Vyberte stranu

Vojenství.cz – fascinujúce príbehy

 

Vážení čtenáři a historičtí nadšenci,

vítáme vás u dalšího vydání našeho newsletteru. Tentokrát se zaměříme na zajímavé příběhy a vzpomínky z historie předválečné československé armády. Připomeneme si mimořádná vojenská opatření z května 1938 prostřednictvím vzpomínek plukovníka a pozdějšího generála Františka Havla. Dále vás zveme k přečtení pokračování německých situačních zpráv o Československu v roce 1938, které pro nás přeložil a upravil náš čtenář Ivo Vondrovský.

Nezapomeňte také na aktualizované a rozšířené přehledy velitelů předválečné československé armády a odpovědi na vaše dotazy. Doufáme, že vám dnešní vydání přinese zajímavé čtení a nové poznatky.

20. 5. 2024

Dnes si připomeneme výročí mimořádných vojenských opatření čs. armády v květnu 1938, a to vzpomínkami plukovníka a pozdějšího generála Františka Havla, který stál v čele studijní skupiny zpravodajského oddělení Hlavního štábu. A stejného tématu se týkají také vzpomínky plukovníka Josefa Fetky z operačního oddělení Hlavního štábu, které již na našem webu jsou.

6. 5. 2024

V dnešních novinkách si můžete přečíst pokračování německých situačních zpráv o Československu v roce 1938, které přeložil a upravil Ivo Vondrovský. Dnes pokračujeme situačními zprávami č. 35 až 41 ze září 1938.

23. 4. 2024

Dnes jsme pro vás zaktualizovali a rozšířili přehled velitelů zemských vojenských velitelství předválečné československé armády. Nově tak zjistíte nejen jména velitelů, ale také jejich zástupců

9. 4. 2024

V prvních dubnových novinkách pro vás máme již třetí letošní odpovědi na vaše dotazy, a to k předválečné československé armádě. Dozvíte se v nich například o 17. divizi a pěším pluku 2 za mobilizace v září 1938, službě bývalých obránců opevnění na Podkarpatské Rusi nebo plánu na vytvoření pohraničních krajů a pohraničních oblastí.

25. 3. 2024

Dnes jsme pro vás zaktualizovali a rozšířili přehled velitelů sborů předválečné československé armády. Nově tak zjistíte nejen jména velitelů, ale také jejich zástupců.

11. 3. 2024

V dnešních novinkách se vracíme k výročí okupace v březnu 1939. Můžete se seznámit se vzpomínkami plukovníka a pozdějšího generála Františka Havla na dramatické události krátce před okupací nebo s německými situačními zprávami z 15. až 17. března 1939, které přeložil a upravil Ivo Vondrovský.

Děkujeme, že jste s námi, a těšíme se na vaše dotazy a příspěvky. Příští číslo přinese další poutavé příběhy z naší vojenské historie.

S díky a pozdravem
Václav Bartoš

Vyhlásenie Slovenského protifašistického hnutia

Vyhlásenie Slovenského protifašistického hnutia (SPH) k výrokom predsedu vlády Roberta Fica prinášame v podobe, v akej ho poskytol Stanislav Mičev.

Slovenské protifašistické hnutie odsudzuje zosmiešňovanie ambasádora zbierky Munícia pre Ukrajinu aktívneho účastníka SNP, partizána Otta Šimka.

Predseda vlády Róbert Fico vo verejnom prejave nazval zbierku Munícia pre Ukrajinu „prdom do Stromovky”. Vtipnosť od trápnosti však delí iba malý krok. Premiérovi sa ho podarilo urobiť. A zároveň si streliť do vlastnej nohy.
Pán premiér sa veľmi rád chodí klaňať s vencami k pomníkom padlých účastníkov odboja. A prednáša prejavy na počesť partizánov a vojakov, ktorí so zbraňami v ruke, často dodanými spojencami, bojovali za slobodu svojej vlasti proti agresívnej nacistickej okupačnej mocnosti. A pre tieto ich skutky ich oprávnene považujeme za hrdinov.
Jedným z takýchto hrdinov je aj storočný priamy účastník SNP Otto Šimko. K nemu však už premiér úctivý nebol. Keďže zbierka Munícia pre Ukrajinu s odkazom „Keď nie vláda, posielame my”, ktorej ambasádorom je práve Otto Šimko, je mimoriadne úspešná, má veľký ohlas aj v zahraničí a nastavila vláde nelichotivé zrkadlo, premiér mal potrebu ju znevážiť.

Tým „prdom” predseda vlády zjavne myslel tie dnes už viac ako 4 milióny eur, ktoré vyzbieralo takmer 63-tisíc slovenských občanov, ktorí takto prejavili slovenské vlastenectvo a podporu Ukrajincom bojujúcim o svoju nezávislú štátnosť. Pre predsedu vlády SR sú 4 milióny eur a 63-tisíc obetavých darcov prdom. Nechce pripustiť veľkú faktickú, ale aj symbolickú hodnotu tohto gesta: správne ho chápe ako kritiku svojej proputinovskej politiky.
Zároveň je to pokus znemožniť každú iniciatívu, ktorá dvíha našu národnú hrdosť a nie je z dielne konzervatívno-nacionalistického tábora. My ako antifašisti sme hrdí národovci a plne si uvedomujeme, že ohrozenie suverenity Ukrajiny je ohrozením našej slovenskej štátnosti založenej na odkaze SNP. Aj ľudáci a neoľudácki historici podobne spochybňovali význam SNP, keďže povstalcov bolo „iba” približne toľko, ako je aktuálnych darcov v zbierke.

Slovenskí vojaci a partizáni skutočne predstavovali len malú skupinu oproti miliónovým armádam, ktoré bojovali v druhej svetovej vojne. Ale nikto ich nenazval prdom, lebo dokázali veľkú vec. Otočili beh slovenských dejín: bez nich by sme dnes nemali našu vlastnú republiku.
A medzi nimi bol Otto Šimko. Zasluhuje si najvyššiu úctu. Aj preto, že tak vtedy ako aj dnes pochopil odkiaľ prichádza hrozba. Ako vtedy pred 80-timi rokmi, správa sa ako slovenský vlastenec, ktorý vie, čo je vojna, kto je agresor a kto je napadnutý. Je hanebné a pokrytecké, keď ho odporcovia zbierky zaraďujú medzi vojnových štváčov. SPH vysoko oceňuje, že Otto Šimko jasne a zrozumiteľne prejavil svoj postoj a to práve v čase, keď sa mnohí nechali zviesť putinovskou propagandou.

Zomrel Štefan GOMBÍK

V noci z nedele 21.4 na pondelok
22.4.2024 zomrel

generál vo výslužbe Štefan Gombík 

 

           Narodil sa v Nitre 17.10.1951
Bol nadzvukovým pilotom od 1973 roku lietal v Žatci a Českých Budĕjoviciach na Mig 21, Mig 23, Mig 29, kde aj velil.
01.09.1977 – 25.06.1980 Vojenská letecká akadémia J. A. Gagarina, Monino;
01.09.1986 – DD.07.1988 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva;
10.1993 – odborný kurz, Akadémia obrany NATO, Rím;
1988 – 1992 veliteľ 3.divízie letectva a PVO Žatec;
1.1.1993 veliteľ letectva a PVO Trenčín;
1.9.1994 veliteľ štábu letectva a PVO do 30.4.1999;
15.12.2000 odchod do zálohy.

            ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE …

Predseda NR SR o valorizácii VD 2023/24

Korešpondencia výsluhového dôchodcu s predsedom NR SR

Prvý elektronický podnet od VD:
Od: “Ing.Edo Kerestesi” <…..@centrum.sk>
Dátum: 21. februára 2024, 18:10:00 SEČ
Pre: “Pellegrini, Peter, (asistent)” <Peter.Pellegrini@nrsr.sk>
Predmet: Valorizácia výsluhových dôchodkov

Vážený pán predseda NR SR, Ing. Peter Pellegrini.
Prosím Vás o poskytnutie informácie ohľadom valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2024. Nakoľko veľká skupina výsluhových dôchodcov nemá informáciu o koľko percent by mali byť valorizované výsluhové  dôchodky.  Na sociálnych sieťach  sa šíria hoaxy a konšpirácie  a medzi  výsluhovými dôchodcami vládne nervozita a neistota.
S pozdravom a úctou Ing.Eduard Kereszteši

Odpoveď od NR SR na prvý podnet:

11-1/2024/OKMV

Vážený pán Kereszteši,
dňa 21. februára 2024 bol doručený nižšie uvedený elektronický podnet  vo veci „Valorizácia výsluhových dôchodkov“, s ktorým  ste sa obrátili na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s poskytnutím „informácie ohľadom
valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2024“. V prvom rade nám dovoľte poďakovať za dôveru, s ktorou ste sa na predsedu Národnej rady SR obrátili.

Dovoľte nám, aby sme Vás v súvislosti s kompetenciami Národnej rady SR informovali, že Národná rada SR, ako aj jej predseda, môžu konať  iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon. Pôsobnosť Národnej rady SR je určená jej ústavným postavením v systéme výkonu moci.
Nakoľko sa vo Vašom podaní pýtate na otázky ohľadom výsluhových dôchodkov, predpokladáme, že ste výsluhový dôchodca – bývalý vojak  a v tom prípade si Vám dovoľujeme odporučiť obrátiť sa na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Vojenský
úrad sociálneho zabezpečenia (mil.sk), ktorý je orgánom štátnej správy, okrem iného aj pre výkon dôchodkového  zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rezorte MO SR.

S pozdravom
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Web: www.nrsr.sk

 

 –   –   –   –

Druhý elektronický podnet od VD:

Od: Ing.Edo Kerestesi [mailto:……@centrum.sk]
Dátum:  24.marec 2024 9:31 PM
Pre: NR SR Predseda <predseda@nrsr.sk>
Predmet:   Odpoveď na: “Valorizácia výsluhových dôchodkov”

Vážený pán  predseda NR SR,  Peter Pellegrini.
Prosím Vás o serióznu informáciu ohľadom valorizácie výsluhových dôchodkov. Nakoľko hrozí opäť diskriminácia výsluhových dôchodcov ako bola v roku 2012. Mne pán JUDr. Peter Bogaň zo sekcie sociálneho zabezpečenia MV SR , oznámil,  že  bude 14,5% podľa súčasných legislatívnych podmienok. Na sociálnych sieťach a príspevkoch sa však šíri nasledujúca informácia:
“Vážení kolegovia. Včera som sa zúčastnil výročnej členskej schôdze úradovne IPA v Prešove. Naši funkcionári sa zúčastnili rokovania s vedením Ministerstva vnútra, ako aj samotným ministrom. Mali tam prebehnúť rokovania ohľadom valorizácie našich výsluhových dôchodkov. A záver? Bolo povedané, že nech zabudneme na tohtoročnú valorizáciu vo výške 14,5%, že finančná situácia v štáte je nepriaznivá a všetky finančné prostriedky budú zamerané na stabilizáciu stavov v Policajnom zbore“.
Takže som nastolil  otázku, že keď vo vládach „temna“ v rokoch 2020-2023 sa peniaze na valorizáciu našli, teraz, po ustálení rôznych kríz, tieto peniaze chýbajú. Zrejme budeme jediná zložka v tomto štáte, ktorej sa nebudú valorizovať príjmy z dôvodu inflácie (aj to s oneskorením pol roka). ”
Vážený pán predseda NR SR a kandidát na prezidenta SR ako aj vrchného veliteľa  OS SR, prosím Vás o Vaše stanovisko, nakoľko  v nemalej skupine výsluhových dôchodcov / veľkej skupine vašich voličov/sa prejavuje neistota, nervozita a  oklamanie.

S pozdravom a úctou Ing.Eduard Kereszteši

Odpoveď na druhý podnet:

  Od: “NR SR Predseda” <predseda@nrsr.sk>
> Komu: “Ing.Edo Kerestesi” <…….@centrum.sk>
> Dátum: 27.03.2024 17:21
> Predmet: RE: Odpoveď na:  “Valorizácia výsluhových dôchodkov”

11-2/2024/OKMV

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v súvislosti k predmetnému podnetu ubezpečili, že valorizácia výsluhových dôchodkov pre policajtov k 1.7.2024 je schválená vo výške 14,5%.
Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka zo dňa 26.3.2024, v ktorom verejne vyvracia hoaxy o tom, že valorizácia bude na úrovni štyroch percent. S poukazom na kompetencie  Národnej rady SR si Vás zároveň dovoľujeme informovať, že Národná rada SR, ako aj jej predseda, môžu konať iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Veríme, že uvedené skutočnosti prijmete s porozumením na vedomie a ostávame s úctou.

S úctou
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Web:  www.nrsr.sk

  –   –   –   –   –

 

Informácia Únie výsluhových dôchodcov k dôchodkom 2023

     ÚVD SR na svojom VZ 7. 11. 2023, po vyhodnotení aktuálneho stavu niektorých „káuz“ po voľbách, prijala aj tieto úlohy:

1, Po obdržaní odpovede od VOP (ombudsmana) na podnet ÚVD SR k nezvýšeniu dávok výsluhového zabezpečenia aj mimoriadnou valorizáciu v roku 2023 bude vykonávať ďalšie aktivity, podporovať svojich členov aj pri podaniach správnych žalôb na príslušné správne súdy proti zamietavým rozhodnutiam o odvolaniach voči nezvýšení VD aj mimoriadnou valorizáciou a vyvolá rokovanie s MV SR k pripravovanej zmene modelu zvyšovania výsluhových dôchodkov v nasledujúcom období.
Okrem toho zaslať predsedovi NR SR žiadosť o prijatie opatrení na vykonanie nápravy a odstránenie vzniknutého stavu, nakoľko v predchádzajúcom volebnom období pri schvaľovaní mimoriadnej valorizácie dôchodkov od 1. 7. 2023 svojou nečinnosťou zákonodarca zapríčinil protiústavné opomenutie poberateľov dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8. 11. 2023).

2, Zaslať výzvu ministrovi práce na predloženie návrhu novely zákona č. v 461/2003 Z. z. (zosúladenie judikatúry NS SR so zákonom) do legislatívneho procesu za účelom odstránenia nesúladu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo veci posudzovania nárokov na priznanie dôchodkových dávok poistencov, ktorí sú poberateľmi dávok z výsluhového zabezpečenia s ustálenou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti (ako predsedovi LRV SR, aby  Legislatívna rada vlády SR riešila túto otázku prioritne napr. aj tým, že túto otázku  zaradí do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ešte v tomto roku, prípadne na I. polrok 2024 (výzvy zaslané elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8. 11 .2023).
3, Zaslať žiadosť predsedovi vlády SR o ratifikáciu Dodatkového protokolu č. 158 k Európskej sociálnej charte zakladajúci systém kolektívnych sťažností (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8.11.2023).

4, Zaslať ministrovi práce (ako predsedovi RVSRPPS) opätovnú žiadosť o vymenovanie ÚVD SR za člena Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8. 11. 2023).

5, Zaslať osobný list ministrovi obrany so žiadosťou o odstránenie diskriminácie a sociálnej neistoty súčasných nájomcov služobných bytov a o pomoc a prijatie účinných opatrení na dokončenie procesu odpredaja zostávajúcich služobných bytov v správe BARMO a tým odstránenie diskriminácie a sociálnej neistoty súčasných nájomcov. Zároveň túto problematiku navrhnúť koordinovane riešiť aj v dotknutých silových rezortoch (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 16.11.2023).

ÚVD SR okrem toho podala po zverejnení predbežnej informácie na Slov-Lex  návrh na zmenu 13. dôchodku dňa 12. 11. 2023 návrh, aby na 13. dôchodok – dôchodková dávka  mali nárok okrem tých  poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorí majú nárok na 13. dôchodok – štátna dávka aj poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí dosiahli dôchodkový vek a nepoberajú starobný dôchodok.
V súvislosti s vyplácaním 13. dôchodku v tomto roku bol vyzvaný minister vnútra SR ako vecný gestor zákona č. 328/2002 Z. z., aby príslušné subjekty vyplatili 13. dôchodok v tomto roku aj tým poberateľom výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nepoberajú starobný dôchodok a vyplatili avizovaný „jednorazový príplatok“ v decembri tohto roku aj  poberateľom výsluhových dávok, ktorí majú nárok na 13. dôchodok – štátna dávka a aj tým, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nepoberajú starobný dôchodok.

Prezident ÚVD SR

PS:
ĎAKUJEME ! ! !