Vyberte stranu

.

Poďakovanie za prípravu akcie DUNAJ 1965

Povodeň v roku 1965 bola  udalosť veľkého významu, ktorá sa týkala celého Československa, málokde si tak uvedomujeme naše spoločné dejiny ako práve pri takýchto spomienkach, táto katastrofa mala aj svojich hrdinov a potvrdila spolupatričnosť našich národov.

V priestore pod hradom DEVÍN sme si 10. júna 2015 pripomenuli 50. výročie najväčšej a najkatastrofálnejšej povodne na Dunaji v poslednom storočí.
Ženista, predseda združenia „Vojenský veterán  Bratislava“ plk.v.v. Ing. Pavol Bada bol iniciátorom a organizátorom spomienkového zhromaždenia k povodniam na DUNAJI.

Z Českej republiky sme privítali ženistov: Generálporučíka v.v. Ing. Jiřího BRYCHTU, bývalého náčelníka ženijného vojska ČSLA; plukovníka v.v. Ing. Jozefa NEMCA, bývalého náčelníka operačného odd. Správy ženijného vojska ČSLA; pplk. BÁRTU Miroslava – z  Litoměříc ; mjr. Ing. ŠTRUBLA Bohuslava – zo Znojmo, plk. v. v. Ing. Václava Kostelníka, CSc., bývalého náčelníka Ústřední ženijní základny Olomouc a ďalších.

Spomienkového stretnutia sa zúčastnili
Ženisti – vojenský veteráni:

plk. Ing. BADA Pavol, plk. Ing. Štefan ĎURAČKA, plk. Ing. HANUSEK Ondrej (v zastúpení p. manželka Mária), pplk. PaeDr. AMBROŽ Svatomír, plk. Ing. DYKIJ Juraj, plk. Ing. ŽILJAK Pavol, plk. Ing. ADAMČÁK Miroslav, pplk. CHUDA František, pplk. MAKO Ernest, pplk. Ing. ZÁTOPEK Ivan, pplk. TÓTH Rudolf, mjr. CHŇAPEK Štefan, plk. Doc. Ing. HRIN Ladislav, plk. RSDr. MAJDA Iljič, plk. Ing. IVAŠKA Milan, pplk. Ing. VRZBA Ján, pplk. POLÁK Viliam, plk. JUDr. JÁNOŠÍK Július, pplk. PECHO Miroslav, a ďalší

Vojenský veteráni ostatných druhov vojsk:

plk. Ing. DUBEŇ Ľubomír, plk. JUDr. CIGÁNEK František, prap. JUDr. ĎURINA Marián – generálny sekretár ČASOD, plk. Ing.Mgr. KOVÁČ Július, plk. Ing. PODMANICKÝ Jozef, plk. Ing. MACOUN Ján, plk. Dr. JUNEK Jaroslav, plk. Ing. SOBEK Milan, plk. Ing. HALAPIN Jozef, plk. Ing. BOŠANSKÝ Emil, plk.Ing. LACHKOVIČ Jaroslav, plk. Ing. HORSKÝ Marián, pplk. Ing. GRUNSKÝ Vladimír, plk. Ing. KVAČKAJ Ivan, MUDr. KOPÁČIK Ľudovít, a ďalší.

Zaslúžilí policajti a hasiči:
TÓTH Karol, MÁÁCZ Jozef, ČAVOJSKÝ Pavol, BOTKA Štefan, BALIŠ Ján, MARTIŠKA František, HANÁK Michal, SOROKA Peter, SKLENÁŘ Václav, TOVARYŠ Jindřich, GALOVICH Ľudovít, MAZAN Michal a ďalší.

Zaslúžilí vodohospodári:
Ing. DÉCSI Ladislav, Ing. JANKOVIČ Milan, Ing. FŰRY József

Poďakovanie patrí organizátorom:
Ing. SUPEK Marián – generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku
Mgr. KRNO Ľubomír – vedúci odd. sekretariátu GR SVP, š.p. Banská Štiavnica
Ing. KOLKOVÁ Ľubica, Starostka MČ Bratislava Devín
Ing. ADAMČÁK Miroslav – odbor krízového riadenia MŽP SR

za jednotlivé rezorty a dobrovoľníci: p. HOLLANOVÁ Helena, NETÍK Ivan, DVORAK Ivo, LAZAR Ladislav, JUNEK Jaroslav, CHNAPEK Štefan, DRITOMSKÝ Marián, BLAHA Martin, DANAČOVÁ Zuzana, MIGALOVÁ Diana, LEŠKOVÁ Danica, BENKO Martin, KOPCOVÁ Ľubica, GARCAR Milan, KLAPAKOVÁ Katarina, SUPEK Marián, HRUŠOVSKÁ Júlia, p.KOLAČANOVÁ…
Moderátorovi programu: plk. v.v. MINÁR Miroslavovi

Podujatie bolo v popredí záujmu médií. Správu odvysielali ešte vo večerných hodinách všetky hlavné spravodajské relácie TA3, RTVS,JOJ a Markíza a zverejnili celoslovenské printové média. Dôležitosť podujatia podtrhli svojou účasťou ministri vnútra, životného prostredia a štátny tajomník MO SR a ZNGŠ genpor. Gajdoš.

Zoznam účastníkov je samozrejme omnoho širší, vymenoval som iba časť zaslúžilých veteránov, vďaka patrí všetkým aj občanom ktorí sa zúčastnili tohoto zhromaždenia.  Všetkým organizátorom, ako aj ich šéfom, patrí úprimné poďakovanie za obetavosť a iniciatívne splnenie tejto náročnej úlohy.

Ak niekoho z organizátorov neuvádzam, tak je to neúmyselné, na zabezpečení sa podieľali desiatky ďalších ktorým patrí poďakovanie.

Text: ZVSR Klub Bratislava – predseda klubu Ing. BADA Pavol

Foto z podujatia č. 1 až 23:   Ferko Chuda – Nitra

Foto z akcie č. 0442 až 0591: Bob Štrubl – Znojmo

Články a videá z médií:

1 01a 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bob:

DSC_0503 DSC_0509 DSC_0511 DSC_0513 DSC_0521 DSC_0525 DSC_0531 DSC_0533 DSC_0538 DSC_0543 DSC_0547 DSC_0549 DSC_0550 DSC_0554 DSC_0561 DSC_0563 DSC_0566 DSC_0570 DSC_0574 DSC_0576 DSC_0583 DSC_0584 DSC_0591 DSC_0442 DSC_0445 DSC_0450 DSC_0475 DSC_0481 DSC_0483 DSC_0499 DSC_0502Zlava pplk. Ing. Polák, plk. Ing. Halapin, priateľ Mochnacký a plk. Ing. Macoun