Vyberte stranu

Verejný priestor pre diskusiu www.bezpzlozky.eu

Pavol Bada administrátor www.bezpzlozky.eu zrozumiteľne vyjadril svoj zámer vytvoriť verejný priestor pre diskusiu a prezentáciu odborných stanovísk k oblastiam záujmov cieľovej skupiny, ktorá svoj kariérny život alebo záľubu spojila so sférou vojenstva, bezpečnosti, ochrany života a majetku.
Ako sa ďalej sám vyjadril,  určite sa časom objavia neprajníci tohto webu, ktorí budú spochybňovať jeho existenciu a obsah. Som však presvedčený, že to, čím sa od iných profesijne a odborne zameraných stránok odlišuje, je okrem zaujímavého obsahu predovšetkým uplatnenie práva na priestor verejne sa vyjadriť, ako základného práva občana demokratickej spoločnosti a teda aj občana-vojaka, občana-policajta a ďalších občanov v služobnom pomere vykonávajúcich náročnú a obetavú službu v prospech celej spoločnosti.
Vytvára priestor na právo kriticky sa vyjadriť k tomu, čo je pre iných „tabu“ a neprijateľné z hľadiska ohrozenia osobných ambícií a pozícií, čo zakrývajú rúškom uzavretosti systému, či riešenia problémov výhradne služobnými postupmi pod hrozbou postihov nositeľov kritických názorov dožadujúcich sa nápravy krívd a omylov.
Preto by mal web www.bezpzlozky.eu dôsledne napĺňať obsah výroku Voltaira : „Nesúhlasím s tým čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Právo vyjadriť sa musí mať, tak ako uvádza Pavol Bada určité osobné regulatívy, ktoré nepoškodzujú ľudské a občianske práva iných občanov garantované Ústavou Slovenskej republiky. Podľa J.J. Rousseau: „Moja sloboda ( v našom prípade vyjadrenia sa) končí tam, kde začína sloboda druhého“.
Obmedzenia vo vyjadreniach môžu byť dané len zo zákona, ale nie subjektívnym rozhodnutím jednotlivca. Ak má byť náš postoj kritický, mal by mať podľa I. Kanta dve roviny. Prvá rovina je mať odvahu kriticky myslieť a druhá ak chcem kritizovať , tak kritizovať na pevných rozumových základoch.
Nechcime za každú cenu odhaľovať pravdy, lebo ako to v živote často chodí žiadna pravda nie je absolútna a každý sa snaží prezentovať svoju pravdu.

Jaroslav Junek

  • – – – – –

Avízo pre diskutujúcich

Web bezpzlozky.eu je nestranný, nepodporuje žiadnu politickú stranu.
Jedným zo základných princípov jeho fungovania je, že odmietame aktívne spájanie sa s politikmi a politickými stranami.

Mali by sme sa snažiť odhaľovať najmä predsudky, omyly, pochybenia, porušenia práva a etických noriem ku ktorým sa zaväzoval vstupom do služobného pomeru každý vojak ozbrojených síl a príslušník bezpečnostných a záchranárskych zložiek.

Webmajster

  • –  – – – – –

Odpoveď MO SR na otázky kolegu Vratislava Mojša tu:

Download (DOCX, 23.8MB)

Odbory ministrovi

odpoved odborom v Poprade