnocovanie služby . Teraz zaujala postoj mŕtveho chrobáka a tvári sa , že žiadna služba nebola konaná. Ani slovkom sa v rozhodnutí o priznaní predčasného starobného dôchodku nezmieňuje,že žiadateľ bol vojakom (policajtom) a už vôbec nie, že poberá výsluhový dôchodok. Pokiaľ tieto skutočnosti doteraz uvádzala, žiadateľia to potom úspešne napádali na súde a vyhrávali tieto kauzy. SP to teraz skúša inak, ale na podstate veci sa nič nemení. V rozpore s ustáleným právnym názorom súdov tvrdohlavo odmieta započítať pre nárok a výšku predčasného starobného dôchodku dobu služby. Samozrejme aj takto naformulované rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku je potrebné napadnúť odvolaním a neskôr na súde. Sociálna poisťovňa dobrovoľne v týchto prípadoch nezapočíta dobu služby do celkovej doby poistenia a donúti ju k tomu len súd. Takže nenechajte sa oklamať a znechutiť a trvajte na svojich nárokoch.

 • Pre Ján 7.mája 2019:

  Pán kolega,

  ďakujem za Váš názor k problematike služby nad 30 (28) rokov a jej zhodnotenie Sociálnou poisťovňou pre výšku starobného dôchodku. Citované stanovisko SP k potvrdeniam sa mi zdá alibistické. Orgány sociálneho zabezpečenia ako i VÚSZ môžu vydať potvrdenia o dobe poistenia a jeho zhodnotení len v súlade so zákonom č.328/2002 Z.z. Je však faktom, že rovnakí výsluhoví dôchodcovia s rovnakým počtom odslúžených rokov môžu mať u Sociálnej poisťovni rôzny zápočet pre výšku starobného dôchodku. A to je už problém, nakoľko podľa môjho názoru takto vznikajú preplatky na dávkach v neprospech SP. Nepatrí mi hodnotiť ,kto je vinníkom a prečo k tomu dochádza.
  Čo sa týka Vami uvádzaného výňatku z judikátu NS SR, je všeobecne známy a citovaný aj v súdnych sporoch.
  Myslím si, že Váš záver z tohto judikátu neodpovedá tomu, čo chcel NS SR povedať t.j. SP je povinná zhodnotiť tzv. zbytkovú dobu služby (dni a mesiace). Uvedený judikát sa týka kolegu, ktorý mal odslúžených 30 rokov služby a zbytkovú dobu. Na tento judikát nadväzujú desiatky rozhodnutí krajských súdov , viaceré rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a k veci sa vyjadril aj Ústavný súd SR so zhodným záverom. Pre nárok na výsluhový dôchodok sa zhodnocujú všetky celé roky služby okrem tzv. zbytkove doby (rádovo mesiace a dni). Pre výšku výsluhového dôchodku sa zhodnocujú celé roky obmedzené výmerou (28,30,40 rokov) ale jedná sa len o spôsob výpočtu. Rozhoduje zhodnotenie rokov služby pre nárok na VD.
  Podľa Vášho stanoviska by mali napr. poberatelia pôvodných výsluhových príspevkov alebo príspevkov za službu nárok na zhodnotenie rokov, ktoré nemali vplyv na výšku týchto dávok (dávky boli obmedzené max. výškou starobného dôchodku). Napr. v mojom prípade namiesto vypočítaných cca 13.000 SK mi bol priznaný výsluhový príspevok 6220 SK, čo predstavovalo strop starobného dôchodku. Pre čiastku 6220 SK mi bohato postačovalo 20 rokov služby a všetky roky nad túto hranicu padli na oltár vlasti.
  O správnosti môjho názoru svedčí aj fakt, že sociálne orgány valorizujú výsluhové dôchodky podľa počtu všetkých rokov služby zhodnotených pre nárok na dávku a nie za 30 (28) rokov ktoré tvoria max. hranicu pre výpočet výsluhového dôchodku.
  Aj keď by som každému výsluhovému dôchodcovi doprial, aby mal pre výšku starobného dôchodku zhodnotené roky nad 30 (28) rokov služby, myslím si, že by to bolo v rozpore so základnými zásadami sociálneho zabezpečenia a s ustáleným právnym názorom súdov SR.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Vážení priatelia,

  niektorí z Vás už nadobudli skúsenosti, že MO SR v dôchodkovej veci nevykonalo dokazovanie a svoje názory predkladá Sociálnej poisťovni, alebo Krajským súdom. Nazdávam sa, že často ide potom len o formálne a byrokratické zabezpečenie niektorých rozhodnutí Sociálnej poisťovne, alebo Krajského súdu pre ich rozhodnutie v prejednávanej veci a to len na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. Dovolím si poukázať na to, že účelom činnosti orgánov štátnej správy (MO SR, Sociálnej poisťovne) je akceptovať Vaše návrhy na vykonanie dôkazu, pretože Ste predsa účastníkom správneho konania, a želáte si, aby v súlade s § 46 správneho poriadku zák. č. 71/1967 Zb. vo veci bolo rozhodnuté na základe dostatočne zisteného stavu veci. Čo však robí určitý problém je § 34 ods. 6 správneho poriadku, ktorý uvádza, že skutočnosti všeobecné alebo známe MO SR z úradnej činnosti netreba dokazovať. Domnievam sa, že toto ustanovenie zvádza k obchádzaniu zásady dokazovania.
  Nečudujme sa preto, že práve z tohto dôvodu Krajské súdy nadobúdajú presvedčenie o tom, že vraj MO SR sa s Vašimi odvolacími námietkami vyporiadalo dostatočne a presvedčivo. A to aj napriek tomu, že sa nezaoberalo predovšetkým dôkazmi k namietanému odbornému stanovisku, listinnými dôkazmi, fotografiami, školskými vysvedčeniami, vojenskej prísahe, braneckému odvodu, znaleckým posudkom, výpoveďami svedkov ..atď. a nehodnotí ich ako dôkaz a vôbec sa nimi nevyporiadalo ani z hľadiska pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutie. Je pre nás potom naozaj neakceptovateľné, keď Krajský súd vo svojom odôvodnení uvedie, že posudzoval všetky podstatné výsledky vykonaných dôkazov vo vzájomných súvislostiach, ktoré preukázateľne odôvodňujú rozsudok. Krajský súd na záver svojho rozhodnutia spravidla uvádza, že MO SR postupovalo podľa § 5 ods. 8, § 27 ods. 2, § 129 ods. 1, § 195 písm. e) Správneho súdneho poriadku č. 162/2015 Z. z. ktoré upravujú, že rozhodnutia MO SR boli vydané na základe zákonom povolenej voľnej úvahy, teda (správneho uváženia), sú v súlade s právnym poriadkom SR. Dovolím si zdvorilo upozorniť, či Ste naozaj dostatočne zdatní, obratní a zruční pri presadzovaní Vášho dôchodkového nároku?
  Krajský súd totiž preskúmava, či rozhodnutie MO SR nevybočilo z medzi a hľadísk ustanovených zákonom; súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia MO SR. Takto potom Krajský súd môže dospieť aj k záveru, že Vami napadnuté rozhodnutie i postup MO SR bol z pohľadu žalobných dôvodov v súlade so zákonom, a preto Vám žalobu pravdepodobne zamietne.
  Domnievam sa, že eventuálne nedodržanie zásad správneho konania, je vážnym porušením zákona Ministerstvom obrany SR, s ktorým sú spojené verejnoprávne a súkromnoprávne následky, resp. potenciálne nároky. Zásady správneho konania môžeme vnímať aj z pohľadu ich jasnej právnej úpravy. Výslovne upravené zásady sú obsiahnuté v § 3 a § 4 Správneho poriadku č. 71/1967 Zb. ako základné pravidlá konania. Ani jedno pravidlo (zásady) nemôže byť aplikované na úkor druhého. O nerovnosti možno hovoriť v prípade preskúmania rozhodnutia, kde nedodržanie niektorej zásady je dôvodom na jeho zrušenie. V prípade závažných procesných nedostatkov spôsobených nedodržaním jednotlivých zásad sa rozhodnutie MO SR musí zrušiť.
  Povinnosť MO SR zakotvená v § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. a má viacero fáz. V prvom rade ide o to, aby Vám bola poskytnutá možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom MO SR i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a vysporiadanie sa s Vašim vyjadrením, prípadne doplnenie konania a vykonanie navrhnutých dôkazov.
  Spôsob, akým má MO SR dať Vám možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia zák. č. 67/1971 Zb. neupravuje. Najčastejším spôsobom je formou písomnej výzvy, pričom MO SR môže Vám určiť primeranú lehotu na vyjadrenie. MO SR by malo vo výzve uviesť, aké vykonalo dôkazy. Ak je to možné, môže Vám zaslať aj fotokópie listinných dôkazov. Zo znenia § 33 ods. 2 vyplýva, že nejde len o Vaše pasívne právo, ale MO SR musí byť v tejto veci aktívne a musí Vás vyzvať na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. Myslíte si, že toto MO SR robí…?
  K otázke aplikácie § 33 ods. 2 sa vyjadril Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku, spis. zn. 3 Szd 7/2009 zo dňa 23.03.2010, cit.: „Právo účastníka správneho konania na oboznámenie sa podkladmi rozhodnutia je širšie a za podmienok ustanovených správnym poriadkom zahŕňa prístup k všetkým podkladom správneho rozhodnutia, ktoré správny orgán použil na rozhodnutie. Odopretie tohto práva účastníkovi administratívneho konania má za následok porušenie práva na poskytnutie inej právnej ochrany podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Ide o jeden z pilierov zákonnosti administratívneho konania, ktorý vyvažuje postavenie účastníka administratívneho konania oproti mocenskému postaveniu orgánu verenej správy, ktorý z titulu verejnej moci danej mu zákonom vedie a ovláda konanie. Preto nie je možné sa stotožniť s právnym názorom žalovaného, že procesné pochybenie nemalo vplyv na zákonnosť rozhodnutia, ktoré považuje správny orgán inak za vecne správne. Odopretie sprístupniť účastníkovi odborné stanovisko konzultanta je podstatným porušením pravidiel správneho konania.”. Z uvedeného rozsudku vyplýva, že už samotné odňatie práva na oboznámenie sa s rozhodnutím je dôvodom na zrušenie rozhodnutia a vrátenie rozhodnutia na ďalšie konanie súdom, aj keď by rozhodnutie vo veci bolo inak vecne správne.

  Vy máte podľa § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. právo na vyjadrenie sa a navrhnutie dôkazov, nie je to Vaša povinnosť. Je teda len na Vás, či sa vyjadríte, prípadne či navrhnete dôkazy. Na aplikovanie tohto práva môže MO SR určiť primeranú lehotu na vyjadrenie. Primeranosť lehoty je závislá od individuálneho prípadu, najmä od rozsiahlosti zaobstaraných dôkazov a zložitosti prípadu. Porušením práva zaručeného § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. je len to, že MO SR Vám vôbec nedalo možnosť uplatniť si svoje právo, ale aj skutočnosť, že Vám neurčilo primeranú lehotu, alebo rozhodlo skôr, ako Ste mohli svoje právo realizovať. V tejto súvislosti uvádzam, že ak MO SR určí lehotu na vyjadrenie, musí počítať s tým, že Vy môžete svoje vyjadrenie podať na poštovú prepravu aj na posledný deň určenej lehoty. MO SR teda musí počkať na prípadné doručenie poštovej zásielky. Vy sa okrem písomného vyjadrenia môže vyjadriť aj ústne. O ústnom vyjadrení spíše MO SR zápisnicu podľa § 22 zák. č. 71/1967 Zb.
  Vy máte právo nielen na vyjadrenie sa, ale aj na navrhnúť dôkazy. Podľa § 34 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. vykonávanie dôkazov patrí MO SR. MO SR je povinné posúdiť relevantnosť vykonania Vami navrhnutých dôkazov. Ak je to potrebné, tak dôkazy MO SR vykoná. Ak zastane názor, že dôkazy nie je potrebné vykonať, je povinný nevykonanie dôkazov riadne odôvodniť vo svojom rozhodnutí. Ak MO SR vykoná navrhnuté dôkazy, je povinné opätovne Vám dať možnosť vyjadriť sa podľa § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb.
  Iba bdelému náleží právo. Buďte aktívnejší, smelšie dobiedzajte na správne orgány a nedajte sa odradiť. Ide o Vaše nároky. Nikto to za Vás dnes už neurobí.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, bývalý vojak z povolania

 • VD PZ Ján pre Lubomira Dubena:
  V uvedenej problematike sa asi nejedná o nesprávny výklad potvrdení VÚSZ, ako uvádzate, ale o aplikáciu príslušných ustanovení zákona o sociálnom poistení, ktorá je podmienená obsahom predmetných porvrdení. Uvádzam časť z písomného stanoviska SP: “Sociálna poisťovňa bez spochybňovania akceptuje potvrdenie vystavené útvarmi sociálneho zabezpečenia príslušných ministerstiev a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej len “úrad”), ktorými musia byť preukázané rozhodujúce skutočnosti na posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok a určenie sumy starobného dôchodku. Na vznik nároku na starobný dôchodok Sociálna poisťovňa zohľadňuje všetky doby poistenia vrátane doby služby, ktorú potvrdil príslušný úrad, a v sume starobného dôchodku priznaného Sociálnou poisťovňou sú zohľadnené aj doby služby, ktoré podľa potvrdenia úradu neboli zohľadnené na sumu výsluhového dôchodku.” Aj z uvedeného je zrejmé, že ak od VÚSZ poisťovňa obdrží potvrdenie, že žiadatelovi o SD bolo vo výške VD zhodnotené 30 rokov služby, ostastnú dobu zhodnotí vo výške SD. Ak od MV SR obdrží potvrdenie, že na výške VD bola zhodnotená celá doba sl. pomeru, napr. 37 rokov 120 dní, potom vo výške SD tomuto žiadateľovi o SD zhodnotí len 120 dní. Pritom poisťovňa nemá obavu, že 120 dní vo výške SD zhodnotí duplicitne, pretože vie, že na výške VD výpočtom nie je zhodnotených ani 7 rokov, presahujúcich dobu služby 30 rokov.
  K hodnoteniu doby výkonu služby policajta pre výšku starobného dôchodku vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia NS SR v jednom zo svojich judikátov uvádza:
  “Ak doba výkonu služby policajta zakladá nárok na výsluhový dôchodok, nemožno ju hodnotiť pri výpočte výšky starobného dôchodku vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Jej vylúčenie pre zistenie výšky dávky, na ktorú vznikne nárok vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia zodpovedá § 60 ods. 2 v spojení s § 255 ods. 5 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Obdobie výkonu služby policajta, ktoré pre výšku výsluhového dôchodku hodnotiť nemožno, lebo nezaložilo nárok na výsluhový dôchodok alebo nemalo vplyv na jeho výšku však treba hodnotiť vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, lebo inak by časť týchto dôb poistenia nebola hodnotená v žiadnom z týchto systémov.” Že obdobie výkonu služby presahujúce 30 rokov (do novely) nemalo vplyv na výšku VD, to je nesporné.

 • Pre JUDr.Michal Bartko:
  Konkrétny prípad je uvedený v komentári Jaro Svoboda 24.1.2018 ako odpoveď na príspevok Lubomir Duben zo dňa 23.1.2018. Sám osobne som sa pri riešení priznania starobného dôchodku stretol s prípadmi zhodnotenia doby služby nad 30 rokov pre výšku SD zo strany Sociálnej poisťovni,
  čo ma prekvapilo. Takže Sociálna poisťovňa (alebo len konkrétna pracovníčka) si nesprávne vykladá údaje z potvrdenia VÚSZ.

 • Vážení kolegovia výsluhoví dôchodcovia bývalí vojaci, tak ako to je, Vám Sociálna poisťovňa pri priznávaní starobného dôchodku nerobila žiadne problémy v prípade, ak Váš služobný pomer trval viac ako 30 skončených rokov, napríklad 31, 32, 33, 34, 35…a ďalších skončených rokov služobného pomeru (nemyslím neukončené roky -- účinnosť zák. 328/2002 do 30.4.2013). Sociálna poisťovňa -- ústredie pri žiadateľoch o starobné dôchodky, ktorí sú zároveň výsluhovými dôchodcami Policajného zboru, dobu poistenia 31. skončeného roka a ďalších skončených rokov služobného pomeru v starobných dôchodkoch určite nezhodnocuje, zhodnotí len dni z 31. neukončeného roka služobného pomeru (§ 39 ukončené roky služby). Je to na základe toho, že odbor sociálneho zabezpečenia MV SR vydáva pre Sociálnu poisťovňu nepravdivé potvrdenia o tom, že bývalému policajtovi, teda výsluhovému dôchodcovi, ktorého služobný pomer trval viac ako 30 rokov, zhodnotil vo výsluhovom dôchodku aj dobu výkonu služobného pomeru nad 30 rokov. Je zrejmé, že takéto zhodnotenie dĺžky služobného pomeru nebolo možné do 30.04.2013 pretože to § 39 zákona č. 328/2002 Z.z. neumožňoval. Až po novele zákona č. 328/2002 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť od 01.05.2013 je možné zhodnotiť až 40 rokov doby výkonu služobného pomeru, a to podľa novelizovaného § 39.
  Sociálna poisťovňa údajne Inak postupuje u výsluhových dôchodcov Voj. úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým dobu poistenia nad 30 skončených rokov služobného pomeru vo výškach starobných dôchodkov zhodnocuje neobmedzene, t.j. napr. ak služobný pomer vojaka trval 40 rokov, 30 rokov mu vo výške VD zhodnotil voj. úrad soc. zabezpečenia (účinnosť zák. 328/2002 do 30.4.2013) a 10 rokov mu zhodnotila vo výške starobného dôchodku Sociálna poisťovňa -- ústredie. Napriek rovnakej právnej úprave výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov, Sociálna poisťovňa údajne takto koná len na základe rozdielnych potvrdení k problematike od odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a od Voj. úradu sociálneho zabezpečenia. VÚ sociálneho zabezpečenia v potvrdeniach uvádza, že podľa § 39 zák. č. 328/2002 Z.z. na výšku VD bola vojakom zhodnotená doba služobného pomeru jednoznačne v rozsahu maximálne len 30 skončených rokov. Podľa potvrdení MV SR bola podľa § 58 zák. č. 328/2002 .z. policajtom pri výpočte VD v jeho výške zhodnotená celá doba služobného pomeru, vrátane dní neukončeného roka.
  Prosím o odpoveď z radov bývalých vojakov, či je to pravda, že im Sociálna poisťovňa pri priznávaní starobného dôchodku zhodnotila aj ucelené skončené roky nad 30 rokov služobného pomeru.
  Prajem pekný deň,
  JUDr. Michal Bartko

 • Na vebovej stránke http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html sa rozbehla debata k problematike zápočtu odslúžených rokov nad 30 rokov služby pre výšku starobného dôchodku. Poukazuje sa v príspevkoch na uvedenom webe na skutočnosť, že v prípadoch bývalých policajtov sú vydávané sociálnym orgánom MV SR potvrdenia o službe na základe ktorých im Sociálna poisťovňa nezhodnotí roky služby presahujúce 30 rokov služby. Na druhej strane VÚSZ vydáva potvrdenia o službe na základe ktorých im tieto roky zhodnotí Sociálna poisťovňa.
  Aj na tomto webe (bezpzlozky.eu) bola už v minulosti debata k problematike zhodnotenia doby služby nad 30 rokov, pričom podľa príspevkov v debate Sociálna poisťovňa pri priznávaní starobných dôchodkov postupuje rozdielne v obdobných prípadoch a je možné, že je to dôsledkom formulácie na potvrdeniach o službe, ktoré si SP nesprávne vyložila.
  Sociálna poisťovňa by však mala postupovať jednotne bez rozlišovania, či potvrdenie o službe bolo vydané sociálnym orgánom MV SR, GR ZVJS, Finančnej správy, SIS alebo VÚSZ. Ináč dochádza k neodôvodnenej diskriminácii.

 • Doplnok komentára ku kolegovi Bartošovi:
  Reagujem na ďalší príspevok na tomto webe v časti Poradenstvo. Naozaj si myslím, že v jeho prípade by bolo vhodné sa sústrediť na zníženie veku odchodu do starobného dôchodku a to 55 rokov z dôvodu výkonu služby s dvojitým zápočtom (pilot a náčelník padákovej služby), čo umožňuje 5.časť zákona č.100/1988 Zb. spojená s princípom zachovania získaných nárokov v sociálnom zabezpečení podľa zákona č.461/2003 Z.z. . V jeho prípade boj za uznanie štúdia na Vojenskom gymnáziu bude naozaj stratou času, pretože na zníženie vekovej hranice bude stačiť výkon služby s dvojitým zápočtom služby nakoľko takto by získal viac ako 20 rokov služby v I.kategórii funkcií. Samozrejme ak by nemal nárok na odchod do SD v 55 rokoch veku (čo ale splňuje) ,tak by nastupoval vek 59 rokov.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • ad S. Strihovský z 03.04.2019 a ad Radovan z 22.03.2019

  Vážení priatelia,

  ako sa má posudzovať obdobie služobnej doby príslušníkov Pohraničnej stráže ČSSR je uverejnené v “Sbírce nařízení a směrnic” MNO ČSSR č. 22 zo dňa 17.07.1970, hl. II, čl. 3 písm. a). sa posudzuje dvojnásobne.
  Ďalej je to vojenský predpis Fin 6-1 z roku 1966 príloha č. 1 “Funkcie zvláštnej povahy a stupňa nebezpečnosti”, kde v bode 3. je uvedené, že musí ísť, cit.: Funkcie príslušníkov Pohraničnej stráže v útvaroch 1. sledu, ktorí plnia priamo výkonnú službu pri ochrane štátnych hraníc, pri ktorej sú vystavovaní nebezpečiu stretnutia a boju s nepriateľom.
  V oboch konkrétnych prípadoch sa má Vami odslúžená doba posudzovať dvojnásobne a to za predpokladu, či Ste v čase platnosti týchto špeciálnych vojenských právnych noriem a v stanovenom rozsahu (podmienok) slúžili na hraniciach ČSSR.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, bývalý vojak z povolania

 • Vraj strácanie času uznaním 1. a 2. ročníka VSOŠ a 4. ročníkov vo VG SNP (VŠJŽ, VGJŽ, …atď) ?

  Vážení priatelia, absolventi vojenských stredných škôl,

  prvé dva ročníky vo Vojenskej strednej odbornej školy (skr. „VSOŠ“), alebo 4. ročníkov na VG SNP znamenajú pre Vás 24 starobných dôchodkov, alebo 48 starobných dôchodkov. A to je na starostlivé zváženie. Nezabúdajme, že banícki učni a fúkači skla v Lednických Rovniach a ďalší učni, majú dodnes preferované I. a II. pracovné kategórie uznané od svojich 15-tich rokov. To isté žiadame na Krajských súdoch a NS SR aj pre Vás.
  Dnes Vám štúdium a zároveň SLUŽBU popri škole bezdôvodne označujú ako III. pracovnú kategóriu (rovnako ako absolventom civilnej priemyslovky) , ktorá pre toto vojenské štúdium nie je nikde zadefinovaná – čiže kompetentní konajú arbitrárne, t. j. svojvoľne a podľa ľubovôle. Pričom neuvádzajú konkrétny právny predpis, ktorý by mu tento postup jednoznačne umožňoval. Iba bývalé MNO ČSSR ako jediný rezort v ČSSR nikdy nevydal rezortný zoznam preferovaných I. a II. kategórií (na to existuje presný procesný predpis), ani nikdy nebol vydaný v Zbierke zákonov ČSSR. Nezabúdajme, že SR je podľa Ústavy SR právny štát. Robia tak bez náležitého dokazovania, bez zákonného prameňa, len od zeleného stola!

  Podľa nášho názoru vojakmi vo VSOŠ sa totiž stali podľa § 21 branného zákona č. 92/1949 Zb. aj v súlade s Vyhláškou ministra národnej obrany ČSR č. 20/1958 Zb. zo dňa 02.05.1958 a vojenského predpisu Kádr-1-5 „Výber a přijímaní uchazečů a průběh služby žáků a posluchačů vojenských škol,“ dňom braneckého odvodu, týmto dňom Vám vznikla služobná povinnosť a tieto právne predpisy si pri vykonávanom dokazovaní nikto nevšíma.
  Podľa ods. 2 zák. č. 92/1949 Zb. vojsko je súhrn vojenských osôb. Vojenskými osobami sa rozumejú osoby, ktoré boli odvedené (pozri § 15, ods. 1) a majú služobnú povinnosť (§ 20).
  Ak sa pozorne prizrieme napr. na ustanovenie § 33 zák. č. 76/1959 Zb. nárok na výsluhový príspevok a výška tejto dávky je naviazaná na dobu služby v ozbrojených silách, pričom vôbec nie je konkretizovaný druh služby a dokonca nie je ani ustanovené, že táto služba má byť vykonaná v služobnom pomere!

  Oprávnene sa nazdávame, že takmer u každého z Vás je chyba v nezarátaní obdobia vojenskej základnej služby od termínu braneckého odvodu. K čomu potom slúžil branecký odvod na VSOŠ?

  Všeobecné súdy SR by sa mali starostlivejšie a oveľa dôkladnejšie zaoberať:

  A)- Posúdením reálneho výkonu služby. Je naozaj ďalej neprijateľné, aby niekto naďalej tvrdil, že vraj služba a štúdium na VSOŠ prebiehalo ako na škole bežného civilného internátneho typu, hoci to v skutočnosti boli regulárne kasárne ČSĽA. Alebo, že sme boli „chovanci“, (tento pojem si vojaci sami vymysleli, od roku 1952 je zákonom zrušený), alebo že študenti nechodili do dozorných služieb na rote, do služieb spojok, nedržali stálu bojovú pohotovosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 76/1959 Zb,, nevykonávali kurzy nosičov ranených, neboli cvičení ako vojaci (pozri usvedčujúce dôkazy školské vysvedčenia), alebo že nedostávali mesačne „služné“. Tak ako sa majú všeobecné súdy SR s takýmto zjavným zavádzaním vysporiadať – keď sa nevykonáva dokazovanie? Na Vaše argumenty a navrhované dôkazy sa nemá prihliadať? To je proklamovaná rovnosť pred zákonom?

  B)- Správnym rezumé posúdenia Vašej 4-ročnej vojenskej školy a služby popri štúdiu na VSOŠ ako obdobie služby, je nepochybne to, že Ste ju vykonávali v regulárnych kasárňach ČSĽA podľa jednotného špeciálneho vojenského právneho predpisu Zákl.1-1, od r. 1979 Zákl. R-1 platného na celom území ČSSR a zák. č. 76/1959 Zb., niekoľkých zákonov o zbraniach a strelive, § 21 ods. 1 branného zák. č. 92/1949 Zb. a už vyššie uvedených špeciálnych vojenských predpisov. Ministerstvo obrany SR Vám dnes nie je schopné vydať ani popis presný služby, ktorú Ste nepochybne vykonávali na VSOŠ, alebo VG SNP. A to je alarmujúca skutočnosť.
  V zákonoch o zbraniach a strelive je presne zadefinované, že tie strelné zbrane mohli legálne ostávať aj osoby vojensky činné, teda aj maloletí žiaci VSOŠ a VG SNP. Je to jeden z kľúčových dôkazov. Tak tieto zákony o zbraniach o strelive uvádzali, že žiaci VSOŠ a VG SNP sú vojensky činné osoby, je potom branný zákon a názor MO SR v rozpore? Čo je to za právny chaos, alebo skôr išlo o skrytý a účelový zámer manipulácie s maloletými žiakmi VSOŠ a VG SNP…? Som naďalej presvedčený, že tieto zákony boli účelovo schvaľované tak, aby bol oficiálne umožňovaný výcvik detských vojakov (v hermeticky uzavretých a strážených priestoroch kasární a vojenských výcvikových priestoroch, bez kontroly verejnosti). Tento systém a problém služby a zároveň štúdia žiakov na VSOŠ a VG SNP žiadame rozkryť.

  C)- Na podporu toho, čo sústavne tvrdím o dozornej službe na VSOŠ a VG SNP. Dôkazom o porušovaní pravidiel a povinností v dozornej službe je § 286 zák. NZ ČSSR č. 140/1961 Zb. trestného zákona o porušovaní povinností dozornej služby (platný od 08.12.1961 do 30.11.2000). Pripomínam, že v tomto prípade tu existoval tu špeciálny SUBJEKT, to Ste boli práve Vy -- neexistovala tam žiadna výnimka. Menšie porušovanie povinností v dozornej službe žiakmi VSOŠ a VG SNP sa trestalo a každý takýto disciplinárny priestupok sa zapisoval do tzv. „ZOT“ – záznamu o odmenách a trestoch rovnako ako u vojakov z povolania. Čo Ste na to už zabudli? Menšie disciplinárne priestupky sa riešili ustanoveniami § 13 až § 22 zák. č. 76/1959 Zb., ktorý sa vzťahoval len na vojakov z povolania ale aj na študentov VSOŠ a VG SNP. O tomto fakte sa opäť zaryto mlčí a nikto o tom nechce hovoriť pravdu. Dokedy sa má o tom čušať?
  Podľa môjho názoru by Ste sa mali dožadovať uznania Vašej služby v 1. a 2. ročníku VSOŠ a 1. až 4. ročníka VG SNP, pretože Ste ju naozaj reálne vykonávali. Nikdy sa nestotožním s názormi tých, ktorí Vás od toho zámeru odrádzajú. V jednote a masovosti je sila! Či to bola len Vaša fikcia, ilúzia a Vaše pocity?

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA, advokát, bývalý vojak z povolania

 • Pre p. Dubena. Mám 53 a p. Murcko píše -- 59 predpokladaný odchod do SD. Nechcem tu rozdúchavať vášne. Já som len chcel poradiť od niekoho kto sa v tom vyzná. Napr. -- Z týchto rokov vám vychádza odchod v 59. Keď sa budete súdiť (s armádou, VUSZ, SP?) a priznajú gymnázium možte isť v 57 alebo 55. Asi bude najlepsie požiadať VUSZ o potvrdenie o dobe služby a isť na SP a podľa toho sa zariadiť. Robím to v predstihu, lebo keby sa mi oplatilo súdiť, tak vieme ako dlho súdy trvajú. Toť vsjo.

 • Pre Š.Murcko:
  Pán kolega oceňujem Vašu snahu pomôcť, poradiť a podeliť sa so skúsenosťami. Ale na druhej strane Váš predpoklad, že kolega Bartoš má 59 rokov aj keď sám uvádza ,že má 53 rokov ma vedie k určitému skepticizmu.
  Všeobecne každý môže požiadať o starobný dôchodok kedy chce, druhá vec je ,či splňuje podmienky a či mu ho Sociálna poisťovňa prizná. Dovolil by som si ešte poznamenať, že kolega Bartoš uvádza, že slúžil ako pilot a aj ako náčelník padákovej služby, čo je nutné takisto zohľadniť. Takže jeho prípad nie je tak jednoduchý pričom by som neodporúčal strácať čas hodnotením štúdia VSOŠ.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • pre Š. Murcko
  marbar@post.sk

 • Pre M.Bartoš. Napíšte na seba kontakt na e-mail a pošlem Vám všetky materiály , kedy máte nárok na SD.
  Z Vašich údajov predpokladám vek 59 rokov bez súdov o započítanie 4 rokov štúdia na VG…… Ak by ste sa súdil za pomoci advokáta a súd Vám uzná napr. I.resp.II.ktg tak asi v 56-57 rokoch. Pozrite si zákon 100/1988 Zb, §174… (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň….d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až l) alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií. Laicky som Vám vypočítal 15 rokov a 5 mesiacov v I.ktg funkcii do konca 31.12.1999…..Treba požiadať VUSZ o zaslanie potvrdenia o dobe služby a z neho vychádzať v konaní o nároku na SD….

 • Chcel som sa opýtať, pretože v zákonoch nie som vôbec kovaný, či by ste mi vedel poradiť kedy môžem žiadať o SD.
  Mám 53 rokov a týka sa ma aj otázka nepriznaných rokov.
  1.9.80 -- 30.6.84 -- VGJŽ Moravská Třebová
  1.8.84 -- 31.12.84 -- náhradná služba -- 5 mesiacov
  1.8.84 -- 16.7.88 -- VVLŠ SNP Košice
  16.7.88 -- 1.9.91 -- pilot
  2.10.91 -- 30.11.2004 -- náčelník padákovej služby
  1.1.85 -- 9.12.2004 -- profesionálnba služba -- 19r, 11m, 9 d
  Iná započítatelná doba zamestnania -- 17r, 8m
  spolu -- 38r
  z toho v I. pracovnej kategorii -- 27r, 8m
  v II. PK -- 1r, 7m
  v III. PK -- 8r, 9m, 9d
  Bol som prepustený 30.11.2004 (9 dní som bol chorý) podľa paragrafu 32, ods. 1, pism. c v dôsledku organizačných zmien nie je pre neho vhodné zaradenie.
  Ku dňu prepustenia sa mi započítalo 20r, 9m, 14d.
  Z týchto počtov nie som nijako múdry.

 • 23. apríla 2019 o 17:24 (pani Alena)
  … ” nebol služobný pomer započítaný do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca ? Bolo oprávnené tvrdenie, že služobný pomer sa nezapočítava ? O ktoré paragrafy v rámci legislatívy je možné sa v tejto otázke oprieť ? Prečo by sa mala započítať práca vo verejnom záujme a služobný pomer nie, nie je to diskriminačné ? ” …
  Ťažko zodpovedať, či je to aj diskriminačné, ale je všeobecne známy fakt, že platy v štátnej službe sú omnoho vyššie, ako platy vo verejnej službe.

 • Pre Alenu 23. apríla 2019 o 17:24
  Zákon č. 55/2017 Z. z.Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (v znení č. 334/2017 Z. z., 63/2018 Z. z., 112/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 314/2018 Z. z.(nepriamo), 318/2018 Z. z., 347/2018 Z. z., 6/2019 Z. z., 54/2019 Z. z.)
  Platnosť od
  10.03.2017
  Účinnosť od
  01.03.2019 do30.06.2019 (za 2 mesiace)
  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017 okrem čl. I § 13, § 14, § 23 ods. 1 až 3 a § 87 až 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. I § 23 ods. 4 až 6 a § 25 ods. 4 písm. d), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, a čl. I § 25 ods. 4 písm. e), ktorý nad…
  § 128
  Služobná prax
  (1) Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru okrem času
  a) zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 66; to neplatí, ak sa v trestnom konaní nepotvrdili dôvody pre zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby,
  b) čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkčný plat, trvajúceho nepretržite aspoň desať služobných dní okrem služobného voľna podľa § 102 ods. 1 písm. d).
  (2) Do dĺžky služobnej praxe sa započíta aj služobná prax zachovaná podľa § 185 ods. 1 a 2.
  (3) Do dĺžky služobnej praxe sa započíta aj odborná prax, ktorú získal zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v pracovnom pomere k zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu,18) ak od účinnosti tohto zákona došlo k prechodu práv a povinností na iného zamestnávateľa, u ktorého zamestnancovi následne vznikol štátnozamestnanecký pomer.
  (4) Za odbornú prax na účely odseku 3 sa považuje pracovná činnosť, ktorú zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme vykonával najskôr od 1. januára 2004 a má rovnaký charakter alebo obdobný charakter ako činnosť, ktorú na základe prechodu práv a povinností vykonával aj v štátnozamestnaneckom pomere na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste.
  (5) Ten istý čas je možné započítať do dĺžky služobnej praxe len raz.
  (6) Služobnú prax na účely započítania podľa odsekov 1 a 2 preukazuje služobnému úradu štátny zamestnanec.

 • Dobrý deň,

  po skončení služobného pomeru podľa zákona 73/1998 a nastúpení do štátneho pomeru podľa zák. 400/2009 a neskôr 55/2017 nebol služobný pomer započítaný do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca ? Bolo oprávnené tvrdenie, že služobný pomer sa nezapočítava ? O ktoré paragrafy v rámci legislatívy je možné sa v tejto otázke oprieť ? Prečo by sa mala započítať práca vo verejnom záujme a služobný pomer nie, nie je to diskriminačné ?
  Za odpoveď vopred ďakujem.

 • Dobry den p. Lubomir Duben,
  dakujem Vam za promptnu odpoved a prajem pekny den

 • Pre Marian:
  Nárok na invalidný výsluhový dôchodok Vám nevznikol, pretože invalidita nevznikla počas služobného pomeru a predpokladám ani tu nie je súvislosť s ním.
  Čo sa týka stanoviska Sociálnej poisťovni k invalidnému dôchodku, podľa môjho názoru nie je v súlade so zákonom č.461/2003 Z.z. a ani s judikatúrou súdov SR.
  Vzhľadom k tomu, že SP Vám “dobrovoľne” neprizná invalidný dôchodok, odporúčam vec konzultovať s advokátom. Existuje aj možnosť obrátiť sa na Verejného ochrancu práv s tým, že sú porušované Vaše základné práva na primerané zabezpečenie v invalidite.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Príjemný podvečer prajem,
  chcem poprosiť o radu, ak ste sa s tým už niekto niekedy stretol.
  V marci 2015 som bol prepustený zo služobného pomeru na základe toho, že som spáchal úmyselný trestný čin, ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. Okrem toho, že som prišiel o odchodné, vznikol mi síce nárok na výsluhový dôchodok, ale až po dovŕšení veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok. 1.októbra 2018 som požiadal sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok, na základe toho, že po dva aj pol roku od prepustenia zo služobného pomeru, sa mi rapídne zhoršil zdravotný stav, čo sa týka ochorenia chrbtice a od 1.10.2017 do 30.09.2018 som bol práceneschopný. Podotýkam, že problémy s chrbticou som mal už vtedy, keď som bol ešte v služobnom pomere, takže nebolo to dôsledkom nejakého úrazu, ktorý by sa mi stal až po prepustení. Odpoveď na moju žiadosť mi prišla taká, že som bol síce uznaný posudkovým lekárom invalidným na 45%, ale nespĺňam počet odrobených rokov, vzhľadom na môj fyzický vek min. 15, lebo v civilných zamestnaniach som odrobil iba 10 rokov. Voči tomu som sa odvolal a žiadal som započítať aj 23 rokov odrobených v služobnom pomere, nakoľko výsluhový dôchodok začnem poberať až vo veku potrebnom na vznik starobného dôchodku. Na moje odvolanie mi prišla odpoveď, že či poberám alebo nepoberám výsluhový dôchodok je irelevantné a odslúžené roky mi nemôžu započítať. Za moju chybu som bol potrestaný už dvakrát, prišiel som o odchodné a momentálne nemám ani výsluhový dôchodok, to naozaj nemám po celkovo 33 odrobených rokoch nárok ani na invalidný dôchodok, bol som zatiaľ uznaný invalidným na 45%, ale čo keby som bol invalidom na 100 % po nejakom úraze a nemohol by som si už vôbec privyrobiť, mal by som ísť žobroniť o sociálnu dávku, keď som pre štát odpracoval spolu 33 rokov, ako nejaký parazit ? Myslel som si, že mi odslúžené roky uznajú a následne si refundujú prostriedky z nášho sociálneho fondu. Rozmýšľal som aj nad tým, či si nemôžem požiadať o výsluhový invalidný dôchodok, keď moje zdravotné problémy sú dlhodobé a začali ešte keď som bol v služobnom pomere, ale keďže som bol prepustený, tak neviem. Ak by mi vedel niekto poradiť, odpíšte mi prosím. S pozdravom Marian

 • Stano: 11. apríla 2019 o 11:44
  Ak už by ste sa v budúcnosti nezamestnal na minimálne cca 8 mesiacov a spätne do minulosti nemáte už žiadne chýbajúce mesiace, či roky dôchodkového poistenia, malo by sa dať platiť si do budúcnosti u SP chýbajúce obdobie dôchodkového poistenie dobrovoľným dôchodkovým poistením.Následne po jeho zaplatení je potrebné opätovne požiadať o SD.Žiadosť sa dá opakovať raz ročne a náležitosti žiadať do 3 rokov spätne.Bolo by tiež dobré možnosti dobrovoľného dôchodkového poistenie dopredu prekonzultovať na príslušnej pobočke SP, prípadne Ústredí SP.Až nie sú iné možnosti za pokus to stojí.
  pozrite napr. tento link: https://www.dochodok.info/dobrovolne-dochodkove-poistenie.php

 • Dobry den,
  Poprosim o informaciu ohladom starobného dochodku, ktory som podal minuly rok a bol mi zamietnuty.
  Som výsluhový dôchodca od 1.1.2003. Zo služobného pomeru som bol prepustený 31.12.2002 podľa § 32, ods 1, písm c, zákona 370/1997 Z.z. o vojenskej službe. Dôvod prepustenia: zníženie početných stavov ozbrojených síl a v dôsledku organizačných zmien nie je pre neho iné vhodné zaradenie.
  Od 1.1.2003 mi bol priznany vysluhovy dochodok podla zakona 328/2002 Z.z.
  Na vznik naroku na vysluhovy dochodok mi bola zhodnotena doba vykonu zakladnej sluzby od 1.8.1980 do 10.7.1982 v I. kategorii funkcii, doba trvania sluzobneho pomeru vojaka z povolavia od 11.7.1982 do 31.12.1999 v I. kategorii funkcii a od 1.1.2000-31.12.2002 v III. pracovnej kategorii. Vzhladom k tomu, ze sa že I. a II. kategória funkcií skončila k 31.12.1999, z povodnych 22 rokov, 5 mesiacov, teraz mi bolo prriznanych len 19 rokov a 157 dni I. kategorii funkcii.
  Na socialnu poistovnu som si podal ziadost o starobny dochodok, kde mi bol zamietnuty z dovodu: Dochodkovy vek ste podla § 65 ods. 2 a § 274 zakona c. 461/2003 Z.z. s pouzitim ustanovenia § 174 ods. 1 pism. a) zakona c.100/1988 dosiahli dovrsenim 56 rokov veku, ale neziskali ste najmenej 25 rokov doby zamestnania. Sucet poctu dni obdobia dochodkoveho poistenia do vzniku naroku na dochodok mi poistovna vykazuje z osobneho listu dochodkoveho poistenia 24 rokov a 128 dni.
  Poprosim o radu a moznosti, ake mam.

 • Vážení priatelia,

  v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií MV SR upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií účinného od januára 2019.

  MV SR má podľa novej legislatívy do 01.01.2021 povinnosť sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať údaje o:

  1. nadáciách,
  2. neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  3. neinvestičných fondoch,
  4. občianskych združeniach,
  5. odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov,
  6. organizáciách s medzinárodným prvkom.

  Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31.12.2018 majú v tejto súvislosti povinnosť oznámiť MV SR do 30.06.2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu:
  meno, priezvisko,
  adresa trvalého pobytu,
  dátum narodenia a rodné číslo
  uvedenie dňa vzniku funkcie
  spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu
  IČO

  Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov.
  Pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená!

  Zákon č. 346/2018 Z. z. novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov zaviedol povinnosť do 31.12.2019 pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene. Ak tieto organizačné jednotky nezanikli pred 01.01.2019, je potrebné písomne zaslať MV SR aktuálne údaje o nich v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A
  advokát

 • ÁNO, Sociálna poisťovňa to ignoruje. Zahráva sa s príslušníkmi pohraničnej stráži. Je to neodbornosť alebo chrapúnstvo úradníkov ? Myslím si, že je to na zamyslenie sa. Mali by sme niečo konkrétne v následných voľbách podniknúť ? Já, osobne nechcem žiť a vychovávať svoje deti v takejto hajzlovskej /obsratej/ krajine ? Iba klamu, zavádzajú, na oko vystupujú ako dobromili. V skutočnosti je to spolok darebákov, šmejdov atď. ?

 • Zazneli tu názory na zvýhodnený zápočet bývalých príslušníkov Pohraničnej stráže. Tak ako to u nás býva ľudia sú negatívne naladení a kritizujú súčasný stav, samozrejme všeobecne. Verejne som ponúkol pomoc a informáciu ako postupovať v dôchodkových nárokoch voči Sociálnej poisťovni. Môžete hádať akú to malo odozvu. Nulovú.
  Takže spraviť niečo vo svojom záujme to nie, ale lamentovať a kritizovať to áno. Pritom napísať žiadosť na Sociálnu poisťovňu nie je nič zložité a takisto aj neskoršie odvolanie. Je potrebné viac informovať o úspešne vyhratých sporoch, viac medzi sebou komunikovať a nebáť sa konkrétneho postupu a vzájomnej pomoci.

 • Samozrejme, že v žiadosti sa dokument o získaní zvýhodnených rokov nachádza. Keďže sa nachádza tak samozrejme človek počíta, že mu sa dostane to čo je napísané v literi zákona. Zákon sa neobchádza, ale vykonáva podľa platných zákonných noriem a ústavy SR. Je veľmi smutné až nenachádzam pekných slov ako sa človek musí ponižovať aby sa dočkal spravodlivosti. V našej spoločnosti je akási podivná služba štátnych úradníkov k občanom pracovitej a čestnej krvnej skupiny. Poznamenávam, v živote som neparazitoval na spoločnosti a spravodlivosť sa mi vyhýba. Nemôžem ju chytiť, nájsť a atď. Porasťte mi prosím, kde sa tá spravodlivosť ukryla, možno je väznená temnými silami ?

 • Pre Stano Strihovský:
  Ďakujem za informáciu. Asi Ste nepodali odvolanie voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovni, kde Vám nebolo prihliadnuté k zvýhodnenému zápočtu a predpokladám, že Ste sa ani neradili so skúsenejšími kolegami. Ale stále sa dá aspoň pokúsiť o nápravu.
  Všeobecne pre všetkých, ktorým môže zvýhodnený zápočet pomôcť, podajte si žiadosť na Sociálnu poisťovňu o prepočet už priznanej dávky starobného dôchodku. To je prvý krok vo vašom boji. Nemám žiadny problém v prvom období Vám (ale aj iným bývalým príslušníkom PS) poradiť a pomôcť a naštartovať prvý krok vo veci.
  Takže nie je potrebné sa vopred vzdávať, akceptovať rozhodnutie SP v tichosti aj keď so škrípaním zubov a nič vo veci nepodniknúť. Práva patria len bdelým.

  P.S. Výsluhový dôchodok je iná vec a navrhujem zatiaľ riešiť len starobný dôchodok.

  lubomir.duben@zoznam.sk

 • Áno, dokument o zvýhodnené roky v žiadosti o priznanie starobného dôchodku bol dokladaný, avšak sociálnou poisťovňou nebol realizovaný. Taktiež neboli zvýhodnené roky započítané k VD, a nebolo poskytnuté poučenie. Há, takáto je pravda. Môže sa človek sťažovať iba tak na prasacej maštali.

 • Pre Stano Strihovsky:

  Pán kolega ak je Váš pesimizmus oprávenený napr. Vám neboli tieto roky (zvýhodnené) uznané pre nárok na starobný dôchodok od Sociálnej poisťovni ešte sa to dá napraviť a môžete si o to požiadať SP. Pokiaľ to je však len niečo o čom Ste len počuli, tak by Ste nemali paušalizovať. Zoznámili Ste sa s niektorým rozsudkom NS SR prípadne NSS ČR vo veci dôchodkovej dávky príslušníka Pohraničnej stráže? Ak Vám takéto roky neboli započítané (zhodnotené) konzultovali Ste to s niekým, kto má o tom viac informácií? Prosím skúste sa vyjadriť a bez expresívnych slov. Skúste polemizovať, ale nie len všeobecne s mojim príspevkom. Tento web je o tom ako niekomu pomôcť, usmerniť ho a poradiť. Ďakujem.

 • áno, úradný dokument na zvýhodnené roky pre príslušníkov pohraničnej stráže v našej spoločnosti slúži na vytretie zadku. Neslúži k ničomu, je to zdrap papiera s ktorým si nemôžeš ani pohodlne vytrieť riť.

 • Pre Radoslav:

  Na tomto webe zverejnil niekoľko príspevkov JUDr.Ďurina a Ľubomír Dubeň k problematike zvýhodneného zápočtu. Príslušníci Pohraničnej stráže (nie všetci) mali zvýšený zápočet, keď podliehali FMNO podľa jednotlivých RMNO a po návrate pod FMV podľa jednotlivých nariadení FMV. Zvýhodnený zápočet pre nich činil 2 násobok služby (v určitých obdobiach 1,5 násobok služby). Uvedené zvýšenie sa hodnotilo aj pre sociálne zabezpečenie podľa všeobecných predpisov. Z hľadiska zachovania získaných dôb poistenia a získaných nárokov z kategórii funkcií sa podľa môjho názoru takto získaná doba počíta do celkovej doby zamestnania . V ostatnom období k tejto problematike bolo vydaných niekoľko rozhodnutí súdov SR. Vzhľadom k postoju Sociálnej poisťovni k tejto otázke by som odporúčal pomoc advokáta.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Dobrý deň

  chcem sa opýtať či je pravda že pohraničiarom sa jeden rok výkonu služby počíta ako 1 a pol roka? alebo je to blbosť ?

  Za odpoveď vopred ďakujem.

 • Chlapi čo vám na to…Prešvihli sme termín na podanie na Ústavný súd. Na súdoch už musí bojovať niekto iný. Verím, že mimo mňa niekto tak koná. Tiež verím, že raz spravodlivosť zvíťazí.
  Mne sa ani tak nejedná o tých 5,50…ale o stratu dvoch rokov. Do dôchodku som šiel v 57. a nie 55. rokoch nakoľko mi chýbalo pár mesiacov v I. prac. kat.
  Tým čo bojujú ďalej držím palce.

 • Tibor, neviem či je to správna odpoveď, ale myslím si, že je to za to, že by museli Tebe a samozrejme aj ostatným absolventom -a je vás veľa- zvýšiť penzie asi tak o 5.50 v prepočítani ešte na Kčs. No a táto suma sumárum by globálne vzato výhľadovo mohla narušiť strategické plány prezbrojenia v nedohľadnom horizonte. Takže niečo v zmysle: “super-anti-kontra-multe-extra- unikátne”.
  Nič v zlom Tibor, a prajem Ti úspech :good:

 • Tibor Fülöp napísal: 30. januára 2019 v 10:19 -- Tibor, nedaj sa, zavolaj ako svedka súčastného MO Petra Gajdoša -- skončil VG SNP 3 roky po mne….je v dosť vysokej funkcii aby jeho svedectvo zavážilo. Musel zažiť čaty, služby, spojky tak ako ja, ako každý, kto študoval strednú vojenskú školu…

 • SP, KS a NS nereagovali v mojich odvolaniach na moje argumenty. Tvrdošijne tvrdia, že žiaci vojenských škôl nevykonávali službu. Vie mi niekto odpovedať na moje otázky ?
  Základnými jednotkami armády sú družstvo, čata, rota, prápor… Viem niekto povedať keď som nevykonával službu ako som mohol byť zaradení do organizačnej štruktúry armády? Ako som mohol veliť družstvu, robiť zástupcu veliteľa čaty, vykonávať službu pomocníka dozorného roty, dozorného roty? Ako som mohol byť zaradení do tabuliek mierových a vojnových počtov, bojového rozdelenia? Ako som mohol byť zaraďovaný do hotovostí, funkcií spojok? Ako som sa mohol zúčastňovať poplachov vyvedením do záložných priestorov a to aj v nočných hodinách? Ako sa na mňa mohli vzťahovať služobné poriadky a zákony ČSĽA? Prečo som musel nadriadených zdraviť salutovaním a poradovým krokom a nie pozdravom dobrý deň? Prečo mi bol odobraný občiansky preukaz a na vychádzky daná vychádzková knižka akú mali vojaci v zákl, služby? Prečo som sa pri opustení posádky musel hlásiť na najbližšom vojenskom útvare? Prečo som sa musel učiť v prvých dvoch ročníkoch vojensko odborné predmety? Vojenská knižka je úradným dokument postaveným na roveň občianskemu preukazu. Prečo mám sporné ročníky vo voj. knižke uvedené ako činná služba? Prečo som musel nosiť uniformu vojaka ČSĽA s označením príslušnosti k štátu a druhu vojska? Len na okraj nosiť takúto uniformu upravoval zákon. Uniformu mohli nosiť len občania v službe či už takej alebo onakej. Nosenie uniformy mimo občanov službe je trestným činom! Takýchto otázok na , ktoré som nedostal odpoveď je neúrekom. SP argumentuje ako som už písal § 132 zákona č. 100/1988 Zb. ktorý však nerieši druhy služieb ale vekové hranice odchodu do dôchodku. Tiež sa odvoláva na akési potvrdenie VÚSZ z 10. októbra 2013 Uvedené potvrdenie som včera žiadal od SP aj VÚSZ. Celá vec je zameraná na dokazovanie či uvedené dva ročníky boli alebo neboli službou. Do úzadia sa tak dostáva Nariadenie vlády ČSSR č.117/1988. Sociálna poisťovňa postupuje podľa uvedeného Nariadenia no nie pri vojenských školách čo je diskriminácia a nerovnosť občanov. Odvoláva sa na VÚSZ, ktorý som žiadal o vysvetlenie. O výsledku budem informovať. Škoda, že som pred podaním podnetu nevedel o možnosti využitia verejného ochrancu práv, ktorého som v predchádzajúcom príspevku spomenul. Vám, ktorý sa chystáte odvolať voči rozhodnutiu SP doporučujem využiť služby verejného ochrancu práv a informácií uvedených na tomto webe hlavni od JUDr. Ďurinu ale aj iných.

 • Ja sa len tak ľahko nevzdám…Na MO asi nemajú alebo zatajujú “Nařízení náčelníka generálního štábu Čs. lidové armády 1. zástupce ministra národní obrany”, v ktorom je jasne napísané v stati “služba pred prijatím do služobného pomeru vojaka z povolania! pod poradovým číslom 8 “ostatná služba v ozbrojených silách” Nariaďuje sa v stĺpci výkazu “Druh služby” uviesť “ostatná služba”. V bode 7 je uvedené “Druhy, doby a kategorizácie služby, uvedené v tejto prílohe, musia byť uvedené v osobných dokladoch a doložené záznamom” bod c) z vojenskej knižky. bod g) z výkazu o prospechu z vojenskej školy. Ďalej na strane 38 Nariadenia v prvom odstavci odspodu je uvedené: -ostatná vojenská služba v dielčích rubrikách súčtu dôb (r. m.d. ) sa uvedie všetká doba strávená vo vojenských školách pri príprave na službu vojaka z povolania pred prijatím do služobného pomeru vojaka z povolania alebo pred do ďalšej služby. Všetka služba vo vojenských školách pred prijatím do služobného pomeru (ďalšej služby) sa vykáže v celkovom súčte dôb ( r. d. m. )
  -- služba a zamestnanie vo funkciách I. kategórie: v dielčích rubrikách súčtu dôb (r. m. d.) sa uvedie dĺžka doby, ktorá sa vojakom z povolania započítava len v I. kategórii.
  Všetka doba vojenskej služby a občianskeho zamestnania vo funkciách I. kategórie sa uvedie v celkovom súčte dôb (r. m. d.)
  Toľko z výňatku NNGŠ ČSĽA. Len pre zaujímavosť. Toto nariadenie bolo zrušené NMO č. 2/2009 dňa 24. februára 2009 !!!

 • ….ad DOZORNÁ SLUŽBA v 1. a 2. ročníku VSOŠ, resp. 1. až 4. ročníku VŠJŽ, VGJŽ, VG SNP a pod.

  Dovolím si opraviť názor MO SR, ktoré zväčša vyratúva iba tri druhy vojenskej služby: vojenská základná služba alebo náhradná vojenská služba alebo prípravná vojenská služba…atď.
  V ustanovení § 132 ods. 1 písm. a) resp. písm. b) zák. č. 100/1988 Zb. však zákonodarca uvádza iba pojem „SLUŽBA“. Zdvorilo upozorňujem na fakt, že vôbec v zákone nie je uvedené, že ide o vojenskú základnú službu, vojenskú činnú službu, prípravnú vojenskú službu ako to urobilo MO SR. No, v tom čase predsa existovali ešte aj ďalšie druhy vojenských služieb, ktorých je vyše 20 druhov. Ešte sa na to pamätáme. Všetky si ich postupne povymýšľali vojaci samy a vôbec sa neriadili dikciou branného zákona č. 92/1949 Zb., alebo zák. č. 100/1988 Zb., samy si tieto termíny zavádzali a je ich naozaj toľko, že sa v tom ani nevyznajú. No zákon hovorí jasne. Môže to byť policajná SLUŽBA? Určite áno. Hasičská SLUŽBA? Určite áno. SLUŽBA príslušníkov SIS? Určite áno. SLUŽBA colníkov? Určite áno. Môže to byť dozorná SLUŽBA žiakov VSOŠ a VG SNP? Určite áno, a to už od ich veku 15. rokov. Príkladov je oveľa viac, teda nemusí ísť vyslovene iba o vojenskú službu, a dokonca ani nie v služobnom pomere -- ako sa mylne dodnes nazdávajú vojaci.
  Túto SLUŽBU treba jednoznačne považovať za prípravu na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách (pozri ustanovenie § 6 ods. 1 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb.). Vojenská knižka, školské vysvedčenia a evidenčná karta vojaka je totiž oficiálny úradný dokument. Túto „SLUŽBU“ treba nepochybne považovať predovšetkým za sústredenú a koncentrovanú prípravu na budúci výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách v ČSĽA a nie na výkon obyčajného civilného zamestnania v III. pracovnej kategórii. Ak by sa súdy pozorne zamerali na tieto argumenty, ľahko by zistili – ako sa tomuto dôkazu MO SR účelovo vyhýba. Tú dozornú SLUŽBU žiaci VSOŠ a VG SNP skutočne vykonávali už od svojho veku 15. rokov a to od 1. ročníka VSOŠ, VG SNP. Ak niekto tvrdí niečo iné – je obyčajný klamár. MO SR sa úzkostlivo dnes vyhýba označiť dozornú SLUŽBU žiakov VSOŠ a VG SNP za riadny výkon SLUŽBY. Ani v jednom ich rozhodnutí sa nezmieňujú o tom, či chodili, alebo nechodili do SLUŽIEB. To je diskriminácia a nerovnaké zaobchádzanie ako vyšité! Ostatní vojaci základnej služby a vojaci z povolania, slúžiaci dokonca v ten istý deň, v tých istých kasárňach, podľa rovnakých právnych predpisov majú priznanú I. kategóriu funkcií a žiaci VSOŠ a VG SNP už nie? To je nepochopiteľné a poburujúce. To treba zmeniť. Preto treba súdy o tom presviedčať a nútiť ich, aby sa konečne vykonávalo dokazovanie výpoveďami očitých svedkov. Tí predsa ešte žijú a pamätajú si. Nepripustite situáciu, aby si práve toto nevšímali a všetci sa tomu vyhýbali, či strkali hlavu do piesku. Dnešné priznávanie málo bonitnej III. pracovnej kategórie žiakom VSOŠ a VG SNP je nedôvodné a navyše kontroverzné. Poznamenávam, že priznávanie III. pracovnej kategórie na Slovensku do 31.12.1999 vojaci dovtedy ani nepoznali (v ČR do 01.01.1993).
  Dozorná služba žiakov VSOŠ a VG SNP bola už od 1. ročníka vykonávaná podľa rovnakých základných a jednotných právnych predpisov: „Zákl. 1-2 Poriadok posádkovej a strážnej služby“. Tie podpisoval prezident ČSSR ako vrchný veliteľ ČSĽA. Dozorná služba bola celoštátne právne regulovaná a žiaci VSOŠ a VG SNP sa týmito právnymi predpismi dôsledne riadili. Keby vedomostne neobstáli, nemohli by do dozornej služby nikdy ani nastúpiť. Na základe toho, že boli vedomostne, politicky, morálne a zdravotne zdatní, mohli túto službu spolu s ostatnými vojakmi základnej služby a vojakmi z povolania spoľahlivo vykonávať.

  Dozorná služba žiakov vykonávaná počas celého štúdia na VSOŠ, VG SNP, VŠJŽ a VGJŽ a pod. -- vždy mala prednosť pred vyučovaním. Všimnite si prosím, že MO SR sa o výkone dozornej služby žiakov VSOŠ a VG SNP nikde nezmieňuje, mlčí o nej, a rovnako mlčí o povinných nástupoch na „rajóny“, t. j. denné upratovanie. Boli to nútené práce…? Žiaci sa v čase výkonu dozornej služby nesmeli zúčastňovať vyučovania, pretože ich neúčasť pri dozornom stolíku u svojej vojenskej jednotky sa prísne trestala! Ich neprítomnosť na vyučovacích hodinách bola z tohto dôvodu akceptovaná, ospravedlnená a každý z vyučujúcich to vzal na zreteľ, bez vyvodenia dôsledkov. Ak toto dnes MO SR zapiera – tak jednoducho zavádza, resp. dôkladne nepozná režim na VSOŠ a VG SNP, ktorý tam do roku 1991 naozaj panoval. Ako to dnes môže objektívne a spoľahlivo hodnotiť, keď nevykonáva dokazovanie…? MO SR si nezadovážilo relevantné dôkazné prostriedky, zásadne nevypočúva navrhovaných svedkov, neustanovuje súdneho znalca z odboru služobného práva, neposudzuje listinné dôkazy – školské vysvedčenia, vojenské knižky, čestné vyhlásenia svedkov a nemá dostatok pochopenia pre tieto výrazné odlišnosti na vojenských stredných školách a civilných stredných školách a pod. Takéto nekorektné postupy vedú len frustrácii a temnote vojenských stredoškolákov.
  Historik PhDr. Prokop Tomek PhD., z Vojenského historického ústavu v Prahe sa dlhodobo venuje fungovaniu armády v ére totality. Pri svojom výskume zistil, že Československá ľudová armáda (ČSĽA), ktorá nebola nikdy bojovo nasadená, mala však prekvapujúco veľké množstvo strát. Od polovice 60. rokov v nej zahynulo takmer štyritisíc vojakov, z čoho väčšinu tvorili muži povolaní na vojenskú základnú službu a vojaci z povolania. Pýtam sa, v ktorom rezorte bývalej ČSSR zahynulo toľko osôb?
  Pán T. FULOP -- nedajte sa.

  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA, advokát, absolvent VSOŠ RVD

 • Milan vďaka patrí tebe, JUDr. Ďurinovi ale aj ostatným. Verím, že nakoniec budú uznané naše oprávnené nároky.

 • Pre Tibora Fülöpa. Tibor ďakujem ti, že pokračuješ v obhajobe svojich práv uznanie 1. a 2. ročníka VSOŠ. Je čiastočný úspech, že niektoré KS uvedenú dobu uznali ako ostatnú službu. Tibor nevzdávaj sa pokračuj ďalej. Som presvedčený, že oprávnené požiadavky VSOŠkárov napokon súdy uznajú. Robia sa prieťahy, lebo každým rokom ubúdajú VSOŠkári ktorým chýbajú 2 roky pre uznanie, započítanie tejto doby pre priznanie VD, ale aj SD, prípadne na skrátenie doby už priznaného SD o rok, dva skôr.

 • Pekný deň prajem.
  Od verejného ochrancu práv so obdržal brožúrku “Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy.” V stati Sociálna poisťovňa je uvedený tento príklad: “Podávateľ namietal výšku dôchodku. Uviedol, že Sociálna poisťovňa mu pri jeho výpočte nezapočítala dobu štúdia. Po preskúmaní podnetu verejný ochranca práv zistil, že Sociálna poisťovňa nepostupovala správne. Svoje závery jej oznámil a navrhol opätovne rozhodnúť o nároku podávateľa na dôchodok. Sociálna poisťovňa navrhnuté opatrenia prijala, dôchodok podávateľovi zvýšila a rozdiel za predchádzajúce obdobie doplatila.”
  Ja uvedenú vec budem riešiť prostredníctvom advokáta na Ústavnom súde. Vám by som doporučil pred podaním podnetu na Krajský súd ohľadom neuznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ ako I. prac. kat. využiť “služby” verejného ochrancu práv.

 • Ďakujem za podporu p. Fülöp. Pôjdem na SP a podám si žiadosť o SD, ale už teraz viem, že SP bude robiť drahoty s priznaním SD, lebo od VUSZ nedostanem potvrdenie so zápočtom I. a II. ročnika na VSOŠ v I. kategórii funkcii.

 • Pre Peter Horvát
  Nevzdávajte sa a celú vec riešte prostredníctvom súdu. Pamätáte si aké obštrukcie robila SP pri nárokovaní si na SD? To isté robí teraz. Doporučujem Vám pozorne si prečítať komentáre JUDr. Ďurinu uverejnené na tomto webe. Ja celú vec budem riešiť prostredníctvom advokáta na Ústavnom súde. O výsledku budem informovať.

 • Aj ja mám vo vojenskej knižke v rubrike ,,Priebeh vojenskej činnej služby” započítane všetky štyri ročníky VSOŠL.
  V dokumente ktorý som dostal od kádrovaka pri odchode do zálohy je napísane, že sa mi započítava ako doba zamestnania v I. prac. kategórii viac ako 20 rokov. V rozhodnutí o priznani VD je napísane, že som službu konal 20 ukončených rokov. Napriek tomu mi od r. 2012 uznávaju valorizáciu len za 18 rokov. Keď som sa odvolal na VUSZ tak mi odpísali, že I. a II. roč. VSOŠL sa nepočitaju pri výpočte výšky valorizácie VD.
  KDE JE TEDA PRAVDA?

 • Pre Peter Horvát.
  K rozhodnutiu KS Prešov. KS uznal prvé dva ročníky VSOŠ ako službu. V tomto prípade sa teda zaraďujú do I. prac. kategórie. Proti tomuto rozhodnutiu sa dalo odvolať. Výsledok neviem.
  K rozhodnutiu KS Bratislava Obdobne ako KS v Prešove uznal prvé dva ročníky VSOŠ ako službu, čo je jasne napísané v rozsudku na str.1,2. Kde je napísané, že sa jedná o ostatnú službu čiže vojenskú činnú službu. Tento rozsudok je konečný. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.

 • Preštudoval som si obidva tieto rozsudky ktorými údajne súd priznal žalobcom I. a II. ročník VSOŠL ako I. katégoriu funkcii. Nie som právnik alebo možno nerozumiem týmto fiškáľskym výrazom, ale podľa mňa ani v jednom rozsudku nie je jednoznačne napísane, že táto doba (I. a II. Roč. VSOŠL) sa započítava do výsluhy alebo do starobného dôchodku v I. alebo v II. kategórii funkcii. V jednom z rozsudkov sú len akési úvahy sudcu, že keby aj započítali túto dobu, tak žalobcovi aj tak nevznikne nárok na skorší odchod na SD. V druhom rozsudku súd vrátil rozhodnutie soc. poisť. na ďalšie konanie. Vie niekto ako to v tomto prípade dopadlo? Ako soc. poisť. rozhodla? Pýtam sa preto, lebo aj mne by to pomohlo pri skoršom odchode do SD o dva roky a tým pádom by som si už mohol podať žiadosť o SD a aj prepočítanie už priznaného VD. A ako je to v Čechách? Tam priznávajú túto dobu naším kolegom? :unsure:

 • Pre Peter Horvát.
  KS Bratislava spisová značka: 10Sd/216/2013, KS Prešov spisová značka: 6Sd/21/2016-56

 • Pre Tibor Fülöp napísal: 24. januára 2019 v 13:11. Vážený pán kolega. Píšete, že KS Bratislava a Prešov I. a II. ročník VSOŠ uznal ako I. prac. kategóriu. Žiadatelia v uvedených krajoch majú celú VSOŠ podľa rozhodnutí spomínaných súdov zaradenú do I. prac. kategórie. Môžete prosím napísať spisové značky rozsudkov v ktorých to uznali ?

  Ďakujem

 • Pekný deň prajem.
  Dnes som obdržal nasledovnú odpoveď od verejného ochrancu práv. “…obrátili ste sa na mňa s podnetom, v ktorom žiadate preskúmania správnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne vo veci Vášho starobného dôchodku a naň nadväzujúcich rozhodnutí Krajského súdu v Nitre a Najvyššieho súdu SR, ktoré namietané rozhodnutie Sociálnej poisťovne potvrdili. Diskrimináciu Vašej osoby vidíme v nesúlade týchto rozhodnutí s rozhodnutiami Krajského súdu V Bratislave a Krajského súdu v Prešove v obdobných veciach
  Verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o verejnom ochrancovi práv chráni práva a slobody fyzických a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.
  Je mi ľúto, ale v uvedenej veci Vám, žiaľ, nemôžem pomôcť, pretože vec, ktorej sa to týka, bola preskúmaná odvolacím aj Najvyšším súdom SR, pričom rozhodnutie Sociálnej poisťovne bolo v oboch prípadoch potvrdené. Zákon o verejnom ochrancovi práv ukladá verejnému ochrancovi práv povinnosť podnet odložiť, ak vec, ktorej sa podnet týka, prejednáva súd a nejde o prieťahy v konaní alebo ak súd vo veci rozhodol…”

  Jedná sa o môj “boj” za uznanie prvých dvoch ročníkov VSOŠ pre výpočet SD ako I. prac. kategóriu. Mám asi smolu, že uvedenú vec prejednával KS v Nitre. KS Bratislava a Prešov uvedené ročníky uznal ako I. prac. kategóriu. Žiadatelia v uvedených krajoch majú celú VSOŠ podľa rozhodnutí spomínaných súdov zaradenú do I. prac. kategórie. Výsledok je, že žiadatelia v uvedených krajoch poberajú dôchodok tak ako zákon káže (čo im úprimne doprajem) no v NR kraji ten zákon neplatí. Mne chýbajú necelé dva roky aby som mal nárok na SD od 55 rokov a nie ako mi uznali od 57. V prípade uznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ by som bol “ďaleko za vodou”.
  Budúci týždeň pošlem “pozdrav” na Ministerstvo spravodlivosti. Na zastupovanie pred Ústavným súdom advokátom momentálne nemám prostriedky.

 • Pre Jozef Krupa:

  Zo znenia zákonač.100/1988 Zb. §174 ods.1 písm. c) a d) (ak použijeme gramatický výklad vylučovacej spojky “alebo”) podľa môjho názoru vyplýva, že nespĺňate nárok na zníženie veku. Ale je potrebné vychádzať z ducha zákona, z toho čo zamýšľal normotvorca a z praxe orgánov sociálneho zabezpečenia (poistenia) vrátane právneho názoru súdov. Počas účinnosti zákonov o sociálnom zabezpečení sa bežne včítavala vyššia kategória do nižšej napr.I.AA do I.A, I.A do II.kat. o čom existujú judikáty z minulosti. Takže by som odporúčal minimálne konzultáciu s príslušnou advokátskou kanceláriou. Na druhej strane nič Vám nebráni si podať žiadosť o starobný dôchodok na Sociálnu poisťovňu vo veku 58 rokov a aspoň spoznáte názor Sociálnej poisťovni na vec.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • K príspevku Mira Palfiho z 15.1.2019

  V tejto veci treba si pozrieť dôvodovú správu k zákonu č. 140/2015 Z.z. Je voľne dostupná v prehliadači na internete len treba ….napísať dôvodová správa k zákonu č.140/2015 Z.z.
  Áno, znenie § 274 ods. 1 sa zmenilo, keď pôvodné znenie § 274 ods.1, ktoré znelo:
  Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a do II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31.12.2023.

  bolo nahradené

  Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú.

  Podľa dôvodovej správy účinky tejto právnej normy sú fakticky obmedzené do roku 2023, kedy by malo byť prechodné ustanovenie § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. skonzumované a tým by sa stalo obsolentné ( zastarané, zbytočné, už sa nepoužíva).
  V kontexte samotného účelu citovaného ustanovenia v súlade s teóriou zachovania nadobudnutých práv, z ktorej vychádza sa javí ustanovenie konca obdobia priznávania nadobudnutých práv ako nadbytočné a zo svojej podstaty mätúce. Keďže obdobie relevantnosti tohto ustanovenia je časovo obmedzené trvaním nárokov, ktoré vznikli pred 1.1.2000, zánikom posledného takéhoto nároku sa prechodné ustanovenie zakotvujúce jeho zachovanie stane obsoléntnym ( zastaraným, zbytočným).
  Pretože § 175 zákona č. 100/1988 Zb. v zmysle poslednej novely zákonom č. 355/1999 uvádza, že nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31.12.2023 sa v podstate podľa mňa nič nezmenilo. Termín stále platí do 31.12.2023, len niektorí legislatívci v prílišnej iniciatíve sa pohrali so slovíčkami s právnickými termínmi-obsolentny, v ktorých sa bežný človek nevyzná.
  Dokonca som sa stretol s tým, že ani niektoré súdy, ani SP nepostrehli zmenu zákona a stále udávajú v rozhodnutiach alebo v rozsudkoch znenie starého § 274, teda že nároky sa priznávajú do 31.12.2023.
  Neviem odhadnúť, ako pri prípadnom konkrétnom prípade by sa k veci postavila SP, prípadne sud pri rozhodovaní v prípade spomínaných 150 baníkov, 200 vojakov a 200 policajtov ( neviem kto došiel k takémuto číslu), ktorí dosiahnu nárok na znížený vek pri odchode do dôchodku až po roku 2023.

 • Odkaz pre Jozefa Bátoryho: 14. januára 2019 o 13:38… ” platí zákon do 31.12.2023? ”
  Pán Bátory dali ste málo informácii, napr. koľko rokov a v akých kategóriách počas služby, resp. vojenskej školy ste bol zaradený, čo sa týka školy tam písal predtým tu v Poradenstve Tibor Fulop, že bol úspešný, treba surfovať smerom dolu, preto aj ja píšem viac-menej všeobecnejšie.
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal 9. októbra 2015 o 19:12… prenesené z rubriky tohoto webu Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.:
  NR SR prijala zákon č.140/2015 zo dňa 16.júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a niektoré iné zákony. Hlavnou zmenou je prijatie tzv.vyrovnávacieho príplatku a minimálneho dôchodku. Pre bývalých príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov je dôležitá skutočnosť, že novelizácia zrušila hranicu priznávania nadobudnutých práv z tzv. pracovných kategórií, ktorá bola do 31.12.2023 a stanovila nárok všeobecne.
  Týmto sa podarilo zabezpečiť nadobudnuté nároky z kategórií aj po roku 2023 do budúcnosti. Podarilo sa teda realizovať návrhy, ktoré sme prezentovali na webových stránkach ako i v mailovej a písomnej korešpondencii jednotlivcov a i organizácii ZV SR, ČASOD, KVV SR, APVV SR, VV Bratislava, ktoré boli adresované poslancom, politickým stranám a NR SR. Vďaka patrí najmä Konfederácii odborových zväzov SR, ktorá už dlhšiu dobu navrhovala takéto riešenie pri hájení práv bývalých baníkov. Zmena sa týka asi 150 baníkov a 200 vojakov a 200 policajtov, ktorí dosiahnu znížený vek po roku 2023.
  .
  Vaša otázka “Mám nárok na skorší SD?… podľa mňa áno, je tam minimálne 15 rokov v pracovných kategóriách a kategóriách funkcií. Služobný pomer trval k 31. decembru 1999. Je potrebné požiadať v tomto prípade VÚSZ o výpis počtu rokov v kategóriách funkcií. Podľa počtu rokov v kategóriách sa dá zorientovať, do ktorého fyzického veku (55 r. -- 59 r.) odchodu do SD spadáte. Sociálna poisťovňa musí mať k výpočtu SD “Metodické usmernenie” z r. 2013/14. V prípade problémov sú advokáti -- advokátske kancelárie zastupujúce VD uvedení tiež na tomto webe.
  Pozrite si komentáre v tejto rubrike minimálne od 25. októbra 2017 v 11:06 … ono sa nedá napísať k týmto SD šablóna, každý prípad je individuálny. Ale mohlo by to pomôcť pri orientácii.
  Napr.: “koľko rokov VSOŠ sa ráta do SD? ” atď…. tam prebiehajú aj súdy.

 • Moja prosba:
  žiak VSOŠ 1981-1985/náhradná voj.služba 5 mesiacov započítaná do VD/
  prof. vojak 1985-2006/14.7.1985-1.3.2006 stále/ poberatel VD
  zamestnanec 2006-súčastnosť
  Mám nárok na skorší SD? koľko rokov VSOŠ sa ráta do SD? platí zákon do 31.12.2023?
  55 v roku 2022. Ďakujem…

 • Pre Jozefa Krúpu: 13. januára 2019 o 18:24
  Ak služobný pomer trval k 31. decembru 1999 -- SD pri týchto mix kategóriách patrí od fyzického veku 58 rokov.Pri SD od fyzického veku 59 r. je tiež slovíčko ” alebo “.Potom by logicky pri fyzickom veku 58 rokov starobný dôchodok na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií nevyšiel nikomu a písm. c) v Zákone č. 100/1988 Zb. ods. 1 a ods. 2 v § 174 by bolo bezpredmetné -- zmätočné.
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  Pri podaní žiadosti o SD v tomto prípade na príslušnej pobočke SP vo fyzickom veku 58 rokov by sa nemalo nič stratiť, keďže žiadosť o starobný dôchodok sa dá opakovať každý kalendárny rok jedenkrát ročne a žiadať o SD sa môže 3 roky spätne.

 • Dobrý deň.
  Prosil by som o radu, potreboval by som upresniť, že v ktorom roku si môžem nárokovať starobný dôchodok. Vo veku 58, alebo 59 rokov.
  Som výsluhový dôchodca.

  Pracoval som:

  Vojenská služba 2 roky

  Polícia 27 rokov 240 dní

  …..

  I. prac. kategória: 13 rokov 211 dní

  z toho:

  Vojenská služba 2 roky

  Polícia 11 rokov 211 dní

  II. prac kategória: 5 rokov 214 dní.

  I. + II. prac. kategória spolu: 19 rokov 61 dní.

  V zákone písm. f, je “alebo”, nie je spolu v I a II kategórii, je to nejasné, lebo ja mám spolu 19 rokov. No neviem.

  f) 58 rokov, ak získal 16 rokov doby služby v I. kategórii funkcií alebo 17,5 roka doby služby v II. kategórii funkcií a doba služby v požadovaných kategóriách funkcií trvala do 31. decembra 1999,

  g) 59 rokov, ak získal 15 rokov doby služby v I. alebo II. kategórii funkcií a doby služby v požadovaných kategóriách funkcií trvali do 31. decembra 1999,

  Ďakujem. Jozef Krúpa

 • Vážení priatelia,

  základným predpokladom náležitého uplatňovania Vašich dôchodkových, sociálnych a iných nárokov je dosiahnutie úplného súladu s právnymi predpismi SR s Vašimi cieľmi a požiadavkami včas vykonanými, t. j. v stanovenej lehote.
  Každá tzv. “notifikácia” (oznámenie, upozornenie) orgánu štátnej správy v tejto veci mala by jednoznačne obsahovať informácie a texty zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo akýchkoľvek iných ustanovení vnútroštátneho práva a prípadne aj judikatúry všeobecných súdov, ktoré smerujú k splneniu Vašich požiadaviek.
  Všimnite si prosím, že k splneniu Vašich nárokov -- by Vám mali poslúžiť rôzne informácie, napríklad správy, analýzy, či údaje a oznamy od dôchodkových inštitúcií SR. Určite Ste sa nestretli s prípadom, aby Vám niektorá dôchodková inštitúcia dopredu oznamovala, že máte na niečo nárok, resp. že Vám iniciatívne prepočítala sociálnu dávku. To oni nerobia, ani jeden zákon im totiž túto povinnosť neukladá.

  Naopak, o svoje nároky sa musíte zásadne postarať sám. Podľa § 184 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, je uvedené, že cit.:“Dávkové konanie sa začína, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na dávku a nárok na výplatu dávky“.

  Nečakajte, že sa štát o Vás iniciatívne postará. Musíte sa o seba postarať predovšetkým sám, inak sa svojho nároku nikdy nedočkáte. Všeobecne platí stará rímska zásada: Právo svedčí bdelým. Nie spiacim.
  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián ĎURINA, advokát

 • Tvrdohlavosť alebo nekompetentnosť Sociálnej poisťovne.

  Z rozsudkov Najvyššieho súdu SR počas roku 2018 (naposledy november 2018) vyplýva, že napriek jednoznačnému názoru NS SR vo veci posudzovania poberaného výsluhového dôchodku vo výške starobného dôchodku s prídavkom pre bývalých príslušníkov MV SR a GR ZVJS, odmieta Sociálna poisťovňa vziať na vedomie ustálený právny názor NS SR. Stále na pojednávaniach tvrdí, že títo naši kolegovia poberajú starobný dôchodok tj. vo výsluhovom dôchodku majú zhodnotenú dobu služby vrátane civilných rokov. Pritom zo zákona č.328/2002 Z.z. jasne vyplýva, že pre výsluhové zabezpečenie sa zhodnocujú len roky služby. Ale tento fakt akosi nemôže Sociálna poisťovňa pochopiť. Sociálna poisťovňa prehráva v takýchto prípadoch súdne spory ako na bežiacom páse, platí si právne zastúpenie, platí súdne trovy protistrane (“veď sú to len štátne prostriedky”) a najmä je spokojná aj s tým, že nie všetci postihnutí podajú odvolanie alebo žalobu. Čo už záleží na spravodlivosti (“čo to vlastne je?”), na práve, na zákonoch, zodpovední funkcionári SP aj tak neprekročia svoj tieň. Asi ak takýchto rozhodnutí bude 80 ako v prípade starobných dôchodkov do roku 2013 a znovu sa nájdu odvážlivci (vtedy 3x JUDr.Ďurina, Ing.Dubeň, JUDr.Cigánek),ktorí absolvujú návštevu u Generálneho riaditeľa SP (vtedy Ing.Muňko, teraz už 3 roky Ing.Vážny-SmerSD))a opäť mu predložia početné kladné rozsudky súdov SR v danej veci, tak možno vydá SP opäť internú normu a akceptuje ustálený právny názor NS SR, nakoľko časom sa na túto inštrukciu zabudlo.

  Takže naši kolegovia, ktorí poberajú výsluhový dôchodok vo výške starobného dôchodku s prídavkom a Sociálna poisťovňa im odmieta priznať starobný dôchodok za civilnú dobu poistenia s odôvodnením, že poberajú starobný dôchodok z osobitného systému, neváhajte, žiadajte od SP to čo Vám náleží t.j. starobný dôchodok podľa zákona č.461/2003 Z.z. a keď neuspejete, potom podajte odvolanie a neskôr aj žalobu.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • ad pyrotechnik:

  ozvite sa mi na e-mail: durinaadvokat@gmail.com

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • prosim o radu-som byvali vojak z povolania, kto mi vystavi zapocet rokov -vojensky urad socialneho zabezpecenia,alebo vojensky archiv Trnava.Vo vypise zo soc.poistovne -informacia o stave individualneho poistenca k 31.12.2003 mi tieto roky chybaju.Staci im voj.knizka-ale tam nieje uvedena dochodkova kategoria ani hruba mzda za toto obdobie

 • Hodnotenie skončenia služobného pomeru z dôvodu uvoľnenia v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení (reo-redi) prípadne zo zdravotných dôvodov.

  Sociálna poisťovňa pri posudzovaní zníženia vekovej hranice podľa §21 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb. sa všeobecne v stovkách prípadoch priklonila k názoru , že postačuje 15 rokov služby I.kat. vojakov a policajtov ako u baníkov v hlbinných baniach (ak bol uvoľnený z dôvodov reo-redi a zdravotných). S uvedeným názorom sa nestotožnil Najvyšší súd SR , ktorý v rozsudku z júla 2017 stanovil, že zamestnaniami uvedenými v §14 ods.2 písm. a) a b) zákona č.100/1988 Zb. sú len určené zamestnania baníkov v hlbinných baniach a súčasne potvrdil obdobný názor Krajského súdu Prešov zo septembra 2015. Dovoľujem si poukázať na skutočnosť,že obdobný názor má aj Nejvyšší správní soud ČR spolu s Českou správou sociálního pojištění v súdnych sporoch vedených v ČR.
  Náš kolega bývalý profesionálny vojak nemal právne zastúpenie ani na KS Prešov a ani na NS SR a z rozhodnutí súdov vyyplýva, že nenamietal argumentáciu súdov vo vyššie uvedenej veci.
  Teraz už Sociálna poisťovňa sa môže (teoreticky) oprieť u uvedený názor súdov SR a neuznávať organizačné alebo zdravotné dôvody.
  Musím poznamenať, že s postojom ktorý zaujala Sociálna poisťovňa v minulosti som sa ani ja pôvodne nestotožnil a nie som o ňom ani teraz presvedčený (ale nie som právnik) i keď je to obrovská výhoda pre bývalých policajtov a vojakov. Uvidíme, či budú nasledovať aj ďalšie rozsudky v obdobnom duchu.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík Bratislave.

 • Krátke zamyslenie sa po kompetenčnom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a dopad na prax.

  Bývalý príslušník GR ZVJS je poberateľ pôvodne výsluhového príspevku (vo výške starobného dôchodku s prídavkom) od 1.11.1999 a súčasne poberateľom starobného dôchodku od Sociálnej poisťovni. Podmienky nároku na starobný dôchodok splnil v dobe účinnosti zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Po vzniku nároku nepracoval nepretržite k 31.12.2003.
  Požiadal Sociálnu poisťovňu o prepočet výšky starobného dôchodku , vo veci rozhodoval aj Najvyšší súd SR, ktorý rozhodol o nepríslušnosti SP vo veci SD. V nadväznosti na to kolega požiadal GR ZVJS o starobný dôchodok v súčinnosti s poberaným pôvodne výsluhovým príspevkom. Sociálny orgán GR ZVJS žiadosť o starobný dôchodok zamietol, nakoľko už poberá pôvodne výsluhový príspevok, ktorého výška presahuje hodnotu starobného dôchodku o ktorý požiadal. GR ZVJS konštatoval, že kolega sa rozhodol medzi poberaním výsluhového príspevku alebo starobného dôchodku a vyššiu dávku už poberá.
  Vzhľadom k ujednoteniu právneho názoru (kompetenčný rozsudok) vo veci príslušnosti k rozhodovaniu o starobnom dôchodku je pre nás prínosom, že aj keď sme poberateľmi pôvodne výsluhového príspevku (vo výške SD s prídavkom) sociálny orgán silového ministerstva nám prizná vyššiu dávku a nie nižšiu, ktorú žiadame. Na druhej strane prichádzame o súčasne poberaný SD od Sociálnej poisťovni. Ďalším dopadom bude , že nám bude priznávaná valorizácia len za roky služby a nie aj za roky poistenia vo všeobecnom systéme (ktoré boli zahrnuté vo výpočte výšky dávky).

  Uvedená úvaha sa týka len kolegov, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

  Pozn.
  Kolegovia v rovnakej situácii by nemali žiadať od Sociálnej poisťovni prepočet starobného dôchodku (alebo stiahnúť odovolanie) a tým na seba upozorňovať. Opačne bude výsledok s najväčšou pravdepodobnosťou odňatie už vyplácanej dávky od SP. Odporúčam minimálne konzultáciu s advokátom.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pre kolegov bývalých colníkov:

  Napriek tomu, že súdy SR majú ustálený právny názor na priznávanie starobných dôchodkov bývalým colníkom v tom, že do doby poistenia je potrebné im započítať aj dobu služby bez ohľadu na kategórie (a potom teoretickú výšku dôchodku príslušne krátiť), Sociálna poisťovňa tvrdošijne trvá na fakte, že sa to týka len I. a II.kategórii funkcií. A tak bývalí colníci musia podávať žaloby na súd a súdy zrušujú rozhodnutia SP ako na bežiacom páse. O tomto fakte bolo písané na tomto webe už predminulý rok a a minulý rok a aj tento rok. Naposledy v prospech bývalého colníka rozhodol Krajský súd Košice dňa 13.11.2018 viď:
  https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/70e3f788-4ca5-492a-82bb-6dd77788a8a8%3A530daadb-f145-4026-892e-ca437ceb381a

  Takže, kto z kolegov bývalých colníkov nemá pri priznávaní starobných dôchodkov započítané v celkovej dobe poistenia aj dobu služby je potrebné požiadať SP o prepočítanie poberanej dávky. Nakoľko ide o jednoduchú záležitosť dá sa to zvládnuť aj bez pomoci advokáta.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pracujem ako živnostník po odchode do „civilu“, preto chcem upozorniť kolegov ktorí ešte pracujú ako SZČO na skutočnosť, že od januára s daniarmi je všetko úplne inak.
  Napríklad tlačivo na zaplatenie takzvanej cestnej dane už neplatí. V januári ho už nebude môcť na finančnú správu zaslať poštou, ani doniesť osobne. Od 1 .1 2019 pre všetky dňové subjekty platí jediná možnosť – elektronická komunikácia s finančnou správou. Na jej vybavenie teda zostáva už iba pár dní. Živnostník sa musí registrovať na webe Finančnej správy. Tu musí vyplniť elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo alebo číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu. Povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo, ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho tu musí živnostník zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov). Potom stlačí tlačidlo registrovať. Keď ho daniari zaregistrujú, dostane aktivačný e-mail. Jeho súčasťou je aktivačný link. Ak nemá živnostník občiansky preukaz s čipom, ďalšie veci si musí vybaviť osobne na daňovom úrade. Vytlačí si registračné údaje z notifikačného e-mailu a predloží občiansky preukaz. Pracovník daňového úradu dokončí registráciu. Systém vygeneruje potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa. Pri autorizácii Finančná správa registrovanému živnostníkovi pridelí prístupové práva k jeho dátam. Ak živnostník nemá elektronický občiansky preukaz alebo kvalifikovaný e-podpis, autorizácia prebehne na daňovom úrade.

 • Ján, policajt v.v. napísal: 10. decembra 2018 v 19:34
  Podľa mňa je to zaužívaný postup SP, ktorý má zákonnú oporu v nasledujúcom ust. § 63
  ods. (6)
  Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak tento zákon neustanovuje inak
  ods. (7)
  Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 6 nie je najmenej dvadsaťdva kalendárnych rokov, predlžuje sa rozhodujúce obdobie pred 1. január 1984 postupne tak, aby v ňom bolo dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 6. Ak poistenec ani po tomto predĺžení nemá dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 6, zisťuje sa priemerný osobný mzdový bod z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov.
  Tiež treba rozlišovať medzi pojmami rok dôchodkového poistenia a kalendárny rok. Kalendárny rok je časový úsek od 1.1. do 31.12. v každom konkrétnom kalendárnom roku. Rok dôchodkového poistenia je každých 365 dní dôchodkového poistenia.

 • Kolegovia, dňa 3.12.2018 si si podal žiadosť o SD na pobočke SP. Dovršil som 56 rokov a mám odpracované v I. kat. a I. kat. funkcii 19 rokov a 305 dní. ( Výpočet prikladám, písal som v minulosti :Ján, policajt v.v. napísal: 18. septembra 2018 v 11:11
  Vážení kolegovia, písal som o mojom prípade dňa 2.júna 2017 o 08,27 hod. Pokúsim sa to týmto zhrnúť podľa odpracovaných a odslúžených rokov tak, ako to mám v podkladoch, ktoré som si vyžiadal a ktoré mi boli doručené.
  Rok 1980: 60 dní v III. kat, 306 dní v I.AA kategórii — študent 3. ročníka SOU banícke Karviná.
  Rok 1981: 175 dní v I. AA kat.-práca po skončení SOU v bani Karviná, od 2.10.1981 do 27.09.1983 ZVS, zaradená do I. kat.funkcií, a to 99 dní v I.AA kat, 91 dní v I. A kat., zvyšok roka 1981 náhradná doba, výkon ZVS (ZVS zaradená do I. kategórie),
  Rok 1982: 365 dní v I. A kategórii ( ZVS),
  ROk 1983: 88 dní v I.AA kategórii ( práca v bani) a 277 v I.A kategórii ( ešte trvala ZVS),
  Rok 1984: 365 dní v I.AA kategórii, celý rok odpracovaný v bani,
  Rok 1985: od 1.1.1985 do 31.12.1999 výkon služby ZNB a PZ, zaradené do I. kategórii funkcii,
  Od 01.01.2000 do 31.12.2005 výkon služby v PZ, zaradený do III. kategórie.
  Teda vlastne mi nezapočítajú zárobky za rok 2018, iba dobu poistenia. Podľa vyjadrenia SP mi budú počítať na dôchodok zárobky od roku 1984 do 2017 vrátane. Nič pred rokom 1984 a po roku 2017. Čo si o tom myslíte?
  Ďakujem.

 • Pekný deň prajem.
  Dnes som dostal odpoveď od Sociálnej poisť. na moju žiadosť viď. 30.11. 14:44 hod. nasledujúcu odpoveď:
  “…V súvislosti s uvedenou žiadosťou Vám oznamujeme, že vzhľadom na to, že sa týka Vašich individuálnych nárokov v oblasti sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, bola postúpená vecne príslušnému útvaru Sociálnej poisťovne, sekcii dôchodkového poistenia na vybavenie podľa zákona o sociálnom poistení a nebude vzhľadom na jej obsah vybavená podľa zákona o slobode informácií.” Podpísaná riaditeľka odboru právnej služby.

 • Pre Ľubomíra Dubňa

  Ďakujem Vám za názor a doporučený postup. Budem ho praktikovať.

 • Dnes som na základe zákona č. 211/2000 Z.z. opätovne listom požiadal Sociál. poisťovňu o sprístupnenie informácie k prípadom, kedy občania SR už od dovŕšenia svojich 15-tich rokov fyzického veku (po skončení ZDŠ) majú priznanú preferovanú pracovnú kategóriu I. (II.). Na prvú žiadosť mi odpísali, že na preferovanú pracovnú kategóriu majú nárok okrem iného žiaci, ktorých štúdium prebieha na pracoviskách kde sa vykonávajú zamestnania v preferovaných prac. kategóriách a po ukončení štúdia nastúpi do zamestnania v preferovanej prac. kategórii…Súhlasili s mojím stanoviskom. Dnes som žiadosť doplnil o nasledovné…”Po ukončení ZDŠ som nastúpil na vojenskú odbornú školu (VSOŠ). Štúdium na VSOŠ bolo vykonávané pravidelne, výlučne na pracoviskách I. (II.) prac. kategórie. Po ukončení štúdia na VSOŠ som nastúpil do zamestnania v I. pracovnej kategórie. Prečo mi uvedené nebolo pri výpočte môjho starobného dôchodku zohľadnené? Prvé dva ročníky VSOŠ ste mi zaradili do III. pracovnej kategórie čo je v rozpore s vašou informáciou, ktorú ste mi podali. (priložená k tejto).”

 • Milan ďakujem ti za info.
  O postupe budem informovať.

 • Pre Tibora Fülöp 29. 11. 2018 v 14:04. Tibor, nevzdávaj sa. Pokračuj ďalej s využitím zákona č. 460 ústava SR , siedma hlava čl. 125 ods. 3 pre nesúlad rozhodnutí súdov, a pre porušovanie tvojich ľudských práv, ďalej podľa čl. 127 ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb,ďalšia možnosť je podľa čl. 130 ods. 1 písmeno g) s využitím ombudsmana(ky).

  Ak neuspeješ ani na ústavnom súde pokračuj ďalej podaním podnetu na Európsky súd pre ľudské práva v Strasborgu. Asi je za presne stanovených podmienok možnosť aj bez rozhodnutia ústavného súdu podať podnet na Európsky súd pre ľudské práva. V týchto konaniach je potrebné mať erudovaného právnika.

 • Pekný deň prajem.
  Dnes po 21 mesiacoch od odvolania som obdržal zamietavé rozhodnutie z NS ohľadom uznania -- neuznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ v I. (II.) prac. kategórií pre výpočet SD. O ľuďoch, ktorý tvrdili, že v jednom a v tom istom prípade môžu rovnocenné súdy vyniesť protichodné rozhodnutia svoje. Mýlil som sa. Presvedčil som sa, že zákony v rôznych krajoch neplatia rovnako. Mám asi smolu, že bývam v NR kraji. V rukách mám rozhodnutie NS BA v ktorom sa prvé dva ročníky VSOŠ považujú za službu. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie. V rukách mám taktiež potvrdenie Soc. poisťovni, že štúdium žiaka po absolvovaní ZDŠ na škole kde sa pripravuje na zamestnanie I. (II.) prac. kategórie sa započítava v tej prac. kategórii do ktorej žiak po jej ukončení nastúpi. Ja som nastúpil do I. prac. kat. Oba tieto dokumenty som predložil na NS. Dokumenty neboli brané v úvahu a ani sa k nim NS a KS nevyjadrili. Takto platia zákony na Slovensku? Spravodlivosť je len asi pre vyvolených alebo pre obyvateľov iných krajov ako NR.
  Poprosím o radu ako ďalej postupovať nakoľko sa len tak “ľahko” nehodlám vzdať. (proti rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie).
  Tiež by som poprosil o informáciu ohľadom KL pre VD kardiologickými problémami….alebo naďalej v tejto oblasti nedošlo k zmenám a na KL majú nárok len “pohybové a dýchacie” diagnózy…?
  Za info. ďakujem.

 • Pre Hubert Král:
  Pán kolega všeobecne ak Vám vznikol nárok na dávku sociálneho zabezpečenia tak sa nepremlčuje, premlčuje sa len nárok na výplatu dávky. Nemyslím si, že z čiastkových údajov, ktoré Ste poskytli Vám niekto na tomto mieste podá vyčerpávajúcu odpoveď. Odporúčam minimálne konzultáciu v príslušnej advokátskej kancelárii. Potom ak bude pre Vás výsledok priaznivý sa môžte rozhodnúť o ďalšom postupe.

 • Hubert Král:
  Vážení účastníci fóra, kolegovia a fundovaní odborníci, sledujúci legislatívu, touto cestou Vás pozdravujem a prosím o vyjadrenie sa k tejto otázke.
  Mám ako bývalý príslušník Armády SR t.č. dôchodca so ZŤP, poberajúci „výsluhový dôchodok“ možnosť obnovenia vyplácania „úrazovej renty“, ktorá mi bola vyplácaná dovŕšenia 65 rokov, nakoľko som v roku 1995 v bývalej Juhoslávii utrpel pracovný úraz?
  Platia na takto prerušené vyplácanie renty premlčacie lehoty? Prípadne, kadiaľ vedie správna a právna cesta?
  Fakty na doplnenie právneho stavu:
  -- Náhrada za stratu na zárobku mi bola priznaná dňa 10.11.1998 podľa §195 ods. 1 zákona 65/1995Zb. od 1.1.1998, doplnený zákonom č. 188/ 1988 Zb o odsek 5, podľa ktorého mi náhrada za stratu na zárobku prislúcha do dovŕšenia 65 rokov, do zmeny osobných a majetkových pomerov alebo zmeny legislatívy.
  -- Zásadná zmena legislatívy však nastala platnosťou zákona č. 310/2006 Z.z., ktorý menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z.z. zavedením § 263o, ktorý upravil podmienky trvania nároku na úrazovú rentu prekvalifiko-vanú z náhrady za stratu na zárobku (náhrady za stratu na služobnom plate). Ak nárok na výplatu renty prekvalifikovanej z náhrady za stratu na zárobku trvá k 31.7.2006 táto renta sa vypláca po tomto dni aj po priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo po dovŕšení 65 rokov poberateľa. Trvanie nároku na túto rentu bolo závislé od splnenia podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31.12.2003.
  -- V roku 2009 VÚSZ MO mi neoprávnene, predčasne vo veku 62 rokov zastavil vyplácanie úrazovej renty (t.j. vek starobného dôchodku) čo som riešil súdnou cestou , kde toto rozhodnutie KS BA zamietol a vrátil na ďalšie konanie. VÚSZ MO sa odvolal na NS SR, ktorý rozhodnutie KS BA potvrdil. Náhrada za stratu na zárobku ( úrazová renta) mi bola následne doplatená v stanovenej lehote a podľa zákona do veku 65 rokov

 • Pre Peter Horvat:

  Pán kolega, ozvite sa na môj mail: lubomir.duben@zoznam.sk. Zvýhodnený zápočet sa týka len neveľkého počtu vojakov (policajtov) a riešme to individuálne.

 • Prosím vás kolegovia kto by mi mohol poskytnúť znenie rozkazu ministra obrany ČSSR č.17 z 23.septembra 1988 (Opatrenia k vykonávaniu zákona č.100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení), účinný od 1.10.1988 a RMO SR č.86/1994 vydaný 29.11.1994, ktorý zároveň zrušil RMNO č.17/1988.

 • Pre Peter Horvat:
  Všetky rozkazy ministra obrany ČSSR sú vo vojenskom archíve (Praha,Bratislava). Ale dajú sa získať aj od kolegov
  výsluhových dôchodcov, ktorí ich používali v súdnych sporoch. Pokiaľ viem napr. RMO č.11/1976 (kategórie funkcií) je zavesený aj na tomto webe).

 • Odkaz pre:Jozef Kotulič a Lubomir Duben

  Ďakujem za vysvetlenie určovania zaradenia jednotlivých kategórii funkcii v uvedenej dobe na vysokých školách a počas výkonu náhradnej služby

 • Odkaz pre
  Peter napísal: 14. novembra 2018 v 12:51
  V roku 1985 sa v celej ČSĽA spracovávali “Výkazy dôb a kategórií funkcií”, ktoré po ich spracovaní musel podpísať každý vojak z povolania. K ich spracovaniu bola vydaná: “Směrnice náčelníka kádrové správy ministerstva národní obrany pro zpracování výkazu dob a kategorií funkci (pracovních kategorií) rozhodných pro realizaci kádrových opatření, zabezpečení peněžitými dávkami podle zákona o některých služebních poměrech vojáků a pro sociální zabezpečení N NGŠ č.11/1985″. V tejto Smernici v Prílohe č.2 je napísané toto:
  Náhradná vojenská služba vykonávaná na vysokej vojenskej škole –
  od 1. 1. 1965 se vykazuje v té kategorii funkcí, do níž byl voják z povolání (příslušník SNB,
  SNV) poprvé ustanoven
  Štúdium na vysokej vojenskej škole –
  od 1. 1. 1965 se vykazuje jako výkon funkce té kategorie (I. nebo II.), do níž je po ukončení studia ustanoven nebo v jejímž výkonu po absolvování studia pokračuje. Je-li voják z povolání propuštěn ze služebního poměru v průběhu studia, pak se doba studia hodnotí ve II. kategorii
  Ďalšie podrobnosti sú napísané v N NGŠ č.11/1985

 • Prosím vás kolegovia, kde by som našiel znenie RMO ČSSR č.17/1988?

 • Pre Peter:

  Pán kolega v minulosti bolo na tomto webe zverejnené viaceré komentáre ku kategóriám funkcií. Vo všeobecnosti ku každému zákonu o sociálnom zabezpečení bol v minulosti na základe zmocnenia v zákone vydaný príslušný rozkaz ministra obrany napr. k zákonu č.100/1988 Zb. bol vydaný RMO ČSSR č.17/1988.
  Činná služba počas vojenskej školy sa hodnotila v kategórii podľa toho do akej kategórie služby Ste nastúpili po skončení vojenskej školy.

 • Problém, ktorý riešim je kategória funkcii. Doposiaľ som nenašiel rezortný zoznam funkcii z rokov 1964 -- 1992. Chcem sa teda opýtať do akej kategórie funkcii patrí náhradná vojenská služba vykonávaná na vysokej vojenskej škole a do akej kategórie funkcii patrí štúdium na vysokej vojenskej škole.

 • Dodo, Ďakujem. Bol som u nás na pobočke, nevedel mi tu nikto poradiť, ked zistia vaj zavolajú. Podľa toho zákona mi vychádza, že som sa zbytočne tešil.Ale aj tak vdaka všetkým, ktorí mi poskytli info.

 • Pekný deň prajem, s problematikou sa zaoberá zákon č.285/2009 Z.z.
  V zákone sú presne vymedzené oprávnené osoby.
  S pozdravom J. Horváth

 • K informáciam od kolegov, uvádzam, že myslel som,o tom ako začať, kde vybavovať, lenže jednalo sa mi hlavne o to, aby som nezažil blamáž. Vyberám len podstatu príspevku.
  Účastníci protifašistického odboja budú mať od novembra vyšší príspevok od SP /rozumej november 2017 datované 29.9.2017.
  Tým dôchodcom, ktorí sú pozostalí po účastníkoch odboja sa zvýši príspevok z 10,- na 20,-e a od januára 2019 na 35,-e.
  Ked sa skončia všetky úkony, podám informáciu v každom prípade, aj ked mi uznaju, prípadne nepriznajú príspevok.

 • Asi by to mal vysvetliť odborník, čo na tomto úseku pracoval alebo niekto, kto má s tým skúsenosti.
  Pretože podľa zákona č. 285/2009 Z. z. z 19. júna 2009 o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podľa § 1 a 2 citovaného zákona poskytuje príspevok len účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, a nie pozostalým deťom po účastníkoch národného boja za oslobodenie.
  Alebo je to inak?
  Ak sa nájde odborník, tak ho prosím o vyjadrenie.

 • Vážení kolegovia, teraz som sa dočítal na stránkach sociálnej poisťovne, že ako pozostalý po účastníkovi odboja mám nárok na 20,-e od roku 2019 35,-e.V oznámení je uvedené, že musím byť poberateľom dôchodku. To som. V dokladoch po otcovi som zistil, že otec mal osvedčenie, kopiu mám tiež podľa § 8 zák.č. 255/46 Zb. Otec bol účastníkom odboja v dobe od 29.8.1944 do 5.5.1945 ako príslušník 1 čs. armády na Slovensku z toho bol v zajatí od 21.9.1944 do 5.5.1945.Vie mi niekto poradiť ako mám postupovať, aké doklady mám predložiť, či mám nárok na nejaké spiatočné vyplatenie dôchodku. Ďakujem.

 • Pre Michal Zajac:

  Vznikol Vám nárok na znížený dôchodkový vek 57 rokov splnením podmienky odslúžením 20 rokov služby v I. a II.kategórii funkcií a zamestnaním min 25 rokov (§132 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb.).

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • SD som dostal pred tromi rokmi , po 57, mal som mix 20 rokov.Odvtedy sa nezmenilo nič pri priznávaní SD.

  ,

 • Dobrý deň,som výsluhový dôchodca, poprosil by som o radu, či a kedy mám nárok na SD. K 31.12.1999 mám odpracované v I. kategórii 15 rokov a 6 dní a v II. kategórii 5 rokov, 4 mesiace a 14 dní. Spolu mám odpracované 33 rokov.Budem mať 57 rokov.

 • Pre Ján, policajt v.v.

  Pán kolega,
  problematika platenia odvodov na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti bola podrobne riešená v minulosti na stránke zvazvojakov.sk.
  Platí, že pracujúci poberateľ dôchodku (a ani jeho zamestnávateľ) neplatí poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. V prípade spätného priznania starobného dôchodku musí požiadať zamestnávateľ Sociálnu poisťovňu o vrátenie poistného plateného bez právneho dôvodu (SP vráti zamestnávateľovi nielen poistné za zamestnávateľa ale aj za zamestnanca ).

  Autor komentára pôsobí ako externý konzultant pre advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Ďakujem za upresnenie kolegovi Ľ.Dubeňovi. Mal by som chcel na upresnenie ešte otázočku. Či pracujúci poberateľ SD, už neodvádza financie na poistenie v nezamestnanosti a na poistenie invalidity. Prípadne mu končia iné zrážky. Myslím, že som čítal na starom webe, že niektorí kolegovia SD toto museli riešiť cez prokuratúru, kde im zamestnávateľ musel vrátiť odvedené financie, na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
  Ďakujem za odpoveď.

 • Pre Ján, policajt v.v.

  Poberateľ starobného dôchodku nemôže súčasne poberať aj dávku v nezamestnanosti. Je teda úplne jedno či pracoval alebo nepracoval ako poberateľ starobného dôchodku.

 • Kolegovia mám otázku.
  Môže poberateľ SD, keď ešte pracuje, po skončení pracovného pomeru poberať podporu v nezamestnanosti, alebo nie? Teda byť zaevidovaný na ÚPSVaR a poberať podporu v nezamestnanosti. Podľa mňa nie, ale kolega tvrdí opak.
  Ďakujem za odpoveď.

 • Pre p. Tibora Fülöpa
  Napíš do hlavičky svoje meno, číslo konania, a do textu napíš, že si vtedy a vtedy dal kasačnú sťašnosť o……. a do dnešného dňa nebolo vytýčené pojednávanie, preto žiadaš, aby sa v čo najkratšom čase vytýčilo. Najlepšie zaslať na adresu Najvyššieho súdu alebo len podať osobne v podateľni.
  Netreba mať pred tým žiadny strach. Bežne sa to robí a sudca obyčajne začne so spisom aj robiť. Ak napíšeš sťažnosť predsedovi, tak sa v tom vie potom aj extrémne rýchlo robiť.
  Súdy by mali prvé pojednávanie vytýčiť do troch mesiacov. “Najneskôr do pol roka, ale to je už skutočne horná hranica.” Rovnako dlho sa čaká aj na rozhodnutie súdu, potom sa treba opäť sťažovať.

 • Pekný podvečer prajem. Dlho som tu nebol. Poprosil by som o informáciu ohľadom konania/nekonania súdu. Vie mi niekto povedať, že kedy sa dá povedať a podať sťažnosť ohľadom nekonania súdu. 21.3. uplynul rok čo som podal odvolanie na NS ohľadom neuznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ ako i. prac. kategória. K odvolaniu som pripojil rozhodnutie KS Bratislava v ktorom boli uvedené ročníky ako služba (bez možnosti odvolania) ako aj informáciu od social. poisťovne, že uvedené ročníky sa majú pre výpočet dôchodku zaradiť do prvej pracovnej kategórie. Súd na odvolanie nereaguje a pritom je vec jasná. Poprosím vás o radu kde podať sťažnosť na nečinnosť súdu. Neviem kde vec stojí. Odvolal som sa na NS prostredníctvom KS. Za informácie ďakujem.

 • Pre Štefan Bukovan:
  Zoznamy, ktoré som videl boli odtajnené v roku 2008. Takže v tomto problém nebude.

 • …Tieto materiály mali stupeň utajenia Prísne tajné a Prísne tajné-zvláštnej dôležitosti,takže neboli verejne prístupné….

  A nebude problém toho, že ani MO SR a ani MO ČR nedisponuje (resp. ich nedokáže predložiť) príslušnými legislatívnymi normami práve v tomto? V režime utajenia týchto materiálov a následnej osobitnej manipulácii s nimi?

 • Ad Ing. Dubeň,

  mohlo to tak byť, ale cez to všetko MO SR, ani MO ČR, ani bývalé MNO ČSSR rezortný zoznam preferovaných pracovných kategórií nemá k dispozícii. Nevytvorili ho podľa platných legislatívnych zásad.
  Ja sa ho sústavne dožadujem na všetkých Krajských súdoch a Najvyššom súde SR predložiť od MO SR už niekoľko rokov, ale márne. Jednoducho -- neexistuje a MO SR nevie vyprodukovať dôkaz o opaku. Tento fakt môže poriadne zatriasť s celým systémom kategórií funkcií.
  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA,
  bývalý vojak z povolania

 • Niekoľko informácií pamätníkov ku kategóriám funkcií v pôsobnosti FMNO a FMV ČSSR:

  Nové, jednotné dôchodkové zabezpečenie vrátane príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov podľa zákona č.101/1964 Zb. a Vyhlášky č.102/1964 Zb. znamenalo stanoviť rozdelenie funkcií do kategórií vrátane úpravy doterajšieho zoznamu (z roku 1952) funkcií zvláštnej povahy a stupňa nebezpečnosti. Prvotný materiál bol predložený ministrami Lomským a Štrougalom Vojenskej komisii obrany ÚV KSČ. VKO ÚV KSČ pôvodne stanovila funkcie v I., II. a III.kategórie (tak ako pre civilné zamestnania) . Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ČSSR stanovilo nové Zásady sociálneho zabezpečenia, ktorými sa mali riadiť všetky rezorty pri prácach na tvorbe nového systému sociálneho zabezpečenia. FMNO a FMV ČSSR sa plne riadili týmito zásadami s určitými špecifikami, ktoré boli zapracované do Zásad sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov. Tieto zásady po prerokovaní v kolégiách ministra národnej obrany a federálneho ministra vnútra boli postúpené ministrovi práce a sociálnych vecí ČSSR. Posledné slovo potom malo predsedníctvo ÚV KSČ, ktoré svojím uznesením schválilo uvedené zásady. V príl.1 čl.5 zásad boli stanovené podrobnosti pre funkcie zvláštnej povahy a stupňa nebezpečnosti( zvýhodnený zápočet služby), pričom pre FMNO bolo stanovených 3.026 funkcií a pre FMV 2.535 funkcií (bez príslušníkov rozviedky a kontrarozviedky v zahraničí).
  Pre zaujímavosť v roku 1964 v rezorte FMNO bolo schválených 68,5% funkcií v I.kategórii a 31,5 % funkcií v II.kategórii, pričom služba do roku 1964 sa hodnotila paušálne v I.kategórii funkcií. V rezorte FMV bolo schválených 72,7% funkcií v I.kategórii a 27,3% funkcií v II.kategórii.
  Dovolím si malú poznámku, že v Slovenskej republike po roku 1992 bola paušálne stanovená pre všetkých vojakov z povolania I.kategória funkcií bez posudzovania obtiažnosti funkcií a druhov vojsk.
  Takže FMNO a FMV v rokoch 1964,1975 a 1988 mali vypracované zoznamy a členenie funkcií pre zaradenie do I. a II.kategórie vrátane zoznamu funkcií pre zvýhodnený zápočet služby. Po schválení zákonov o sociálnom zabezpečení a vykonávacích vyhlášok v rokoch 1964,1975 a 1988 boli v zmysle zmocnenia uvedeného v týchto zákonoch vydávané príslušné vykonávacie rozkazy a nariadenia ministra a ďalších poverených funkcionárov FMNO a FMV.

  Poznámka:
  Pre zaradenie občianskych zamestnancov FMNO a FMV boli vydávané rezortné zoznamy a oznámenie o ich vydaní bolo zverejnené v Zbierka zákonov ČSSR.
  Rezortné zoznamy funkcií pre príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov mali formu Zoznamov rozdelenia funkcií do kategórií a tieto boli priebežne upravované. Všetky zmeny boli posúdené Vojenskou komisiou obrany ÚV KSČ (neskôr oddelenie obrany a bezpečnosti ÚV KSČ). Tieto materiály mali stupeň utajenia Prísne tajné a Prísne tajné-zvláštnej dôležitosti,takže neboli verejne prístupné. Oznámenia o vydaní rozkazov ministrov FMNO a FMV boli zverejnené v rezortných vestníkoch.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík.

 • Ďakujem p. Palfi, tieto komentáre som čítal, ale nikde som nenašiel podobný prípad ako som popísal v príspevku PORADENSTVO 7. októbra 2018 o 14:23. V potvrdeni o dĺžke zamestnania a vojenskej činnej služby, ktoré som dostal pri odchode do civilu je napísane: Ku dňu prepustenia zo služobného pomeru sa mu započitáva ako doba zamestnania v I. pracovnej kategórii 25 rokov, aj keď prakticky som odslúžil 19 rokov.

 • Pre Peter Horvath 7.10.2018

  Samozrejme môžete požiadať Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok aj od dosiahnutia 55 rokov veku s tým,že Ste splnili 20 rokov v I.kategórii funkcií (spolu so zvýhodneným započítaním). Je na Sociálnej poisťovni aby v zamietavom rozhodnutí zdôvodnila prečo a podľa čoho odmieta započítať už raz získanú dobu zamestnania (aj so zvýhodneným zápočtom).Určitý mierny posun súdov SR v judikatúre som zaznamenal aj v tejto otázke. Samozrejme Sociálna poisťovňa bude tvrdiť, že dôchodkový vek vo Vašom prípade je 56 rokov (19 rokov služby bez zvýhodneného zápočtu a služba trvala k 31.12.1999) a že nepozná žiadnu zvýhodnenú službu.
  K problematike zvýhodneného zápočtu bolo zverejnených len niekoľko príspevkov nakoľko podľa môjho názoru sa jedná len rádovo desiatok možno niekoľko sto bývalých vojakov a príslušníkov.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Ďakujem za odpoveď p. Kotuličovi aj p. Ďurinovi. Mám ešte otázku ohľadom odchodu do SD. Do r. 1999 mám fyzicky odslúženych 19 ukončených rokov. Keďže som bol letec, mal som zvýhodnený zápočet a tak mi započítali pri odchode do civilu ( VD ) vyše 25 rokov. Od odchodu do VD stále pracujem (16 rokov) Môžem požiadať o SD po dosiahnutí 55 rokov ?

 • Vážení priatelia,

  treba vždy mať na zreteli, že do I. resp. II. kategórie funkcií sa zaraďujú zamestnania, v ktorých sa vykonávajú sústavne alebo aspoň prevažne práce uvedené v rezortnom zozname -- vydanom bývalým MNO ČSSR (t. j. zoznamu druhov prác, ktoré odôvodňujú, aby služba, ktorá sa takto vykonávala, bola zaradená do I. alebo II. kategórie funkcií pre účely dôchodkového zabezpečenia). Ten dnes žiadame predložiť v písomnej forme. Pred niekoľkými rokmi sme MO SR, MO ČR, MPSVaR SR a MPSV ČR písomne požiadali, aby predložili aspoň jeden jediný exemplár rezortného zoznamu preferovaných zamestnaní z rezortu obrany tak, ako im to postupne ukladali sociálne zákony ČSSR, napr. ustanovenie § 5 ods. 2 zák. č. 55/1956 Zb., § 5 ods. 3 zák. č. 101/1964 Zb., § 12 ods. 3 zák. č. 121/1975 Zb., § 17 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb., v nadväznosti na zák. č. 306/1991 Zb. Napriek týmto snahám sme síce dostali od všetkých písomné odpovede, ale ani jeden z týchto orgánov štátnej správy dodnes nedisponuje s rezortným zoznamom preferovaných zamestnaní bývalého ministerstva národnej obrany ČSSR, pretože taký neexistuje (!!). Toto je naozaj šokujúce konštatovanie. Všetko naznačuje tomu, že v rezorte obrany ČSSR si azda počínali svojvoľne, arbitrárne a podľa ľubovôle. Nevieme si skutočne vysvetliť situáciu, ak im zákonodarca uloží nejakú povinnosť, aby tento rezort obrany ako jediný ju odignoroval a zostal nečinný. Ostatné rezorty ČSSR tieto zoznamy preferovaných zamestnaní spracované majú. Sme presvedčení, že v rokoch 1964, 1975, 1988 museli byť zakaždým v rezorte obrany ČSSR vydané aspoň tri zoznamy preferovaných zamestnaní, prípadne ich aktualizovali, pretože každý nový sociálny zákon musel zakaždým vyvolávať adekvátnu reflexiu, tieto právne normy museli aplikovať do nových zoznamov a tie zosúladiť do ich správneho časového rozpätia. Ako to, že dnes neexistuje ani jeden takýto zoznam o zaraďovaní príslušníkov ČSĽA do príslušných kategórií? Oficiálny zoznam neexistuje, pretože ten musí vzniknúť len za špeciálnej právnej procedúry a asistencie aj iných orgánov (zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a pod.), ktorú MNO ČSSR zjavne zanedbalo.
  Okrem toho, „Rezortný zoznam preferovaných zamestnaní“ musí byť registrovaný v Zbierke zákonov ČSSR. Ten tam však nie je, nenájdete ho.
  Údaje z evidenčného listu vojaka, ale aj zo všetkých iných dokladov nemusia byť určujúce.
  Keď teda dnes už všetci vieme, že neexistuje v rezorte obrany SR (ani v rezorte obrany býv. MNO ČSSR) ani jeden oficiálny zoznam preferovaných kategórií funkcií akými teda oficiálnymi právnymi listinnými dôkazmi sa MO SR a VÚSZ dnes prezentuje? Iba subjektívnymi názormi, ilúziami a pocitmi jednotlivca?
  Nie sme ochotní sa uspokojiť len s individuálnym názorom jednotlivca z rezortu obrany, bez akejkoľvek primárnej väzby a nadväznosti na elementárne platné právne normy a predpisy SR (pozri napr. absenciu rezortného zoznamu). V tom rozhodnom čase predsa fungovali ostatné civilné rezorty: Ministerstvá školstiev ČSR a SSR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČSSR. Ministerstvo zdravotníctva ČSSR a Ústredná rada odborov ČSSR a pod.- to sú práve tie kompetentné orgány a inštitúcie, ktoré mali právomoc spoločne rozhodovať a zaradovať vojakov z povolania a žiakov vojenských stredných škôl do preferovaných pracovných kategórií už od 15. rokov ich veku. Je zarážajúce, že tieto ústredné orgány sa tomto problému vôbec nevyjadrovali, lebo ich nikto neoslovil (nikdy to neurobili v rezorte obrany) a oprávnene sa pýtame prečo MNO ČSSR (niektorý z generálov) rozhodovalo bez ich priamej asistencie a súčinnosti….? Chýbajú teda relevantné právne podklady, ktoré MO SR dnes nevie vyprodukovať, dodatočne sa to už nedá. To je v právnom štáte neakceptovateľné a neudržateľné (pozri čl. I. prvá veta Ústavy SR). MO SR aby sa niekto odvolával na dokument, ktorý neexistuje. MO SR je v dôkaznej núdzi. To je nemilé prekvapenie.
  MO SR sa odvoláva iba na rozkazy a nariadenia bez akejkoľvek primárnej väzby na platné právne normy a predpisy býv. ČSSR (absencia rezortného zoznamu). Tento pálčivý problém by mal vyriešiť Najvyšší súd SR, alebo Ústavný súd SR, za pomoci erudovaného súdneho znalca z odboru služobného práva.
  Mnohé stanoviská MO SR (v tejto veci) by mali byť v súlade s ústavnoprávne a medzinárodnoprávne garantovanými základnými princípmi (zásadami) materiálneho právneho štátu, najmä princípu materiálnej spravodlivosti a materiálnej ochrany zákonnosti, vrátane princípov riadneho a spravodlivého procesu, princípu právnej istoty, a princípu predvídateľnosti práva vrátane predvídateľnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci, ako aj princípu ochrany legitímnych očakávaní legitímnej dôvery. Ak to tak nie je, musia ich korigovať.
  Dokonca aj Smernica Ministerstva národnej obrany ČSSR č. 11/1985, zo dňa 02.08.1985 ktorú podpísal pán gen. Ing. Miroslav BLAHNÍK určil tieto obdobia vojenskej služby aj 40 rokov dozadu (od roku 1945 ???), aj to je len dôkazom o tom – čo stále tvrdíme, ide o retroaktivitu ako vyšitú, ktorá je v právnom poriadku SR zakázaná. Navyše, je vydaná bez právnej procedúry, ktorú som vyššie už opísal. Ak toto niekto z kompetentných dodnes prehliada, je smutné. Kde je potom ústavná zásada právnej istoty?

  S priateľským pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Odkaz pre Peter Horvat napísal: 6. októbra 2018 v 10:37
  Pracovné kategórie
  § 14 zákon č. 100/1988 Z.z.o sociálnom zabezpečení
  Zamestnania sú na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 31. decembra 1999 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií. Zamestnania I. a II. pracovnej kategórie sú uvedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie vydaných pred 1. júnom 1992; do III. pracovnej kategórie patria zamestnania, ktoré nie sú zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie.
  Do I. pracovnej kategórie sú zaradené zamestnania, v ktorých sa vykonávajú sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne rizikové práce, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracujúcich pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov
  Do II. pracovnej kategórie sú zaradené zamestnania, v ktorých sa vykonávajú sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne práce, pri ktorých sú pracujúci veľmi významne obťažovaní látkami, prostredím alebo pracovnými postupmi, takže po dlhoročnom výkone týchto prác vznikajú trvalé škody na ich zdraví.
  Ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 2000 hodnotí služba vojakov z povolania zaradená do I. (II.) kategórie funkcií.
  Zamestnanie vykonávané po 31. decembri 1999 sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III. pracovnej kategórie.

  § 130 zákon č. 100/1988 Z.z.o sociálnom zabezpečení
  Kategórie funkcií
  Služba vojakov z povolania (ďalej len „služba“) vykonávaná pred 1. januárom 2000 je zaradená na účely dôchodkového zabezpečenia podľa druhov vykonávaných funkcií do I. alebo II. kategórie. Služba vykonávaná po 31. decembri 1999 sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III. pracovnej kategórie. Ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti stanoviť, ktoré funkcie sa zaraďujú do I. kategórie a ako sa zaradenie vykonáva. Pritom môžu stanoviť, v akom rozsahu sa započítava doba služby výkonného letca a doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti do doby zamestnania. Doba služby vykonávanej od 9. mája 1945 do 31. decembra 1964 sa hodnotí ako výkon funkcie I. kategórie; služba vykonávaná od 1. januára 1965 do 31. decembra 1999 sa zaraďuje do I. alebo II. kategórie funkcií. Ak vojak z povolania bol pred nástupom služby zamestnaný v zamestnaní zaradenom do I. (II.) pracovnej kategórie, hodnotí sa toto zamestnanie pre nárok na dôchodok ako služba zaradená do I. (II.) kategórie funkcií. Doba odbojovej činnosti sa hodnotí ako doba výkonu funkcie I. kategórie.
  Záver:
  Služba vykonávaná od 1. januára 1965 do 31. decembra 1999 bola zaradená do I. alebo II. kategórie funkcií na základe tabuliek mierových počtov (TMP) útvarov. V TMP bola za každým názvom funkcie uvedená aj príslušná kódovaná skupina čísiel. Príklad zápisu v evidenčnej karte vojaka z povolania: /92934/56/490/323001/31/36/1/124/6/6/918105 . Siedma skupina čísiel určovala kategóriu funkcií, v našom príklade je to …/1/… prvá kategória.

 • Prosím vás o vysvetlenie aký je rozdiel, zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie a zamestnanie zaradené
  do I. kategórie funkcií.

 • Mal som u seba na príslušnej pobočke SP originály, ale myslím, že by mali stačiť aj overené kópie, nakoľko pracovníčka už niektoré doklady mala v PC systéme a ani ich po mne nežiadala.Napr. maturitné vysvedčenie zo školy a pod. ani nechcela-nepotrebovala vidieť.Pri návšteve príslušnej pobočky SP, ten mesiac-dva pred spísaním žiadosti mi pracovníčka SP dala osobne príslušné informácie , ako aj tlačivo, na ktorom bolo uvedené, čo si mám doniesť k spísaniu žiadosti, ktoré som mal absolvovať zopár dní pred dátumom narodenia-teda spísania žiadosti o SD.Na tom tlačive od pracovníčky SP ani neboli uvedené všetky doklady o ktorých sme aj tu písali.Najskôr veľa vecí už je dnes prepojených cez PC-systémy medzi inštitúciami.Ale je dobré mať u seba viac potvrdení ako opačne, -- aby náhodou niečo z potrebných dokladov nechýbalo.Držím palce.

 • Ďakujem kolegovia za informácie. Doklady mám všetky, ktoré som si pozháňal sám dopredu, aby som to potom nemusel naháňať. Individuálny účet poistenca nemám, budem žiadať v SP. Taktiež od zamestnávateľa, kde som zamestnaný budem žiadať evidenčný list dôchodkového zabezpečenia. Ešte by som mal otázku, či sa k žiadosti prikladajú originály dokladov, prípadne stačia overené kópie. Ďakujem za odpoveď.

 • Pre Ján, policajt 18.9.2018 o 11:11. Vážený pán kolega o uvedených prípadoch som mnoho krát písal na bývalom webe ZV SR, žiaľ tieto články boli vymazané. Odporúčam Vám postupovať takto:
  1. Niekedy po roku 2005 Vám domov SP zaslala Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca so stavom k 31.12.2003. Z tohto účtu zistíte koľko rokov dôchodkového poistenia a v akej kategórii máte započítané. Ak máte nezrovnalosti v počte započítaných rokov dôchodkového poistenia (odpracovaných rokov + škola) na základe príslušných dokladov žiadajte o ich doplnenie.
  2. Ak uvedený doklad nemáte navštívte SP a vyžiadajte si ho. Zároveň SP požiadajte o vydanie Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za každý rok kedy ste pracoval, bol dôchodkovo poistený. Uvedené doklady Vám SP zašle do 30 dní. Z uvedených dokladov zistíte koľko rokov máte v I.AA pracovnej kategórii započítané. Podľa Vami zverejnených údajov máte v civile spolu aj z VZS + štúdium započítaných asi 1664 dní dôchodkového poistenia v I. AA pracovnej kategórii čo je asi 4,5 roka. Spolu so službou v PZ mix kategórií mate asi započítaných 19,5 roka v I. pracovnej kategórii a v I. kategórii funkcií (je potrebné presne spočítať všetky roky). Ak sú Vami napísané údaje správne, nárok na priznanie SD Vám za 19,5 roka v mixe kategórií vznikne po dosiahnutí veku 56 rokov.
  Ďalej Vám odporúčam požiadať SP o vydanie prístupovej karty Sociálnej poisťovni tzv. grit karta, kde doma cez internet môžete sledovať roky dôchodkového poistenia. SP stačí predložiť občiansky preukaz a prístupovú kartu Vám vydajú na počkanie.

 • Pre Ján policajt v.v. napísal: 18. septembra 2018 v 11:11
  Iba po pamäti a z vlastných skúseností.Približne mesiac-dva pred dovŕšením narodeninového veku je potrebné objednať sa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde pracovníčka SP dá bližšie informácie čo všetko je potrebné doniesť k spísaniu žiadosti.Žiadosť sa spisuje na pobočke SP pár (3-4) dní pre dovŕšením veku potrebného na SD.Na spísanie žiadosti je tlačivo, ktoré vypĺňa pracovníčka pobočky SP.Čo sa týka paragrafov do žiadosti o SD, Sociálna poisťovňa postupuje (najskôr) podľa svojho Metodického pokynu-usmernenia, pričom žiadateľ o SD paragrafy do žiadosti neuvádza.Je dôležité na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne nenechať sa odbiť z dôvodu, že na tento druh starobného dôchodku nemáte nárok.(z… x, y, z /takých a onakých/ dôvodov). Pobočka SP je povinná žiadosť spísať, pretože o tejto žiadosti rozhoduje až Ústredie Sociálnej poisťovne.Osobne som nemal MIX kategórie, mal som všetko iba I. kategóriu v PZ… ale v tomto u MIX kategórií nemal by byť problém.Aspoň nik k MIX kategóriám zatiaľ problém nenaznačil.O MIX kategóriách sa písalo v minulosti ešte na starom webe ZV SR -- žiaľ, komentáre, príspevky boli už dávno vymazané.Pri zamietnutí žiadosti z nejakých dôvodov (Ústredím SP), žiadosť sa môže podávať-opakovať raz ročne, prípadne nárokovať si SD spätne sa dá v SR do 3 rokov.
  Možno pre budúcich žiadateľov o starobný dôchodok na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií pomôže aj tento link (úvodný článok + príspevky) a možno ma ešte niekto doplní-opraví.Prípadne má iné skúseností s vybavovaním SD na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií (§ 174, … atď., kde sa nároky z nich vyplývajúce naďalej zachovávajú aj po 31. decembri 2023).
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/05/ziadosti-o-starobny-dochodok/

 • Jano, policajt v.v.
  Vážení kolegovia, písal som o mojom prípade dňa 2.júna 2017 o 08,27 hod. Pokúsim sa to týmto zhrnúť podľa odpracovaných a odslúžených rokov tak, ako to mám v podkladoch, ktoré som si vyžiadal a ktoré mi boli doručené.
  Rok 1980: 60 dní v III. kat, 306 dní v I.AA kategórii — študent 3. ročníka SOU banícke Karviná.
  Rok 1981: 175 dní v I. AA kat.-práca po skončení SOU v bani Karviná, od 2.10.1981 do 27.09.1983 ZVS, zaradená do I. kat.funkcií, a to 99 dní v I.AA kat, 91 dní v I. A kat., zvyšok roka 1981 náhradná doba, výkon ZVS (ZVS zaradená do I. kategórie),
  Rok 1982: 365 dní v I. A kategórii ( ZVS),
  ROk 1983: 88 dní v I.AA kategórii ( práca v bani) a 277 v I.A kategórii ( ešte trvala ZVS),
  Rok 1984: 365 dní v I.AA kategórii, celý rok odpracovaný v bani,
  Rok 1985: od 1.1.1985 do 31.12.1999 výkon služby ZNB a PZ, zaradené do I. kategórii funkcii,
  Od 01.01.2000 do 31.12.2005 výkon služby v PZ, zaradený do III. kategórie,
  Nastal konečne čas,že v tomto roku 30.11. dovŕším dôchodkový vek 56 rokov. Chcem Vás požiadať o informáciu:- kedy mám spísať na soc. poisťovni žiadosť o priznanie SD, pred dovŕšením 56 rokov, alebo až po dovŕšení 56 rokov,
  -- podľa ustanovenia akých §§ mám postupovať pri spísaní žiadosti,
  -- iné poznatky a Vaše skúsenosti, ktoré ste kolegovia vy získali, keď ste odchádzali do SD. Všetky Vaše skúsenosti pomôžu nám, ktorí sa na to len chystáme.
  Ďakujem.

 • Pre Luboš napísal: 12. septembra 2018 o 23:46
  Až pôjdete postupne dole stránkou tejto rubriky až po príspevok vrátane: drahomir.marko napísal: 6. novembra 2017 o 9:03… dočítate sa drvivú väčšinu podrobnosti ohľadom I. a II. pracovných kategóriách a kategóriách funkcií, vrátane paragrafov (iba pre orientáciu)…
  Môj pohľad vo všeobecnosti: I. a II. pracovné kategórie a kategórie funkcii boli zrušené k 1. januáru 2000.Pokračujú však naďalej nároky z nich vyplývajúce.Váš služobný pomer k 31. decembru 1999 netrval minimálne 15 rokov, teda podľa mňa nemôžu byť v praxi aplikované paragrafy zo zákonov k I. a II. pracovnej kategórií a kategórií funkcií.Až som to dobre zrátal v kategóriách by ste mohol mať najviac cca. 11 rokov vrátane ZVS.Až by ich (kategórie) potvrdil Váš úrad sociálneho zabezpečenia.
  Ďalšia možnosť:
  “apríl 1984 som nastúpil do civilného zamestnania, ktoré trvalo do septembra 1991″… pomôcť by mohol už iba MIX kategórií, až by civilné zamestnanie bolo patriace pod pracovné kategórie a tento MIX pracovných kategórií spolu s kategóriami funkcií by dal súčet minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia v kategóriách do 31. decembra 1999.Či ste bol aj v pracovných kategóriách môže potvrdiť bývalý civilný zamestnávateľ, prípadne jeho archív.Až už bývalý civilný zamestnávateľ nefunguje, prípadne bol už zrušený…

 • Dobrý večer,
  ak by som mohol poprosiť o objasnenie, či mám nárok na skorší odchod do starobného dôchodku. V roku 1982-84 som absolvoval základnú vojenskú službu, apríl 1984 som nastúpil do civilného zamestnania, ktoré trvalo do septembra 1991, od 9/1991 som nastúpil k colníkom od r.1998 začal platiť Zákon č. 200/1998 Z. z. -- (Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov) -teda služobný pomer. Ak by som ukončil služobný pomer k 31.12.2018- teda po cca 27 rokoch služby a 2rokoch ZVS. Od 1.1.2019 by som bol na výsluhovom dôchodku, platí pre mňa možnosť (v súvislosti so SD) započítania doby služby v kategóriach I a II. (100/1988Zb.) v zmysle Zákona o sociálnom poistení 461/2003 a a z toho vyplývajúci skorší odchod do SD, ak áno v koľkých rokoch (teraz mám 58)? Ďakujem za skorú odpoveď

 • Milí priatelia,

  Podľa ustanovenie § 21 ods. 1 branného zák. č. 92/1949 Zb. služobná povinnosť vzniká už dňom odvedenia. To znamená, že týmto dňom sa odvedení zaraďujú do vojska a stávajú sa vojenskými osobami. Až do dňa nastúpenia základnej (náhradnej) služby označujú sa vojenské osoby výrazom „odvedenci“. Nadobudol som presvedčenie, že vo vojenských evidenčných údajoch MO SR je azda chyba, keď tento dátum odvedenia sa nerešpektuje a považuje za rozhodný dátum začiatku vojenskej služby iný! Myslím si, že začiatok služby by sa mal podľa branného zákona považovať deň braneckého odvodu. Prečo vojaci si to takto dali do branného zákona, je iba na nich. Podľa tohto ustanovenia zákona usudzujem, že všetci majú začiatok vojenskej činnej služby zle vyznačený.
  Podotýkam, že aj ja sa môžem mýliť.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A
  Česká a Slovenská obec delostrelecká

 • Zjistit co je v předpisech

  Kádr-1-5 VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ
  A PRŮBĚH SLUŽBY ŽÁKŮ
  A POSLUCHAČŮ VOJENSKÝCH ŠKOL
  1967

  MNO-17-5
  VÝBĚR, PŘIJÍMÁNÍ A PRŮBĚH SLUŽBY
  POSLUCHAČŮ (ŽÁKŮ) VOJENSKÝCH ŠKOL (KURSŮ)
  připravujících budoucí vojáky z povolání
  1973

 • Informácia pre kolegov absolventov VSOŠ a VGJŽ:
  Pri štúdiu noriem FMV ČSSR týkajúcich sa doby započítania štúdia ako doby zamestnania na vojenských školách som postrehol nasledujúce rozdiely (možno len terminologické).

  Nariadenie ministra vnútra ČSSR zo dňa 19.1.1976, ktorým sa stanovia podrobnosti k vykonaniu niektorých ustanovení zákona č.121/1975 Zb., o sociálnom zabezpečení
  čl.5 Zápočet a preukazovanie doby štúdia
  ods.1 písm.c)
  … ak ide o štúdium na vojenskej škole v rozsahu stanovenom pre absolvovanie tejto školy, najdlhšie však do dňa vzniku branného pomeru

  Nariadenie ministra vnútra ČSSR zo dňa 1.10.1985, k vykonaniu niektorých ustanovení zákona č.121/1975 Zb., o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
  čl.4 Zápočet a preukazovanie doby štúdia
  ods.2
  … Doba štúdia na vojenskej škole sa započítava do dňa nástupu vojenskej činnej služby

  Z uvedeného je vidieť asi určitý posun dokedy sa započítava doba štúdia na vojenskej škole (III.pracovná kategória) v prvom prípade deň vzniku branného pomeru a v druhom prípade deň nástupu vojenskej činnej služby.Ak má niekto čas a chuť môže sa venovať či ide o rozličné pojmy.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Najnovšia informácia z právoplatných rozsudkov súdov SR vo vzťahu k výsluhovým dôchodcom.
  V častých prípadoch poberateľ výsluhovej dávky sa rozhodne pre nepoberanie starobného dôchodku za určitú dobu a prácou si zvyšuje budúci starobný dôchodok aj o percentá. V týchto prípadoch sa uskutočňuje krátenie podľa čl.33 Dohovoru MOP č.128 len zo sumy vypočítaného starobného dôchodku bez zvýšenia za dobu zamestnania po vzniku nároku na starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa však niektorým kolegom uskutočňovala krátenie z celkovej sumy vrátane zvýšenia za dobu zamestnania po vzniku nároku na SD.
  Takže kolegovia čakatelia na starobný dôchodok pozor na budúci výpočet Sociálnej poisťovne a aj Tí, ktorým už bol priznaný SD skontrolujte si postup SP pri krátení Vašej priznanej dávky v prípadoch ak Ste si zvyšovali SD ďalšou prácou.

 • Pre Štefan Gallo napísal: 12. augusta 2018 o 17:15
  Výsluhové zabezpečenie-výsluhový dôchodok sa /až ma pamäť neklame/ začínalo-odvíjalo v minulosti či už podľa zákona č. 100/1988 Zb., alebo aj zákona č. 328/2002 Z.z. až od 15-tich odslúžených rokov v služobnom pomere príslušníka… Zvýhodnené roky v určených útvaroch MV boli zrušené niekde okolo-po r. 2000, pred platnosťou a účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. a zvýhodnený počet odslúžených rokov u armády a to § 123 zákona 328/2002 Z.z. bol platný a účinný iba do r. 2010… v tomto prípade by bol zvýhodnený počet odslúžených rokov najviac 7 krát 2, t.j., cca. 14 rokov.Či sa s tým dá ešte niečo robiť, by ste sa mohol skúsiť informovať tiež u advokátskych kancelárii zaoberajúcimi sa problematikou výsluhových dôchodcov.
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf… kontakty na advokátske kancelárie zastupujúce VD/SD sú v linku podľa krajov Slovenska.

 • Prajem pekný deň. Zhodou okolností,som natrafil na toto poradenstvo,tak sa skúsim informovať,či by mi neprináležali nejaké výhody,buď akási výsluha,či individuálny odchod do dôchodku.Z počutia som sa dozvedel,že by tu taká možnosť bola,tak sa skúsim popýtať a udať pár informácií.Na VSOŠ Nitra som nastúpil 1.9.1979-ukončil 15.7.1983.Z ČSĽA som bol prepustený na vlastnú žiadosť,z dôvodu vážneho zreteľa 30.6.1990 a v zálohe mám ČVO 144 až je to ešte aktuálne.Za relevantné informácie ďakujem.

 • Pre Mufty123:
  Pán kolega, nie všetci z nás (najmä neprávnici) dokážu ísť samostatne do sporu so Sociálnou poisťovňou a jej advokátmi. Najmä keď ide o 2 právne názory na tú istú vec alebo z formálneho hľadiska nie všetci dokážu sformulovať žalobu. Aj mňa začiatkom roku 2013 prvý krát v živote zastupoval jeden z našich bývalých kolegov (teraz advokát) a dotiahol spor o starobný dôchodok do úspešného konca.
  Môže to však končiť aj tak ako je uvedené v jednom z posledných obsiahlejších rozsudkov KS Žilina (z júla 2018) citujem:
  … Podaná správna žaloba neobsahovala základné náležitosti správnej žaloby v sociálnych veciach (§202 ods.1 SSP). Súd vyzval uznesením na odstránenie vád žaloby… (čo prináša predlžovanie súdneho sporu).
  Podotýkam, že vo veci už predtým konal KS Žilina a NS SR. Takže aj jednoduchá konzultácia buď s advokátom alebo ochotným bývalým služobným kolegom (právnikom) by zjednodušila takýto spor.

  V praxi som sa aj ja stretol s viacerými výborne pripravenými kolegami (nie advokátmi), ktorí pomáhali a pomáhajú ďalším v ich boji s jednostranným videním Sociálnej poisťovne. Im patrí naše uznanie a poďakovanie. Výmena najnovších informácií a poznatkov z oblasti riešenia súdnych sporov v sociálnom zabezpečení bývalých príslušníkov je nanajvýš užitočná pre nás všetkých.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Pre Ján policajt v.v. napísal: 23. júla 2018 o 16:49
  Odchodné a odstupné je to isté.V civilnom sektore vo verejnej a štátnej správe by malo byť odchodné od jedna až do troch hrubých platov podľa odpracovaných rokov v tomto sektore.Najpresnejšie by to vypočítali a urobili záver na finančnom oddelení.Odpracované roky sa už v tomto prípade podľa mojich informácii nezlučujú s rokmi, za ktoré už bolo vyplatené odchodné za služobný pomer v silových zložkách -- PZ.

 • pokiaľ ide o ferka vladára, jeho žalobu som čítal, bola spravená na profesionálnej úrovni, to že sudca v trnave nerešpektoval právny názor najvyššieho súdu sr v tejto veci by mu nepomohlo, aj keby bol zastúpený advokátom a peniaze by za zastupovanie vyhodil takpovediac von oknom, pokiaľ viem dával si kasačnú sťažnosť na najvyšší súd a verím tomu, že bude úspešná

 • Kolegovia,potreboval by som poradiť v civilnej, nie policajnej veci. Kedy vzniká zamestnancovi v ZŠ / zákon o výkone práce vo verejnom záujme/nárok na odchodné a odstupné. Pozeral som ustanovenia i zákonníka práce,ale skôr ako si urobim záver, chcem sa informovať. Akom by bolo najlepšie podať výpoveď, aby bol nárok na odchodné a odstupné. Ďakujem za info.

 • Advokátska kancelária alebo nie.
  Takto často znie dilema našich kolegov v prípadoch, keď sa dostanú do sporu so Sociálnou poisťovňou vo veci priznania alebo zvýšenia starobného dôchodku. Z praxe viem, že v mnohých prípadoch by postačovala jednoduchá jednorázová konzultácia s advokátom. Na druhej strane poznám viacero našich erudovaných kolegov, ktorí úspešne vyhrali svoj spor aj na Najvyššom súde SR. Hlavne ak majú právnické vzdelanie (pre zaujímavosť v Českej republike súdy neuznávajú spôsobilosť absolventov VŠ ZNB).
  Na druhej strane sú aj zložité prípady nielen z vecného hľadiska ale aj formálno-právneho, kde je nanajvýš žiadúce právne zastúpenie.
  Mrzí ma, ak naši kolegovia bez právneho zástupcu prehrajú svoj spor už na Krajskom súde v jasných prípadoch, kde existuje vysoká pravdepodobnosť úspechu napr. KS Trnava č.43/Sa/30/2016 (kolega bývalý príslušník ZOOŽ a ŽelPolície -- František Vladár).
  Podľa môjho názoru bolo v jeho prípade lepšie sa nechať zastupovať advokátom. Na druhej strane v obdobných prípadoch, aj keď je nepriaznivý rozsudok súdu právoplatný, nič mu nebráni podať novú žiadosť o prepočet SD a potom s pomocou advokátskej kancelárie doviesť svoj prípad do úspešného konca.
  Takže aj tu platí dvakrát meraj a raz rež t.j. individuálne sa rozhodnúť čo by bolo najvhodnejšie.

  Autor komentára je konzultantom pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pre Miloš napísal: 7. júla 2018 v 15:32
  Predmetnú situáciu rieši zákon č.328/2002 Z.z. v stati “Konanie”
  § 83
  (1)
  Na žiadosť sa poskytujú
  a)
  výsluhový príspevok,
  b)
  odchodné,
  c)
  úmrtné,
  d)
  výsluhový dôchodok,
  e)
  invalidný výsluhový dôchodok,
  f)
  vdovský výsluhový dôchodok,
  g)
  vdovecký výsluhový dôchodok,
  h)
  sirotský výsluhový dôchodok,
  i)
  služby sociálneho zabezpečenia,
  j)
  dávky úrazového zabezpečenia pozostalých.
  § 84 ods. (2)
  Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť vo veciach uvedených v § 83 ods. 1 do 90 dní od začatia konania. Ak vzhľadom na povahu veci útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia nemôže rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodov útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznamuje účastníkom konania.

 • doplnenie-oprava.
  Výplata by mala byť v mesiaci máji 2018 za odslúžený mesiac apríl.VD za mesiac jún 2018 /prípadne ďalšie zmeškané mesiace/ by mal byť doplatený spätne.Určite nesmie žiadny VD prepadnúť.Výpočet VD je buď za posledný celý odslúžený kalendárny rok 2017, prípadne za posledný finančne najlepší ukončený kalendárny odslúžený rok z posledných odslúžených desiatich rokov, až ešte nespadáte pod tú časť zákona č. 328/2002 Z.z., kde sa odslúžené kalendárne roky pre výpočet a výplatu VD priemerujú./zatiaľ postupne/.Až ste mal odslúžených 15 r. pred účinnosťou novely pred 1. májom 2013, mal by byť výpočet VD po starom.Myslím, že na výpočet a výplatu odchodného sa podávala tiež žiadosť.Či sa v tomto Vašom prípade odchodné aj zdaňuje sa presvedčte na VÚSZ.Tu sa môžem mýliť, ale zdaňovanie odchodného je niekde od r. 2003, pre tých príslušníkov silových zložiek a záchranných zborov, ktorým nástup k nim bol realizovaný po r. 1997. Bolo to približne takto v minulosti a žiadosť o VD aj žiadosť o odchodné sa podávali na predpísanom tlačive.

 • dobrý deň,1.5.2018 som odišiel z OSSR do civilu…po akej dobe mi začnú vyplácať výsluhový dôchodok? žiadosť som samozrejme poslal hneď 2.5.2018…

  ďakujem

 • “Započítava sa 13. a 14. plat do výsluhového dôchodku ????????”

  Ak ide o vojakov, tak na 99% nie. Ak ste vojak, tak sa o tom presvedčíte jednoducho -- porovnajte si svoju pásku za mesiac máj 2018 (kde bol vyplatený 13. plat) s mesiacom apríl (bez 13. platu) -- položka STAROBNÉ poistenie. Z príjmu, z ktorého nie je odvedený odvod na dôchodok sa jednoducho dôchodok nevypláca. Z tohto platu bol odvedený iba odvod na zdravotné poistenie, odvody na nemocenské, starobné a invalidné poistenie sa napriek vyplatenému 13. platu nezmenili, takže sa ani nezapočítavajú do príslušných plnení. Aj napriek tomu, že ZP definuje tieto platy ako mzdu, zákon 281/2015 vo svojom § 156 nepozná žiaden 13.a 14. plat, takže formálne ide pravdepodobne o druh ODMENY, ktorá nie je zložkou služobného platu na výpočet výsluhového dôchodku podľa § 60 zákona 328/2002.

 • Najnovšia štatistika Sociálnej poisťovne o dôchodkových dávkach bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek k 30.4.2018:

  -- za obdobie I.-IV/2018 boli vyplatené dôchodkové dávky vo výške 12.241.000 €
  -- k 30.4.2018 bola priemerná výška vyplácaného dôchodku bývalým príslušníkom 232 €
  -- dôchodkové dávky sa vyplácali 12.883 bývalým príslušníkom

 • Pre Jána 11.6.2018.
  Priznaním ID bude končiť práceneschopnosť. Vyplatené dávky nemocenskej podliehajú zúčtovaniu s priznaným ID (nemôžu byť súčasne poberané dávky nemocenskej a dávky ID).

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre advokátsku kanceláriu plk.v.v. JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Nám to nezapočítali -tak počítam,že nie.

 • Dobrý deň

  Započítava sa 13. a 14. plat do výsluhového dôchodku ????????

  Ďakujem

 • Váženi kolegovia, poprosím o radu. Moja manželka je dlhodobo PN. Bohužiaľ sa jej zdravotný stav nevyvíja dobre, bude si podávať žiadosť o priznanie invalidného dôchodku( Inv.D. )Ako to už všetci poznáme, od podania žiadosti k jej schváleniu, alebo neschváleniu prebehne určitý čas, ktorý môžeme rátať skôr v mesiacoch ako v týždňoch. Mám k Vám otázku: ak jej bude schválený Inv.D, asi už nemôže byť na PN, alebo áno? A ak bude na PN a schvália jej Inv.D, doplatia jej ho samozrejme spätne. Ale bude musieť vrátiť vyplatené nemocenské dávky?
  Kolegovia, ďakujem za odpoveď.

 • Zoli Kolompár napísal: 4. júna 2018 v 9:17
  Môj názor je ten, že výška starobných dôchodkov (SD) je obmedzená stále. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení totiž v ust. § 63 ods. 3 výšku SD obmedzuje cez inštitút priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je jednou z podstatných veličín potrebných pre výpočet SD. Citujem:
  „Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku
  a)
  2013 80 %,
  b)
  2014 76 %,
  c)
  2015 72 %,
  d)
  2016 a nasledujúcich rokoch 68 %.“
  Do 31.12.2003 platil zákon č. 100/1988 Zb. a ten výslovne v § 24 určoval, že obecne najvyššia výmera SD bola 7 112 Sk. Pre zvýhodnené pracovné kategórie to bolo 9 219 Sk.

 • Vážení kolegovia,
  vie mi niekto poradiť, ktorou právnou normou bolo zrušené obmedzenie výšky starobného dôchodku pre starobných dôchodcov?
  Ďakujem za radu

 • Juraj pre D.Milana Kolena
  Ja ale chcem poziadat o SD az po dovrseni 62 r.a cca 201 dni nakolko som narodeny v auguste 1957,hlavne ma zaujima ci poziadanim o SD nepridem o VD.Pracoval som ako hasic od 1980 do 31.12.2011.Kategorie funkcii hasicom neboli priznane.p.Kolen dakujem a važim si Vas.

 • Pre Juraja ,
  odpovedali ste si správne.

 • Pre Juraja 11. mája 2018. Vaše informácie sú neúplné, nedá sa z nich objektívne posúdiť či môžete, alebo nemôžete požiadať o SD. Doplňte aspoň tieto údaje. Rok narodenia. Presne koľko rokov, odkedy dokedy máte odslúžených v I., II. kategórii funkcií, to je do 31.12.1999. Od kedy do kedy ste študoval, pripravoval sa na budúce povolanie. Od kedy do kedy ste pracoval v civile atď.

 • Vazeny kolegovia,som hasic vo vysluhe ukoncil som pracovny pomer 31.12.2011 ,možem požiadat o starobny dôchodok bez toho aby mi bol odobrany vysluhovy dôchodok,myslim ze na mna uz by sa nemalo vztahovat prechodne obdobie roky 2008-2010,dakujem pekne za odpovede a rady.

 • Vďaka Dodo, nepotešil si, ale aj tak ďakujem.

 • Pekný deň prajem,
  pre Z. Kolompára
  Je to tak, pani z personálneho oddelenia má pravdu, presne tak je to v zákone o štátnej službe.
  Musíte predložiť potvrdenie o výške odchodného z armády, pokiaľ je nižší, tak Vám príslušný úrad štátnej správy vyplatí rozdiel. Ja som to mal podobné, mal som šťastie, že som odišiel z armády v roku 1991 a vtedajšie odchodné z armády bolo nižšie.
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Zdravím Vás kolegovia.
  Možno mi niekto z Vás dokáže poradiť. V roku 1998 som odišiel z armády na výsluhový príspevok( nie dôchodok). Dostal som odchodné v zmysle predpisu a zamestnal som sa v inej štátnej službe, kde som pracoval ďalších dvadsať rokov.
  Mám nárok na odchodné aj z tejto funkcie? Jedná sa o prvý odchod do dôchodku. Personálnička mi tvrdí, že mám nárok iba na rozdiel medzi prvým odchodným z armády a odchodným zo súčasného zamestnania.
  Ďakujem za odpoveď.

 • Vážení priatelia,

  práve dnes (t.j. 12.04.2018) som sa vrátil z Krajského súdu v Bratislave, kde som právne zastupoval Vášho kolegu v spore o starobný dôchodok.
  Súdny spor bol o to zložitejší, že vojenský vyslúžilec sa najprv domáhal svojho dôchodkového nároku (starobného dôchodku) pred Krajským súdom v Banskej Bystrici voči Sociálnej poisťovni. To preto, lebo v tom čase mal trvalý pobyt v tomto kraji. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol tak, že nie Sociálna poisťovňa, ale Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia musí poskytnúť vojenskému vyslúžilcovi starobný dôchodok. Pretože tak už predtým rozhodol v kompetenčnom spore čís. k.: 3 Komp/1/2016 zo dňa 11.10.2017 Najvyšší súd SR.
  Podľa ustanovenia § 412 ods. 3 Súdneho správneho poriadku záporný kompetenčný konflikt je spor, v ktorom viaceré orgány verejnej správy súčasne popierajú svoju pôsobnosť tak, že žiadny z nich nechce vykonať v tej istej veci administratívne konanie, alebo spor medzi orgánom verejnej správy, ktorý nechce vykonať vo veci administratívne konanie, a iným subjektom, ktorý svoju príslušnosť upraviť rovnakú vec vlastným postupom popiera.
  V dôsledku nekonečných právnych ťahaníc sa vojenský vyslúžilec ocitol v ostrom strete dvoch dôchodkových inštitúcií, z ktorých ani jedna nehodlá ustúpiť. Veľmi často sa mi totiž dostávajú (vracajú) do rúk dokumenty, podľa ktorých má povinná strana (dôchodková inštitúcia) niečo vykonať alebo splniť a pod. Zaviazaná strana to vehementne odmieta a používa rôzne právne predpisy, ktoré jej to vraj nedovoľujú, zakazujú, alebo neumožňujú. Resp. sa vyhovárajú na všetko možné „ako sa to nedá“. Z oprávneného účastníka sa razom stal bezprízorný subjekt, ktorý sa ocitol medzi dvomi dôchodkovými inštitúciami a vôbec si nevie rady. Poznamenávam, že Váš kolega v civile odpracoval 14 rokov a nikto mu to dnes nechce dôchodkovo posudzovať, čo pokladám za absurdnosť celého dôchodkového systému SR. Dôchodkové inštitúcie ukazujú prstom na seba, ktorá z nich má poskytnúť starobný dôchodok a ktorá je zodpovedná na tento stav. Je smutné, aby sa vojenský vyslúžilec dnes súdil s bývalým vojenským zamestnávateľom, ktorý mu nechce ani pomôcť v jeho stresujúcej situácii a naopak, obracia sa mu chrbtom. Upozorňujem, že tieto prípady sa začínajú naozaj množiť, nielen medzi vojakmi, ale aj policajtmi, príslušníkmi SIS a ďalšími.
  Môj názor na vec je taký, že ak pripustíme akúkoľvek polemiku o tom, ktorá dôchodková inštitúcia je zodpovedná za uvedený stav, za vzájomné posúvanie si svojho poistenca medzi sebou a nikto z tých dvoch referentov nenesie zodpovednosť – dochádza k postupnému rozkladu základov právneho štátu (pozri čl. I Ústavy SR o právnom štáte). Ak ani jedna z dôchodkových inštitúcií nehodlá rešpektovať rozhodnutie orgánu štátnej moci, je to potom naozaj zlé a treba s tým akútne niečo robiť. Takto to naozaj nemôže fungovať.
  Bol sme vojaci z povolania (aj ja) a rozkaz nadriadeného veliteľa sa musel vždy a za každých okolností splniť, aj keď sme mali na to svoj názor. Ešte si na to pamätáme. Ak sme tak nerobili a nepodriadili sa, museli sme znášať zodpovednosť, a potrestali nás. Ak by nedeliteľná veliteľská právomoc nefungovala, nastal by v armáde iba chaos a zmätok.
  To naozaj nezostáva účastníkom súdneho konania nič iné, ako znovu na Najvyšší súd SR posielať ďalšie tzv. „kompetenčné“ žaloby a opäť čakať roky na rozhodnutie? Znovu zahlcovať NS SR súdnymi žalobami? Veď ide o poistencov dôchodkových inštitúcií -- dôchodcov, starších ľudí, chorých ľudí a tí už nemajú toľko síl, aby sa dostatočne bránili. A možno sa ani nedožijú spravodlivého rezultátu.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A
  bývalý vojak z povolania

 • Dobrý deň,

  dávam do pozornosti hromadnú pripomienku Ing. Petra Hargaša k novele zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa v hromadnej pripomienke navrhuje odstránenie diskriminačného zaobchádzania s hasičmi, ktorí odišli zo zboru v rokoch 2008-2010 a sú im odnímané výsluhové dôchodky. Prosím podporte túto hromadnú pripomienku do 11.04.2018. Stačí sa zaregistrovať na portali http://www.slov-lex.sk, vyhľadať hromadnú pripomienku alebo otvoriť hromadnú pripomienku a dole kliknúť na podporu tejto pripomienky https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2510559

 • p

 • Pre Ján Hušťava:

  Smerovanie odvodov v dobe Vašej služby nemajú na SD (PrSD) vplyv. V zásade nevidím žiaden dôvod aby Vám nebolo zhodnotené obdobie služby pre nárok a výšku Vášho predčasného SD. Z Vami uvádzaných údajov sa nedá konkrétne posúdiť postup Sociálnej poisťovne.
  Navrhujem Vám spojiť sa cez mail: lubomir.duben@zoznam.sk , len tak Vám môžem konkrétne pomôcť prípadne podať nezáväznú krátku informáciu s návrhom postupu.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Dobrý deň. Už som na tejto stránke raz písal o mojom probléme, ale zatiaľ som nedostal žiadnu odpoveď. Ak vás týmto otravujem, alebo zaťažujem, tak mi to prepáčte. Písal som o poskytnutie rady a to z nasledujúceho dôvodu. Dňa 1. oktobra 1973 som nastúpil na ZVS ako pohraničník kde dom si odslúžil 2 roky do roku 1975. V roku 1977 1.4 som nastúpil do radov ZNB a 31.1.1990 som zo zboru odišiel. Spolu som odslúžil 14 rokov a 10 mesiacov. V roku 2014 som požiadal soc. poisťovňu o predčasný dôchodok, ktorá mi do dôchodku započítala z odslúžených 14 rokov a 10 mesiacov len 8 rokov. Z hore uvedeného hľadiska, vás chcem požiadať o radu, či zo strany soc. poisťovne tento postup bol správny, keď finančné prostriedky za odslúžené roky boli odvádzané do iného systému. Za radu vám vopred ďakujem s pozdravom Ján Húšťava.

 • Kolegovia ďakujem vám za vaše vyjadrenia. Nie nemám právnické vzdelanie. Veľmi mi však pomáha JUDr. Ďurina, Milan Kolen a ďalší. Samozrejme ako aj tento web. Myslel som si, že na vytýčenie pojednávania je stanovená určitá doba. Toto je prvýkrát čo tak dlho čakám na pojednávanie ako to môžte zistiť už v mojom predchádzajúcom komentári.

 • Vážený pán Tibor Fülöp,

  konanie na NS SR vyznačuje zdĺhavosťou. V mojich konaniach, čo zastupujem klientov -- vyslúžilcov pred NS SR je to aj viac ako 1 rok. Ešte sa ani raz nestalo, aby to bolo pod hranicou jedného roka. Držím Vám palce, vyzbrojte sa trpezlivosťou. Dajte potom vedieť, ako Ste dopadli.
  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA

 • právne zastupovanie pred NS SR.Chcem poukázať na § 449 ods. 2 písm. b/zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, podľa ktorého povinné zastúpenie sťažovateľa advokátom pred NS v konaní o kasačnej sťažnosti neplatí, ak ide o konanie v správnej žalobe v sociálnych veciach, alebo v správnych žalobách vo veci azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. Teda konania v sporoch so Sociálnou poisťovňou, napr. aj Vojenským Úradom sociálneho zabezpečenia. Môžete sa obhajovať aj sám a nemusíte mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Na druhej strane odborne zdatný právnik, ale len ten ktorý má skúsenosti v tejto problematie je určite prínosom.
  Ak sa mýlim nech ma niekto opraví, ale včera som sa zúčastnil seminára na tému Správny sudny poriadok a lektorka-sudkyňa NS SR to takto prezentovala overil som si to aj v zákone.

 • Pre Tibor Fulop:

  Z Vášho vyjadrenia som pochopil, že máte teda právnické vzdelanie a nepotrebujete tak zastupovanie pred NS SR advokátom.

 • Ďakujem za info.
  SD som žiadal 07. 03. 2013, SD priznaný 28. 01. 2014.
  Odvolanie sa proti rozhodnutiam 19. 02. 2014 KS
  11. 06. 2014 NS
  10. 09. 2014 KS
  21. 03. 2017 NS
  Na súdoch ma nik nezastupuje a obhajujem sa sám.

 • Pre Tibor Fulop:

  Pán kolega, pre NS SR je povinné zastupovanie advokátom, takže keď už Vás zastupuje tak by bolo najvhodnejšie sa na neho obrátiť. Za súdne prieťahy a nekonanie vo veci existuje viacero rozhodnutí ÚS SR a ESĽP, kde bolo priznané aj odškodnenie.
  Samozrejme najprv by malo byť oslovenie NS SR.

 • Napíš do hlavičky svoje meno, číslo konania, a do textu napíš, že si vtedy a vtedy dal podanie o ……………a do dnešnéhodňa nebolo vytýčené pojednávanie, preto žiadaš, aby sa v čo najkratšom čase vytýčilo. Najlepšie zaslať na adresu súdu alebo len podať osobne v podateľni.
  Netreba mať pred tým žiadny strach. Bežne sa to robí a sudca obyčajne začne so spisom aj robiť. Ak napíšeš sťažnosť predsedovi, tak sa v tom vie potom aj extrémne rýchlo robiť.
  Advokátka Vlasta Čečotová hovorí, že súdy by mali prvé pojednávanie vytýčiť do troch mesiacov. “Najneskôr do pol roka, ale to je už skutočne horná hranica.” Rovnako dlho sa čaká aj na rozhodnutie súdu, potom sa treba opäť sťažovať.
  Držím palce kolega.

 • Pekný deň prajem. Zajtra t.j. 21. marca bude rok čo som podal odvolanie voči rozsudku KS na NS. Doposiaľ nebolo vytýčené pojednávanie a nebol som nijak informovaný. Vie niekto povedať či sa už nejedná o “prieťah”? Je stanovená doba na vytýčenie pojednávania? Ak áno poprosil by som o radu ako postupovať v tomto prípade. Za takú či onakú radu ďakujem. “Nebojujem” len za seba ale všetkých, hlavne absolventov VSOŠ.

 • Pre Ján Pavlus:

  Pán kolega, je potrebné Vám poďakovať za zrozumiteľný a prehľadný príspevok, ktorý dáva základný prehľad o nárokoch.
  Problematika sociálneho zabezpečenia je však najmä individuálna záležitosť samozrejme treba vychádzať zo spoločných základov. Pre názornosť si Vás dovolím doplniť, že pre zníženie dôchodkového veku sa dá využiť aj ďalšie ustanovenie zákona o sociálnom zabezpečení. Takisto z judikatúry je ustálený právny názor,že trvanie služby nemusí byť k 31.12.1999 ale stačí aj v priebehu roku 1999.
  Existujú aj ďalšie “lahôdky” ako kompetenčné spory, rozlíšenie druhu výsluhovej dávky pre následné priznávanie invalidných, vdovských a sirotských dôchodkov, hodnotenie tzv. zbytkovej doby služby, hodnotenie služby výsluhových dôchodcov III.pracovnej kategórie pre starobné dôchodky, zvýhodnené zápočty a ďalšie.
  Čo sa týka advokátov na Slovensku sú ich tisíce a napokon pred NS SR Vás aj tak musí zastupovať advokát (pokiaľ náhodou nemáte právnické vzdelanie).
  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Napísal Jano KAAL: Pre Stano. Vážený kolega. Ja som dovŕšil 55 rokov vo februári 2018. Chcel som podať žiadosť o SD, ale nemôžem, nakoľko som v súdnom spore so Soc. poisť. od roku 2014, o invalidný dôchodok. V súčasnosti je spis vyše roka na NS SR Bratislava, dva krát rozhodoval krajský súd. O tomto som písal v októbri 2017, ale to len na okraj, aby si vedel, že sa v problematike trochu vyznám. Radím Ti nasledovne
  Pokiaľ máš fyzický vek 55 rokov, odpracoval si v I.kat. najmenej 15 rokov, celkovo máš odpracovaných aspoň 25 rokov spolu v službe a civile, pričom si bol zo služ.pomeru prepustený z dôvodu nadbytočnosti /Reo Redi/ máš nárok na SD v 55 rokoch. O tomto veľa popísali páni Dr. Kolen a Ing. Dubeň, ktorých považujem za kompetentných. Moja skúsenosť so Soc. poisť. je tá, že sú to ignoranti zákona, ktorí ho pravdepodobne ani dobre nepoznajú, nakoľko Tvoj návrh, alebo žiadosť, znegujú, odborne a kompetentne nevysvetlia prečo tak postupovali, neostáva nič, iba sa odvolávať, potom súd…, proste hrajú na nervy, aby si rezignoval, o tomto dobre v minulosti napísal p. Kolen. Zisti si presne ako to máš s odpracovanými rokmi, ostatné všetko nájdeš na týchto stránkach, hlavne sa pri nezdaroch nevzdávaj. Času dosť, veď máme len 55 rokov a každé odsúvanie výplaty SD zo strany SP považuj za sporenie na ktoré momentálne manželka nemá dosah. Teš sa z toho, ako sa poteší, keď Ti doplatia SD za niekoľko rokov, to bude dovolenka.
  Nech sa darí.

 • Pre komentár Stano a ďalší kolegovia ktorých poisťovne neodôvodnene odbíjajú.

  Kolega, posielam Ti moje výpisy a postrehy, snáď Ti pomôžu, ja mám taktiež obdobný problém a už sa súdim tri a pol roka. Do civilu ma prepustili /§192/1b, zák. 73/98/ v roku 2003 a toho roku mám 55 rokov. Hlavne sa nedaj, pokiaľ nebudeš sám presvedčený. Súdom a advokátom bezhlavo never, mňa sklamali obaja.

  Zníženie dôchodkového veku v súvislosti s pracovnými kategóriami je možné využitím dvoch ustanovení Zákona

  č. 100/1988 Zb.

  1.§ 174

  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,

  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný

  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  a) 56 rokov

  ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.

  b)57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,

  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo

  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo

  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.

  (2)

  Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.

  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999;

  za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6

  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. 2.

  § 21

  (1) Občan má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov

  a dosiahol vek aspoň

  a) 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2

  písm. a) alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach,

  b) 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2

  písm. b), ak bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodov uvedených v § 12

  ods. 3 písm. d) a e),

  c) 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2

  písm. b) až h),

  d) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2

  písm. i) až l), alebo

  e) 60 rokov.

  Z uvedených ustanovení je zrejmé, že pri splnení podmienok podľa § 174 musí byť

  splnená aj podmienka, že služobný pomer k 31.12.1999 trval,

  podľa § 21( príslušníkov PZ sa dotýka „iba“ písm. b) a c), kde pri písm.

  c) je podm. najm. 20 rokov výkonu služby v uvedenej pracovnej kategórii a pri písm.

  b) najmenej 15 rokov ale súčasne musí byť splnená aj podmienka, že bol zo zamestnania uvoľnený z dôvodov uvedených v § 12 ods. 3 písm. d) a e).

  d) v ktorom bol občan uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení uvedených vo vykonávacom predpise, ak občan požiadal, aby sa prihliadlo na toto rozhodné obdobie, alebo

  e) v ktorom bol občan prevedený alebo uvoľnený zo zamestnania uvedeného v § 14 ods. 2 písm. a) a b) preto,, že natrvalo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť ďalej vykonávať doterajšiu prácu

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti Soc. poisťovňa zosúladila svoju aplikačnú prax so zovšeobecneným právnym názorom NS SR a podmienkami priznania starobného dôchodku v súvislosti s pracovnými kategóriami sú :

  1.Fyzický vek(55 -- 59 rokov),

  2.Počet „odpracovaných“ rokov v I. a II. kategórii funkcií (min. 15 – 20 rokov) a

  3.Doba dôchodkového poistenia najmenej 25 rokov(súčet dôb služobného pomeru a zo všeobecného systému).

  Pred rozhodnutím požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku je potrebné posúdiť či boli splnené všetky podmienky na jeho nárok. T.j. fyzický vek (minimálne 55-59rokov), počet odslúžených (odpracovaných) rokov vo zvýhodnenej kategórii(min. 15-20 rokov) a splnenie podmienky25 rokov doby poistenia. Ak sú tieto všetky podmienky splnené je možné požiadať na niektorom pracovisku Sociálnej poisťovne o spísanie žiadosti (nasledujúci deň po spísaní žiadosti začína plynúť lehota na vydanie rozhodnutia a tá je 60 dní)) o priznanie starobného dôchodku (kde je potrebné uviesť aj dátum od kedy žiadate priznanie) a súčasne predložiť potrebné potvrdenia. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v zákone nie je určená minimálna suma starobného dôchodku tak ako napr. pri predčasnom dôchodku. V prípade priznania dávky, ak boli podmienky nároku splnené napr. už pred 5 rokmi tak bude dávka vyplatená maximálne 3 roky spätne od dátumu priznania. Rozhodnutie, od ktorého dátumu žiadať priznanie starobného dôchodku a či využiť možnosť spätného vyplatenia dávky (3 roky) je dôležité, ale toto musí urobiť každý sám po zvážení všetkých skutočností. Niekedy môže byť výhodou požiadať čo najneskôr nakoľko sa tým zvýši suma vypočítaného dôchodku ale napr. „návratnosť“ je asi 6-7 rokov v závislosti od výšky dôchodku. V prípade spätného vyplatenia sa v sume odzrkadlí napr. aj valorizácia za príslušné roky, ktorá bola v tomto roku 11,20 €. Musíme si tiež uvedomiť, že splnenie podmienok na starobný dôchodok (v prípade splnenie ostatných podmienok) nastalo dosiahnutím veku t.j. napr. 10.8. 2006 a aj z tohto aspektu je potrebné posudzovať vplyv „dovtedy“ a potom „odpracovaných“ rokov mimo služobného pomeru na výpočet a sumu starobného dôchodku a v tých súvislostiach zvážiť termín (dátum) od kedy sa rozhodneme žiadať o priznanie dôchodku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné takmer s určitosťou predpokladať, že výsluhoví dôchodcovia, ktorí sú už poberateľmi aj starobného dôchodku a v prípade, že spĺňajú podmienku odslúžených rokov v I. a II. kategórií funkcií, by v prípade požiadania a nový zvýhodnený výpočet sumy starobného dôchodku boli úspešní. Sociálna poisťovňa k posudzovaniu nárokov na súbeh týchto dôchodkov vydala pre svojich zamestnancov metodické usmernenie a určení zamestnanci boli k tejto problematike aj preškolení.

  Výpis z Pravdy

  Skupine starodôchodcov, ktorých penzia bola určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 31. decembra 2003, budú dôchodky prepočítané individuálne. Starodôchodcovia, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004, si prilepšia priemerne o 47 eur, každý dôchodok bude Sociálna poisťovňa prepočítavať zvlášť. Výsledná suma sa vyráta z dôchodkovej kar­ty.

  §143h – 328/2002

  16) Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a podľa § 101 zákona a ktorý má súčasne nárok na výsluhový dôchodok, sa zhodnotí doba služobného pomeru len pre nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok.

 • Pre Ing.Miroslav Krompaščik:

  Pán kolega Sociálna poisťovňa presadzuje názor, že §274 ods.2 zákona v spojení s §255 ods.5 zákona o sociálnom poistení sa nevzťahuje na určenie sumy predčasného starobného dôchodku a preto vychádza len z doby poistenia vo všeobecnom systéme (platí len pre starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok a invalidný dôchodok).
  Odporúčam podať opäť žiadosť o predčasný starobný dôchodok a obrátiť sa na advokátsku kanceláriu aby Vás zastupovala. Existuje viacero prípadov, keď až príslušný súd donútil Sociálnu poisťovňu počítať pre výšku PrSD aj obdobie poistenia z osobitného systému samozrejme po následnom krátení.

  Autor komentára pracuje ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • pre Mariána

  ako som uz nizsie popisal, Soc. Poisťovňa mi zaslala osobný list dôchodkového poistenia, kde súčet počtu dní obdobia dôchodk. poistenia do vzniku nároku na dôchodok je 24 rokov s 128 dní.

 • Pre Mira. Prosím pekne rozpíš týchto konkretných 12 rokov služby v I.a II.kat.funkcii /kde si robil/ , koľko rokov v I.a II.kat. funkcii Ti započítali do VD a následne všetke roky započítané vo VD.

 • Dobrý deň,

  otázka na p. Stana, či má odpracovaných min. 25 rokov -- 25 rokov dôchodkového poistenia -- čo je tiež podmienka pre priznanie SD…§ 274 ods.1 z. č.461/2003 Z.z. v znení z. č. 140/2015Z.z. Marián

 • Dobrý deň,
  Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Som výsluhový dôchodca od roku 2003. Vlani som si požiadal o predčasný starobný dôchodok, ktorý mi bol zamietnutý, nakoľko mi nevyšiel 1,2 násobok životného minima, pričom mi nechcú započítať 12 rokov služby v 1. kategórií. Okrem toho mám odpracovaných viac ako 17 rokov v civile.
  Viete mi prosím poradiť?
  S pozdravom mjr. Ing. Miroslav Krompaščik v. z.

  Odoslané z mobilu Huawei

 • Pre Stano:
  V každom prípade máte zachovaný nárok na znížený vek odchodu do starobného dôchodku, aj keď nie v 55 rokoch.Najvýhodnejší variant pre Vás je 56 rokov.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík.

 • Pre Stana. Chlapec, máš smolu. Nepochodíš. Odpoveď si dostal správnu. Do dňa 31.12.1999 máš odslúžených ako ozbrojenec necelých 20 rokov v I. a II. kategórií funkcii, čo tebe treba mať odslúžených viac ako 20 rokov. Podať odvolanie môžeš ale nečakaj, že pochodíš. Na starobný dôchodok máš ešte zopár dní čas a žiadosť si pošli ešte ráz tak ako si poslal iba zo zmenou §-fu na § 174, písmeno si nájdi v asociácii policajtov vo výslužbe / starobné dôchodky, potom súbeh dôchodkov/, myslím to bude od dovŕšenia 56 rokov pís. d/. Nájdeš to aj v diskusií. ďalšiu možnosť máš, že zájdeš na soci alku sa poradiť. Povedal som Ti pravdu, takto to bude keď si dňa 31.12.1999 bol ešte v služobnom vzťahu ako som pochopil Já. Bodka, punktum.

 • Pre Stano:
  Problematika správneho právo a konkrétne práva sociálneho zabezpečenia je v niektorých prípadoch zložitá a je lepšie sa obrátiť na advokátsku kanceláriu.
  Otázku prečo vydal VÚSZ dve rôzne potvrdenia by vedel zodpovedať len VÚSZ sám. Podľa mńa správne je ostatné potvrdenie, vzhľadom k tomu, že I. a II.kategória funkcií skončila k 31.12.1999.
  Vo Vašom prípade možný úspech vedie len cez odvolanie voči rozhodnutiu SP a hlavným dôvodom bude odslúženie min 20 rokov ostatnej služby v spojení so zachovaním získaných nárokov.
  Autor komentára je odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Dobrý deň,
  Som výsluhový dôchodca od 1.1.2003. Zo služobného pomeru som bol prepustený 31.12.2002 podľa § 32, ods 1, písm c, zákona 370/1997 Z.z. o vojenskej službe. Dôvod prepustenia: zníženie početných stavov ozbrojených síl a v dôsledku organizačných zmien nie je pre neho iné vhodné zaradenie. Ku dňu prepustenia zo služ. pomeru sa mi započítalo (základná služba od 1.8.1980-10.7.1982 – 1 rok, 11 mes. 10 dni; profesionálna služba 11.7.1982-31.12.2002 – 20 rokov, 5 mes. 20 dní . Ku dňu prepustenia zo služ. pomeru sa mi započítala ako doba zamestnania spolu 22 rokov, 5 mesiacov, z toho v I. pracovnej kategórii 22 rokov, 5 mesiacov, o čom svedčí potvrdenie o zamestnaní (vydané podľa § 38 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe) vydané VÚFZ zo dňa 18.12.2002, teda 22 ukončených rokov. Podľa ust. § 123 ods. 2 a § 38 zákona č. 328/2002 Z.z. mi bol priznaný výsluhový dôchodok (podľa účinnosti cit. zákona sa mi započítala skutočná doba služ. pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia 30 rokov služby – dopočet doby do 26 rokov služby – 3 roky, 9 mes. a 15 dní. = započítané 26 ukončených rokov služby.
  V decembri 2017 som dovŕšil vek 55 rokov a požiadal som opätovne VÚSZ o zaslanie potvrdenia pre Sociálnu poisťovňu na podanie si žiadosti o starobný dôchodok. VÚSZ mi zaslal v decembri 2017 potvrdenie odlišné oproti roku 2002, kedy som bol prepustený zo služ. pomeru a to v nesprávnom uvedení kategorizácie (teraz VÚSZ uvádza roky od 1.1.2000-31.12.2002 – v III. prac. kat). na základe čoho mi Soc. poisťovňa zamietla nárok na starobný dôchodok s odôvodnením: Na základe uvedeného ani s prihliadnutím na § 274 zákona č.461/2003 Z.z. (podľa ktorého sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. prac. kategórie priznávajú do 31.12.2023) nespĺňate podmienky pre určenie dôchodkového veku 55 rokov podľa § 21 ods. 1 , písm. c, zákona 100/1988 Zb., pretože ste nezískal obdobie výkonu služby v rozsahu aspoň 20 rokov, iba 19 rokov a 157 dní vyplývajúce z potvrdenia VÚSZ z novembra 2017. Soc. Poidťovňa mi zaslal osobný list dôchodkového poistenia, kde súčet počtu dní obdobia dôchodk. Pois. Do vzniku nároku na dôchodok je 24 rokov s 128 dní.
  Poprosím o vysvetlenie a radu, prečo mi VÚSZ vydal takéto nové zmenené potvrdenie a či je v súlade so zákonom, § 274 ods. 1 zákona 461/2003 Z.z. (ktorý znie – Nároky vyplývajúce so zaradením do I. a II. prac. kateg. sa zachovávajú) pretože mi plynie lehota 30 dní na prípadné odvolanie.
  Stano

 • mufty 123 napísal: 4. februára 2018 o 14:31 -- súhlasím, ale musím odmysliac §§-fy súhlasiť tiež obsahovo s komentárom Ľuboša Hudáčeka zo včera 4. februára 2018 o 12:03, ktorý obsahovo zapadá do mozaiky-súhrnu komentárov v tejto rubrike od komentára Ján Koniar napísal: 25. septembra 2017 o 16:04 -- problematika HaZZ (2008-2010) bola do včerajška široko diskutovaná.Až po tlačovej besede (TA3) a medializovaní prípadu bolo tlačovou hovorkyňou MV SR pani Dobiášovou (správy TV Markíza) vyvrátené, že hasič(i) uvádzaných 28 tisíc eúr najskôr nebude musieť vrátiť.Predseda OZ HaZZ informoval (v TV), že podpisujú petičnú akciu, ktorú doposiaľ podpísalo približne 300 ľudí.K naštudovaniu si problematiky (všeobecne) iba toľko.Je známe, že dvaja právnici majú tiež aj päť právnych názorov.Diskusia na týchto web stránkach by mala byť aj o približovaní sa názorov, keďže mnohí sme tiež neprávnici, ale to neznamená, že nemôžeme mať názor, mnohokrát podopretý zdravou-logickou úvahou.Žiadna pravda u jednotlivca predsa nie je absolútna.
  Pristavím sa ešte pri poslednom odstavci Ľuboša Hudáčka… ” a zneistil vo veciach prípadných pozostalostných dôchodkov nakoľko sa jedná o hasičov v pokročilom fyzickom veku a tomuto my hovoríme právny štát”… § 46 a následné paragrafy zákona 328/2002 Z.z hovoria o pozostalostných dôchodkoch a to vdovských a vdoveckých výsluhových dôchodkoch.(už som to písal-nikto to nevyvrátil /mimochodom bol ste tiež pišúci na web stránke a pravdepodobne ste to čítal./).Ako poberatelia výsluhových dôchodkov predsa máme (predpokladám, že aj HaZZ) Rozhodnutia o priznaných a výplacaných dôchodkov z OSZ MiV, prípadne ďalší vyslúžilci z VÚSZ MiO. Princíp právnej istoty hľadiac do budúcnosti nehovorí nič o tom, že tieto “Rozhodnutia” vydané a zasielané dlhodobo jednotlivým poberateľom výsluhových dôchodkov majú byť považované za nejaké “zdrapy papiera?”… snáď, sú to hodnoverné úradné listiny odosielané jednotlivými ministerstvami silových rezortov. Obdobne Rozhodnutia o priznaných a vyplácaných dôchodkoch zo Sociálnej poisťovne. Ak teda by sme mali byť právnym štátom.

 • že koordinovaný postup zo sociálnou poisťovňou, noooo to som sa už takto dobre nezasmial, je vidieť koordinovaný postup sociálne poisťovne vo veci priznávania starobných dôchodkov policajtom a vojakom, takú koordináciu som už dávno nevidel 🙂 🙂 v rovnakej veci jednému áno druhému nie, ak tu chcete prispievať aspoň si pán hudáček naštudujte danú problematiku

 • som zvedavý, či sa niekto ozve od hasičov po tom, čo im sociálna poisťovňa vyplatí starobné dôchodky v plnej výške za tri roky dozadu, úrad sociálneho zabezpečenia MV SR im zasa za tri roky dozadu vyplatí príplatok za štátnu službu k dôchodku a nebudú musieť vrátiť ani cent 🙂 .) tak to som strašne zvedavý, či sa z tzv. odborníkov na sociálne zabezpečenie diskutujúcich niekedy o ničom ozve, že ak im vyplatili, prečo teraz nemusia vrátiť 🙂 🙂 🙂 🙂

 • Pre Vladimír Hús:
  To čo urobil úrad sociálneho zabezpečenia MV SR k bývalým hasičom vo všeobecnosti, bez skúmania individuálnych prípadov je trestuhodné pričom vzťahuje výklad NS SR (par.143t z.328/2002) v konkrétnej veci hasiča na všetkých hasičov, ktorých služobný pomer skončil v rokoch 2008-2010. Par. 143t z. 328/2008 (predtým par.143k do 1.1.2009) a totožné par.293be (predtým 293u ods.9 a 10 do 1.1.2009) zákona 461/2003 úrad sociálneho zabezpečenia MV SR aplikuje vo všeobecnosti, bez individualizácie konkrétnych prípadov. To znamená do 1.1.2009 platilo, že ak hasič po skončení služobného pomeru do 15 dní požiadal Sociálnu poisťovňu o starobný alebo predčasný starobný dôchodok výsluhové zabezpečenie mu zaniká. Logicky, ak nepožiadal a odvádzal odvody do Soc. poisťovne z civilného zamestnania alebo i dobrovoľne, ide na súbeh dôchodkov po splnení zákonných podmienok (nanovo získaná doba 15 rokov poistenia v Sociálnej poisťovni bez obmedzenia výsluhy).
  Od 1.1.2009 platí “Dňom podania žiadosti (rozumej o starobný alebo predčasný starobný dôchodok) podľa ods. 1 a 2 ” , pričom rozhodujúce je slovné spojenie podľa ods.1 alebo 2, ktoré stanovuje obdobie podanie takejto žiadosti v období od 2008-2010, pričom tu niekde vzniká problém a tomuto slovnému spojeniu sa asi treba poriadne povenovať.
  Dňom podania žiadosti podľa výkladu Sociálnej poisťovne je deň v ktorom žiadateľ najskôr dovŕšil dôchodkový vek (napr. 62 rokov) a splnil minimálnu dobu poistenia v systéme a to 15 rokov. Takže ak sociálna poisťovňa na základe žiadostí priznala starobný dôchodok v rokoch 2008-2010, mohol by úrad soc. zabezpečenia MV SR uplatňovať to čo uplatňuje (a to je obdobie odvolávaného rozhodnutia NS SR t.j služobný pomer skončil v roku 2010 a zároveň starobný dôchodok bol priznaný v roku 2010), ale ak by tomu tak nebolo, tak podľa môjho názoru ide o nesprávny výklad ustanovení zákona a popretie nárokov z súbehu dôchodkov z rôznych systémov sociálneho zabezpečenia, tak ako garantuje par.66 zákona č. 328/2002 a medzinárodný dohovor č.128 čl.33.
  Celé tieto par.143t (predtým 143k) a par.293be (predtým 293u ods. 9 a 10) ako prechodné ustanovenia zákona 328/2002 a zákona 461/2003 boli podľa môjho názoru nastavené k prechodu hasičov z všeobecného systému soc.zabezpečenia do osobitného systému soc. zabezpečenia k 1.1.2008, kedy bolo pamätané na hasičov, ktorým by pri tomto prechode nemuseli vzniknúť nároky z osobitného zabezpečenia (výsluhy), alebo by bolo pre nich výhodnejšie poberať starobný dôchodok a nie výsluhový, ale pre potreby starobného zabezpečenia sa nemôže stratiť ani deň poistenia, takže v definovaných prípadoch priznávania starobných dôchodkov, by sociálna poisťovňa zohľadňovala celé obdobie poistenia vrátane služobného pomeru. Samozrejme doba poistenia môže byť zohľadnená iba raz, takže pri takomto zohľadnení by výsluhové zabezpečenie zaniklo. Tu je podstatné preštudovať i dôvodovú správu k zákonom.
  K tejto veci sa bude musieť vyjadriť i Sociálna poisťovňa , ktorej rozhodnutia o priznaní starobných dôchodkov v takzv. súbehu s výsluhovými dôchodkami po splnení zákonných podmienok boli úradom soc. zabezpečenia MV SR napadnuté, alebo individuálne súdne žaloby.
  V tejto veci treba konštatovať trestuhodnosť postupu úradu soc. zabezpečenia MV SR , kedy ten k 1.1.2018 bez koordinácie s Sociálnou poisťovňou výsluhové dôchodky zastavil, postavil tak bývalých hasičov do situácie, kedy nemajú Ústavou garantované zabezpečenie v starobe (sociálna núdza) a zneistil vo veciach prípadných pozostalostných dôchodkov nakoľko sa jedná o hasičov v pokročilom fyzickom veku a tomuto mi hovoríme právny štát.

 • Pre Vladimír Hús:
  Doplňujúci údaj.
  Pred koncom roka 2017 (pod stromček) obdržalo cca 70 bývalých hasičov oznámenie od OSZ MV SR, kde sa dozvedeli, že im je vyplácaný výsluhový dôchodok neoprávnene a tým vznikol preplatok. Týka sa to len hasičov ,ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2008-2010. Pre nich platí, ak požiadajú o starobný dôchodok s prídavkom nepatrí im výsluhový dôchodok. Teoreticky by mohlo ísť o rovnakú sumu, ale je od nich navyše požadované vrátenie preplatku za uplynulé roky. Ako to však bývalý bežný hasič mal vedieť, keď v tom nemal jasno ani Najvyšší súd SR nehovoriac o odborných pracovníkov OSZ MV SR.
  Autor komentára je konzultantom pre AK J.Jánošík Bratislava.

 • P.Dubeň,vďaka, ja som tiež myslel, že to bude asi tak, lebo mnohí poberajú buď výsluhový, alebo starobný dôchodok, v každom prípade, však vyzývam menovaného Hasiča, aby sa vyjadril k záležitosti na týchto stránkach, vzhľadom na to, že ak mal priznaný VD a poberal aj dôchodok od SP že uvedené dôchodky sa rovnajú, po prípade dôchodok od SP by mohol byť zvýšený o dôchodok za predošlé štúdium, zamestnanie a pod., ale v príspevku je uvedená doba 16 rokov, odvodov do SP, a za to má priznaných 175,-e, čo sa mi zdá málo. Ja som poberateľ VD, teda nepoznám aké je poučenie, pri prejdení do SP od MV.

 • Pre Vladimír Hús:
  Z toho mála informácii čo som našiel som si urobil tento názor:
  Menovaný bývalý hasič poberal výsluhový dôchodok od MV SR a starobný dôchodok od Sociálnej poisťovni len za zamestnanie mimo systém. Teraz na MV SR zistili, že VD poberá neoprávnene a požadujú vrátiť cca 28.000 €. Sociálna poisťovňa však potom musí prepočítať poberaný starobný dôchodok (započítať aj roky hasiča) a za celé obdobie poistenia (v systéme a aj mimo systém) priznať starobný dôchodok.
  MV SR však by mala dokázať,že preplatok zavinil bývalý hasič alebo vedel (mohol) vedieť, že ho poberá neoprávnene. Nie vždy je ale takéto dokazovanie jednoduché o čom je k dispozícii celá rada prípadov. Tu by mal nastúpiť právny zástupca a obhájiť práva klienta bývalého hasiča.

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Kolegovia výsluhoví dôchodcovia, s hrôzou som si prečítal príspevok v aktualitách na azete o výsluhovom dôchodcovi Hasičovi, ktorému bol údajne odňatý výsluhový dôchodok do konca má vrátiť min. vnútra 28.000,-e ako neoprávnene prevzatý výsluhový dôchodok, nakoľko uvedená záležitosť je pomerne nepochopiteľná, požiadal by som kolegu vo výslužbe hasiča, aby sa vyjadril na stránkach bezpzložiek, alebo policajtvv.wbl, ako je to možné, taktiež by som žiadal, aby sa vyjadril aj zástupca min. vnútra, ako je to možné. Poľa mňa ako je to tam opísané, je možná varianta, že menovaný neoprávnene poberal aj výsluhový dôchodok aj dôchodok zo soc. poisťovne, lenže v tom prípade by mu nezostalo okolo 175,-e ale jeden z dôchodkov by mal ostať celý Taktiež by sa k veci mal vyjadriť aj zástupca min. vnútra. Ak menovanému bol neoprávnene odňatý dôchodok, resp. musí vrátiť sumu 28,000,-e, tak je tu ďaľši dôkaz, ktorým vláda manipuluje podľa svojich záujmov. Ak však hasič klamepotom sa ospravedlňujem dotknutým osobám.

 • Prosím o radu, mám odslúžených v HaZZ 28 r., nedávno mi bola diagnostikovaná choroba, s ktorou je dosť obtiažne pokračovať v činnej službe.
  V minulosti, bola možnosť odísť zo služby do VD zo zdravotných dôvodov s doplatkom k VD do výšky priemernej mzdy poberanej v čase odchodu.
  Je tá možnosť aj momentálne ? s akými podmienkami ?
  Ďakujem.

 • Mám na vás takúto prosbu o radu. Odslúžil som v PZ 12 rokov a 10 mesiacov plus 2 roky ZVS. Toto som odslúžil do 31.1.1990. v roku 2014 som požiadal o predčasný dôchodok, kde mi SP započítala do dôchodku, 8 rokov v PZ.Preto vás chcem poprosiť, že či výpočet môjho dôchodku bol správny a prečo mi nezapočítali všetky roky aj z vojen zak. službou. Ďakujem.

 • Pre Ing. Dubeň
  Neviem neskúmal som, či dakto dostal SD a či nie, Ale keď to tvrdíte, tak to asi bude, len si neviem vysvetliť prečo tak SP postupuje. Asi v tom bude dajaký háčik. A nie je to podľa toho kedy ten dotyčný a podľa akých zákonov odchádzal na VD. Ja som odchádzal v r.1999 podľa starého zákona, teda základ pre výpočet sa rátal z dajakej sumy 100%, potom napr 50%, 10% a potom nič. a z toho max 75%. Potom sa to zmenilo -- zo 100 základu až 65%. Pri tomto výpočte by bol môj VD oveľa vyšší.

 • Pre Jaro Svoboda:

  Pán kolega to,že existujú 2 okruhy výsluhových dôchodcov s ktorými Sociálna poisťovňa a aj súdy SR zaobchádzajú rôzne je fakt. Jedným odmieta započítať roky služby nad 28 (30) rokov služby do všeobecného systému poistenia ako dobu nezhodnotenú pre VD a u druhej skupiny to toleruje. Vy patríte do druhej šťastnejšej skupiny.
  Pre lepšiu názornosť Vám odcitujem z rozsudku NS SR (týka sa výsluhového dôchodcu z 37 rokmi služby):

  … Obdobie služobného pomeru v trvaní 37 rokov bolo zhodnotené v osobitnom systéme pre výšku výsluhového dôchodku. Pokiaľ však v tom čase právna úprava sociálneho zabezpečenia nespájala s obdobím služobného pomeru presahujúceho 30 rokov ďalšie zvýšenie výsluhového dôchodku, nakoľko tento mohol byť vo výške najviac 60% zo základu vypočítaného podľa ust.§60 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, táto skutočnosť nezakladá nárok hodnotiť dobu výkonu služby presahujúcu 30 rokov vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia….
  Stretol som sa s mnohými prípadmi, kde pri krátení teoretického starobného dôchodku Sociálna poisťovňa použila celú dobu služby (nie len 28 alebo 30 rokov služby) ,títo sú v porovnaní s druhou skupinou diskriminovaní. Bude zaujímavé ak stovky možno tisíce takýchto dôchodcov osloví Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o prepočet výšky starobného dôchodku.

 • Ja už neviem rátať -- aj namiesto 105 má byť 115%

 • V predchádzajúcom omyl -- bolo to 40% -- t.j. 8 rokov x 5 %

 • Ing. Dubeň napísal:
  Samozrejme existujú rozsudky Krajských súdov vrátane NS SR kde je vyjadrený opačný názor t.j. roky služby nad maximálnu hranicu 28 (30) rokov nemôžu byť zhodnocované vo všeobecnom systéme Sociálnou poisťovňou, čo je podľa môjho laického názoru správne a spravodlivé nakoľko boli zhodnotené pre nárok a výšku výsluhovej dávky a jedná sa len o techniku výpočtu dávky.

  Kde ste, prosím, zobrali to, že roky nad 28 boli zhodnotené pre nárok a výšku VD?
  Ja som mal za 20 rokov 40% , za 21-25 r. 20%, a nad 26r- 55% . tj. spolu 105%, ale maximum bolo 75%, takže 3O%, tj. 8 rokov nebolo zhodnotených ani nemali vplyv na výšku VD. Vy ale píšete opak, prečo? Kde sa v mojom VD podľa Vás objavili?
  Našťastie SP to vyhodnotila správne a bez prieťahov mi v roku 2014 priznala SD za tých 8 rokov nezhodnotených vo VD.

 • Rôzne právny názor súdov SR:

  Z najnovšieho rozsudku Krajského súdu Košice č. 1 Sa/29/2017 z 23.11.2017 vyplýva, že v prípade dosiahnutia max. výmery 30 (28) rokov služby sa považuje zbytková doba (vrátane ďalších celých rokov služby) za dobu poistenia nezhodnotenú pre výšku výsluhovej dávky a preto ju musí zhodnotiť Sociálna poisťovňa. Takýto názor nie je v poslednej dobe ojedinelý vrátane NS SR. Takisto Sociálna poisťovňa v poslednom období v niektorých prípadoch zaujala obdobné stanovisko a priznala SD aj za dobu nad 30 rokov služby a to bez súdneho sporu.
  Samozrejme existujú rozsudky Krajských súdov vrátane NS SR kde je vyjadrený opačný názor t.j. roky služby nad maximálnu hranicu 28 (30) rokov nemôžu byť zhodnocované vo všeobecnom systéme Sociálnou poisťovňou, čo je podľa môjho laického názoru správne a spravodlivé nakoľko boli zhodnotené pre nárok a výšku výsluhovej dávky a jedná sa len o techniku výpočtu dávky.
  K rôznym názorom súdov SR by mal zaujať zjednocujúce stanovisko NS SR a zverejniť ho v Zbierke stanovísk a rozhodnutí NS SR a súdov SR. Pokiaľ sa tak nestane je potrebné skúšať a očakávať,že sa v individuálnych prípadoch podarí uspieť buď priamo v SP alebo na príslušnom súde.

 • Doplnenie č.2 Informácie JUDr.Ďurinu z 18.12.2017:

  Na koho sa vzťahuje zápočet doby štúdia v 9. ročníku ZDŠ súvidiaceho so zmenou školského zákona.
  (Česká správa sociálního pojištění)
  (Možnosť započítania deviatej triedy ZDŠ ako štúdium na strednej škole)

  Tato možnost se vztahuje na osoby, které ve školních letech 1959/1960 a 1960/1961 dobrovolně navštěvovaly 9. třídu základního školního vzdělávání. Absolvování 9. třídy v těchto školních letech (tj. v souvislosti s přechodem na devítiletou školní docházku, která se podle zákona č. 186/1960 Sb. začala vztahovat na všechny žáky až ve školním roce 1961/1962) se zprvu pro důchodové účely nehodnotilo jako studium na střední škole, ale jako docházka do školy základní, a proto se k němu při stanovování výše důchodu nepřihlíželo. Později však došlo k přehodnocení tohoto přístupu, a to v reakci na stanovisko MPSV učiněné v součinnosti s MŠMT. Z tohoto stanoviska jednoznačně vyplývá, že takovou docházku je třeba v souladu se zásadami analogie považovat za studium na střední škole, neboť k přijetí těchto dětí do 9. třídy nedocházelo automaticky, ale na základě úspěšně zvládnutého přijímacího řízení – předpokládalo se, že posléze navážou studiem na středních všeobecně vzdělávacích školách, které v tomto překlenovacím období zatím nebyly zřízeny.
  Oprávněným žádostem o úpravu důchodu z tohoto důvodu se proto v rámci rozhodovací praxe ČSSZ vyhovuje, a to tím způsobem, že se výše dávky upraví zpětně ke dni přiznání důchodu a žadateli se doplatí rozdíl mezi výší dávky, která měla být vyplácena, a výší skutečně vyplácenou. O příslušné úpravě výše důchodu vydá ČSSZ správní rozhodnutí. ČSSZ upozorňuje, že dojde-li při vyřizování žádosti k určitému prodlení, není třeba mít obavy, že v jeho důsledku bude žadatel jakkoliv finančně zkrácen. Rozdíl se doplatí souhrnně za období počínající datem přiznání důchodu, nejdříve lednem 2006. Jako důkaz postačí k žádosti předložit vysvědčení z takové 9. třídy. Uvedená změna interpretace se zásadně nevztahuje na absolventy 9. tříd tzv. speciálních škol, tedy škol pro mládež vyžadující zvláštní péči.

 • Kompetenčný spor medzi VÚSZ a Sociálnou poisťovňou:

  V mnohých prípadoch pri riešení žiadosti našich kolegov o starobný dôchodok sme sa stretávali s “pinpongom” medzi útvarmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov (vrátane VÚSZ) na jednej strane a Sociálnou poisťovňou na druhej strane.V praxi to vyzeralo tak, že výsluhový dôchodca (v staršom veku) si podal žiadosť o SD na Sociálnu poisťovňu, tá jeho žiadosť postúpila na VÚSZ, VÚSZ vrátil žiadosť o dôchodok na Sociálnu poisťovňu a tá opäť na VÚSZ. Oba orgány verejnej správy tvrdili,že nie sú oprávnené konať vo veci s tým, že nech to vybaví druhá strana a takto pokračovalo vzájomné zasielanie si a zamietanie z dôvodu nepríslušnosti.
  A roky plynuli. Do toho prišlo niekoľko rozhodnutí Krajských súdov ako i Najvyššieho súdu, ale príslušné orgány odmietali rozhodnúť a výsledok bol pre žiadateľa o SD nulový.
  Až príchodom nového Správneho súdneho poriadku dostal náš žiadateľ o starobný dôchodok možnosť prostredníctvom svojho advokáta vyriešiť takýto záporný kompetenčný spor a to kompetenčnou žalobou na Najvyšší súd SR. A NS SR rozhodol,ktorý orgán sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť vo veci SD, v našom prípade VÚSZ.
  Dávam do pozornosti jednu z prvých lastovičiek v takýchto prípadoch a to rozsudok NS SR č.3 Komp/1/2016 z 11.10.2017. Nášho kolegu zastupovala Advokátska kancelária JUDr.Július Jánošík z Bratislavy.

  Odporúčam v obdobných prípadoch sa s dôverou obrátiť na renomovanú advokátsku kanceláriu a jej prostredníctvom preťať bludný kruh beznádeje, rezignácie a pocitu bezmocnosti v mlynských kameňoch byrokracie, čo si naozaj v našom veku nezaslúžime.

  Autor komentára spolupracuje ako konzultant s AK JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Ešte pre Dominiku:
  Zabudol som na otázku ohľadne PN. Tam sa zrejme bude jednať o dlhodobu PN, pretože PN-ka z dôvodu nejakej chrípky, ľahšieho úrazu, alebo aj dajakého “zápalu švindľov”:-) sa mi nezdá, že by bola odpočítavana z doby služby. No a myslím si, že prípravná štátna služba sa začne znovu počítať po následnom nástupe do školy, a že sa bude samozrejme automaticky pripočítavať k už odslúženej dobe, pred prerušením štúdia nie z vlastnej viny.

 • Pre Dominiku:
  Prípravna št. služba je služba počas štúdia na škole. Po ukončení školy Vám bude priznaná stála št. služba a doba v prípravnej službe za do nej započíta. Aspoň tak to fungovalo asi pred 10- rokami. A asi sa za tú dobu na tom nič extra nezmenilo. S tým predĺžením, nemám skúsenosť. Ale logicky mi vychádza, že zrejme je to tak, jak píšete, pretože nie každé štúdium má stejne dlhu dobu vzdelavania (BC.3 roky, Mgr. 5 rokov, Ing.5 rokov, MUDr.6 rokov…), kvôli možnosti prestupu na iny študijný odbor, z odboru stavajúceho.

 • Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako to je keď som v prípravnej štátnej službe u pz a ešte získavam policajné vzdelanie s jej predĺžením? Viem ze ju je možné predĺžiť najviac o 1 rok ak bez svojho zavinenia neziskam zakladne policajne vzdelanie. Taktiez viem, ze ked som napr. PN tak sa to nepocita do pripravnej stat.sluzby, po prerušení studia zi zdravotnych dôvodov mi potom odkedy znovu plynie pripravna statna sluzba?
  Ďakujem za odpoveď

 • pre ing. Murína z 2.1.2018
  Vami poskytnuté údaje sú nedostatočné, aby Vám niekto kvalifikovane poradil.
  Práve dnes je na internetovej stránke Pravdy článok “Chystáte sa do penzie? Čo Vás čaká”. Doporučoval by som vyžiadať si výpis informácie o svojom individuálnom účete poistenca, buď písomne, alebo e-mailom na podatelna@soc.poist.sk. Toto preto, aby ste neboli prekvapení v tom, že niečo iné si myslíte a niečo iné budete mať na tomto učte evidované. Aby ste sa mohli pripraviť na to, ktoré doklady a potvrdenie je potrebné doložiť prípadne aj dohľadať. Potom si preštudovať príspevky na tomto fóre a popísať, v akom období ste získali a koľko rokov v ktorých kategóriach funkcii. Ako bol skončený služobný pomer, či z dôvodu reorganizácie, na vlastnú žiadosť, zo zdravorných dôvodov a podobne. Potom by Vám možno už niekto poradil, nasmeroval, prípadne sa podelil so svojou skúsenosťou.
  Ale keď píšete, že SP Vám žiadosť už zamietla, tak musela o tom vydať rozhodnutie, prílohou rozhodnutia je aj uvedený výpis. Teda máte možnosť si toto overiť, či to zodpovedá realite. Na tomto fóre sú aj kontakty na právnikov podľa krajov

 • Je rozdiel či Vás SP odmietla pre kategorizáciu alebo kategórie.
  Skôr to bolo pre to druhé.Žiadosť o SD Ste podávali predčasne.Všetko , hlavne vek na priznanie SD závisí od toho koľko rokov máte odslúžených k 31.12.1999.Ak som sa nepomýlil , máte 20 rokov v I a II . SD by Vám mali priznať v 57 rokoch.

 • Dobrý deň. Prajem všetko dobre v Novom roku. Mám takú prosbu. Potreboval by som sa poradiť s odborníkom na súbeh dôchodkov. Som vysluhový dôchodca od roku 2002/reorganizácia/. Mám 55 rokov , viac ako 15 rokov v I. a II. kategorii /skutočne odslúžených/ zápočet do výslužby bol 24. rokov. do oboch systémov poistenia som prispieval viac ako 30 rokov. soc. poisťovňa mi žiadosť zamietla, hlavne kvôli kategorizácií. Mohol by som dostať kontakt na odborníka v danej oblasti? Veľmi pekne ďakujem. s pozdravom. mjr. v. v. Ing. Alexander Murín

 • pokiaľ ide o valorizáciu, tak hasičovi sa v tomto prípade valorizuje aj starobný dôchodok aj príplatok k dôchodku, treva si pozrieť lepšie zákon č. 315/2001 tzn., že má dve valorizácie, a to valorzáciu SD a valorizáciu príplatku, pričom príplatok sa mu bude valorizovať rovnako ako starobný dôchodok, tzn, že ak sa SD valorizuje sumou 8,40 € tak aj príplatok sa valorizuje 8,40 € tzn, že valorka v celku bude 16,80 € :good:

 • Dobry den,

  Dakujem za odborne a vecne vysvetlenie k nizsie uvedenej problematike.

  Prajem Vam vsetko dobre a najlepsie v Novom roku 2018.

 • Vážení priatelia,

  Pekný deň prajem aj pánovi Jánovi (28.12.2017),

  Váš názor pramení z nedostatočnej znalosti danej problematiky. K môjmu predchádzajúcemu príspevku doplňujem toto:

  Podľa § 165 zákona č. 315/2001 Z. z. príplatok za štátnu službu k dôchodku:

  ods. 1 -- bývalý príslušník stálej štátnej služby má nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku (ďalej len „príplatok“), ak
  a) skončil stálu štátnu službu,
  b) mu bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
  c) má podľa § 132 ods. 2 započítaných najmenej šesť rokov.

  Podľa § 132 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. za započítané roky sa považuje čas

  a) odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),

  b) výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva vnútra SR na úseku požiarnej ochrany, inšpekcie požiarnej ochrany národných výborov alebo verejného požiarneho útvaru národného výboru,

  c) výkonu zamestnania ako príslušník Zboru požiarnej ochrany alebo

  d) výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v Mestskom požiarnom zbore mesta Košice a v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

  Podľa § 106 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. do času odbornej praxe príslušníka sa započítava čas

  a) vykonávania štátnej služby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona s výnimkou času počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa a starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa do siedmich rokov veku dieťaťa.

  Z vyššie uvedeného tak bez akýchkoľvek pochybnosti vyplýva, že do započítaných rokov sa posudzuje nielen obdobie od nadobudnutia účinnosti zák. č. 315/2001 Z. z., čo je od 01.04.2002, ale aj ďalšie obdobia pracov- ného pomeru uvedené podľa § 132 ods. 2 písm. b) až d).

  Práve aj uvedené obdobie podľa § 132 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. je identické s obdobím podľa § 58 ods. 1 písm. h) až k) zákona č. 328/2002 Z. z., ktoré sa započítava aj na vznik nároku na výsluhový dôchodok.

  Podľa prechodného ustanovenia § 209b ods. 7 zákona č. 315/2001 Z. z. bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skočil v období od 01.01.2008 do 31.12.2010 a ktorý podľa osobitného predpisu požiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, patrí odo dňa priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa predpisov účinných do 31.12.2007. Ak hasič skončil služobný pomer v uvedenom období a požiada o priznanie starobného dôchodku s výnimkou vojenskej služby, sa mu na vznik nároku na príplatok započítava identická doba ako na výsluhový dôchodok s jednou výnimkou, a to výkon zamestnania v závodnom požiarnom útvare (pozri § 58 ods. 1 písm. r) zák. č. 328/2002 Z. z.).

  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • pokiaľ ide o názor jána zo dňa 28.12 takýto názor je v rozpore s tým, čo sa píše v zákone č. 315/2001, ktorý si ho vyložil ako vždy poniektorý po svojom :negative:

 • Dobry den,

  Chcel by som vyjadrit svoj nazor na prispevok JUDr. Mariána ĎURINA, viz nizsie.

  Moj nazor: podla zakona c. 315/2001 § 165 ods. 3 suma priplatku za statnu sluzbu k starobnemu dochodku je za kazdy rok praxe zapocitanej podla § 106 a 107.
  Paragraf 106- do casu odbornej praxe prislusnika sa zapocitava cas:
  a. vykonavanie statnej sluzby odo dna nadobudnutia ucinnosti tohto zakona…..
  § 211 ucinnost. Tento zakon nadobuda ucinnost 01.04. 2002

  CIZE PRIPLATOK ZA 38 rokov BUDE OVELA NIZSI.

  ..´Popri poberaní starobného dôchodku, má však nárok aj na príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa ustanovenia § 209b zák. č. 315/2001 Z. z., o ktorý však musí požiadať príslušný odbor MV SR.
  Podľa nášho názoru, by mu starobný dôchodok spolu s príplatkom k dôchodku za 38 rokov služby hasiča bez základnej vojenskej služby, čo je približne 47,5% (pozri § 165 ods. 3 zák. č. 315/2001 Z. z. účinný do 31.12.2007) zo sumy starobného dôchodku 625 €, čo predstavuje sumu 296,88 € mesačne (625 + 296,88 = spolu 921,88 €) vyšiel vo vyššej sume ako má v súčasnosti výsluhový dôchodok, ale v konečnom dôsledku je to na ňom, ako sa rozhodne…

 • Vážení priatelia,

  nedávno v istej súkromnej TV bolo zverejnené, ako hasiči prichádzajú o výsluhový dôchodok. To samozrejme vyvolalo poriadny rozruch medzi hasičmi. Hneď na úvod pripomínam, že ide o segment výsluhových dôchodcov z radov hasičov, ktorý odchádzali do výsluhového dôchodku v rokoch 2008 až 2010.

  Výsluhový dôchodok je v zmysle § 30 písm. d) zák. č. 328/2002 Z. z. dávkou výsluhového zabezpečenia. Podľa § 143t ods. 2 zák. č. 328/2002 Z. z. v znení zák. č. 449/2008 Z. z., účinnom od 01.01.2009, hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 01.01.2009 do 31.12.2010, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa tu rozumie zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa § 143t ods. 3 zák. č. 328/2002 Z. z. dňom podania žiadosti podľa ods. 1 a ods. 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.
  Hasič (žalobca) dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. dňom
  XX.XX.XXXX. Výsluhový dôchodok mu bol priznaný od XX.XX.XXXX. Dňom podania žiadosti o starobný dôchodok mu v zmysle § 143t ods. 3 zák. č. 328/2002 Z. z. nárok na výsluhový dôchodok ako dávku výsluhového zabezpečenia zanikol. Hasič sa však nezdal a podal žalobu. Krajský súd rozhodol v jeho prospech, že v ďalšom konaní musí Sociálna poisťovňa znovu rozhodnúť o jeho žiadosti o nové určenie výšky starobného dôchodku, pričom musí zohľadniť aj následnú žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a toto nové rozhodnutie riadne odôvodniť, pričom je viazaná právnym názorom odvolacieho (krajského) súdu.

  Vzhľadom k tomu, že išlo o hasiča, ktorý končil v období rokov 2008 až 2010 a zároveň požiadal Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok, zanikol mu nárok na výsluhový dôchodok podľa § 143t zák. č. 328/2002 Z. z. a § 293be zák. č. 461/2003 Z. z.
  Popri poberaní starobného dôchodku, má však nárok aj na príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa ustanovenia § 209b zák. č. 315/2001 Z. z., o ktorý však musí požiadať príslušný odbor MV SR.
  Podľa nášho názoru, by mu starobný dôchodok spolu s príplatkom k dôchodku za 38 rokov služby hasiča bez základnej vojenskej služby, čo je približne 47,5% (pozri § 165 ods. 3 zák. č. 315/2001 Z. z. účinný do 31.12.2007) zo sumy starobného dôchodku 625 €, čo predstavuje sumu 296,88 € mesačne (625 + 296,88 = spolu 921,88 €) vyšiel vo vyššej sume ako má v súčasnosti výsluhový dôchodok, ale v konečnom dôsledku je to na ňom, ako sa rozhodne.

  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Doplnenie informácie JUDr.Mariána Ďurinu z 18.12.2017:

  V zmysle zásady zachovania získaných nárokov vyjadrenej v §255 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. sa za obdobie dôchodkového poistenia považujú aj náhradné doby získané podľa predpisov účinných pred 1.1.2004.
  Povinná školská dochádzka mohla byť v minulosti 8,9 a 10 ročná. V prípade dlhšej ako 8 ročnej mohla byť povinná školská dochádzka skončená absolvovaním nielen posledného ročníka základnej školy, ale aj prvého prípadne druhého ročníka strednej školy.
  Na účely nároku na dôchodok a stanovenie jeho výšky sa doba štúdia započíta podľa právnej úpravy upravujúcej hodnotenie doby štúdia ako doby zamestnania, ktorá bola platná v čase, v ktorom štúdium trvalo.

  -- v období od 28.12.1960 do 31.8.1978 bol účinný zákon č.186/1960 Zb. Povinná školská dochádzka počínajúc školským rokom 1961/1962 trvala 9 rokov. Základné školy mali 9 ročníkov.
  -- od 1.9.1978 do 31.8.1984 bol účinný zákon č.63/1978 Zb. a od 1.9.1978 bolo možné splniť povinnú školskú dochádzku aj skončením prvého ročníka strednej školy.
  -- v období od 1.9.1984 do 31.7.1991 právne predpisy sociálneho zabezpečenia umožňujú započítať dobu štúdia už od 1.ročníka strednej školy najskôr po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky. To znamená, že v týchto prípadoch sa započíta štúdium na strednej škole v plnom rozsahu, teda aj štúdium pred skončením povinnej školskej dochádzky.

  Vzhľadom na vyššie uvedené požaduje v niektorých prípadoch Sociálna poisťovňa preukázanie dátumu skončenia povinnej školskej dochádzky.

  K uvedenej problematike zaujala Sociálna poisťovňa metodické stanovisko v roku 2012.

 • Vážení priatelia,

  niektorí naši spolubojovníci -- žiaci zo VSOŠ, VG SNP, VŠKD a pod., ktorí nastupovali do týchto vojenských stredných škôl z ôsmeho ročníka ZDŠ sa môžu dožiť nemilého prekvapenia pri odchode do dôchodku. Sociálna poisťovňa ich ukráti o 1 rok vojenskej školy, pretože povinnú školskú dochádzku ukončili vlastne v 1. ročníku vojenskej školy a dôchodkové nároky im počíta až od 2. ročníka školy. Ide síce o úzku skupinu našich kolegov, ale domnievam sa, že to treba zverejniť.
  Nižšie uvedené podklady sú inštrumentom, o ktorý sa opiera Sociálna poisťovňa. Ja sa len čudujem, že bývalé FMNO ČSSR toto akceptovalo a nič proti tomu neurobilo. Alebo sa mýlim? Veď čítajte:

  186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1980 do 31.08.1984):

  § 2 Školská sústava. Školy a výchovné zariadenia tvoria jednotnú školskú sústavu, v ktorej jednotlivé stupne a druhy škôl na seba organicky nadväzujú a ktorá umožňuje získať i najvyššie vzdelanie. V tejto sústave
  a)- poskytuje sa deťom do šesť rokov predškolská výchova v jasliach a v materských školách, mládeži od šesť rokov do pätnásť rokov povinné základné vzdelanie v základných deväťročných školách, prípadne v iných školách, mládeži od pätnásť rokov stredné a vyššie vzdelanie v rôznych typoch škôl a mládeži s úplným stredným vzdelaním vysokoškolské vzdelanie na vysokých školách,

  Dobu štúdia na strednej odbornej škole, strednom odbornom učilišti je možné pre nárok na dôchodkovú dávku započítať až po ukončení povinnej školskej dochádzky. Podľa právnych predpisov, ktoré upravovali povinnú školskú dochádzku (zák. č. 186/1960 Zb.) bola povinná školská dochádzka deväťročná a žiak ju ukončil deviatym ročníkom ZDŠ.

  63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl (Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1978 do 31.08.1984):

  § 34 Povinná školská dochádzka:
  ods. 1 Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕši šiesty rok veku. Dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, môže byť prijaté do školy, ak je telesne aj duševne primerane vyspelé a ak o to požiada jeho zákonný zástupca alebo pestún. Ak sa zistí, že dieťa nie je po dovŕšení šiesteho roka veku telesne alebo duševne primerane vyspelé, odloží sa mu začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

  ods. 2 Povinná školská dochádzka pre žiakov základnej školy trvá desať rokov. Povinná školská dochádzka pre žiakov základnej deväťročnej školy trvá deväť rokov.

  ods. 6 Žiaci základnej deväťročnej školy, ktorí boli po získaní základného vzdelania v ôsmom ročníku tejto školy prijatí do prvého ročníka VSOŠ, VG SNP, VŠKD a pod., splnia povinnú školskú dochádzku skončením prvého ročníka strednej školy. Žiaci ôsmeho ročníka základnej deväťročnej školy, ktorí do prvého ročníka strednej školy nenastúpili, hoci boli doňho prijatí, skončia povinnú školskú dochádzku v základnej deväťročnej škole (ZDŠ).

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Ak môžem poradiť prečítajte si o penziách v kocke:

  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/448860-yssie-penzie-neskorsi-odchod-do-dochodku/… Súhrn-Úžitočné informácie pre starobných dôchodcov -- budúcich starobných dôchodcov od r. 2018…
  zdroj/autor-zverejnené: Soňa Pacherová, Pravda 23.11.2017 07:00, Sociálna poisťovňa.

 • Už vyše troch rokov pravidelne sledujem príspevky na tomto fóre a už som prispel aj niektorými príspevkami.
  Stačí sa pozrieť na príspevky kolegu Milana Kolena z 27.8., 31.8. a 2.9.2015, sú dole v tomto poradenstve a došlo na jeho slová. Teda že na 95 percent uspejeme na súde, ak budeme trvať na tom, že sociálna poisťovňa má vychádzať pri posudzovaní nároku na SD z právneho stavu v čase ukončenia služby, resp. kedy sa získal potrebný počet rokov v kategóriách. Dospeli sme k stavu, že sme uspeli na súde, ale SP je stále neoblomná a stále trvá na 31.12.1999. Oni nie sú hlúpi, zákon si vedia vyložiť a hrajú len o čas, lebo každým rokom zanikne nárok istej skupiny občanov, ktorí si nárok neuplatnia

 • Výzva k doposiaľ diskriminovaným bývalým policajtom, vojakom a ostatným z pohľadu priznávania starobných dôchodkov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
  1. podmienka stanovená v § 174 ods. 1 zák. č. 100/88 Zb. a to:
  Občan, ktorý dosiahol vek aspoň
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 13 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 18 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až l) alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.
  2.podmienka -- zamestnanie , alebo služba uvedená v bode 1 skončila pred dátumom 31.12.1999
  3.podmienka -- občan uvedený v bode 1 a 2 odpracoval požadovaný počet rokov vo všeobecnom poistnom systéme. Celkom má byť podľa § 174 zamestnaný 25 rokov. Sociálka však požaduje ešte 15 rokov.
  Som pravdepodobne prvý bývalý policajt, ktorý za splnenia vyššie uvedených troch podmienok dosiahol právoplatné rozhodnutie súdu, ktorý zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktorým mi zamietla žiadosť o starobný dôchodok v skoršom veku. Krajský súd Trnava v rozsudku sp.zn. 20S/69/2016-113zo dňa 26.6.2017 vyslovil na strane 10 v bode 21 právny názor na to, ako mala sociálna poisťovňa pri rozhodovaní o mojej žiadosti postupovať.
  Sociálna poisťovňa však právny názor súdu nerešpektovala, ignorovala ho a znova vydala rozhodnutie, ktorým mi žiadosť o dôchodok zamietla z tých istých dôvodov, ako v prvom prípade a to, že som nebol v službe k 31.12.1999. Tento môj prípad už spomenul vo svojom príspevku pán Drahomír Marko. Samozrejme, že to nevzdám a už riešim veci ďalej.
  Týmto svojím príspevkom chcem však upozorniť na inú závažnú skutočnosť a tou je , že v zmysle § 175 zák. č. 100/88 Zb. každým rokom zanikajú nároky určitej skupiny poistencov, ktoré ak si títo poistenci neuplatnia v lehote uvedenej v § 175 príslušnej novely platnej v dobe vzniku nároku, teda v dobe ukončenia pracovného pomeru v zamestnaniach spomínaným v úvode, tak tieto nároky si už nikdy nebudú môcť úspešne uplatniť. K 31.12.2017 je možné ešte uplatniť nároky , ktoré vznikli u tých poistencov , ktorí ukončili zamestnania uvedené v bode 1 pred 1.januárom 1994 –viď. Novela § 175 zavedená zák.č. 59/1993 Z.z. Na budúci rok, teda k dátumu k 1.1.2019 zanikne uplatnenie nárokov ďalšej skupine poistencov, teda tých, ktorý pracovali ku koncu roka 1994. Každým rokom bude zanikať nárok jednej skupiny poistencov. Ten, kto zmešká svoju lehotu, sa už nikdy úspešne svojho práva nedovolá.
  Preto Vás vyzývam, uplatnite si svoje práva a ak budete mať problém so žalobou proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne, rád Vám poskytnem podklady. Ak spojíme sily, raz dosiahneme odstránenie tejto diskriminácie.
  Mgr. Jozef Pavlík

 • Vážení priatelia,

  pri riešení právnych problémov súvisiacich s ozbrojovaním maloletých žiakov vo VŠJŽ, VG SNP, VSOŠ, VŠKD a pod., mi napadla myšlienka o niekoľkých zákonoch o zbraniach a strelive. Aj v nich sa totiž cituje o tom, že ich smeli nosiť vojaci v ČINNEJ SLUŽBE…atď.
  Potom si ale kladiem otázku, ako je možné, že ešte maloletí žiaci vojenských stredných škôl, podľa dnešného názoru MO SR vraj neboli vojakmi základnej služby, ale za to, podľa týchto platných zákonov ich mali k dispozícii, mali ich pridelené ako osobné zbrane! Okrem toho, treba sem zarátať aj tzv. chladné zbrane, t. j. rôzne útočné nože, bodáky, šable a pod. Kvôli tomu Vás ešte dnes na súdoch príslušníci justičnej stráže, alebo aj na vrátnici MO SR vojenskí policajti prehliadajú, či ich pri sebe nemáte…. Dôvody nepodceňujú.

  PREHĽAD ZÁKONOV O ZBRANIACH A STRELIVE:

  -- zák. NZ ČSR č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive v ustanovení vydaný dňa 16.06.1949, v ustanovení § 13 ods. 1 -- výnimky pre vojenské osoby, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a iné verejné strážne orgány uvádza, že ustanovenia tohto zákona o držaní a nosení zbraní (streliva) sa nevzťahujú na vojenské osoby v činnej službe a na príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v činnej službe, pokiaľ ide o zbrane (strelivo), ktoré náležia k výzbroji alebo výstroji vojska alebo Zboru národnej bezpečnosti. Povolenie na držanie alebo nosenie iných zbraní (streliva) vydávajú vojenským osobám z povolania v činnej službe vojenská správa, príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti v činnej službe potom orgány, ktoré určí Ministerstvo vnútra. Tento zákon platil až do 31.03.1983.

  -- Vyhláška MV ČSR 124/1961 Zb. zo dňa 07.11.1961 o strelných zbraniach a strelive, účinná od 01.01.1962.
  -- zák. FZ CSSR č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive zo dňa 14.12.1983 účinný od 01.04.1983 uvádza v § 25 ods. 1, že vojenskými zbraňami sú zbrane určené na vojenské alebo bezpečnostné účely. V ustanovení § 44 ods. 3 sa uvádza, že odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na držanie a nosenie streliva do vojenských zbraní príslušníkmi ozbrojených síl Československej socialistickej republiky, príslušníkmi ozbrojených zborov, zborov ozbrojenej ochrany a colnej správy (§ 25 ods. 2 až 4).

  -- zák. SNR č. 246/1993 Z. z. -- o zbraniach a strelive od 28.09.1993 podľa § 56 ods. 3 ak nie je ustanovené inak, na zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, ozbrojených síl a Slovenskej informačnej služby, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú; to isté platí pre vystavovanie zbraní a streliva a pre strelnice v ich pôsobnosti.

  -- zák. NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 23.04.12003

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Drahomir.Marko.2.11.2017:
  Podľa nového Súdneho správneho poriadku môže správny súd za nerešpektovanie právneho názoru §139 ods.2 udeliť pokutu (§80 ods.1 písm.c). Možno je skúmať aj príp. trestno-právnu zodpovednosť osoby,ktorá koná v mene štátneho orgánu a úmyselne porušuje záväzný právny názor súdu.

 • Je pravda, že podstata sporu sa stále točí okolo dátumu trvania služby k 31.12.1999, teda § 174 ods. 2, ale toto všetko odstránil ( alebo mal odstrániť) § 175g ods. 2, ktorý bol vložený do zákona č. 100/1988 Zb. novelou, a to zákonom č. 355/1999 Z,z, na 25. schôdzi Národnej rady SR 7.12.1999 na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Rusnáka, pričom sa to zdôvodňovalo tým, že schváleným pozmeňujúcim návrhom sa okrem iného zabezpečí zachovanie nároku na starobný dôchodok vzniknutého podľa § 174 zákona č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení

  V § 175g ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb je totiž uvedené :
  Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona

  Z ustanovenia § 175g ods. 2 teda jednoznačne vyplýva, že o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 sa rozhodne podľa predpisov účinných do účinnosti zákona č. 355/1999 Z.z. Týmito predpismi sú všetky skoršie novely § 174 ods. l a ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb., a to :
  zákon č. 235/1992 Zb. pre rok 1993
  zákon č. 59/1993 Z.z. pre rok 1994
  zákon č. 71/1994 Z.z. pre rok 1995
  zákon č. 365/1994 Z.z. pre rok 1996
  zákon č. 308/1995 Z.z. pre rok 1997
  zákon č. 376/1996 Z.z. pre rok 1998
  zákon č. 376/1997 Z.z. pre rok 1999
  zákon č. 355/1999 Z.z. pre rok 2000 a ďalej

  Všetko toto vychádza z:

  ÚSTAVNÝ PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY

  Z hľadiska rešpektovania základných princípov právneho štátu by bolo neakceptovateľné pripustiť, aby sa nároky sťažovateľa, ktoré vznikli za predchádzajúcej právnej úpravy, riadili novou právnou úpravou.
  ( Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. US 102/2012 z 2. mája 2012 )

  SP sa odvoláva na rozhodnutia NS SR kde sa uvádza, že služba má trvať k 31.12.1999, ale v žiadnom takomto rozsudku nebola ešte použitá argumentácia § 175g ods. 2, prípadne Ústavný princíp právnej istoty, lebo sa o tomto asi nevedelo. Nikto to v žalobách neuvádzal a tak NS mohol rozhodovať len o tom, čoho sa navrhovateľ domáha.
  Pretože teraz SP už vie o tom, že by to na NS SR s najväčšou pravdepodobnosťou prehrala, keď sa už argumentuje § 175g ods. 2 a princípom právnej istoty, tak sa voči zrušujúcemu rozhodnutiu KS neodvolá a točí sa to dokola.

 • Vážení priatelia,

  dnes sa často dočítate, že treba odbúrať byrokraciu, že jej neúrekom pribudlo a občan je úradmi šikanovaný.
  Aj umelé vytvorenie medzičlánku, t.j. “odvolanie pánovi GR Sociálnej poisťovne”, voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne jednoznačne patrí medzi ne.
  Mám tú česť zastupovať mnohých z Vás pred Krajskými súdmi po celej Slovenskej republike, pred Najvyšším súdom SR, a samozrejme pred Sociálnou poisťovňou. Ale ešte ani raz sa nestalo, že by Vášmu nároku na starobný dôchodok pán GR Sociálnej poisťovne vyhovel. Preto všetky sporné prípady aj tak končia pred tými súdmi. Sám sa pýtam, kto bol strojcom tohto byrokratického nezmyslu -- t.j. druhého stupňa povinného odvolania voči pánovi GR Sociálnej poisťovne…? Nebolo by vhodné toto povinné odvolávanie sa pánovi GR Sociálnej poisťovne okamžite zrušiť a opäť sa vrátiť k pôvodnému modelu vedenia sporu?
  Dnes majú politici plné ústa o odbúravaní byrokracie. Jedným z tých opatrení môže byť práve toto.
  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Práve že, § 174 ako taký, sám osebe nerobí problém pre nás všetkých (cca. 5 tisíc ľudí-VD), ktorí sme boli v služobnom pomere k 31. decembru 1999, prípadne sme pokračovali-pokračujú v službe naďalej cez tento dátum.Dobiehame naďalej vo svojich nárokoch.Nároky z pracovných kategórií a kategórií funkcií a aj z neho (§ 174) vyplývajúce pokračujú naďalej až niekde za kalendárny r. 2025 keď oň-SD požiada posledný, koho sa to týka…, aj keď pracovné kategórie a kategórie funkcií boli k 1. januáru 2000 zrušené.Tam, v týchto prípadoch reálne-prakticky Sociálna poisťovňa problémy nerobí.Sám som sa o tom presvedčil v r. 2016, (aj ďalší kolegovia) keď som o tento druh dôchodkovej dávky už v minulosti Sociálnu poisťovňu požiadal.Akurát že je tento starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne krátený (Dohovor č. 128).Celý problém sa točí okolo ods. 2 § 174 a to dátumu 31. december 1999 -- preto aj toľké súdne spory.(Skupina cca. 5 000 VD aspoň čo viem -- problém nemá, resp. by mať nemala.).

 • ďakujem za odpoveď Dr. Ďurinovi aj Mirovi Pálfyimu. Mňa osobne sa tento problém ešte netýka. Môj prípad je na KS BA už rok a pol a stále čakám. Týka sa to môho bývalého kolegu z polície. Spor na KS Trnava vyhral a je znechutený postupom SP, ale slovenská realitá je už taká. Ja osobne viem, že pracovníci SP na pobočkách možno nie, ale na ústredí, na odbore metodického riadenia a opravných prostriekdov ( áno, majú na to špeciálny odbor) konajú takto s tichým súhlasom svojich nadriadených. Pracovné kategorie a § 174 sa týkajú nielen bývalých policajtov a vojakov ale aj civilov ako baníci, hutníci, chemici, obsluhy jadrových elektrární, rádiolaborantov a pod. Čítal som informáciu, že v roku 1990 bolo v rámci bývalej ČSSR zaradených v pracovných kategóriach 8 až 10 percent pracujúcich.
  Je len na škodu, že keď sa niekto ide informovať na pobočku SP, či má nárok na skorší odchod do dôchodku a dostane negatívnu odpoveď, uspokojí sa s tým, alebo keď niekto iný povie, keď tebe priznajú, tak podám žiadosť aj ja. Veď keby nás bolo viac, tak by sa dali použiť aj iné nátlakové akcie ako petícia, medializácia sporu a podobne.

 • Vážení priatelia,

  u niektorých našich kolegov badám, že naberajú skúsenosti zo súdnych sporov so Sociálnou poisťovňou.
  Stáva sa, že vyhrajú so so Sociálnou poisťovňou, pretože Krajský súd jej zrušil a vrátil späť rozhodnutie a vyslovil svoj právny názor. Je takmer pravidlom, že Sociálna poisťovňa nepodá opravný prostriedok na NS SR, ale takticky počká a nechá správoplatniť rozsudok Krajského súdu. A čo tým sledovala…? Nuž práve to, na čo právom poukazujete. Pod účelovou zámienkou “realizácie” rozsudku Krajského súdu by mala byť jednoznačne viazaná právnym názorom Krajského súdu, ale to dnes vôbec neplatí. Sociálna poisťovňa spravidla vydá ďalšie rozhodnutie vo Váš neprospech a názor Krajského súdu zostal v ofsajde.
  Pýtate sa na koho sa teda obrátiť?
  Pozorne si prečítajte poučenie uvedené v závere rozhodnutia Sociálnej poisťovne. V určenej lehote musíte bezpodmienečne podať opravný prostriedok, pretože inak nadobudne jej negatívne rozhodnutie právoplatnosť a Ste “nahratí”. Inak stratíte akékoľvek šance na úspech.
  Osobne si myslím, že vsunutie odvolania aj pánovi GR Sociálnej poisťovne (ako druhý stupeň) je iba obyčajnou kalkuláciou a nie racionalizáciu sporového procesu. Zdá sa mi ako nadbytočné. Zjavne ide len o predlžovanie drahocenného času, namiereného proti záujmom dôchodcov a počas ktorého Sociálna poisťovňa neplatí ani úroky z omeškania. Cieľom tohto opatrenia je úsilie o Vaše znechutenie, rezignáciu a kapituláciu o dosiahnutie objektívnejšieho výpočtu starobného dôchodku. Nedajte sa a vzdorujte. Držím Vám palce.

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Drahomíra Marka.V prvom rade by som požiadal k môjmu individuálnemu prípadu o kladné-pozitívne (pre mňa) písomné stanovisko-vyjadrenie medzistupeň a to Generálneho riaditeľa SP, ktorý je (aspoň mal by byť) z pozície svojho pracovného-funkčného zaradenia nadriadený ostatným pracovníkom Sociálnej poisťovne.A zjednanie nápravy.Pri prípadnej negatívnej písomnej odpovedi terajšieho GR SP -- pána Vážneho, by som sa s týmto písomným stanoviskom obrátil o radu ako postupovať ďalej u advokátskych kancelárii zastupujúcich výsluhových dôchodcov.Napr. u advokátov aj podľa miesta trvalého bydliska, podľa krajov Slovenska u pánov a pani: JUDr. Júliusa Jánošíka – Bratislava až po Trnavu, Nitru, Trenčín, Komárno; JUDr. Melánie Kvietkovej – Košický a Prešovský kraj; JUDr. Ondreja Zachara – Žilinský a Bystrický kraj; prípadne u pána JUDr. Mariána Ďurinu.Je to iba môj osobný názor.

 • Chcel by som sa na tomto fóre spýtať na to, ako postupovať v prípade, ak vyhráte spor so sociálnou poisťovňou ohľadom starobného dôchodku. Teda KS zruší negatívne rozhodnutie Sociálnej poisťovne a vysloví svoj právny názor. Sociálna poisťovňa nepodala opravný prostriedok na NS SR. Sociálna poisťovňa síce verejne uvádza, že pri realizácii rozsudkov súdov je viazaná právnym názorom súdu uvedeným v rozsudku, ale v praxi to vôbec neplatí. Sociálna poisťovňa vydala znova negatívne rozhodnutie a názor súdu nerešpektovala. Na koho sa teda obrátiť? Na ministerstvo spravodlivosti, na Generálnu prokuratúru ? Veď nie je možné znova čakať na rozhodnutie súdu, teraz dokonca ešte cez medzistupeň a to Generálneho riaditeľa SP a čakať ďaší rok a možno aj dva.

 • Prikladám najnovšie rozhodnutie NS SR, kde bývalému príslušníkovi poberateľovi výsluhového dôchodku nezhodnotili službu z dôvodu,že službu už má zhodnotenú vo výsluhovej dávke. Pritom Sociálna poisťovňa nevypočítala teoretickú výšku starobného dôchodku s následným krátením. Tento postup však už od roku 2013 je v rozpore s ustáleným názorom súdov SR a aj samotnej Sociálnej poisťovni. Ako laik sa divím ,že to tak mohlo dopadnúť za prítomnosti právne vzdelaných aktérov súdneho konania vrátane advokáta.

  http://www.supcourt.gov.sk/data/att/68933_subor.pdf

 • § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

 • Na SD by som sa netešil. Podľa toho čo uvádzate , budete ho mať pri dosiahnutí 59 rokov. To preto že k 31.12.99 ste odslúžil 16 rokov a 8 mesiacov. Mohla by pomôcť ZVS , závisí koľko času ste strávili u armády.
  Ja osobne by som sa uspokojil s poberaním VD ,žiadny ID by som nežiadal. V civile môže poberateľ ID pracovať , ak vládze . Po dosiahnutí dôchodkového veku nárok na ID zaniká lebo sa preklápa do SD. Podľa mňa o SD budete môcť požiadať v 59.

 • Vážení kolegovia.
  Chcel by som vedieť, či má niekto skúsenosti, alebo by vedel poradiť s problémom, aký mám ja. /Podľa mojich informácií, je takýchto prípadov na Slovensku cca 6./ Na žiadnych diskusiách a ani medzi bývalými kolegami a právnikmi som sa nič nedozvedel,preto som začal konať na vlastnú päsť.
  --
  K veci. Do 30.4.2003 som ako policajt odpracoval 20 rokov a jeden mesiac spolu s NVS. V I. kat. mám odprac. 16r. a 8 mes. Dňa 30.4.2003 som bol prepustený podľa § 192, odst.1,písm. b, zák. 73/1998, zdrav. klasifikácia “D”, /neschopný výkonu služby./ Od 1.5.2003 mi priznali VD. Na dopytovanie o invalidný dôchodok “ID” som od okresu až po ministerstvo dostal negatívnu odpoveď, že nemám nárok na žiadny ID. Z logického hľadiska som usudzoval, že by som mal mať nárok na ID, nakoľko ma prepustili zo zdrav. dôvodov a keby som bol civil, tak by som dostal ID. VD mám ako “bónus” za odslúžené roky. Nevedel som však podľa akého zákona, ale nakoniec som natrafil na § 101, zák.328/2002, podľa ktorého mi v novembri 2003 s poukázaním na §29/3a, zák. 100/1988 ID priznali a doplatili od 1.5.2003 a vyplácajú dodnes. Neskoré priznanie ID oddôvodnili tým, že to je prvý prípad a označili to ako “diera v zákone”.Ako vieme §101 bol od 1.1.2005 zo zákona 328/2002 vypustený. A teraz problém. Dňa 1.5.2003, keď som bol prepustený do civilu, bol platný ešte zák.100/1988/od 1.10.1988-31.12.2003/,ale už platil aj zák. 328/2002 od 1.7.2002. V čase môjho núteného odchodu do civilu platili oba zákony, čo sa týka soc. zabezpečenia. Nakoľko sa začali priznávať SD vyslúžilcom, v auguste 2014 som podal žiadosť na SP o priznanie ID od 1.5.2003 v zmysle §134/1b, zák. 100/1988 s poukazom na §29/3a zák.100/1988. Soc. poisťovňa sa bráni, dva krát pojednával krajský súd, od januára 2017 je spor na NS SR. SP tvrdí, že priznaním ID by došlo k duplicite vyplácania ID podľa piatej časti zák. 100/1988. Ja argumentujem, že MV SR mi priznalo ID podľa zák. 328/2002,/§101/ s poukazom na §29/3a, zák. 100/1988, ale ja žiadam SP o priznanie ID podľa zák. 100/1988, §134/1b s poukazom na §29/3a. Predpokladám, že sa budú vyhovárať na odvody na invalidné poistenie,ktoré budú chýbať, ale mňa ako občana to nemá čo zaujímať, pokiaľ to bola chyba zákonodarcu, nech následky znáša štát. Výhovorka, že by to bola duplicita vyplácania ID, podľa mňa neobstojí,lebo zákon bol duplicitný.Taktiež neobstojí ani výhovorka SP, že priznaním ID podľa zák. 328/2002 nemám nárok na ID podľa zák. 100/1988. Podľa mňa by sa jednalo o retroaktivitu, pričom zák. 100/1988 bol ešte platný. To je v krátkosti všetko a vopred ďakujem za akýkoľvek názor,skúsenosť, podnet.
  --
  Nakoniec by som chcel do Vašej pozornosti dať ešte jednu vec. Ak sa dožijem, tak vo februári 2018 dovŕšim vek 55 rokov. Čo, podľa Vás urobí, alebo má urobiť SP, keď podám žiadosť o vyplácanie dávky dôchodkového zabezpečenia.
  Mám odslúžených 20 rokov a jeden mesiac z toho do konca roka 1999 mám 16 rokov a 8 mes. v I.kat. Poberám VD, od 1.5.2003 som poberateľom ID podľa §101, zák. 328/2002 s poukazom na §29/3a,zák.100/1988, od augusta 2014 som v spore so SP o priznanie ID podľa §134/1a, zák. 100/1988 s poukazom na §29/3a citovaného zákona, ktorý spor je na NS SR od januára 2017, takže rozhodnutie je veľmi, veľmi ďaleko,ale mne nárok na starobný dôchodok vznikne vo februári 2018, nakoľko budem mať fyzický vek 55 rokov /aspoň dúfam/, odpracovaných viac ako 15 rokov v I.kat., služba trvala nepretržite k 31.12.1999 a mám spolu odpracovaných viac ako 25 rokov.
  Podľa môjho názoru by mi SP mala vyplácať preddavkový dôchodok a čakať na rozhodnutie NS SR a potom doplatiť SD. Súdny proces o ID z augusta 2014 bude pokračovať n NS SR.

 • predovšetkým je si potrebné uvedomiť jednu vec a to, že uvedené ustanovenie, ktoré je zaradené medzi prechodné ustanovenia, sa vzťahuje na úzku skupinu hasičov a to tých, ktorí končili služobný pomer v období rokov 2008 až 2010, mohli by sme to potom postaviť aj opačne, či je diskriminačné ustanovenie § 209b zákona č. 315/2001 vo vzťahu k hasičom, ktorí skončili služobný pomer až po 01.01.2011, je potrebné si pozrieť judikatúru európskeho súdu pre ľudské práva, čo sa považuje za diskriminačné, ak som si ju pozrel, dôležité je to, či v identickej situácii sa bude inak správať k hasičovi, ktorý skončil v uvedenom období inak, ako k inému hasičovi, ktorý taktiež skončil v rovnakom období, diskriminačné by to podľa mňa bolo iba vtedy, ak by sa k jednému postavili inak ako k druhému

 • Poprosím o vyjadrenie Vášho názoru k tomu, či pred súdom obstojí alebo neobstojí argument, že podľa § 143t ods. 1 až 3 v spojení s § 1 ods. 2 a § 113 ods. 5 a 6 zákona č. 328/2002 Z. z. dochádza v prípade hasiča k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. v porovnaní z ostatnými osobami, na ktoré sa sociálne zabezpečenie na základe zákona č. 328/2002 Z. z. vzťahuje. Ďakujem.

 • Pre Miku Jan:

  Na týchto stránkach sú aj ďalší kolegovia a aj advokáti (p. Kotulič,Ďurina). Pokiaľ Ste sa chceli spojiť so mnou, na webe zvazvojakov.sk (direktórium ZV SR) je ešte uvedená moja všeobecne prístupná webová adresa.

 • Prosba k p. Ing. Dubeňovi
  bol by som veľmi rád, keby som Vám mohol zaslať krátky mail. Týka sa to SD.
  Zaregistroval som Vašu fundovanosť v príspevkoch.

 • však to, ak by tie odvody zostali na osobitných účtoch, je fakt že možno by to netrebalo dotovať osobitné účty, a nemuselo prísť k zmenám v roku 2013, aj keď aj v okolitých štátoch to upravovali a popri dobe trvania služobného pomeru to ešte ohraničili aj dovŕšením fyzického veku, pokiaľ ide o vojakov, každý z politikov zabudol už na to, že v roku 2001 -2002 schvaľovali profesionalizáciu armády a takto to dnes vyzerá :-(, je logické, že zo cca 44.000 armádneho zboru neexistuje, aby to utiahli iba teraz slúžiaci vojaci,

 • Mufty 123:

  Máte pravdu s odvodmi v rokoch 1993-1997 (vojaci). Zaujímavá je však iná vec, že rozdiel medzi vybratým poistným na nemocenské a dôchodkové poistenie a výdavkami muselo MO SR v rokoch 1993-1997 odvádzať do ŠR. Takisto aj v prvopočiatkoch osobitného systému vojakov (od 1998) všetky prebytky boli odvádzané mimo osobitný systém. To spoluprispelo k neskorším problémom s deficitom osobitného účtu. Ak by za všetky tieto roky boli prebytky ponechávané na osobitných účtoch možno ešte dnes by sme nepotrebovali dotácie od ministerstiev.

 • flintu do žita by som nehádzal, SD spolu s príplatok by mal byť podľa mňa vyšší ako VD, tak ako to bolo u policajtov podľa 73/1998 SD+prídavok

 • Pre mufty 123
  Vďaka za Váš vecný prístup k otázke, ktorú som tu zverejnil. Uvedomujem si tú skutočnosť, že § 143t zákona 328/2002 Z. z. je pre mňa a ďalších hasičov, ktorí skončili služobný pomer v období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2010 nepriechodný. Toto poznanie je momentálne pre mňa dosť ťažko stráviteľné.

 • pokiaľ ide o odvodovú povinnosť, s tvrdením, že vojaci neprispievali do osobitného systému, ale peniaze sa stratili v civilnom systéme, ide skôr o neznalosť problematiky odvodovej povinnosti, ako to fungovalo od 01.01.1993, je potrebné si pozrieť prechodné ustanovenia zákona č. 7/1993 konkrétne § 49 ods. 2, z ktorého jasne vyplýva a je tam uvedené, že poistné sa platí na osobitné účty ministerstiev, do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, a to osobitne na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Ďalšie odlišnosti upravia príslušní ministri po dohode s ministrom financií Slovenskej republiky, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky.

  takže peniaze sa nestratili v civilnom systéme, ale stratili sa v štátnej pokladnici 😉

 • pokiaľ ide o predmetný rozsudok, predmetný senát sa nezaoberal práve ustanovením § 143t, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2009, ale len sucho skonštatovalo už všeobecne známe skutočnosti, čo však v novom konaní o SD nespôsobuje to, že mu nemôže byť odňatý VD, práve v novom konaní sociálka mu nanovo vypočíta SD a útvar sociálneho zabezpečenia mu odníme VD a po vypočítaní novej sumy SD požiada služobný úrad, kde naposledy končil, príplatok k SD

  práve predmetné ustanovenie § 143t pojednáva o tom, že všetky roky dôchodkového poistenia tzn. aj služobné roky hasiča aj odpracované roky mimo služobného pomeru zhodnotí v jednom celku, balíku pri výpočte SD sociálna poisťovňa,

  obdobná situácia bola v čase účinnosti výsluhového zabezpečenia policajtov v zákone č. 73/1998 Z. z., kde po vzniku nároku na SD sa policajtovi priznal aj prídavok k SD, tzn. SD sa mu priznal za celkovú dobu dôchodkového poistenia, a to civilnú aj služobnú, pričom prídavok mu bol priznaný iba za služobnú dobu, tzn. poberá SD a aj prídavok k SD,

  vo veci hasičov, ktorí skončili SP od 01.01.2008 do 31.12.2010, ide tu o identickú situáciu ako u policajtov do 30.06.2002, tzn. SD+prídavok, u hasičov SD+príplatok

  ustanovenie § 143t sa vzťahuje iba na tých hasičov, ktorí skončili služobný pomer v období od 01.01.2008 do 31.12.2010, ak by ste skončili služobný pomer až po 31.12.2010, ako sa vraví, boli by ste za vodou a v takomto prípade by vám patril SD, ktorý by sociálka vypočítala za dobu iba civilného poistenia, tzn. mal by ste priznaný SD spolu s VD ale bez príplatku

  pokiaľ ide o zánik výsluhového zabezpečenia ustanovenia zákona č. 328/2002 Z.z. jasne definujú čo je výsluhové zabezpečenie a aké dávky sa z neho poskytujú

 • Pre mufty 123
  Tak ako ste Vy vo svojom príspevku poukázal na uplatnenie § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsudku NS SR spis. zn. 9So/65/2015 z 30. 11.2016, tak ja vzhľadom na Vami uvedenú teóriu výpočtu SD hasiča by som si dovolil upriamiť Vašu pozornosť na rozsudok NS SR spis. zn. 1So/41/2015 z 09. 05. 2017, konkrétne na posledný odsek na str. 5 tohto rozsudku. Ja nemám v úmysle diskriminovať nikoho domáhaním sa súbehu VD a SD s príplatkom za štátnu službu. Snažím sa iba o zhodnotenie obdobia dôchodkového poistenia za roky odpracované mimo služobného pomeru v HaZZ a jeho právnych predchodcov. Taktiež si dovolím poopraviť Váš výrok o zániku nároku výsluhového zabezpečenia, pod ktorým rozumiete “len” nárok na výsluhový dôchodok. Podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) v spojení s § 143t ods. 3 zákona č. 328/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona, nie iba nárok na výsluhový dôchodok.

 • Pre Mufty123:
  Argument o prispievaní/neprispievaní do osobitného systému neobstojí. Všetci vojaci, ktorí poberajú dávky z osobitného systému priznané pred 1.5.1998 (starobné dôchodky,invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, výsluhové príspevky) neprispeli odvodmi do osobitného systému ani jedným eurom a to isté platí pre policajtov pred 1.7.2002. A takých je väčšina. Takže poberajú dávky z osobitného systému a ich odvody sa stratili vo všeobecnom (civilnom) systéme. Tento fakt vyrieši len neúprosný čas.

 • súbeh možný nie je, práve s poukázaním na to, že týmto hasičom sociálna poisťovňa musí vypočítať sumu SD za celé obdobie dôchodkového poistenia, vypočítanú sumu nesmie krátiť za dobu trvania služobného pomeru hasiča,
  takýto hasič, ako už tu bolo uvedené, má popri poberaní SD nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku, neviem síce v čom vidíte diskrimináciu, pretože im zaniká len nárok na výsluhový dôchodok, skôr by som ja videl diskrimináciu v tom, ak by ako som už uviedol, takýto hasič poberal aj VD, aj SD a ešte aj príplatok, pričom do osobitného systému prispievali len od 01.01.2008,

  tak ako už tu bolo uvedené, práve za obdobie od 01.01.2008 do dňa skončenia služobného pomeru, najneskôr však do 31.12.2010 sociálka požiada osobitný účet o prevod poisteného, ktoré takýto hasič platil spolu aj s údajmi o dobách poistenia,

 • Dobrý deň,
  obraciam sa na účastníkov tohto diskusného fóra, najmä tých s právnickým vzdelaním s nasledovnou otázkou. Je možné aby hasič, ktorému skončil služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 získal nárok na súbeh výsluhového a starobného dôchodku? Mám na mysli starobný dôchodok za obdobie (15 a viac) rokov, v ktorých uskutočňoval odvody na dôchodkové poistenie do všeobecného systému sociálneho poistenia s výnimkou rokov, ktoré mu boli zhodnotené na výsluhový dôchodok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia. Otázku kladiem z toho dôvodu, že pochybnosti o takomto nároku vo mne vyvoláva diskriminačné ustanovenie § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré rozlišuje hasiča v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia tým, že ho znevýhodňuje v oblasti výsluhového zabezpečenia. Dochádza tak k diskriminácii hasiča, ktorý je poistencom osobitného systému sociálneho zabezpečenia, pretože nie sú mu hodnotené všetky doby dôchodkového poistenia alebo sú mu odoberané výhody, ktoré sú poskytované poistencom v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia.

  V prípade, ak bude tento príspevok čítať JUDr. Ďurina, poprosím ho kontaktovať ma na účel dohodnutia podmienok na uskutočnenie konzultácie v uvedenej záležitosti na sesejko@gmail.com

  Ďakujem, s pozdravom a želaním pekného zvyšku dňa

  Štefan Šejko

 • noooo vsunul to tam asi preto, že § 143k ods. 9 určóval do koľkých dní od skončenia služobného pomeru mohol požiadať o priznanie SD alebo predčasného SD, práve § 143t ods. 4 stanovuje, že žiadosť o priznanie SD alebo predčasného SD môže podať kedykoľvek po skončení služobného pomeru tzn. aj po 25 rokoch od skončenia služobného pomeru

  treba písať všetky myšlienky, aby nedochádzalo k rôznym interpretáciám 😉

 • Myslel som na klasický súbeh dôchodkov VD + SD zo Sociálnej poisťovne, prípadne súbeh dôchodkov VD + SD na základe pracovných kategórií, či kategórií funkcií zo Sociálnej poisťovne, teda dve dôchodkové dávky, keď aj SD s príplatkom za štátnu službu k dôchodku podľa § 209b, myslím je to ods.(7) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
  §143t ods. (3) -- Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.
  (4) Ustanovenie § 143k ods. 9 a 10 sa od 1. januára 2009 nepoužije.To je uvedené v zákone č. 328/2002 Z.z. účinného od 1.1.2016.Teda ten ods. (4) je tam spolu pripojený v § 143t k ods. (3).Potom neviem, prečo to tam (ods. 4) zákonodarca vsunul-pripojil.
  Tú logiku a to, že výsluhový dôchodok je doživotný, som myslel vo všeobecnosti pre poberateľov výsluhových dôchodkov priznaných a vyplácaných podľa zák. 328 ako takých.V náväznosti na vdovský, vdovecký výsluhový dôchodok od (§ 46 až ..).

 • hasič § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. uvedené už riešil Najvyšší súd SR v rozsudku č. k. 9 So 65/2015, ktorý jasne a jednoznačne uviedol, že hasičovi, ktorý skončil služobný pomer v období rokov 2008 až 2010 a požiada sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zaniká dňom podania žiadosti výsluhový dôchodok

  pre mira Palfiho -- logika spočíva v tom, že takýto hasič môže požiadať popri poberaní starobného dôchodku o príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa § 209b zákona č. 315/2001 Z. z. takže tá logika tam je,

  skôr nelogiku vidím v tom, že by mal poberať tri dávky za to, že bol hasič, a to VD, SD a ešte aj príplatok, že jak by som sa mal dobre

 • Chcem podakovat tym co sa vyjadrili k mojmu problemu a dakujem za cenne rady.

 • Pre Ján Koniar:
  pri §143t je ešte ods. (3)
  (3) Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona. (4) Ustanovenie § 143k ods. 9 a 10 sa od 1. januára 2009 nepoužije.
  § 143k
  (9) Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže do 15 dní od skončenia služobného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)
  (10) Dňom podania žiadosti podľa odseku 9 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa toho zákona.
  (11) Na základe žiadosti Sociálnej poisťovne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva prevedie podľa § 67 poistné na dôchodkové poistenie od 1. januára 2008 a odovzdá údaje o dobe trvania služobného pomeru hasiča uvedeného v odseku 9 do Sociálnej poisťovne.
  § 143 (k) ods. (8) Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok hasiča, ktorý bol pred 1. januárom 2008 poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, nesmie byť priznaný v nižšej výmere, než v akej by mu patril ku dňu priznania výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku hasiča skôr poberaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.
  .
  Je otázne, či Odbor sociálneho zabezpečenia (OSZ MV SR) vychádzal aj z kontextu ďalších paragrafov a odstavcov, napr. Ustanovenie § 143k ods. (9) a ods. (10) sa od 1. januára 2009 NEPOUŽIJE. Ešte môj názor lopatistický: až sa § 143k ods. (10) nepoužije, tak nemôže zaniknúť hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa toho zákona.Ja som nenašiel iné paragrafy, kde môže zaniknúť hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohoto zákona. (328/2002 Z.z.).
  Ešte je tam § 67 .. ale ten už pojednáva o policajtoch, vojakoch ..
  Tiež som presvedčený, že výsluhový dôchodok je doživotný, nezaniká plynutím času .. a od jeho výšky sa ďalej odvíja -- vypočitáva vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok, riešený tiež paragrafmi zákona 328/2002 Z.z.Inak by to nedávalo zmysel -- logiku.

 • Pre Ján Koniar:
  Pán kolega, Vami uvedený § 143t zákona č.328/2002 Z.z. znie:

  (2)
  Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)
  (3)
  Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.

  Takže dôležité je, že hasič si môže a nemusí požiadať o starobný dôchodok a ak to spraví, príde o výsluhový dôchodok. Otázne je či tento starobný dôchodok bude vyšší ako poberaný výsluhový dôchodok. Na druhej strane ak poberá výsluhový dôchodok a pracuje (odvádza poistné) neodrazí sa mu to asi v poberanej dávke. Takisto je tu problém pri valorizácii.
  Skrátka to vyzerá, že znenie zákona postihuje niektorých bývalých hasičov. Analýzu by mal urobiť sociálny orgán MV SR a v prípade nevýhod novelizovať zákon. Ale to je dlhý proces a nie vždy je k tomu aj ochota zo strany MV SR.
  Možno by sa vecou mohla zaoberať APVV.

 • Dobry vecer. List vybavuje Mgr. Conortova a druhy riaditel odboru JUDr. Ivan Fufaľ.

 • Kto sa podpísal pod ten doporučený list ?

 • Dobry den,
  chcem vás poprosit o radu.
  Od 1.1.2009 som na vysluhovom dôchodku, som ročník 1954. Od roku 2016 som poberateľom aj starobného dôchodku, dnes mi prišiel doporučený list od MV v ktorom mi oznamujú že podľa §143t ods.2 zákona č.328/2002 Z z. Dnom podania ziadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona. Z uvedeného tak vyplýva, že dnom podania žiadosti o priznanie starobného dôchodku hasičovi zanikne nárok na výsluhový dôchodok. Chcem vás poprosiť o radu či MV koná v súlade zo zákonom, nakoľko som bol presvecdčený že výsluhový dôchodok je doživotný.
  Dakujem vopred za vase rady.

 • pro p. Ďurinu ,p. Dubeňa a spol. kdo podavají žaloby na MO

  JUDr. Marián ĎURINA napísal: 25. augusta 2017 v 22:17

  K žádosti o přijetí na VSOŠ .

  Je to rozkaz z roku 1980 žáci nástupní ročník 1.9.1979 nastupovali z 8.třídy a byli stanovené věkové hranice pro voj.z povolání.
  Nar. praporčík věk 50 let si mohl dát první oficialní žádost o propuštění do zálohy.To se týkalo všech co začali studovat v roce 1979 jak VSOŠ tak na vys. voj. školách.To se nás moc netýká ale podstata je tam napsaná
  Zrušeno v roce 1990.(asi)
  NÁHRADA STUDIA PRO SLUŽBU VOJ. Z POVOLANÍ

  20/1980
  Rozkaz
  ministra národní obrany ČSSR číslo 20 28. října 1980
  Vydání Směrnic pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo

  II.
  Náhrady při přerušení studia na vojenských školách

  14. Přeruší-li zletilý žák (posluchač) vojenské školy (kursu), v níž se připravuje (zdokonaluje) pro službu vojáka z povolání, studium (školení) z vlastního rozhodnutí, které není odůvodněno jeho zdravotním stavem nebo jinými jím nezaviněnými okolnostmi, anebo je-li ze studia vyloučen, je velitel školy povinen požadovat po něm náhradu zvýšených nákladů, které na něho byly během pobytu ve vojenské škole vynaloženy.
  Od absolventů vojenských škol (např. vojenských gymnázií, vojenských středních odborných škol), kteří bezprostředně pokračují ve studiu na další vojenské škole, se kromě toho, přeruší-li studium ze shora uvedených důvodů, požaduje i náhrada za pobyt ve vojenské škole, kterou dříve absolvovali, za předpokladu, že se k tomu písemně zavázali.
  15. Podepsal-li za nezletilého uchazeče žádost o přijetí ke studiu na vojenských školách uvedených v čl. 14 těchto směrnic jeho otec (jiný zákonný zástupce), požaduje se náhrada, jestliže se k ní propuštěný nebo vyloučený žák (posluchač) dobrovolně sám písemně nezavázal, na otci (jiném zákonném zástupci).
  Plné znění v odkaze.

  https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=34764&Section=1&IdPara=1&ParaC=2

  jasně se tam píše příprava na vojaka z povolání

  Nařízení vlády č. 21/1958 Sb.

  ODDÍL IV
  Další služba

  § 34

  Další službu na žádost konají vojáci, kteří vykonali základní službu,

  a) setrvají-li dobrovolně ve vojenské činné službě nebo

  b) jsou-li v přípravné službě pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání anebo

  c) při pobytu ve vojenských školách pro výchovu vojáků z povolání.

  § 35

  (1) Vojáci, kteří jsou povinni další službou, jsou zavázáni setrvat ve vojenské činné službě, dokud převzatý závazek k další službě nesplní. Podrobnosti o závazku k další službě a o způsobu, jakým se vykonává, stanoví ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra.

  (2) Vojáci, kteří jsou povinni další službou, mohou z ní být na svou žádost ministerstvem národní obrany nebo ministerstvem vnitra propuštěni před splněním závazku v případech hodných zvláštního zřetele; v tomto případě jsou povinni vrátit z nákladů vynaložených na jejich výcvik (zdokonalování) částku, která je úměrná délce zbývající (dosud nesplněné) další služby. Výše těchto nákladů se stanoví podle směrnic vydaných ministerstvy národní obrany a vnitra v dohodě s ministerstvem financí.

  (3) Vystoupit z výcviku (zdokonalování) na vojáky z povolání povolí ministerstvo národní obrany nebo ministerstvo vnitra jen tehdy, vrátí-li dotčený voják částku, která se rovná nákladům vynaloženým na jeho výcvik (zdokonalování). Výše těchto nákladů se stanoví podle směrnic vydaných ministerstvy národní obrany a vnitra v dohodě s ministerstvem financí.
  Plné znění v odkaze.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-21/zneni-0#oddil4

  Je toto správny směr k žalobě na MO ČR ???
  S pozdravem P.Brno

 • Dobrý deň, ďakujem vám pán Ing. Ľubomír Dubeň, že ste reagoval na môj problém, ja som už podrobnejšie písal v komentári dňa 14.7.2016,ako som mal v opravnom Evidenčnom liste dôchodkového poistenia. Od 1.7.1971-31.9.1972 v I. kategórií funkcií vo VSŽ KOŠICE, -- 1.10.1972-30. 9.1974 v l. kategórií funkcií ZVS, -- od 1.10.1974-30.11.1976 v l. kategórií funkcií vo VSŽ KOŠICE. Tieto roky mi SP nerozlišuje na pracovne kategórie a na službu. Následne som nastúpil do služobného pomeru PZ/ZNB/od 2.12.1976 do 31.7.1996 v l. kategórií funkcií, kde som odslúžil 19 rokov a 248 dní. SP mi napísala, že mám so zamestnanim vo VSŽ KOŠICE a služby v PZ spolu 21 rokov a 248 dní v l. pracovnéj kategórie. Ostatné roky mám ods lužné v Železničnej polícií, ale tam sa služba nekategorizovala prípade v lll. pracovnej kategórii. Teraz moja “Kasačná žaloba” je na súde spísal ju pán advokát. Ako to dopadlo napíšem. Ale ešte raz vám ďakujem. S pozdravom Rapavý.

 • V predchádzajúcom komentári dňa 19.2017 boli v niektorých rokoch zverejnené počty žiakov VSOŠ a VG. Vo všetkých ročníkoch VSOŠ, VŠJŽ a VG za celú dobu ich existencie študovalo spolu niekoľko tisíc až 10 000 žiakov. Značná časť z nich po odslúžení svojho záväzku bez nároku na priznania VD odišla mimo činnú službu. Mnohí z nich po odslúžení viac ako 20, neskôr 15 rokov služby profesionálneho vojaka splnili podmienky na priznanie VD a odišla mimo činnú službu. Pre týchto profesionálnych vojakov uznanie štúdia 1. a 2. ročníku VSOŠ, 1. – 4. ročníku VŠJŽ, VG ako aj VŠKD v I., II. kategórii funkcií ktorým bol vypočítaný výší VD ako 60 % za posledný odslúžený rok nemá žiadny vplyv na výšku ich VD.
  Podľa príslušných právnych predpisov platných v tej ktorej dobe pre výpočet VD sa započítavajú všetky odslúžené roky v I., v II. kategórii funkcií. Pokiaľ niekto mal odslúžených veľký počet rokov a pri výpočte mu vyšiel vyšší VD ako 60 % za posledný odslúžený rok, mohol mu byť priznaný VD maximálne v sume 60 %. Pre pochopenie, napríklad ak niekomu bol vypočítaný VD v sume 90 % , zo zákona mu mohol byť priznaný VD maximálne v sume 60 %. V takýchto prípadoch uznanie štúdia 1. a 2. ročníku VSOŠ, 1. – 4. ročníku VŠJŽ a VG by týmto profesionálnym vojakov síce zvýšilo ich percento, ale prakticky by sa to neprejavilo na zvýšení ich VD a ich VD by im zostal rovnaký. Pre tých ktorým vyšiel VD nižší ako 60 % by sa zvýšenie počtu odslúžených rokov čo by sa prejavilo len v minimálnom zvýšení ich VD.
  Zdôrazňujem, že uznanie štúdia žiakov 1. a 2. ročníku VSOŠ, 1.– 4. ročníku VŠJŽ, VG ako aj VŠKD v I. alebo v II. kategórii funkcií má značný praktický význam hlavne pre priznanie nároku na VD po odslúžení v tom ktorom období viac ako 20 alebo 15 rokov pre tých žiakov VSOŠ, VŠKD ktorým chýbalo menej ako 2 roky služby. Ďalej, pre tých žiakov VŠJZ, VG ktorým pre priznanie VD chýbalo menej ako 4 roky služby. Ak by súd uznal takéto štúdium na vojenských školách v I., II. kategórii funkcií, potom by VÚSZ týmto bývalým profesionálnym vojakom dodatočne so spätnou platnosťou troch rokov bol povinný priznať im VD.
  Predpokladám, pravdepodobne takýchto profesionálnych vojakov ktorým na priznanie VD žiakom VSOŠ chýba menej ako 2 roky a žiakom VŠJŽ, VG chýba menej ako 4 roky je minimálny počet, rádovo niekoľko stoviek.

 • Pre Štefan Rapavý:
  Možno Ste si mohli zvoliť iný postup. Tak ako som mal možnosť preštudovať Vami citovaný rozsudok Krajského súdu Košice bolo vidieť,že súd riešil len to čo Ste namietali (Vašu argumentáciu). Súd nenahrádza správny orgán a teda ani nemohol dať návod ako by Ste mali postupovať. Mali Ste však riešiť mix -- súbeh služby a práce v spojení s piatou časťou zákona č.100/1988 Zb.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Dobrý deň,môže mi niekto poradiť,ako je to s tým, keď mám v policajnom zbore odslúžené 19 rokov a 249 dní v I.kategórii funkcii a viac ako 6 rokov v hutníckom priemysle /v tom sú aj 2 roky základnej vojenskej služby/všetko v I. pracovnej kategórii ,ale Generálny riaditeľ SP vydali rozhodnutie,že nemám nárok v 55. r. do SD ,ale až 58 r.Je to správne?Už som podal v zastúpení advokáta Kasačnú žalobu.Prvá Kasačná sťažnosť bola vedená na KS Košice pod č. 1Sa/41/2016 bola zamietnutá a vydali súdne rozhodnutie,že GR SP postupoval správe,ale nevysvetlili,prečo SD až v 58 roku,keď som argumentoval,že moje zamestnanie v Hutníckom priemysle netrvalo 20 rokov , ale iba 4roky + 2 roky základná vojenská služba.Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Štefan Rapavý.

 • Písal som na ČSSZ ( Česká správa sociálného zabezpečenia), podľa rady kolegu J. Čelka, ohľadom uznania pracovných kategórii študentov baníckých škôl. Odpoveď prikladám v plnom rozsahu.
  k Vašemu dotazu ze dne 25. 8. 2017 ohledně hodnocení doby studia na SOU uvádíme:
  Podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. se doba studia žáka středního odborného učiliště připravovaného pro zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie započítává jako doba zaměstnání této pracovní kategorie, jestliže se praktické vyučování provádí pravidelně na pracovištích nebo v provozech, kde se vykonávají zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie. Jde-li o zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, tzn. o zaměstnání I. AA pracovní kategorie, započítává se takto doba studia od počátku školního roku, v němž se žák podle učebního plánu pravidelně připravuje na budoucí povolání na pracovištích v podzemí, tzn. pouze doba studia hornického učně v období odborného rozvoje. V obou případech jde zpravidla o dobu třetího ročníku učebního poměru. Doba učebního poměru v preferované pracovní kategorii se prokazuje na evidenčním listu důchodového zabezpečení (příp. na tzv. příloze 126), který mělo vystavit odborné učiliště po skončení učebního poměru, příp. tyto doklady odborné učiliště nebo jeho právní nástupce může vystavit dodatečně, pokud pro vykázání učební doby v preferované pracovní kategorii byly splněny podmínky.

  S pozdravem

 • III. a IV.ročník vojenských stredných škôl:

  Niekoľko čísiel pre predstavu koľkých našich kolegov sa to týka:
  V ročníku 1988/9 ukončilo na 3 Vojenských gymnáziach 456 absolventov.
  V ročníku 1988/9 ukončilo na Vojenských stredných odborných školách 1.251 absolventov a z toho 212 pokračovalo na Vysokých vojenských školách.
  K 1.1.1990 študovalo na Vojenských gymnáziach v 1.ročníku 849 žiakov, v 2.ročníku 762 žiakov, v 3.ročníku 617 žiakov a v 4.ročníku bolo 560 žiakov.
  K 1.1.1990 študovalo na VSOŠ v 1.ročníku 1.794 žiakov, v 2.ročníku 1.580 žiakov, v 3.ročníku 1.470 žiakov a v 4.ročníku 1.347 žiakov.

 • Zaiste máte pravdu…Toto je hra potom len so slovíčkami (synonymá -- homonymá)…Ak by názov školy mal rozhodnúť v tomto spore bola by to len ďalšia diskriminácia najhrubšieho zrna. Nechcem znevažovať žiadne školy. Dovolím si však tvrdiť, že na žiakov vojenských škôl oproti civilným školám boli kladené omnoho väčšie nároky či už také alebo onaké.
  …keď sa už “hráme” so slovíčkami… Moji starší kolegovia nastúpili do ŽTU — ženijno-technického učilišťa, ktoré pod týmto názvom aj ukončili. Mám aj takých kolegov, ktorí nastúpili nastúpili do ŽTU a ukončili VSOŠ. Ja som nastúpil do tých istých priestorov, kde ma učili tí istí učitelia, mali sme rovnaké predmety, osnovy, výcvik atd. Aj na tomto príklade je zrejmé, že sa jedná len o “hranie sa” so slovíčkami,ktoré podstatu veci neriešia.

 • Pre Tibor Fülöp 27.8.2017:
  Pán kolega podľa môjho názoru by to mohlo byť podstatné.
  Spory sa vedú či VSOŠ (1. a 2.ročník) sa dá považovať za tzv.ostatnú službu uvedenú v 5.časti zákona č.100/1988 Zb. Samozrejme v kladnom prípade by to malo veľké dopady jednak na dávky podľa zákona č.328/2002 Z.z. a aj na všeobecný systém podľa zákona č.461/2003 Z.z.
  Druhý variant je to čo Ste uviedli t.j. riešiť len otázku prípravy na budúce povolanie v kategóriach. Dovolím si však zvýrazniť , že takáto príprava sa časom rôzne hodnotila, niekedy sa hodnotila v kategóriach aj vysoká škola, niekedy len odborné učilištia a niekedy len učilištia banícke. Ako by Ste hodnotili VSOŠ-ky boli to učilištia alebo stredné školy s maturitou? Ja osobne poznám len jeden typ vojenskej školy ,ktorá by sa dala považovať za učilište a to Vojenskú školu kuchárskeho dorastu v Žiline. Samozrejme v minulosti existovala množstvo kurzov, DDŠ, RDŠ a učilištia(nie VVŠ). Tu by teoreticky pripadalo do úvahy len zákon č.461/2003 Z.z. ak by sa nejednalo o ostatnú službu.

 • Pre výpočet dôchodku, teda zaradenie 1.a 2. ročníka VSOŠ do preferovanej pracovnej kategórie nieje podstatné či sme konali alebo nekonali službu takú alebo onakú. Podstatné je to, že sme sa štúdiom pripravovali na zamestnanie v preferovanej kategórie na pracoviskách kde sa vykonávali zamestnania v preferovanej kategórie. Podstatné je aj to, že sme nastúpili do zamestnania preferovanej pracovnej kategórie. Či sa jednalo o službu alebo nie je absolútne nepodstatné.
  Toto je môj názor, ktorý je zakotvený aj v zákone…

 • Zapoměl jsem pořádat všechny absolventy VSOŠ co to tady čtou

  “PODÍVEJTE SE DO ZDRAVOTNÍ KNÍŽKY VOJ.Z POVOLANÍ (červená)NA
  ZADNÍ STRANĚ MÁTE NALEPENOU OBÁLKU A V NÍ BY MĚL BÝT UVEDEN DOKUMENT”

  “DOTAZNÍK BRANCE”

  Napište zda ho tam máte

 • p.Ďurina

  pouze jen malá poznámka k žádosti uchazeče ke studiu na VSOŠ.
  Můj názor.
  Dalo by se to kvalifikovat jako dobrovolný vstup do vojska (vojenské školy
  byli součástí vojska “ČSLA”) a tím pádem všichni uchazeči o studium na
  VSOŠ se podrobily lekařské prohlídky ve voj. nemocnici.Měli vypsané
  “DOTAZNÍKY BRANCE” a na zadní straně bylo vyjádření NVLK “zdravotní
  klasifikace “A” schopen stud. na VŠ “( Není to podle zak.76/1959 Sb.
  DOBROVOLNÝ ODVOD ?? Až po této lekařské prohlídce byl uchazeč připuštěn ke
  zkouškam na VSOŠ.Na jaké civilní stř. škole byl přeskušován telocvik ?
  O dobrovlonom vstupu do vojska se mluví v brannom zákoně.
  Za maloleté to podepisují zákonní zastupci.Co voj. činna služba do 18 let
  do té doby za nás zodpovidali zákonní zástupci(nebo jsme měli status
  chovanec sirota a patřili jsme státu?)
  Nebo jsme byli dva roky pokusní králici pod kuratelou armády?
  Zajímal by mě názor p.Dubeňa a p.Ďurinu na moji poznámku tady nebo na mail
  pp_doma@post.cz

  Závěrem pán Rudolf Martančík asi viděl voj.školu z ponorky a to byla kalná voda.

 • Vážení priatelia,

  Medzinárodná organizácia práce, ktorá je špecializovanou organizáciou OSN, vydala v roku 1973 Dohovor č. 138, v ktorej sa pod pojmom „dieťa“, rozumie každá osoba do 15. rokov veku a podľa Dohovoru z roku 1999 č. 182 čl. 2 sa rozumie pod pojmom „dieťa“, každá osoba do 18. rokov veku, v ktorých sú obsiahnuté požiadavky smerujúce k ochrane detí a mladistvých. Tieto dohovory z dielne OSN sú kľúčové a mimoriadne prekážali militantom z MNO ČSSR, resp. MO SR. Možno konštatovať, že pojem „mladistvý“ je analogický s pojmom „neplnoletý“ podľa § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ide o mladistvých zamestnancov ako sociálnu skupinu, títo majú v pracovnoprávnych vzťahoch osobitné oprávnenia a ich zamestnávatelia zasa osobitné právne povinnosti. Práce, ktoré mladiství vykonávali v pracovnom pomere, by nemali neprimerane preťažovať ich organizmus, aby neohrozili ich ďalší vývoj. Počas štúdia na Vojenských stredných školách, VG, VŠJŽ, VŠKD a pod., sa tieto právne normy hrubo porušovali a dnes nemá kto niesť za to zodpovednosť. Kde sa dodnes skrývajú tie zodpovedné osoby? Nemôžem preto súhlasiť s názorom MO SR, že činnosť Vojenských škôl bola regulovaná civilnými zákonmi a normami, to nie je pravda. Tie právne normy sa na vojenských stredných školách častokrát nedovolene prekračovali.
  Napríklad podľa § 167 ods. 2 zákonníka práce č. 65/1965 Zb., mladiství nesmeli byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku boli pre nich neprimerané, nebezpečné alebo škodlivé ich zdraviu. Ústredné orgány po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v pracovnoprávnych predpisoch vydali pre svoje odbory zoznamy prác a pracovísk zakázaných mladistvým a zabezpečili, aby sa tieto zoznamy dopĺňali a upravovali v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky. Prečo však maloletí žiaci vojenských stredných škôl museli chodiť niekoľkokrát mesačne do 24- hodinových dozorných služieb u svojej jednotky? Niesli zodpovednosť za materiál jednotky, za sklady, za spolužiakov počas noci (náhle zhorčenie ich zdravotného stavu, mimoriadne situácie a keď sa dávnejšie vykurovalo -- tak aj za vyčistenie pecí od 21,00 hod.). Len pre pamäť zábudlivých pripomíname, že podľa ustanovenia § 166 ods. 1 zák. č. 65/1965 Zb. bývalého zákonníka práce: „Zamestnávateľ nesmie mladistvých zamestnávať prácou nadčas a prácou v noci. Výnimočne môžu mladiství starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas“. MO SR nevie tieto zákonné ustanovenia zdôvodniť ani zosúladiť s tým, čo sa v skutočnosti na vojenských stredných školách odohrávalo. MO SR nevie zdôvodniť, prečo sa porušoval zákonník práce č. 65/1965 Zb.? Prečo o tomto fakte MO SR stále zaryto mlčí a nie je ochotné to vysvetliť?
  Pýtame sa, prečo sa tomuto vyhlo MNO ČSSR a tiež nevydalo obdobné zoznamy, ktoré by určovali, či a za okolností mohli maloletí žiaci vojenských stredných škôl (VSOŠ, VG SNP, VŠJŽ, VŠKD a pod.) vykonávať až 33 hodinové dozorné služby u svojej vojenskej jednotky, chodiť do služieb na vchod do stráženého areálu vojenskej školy, držať službu spojok (pozri § 11 zák. č. 76/1959 Zb.), zúčastňovať sa nočných bojových poplachov s výjazdom mimo kasární do záložných priestorov, denne sa podrobovať stanoveným 90% počtom na držanie stálej bojovej pohotovosti a len tých 10% mohlo ísť na vychádzky mimo objekt kasární? Toto všetko bola činnosť, ktorá sa rovnala výkonu vojenskej služby, stotožňovala s ňou a prekračovala ju. Nehovoriac o tom, že ste museli aj s ostatnými spolužiakmi aj o 02,00 hodine ráno vstávať (bolo jedno, či bol pracovný deň, alebo sobota, nedeľa) a nastúpiť do kuchyne škriabať zemiaky a čistiť zeleninu. A to aj niekoľkokrát za mesiac a počas celého priebehu 4-ročného štúdia, bez výnimky!
  Ako som častokrát uviedol, pretrvávajúce nedostatky v evidencii o priebehu Vašej služby nahradí čestné vyhlásenie dvoch svedkov, ktorých podpis musí byť úradne osvedčený. Ak to nestačí, žiadajte Krajský súd o ustanovenie súdneho znalca. Nenechávajte všetko len na vyhlásenia a názory jednotlivcov z MO SR. MO SR nedokáže vyprodukovať voči Vám dôkazy, pretože o týchto vojenských školách nevedia takmer nič. O všetkom dôležitom môže definitívne rozhodnúť iba nezávislý a nestranný súd. Nie MO SR. Ministerstvo obrany SR nedisponuje ani zoznamom preferovaných I. a II. kategóriách funkcií a to je nemilé konštatovanie.

  Tu nižšie Vám posielam VZOR formulára, ktorý podpisovali naši rodičia a pravdepodobne i Vy, keď Ste sa hlásili o štúdium na vojenskej strednej odbornej škole. Opísal som ho aj s chybami.

  ————————————————————————————————-
  Meno, priezvisko, adresa uchádzača,

  ŽIADOSŤ O PRIJATIE KU ŠTÚDIU DO VOJENSKEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY.

  Po zoznámení so stanovenými podmienkami štúdia súhlasím s rozhodnutím svojho syna / opatrovanca / ………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………….
  a žiadam o jeho prijatie do vojenskej odbornej školy / obor /
  ………………………………………………………………………………………………..
  aby sa mohol po jej úspešnom absolvovaní stať práporčíkom z
  povolania.
  Sľubujem, že v prípade kladného vybavenia žiadosti budem
  všemožne podporovať vedenie školy pri jeho výchove.
  Ak dôjde v priebehu štúdia k prepusteniu môjho syna
  / opatrovanca / z vojenskej strednej odbornej školy, ktoré
  nebude odôvodnené jeho nevyhovujúcim zdravotným stavom alebo
  inými mnou alebo ním nezavinenými okolnosťami, alebo ak bude
  z tejto školy vylúčený, uhradím vojenskej správe náklady pod-
  ľa smerníc MNO pre stanovenie náhrad pri prerušení štúdia na
  vojenských školách.
  Tieto náklady sa zaväzujem uhradiť tiež vtedy, jestliže
  môj syn / opatrovanec / ihneď po nadobudnutí plnoletosti
  nepožiadá, aby bol po úspešnom ukončení štúdia prijatý za
  práporčíka z povolania a ak neuzavrie súčasne záväzok k ďalšej
  službe a v dôsledku toho bude zo školy prepustený. Som si
  vedomý, že v takom prípade môže byť môj syn / opatrovanec /
  prepustený z vojenskej základnej služby teprve až po jej
  ukončení.

  ———————-- —————————————————-
  Dátum : Vlastnoručný podpis rodičov
  / opatrovníka /

  ————————————-
  Vlastnoruč. podpis uchádzača

  P.S.: Akú váhu mal podpis maloletého žiaka na tomto tlačive….? To tlačivo má však veľkú výpovednú hodnotu a verne naznačuje okolnosti, ako sa s nami v tej dobe zaobchádzalo.
  Aj to, že rodičia prišli o rodinné prídavky a vlastne za ich peniaze nás “vychovávala vojenská správa”, ktorej sme museli v prípade odchodu z vojenskej školy -- všetko vrátiť späť. Nuž, čo si o tom myslíte?

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, býv. vojak z povolania

 • Jano, policajt v.v.

  Požiadajte o výpis učebného pomeru a v akej pracovnej triede Ustředí Česká správa sociálniho
  zabezpečení Křížová 25 225 08 Praha.

 • Posielam odpoveď SP:Dobrý deň pán XY
  preferovanú pracovnú kategóriu je možné hodnotiť na dôchodkové účely aj počas učebného pomeru, ak táto skutočnosť bude uvedená na evidenčnom liste dôchodkového zabezpečenia.

  S pozdravom
  Jana Dendisová
  Informačno-poradenské centrum
  Sociálna poisťovňa, ústredie
  Tel.č.: 0906 171 931

 • Pre Ing.Jozef:
  Na tomto webe Vám poradia kolegovia a nasmerujú Vás, ale vo Vašom prípade podľa môjho názoru je potrebné sa obrátiť na advokáta. Predpokladám možnosť riešenia cez Verejného ochrancu práv, prokurátora alebo súd. Myslím si, že ide o nečinnosť orgánu verejnej správy, ktorá je žalovateľná. Predpokladám,že aj Dr.Kolen by Vám takto odpovedal.
  Autor pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Mne ústredie Sociálnej poisťovne zaslalo nasledujúcu odpoveď. “Zamestnanie (obdobie dôchodkového poistenia) zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie mohla fyzická osoba získať už po skončení povinnej školskej dochádzky, ak vykonávala zamestnanie, ktoré bolo zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie. Tiež mohla získať zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie aj ako žiak stredného odborného učilišťa za predpokladu, že sa praktické vyučovanie uskutočňovalo pravidelne na pracoviskách alebo prevádzkach, kde sa vykonávali zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie. Zamestnania sa do I. (II.) pracovnej kategórie zaraďovali najdlhšie do 31. decembra 1999”
  podpísaná riaditeľka odboru právnej služby.

 • Písal som znova, uvidím, uverejním odpoveď.

 • Tradičná odpoveď SP na zložitejšiu otázku. T.j. od veci na ktorú sa kolega pýtal.

 • Ako som uviedol, predkladám odpoveď SP na môj dotaz. Môj dotaz je uvedený dole.
  Dobrý deň pán XY
  zamestnania boli na účely dôchodkového zabezpečenia podľa § 14 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zaradené do 31. 12. 1999 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií. Zamestnania I. a II. pracovnej kategórie sú uvedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie, prípadne ich doplnkoch, vydaných pred 1. júnom 1992. Z uvedeného vyplýva, že všetky zamestnania vykonávané po 31. 12. 1999 sa považujú na účely dôchodkového zabezpečenia za zamestnania vykonávané v III. pracovnej kategórii.
  Právne predpisy účinné do 31. 12. 2003 umožňovali osobám, ktoré získali stanovený počet rokov doby zamestnania v I. pracovnej kategórii, vznik nároku na starobný dôchodok dosiahnutím zníženého dôchodkového veku.
  Pokiaľ občan vykonával zamestnanie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach (I.AA pracovná kategória) v stanovenom rozsahu (najmenej 15 rokov), vznikne mu nárok na starobný dôchodok dovŕšením 55 rokov veku aj po 31. 12. 2003, pretože podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. 12. 2023.
  Výkon zamestnania zaradeného do II. pracovnej kategórie nemá vplyv na zníženie dôchodkového veku.
  Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení občan mal nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach (zvlášť zvýhodnená I. pracovná kategória – I.AA),
  55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach (I. pracovná kategória – I.AA), ak bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných alebo organizačných opatrení alebo zo zdravotných dôvodov,
  55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v ďalších zamestnaniach I. pracovnej kategórie – I.A) uvedených v § 14 ods. 2 písm. b) až h) zákona č. 100/1988 Zb.,
  58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v ostaných zamestnaniach uvedených v § 14 ods. 2 písm. i) až l) zákona č. 100/1988 Zb. (ide tiež o zamestnania I. pracovnej kategórie – I.B).

  Pokiaľ občan vykonával zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie v stanovenom rozsahu, vznikne mu nárok na starobný dôchodok dovŕšením zníženého dôchodkového veku aj po 31. decembri 2003, pretože podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Tieto nároky spočívajú v znížení dôchodkového veku, avšak len v súvislosti s výkonom zamestnania I.AA, I.A a I.B pracovnej kategórie v stanovenom rozsahu, a v určení sumy dôchodkovej dávky aj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, tzv. porovnávací výpočet (v prípade výkonu zamestnania I. a II. pracovnej kategórie).
  Zamestnania I. pracovnej kategórie vykonávané v Azbestocementových závodoch boli zaradené do okruhu zamestnaní uvedených v § 14 ods. 2 písm. b) až h)zákona č. 100/1988 Zb. (dôchodkový vek 55 rokov pri odpracovaní najmenej 20 rokov zamestnania v I.A kategórii) alebo okruhu zamestnaní uvedených v § 14 ods. 2 písm. i) až l) zákona č. 100/1988 Zb. (dôchodkový vek 58 rokov pri odpracovaní najmenej 20 rokov zamestnania v I.B kategórii).
  Podľa § 174 ods. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až l) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
  Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov je, že zamestnania I. pracovnej kategórie trvalo k 31. decembru 1999 (§ 174 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov).

  S pozdravom
  Jana Dendisová
  Informačno-poradenské centrum
  Sociálna poisťovňa, ústredie
  Tel.č.: 0906 171 931

  On Mon Aug 14 08:13:52 CEST 2017, Martiniak :

  Vážená Sociálna poisťovňa, na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam, žiadam ústredie Sociálnej poisťovne o informáciu, že kedy má občan nárok na preferovanú pracovnú kategóriu t.j. I. prac kategóriu po ukončení ZDŠ (15 rokov). T.j. v zmysle
  Odpoveď žiadam zaslať elektronickou formou, prípadne písomne v zákonom stanovenej lehote, na adresu môjho trvalého bydliska:
  S pozdravom a prianím pekného dňa: XY

 • Kolegovia, na základe príspevku kolegu Tibora Fülőpa, som napísal Soc. poisťovni a na základe infozákona som požiadal o stanovisko, kedy má študent SOU nárok na I. pracovnú kategóriu, po skončení ZDŠ. T.j. po 15 rokoch veku. Uvidíme čo mi odpíšu, dám potom do pozornosti. Možno sa to týka i ďalších kolegov.

 • Dobrý deň, Vážený pán Dr. Kolen -- poberám výsluhový dôchodok, okrem toho som pracoval v civilnom sektore, kde poberám aj starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa Ústredie Bratislava mi zámerne nezapočítala aj roky odpracované v ozbrojených zložkách. Podal som odvolanie na Krajský súd Nitra 17.10.2016 -- kde Krajský súd mi vyhovel, zrušil rozhodnutie Soc. ústredia Bratislava, kde im súd dal pokyn na vydanie nového rozhodnutia o mojom starobnom dôchodku. Táto vec nadobudla právoplatnosť v prvej polovici mesiaca január 2017. Do dnešného dňa Soc. poisťovňa ústredie BA nevydala nové rozhodnutie, kde túto vec som 3x písomne urgoval. Otázka na Vás : pomoc -- čo mám robiť, respektíve je možné podať na Krajskú prokuratúru trestné oznámenie za tr.čin marenie výkonu úradného rozhodnutia…. ?, poradte mi prosím , čo mám vo veci ešte robiť- Ďakujem

 • Pre Drahomir.Marko:
  Prípady keď baník,hutník atď. sa stal neskôr vojakom(príslušníkom ZNB) nie sú tak časté, aj keď sa podľa judikatúry vyskytujú. Vo Vašom prípade nastala súčasne situácia štúdia (náhradná doba) a zároveň zamestnania. Doba zamestnania má však prednosť pred dobou štúdia.V českej judikatúre je prípad, že študent denného štúdia SŠ, VŠ pracoval počas štúdia (povinná niekoľkotýždňová prax ) a táto prax je hodnotená ako I.kat. Na druhej strane je aj český judikát, že študent praxoval v bani ale kedže šlo o strednú odbornú školu (nie učilište) kategória nebola priznaná. Alebo v minulosti sa hodnotilo štúdium VŠB Ostrava v I.kategórii, ale súd rozhodol,že podľa terajších predpisov sa VŠB nepočíta,počíta sa len odborné učilište.Existujú judikáty ÚS ČR aj SR, ktoré hovoria o posudzovaní tzv. charaktere práce bez ohľadu na niektoré ostatné faktory. Ale to je už právnická parketa.
  Myslím si, že Váš prípad je ojedinelý, ale nie vopred beznádejný.
  Autor pracoval ako konzultant v AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Chcel by som sa na tomto fóre opýtať, či má niekto osobnú skúsenosť, alebo sprostredkovanú, ako sociálna poisťovňa hodnotí prácu brigádnika v zamestnaní hodnotenom ako 1.pracovná kategória. Je to preto, lebo ja ( bývalý policajt) a spolužiak zo strednej školy ( bývalý vojak) sme počas štúdia na strednej škole v Novákoch, roky 1975-1976, kde boli a ešte stále sú bane pracovali v podzemí. Počas prázdnin sme si vybavili brigádu v Bani Nováky. Po zdravotnej prehliadke a jednom dni školenia na povrchu sme všetky dni pracovali v podzemí, riadne sme fárali s ostatnými baníkmi a vykonávali v podzemí práce, ktoré by inak vykonával iný baník.
  Baňa Nováky nám vystavila potvrdenie, že sme v určenom čase pracovali ako brigádnici v bani, ale sociálna poisťovňa to hodnotí ako brigádu a počítala nám túto dobu len ako dobu štúdia. Môj prípad je v súčasnej dobe na KS Bratislava ( aj v súvislosti s iným problémom), kde čakám už vyše roka a pol na vytýčenie pojednávania.

 • Pre Jano policajt.
  Nie , nie nie je to pravda. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadajte ústredie Sociálnej poisťovni o informáciu, že kedy má občan nárok na preferovanú pracovnú kategóriu t.j. I. prac kategóriu po ukončení ZDŠ (15 rokov).No budete sa diviť. Mne napísal, že ak nastúpim po ukončení ZDŠ do zamestnania I. prac. kat. alebo sa štúdiom pripravujem na zamestnanie I. prac kat. To je aj váš prípad. Ja v tejto veci vediem súdny spor. Doporučujem vám to isté no v prvom rade žiadajte ústredie Sociálnej poisťovne o spomínanú informáciu, ktorú predložte na KS podľa bydliska s písomným odvolaním sa voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovni. Držím palce.

 • Kolegovia Ing.Dubeň a T. Fülőp, ďakujem za Vaše rady a pripomienky. Škoda tých 60 dní, mohol som si požiadať o SD v tomto roku. No čo už, musíme vydržať, snáď sa nám niečo ujde. Zo štúdia na SOU baníckom, mi započítali iba 3. ročník v I. kat. 1. a 2. ročník SOU, t.j. roky 1978 a 1979 mám započítané v III. kategórii, podľa ev. listu dôchodkového zabezpečenia, ktorý mi bol zaslaný z OKD Karviná. Ešte som im napísal, v zmysle uvedeného § 3 ods.1 nar. vlády ČSSR č.117/1988. Prišla mi písomná odpoveď, že zápočet rokov a kategórii je v poriadku a že odbornú prax v bani, sme mali v 3. ročníku. Takže tak. Ešte raz Vám kolegovia ďakujem.

 • Pro p. Dubeňa
  Prosba,
  p.Dubeň mohl by ste mě kontaktovat na můj mail : pp_doma@post.cz (pp_doma…)

 • Pre Jano policajt
  V tom SOU sa ako si “nevyznám” myslím začiatok štúdia… Napriek tomu vám doporučím do pozornosti nariadenie vlády ČSSR č. 117/1988, §3 ods.1. Celé štúdium, príprava na zamestnanie v tomto prípade sa počíta do tej kategórie do ktorej ste po ukončení nastúpil.Podrobnejšie v spomínanom nariadení.

 • Pre Jano-policajt.
  SP Vás správne informovala,že Vám vznikne nárok na SD vo veku 56 rokov (služba k 31.12.1999 a 19 rokov služby
  v I.kat (doplnené I.AA kat). Pre možnosť odísť vo veku 55 rokov Vám chýba 60 dní v I.kat.
  Autor pracoval ako konzultant v AK Judr.Július Jánošík Bratislava.

 • Vážení kolegovia, písal som o mojom prípade dňa 2.júna 2017 o 08,27 hod. Pokúsim sa to týmto zhrnúť podľa odpracovaných a odslúžených rokov tak, ako to mám v podkladoch, ktoré som si vyžiadal a ktoré mi boli doručené.
  Rok 1980: 60 dní v III. kat, 306 dní v I.AA kategórii -- študent 3. ročníka SOU banícke Karviná.
  Rok 1981: 175 dní v I. AA kat.-práca po skončení SOU v bani Karviná, od 2.10.1981 do 27.09.1983 ZVS, zaradená do I. kat.funkcií, a to 99 dní v I.AA kat, 91 dní v I. A kat., zvyšok roka 1981 náhradná doba, výkon ZVS (ZVS zaradená do I. kategórie),
  Rok 1982: 365 dní v I. A kategórii ( ZVS),
  ROk 1983: 88 dní v I.AA kategórii ( práca v bani) a 277 v I.A kategórii ( ešte trvala ZVS),
  Rok 1984: 365 dní v I.AA kategórii, celý rok odpracovaný v bani,
  Rok 1985: od 1.1.1985 do 31.12.1999 výkon služby ZNB a PZ, zaradené do I. kategórii funkcii,
  Od 01.01.2000 do 31.12.2005 výkon služby v PZ, zaradený do III. kategórie,
  Ak sa na to niekto pozrie a vyjadri svoj názor, budem rád kolegovia.

 • Nik z nás nedá takú odpoveď , ako samotné ústredie SP kde budú príslušné doklady spracované.Každý stratený SD je na škodu.Preto netreba otáľať.

 • Vážený p. Milan Kolen, všetky tieto dostupné informácie sú mi známe, preštudoval som si ich. Sledujem tieto stránky už viac rokov a vážim si Vaše podnety, postrehy a články. Nielen vaše, ale i ďalších kolegov, ktorí sú v tejto oblasti fundovaní. A ktorí ste pomohli v tomto smere, veľmi veľa bývalým členom ozbrojených zložiek, čo sa týka SD. Ja som to myslel inak. Len som chcel požiadať niekoho ( ak by ste boli ochotní a mali čas, tak i Vás p. Kolen), či by ste sa na moje doklady nepozreli. Mám už všetky potrebné doklady, t.j. od nástupu na strednú školu, po skončení ZDŠ, zamestnanie pred ZVS, samotná ZVS, zamestnanie po ZVS a taktiež od nástupu k vtedajšiemu ZNB v roku 1985. Mám pracovné kategórie a taktiež hrubé zárobky. Myslel som to tak, či by som niekomu nemohol poslať uvedené podklady, aby sa na to pozrel a zhodnotil to. Ja som toto konzultoval s pobočkou SP v našom okrese, ale viac informácii=adekvátnejšie rozhodnutie. Takto to bolo myslené. Preto by som bol vďačný, keby sa na moje podklady niekto fundovaný pozrel. Bol by som mu ( Vám) veľmi povďačný.
  S pozdravom a prianím pekného dňa Jano, policajt v.v.

 • Pre Jano, policajt 2. júna 2017 v 8:27. Plne súhlasím s odpoveďou Juraja Fuseka.

  Z neúplných informácií zaujímam toto stanovisko. Neuviedli ste dátum od do, to je presnú dĺžku odpracovania doby, roky ktoré máte započítanú ako baník v I. pracovnej kategórii (u baníkov sa započítava aj doba v učňovskej baníckej škole keď fárali pod zem do I. pracovnej kategórie čo ste neuviedli). Neuviedli ste či Vám do výkonu služby v ZNB bola započítaná aj vojenská základná služba, respektíve náhradná služba. Nepresne ste uviedli dátum, deň od kedy ste nastúpili do ZNB len rok 1985, neviem posúdiť či máte do I. kategórii funkcií započítaných celých 15 rokov (od 1.1.1985 do 31.12.1999 do kedy boli zrušené I. a II. pracovná kategória ako aj I. a II. kategória funkcií, alebo menej). Ak máte spolu v I. pracovnej kategórii a I. kategórii funkcií započítaných viac ako 15 rokov máte právny nárok na zvýhodnený odchod do SD podľa dĺžky odpracovaných rokov v I. kategórii v rozmedzí do 55-59 rokov. Pozri § 21 a § 174, 175 zákona č. 100/1988 Zb. sociálnom zabezpečení a všetko Vám bude naprosto jasné. Zároveň Vám doporučujem preštudovať si na tomto webe zverejnený môj článok v sekcii Starobné dôchodky pod názvom INFORMÁCIE pre VD o SD, alebo je zverejnený aj v Najnovších článkoch ktorý som zverejnil 26.9.2016.

 • Ja osobne by som príslušné doklady dal do obalu,ten pod pažu a rezkým krokom by som zašiel do pobočky SP požiadať o SD. Aby som nepredbehoval , ešte predtým sa treba objednať , na daný termín treba našpacírovať do SP,požiadať o SD a už len čakať.

 • Vážení kolegovia, mal by som dotaz, resp. prosbu. Kto by mi vedel fundovane poradiť, vo veci podania žiadosti o SD. Vzťahuje sa na mňa, ako na mnohých iných kolegov, ustanovenia zákona 100/1988 Zb. o pracovných kategóriach, ako i kategóriach funkcii. Mám už všetky potrebné doklady, čo sa týka mojej práce, zaradenej do I. prac. kategórie -- banícka škola a práca v hlbinných baniach, do roku 1985, taktiež čo sa týka I. kategórie funkcií- od roku 1985 nástup k vtedajšiemu ZNB, kde som nepretržite pracoval do 31.12.2005. Už som sa predbežne informoval u SP, kde mi bolo povedané, že žiadosť o SD si môžem podať po dovršení 56 rokov . Ale chcel by som toto dať ešte preveriť inému zdroju. Viac informácii=lepšie rozhodnutie. Myslím, že téma SD je natoľko pre nás dôležitá, že je to potrebné overiť u viacerých zdrojov. Istota je guľomet. Preto chcem požiadať o radu niekoho, fundovaného. Ak by si našiel čas, aby mi v tomto smere fundovane poradil. Zaslal by som mu písomné podklady, ak by mal čas a chuť sa na to pozrieť. Ďakujem.

 • Pre Ján Hir. napísal: 29. mája 2017 o 10:24 -- nebude to od mňa právne stanovisko, len, či by nestálo za to, skontaktovať sa s advokátmi -- advokátskymi kanceláriami podľa príspevkov /hneď prvé z vrchu/ z dní 12. mája 2017 o 20:11 a 12. mája 2017 o 17:50 -- sú uvedené v linku: https://www.bezpzlozky.eu/2016/05/ziadosti-o-starobny-dochodok/#comment-10514 -- iba môj postreh -- či nebude v tomto prípade prekážkou Váš fyzický vek, keďže sociálne zabezpečenie -- náležitosti /zápočet ZVS do -- I. kategórie funkcií, prípadne odslúžené roky v služobnom pomere + zápočet ZVS pre výpočet VD/ sa môžu riešiť iba 3 roky spätne od priznania SD.Pekný večer prajem.

 • Žiadosť o právne stanovisko -- dĺžka ZVS
  Dobrý deń,

  som presvedčený, že môj problém sa týka viacerých občanov, ktorí absolvovali ZVS, aj bývalých policajtov a vojakov.

  24 mesačnú základnú vojenskú službu som vykonal vo Vojenskom útvare 8008 Plzeň, nástup od 1.10.1962 a prepustenie na základe RMNO 016/1964 k 24.9.1964 podľa zápisu vo vojenskej knižke.

  K cit. RMNO nemám prístup a preto žiadam o právne stanovisko, či sa obdobie výkonu mojej základnej vojenskej služby, podľa v tej doby platnej legislatívy považuje za 24 mesačné alebo nie, a to nie z mojej viny, len za 1 rok 11 mesiacov a 24 dní -- čím sa mi obdobie 1 roka nezapočítalo do obdobia dôchodkového poistenia, a to malo vplyv na výšku výsluhového dôchodku, čo považujem za nesprávny postup.

  Ešte doplním do textu:
  že podľa z.č. 92/1949 Zb. branný zákon paragraf 27 ods. 2 cit.: základná služba trvala 24 mesiacov a počíta sa odo dňa skutočného nastúpenia. Ods. 3 cit. Vláda Čs. soc. republiky môže čas trvania základnej služby meniť nariadením.

  Mal príslušný orgán pre nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku zhodnotiť dobu výkonu ZVS od 1.10.1962 do 30.9.1964 t.j.24 mesiacov v I. kat. funkcií?

  Za odpoveď na moju žiadosť vopred ďakujem.

 • Dobry den. Je mozne, by velitel vyslal vojaka profesionala na zahranicnu sluzobnu cestu podla par 37 zakona 281, za ucelom zvysenia kvalifikacie , na dobu cca 10tyzdnov, z ktorej vojakovi plynu zavazky poda par 38 zakona 281, a sluz predpisu 91 z roku 2015 ( predlzenie statnej sluzby a financny zavazok v pripade neodsluzenia daneho obdobia za kurz), bez toho aby s tym prof vojak suhlasil? Proste dennym rozkaom.,.bez personalneho pohovoru, a suhlasu prof vojaka so vzniknutym zavazkom…..? Dakujem.

 • Nie je potrebné niečo skenovať a posielať do SP.Treba si dať dokopy všetky doklady,počkať do budúceho roka , potom treba zájsť na pobočku SP osobne dojednať si návštevu.Ja som tam bol mesiac pred dovršením potrebného vek.u

 • Kolegovia mám otázku. Má zmysel napísať dotaz na stránku sociálnej poisťovne, ohľadom SD. Na stránke soc. poistovne, v sekcii dôchodky majú formulár, kde sa dajú písať dotazy, plus zaslať elektronicky podklady k žiadosti o SD, resp. podklady, od ktorého veku mám nárok na SD. V mojom prípade, ako som si zistil, by to malo byť od veku 56 rokov, t.j. na budúci rok. Už som písal na tieto naše stránky a taktiež som to kunzultoval, na príslušnej pobočke soc. poisťovne na okrese. Ale asi čím viac informácii, tým lepšie. Preto sa pohrávam z myšlienkou, moje doklady preskenovať a s dotazom ich poslať na ústredie soc. poisťovne v Blave. A čakať na odpoveď. Ale v prvom rade, sa obraciam s dotazom na Vás, či už toto niekto skúšal a ako dopadol, prípadne vaše názory.
  Ďakujem za odpoveď.

 • Ďakujem Milan, je to tak, ako sme to popísali v predchádzajúcich príspevkoch.Ešte včera sme to s pánom Ľubom od-komunikovali./ako je písané v príspevku (iba som to nedával na web stránku)/.Správne v jeho prípade je:
  § 174
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo 🙂 🙂 .. smolou u Ľuba je, že mu chýbajú dva mesiace do písm. b), čo je SD vo fyzickom veku 57 rokov ..
  § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

 • Pre Ľuba:

  Len tak zevrubne: Myslím, že ešte máte nárok, nárok na SD, podľa ktg. Radím, zájsť do najbližšej sociálnej poisťovne aj s dokumentami, čo spomínate a tam Vám skoro presne povedia (oni sa musia následne kontaktovať s ústredím SP v BA), či hej, alebo nie. Ale môj približný odhad je, že asi hej. Aj keď možno nie v 55-tích rokoch, ale určite, pod 62-rokami.

 • Odpoved upresnenie pre p.Mira Palfiho z 30.4.2O17.Nastúpil som k PZ 1.9.1982 a ukončil som 31.8.2006.t.j.24 rokov.Pred tým som bol 6 mesiacov na vojne pred praporčíckou školou znb v tom čase.Podla uvedeného zákona k 31.12.1999 som teda odslúžil 17 rokov a 4 mesiace,teda minimálne viac ako 15 rokov.
  Ak by som Vás mohol požiadat pošlite mi sms na číslo 091192O877 a ja Vám obratom zavolám
  Príjemný den.
  Dakujem.

 • Pre Ľuba 29. apríla 2017 o 21:03 -- Zišlo by sa trocha viac informácii, ako napr. dĺžka služobného pomeru od r.-do r.Tak iba orientačný návod, či sa Vás týka starobný dôchodok na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií./55 r. -- 59 r./Orientačne myšou dole stránkou tejto rubriky pozrite príspevok 16. októbra 2016 o 15:22 /a príspevky okolo/ k § 174 odst. 1 a odst. 2 zákona 100/1988 Zb. /minimálne 15 odslúžených rokov k 31. decembru 1999 (zatiaľ tento dátum je žiaľ nezrušený a stále aktuálny pre SP, resp. neviem o zmene)/.Ďalej orientačne, (až to nepostačí) linky tohto webu:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/09/informacie-pre-vd-o-starobnych-dochodkoch/ a v ňom v prvom príspevku dole na stránke uvedenej rubriky zo dňa 27. septembra 2016 o 8:14 je link na Žiadosti o starobný dôchodok k paragrafu 174 -- aspoň predpokladám, že sa Vás môže týkať najskôr tento paragraf.Prípadne sa ešte ozvite s dopĺňujúcimi informáciami a až to bude (SD) komplikovanejšie, možno sa Vám ozve aj niekto z ďalších kolegov.Pekný deň prajem.

 • Dobrý večer mal by som v krátkosti 1 otázku-komentár ohladne starobného dochodku.Kto by mi vedel poradit,alebo na koho kompetentného by som sa mal obrátit.Poberám výsluhový dochodok za službu v PZ v ktorom som odpracoval 24 rokov.Dosiahol som vek 55 r.Mám ukončené 4-ročné stredné vzdelanie,polroka som pracoval ako robotní pred vojnov na ktorej som bol polroka.Po skončení aktívnej služby som pracoval 1 rok 18O dní ako vychovávatel,a nakoniec ako obecný policajt v trvaní 2 a polroka.Mám všetky originál doklady.Teda, kedy mám nárok na starobný dochodok.
  S Pozdravom
  Dakujem

 • Pre Jozefa. Myslím si, že PN by si mál osobne preniesť /nahlásiť/ na civilnú soci alku aby Ti bežala PN a zároveň prebiehala platba za maródku najdlhšie do celého jedného roku. Potom môžeš isť na invalidný dôchodok. Ozbrojenci vo svojich zákonoch urobili to tak, že tvojím odchodom z armády, dátumom ukončenia služobného pomeru a to od 31.3.2017 s tebou už nemajú celkom nič. Uvedom si jedno, si pre nich pozostávajúci smrad.

 • pre Jozefa.Ja to všetko zhrniem iba ako môj názor…/bez záruky/.K názoru vojenskej lekárky a “finančáka” z príspevku 27. marca 2017 o 22:14.Neviem si predstaviť, ako by ste mohol ukončiť PN napr. pri zlomenine nohy pri výcviku.Zákonite by ste v tej PN-ke pokračoval aj po ukončení služobného pomeru u OS SR.Možno je to dobrá ilustračná otázka pre lekárku a “finančáka”.V rámci SR PN-ka môže trvať najdlhšie 1 rok (vtedy vojak, policajt nemôže byť prepustený). Prepláca ju prvých desať dní zamestnávateľ a následne v preplácaní pokračuje Sociálna poisťovňa.Až ukončíte služobný pomer a nebudete PN, pri prihlásení sa na Úrade práce sa stávate poistencom štátu a zdravotné odvody neplatíte.Ale, až už nebudete na Úrade práce a budete nezamestnaný, zdravotné odvody si platíte sám, až dokiaľ sa znova nezamestnáte resp. ich za Vás začne platiť nový zamestnávateľ …
  Ešte k môjmu predchádzajúcemu príspevku.Podľa mňa novelizovaný zákon 328/2002 Z.z. po 1. máji 2013 sú dva zákony v jednom.Po desiatich rokoch služby by bolo potrebné na personálnom, resp. finančnom oddelení overiť, či v rámci roka 2013 pri vtedy odslúžených 5 resp. 6 rokoch služobného pomeru spadáte v §-fe 31 a v §-fe 143 ag v akom vzťahu k výsluhovému príspevku a odchodnému.Je rozdiel, či Váš odchod /výsluhový príspevok, resp. odchodné/ budú posudzované podľa “starej” 328-ky, alebo podľa “novelizovanej” 328-ky, kde napr. pri priznaní odchodného sú už tvrdšie podmienky.Napr. pri odchodnom podľa starých predpisov bolo potrebných na jeden služobný plat minimálne 5 r. služby a za každý ďalší rok služby sa odchodné navyšovalo o polovicu služobného platu, po novom je, resp. bude prvé odchodné až po 13 rokoch služobného pomeru.Najskôr na finančnom oddelení, prípadne VÚSZ budú mať v týchto veciach jasno.Len, o tieto nárokové náležitosti je potrebné požiadať./predtým boli predpísané tlačivá/.Možno niekto moje názory upresní -- doplní .. Pekný deň prajem.

 • Pre Miro Palfi: ďakujem za odpoveď, ešte by ma zaujímala odpoveď na túto časť mojho príspevku:Moja otázka znie, môžem PN prenášať aj do mesiaca, kedy už služobný pomer mať nebudem, bude mi vyplácaná maródka a budem si musieť platiť odvody? Ďakujem.

 • Zdá sa, vloudila sa mi chybička.V predošlom príspevku mi naskočil nesprávny link.Tak, ešte raz: https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/ .. snáď je tento link správny:-)

 • pre Jozefa 27. marca 2017 o 22:14 ku poslednej vete príspevku.”Tiež by ma zaujímalo na čo mám nárok po skončení služobného pomeru v prípade že som bol vojakom 10 rokov”.Až ste sa ešte s informáciami nestretol -- bližšie v linku.+ komentáre.https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/.Nastúpil ste do služobného pomeru pred účinnosťou zákona 328/2002 Z.z. pred prvým májom 2013.Podľa toho by ste mal byť pri svojich nárokoch pri uvoľnení zo služobného pomeru aj posudzovaný.Podľa mňa by sa Vás mal týkať -- máte nárok /mimo výsluhového dôchodku/ na výsluhový príspevok, odchodné, úmrtné .. pozrite a rozkliknite v linku vyššie -- Plné znenie: 328-2002 účinná od 01.01.2016 tiež od §-fu /§ 30/ -- § 31 -- výsluhový príspevok, atď .. ale aj prechodné ustanovenia, napr. 143 aa, .. § 143ag .. a pod.Presnejšie informácie by Vám mali poskytnúť na Vašom personálnom oddelení.

 • Dobrý deň, 31.3. mi končí služobný pomer, som na PN do 3.4. ale vojenská lekárka ma tlačí do toho, aby som ukončil PN k 31.3. s tým, že po 1.4. mi už nebude zaplatené zdravotné poistenie a budem si ho musieť zaplatiť sám. Tak isto mi to povedal aj finančák, že podľa aktuálneho zákona hovorí lekárka pravdu. Moja otázka znie, môžem PN prenášať aj do mesiaca, kedy už služobný pomer mať nebudem, bude mi vyplácaná maródka a budem si musieť platiť odvody? Tiež by ma zaujímalo na čo mám nárok po skončení služobného pomeru v prípade že som bol vojakom 10 rokov.

 • Z judikatúry Najvyššieho súdu SR:
  Rozhodnutie č.7 So/54/2015 zo dňa 14.12.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie KS Košice (SP zamietla priznanie SD nášmu kolegovi hasičovi). Odvolanie na NS SR bolo podané oneskorene až na 16 deň (lehota 15 dní).
  SP odmietla zhodnotiť bývalému hasičovi dobu poistenia a zárobky počas doby služby v pracovnej kategórii. Vzhľadom k oneskorenému podaniu NS SR neskúmal či SP a KS Košice postupovali správne. V obdobných prípadoch ale sú možné riešenia, ktoré povedú k úspešnému koncu. S takýmito prípadmi sa bežne stretávajú Advokátske kancelárie a dokážu klientovi navrhnúť individuálny postup.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v AK JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Týmto by som Vás chcel poprosiť ako budúci výsluhový dôchodca o informácie.

  Nakoľko uvažujem o odchode do výsluhového dôchodku a ešte sa cítim pomerne mladý, chcel by som začať podnikať na IČO.

  Moje otázky by zneli: -- či po odchode do výsluhového dôchodku (VD) sa môžem prihlásiť na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie ?
  -- počas poberania VD a podnikania je mojou povinnosťou odvádzať odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne ? prípadne v akej výške (prosím príklad výpočtu)
  -- pokiaľ by som bol okrem poberania VD evidovaný aj na úrade práce či môžem požiadať o príspevok štátu na podnikanie ?
  ďakujem

  dopyt

 • Pre Ján policajt v.v.:

  Kedže PN sa hodnotí koeficientom 0,3 takže samozrejme má vplyv na výpočet SD. Ak maródite celý rok za tento rok Vám bude SP počítať ako by Ste za celý rok zarobili 0,3 osobného mzdového bodu. Myslím si, že je to jednoduchý výpočet. Kto veľa maródil bude mať menší dôchodok.

 • Takže SD je týmto koeficientom 0,3, počas PN menší, alebo PN-ka nemá vplyv na výpočet SD. Tým mám hlavne na mysli prípadnú dlhodobú PN-ku.

 • Pre Jána Korduliaka:
  Čiže skoro nijak Jano. Na marodku máš nárok a basta.

 • Pre Ján Korduliak:

  Pozrel som sa do výpočtu môjho SD od Soc. poisťovni. Doba nemocnosti je vedená ako náhradná doby s koeficientom 0,3.

 • Poprosím Vás o odpoveď na otázku : Ako ovplyvní výpočet dôchodku PN-ka. (krátkodobá -- týždeň, alebo 2) ?????

  Ďakujem

 • Pre Peter Horvat:

  Rozhodnutie či po vzniku nároku na dávku (dôchodkový vek) si podáte žiadosť o dávku alebo nie je individuálne. V druhom prípade si zvyšujete budúci dôchodok aj o percentá. Záleží na tom čo preferujete.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň
  je pre mnňa výhodnejšie požiadať o SD v 55 rokoch a ďalej pracovať, alebo poberať VD popri zamestnaní a požiadať o SD až v 62+ ?

 • Pre Peter Horváth:

  Otázkami zvýhodneného zápočtu niektorých funkcií vykonávajúcich službu osobitnej povahy alebo osobitného nebezpečenstva (letci, výsadkári, potápači, spravodajci atď.) sa zaoberali niektoré advokátske kancelárie. Je rozpracovaných niekoľko súdnych sporov či už voči VÚSZ alebo voči Sociálnej poisťovni. Odporúčam osloviť niektorú z advokátskych kancelárií lebo vo Vašom prípade by Ste mohol len podstatne získať.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Pre Ján, policajt v.v.

  V niektorých prípadoch podľa judikatúry súdov SR a aj ČR príslušné advokátske kancelárie dosiahli pre svojich klientov opravu evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia u baníckych učňov v období odborného rozvoja v súčinnosti s banskými podnikmi. Takže by to za pokus stálo preveriť správnosť ELDZ.

  Autor komentára pracoval ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík Brataisslava.

 • Pre Ján, policajt.
  Odporúčam prečítať si nariadenie vlády ČSSR č. 117/1988 so zameraním na § 3 ods. 1. Veľa šťastia.

 • Pre Peta H. Pozrel som sa na tvoj prípad z ľavej a pravej strany. Ty tak môžeš SP požiadať o SD po 62 rokoch + 76 dni každý rok od roku narodenia 1955. Máš smolu. Niekomu sa pekne poďakuj.

 • Hovorí sa tu o uznaniach vojenských škôl, prípadne civilných škôl, ktoré povolania boli zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórii, prípadne kategórii funkcii. Ja už mám všetky podklady na žiadosť o SD, ale podľa SP, kde má známu a kde som bol môj prípad konzultovať, si žiadosť o SD môžem podať v roku 2018, kedy dovrším 56 rokov.
  Môj prípad: som absolventom SOU baníckého v Karvinej, v rokoch 1978 až 1981. Podľa evidenčné listu dôchodkového zabezpečenia, mi boli vypočítané nasledovné doby a kategórie:
  1978 : 122 dní v III., 1979: 365 dní v III., 1980: 6O dní v III. a 306 dní v I.AA,
  1981 : 274 dní v I.AA a 91 dní v I.A- to som už pracoval ako baník a od 2.10.1981 ZVS zaradená do I.A,
  1982: 365 dní v I.A základná voj služba / ZVS/,
  1983: 277 dní v I.A, ešte trvala ZVS do 27.9.1983 a 88 dní v I.AA, kde som po ZVS nastúpil znova pracovať ako baník,
  1984: 365 dní v I.AA.
  1985: som od 1.1.1985 nastúpil k vtedajššemu ZNB, kde som slúžil napretržite až do 31.12.2005.
  Od 1.1.2006 som zamestnaný, na riadnu pracovnú zmluvu až doposiaľ.
  Na SP mi známa povedala, že žiadosť o SD si môžem podať v roku 2018, kedy dovřším 56rokov veku. Nemôžem v 55-tke, pretože problém mi robí tých 60 dní v roku 1980, ktoré mi zaradili ako učňovi OKD Karviná, do III. pracovnej kategórie.

 • JUDr. Ďurina.
  Ďakujem za Vašu doterajšiu pomoc. Veľmi mi pomáhajú Vaše rady. Písomné rozhodnutie z KS som ešte neobdržal no už odvolanie (koncept) s prílohami na NS mám pripravené.

 • Vážený pán T. FÜLÖP,

  išli Ste na to vynikajúcim spôsobom. Áno, odporúčam takto sotisfikovane postupovať. Ja mám tiež takéto obdobné vyjadrenie zo Sociálnej poisťovne a odporúčam to aj ďalším.
  Tie non-stop strážené areály, kasárne, vojenskú výcvikové priestory, vojenské letiská, vojenské školy, vojenské nemocnice a pod., boli skutočne práve tie miesta, kde sa vykonávalo zamestnanie v preferovanej I. a II. kategórii funkcií. Veď vojaci z povolania, naši velitelia, technici a náčelníci -- do týchto objektov chodili, zdržiavali sa v nich a preto im bola priznaná I., resp. II. kategória funkcií.
  Je len prirodzené a samozrejmé, že aj ostatní žiaci vojenských stredných škôl sa v tých istých priestoroch non-stop zdržiavali (teda oveľa dlhšie než vojaci z povolania) a túto dôležitú podmienku zákona jednoznačne spĺňali. Držím Vám palce vo Vašich snahách.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pekný deň prajem.
  Poprosím o radu -- vyjadrenie odborníka. Ústredie Sociálnej poisťovne som na základe sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadal o sprístupnenie k informácie, kedy občania Slovenskej republiky už od dovŕšenia svojich 15-tich rokov fyzického veku (po skončení ZDŠ) majú priznanú preferovanú pracovnú kategóriu (I.,II.), mi Sociálna poisťovňa sprístupnila nasledovné informácie:
  Zamestnanie (obdobie dôchodkového poistenia) zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie mohla fyzická osoba získať už po skončení povinnej školskej dochádzky, ak vykonávala zamestnanie, ktoré bolo zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie.Tiež mohla získať zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie aj ako žiak stredného odborného učilišťa za predpokladu, že sa praktické vyučovanie uskutočňovalo pravidelne na pracoviskách alebo prevádzkach,kde sa vykonávali zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie. Zamestnania sa do I. (II.) pracovnej kategórie zaraďovali najdlhšie do 31. decembra 1999.
  Vie mi niekto vysvetliť, že prečo toto svoje vyjadrenie Sociálna poisťovňa a ani súdy nerešpektujú? Je do len ďalšia skrivodlivosť a diskriminácia absolventov vojenských stredných odborných škôl a gymnázií?
  Za radu a vyjadrenie ďakujem.

 • Pekný deň prajem. Vedeli by ste mi niekto poradiť. Som bývalý vojak toho času na VD. Mám odslúžených 18. rokov v I. kategórii funkcii ale s toho dva roky vo zvýhodnenej funkcii t.j rok za dva. Do civilu som odišiel na vlastnú žiadosť k 1.1.1999 so zápočtom 20 rokov. Aj keď som na VD stále pracujem. Je pre mňa výhodnejšie požiadať o SD pri dosiahnutí veku 55 rokov, alebo pracovať až do veku 62 +, a potom požiadať o starobný dôchodok.
  Ďakujem vám za odbornú odpoveď.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 3. februára 2017 v 22:17
  Milan Trajlinek napísal: 3. februára 2017 v 17:29

  Myslím, že ČR mu kategórie nezapočíta, mal by málo rokov, v tomto prípade vidím dve cesty -- môže požiadať SP o SD na základe kategórií v 57 rokoch, vypočítajú mu sumu za strednú školu, respektíve od ZDŠ po nástup na vojnu -- vypočítajú mu cca 60 -- 80 euro; alebo sa vykašle na kategórie a po dosiahnutí dôchodkového veku podľa zákonov ČR požiada o český dôchodok a tam mu započítajú aj tú dobu pred vojnou… všetko na dlhé lakte, takže rada o právnikovi je namieste…

 • Milan Trajlinek.

  Nároky na dávky poistencov sa riadia čl.20 Dohody o soc. zabezpečení medzi SR a ČR. Podľa toho čo Ste napísali, dobu poistenia do 31.12.1992 mala zhodnotiť Slovenská strana. Pozor na rozličný dôchodkový vek v SR a ČR, taktiež kategórie prizná len jedna strana. Odporúčam kontaktovať advokátsku kanceláriu.

  Autor komentára pracoval ako konzultant Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík.

 • Prosím o názor, či splňam podmienky nároku na starobný dochodok podľa 1.pracovnej kategorie. Do armády som vstúpil v roku 1981(ako 19 -ročný) a po 20 tich rokoch alužby , som bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.8.2001 prepustený zo služobného pomeru a od 1.9.2001 poberám výsluhový dochodok. Personalista mi síce do potvrdenia o dĺžke zamestnania a vojenskej služby potvrdil 20 rokov v 1.pracovnej kategorii, ale ako som sa dočítal na tomto webe, tak som získal len 18 rokov v 1.kategorii, takže do starobného dochodku by som mohol (o 2 roky) ako 57-ročný. Moj problém ale vidím v tom, že hneď po odchode do zálohy som sa presťahoval do Čiech, kde mám zatiaľ odpracovaných 14 rokov, i keď trvalý pobyt mám stále na Slovensku, tak som daňový rezident ČR. Do dochodkového systému na Slovensku som prakticky po odchode z armády ničím neprispel, všetko odvádzam v ČR. Obávám sa, že SP mi nebude mať z čoho vypočítať výšku dochodku. Nemal by som si radšej platiť na Slovensku dobrovolné dochodkové poistenie? Existuje nejaká možnosť, že si SP “požičia” odpracované roky i prijmy od Českej správy sociálneho zabezpečenia? Prosím o radu, má s tým niekto skúsenosť?
  Ďakujem.

 • Veľmi pekne ďakujem za zrozumiteľný výklad v mojom prípade. Takže, nebudem sa snažiť získať skorší súbeh dôchodku, ale riadny zo všeobecného dôchodkového systému po 62 rokoch+76 dní, nakoľko je pre moju osobu finančne výhodnejší. Ostávam z pozdravom, ďakujem.

 • Pre Sláva. Po doplnení informácií v súlade ako som už písal máte jedinú možnosť podať si žiadosť o SD po dosiahnutí veku 62 rokov a 76 dní. “Modlite sa” ako Vašu žiadosť vyhodnotí SP. To je či pre Vás spolu započíta roky dôchodkového poistenia v osobitnom ako aj vo všeobecnom dôchodkovom systéme mínus krátenie. Pre Vás nevýhodnejšie.

  Alebo, započíta len roky dôchodkového poistenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Pre Vás je to výhodnejšie. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (vyhľadajte príslušný paragraf) je sociálna poisťovňa povinná pre žiadateľa o SD zohľadniť výhodnejší spôsob. Ak Vám SP v Rozhodnutí o priznanie SD nezrealizuje doporučujem Vám okamžite sa obrátiť na advokáta a do 30 dní podať odvolanie proti rozhodnutiu.

  Ďalej, ako som už písal vysvetlím prečo SP už priznaný vyšší SD so započítaním rokov v I. II kategórii funkcií krátila o 80 -- 110 eur. Až neskôr som pochopil, že to bolo na základe ich žiadosti o prepočítanie už priznaného SD so započítaním rokov v I. II kategórii funkcií . Dodnes nechápem, prečo cez podanú žiadosť im v duchu zákona nepriznali rovnaký SD z dôvodu, že to pre nich bolo výhodnejšie!!! Samozrejme v tej dobe som si neuvedomil, že proti rozhodnutiu SP o znížení SD mali do 30 dní podať odvolanie, žiaľ čo som im ja, ako aj ich advokát neporadil. Výsledkom mohlo byť, že SP im priznala vyšší SD, to je rovnaký ako už roky poberali, alebo by ho nepriznala. Vec by potom zo zákona riešil príslušný Krajskú súd, prípadné odvolanie Najvyšší súd SR.

 • Pre Slavo:

  Po postupnom doplnení potrebných informácií sa dá konštatovať, že nespĺňate podmienky pre zníženie dôchodkového veku ( k tomuto záveru dospel aj kolega Milan Kolen). Podľa môjho názoru však pri výpočte starobného dôchodku by sa mala jeho výška počítať z celoživotnej doby poistenia a následne krátiť za dobu zhodnotenú v priznanom VD.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Službu som ukončil K 1.3.1992 r.

 • Pre Slava a Ing. Dubeňa. Konečne ste zverejnil všetky údaje potrebné k daniu fundovaného názoru ako máte postupovať. Na základe neúplných informácií som uviedol dve možnosti ako máte postupovať. Ako som uviedol pokiaľ sa budete súdiť s najväčšou pravdepodobnosťou neuspejete.

  Skoro obdobný prípad ako je aj Váš som pomáhal riešiť môjmu kolegovi žalobou na krajský súd. Z dôvodu, že služobný pomer z reorganizačných dôvodov, zánik ČSFR a zániku federálneho útvaru v SR, služobný pomer mu bol ukončený k 31.12.1992. V súdnych sporoch o priznanie SD za účasti advokáta neuspel. Samozrejme je poberateľom VD. Minulý rok dosiahol dôchodkový vek 62 rokov. Od SP dostal rozhodnutie v textovej časti sú uvedené všetky roky v I.kategórii funkcií a bolo ich okolo 20 rokov. V civile bol dôchodkovo poistený asi 26 rokov. Ani deň nebol nezamestnaný. V prílohe rozhodnutia v Osobnom liste dôchodkového poistenia má uvedené všetky roky od ukončenia ZDŠ do nástupu do ozbrojených zložiek, ako aj všetky roky po ukončení služobného pomeru. Roky v ozbrojených zložkách cez skutočnosť, že ich SP doložil tam nemá uvedené. SD dostal od dosiahnutia veku 62 rokov. Obdobne v súdnom spore neuspel ani ďalší kolega ktorí do SD odišiel na vlastnú žiadosť v júni 1992, ako aj mnohí ďalší ktorí mali v I. kategórii funkcií odslúžených 15 až 20 a viac rokov. Do VD odišli v období rokov po 1992 ale neslúžili do 31.12.1999.

 • Pre Slavo:

  Ku ktorému dátumu Ste skončili službu v roku 1992?

 • Veľmi pekne ďakujem. Bolo to na vlastnú žiadosť. Páni si to vždy nahrajú tak aby to im vyhovovalo aj keď je to celkom inak. Do konca svojho života mám veľmi trpkú skúsenosť. Uspieť v prípade súdneho sporu nemáte šancu. Áno, moje srdce je veľmi, veľmi boľavé.

 • Pre Slavo.
  Slabinou poradenstva na webe je skutočnosť, že neuvediete všetky podstatné skutočnosti (samozrejme ani nemôžete vedieť ktoré sú podstatné) a na druhej strane poskytnete niektoré informácie nesprávne (lebo o nich neviete). To je úplne normálne pri komunikácií cez web.
  Vaše doplňujúce údaje menia Vašu situáciu. Podotýkam, že od roku 2008 Ste nemohli mať III.kategóriu v štátnej službe nakoľko kategórie boli zrušené k 31.12.1999.
  Vek odchodu do SD budete mať podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, tak ako ostatní občania, ale s tým, že jeho výpočet bude z celoživotnej doby poistenia a bude podliehať kráteniu v rozsahu služby.
  Vo Vašom prípade by mohol hrať úlohu termín a dôvod prepustenia v roku 1992 s následným znížením dôchodkového veku.
  Odporúčam minimálne konzultáciu s advokátom, pretože bez kompletných dokladov a neskreslených údajov nastane to, že dopĺňaním údajov sa neustále budú meniť riešenia vo Vašom prípade.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Veľmi pekne zo srdca Vám ďakujem za poradenstvo. Ako som už uviedol, že SP mi zamietla podanú žiadosť o SD a to podľa § 20 aj §174/zákona 100/1988 Z.b. a to z toho dôvodu, že na VD som odišiel po 17.5 roka služby v I. kat.funkcii v roku 1992. Pracoval som v civili. Od r. 2008 som opäť nastúpil do štátnej služby, kde už sú zrušené I.aII. kategórie funkcií. Je už iba III. kategória. Odišiel som opäť do VD za 25 r. Čiže, necelých 2O r. civilných mi ostalo spolu aj so školou . Preto potrebujem odbornú pomoc pri nároku na SD, keďže koncom februára dovrším 62 rokov. Mal by som byť krátený o týchto 76 dní, nakoľko som bývalý ozbrojenec. Počítam z tým , že SP to pokrúti ako pokrútila s ostatnými.

 • Pre Milan Kolen a Miroslav Palfi.

  Milan a Miro problematiku máte naštudovanú, ale nehnevajte sa poradňa je o tom či áno alebo nie a ako.
  Kolega Slavo uviedol -- citujem:
  -- k 31.12.1999 služba netrvala
  -- poberá VD za 25 rokov
  Z toho vyplýva, že odišiel pred 31.12.1999 a poberá VD za viac ako 25 rokov.
  Ostatné veci, či splnil, ak by splnil, vek 62 rokov, predlžovanie o 76 dní, informácie na pobočke SP, náhradné doby, Dohovor č.128 nemajú pre neho výpovednú hodnotu. Takéto údaje len zneisťujú kolegov a nie sú z toho múdri.
  Takže menej je niekedy viacej.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík .

 • Slavomír, sledujem a teraz tak ako väčšina žiadateľov o SD neviem čo si ztoho vybrať. Nedivím sa úradničkam SP že riešia veci tak ako riešia, spravidla v neprospech žiadateľa. Ja by som sa držal názoru p. Dubeňa ktorý na záver: Odporúča Slavovi čo najskôr kontaktovať advokáta aj s príslušnými podkladmi na konzultáciu z hľadiska jeho nárokov a dátumu od kedy bude pre neho výhodnejšie žiadať starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne. Ináče to asi nejde.

 • Pekný deň prajem.Nebude to odo mňa odborná pomoc, ale skôr lopatistický pohľad na vec.Podľa mňa sa Vás týka súbeh dôchodkov.Výsluhový dôchodok, ktorý poberáte, a ….. za minimálne 15 rokov civilného dôchodkového poistenia máte nárok na civilný starobný dôchodok.Toto spĺňate.Uvádzate v príspevku možných 20 rokov civilného dôchodkového poistenia, resp. jeho doplatenie.Môžete si ho doplatiť – nazýva sa to dobrovoľné dôchodkové poistenie, len najskôr to bude zbytočné, pretože minimum je stanovených na 15 rokov civilného dôchodkového poistenia, ktoré spĺňate.Od 1. Januára 2017 sa predĺžuje-zvyšuje fyzický vek na poberanie civilného starobného dôchodku o 76 dní.(Na príslušnej pobočke SP budú vedieť, či sa to predĺžovanie fyzického veku týka konkrétne aj Vás).V príspevku ste vylúčil starobný dôchodok na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií z dôvodu nenaplnenia odslúžených 20 rokov do 31. Decembra 1999 podľa §-21 zákona 100/1988 Z.z.Podľa mňa by bolo ešte potrebné overiť, či nespĺňate v §-21 zákona 100/1988 Z.z. reo-redi, zdravotné dôvody a pod., pretože I. Kategóriu funkcií spĺňate a pri týchto dôvodoch by malo stačiť v I. Kategórií funkcií odslúžených aj 15 rokov, hoci nie je naplnené v tomto prípade, že služba trvala k 31. Decembru 1999. -- to sa zase týka §-fu 174 ods.1 a ods.2 zákona 100/1988 Z.z.
  S pozdravom Miroslav Palfi.

 • Do predchádzajúceho komentára dopĺňam, že od roku 2017 sa dôchodkový vek 62 rokov zvyšuje o 76 dní, čo dopĺňam do pôvodného textu takto.
  Vzhľadom, že koncom februára 2017 dosiahnete vek 62 rokov a v civile máte odpracovaných skoro 20 rokov (neviem či tam máte započítané aj náhradné doby § 9 zákona č. 100, ak nie o ne sa Vám ďalej zvýši počet odpracovaných rokov v civile), ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 pre Vás je v tomto prípade ekonomicky výhodnejšie žiadosť o priznanie SD si podať až v deň dosiahnutia veku 62 rokov + 76 dní.

 • Pre Slavo 25.12017. Doporučujem si na tomto webe v Najnovších článkoch preštudovať INFORMÁCIE pre VD o SD.Vychádzam s informácií ktoré ste uviedol, koncom februára 2017 budete mať 62 rokov, civile máte odpracovaných 19 rokov a 245 dní, v armáde 17,5 roka v I. kategórii funkcii. Zákon č. 100/1988 Zb. hovorí
  § 174 (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo. To znamená, že v deň dosiahnutia veku 58 rokov spĺňal prvú časť na priznanie SD. Ale neuviedol kedy Vám bol priznaný VD, to je či do 31.12.1999 alebo po tomto termíne. Ak VD bol priznaný po 31.12.1999 potom ste splnili aj druhú podmienku na priznanie SD na základe odpracovania rokov v I., II.kategórii funkcií a dosiahnutím veku 58 ste bez problémov splnil obe podmienky na priznanie SD, doporučujem si hneď podať žiadosť o priznanie SD na základe odpracovania potrebného počtu rokov v I. kategórii funkcií.

  Ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 taktiež ste nesplnil ani podmienky na priznanie SD podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. odpracovania aspoň 20 rokov v I., II. kategórii funkcií. Ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 nesplnil ste ani druhú podmienku nároku na priznanie SD stanovenú v § 174 zákona č. 100, to je ísť do VD po 31.12.1999 a bolo by potrebné sa súdiť. Vzhľadom, že koncom februára 2017 dosiahnete vek 62 rokov a v civile máte odpracovaných skoro 20 rokov (neviem či tam máte započítané aj náhradné doby § 9 zákona č. 100, ak nie o ne sa Vám ďalej zvýši počet odpracovaných rokov v civile), ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 pre Vás je v tomto prípade ekonomicky výhodnejšie žiadosť o priznanie SD si podať až v deň dosiahnutia veku 62 rokov. V takomto prípade Vám nebude SD neoprávnene krátený na základe Medzinárodného dohovoru č. 128 čl. 33. Osobne poznám takéto prípady. Poznám aj prípady kedy poberatelia SD, zároveň poberatelia VD požiadali o prepočet už priznaného SD na základe odpracovanie potrebných rokov v I.,II kategórii funkcií, na základe krátenia SD Medzinárodný dohovor č. 128 im už priznaný SD znížený v prvom prípade asi o 80 eur a v druhom prípade viac ako 100 eur.

 • Pre Slavo:

  Ak máš odslúžených 25 rokov ako vojak (mix kategórií) máš nárok na znížený dôchodkový vek 57 rokov. V prípade, že služobný pomer bol skončený zo zdravotných alebo organizačných dôvodov máš nárok na znížený dôchodkový vek 55 rokov. Bohužiaľ priznajú Ti to len 3 roky spätne, neznalosť zákona neospravedlňuje. Zbytok je už premlčané. Ako poberateľ výsluhovej dávky požiadaj čo najskôr Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok.
  Ako uvádzaš, že poberáš výsluhovú dávku za 25 rokov služby a služba netrvala k 31.12.1999. To znamená, že služba skončila pred 31.12.1999 a dovtedy odslúžených 25 rokov služby bohato postačuje na znížený starobný vek 57 rokov. Teba sa teda vôbec netýka posúvanie vekovej hranice nad 62 rokov. Nemusíš mať odpracované 15 rokov v civilnom zamestnaní, Sociálna poisťovňa poberateľom výsluhových dávok už niekoľko rokov priznáva starobné dôchodky za akúkoľvek dobu poistenia v civilnom zamestnaní.
  Okrem toho ak si pracoval vznikne Ti nárok na vrátenie preplatku poistného od Sociálnej poisťovni za odvody na invalidné poistenie a poistenie na dávky v nezamestnanosti.
  Záver: Ihneď si požiadať o SD a to tri roky spätne od Sociálnej poisťovni.

  Autor komentára pracoval ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík. Odporúča Slavovi čo najskôr kontaktovať advokáta aj s príslušnými podkladmi na konzultáciu z hľadiska jeho nárokov a dátumu od kedy bude pre neho výhodnejšie žiadať starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne.

 • Príjemný deň prajem. Vedel mi ni niekto poradiť. Som bývalý vojak. Koncom februára 2017 mi bude 62 rokov. Je čas mi požiadať sociálnu poisťovňu o SD. K veci : Poberám VD za odslúžených 25 rokov. V civile mám odslúžených 19 rokov a 245 dní. Ide mi o to o aký druh dôchodku, výhodnejšieho pre moju osobu mám požiadať. Myslím si, že by bolo výhodnejšie požiadať o samostatný SD, neviem či to zákon povoľuje a doplatiť si na sociálnu poisťovňu do odpracovaných 20 rokov, nakoľko by sa tam asi zmenil výpočet. Nie som odborník, v týchto zákonoch mám nejasno a preto potrebujem odbornú pomoc. Roky pri výpočte VD sú nemeniteľné, nič sa nedá špekulovať, nakoľko z nich je tam odslúžených reálne iba 17,5 roka v I. kategórii funkcii, ostatné sú v III. pracovnej triede. K 31.12.1999 služba v I. a II. kategórii funkcií netrvala. Vopred ďakujem za odbornú odpoveď.

 • Opäť jedna perlička nepoučiteľnej Sociálnej poisťovni.

  Krajský súd Trnava dňa 3.10.2016 oprávnene zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovni,ktorá zamietla žiadosť o starobný dôchodok poberateľa výsluhového príspevku (bývalého colníka) z dôvodu ,že nemá odpracovaných 15 rokov v civile. Sociálna poisťovňa tvrdí ( v roku 2016!!!!),že navrhovateľ získal výsluhový dôchodok a preto sa obdobie služby nehodnotí pre nárok na SD v súlade s §60 ods.2 a §25 ods.2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
  To, že tisíce poberateľov výsluhových dôchodkov poberajú aj čiastkovaný starobný dôchodok a existujú stovky rozhodnutí Krajských súdov a aj Najvyššieho súdu SR (vrátane judikátov zverejnených v Zbierke rozhodnutí NS SR a súdov SR) v obdobných prípadoch asi pre niektorých pracovníkov Sociálnej poisťovni nič neznamená.
  Uvedený nie ojedinelý prípad znovu potvrdzuje správnosť postupu žiadateľov (poberateľov výsluhových dávok z radov bývalých colníkov), ktorý sa odvolávajú voči takýmto nesprávnym rozhodnutiam SP a aj podávajú žaloby na Krajský súd Bratislava.

  Autor informácie je konzultantom Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Na margo “Informácia pre kolegov poberateľov výsluhových dávok z radov colníkov a hasičov” -- Ing. Ľubomír Dubeň zo dňa 5. decembra 2016 v 11:24 v časti informácie pre VD o SD

  Vážený pán Ing. Dubeň,
  v prvom rade mi dovoľte zaželať Vám v NR 2017 všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a veľa šťastia Vám a taktiež Vašim najbližším.
  Ďalej Vás chcem požiadať, ak to bude možné zaslať na moju mailovú adresu p.friedl@live.com postup pre stanovenie výšky SD pre pre SD hasiča [moju maličkosť; pri splnení požiadavky veku (viac ako 62 rokov) a obdobia dôchodkového poistenia (viac ako 15 rokov)], t. z. postup pre výpočet teoretickej výšky SD a jeho krátenia za zhodnotenú dobu služobného pomeru v HaZÚ hl. m. BA a jeho právnických predchodcov na určenie sumy priznanej dávky výsluhového zabezpečenia.

  Želám pekný zostatok dňa

 • Monitoring rozhodnutí NS SR:

  Sociálna poisťovňa napriek viacerým rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR často nerešpektuje povinnosť priznať starobný dôchodok našim kolegom, ktorý poberajú výsluhový dôchodok vo výške starobného dôchodku s prídavkom. NS SR aby zjednotil stanoviská súdov SR v takýchto prípadoch vydal zjednocujúce stanovisko v Zbierke stanovísk a rozhodnutí,ktoré je záväzné nielen pre súdy SR ale aj pre správny orgán, ktorým je SP.
  Sociálna poisťovňa však často vydáva zamietavé rozhodnutia a nepriznáva SD našim kolegom, ktorý to musia riešiť súdne na Krajskom súde. Krajský súd im dá za pravdu, ale SP sa voči jeho rozsudku odvolá na NS SR. NS SR odvolanie SP zamietne a potvrdí rozhodnutie Krajského súdu o povinnosti SP priznať starobný dôchodok.
  Ostatný prípad je rozhodnutie o odvolaní NS SR zo dňa 26.10.2016, kedy NS SR konštatuje, že náš kolega bývalý príslušník GR ZVJS (poberá VD vo výške SD+prídavok) má nárok aj na SD od SP. Okrem toho má nárok aj na zápočet doby poistenia pred 18 rokom veku.
  Takže vážení kolegovia najmä z GR ZVJS nedajte sa znechutiť zamietavým rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ktorá asi nechápe, že Ste poberateľmi výsluhového dôchodku a len jeho výška je počítaná ako SD s prídavkom.
  V takom prípade podajte odvolanie GR SP a ak Vám to bude zamietnuté obráťte sa so žalobou na Krajský súd Bratislava.

  Autor článku je konzultantom Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pán M. Ďurina,
  ďakujem aj za priateľov. Velmi nám pomáhate.
  Mnoho zdravia Vám prajeme.
  M. Sloboda

 • Vážení priatelia a sympatizanti,

  ​ tešíme sa, že sme spolu s Vami, mohli byť pomocníkmi pri radostiach i strastiach, ktoré zažívate. Cítime, že máme na viac. Viac pre Vás a viac pre spoločnosť. Pozitíva spoločne posúvajme ďalej, jednoducho, aby sme všetci robili svet lepším pre všetkých. Dozrel čas, aby Ste si zaslúžili viac. Nezabúdajme však ani na tých, ktorí to budú potrebovať.

  Buďme pri tom, keď sa beh sveta v objatí starého a nového roka na malú chvíľku zastaví a potom v kroku nového roka 2017 sa znova rozbehne v ústrety toho, čo má prísť.

  Prajeme Vám, aby dnešné predsavzatia ​mali zmysluplný obsah a boli krásnym naplnením Vašich dní ​​
  i v budúcom roku. Chceme tu byť aj my i v roku 2017 naďalej pre Vás.

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián ĎURINA​ ​
  generálny sekretár

 • Zdravím Vás. Chcem sa s Vami podeliť o dôležitú skúsenosť so SP konkrétne zo započítavaním doby dôchodkového poistenia k 31.12.2003. Zistila som, že SP mi v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý je prílohou k rozhodnutiu o priznaní ID priznala o 365 dní dôchodkového poistenia menej k 31.12.2003 ako som našla v informácií o stave individuálneho účtu poistenca k 31.12.2003, ktorý mi bol SP zaslaný v roku 2004 a ktorý som si na šťastie nechala -- inak by som na to ani neprišla. Po tomto termíne si môžem všetky doby poistenia preveriť elektronicky na SP tzn. od roku 2004. Neviem ako je to možné alebo žeby zase nejaká retroaktivita? :wacko:

 • Pre Jakub Džubák 20.12.2016 v 10:31. Vychádzam s informácií ktoré ste zverejnili vo svojich komentároch a na základe nich sa vyjadrím. Ako píšete citujem: “V rozhodnutí sociálnej poisťovne sa uvádza že otec ku dňu smrti získal 14 rokov a 224 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nezískal potrebný počet rokov — 15 rokov”. Ako neskôr píšete je poberateľom VD a tu vzniká problém, že obdobie dôchodkového poistenia v osobitnom dôchodkovom systéme sa nepočíta, neberie do úvahy pri nárokoch na priznanie SD poberateľov VD ako keby neslúžil pre SR a vôbec neplatil v odvody na dôchodkové poistenie do osobitného dôchodkového systému. Potom v súlade s § 65 ods. 1 Poistenec má nárok na SD, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. § 65 ods. 2 dôchodkový vek je 62 rokov. Vek Vášho otca bol 48 rokov. Potom Váš otec nespĺňal podmienku odpracovania viac ako 15 rokov vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Zároveň nespĺňal ani podmienku dôchodkového veku 62 rokov. Nemám informáciu koľko rokov odslúžil do 31.12.1999 v I. alebo v II. kategórii funkcií. Ak by podľa § 174 ods.1 mal odslúžených najme nej 15 -- 20 rokov v I., II. kategórii funkcií mal by nárok na skorší odchod do SD vo veku 55 -59 rokov, čo ale taktiež nie je Váš prípad.

  A tu sme pri jadre problému ako o tom píšem vo svojom článku Diskriminácia výsluhových dôchodcov bod 14 a 15. Žiaľ v budúcnosti takýchto prípadov bude oveľa viac. Tí VD ktorí vo všeobecnom dôchodkovom systéme v civile nebudú dôchodkovo poistení viac ako 15 rokov a nedosiahnu vek viac ako 62 rokov cez skutočnosť, že platia odvody na dôchodkové poistenie z dôvodu, že poberajú dôchodkovú dávku nedostanú SD. Civilistom na poberanie SD stačí byť dôchodkovo poistený viac ako 15 rokov. Poberatelia VD musia mať odslúžených najmenej 15 -25 rokov. Na splnenie aj SD musia byť poistení najmenej 15 rokov. V osobitnom dôchodkovom systéme 15-25 rokov a vo všeobecnom dôchodkovom systéme najmenej 15 rokov čo spolu je 30-40 rokov. Civilistom stačí len 15 rokov. Týmto ozbrojenci sú diskriminovaní oproti civilistom. Tu prvý krát rozoberáme konkrétny problém takejto budúcej diskriminácie. Veľmi ma mrzí, že o tomto veľkom budúcom diskriminačnom probléme pracujúcich VD okrem mňa nikto nemá záujem riešiť. V budúcnosti takýchto diskriminačných problémov budú tisícky.

 • Vážení priatelia,

  často sa stáva, že niektorému z Vás Sociálna poisťovňa odmieta správne započítať odpracované obdobie po skončení SOU, alebo stredoškolského štúdia, hoci sú jej dobre známe príslušné zákony, ktoré niektoré obdobia (ide o prázdniny) podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona o prídavkoch na dieťa č. 600/2003 Z. z. by mali posudzovať ako sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie. Podľa tohto zákona sú aj prázdniny považované za štúdium na SOU, či strednej škole. Podľa ustanovenia § 33 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu sa uvádza bonus na dieťa, ktoré začína sústavnú prípravu na budúce povolanie. Podľa § 38 ods. 1 zák. FZ ČSSR č. 29/1984 Zb. školský rok sa VŽDY začína 1.septembrom bežného roka a KONČÍ sa 31. augusta nasledujúceho roka; člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin. Na tento moment sa rado “zabúda” a tí z Vás, ktorí sa o svoje záležitosti dôsledne nestarajú, doplácajú na vychytralosť sociálnych a dôchodkových orgánov.
  Žiadajte Sociálnu poisťovňu o opravu.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Jakub Džubák:
  Povinná školská dochádzka sa v uvedenom období riadila niekoľkými tzv. školskými zákonmi. Mohla trvať rôzne 8,9 alebo 10 rokov a jej koniec mohol byť v 1.alebo 2.ročníku strednej školy. Túto skutočnosť je potrebné doložiť príslušnými dokladmi, bez nich nie je možné posúdenie veci. Poistenie vzniká až ukončením povinnej školskej dochádzky. Vo Vašom prípade by som sa pozrel aj na dobu nezhodnotenú vo VD.

  Autor pracuje ako konzultant v AK Július Jánošík Bratislava.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň

  Ďakujem za odpoveď. Áno, môj otec poberal výsluhový dôchodok, na základe výsluhového dôchodku mne a súrodencom bolo od VUSZ priznané sirotské, matke vdovské. Pán z VUSZ v BA s ktorým sme komunikovali nám odporučil žiadať o sirotské aj sociálnu poisťovňu vzhľadom na dobu ktorú otec odpracoval ako civilný zamestnanec. Ja a súrodenci sme podali v sociálnej poisťovni žiadosť o sirotské a matka žiadosť o vdovské. Následne nám prišlo už spomínané rozhodnutie. Ako som písal, považujem výpočet obdobia dôchodkového poistenia ktorý prišiel spolu s rozhodnutím za chybný. Ako som písal, otec dosiahol 15 rokov 15.09.1983. Vo výpočte obdobia dôchodkového poistenia má započítané obdobie 01.09.1984 — 05.07.2016. V sociálnej poisťovni mi bolo povedané citujem: “To bude ASI tým že otec navštevoval základnú školu 8 rokov nie 9, vtedy to tak bolo. To bude ten chýbajúci rok.” Pani v sociálnej poisťovni neznela presvedčivo a sama si nebola istá preto som sa obrátil na Vašu poradňu o pomoc.

  Ďakujem

 • Pre Jakub Džubák:

  Neuviedli Ste podstatnú skutočnosť, či Váš otec poberal výsluhový dôchodok a o akú dávku a kto žiadal Sociálnu poisťovňu (sirotský dôchodok, vdovský dôchodok). Takisto neuvádzate či VÚSZ (sociálny orgán ministerstva) priznal nejakú dávku pozostalým. Sociálna poisťovňa u pozostalostných dávok aplikuje požiadavku 15 rokov civilného poistenia (vek nebohého nad 45 rokov) aj keď u starobných dôchodkov už na tom netrvá. Z Vami uvedených údajov nie je možné dať nejaké stanovisko. Odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu a poskytnúť kompletné podklady.

  Autor príspevku je konzultantom Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Dobrý deň,

  som syn po nebohom kapitánovi Ing. Jánovi Džubákovi. Otec sa narodil 15.09.1968 a zomrel 06.07.2016, počas výkonu služby ako civilný zamestnanec ministerstva obrany -- strážna služba vo veku 48 rokov. V rozhodnutí sociálnej poisťovne sa uvádza že otec ku dňu smrti získal 14 rokov a 224 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nezískal potrebný počet rokov -- 15 rokov. Citujem z rozhodnutia: “Zomrelý rodič ku dňu smrti nepoberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok, nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok a ani nezomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, preto nárok na sirotský dôchodok bol posúdený aj z hľadiska, či zomrelý rodič získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok.” koniec citácie. Zároveň je v rozhodnutí uvedené že na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca je vo veku do 45 rokov potrebných najmenej 15 rokov sociálneho poistenia. V osobnom liste dôchodkového poistenia bolo otcovi započítané obdobie dôchodkového poistenia od 01.09.1984 -- 05.07.2016, tj. 5334 dní čiže 14 rokov a 224 dní. Zdá sa mi nespravodlivý výpočet obdobia dôchodkového poistenia, keď otcovi neboli započítané žiadne dni v roku 1983, a zároveň v roku 1984 mu boli dni započítané až od 01.09.1984 keď 15.09.1983 dosiahol 15 rokov života.

  Ďakujem za odpoveď
  Jakub Džubák

 • Pre Igor:

  Tak ako to bolo zverejnené v dennej tlači bude to 8,20 Euro pre poberateľa civilného starobného dôchodku . Nezáleží na jeho výške.

 • Toto je otázka pre SP, nie tieto stránky.

 • Chcem sa opýtať,či a v akej výške mi bude valorizovaný civilný dôchodok v roku 2017 Výška dôchodku 260 EUR Ďakujem

 • Pekný deň prajem.
  Dnes som bol na pojednávaní na KS ohľadom neuznania 1. a 2. ročníka VSOŠ v I. prac. kat. Pojednávanie bolo odročené pre neprítomnosť odporkyne Soc. poist. Mne sa zdá, že tu ide “len” o akési dokazovanie, že prvé dva ročníky neboli službou. Službou museli byť nakoľko sme boli zaraďovaný do skupín BoRo, chodili do služieb atd. Podľa mňa v uvedenom probléme nejde ani tak o to či to bola alebo nebola služba (čo bezosporu bola) ale o to, že to bola príprava na zamestnanie v I. a II. prac. kat. Nezanedbateľné je aj to, že príprava prebiehala na pracoviskách kde sa vykonávali zamestnania v I. a II. prac. kat. teda v kasárňach.

 • Aké milé prekvapenie ,právnici SP obhajujú dohovor č.128 ,stým že tam nie je uvedený predčasný dôchodok ,na strane druhej zatajujú ,že tam chýba výsluhový dôchodok , ktorý krátia ako keby sa nič nedialo.Zvrátené.

 • Vážení kolegovia,
  tentokrát by som chcel informovať tých z Vás, ktorí uvažujú o predčasnom starobnom dôchodku alebo tých, ktorým bol predčasný starobný dôchodok zamietnutý alebo priznaný v nižšej výmere.
  Aj v závere tohto roka sa niektorí z Vás museli domáhať spravodlivosti až na Najvyššom súde SR, ktorý Vám dal za pravdu. Sociálna poisťovňa (jej právnici) neustále obhajujú neobhájiteľné postoje vo vzťahu žiadateľom (poberateľom výsluhových dávok) o predčasné starobné dôchodky . Odmieta im vypočítať výšku predčasného starobného dôchodku so započítaním doby poistenia v osobitnom systéme (a následne krátiť), odmieta priznať možnosť skoršieho odchodu na predčasný starobný dôchodok (kategórie funkcií).
  Ako perličku uvediem argumentáciu právnikov Sociálnej poisťovne z jedného prípadu pred Najvyšším súdom SR v septembri 2016:
  -- poberateľ výsluhového príspevku nemá nárok na hodnotenie doby služby v kategóriach funkcií lebo získal obdobie výkonu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok
  -- zákon č.100/1988 Zb. dôchodkovú dávku predčasný starobný dôchodok nepoznal, preto nie je možné určiť a porovnať výšku dávky podľa oboch zákonov
  -- dávka predčasný starobný dôchodok nie je uvedená v Dohovore č.128 a preto nie je možné aplikovať zovšeobecnený právny názor súdov SR
  -- Sociálna poisťovňa navyše argumentuje právnym názorom NS SR, ktorý sa netýka žiadateľa.

  Samozrejme NS SR správne zamietne odvolanie Sociálnej poisťovne a potvrdí napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach s tým, že SP je povinná priznať žiadateľovi predčasný starobný dôchodok.

  Myslím si, že informácia je aktuálna pre našich kolegov, ktorí napr. svoju nezamestnanosť pred nárokom na starobný dôchodok riešia žiadosťou o predčasný starobný dôchodok.

  Autor pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.