Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Pripomeňme si tú dobu.

Vyjadrenie Roberta Kaliňáka v TA3
Pondelok, 25 jún 2012
HOSť V ŠTÚDIU: Robert Kaliňák o zdanení výsluhových dôchodkov.
Celé video z TA3 si môžete pozrieť tu 

Pred  rokmi /v r. 2012/došlo, nie po prvý krát, k ďalšej účelovej diskriminácii i porušovaniu ústavných práv občanov. Písal som o tom na webe ZVSR 15. júna 2012 v článku Bude valorizácia k 1.7.2012 ???  (z webu ZV SR článok v r.2015 švecovci odstránili).

Na základe tohto a ďalších článkov sa rozhýbala široká diskusia členov aj nečlenov, ktorá ukázala našu silu, silu verejnej mienky. Touto cestou ďakujem všetkým ktorí v tej dobe prispeli a podporili príspevkami (aj finančným “na advokáta”) ten súboj v rámci demokratickej spoločnosti. Majme stále na pamäti: “čo si nevybojujeme to nedostaneme..!”.
O čo išlo? Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011).
Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému ( pritom  Smer-SD sľúbil ľuďom „istoty“).
A v čom bolo a je porušené platné právo?
1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy.
3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh má za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
Na podporu týchto úvah pár čísiel s ktorými si v tej dobe dal prácu náš kolega Jozef Kotulič (citujem):
„Keďže v dôvodovej správe sa jej spracovatelia ani neunúvali spočítať, koľko štát zrušením valorizácie vojenských dôchodkov získa, urobil som to za nich ja. Vychádzam z údajov zverejnených v HN. Ak je počet poberateľov vojenských výsluhových dôchodkov 13 000, ich priemerná výška je 800 euro mesačne a valorizácia je určená na 3,05 %, potom na jednom poberateľovi zrušením valorizácie by štát ročne ušetril asi 293 euro. Čiže pri 13 000 poberateľoch by ročne mohol štát ušetriť asi 3 806 400 euro. Porovnajme to s civilnými starobnými dôchodkami (SD). Počet poberateľov SD je asi 1 milión osôb, ich valorizácia bola k 1.1.2012 3,3%, čo činí mesačne navýšenie priemerne asi 14 euro. Ročne teda jednému poberateľovi priemerne vzrastie SD asi o 168 euro. Potom pre milión poberateľov SD musí štát v roku 2012 na valorizáciu SD vyplatiť minimálne 168 000 000 euro.
A najlepšou pointou je tvrdenie poslancov, že pri tejto valorizácii by vraj štát doplácal na vojenských výsluhových dôchodcov. Fakty ukazujú niečo iné. Podľa mojich odhadov za predpokladu, že pracujúcich poberateľov vojenských dôchodkov môže byť celkom asi 5 000 a ich priemerný hrubý mesačný príjem by bol okolo 400 €, potom by na odvodoch do sociálnej poisťovne štát od nich získal asi 4 milióny €. Ako ste si iste všimli, na valorizáciu dôchodkov ex vojakov treba ročne asi 3,8 milióna euro. Čiže na svoju valorizáciu by si sami zarobili.  Potom kto koho okráda?  Záver: nielen politici, ale žiaľ aj niektorí občania si myslia, že silové rezorty sú zbytočné. No myslia si to vždy len dovtedy, dokedy nie sú odkázaní na ich pomoc. Teraz sú ex vojaci odkázaní pre zmenu na našu podporu a ja im ju preukazujem týmto príspevkom“.    J.K.
Bol najvyšší čas riešiť situáciu, ktorá bola vyvolávaná prehláseniami niektorých vládnych činiteľov a ich jednostrannou a účelovou medializáciou, nakoľko voči určitej skupine ľudí (nás výsluhových dôchodcov) sa vytvárala verejná mienka o tom, že my sme podstatou problémov v oblasti sociálneho zabezpečenia ako takého. Keby niekto takto vystupoval proti rómskej menšine, bolo by to kvalifikované ako trestná činnosť smerujúca k rasovej nenávisti a neznášanlivosti.

V tej dobe sme oslovili aj pána prezidenta ako vrchného veliteľa s cieľom poukázať na:

– zavádzajúce a účelové tvrdenia o zásadnom probléme vo financovaní sociálneho zabezpečenia výsluhových dôchodcov. Opodstatnenie pripravovaných krokov že je založené na všeobecných tvrdeniach, ktoré nezohľadňujú skutočnosti vychádzajúce reálnych prepočtov a pomerov výsluhoví dôchodcovia k počtom všetkých kategórii dôchodcov v SR.
– účelovosť v prijímaní zákonov „horúcou ihlou“ na poslednú chvíľu viď. valorizácia v r. 2008 a 2012,
– diskriminácia ľudí, ktorí najlepšie roky svojho života dali do služieb štátu a voči štátu svoje záväzky splnili v duchu platných zákonov,
– diskriminácia oproti ostatným dôchodcom pri valorizácii v r 2012, keď mala byť vykonaná podľa toho istého zákona;
– zneužívanie vládnej moci k manipulácii s verejnou mienkou proti výsluhovým dôchodcom,

Požiadali sme p. prezidenta Gašparoviča, aby túto politicky motivovanú kampaň (lebo to sa už inak nedalo nazvať) proti nám svojou autoritou zastavil a pripravovaný zákon o zrušení valorizácie ako diskriminačný a možno aj pôsobiaci retroaktívne nepodpísal, márne, podpísal ešte skôr ako tento k nemu doručili.

Pozitívnym výsledkom opatrení proti nám bolo, že sme sa spojili, našli sme spoločnú cestu v rámci celého spektra silových – Bezpečnostných zložiek. NEVALORIZÁCIU to nevyriešilo, ale pripomienkovaním a vytrvalosťou sme odrazili (zatiaľ) zdaňovanie našich dôchodkov a niektoré negatívne návrhy pri novelizácii zákona 461 a 328 Z.z. a dosiahli sme čiastočný úspech pri prehodnotení VD na SD.
Ani teraz neodpočívame, kto sleduje tento web, nemohla mu uniknúť diskusia k článkom:

Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie
https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
Diskriminácia výsluhových dôchodcov

PORADENSTVO
Návrh Zákona o št.službe
Spojíme sa za spoločnú vec?
Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov
Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.

Stále zostáva nedoriešená otázka  NEVALORIZÁCIE  a tiež: Kde sú peniaze VD?

Vzor sťažnosti na nevalorizáciu:

https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/kolen-vzor-staznosti-k-nevalorizacii-vd/

Spracoval: Ing. Pavol Bada

 • – – – –

Ilustračné foto:

Vico

 • – – – – –

Aký je stav podania financovaného z fondu “ADVOKÁT”, opakovane odpovedá jediný navrhovateľ za SD a VD zastúpovaný AK Jánošík:

……Dovolím si už v poradí niekoľkokrát opakovať, čo už bolo uvedené na tejto webovej stránke a niekoľko dní to bolo aj na webovej stránke zvazvojakov.sk (než to tam bolo vymazané pravdepodobne príslušným funkcionárom ZV SR Prešov) a obdobná informácia o stave riešenia nevalorizácie je zverejnená aj na stránke APVV (stačí si len prekliknúť).

Žaloba financovaná z účtu “Advokát” ZV SR bola podaná na Okresný súd Bratislava I, voči zamietavému rozhodnutiu tohto súdu bolo podané odvolanie na Krajský súd Bratislava. Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku. Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR. Cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.
Nakoľko väčšina z nás sme neprávnici, nechajme poverenú Advokátsku kanceláriu si robiť svoju prácu. Rýchlosť konania v súdnych sporoch neurýchlime a ani naše laické názory k ničomu neprispejú.

Uvedenú informáciu som si opäť dovolil podať všetkým kolegom vyslúžilcom, ako “odvážlivec”, ktorý súhlasil s použitím svojho mena na podanie žaloby vo veci nevalorizácie, aj keď som tým upozornil na seba a následne VÚSZ zistil, že mi nesprávne vypočítal výsluhový dôchodok od roku 2008 a znížil mi ho.

scan0031

———-

Jeden aktuálny komentár  od Ing. Eduard Kereszteši z 15.04.2016

…..Som veľmi rád, že predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť je poslanec Anton Hrnko, ktorý ma už v júli 2015 mailom ubezpečil, že pokiaľ bude v parlamente tak:

ODPOVEĎ p. POSLANCA
Pán Inžinier,
ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
S pozdravom
A. Hrnko

A preto s mojej vlastnej iniciatívy som pána Antona Hrnku, teraz už ako poslanca a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť mailom upozornil na diskriminačný valorizačný mechanizmus ku ktorému pri schvaľovaní mala pripomienky aj GP SR.
Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
— § 68 valorizácia VD.
„ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách. Takýto postup je čisto účtovníckou kalkuláciou, vychádzajúcou zo súvahy príjmov a výdavkov na osobitných účtoch rezortov a služby, ktoré vyplácajú dávky sociálneho zabezpečenia policajtom a vojakom“.

——-

Podľa môjho názoru v súčastnosti po prijatí Programového vyhlásenia vlády a deklarovanom záujme riešiť SD sa otvára priestor pre odstránenie diskriminačného valorizačného mechanizmu VD v zákone 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v § 68 ods. 3 koeficientom podľa odslúžených rokov v rozmedzí za 15 rokov suma 0.06 Eur , za 44 rokov 3.74 eur.

Na základe prejavenej nespokojnosti zaslané podnety generálnemu prokurátorovi, predsedovi NR SR, poslancom NR SR, predsedovi vlády, ministrom obrany, vnútra a sociálnych vecí, prezidentovi SR a verejnej ochrankyni práv, ktoré na môj podnet sme spolu zasielali, nezostali bez povšimnutia.

Ako vieme od 1.5.2013 bol novelizovaný § 68 ods. 16 citujem:  Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

Týmto sme spoločným úsilím od 1.7.2018 dosiahli, že rovnakým spôsobom, s rovnakými kritériami sa budú valorizovať SD a VD, čo je nesporným úspechom. Žiaľ, zatiaľ sa nepodarilo sa dosiahnuť aj rovnaký termín valorizácie ako sú valorizované SD to je od 1.1. daného roku. Pred voľbami sa minister vnútra Róbert Kalinách vyjadril (k čomu som sa na webe bezpzlozky.eu niekoľko krát vyjadril), že prijatými opatreniami sa osobitný systém podarilo stabilizovať a je plusový. Zabudol však dodať, že osobitný systém OS SR je asi z viac ako z 50 % potrebné dotovať čo je dôležitá skutočnosť.

Dňa 16.3.2016 z iniciatívy sociálnej komisie ZV SR za účasti prezidenta ZV SR plk. Ing. v. v. Tomáša Šveca a viceprezidenta APVV JUDr. Hrista Gluškova sa v Trenčíne konalo spoločné zasadanie sociálnej komisie ZV SR a APVV kde sme sa zaviazali, dohodli spoločne, koordinovane postupovať pri obhajobe práv slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov a VD.

Konkrétne sme sa dohodli, že je nevyhnutné spoločne postupovať pri zjednotení dátumu valorizácie SD a VD na rovnaký termín 1.1. kalendárneho roku.

Teraz je najvhodnejšia doba, aby prezidenti ZV SR, APVV ako aj ostatné občianske združenia vojakov listom oslovili predsedu NR SR, predsedu vlády, ministra obrany a ministra vnútra, predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť s návrhom na novelizáciu § 68 ods. 16 to je rovnakého termínu valorizácie VD od 1.1.2018. Ako člen ZV SR očakávam, že Zväzová rada ZV SR na svojom 4. zasadnutí 26.4.2016 sa dohodne na spoločnom koordinovanom postupe, na použití foriem a metód ako dosiahnuť zjednotenie rovnakého termínu valorizácie VD a VD od roku 2018 na termín 1.1. kalendárneho roku. Pokiaľ sa tak do 15.5.2016 nestane, tak ako mnohokrát doposiaľ využitím webu bezpzlozky.eu a začnem konať sám. Oslovením VD a doporučím ako majú konať.

Verme že Zväzová rada ZV SR si predmetnú oblasť diskriminácie VD zaradí do svojho programu na 4. zasadaní zväzovej rady, ktoré sa uskutoční dňa 26.apríla 2016 (utorok) v čase od 09:00 do 15:00hod. v kongresovej sále Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, získa tak názory klubov, nebude to iba o prideľovaní vyznamenaní a neposkytne tak dôvod pre odchod ďalších členov a klubov zo združenia.

Dr. milan Kolen, člen Sociálnej komisie ZV SR.


Návrhy do pripomienkového konania  “valorizácia”

1.júl 2016

Dňa 30.6.2016 bol návrh na zmenu zákona č. 461/2003 Z. z. zverejnený za účelom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré končí 21.7.2016.
Pripomienky je možné zasielať aj verejnosťou po zeregistrovaní na web stránke : www.slov-lex.sk/domov

Predložený “Návrh zmeny zákona k valorizácii dôchodkov” je v tomto znení:
㤠293dr
Prechodné ustanovenie účinné od 30. októbra 2016

,,(1) Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú podľa § 82 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. e), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e), ods. 9 a 10, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7 bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

 1. jún 2016

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v súvislosti s pripravovanou zmenou valorizácie dôchodkov v roku 2017 túto informáciu :
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, prostredníctvom ktorého sa navrhuje právna úprava valorizácie dôchodkových dávok a príslušných úrazových dávok v roku 2017, sa v súčasnosti naschádza v štádiu predbežného pripomienkového konania. Po ukončení predbežného pripomienkového konania bude zákon predložený do medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého má verejnosť možnosť sa vyjadriť k návrhu zákona a preložiť k nemu pripomienky. Predpokladaný termín predloženia návrhu zákona do medzirezortného konania je 1. júl 2016. V prípade záujmu o prebiehajúci legislatívny proces Vám odporúčame, aby ste ho sledovali prostredníctvom portálu, ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy Slov-Lex (https://www.slov-lex.sk/domov), kde bude návrh zákona zverejnený.


VYJADRENIE  MINISTERSTIEV – MV SR a MO SR

na diskriminačný problém o valorizácii VD

Ing.Eduard Kereszteši napísal: 2. augusta 2016 v 11:45
Dávam Vám do pozornosti odpoveď Ministerstva vnútra na môj podnet ohľadom zmeny diskriminačného valorizačného mechanizmu.

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
odbor sociálneho zabezpečenia
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Vec:
Valorizácia dôchodkov- oznámenie.
Odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len “odbor”)bol na priame vybavenie z kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky odstúpený Váš podnet, v ktorom žiadate ministra vnútra Slovenskej republiky o prehodnotenie valorizačného mechanizmu zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V danej veci je potrebné uviesť, že otázka valorizácie dôchodkových dávok u bývalých policajtov je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach, pričom zjednodušene by sa dalo povedať, že cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančne únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú.
Možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia jeho optimálneho stavu.
Zároveň mi dovoľte poďakovať Vám za Váš podnet.
S úctou JUDr. Ivan Fufaľ
riaditeľ odboru

Ing. Eduard Kereszteši: 2. septembra 2016 v 13:41

Dávam Vám do pozornosti odpoveď Sekcie ľudských zdrojov MO SR na môj podnet ohľadom diskriminačného valorizačného mechanizmu.

.

Vážený pán inžinier,

e-mailovým podaním zo dňa 1. septembra 2016 ste sa na generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „generálny riaditeľ“) obrátili s prosbou o pomoc a otázkou, či sa neuvažuje o opätovnom prehodnotení valorizačného mechanizmu ustanoveného v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), nakoľko tento považujete za protiústavný a diskriminačný.

Na základe poverenia generálneho riaditeľa a po posúdení obsahu Vášho e-mailového podania prijmite nasledujúce vysvetlenie:

Prijatím zákona č. 328/2002 Z. z. bol vytvorený autonómny systém sociálneho zabezpečenia, ktorého základné zásady sú diametrálne odlišné od princípov, na ktorých je založený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) všeobecný systém sociálneho poistenia. Hlavným zmyslom uzákonenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov bolo vytvoriť súbor motivačných, stimulačných a garančných faktorov pre výkon profesionálnej služby, ktorý bude zároveň prihliadať aj na všetky nároky s ňou súvisiace.

Zákon č. 328/2002 Z. z. síce zachováva poistný princíp, avšak za súčasnej vecnej samostatnosti a organizačnej nezávislosti na všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Zásadným odklonom od všeobecného systému sociálneho poistenia je predovšetkým to, že skutočnosťami rozhodnými pre vznik nároku na dávky výsluhového zabezpečenia a ich výšku sú len doba profesionálnej služby a kvalifikovaný služobný plat dosiahnutý pred skončením služobného pomeru. Uplatňuje sa v ňom teda výlučne princíp výsluhy.

Dávky výsluhového zabezpečenia sú prevažne poskytované na kvantitatívne oveľa vyššej úrovni ako dôchodkové dávky poistencov všeobecného systému sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. Systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov je založený na priebežnom financovaní dávok a služieb výsluhového zabezpečenia, pričom toto je realizované z odvádzaného poisteného uhrádzaného tak policajtmi a profesionálnymi vojakmi, ako aj ich zamestnávateľmi a štátom. Z tohto dôvodu je možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia poskytovať len v zákonom č. 328/2002 Z. z. ustanovenom rozsahu a spôsobom, ktorý je zároveň primeraný stavu verejných financií. Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov.

K Vašej námietke „je smutné, že výsluhoví dôchodcovia, ktorí museli zo zdravotných dôvodov alebo reorganizačných dôvodov odísť po 15 – 20 rokoch do civilu, majú valorizáciu pár centov“, uvádzam, že ak je občan poberateľom výsluhového dôchodku a nie invalidného výsluhového dôchodku, znamená to, že nedošlo k zmene jeho zdravotného stavu, a to ani v dôsledku služobného úrazu a ani v dôsledku choroby z povolania. Schopnosť takéhoto občana vykonávať po skončení služobného pomeru primerané civilné zamestnanie bola teda znížená minimálne. K výsluhovým dôchodcom, ktorí boli z organizačných dôvodov prepustení zo služobného pomeru uvádzam, že títo boli zároveň zvýhodnene riešení v prechodných ustanoveniach zákona č. 328/2002 Z. z. a to tak, že profesionálnym vojakom, ktorí boli prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien v období od 31. decembra 2001 do 31. decembra 2010, bola na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku započítaná skutočná dĺžka služobného pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby.

Vychádzajúc z ustanovenia čl. 13 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom. Z uvedeného vyplýva, že štát má plné právo presne určenou formou rozhodnúť o spôsobe valorizácie výsluhových dôchodkov, a to aj rozdielne počas doby vyplácania týchto dôchodkov, pričom takúto skutočnosť nie je možné v žiadnom prípade považovať za protiústavnú a diskriminačnú.

Verím, že mnou uvedené vysvetlenie zoberiete na vedomie.

S pozdravom,

JUDr. Monika Kretová
vedúca oddelenia sociálneho a zdravotného zabezpečenia
Sekcia ľudských zdrojov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

——————————

VALORIZÁCIA VD od 1. júla 2017 :

2017- dôchodok vojakov a policajtov 001———

518 Komentárov na Výročia „NEVALORIZÁCIE“:

 • Lubomir Duben: 14. mája 2019 o 15:45 … Do tretice všetko dobré, držme si všetci palce.

 • Vážení kolegovia,

  dňa 21.6.2019 o 11,00 hod. sa uskutoční na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 v miestnosti č.33 prízemie pojednávanie vo veci žalobcu Ing.Ľubomír Dubeň proti žalovanému Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a spol. o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Je to už tretie pojednávanie na tomto súde (2 predchádzajúce rozsudky boli zrušené Krajským súdom Bratislava) vo veci nevalorizácie 2012. Na uvedený spor bola uskutočnená zbierka medzi výsluhovými dôchodcami, takže kto má čas a chce vidieť reakciu štátnych orgánov, môže sa ako verejnosť zúčastniť pojednávania a na vlastné oči a uši vidieť a počuť aký je postoj štátu voči nám vyslúžilcom.

 • Motto tejto rubriky:
  ” Stoj, sto striel hrmených! -- a navaľ aspoň 25 percent zo svojho neprimerane vysokého dôchodku ” … tabuľky v linku, kde je zverejnený VD od minimálnej výšky cca 400 eur -- hovorí za všetko.https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/#comment-19647

 • Lepší a kvalitnejší pohľad-obrázok sa mi nepodarilo vytvoriť, len dúfajme, že nás všetkých ” súdy neprežijú “.

 • Pán Palfi, veľmi pekne ďakujem za informáciu. Pýtal som sa preto, lebo tiež som v roku 2012 prispel finančnou čiastkou na advokáta v tejto veci. Len som to až tak podrobne nesledoval, tak ešte raz ďakujem, že sta ma dostali do obrazu.

 • Pre Juraja napísal: 29. apríla 2019 o 16:37 -- posledné publikované informácie z minulosti:
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. septembra 2015 v 10:43
  Tak ako už bolo niekoľkokrát zverejnené boli podané žaloby iniciované ZV SR a APVV SR. Okrem nich aj niekoľko desiatok individuálnych žalôb, ale z rôznych východzích pozícií a prebehli na Okresných súdoch, Krajských súdoch a ja na Najvyššom súde SR. Samozrejme závisí to aj od erudovanosti príslušných Advokátskych kancelárií a ako je typické pre dnešok aj od financií. Myslím si, že zbierkou prostriedkov na súdny spor a vytvorením účtu “Advokát” na ZV SR bola pripravená solídna východzia pozícia pre ďalší priebeh v tomto spore.
  a ešte:
  Lubomir Duben napísal: 31. mája 2018 v 14:11
  Pre Štefan Végh:
  Pán kolega, ubezpečujem Vás, že ak by došlo k súdnym prieťahom tak by AK zareagovala. Ak by Ste si pozorne prečítali môj predchádzajúci komentár, postrehli by Ste, že nevalorizácia bola riešená Ústavným súdom už v roku 2014. Každý súdny spor je jedinečný a porovnávať podľa Vás “rýchlosť” sporov navyše rýchlosť v správnom konaní a rýchlosť v občiansko-právnom konaní je neobjektívne. V správnom konaní je prvý Krajský súd a odvolanie rieši NS SR, v občiansko-právnom konaní Okresný súd a odvolanie rieši Krajský súd.
  ZV SR dostáva pravidelne informácie o stave a priebehu sporu už niekoľkokrát bola jeho prostredníctvom informovaná členská základňa (informácie boli aj na webe ZV SR) a aj na tomto webe som niekoľkokrát podal správu. Takže je potrebné na VČS ZV SR počúvať informácie alebo ako člen ZV SR požiadať svoj klub o informáciu.
  Chápem, že Ste laik ale vynášať nejaké súdy a závery nie je korektné. V pôvodnom príspevku som sa snažil vysvetliť, že Ústavný súd nepovie či NS SR (KS) mal pravdu alebo nemal a že konanie na ÚS nie je pokračovaním vo veci (odvolanie,dovolanie), ale asi to nie všetci pochopili.
  Prosím, nechajme konať AK svoju prácu. Vo vedení ZV SR sú takisto právnici, ktorí takisto určite posudzujú informácie o spore, ktoré ZV SR dostáva.
  Je nutné zdôrazniť, že našim zámerom je dotiahnúť súdny spor ( nevalorizácia) na ESĽP a súčasne je táto naša snaha zdvihnutým prstom pre všetkých mocných v tomto štáte, že si nenecháme na sebe rúbať drevo a vždy sa ozveme, ak sa niekto pokúsi ubrať z našich práv. Naše práva a postavenie sme získali poctivou a nie vždy ľahkou prácou aj na úkor našich rodín a nemienime byť obetnými baránkami tejto spoločnosti.
  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.
  viac v tejto rubrike aj na:
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/nevalorizacia-2012-pred-branou-us/
  Bolo to písané-publikované už dávnejšie, novšie informácie som nenašiel, komentáre sú prenesené do tejto rubriky v rámci tohoto webu.

 • Prosím Vás, nesledujem to až tak podrobne, ale chcem sa opýtať, ako je to vlastne s tou nevalorizáciou z roku 2012? Bude podaná žaloba na Európsky súd? Ako to vlastne skončilo, resp. neskončilo…?
  Ďakujem za info.

 • Možno by som bol pesimista, ale jedine preto, že by to bolo pomerne pracné prepočítavať, mnohí už umreli, teda bolo by treba asi nové dedičské konania, a možno aj iné dedičské konania, nakolko mohli zomrieť aj dediči v 1. rade, dal by som to k náhrade . Treba veriť , že vyhráme.

 • Pre Vladimíra Húsa st. 21. apríla 2019 o 20:01
  Iba si myslím, že po siedmich (7) rokoch s našou nevalorizáciou z r. 2012 už mimosúdne mimo p. Ľ. Dubeňa a Š. Kina politici v parlamente nepohnú, keďže tak doteraz neurobili.V tom už nie som až taký optimista.Iba tomu neverím, ale tiež by som sa rád nechal do budúcnosti pozitívne prekvapiť.
  Optimistom som však pri schvaľovaní tohtoročnej valorizácie výsl. dôchodkov teraz v máji r. 2019 poslancami NR SR na tento rok a prípadne aj na budúce kalendárne roky, keďže valorizácia našich VD prešla vládnym návrhom v parlamente do 2 a 3 čítania vcelku jednoznačne a to počtom 146 poslaneckých hlasov.Keď aj nie v takom znení, ako bol návrh valorizácie VD nami pripomienkovaný na portály Slov-lex v zásadnej hromadnej pripomienke.(ZHP).

 • Aj napriek pomerne veľkému odstupu od doby kedy nás vláda poškodila nevalorizovaním dôchodkov som si pozorne vypočul exministra. V príhovore odôvodňuje nevalorizovanie dôchodkov tým, že nie je solidárne, aby sa dôchodky valorizovali a platy slúžiacich sa nevalorizovali. Pýtam sa, pán Kaliňák ako je možné, že u ozbrojených zložiek sa dôchodky nevalorizovali, ale u poistencov soc. poisťovne a to najmä u neprispôsobivých sa dôchodky valorizovali. Nie som rasista, o čom môžem podať svedectvo mnohými podobnými spoluobčanmi, ale ako im mohli valorizovať, keď oni vôbec ani len nepracujú, pri čom ja počas mojej činnej služby som si prispieval každý mesiac resp. rok, resp. som prispieval mojim bývalým kolegom v tom čase už na dôchodku? Pre kolegu Pálfiho : vraj uvedená valorizácia je už pasé, myslím si, že nie je, stačí sa pozrieť na valorizáciu platov a iných fin. náležitostí poslancov NR SR, návrh pána poslanca /nechcem menovať ktorého/, aby som možno niečo nepokazil, prešiel a to napriek tomu, že páni poslanci valorizáciu odsúhlasili a pri kontrole počtu zasadacích dní by ste oči otvárali, ked niektoré mesiace nemajú vôbec zasadania a ked zasadajú tak možno 5- 6 dní.Ked sa im dalo aj so spätnou platnosťou, v priemere o 1.500.-e, tak nám o pár eur by sa mohlo pridať. Ďalej by som sa chcel opýtať sudcov ústavného súdu, ktorí rozhodovali o valorizácii miezd zdr, sestrám a VD, ked /ak sa dobre pamätám, ak nie opravte ma/, zdr. sestrám a nám sa navrhovaná valorizácia neuskutočnila z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov, pri čom na rozhodnutie sa muselo čakať…., kým ked sa jednalo o valorizáciu platov sudcov, tak sa rozhodlo asi v priebehu 2-3 mesiacov, pri čom odrazu sa fin. prostriedky našli.

 • Horšie už nemôže byť ako to, čo sme všetci počas života doteraz preskákali.Každý máme za sebou rôznu, ale aj spoločnú minulosť, rôzne školy, vzdelanie, prax, prácu, ale všetci máme a prešli sme ŠKOLOU ŽIVOTA.Je treba veriť, že opraty vo vývoji do budúcnosti vezmú slušní a odborne zdatní ľudia.A nie ” slušní ľudia “.
  Zrnko múdrosti: Každý človek sa vyvíja v každom veku.(ako povedal jeden klasik).

 • prežili sme ISTOTY, NEVALORIZÁCIU, prežijeme aj sľubovaný BLAHOBYT v podobe koaličných nesystémových balíčkov.
  Bože, kam až tá ich hlúposť v snahe o záchranu siaha? Po iks (15 rokoch) zisťujú že drobným podnikateľom treba odľahčiť v podnikaní?!! Široký a spol im volebné hlasy nezabezpečí.

 • Lídri vládnej koalície sa v pondelok dohodli na základných parametroch opatrení zameraných na zvyšovanie životnej úrovne. Ak dohodu pretavia do zákona, výsledkom v budúcom roku bude pre firmy s nízkym obratom nižšia daň z príjmu zo súčasných dvadsať na 15 percent. Zároveň sa rozšíri zoznam potravín s desaťpercentnou DPH, dôchodcovia prestanú platiť koncesionárske poplatky a všetkým pracujúcim ľuďom stúpnu platy pre zvýšenie nezdaniteľného minima… a pod.
  O /ne/možnej náprave nevalorizácie výsl. dôchodkov od r. 2012 pre cca cez 40 tisíc VD nepadlo včera po koaličnej rade vládnych strán v médiách ani jedno slovo.Pravdepodobne je potrebné zmieriť sa s tým, že politickým rozhodnutím (parlamentom) už po 7 rokoch v tejto skrivodlivosti k žiadnej náprave nedôjde… Ako výsluhoví dôchodcovia sme už najskôr po ukončení aktívnej služby pre našu spoločnosť príťažou, sme pre ňu nepohodlní, nežiadúci a žijeme si už všetci nad pomery? (…) Bola to najskôr jedna z posledných možností v rámci vládnucích pol. strán (” ako volebná kortešačka “) pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.Podľa toho všetkého nevalorizácia VD r. 2012 je už pasé…

 • Mnohí kolegovia, ktorí chodia na web stránky vedia, že som bol neustále veľkým optimistom (myslím, že som ním nebol sám) pri legislatívnej náprave skrivodlivosti výsl. dôchodcov minimálne od r. 2012.Doteraz sme boli všetci VD ukrátení štátnymi inštitúciami (politikmi) už nie v stovkách, ale v tisíckach eúr na jednotlivca.Jednou z možnosti, ktoré nám pre vyjadrenie sa ešte ostali, je volebné právo občana SR.Vo voľbách v mesiaci marci, máji, prípadne ďalších obdobiach, už odo mňa nikto z jednotlivých politikov ani politických strán nedostane bianco šek.Platiť bude staré-známe: dôveruj, ale preveruj.Skúsenosti a sklamaní je z minulosti dostatok.Či u terajšej koalície, či u terajšej opozície: bianco šeku nie.

 • So záujmom som si znovu pozrel video uvedené hore na začiatku článku k výročiam nevalorizácie.
  Vyjadrenie Roberta Kaliňáka v TA3
  Pondelok, 25 jún 2012
  HOSť V ŠTÚDIU: Robert Kaliňák o zdanení výsluhových dôchodkov.
  Celé video z TA3 si môžete pozrieť hore v článku.
  https://www.ta3.com/embed/CFE97DA5-A917-4B03-B138-8006DA69704D.html
  --
  David Copperfield -- americký kouzelník a iluzionista -- kde sa na nášho iluzionistu hrabe.
  Istoty, stabilita, garancie, kvalita života VD, to sú problémy ktoré musel každý deň až do roku 2018 riešiť!
  Výsledok: VD v roku 2012= 0,0E; rok 2013/2015=0,0E;rok 2016=0,06E až 3,72E; rok 2017=0,27E až 16,13E
  Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z v r.2013 uviedla:
  — § 68 valorizácia VD.
  „ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách.

 • Podanie na Ústavný súd SR:

  Všetci si ešte pamätáme spôsob zastavenia našej valorizácie v roku 2012, keď na poslednú chvíľu poslanec Duchoň (SMER-SD) v pléne NR SR doplnil do prejednávanej novely zákona o zdravotnom poistení návrh na zastavenie valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012.
  V súčastnosti OĽANO podáva podnet na Ústavný súd SR pre takýto postup tzv.dodatky k zákonu. Podľa nich takéto úpravy sú protiústavné a zvýhodňujú (znevýhodňujú) určitý okruh občanov. Tzv. prílepok k návrhu zákona t.j. keď sa prilepí určitý návrh rozširujúci jeho obsah, ktorý však s pôvodným zákonom nesúvisí a mení niečo úplne iné. Takýmto spôsobom sa obchádza štandardný legislatívny postup.
  V Českej republike Ústavný súd ČR takúto prax zakázal z viacero dôvodov. Vyslovil názor, že je to neúcta k občanom, pretože sa obmedzujú základné práva občanov vyjadriť sa k pripravovanému materiálu.
  Uvidíme čo na to povie Ústavný súd SR, ktorý má však svoje problémy s doplnením členov.

 • K príspevku p. Palfiho iba toľko. Poznám Vaše príspevky, viem, že ste veľký a zanietený optimista, ale téma nevalorizácie z r. 2012 je už dávnom zabetónovaná, dávno odfrčala do zabudnutia. Veď si prejdite príspevky o tejto téme a zistíte, že k tomu boli uvedené všetky rozsudky od KS, NS až po ÚS SR, ale v náš neprospech.

 • Od r. 2012 (vrátane) nás VD-SD, nikto z kompetentných pracovníkov MiV a MiO (aj politikov žiadnych politických strán v SR) nepresvedčil, že … Nález ÚS SR http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726 … (pôvodne pre civilných starobných dôchodcov) … nie je aplikovateľný v praxi tiež pre výsluhových aj výsluhovo-starobných dôchodcov.T.j. je v ňom opísané-rozhodnuté ÚS SR, že sa nemohla zastaviť valorizácia VD-dôchodkov v r. 2012, nemôže dôjsť nikdy k nivelizácii dôchodkov, či sú v ňom opísané legitímne očakávania dôchodcov pri uplatňovaní princípu právnej istoty do budúcnosti.Nález Ústavného súdu SR z r. 2008 ostal kompetentnými pracovníkmi MiV a MiO (resp. politikmi) pozabudnutý.Verím(e) neúmyselne.(?)Najskôr si ho nevšimli.Nechceli všimnúť-naštudovať.(?)Prípadne nebol braný v úvahu, napriek skutočnosti, že bol na týchto web stránkach nami mnohokrát uvádzaný a nikdy nikým nebol tento Nález ÚS SR vyvrátený.Naposledy v tejto rubrike v príspevku zo dňa 5. júna 2016 o 20:33./prvý príspevok/.Tento Nález ÚS SR by bol kompetentnými čas “oprášiť” a konečne realizovať v praxi.V prospech všetkých VD a SD.Nápravou nevalorizácie VD od r. 2012.

 • I N F O R M Á CI A
  z účasti na prerokovaní hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. – valorizácia dôchodkov od roku 2018 (medzirezortné pripomienkové konanie) dňa 26. 7. 2017

  Rokovania sme sa zúčastnili na základe písomnej pozvánky ministra doručenej emailom dňa 24. 7. 2017. Rokovanie sa uskutočnilo v budove MPSVaR SR v Bratislave na Špitálskej ulici č. 6 o 14:30 h.
  Prítomní :
  1. Ing. Ivan Švejna, štátny tajomník
  2. JUDr. Rudolf Križan, riaditeľ odboru dávok sociálneho poistenia
  3. Ing. Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
  4. Mgr. Vladimír Hornáček
  5. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ OSZ SPaSČ MV SR
  6. JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV
  7. JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV

  Rozporové konanie zvolalo MPSVaR SR z dôvodu, že neakceptovalo naše návrhy uplatnené v hromadnej pripomienke kde sme žiadali zmeniť a doplniť zákon č. 328/2002 Z. z. tak, aby bol splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu poistencov teda aj „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“. Priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky sme navrhovali určovať tak, aby zohľadňovala všetky subjekty na ktoré, sa zákon č. 328/2002 Z. z. „vzťahuje“. Prílohou zásadnej pripomienky bolo aj paragrafové znenie návrhu na zmenu a doplnenie predkladanej novely zákona.
  Naše návrhy MPSVaR SR neakceptovalo a preto zvolalo rozporové konanie, kde neakceptovanie odôvodnili tým, že návrh novely zákona rieši iba dôchodcov zo všeobecného systému poistenia a riešenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia je v kompetencii ostatných útvarov sociálneho zabezpečenia, najmä MV SR. Neuviedli, ale či naše návrhy prerokovali s príslušnými útvarmi ostatných útvarov sociálneho zabezpečenia a uviedli iba, že na rozporovom konaní zastupuje MV SR riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia. Ten nás informoval, že MV SR bude valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia riešiť samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby nadobudla účinnosť najneskôr do 30. 6. 2018. Zároveň uviedol, že vytvoria podmienky na to, aby sa aj zástupcovia občianskych združení výsluhových dôchodcov mohli do prípravy tejto novely zákona aktívne „zapojiť“. Upozornil aj na to, že sú rôzne pracovné varianty návrhu nového modelu valorizácie, pričom možný nový model môže závisieť aj od spôsobu, akým bude valorizácia dôchodkov od roku 2018 touto novelou zákona o sociálnom poistení nakoniec schválená.
  V našom stanovisku sme odôvodnenie návrhu nášho riešenia dokladovali:
  · Aj napriek tomu, že sme už po zverejnení Predbežnej informácie zaslali MPSVaR SR pripomienku verejnosti, kde sme upozornili na to, že valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia je upravená zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16 ) odkazujú na všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a navrhovali sme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. MPSVaR SR toto, ale v návrhu novely zákona nezohľadnilo.
  · Poukázali sme na to, že zákon č. 328/2002 Z. z. upravuje zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2018 v § 68 ods. (16) tak, že: „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“ ale neupravuje ďalší postup tak, aby bol splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu poistencov teda „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“.
  · Vzhľadom na to, že zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s úpravou valorizácie priamo odvoláva na zákon o sociálnom poistení, vo výsluhovom zabezpečení „existuje“ viac skupín výsluhových dôchodkov a napr. aj skupina dôchodcov, ktorých dávky výsluhového zabezpečenia sú stále starobnými dôchodkami a za výsluhové sa „iba“ považujú (preto, že sú vyplácané napr. MV SR) trvali sme na tom, že MPSVaR SR malo túto skutočnosť akceptovať a buď formulovať text návrhu v novele zákona tak, aby sa v plnej miere „vzťahoval“ aj na dávky výsluhového zabezpečenia alebo touto novelou primerane zmeniť ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. tak ako navrhuje zmenu iných zákonov v tomto návrhu a to zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 581/2004Z. z., resp. malo vykonať rokovania k tejto otázke s príslušnými ministerstvami a následne podľa toho aj postupovať.
  · Okrem toho sme upozornili na riziko, že v prípade schválenia novely k valorizácii dôchodkov od roku 2018 v navrhovanom znení tak, ako to bolo predložené do pripomienkového konania a „nedoplnenia“ zákona č. 328/2002 Z. z. sú dva tábory právnych názorov, z ktorých jeden zastáva právny názor, že valorizácia výsluhových dávok by sa od roku 2018 nerealizovala práve s poukázaním na navrhované nové znenie ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. upravujúce valorizáciu, pričom druhý zastáva názor, že bude síce možné dávky výsluhového zabezpečenia valorizovať od 1. 7. 2018, ale „iba“ o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom (rok 2018 0,8%, 2019 1,6 % a 2020 1,8%), ale nebude zabezpečené zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov tak ako to bolo napr. v roku 2017 a ako je to navrhované v tejto novele pre dôchodky vo všeobecnom systéme poistenia. Táto patová situácia nastane aj v prípade, ak by nebola z akýchkoľvek príčin schválená, prítomným zástupcom MV SR, „avizovaná“ samostatná novela zákona č. 328/2002 Z. z.
  · Informovali sme ich tiež o tom, že sme ešte 8. 7. 2017 zaslali ministrovi vnútra SR osobný list so stanoviskom APVV k tejto problematike aj to aj so žiadosťou o riešenie vzniknutého stavu. Text list si môžete pozrieť Tu.
  Vzhľadom k tomu, že MPSVaR SR a zástupca MV SR aj po týchto informáciách zotrvali na svojich stanoviskách, naše návrhy neakceptovali a rozpory odstránené neboli, informovali sme zástupcu MV SR, že jeho informáciu berieme na vedomie a následne bolo rozporové konanie ukončené zápisnicou s tým, že návrh novely zákona MPSVaR SR predloží do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom.
  Prezídium APVV bude pozorne sledovať ako bude vyhodnotené medzirezortné pripomienkové konanie, priebeh prerokovávania návrhu novely zákona v ďalšom legislatívnom procese (legislatívna rada vlády SR, rokovanie vlády SR až po rokovania príslušných výborov NR SR) a dostupnými prostriedkami bude požadovať prijatie navrhovaných opatrení.

  JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, v. r.
  JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV, v. r.

 • Kampaň bola ukončená.(Hromadná pripomienka (APVV)

  Prehľad 1552 podporovateľov . Určite to bola najväčšia podpisová akcia širokého spektra všetkých vysluhových dôchodcov, ktorí dali svojim podisom jasne najavo, že nesúhlasia so sùcasnym systémom valorizácie dôchodkov a jej mechanizmom. Či sa to dotiahne aj do úspešného konca a zmeny , ukáže čas.

 • Vyskytli sa tiež na weboch názory, že tento počet podporovateľov Zásadnej hromadnej pripomienky Prezídia APVV je zatiaľ dosť nízky.Doposiaľ má podporu cca. 1300 (+-) podporovateľov.Minimum na platnosť hromadnej pripomienky je stanovených na 500 podporovateľov.To číslo je už omnoho viac prekročené.Až si však vezmeme do úvahy, že z približne 40 tisíc výsluhových dôchodcov, ich rodinných príslušníkov, známych, možno 1/2, či 2/3 je starších ľudí a možno ani nemá internet, tak počet podporovateľov ZHP APVV je celkom pekné číslo.Mnohí z výsluhových dôchodcov, starobných dôchodcov sa žiaľ od r. 2012 ani nedožilo, mnoho ľudí rezignovalo na túto nevalorizačnú nespravodlivosť od r. 2012 vrátane -- či valorizačnú diskrimináciu výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch.Výsluhoví dôchodcovia sú podľa dostupných informácií /na weboch z minulosti/ rozdelení na tých, ktorým doterajšia valorizácia výsluhových dôchodkov vyhovuje, prípadne vyhovovala, t.j. asi 17 % a tých výsluhových dôchodcov, ktorým doterajšia valorizácia výsluhových dôchodkov nevyhovuje.T.j. až 83 %. /väčšina/.To, že nespravodlivá nevalorizácia výsluhových dôchodkov v r. 2012 nevyhovovala nikomu z výsluhových dôchodcov, to je objektívne nespochybniteľné.Zaujímavé by bolo sledovať, ako by dopadla hromadná pripomienka v praxi za zachovanie doterajšieho diskriminačného valorizačného mechanizmu výsluhových dôchodkov, až by ju organizovalo nejaké o.z. silových zložiek, prípadne jednotlivec zo spomínaných 17 % percent VD, ktorým doterajší valorizačný systém vyhovuje.Len, takáto anti-hromadná pripomienka neexistuje.Iba takto by sa dalo porovnať, či je ZHP -- riešenie APVV najspravodlivejšie pre všetkých výsluhových dôchodcov.Hoci je zrejme, že každý najspokojnejší byť nemôžeme. Súhlasím s Mirom Pršalom aj nami ďalšími, ktorí sme zatiaľ už podporili Zásadnú hromadnú pripomienku APVV: držím tiež palce a verím v úspech Zásadnej hromadnej pripomienky APVV.

 • Je pekné, že aspoň policajti niečo robia v náš prospech, držím im palce a verím v úspech.

 • http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=924332 ….. z linku Zásadnej hromadnej pripomienky /APVV/, komu uniklo znenie navrhovaného § 68 ods. (16) a (17) o.z. Asociáciou policajtov vo výslužbe.K dnešnému dňu je zatiaľ 1075 podporovateľov.Je dobré, že je viac podporovateľov ZHP nad potrebných 500 podporovateľov.Tiež som názoru, že do 20.07.2017 to bude určite viac./zopár podporovateľov ZHP je omylom zdvojených, čo trochu zníži celkový počet/.
  1. § 68 odseky 16 a 17 znejú:
  (16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej ministerstvom k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  (17) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá opatrenie, v ktorom určí priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky.
  2. Doterajší ods. 17 sa označuje ako ods. 18.
  2. Doterajší navrhovaný Čl. IV sa označuje ako Čl. V.

 • Za necelý týždeň hromadnú pripomienku podporilo cca 1000 VD ,od policajtov,vojakov,hasičov,bacharov až po záchranárov. Do 20.7.2017 ,to bude určite viac. Aj to svedčí o enormnej nespokojnosti so súčasnou valorizáciu,aj keď niektorým to vyhovuje. Určite budem písať po skončení hromadnej pripomienky aj ministerstvu obrany a ministirestvu vnútra, nech sa konečne spamätajú a napravia skrivodlivosť, ktorú pri valorizacii od roku 2013 spôsobili.

 • Ospravedlňujem sa za omyl .. V poslednom riadku predchádzajúceho príspevku: “na nespravodlivú valorizáciu výsluhových dôchodkov v r. 2012”.Správne má byť: na nespravodlivú nevalorizáciu výsluhových dôchodkov v r. 2012.Ďalej .. až dodnes už vieme .. Ďakujem.

 • Pre celistvosť problematiky a spolupráce jednotlivých občianskych združení silových zložiek, ku navrhovanému paragrafu § 68 ods. (16) a ods. (17) /o.z. APVV -- pozri príspevok nižšie/, by som ešte doplnil záväzok z II.stretnutia združení pri OS SR publikovaného na tomto webe 24. februára 2017: “Osem organizácií, predovšetkým občianskych združení, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám SR, sa pod vedením Klubu generálov Slovenska okrem iného zhodlo v spoločnom vyhlásení tiež na: “Názorovo sme za jedno pri riešení súčasného stavu, napr. navrhuje sa zjednotiť termín valorizáciu dôchodkov s civilným sektorom k 1.1 daného roka, .. /z publikovaného článku tohoto webu https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/informacia-pre-clenov-vvb/
  Navrhovaná legislatívna zmena /APVV/ § 68 ods. (16) na novelizovaný § 68 ods. (16) a ods. (17) spoločne s presunom termínu valorizácie výsluhových dôchodkov z 1. júla 2018 na 1. január 2018, prípadne na január príslušného kalendárneho roka, by bola určite v prospech výsluhových dôchodcov a čiastočnou “náplasťou” /zatiaľ/ na nespravodlivú valorizáciu výsluhových dôchodkov v r. 2012.

 • http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=924332 ….. podrobnosti, ako aj .. § 68 ods. (16) a ods. (17) sú v linku./dole/.
  Zásadnú hromadnú pripomienku zatiaľ podpísalo 768 podporovateľov.Citácia z linku: “Do 20. júla 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.Za Vašu podporu vopred ďakujeme.Zástupcovia verejnosti:JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV”.

 • Dajtesem prosím link na hromadnú petíciu APV. Ďakujem.

 • Hromadnú pripomienku podporilo 650 občanov.

 • JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    30 jún 2017 18:15
  V zákone č. 328/2002 Z. z. je zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2018 upravené takto: § 68 ods. (16): Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Na budúci týždeň bude v tejto veci rokovať naša Sociálno-zdravotná komisia a o výsledku a prípadných postupoch budeme našich členov informovať na našej web stránke.
  Pýtam sa ,čo robí Sociálno_zdravotná komisia zväzu vojakov SR a kedy aj ona bude schopná o výsledku a prípadných postupoch informovať.

 • Pre Milana Faltina napísal: 4. júla 2017 o 20:50, ale aj pre ďalších kolegov a kolegyne, ktorí chodia na weby iba sporadicky a nemajú prečítané príspevky v kontexte ohľadom možných úprav dôchodkov (SD a VD) podľa pripravovanej úpravy MPSVaR -- body 1,2,3, a pri zákone 328/2002 Z.z. § 68 ods. (16) .. prípadne ods. (1) .. Podľa bodu /3/ MPSVaR, ktorí sa použije pri výpočte starobných dôchodkov až nie je tohtoročná inflácia (prvý polrok r. 2017) vyššia ako ako 2 percentá, čo tohoto roku nie je /je nižšia ako 2%/, podľa linkov, ktoré umiestnili na web Tomáš Kríž a Edo Kereszteši, výška starobných dôchodkov bude od 1. januára 2018 -8,60,- eúr, čiže 8 eúr a 60 centov.
  Od toho /bod. 3 (MPSVaR)/ -- r. 2018 /uvidíme, či prejde presun valorizácie VD na 01.01.2018/ sa bude /dúfajme-zatiaľ to takto viem/ odvíjať valorizácia výsluhových dôchodkov.V zákone 328/2002 Z.z. § 68 je v ods. (16) slovné spojenie “o percento” .. Podľa mňa, odborníci, legislatívci .. by mali upriamiť na toto pozornosť z dôvodu, aby to slovné spojenie /o percento/ v ods. (16) bolo prípadne? ináč formulované, aby ods. (16) pod vplyvom bodu /3/ MPSVaR nepriniesol NIŽŠIU valorizáciu VD v číslach, ako bude výška valorizácie starobných dôchodkov a to valorizáciu nižšiu ako -8,60,- eúr.
  Trocha približných čísel pri možnej úprave valorizácie výsluhových dôchodkov od r. 2018, podľa druhu -- typu výsluhovej dávky.Iba ako približný príklad. -- až by došlo k zmene v § 68 a jeho odstavcov zákona 328/2002 Z.z./priemerná výška VD a z nej prípadné 2 percentá valorizácie/.
  MO SR -- 823 eúr z toho 2 % = 16, 46 eúr /valorizácia VD/
  MV SR -- 647 eúr z toho 2 % = 12, 94 eúr /valorizácia VD/
  Výška valorizácie výsluhových dôchodkov by bola vyššia ako výška valorizácie starobných dôchodkov.Ale až by sa bral súčet priemernej výšky daných typov výsluhových dôchodkov a tak sa vypočítala výška priemerného výsluhového dôchodku a následne vypočítala výška 2 percent -- valorizácia by pre všetkých výsluhových dôchodcov mohla -- nemusela byť ešte vyššia.Ale tu by dostali NIŽŠIU valorizáciu tí, ktorí spadajú pod § 2 zákona 328/2002 Z.z. a následne pod ods. (16) § 68 .. a boli by to najskôr? Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo financií, NBÚ … ťažko posúdiť, my tie čísla nepoznáme.Napísal som to preto:
  pre informáciu:
  Na web stránke APVV /Kniha návštev/ sú príspevky ohľadom opísanej problematiky valorizácie s tým, že Pripomienkovanie k tejto téme trvá do 21.7.2018.Bližšie APVV. -- až som si dobre zapamätal.Kto by sa nemohol preklikať a má záujem, tak link je tiež:
  .. príspevok 15. mája 2017 o 8:19 -- je v ňom link na APVV.

 • Malo by to tak byť Tome, ale jak spomína Miro….psie hlasy……ohľadne “Bulharských” konštant výhodných pre vrchných z 10-tisíc… Čiže neverím v zmenu:-)

 • Dúfajme, že od písaného príspevku od 25. júna 2017 o 10:53 nižšie v linku sa valorizácia výsluhových dôchodkov vyrieši čo najlepšie, vrátane presunu valorizácie výsluhových dôchodkov k dátumu 01.01. /január/ r. 2018 aj január ďalších príslušných kalendárnych rokov ..:-)

 • Dúfam,že od 1.7.2018, sa budú výsluhove dôchodky valorizovať ,tak ako v civilnom sektore bez nezmyselných prepočtov a koeficientov.

 • náš -- naše .. “psí hlas” -- “psie hlasy” .. do neba zatiaľ nedošli .. /škoda/ ..:-)

 • Je potrebné sa poďakovať všetkým jednotlivcom, aj z ostatných občianskych združení -- každý, kto čítame weby vieme, kto všetko sa snaží riešiť tieto diskriminácie .. už ani nechcem opätovne uvádzať všetke mená ..(Ing.Eduard Kereszteši, Dr. Milan Kolen, Ing. Ľubomár Dubeň, zástupcovia sociálno-právnych komisií a mnoho, mnoho ďalších ..) .. len výsledok je nula.
  Ministerka spravodlivosti pani Lucia Žitňanská sa vyjadrila, že smerujeme k právnemu štátu.(vraj)…Tak aké obavy…
  Všetci vieme, koľko sa kolega Kereszteši aj s ostatnými snažil a vypisoval po inštitúciách.Ale pravdu povediac, aj mne už prekážajú ubezpečovania našich politikov.Ubezpečujú nás o tom, čo platí v účinných zákonoch o sociálnom zabezpečení.Ale čo urobili pre odstránenie diskriminácie nevalorizácie r. 2012 a diskriminačného valorizačného mechanizmu .. doteraz?Doteraz Nič.Až áno a som to nepodchytil, tak sa im kľudne verejne aj na týchto stránkach ospravedlním.Veď iba nazývame veci pravými menami.Len pravdu povediac, aj ja som už z toho všetkého znechutený -- ubezpečovať o tom, že platí novelizovaný-účinný zákon 328/2002 Z.z. a jeho § 68.Tak až začneme mať pochybnosti o platných a účinných zákonoch, tak to môžeme všetci rovno zabaliť.Ale skutočne, čo urobili zatiaľ po voľbách 2016 politici vo veci nevalorizácie a diskriminaččného valorizačného mechanizmu.Akú nápravu?Ubezpečujú nás všetkých, ešte chvíľu vydržte, veď platí zákon.Veď my to vieme, a vieme aj to, že § 68 odst. 3 je od r. 2012 diskriminačný.Vrátane nevalorizácie r. 2012.Nepočul som od r. 2012 od nikoho, že tomu tak nie je.A práve v tomto by som sa (a nie len ja) veľmi rád mýlil.Čo už sa viac dá dodať …

 • Nepochopím , načo čakať celý rok ? Aby mali o čom rokovať ? Hlavná vec že na jednej strane vyplakávajú ako im klesajú preferencie a na strane druhej kašlú na ľudí.

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa. Svojím príspevkom som sa nechcel nikoho dotknúť, už vonkoncom nie toho, čo konkrétne a konkrétnymi skutkami bojuje za naše práva ako i p. Ing. Kereszteši a určite nepatrím k skupine spomínaných JAPONCOV. Sám však potvrdzujete, že mnohí tvrdia o zlom nastavení valorizačného mechanizmu a tým, ktorým to vadí patrím i ja a neraz som to prezentoval vo svojich príspevkoch na tomto webe, ale musíte uznať, že je veľa aj tých, ktorým to práve vyhovuje. Neberiem Vám ani Váš optimizmus, ale som už dosť starý a v tomto som aj opatrnejší. Je správne, že sa reaguje pohotovo s určitou razanciou, ale je správne aj to, aby sme si hovorili pravdu. Ja som nikdy nevedel klamať, prepáčte.

 • Pre František:

  Dôležité je aj to, že niektorí naši kolegovia komunikujú aj s poslancami parlamentu a nečakajú, čo japonec “SaTo” urobí. Dobré je aj to, že týmto spôsobom máme informácie, ktoré potvrdzujú, že čo bude ďalej. To, že je niečo v zákone a hovorí čo bude o rok, dva alebo tri sa môže do rána zmeniť.
  Od začiatku mnohí z nás tvrdíme, že súčasné nastavenie valorizácie (konštanty a prepočty) sú zbytočne administratívne , zložité a hlavne nesolidárne pre mnohých kolegov. Skutočnosť, že funkcionári nás utešujú,že takéto nastavenie valorizácie skončí v roku 2018 svedčí o tom, že to bol výstrel do tmy. Takýchto výstrelov bolo v minulosti viacej a autori takýchto s prepáčením “bludov ” šitých pre úzku vrstvu by sa mali hanbiť.

 • Dobrý deň pán František. Nové som sa nedozvedel nič , ale nakoľko ako aj pán Palfi uviedol patrím do malej skupiny VD,ktorí sa problematikou sústavne zaoberajú( a aj preto niečo robia) , chcel som sa presvedčiť či aspoň platí to čo je zatiaľ v zákone. Určite dobre viete,že dnes nie je zaručené nič. Súhlasím s Vami,že sme v tejto problematike nedosiahli nič a pokiaľ to len ostane na pár jednotlivcoch ako som aj ja, tak sa nezmení nič. Zvlášť keď je spokojnosť aj na ÚR ZV SR.

 • Dobrý deň, p. Ing. Eduard Kereszteši a čo Vám nové p. Glváč povedal, veď iba potvrdil to, že sme tu zbytočné písali, poukazovali,žiadali zmeny a aj tak sa bude realizovať to, čo všetci vieme a to čo je uvedené a dané v zákone 328/2002 Z.z. P. Miro Palfi pred Vami uviedol vo svojom príspevku dnes o 9.08 hod. pravdu a plne súhlasím s jeho príspevkom, ktorý si stačilo predtým, ako ste zverejnil túto správu prečítať. Nič sme nevybojovali všetko je iba realizácia daných podmienok uvedených v citovanom zákone, presne tak, ako uvádza p. Palfi.

 • Dávam Vám do pozornosti,že včera som na sociálnej sieti komunikoval s exministrom obrany a súčasným podpredsedom NR SR pánom Glváčom,ktorý má ubezpečil,že od júla 2018 už nebude platiť valorizačný mechanizmus s prepočtom odslúžených rokov. Takže skutočne to bude v roku 2017 (dúfam) posledný krát.

 • “Výsluhové dôchodky, budú aj na budúci rok (od 1.7.2017) valorizované (tak ako starobné) o pevnú sumu t.j. 8,20 EUR s tým, že sa ešte prepočítavajú príslušným koeficientom podľa odslúžených rokov, ale (podľa teraz platnej právnej úpravy) už POSLEDNÝ KRÁT”.(z knihy návštev 2. decembra 2016 -- web APVV).
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/spojime-sa-za-spolocnu-vec/
  Pred parlamentnými voľbami 2016 sme boli v určitom “opojení, nádejí, viere, entuaizme, očakávaniach” … zmeny k náprave … najmä po prísľuboch jednotlivých predstaviteľov politických strán (teraz pri moci,-že občania chcú inú politiku, blízku ľuďom, blízku ich problémom), že sa nevalorizácia a valorizačný diskriminačný mechanizmus (2012-2016) odstráni.Aj vzhľadom na Programové zameranie bod /4.2./ -- o.z. ZV SR, či na Programové zameranie bod /3.2/ -- o.z. APVV na roky 2017-2018. … Kto koho “šáli”?, prípadne v rokoch 2012-2016 “ošálil”? …
  Naplnila sa však ľudová múdrosť: “Nikto ti nemôže dať viac, ako ja ti môžem sľúbiť” … avšak, každý z nás aj občanov-výsluhových dôchodcov sme raz-za čas tiež Občanmi-Voličmi … a pamäť človeka (na sľuby sa sľubujú, bl**zni sa radujú) pamätá-nepustí.
  To POSLEDNÝ KRÁT je predsa v paragrafe §-fe 68 zákona 328/2002 Z.z. v odstavci 3, pričom v roku 2018 nasleduje odstavec 16 a valorizácia ako u civilných dôchodcov (JDS) mimo dátum 1. január príslušného kalendárneho roka.Nie je potrebné nikoho utešovať (APVV) -- aspoň si myslím, že výsluhoví dôchodcovia máme svoju hrdosť.V tomto smere nevalorizácie r. 2012 a diskriminačného valorizačného mechanizmu sa počas 4 rokov (okrem “opíjania rožkom”) nedosiahlo nič.Okrem individuálnej snahy mnohokrát uvedených aj na tomto webe jednotlivých výsluhových dôchodcov.A ako sa javí, mimo súdov ani sa nič nedosiahne.Zbytočne niekoho utešovať, pravda je pre mňa subjektívne taká.Kde nie je (nebola) vôľa (aj politická) -- nie je ani spoločná cesta.Môj názor.

 • Pre Juraja Fuseka napísal: 26. novembra 2016 o 9:15
  Ja som si pod informáciou od Výboru NR SR pre SVaR o unifikácii EÚ pri jednotlivých členských štátoch pri platoch, novelizáciach zákonov, či dôchodkových systémoch predstavoval pomoc-zlepšenie postavenia občanov jednotlivých štátov.Teda pro-pozitívnu informáciu pre sociálnu politiku jednotlivých členských štátov EÚ.Nakoniec, ako som sa dočítal v linku od Jozefa Kotuliča, tak je v ňom spomínaná aj demografická kríza starnutie obyvateľstva (až som dobre čítal) a z toho by od byrokratov-úradníkov z Bruselu nič dobre najskôr nevzišlo.Vidíme to predĺžovaním zvyšovania veku odchodu do starobného dôchodku na Slovensku od 1. januára 2017.Neviem či sa naši politici pri záporných rozhodnutiach neinšpirujú práve Bruselom-EÚ.A to si možno ani dobre neprečítajú, že v niektorých sociálnych oblastiach na to EÚ ani nemá dostatočné kompetencie.Takže pro-pozitívna myšlienka odo mňa v predchádzajúcich príspevkoch najskôr nepadne na úrodnú pôdu.Ibaže by slovenskí úradníci-politici nehľadeli v sociálnych otázkach na Brusel-ÉU (v tomto EÚ podľa všetkého nemá kompetencie), a riadili sa pri svojich kompetečných rozhodnutiach v SR svojim sedliackym rozumom.A “obkukali” v štátoch iba to, čo je dobre pre ľudí …

 • Zaujal ma v linku bod 3. KOMPETENCIE EÚ : “EÚ totiž nemá v tomto smere dostatočné kompetencie. Neumožňuje to práve čl. 5 a čl. 153
  Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únii. Viacero respondentov v odpovediach na zelenú knihu uviedli, že EÚ nemá právny
  základ ani kompetencie aby mohla týmto procesom nastoliť jednotnú úpravu a tak zasiahnuť do otázok dôchodkového zabezpečenia jednotlivých
  štátov”.
  Po lopatisticky podľa mňa.Sociálne zabezpečenie, dôchodkové zabezpečenie-systémy, sú v kompetencii jednotlivých členských štátov EÚ.Len, potom prečo zo Sociálneho výboru NR SR, zaznela (dez)informácia, že v rámci EÚ sa pripravuje unifikácia sociálnej oblasti do r.2018”.To potom vyzerá, že čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo -- Kompetencie EÚ.

 • Pre Jozef Kotulič napísal: 26. novembra 2016 o 20:50 … Veľmi pekne ďakujem za odpoveď -- vysvetlenie.Ani nie paniku.-:)Snažil som sa z toho dostať pozitívnu myšlienku v prospech VD-SD.Skôr som sa zamýšľal, či aj postoj -- informácia od predsedu sociálneho výboru NR SR, kde zaznela informácia, že v rámci EÚ sa pripravuje unifikácia sociálnej oblasti do r.2018” … nemôže vniesť reálne aspoň trocha pozitív do oprávnených nárokov výsluhových aj starobných dôchodcov, prípadne zlepšenie platových, respektíve výsluhových náležitosti slúžiacich príslušníkov silových rezortov.Či z toho vyplývajúce prípadné pozitívne zmeny-novelizácie zákonov o sociálnom zabezpečení-poistení.”Preto je súčasné vytvorenie jednotného ideálneho dôchodkového systému v rámci celej EÚ utópiou”. … tiež mám podobný názor, ale, predsa len, ma to upútalo ako možné zlepšenie situácie všetkých dôchodcov do budúcnosti.Až by to nebolo pod “heslom” papier znesie všetko, ako sme sa už neraz v náš neprospech presvedčili.T.j. utópia.Priložený link-materiál si rád prečítam.Ešte raz vďaka.

 • Pre Miro Palfi napísal: 26. novembra 2016 v 7:54
  Na objasnenie spomenutej problematiky, by možno pomohlo aj toto.
  Európska komisia dňa 7. Júla 2010 začala celoeurópsku verejnú diskusiu o tom ako zaistiť adekvátne udržateľné a bezpečné dôchodky, vydaním Zelenej knihy. Verejná diskusia trvala 4 mesiace. Úlohou je nastavenie dôchodkových systémov členských štátov, tak aby bol zabezpečený dostatočný príjem pre ekonomicky neaktívne obyvateľstva v EÚ a navyše aby takýto systém čo najlepšie dokázal odolávať demografickým či finančným zmenám a bol v súlade so stratégiou Európa 2020. „Zelené knihy sú diskusné dokumenty zverejňované Komisiou EÚ vzťahujúce sa k určitej oblasti politiky – téme, ktoré sa komisia chystá regulovať. V dokumente z ktorého som poznatky čerpal mňa osobne zaujal tento text:“ … vnímanie sociálnych práv a ich realizácia je rozdielna v jednotlivých členských štátoch (napr. existuje stále dualizmus v dôchodkových dávkach, kde stále existuje Bismarckovský (daňový) model a Beveridgeov (odvodový) model, pri niektorých štátoch možno hovoriť o zmiešanom modeli). Preto je súčasné vytvorenie jednotného ideálneho dôchodkového systému v rámci celej EÚ utópiou. …“ A to je aj môj osobný názor. Preto by som okolo toho nerobil žiadnu paniku. Viac sa dočítate, ak si kliknete na link
  https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/normotvorba/Hornacek_Vladimir_5943.pdf

 • ad. Milan Faltin napísal: 3. novembra 2016 v 22:45
  Paráda Milan, padla mi nielen sánka, ale aj brigadírka. Pozdravujem a prajem pevné zdravie.

 • Nejak sa neviem dostať k uvedenej informácii,ale v priebehu tohoročného leta ,prebehla médiami informácia o potrebe v sociálnych veciach.Neboli uvádzané žiadne dáta iba holé fakty ,ktoré pozná každý z nás.V podstate tam išlo o potrebe zjednotenia platov v EU.Nedávno sme boli svedkami kde vodič tuším z ČR dostal pokutu za to že málo zarába.
  Aj naši vrchní si musia uvedomiť za čo sa bojovalo v Novembri 89.Štát šliape pomaly na 70 % priemeru EU ale platy zaostávajú.Potom sa čudujú, že im nejakým záhadným spôsobom klesajú preferencie.
  Možno sa tu vyjadrí niekto, kto má lepšie infomácie.

 • Možno by niekto vedel (možno nie) vysvetliť -- ozrejmiť, čo je myslené v reálnom živote pre poberateľov výsluhových dôchodkov, prípadne SD (na základe kategórií funkcií) zo sociálneho zabezpečenia všetkých nás príslušníkov silových zložiek, respektíve všetkých nás spadajúcich pod zákon 328/2002 Z.z.: https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/#comment-7789
  Na webe APVV bola zverejnená informácia: “Informácia zo zasadania sociálno-zdravotnej komisie Asociácie policajtov vo výslužbe a sociálnej komisie Zväzu vojakov Slovenskej republiky a v nej” okrem iného: … “že v roku 2015 bol Zväz vojakov na rokovaní s predsedom sociálneho
  výboru NR SR, kde zaznela informácia, že v rámci EÚ sa pripravuje unifikácia sociálnej oblasti do r.2018” … (unifikácia = zjednotenie: u. platov, zákonov;). Ja si pod týmto vysvetľujem dve možnosti:
  -- 1/ Od 1. júla roku 2018 nadobúda účinnosť § 68 ods. 16 zákona 328/2002 Z.z. -- zjednotenie valorizácie výsluhových dôchodkov s civilnými dôchodkami zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia (okrem dátumu 1. január kalendárneho roku).
  -- 2/ Otvorenie -- novelizácia zákona 328/2002 Z.Z. … a zmena paragrafov §§ 38 a 143 aa (dĺžka služobného pomeru potrebná na nárok na získanie výsluhového dôchodku) napr. po vzore napr. Rakúska, Nemecka a pod., kde sa potrebný počet odslúžených rokov na VD začína od 10 r., 15 r. … a pod., (prípadne podľa iného vzoru).
  -- 3/ Pod unifikáciou sociálnej oblasti v rámci EÚ do r. 2018 sa rozumie = niečo celkom iné … bolo by možno zaujímave o tom niečo pre VD-SD vedieť bližšie.

 • Chlapi, možno sa zdá, že som na tieto otázky-tu preberané rezignoval. Ale nie, nerezignoval som. Sledujem veci denne, len sa k ním nevyjadrujem, lebo by ma asi musel trafiť šľak. Mimoto mám teraz v tomto období veľmi milú a príjemnu povinnosť, zorganizovať pre pár kamarátov (cca 27 majorov, podplukovníkov a plukovníkov- na generála to nikto z nás nedotiahol), spolužiakov, z leteckej fakulty VAAZ Brno, s rodinnými príslušničkami (chotě, manželky, družky, kamarátky…), po 41 rokoch od vyradenia, takzvanú slezinu. Keďže sa jedná o 90 % kamarátov v “Czech Air force” a nás dvoch- troch z “Slovak Air force”, iste uznáte, že som si dovolil “pauzirovať”.
  Historiocky -po dlhej dobe takúto akciu organizujem v Slovenských horách (priestor Terchová-… šak my zbojnickí kapitáni…), a chcem, aby všetko dopadlo “tip-top”.
  Takže to je jediná príčina, pre ktorú ma nie je tak často počuť na týchto stránkach, ako tomu bývalo v nedávnej minulosti. Ale sledujem a čítam všetko čo píšete. A píšete veľmi dobre. Ďakujem za pochopenie. :good:

 • https://www.bezpzlozky.eu/2016/03/vysluhy-v-cr-parlament-cr-prejednal-peticiu/#comment-7373
  kvôli prehľadnosti -- príspevky v linku úzko súvisia s témou tejto rubriky = výsledkom je/bol vždy dopad na sociálne istoty -- nároky výsluhových dôchodcov(hoci rôznych štátov ČR-SR).Programové zameranie bod /4.2/ ZV SR neviedlo doposiaľ k ničomu, je asi potrebné dočkať na realizáciu? Programového zamerania bod /3.2/ APVV…dúfajme, že bod /3.2/ nebude v budúcnosti kopírovať nerealizáciu (či už úmyselnú, či neúmyselnú) Programového zamerania ZV SR.Nasleduje rok 2017-2018…možno je vhodná doba opätovne si pripomenúť Nevalorizáciu rok 2012 a § 68 ods. 3 zákona 328/2002 Z.z. -- diskriminačný valorizačný mechanizmus.(výpočet v tabuľke).Akože -- koho sa nás to týka, určite sme na skrivodlivosť nezabudli.A rok 2012 sa týka každého z nás 38 000 zatiaľ “žijúcich”…

 • Kto má záujem a možnosť si prečítať: noviny odborového zväzu Polície SR “POLÍCIA” Ročník XXVI Číslo 9 September 2016
  -- “Ministerstvo asi čaká, kým sa v ubytovni na Saratovskej ulici stane niečo vážne.Tu už nejde o pohodlie, ale o zdravie a životy”.
  -- “S predsedom Odborového zväzu polície v SR Mariánom Magdoškom na aktuálne témy”…”Je záujmom vlády dostať do ulíc ďalšie skupiny oprávnene naštvaných zamestnancov vo verejnej a štátnej službe?”…..a pod.
  .
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-7048

 • “Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 4. októbra 2016 v 19:12
  Naša vrchnosť s obľubou používa čísla ktoré sú zavádzajúce a relatívne. Tým je aj priemerný zárobok. Pre skutočný obraz je potrebný medián, ktorý zohľadňuje aj počty policajtov v jednotlivých platových intervaloch čím sa odstráni skreslenie. Všetci veľmi dobre vieme že za priemerný zárobok sa schovávajú vyšší funkcionári s omnoho väčšími platmi ako zvyšok policajtov”.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-7048………….je to veľká škoda, pretože za ľavú stranu valorizačnej tabuľky sa “ukrývajú” najmä bývalí príslušníci silových zložiek z priameho výkonu služby, ktorí pri službe vlasti najviac riskovali svoje zdravie a životy.(pri pravej strane valorizačnej tabuľky -- bolo to riziko sporadickejšie, aby som niekomu neukrivdil, kto celý život slúžil v KUSE v rizikovom prostredí ).Môj názor je, že sa to (príspevok nižšie) do budúcnosti môže prejaviť v turbulenciách členských základni občianskych združení najmä z radov mladších ročníkov..a čo sa týka platových intervalov terajších slúžiacich najmä v priamom výkone služby -- tu súhlasím s príspevkom Ing. Ľubomíra Dubeňa.Rád by som sa mýlil.

 • KDE NIE JE VôĽA (…aj politická) -- TAM NIE JE CESTA -- (povedal klasik)
  Autor: JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001 08 október 2016 02:59
  “6.10.2016 na zasadaní výboru NR SR pre sociálne veci (gestorský výbor), výbor odporučil NR SR schváliť novelu zákona č. 461/2003 Z.z. k valorizácii dôchodkov bez toho, aby riešil naše návrhy k zmenám zákona č. 328/2002 Z.z. Sú tam doplňujúce a pozmeňujúce ale tie riešia “iba” zverejnenie pevnej sumy zvýšenia dôchodkov v roku 2017 priamo v samotnom zákone. Konkrétne” : Bližšie informácie v knihe Návštev na web stránke APVV.(pre záujemcov).
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-7048

 • Autor: Branislav Toma, Pravda | 06.10.2016 12:00
  „Pre priblíženie dnes na jedného dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ poznamenal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž”……pán Baláž aj iní, si sústavne-dlhodobo ROZPORUJE so svojim kolegom zo SAV pánom Staněkom.Bližšie ku pánu Staněkovi v rubrike Migranti -- končí sranda, či ANALÝZA -- zmeny valorizácie dôchodkov od Dr. Milana Kolena.
  Z článku v Int. Pravde: ” Dôchodcov čaká zvyšovanie penzií”
  Penzie budú od budúceho roka stúpať viac ako doteraz. V tomto roku štát zvyšoval dôchodky len o 1,9 eura. Budúcoročný rozpočet počíta s nárastom od 5,3 eura do 8,2 eura. O toľko viac peňazí má každý mesiac dostať 1,2 milióna dôchodcov.
  „V rozpočte Sociálnej poisťovne je na valorizáciu dôchodkov vyčlenených 112 miliónov eur,“ povedal minister financií Peter Kažimír. Vyšší prírastok k penziám presadilo ministerstvo práce ako náhradu za niekoľkoročnú nízku valorizáciu. V novele zákona o sociálnom poistení rezort zmenil vzorec pre výpočet valorizácie. Ak by to neurobil, dôchodky by v budúcom roku vzrástli priemerne o 1,4 eura.
  Naposledy seniori dostali výraznejšie pridané v roku 2013, bolo to o 11,2 eura. Potom prišlo k zmene výpočtu valorizácie, tá sa nadviazala aj na rast cien v obchodoch. Práve nečakane nízka inflácia spôsobila, že v roku 2014 dôchodky narástli o 8,8 eura, v roku 2015 o 5,2 eura a vo volebnom roku 2016 len o 1,9 eura.
  Razantnejším zvyšovaním dôchodkov štát porazí aj súkromné penzie. Poisťovne totiž predávajú hlavne takzvané neindexované dôchodky, ktoré sa každý rok zvyšujú o nula eúr. Demografia však nie je priaznivá, niektorí odborníci pripomínajú, že štát si v budúcnosti nebude môcť dovoliť vyplácať také štedré penzie ako dnes. „Pre priblíženie dnes na jedného dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ poznamenal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Štát tak v budúcnosti bude musieť znižujúci počet pracujúcich riešiť buď zvyšovaním odvodov, vyššími daňami pre firmy, či dovozom pracovnej sily zo zahraničia.
  .
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-7048

 • K predpokladanej tabuľke valorizácie na rok 2017 nad príspevkami -- vypočítanej na základe prílepkového §-68 ods. 3 zákona 328/2002 Z.z. pána Duchoňa a nevalorizácii výsluhových dôchodkov v r. 2012 som si spomenul na stále aktuálny odkaz z príspevku pána Jaroslava Juneka:
  Páčil sa mi na web stránke príspevok z rubriky “Spomienka na DUKLU”:
  Jaroslav Junek napísal: 4. október 2015 o 18:26
  Oslavou 71. výročia bojov v Duklianskom priesmyku si pripomíname, ako ťažko nám vybojovali slobodu vojaci Červenej armády a 1. česko-slovenského armádneho zboru v ZSSR, aké hrôzy a obete sú spájané s vojnou. Preto by som si dovolil pre dnešok i budúcnosť pripomenúť odkaz arm. gen. Ludvíka Svobodu :
  “Největší a nejslavnější bitvu, kterou lidé mohou probojovat, je bitva za mír a za přátelství mezi národy”. To nie sú slová víťazky súťaže krásy, ale vojaka-veliteľa, ktorý bol na Dukle, v bojoch o L. Mikuláš a na ďalších miestach Slovenska denne konfrontovaný so smrťou svojich vojakov. Pri návšteve Slovenska sa nikdy nezabudol opýtať “ako pečujete o mé kluky ?”
  .
  “ako pečujete o mé kluky ?”…výstižné a veľavravné.

 • Štát vedie okrem antidiskriminačných žalôb so sudcami aj sériu ďalších súdnych sporov. Sudcovia sa v nich domáhajú (úspešne) úrokov z omeškaniavo výške zhruba po 700 eur za znížené funkčné platy z roku 2011. Sudcovia podali žaloby na súd potom, ako im novelou skresali spolu s ďalšími ústavnými činiteľmi platy od 1. januára 2011. V roku 2013 uspeli na Ústavnom súde a rozdiel im bol nasledovne doplatený. Naďalej trvajú na úrokoch z omeškania.
  Koľkože to bude v našom prípade keď uspejeme na ESĽP?
  Sme na správnej ceste, ide o princíp a istoty že budúce novely zákonov nebudú diskriminačné.

  Až sa vyrovnáme s korupciou, peňazí bude ako pliev. O koľko peňazí nás pripravili predražené zákazky, cétéčká, váhostav, nováky, o toľko nás už nepripravia ďalšie dobrodružstvá vymyslené politikmi, nebude veru problém s našou valorizáciou. Tak veru, blížia sa krajšie zajtrajšky.
  Opakujme si: Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011).
  Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému (pritom Smer-SD aj pred tými voľbami sľúbil ľuďom „istoty“).

 • Ku predošlým príspevkom a LISTU (v linku) APVV pre Národnú radu Slovenskej republiky Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
  PhDr. Anton Hrnko, CSc. Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 a paragrafu -- “§143ah, ktorý vrátane nadpisu znie”: bližšie v linku.
  Nalejme si všetci “čistého vína” a skúsme situáciu okolo Nevalorizácie r. 2012 a pokrivenej valorizácie v nasledujúcich rokoch vyhodnotiť a zanalyzovať (“zatlačiť ešte”… na kompetentných úradníkov, poslancov…a pod.) ako jednu z posledných možností v II.(druhom) čítaní ohľadom valorizácie starobných dôchodkov na 1. január v roku 2017 v parlamente SR.To, že Občianske združenie ZV SR je pri bode /4.2/ Programového zamerania ZV SR dlhodobo pasívne, je všeobecne známe s výsledkom riešenia problému ne/valorizácie výsluhových dôchodkov = 0.Pri občianskom združení APVV je to iné = je aktívne v prospech výsluhových dôchodcov, ale aj tu som našiel ROZPOR.
  ROZPOR vidím v tom:
  Na jednej strane : LIST v linku.K terajšej poslednej možnosti nápravy pri rokovaní -- druhom čítaní v parlamente.
  Na druhej strane: “Programové zameranie Asociácie policajtov vo výslužbe na roky 2016 – 2020” (je ešte na Hlavnej stránke webu APVV).Vybral som z bodu 3.2 “Ochrana občianskych a sociálnych práv príslušníkov PZ vo výslužbe a poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia”. .. .”Zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MV SR návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od 1.1.2018.Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012.”
  Otázka pre mňa (možno nie iba pre mňa) znie: ako si vysvetliť ináč, ako “dvojitú hru-opíjanie niekoho/nás VD?-niekým rožkom” :
  Na jednej strane -- jednoznačná terajšia aktivita APVV v prospech výsluhových dôchodcov.
  Na druhej strane -- “Programové zameranie Asociácie policajtov vo výslužbe na roky 2016 – 2020” … bod /3.2/ ráta s riešením problému AŽ od 1.1.2018, čo je vlastne takmer už po “funuse”.Tu vidím rozpor v konaní občianskeho združenia APVV.Alebo sa v svojich postrehoch mýlim a dá sa to rozanalyzovať tiež ináč?Myslím si, že až to APVV myslí pre výsluhových dôchodcov úprimne a nie v “inotajoch”, je ešte vždy možnosť v druhom čítaní v parlamente na problém zatlačiť.

 • http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/NR_SR_vybor_pre_obranu_a_bezpecnost.pdf…link (list) prevzatý z web stránky APVV, zdroj: Prezídium APVV.
  Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňa 17.8.2016 na svojom rokovaní schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. tak, ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2% a bez zmeny v zákone 328/2002 Z.z.), prezídium APVV zaslalo v mene občianskeho združenia listy priamo predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu si môžete pozrieť tu.(link vyššie). Návrh doplnenia zákona bude na programe 8. rokovania NR SR (6. -- 23.9.2016)……
  …..najskôr už ostáva iba možnosť II. čítania v parlamente, aspoň podľa dátumov (6. -- 23.9.2016)……”NR SR na svojom rokovaní dňa 8.9.2016 “posunula” návrh doplnenia zákona č. 461/2002 Z.z. (valorizácia dôchodkov v roku 2017) do II.čítania”…ako už bolo avizované.

 • Dobrý deň, plne súhlasím aj ja s príspevkom, ktorý napísal M. Pálfi, 14. septembra 2016 o 11.05. Neviem, či tabuľka valorizácie na r. 2017 je definitívna, alebo predbežná, či je nejaká nádej, aby sa v tom urobila zmena tak, ako sme vo svojich príspevkoch žiadali. Ak nie, potom je to viac ako zrozumiteľné, že komu to takto vyhovuje. Za odslúžených 15 rokov 0,27 centov, za 30 rokov 8.47 EUR, za 40 rokov / neviem, či sú aj takí vytrvalci / je to 13,94 EUR. No ja osobne aj keď viem, že iba demonštratívne protestujem proti takejto nezmyselnej valorizácii, nebudem rozvádzať prečo. Na túto tému sa konkrétne poukázalo nesúhlasne vo všetkých laických a aj odborných príspevkoch, tak potom aký význam malo naše úsilie, k čomu konkrétnemu sme sa dopracovali ? Odpoveď je jasná všetkým tým, ktorých sa to konkrétne týka, stačí, ak sa pozrie na zverejnenú tabuľku valorizácie na rok 2017. K tomu zrejme netreba žiadny komentár.

 • Aj môj názor Miro, presne jak píšeš. Milan.

 • Od 2. júna 2016: https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/…..okrem rubriky Výročia Nevalorizácie, sa v rubrike (v linku) k téme nevalorizácie VD (r. 2012) a valorizácie výsluhových dôchodkov a tiež valorizácie starobných dôchodkov v budúcom období od r. 2017 (január) okrem ďalších prispievateľov na tento web sa vyjadrili a svoje názory prezentovali: Milan Kolen PP, Pavol Bada, Ing. Eduard Kereszteši, uško, očko, Tomáš Kríž, František, Ing. Ľubomír Dubeň, Milan Faltin, Jozef Kotulič, pplk. v.v. Gabriel Czimer, Ľuboš Kuruc, Miro Palfi, Machan Emil, Stanislav Milan, Miroslav Pršala,…..aj v ďalších rubrikách k tejto téme množstvo ďalších kolegov, …
  kde,
  Možno “zostal” ROZPOR u prispievateľov-diskutérov medzi mierou Solidarity a mierou Zásluhovosti, ako vyplynulo tiež z diskusií na webe, konkrétne v Zákone 328/2002 Z.z. § 68 odst. 3., ale,…
  Jednoznačná zhoda medzi diskutérmi/prispievateľmi nastala v Zákone 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16, kde je-ostal nedoriešený problém presunu MINIMÁLNE dátumu valorizácie výsluhových dôchodkov na 1. január 2017 tak, ako je to u starobných dôchodkov.
  .
  Prečítal som si ešte raz “Programové zameranie Asociácie policajtov vo výslužbe na roky 2016 – 2020” (je ešte na Hlavnej stránke webu APVV).Vybral som z bodu 3.2 “Ochrana občianskych a sociálnych práv príslušníkov PZ vo výslužbe a poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia”. .. .”Zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MV SR návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od 1.1.2018.Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012.”
  .
  Nie veľmi tomu rozumiem..Celá diskusia k nevalorizácii VD r. 2012 a valorizácii od roku 2017 -- 1. januára -- bola “iba hrou?umelo vytvorenou fraškou od kompetentných?Aby bola téma “akože” diskutovaná?Prípadne aby sa rozpoznala názorová hladina výsluhových dôchodcov?Ako bolo písané svojho času na webe ZV SR.”Tiež Príloha č. 1 k ZÁSADNEJ PRIPOMIENKE a navrhovaný: “Za § 143ag sa vkladá §143ah, ktorý vrátane nadpisu znie”: atď. (v linku)..od občianskeho združenia APVV, či už mnohokrát uvádzaný bod /4.2./ -- Programového zamerania od ZV SR?
  Pozrime si tabuľku rok 2017 (pravú stranu) nad príspevkami…jedna vec sú výsluhoví starodôchodcovia, tomu rozumiem a súhlasím…písali sme o tom.
  …………………………………………………………………..druhá vec sú/sme? výsluhoví dôchodcovia s viac odslúženými rokmi, ale novými, omnoho lepšími platovkami po rokoch odchodu zo služobného pomeru po roku 2008-2009?….tiež sme o tom písali, iba sa sa o tom nehovorí, ako už zaznelo v komentároch.(kto to čítal).A tam sú nožnice teda riadne otvorené.
  Ešte je vždy čas pri rokovaní NR SR k valorizácii SD v druhom čítaní zmeniť (doplniť zmenu) aspoň dátum valorizácie VD z 1. júla 2017 na 1. január 2017.V tom dátume 1. január 2017 som postrehol jednotný názor od prispievateľov.(Keď už sa tá 328-ka neotvorila).Možno sa to ešte vždy dá, ešte je možno vždy čas v 2 čítaní v parlamente.Keď aj PRÍLEPKOM k zákonu, s ktorým každý súhlasí.Nie, ako to bolo s Prílepkom p.Duchoňa o ktorom nemal dopredu nikto ani poňatia-šajnu. Ako bolo avizované z APVV listy Predsedníčke výboru NR SR pre Sociálne veci a Branno-bezpečnostnému výboru odoslané boli. Aby to nebol premrhaný čas a vynaložené úsilie a aby tá “skrivodlivosť” bola čo najmenšia. Môj názor.

 • Zdá sa, je rozhodnuté.?. TABUĽKA VALORIZÁCIE výsluhových dôchodkov od 1. júla 2017 a starobných dôchodkov od 1. januára 2017 je NAD príspevkami-komentármi…
  V parlamente prebehne ešte druhé a tretie čítanie, kde je možné urobiť ešte zmeny v DRUHOM čítaní.Najskôr už nebude vôľa niečo zmeniť aspoň podľa nižšie uvedeného hlasovania v NR SR, prípadne rozloženia politických síl.Tretie čítanie je už iba o gramatických chybách v zákonoch a pod.Javí sa (aspoň mne), že pri valorizácií u starobných dôchodkov zvíťazila solidarita a u výsluhových dôchodkov zvíťazila zásluhovosť = Zákon 328/2002 Z.z. § -- 68, odst. 3 a ods. 16.Môj názor je, že k problematike prebehla tiež primeraná diskusia.(v linku, aj v ďalších rubrikách).Výsledok je/bude taký, že až sa už nič nezmení, valorizácia VD znova začne tentokrát od -27,- centov…
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/

 • Miro Palfi 10.september 2016 v 07:45 činnosť úradníkov štátnej správy charakterizoval správne: Nemal by byť rozpor medzi právnikmi jednotlivých ministerstiev v takých zásadných otázkach, ako sú otázky sociálneho zabezpečenia v tom istom a tom jednom štáte.(SR).
  Tie rozpory vo vedomostiach úradníkov narobili pri presadzovaní práv VD na starobné dôchodky mnoho zla a napáchali ďalšie chyby. Ja som presvedčený že niektorí fanatický úradníci (v tomto prípade sa medzi nich zapísala aj JUDr. Kretová, pred 4. rokmi p. Duchoň a ďalší nemenovaní) v snahe pomôcť strane ktorá ich nominovala ani neprečítali Programové vyhlásenie tej ktorej vlády a nevedome jej škodia. Chýba ucelené vzdelávanie tých ktorí sa samovzdelávať nedokážu. Okrem vysoko postavených úradníkov a poslancov patria sem aj úradníci na nižšej úrovni, napr. školenie v SP ktoré prebehlo v r.2013/14 o vybavovaní VD na SD je už zabudnuté a noví úradníci o pokynoch ako postupovať nič nevedia.
  Neverím tomu že ak by p. JUDr. Kretová poznala PVV, že pôjde proti “prúdu”(smeru), ktorý ju na takú vysokú funkciu dostál.
  Jeden bývalý svetotvorca údajne povedal: “učiť sa, učiť sa, učiť sa”.

 • Prenesené z webu APVV -- zdroj APVV.JUDr. Hristo Gluškov, predseda SZK 09 september 2016 14:28
  Dovolím si informovať že, NR SR na svojom rokovaní dňa 8.9.2016 “posunula” návrh doplnenia zákona č. 461/2002 Z.z. (valorizácia dôchodkov v roku 2017) do II.čítania. Hlasovanie ZA: 119, PROTI : 0, ZDRŽALI SA: 23 ( 2O SAS, 2 OĽaNO)
  .
  Upútalo ma ešte z rubriky na tomto webe “Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.” z príspevku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 8. septembra 2016 o 20:48, z Odpovede ministra práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky J. Richtera na interpeláciu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky S. Petrík podanú 12. mája 2016 vo veci prepočítavania dôchodkov……v linku nižšie.
  Vo vzťahu k nižšie uvedeným komentárom k vyjadreniu z príspevku: AJ Tomáš Kríž napísal: 4. septembra 2016 o 11:37
  Pani JUDr. Kretová (Sekcia ľudských zdrojov MO SR).konštatuje “Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov. “
  Z odpovede pána MPSVaR J. Richtera:
  V súvislosti s Vašou druhou otázkou uvádzam…..” ALE podľa zákona o sociálnom zabezpečení, teda podľa zákona, podľa ktorého VZNIKOL nárok na starobný dôchodok.V dôchodkovom zabezpečení sa dlhodobo postupuje podľa zásady, že NÁROK na dôchodok sa posudzuje podľa predpisov ÚČINNÝCH v ČASE VZNIKU nároku na dôchodok.Touto zásadou sa v dôchodkovom systéme uplatňuje princíp ZACHOVANIA nadobudnutých nárokov a PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY.”
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/novelizacia-zakona-c-4612003-z-z/#comment-6695
  Vyjadrenie pána (MPSVaR) J. Richtera je podľa mňa v SÚLADE s vyjadreniami prispievateľov na tomto webe (hoci odpoveď je ohľadom civilných dôchodkov) a v NESÚLADE s vyjadrením pani JUDr. Kretovej (vyššie).Ináč povedané: Nemal by byť rozpor medzi právnikmi jednotlivých ministerstiev v takých zásadných otázkach, ako sú otázky sociálneho zabezpečenia v tom istom a tom jednom štáte.(SR).Som názoru, že PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY je možné zovšeobecniť pre všetke druhy sociálneho zabezpečenia -- teda vrátane silových zložiek.(VD aj VD/SD, resp. OSZ aj VÚSZ).

 • Pre pána Františka.Je to pravda, ako píšete, ani sa kolegovia, či kolegyne nedajú spočítať, koľko ich vypisovalo na štátne inštitúcie, úrady, koľko dní a noci presedeli za počítačmi, resp. Sociálno zdravotné a Právne komisie silových zložiek rokovali..a náprava žiadna.Dokonca čítame znepokojivé odpovede.Som ale zvyknutý na porekadlo Nik ti nemôže dať, čo ti ja môžem sľúbiť, preto aj tak beriem vyjadrenia politikov, či kompetentných.Ešte že si schválili Programové vyhlásenie vlády.Kto ho čítal, čítal, kto nie, tak PVV určite nekorešponduje s odpoveďou pani právničky.Ale čo už.Je po voľbách.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/spojime-sa-za-spolocnu-vec/
  Hoci sme sa viac-menej spojili, ako je vidieť aj podľa príspevkov v linku, výsledok (k nevalorizácii, kráteniu SD…) nie je veľmi optimistický.Ale je to iba môj názor.Približne 6. septembra začína rokovať parlament, takže už to nie je na nás.Popísali sme, či už na úrady, či web, ako sme najlepšie vedeli.
  Pekný deň prajem všetkým.Miro Palfi -- (Miro P.)

 • Pre Miro P. 4. septembra 2016 o 10.30. Pán Miroslav, toto čo píšete je pravda, ale túto pravdu akosi nechcú prijať práve tí, čo by o nej mali v náš prospech rozhodnúť a to je podstatné. My tu môžeme medzi sebou rozobrať všetky ustanovenia zákonov, ústavné nálezy, rozsudky NS a pod., čo je ale z toho, keď doposiaľ sa nič nepresadilo a ako to vidím, tak ani nepresadíme, pretože aj z pravej retroaktivity si spravia takú, aká bude vyhovovať im aa budú hľadač všetky možné kľučky v zákonoch, len aby nemuseli vrátiť a uznať pre nás, čo nám vzali a čo nám podľa zákona patrí. To, čo si my tu medzi sebou píšeme, to ich nezaujíma a pokiaľ sa nezačneme vážne o naše nároky zaujímať podobne, ako to robia zdravotné sestry, učitelia a aj JDS, tak budeme o tom iba písať a písať a výsledok 0.Nemusíte so mnou súhlasiť, ale ja osobne už strácam trpezlivosť a chuť sa vôbec k tomu vyjadrovať. Určite ste čítal podrobne to, čo všetko k tomu už popísal p. Dr. Kolen z PP, kde všade rozposlal podrobne v čom sme boli ukrátení, či valorizácia z r. 2012, či krátenie SD a v neposlednej rade aj k tomuto nezmyselnému valorizačnému mechanizmu. A nebol to iba p. Dr.Kolen, písali aj právnici a iní príslušníci, či už z radov vojakov alebo ozbrojených zborov a výsledok ? Vyhodnoťte si ho sám. Ďakujem Vám za Vašu reakciu.

 • Ak na jednu stranu položíme počet slúžiacich vojakov , na druhú stranu počet poberateľov VD , niet sa čomu čudovať že takto nastavenú 328 budú brániť zubami nechtami.Nie je tomu tak dávno keď preletela informácia že MO dáva na platy , VD 80 % výdavkov , či je to naozaj tak , musím pokrčiť plecami a používať túto informáciu , lebo zatiaľ novšiu som nečítal.

 • Pani JUDr. Kretová (Sekcia ľudských zdrojov MO SR).konštatuje “Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov. “
  Ako výsluhového dôchodcu ma toto konštatovanie veľmi znepokojilo a to najmä po tom, čo minister vnútra pán Kaliňák v rozhovore pre denník pravda povedal citujem.Ak bude vôľa zmeniť valorizačný mechanizmus na ten, ktorý sa navrhoval, sme pripravení na takúto zmenu. Na druhej strane treba povedať, že malá valorizácia dôchodkov ako celku je spôsobená tým, že jej systém bol naviazaný na infláciu, teda rast cien. Vzhľadom na to, že v posledných mesiacoch máme defláciu, teda pokles cien, valorizácia je malá. Aj preto súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť.”
  Je to diametrálny rozdiel v postoji aký opísala pani JUDr. Kretová.
  Nehovoriac o tom ,že je to v rozpore s vyjadrením podpredsedu SNS a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR pánom Antonom Hrnkom, ktorý nás ubezpečil ,citujem Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.

 • Pre pána Františka napísal: 4. septembra 2016 o 5:15…nie som právnik, ale som presvedčený, že: ” A v čom bolo a je porušený platné právo?”…podľa mňa to konštatovali právnici./je to vyššie (hore) na stránke v tejto rubrike/ a je dosť možné, že to pani JUDr. Monike Kretovej zo Sekcie ľudských zdrojov MO SR uniklo, resp. sa ešte k tomu nedostala.Snáď odpovede pani právničky nie sú na objednávku neprajníkov VD a VD/SD.Snáď toľko vie, že v Rozhodnutiach o priznaní a valorizácii výsluhových dôchodkov je písané: “výsluhové dôchodky priznané a vyplácané”…..Rozhodnutia k: -- Výsluhové dôchodky priznané a vyplácané ja osobne nepovažujem za “zdrap” papiera, ale za úradnú listinu opatrenú okrúhlou pečiatkou ministerstiev, t.j. štátnych úradov, s podpisom kompetentného úradníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, resp. Ministerstva obrany Slovenskej republiky…..čiže podľa odpovede v liste na podnet (z ktorého som citoval) by podľa mňa išlo jednoznačne o Pravú Retroaktivitu UŽ priznaných, vyplácaných a valorizovaných výsluhových dôchodkov v minulosti./minulý čas./Až odmyslím slovo vyhrážanie sa, (silné slovo) od pani právničky, tak ide minimálne o strašenie výsluhových dôchodcov.V zmysle, nič nežiadajte, lebo….. Poprosím, nech ma niekto opraví-doplní, prípadne aj z právnikov, až sa mýlim.Ešte som vybral z úvodu rubriky, až to niekomu náhodou uniklo.
  A v čom bolo a je porušené platné právo?
  1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
  2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, (ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy?).
  3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
  4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh má za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
  S pozdravom Miro Palfi.

 • K odpovedi pani JUDr. Moniky Kretovej zo Sekcie ľudských zdrojov MO SR na podnet Ing. Eduarda Keresztešiho: 2. septembra 2016 o 13:41
  Nechcem sa vyjadrovať k odpovedi pani právničky, ale, citujem: “Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov”…tu súhlasím s p. Horváthom 3. septembra 2016 v 22:03 -- “Keď pre právničku retroaktivita nič nehovorí, tak nie je o čom hovoriť”.
  Tiež pozn. pre pani právničku a ďalších, ktorým retroaktivita nič nehovorí: /keď ideš hore, pozdrav každého, lebo keď budeš padať, s každým sa stretneš…./…..myslené v dobrom.

 • Dobrý deň, pre p. Doda, ktorý napísal 3. septembra 2016 o 22.03 hod. Asi ste si prečítal zverejnenú odpoveď p. Ing. Eduarda Keresztešiho z 2. septembra 2016 o 13.41 hod. Ide o vedúcu oddelenia Sociálneho a zdravotného zabezpečenia Sekcia ľudských zdrojov MO SR. Je to zrozumiteľne vyslaný signál od MO SR a zároveň aj daná odpoveď na naše dotazy, prečo doposiaľ MO SR v danej veci nekonalo a ani konať nebude. Jednoducho pánom nezmyselný valorizačný mechanizmus, ktorý poškodzuje nás výsluhových dôchodcov, tak im to takto , ako je nastavený vyhovuje. Ja som očakával, že sa k tejto cielenej odpovedi vyslanej priamo MO SR vyjadria aj kompetentnejší, odborne fundovanejší odborníci / právnici / a budú na tento list reagovať, no ako vidím, asi nie je nutné alebo niet čím.

 • Pekný večer prajem,
  neviem, kto je tá p. JUDr Kretová, ale má to pekne pomýlené.
  Vysvetlovať prečo, to vôbec nebudem. Kto sa len trošku vyzná v zákonoch o sociálnom poistení a o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, tak to vie posúdiť. Tá výhovorka o neudržatelnosti systému je smiešna, už nehovorím o ohrození už nadobudnutých nárokoch. Keď pre právničku retroaktivita nič nehovorí, tak nie je o čom hovoriť.
  Pozn. : /ešte by ma zaujímalo koľko jej štát , vlastne MNO SR mesačne platí /
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 • Dobrý deň. Aj keď som si povedal, že sa už nebudem k terajšej aktuálnej téme, ktorá sa týka valorizačného mechanizmu vyjadrovať, nedá mi, aby som nevyjadril svoj názor a pocity, ktoré zanechala odpoveď p. JUDr.Moniky Kretovej, ktorú zverejnil 2. septembra 2016 o 13.41 p. Ing. Eduard Kereszteš. Z jej textu a vety citujem:,, …je možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia poskytovať, len podľa zák. č. 328/2002 Z.z. v ustanovenom rozsahu a spôsobom , ktorý je zároveň primeraný stavu verejných financií. Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov. Ani zmienka o dvojitom zhodnotení zásluhovosti, ani slovko o nezmyselnom vzorci výpočtu valorizácie podľa odslúžených rokov. Teda logicky, gramaticky jednoznačne z toho vyplýva, že takto to bolo odsúhlasené nie len MO SR, ale aj MV SR a ostatnými funkcionármi zastupujúcimi všetkých ozbrojených zborov -- zložiek, ktoré spadajú pod zák. č. 328/2002 Z.z. No a ak je to takto pojaté, že by návratom k pôvodnej valorizácii bol ohrozený systém vyplácaných výsluhových dôchodkov, tak potom ja osobne som pesimista, že by sa niečo v náš prospech udialo. Vláda a MPSVaR sa určite s tým zaoberať nebude, pretože do jej kompetencie spadá zákon č. 461/2003 Z.z. -- všeobecný systém dôchodkového zabezpečenia a preto ani neboli akceptované navrhované požiadavky. To, čo v príspevku z 2. septembra 2016 uvádza p. Pálfi bolo navrhnuté, je však podstatné, kde a na akej úrovni to skončilo a k tomu aby p. Gluškov pre všetkých podal informáciu. A záverom ešte aj k nevalorizácii z r. 2012. Páni na MO SR, MV SR a ostatných ozbrojených zložiek majú dobré spočítané, že ak by sme sa dovolali pravdy, tak by sa museli poriadne buchnúť po vrecku, aby všetkým vyplatili to, čo od r. 2012 dlhujú. Ich snaha aj do budúcna bude politicky ovplyvniť všetky orgány, ktoré by mohli túto vec dať do právneho stavu tak, aby sme neťahali za dlhší koniec. Je to môj názor,samozrejme akceptujem, že nemusí byť pre každého prijateľný.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/#comment-6567…link vľavo sa dá rozkliknúť.
  Pre ÚPLNOSŤ -- POROVNANIE dve ROZPORUPLNÉ odpovede a to: z MV SR a z MO SR…aký to rozdiel:
  Odpoveď JUDr. Ivan Fufaľ (MV SR)…..versus…..Odpoveď JUDr. Monika Kretová (MO SR)…nižšie na stránke v tejto rubrike a linku hore.
  Ing.Eduard Kereszteši napísal: 2. augusta 2016 v 11:45
  Dávam Vám do pozornosti odpoveď Ministerstva vnútra na môj podnet ohľadom zmeny diskriminačného valorizačného mechanizmu.
  MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
  odbor sociálneho zabezpečenia
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Vec:
  Valorizácia dôchodkov- oznámenie.
  Odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len “odbor”)bol na priame vybavenie z kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky odstúpený Váš podnet, v ktorom žiadate ministra vnútra Slovenskej republiky o prehodnotenie valorizačného mechanizmu zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  V danej veci je potrebné uviesť, že otázka valorizácie dôchodkových dávok u bývalých policajtov je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach, pričom zjednodušene by sa dalo povedať, že cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančne únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú.
  Možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia jeho optimálneho stavu.
  Zároveň mi dovoľte poďakovať Vám za Váš podnet.
  S úctou JUDr. Ivan Fufaľ
  riaditeľ odboru

 • Jednou z posledných nádeji, ako v tejto veci dosiahnuť úspech najskôr bude pred septembrovým zasadnutím NR SR iba jedna možnosť a to, ako už bolo uvedené aj na tomto webe:
  “JUDr. Hristo Gluškov, predseda SZK 17 august 2016 17:33
  Vzhľadom k tomu, že Vláda SR na svojom rokovaní dňa 17. 8. 2016 schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. tak ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2 % a bez zmeny v zákone 328/2002 Z. z.) spracovala sociálno-zdravotná komisia návrh listu, ktorý bol doručený prezídium APVV s odporúčaním, aby listy boli zaslané priamo nielen predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť ale aj predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu bude po zaslaní zverejnený na našej web stránke”…Prevzaté z knihy návštev z web stránky APVV.

 • Z predchádzajúceho linku…..vyjadrenie Pána ministra vnútra: “”Aj preto súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť”””Prečo je teda problém s nápravou ??? Boli slová pána Kaliňáka iba tak do vetra ??? Sľuby sa sľubujú, bl**ni sa radujú ??? (pred parlamentnými voľbami 2016 ???)…..Dokážte, pán minister, že držíte slovo.
  “Dušan -- Pán minister, ako si vážite bývalých policajtov vo výslužbe, ktorí dva roky po sebe mali valorizáciu dôchodkov 5 centov! To je na smiech!!
  (29.02.2016 11:11)
  Vážený pán Hanák, keď som navrhoval, aby mali výsluhoví dôchodcovia ako policajti platy, tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu. Ak bude vôľa zmeniť valorizačný mechanizmus na ten, ktorý sa navrhoval, sme pripravení na takúto zmenu. Na druhej strane treba povedať, že malá valorizácia dôchodkov ako celku je spôsobená tým, že jej systém bol naviazaný na infláciu, teda rast cien. Vzhľadom na to, že v posledných mesiacoch máme defláciu, teda pokles cien, valorizácia je malá. Aj preto súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť”.
  .
  Pán minister Kaliňák, dokážte, že ste svoje vyjadrenie myslel vážne a realizujte (MV SR spoločne s MO SR) požiadavku občianskeho združenia silových rezortov a to Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV).
  .
  Príloha č. 1 k zásadnej pripomienke…..od APVV
  N á v r h
  ZÁKON
  z …………2016,
  ktorým sa dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
  Čl. I
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
  Za § 143ag sa vkladá §143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
  § 143ah
  Prechodné ustanovenie
  účinné od 30. októbra 2016
  „(1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky,
  vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky sa zvyšujú od. 1. januára
  kalendárneho roka o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných
  predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky
  z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2016.

 • Ja nerozumiem jednej veci ,prečo by mal byť problém zmeniť diskriminačný valorizačný mechanizmus .Čo sa týka nastaveného valorizačného mechanizmu výsluhových dôchodkov ,ten je možné zmeniť nakoľko aj minister vnútra pán Kaliňák to konštatoval v rozhovore pre denník Pravda dňa 19.2.2016 citujem ” Ak bude vôľa zmeniť valorizačný mechanizmus na ten, ktorý sa navrhoval, sme pripravení na takúto zmenu. Na druhej strane treba povedať, že malá valorizácia dôchodkov ako celku je spôsobená tým, že jej systém bol naviazaný na infláciu, teda rast cien. Vzhľadom na to, že v posledných mesiacoch máme defláciu, teda pokles cien, valorizácia je malá. Aj preto súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť.” http://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/638-predvolebny-online-s-podpredsedom-smeru-robertom-kalinakom/ .
  Prečo sa to nezrealizuje keď v tom ministerstvo vnútra problém nevidí a vôľa určite je!!!!!

 • Dobrý deň všetkým / aj keď zlá správa /. A je to vybavené, jednoducho všetko majú právne ošetrené tak, že je zbytočné niekam písať, argumentovať, nič nedosiahneme. NEVALORIZáCIA v r. 2012 je v poriadku, krátenie SD je v poriadku, valorizačný mechanizmus je v poriadku a tak je to všetko v pr…li.

 • Dávam Vám do pozornosti odpoveď na môj podnet ohľadom diskriminačného valorizačného mechanizmu -- ( Sekcia ľudských zdrojov MO SR)

  Vážený pán inžinier,

  e-mailovým podaním zo dňa 1. septembra 2016 ste sa na generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „generálny riaditeľ“) obrátili s prosbou o pomoc a otázkou, či sa neuvažuje o opätovnom prehodnotení valorizačného mechanizmu ustanoveného v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), nakoľko tento považujete za protiústavný a diskriminačný.

  Na základe poverenia generálneho riaditeľa a po posúdení obsahu Vášho e-mailového podania prijmite nasledujúce vysvetlenie:

  Prijatím zákona č. 328/2002 Z. z. bol vytvorený autonómny systém sociálneho zabezpečenia, ktorého základné zásady sú diametrálne odlišné od princípov, na ktorých je založený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) všeobecný systém sociálneho poistenia. Hlavným zmyslom uzákonenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov bolo vytvoriť súbor motivačných, stimulačných a garančných faktorov pre výkon profesionálnej služby, ktorý bude zároveň prihliadať aj na všetky nároky s ňou súvisiace.

  Zákon č. 328/2002 Z. z. síce zachováva poistný princíp, avšak za súčasnej vecnej samostatnosti a organizačnej nezávislosti na všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Zásadným odklonom od všeobecného systému sociálneho poistenia je predovšetkým to, že skutočnosťami rozhodnými pre vznik nároku na dávky výsluhového zabezpečenia a ich výšku sú len doba profesionálnej služby a kvalifikovaný služobný plat dosiahnutý pred skončením služobného pomeru. Uplatňuje sa v ňom teda výlučne princíp výsluhy.

  Dávky výsluhového zabezpečenia sú prevažne poskytované na kvantitatívne oveľa vyššej úrovni ako dôchodkové dávky poistencov všeobecného systému sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. Systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov je založený na priebežnom financovaní dávok a služieb výsluhového zabezpečenia, pričom toto je realizované z odvádzaného poisteného uhrádzaného tak policajtmi a profesionálnymi vojakmi, ako aj ich zamestnávateľmi a štátom. Z tohto dôvodu je možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia poskytovať len v zákonom č. 328/2002 Z. z. ustanovenom rozsahu a spôsobom, ktorý je zároveň primeraný stavu verejných financií. Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov.

  K Vašej námietke „je smutné, že výsluhoví dôchodcovia, ktorí museli zo zdravotných dôvodov alebo reorganizačných dôvodov odísť po 15 – 20 rokoch do civilu, majú valorizáciu pár centov“, uvádzam, že ak je občan poberateľom výsluhového dôchodku a nie invalidného výsluhového dôchodku, znamená to, že nedošlo k zmene jeho zdravotného stavu, a to ani v dôsledku služobného úrazu a ani v dôsledku choroby z povolania. Schopnosť takéhoto občana vykonávať po skončení služobného pomeru primerané civilné zamestnanie bola teda znížená minimálne. K výsluhovým dôchodcom, ktorí boli z organizačných dôvodov prepustení zo služobného pomeru uvádzam, že títo boli zároveň zvýhodnene riešení v prechodných ustanoveniach zákona č. 328/2002 Z. z. a to tak, že profesionálnym vojakom, ktorí boli prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien v období od 31. decembra 2001 do 31. decembra 2010, bola na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku započítaná skutočná dĺžka služobného pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby.

  Vychádzajúc z ustanovenia čl. 13 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom. Z uvedeného vyplýva, že štát má plné právo presne určenou formou rozhodnúť o spôsobe valorizácie výsluhových dôchodkov, a to aj rozdielne počas doby vyplácania týchto dôchodkov, pričom takúto skutočnosť nie je možné v žiadnom prípade považovať za protiústavnú a diskriminačnú.

  Verím, že mnou uvedené vysvetlenie zoberiete na vedomie.

  S pozdravom,

  JUDr. Monika Kretová

  vedúca oddelenia sociálneho a zdravotného zabezpečenia

  Sekcia ľudských zdrojov

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 • SVIDNÍK/BRATISLAVA – Predseda vlády Robert Fico nepozerá na Ústavu SR ako na nejaký trhací kalendár, pretože je to základný dokument tohto štátu. „Ja ho niekedy nazývam aj civilnou bibliou,“ uviedol v stredu po výjazdovom rokovaní vlády vo Svidníku.
  Je to jasné, nie?

 • K predchádzajúcemu príspevku ku Dňu (1. september) Ústavy Slovenskej republiky.(technika webu mi nevzala dva linky do jedného príspevku).Link je prenesený z príspevkov tejto rubriky.http://www.slpk.sk/dokumenty/ustava.pdf…..vľavo by sa Ústava SR mala dať rozkliknúť.Práve tiež Nevalorizácia v r. 2012 a pokrivená valorizácia v nasledujúcich rokoch je OPAKOM toho, čo dnes Slovenská republika oslavuje, t. j. proti-ústavnosť, proti-zákonnosť, proti-právnosť, proti-morálnosť, proti-etičnosť a iné PROTI … ako je konštatované aj prispievateľmi v príspevkoch celej tejto rubriky-stránky.(od vrchu až nadol).

 • http://www.hlavnespravy.sk/ustava-sr-moderny-a-demokraticky-dokument/826110
  Bratislava 1. septembra 2016 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
  “Ústava Slovenskej republiky – moderný a demokratický dokument.Prvého septembra pred 24. rokmi dostalo Slovensko ústavu skôr ako štátnosť, čo bol bezpochyby prezieravý politický čin.Ukázalo sa, že Slováci sú schopní vytvoriť si vlastný štát na základe demokratickej ústavy, ktorá v ničom nezaostáva za ústavami štátov starej Európy. Bol to signál, ktorý dal malý národ v strede Európy pre svet, že štáty nemusia vznikať len za pomoci meča a krvi. Takmer štvrťstoročie od prijatia Ústavy Slovenskej republiky je obdobie historicky krátke, ale ľudsky dosť dlhé na zabúdanie”.
  “Ústava štátu je zákon zákonov.”
  “V mnohých krajinách z nej citujú ako z modlitebnej knižky. Odvolávajú sa na ňu právnici i radoví občania. V USA je Deň ústavy najväčším štátnym sviatkom a preambulu ústavy sa učia naspamäť a deklamujú ju pred začiatkom vyučovania žiaci základných škôl. Na Slovensku bola vtedajšou opozíciou a veľkou časťou printových médií Ústava Slovenskej republiky prijímaná s dešpektom, nepochopením jej významu pre novú štátnosť aj s odporom časti inteligencie čechoslovakistickej orientácie. Rudimenty týchto negativistických postojov k našej ústave a prejavom patriotizmu pretrvávajú v niektorých médiách doteraz. Napriek mediálnej nežičlivosti je Deň Ústavy Slovenskej republiky v povedomí ľudí ako začiatok čohosi nového, čo vyústilo do spontánneho nadšenia sedemdesiattisícového davu Bratislavčanov, ktorý vítal nový rok 1993 ako deň vzniku Slovenskej republiky”.
  ..viac v linku…

 • Milan Faltin napísal: 6. júla 2016 o 9:31
  Dlhšie nikto nič nepísal, tak aspoň pár slov.Dopredu sa ospravedlňujem, že to nenapíšem tak pekne, ako to dobre myslím – mimo iného včera som sa dočítal v jednom zo slovenských denníkov, (dnes už to nemôžem nájsť) že MO SR pripravuje Bielu knihu – do 20. Júla 2016.Aká to podobnosť dátumov, aj pripomienkovanie valorizácie má trvať do 21. Júla 2016.
  Dnes je tiež výplatný valorizačný deň policajných výsluhových dôchodkov a mimochodom 4 roky po nevalorizácii výsluhových dôchodkov je aj pre každého z nás vlastne jedno, či sa nachádzame na ľavej, alebo pravej strane valorizačnej tabuľky.Každému sa ušlo, čo sa ušlo.(viď valorizačná tabuľka vyššie.Zatiaľ sme toho popísali veľmi veľa, (pohádzali hrach o stenu) písali sme o následkoch, ale príčiny ostali v ďalekej a pre mnohých zabudnutej minulosti.Tak napríklad boli časy prebytkovej Spoločnej zdravotnej poisťovne.Keďže fungovala veľmi dobre, bola zlúčená so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.Následne v roku 2011-2012 (možno aj predtým?) prišli na radu prebytkové účty silových zložiek, pričom ťažké milióny eúr boli presunuté do štátneho rozpočtu SR.Pamätníci to možno pamätajú, bolo o presune prebytkových ťažkých miliónov eúr z osobitných účtov do štátneho rozpočtu SR písané tiež v novinách Odborového zväzu Polície, či v niektorých slovenských denníkoch.Nato prišla nevalorizácia v roku 2012 a pokrivená valorizácia v nasledujúcich rokoch zakončená najnižšou valorizáciou výsluhových dôchodkov v sume 6 centov, ktorá vychádzala zo Zákona 328/2002 Z.z. §-fu 68 odst.3 a sumy valorizácie starobných dôchodkov v sume 1,90 eura.Nato po umelo vytvorenom deficite finančných zdrojov na osobitných účtov (aspoň MV SR – deficit ako deficit?) prebehla „reforma“ Zákona 328/2002 Z.z. – pribudol § 143 aa, aby bol zladený s §-fom 38 – postupné predĺžovanie nároku na nárok na výsluhový dôchodok na dĺžku doby služobného pomeru až na 25 rokov.Aby toho nebolo málo, bol tiež novelizovaný zákon o štátnej službe vojakov, ktorý po 17 rokoch služby umožní, resp. neumožní byť preradený z dočasnej stálej služby do stálej služby OS SR.Aby ešte toho nebolo málo, čaká sa ? na veľkú reformu Zákona o štátnej službe policajtov (zákon č. 73).
  Aspoň podľa príspevkov na webe – doterajší výsledok je, aký je.Osobitný účet MV SR – je vraj v poriadku.Osobitný účet MO SR je v deficite cca. 100 milónov eúr.Pre osobitný účet, resp. osobitné účty by sa ponúklo riešenie – (mimo zdanenia 2 až 3 tisíc ešte možno žijúcich, starších, chorľavých, výsluhových dôchodcov z radov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti zaradených svojho času v zložkách ZNB a takto “výhľadovo” potrestaných na základe kolektívnej viny – približne toľko je vraj aj ešte žijúcich obetí) -- napríklad iné riešenie problémov, deficitov osobitných účtov a to takéto:
  V dobe, keď Slovenská republika vstupovala do Severoatlantickej aliancie (NATO-OTAN) boli z dôvodu prebytočnosti prepustené v rámci reo-redi, organizačných dôvodov desaťtisíce príslušníkov OS SR.Čím sa z nich z veľkej časti stali nedobrovoľne výsluhoví dôchodcovia.Preto čo sa týka 100 miliónovej „sekery“ na osobitnom účte VÚSZ MO SR je namieste otázka, či by sa na jeho stabilizácii (osobitného účtu) tiež nemala podieľať aj Severoatlantická aliancia, keďže NATO už nerieši následok, ale jeho príčinou najskôr bude, krem iných už vyššie uvedených dôvodov. Podotýkam, tento môj názor, je iba jedným z názorov k nevalorizácii 2012, pokrivenej valorizácii v nasledujúcich rokoch a „vraj“ nedostatku finančných prostriedkoch na osobitných účtoch silových rezortov.Aktuálne u VÚSZ -- MO SR.

 • Iba doplním k poslednej vete príspevku, kvôli objektívnosti, že som pozabudol uviesť už mnohokrát opakované množstvo výsluhových dôchodcov od výšky výsluhových dôchodkov od hranice výšky VD 205 eúr až 400-500 eúr v počte tisícov kolegov.To iba pre úplnosť.A tam ten koeficient-diskriminačný mechanizmus §-fu 68 valorizácie pri výpočte doopravdy NEGATÍVNE bude naďalej cítiť.Ale to všetci vieme..tam najviac doplácajú kolegovia a kolegyne prepustení aj po 15 odslúžených rokoch zo služobného pomeru z reo-redi, reorganizačných dôvodov, či pri ukončení služobného pomeru najmä zo zdravotných dôvodov.V tom diskriminačnom koeficientovom mechanizme ešte mohla a mala by byť vôľa niečo urobiť.

 • K predošlým dvom príspevkom a Návrhom do pripomienkového konania “valorizácia”. “Dňa 30.6.2016 bol návrh na zmenu zákona č. 461/2003 Z. z. zverejnený za účelom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré končí 21.7.2016.
  “Pripomienky je možné zasielať aj verejnosťou po zeregistrovaní na web stránke : http://www.slov-lex.sk/domov” ..informácia je tiež vyššie na web-stránke”.
  Až by to tak ostalo, ako je v dvoch príspevkoch nižšie a nedošlo by k úprave valorizácie v Zákone 328/2002 Z.z. § 68 minimálne odst.3, či odst.16, vieme si na základe odstavca 3 -- §-68 odvodiť výpočet valorizácie výsluhových dôchodkov, ktorý sa odvíja (zatiaľ) zo spomínanej civilnej valorizačnej sumy cca. 8,20 eúr na rok 2017 aj bez valorizačnej tabuľky……8,20 eúr deleno 30 (roky služobného pomeru) krát koeficient.Za 15 rokov služobného pomeru je koeficient 1.Za každý ďalší rok služobného pomeru koeficient 2.Ku koeficientu 1 sa pripočítajú u každého individuálne ďalšie koeficienty a ich súčtom sa násobí -- predtým uvedené..
  Možno je škoda, že sa s §-om 68 nepohlo (zatiaľ?).Minimálne 2 percentá valorizácie VD by dávali najskôr väčšie sumy z priemerného VD cca. 650 eúr, či priemerného VD cca. 700 eúr.Na druhej strane aspoň nie sme za egoistov a maximalistov.

 • Pre informáciu -- pokračovanie predchádzajúceho príspevku, kto sa nedostal k dnešnej Pravde.
  Ako dodal, napriek tomu, že tento rok bola plošná valorizácia len 1,90 eura pre každého poberateľa starobného dôchodku, priemerne sa zvýšili o viac ako dvojnásobok.Rovnako v roku 2015 to bolo nielen valorizovaných 5,20 eura, ale až 10,90 eura.“Uvedené súvisí najmä so zavedením minimálneho dôchodku pre všetkých, ktorí odpracovali minimálne 30 rokov a rovnako nové automatické prepočítavanie dôchodku pre tých, ktorí naďalej pracujú.Práve preto rezort práce zavádzal tieto pozitívne opatrenia , aby každoročná valorizácia nebola jediný nástrojom na zvyšovanie príjmov dôchodcov.Tohtoročná valorizácia už len o necelé dve eurá však napriek týmto faktom priniesla nevyhnutnosť riešenia jej nastavenia na rok 2017,“ dodal Stuška.
  A prečo práve zvýšenie o dve percentá?“Považujem to za istý dlh voči dôchodcom, keďže objektívne ukazovatele, najmä pokles cien, spôsobili v posledných rokoch nízku valorizáciu, pre rok 2016 len o 1,90 eura.Dve percentá, respektíve tých približne 8 eúr bola miera valorizácie pred nástupom zápornej inflácie, teda poklesu cien na Slovensku pred tromi rokmi.Rešpektujem maximálne požiadavky dôchodcov a ich organizácii, dve percentá by som však považoval vzhľadom na výrazné finančné dosahy na verejné financie určite za úspech,“ vysvetlil percento zvýšenia minister práce Ján Richter.
  Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2017.Súčasne bude vyplatený aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. Januára 2017 do posledného dňa pred výplatným termínom v mesiaci január 2017.O zvýšenie penzií dôchodcovia nemusia žiadať.Sociálna poisťovňa ich zvýši automaticky.O tom, o koľko a na akú sumu sa zvýšia, dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie.
  Starobní dôchodcovia by mali dostať 8,20 eúr, predčasní penzisti 7,90 eúr, invalidní dôchodcovia s mierou poklesu schopnosti pracovať do 70% -- štyri eurá, ak majú mieru poklesu schopnosti pracovať viac ako 70%, mali by dostať 7,10 eúr, vdovám by mali penzie vzrásť o 5 eúr, vdovcom o 3,90 a sirotám o 2,60 eura.
  Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne.To znamená, že ak dôchodca poberá dva dôchodky, zvýši sa každý z nich.Penzie, ktoré sa z dôvodu súbehu vyplácajú v sume jednej polovice, sa zvýšia o osobitne určenú sumu, pričom táto nie je určená ako jedna polovica zo sumy zvýšenia dôchodku nevyplácaného v súbehu.Suma zvýšenia dôchodku, ktorý je v súbehu s iným dôchodkom vyplácaný v plnej sume, bude rovnaká ako pri dôchodkoch, ktoré nie sú vyplácané v súbehu.
  O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ako bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.Čiastkové dôchodky sa zvyšujú o pomernú časť pevnej sumy podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok.Napríklad dôchodca odpracoval 10 rokov na Slovensku a 20 rokov v Českej republike.Jeho predčasný dôchodok je vyplácaný v sume 412,50 eúr.Pri januárovej valorizácii sa mu penzia zvýši o 2,70 eura (7,90 krát 1/3) eura, spolu teda bude dostávať 415,20 eúr.

 • Nenašiel som zatiaľ článok v elektronickej podobe, tak aspoň takto.Z denníka sobota 9. Júla 2016 dnešnej tlačenej Pravdy časť Užitočná Pravda. Valorizácia penzií? Zmena zákona prinesie viac peňazí.
  Autor: Dorota Hudecová
  „V roku 2013 sa zmenil valorizačný mechanizmus dôchodkov.To spôsobilo, že sa zvyšujú o čoraz menšiu sumu.Tento rok dostali starobní dôchodcovia zvýšené penzie o 1.90 eura, ak by sa nemenil zákon, na budúci rok by to bolo len 1.40 eura.Po zmene to bude približne 8.20 eur.
  Cieľom novely o sociálnom poistení je stanovenie minimálneho percenta určujúceho pevnú sumu zvýšenia, ktoré bude predstavovať určitú garanciu primeranosti zvyšovania dôchodkových dávok.Zmena sa tak pozitívne dotkne viac ako 1,3 milióna slovenských penzistov.
  Od januára 2017 sa dôchodky mali zvyšovať o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí ako súčet 90% medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10% medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve vykázaných Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.Vzhľadom na pokles medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľa na určení percenta zvýšenia, by sa dôchodky v roku 2017 zvýšili len o minimálnu sumu.“V záujme toho, aby sa zabezpečilo zvyšovanie dôchodkových dávok v istej primeranej a dôchodcovskou verejnosťou akceptovateľnejšej sume, sa pevná suma zvýšenia v roku 2017 určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku,“ píše sa v návrhu novely zákona o sociálnom poistení.Na základe aktuálnej makroekonomickej prognózy inštitútu finančnej politiky sa v prípade zachovania súčasného právneho stavu predpokladá valorizačné percento vo výške 0,34 %.Návrh zákona zavádza ustanovenie, podľa ktorého sa porovná takto vypočítané percento s minimálnym valorizačným percentom, pričom sa na valorizáciu použije vyššie z nich.
  „Dôchodcovia stále patria medzi sociálne najcitlivejšiu skupinu, čo máme na zreteli pri všetkých presadzovaných zmenách.Významným legislatívnym krokom je výraznejšia valorizácia dôchodkov.Pri nej presadzujeme jednoznačný postoj, že seniori, ktorí celý život tvorili hodnoty a pracovali, musia vo väčšej miere profitovať aj z rastu ekonomiky a životnej úrovne ľudí v produktívnom veku.Preto sme pripravili návrh zmeny valorizačného mechanizmu už pre rok 2017, ktorá by v prípade starobných dôchodkov priniesla ich zvýšenie o 2 percentá, teda približne o 8,2 eura.To je niekoľko-násobne viac, ako by to pre budúci rok vychádzalo bez tohto opatrenia – asi 1,40 eura pri starobných dôchodkoch.“konštatoval hovorca rezortu práce Michal Stuška.
  …..dokončenie v dnešnej tlačenej Pravde, ibaže že by mohol niekto na web umiestniť elektronickú podobu celého článku.Sú tam ďalšie zaujímavé a užitočné informácie.

 • Pre Milana Faltina.Včera som to čítal takto: GR SP je ustanovený do funkcie na 5 rokov.GR SP bol pán Muňko, za vlády pani Radičovej ho odvolali a GR SP sa stal pán Lopatka, ale ÚS SR rozhodol, že pán Muňko bol odvolaný protizákonne, tak naspäť-opätovne nastúpil za GR SP.A teraz mu končí funkčné obdobie, tak na jeho miesto nastupuje pán Vážny.(Smer-SD):-)

 • No, kto vie čo sa chystá alebo nechystá. V zprávach včera, som zachytil tak na pol ucha, že bývaly/terajší podpredseda vlády pre dôležité veci a drahé investície -- alebo tak nejak (Vážny), má byť menovaný generálnym riaditeľom SP. Tak neviem, doterajší GR-SP (Maňko) ide už do penzie? Alebo zas dajaka reorganizácia, reforma, či čo?

 • Ospravedlňujem sa za preklep v šiestom riadku od konca príspevku “ale napr. ako 63-64 ročné”.Správne má byť 53-54 ročné.Ďakujem.

 • Ešte s dovolením k § 139 -- e) osoba vyššieho veku..nepíše sa konkrétne dôchodca, čiže ten okruh “dôchodcov” by mal byť ešte širší.
  Tiež je mi známe, že Policajný zbor postupuje od fyzického veku 62 rokov..ale opiera sa o čo -- to mi nie je známe.Písmeno e) osoba vyššieho veku neznamená vek 62 rokov.Ale dôchodca má všeobecný vek pre dôchodok 62 rokov, tento sa ale od roku 2017 v SR predĺžuje -- posledné dva príspevky: Milan Kolen PP napísal: 19. mája 2016 v 8:17 -- https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  To potom bude postupne dôchodca chránenou osobou až vo fyzickom veku 66-67 rokov, prípadne neskôr, resp. sa ani nedožije?Pýtam sa sám seba, lebo je to nelogické.Logiku mi dáva, čo som písal v príspevkoch predtým..to som ešte pri § 139 TZ opomenul odpočet detí pre ženy -- tie tiež neodchádzali do dôchodku v 62 rokoch fyzického veku, ale napr. ako 63-64 ročné.Problematika najskôr vhodná aj pre odborníkov-legislatívcov. Tiež opačný postup predĺžovania fyzického veku do dôchodku je znížený vek napr. pri pracovných kategóriách a kategóriách funkcií.A ako sa javí v pripravovanom legislatívnom procese MPSVaR SR -- najskôr dôjde k ďalším zmenám pri skoršom odchode do dôchodku v ťažších profesiách.Preto mne § 139 -- e) osoba vyššieho veku vyznieva ako širšia kategória, ktorá by mala byť vymedzená v budúcnosti napr. Rozhodnutiami o poberaní RôZNYCH druhov dôchodkov.Pretože postavme/špecifikujme si otázku: kto všetko je a bude v budúcnosti osoba vyššieho veku?Za týchto okolností vieme?..no, neviem.

 • Pre Juraja Fuseka -- súhlasím, len som sa snažil pridať k problematike ešte etický a morálny rozmer, tiež tým pádom “rozmeniť” okruh poberateľov všetkých dôchodkov.Tiež neviem, či sa niečo nemenilo, už som dlho mimo.Ale logicky mne by to takto vychádzalo správne.

 • Poberateľov sociálnych dôchodkov by som nezaraďoval do tejto skupiny,lebo s dôchodkovým vekom nemajú nič spoločné.Malo by to tak byť, že patríme do kategórie chránených osôb ,pokiaľ to niekto nezmenil. PZ toto používal od veku 62 rokov.Neviem či sa niečo zmenilo.

 • K bodu 6) “Opatrenie, zdanenie výsluhových dávok poberateľov, ktorí nedosiahli všeobecný dôchodkový vek (tak ako ho navrhovalo MF SR dňa 24.8.2012 v novele zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), by však nemalo žiadny pozitívny vplyv na deficit osobitného účtu, nakoľko daň z príjmov je príjmom štátneho rozpočtu (MF SR). Na doplnenie si dovolím poukázať na fakt, že v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016 je v mesiaci august uvedené v bode 3 -- návrh novely zákona o dani z príjmov a v bode 22- návrh novely zákona o sociálnom poistení””.
  …..Všetci výsluhoví dôchodcovia sú držiteľmi preukazu dôchodcu, vydaného OSZ MV SR a VÚSZ MO SR, prípadne ďalších silových rezortov, čím rezorty Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR potvrdili, že každý jeden výsluhový dôchodca je riadnym dôchodcom.Dokiaľ tento preukaz nemáme považovať za “zdrap papiera” a zneužitia verejnej listiny, ceniny a pod. -- pečiatky MV SR a MO SR.Tisíce výsluhových dôchodcov sú súčasne v rámci súbehu dôchodkov poberateľmi tiež starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií od fyzického veku 55 rokov.Výsluhoví dôchodcovia sú aj okrem starobných dôchodcov tiež: Invalidní výsluhoví dôchodcovia, Vdovskí výsluhoví dôchodcovia a Vdoveckí výsluhoví dôchodcovia, prípadne Sirotskí výsluhoví dôchodcovia..a pod.
  Tým aspoň podľa mňa spĺňajú podmienky chránenej osoby § 139 TZ písmená: a) dieťa, b) tehotná žena, c) blízka osoba, d) odkázaná osoba, e) osoba vyššieho veku, f) chorá osoba..Až som to rozmenil na drobné, myslím, že nebudem ďaleko od pravdy.

 • Písal som o približnom hrubom odhade škody -- straty, spôsobenej od roku 2012 výsluhovým dôchodcom v príspevku nižšie dňa 5. júla 2016 o 8:01.Možno si kompetentní, či sociálno-zdravotné-právne komisie všimnú aj tento príspevok.Nie je seriózne, až je spôsobená škoda štátnymi orgánmi nad 266 eúr na výsluhových dôchodcoch, ktorá je v Slovenskej republike považovaná za trestný čin na chránených osobách.
  Pre upresnenie myslel som pod chránenou osobou dôchodcu: TZ § 139.
  Chránená osoba (Trestný zákon) Definícia: (1) Chránenou osobou sa rozumie
  a) dieťa, b) tehotná žena, c) blízka osoba, d) odkázaná osoba, e) osoba vyššieho veku, f) chorá osoba, g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.
  (2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.
  Zdrojový zákon: Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) — § 139 .. preto som aj uviedol potrebu citlivého prístupu v týchto otázkach /dôchodcov/.
  Je pre mňa ťažko pochopiteľné, ako sa po tom, čo sa udialo v roku 2012 s nevalorizáciou a po ňom v ďalších rokoch s bulharskými konštantami, ešte aj dnes sa kompetentní úradníci zamýšľajú nad: https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/ -- bodmi v príspevku 1. júla 2016 o 14:09
  “Existuje viacero možných riešení napr.: (body -- 4, 5, 6,)
  4. minimalizácia (zastavenie) valorizácie výsluhových dávok
  5. zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok (tak ako bolo navrhované v roku 2012)
  6. zmena výpočtu výsluhových dávok s cieľom znížiť mieru náhrady v pomere s úrovňou platu
  Samozrejme, existuje aj cesta kombinácie niektorých z vyššie uvedených opatrení, pričom ich vzájomný pomer môže dosahovať rôzne hodnoty.
  Opatrenie, zdanenie výsluhových dávok poberateľov, ktorí nedosiahli všeobecný dôchodkový vek (tak ako ho navrhovalo MF SR dňa 24.8.2012 v novele zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), by však nemalo žiadny pozitívny vplyv na deficit osobitného účtu, nakoľko daň z príjmov je príjmom štátneho rozpočtu (MF SR). Na doplnenie si dovolím poukázať na fakt,že v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016 je v mesiaci august uvedené v bode 3- návrh novely zákona o dani z príjmov a v bode 22- návrh novely zákona o sociálnom poistení”.
  .
  Aspoň pre mňa je to nepochopiteľné..Alebo sa mýlim pri dôchodcovi, aj výsluhovom, vo význame Chránená osoba v Trestnom zákone § 139.Tu ma možno niekto opraví-doplní..

 • Dobrý deň prajem všetkým. 5. júla 2016 o 05.37 JUDr. Hristo Gluškov 1. víceprezident APVV na stránke APVV napísal: ,, Dovolím si upozorniť, že 30.6.2016 bol návrh na zmenu zák. č. 461/2003 Z.z. zverejnený za účelom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré končí 21. júla 2016. Pripomienky je možné zasielať aj verejnosťou pri zaregistrovaní sa na web stránke: http://www.slov-lex.sk/domov. Iba tak pre informáciu .

 • Jedna perlička záverom.Až ma pamäť neklame.Po roku 1989 bol raz jeden demokratický Minister vnútra Slovenskej repubiky.Ešte sme boli činný v priamom výkone služby.Šli “fámy”, že sa budú valorizovať platy a to o neuveriteľných cca. 13 percent.Neviem, kde ako, ale k nám do výkonu služby došlo k valorizácii “pár percent” služobného platu.Až sme sa spýtali, ako je možný takýto rozdiel v percentách pre valorizáciu v administratíve a “výkon”, dostali sme oficiálnu odpoveď: “aj NULA je číslo.Žeby náhodnosť čisto podobná?To iba k tej NULE.:-) 🙂

 • Tak dajak. Jeden rezort úspornejší-skoro žgrloš, druhý rozšafnejší, skoro mercenáš, tretí neviem ani jaky, ale výsledok je, že nula k nule prišla…Čo narobíš???

 • Áno Milan, všetci vieme o tom svoje.Ale doporučené odoslanie Rozhodnutia o valorizácii kompetentnými je najskôr preto, aby sa Rozhodnutie nedostalo do nepovolaných rúk a aby sa nepovolané osoby najskôr nedozvedeli, že poberáme tie sumy výsluhových dôchodkov, ktoré sme uvádzali aj v príspevkoch na webe.Vyvrátilo by to totiž fámy akí sme-VD “prachatí”.:- :)Alebo niekto nemá čisté svedomie, že nám všetkým chýbajú Rozhodnutia ohľadom zvýšenia-valorizácie výsluhového dôchodku v sume -0,- eúr (slovom nula eúr) z roku 2012?.Mimochodom, OSZ MV SR je úspornejšie, tí nám odosielajú Rozhodnutia až na prelome mesiacov august/september -- iba tak, hodením do schránky.V každom prípade píšeš pravdu.

 • Práve mi poštárka doručila doporučenú zásielku prvou triedou,
  s rozhodnutím, že mi bol zvýšený VD o 1,21€, od 1, júla t.r. Netankuje ma to už nejak extra, lebo všetci vieme svoje. Ale pri hlbšom zamyslení sa dochádzam k záveru, že tu funguje mimo “bulharských konštant” ai “turecké hospodárstvo”. Veď náklady na tento dopis určite prevyšujú náklady na zvýšenie VD, nejedného z nás…

 • Môj názor k poslancovi/m-politikom-úradníkom.Kto by nám výsluhovým dôchodcom mohol nejakým spôsobom siahnuť (napr. zdaniť) výsluhové dôchodky? Od roku 2012 vládne v krajine Smer-SD, ktorý sľúbil ľuďom istoty.Od roku 2016 vládne v krajine koalícia Smer-SD + SNS + Most-Híd + Sieť.Výsluhoví dôchodcovia v parlamentných voľbách aj na ne najskôr “vsadili svoje volebné žetóny”.Hlasovacie lístky.Parlamentné voľby budú aj v roku 2020.(až nie skôr).Dožijú sa výsluhoví dôchodcovia opätovnej ignorancie zo strany kompetentných?Taká bude ich (VD) reálna odozva.
  Prečítajme si posledných 12 príspevkov od príspevku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 1. júla 2016 o 14:09
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/………………………………………………nech sme v obraze.

 • Hlavna vec že poslanec vládnej strany sa vyjadroval Pracuje sa na tom ….

 • Až by predsa len, “motyka vystrelila”..prípadná zmena paragrafu 68 zákona 328/2002 Z.z. s dovolením, ešte link tiež k prebiehajúcej diskusii:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/

 • Trocha politiky/ekonomiky: v čom sa zhodujú výsluhoví dôchodcovia s Najvyššími ústavnými činiteľmi Slovenskej republiky. (pánom premiérom Ficom -- z predošlého článku):
  1/ Dôležité je, že sa darí ekonomike.. Verejné financie máme v poriadku. V rámci rozpočtu sa budeme sústreďovať na priority Programového vyhlásenia vlády…………………………..Tiež si myslíme (VD), že peňazí je v štáte dosť.
  2/ Programovové vyhlásenie vlády……Tiež si myslíme, že Sociálna oblasť PVV zahŕňa aj tieto priority.
  V čom je (zatiaľ problém)? ………………u kompetentných úradníkoch?
  Doterajší výsledok:
  a) buď sú Správni ľudia-úradníci …….na Nesprávnych miestach
  b) buď sú Nesprávni ľudia-úradníci……na Správnych miestach………kde je problém? v bode a?, či v bode b? alebo v Neznámom bode c..
  V čom nie je zhoda s pánom Premiérom Ficom……………………..Na nápravu zákona 328/2002 Z.z. a §-fu 68 ods. 3, 16, prípadne iných odstavcov nie je potrebný čas 2-och hodín, aby novelizácia zákona 328/2002 Z.z. a §-fu 68 bola o kvalite……………………..prepotrebný čas a pripomienky k zákonu je k dispozícii minimálne od roku 2012..Ešte je vždy čas..

 • http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/398081-fico-keby-ma-nieco-oslabovalo-tak-to-nerobim/
  Autor: Igor Stupňan, Zdroj: Pravda | 05.07.2016 08:00
  -- “Utŕžili ste kritiku, že vláda prijala málo zákonov”.”Ak si niekto myslí, že zákon sa dá pripraviť za dve hodiny, je to veľmi zlé. Radšej kvalita a dlhší čas ako nejaký paškvil, ktorý musíme tridsaťkrát opravovať……výsluhoví dôchodcovia, píšu, navrhujú, pripomienkujú od roku 2012..
  -- “Vládu čaká zákon roka, štátny rozpočet. Už viete povedať, ktoré dane a o koľko sa budú zvyšovať?Naopak, dole pôjde daň z príjmu právnických osôb a budú nejaké opatrenia, ktoré nepôjdu na úkor ľudí v podobe zvyšovania daní. Dôležité je, že sa darí ekonomike. Verejné financie máme v poriadku. V rámci rozpočtu sa budeme sústreďovať na priority programového vyhlásenia”.
  “Pripúšťate však, že niektoré dane pôjdu hore?Nevidím na to absolútne žiadny dôvod”.
  .
  -- “V rámci rozpočtu sa budeme sústreďovať na priority programového vyhlásenia”……Programové vyhlásenie Vlády SR všetci poznáme aj jeho Sociálnu oblasť, najmä:
  -- “Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov”..Viac k PVV a Sociálnej oblasti tiež v rubrike Verejný priestor pre diskusiu.
  Podľa vyjadrenia Predsedu vlády Slovenskej republiky pána Fica (ako som to pochopil ja): “Dôležité je, že sa darí ekonomike. Verejné financie máme v poriadku. V rámci rozpočtu sa budeme sústreďovať na priority programového vyhlásenia”….podľa mňa malo by sa dať s vecou §-68 pohnúť, veď tiež premiér SR sa vyjadril pozitívne, keď aj nie k našej veci ale všeobecne.Len, iniciatíva by aj podľa mňa mala vyjsť z vedení APVV, či ZV SR.Vedenie APVV a ZV SR určite podklady k riešeniu už od sociálno-zdravotných-právnych komisií majú.Ibaže niekto rozhodol od stola, že sa to nedá?.4 roky výsluhoví dôchodcovia počúvali iba výhovorky prečo sa nedá..vlastne ani nepočúvali, pretože nikto z kompetentných neodpovedal (sa neunúval)..podľa mňa je čas a možno aj jedna s posledných možností s Nevalorizáciou, či Bulharskými konštantami NIEČO robiť..

 • Mám otázku na Ing. Ľubomíra Dubeňa.
  V akom štádiu resp. aké kroky sa urobili v súčastnosti na zmenu diskriminačného valorizačného mechanizmu. Bol poslaný návrh, materiál,požiadavka na zrušenie nezmyselných “bulharských konštánt! ” Myslím si,že tak ako bola zastavená valorizácia 2012 obyčajným “prílepkom” v zákone , dá sa upraviť aj zmena valorizačného mechanizmu. Aké kroky podnikol ZV SR? APVV?….

 • Nezabúdajme,tri roky spätne by som nepočítal .Sú vymáhateľné.

 • Pozrime sa na 4. výročie nevalorizácie aj inou optikou -- pohľadom približných čísiel, k akému výročiu nevalorizácie sa prepracujeme.Bolo uvádzané aj Odborom Sociálneho zabezpečenia v rámci Ministerstva vnútra SR. Priemerný výsluhový dôchodok je približne 650 eúr. Najnižší VD = 205 eúr, 2 000 výsluhových dôchodkov je prižne 400 eúr (+-). Logicky pre priemer 650 eúr, sú výsluhové dôchodky aj nad touto hranicou…..
  Suma (spôsobené škoda) od 266 eúr vyššie je považovaná v Slovenskej republike za trestný čin a celkový počet VD v SR je okolo 38 000.
  Zaokruhlil som a zrátal približné čísla: valorizácia v roku 2012 mala byť 3, 05 percenta.
  -- rok 2012 -- nulté výročie -- zo 650 eúr = 1 percento = 6, 50 krát 3, 05 = 19, 825 = približne -- 20,- eúr pre každého mesačne. 20 krát 12 mesiacov krát 40 000 výsluhových dôchodcov rovná sa 9 600 000 eúr ročne -- slovom deväťmiliónovšesťstotisíc eúr ročne.
  -- rok 2013 -- prvé výročie ……. 9 600 000 eúr krát 2
  -- rok 2014 -- druhé výročie ………………….krát 3
  -- rok 2015 -- tretie výročie ………………….krát 4
  -- rok 2016 -- štvrté výročie …………………krát 5
  Keďže nie sú indície, že by sa s nevalorizáciou (mimo prebiehajúcich súdov) šlo niečo urobiť, ideme vlastne už do 6 výročia, v rámci ušlej straty. Iba 9 600 000 krát 5 do roku 2016 vrátane, štát Slovenská republika ušetril na výsluhových dôchodcoch približne 50 000 000 eúr, slovom päťdesiatmiliónov eúr, priemerne každému jednému mesačne štát dlhuje, či spôsobil škodu pri priemernom VD -- 650 eúr vo výške 240 eúr ročne. Nechcem sa už zaoberať geometrickým radom pri postupovaní kalendárnych rokov do budúcnosti a zvyšovaní tejto škody -- straty spôsobenej Slovenskou republikou na výsluhových dôchodcoch. Ale čo je ešte smutnejšie, mnohí výsluhoví dôchodcovia sa takýmto správaním vlasti, nápravy ani nedočkali (zatiaľ mnohí) a mnohí sa ani nedočkajú..žiaľ, čo je smutné, morbilitu neoklameme..
  Z tohoto pohľadu čísiel mne už vyšlo medzi 5-6 tým? výročím nevalorizácie.Čo je ešte smutnejšie. Jednoducho každý výsluhový dôchodca je zatiaľ približne v strate 1250 eúr, ďaleko nad TČ…ale to by si musel každý individuálne prepočítať. V každom prípade ide o zaujímavé čísla straty -- škody najmä v dobe, kde je každé euro dobré -- potrebné a sa ráta -- najmä u dôchodcov.

 • Dobrý deň, prosím webmajstra o opravu názvu : Tretie výročie “NEVALORIZÁCIE” na Štvrté výročie “NEVALORIZÁCIE”, nakoľko ubehol ďalší rok a nevalorizácia našich VD sa neuskutočnila k 1.7.2012!

 • Cez skutočnosť, že na webe prebieha intenzívna diskusia o zmenu bulharských koeficientov valorizácie VD pravdepodobne doposiaľ nikto, prezídium ZV SR a asi ani prezídium APVV nedal žiadny návrh na rovnakú legislatívnu zmenu v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ako je navrhovaná legislatívna zmena v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pre rok 2017, to je pevnou sumou v rozsahu asi 2 % čo pravdepodobne bude činiť v rozsahu asi okolo 8,15-8,30 eur. Samozrejme nikto nepodal ani návrh na zmenu valorizačného mechanizmu pre roky 2018-2022 percentuálne ako o rom píšem vo svojej Analýze. Z uvedeného dôvodu valorizácie VD až do 1.7.2018 bude prebiehať rovnakým spôsobom, to je podľa koeficientov. Existuje tu ešte posledná možnosť ako tento stav zmeniť.

 • Legislatívna rada dala do parlamentu návrh na zvýšenie SD MINIMÁLNE o 2 percentá , bude na poslancoch či to odobria alebo niečo pridajú .Podľa toho by sa mali zvyšovať aj VD. Či to bude s bulharskými konštantami závisí len od poslancov.

 • Skúsim, ako to vidím za seba polopatistický.Poprezeral som príspevky na web stránke.Vzhľadom na príspevok Milana Faltina dnes 3. júla 2016 o 12:17 plus z rubriky “Názory k valorizácii dôchodkov”: sa starobné dôchodky zvyšujú “najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7 bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku”.Javí sa mi, že to bude na spôsob príspevku v rubrike https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/ -- po rozkliknutí linku -- príspevok zo dňa 13. júna 2016 o 22:06 -- pre záujemcov .. v poradí desiaty príspevok od vrchu.Tam u starobných dôchodkoch víťazí princíp solidarity.Ostáva ešte neznáma otázka, či valorizácia výsluhových dôchodkov bude na spôsob valorizácie civilných starobných dôchodkov a zvíťazí solidarita nad zásluhovosťou, resp. opačne, prípadne MIX.
  “najmenej o pevnú sumu určenú 2 %” od 1. januára 2017, resp. v ďalšej etape legislatívneho procesu najmenej o pevnú sumu určenú 3 % od 1. januára 2018 -- by mohla byť slušnou poistkou slušnej valorizácie jednotlivých dôchodkov..

 • K Milanovi Faltinovi napísal: 3. júla 2016 o 12:17 -- je dobré, až by to tak bolo pri starobných dôchodkoch -- približne taká suma, len doplním ešte, že aj ten, kto nemá SD, nemá súbeh dôchodkov -- 2 krát valorizované, resp. valorizovaných samostatne viac dôchodkov, (podotýkam zaslúžene) ale iba výsluhový dôchodok -- je potrebné, aby aj v Zákone 328/2002 Z.z. došlo k zmene/doplneniu §-fu 68.Kvôli prehľadnosti link nižšie:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/05/nazory-k-valorizacii-dochodkov/#comment-5643

 • Opravujem: Nepozorne som čítal tu včerajšiu Pravdu. Dnes s jednodňovým spozdením, pri pozornejšom študiu tejto zprávy, zisťujem, že vec je ešte veselšia. Má to byť navýšenie pre každého SD o 2 % z priemerného SD, resp. iného D. Teda u nás SD-VD to ma robiť čosi nad 8€ mesačne…

 • No, VD bude ako vždy, aj tohoto mesiaca podľa bulharských konštant, s tým už nikto nič nenarobi. Ale mám potešujúcu novinku, pretože som vo včerajšej pravde čítal, že SD, za polroka poskočí trochu veselšie. Má byť zvýšený aspoň o 2 % z toho, čo kto z nás poberá…

 • “Stále zostáva nedoriešená otázka NEVALORIZÁCIE a tiež: Kde sú peniaze VD?”…..zo stránky hore v tejto rubrike.
  “Kde sú peniaze VD?”..pre ilustráciu:-) :), ako to vidím ja..
  -- Ja som štátny rozpočet Slovenskej republiky a zároveň hlava rodiny.
  -- Výsluhoví dôchodcovia sú moja rodina a v madraci v posteli v spálni majú odložených v obálke na “osobitnom účte ASI 170 miliónov éur”.Prebytok,.. len tak, do rezervy, na horšie časy.
  -- Ja (štátny rozpočet) som svoje peniaze “premrhal”. “PREREFORMOVAL”.
  -- Moja rodina mi požičala NENÁVRATNE (mojím rozhodnutím -- veď som hlava rodiny:-) 🙂 170 miliónov eúr a tým pádom ostal rodine prebytok 0 eúr -- oči pre plač.
  -- Ja som opätovne svoje peniaze nenávratne požičané od rodiny (výsluhových dôchodcov), akože premrhal, v rámci “reforiem”.Musel som tiež vyplatiť manažérov, finančných poradcov, .. trocha som si zahral kasíno vo Viedni..a tak podobne.
  -- Poprosil (dal som rozkazom -- rozhodol ) som rodinu -- výsluhových dôchodcov, aby sa mi znova poskladali nejakých pár stoviek miliónov eúr, pretože mne “reformy” nevyšli, jednoducho sa mi nepodarili..z “objektívnych príčin” ale ja reformy robiť musím, musím, pretože sú na mňa obrovské tlaky a aj moji poradcovia tvrdia a je im verím, že “reformy” robiť musím.
  -- A tak, kolečko sa točí dokola a keďže moja rodina -- výsluhoví dôchodcovia už v madraci -- spálni na osobitnom účte nič nemajú, tak trvám na tom, aby sa jednoducho zadĺžili, požičali si, alebo jednoducho nech niečo vymyslia, lebo ja jednoducho “reformovať” potrebujem -- musím.
  -- Veď ja tie peniaze raz vrátim.Alebo radšej nie, veď pôžička bola nenávratna a je jedno, či zbankrotujem “iba” ja, alebo aj “Moja rodina”).
  Veď deficit, ako deficit.:-) :)A tak dookola..
  .
  Kde sú peniaze výsluhových dôchodcov?Znova je júl, tentokrát júl 2016 valorizačný mesiac výsluhových dôchodcov. POTEŠME SA. Valorizačná tabuľka je k dispozícii… :good:

 • Presnejšie: kliknúť na “Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 30.4.2008” (modrým).Pri kliknutí na Zdroj (modrým) sa zobraný iný “formát”.Trocha som to skomplikoval.Ospravedlňujem sa.:-)

 • Ku príspevkom pod 26. Aprílom 2016 o 15:35 -- Pre doplnenie som vybral citát z bodu III. Analýza a závery..ale až od bodov 22, 23.. http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012598
  Ešte pre informáciu, link môže byť nesprávne prehodený (prekliknutý).Po rozkliknutí linku pod modrým písmom (zdroj) stačí kliknúť a stránky v ňom sa prehodia..aj na stránku kde sú body 22, 23.. (pre záujemcov, kto si to nemal ešte možnosť prečítať a vytvoriť si názor).Ďakujem.

 • Javí sa ako užitočná informácia a zároveň zosúladená s Druhým smerodajným komentárom
  Milan Kolen PP napísal: 17. Apríla 2016 o 15:07.(nad príspevkami).Prenesené od Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 2. mája 2016 o 20:55 (z rubriky Verejný priestor pre diskusiu).
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/valorizacia_dochodkov.doc
  Vybral som z link-u: (Valorizácia dôchodkov)
  Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len „SZK“) vzhľadom na potrebu odstrániť súčasný kritický stav valorizácie dôchodkov pripravila pre Prezídium APVV analýzu stavu na tomto úseku s odporúčaním na riešenie.
  — Z vykonanej analýzy vývoja a súčasného stavu v oblasti dôchodkového zabezpečenia (všeobecného a osobitného systému), informácii zverejňovaných v médiách pred voľbami a po voľbách v roku 2016 (napr. predseda vlády SR, minister PSVaR a jeho štátny tajomník, minister vnútra, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku), Programového vyhlásenia vlády SR, Koaličnej dohody politických strán SMER_SD, SNS, MOST-HÍD a # SIEŤ pre volebné obdobie 2016-2020 a výsledkov rokovaní sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV na MV SR, GR ZVaJS a so sociálnou komisiou ZV SR, rokovania prezidenta APVV s predsedom JDS vyplýva, že je všeobecná zhoda na tom, aby sa valorizácia dôchodkov riešila čo najskôr a nie až od 1.1. 2018 tak ako to upravuje súčasný právny stav.
  — Podľa odborníkov je možné nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie všeobecne riešiť najmä :
  • predlžovaním dôchodkového veku a
  • znižovaním valorizácie dôchodkov.
  Vzhľadom na uvedené SZK odporúča :
  1.Podporovať riešenie valorizácia čo najskôr.
  Keďže zmena si vyžaduje novelizáciu minimálne zákona č. 461/2003 Z. z. a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017.
  2.Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.
  Súčasný právny stav (ale aj stav platný od 1.1.2018) je nastavený nedostatočne nakoľko v prípadoch keď je inflácia nulová alebo aj nízka je aj valorizácia dôchodkov neprimerane nízka. Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť aj minimálnu hranicu percenta, ktoré bude slúžiť na výpočet pevnej sumy pravidelnej valorizácie alebo minimálnu hranicu pevnej sumy, ktorou budú dôchodky pravidelne valorizované. Toto je potrebné následne použiť aj od 1.1.2018. SZK zastáva stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia, preto by valorizácia všetkých dôchodkov mala byť realizovaná pevnou sumou.
  3.Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z.
  a)Výsluhové dôchodky sú od roku 2013 valorizované tak ako starobné dôchodky s tým, že pri výsluhových dôchodkoch sa uplatňuje ešte prepočet koeficientmi za roky služobného pomeru (§ 68 ods. 3). Tento stav platí do 1.7.2018 odkedy sa už tento prepočet uplatňovať nebude. Vzhľadom k tomu, že roky služobného pomeru boli pri priznávaní výsluhových dôchodkov a výpočte ich sumy už „zohľadnené“, valorizácia všetkých dôchodkov by mala byť realizovaná rovnako u všetkých poberateľov bez ohľadu na roky služobného pomeru (dvakrát uplatnený princíp zásluhovosti). SZK preto navrhuje toto ustanovenie začať neuplatňovať nie až od 1.7.2018 ale už od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.
  b)Od roku je mechanizmus valorizácie starobných a výsluhových dôchodkov upravený „jednotne“ (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z.). Termín valorizácie ale ostal naďalej rozdielny (1.1. starobné dôchodky a 1.7. výsluhové dôchodky). Vzhľadom na jednotný postup valorizácie obidvoch „systémov“ dôchodkového zabezpečenia SZK odporúča navrhovať zjednotenie aj termínu valorizácie t.j. obidva systémy k 1.1. kalendárneho roka.
  4.Podporovať osobitné riešenie dôchodkov „starodôchodcov“.
  Skupinu „starodôchodcov“ – poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia príslušníkov PZ tvorí menej ako 2000 osôb a ani jedna z nich v súčasnosti nespĺňa podmienky na priznanie minimálneho dôchodku podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a najnižší výsluhový dôchodok u týchto osôb je vyšší ako je v súčasnosti 1,7 násobok životného minima. Keďže sa pri priznávaní výsluhových dôchodkov uplatňuje princíp zásluhovosti t.j. uplatňuje sa doba služby a výška služobného príjmu, nemožno zabezpečiť (a ani by to nebolo vzhľadom na odvedené sumy poistného spravodlivé), aby výška skôr priznaných dôchodkov dosiahla úroveň súčasne priznávaných dôchodkov, odporúčame podporiť osobitné riešenie „starodôchodcov“ všeobecného systému s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj tých „starodôchodcov“ z osobitného systému, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t.j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z.
  .
  — K bodu 3) odst. a — “Tento stav platí do 1.7.2018 odkedy sa už tento prepočet uplatňovať nebude”.V zákone 328/2002 Z.z tento dátum figuruje tiež v § 68 odst.16 (iba k jeho možnej zmene).
  — Ešte k úvodu link-u: — “Podľa odborníkov je možné nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie všeobecne riešiť najmä • predlžovaním dôchodkového veku a • znižovaním valorizácie dôchodkov.Je to tiež tvrdenie Rozpočtovej rady štátu.Ten pohľad Rozpočtovej rady štátu aj iných.. nebude jediný.Sú aj iné pohľady:
  Na nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie má podľa mnohých objektívne vplyv tiež: približne 300 000 nezamestnaných občanov v rámci Slovenska.Ďalších 300 000 občanov SR zamestnaných v zahraničí.Je to približne 10% populácie Slovenska, resp. 20% z možných zamestnaných občanov, ktorí neplatia v SR a pre SR žiadne odvody.Tiež — daňové úniky, schránkové firmy, miliardové dividendy v eurách vyplácané do zahraničia zo zisku sprivatizovaných podnikov..atď.,

 • Pre doplnenie som vybral citát z bodu III. Analýza a závery..ale až od bodov 22, 23..len bude na to všetko potrebný najskôr právnicky pohľad.

 • K Milanovi Faltinovi 26. Apríla 2016 o 8:34
  V Dohovore č. 128, Článok 33, odst. (1) a (2), ktorý uviedol na stránku pán Milan Sobek 25. Apríla 2016 o 10:33 sa okrem iného píše “môžu sa dávky podľa tohto Dohovoru krátiť”..môžu obrátene znamená nemusia.Záleží z akého uhla pohľadu sa na to pozerá.Možno by bola zaujímavá kombinácia s Nálezom ÚS SR http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012598 a jeho rozšírením o bod III.: “Takýto prístup znamená, že ak ústavný text napr. výslovne neustanovuje, že určité nároky sú neodňateľné, t. j. sú zaručené akoby „len“ zákonnými zárukami, možno potom „legalizovať“ akékoľvek zásahy štátu. Materiálne chápanie právneho štátu takýto prístup vylučuje”..vybral som to iba pre orientáciu..z mojej strany iba ako úvaha k téme, ktorá sa možno dá, možno nie rozvíjať.

 • K Juro Fusek, 25.04.2016 o 14:28 hod.:
  No veď práve preto, by sa logicky nemal žiadný SD krátiť o VD, keď sa nad tým zamyslíme. Svojho času o tom písal aj JUDr. Parchník -- len nám to tak na šufli nevysvetlil…Novelizácia zákona ma vylepšovať pôvodný, alebo stavajúci zákon-nie ho zhoršovať, okresávať,a pod. To je tiež logika…Či?

 • Skúste si ešte raz ,pomaly, prečítať ten článok .Znie trocha inak ako to prezentujete.

 • Čo poviete na Ústavu čl.154c kde medzinárodnú zmluvu možno použit len v prípade ak zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd. A doh. 128 ich podstatne znižuje?

 • Teraz som prešprtal zákon 416/91 , t. j. dohovor 128 . Paragraf 33 má odstavce 1 a 2 žiadne odrážky. Tam nikde
  nik nenapísal že VD a SD sú rovnocenné , nie sú za tú istú soc.udalosť. Niekedy zákony upravovali poberanie príspevku za službu , vznikom nároku na SD nárok na poberanie príspevku zanikol. V 328 o tom niet ani zmienky , iba to že príspevok sa premenuje na VD. Dobre vieme ako uspeli poberatelia príspevkov za službu.Nevracajme sa 2-3 roky do zadu.

 • Kolegovia,
  celé znenie Dohovoru416 OZNÁMENIE Federálneho ministerstva zahraničných vecí

  Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. júna 1967 bol na 51. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce s tým, že Československá socialistická republika prijíma záväzky, len pokiaľ ide o časť III. Podľa svojho článku 48 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991. Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

  Dohovor č. 128

  Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, 1967

  Článok 33
  1. Ak má alebo ak by mala inak chránená osoba súčasne nárok na rôzne invalidné, starobné alebo pozostalostné dávky, môžu sa tieto dávky krátiť za určených podmienok a v určenom rozsahu; chránená osoba dostane spolu aspoň toľko, koľko sú najvýhodnejšie dávky.
  2. Ak má alebo ak by mala inak chránená osoba nárok na dávku ustanovenú v tomto Dohovore a ak dostáva inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť, s výnimkou rodinných prídavkov, môžu sa dávky podľa tohto Dohovoru krátiť alebo zastaviť za určených podmienok a v určenom rozsahu za podmienky, že časť dávok, ktorá sa kráti alebo je zastavená, nepresahuje druhú dávku.

  -- pri nároku na starobný dôchodok a dávku výsluhového zabezpečenia (výsluhový dôchodok) sa suma dôchodkovej dávky zo všeobecných predpisov úmerne kráti podľa počtu rokov, ktoré boli zhodnotené pre nárok na dávku výsluhového zabezpečenia a podľa jej výšky (v prípade príspevku za výsluhu).

 • pplk.v.v.Ing.Jozef Šamaj:

  Jožko, je to správne. Pre zaujímavosť, za socializmu nebola odvaha pristúpiť k tomuto Dohovoru, spravila to až ČSFR po prevrate.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. Apríla 2016 v 20:25

  -- Ľubo, bez toho, aby som tvoj príspevok zľahčoval -- je to naozaj “v Dohovore MOP č. 128/1967” ?? ten rok mi tam nesedí, je to preklep, alebo??? Nič v zlom, možno neviem, možno si sa preklepol….

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa napísal: 24. Apríla 2016 o 20:25
  Tuším som si to aj dobre vyselektoval v príspevku 21. Apríla 2016 o 10:19 -- odvíja sa v percentách od priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR.Musí byť aspoň, teda minimálne.Ďakujem pekne za odpoveď.

 • Pre Miro Palfi 20.apríl 2016:

  Minimálna výška dávky je určená v Dohovore MOP č. 128/1967. Napr. výška priemerného starobného dôchodku má dosahovať aspoň 45% priemernej mzdy v hospodárstve SR , invalidný dôchodok 50 %, vdovský a sirotský dôchodok aspoň 45%. Ak by sa neuplatňovala úprava priemerného osobného mzdového bodu, došlo by k porušeniu záväzkov podľa Dohovoru MOP č.102/1952 pre nízko príjmové skupiny zarábajúce na úrovni minimálnej mzdy (náhrada minimálne vo výške 40%).

 • Konzultovali-rozoberali sme s kolegami nižšie napísané.Najmä táto veta z Nálezu ÚS SR z Analýz a záverov vyznieva jednoznačne/logicky a hoci NÁLEZ nie je “šitý” pre výsluhových dôchodcov, mal by sa dať zovšeobecniť: “Takýto prístup znamená, že ak ústavný text napr. výslovne neustanovuje, že určité nároky sú neodňateľné, t. j. sú zaručené akoby „len“ zákonnými zárukami, možno potom „legalizovať“ akékoľvek zásahy štátu. Materiálne chápanie právneho štátu takýto prístup vylučuje”.Je tam tiež konštatácia: “sociálny status fyzických osôb — dôchodcov”.To bezpochyby sme, keďže sme splnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa zákonov o sociálnom zabezpečení..zákony 328, 100, aj predchádzajúcich zákonov o sociálnom zabezpečení.
  Až by právnici/odborníci mali taký istý názor ako my laici, potom by už v diskusiách k Nevalorizácii, či eventuálnemu Zdaňovaniu dôchodkov každého druhu nebolo čo dodať.Výsledok by bol: NEMôŽU/NEMOHLI sa všeobecne DôCHODKY ani NEVALORIZOVAŤ ani ZDAŇOVAŤ.
  .
  Z NÁLEZ-u Ústavného súdu Slovenskej republiky -- http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012535 -- som ešte vybral z bodu III.
  Analýza a závery..podľa mňa platí všeobecne, PRE VŠETKÝCH.
  “V dôsledku posunu v nazeraní na ústavné princípy nastal posun aj v smere od formálneho chápania právneho štátu k jeho materiálnemu chápaniu, ku ktorému sa ústavný súd svojou judikatúrou zreteľne prihlásil. Pri formálnom chápaní právneho štátu sa ústavné princípy uplatňujú v limitoch ústavných textov aplikovaných na základe gramatických a formálnologických metód identifikujúcich obsah právnych predpisov. Takýto prístup znamená, že ak ústavný text napr. výslovne neustanovuje, že určité nároky sú neodňateľné, t. j. sú zaručené akoby „len“ zákonnými zárukami, možno potom „legalizovať“ akékoľvek zásahy štátu. Materiálne chápanie právneho štátu takýto prístup vylučuje. Ústavný súd preskúmal napadnuté zákony z hľadiska ich súladu s označenými článkami ústavy v intenciách materiálneho chápania právneho štátu.
  Prísne kritéria pri uplatňovaní princípu právneho štátu musia platiť pre obsah právnych predpisov, t. j. predovšetkým tých, ktoré zasahujú do osobitne citlivých oblastí, akou je aj sociálny status fyzických osôb — dôchodcov s dopadom na zabezpečenie podmienok na ich dôstojný život. Zabezpečenie dôchodcov sa realizuje predovšetkým prostredníctvom dôchodkových dávok..atď.,…viac v link-u vyššie.

 • Z predchádzajúceho Nálezu ÚS SR ma tiež veľmi zaujalo:
  “Vzhľadom na uvedené som toho názoru, že ustanovenie sumy 17 200 Sk v § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. alebo akejkoľvek inej sumy, do ktorej sa dôchodkové dávky zvyšujú (valorizujú) alebo od ktorej sa dôchodkové dávky nezvyšujú (nevalorizujú) nie je v súlade s čl. 39 ods. 1 ústavy a s čl. 30 ods. 1 listiny. Ustanovenie sumy 17 200 Sk v § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. alebo akejkoľvek inej sumy, do ktorej sa dôchodkové dávky zvyšujú (valorizujú) alebo od ktorej sa dôchodkové dávky nezvyšujú (nevalorizujú) zároveň vedie k nivelizácii dôchodkových dávok”.
  .
  ” alebo akejkoľvek inej sumy, do ktorej sa dôchodkové dávky zvyšujú (valorizujú) alebo od ktorej sa dôchodkové dávky nezvyšujú (nevalorizujú) zároveň vedie k nivelizácii dôchodkových dávok”..mnohokrát sme o nemožnosti nivelizácie dôchodkových dávok písali, žiaľ nikto nás doteraz nevypočul..čo už.

 • http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012535 -- link, Zdroj -- internet
  Aspoň mňa aj tento Nález ÚS SR zaujal.Nepíše sa v ňom špeciálne o výsluhových dôchodkoch a výsluhových dôchodcoch (o všetkých ostatných áno) -- ale v princípe (podľa mňa) ide o paralelu s rokom 2012, kde tiež nebola valorizácia a to výsluhových dôchodkov..a tým vlastne problém okolo zákona 328/2002 Z.z. a §-fu 68 začal.Ako laika ma letmo zaujal tiež čl.39 Ústavy: (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie ..atď.,

 • A nakoniec k problematike právna veta:
  Právna veta: Podľa Čl. 39 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Z.z.) občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Podrobnosti o týchto právach ustanoví zákon. Úroveň hmotného zabezpečenia musí byť v intenciách článku 39 ods. 1 Ústavy primeraná tak vo vzťahu k predchádzajúcej úrovni hmotného zabezpečenia, ktorú mal občan pred vznikom sociálnej udalosti, ktorou je v danom prípade dovŕšenie dôchodkového veku (princíp zásluhovosti); ako aj vo vzťahu k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia občanov (princíp solidar …
  .
  ..zaujímavá právna veta že,..mala by byť v prospech dôchodcov aj výsluhových dôchodcov?: “primeraná tak vo vzťahu k predchádzajúcej úrovni hmotného zabezpečenia, ktorú mal PRED VZNIKOM SOCÍALNEJ UDALOSTI, ktorou je v danom prípade dovŕšenie dôchodkového veku (princíp zásluhovosti); ako aj vo vzťahu k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia občanov (princíp solidar” …
  .
  “k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia občanov”..je to MINIMÁLNE výška aktuálnej priemernej mzdy v národnom hospodárste?

 • Povedané slovami laika.Až parlament schváli zlý zákon, či § -- paragraf(y) v ňom, ani Čl. 39 a body (1) a (2) ľuďom nepomôžu.Preto aj toľko súdnych sporov a nespokojnosti.

 • Čl. 39 http://www.slpk.sk/dokumenty/ustava.pdf
  (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.
  (2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.
  (3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.
  Mne vyšlo, že bod (3) je správne…Aké sú zákony také sú práva podľa bodu (1) a bodu (2).

 • Predpokladám že s touto otázkou by sa zapotil aj p. Švejna /podpredseda Most-u/. On je označovaný za odborníka na dôchodky.

 • Prenesené z webu ZV SR, zdroj: web ZV SR.
  Pekný deň prajem..rád by som sa spýtal kompetentných, odborníkov, právnikov, legislatívcov na takúto skutočnosť.
  “Nič im v tom nebráni – ústava garantuje v čl. 39 primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri neschopnosti pracovať. A napr. 50 ročný poberateľ výsluhového dôchodku nie je ani starý a nespadá ani do kategórie nespôsobilý na prácu”.
  Vedel by niekto z vyššie uvedených preniesť do finančnej roviny “ústava garantuje v čl. 39 primerané hmotné zabezbečenie v starobe? (a pri neschopnosti pracovať..som musel najskôr prehliadnuť).
  1/je to priznaná výška výsluhového dôchodku?
  2/je to priznaná výška starobného dôchodku?
  3/je to priznaná výška minimálneho starobného dôchodku?
  4/je to priznaná výška vo výške minimálnej mzdy?
  5 je to priznaná výška priemernej mzdy v národnom hospodárste?
  .
  Nález ÚS SR hovorí o NEODôVODNENEJ NIVELIZÁCII (nemožnosti znehodnotenia – resp. nemožnosti znehodnotenia kúpnej sily) dôchodkov…
  .
  6/alebo je to výška peňazí na účtoch v daňových rajoch?…atď…aká je to výška peňazí vo finančnom vyjadrení? – Možno nie len ja by som rád poznal odpoveď ..kvalifikovanú.

 • K predchádzajúcemu príspevku: 17. Apríla 2016 o 20:38 -- k eventuálnemu DOTOVANIU osobitných účtov MV SR, MO SR, Sociálnej poisťovne..a k podpore názorov v príspevku: 6. Apríla 2016 o 11:34 (nižšie). “Pokiaľ ide o FP na dôchodky tak mi nikto nevytlčie z hlavy názor že tých FP je dostatok a bude ich dosť aj pre ďalšie generácie”.
  http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/ -- vybral som z oblasti
  .

  “Boj proti daňovým a colným únikom”
  .
  Vláda príjme opatrenia v oblasti boja proti daňovým a colným únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom bude venovať pozornosť trendom v oblasti medzinárodného zdaňovania s dôrazom na vývoj situácie na európskej a globálnej úrovni. Vláda bude v oblasti priamych a nepriamych daní zvyšovať efektivitu výberu a vymáhania daní, podporovať dobrovoľné plnenie daňových povinností a posilňovať prevenciu vzniku daňových nedoplatkov. Vláda tiež bude pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom.
  Vláda bude presadzovať za účelom dosiahnutia maximálnej efektívnosti boja proti únikom zavedenie superzaisťovacieho príkazu do legislatívy SR tak, aby bola zabezpečená v plnej miere ochrana finančných záujmov štátu.
  Vláda za účelom presnej identifikácie očakávaného príjmu do štátneho rozpočtu, pre riadenie verejných financií a najmä identifikovanie daňovej medzery, podporí implementáciu simulácie daňovej povinnosti na základe behaviorálnej analýzy ekonomického správania sa hospodárskeho subjektu.
  Vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečí rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.
  Vláda podporí úsilie finančnej správy využívať dáta týkajúce sa vlastníckych štruktúr na identifikovanie subjektov v daňových rajoch. Upraví legislatívu na základe odporúčaní EÚ a OECD v oblasti erózie základu dane a presunov ziskov, v oblasti výmeny informácií a zabezpečí ich efektívnu implementáciu. Vláda tiež prehodnotí existujúcu politiku pri uzatváraní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia tak, aby sa obmedzil priestor na vyhýbanie sa daňovej povinnosti prostredníctvom zneužitia týchto zmlúv.
  Vláda posúdi možnosť zavedenia povinnosti predložiť správcovi dane elektronickú archiváciu účtovníctva v prípade, keď má správca dane nárok na vymeranie dane. V nadväznosti na výsledky analýzy navrhne zmenu dotknutých zákonov.
  Vláda vykoná analýzu sankčných inštitútov pri nedodržaní povinností upravujúcich účtovníctvo, daňový poriadok a dane až po možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku a navrhne zmenu príslušných zákonov.
  Vláda bude presadzovať zvyšovanie transparentnosti informácií vo vzťahu k problematike oznamovania informácií o podnikoch podľa krajín, ale súčasne bude podporovať, aby bola povinnosť vykazovania zameraná len na veľké spoločnosti.
  Vláda v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska vytvorí technické predpoklady pre zmenu systému zdaňovania nehnuteľností smerom k určovaniu základu dane podľa hodnotového princípu s cieľom zvýšiť daňovú spravodlivosť a efektívnosť v oblasti miestnych daní.
  Vláda prehodnotí, s ohľadom na plnenie a dodržiavanie fiškálnych pravidiel Paktu stability rastu, ktorými je SR viazaná, a pri zohľadnení zákona o rozpočtovej zodpovednosti, zavedenie režimu samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov po roku 2017.
  Vláda pristúpi k zvýšeniu spotrebnej dane z tabaku s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov. Vláda zváži prijatie legislatívneho návrhu s vopred preddefinovaným zvyšovaním sadzieb dane na strednodobý časový horizont.
  Vláda v rámci podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností zanalyzuje zavedenie možnosti hodnotenia daňových subjektov na základe spoľahlivosti, čoho výsledkom má byť tiež prevencia vzniku daňových a colných nedoplatkov.

 • Milan Kolen PP napísal: 17. Apríla 2016 o 15:07
  “Pred voľbami sa minister vnútra Róbert Kaliňák vyjadril (k čomu som sa na webe bezpzlozky.eu niekoľko krát vyjadril), že prijatými opatreniami sa osobitný systém podarilo stabilizovať a je plusový. Zabudol však dodať, že osobitný systém OS SR je asi z viac ako z 50 % potrebné dotovať čo je dôležitá, rozhodujúca skutočnosť”.
  Chcel by som iba reagovať na nedostatok finančných prostriedkov..aby nedošlo k nedorozumeniu.Ináč s príspevkom súhlasím.Všetci sme už niekoľkokrát čítali o presunoch financií z osobitného účtu do štátneho rozpočtu.Je prirodzené, že takou fiškálnou politikou nikdy nebude dostatok finančných prostriedkov na osobitných účtoch.Pričom si pamätáme pri presunoch peňazí v rámci štátu vyjadrenie Ministra financií SR pána Kažimíra: “deficit, ako deficit”.Nakoniec sú medializované tvrdenia, že sa dotuje tiež Sociálna poisťovňa stovkami miliónov éur ročne.To zjavne nikomu nevadí…to by už bola iná káva.
  Ale neodpustím si.Pretože sám to lepšie nenapíšem, chcem sa stotožniť s príspevkom pána Paľa Badu.
  Pavol Bada napísal: 6. Apríla 2016 o 11:34 (vybral som z príspevku).
  “Pokiaľ ide o FP na dôchodky tak mi nikto nevytlčie z hlavy názor že tých FP je dostatok a bude ich dosť aj pre ďalšie generácie. Keď sú peniaze pre vyššie kasty na luxusné jachty, automobily, na super domy na rivierach aj doma, peniaze v daňových rajoch, miliardové daňové úniky na DPH (a viac nebudem uvádzať), dovtedy nesmieme byť ticho a čakať či aj nám, potláčanej strednej vrstve niečo zo stola kvapne”.
  .
  Stotožňujem sa a súhlasím.

 • Iba jedna moja úvaha.Nemusí byť správna.Či bude prípadná zmena zákona 328/2002 Z.z. §-fu 68 ods. 16 na 1. január 2018 jediná možná a konečná, poprípade je ešte možnosť túto zmenu odstavca 16 objektívne realizovať k 1. januáru 2017.Či nebude záležať tiež na: http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/389068-ministerstvo-prace-chysta-zmenu-valorizacie-dochodkov/ -- kedy a k akému roku stihne MPSVaR SR legislatívne pripraviť zmenu valorizácie dôchodkov v civilnom dôchodkovom systéme a následne by sa to týkalo tiež (§68 ods. 16).A hlavne od ktorého roku bude táto zmena u MPSVaR SR pre civilné dôchodky ÚČINNÁ. Až som si prezrel príspevok Ing.Eduarda Keresztešiho napísal: 15. Apríla 2016 o 13:14 -- “Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
  — § 68 valorizácia VD.„ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda,..atď.,
  -- Aby prípadný 1. január 2017 nebol zbytočne stratený..(možno je to ešte na diskusiu, prípadne počkať na výstup z MPSVaR SR).
  -- Už som sa nezamýšľal spätne od roku 2012 (vrátane), či je situácia legislatívne nepriechodná.

 • Podľa môjho názoru v súčastnosti po prijatí Programového vyhlásenia vlády a deklarovanom záujme riešiť SD sa otvára priestor pre odstránenie diskriminačného valorizačného mechanizmu VD v zákone 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v § 68 ods. 3 koeficientom podľa odslúžených rokov v rozmedzí za 15 rokov suma 0.06 Eur , za 44 rokov 3.74 eur. Na základe prejavenej nespokojnosti podnety generálnemu prokurátorovi, predsedovi NR SR, poslancom NR SR, predsedovi vlády, ministrovi obrany, vnútra a sociálnych vecí, prezidentovi SR, verejnej ochrankyni práv ktoré na môj podnet sme spolu zasielali nezostali bez povšimnutia. Ako vieme od 1.5.2013 bol novelizovaný § 68 ods. 16 citujem: Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Týmto sme spoločným úsilím od 1.7.2018 dosiahli, že rovnakým spôsobom, s rovnakými kritériami sa budú valorizovať SD a VD čo je nesporným úspechom. Žiaľ, nepodarilo sa dosiahnuť aj rovnaký termín valorizácie ako sú valorizované SD to je od 1.1. daného roku. Pred voľbami sa minister vnútra Róbert Kalinách vyjadril (k čom som sa na webe bezpzlozky.eu niekoľko krát vyjadril), že prijatými opatreniami sa osobitný systém podarilo stabilizovať a je plusový. Zabudol však dodať, že osobitný systém OS SR je asi z viac ako z 50 % potrebné dotovať čo je dôležitá, rozhodujúca skutočnosť.

  Dňa 16.3.2016 z iniciatívy sociálnej komisie ZV SR za účasti prezidenta ZV SR plk. Ing. v. v. Tomáša Šveca a viceprezidenta APVV JUDr. Hrista Gluškova sa v Trenčíne konalo spoločné zasadanie sociálnej komisie ZV SR a APVV kde sme sa zaviazali,dohodli spoločne, koordinovane postupovať pri obhajobe práv slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov a VD. Konkrétne sme sa dohodli, že je nevyhnutné spoločne postupovať pri zjednotení dátumu valorizácie SD a VD na rovnaký termín 1.1. kalendárneho roku. Teraz je najvhodnejšia doba, aby prezidenti ZV SR, APVV ako aj ostatné občianske združenia vojakov listom oslovili predsedu NR SR, predsedu vlády, ministra obrany a ministra vnútra, predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť s návrhom na novelizáciu § 68 ods. 16 to je rovnakého termínu valorizácie VD od 1.1.2018. Ako člen ZV SR očakávam, že Zväzová rada ZV SR na svojom 4. zasadnutí 26.4.2016 sa dohodne na spoločnom koordinovanom postupe, na použití foriem a metód ako dosiahnuť zjednotenie, rovnakého termínu valorizácie VD a VD od roku 2018 na termín 1.1. kalendárneho roku. Pokiaľ sa tak do 15.5.2016 nestane, tak ako mnohokrát doposiaľ využitím webu bezpzlozky.eu a začnem konať sám. Oslovením VD a doporučím ako majú konať.

  Verme že Zväzová rada ZV SR si predmetnú oblasť diskriminácie VD zaradí do svojho programu na 4. zasadaní zväzovej rady, ktoré sa uskutoční dňa 26.apríla 2016 (utorok) v čase od 09:00 do 15:00hod. v kongresovej sále Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, získa tak názory klubov, nebude to iba o prideľovaní vyznamenaní a neposkytne tak dôvod pre odchod ďalších členov a klubov zo združenia.

 • Jedným z mnohých zdrojov, z ktorých prispievatelia vychádzali/vychádzajú v tejto rubrike/rubrikách na tomto aj iných weboch je tiež zákon 328/2002 Z.z. -- zmeny od 1. januára 2016:
  http://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
  § 68 odstavce 1 až 17
  § 68 odstavec 3
  (3) Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1.
  § 68 odstavec 16
  (16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Nemenej dôležité sú najmä pre zatiaľ aktívne slúžiacich kolegov spadajúcich pod tento zákon napr. §§-fy: § 38 a § 143 aa postupné predlžovanie služobného pomeru na dosiahnutie nároku na výsluhový dôchodok ako aj ďalšie tituly uvedené (modrým písmom) nad príspevkami.

 • Ak by valorizácia VD bola taká , ako poukazuje aj GP , tak po našej krajine by sme stretávali iba vysmiatych dôchodkárov .
  Ak sa dobre pamätám , na tomto fóre publikovali aj bývalí funkcionári , čo sľubovali kadejakú pomoc.Škoda že len sľubovali.Uvidíme ako uspeje p.Hrnko. Držím mu palce.

 • Som veľmi rád,že predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť je poslanec Anton Hrnko,ktorý ma už v júli 2015 mailom ubezpečil,že pokiaľ bude v parlamente tak: ( odpoveď p.Hrnka)
  ODPOVEĎ p. POSLANCA
  Pán Inžinier,
  ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
  S pozdravom
  A. Hrnko

  A preto s mojej vlastnej iniciatívy som pána Antona Hrnku, už ako poslanca a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť mailom upozornil na diskriminačný valorizačný mechanizmus ku ktorému pri schvaľovaní mala pripomienky aj GP SR.
  Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
  — § 68 valorizácia VD.
  „ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách. Takýto postup je čisto účtovníckou kalkuláciou, vychádzajúcou zo súvahy príjmov a výdavkov na osobitných účtoch rezortov a služby, ktoré vyplácajú dávky sociálneho zabezpečenia policajtom a vojakom“.

 • Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA svoj názor na diskriminačný valorizačný mechanizmus nikdy neskrýval a dlhodobo, od samého počiatku ešte ako člen ZV SR-Klub Bratislava, tento mechanizmus podroboval kritike a navrhoval východisko. Naši členovia sa doslova pravidelne vyjadrujú verejne na stránkach https://www.bezpzlozky.eu, http://www.zvazvojakov.sk, ako aj vytváraním tlaku formou dopisov poslancom NR SR, vrcholným predstaviteľom štátu, súdom a prokuratúram a burcovaním verejnej mienky výsluhových a starobných dôchodcov.
  Závery, názory a návrhy na riešenie združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sú, mimo iného, zhrnuté aj v úvodnom článku k tejto diskusii (tretie-vyrocie-nevalorizacie) ako aj v ďalších článkoch dostupných na tomto webe.
  Teraz to je parketa (ako píše nižšie v komentári Ing. Ľubomír Dubeň: 13. Apríla 2016 v 18:13) sociálnych komisií a prezídia ZV SR a APVV SR, kedže v Programovom zameraní majú túto otázku v popredí záujmu a sú najväčšími združeniami zastupujúcimi VD v SR.
  Verme že Zväzová rada ZV SR si predmetnú oblasť diskriminácie VD zaradí do svojho programu na 4. zasadaní zväzovej rady, ktoré sa uskutoční dňa 26.apríla 2016 (utorok) v čase od 09:00 do 15:00hod. v kongresovej sále Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, získa tak názory klubov, nebude to iba o prideľovaní vyznamenaní a neposkytne tak dôvod pre odchod ďalších členov a klubov zo združenia.
  Členovia nášho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, konkrétne: Ing. Ľubomír Dubeň (predseda komisie), Dr. Milan Koleň (člen komisie) majú plné oprávnenie a kompetencie aby konali v súlade s našimi názormi.
  Predseda VVBA – Ing. Pavol Bada

 • Kvôli lepšej orientácii som preniesol z Programového vyhlásenia Vlády SR, jeho Sociálnu oblasť.Bude schvaľované v parlamente v pondelok 18. apríla 2016.Príspevky -- názory k nemu sú približne OD 20 komentárov späť.Je v ňom tiež proklamovaná snaha Vlády SR o uskutočnenie úpravy VALORIZÁCIE dôchodkov.. 13. Apríla 2016 v 9:17
  Programové vyhlásenie tretej vlády Roberta Fica.Vybral som z oblasti -- Sociálna politika.
  “Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.
  Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia.
  Vláda prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon posudkovej činnosti. Súčasný stav právnej a organizačnej úpravy posudkovej činnosti v praxi okrem iného spôsobuje nadmernú byrokraciu, s ňou spojenú administratívnu záťaž pre občanov, vyššiu nákladovosť a neefektívnosť procesov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  Vláda zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok, a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe”
  …atď.,
  .
  Z rubriky “Diskriminácia výsluhových dôchodcov”: Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 6. Apríla 2016 o 14:56
  MPSVaR SR pripravuje zmenu vo valorizácii starobných dôchodkov link: v uvedenej rubrike
  Teraz bude najvhodnejší čas poukázať na “blbosť” akou sa valorizujú výsluhové dôchodky v osobitnom systéme. Myslím si, že experti, ktorí to pôvodne vymysleli, by nemali dostať šancu vymyslieť ešte väčšiu “blbosť pri stanovovaní novej valorizácie. V očiach desaťtisícok vojenských (policajných a iných) dôchodcov a poberateľov dávok sa už dostatočne zdiskreditovali. Vedenia rezortov by sa mali riadiť porekadlom: Hlas ľudu hlas boží.
  Každý z nás by mal v rámci svojich možností a lobbingu sa pokúsiť pretlačiť zmysluplnú valorizáciu našich dôchodkov.
  Dajme bokom niektoré naše sváry a parciálne rozdiely v názoroch a potiahnime za jeden povraz. Tu vidím zmysel a účel občianskych združení obhajujúcich práva a záujmy svojich členov bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek.
  Ešte od Ing. Ľubomíra Dubeňa z tejto rubriky/príspevkov: Súhlasím s názorom Tomáša Kríža. Myslím si, že TU JE PARKETA SOCIÁLNYCH KOMISIÍ A VEDENÍ ZV SR a APVV SR.
  .
  Na web stránku APVV sa nedokážem dostať, tam ich nečlenovia nemôžu písať.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-4816
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html
  http://www.zvazvojakov.sk/2016/04/zmena-valorizacie/

  .

 • Dopĺňam príspevok Ing.Kersztešiho, že uvedené dôvody zdravotné,reorganizačné sa zohľadňovali v sociálnom zabezpečení napr. stačilo 15 rokov v I.kat.funkcií a bol nárok na odchod do SD vo veku 55 rokov. Takisto veľké prepúšťanie v Armáde SR znamenalo dopočítavanie rokov.
  To znamená, že ak sa chce tak to ide a keď sa nechce hľadajú sa dôvody.

 • Je dôležité pripomenúť aj skutočnosť,že diskriminačný valorizačný mechanizmus sa najviac dotýka tisícky VD ,ktorí nie vlastnou vinou,nedobrovoľne museli odísť do civilu pre zdravotnú nespôsobilosť alebo z reorganizačných dôvodov a preto mali odslúžených podstatne menej rokov. Na túto skutočnosť nevedeli zareagovať ani v odpovediach na naše podnety a sťažnosti. Je nemysliteľné aby takto zle nastavený valorizačný mechanizmus diskriminoval VD ,ktorí nie vlastnou vinou majú odslúžených menej rokov.

 • Pre Milana Faltina -- rozumiem, ja som už písal k starodôchodcom (všeobecne) aj v inej rubrike:
  Miro Palfi napísal: 21. januára 2016 o 14:35
  Dnes odvysielala TA3 cca. o 13.45 v časti Ekonomika príspevok k starobným dôchodcom ktorí odišli do starobného dôchodku pred rokom 2004 a výpočet ich starobného dôchodku bol nevýhodný oproti tým, ktorí odišli do SD neskôr.K problému sa vyjadroval pán Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.Záverom skonštatoval, že nevýhodné dôchodky spred roku 2004 nemožno napraviť, pretože by sa jednalo doslovne: o RETROAKTIVITU….Kto má tu možnosť, nech vzhliadne v archíve TA3.
  Ja tomu nerozumiem.Tak až sa jednalo o nevalorizáciu 2012 a poškodiť výsluhových dôchodcov, tak to bolo vraj možné, pretože to podľa kompetentných, súdov a neviem ešte koho, išlo o nepravú retroaktivitu.Až je potrebné dôchodcom pomôcť v počte cca 200 000 ľuďom, tak sa to nedalo a nedá, pretože by išlo o retroaktivitu.No, je toto zdravé právne prostredie?Veď s tou retroaktivitou sa už každý pohráva, ako by to bola ping-pongová loptička.Pinpongova loptička zakaždým na tej strane pingpongového stola, komu ako vyhovuje.
  Už sa opakujem, popísali sme tie veci nespočetne krát.Kto z kompetentných nechce nepochopí, kto by chcel pochopiť, aj raz by stačilo napísať.
  Ale z príspevku 13. Apríla 2016 o 9:17 -- Programové vyhlásenie Vlády SR sa javí, že môže dôjsť k náprave.Aspoň je tam záujem riešiť problém Starodôchodcov.Budúcnosť ukáže.Čo sa týka roku 2008, tam skutočne bola u MV SR nová-výborná platovka, dá sa s príspevkom Juraja Fuseka iba súhlasiť.

 • Pre Mira Palfiho, o 09:17 hod.:

  Nie Miro, to sme sa asi nepochopili. Ja som nepoukazoval na rozdiel medzi človekom vo výkone a človekom v kancelárii. To bol len taký príklad. Skúsim vysvetliť ináč, na čo som narážal, tiež na príklade:
  Veliteľ roty…letky…baterie… odišiel v 90-tých rokoch do VD. Žije, funguje existuje z toho VD, čo mu priznali ako- tak, pretože bol schopný si z neho našetriť na auto-Trabanta z NDR.
  Veliteľ roty…letky…baterie….odíde v súčasnosti do VD, bude fungovať žiť, existovať z VD, čo mu priznajú, trochu lepšie, pretože za rok si bude môcť kúpiť, keď sa trochu uskromni tiež auto- Land-Rovera z NR.
  Mýslím, že Juro Fusek to dobre vyjadril pred chvíľou… 🙂

 • Iba pre porovnanie-upresnenie.Podľa zákona 328/2002 Z.z. § 68 bola valorizácia podľa Rozhodnutí z Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR takto: aspoň od roku 2002 (resp.) 2006 Valorizuje sa od r. 2006 -2011 takto-presne:
  “sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku…atď…Na základe údajov predložených Štatistickým úradom SR”…atď…písali sme o tom 7-8 septembra 2015 v (tejto) rubrike 3. výročie valorizácie.(pre záujemcov).
  Valorizácia:
  1. júla 2006……….5,95 percenta
  1. júla 2007……….6,25 percenta
  1. júla 2008……….5,00 percenta
  1. júla 2009……….6,35 percenta
  1. júla 2010……….2,30 percenta
  1. júla 2011……….2,10 percenta
  .
  1. júla 2012………..0,00 percenta…………teda…NIČ…atď..
  Potom ďalej “pokrivenú” valorizáciu už vieme/poznáme a od 1. júla 2016 bude valorizácia začínať od 0,6 (6 centov)……viď. valorizačná tabuľka. Nožnice sú roztvorené. Toľko v skratke.Podrobnosti/príspevky k tomuto príspevku sú v rubrike -- /príspevkoch/ -- linku.(kto nečítal)..výsluhy v ČR…atď.,
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/03/vysluhy-v-cr-parlament-cr-prejednal-peticiu/

 • Chcel by som opraviť chybu z predchádzajúceho príspevku namiesto 200 je 400 E.

 • V roku 2008 sa platy u MV zdvojnásobili a kompetentní neurobili nič aby sa niečo zmenilo. Keby rozdiel vo výpočte dôchodku bol 20-30 E ,nepoviem nič , ale 200 E je sila .Potom sa kompetentní čudovali prečo sa bijeme za SD. Je lepšie hrať mŕtveho chrobáka než doplácať .

 • Milan Faltin napísal: 14. Apríla 2016 o 8:09
  Milan, už som nechcel momentálne reagovať..Ja som uviedol v príspevku 14. Apríla 2016 o 8:08 -- “(okrem naj-naj-naj-starších kolegov)” , ktorých skutočne považujem(e) a som presvedčený, že aj ostatní za skutočných starodôchodcov.Ale kde je objektívne tá hranica (vekom?, odslúženými rokmi?, či rokmi kalendárnymi?,) -- skutočných starodôchodcov?Podľa Tvojho príspevku si Ty načrtol tiež nový rozmer problému, o ktorom všetci vieme a to rozdelenie výkon versus administratíva.Len ako byť aj tu objektívne spravodlivý, až aj tá “VD -- spisovenskú”(pisárka) začínala/mohla začínať, v prípade mala určité roky odslúžené aj v priamom výkone..Služobný (kariérny) postup “by mal byť” nasledovný: priamy výkon služby, po rokoch výkonu služby na “ulici” pokračuje tento v administratíve (kancelárii).Platové tabuľky, následne služobný plat, následne výpočet výsluhového dôchodku.Kde je vyšší?Nie je potrebné tri -- krát hádať.Nie každému sa ale podarí dokončiť kariéru v administratíve ale iba na “ulici”.Miesto pre každého slúžiaceho v administratíve nie je. Následne jeho výsluhový dôchodok je nižší, ako predtým uvedené.Ale čo a pre koho je zaslúžené, či objektívne..neviem, či niekto urobí 20-40 ročnú kariéru iba v administratíve..aspoň by to takto nemalo fungovať, keď aj pravda môže byť iná..

 • Skoro sme napísali v rovnakej minúte. Nemyslím si, že sa všetci rozporujeme.Skôr sa dopĺňame.Až budú mať kompetentní vážny záujem problematiku riešiť, aspoň budú mať z čoho vychádzať-o čo sa oprieť.Až nie..tak sme prejavili názory.

 • K Mirovi Palfimu o 07:11 hod.:
  Jasné že tie rozdielne platovký mali a majú vplyv. Ale vtedy-dávnejšie mal plat hodnotu hádam porovnateľnú s dneškom. Ale na valorizácii starých VD, sa to už aspoň 10 rokov, keď nie viac, nejak extra neprejavilo. Na nových snáď trochu. Staré VD sú jaké sú a nove samozrejme lepšie, pri porovnateľných fciach vtedy a dnes. Už som to niekde spomínal, že je tu paradox, že bývalý veliteľ pluku odišiel do penzie s VD takej výšky, ako napríklad v súčasnosti dostane jeho bývala spisovenská, ktorú pred 40 rokami prijímal na pluk. A jemu sa VD za tých 10 rokov zvalorizoval o pár šupov, takže ho má možno aj menší ako ona…lebo aj jej sa valorizuje tiež- hoc aj bulharskými konštantami.
  Mne to pripadá, že súčasný system je nastavený tak, že ten postarší VD- veliteľ pluku, nedobehne tú čerstvu VD- spisovenskú, ani keby mu bežala oproti…A to asi nie je s kostolným poriadkom. Či?…

 • Ešte s dovolením jedna myšlienka (okrem špekulácii, ktoré jednotlivec mohol “zneužiť-využiť” systémy-zákony sociálneho zabezpečenia vo svoj prospech).Tých porovnaní je nesporne veľa.Ale tak podľa zákona o sociálnom zabezpečení č.100, resp.114 mohol byť na ľavej strane valorizačnej tabuľky s 15-timi odslúženými rokmi a aj na pravej strane valorizačnej tabuľky so 44 rokmi služobného pomeru.To isté mohlo nastať v prípadoch, kto začal slúžiť podľa 114-ky a skončil, poprípade ešte naďalej slúži a služobný pomer mu skončil/skončí až počas zákona 328-ky.
  Ešte jeden pohľad.Výsluhový dôchodok sa vypočítaval zo služobného platu- všetko bez nadčasov (predtým tuším zo služobného príjmu) z posledného celého kalendárneho roku, až ten nebol najlepší, tak z najlepšieho roku za posledných 10 rokov.Kľudne sa mohlo stať, aj sa stávalo, (poznám konkrétny prípad) až služobný pomer skončil síce podľa zákona 328/2002 Z.z., ale na výpočet výsluhového dôchodku bol použitý výpočet z platu v roku podľa zákona, ktorý predchádzal zákonu č.328.Príklad: Odchod do civilu -- ukončenie služobného pomeru v roku 2004, ale výpočet výsluhového dôchodku z najlepšieho kalendárneho roku a to bol rok 2001.Len si myslím, že aj na spôsoby valorizácie výsluhových dôchodkov je veľmi ťažko spravodlivo určiť kto je starodôchodca a kto novodôchodca, (okrem naj-naj-naj-starších kolegov) keď berieme tiež do úvahy, že v určitých rokoch už aké-také dorovnávanie výsluhových dôchodkov bolo.Písal som z pohľadu PZ (MV SR), možno u Armády to bolo ešte ináč..tých porovnaní by bolo najskôr ešte viac,..ale bude to ťažké pre kompetentných vymyslieť čo najspravodlivejšie pre všetkých..

 • pplk.v.v.Ing.Gabriel Czímer napísal: 13. Apríla 2016 o 20:37
  ” (zák.100 vers 328,461)”..len by sa pri valorizácii výsluhových dôchodkov bolo potrebné pozrieť tiež aj na “platovky” v zákone 328/2002 Z.z. na základe ktorých sa vypočítavali výsluhové dôchodky.Iné platovky boli od roku 2002 až 2007 a iné lepšie platovky niekde okolo rokov 2008 -- 2010..to všetko malo takisto vplyv na výpočet výsluhových dôchodkov a následne roztváranie nožníc prostredníctvom valorizácie.Pre doplnenie.

 • Myšlienku Gabriela Czímera, z 13. 04. 2016 o 20:37 hod. považujem za veľmi rozumnú a aktuálne aj jedinú možnú.Aj pre VD generálov, aj pre VD strážmajstrov…a nás medzi nimi samozrejme tiež.

 • Ešte k programovému vyhláseniu vlády v časti obrana cit.: “Bude presadzovať zvyšovanie morálnej a vzdelanostnej úrovne, odbornej pripravenosti a kvality života vojenského personálu pri zachovaní rozsahu nárokov sociálneho a dôchodkového zabezpečenia vrátane starostlivosti o rodinných príslušníkov a vojnových veteránov.”
  Kladie sa tu otázka ako je to myslené. Ostane nemenné to čo je alebo rozsah soc. a dôch. zabezp bude zachované s možnosťou dielčich úprav?

 • Myslím si, že by sa mal v prvom rade odstrániť rozdiel vo výške staro a novo VD (zák.100 vers 328,461). Okolo r.2000 (neviem kedy presne) už bola snaha o akési dorovnávanie VD staro a novo VD, ktoré ale fungovalo rok či dva. To malo za následok mierne uzavretie nožníc. Percentuálna valorizácia bude stále otvárať nožnice a to o to viac o čo dlhšie bude trvať platnosť súčasného zákona preferujúceho bulharské konštanty. Valorizácia o pevnú sumu zas zachová rovnako otvorené nožnice. Podľa mňa by najideálnejšie bolo valorizovať o pevnú časť a staro VD postupne dorovnávať rozdiel voči novo VD a tak postupne nastaviť nožnice na skutočnosť, koľko kto odslúžil a na akom poste v spojitosti rovnakého VD u staroVD a novoVD.

 • http://www.zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMOVE_ZAMERANIE.pdf
  Prezrel som spätne zopár príspevkov..bod /4.2/ Programového zamerania (v linku) -- Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni.
  1/ Náprava nevalorizácie 2012..tu by bola najskôr zhoda všetkých výsluhových dôchodcov
  2/ Valorizovať výsluhové dôchodky k 1. januráru, od 1.januára 2017..tu by tiež bola najskôr zhoda všetkých výsluhových dôchodcov
  3/ K zákonu 328/2002 Z.z § 68 ods. 16 je písané tiež napr. v príspevku 7. Apríla 2016 o 8:03
  4/ Akou formou ?…..najskôr ostáva dilema
  Bolo písané v niektorých z internetových médii, že (približne) MPSVaR sa zamýšľa nad spôsobom valorizácie dôchodkov na základe percentuálnej valorizácie v kombinácii s pevnou sumou.Až by bola v príslušnom roku minimálna, prípadne nulová inflácia, valorizovalo by sa pevne stanovenou sumou..
  Ináč súhlasím s nižšie napísanými príspevkami, aj: “Myslím si, že tu je parketa sociálnych komisií a vedení ZV SR a APVV SR”. -- v príspevku
  Ing. Ľubomíra Dubeňa napísal: 13. Apríla 2016 o 18:13

 • Ja som toho názoru, že ani preferencie zaslužilých, ani modifikácia bulharských konštant, ale niečo na spôsob ako je každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy v civile. Proste každý rok zvýšiť každému VD- či zaslúžilému, či menej zaslúžilému- o rovnaku, slušnú, nie smiešnú sumu. …

 • Súhlasím s názorom Tomáša Kríža. Myslím si, že tu je parketa sociálnych komisií a vedení ZV SR a APVV SR.
  Na druhej strane sa žiada väčšia aktivita vo vyjadrení svojich názorov na problematiku valorizácie od členov občianskych združení majúcich vzťah k ozbrojeným silám a bezpečnostným zborom. Na možný spôsob valorizácie existujú rôzne názory a mali by sme sa zhodnúť čo chceme. Či ponechať preferenciu dlhšie slúžiacim, či modifikovať nezmyselný výpočet podľa koeficientu a podobne. Druhá vec je vyvíjať tlak a ponúknuť rezortom náš pohľad na vec.

 • Mám taký pocit kolegovia,že nastal čas novú vládu SR a poslancov NR SR upozorniť a oboznámiť s diskriminačným valorizačným mechanizmom ako aj trvať na jeho úprave ( bez bulharských konštant) . Je tu jedinečná možnosť upozorňovať na to ministra obrany ,ktorý je konečne jeden z nás( ako aj nominovaný stranou ktorá stála pri základoch vzniku ASR a neskôr OS SR). Tak isto ministerka spravodlivosti má záujem aby sa zákony v NR SR poslanci prijímali bez tzv. prílepkov ,ktoré nebudú protiústavné a tendenčné. Nestrácajme čas a nečakajme na 1. júl. 2018. Ak nebudeme novú vládu a poslancov na to upozorňovať,môžme sa len zúfalo pozerať na centovú valorizáciu ktorá je ponižujúca a v porovnaní s valorizáciou sudcov a prokurátorov nie normálna ani morálna.

 • http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/
  Dátum: dnes, Čas: 08:02, Domáce správy, Zdroj: // aktuality.sk/ (Denník N), Zdroj: Erik Adamson,
  Programové vyhlásenie tretej vlády Roberta Fica.
  Je to dlhé čítanie -- vybral som z oblasti -- Sociálna politika.
  “Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.
  Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia.
  Vláda prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon posudkovej činnosti. Súčasný stav právnej a organizačnej úpravy posudkovej činnosti v praxi okrem iného spôsobuje nadmernú byrokraciu, s ňou spojenú administratívnu záťaž pre občanov, vyššiu nákladovosť a neefektívnosť procesov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  Vláda zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok, a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe”…atď.,
  .
  Viac v linku..

 • To je pravda Miro, ale hlavne nech menej “rachuju” a viacej dávajú- potom bude dobre…Tí “odborníci ” k tomu určení.

 • Pre Milana Faltina napísal: 7. Apríla 2016 o 12:21 -- budem parafrázovať.. ““eurodeväťdesiat”, je len a len pevná čiastka”..Je to pevná čiastka, ale vznikla pre starobných dôchodcov tiež PERCENTUÁLNE pomerným zastúpením priemernej mzdy v NH a infláciou, ktorá mala klesajúcu krivku nielen defláciou (znižovaním cien), ale aj zvyšovaním pomerného zastúpenia inflácie vo vzorci na výpočet valorizácie..a od toho sa odvíjal náš valorizačný § 68 -- čím sa pomyselné nožnice roztvárali.Až by nebola deflácia (znižovanie cien) tak tie starobné dôchodky by neboli 1,90, ale vyššie -- viď. predchádzajúce roky a následne to vidieť aj na pravých stranách našich valorizačných tabuliek.Na odľahčenie:Možno sa “pobijú” medzi sebou “lobistické” valorizačné skupiny.Až je percentuálne zvýšenie dôchodkov, je jedno akých, vždy dostane pridané VIAC ten, kto má priznaný vyšší starobný, či výsluhový dôchodok -- nožnice sa roztvárajú..až je stanovená valorizácia pevnou sumou, (5, 10, 15, 20..atď. eur) pre každého rovnako, nožnice sa síce nezavrú, ale sa aspoň valorizáciou ďalej neroztvárajú.Až by sme chceli byť spravodliví -- rožok zdražie/zlacnie každému rovnako, či má dôchodok je jedno aký 200, 400, 700, 1200..atď., eur.Nikto ale nevie, kedy sa v spoločnosti obráti deflácia naspäť na infláciu.V Japonsku to trvalo 20 rokov..ale je to pre odborníkov..:-) 🙂

 • Presne tak. Veď aj to obligátne tohtoročné “eurodeväťdesiat”, je len a len pevná čiastka. Tak k čomu sa ten Richter vlastne prikláňa. Neni to znova len finta na hlúpych? Zvýši na pevnú čiastku “dva” a buďte ticho….No a VD- jak druhotriední dôchodcovia a”darmožráči” v jednom, vám netreba ani tých 6 centov. Vy choďte makať do civiľu,ste ešte vekom mladí -- vaše dane potrebujeme . Vy až potom, na staré kolena dostanete tie dva, možno aj dva a pol, lebo do tej doby to podvýšim…

  Toto je len taká moja úvaha, možný-nemožný scenár, čo ma práve napadol . Je celkom možne že to bude aj ináč 🙂 , ale veľmi tomu neverím.

 • Doplnenie predchádzajúceho príspevku.
  “Skôr sa bavíme o tom, či to bude vyjadrené percentuálne alebo pevnou čiastkou,” priblížil Richter, ktorý sa skôr prikláňa k pevnej čiastke.”
  Lenže v Zákone 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16., ..sa píše “zvyšujú o PERCENTO zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”.Až sa teda MPSVaR prikloní k PEVNEJ ČIASTKE tak, tak-či tak § 68 odstavec 16 si už bude roz-porovať s tým, čo bolo pôvodným úmyslom
  navrhovateľa/zákonodarcu.Tak-či tak sa to bude musieť (malo by sa to) zosynchronizovať-zosúladiť a minimálne odst.16 meniť.Tiež valorizačný rok 2018 bol spoločný pre civilné starobné dôchodky podľa zákona č. 461 aj výsluhové dôchodky podľa zákona 328 § 68 odst.16 (mimo dátum 1. júl podľa 328-ky).Napísané som uviedol iba z dôvodu odstránenia valorizačných rozporov/rozdielov, aby výsluhoví dôchodcovia neostali pri plánovanej zmene valorizácie naďalej dôchodcami druhej kategórie.Možno sú aj iné pohľady na túto problematiku..

 • Až som včera správne podchytil v médiách, Programové vyhlásenie Vlády SR má byť pripravené, schválené a podpísané 13. apríla 2016 (o necelý týždeň).MPSVaR : “Pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Môžem hovoriť o veciach, ktoré sa dostali do prvotného materiálu. Sú v ňom zahrnuté všetky štyri politiky. To znamená politika zamestnanosti, sociálna politika, DôCHODKOVÁ POLITIKA a rodová rovnosť,” naznačil dnes po skončení rokovania vládneho kabinetu Richter. Upozornil však, že o všetkých opatreniach rokujú ešte koaliční partneri”. “Zmeny aj v dôchodkoch.Zmeny sa majú dotknúť aj dôchodkového systému. Mala by sa upraviť VALORIZÁCIA DôCHODKOV. “Pripravujeme spôsob inej valorizácie. Skôr sa bavíme o tom, či to bude vyjadrené percentuálne alebo pevnou čiastkou,” priblížil Richter, ktorý sa skôr prikláňa k pevnej čiastke”.(zdroj internetový denník Sme).
  V prípade výsluhových dôchodcov bola zhoda na Zákone 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16., kde išlo o to, aby bol zjednotený termín s valorizáciou starobných dôchodkov k 1. januáru príslušného roka.(od 2018).
  (16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Ponúka sa šanca, ako píše aj Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 6. Apríla 2016 o 14:56 v rubrike https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ -- pokúsiť sa zmeniť dátum 1. júl 2018, už na 1. január 2017 -- tak pri starobných dôchodkoch zákon 461-ka, ako aj výsluhových dôchodkov zákon 328-ka.Až by nemalo ísť znova o Prílepky, ale zákon 328 by bol riešený, ako to má byť na branno-bezpečnostnom výbore NR SR, tak je to potom na rezortoch MV SR a MO SR, aby ten týždeň “nezaspali” a na najväčších občianskych združeniach silových zložiek, ako aj píše Ing. Ľubomír Dubeň v rubrike Diskriminácia výsluhových dôchodcov.
  Možno je práve čas pri možnom následnom otvorení zákona 328/2002 Z.z. pokúsiť sa tiež o nápravu nevalorizácie 2012, prípadne pokrivenej valorizácie v následujúcich rokoch…parlamentnou cestou/popri súdnych sporoch.

 • Doporučujem zaobstarať si dnešnú Pravdu. Na titulnej strane, ale aj ďalej vo vnútri sa Richter dušuje, že ide odstraňovať krivdy v penziach. Hlavne valorizáciou, keďže posledná tohtoročná poburila každého dôchodcu….

 • RE Miro Palfi 6.4.2016 9:42, ako aj predchádzajúce komentáre.
  Podporujem anylýzy ktoré uvádzaš, ideš nato veľmi dobre a nemal by si prestať ani na základe názorov niekoľkých našich “poberateľov”, ktorí postupne klesajú na duchu úvahami: “načo, už z toho nič nebude, zbytočne na seba upozorňujeme, štát nemá peniaze, ” atď., a podobné hlúposti.
  Máš nie len moju plnú podporu, ale dokedy bude tento web existovať tak aj plné právo do neho komentármi a teda svojimi názormi prispievať. Nedaj sa odradiť, ideš nato skutočne odborne. Dúfam že si najdu aj noví poslanci cestu na náš web aby ich nedajboh nenapadli somariny typu Duchoň/Raši.
  Pokiaľ ide o FP na dôchodky tak mi nikto nevytlčie z hlavy názor že tých FP je dostatok a bude ich dosť aj pre ďalšie generácie. Keď sú peniaze pre vyššie kasty na luxusné jachty, automobily, na super domy na rivierach aj doma, peniaze v daňových rajoch, miliardové daňové úniky na DPH (a viac nebudem uvádzať), dovtedy nesmieme byť ticho a čakať či aj nám, potláčanej strednej vrstve niečo zo stola kvapne.
  Rozumieme si? Nesmieme mlčať. Nech si pri porušení zákona štát hľadá únikové cesty a musí špekulovať o “pravej” alebo “nepravej” valorizácii, PRÍLEPKOCH.
  Nesmieme len ticho čakať, na uverejňovanie názorov slúži aj tento web a jeho stránky. Kto mlčí postupne nema nič a ani štátu nepomôže, pomôže slovenskému kastovému systému, KASTE, zlodejom našich peňazí.
  Som rád že sú medzi nami takí ako Miro Pálfi, Milan Kolen, Milan Faltin, ktorí nespia a udržujú svojimi komentármi / príspevkami tieto stránky.

 • Ešte sa ospravedlňujem, pozabudol som k predchádzajúcemu linku — článku “Základné princípy legislatívy” uviesť autora.Aspoň dodatočne:
  Autor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. právnička, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Z príspevku (linku) autorky:
  “Dôležitosť jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplatňovania jej pravidiel z hľadiska úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 uviedol: „Aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť nášho právneho poriadku.“
  Možno celý príspevok (link) je dostatočne inšpirujúci pre kompetentných, či poslancov NR SR k ich Rokovaciemu poriadku vzhľadom aj do budúcnosti.Ďakujem.

 • K príspevkom Milan Kolen PP napísal: 30. marca 2016 o 16:10, Ing.Eduard Kereszteši napísal: 30. marca 2016 o 19:44, Miro Palfi napísal: 30. marca 2016 o 21:19 a NÁLEZ-u Ústavného súdu SR — PL. ÚS 126/07, uvedeného v linku http://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm…prenesené z rubriky “Kolen: Vzor sťažnosti k nevalorizácii VD”:
  NÁLEZ Ústavného súdu — PL. ÚS 126/07 síce nemám naštudovaný-ako neodborník (slabší laik), ale až veci vezmeme chronologickou postupnosťou, aj logicky-lopatistický, tak aj keď Generálna Prokuratúra v odpovedi na nevalorizáciu VD 2012 uviedla, že je všetko v “poriadku” až na 3. PRINCÍP ZÁKAZU TZV. „PRÍLEPKOV“ (NOVELIZÁCIÍ NESÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV V RÁMCI ĎALŠÍCH NOVELIZAČNÝCH ČLÁNKOV)..(v linku).., v podstate poslanec NR SR Duchoň (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil na Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 a v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (Zdravotnícky výbor NR SR) aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov..týmto počinom POTVRDIL, že ide o PRÍLEPOK.
  No a až si vezmeme ČASOVÚ následnosť spomínaných úkonov, tak Nález ÚS SR — PL. ÚS 126/07 bol v roku 2007?..a Prílepok poslanca NR SR Duchoňa AŽ v roku 2012..Výsledok mi vyšiel, že tým pádom Duchoňov Prílepok je protiústavný a postavený PROTI vyššie uvedenému Nálezu ÚS SR?..Len logický-laický vzaté, celá Duchoňovo-Rašiho novelizácia Zákona 328/2002 Z.z. a § 68 v roku 2012 by bola v rozpore a protiústavná k Nálezu ÚS SR — PL. ÚS 126/07..keďže ako konštatovala v odpovedi aj GP SR, práve tento Prílepok je NEŽIADÚCI ale “zdá sa”, že dokonca už aj ošetrený Ústavným súdom Slovenskej republiky v roku 2007 v prospech výsluhových dôchodcov..Či sa mýlim?

 • Pre kompetentných, politikov, prípadne záujemcov aj z iných rezortov verejnej a štátnej správy, (mimo MV SR, MO SR) ktorí sa náhodne dostanú na tieto stránky -- pre informáciu.Je potrebné rozkliknúť link.http://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm
  RUBRIKA: “Kolen: Vzor sťažnosti k nevalorizácii VD “..v Rubrike sú: Príspevky (link) k Nežiadúcim Prílepkom a Príspevky Dr. Milana Kolena a Ing.Eduarda Keresztešiho ohľadom odpovedí z Generálnej prokuratúry.Odpovede: Odpoveď GP SR(1Kerestesi)marec 2016 a Odpoveď GP na nevalorizáciu VD 2012(Kolen)marec 2016 sú modrým písmom nad príspevkami.
  RUBRIKA: “Výsluhy v ČR-parlament ČR prejednal petíciu”..K Milanovi Faltinovi napísal: 30. marca 2016 o 16:58 — “Môžeme sa aj na kolomáž rozliať, keď valorizácia bude robená systémom pokus-omyl,..”..no, na kolomáž sa nerozlejeme, to skôr sa na prach všetci obrátime, dokiaľ tie veci kompetentní pochopia a dajú do poriadku.My sme všetci začínali slúžiť od piky.Preto aj kompetentní dokiaľ “vyprodukujú” nejakú právnu normu, tiež by si mali veci naštudovať od piky a to aj toto:
  “Dôležitosť jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplatňovania jej pravidiel z hľadiska úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 uviedol: „Aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť nášho právneho poriadku.“
  30. marca 2016 v 21:19 — PRENESENÉ z rubriky “Vzor sťažnosti k nevalorizácii VD”:
  K predošlému príspevku Ing.Eduard Kereszteši napísal: 30. marca 2016 o 19:44 som ešte vybral z predchádzajúceho linku:
  3. PRINCÍP ZÁKAZU TZV. „PRÍLEPKOV“ (NOVELIZÁCIÍ NESÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV V RÁMCI ĎALŠÍCH NOVELIZAČNÝCH ČLÁNKOV)
  S cieľom zabezpečiť transparentný a otvorený legislatívny proces súvisí aj princíp zákazu tzv. prílepkov. V praxi sa často stáva, že návrh zákona je v schvaľovacej etape na úrovni Národnej rady SR pozmeňujúcim návrhom doplnený o ďalší novelizačný článok, obsahom ktorého je novelizácia právneho predpisu, ktorá s právnou úpravou pôvodného návrhu zákona nijako nesúvisí. Ide o cielené urýchlenie legislatívneho procesu spočívajúce v obchádzaní základných princípov legitímneho priebehu tvorby právneho predpisu, bez možnosti verejnosti a nezriedka aj dotknutých rezortov verejnej správy vyjadriť sa k obsahu navrhovanej právnej úpravy.
  Takýto stav je nežiaduci, dalo by sa mu však predísť tak, že sa výslovne ustanovia obmedzenia vo vzťahu k dopĺňaniu novelizácií ďalších zákonov do návrhu zákona prerokúvaného na úrovni Národnej rady SR, a to v tom zmysle, že v priebehu rokovania o návrhu zákona na úrovni Národnej rady SR by bolo možné jeho obsah doplniť novelizáciou iného zákona len pri splnení podmienky, že ide o zmeny a doplnenia, ktoré obsahovo súvisia s prerokovávaným návrhom zákona.
  A nakoniec tento link, (hore) aby nedochádzalo k ANOMÁLIÁM, ktoré PRODUKUJÚ do budúcnosti iba ďalšie ANOMÁLIE..obsah v linku skutočne podľa mňa popisuje ako sa to MÁ robiť a nie, ako sa to NEMÁ robiť.(pre lepšiu orientáciu sú informácie k linku v troch rubrikách).Podľa mňa je obsah linku dôležitý najmä pre všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe legislatívneho procesu a s jeho obsahom sa ešte nemali možnosť-aj objektívne stretnúť.Ďakujem.

 • https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2016/03/Z%C3%A1pis-peti%C4%8Dn%C3%ADho-v%C3%BDnoru-PS-k-v%C3%BDsluh%C3%A1m-v%C4%8Detn%C4%9B-textu-petice.pdf…………………………………………….Viac v linku vľavo.
  Upútalo ma Ministerstvo financií Českej republiky, ktorého úradníci sa pozerajú na ľudí ako na matematické ČÍSLA, bez ohľadu na OSUDY ľudí, bez ohľadu na platné právo, ústavnosť..vidím tu paralelu so Slovenským ministerstvom financií, kde pri nevalorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2012 “Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011)”.Na tomto príklade vidieť, ako si úradníci ministerstiev (iba financií?), poslanci parlamentov, či už z neznalosti zákonov, práva, rokovacích poriadkov a ústavy zamieňajú svoje kompetencie či už úmyselne, alebo aj neúmyselne..a dávajú najavo svoju ĽUBOVôĽU tiež prílepkami k zákonom.V linku: “Poslanecká snemovňa 2016 – prejednala „Petíciu za zrušenie zdanenia výsluh ozbrojených a bezpečnostných zborov“ ma tiež zaujalo na konci materiálu:
  ” Výsluha je majetkové právo a nárok na výsluhový príspevok (v našom prípade dôchodok) podľa príslušného zákona vznikol ku dňu skončenia služobného pomeru.Každý príslušník ozbrojených síl a bezpečnostných zborov legitímne očakáva, že mu jeho vzniknutý nárok nebude zo strany štátu podľa ĽUBOVôLE KRÁTENÝ”..
  Viac v linku.. v tomto duchu sú písané tiež príspevky v tejto rubrike aj na tomto webe.

 • http://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/638-predvolebny-online-s-podpredsedom-smeru-robertom-kalinakom/

  Moje názory k niektorým vyjadreniam ministra vnútra z ktorých citujem. ” V roku 2012 sme urobili veľké zmeny, ktorých cieľom bola stabilizácia systému a istota jeho bezproblémového fungovania v horizonte 40 rokov. Myslím si, že zmeny boli úspešné, čo nakoniec potvrdilo aj ministerstvo financií, že systém je udržateľný Potvrdzuje nám to aj plusový stav osobitného účtu sociálneho zabezpečenia. Preto žiadne zmeny nepotrebuje, ani žiadne zmeny neplánujeme, pretože systém je momentálne vo výbornej kondícii a v pluse”. ” … tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu”.

  Pán minister vnútra akosi pozabudol, že osobitné účty MV SR, ako aj ostatné osobitné účty boli plusové. Pozabudol, že do roku 2008 prebytky z osobitných účtov zo zákona boli povinne odvádzané do štátneho rozpočtu. Sám v roku 2012 v televízii povedal aká sumu eur osobitného účtu MV SR bola odvedená do štátneho rozpočtu (niekoľko krát som to v r.2012 napísal na webe ZV SR). Obdobne aj ostatné osobitné účty boli prebytkové a do štátneho rozpočtu z nich bolo odvedených niekoľko sto miliónov eur. Z tohto dôvodu by nebolo potrebné dotovať osobitné účty a zároveň by ich nebolo potrebné stabilizovať!!! Pozabudol na protiprávnu nevalorizácii VD v roku 2012 a na okradnutie asi 38 000 VD, čím v súčastnosti bolo spáchaných 38 000 hromadných trestných činov (spôsobené škoda nevalorizáciou VD je vyššia ako 266 eur, čo je trestný čin). Mnohí ako správne píše sme žiadali valorizáciu vykonávať rovnakým spôsobom ako majú starobní dôchodcovia. Táto zmena bola vykonaná v § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.5.2013 ale s účinnosťou s netradičnou až po 5,5 rokoch od 1.7.2018, čo zatiaľ ešte nebolo v žiadnom prijatom zákone. Zabudol, že sme chceli rovnakú zmenu ako majú SD s rovnakým dátumom to je od 1.1. daného roku a nie od 1.7.2018. Zmena nebola vykonané s účinnosťou od 1.5.2013 len z toho dôvodu, aby naďalej mohli byť okrádaní VD až do 1.7.2018 a zároveň budú okrádaní až do konca svojho života. Ako sám povedal nebráni sa zmenám. Z akých dôvodov keď sú osobitné účty stabilizované prečo nevykonal zmenu valorizácie k 1.1. v čo najkratšom možnom termíne??? Potom nechápem z akých dôvodov keď bola novelizácia § 68 od. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. prečo nebola stanovená účinnosť od 1.1.2014. Potom by to bolo seriózne jednanie s VD.

  Napísať komentár

 • Link prenesený z rubriky “Diskriminácia výsluhových dôchodcov”:
  http://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/638-predvolebny-online-s-podpredsedom-smeru-robertom-kalinakom/ -- dá sa rozkliknúť vľavo.
  Škoda len, že nepadla otázka ohľadom nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, ako by na ňu odpovedal pán Minister vnútra SR, keďže zasielané listy sa k nemu osobne najskôr nedostali?,..Pri pokrivenej valorizácii ako odpoveď uvádza pán minister defláciu.A čo keď sa deflácia v budúcnosti zmení na infláciu.Pred rokom 2012 valorizácia výsluhových dôchodkov bola solídne nastavená: Nižšie na stránke je rozpísaná podľa Rozhodnutí o zvýšení VD do roku 2011. Od roku 2018 -- má byť dôchodcovská valorizácia podľa §68 ods.16..no bude zaujímavé pozorovať, čo kompetentní vymyslia.§§-fy 143aa a 38 nasvedčujú tomu, že z dlhodobého hľadiska -- desaťročí by nemal/nemusel byť v sociálnom zabezpečení problém.
  Len aj pred voľbami 2012 bolo:
  “Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému ( pritom Smer-SD sľúbil ľuďom „istoty“)”.. prenesené z vrchu rubriky.
  Ešte k osobitnému účtu: Veď aj predtým bol osobitný účet v pluse, akurát že prebytok v 2012 ? presunuli do štátneho rozpočtu a až sú veľké 2-3 tisícové vlny odchodov, (predtým boli) tak sa vytvoril mínus..ale je opäť pred voľbami, uvidíme.

 • pre: Ing. Ľubomír Dubeň

  Ďakujem

 • Milan Kolen PP napísal: 14. februára 2016 v 15:06

  Verejný ochranca/ochrankyňa práv nemá stanovené lehoty na vybavenie podnetu.
  Viď:
  http://www.vop.gov.sk/files/bulletin.pdf

 • Na moju Sťažnosť, podanie k nevaloritzácii VD v roku 2012 som do 8.2.2016 mal v súlade zo zákonmi dostať odpovede od všetkých ktorým som sťažnosť poslal. Nedostal som odpovede od predsedu vlády SR, ministra vnútra ktorí týmto nedodržali, porušili zákon č. 7/1968 Zb. o správnom konaní § 49 ods.2 lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní v zložitých prípadoch 60 dní. Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach § 13 ods. 1 príslušný štátny orgán je povinný sťažnosť vybaviť do 60 dní. Toto je dôkazom ako si predseda vlády a minister vnútra ctia občanov SR a dodržujú zákony SR. Písomne ich na nedodržanie zákonov upozorním, aby si nerobili dobrý deň s občanov SR v prospech ktorých majú pracovať.
  Nedostal som odpoveď ani od predsedkyni Ústavného súdu SR, predsedkyni Najvyššieho súdu SR, Generálneho prokurátora SR ako aj od Verejnej ochrankyni práv. Žiaľ nemám vedomosť aké normy na danie odpovedí na sťažnosť občana SR im stanovujú zákony podľa ktorých vykonávajú činnosť. Ak má niekto vedomosť, nech to zverejní na tomto webe. Chcem byť presvedčený, že títo funkcionári dodržia zákonmi stanovené normy na danie mi odpovedi na moju sťažnosť, podanie. Už dávno mám spracované moje stanovisko k jednotlivým odpovediam štátnych orgánov ako aj poslancom NR SR. Vzhľadom k voľbám 5.3.2016 som dospel k záveru, že už nemá zmysel odpovedať na ich formálne vyhovárajúce sa odpovede. Zašlem ho až po voľbách novým funkcionárom.

 • Ku príspevkom od Tomaš Kríž napísal: 13. februára 2016 o 14:45 -- http://m.topky.sk/cl/100535/1527883/Zvysenie-poctu-policajtov--Nezmysel--Zruti-sa-system--varuje-Hlina
  Nie je žiadnym tajomstvom, že každoročný deficit Sociálnej poisťovne na dôchodkových účtoch pre poistencov -- dôchodcov sa dorovnáva tak z prebytkových účtov Sociálnej poisťovne, ako aj a najmä zo štátneho rozpočtu každoročne v mnoho-stámiliónoch eur.Pri presunutí prebytku z osobitného účtu v sume miliardy plus stámiliónov eur, (už nepoznám presný termín, ale bolo to medializované -- možno je to ešte v archívoch médií) boli tiež ohlasy-upozornenia, že vznikne deficit na osobitnom účte.Vtedy na TB v médiách, sa vyjadril pán Kažimír minister financií SR ohľadom deficitu: Deficit ako deficit, je to jedno, či na osobitnom účte, či v štátnom rozpočte..Tak potom prečo by sa potom zrútil systém sociálneho zabezpečenia, až je deficit ako deficit..
  Až už porovnávame reálny deficit Sociálnej poisťovne ku prípadnému aj budúcemu deficitu osobitného účtu v sociálnom systéme silových zložiek?, porovnajme tiež MORBILITU v obidvoch systémoch.Tá žiaľ tiež patrí k životu.Údaje sú staršieho dáta, ale boli viac krát uvádzané kolegami na web stránkach.
  Prečo sa napr. neuvádza úmrtnosť dôchodcov na 1000 obyvateľov?, informácie sú z rokov 2008 a 2009. Pre informáciu v roku 2008 na 1000 obyvateľov zomrelo 20,82 výsluhových-policajných dôchodcov, 18,5 výsluhových-vojenských dôchodcov, a len 9,8 civilných dôchodcov Sociálnej poisťovne.V roku 2009 zomrelo MV – 19,95, MO – 16,6 a SP(civilný dôchodcovia) – 9,8…..v pomere na 1 000 obyvateľov.
  Boli by určite zaujímavé súčasné-aktuálne štatistiky od MV SR-OSZ, MO SR-VUSZ, MPSVaR, MF SR, či Sociálnej poisťovne.Tieto údaje o niečom napovedajú.Ale to je už pre odborníkov, analytikov a štatistikov jednotlivých rezortov, až je seriózny záujem informovať verejnosť, ako to v skutočnosti je.

 • Jan Martiniak:

  Kedže ide o kombináciu pracovných kategórií vrátane prípravy na budúce povolanie a výkonu funkcií v kategóriach prikláňam sa názoru osloviť advokáta napr. JUDr.Jánošík, JUDr.Ďurina a ďalší. Ďalšou možnosťou je požiadať o SD vo veku 55 rokov a v v prípade zamietnutia zo strany SP bude v jej rozhodnutí uvedené čo sa počíta a čo nie.

 • Pre Filip:

  Odporúčam sa pozrieť do Výročných správ VÚSZ za jednotlivé roky (sú na ich webe).

 • 12.2.som v sekcii Poradenstvo popísal môj konkrétny prípad. Mohol by mi niekto poradiť? Ďakujem.

 • ad Tomaš Kríž napísal: 13. februára 2016 v 14:46
  http://m.topky.sk/cl/100535/1527883/Zvysenie-poctu-policajtov--Nezmysel--Zruti-sa-system--varuje-Hlina
  ad. Miro Palfi napísal: 13. februára 2016 v 21:08

  Hlina, klasicky exibicionista. Človek obnažujúci sa na verejnosti, raz na tanku, raz s hompáľajúcimi nohami na bilborde, raz na kope hnoja…… to sú úlety až úchylky. Aj úlet o tom , že prijatím nových 2 500 príslušníkov policajného zboru sa celý systém sociálneho zabezpečenia zrúti. Len ” dement ” vraví , že prispievatelia do soc. systému zrútia systém.
  Človek by sa tým ani nezaoberal, ale ak sa to nechá tak , Hlina bude ďalej “roztvárať plášť a predvádzať “.

 • Vie mi niekto poradit, kde by som nasiel informáciu o stave osobitneho uctu ( cerpanie soc.nalezitosti)vojakov, stav po jednotlivych rokoch, 2012….2015, kolko sa vyzbieralo z odvodov a kolko dotovalo ministerstvo.

  Vopred vdaka…

 • No, ja som iba reagoval na pána Hlinu a jeho vyjadrenie v linku: “Dovolím si tvrdiť, že prijatím nových 2 500 príslušníkov policajného zboru sa celý systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov stane neudržateľný a v zásade sa bude musieť zrútiť,“ -- mne vyšlo, že týmto navýšením počtov Polície by sa systém sociálneho zabezpečenia nemal zrútiť, ale naopak, až som si dal “dohromady” všetke súvislosti novelizovaného zákona č. 328/2002 Z.z. účinného od 1. mája 2013, tiež §§-fy a to § 143aa a § 38 v spojení s novelizovaným zákonom o štátnej službe vojakov a pripravovaným zákonom o štátnej službe policajtov -- tak mne vyšiel ako neodborníkovi opačný záver, ako pánovi Hlinovi.To posúdenie aká je pravda ponechám na odborníkoch, ale nemyslím si, že v tomto má pravdu pán poslanec NR SR pán Hlina.Nech ma niekto opraví, či doplní až sa mýlim, ale je to snáď prvý raz, keď sa pán Hlina k systému sociálneho zabezpečenia silových zložiek vyjadril..
  To vyššie som reagoval Milan, iba na Tvoju prvú vetu v príspevku.
  To čo píšeš ďalej máš pravdu -- súhlasím, len dalo by sa to rozvinúť na veľmi rozsiahlu diskusiu, ako napr. kto pozeral TA3 11. februára 2016 o 19.50 v relácii Téma dňa -- novými 2 500 policajtmi by mali byť posilnené, či novovytvorené najmä ďalšie OO PZ -- teda priamy výkon služby..atď.,atď., všimnime si tiež, aká je situácia vo svete, napr./ABH/
  http://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/toto-je-vzbura-proti-merkelovej-pisu-nemecke-media-aj-slovensku.html -- aj príspevky pod článkom.
  SLOVENSKO/POLITIKA dnes 16:40, //aktualne.atlas.sk/.
  Nechcem pridávať ďalší link, ale ešte k tým peniazom a k pánovi Hlinovi.Viem, že peňazí je vždy na všetko málo, na Slovenku existuje schválená dlhová brzda, ktorú chce vládnúca strana (až ostane pri moci) rozmraziť kvôli investíciám, keďže štát si momentálne požičiava za výhodné záporné úroky, mimo témy chce klásť do roku 2020 dôraz na valorizáciu dôchodkov.Ešte čo sa týka peňazí.Veď Sociálna poisťovňa je každoročne dotovaná zo štátneho rozpočtu sumou medzi 600 miliónov až 1 miliardy eur.A až by peňazí nebolo tak štát nevyplatí ľuďom dôchodky?Neverím..jednoducho navýšia dlh alebo vymyslia niečo iné.Ešte z iného konca.Keď nastúpil do úradu prezidenta v USA Barack Obama, bol dlh USA okolo 13 -- 16 biliónov USD.Za štyri roky USA demokratov pri moci sa dlh USA zvýšil na 19 biliónov USD.Nemyslím, že by to USA trápilo..tak snáď si aj u nás náš štát poradí.
  Nakoniec súhlasím, ako uvádzaš, verejná mienka je dlhodobo proti výsluhovým dôchodcom, či kolegom aktívnym v službe.Len si nemyslím, že pán Hlina aspoň v tej časti o “zrútení sa” nášho sociálneho zabezpečenia trafil do čierneho.Ale je pravda, pre verejnosť sú takéto vyhlásenia proti nám populárne.Vraví sa tomu tuším masírovanie verejnej mienky, keď nie médiami, tak aspoň niektorými politikmi.Iba môj názor.

 • No, Miro, logiku to má jak píšeš. Ale zase treba si uvedomiť aj to, že každá palica má 2 konce. Veď len teraz, v týchto dňoch -- ani do krčmy netreba ísť,a v národe to bublá, že na učiteľov a sestričky niet fin. prostriedkov a oni idú prijímať 2 500 nových policajtov, idú personálne posilňovať 5. pluk špec. určenia, verbujú regrútov do dobrovoľnej, či do jakej služby, a tak podobne. O tých technických veciach, ako pištole, kamery, vrtulníky, auta…, ani nehovorím. Takže či stojí za to, za každú cenu posilňovať, modernizovať a tým súčasne ešte viac rozoštvávať verejnú mienku, proti nám, či už slúžiacim alebo vo výslužbe, ktorá nie je už aj tak nijak lichotivá.
  Takže aj keď toto opatrenie zrovna nezrúti sýstém soc. zabezpečenia silových zložiek, ako tvrdí Hlina, určite mu aktuálne extra nepolepší. Si myslím ja.

 • K príspevkom nižšie.Mám opačný názor, ako má pán Hlina, ktorý tvrdí: “Dovolím si tvrdiť, že prijatím nových 2 500 príslušníkov policajného zboru sa celý systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov stane neudržateľný a v zásade sa bude musieť zrútiť,“ povedal Hlina.Podľa mňa práve naopak.O tých 2 500 príslušníkov policajného zboru naviac, bude prispievať svojimi odvodmi zo mzdy na osobitný účet.Ale čerpať z neho zatiaľ nebudú a po splnení nároku na výsluhový dôchodok nie každý z nich.Keby aj, tak o 25 kalendárnych rokov.Ako príklad:
  Cieľom je prijímať zákony tak, aby prioritou bol kariérny postup.Už sa to realizuje prostredníctvom §143aa — postupné predĺžovanie služby až na 25 rokov v spojení so zákonom o štátnej službe vojakov.Jeden zákon umožňuje dosiahnuť odslúžených 25 rokov, druhý zákon tomu bráni..Ešte sa uvidí, aký bude v budúcnosti pripravovaný a novelizovaný zákon č. 73 o štátnej službe policajtov.Jednoduché matematika nepustí.Odvody do osobitného systému bude platiť každý príslušník silových zložiek, ale čerpať výsluhový dôchodok nebude každý.Keby aj (čomu by som bol len rád)..tak to bude pre novoprijatých príslušníkov o 25 rokov..Ešte je potrebné k tomu pripočítať žiaľ morbilitu, či iné dôvody.
  Ako to, že doposiaľ nepadli výsluhovo-dôchodkové systémy vo vyspelých západných štátoch.Predsa až štát silové zložky potrebuje, musí ich vedieť aj zaplatiť.Ináč to nebude o VÝBERE, ale o NÁBORE. AJ pán Hlina najskôr nebude informovaný:
  Takto sa majú výsluhoví dôchodcovia v susedních štátoch a vo svete. Nie je to výmysel socializmu.
  Veľká Británia: – odchod do dôchodku je v 55 rokoch veku, nárok na dôchodok získava po 15 rokoch služby, delí sa na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Belgicko – dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 10 rokov) a riadny (minimálne 35 rokov v službe, u veľmi rizikovej službe minimálne 25 rokov služby), pričom riadny dôchodok pri odchode vo veku 55 rokov , predstavuje sumu vo výške 77% z posledného platu pred skončením služobného pomeru. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 67 rokov.
  Francúzsko – dôchodok u poddôstojníkov najmenej po 15 rokov činnej služby, dôstojníci najmenej po odslúžení 25 rokov činnej služby Vek odchodu do dôchodku je od 52 do 59 rokov, ale je možné odísť aj na predčasný, podľa limitov rezortu na príslušný rok. Valorizácia dôchodkov je rovnaká ako u civilných dôchodcov. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 70 rokov.
  Taliansko: -dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Maďarsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 20 rokov, vo výške 65% z posledného čistého príjmu, po 30 rokoch je to 80% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  Nemecko: – dôchodok -po odslúžení najmenej 10 rokov, je možný odchod vo veku od 48 rokov veku, resp. 50 rokov podľa odbornosti (do 75% z platu po 30 rokoch služby). V civilnom sektore štátni zamestnanci odchádzajú na dôchodok ako 65 roční. Valorizácia ako u ostatných civilných dôchodkov.
  Rakúsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 10 rokov, vo výške 50% z platu, následne podľa odslúžených rokov sa to stupňuje až do 80% z posledného platu, bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  USA: – dôchodok po odslúžení 20 rokov (50% z platu, potom sa navršuje za každý odslúžený rok až do 75% z platu). Pri predčasnom (odchode skôr ako 20 rokov ) sa znižuje podľa rokov, ktoré odslúžil menej.
  Prenesené z rubriky na stránke /dole/.

 • Hlina uviedol, že v prípade, že by došlo k plánovanému zvýšeniu počtu policajtov o 2 500, dáva na zváženie, či doterajší systém sociálneho zabezpečenia príslušníkov bude udržateľný. “Dovolím si tvrdiť, že prijatím nových 2 500 príslušníkov policajného zboru sa celý systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov stane neudržateľný a v zásade sa bude musieť zrútiť,“ povedal Hlina. Doplnil, že je to možno aj zámienka, aby sa tento systém hodil na niekoho iného.

  Opozičný poslanec kritizoval aj nákup kamier na cesty za 140 miliónov eur a pýta sa, čo budú robiť policajti, ktorí teraz hliadkujú na cestách.

 • Zvýšenie dôchodkov o 1% -- okolo Tatier 2 EURa , okolo Alp 20 EUR. “Tiger spod Tatier so 4 %-tným rastom”,
  je krívajúci kamzík…. krívajúca ovca.
  Nožnice sa ďalej roztvárajú, rozdiely zväčšujú. Inak by nám neutekal Český lev a Slováci neutekali pracovať do Čiech.
  Ak by sa nám naozaj tak darilo, ľudia by neodchádzali do Bratislavy, Čiech, Rakúska, Nemecka, GB. Ak sa stretnú dvaja blavaci, pražaci, dabliňaci, viedeňaci ….. a iní ňaci… Ich dialog môže vyzerať takto : otázka : ” dze ši še tu vžal, co tu robíš ? ” , odpoveď : ” ja z vychodu a robim toto, co ty !”
  Toto asi patrí do rubriky:
  Chceš byť šťastný. Alternatívy vychodňara: trim pysky , jidz a pij, abo ic do šveta.

 • Presne Miro. To nemá chyby.

 • Pre Milana Faltina.Porovnajme -- najskôr to bude na Slovensku “Normálka”.Od roku 2012 až doteraz sme aj na týchto stránkach hádzali hrach na stenu.Reálny výsledok je: Valorizácia Starobných dôchodkov 1,90 eur, Valorizácia výsluhových dôchodkov začína od 0,6 eur (6 centov)..Výsledok: Starobní a výsluhoví dôchodcovia nie sú IN. IN nie sú ani učitelia, zdravotné sestričky a kto ďalší?: niekedy sa tomu vravelo robotnícka trieda, dnes s dehonestujúcimi platmi v porovnaní s vyspelými západnými krajinami, tiež verejná a štátna správa s minimálnymi platmi.Pre porovnanie: až sa na Slovensku zvýšila minimálna mzda v roku 2016 na 405 eur v hrubom, pred jej zvýšením slovenskí podnikatelia, resp. podnikatelia na Slovensku “kričali”, že takýto nárast minimálnej mzdy nezvládnu, poprípade krachnú, či budú musieť prepúšťať.A takto reagujú pri každoročnom zvýšení minimálnej mzdy.
  Paradox:
  Keď vládnúca koalícia v Nemecku zvýšila minimálnu mzdu na 1 500 eur mesačne, slovom tisíc päťsto eur mesačne, zaujímavé, že podnikatelia v Nemecku to bez problémov zvládli..a tak podobne je to aj v ostatných vyspelých štátoch západnej Európy.Čo sa týka výsluhových dôchodkov a ich priznávania či valorizácie v západnom svete (nemyslím zdanené výsluhové príspevky/dôchodky v Česku, čiastočne Poľsku, neviem presne ako v Maďarsku) sú nižšie na stránke aj v tejto rubrike.Už to ani neprenášam, aj tak by sme iba naďalej hádzali hrach o stenu…Až to kompetentných nezaujímalo, resp. ani nezaujíma..neviem ako ostatní kolegovia, ale ja som nezachytil okrem § 68 ods. 16 zákona 328/2002 Z.z. žiadne iné oficiálne informácie o náprave od roku 2012..no, uvidíme, či bude aspoň dodržaný § 68 odst. 16 od roku 2018, pričom sa nechajme prekvapiť, či aspoň legislatívnym procesom bude presunutý dátum 1. júl, na 1. január príslušného kalendárneho roku..ako je to pri civilných starobných dôchodkoch.

 • Tak jak nie sú In učitelia, sestričky….a bohzná, kto ďalší….Normálka. Či?

 • Pre Maroša Slováka 11. februára 2016 o 17:49
  Súhlasím, stávku by som prehral, otázky moderátora nezaliezali pod kožu, aj keď body 1a/ Reforma ESO a 2a/ Navýšenie počtu príslušníkov Polície pár vetami načrtnuté boli.Ako povedal moderátor pán Bielik, aby sa téma rozsiahlejšie rozdiskutovala, bolo by potrebných 5-6 hodín takejto diskusie.Aj tak neverím, že by došlo aj na nevalorizáciu, či ostatné otázky, ktoré trápia výsluhových dôchodcov.Výsluhoví dôchodcovia momentálne nie sú v kurze.Nie sú IN. 🙂 🙂

 • Môžeme sa staviť, že otázky sú už vopred pripravené tlačovým odborom MV a určite nebudú zaliezať hlboko pod kožu, ako to býva v iných prípadoch. Valorizácia a ostatné nepríjemné otázky sú vopred odsúdené na zánik. TA3 pracuje ako slúžka presne podľa pokynov, na to vemte jed…

 • Informácia pre záujemcov.Podľa titulkov televízie TA3 bude dnes, t.j. 11. februára 2016 o 19.50 v relácii Téma dňa: Odpočet rezortu vnútra, ktorý bude prezentovať hosť -- Minister vnútra SR: pán Róbert Kaliňák.Bližšie podrobnosti nie sú uvedené, ale bolo by zaujímavé jeho vyjadrenie, ako napr.:
  1/ Vyjadrenie sa, aká je spokojnosť MV SR, vzhľadom tiež na odpoveď z Vojenskej kancelárie prezidenta SR ohľadom nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, či zákona 328/2002 Z.z. § 68 ods. 1, 3, 5 až 11 a tiež ods. 16.V odpovediach z VKP odznelo: “Gestorom novely zákona bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré v prvom rade zodpovedalo za vyhodnotenie pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní a predmetnú novelu predkladalo na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Ďalšie dotknuté rezorty akceptovali vyhodnotenie svojich zásadných pripomienok”.
  2/ Či analýzu na podmienky ne/valorizácie výsluhových dôchodkov už urobilo MV SR a MO SR, analýzu podobnú tej, ktorú spracovali páni novinári na podmienky 1,90 eurovej valorizácie civilných starobných dôchodcov.http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/381473-analyza-velke-zmeny-v-penziach/
  3/ Vyjadrenie sa, ako sú MV SR, MO SR a MF SR spokojní s reformou výsluhových dôchodkov, ktorá sa uskutočnila novelizáciou zákona 328/2002 Z.z. s účinnosťou od 1. mája 2013..a či je reforma už ukončená, keďže § 143 aa a § 38 dobehne na dosiahnutie nároku na výsluhový dôchodok po odslúžení 25 rokov približne v roku 2031 -- čím by mala byť reforma zavŕšená.
  4/ Či touto reformou výsluhových dôchodkov sa už stabilizoval osobitný účet po tom, čo z neho bolo prevedených cca. 1, 7 miliardy eur do štátneho rozpočtu a či sa podobná situácia bude zakaždým opakovať v budúcnosti, pri eventuálnom prebytku osobitného účtu.
  5/atď.,
  Určite ma v relácii zaujme tiež:
  1a/ Reforma ESO
  2a/ Navýšenie počtu príslušníkov Polície o 3 000 v súvislosti s Aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami
  3a/ atď.,
  Keďže k dnešnej Téme dňa som sa okruhy otázok nedočítal, tak som si ich s dovolením tipol..:-) :)ale potešilo by ma, až by boli vyjadrenia pána Ministra vnútra SR tiež k bodom 1, 2, 3, 4, 5 atď.,

 • http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/381473-analyza-velke-zmeny-v-penziach/
  Autor: Soňa Pacherová, Branislav Toma, Zdroj: Pravda, Deň:| 31.01.2016, Čas: 12:00
  Vybral som z článku: “Doterajší výsledok valorizovania týmto spôsobom je však neuspokojivý. „Vinníkom“ bola slabá, niekedy až záporná inflácia, ktorá sa pri výpočte pevnej sumy uplatňovala každý rok viac a viac. V tomto roku sa preto napríklad vďaka nej všetky starobné penzie zdvihli len o mizivých 1,90 eura, celkovo za štyri roky o 26,80 eura”..
  No, škoda len, že podobnú analýzu na podmienky výsluhových dôchodcov neurobilo MV SR, ani MO SR.Alebo azda o nej nevieme?V podobnej analýze ako popísali páni novinári v článku, by sa napr. zistilo, (viď. valorizačná tabuľka) že výsluhoví dôchodcovia s odslúženými rokmi 15 až 29 rokov vo výkone služby (ľavá strana tabuľky) NEDOSIAHLI za štyri roky valorizáciu ANI o 26,80 eur.Čo sa týka roztvorených nožníc: “Vláda tiež penzijný systém zmenila tak, aby viac podporoval chudobných na úkor bohatých”.Nedá sa to povedať o § 68 nášho zákona o sociálnom zabezpečení 328/2002 Z.z., pretože je dôležité v akom období a počas akých platoviek získali výsluhoví aj starobno/výsluhoví dôchodcovia svoje dôchodky.Výsluhové dôchodky vo výške od 200 až 700 eur boli v každom hodnotiteľnom období, napriek tomu, že priemer výsluhových dôchodkov je uvádzaný medzi 600 až 700 eurami.
  “Tento model sa prijal na prechodné obdobie piatich rokov, naposledy sa penzie „napevno“ majú valorizovať na budúci rok.”..Potom už je to “ošetrené” aj v prípade výsluhových dôchodcov v § 68 ods. 16 vyššie uvedeného zákona.
  Čo sa týka: “„Vinníkom“ bola slabá, niekedy až záporná inflácia, ktorá sa pri výpočte pevnej sumy uplatňovala každý rok viac a viac”. “Na druhej strane pri minimálnom raste cien išlo o reálny rast penzií”… Tak tomu buďme aspoň podľa môjho názoru radi, že nevyšla (zatiaľ) inflačná politika pána Draghiho a Európskej centrálnej banky pri roztočení rotačiek na vytlačenie umelého bilióna eur nekrytých peňazí za účelom zvýšenia inflácie..zatiaľ mu to nevyšlo a tak trochu to tlmí nízke zvýšenie dôchodkov.

 • Pre Milana S. napísal: 25. januára 2016 o 17:56
  Už by som nebol reagoval.. tiež nie som odborník na sociálne záležitosti, ale snažil som sa podať(občas) zopár informácii kolegom polopatistický.Či už úspešne, či menej úspešne, to neviem posúdiť.Nakoniec, je to jedno.Potešilo ma od Vás aspoň trocha konštatovanie, že aj keď sú od nás komentáre Skype, ale že aspoň nie vždy sú od veci.Nechcem, aby kvôli mne/nám niekto mlčal, či neprejavil svoj názor.Ja osobne za trolla nepovažujem nikoho, u mňa je a bol doteraz každý kolega -- diskutér..”Ja už budem ticho, web patrí vám”.. -- môžem pravdivo napísať, že web mi/nám nepatrí a som tiež rád, že na neho nemám(e) žiaden vplyv.Bolo by podľa mňa na škodu, až má niekto chuť, záujem, aby na tieto stránky nenapísal.Mohol by som napísať viac, ale nie je potrebné.Iba som chcel zdôrazniť ako som napísal, o tom webe.Ďakujem.

 • Pre Milana S. o 17:56 hod.:
  No, to je myslím chyba jak píšete “…Ja sa radšej odmlčím, web patrí vám”. Tak jak mne, takisto aj Vám a každému, kto naň chodí. A že píšeme jak na Skýpe? Veď jak ináč máme? Keď je tu článok, tak ho komentujeme. Niekedy negatívne, ale častejšie pozitívne-komentárami. Že si občas v tých komentároch protirečíme? Veď tak to má byť. Aby odborníci , ktorých ste vymenoval, ale aj odborníci, ktorí na tento web síce nechodia, ale určite z neho dostavajú “zvodku”, mali zpätnu väzbu aj od ulice. Holt, my už nie sme v takých pozíciach, aby sme išli štrajkovať, dávať výpovede, vyberať PN-ky, OČR-ky…, ale na základe našich-aj Vašich komentárov, sa možno tí, čo na to majú páky /tí čo dostávajú tie”zvodky”) snáď dakedy konečne spamätajú,a na štrajky výpovede…už nebude ani pomyslenia a verím tomu, že aj naše penzie, dôchodky, príspevky… podskočia vyššie. Takže nie sa odmlčať, ale naopak písať-pravdaže, pokiaľ možno k veci.
  Ďakujem!

 • Nie som odborník na sociálne záležitosti, nemal som čo poradiť kolegom, tak som nepovažoval za potrebné vypisovať a reagovať na každý článok. Rád som si prečítal komentár alebo článok od pp. Ďurinu, Kolena, Dubena, Kotuliča, Ciganeka ako od odborníkov, prečítal som si aj komentáre nás ktorí sme mali nejaký problém a boli nám podané odpovede uvedených odborníkov. Som zvyknutý nezavadzať tam kde sa objavia schopnejší. Pozrite sa na vaše komentáre, netvrdím že sú od veci, ale pripomínajú a sú na úrovni Skype, . Ak vám to takto nestačí, tak vedzte že nás trollov ako nás nazval jeden z vás je mnoho, kvôli vám mlčíme alebo sme sa odmlčali. Ja už budem ticho, web patrí vám.

 • Osobne to robím tak, že príspevok ktorý sa mi nepáči -- jednoducho preskočím a nečítam.Veď koľko ľudí toľko názorov.V tom by sme sa mohli zhodnúť.ˇ”Už ste toho natárali tolko, že to unavuje, aký cieľ sledujete? Zahmlievať aby sa stratila podstata?”..Neviem posúdiť aký cieľ sledujete Vy.Tak cez 3 roky písania/čítania web stránok som sa so skráteným “Milan S” stretol prvý krát.Napriek tomu pekný neskorý deň prajem.

 • Kľud, nohy do tepla, hlavu na čerstvý vzduch, čo ma nezaujíma prebehnúť len očami, zívnuť a obrátiť stranku…

 • Tak neviem o čom vypisujete tu:
  Milan Faltin napísal: 25. januára 2016 v 12:36:
  “…tú odpoveď snáď majú nacyklostylovanú do foroty. Kdesi tu, tak asi mesiac dozadu, je uverejnená od slova- do slova stejná odpoveď stejného úradu, pánu Keresztéšimu. Len dátumy a čísla jednacie sú odlišné…”.
  Miro Palfi napísal: 25. januára 2016 v 12:47:
  “…Aj ďalšie odpovede ako cez kopirák, aspoň čo sa týka odpovedí z Vojenskej kancelárie prezidenta SR — https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/kolen-vzor-staznosti-k-nevalorizacii-vd/ — ten úvod je trefný, tiež súhlasím”.

  Už ste toho natárali tolko, že to unavuje, aký cieľ sledujete? Zahmlievať aby sa stratila podstata? Mne stači ten dopis ktorý zverejnil p. Dorocák, bez vašich komentárov.

 • Pre Milan S. napísal: 25. januára 2016 o 15:33 -- Pravdu povediac na rovnaké podania a u tej istej inštitúcie -- ani nie.Ja som odpoveď už okomentoval.Netvrdím, nemusím mať pravdu.Ja som poslal emailom iný list -- zatiaľ som odpoveď nedostal.Aspoň som si vytvoril názor.
  Miro Palfi napísal: 8. januára 2016 v 8:44
  K príspevku Viliam Sypták napísal: 7. januára 2016 o 9:24 — odpoveď z Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
  Nedali si pri odpovedi veľkú námahu.Buď veci nerozumejú, alebo nechcú rozumieť..z odpovede..
  ..””Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v § 68 ods. 3, 5 až 11 zákona č. 328/ 2002 Z. z””..atď..Snáď len, že opísať §§-fy zo zákona vieme každý.To nie je veľké umenie.
  ..””Predmetnou novelou zákona bolo teda ustanovené, že vymenované dávky výsluhového zabezpečenia budú zvyšované v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a osobitne ustanovených postupom výpočtu. Valorizačný mechanizmus zohľadňuje možnú uplatniteľnosť výsluhových dôchodcov v civilnom prostredí trhu práce a následnú možnosť splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho poistenia. Napríklad poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na priznanie nároku na výsluhový dôchodok zhodnotená doba služby 30 a viac rokov má teda výrazne nižšiu možnosť na získanie starobného dôchodku z civilného systému ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na nárok na tento dôchodok zhodnotená kratšia doba služby. Danou novelou schválený mechanizmus zvyšovania dôchodkov túto skutočnosť zohľadňuje,””..atď.,
  .
  “”Danou novelou schválený mechanizmus zvyšovania dôchodkov túto skutočnosť zohľadňuje,””..je to z druhého odstavca vyššie, pričom akoby VKP skonštatovala, že zákonodarca postupoval správne, keď schválil § 68, zákona 328/2002 — tak, ako ho schválil.Preto si myslím, že VKP nepovyzvŕtala problém zo všetkých strán, iba konštatuje/pritakáva/obhajuje daný stav v prospech nespravodlivého valorizačného mechanizmu a nevalorizácie zroku 2012.Až by povyzvŕtali aj tabuľku valorizácie..
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/..vľavo po rozkliknutí je aj tabuľka valorizácie
  ..a dali do súvislosti tiež veci, ktoré na prvý pohľad nesúvisia, nemohli by napr. tvrdiť, že:”””Napríklad poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na priznanie nároku na výsluhový dôchodok zhodnotená doba služby 30 a viac rokov má teda výrazne nižšiu možnosť na získanie starobného dôchodku z civilného systému ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na nárok na tento dôchodok zhodnotená kratšia doba služby”..
  ..k predchádzajúcemu odstavcu by sme mohli popísať hory papiera, tak je to komplikované.Iba načrtnem.Dnes už nie je plná nezamestnanosť.Na prvý pohľad to s nevalorizáciou nesúvisí.Ale.Tých 30 rokov služby neodzrkadľuje spravodlivú valorizáciu.Odslúžené roky už raz zohľadnené boli a to pri výpočte výsluhového dôchodku.Potom prečo použiť roky dva krát?Prinajmenšom sú skupiny výsluhových dôchodcov, ktorým sa pomohlo pri starobnom dôchodku na základe kategórií funkcií.(10 000) kolegov.Podľa najstarších platoviek, kde boli VD veľmi nízke.Približne 2 000 z nich sa sústavne súdi.Pomohlo sa ale starobnými dôchodkami na základe kategórií funkcií taktiež VD, ktorí slúžili cez dátum 31.12.1999 a podľa novších platoviek.Pritom si netreba navrávať, že tam nie sú iné výsluhové dôchodky, ako u najstarších starodôchodcov.Výsledok je, že nožnice sa poriadne roztvorili napriek tým 30 odslúženým rokom, ktoré spomína aj VKP.Nie je totiž odslúžených 30 rokov, ako 30 rokov.Dôležité je v akom období, počas akých platoviek a akú majú výsluhoví dôchodcovia možnosť získať starobný dôchodok či už na základe kategórií funkcií §§ — 21 a 174, alebo klasický starobný dôchodok.Tam si najskôr VKP myslí, že mladšie ročníky VD majú lepšiu šancu nadobudnúť Starobný dôchodok ako starší kolegovia, ale je to len zdanie.Nárok na civilný dôchodok ostal naďalej 15 rokov dôchodkového poistenia, pričom pre silové zložky sa postupne nárok na VD navyšuje na 25 rokov služby.Kto z mladších ročníkov dnes splní 40 rokov dôchodkového poistenia?Málokto. Už som spomínal, plná zamestnanosť neexistuje, po získaní výsluhového dôchodku v silových zložkách v 40 — 45 rokokoch začínať civilnú pracovnú kariéru..no, neviem.Najmä až Silové rezorty nezabezpečujú takéto civilné pracovné miesta pre výsluhových dôchodcov.Určite nie všetkých.V neposlednom rade Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa pri nevalorizácii vôbec nezamýšľala nad Invalidnými výsluhovými dôchodcami, Vdovskými a vdoveckými výsluhovými, či sirotskými výsluhovými dôchodkami..atď.
  Jednoducho VKP si nedala námahu, prípadne veci nerozumie — nechce rozumieť.
  .
  Pre úplnosť a informáciu preniesol som to z rubriky kde je link -- 2 príspevky nižšie..

 • Aj my Vám, Milan S. Podstata je v obsahu odpovede, vyjadrenej v úvode pánom Doročákom. To ostatné je len o forme. Mne to pripadá, ako by my sme sa bavili o voze a Vy o koze.

 • A to ste čakali že každá odpoveď týkajúca sa rovnakého podania bude iná a bude si protirečiť? Odpoveď považujem za adekvátnu a v súlade s doterajším konaním ÚS a súdov, kancelária nie je súd.
  Sa Vám divím.

 • Aj ďalšie odpovede ako cez kopirák, aspoň čo sa týka odpovedí z Vojenskej kancelárie prezidenta SR -- https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/kolen-vzor-staznosti-k-nevalorizacii-vd/ -- ten úvod je trefný, tiež súhlasím.

 • Pán Doročák, súhlasím, s Vášim úvodom. A dodávam, že tú odpoveď snáď majú nacyklostylovanú do foroty. Kdesi tu, tak asi mesiac dozadu, je uverejnená od slova- do slova stejná odpoveď stejného úradu, pánu Keresztéšimu. Len dátumy a čísla jednacie sú odlišné… 🙂

 • Pri čítaní odpovede z Vojenskej kancelárie prezidenta SR som mal pocit, že nielen vo “vyspelých” krajinách si myslia, že Slovácii nie dávno zliezli zo stromov, ale aj naši “kolegovia” ešte slúžiaci u Prezidenta SR. Posúďte sami:

  Vojenská kancelária preidenta Slovenskej republiky
  Bratislava 21 januára 2016 Číslo: VKP SR —2191-1/2016
  Vážený pán Mgr. Dorocák,
  podaním zaslaným elektronickou formou 4. januára 2016 ste sa obrátili na prezidenta Slovenskej republiky s podnetom, ktorý sa primárne týka v-ýšky valorizácie výsluhových dôchodkov výsluhových dôchodcov, a to najmä v nadväznosti na novelu § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (d’alej len „zákon č. 328/2002 Z. z.”), ktorá bola schválená v roku 2012. Prezident Slovenskej republiky sa s obsahom Vášho listu oboznámil a poveril Vojenskú kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zaslaním písomnej odpovede. Po podrobnom preštudovaní obsahu Vášho listu, ako aj v súlade s relevantnou všeobecne záväznou právnou úpravou, Vám Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky zasiela nasledujúcu odpoved’.
  Zákon č. 328/2002 Z. z. je osobitným predpisom upravujúcirn sociálne zabezpečenie pre vymedzený okruh občanov, ktorí pôsobili v tzv. silov-ých zložkách. Podmienky pre priznanie dávok výsluhového zabezpečenia sú výrazne odlišné od podmienok ustanovených pre vznik nároku na dávky dôchodkového poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zv-ýšenia dôchodkov-ých dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v 5 68 ods. 3, 5 až 11 zákona č. 328/2002 Z. z. . Predmetnou novelou zákona bolo teda ustanovené, že vymenované dávky výsluhového zabezpečenia budú zvyšované v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkov-ých dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a osobitne ustanovených postupom výpočtu. Valorizačný mechanizmus zohľadňuje možnú uplatniteľnosť výsluhových dôchodcov v civilnom prostredí trhu práce a následnú možnosť spinenia podmienok nároku na starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho poistenia. Napríklad poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na priznanie nároku na výsluhový dôchodok zhodnotená doba služby 30 a viac rokov má teda výrazne nižšiu možnosť na získanie starobného dôchodku z civilného systému ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na nárok na tento dôchodok zhodnotená kratšia doba služby. Danou novelou schválený mechanizmus zvyšovania dôchodkov túto skutočnosť zohľadňuje, a preto aj zvýšenie výsluhových dôchodkov, na nárok
  ktorých bola zhodnotená napr. doba služby 30 rokov, je približne rovnaké ako zvýšenie starobných dôchodkov vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Gestorom novely zákona bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré v prvom rade zodpovedalo za vyhodnotenie pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní a predmetnú novelu predkladalo na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Dalšie dotknuté rezorty akceptovali vyhodnotenie svojich zásadných pripomienok.
  Ak zastávate stanovisko, že ste boli postupom dotknutých orgánov ukrátený na svojich právach je Vašim právom domáhat’ sa ich, a to aj v rámci občianskeho súdneho konania.
  Na záver je treba zdôrazniť, že prezident Slovenskej republiky obsah Vášho podania veľmi citlivo vníma. Avšak súčasne je nutné uviest’, že prezident Slovenskej republiky môže konat’ len podľa Ústavy Slovenskej republiky a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa ktorých nie je oprávnený menit’ zákony, na ktorých znení bola dosiahnutá celospoločenská zhoda prostredníctvom zákonodarcov. rra vyššie uvedené sorn- Vám nemohol podat’ priazniveišiu odpoveď, preto verím, že túto odpoved’ prijmete s porozumením.
  S pozdravom
  Vážený pán Mgr. Peter DOROCÁK J. Matušku 2250/14 955 01 TOPOĽČANY
  náčelník plk. Ing. Vladimír ŠIMKO

 • http://www.cas.sk/clanok/342407/ucitelia-poslali-draxlerovi-jasny-odkaz-toto-su-nase-vyplatne-pasky.html
  Autor: Peter Kapitán, Zdroj: Novy Cas, Deň: dnes, Čas: 09:40
  “Ako je teda možné, že priemer vyšiel taký vysoký? Stačí, ak má napríklad riaditeľ plat 2 000 eur. Ak štyria učitelia zarábajú iba päť stoviek, ich priemerný plat je 800 eur.”
  Ako sa počíta priemerná mzda v národnom hospodárstve?Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne:
  .
  “- Priemerná mesačná mzda zahŕňa hrubú mzdu vrátane odmien, príplatkov za nadčasy, náhrad miezd či naturálnych miezd. Daň z príjmu a príspevky na sociálne zabezpečenie, ktoré platia zamestnanci (dôchodkové, zdravotné, nemocenské a v nezamestnanosti), sú súčasťou výpočtu. Podniky predkladajú Štatistickému úradu výkazy, ktoré zahŕňajú počet zamestnancov, mzdy, mesačné odmeny a iné príplatky. Následne sa z údajov hrubej mzdy a počtu zamestnancov spriemerovaním vypočíta priemerná nominálna mesačná mzda”.
  .
  Urobme si názor na výpočet či už priemernej mzdy alebo aj výšky priemerných výsluhových dôchodkov v silových zložkách podľa článku v linku či vzorca, ktorý uvádza pani Katarína Muchová.
  Na tomto mi vychádza, že CELÝ príspevok NIŽŠIE nebude ďaleko od reality.Tiež realitou vyznievajú 400 eurové výsluhové dôchodky 10-ky tisícok výsluhových dôchodcov.Je to iba potvrdenie skutočností, ktoré už roky donekonečna opakujeme..Dávajú tomu nepriamo za pravdu aj odborári PZ, ktorí tvrdia, že s NAJNIŽŠÍMI platmi v Polícii je potrebné niečo robiť.Podobné to bude najskôr tiež u Armády.

 • Z komentárov od 8. septembra 2015 o 13:49 pre záujemcov príspevky sú približne v polovici tejto rubriky/stránky.
  Z príspevku 7. septembra 2015 v 14:52 -- ako sa valorizovalo pred rokom 2012 a pre porovnanie so Zákonom 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16 pre Jednotu dôchodcov Slovenska aj policajné a armádne špičky, prípadne pre toho, čo do toho má čo povedať: ČO JE VÝHODNEJŠIE…?:
  PRESNE:
  …sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku…atď…Na základe údajov za rok 2010, predložených Štatistickým úradom SR…atď…
  …Z Rozhodnutia o Valorizácii 2011.Konečný výsledok vyjde ako v predchádzajúcom príspevku, len je to ináč povedané.
  .
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-3585 -- stačí vľavo ROZKLIKNÚŤ, sú tam články/linky zo včerajších slovenských denníkov, vraj k vysokým dôchodkom na Slovensku pod názvami:
  Info z linkov:
  Zdrvujúca-správa-pre-Slovákov--štát-sa-o-nás-už-nepostará--Buďte-prichystaní-na-najhoršie- //www.topky.sk/.
  dôchodkové-peripetie/ //názory.pravda.sk/.
  Slovensko-má-príliš-štedré-dôchodky-tvrdi-studia-allianzu///správy.pravda.sk/
  .
  Aký bol v roku 2012 najnižší a najvyšší vyplatený dôchodok?
  Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 39,69 EUR. – u POLÍCIE
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2357,96 EUR. u POLÍCIE
  – Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 205,58 EUR. u VOJAKOV
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2683,76 EUR. u VOJAKOV

  Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, PORADCA, STREDA 17.APRÍLA 2013………….všimnime si NAJNIŽŠIE výsluhové dôchodky u silových zložiek.

  Je zrejmé, že najvyššie dôchodky sú u policajných a armádnych špičiek,podobne to je aj u špičkových politikov, manažérov, poslancov a podobných lepšie platených a viac zodpovedných špičiek.
  Priemerný výsluhový dôchodok bol uvádzaný medzi 600 -- 700 eurami. U civilov približne 400 eur. Ale čo je PRIEMER -- štatistický presný súhrn nepresných čísel a naopak. Tak, ako bolo uvádzané, že okolo 100 000 dôchodcov má starobné dôchodky nad 800 až 1000 eúr, či 10 000 výsluhových dôchodcov má výsluhový dôchodok IBA okolo 400 eúr (+ -).Matematika nepustí. Ak by sme dôchodky na Slovensku zdanili, alebo ináč ponížili, komu viac z nich ostane na živobytie. no predsa tomu, čo poberal viac, vyššiu mzdu a dôchodok.
  Až sa dôchodky valorizujú, tiež sme nezistili, ako by sa pomyselné nožnice privreli, určite by to nemalo byť tak hlúpo, ako sa valorizovalo doteraz od roku 2012 (§ 68). Možno..? Vzhľadom na zásluhovosť bola najspravodlivejšia valorizácia pred rokom 2012. Pre výsluhových dôchodcov je podrobne rozpísaná v rubrike “3. výročie nevalorizácie” (je potrebné ísť myšou dole v komentároch, tak sú odpovede).
  Ešte poznamenám:
  Stačí iba roztvoriť a prečítať LINK v príspevku z rubriky “Češi požadujú zrušenie zdanenia VD”: 14. januára 2016 o 9:07 -- je v ňom ukážkovo uvedené, ako je politická scéna aj MF SR rozdelené pol na pol.dilema ostalo..

 • Slovenskí politici nám starobným, starobno/výsluhovým a výsluhovým dôchodcom pripomínajú “MOTTO” z tejto rubriky nad príspevkami: — “Stoj sto striel hrmených! A navaľ aspoň dvadsaťpäť percent zo svojho neprimerane vysokého dôchodku”…. Je to iba ilustračné foto, ale ako ďaleko bude po voľbách od pravdy? Stačí si analyzovať vyhlásenie ministra Richtera, viď môj príspevok 11. januára 2016 o 22:06 pod článkom “Zákon 328/2002-zmeny od 1. januára 2016” a v ňom: “http://ekonomika.sme.sk/c/20071479/richter-spochybnil-statne-dochodky-predtym-tvrdil-nieco-ine.html”. TU JE OBRAT O 180 STUPŇOV OPROTI PREDCHÁDZAJÚCIM VYHLÁSENIAM p. ministra a jeho personálu.
  Vzhľadom na príspevky nižšie ako aj na webe PVV -- http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html, ešte že v našom právnom systéme NIE JE PRAVÁ retroaktivita prípustná. Ale až kompetentní, či politici OTOČIA a nazvú ju NEPRAVOU retroaktivitou, tak to môže/nemusí skončiť všelijako tak ako je písané aj v príspevkoch: “Čakajú len na celkové potvrdenie toho, že sa tou valorizáciou nedopustili žiadneho protizákonného ťahu voči nám a potom už to pôjde ako na drátku”.
  Teda čomu a komu (ne)veriť pri takýchto “PIRUETÁCH”?, zatiaľ zákony platia dokiaľ sme právny štát…? Politici prekvapujú/rozporujú si ako na bežiacom páse.

 • Pre Juraja Fuseka. Na vysvetlenie dodávam. Vaše fundované názory zverejnené pod Vašim menom Juraj Fusek veľmi dobre poznám a stotožňujem sa s nimi. Vôbec som netušil, že komentár zverejnený na webe ZV SR pod menom Juraj je Váš, že sa jedná o tú istú osobu. Aj z uvedených dôvodov som ho správne nepochopil. Až Vašim komentárom zo dňa 6.1.2016 o 12:29 na webe bezpzlozky.eu som pochopil, že sa jedená o tú istú sobu. V žiadnom prípade prípade som nekydal na Juraja Fuseka, ale mal som snahu objasniť nejednoznačne na formulovanú otázku Juraja na článok na webe ZV SR ktorý sa zaoberá rokovaním prezidenta ZV SR so štátnym tajomníkom MV SR. Z dôvodu, že som si vedomý, že aj sa dopúšťam chýb a omylov som sa Vám verejne ospravedlnil. Toľko na objasnenie a správne pochopenie môjho konania. Ďakujem.

 • Aj keď ste uznávaný odborník , nik Vám nedal právo kydať okolo seba.Uvedomte si , aj Vy robíte chyby , za ktoré Vás nikto neurážal.Ak som téme nerozumel , tak som sa do debaty nezapájal, iba som čítal.Je zaujímavé že tu boli aj takí čo vedeli čo som chcel vedieť.Každý sme nejaký . Ospravedlnenie beriem.

 • Odpoveď pre Juraja 5.1.2016 z webu ZV SR ako aj reakcia na diskusiu k tejto veci. Vašu nejasne, nejednoznačne neformulovanú otázku som pochopil, tak ako som k nej zaujal svoj názor. Reakciu na môj názor 5.1.2012 ste sa znovu nejednoznačne vyjadril. Týmto sa Vám pán Juraj verejne ospravedlňujem.

 • A naviac, je pre mňa záhadou, prečo tých pár z vrchných 10-tisíc stránku len zablokovali a kritické články nevymazali, ako zvyčajne. Je to nejaká nová taktika? Alebo zabudol webmajster “starého” webu techniku vymazávania? Alebo chcú nás, radových, takýmto spôsobom rozoštvávať navzájom medzi sebou ešte do tých Troch kráľov -- teda dodnes 🙂 ? Lebo keď sa to zoberie “kolem a kolem”, tak kritika a odhaľovanie lži príspevkami, resp. kometármi je smerovaná do ich radov. Nie do naších. V naších radoch, vznika občas len chvíľkové nedorozumenie, z nesprávneho pochopenia toho ktorého príspevku niektorého prispievateľa -nič viac a nič menej.

 • Juraj, nič si z toho nerob, myslím pochopili sme všetci ktorí sa zaujímame a sledujeme dianie že kam mieriš a komu patrila tvoja otázka. Milan Kolen si tentoraz pomýlil adresáta, ktorým je pisateľ hlavného článku a nie ty.
  Snaž sa aj ty pochopiť Milana, je veľmi rozčarovaný ako ich člen že ZVSR na nič nereaguje a prezident zo svojou suitou ešte aj zavádza členov aj orgány štátu. Stačí si prečítať prevzatý článok v komentári Ladislav Žídek napísal: 3. januára 2016 v 21:53. Na Milanovu Kolenovu obhajobu by som uviedol “pomýliť sa je ľudské”, v dobrom strieľal do iného terča.

 • Zopakujem to aj tu. Ja som sa pýtal kedy sa začne diskutovať o závažných témach. Či do troch kráľov alebo až po Veľkej noci alebo sa termín stratí v nenávratne.Odpoveďou sa malo zaoberať vedenie Zväzu a nik iný. Podľa mňa otázka nebola pochopená správne ,strela od pása bola bola zbytočná.Tak isto aj to nakydanie špiny.

 • Po Jurajovej reakcii na komentár Milana Kolena, na “starom” webe, sa už tam nedá umiestniť žiadny ďalší komentár-je to tam zablokované, preto skúsim zareagovať tuná:
  Juraj, my radoví členi aj nečlení by sme radi sa bavili o podstatnejších veciach aj do Troch kráľov, aj do Veľkej noci, ale čo z toho, keď pár z vrchných 10-tisíc nám to znemožňuje,už pred Troma kráľami napríklad aj tak, že uzavrú komentáre a na stránku Vás nepustia ani za Anciáša…

 • Laco, keď zriadia zvýšeným spoločným úsilím tie zdravotnícke pracoviska, pre choroby a zranenia z povolania, daj mi vedieť. Vykonám osvetovú prácu, medzi sestričkami, čo dali výpovede, aby sa prihlásili. Samozrejme, preinformuj sa o nástupnom plate a jeho každoročnej valorizácii . Hlavne aby nebola podľa vojenských tabuliek, ale aspoň podľa civilných, a pokiaľ možno v blízkosti sudcov a prokuratorov. 🙂

 • Pre úplnosť informácií uvádzam z príspevkov na webe “http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html”, článok uvedený údajne na internete ZVSR, /author/TomasSvec/ o návšteve prezidenta ÚR ZVSR u štátneho tajomníka MV SR:

  V budove ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave bolo dňa 16. decembra 20015 stretnutie vedenia prezídia Zväzu vojakov v čele s prezidentom zväzu plk. v. v. Ing. Tomášom Švecom, 1. viceprezidentom genpor. v. v. Ing. Petrom Vojtekom a 2. viceprezidentom plk. v. v. Ing. Janom Paulechom so štátnym tajomníkom MV SR Ing. Mariánom Saloňom PhD., generálnym riaditeľom Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ing. Ondrejom Varačkom a riaditeľom Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobným úradom a riaditeľom odboru sociálneho zabezpečenia plk. JUDr. Ivanom Fufaľom.
  Predmetom rokovania bolo zovšeobecnenie skúseností z ustanovení zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona zo 14. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  Predstavitelia ministerstva vnútra v zhode s vedením prezídia zväzu posúdili niektoré ustanovenia zákona, ktoré sú prospešné pre obidve skupiny vojakov a vojakov výsluhovom dôchodku a taktiež policajtov. Ako vhodná sa ukázala vzájomná informovanosť o realizácií zákona v rezortoch obrany a vnútra. Taktiež do popredia vyvstala úloha Zväzu vojakov Slovenskej republiky vo vzťahu k svojím členom(???). Novelou zákona v roku 2013 bola splnená úloha podľa štátneho tajomníka stabilizovať situáciu v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov. Stabilizovali sa osobitné účty špeciálneho určenia zainteresovaných rezortov a preto nevidí dôvod zákon meniť. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka MV pána Ing. Mariana Saloňa rezort vnútra, a podľa neho ani ostatné rezorty, v dohľadnej dobe nemajú dôvod tento zákon meniť.
  Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine v jednotlivých sociálnych skupinách vojakov o zmenách zákona pri valorizácii, ktoré prebehli bez patričnej diskusie. Čo vyvoláva určitú nedôveru k schvaľovaciemu procese tohto zákona z predchádzajúceho obdobia. Skúsenosti členov zväzu ukazujú na potrebu pozorne sledovať verejnú mienku príslušníkov ozbrojených síl, pravidelne ju vyhodnocovať a v konečnej etape viesť účinnú obsahovú osvetovú prácu s cieľom ukázať ako každá zmena zákona sa dotkne jednotlivých sociálnych skupín profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a výsluhových dôchodcov.
  Štátny tajomník taktiež bol informovaný o spolupráci ZV SR s Asociáciou policajtov vo výslužbe, ktorých skúsenosti z realizácie starostlivosti o svojich členov policajného zboru zväz vojakov usiluje transformovať ich na zväzové podmienky vojakov a aplikovať ich do práce. Ďalej bol informovaný o pôsobení ZV v Euromile a o vzájomnej medzinárodnej podpore vojenských zväzov V-4 a v Európe.
  Samostatným bodom rokovania bol systém zdravotného zabezpečia vojakov a policajtov v zariadeniach, ktoré túto službu poskytujú. Predstavitelia ZV SR upozornili na špecifiky chorôb a zranení príslušníkov ozbrojených zložiek vznikajúcich pri výkone služby, prípadne vzniku mimoriadnych udalostí, k čomu je potrebné vytváranie špecifických odborných pracovísk vo vojenských nemocniciach. Súčasťou zdravotnej a sociálnej starostlivosti je aj vytvorenie domov sociálnej starostlivosti pre starých a osamelých príslušníkov ozbrojených síl vo výslužbe.
  Predstavitelia ZV SR vyjadrili nespokojnosť v starostlivosti o vojenské cintoríny, hroby a pamätníky. Aj keď zákony a medzinárodné dohody stanovujú zodpovednosť v starostlivosti obcí a MV za hroby a vojenské cintoríny, táto starostlivosť je však nesystémová a dlhé roky sa zanedbávala. Očakávame, že štát v tejto oblasti príjme účinné opatrenia.
  Zo spoločného rokovania boli rozdiskutované vážne témy, o ktorých bude potrebné ďalej diskutovať a prijímať opatrenie ku kvalitnému a stabilnému sociálnemu systému pre príslušníkov ozbrojených zložiek vo výkone služby, ale aj po jej ukončení.

  Poz. LŽ:
  Prosím to nie sú vtipy, to je realita z konania prezídia zäzu vojakov v prospech nás, VD a SD.

 • Na webe ZV SR som k článku “Rokovanie ZV SR s predstaviteľmi ministerstva vnútra” zverejnil svoje názory k tomuto článku. Z dôvodu, že predpokladám jeho vymazanie ho na známosť dávam aj na tomto webe:
  Milan Kolen:3.1.2016 o 11:00
  Nesúhlasím s názormi štátneho tajomníka MV SR nakoľko žiaľ, že asi nemá vedomosti informácie z dôvodu, že ho nikto neinformoval o našich najväčších problémoch, to je o našej diskriminácii. Rovnako je to aj u štátneho tajomníka MO SR, ako aj ďalších štátnych funkcionárov s ktorými prezident rokoval. Absolútne nesúhlasím s názormi prezidenta ZV SR. Podľa jeho je od roku 2013 všetko v poriadku čo nie je pravda, je to úplný nezmysel. O našej diskriminácii asi vedia všetci členovia a nečlenovia ZV SR a VD . Prezident ZV SR asi nemá, alebo nechce mať vedomosti o našej diskriminácii. Týmto verejne dal na známosť neznalosti o našej diskriminácii. Potom začínam chápať prečo za svojho funkčného obdobia ani v jednom prípade sa nepodieľal na odstránení 6 diskriminácií ktoré sa členom, nečlenom spoločným úsilím aj podľa mojich vzorov bez účasti prezidenta ZV SR podarilo odstrániť. Týmto jasne dal najavo, že asi nemá vedomosti, nemá záujem podieľať sa na odstránení ešte doposiaľ 7 existujúcich našich diskriminácií, o čom som ho pred zasadaním Zväzovej rady asi 23.11.2015 emailom informoval. Potom už chápem, prečo na stretnutí so štátnym tajomníkom MO SR 3.112015 sa snažil aj takto bojovať za naše práva citujem: „Poukázal taktiež na požiadavku zváženia jednotného termínu valorizácie dôchodkov poberateľov výsluhových dôchodkov s policajtmi vo výslužbe“. Pritom pozabudol, že tento údajný problém je od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.7.2002 už vyriešený!!! Potom už chápem jeho postoje k riešeniu našich diskriminácií. Pritom najviac ma udivuje, som v úžase, že nevie o našej diskriminácii ako aj našich súčasných aktivitách za odstránenie diskriminácie nevaloritzovania VD v roku 2012 a o tejto našej krivde, ako aj o ďalších 6 pri rokovaniach, ako aj novinárov vôbec neinformuje. Z dôvodu nakoľko očakávam, že aj tieto komentáre z webu ZV SR budú opäť bezdôvodne vymazané, zverejním ich v článku „Diskriminácia výsluhových dôchodcov“ na webe bezpzlozky.eu. Týmto nikoho neosočujem, ale len konštatujem nevyvrátiteľné fakty.

 • Nuž, stabilizujú o stošesť. A nie od 0,17€- to bolo v minulom roku, ale od 0,06 €, tohoto roku-viď tabuľka hore. No, ale asi to tak musí byť, keď začínajú verbovať regrútov do ďalšieho druhu služby-dobrovoľnej (som zvedavý, či sa tým regrútom započíta dačo aj do penzie 🙂 ), prezbrojúju políciu modernejšími pištoľami,priberajú ďalších 1800 policajtov na stráženie Šengenskej hranice pri mori, a neviem koľko ľudí a techniky do 5.pluku (tu asi s regrútmi nevystačia, lebo len pozemný výcvik paragána trvá dlhšie, než avizovaný dobrovoľný kontrakt nejakého nevzdelaného,nedisciplinovaného, nezamestnaného puberťáka), atď. No a kde na to všetko, aj na iné vziať a nekradnuť???….

 • Ak stabilizácia účtu má byť diskriminácia výsluhových dôchodcov,ktorí nie vlastnou vinou maju odslúženych menej rokov a valorizáciu od 0.17€ ,tak sa to podarilo. A podarilo sa aj to,že nožnice zásluhovosti sa prudko roztvárajú. Ten čo má vysoký VD ,má aj vysokú valorizaciú. Je to choré,pretože sa stráca význam “valorizovať”.Stabilizacia nemôže jednému zobrať a druhému pridať. To normálne nie je ! Stabilizacia nemôže vytvárať diskrimináciu! Je to tak ťažké pochopiť?

 • Tiež sa neprestávam čudovať vyjadreniu p. Saloňa o stabilizácii osobitného účtu. Jedného krásneho dňa, ked budeme čakať na dôchodok sa môže stať, že dôchodok nedostaneme v zujme stabiliizácie osobiitného účtu. Takí ľudia nemajú pracovať na svojich miestach, ved stabilizácia účtu nemá vyústiť v nespokojnosť oprávneného, stabilizácia účtu je vecou toho, kto ho spravuje,, nás -- dôchodcov vôbec nemá zaujímať stabilizácia účtu a už vôbec ju nemáme pocítiť.

 • a čo sú to tie vážne témy, ktoré rozdiskutovali? To nemohli byť konkrétnejší?

 • Dovolím si odpovedať na posledné dve otázky Tomáša Kríža:
  1. Naše vypisovanie je asi nenormálne. Naopak normálne hoc vonkoncom z cesty sú závery z rokovania-ako vždy.
  2. Zastupujú kdekoho, len nás nie.

 • Nevychádzam s údivu. ““Novelou zákona v roku 2013 bola splnená úloha podľa štátneho tajomníka stabilizovať situáciu v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov. Stabilizovali sa osobitné účty špeciálneho určenia zainteresovaných rezortov a preto nevidí dôvod zákon meniť. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka MV pána Ing. Mariana Saloňa rezort vnútra, a podľa neho ani ostatné rezorty, v dohľadnej dobe nemajú dôvod tento zákon meniť.”
  To znamená,že všetko je v poriadku a žiaden diskriminačný valorizačný mechanizmus nie je? To znamená,že príslušníci OS SR ktorí nedobrovoľne opustili “uniformu” pre reorganizačné alebo zdravotné dôvody a tak majú menej odslúžených rokov a nie normálny valorizačný mechanizmus ,musia diskrimináciu a protiústavnosť tolerovať. To znamená,že naše vypisovanie a poukazovanie na konkrétne schválenie diskriminačného zákona je normálne???? Koho zastupuje UR ZV SR a jej prezident????

 • Podľa všetkého prezident ÚR ZVSR na Silvestra (sa)prebral. Tolko protirečení pri jednom stretnutí, to sa vidí iba v silvestrovskom porade. A kdeže zapomneli predstaviteľov APVV? Ak sa išlo 16.12. blahoželať do Nového roku, tak sa malo spoločne.

 • K príspevku nižšie.
  “Skúsenosti členov zväzu ukazujú na potrebu pozorne sledovať verejnú mienku príslušníkov ozbrojených síl, pravidelne ju vyhodnocovať a v konečnej etape viesť účinnú obsahovú osvetovú prácu s cieľom ukázať ako každá zmena zákona sa dotkne jednotlivých sociálnych skupín profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a výsluhových dôchodcov”.
  .
  “Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine v jednotlivých sociálnych skupinách vojakov o zmenách zákona pri valorizácii, ktoré prebehli bez patričnej diskusie.”
  “taktiež informovali o názorovej hladine”……………………….Ďakujem(e)..Neprosím(e).. :good: :wacko:

 • http://www.zvazvojakov.sk/2015/12/rokovanie-zvazu-vojakov-sr-s-predstavitelmi-ministerstva-vnutra/ -- prenesené z web stránky ZV SR.
  “Novelou zákona v roku 2013 bola splnená úloha podľa štátneho tajomníka stabilizovať situáciu v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov. Stabilizovali sa osobitné účty špeciálneho určenia zainteresovaných rezortov a preto nevidí dôvod zákon meniť. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka MV pána Ing. Mariana Saloňa rezort vnútra, a podľa neho ani ostatné rezorty, v dohľadnej dobe nemajú dôvod tento zákon meniť.
  Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine v jednotlivých sociálnych skupinách vojakov o zmenách zákona pri valorizácii, ktoré prebehli bez patričnej diskusie. Čo vyvoláva určitú nedôveru k schvaľovaciemu procese tohto zákona z predchádzajúceho obdobia. Skúsenosti členov zväzu ukazujú na potrebu pozorne sledovať verejnú mienku príslušníkov ozbrojených síl, pravidelne ju vyhodnocovať a v konečnej etape viesť účinnú obsahovú osvetovú prácu s cieľom ukázať ako každá zmena zákona sa dotkne jednotlivých sociálnych skupín profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a výsluhových dôchodcov”.
  .
  “Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine v jednotlivých sociálnych skupinách vojakov o zmenách zákona pri valorizácii, ktoré prebehli bez patričnej diskusie.”
  …………………………………………………………….”ktoré prebehli bez patričnej diskusie”……………Vážne?Bez Patričnej Diskusie? :good:

 • Orientačne.Zatiaľ mi prichádzajú odpovede na emaily/listy od adresátov Ďakujem za Váš mail, pán *****.Preštudujem..S úctou..Najskôr mnohí nevedia, čo sa v roku 2012 udialo s nevalorizáciou § 68 zákona 328/2002 Z.z. a prepašovaný návrh — prílepok k zákonu poslanca Duchoňa schvaľovali gestami palca “hore” alebo “dolu”..Aj dnes naďalej by mal pokračovať v rokovaní parlament.Súhlasím s konštatovaním v príspevku Milan Kolen PP napísal: 27. novembra 2015 o 22:29 :”Je potrebné jednoznačne dať na známosť, že nevalorizovaním VD v r. 2012 boli porušené obdobné ústavné, zákonné práva VD, ako boli porušené aj ústavné a zákonné práva v prípade sudcov a prokurátorov…..”
  Zatiaľ som sa nikde nedočítal, že okrem obligatórnych “5 a pol” kolegov, ktorí to priebežne uvádzame na tomto, aj iných dostupných web stránkach, obdobne postupovali pri odosielaní listov/emailov tiež vedenia občianskych združení APVV, či ZV SR..atď.,…
  …podľa informácii by táto riadna schôdza parlamentu mala byť poslednou v tomto volebnom období do parlamentných volieb — 5. marca 2016.Mimo prípadných mimoriadnych schôdzi NR SR v budúcom roku 2016./do volieb/.

 • Info. pre kolegov, čitateľov -- prispievateľov, ktorí sa dokážu dostať na hlavnú stránku, či do knihy návštev APVV -- Asociácia policajtov vo výslužbe.Zatiaľ tam nie je oznam Pavol Bada napísal: 1. decembra 2015 o 15:28.Kto by mal aj od nich záujem o účasť na pojednávaní ohľadom nevalorizácie.Ich nečlenovia tam nemôžu prispievať, najskôr tam bude potrebné nejaké heslo, prípadne je to ináč skomplikované.

 • Vážení kolegovia,
  dávam na vedomie všetkým VD a SD silových zložiek, že dňa 4.12.2015 o 09.00 hod je na KS v BA (justičák) na prízemí v sieni č. 68.S pojednávanie vo veci nevalorizácie -- žaloba p. Kin Štefan pplk.v.v. (policajt).
  Súdkyňa p. Dr. Langová Soňa.

  Jednanie je verejné, kto má možnosť a seriózny záujem podporte toto pojednávanie.
  Ing. Bada

 • Orientačne.Zatiaľ mi prichádzajú odpovede na emaily/listy od adresátov Ďakujem za Váš mail, pán *****.Preštudujem..S úctou..Najskôr mnohí nevedia, čo sa v roku 2012 udialo s nevalorizáciou § 68 zákona 328/2002 Z.z. a prepašovaný návrh -- prílepok k zákonu poslanca Duchoňa schvaľovali gestami palca “hore” alebo “dolu”..Od dnes by mal pokračovať v rokovaní parlament.Súhlasím s konštatovaním v príspevku Milan Kolen PP napísal: 27. novembra 2015 o 22:29 :”Je potrebné jednoznačne dať na známosť, že nevalorizovaním VD v r. 2012 boli porušené obdobné ústavné, zákonné práva VD, ako boli porušené aj ústavné a zákonné práva v prípade sudcov a prokurátorov…..”Celý príspevok je 10 príspevkov nižšie na stránke, kde je bližšie popísaný postup a orientácia…komu to “ušlo” z dohľadu a chcel by, ale zatiaľ neodoslal.pre info.

 • K Vladovi Petrikovi o 19:00 hod.:
  Presne tak. Nech už nevalorizácia dopadne tak alebo onak, rezident bude furt na koni. Keď zle-“šak som v predstihu kritizoval, tak čo ste nekonali?”. Keď dobre -“šak moja zásluha, lebo nebyť mojej nadčasovej analýzy-kde by ste boli ?”
  Ani z voza, ani na voz:-) Ale to už všetci dávno vieme.

 • ad. Miro Palfi napísal: 30. november 2015 v 17:49
  Nuž len potvrdené moje presvedčenie:
  Nekroprezident, nekrozväz, nekrokluby, nekronomenklatúra. Len pre vysvetlenie: nekro je ocenenie starostlivosti o mŕtvych, pripomínanie si histórie. Pre prítomnosť, je to žalostne málo.
  Aké je stanovisko prezidenta ZV k nevalorizácie dôchodkov z roku 2012 ?
  Ako môže dôstojník ” vypustiť” neAnalýzu…… bez posúdenia situácie, predbežného nariadenia a rozhodnúť,
  že dôležité vo valorizácii sú právne služby a počet podaných žiadostí. Asi mu uniklo, že na reprezentatívnom
  nekrowebe ZV má dostatok podnetov , právnych analýz, široko diskutovanú a hlboko gumovanú .
  Ozval sa , splnil čiarku, prejednal. Česť práci.

 • Z dôvodu uzavretých komentárov som preniesol na tento web z webu ZV SR.Zdroj: web ZV SR.http://www.zvazvojakov.sk/2015/11/analyza-doterajsich-pravnych-krokov-postupov-na-vyriesenie-nevalorizacie-vysluhovych-dochodkov-v-roku-2012/
  “Je na škodu veci, že vôľu pokračovať v podaní žaloby za porušenie práv v roku 2012 mal len jeden vojak vo výslužbe, aj keď je zaznamenaných niekoľko desiatok žalôb medzi colníkmi a policajtmi. Na druhej strane je veľký záujem o informácie pri postupe právneho zastupovania v danej žalobe od ľudí, ktorí mali rovnakú možnosť podať žalobu na základe výzvy z roku 2012. Náklady na súdne pojednávania sú hradené z prostriedkov fondu Advokát, ktorý je vytvorený zbierkou”.
  .
  “Na druhej strane je veľký záujem o informácie pri postupe právneho zastupovania v danej žalobe od ľudí, ktorí mali rovnakú možnosť podať žalobu na základe výzvy z roku 2012”.
  Podľa mňa je prirodzený a veľký záujem o informácie.Spolu sa vyzbieralo už uvedených -21 000,- eur, zostatok je podľa informácii -17 000,-eur.Teda podľa rozdielu na AK bolo vyčerpaných zatiaľ -4 000,- eur, hoci to zatiaľ nikde uvedené nebolo.Ten finančný rozdiel tam figuruje. Bolo ale uvedené, že jednotliví kolegovia sa súdia aj za svoje vlastné peniaze.Osobne som neprispel na účet “Advokát”, jednoducho som nestihol, ale od roku 2012 som stihol inou formou prispieť opakovane aj na ZV SR, aj inde v prospech výsluhových dôchodcov.Len ide mi o to, že ak sú občianske združenia, ktoré reprezentujú, resp. zastupujú jednotlivých svojich členov, tak potom neviem, či mám rozumieť článku v zmysle, že každý, z -38 000,-výsluhových dôchodcov sa má súdiť samostatne, pretože až nie, tak potom nie je ani nárok na informácie ohľadom nevalorizácie?Toto snáď autor článku nemyslí vážne.Až by to takto malo byť, tak potom najskôr nie sú potrebné občianske združenia.Nevalorizácia bola “spískaná” v roku 2012 a je koniec roku 2015.Je na tom niečo čudné, či neprirodzené, že jednotliví výsluhoví dôchodcovia, aj skupinovo, chcú informácie ohľadom posunu vo veci nevaloriácie?Nechcem opätovne uvádzať zo slušnosti tiež príspevok člena ZV SR, ktorý žiadal na stránke ZV SR o informácie k nevalorizácii.Zo “slušnosti” bol jeho, podotýkam vážne slušný príspevok, webmajstrom starého webu -- webu ZV SR vymazaný.Dodnes nebolo zverejnené, kto ním je.A nebol vymazaný jediný.Keďže počas troch rokov od roku 2012 sa ukázali aj nové, ďalšie skutočnosti ohľadom nevalorizácie, predtým “zapadnuté prachom” aj nálezy ÚS SR -- boli napísané tiež dopisy nižšie na stránke a postupne odosielané.Ešte sa nakoniec môžem spýtať, keď aj odpoveď najskôr nebude.Prečo je dôvod niečo zamlčovať zo strany vedenia ZV SR?Iba preto, že sa nesúdi každý samostatne?Osobne?Ja si myslím, že záujem ľudí, výsluhových dôchodcov o informácie je prirodzený.Podľa mňa na tom nič čudné nie je.

 • Rešpektujúc “premúdrelý” výrok Madeja zisťujem, že dodržiavajúc platný zákon (viď tabuľka vyššie, riadok č. 1), poštovné za jedno oznámenie o zvýšení výsluhového dôchodku bude drahšie ako valorizácia VD za celý rok, pre daného výsluhového penzistu.
  Skúška správnosti: 0,06€ x 12 mesiacov v roku = 0.72€. Známka na najobyčajnejší “líbezgríf” je trošku lacnejšia, ale rekomando, alebo zásielka do vlastných rúk, prípadne aspoň 1. triedy, je podstatne drahšia. Občas chodím na poštu, tak viem 🙂

 • “Podľa predsedu parlamentného ústavnoprávneho výboru Roberta Madeja treba verdikt súdu rešpektovať”…k rozmrazenej valorizácii platov sudcov a prokurátorov…od piatka sa mi vracajú Emaily od neho, aj niektorých ďalších ako dellivery -- asi plné schránky.Nevadí, ešte vyskúšame.Aj budúci týždeň myslím zasadá parlament.Listy/Emaily zo dňa 27. novembra 2015 o 9:22 a 27. novembra 2015 o 8:34, ako aj komentár Milan Kolen PP napísal: 27. novembra 2015 o 22:29 je už posunutý približne 4, resp. 10 príspevkov nižšie na stránke.Info. pre kolegov -- záujemcov, ktorí sa k PC dostali neskôr.Kvôli lepšej, praktickejšej orientácii, či vyhľadaniu.

 • ad Milan Faltin napísal: 28. november 2015 v 17:13
  Som presvedčený Milan pravdu máš. Zdochla koza susedovi. O situácii v školstve nehovorím do vetra.
  Ja som dôkaz. Preradili ma z 12 tr. do 11.tr. / tabuľkovo / a milostivo mi dorovnávali v 1. roku 15 EUR,
  po zvyšovaní miezd do dopadlo takto : v roku 2011 -- 605 EUR v roku 2014 -- 602 EUR v čistom.
  Dobré nie ?
  V prípade šéfky odborov zdravotných sestier je dôležité za čo bojuje.
  Klasická situácia podobná ZV SR. Zaviazať a získať vazala, či zdiskreditovať a umlčať.
  Učitelia štrajkovali, mladým sa prilepšilo, na hranu …… aby neutekali aj mladé učiteľky, lebo mladí učitelia ušli. Posledná kauza z Prešova ukazuje , ako zamestnanec z odboru školstva je údržbárom, na súkromnej škole a jeho syn pracuje na 2 plné uväzky na 2 školách.
  I tak še da prežic. Chobotnica.

 • Veď o to ide, Vlado, o ten sofistikovaný podvod. Ja by som bol však zvedavý, či napr. Monike Kaveckej (predsedničke OZ-zdravotníkov) toto povedal dajaký predák OZ-pedagogov. Keď hej, tak klobuk dolu. Keď nie tak potom je to také typické slovenské, podľa porekadla, “keď mne zdochla koza, susedovi nech skapu dva”.Ale ja si myslím, že jak samotná Monika, tak aj prezidentka komory sestier (je tam aj medzi nimi spolupráca, naším rezidentom by mohli ísť príkladom), sú si vedomé tohoto triku. Samozrejme aj sestričky, aspoň tie, čo výpovede podali, resp. ešte podajú.
  Je to síce mimo našu problematiku, ale keď sa veci dajú do súvislosti, tak možno ani nie.Ide o bežných ľudí, prevažne ženy. A v konečnom dôsledku nejeden z nás pôsobil v školstve, síce vojenskom, ale predsa, a v zdravotníctve-síce tiež vojenskom, aspoň v mojom prípade. Po vyzlečení uniformy som totiž ako občianský zamestnanec zastával 7 rokov funciu vodič-zberač ranených u 5. pluku CO. Takže aspoň to mi dáva právo, sa aktuálne sestričiek zastávať a pomáhať im ako sa dá. A koniec koncov, sme už vo veku, keď sa častejšie stretávame so sestričkami, ako v mladosti… 🙂 tak prečo by nemali byť spokojné aspoň v práci? Treba ich podporiť.

 • To, čo sa deje v platoch a tabuľkách zdravotných sestier pred pár rokmi úspešne prešlo v školstve.
  V školstve sa zmenili sa tabuľky, nikto nedostal menej.Šalamúnsky ” dorovnali ” zníženie a zamestnanec dostal ” doplatok ” do výšky poberanej mzdy. ” Dorovnávka ” vypršala po 3 -- 6 tich rokoch a mzda v danom čase sa nemenila.
  To sa teraz deje v zdravotníctve. Čislák má pravdu, nikto nedostane menej. Ale je to jediné v tomto sofistikovanom podvode na zdravotných sestrách.
  Také politikum sa nedá obhájiť bez nastaveného práva. / preto valorizácia /

 • Druhá Dzurindova vláda zrušila 14. platy sudcom a prokurátorom. Vláda Ivety Radičovej v roku 2011 z dôvodu šetrenia zamrazila platy sudcom a prokurátorom. V obidvoch veciach ÚS SR rozhodol, že to bolo protiústavné. Druhá vláda Róberta Fica pre rok 2015 zmrazila platy (nevalorizovala ich) sudcom a prokurátorom. Dňa 25.11.2015 ÚS SR rozhodol, že to bolo protiústavné a vo všetkých týchto prípadoch im štát odškodní. Vysoko oceňujem napísanie listu predsedníčke Súdnej rady Ing. Eduardom Keresztéšim, ako aj napomínanie vzorového listu Miroslavom Pálfim stanoveným adresátom. Oceňujem, že v liste je vhodne využitá argumentácia JUDr. Jozefa Kotuliča ako aj Nálezy ÚS SR, PL. US 16/06 3/2008, PL. 12/05. Je vhodné tento list ďalej zaslať aj prezidentovi SR, generálnemu prokurátorovi ako aj predsedovi ÚS SR. Je vhodné ho zaslať aj RTVS, TV Markíza, TV JOJ. TA3, denníku Pravda, SME. Je potrebné jednoznačne dať na známosť, že nevalorizovaním VD v r. 2012 boli porušené obdobné ústavné, zákonné práva VD, ako boli porušené aj ústavné a zákonné práva v prípade sudcov a prokurátorov. Tieto skutočnosti je potrebné zapracovať aj do prebiehajúceho súdneho sporu ktorí z poverenia ZV SR za VD vedie naša AK, ako aj do súdneho sporu ktorí za svoje peniaze vedú dvaja členovia ZV SR. Som presvedčený, že vzorový list zašle čo najviac ľudí. Očakávam, že obdobný list zašle aj prezident ZV SR, a predseda APVV.

 • Pre Mira Palfiho: 🙂
  Miro Pršala sa ani moc nepomýlil. Veď ten expert pripravil taký zdravotnícky zákon, v podstate paškvil, ktorý sa určite týka každého z nás (nemyslím teraz len dôchodcov, myslím každého v tejto republike), že prinutil sestričky v nemocniciach podávať hromadné výpovede. A ešte má tu drzosť, že ich balamuti, že sa im platy budú pravidelne valorizovať.O koľko, o 0,06-3,74€, alebo o 1,90€ alebo snáď ešte menej? Vieme svoje, no nie?

 • Pre Mira Pršalu -- iba pre upresnenie, minister zdravotníctva Čislák, generálny prokurátor Čižnár.Chybička se vlóudí.:)Pozrel som ešte z linku, ktorých ďalších poslancov by sa to mohlo ešte týkať a zaujímať.Mimo ostatných.No, vyjadroval sa k problematike tiež: “Podľa predsedu parlamentného ústavnoprávneho výboru Roberta Madeja treba verdikt súdu rešpektovať”…Skúsim/e/ aj na neho nepozabudnúť a poinformovať listom/Emailom.

 • Na margo toho, čo som písal ráno ma napadol ešte jeden adept na milý list -- generálny prokurátor Čislák. Ten má dokonca v popise práce riešiť nespravodlivosti a nezákonnosti, keď sa i dozvie.

 • Snáď ešte na doplnenie do listu link:http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/375134-stat-opat-musi-odskodnit-sudcov-a-prokuratorov/
  Autor: Vanda Vavrová, Pravda | 27.11.2015 07:00 -- tak ako píše aj Ing. Eduard Kereszteši napísal: 27. novembra 2015 o 8:34 -- v denníku Sme, je to vo viacerých denníkoch.

 • Pokúsil som sa tiež zhrnúť niektoré fakty do listu (z príspevkov na stránke), až by sa rozhodlo odosielať väčšie množstvo kolegov, poprípade aby sa listy nepodobali ako vajce -- vajcu.Poprípade sa dá list vylepšiť, či doplniť.
  .
  Vážený pán .…… (Vážený pán predseda Vlády SR, Vážený pán predseda NR SR, Vážená pani poslankyňa, poslanec NR SR, Vážený pán minister Vlády SR, Vážená predsedníčka Súdnej rady SR…atď.)
  .
  My výsluhoví dôchodcovia s prekvapením v týchto dňoch pozorujeme, ako sa ide valorizovať plat sudcom a prokurátorom.
  Rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti zmrazenia platov sudcov pre rok 2015 je potvrdením princípu, že zákonné platy sudcov by nemali byť manipulovateľnou veličinou.Takto to vníma predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková.Bajánková v tejto súvislosti poukázala aj na skutočnosť, že zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov garantovaného zákonom nesmie byť výrazom svojvôle zákonodarcu, ale musí vychádzať zo zásady proporcionality a byť odôvodnený výnimočnými okolnosťami, napríklad zlou finančnou situáciou štátu.
  Pred tromi rokmi došlo, nie po prvý krát, k ďalšej účelovej diskriminácii i porušovaniu ústavných práv občanov.
  O čo išlo? Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011).
  Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému ( pritom Smer-SD sľúbil ľuďom „istoty“).
  A v čom bolo a je porušené platné právo?
  1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
  2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy.
  3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
  4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh má za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
  To isté, čo tvrdí predsedníčka Súdnej rady SR tvrdia už od roku 2012 aj výsluhoví dôchodcovia, pričom sa takisto odvolávajú na nálezy ÚS SR.
  PL. ÚS 16/06 3/2008 VALORIZÁCIA DÁVOK SOCIÁLNEHO POISTENIA A ČL. 39 ODS. 1 ÚSTAVY,
  Ústavný súd už taktiež vyslovil (PL.ÚS 12/05), že v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne očakávanie (legitimate expectation, der Vertrauenschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, aj keď nekoná retroaktívne alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem spoliehali, porušiť princíp právneho štátu”.
  Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu podriadení ústave a jej princípom. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovať rámec právneho štátu, v ktorom je okrem iného garantovaná právna istota vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, a tiež trvácnosť a stabilita právnych noriem, a je zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc. ”
  Inak povedané, parlament, schválením návrhu poslanca NR SR pána Duchoňa, zrušením valorizácie v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo ako konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament……
  Ide o to, že garantované právne istoty, vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv ako aj legitímnych očakávaní, v prípade nevalorizácie boli v plnej miere splnené už 6.3.2012. Zákon totiž na priznanie valorizácie v roku 2012 požadoval splniť iba toto:
  1.Vykázať priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 13.1.2012.
  2. Vykázať priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 6.3.2012.
  Čiže, už 6.3.2012, tak ako to prikazovalo ust. § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z. z. boli splnené zákonom požadované podmienky na valorizovanie výsluhových dôchodkov k 1.7.2012. Inak povedané, už 6.3.2012 jestvovali veci a vzťahy ( čiže vykázaný priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR v roku 2011 a priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011 ) na to, aby od 1.7.2012 boli o 3,05 % valorizované výsluhové dôchodky.
  Do očí bije, ale aj samotný fakt, že zákon 185/2012 Z. z., ktorý zrušil valorizáciu v roku 2012, bol schválený až 20. júna 2012 a účinnosť nadobudol už od 30. júna 2012. Čiže, bez akýchkoľvek pochybností je zrejme, že parlament retroaktívne zmenil už splnené zákonné podmienky, platné pre na valorizáciu v roku 2012, a to fakticky len jeden deň pred vykonateľnosťou ust. § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z. z. Preto som presvedčený, že týmto úkonom, parlament jednoznačne naplnil skutkovú podstatu svojvoľného porušenia garantovaných právnych istôt vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, na čo podľa predmetného nálezu ústavného súde nemal žiadne zákonné právo.
  .
  S pozdravom a úctou

 • Vážená pani predsedníčka Súdnej rady, JUDr. Jana Bajánková.
  Denník SME publikoval Váš podnet ohľadom nevalorizácie platov a dôchodkov sudcom a prokurátorom,kde hovoríte:
  “Bajánková napadla ustanovenia, že v roku 2015 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo výške určenej v roku 2012 a priemerný plat sudcu všeobecného súdu vo výške určenej v roku 2012 je podľa tohto zákona priemerným platom sudcu aj pre rok 2015. Ako vyplýva z podania, aj sudcovia Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR majú mať v roku 2015 platy, aké mali priznané v roku 2012.
  Argumentovala, že podľa ústavného zákona v roku 2014 neboli splnené kritériá tzv. dlhovej brzdy, na základe ktorých by SR bola povinná zasahovať úpornými opatreniami do ekonomiky štátu a od roku 2012 rastie nominálna priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve a pozitívny stav je prognózovaný aj pre rok 2015, kedy rastú mzdy pracovníkov a klesá aj nezamestnanosť.
  Zásada proporcionality.
  Bajánková v tejto súvislosti poukázala na skutočnosť, že zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov garantovaného zákonom nesmie byť výrazom svojvôle zákonodarcu, ale musí vychádzať zo zásady proporcionality a byť odôvodnený výnimočnými okolnosťami, napríklad zlou finančnou situáciou štátu.
  Podľa jej právneho názoru pokračujúce zmrazenie platov sudcov v rozpore s judikatúrou neprihliada na konštatovaný pozitívny vývoj stavu ekonomiky SR. Súčasný stav vylučuje existenciu výnimočných okolností odôvodňujúcich zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov.”
  Nakoľko sa jedná o takmer totožný prípad pri stopnutéj valorizácii výsluhových dôchodkov ako aj schválenia diskriminačného valorizačného mechanizmu pre výsluhových dôchodcov, chcel by som od Vás pani JUDr. Bajánkova odpoveď čí totožná protiústavná a diskriminačná udalosť sa nenaplnila aj pri výsluhových dôchodcoch.
  V roku 2012 vláda SR protiústavne a v parlamente napokon v skrátenom legislatívnom konaní schválila zákon č.185/2012 Z.z o zdravotnom poistení , kde výsluhovým dôchodcom zastavila valorizačný príspevok tri dni pred jej vyplatením. Nevalorizovaním výsluhových dôchodkov ale aj invalidných ,sirotských,vdovských a vdoveckých výsluhových dôchodkov došlo k diskriminácii všetkých skupín výsluhových dôchodcov oproti všetkým ostatným skupinám dôchodcov,ktorým dňom 1.1.2012 boli dôchodky valorizované.Zároveň bola porušená zásada retroaktivity z dôvodu ,že hmotno-právne hodnoty valorizácie určené zákonom o inflácii štatistický úrad vykonal v roku 2011 a nie v roku 2012.
  Inak povedané, parlament, schválením návrhu poslanca Duchoňa, zrušením valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo ako konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament.
  K diskriminácii výsluhových dôchodcov napokon prispela aj novelizácia zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov . Konkrétne ide o ustanovenie §68, ktorým sa upravuje zvýšenie výsluhových dôchodkov a jeho odsek (3), ktorým sa upravuje mechanizmus výpočtu zvýšenia t.j. pevná suma tak, že na rozdiel od zvyšovania výsluhových dávok v civilnej sfére sa výška valorizácia viaže na prepočítavanie určeným koeficientom.Valorizačný mechanizmus berie do úvahy pri výpočte valorizačného príspevku počet odslúžených rokov ,čo je diskriminačné a protiústavné ,nakoľko počet odslúžených rokov sa už raz zohladnil pri výpočte výšky výsluhového dôchodku. Nehovoriac o tom ak niekto musel odslúžiť menej rokov s reorganizačných alebo zdravotných dôvodov. (viď .tabuľka príloha).
  Vážená pani JUDr. Jana Bajánková, nakoľko ide o protiústavné a diskriminačné konanie ,tak ako v prípade nevalorizácie sudcov a prokurátorov ,tak aj výsluhových dôchodcov (nevalorizácia a diskriminačný valorizačný mechanizmus), prosím Vás o radu ako ďalej postupovať.
   
   
  S pozdravom a úctou        

 • Tak mi napadlo, že keď sa pani Bajánková tak stará o dodržiavaní zákona a neporušovanie ústavy v oblasti odmeňovania a sociálnych vecí bolo by možno na mieste, aby niektorí z našich odborníkov jej poslal mail. Bolo by v ňom potrebné vysvetliť jej ako sa veci majú s našou nevalorizáciou tak to je napísané v posledných príspevkoch a postaviť otázku tak, že pokiaľ má trocha slušnosti a cti v tele, aby nám pomohla. A keď nepomôže potom odovzdať celú korešpondenciu nejakému bulváru, ktorý si na nej zgustne.

 • Nakoniec sudcom a prokuratorom dal v stredu za pravdu aj ÚS SR. Zastavenie valorizácie by bolo protiústavné!!!!
  Bajánková: Platy sudcov by nemali byť manipulovateľnou veličinou
  #Jana Bajánková #Súdna rada #Ústavný súd SR #zmrazenie platov sudcov
  SITA | 26.11.2015 14:14
  Rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti zmrazenia platov sudcov pre rok 2015 je potvrdením princípu, že zákonné platy sudcov by nemali byť manipulovateľnou veličinou. Takto to vníma predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková.
  Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková víta rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti zmrazenia platov sudcov pre rok 2015.
  Autor: SITA, Robert Tappert
  Bajánková stredajšie rozhodnutie ústavného súdu víta.
  Na súd sa s podaním obrátila práve Bajánková. Argumentovala, že podľa ústavného zákona v roku 2014 neboli splnené kritériá tzv. dlhovej brzdy, na základe ktorých by SR bola povinná zasahovať úspornými opatreniami do ekonomiky štátu a od roku 2012 rastie nominálna priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve a pozitívny stav je prognózovaný aj pre rok 2015, keď rastú mzdy pracovníkov a klesá aj nezamestnanosť. Bajánková v tejto súvislosti poukázala aj na skutočnosť, že zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov garantovaného zákonom nesmie byť výrazom svojvôle zákonodarcu, ale musí vychádzať zo zásady proporcionality a byť odôvodnený výnimočnými okolnosťami, napríklad zlou finančnou situáciou štátu.
  Ministerstvo spravodlivosti sa zatiaľ nevyjadruje
  Ministerstvo spravodlivosti sa zatiaľ nevyjadruje k rozhodnutie súdu, keďže ešte nie je oficiálne zverejnené. V minulosti minister spravodlivosti Tomáš Borec varoval, že z ústavnoprávneho hľadiska nie sú splnené podmienky na zmrazenie platov sudcov.
  Súdna rada napadla na Ústavnom súde zmrazenie platov sudcov
  Platy ústavných činiteľov sa opäť zmrazia
  Minulý rok v novembri pred rozhodnutím parlamentu o zmrazení platov sudcov uviedol, že v krajine nie je hospodársky zlá situácia a nie je možné hovoriť ani o výnimočnosti situácie. Keďže tieto dôvody absentovali, podľa Boreca nebol dôvod na zmrazenie platov sudcov. Tento krok navrhli a schválili poslanci a minister v tejto súvislosti minulý rok uviedol, že „je to skôr politická otázka ako odborná“.
  Sudcovia mali platy zmrazené aj v roku 2013 a 2014. Podanie sa týkalo len zmrazenia platov v roku 2015. Podľa odhadov ministerstva spravodlivosti rozmrazenie tohtoročných platov si vyžiada šesť miliónov eur.
  Na budúci rok parlament schválil zmrazenie platov poslancov, prezidenta, premiéra, členov vlády či predsedu a podpredsedov kontrolného úradu, platov sudcov a prokurátorov sa netýka. Minister financií Peter Kažimír uviedol, že sa chceli vyhnúť napadnutiu zmrazovania platov na ústavnom súde. Budúcoročné zmrazovanie platov ústavných činiteľov by malo priniesť úsporu 3,06 mil. eur.

 • ad M. PALFI,

  je naozajstnou tragédiou, že v Ústave SR existuje tzv. zákaz “imperatívneho mandátu”. Čo to vlastne znamená?
  Ide v podstate o jednoduchú vec. Poslanec, ktorý sa dostal do NR SR, by mohol byť kedykoľvek odvolateľný svojimi voličmi.
  Osobne sa domnievam, že je vážnou chybou Ústavy SR, že takáto možnosť tam nie je zafixovaná. Aby aj poslanci NR SR pocítili počas 4 rokoch ich pôsobenia v NR SR určitú zodpovednosť, že ich môžu jeho voliči kedykoľvek odvolať.
  Sme príliš často svedkami toho, že dnešní poslanci nerozhodujú podľa svojho svedomia a vedomia, ale podľa direktívy straníckej centrály. Gestá palca “hore” alebo “dolu”, sú jasné signály o ich vyspelosti, zrelosti a stave parlamentarizmu na Slovensku.
  Ak by totiž bol imperatívny mandát poslanca samozrejmosťou a súčasťou volebného poriadku SR , tak takýto volený zástupca by bol svojimi voličmi ľahko kontrolovateľný a ihneď odvolateľný ak by sa dopúšťal faulov a prešľapov. Neponechávalo by sa to len na vôľu straníckej centrály -- ale na voličoch.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Je to presne tak, ako sa popisuje nižšie. Nie som odborník na §-y, ale pamätám sa dobre, že v lete a na jeseň 2012, sme sa ešte na starom webe dosť narozčuľovali nad možnými prognózami, ako to všetko môže dopadnúť a ako to aj dopadlo s tou nevalorizáciou. Nejeden z nás nevedel prísť na meno, jak samému Duchoňovi, tak aj kamarile okolo neho. Hlavne keď to všetko pretisli cez celkom iný zákon ako prílepok, či jak tomu nadávajú (mimochodom teraz už špekulujú, že také dačo sa do budúcnosti zruší- jak som vyrozumel zo zdeľovacích prostriedkov v posledných dňoch), na poslednú chvíľu. Praktický zo dňa na deň -- čo asi tiež o niečom svedčí. Pamätám, jak sme sa ešte nádejali, že snáď to stopne prezident republiky,že to nepodpíše, dokonca sme vyzývali šefstvo ZV-SR, aby dačo v tomto smere podniklo. No a keďže nepodniklo nič, dopadlo to jak dopadlo a treba len dúfať, že sudcovia aj napriek tomu, že im nebudú valorizované platy a penzie, ten bordeľ zastavia. Teraz narážam na tie 1 + 2 prebiehajúce súdne spory ohľadne ne-valorizácie 2012, ktoré vôbec nemuseli vzniknúť, keby boli prokurátori- ktorým teraz tiež nezvýšili platy a penzie, uznali sťažnosti ktoré im predchádzali a o ktorých sa tu, aj na starom webe tiež hodne písalo.

 • Pre Ivana -- pozrel som sa, ale hneď som pozrel aj Imunitu poslancov, sudcov…atď., len hodilo mi to v Češtine -- ale najskôr to bude podobné aj na Slovensku:
  Imunita (právo)
  Imunita označuje osvobození jistých osob od trestního stíhání nebo omezení trestní pravomoci vůči těmto osobám. Určitou formu imunity mívají ve světě členové parlamentu, prezidenti a jiní státní představitelé, diplomaté a soudci. Imunita u řady jiných občanů má tu podobu, že jejich přestupky jsou šetřeny speciálně určeným orgánem, což se týká například vojáků a vězňů.
  Rozsah imunity bývá obvykle určen ústavou a dalšími předpisy, jako je třeba Jednací řád Poslanecké sněmovny. V různých zemích je imunita určena obecně různě. Obecně se má za to, že dnešní výklad imunity nechrání[zdroj?] jistou jmenovitou osobu jako takovou, ale její úřad (tak například poslanecká imunita má zaručit práceschopnost parlamentu, ne chránit poslance jako konkrétní osobu).

 • A čo keby ste sa na to skúsili pozrieť cez § 128 a § 326 Zákona č. 300/2005

 • Reakcia na koment: Miro Palfi napísal: 25. november 2015 v 19:43
  Podľa mňa, pre menej zainteresovaných, treba asi doplniť význam tejto vety: … “ Inak povedané, parlament, schválením návrhu poslanca Duchoňa, zrušením valorizácie v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo ako konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament“……
  Rád zopakujem to, čo som o nezákonnej valorizácii zverejnil na mojom blogu, už 19.7.2012. Stručne išlo o to, že garantované právne istoty, vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv ako aj legitímnych očakávaní, v prípade nevalorizácie boli v plnej miere splnené už 6.3.2012. Zákon totiž na priznanie valorizácie v roku 2012 požadoval splniť iba toto:
  1.Vykázať priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 13.1.2012.
  2. Vykázať priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 6.3.2012.

  Čiže, už 6.3.2012, tak ako to prikazovalo ust. § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z. z. boli splnené zákonom požadované podmienky na valorizovanie výsluhových dôchodkov k 1.7.2012. Inak povedané, už 6.3.2012 jestvovali veci a vzťahy ( čiže vykázaný priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR v roku 2011 a priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011 ) na to, aby od 1.7.2012 boli o 3,05 % valorizované výsluhové dôchodky.
  Do očí bije, ale aj samotný fakt, že zákon 185/2012 Z. z., ktorý zrušil valorizáciu v roku 2012, bol schválený až 20. júna 2012 a účinnosť nadobudol už od 30. júna 2012. Čiže, bez akýchkoľvek pochybností je zrejme, že parlament retroaktívne zmenil už splnené zákonné podmienky, platné pre na valorizáciu v roku 2012, a to fakticky len jeden deň pred vykonateľnosťou ust. § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z. z. Preto som presvedčený, že týmto úkonom, parlament jednoznačne naplnil skutkovú podstatu svojvoľného porušenia garantovaných právnych istôt vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, na čo podľa predmetného nálezu ústavného súde nemal žiadne zákonné právo.

 • Vybral som z link-u nižšie
  “Bajánková v tejto súvislosti poukázala na skutočnosť, že zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov garantovaného zákonom nesmie byť výrazom svojvôle zákonodarcu”,…atď.Pre porovnanie som preniesol z príspevku pána Jozefa Kotuliča (z príspevkov nižšie).
  .
  PL. ÚS 16/06 3/2008 VALORIZÁCIA DÁVOK SOCIÁLNEHO POISTENIA A ČL. 39 ODS. 1 ÚSTAVY
  na str.17 nesmierne zaujalo to, čo je napísané, citujem:
  “Ústavný súd už taktiež vyslovil (PL.ÚS 12/05), že v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne očakávanie (legitimate expectation, der Vertrauenschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, aj keď nekoná retroaktívne alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem spoliehali, porušiť princíp právneho štátu”.
  Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu podriadení ústave a jej princípom. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovať rámec právneho štátu, v ktorom je okrem iného garantovaná právna istota vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, a tiež trvácnosť a stabilita právnych noriem, a je zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc. ”
  Inak povedané, parlament, schválením návrhu poslanca Duchoňa, zrušením valorizácie v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo ako konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament……
  .
  Nuž, za iných okolností, by možno aj potešilo, že sudcovia a prokurátori majú taký istý názor, aj vyjadrenia, ako prispievatelia na týchto stránkach.Ale zdá sa, že najskôr od odborníkov aj z tohoto webu “odpisujú” iba vo svoj prospech.

 • http://www.sme.sk/c/8083803/ustavny-sud-zmrazenie-platov-sudcov-je-v-rozpore-s-ustavou.html

  Sudcovia majú dvojaký meter. Čo pre nás nie je diskriminačné ,retroaktívne- pre sudcov,prokurátorov samozrejme je. Je to neskutočná drzosť a odtrhnutie od reality.

 • K predchádzajúcim príspevkom Ing. Eduarda Keresztešiho, pre informáciu, prípadnú budúcu potrebu a lepšie vyhľadávanie som preniesol podľa oznamu webmajstra pána Paľa Badu z rubriky https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/zmeny-zakona-o-statnej-sluzbe-v-rozpore-s-ustavou/
  …17 Komentárov na Zmeny zákona o ŠS – zákaz práce?: Emailové adresy sú zverejnené v príspevku:Milan Kolen PP napísal: 14. september 2015 v 9:25
  Emailové adresy sa dajú vyhľadať na hlavnej stránke pod Najdiskutovanejšími článkami, v ” Nové články”: sú platné a aktuálne do 5.3.2016, ale podľa predpokladov, výsledkov volieb v roku 2016 časť z nich najskôr ostane aktuálna aj po tomto termíne.

 • Vážený pán inžinier,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s Vašim podaním, ktoré obdŕžal v elektronickej podobe. Dovoľte mi poukázať na skutočnosť, že Vašim podaniam venuje v rozsahu zverených kompetencií patričnú pozornosť a tieto využíva pri výkone poslaneckého mandátu ako aj pri riadení zákonodarného orgánu Slovenskej republiky. V týchto intenciách bude postupovať aj s vecnou pripomienkou uvedenou v ostatnom podaní.

  S vďakou za pochopenie

  JUDr. Štefan Kridla
  poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
  Kancelária predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

  KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
  Tel.: + 421 2 59 721 205
  Email: stefan.kridla@nrsr.sk
  Web: http://www.nrsr.sk
  http://www.bratislava-hrad.sk

 • Vážená pani generálna riaditeľka,

  predsedovi vlády SR pánovi Robertovi Ficovi zaslal pán Eduard Kereszteši podanie, v ktorom v súvislosti s ohlásenou valorizáciou dôchodkov sudcov a prokurátorov vyjadruje nespokojnosť s valorizačným mechanizmom dôchodkov pre bývalých policajtov a vojakov.

  Predmetné podanie si Vám dovoľujem zaslať v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako ústrednému orgánu štátnej správy pre danú oblasť na priame vybavenie.

  S úctou
  JUDr. Mgr. Kamil Rábara
  Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou
  Kancelária predsedu vlády SR
  Úrad vlády Slovenskej republiky
  Nám. Slobody 1
  813 70 Bratislava
  Tel.: +421 (2) 572 95 274
  Fax.: +421 (2) 572 95 428
  E-mail: kamil.rabara@vlada.gov.sk

 • Pre Mira Palfiho:
  Rozumiem. Príspevkom o 14:10 hod, som len parafrazoval súčasné dianie. Preto aj tie smajliky. Kto vie, čoho sa ešte môžeme dočkať. Ale keď som to počúval na TA-3, tak poslankyňa Žitňanská (exministerka spravodlivosti) spomenula, že prečo by sudcovia a prokuratori v dnešnej dobe mali mať valorizované VD o 150-170 €, keď SD a ostatné D sa majú valorizovať o 1,90€?
  Takže môj spomínaný príspevok ohľadne tabuľky je zatiaľ viac-menej ironický. No ale čo vieš…? Motyka by síce nemala vystreliť… 🙂

 • Prípadne ešte pohľad z druhej strany mince.Až je uvádzaná priemerná výška dôchodkov sudcov a prokurátorov 1500, či 1750 Eúr potom valorizácia týchto dôchodkov do výšky 170 Eúr je navýšenie 10 percent (+-) k výške dôchodku.Nepoznám zákon ani §§-fy, ktorý by v takejto výške valorizoval nejaké dôchodky.Až by táto skutočnosť nebola aj v médiach zverejnená, tak bežný človek, dôchodca tomu ani neuverí.Preto si myslím, že to s valorizáciou a valorizačnou tabuľkou výsluhových dôchodcov podľa zákona 328/2002 Z.z. § 68 odst.3 nemá nič spoločné.V našom zákone o valorizácii približne 10 percent nepíše nič a nikde.

 • Pre Milana Faltina -- vyššie uvedená tabuľka valorizácie VD je vypočítaná na základe zákona 328/2002 Z.z. § 68 odst.3, ktorá sa zároveň odvíja od civilnej valorizácie na rok 2016 -- 1,90 eura.Nijako nevychádza predtým avizovaná a najčerstvejšie zamietnutá valorizácia do výšky 170 eúr na základe výpočtu podľa nášho zákona č. 328 -ky.Neviem presne, nie som odborník na valorizáciu dôchodkov sudcov a prokurátorov, ale poniektorí z nich možno majú výsluhové dôchodky.Nie som si istý u vojenských prokurátorov, aspoň predtým to mohlo takto byť, ale pri tých postupných zmenách…ťažko povedať.

 • Keď už to nabralo také rapídne otáčky, nemáme sa mať na pozore,pri pohľade na vyššie uvedenú tabuľku, že 44- ročným zvalorizujú v lete VD tiež o 1,90€, nám okolo 30 ročným o nič a 15 ročným zoberú 1,84€ z toho čo majú dnes 🙂 ? Lebo podĺa “bulharských konštant” by to tak mohlo vychádzať-nemôžem si pomôcť, nech sa na tu tabuľku kukám z ktorejkoľvek strany. :wacko:

 • Odznelo v spravodajstve TA3 v podstate to, ako je písané tiež v link-u Ing. Eduarda Keresztešiho 18. novembra 2015 o 18:51:
  “že téma príplatkov k dôchodkom nielen pre prokurátorov, ale všetkých občanov Slovenskej republiky poberajúcich dôchodok, sa stane v budúcnosti predmetom odbornej a vecnej diskusie,” uviedla dnes pre TASR /aj dnes v správach na TA3/ hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová”.Vyjadril sa tiež poslanec Lipšic, ten predtým avizované zvýšenie o 170 Eúr nazval dokonca nehoráznosťou a poslankyňa Žitňanská pri svojom vyjadrení to skombinovala aj so slovným spojením výsluhové dôchodky.(mýliť sa je ľudské).:-)Možno im problematika pomaličky stúpa do povedomia.
  Tiež som to pochopil, že im budú valorizovať o 1,90 E, ako je nižšie v príspevku.Možno to TA3 bude opakovať.Je to dosť pretriasaná téma.

 • Práve hlásili na TA-3, že VD sudcov a prokurátorov sa bude valorizovať tiež len o 1,90 €.

 • V náväznosti na Mira Palfího, dňa 16.11.2015 o 07:25 hod.:
  A to je len polovica problému. Druhá polovica je, že keď si chcel isť po odchode do civiľu aj niekde robiť, a priznal si sa že si VD, tak zpravidla, ti ponukli robotu,resp. jej ohodnotenie také, že si sa milonárom nemohol stať, aj keby si ju robil 100 rokov. A ešte sa čudovali, že čo po ních chceš, veď máš aj VD. :wacko: Chudáci…

 • Doplnenie:v druhej vete od konca, má byť namiesto slova v neprospech, slovo v prospech.:-)aby to nezmenilo význam druhého odstavca v neprospech VD.Ďakujem.

 • V nadväznosti na Tomáša Kríža 15. novembra 2015 o 22:20
  V posledných 2 týždňoch (+-) Minister spravodlivosti pán Borec neustále dookola opakuje pre slovenské média (televízie):”sudcovia a prokurátori nemôžu podnikať.Pre porovnanie uveďme aj my (VD a VD/SD) opakovane:“Tiež počas služobného pomeru sme nemohli podnikať, privatizovať a museli sme byť apolitický”.Takisto sme nemohli sedieť v rôznych dozorných radách súkromných firiem, či štátnych/pološtátnych inštitúcii, poisťovní…atď.
  To sa najskôr týka aj súčasne slúžiacich (v služobnom pomere) policajtov, vojakov, ZVJS, …atď.Pri porovnaní so sudcami a prokurátormi rozdiel nevidieť a až by ho chcel niekto vidieť, tak dokonca môže byť v neprospech všetkých výsluhových dôchodcov, ktorých sa nevalorizácia v roku 2012 a valorizácia v nasledujúcich rokoch týkala a naďalej týka.

 • Jeden zaujímavý postreh,ktorý je skôr na zaplakanie. Prislušník Zboru väzanskej a justičnej stráže ,ktorý v práci ochraňuje sudcov,prokurátorov,zabezpečuje ich nerušenú prácu a ochranu života,zdravia bude mať valorizaciu 0,06- 3,5 €. A jeden jediný sudca 170 € . V priemere jeden sudca bude mat valorizovane tolko ako 170 príslušníkov ZVJS….veď to je choré…

 • Ku komentáru nižšie, kukol som príspevky na stránke PVV, či je tam ešte “dusno”.Tak sa mi vidí, že sa to tam všetko zosúladilo a už je to tam s kostolným poriadkom.Nick -- Miro to pekne 11.11.2015 13.01.59, len je to už tam na predošlej stránke, po lopate, šufli vysvetlil kdejakým blogerom aj ďalším civilom, ktorí tárali, či mali iba sprostredkované informácie.Nakoniec kto chce, tak si to prečíta.My zainteresovaní vo veci vieme, ako to v skutočnosti je.Aj s nevalolorizáciou aj výpočtom, ako je to tam aj v zákone uvedené.

 • V mojom komentári z 11. 11.2015 o 20:38 hod. opravujem slovné spojenie “Meteleskovia-Bleskovia” na “Hujerovia”. Ospravedlňujem sa týmto Metelescovi-Blescovi, z linku uverejneného Mirom Pálfim, v ten samý deň o 15:30 hod, za túto nepresnosť. K nedopatreniu došlo vzhľadom k tomu, že obidva pojmý sú z klasickej Českej veselohry, čo ma v prvom okamžiku doplietlo. Po dôkladnejšom preštudovaní uvedeného linku a ostatných súvislosti, sa ešte raz ospravedlňujem za nedopatrenie, ktoré sa mi príhodi tak maximálne 2x za rok. Zobral som si na pomoc ironickú vetu doc. Chocholúša z inej Českej veselohry preto, lebo skutočne, už som sa raz tohoto roku na týchto stránkach bol nútený ospravedlniť, za niečo podobné -- zlé pochopenie článku.
  Metelescu-Blescu :good:

 • Pokiaľ,bude poradcom ministra p.Litva ,neverím že s tým niekto pohne.Kto by sa opovážil spochybniť jeho fantastický výtvor.Hoci vieme že večšiej blbosti asi niet.

 • Novinári a niektoré média, či už mienkotvorné alebo bulvárne dajme tomu. S tým nič nenarobíme. Perohrýzovia musia byť tiež niečím živí. Ale dnes mi skoro zabehlo, keď som sledoval správy na TA-3 a minister Richter použil pri obhajobe svojho zákona o príspevkoch na dochádzanie za prácou slangovú terminológiu, ktorou veľmi často operujeme aj my na týchto stránkach. Povedal, že tá suma na dochádzku je presne prepočítaná a nie podľa kadejakých “bulharských konštant”. Takže kompetentní nás asi tiež občas čítajú a zrejme ich trklo , že takí meteleskovia-bleskovia sú iba kadejakí “pošahanci”. Je pravda, že pre nás by bolo výhodnejšie, keby takto zareagoval MO, resp. MV, pri pohľade na vyše uvedenú tabuľku, alebo nižšie uvedené jednotlivé komentáre.Dúfajme, že aj to sa stane. A o tých “pošahancoch” sme síce my ešte nepísali, ale o psychiatrických prípadoch hej-a to je skoro jedno a to isté 🙂

 • Pozrel som príspevky, ale nick -- metelescu blescu | 11.11.2015 12:38:31 -- neviem, či ne/bude civilný provokatér?, lebo až je výsluhový dôchodca, tak by mal mať aspoň trocha naštudovaný Zákon 328/2002 Z.z. -- dokiaľ niečo naklepe na PC.A netrepať do vetra proti výsluhovým dôchodcom akoby mal za to zaplatené…Potom nie je nič čudné na tom, že nás takto vidia civili, až sa na stránkach dočítajú takéto “hodnoverné informácie”, ako uviedol spomínaný nick.Najmä ak by sa také niečo dostalo do novín, ako je napr. v Pravde z 9. novembra 2015 o 12:39 -- kde je link na článok v rubrike Diskriminácia…Novinári a média sú proti VD v “pozore”…

 • Pre info. Čo píšu kolegovia na svojich weboch? Príspevky:http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 • K posledným komentárom:
  Bolo by dobre, keby niekto z kolegov- samozrejme pokiaľ ich má- zverejnil tuna tie e-majlové adresy, rôzných naších činiteľov, na ktoré sme už neraz v minulosti písali, aj napr.nedávno (“Diskriminácia 63-ročných…”). Nemôžem to nikde nájsť -a to som veterán tohoto webu. Určite som len nešikovný a dakde sú. Aby kolegovia, čo majú záujem do akcie sa zapojiť nemuseli pracne zháňať, komu napísať. Čo napísať už vieme. Koncept od. pána Keresztéšiho je myslím presný a trefný.

 • Pán Palfi,niet začo ďakovať.Skôr ja budem vďačný ,keď budú aktívnejší aj ostatní a nie len tie isté mená do okola. Pekný večer.

 • Pre Ing.Eduarda Keresztešiho -- Ďakujem pekne a pekný večer prajem.

 • Pre Mira Pálfiho.
  Samozrejme súhlasím.
  Ja som poslal jednoduchý email ( ale hovoriaci podstatu) prezidentovi SR, predsedovi vlády SR, predsedovi parlamentu, ministrom obrany , vnútra , ochrankyni ľudských p a niektorým poslancom.

  Vážený pán …………………………

  Som výsluhový dôchodca ktorý s údivom sleduje ako sa ide valorizovať plat aj dôchodok sudcom a prokurátorom.
  Sudcami požadované zvyšovanie platov a dôchodkov je podľa mňa potvrdením ich odtrhnutia od reality.

  „Veľká väčšina spoločnosti nedôveruje sudcom. Prevláda v nej presvedčenie, že sudcovia sú nielen izolovaní od reality, ale i skorumpovaní, amorálni a profesionálne neschopní.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/372897-skandal-v-penziach-sudcovia-a-prokuratori-mozu-dostat-o-170-eur-viac/
  Je zarážajúce ,že valorizačný mechanizmus pre vojakov ,policajtov , záchranárov , colníkov ,ZVJS je diskriminačný a v budúcom roku bude v rozpätí od 0,06 centa do 3,50 €.(vid.príloha). Je to neskutočne ponižujúce keď (policajti ,vojaci , hasiči, záchranári, colníci pri svojej práci boli neraz ohrození na živote a zdraví a majú takúto valorizáciu. No páni v talároch ,ktorým nedôveruje takmer dve tretiny Slovenska ,si budú užívať nie normálnu ani morálnu valorizáciu. Ste skúsený politik a preto verím , že môj príspevok pre Vás stojí aspoň na zamyslenie ak nie riešenie.

  S pozdravom a úctou (príloha bola tabuľka s valorizáciou na rok 2016)

 • Ešte sa ospravedlňujem.Samozrejme so súhlasom Ing.Eduarda Keresztešiho využiť jeho list ako predlohu -- pomôcku, hoci beriem v úvahu, že už bol zverejnený na web stránke.Ďakujem.

 • Možno by bol vhodný aj list podobný zverejnenému listu od kolegu Ing.Eduarda Keresztešiho zo dňa 22. júla 2015 o 14:01. Nechcel som ho prenášať, je dosť obsiahly.Je v nižšej polovici stránky tejto rubriky.Stačilo by, až by si každý upravil/doplnil aritmetické čísla aktuálnej tabuľky valorizácie od spodnej hranice valorizácie 0,06 eúr vyššie, k už uvedeným faktom.Už iba tie e-maily.Neviem, snáď by sa nič neporušilo, až by sa z neho uvedené argumenty použili.Aspoň vychádzam z toho, že už bol zverejnený.Možno by to bolo dobré posúdiť, či by to takto bolo vhodné -- prípadne ako jedna z možnosti, pre východziu pozíciu odosielania…

 • Čo píšu kolegovia na iných stránkach: http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html -- zdroj: PVV
  Od dnes zasadajú -- rokujú naši zákonodarcovia v parlamente.Až by niekto /mal vlohy, ja ich až také nemám:-)/ a skoncipoval pre nich dopis so zdôraznením šesť -- stotinovo -- centovej (0,06), či euro deväťdesiat centovej 1,90 -- valorizácie, aj by sa patrilo zaslať “zdravicu” od výsluhovo/starobných dôchodcov.Až sa to nemali od koho dozvedieť.Aby si to vedeli porovnať k pomeru 170 eúr sudcov a prokurátorov.Iba by bolo potrebné dať dokopy nejaké e-maily.Až by aj nebola tabuľka.Nejaké aritmetické čísla znesie aj dopis.Aby aspoň boli v obraze.Iba som tak uvažoval.Až by sa taký dopis objavil napr. na stránke, najskôr dosť kolegov by pozitívne zareagovalo.Veľa sa od toho sľubovať najskôr nedá.Ale predsa…a tiež poniektorým médiám -- viď. včerajšia Pravda.

 • Z článku zverejnenom na webe ZV SR som sa dozvedel, že dňa 29.10.2015 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta zväzu so štátnym tajomníkom MO SR M. Kotercom. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by to bola len zdvorilostná návšteva. Na tomto stretnutí však, ako píšu, zazneli tvrdenia, ktoré viac či menej hovoria o nekompetentnosti zástupcov ZV SR a poškodzujú jeho meno. Cit. prezident … “Poukázal taktiež na požiadavku zváženia jednotného termínu valorizácie dôchodkov poberateľov výsluhového dôchodku s policajtmi vo výslužbe. …” Všetci poberatelia výsluhových dôchodkov z radov príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov už viacej rokov vedia, že termín valorizácie je pre všetkých poberateľov výsluhových dávok z osobitného systému jedno tný. Až na účastníkov rokovaní vrcholového vedenia ZV SR (prezident a druhý viceprezident ZV SR), ktorí to v rámci vysiľujúcich starostí s reprezentáciou všetkých nás vyslúžilcov na verejnosti tento fakt ani nepostrehli. Nepostrehli však ani problém starodôchodcov, nevalorizácie a súčasnej valorizácie v sume 1,90 teda 50% bežného gastrolístka a ďalšie problémy vojakov, ktorí ukončili svoju kariéru v armáde (v OS SR).

 • Len tak na okraj, k posledným komentárom:
  Už to začína znova. Dajakému juniorovi,nedá spať, že VD, eventuélne aj “vyššie” SD, prípadne súbehy rôzných D nie sú zdaňované. Viď Pravda str:28, “Zdanenie časti seniorov”.

 • Tomáš Kríž napísal: 9. novembra 2015 o 9:13 -- tiež nemám problém finančne prispieť, až by bola realizovaná skutočnosť popísaná v príspevku nižšie.K tým -400,- eurovým výsluhovým dôchodkom iba toľko.Na starom webe -- ZV SR, až sa riešili rôzne problémy výsluhovo/starobných dôchodcov, (žiaľ už je to vymazané) bolo uvádzané, že výsluhových dôchodcov s výškou výsluhového dôchodku približne -400,- eúr je okolo -10.000,-(tis.)Takže 25 percent z celkového počtu cca. -40.000,- kolegov výsluhových dôchodcov.Keďže už nemusím byť apolitický, môžem konštatovať, že aj nemalé množstvo potenciálnych voličov./s rodinami a známymi/.
  K svojmu predchádzajúcemu príspevku som pozabudol: “tiež počas služobného pomeru sme nemohli podnikať, privatizovať a museli sme byť apolitický”.Iba dodám: tiež sme nemohli sedieť v rôznych dozorných radách súkromných firiem, či štátnych/pološtátnych inštitúcii -- poisťovní…atď…Ťažko písať bližšie, keď sa (aspoň podľa posledného vydania novín OZP) nedarí presadiť veľkú novelu zákona č.73 o štátnej službe PZ, pretože naj/nadriadení funkcionári to nepripustia -- stačí si prečítať v novinách /časť/ o rôznych pohyblivých príplatkoch a ako sa s nimi nakladá -- žiaľ noviny OZP neboli v elektronickej podobe.Kto sa k poslednému číslu dostane -- je to zaujímavé čítanie.

 • Pretože nik s vedenia ZV SR a APVV to médiam nenapíše. Sú spokojný a nemaju valorizaciu 0,06 centa ani 400 € vysluhovy dôchodok. Som ochotný aj finančne prispieť ak niekto zoštylizuje dopis- mail ( s našou valorizačnou tabulkou,nalezom ÚS,ako aj plánovaným škandalom valorizovať sudcom,prokuratorom dôchodok 170€. Toto je evidentné porušenie Ústavy SR. Ak by sa sudcom valorizovalo tak ako ostatným nepoviem ani slovo….Ale toto už hraniči z drzosťou ktorú v tichosti tolerujeme. Nebudem sa čudovať ,keď platy a dôchodky tejto kasty budú za par rokov niekoľko nasobne vyššie ako sú teraz a pri takej valorizacii aku maju bude 4000 € dôchodok samozrejmosťou.
  ,

 • Vo večerných správach odvysielala TV -- JOJ reakciu Ministra spravodlivosti pána Boreca na -170,- eurové zvýšenie dôchodkov sudcov a prokurátorov.Tiež reakcie na jeho vystúpenie, aj 1.90 eurovú valorizáciu starobných dôchodkov.Pán minister zvýšenie obhajoval nemožnosťou sudcov a prokurátorov podnikať a tiež sa odvolával na Rozhodnutia ÚS SR…
  V čom sme my výsluhoví dôchodcovia iní?Tiež sa odvolávame aj na Rozhodnutia -- Nálezy ÚS SR, tiež počas služobného pomeru sme nemohli podnikať, privatizovať a museli sme byť apolitický.Iba naša ne/valorizácia je o inom.To iba pre porovnanie…170…ku…1,90…ku…0,06…zjavný nepomer.K našej ne/valorizácii sa v médiách nik nevyjadruje: buď o nej nevedia alebo nechcú vedieť.

 • Mám mometálne také menšie”americké” voľno (deti jesť nepýtajú), tak v duchu porovnávam tú horeuvedenú tabuľku (podľa priemernej valorizačnej hodnoty okolo tých 25 rokov-lebo to sa týka mňa) , s hodnotami valorizácii podĺa “bulharských” konštánt po r. 2012 a s úžasom zisťujem, že v tom r. 2018, keď sa má valorizácia VD zosúladiť s valorizáciou SD, sa tu črtá situácia z r. 2012. Teda nevalorizácia. A u tých výslužilcov v prvej polovici tabuľky,sa to stane už v r. 2017. Ťakže v budúcom roku 2016, tým najmladším veteránom pridajú na suchý rohlík, najstarším na súcejšie cigarety. A potom halt. V rokoch 2017,2018, už len pár suchých rohlikov pre najzaslužilejších…keď do tej doby nezdražejú.
  Elegantne vymyslené, čo? A to ešte sotva kto z nás čo i len tuší, jaký bude vývoj valorizácie SD (tá bude od januára 1,90€ -- čiže ani kamaráta na poldeci za to nepozvete, keby ste to chceli náhodou osláviť). Aktuálne si pripadám ako Krištof Kolumbus, keď objavil Ameriku. 🙂

 • Odoslať na spôsob?, ako bolo realizované odoslanie “Dopis NR SR k zákazu práce nad 63 rokov” -- skúsenosti s odosielaním e-mailov máme.Chcelo by to ale dať dokopy e-maily, takýto list aj s tabuľkou, aj Rozhodnutím -- Nálezmi ÚS SR pospolu na jeden list, či e-mail, poprípade nejako podobne.Až nerealizujú spravodlivosť, nech sú aspoň v obraze.Poprípade zaslať aj iným.(MV SR, MO SR…atď.).Sú riadne zvolenými, či ustanovenými do funkcií a ani riadne nevedia, čo sa s nevalorizáciou od roku 2012 deje.Osobne neviem takýto list skombinovať aj spolu s Nálezom ÚS SR plus s tabuľkou, najskôr je to náročné…a pre odborníkov -- právnikov.Len čo by sa také niečo malo uskutočniť -- poprípade uvidím na web stránke pripojím sa…
  …až by to nepoškodilo odročené súdne pojednávanie zo 7.10.2015 ohľadom nevalorizácie VD z roku 2012, ako to bolo avizované v príspevku aj 7. novembra 2015 o 8:59.

 • K Tomášovi Krížovi:
  …a kópiu MS, pánovi Borecovi…

 • Myslím si,že by bolo vhodné tabuľku valorizacie na rok 2016 + rozdodnutie s US posslať pánovi GP JUDr.Čižnarovi

 • http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf -- vybral som z Rozhodnutia -- nálezu Ústavného súdu SR.(vľavo).
  II.
  Právne a ďalšie relevantné východiská
  Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety ústavy Slovenská republika je… právny štát.Podľa čl. 12 ods. 2 ústavy a podľa čl. 3 ods. 1 listiny základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine (národnostnej alebo etnickej menšine), majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.Podľa čl. 13 ods. 3 ústavy a podľa čl. 4 ods. 3 listiny zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.Podľa čl. 39 ods. 1 ústavy a podľa čl. 30 ods. 1 listiny občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa…atď.,
  …atď.,
  pozrime si tabuľku nad príspevkami a vytvorme si názor, či je tomu tak…no, podľa mňa nie je.

 • K Vladovi Petrikovi. :
  Tak samo minister zdravotníctva: Nemôže uznať tabuľku zohľadňujúcu dĺžku odrobených rokov(ktorá tam je, odkedy sú špitále špitáľami) pre sestričky. Dôvod: čo keby to napadli súkromní doktori na ústavnom súde?
  Tak to mi pripada, jak keby na Slovensko práve dorazil z dajakej Papuy-Novej Guyney, cez Severný pól…

 • Stanislav Milan napísal: 7. novembra 2015 o 8:59
  Ešte som chcel maličkosť/drobnosť k príspevku, ktorý spomínate zo dňa 5. novembra 2015 o 10:18.V tom príspevku je Rozhodnutie Ústavného súdu SR, (ktoré sa dá rozkliknúť) ono je k civilným dôchodkom.Podľa mňa je aplikovateľné na každý druh dôchodkov, teda aj na výsluhové dôchodky.Až by to tak nemalo byť, (síce nie je to tam uvedené), nedávalo by to “logiku”.Až nemôže byť podľa Rozhodnutia ÚS SR uplatnená neodôvodnená nivelizácia na všetke druhy dôchodkov, tak by to bola do oči bijúca diskriminácia nás výsluhových dôchodcov.Mňa táto úvaha “nepustí”.Možno je to dôležité tak teraz pri nevalorizácii, ako aj v budúcnosti pri možnom avizovanom znižovaní dôchodkov.(Čítali sme od Ineko…atď.)Neviem, ale v Česku, Maďarsku, Poľsku pri už znížených?, resp. zdaňovaných výsluhových dôchodkoch/príspevkoch, sa najskôr kolegovia nemali o čo oprieť.Na Slovensku už je o čo sa oprieť: sú už Rozhodnutia -- Nálezy Ústavného súdu SR “obsahovo nenapadnuteľného” charakteru.Až som to správne pomenoval.

 • Politika štátu Slovenského sa točí okolo spodku roztvorených nožníc. Sociálne slabších, balíčkové omrvinky.
  Dobre platení mediálni a politickí mágovia a mačovia a tety , ujcovia sa vrchom roztvorených nožníc nezaoberajú. To je tabu. Výsledkom je valorizácia u spodných 0,01 % podľa ” kritérií “, pre horných 1000 % bez ” kritérií ” . Priemerný štatistik so slobodným pohľadom , by povedal ” otočte. Nech sa príjem občanov odvíja od vrchu nožníc: HDP, inflácia, zisk v desiatkovej sústave “bez žravých medzičlánkov ” , ktorí zhĺtnu 90 % . prostriedkov, až pre tých, čo to urobili nezostane nič, alebo omrvinky.
  Krásne reči politikov situáciu nezlepšili a ich reálne kroky ešte zhoršili a zhoršujú. Minister školstva ” sa háji pred požiadavkami učiteľov “vraj neskoro, rozpočet už je” … a čo spadol z mesiaca a nepozná situáciu posledných dvoch desaťročí?

 • K Mirovi Palfimu (+-).Zatisľ:
  Presne tak. Stačí, že zdražeje ropa na jar budúceho roku, jak už analytici predpovedajú a celý tento slávny systém valorizácie po 2012-tom roku nám bude platný asi jak vládne vojsko v Itálii…inflácia poskočí jak had a valorizácia o rok na to síce tiež, ale tempom leňochoda a výškou pidimužika…

 • Miro Palfi napísal: 5. november 2015 v 10:18
  Skopíroval som si Váš komentár.
  Poprosím Vás ako aj ďalších prispievateľov aby zverejňovali podobné rozhodnutia o ktorých vedia a mohli by poslúžiť v náš prospech pri súdnom pojednávaní, keďže 7.10. sa odročilo naše pojednávanie ohľadom nevalorizácie VD z roku 2012

 • …až pozerám TABUĽKU nad príspevkami, o nič lepšie.Pomyselné nožnice medzi výsluhovými dôchodcami sa zavreli.Snáď to takto ani nemohli dopredu naplánovať.Ešte že v náš prospech hrá zatiaľ nulová inflácia v štáte (+-).Zatiaľ.

 • V dnešnej Pravde na str:23 až 26 (príloha “užitočná pravda”) sú tabuľky a príklady valorizácie na r. 2016 všetkých civiľných dôchodkov. Aj prípady súbehov. Vyzerá to biedne.

 • 🙂 Pre Mira Palfiho: 🙂
  :wacko: :negative: :good:

 • Pre Milana Faltina -- dovolím si menšiu opravu veľkého významu.:-)………..nie -6,- centov, ale………0,06 centu…….
  orientačne:
  6 centov -- 1 ks rožok
  0,06 centu -- NIČ -- musím pochváliť IT -- technológie, možno to pôjde pripočítať aritmeticky k výške výsluhového dôchodku.Až by technológie neboli a museli 0,06 centu vyplatiť na ruku /keš/, poškrabať (niekde) by sa nestačilo -- bol by problém -- veľkého významu…

 • Pre Pítrsa:
  Jak MV, neviem. Ale MO robí. Poslal minulý týždeň predsa na besedu s našími 70-ročnými strýkami svojho tajomníka…

 • Videl som tento týždeň niekde aj tabuľuku valorizácie VD, na budúci rok. Pokial som si zapamätal, tak u 15 ročného vyslužilca to robí 6 centov a u 44 ročného veterána 3,74 €, mesačne :wacko:

 • Nedá sa s tým nesúhlasiť,máme asi smolu ,keďže,Borec má pod sebou /za sebou/ silnú štruktúru štátu,nikto na nich nemá a vidno to aj z postoja súdov,dôverihodnosť súdov je mínusová ,niekedy vyznieva až arogancia moci,je ťažko ,čo len ich vymeniť a prezident nedokáže presadiť ani len ten dôchodkový vek 68 -70 rokov života a poslať ich “domov” lebo je to zakorenené hlboko v útrobách štátu. A za nás minister MV,MO … neurobia prevratného nič -- bodaj by som sa mýlil.

 • Milan Sloboda napísal: 5. novembra 2015 o 22:21
  “je treba aby sa rovnako ako minister Borec postavil za svojich, postavili za vojakov a policajtov minister Glvač a Kaliňák, rovnako za učiteľov minister XY(vie Boh ako sa práve terajší volá), za sestry a lekárov minister Čislák(?) atď”. -- súhlasím a práve preto, až sa takéto rokovanie so štátnym tajomníkom MO SR pánom Kotercom uskutočnilo, bolo potrebné o nevalorizáciu -- bod /4.2/ Programového zamerania ZV SR “zabojovať”.Možno aj v článku zo stránky ZV SR sa vloudila chybička a v tej vete, ktorú som spomínal v predchádzajúcich príspevkoch, šlo o zjednotenie dátumu v §68 odst.16, ktorý má platiť od 1. januára 2018 u civilných dôchodcov (JDS) a synchronizáciu s nimi…”To je moje rozhodnutie a nikomu to nevnucujem”…S poslednými dvomi vetami v príspevku sa nedá ináč, ako súhlasiť./tiež svoj názor nikomu nevnucujem/.Pre mňa sú smerodatné najmä skutky v ne/prospech výsluhových dôchodcov.Od roku 2012…

 • K Milanovi Slobodovi:
  Ten školák sa vola Draxler. Ináč presne ako píšete, do bodky súhlasím. :good:

 • V náväznosti na článok v denníku Pravda sa kritikov pýtam -- o čo vám ide? Celé navýšenie je podložené a zdôvodnené: “Rezort spravodlivosti zdôvodňuje zlepšenie sociálneho postavenia sudcov aj prokurátorov v starobnom dôchodku tým, že vykonávali náročnú funkciu, zo zákona mali rôzne obmedzenia, nemôžu napríklad podnikať, a to by malo byť náležite kompenzované. „Sudcovia sú ústavnými činiteľmi, ktorí, na rozdiel napríklad od poslancov, nemôžu mať ďalší príjem,“ zdôrazňuje Borec.
  Podľa mňa prokurátorom a sudcom netreba závidieť, je treba aby sa rovnako ako minister Borec postavil za svojich, postavili za vojakov a policajtov minister Glvač a Kaliňák, rovnako za učiteľov minister XY(vie Boh ako sa práve terajší volá), za sestry a lekárov minister Čislák(?) atď.
  Keď teda prosperuje ekonomika a môže dávať 13-ty plat a od apríla pridať spravodlivosti, tak asi nato máme a treba aby sa pridalo všetkým.
  Ja osobne pri voľbách budem veľmi pečlivo sledovať kandidátky strán a už teraz viem že tam kde objavím meno Duchoň, Raši, takej strane hlas nedám. To je moje rozhodnutie a nikomu to nevnucujem.

 • http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/372897-skandal-v-penziach-sudcovia-a-prokuratori-mozu-dostat-o-170-eur-viac/

  Sudcovia,prokuratori…majú valorizaciu dôchodkov 170 € .Policajti,vojaci,hasiči,zachranari,v ohrozeni života a zdravia 0,17centa. Zobudme sa!!!! To nie je normálne!!!!!

 • Niktos napísal: 5. novembra 2015 o 8:19 -- Vybral som z príspevkov v tejto rubrike, (kto ešte nečítal) -- od pána Jozefa Kotuliča (vlastne v celej rubrike je faktov a argumentov neúrekom -- ale žiaľ bez odozvy kompetentných.Pod heslom…kto mlčí ten svedčí…
  PL. ÚS 16/06 3/2008 VALORIZÁCIA DÁVOK SOCIÁLNEHO POISTENIA A ČL. 39 ODS. 1 ÚSTAVY
  na str.17 nesmierne zaujalo to, čo je napísané, citujem:
  “Ústavný súd už taktiež vyslovil (PL.ÚS 12/05), že v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne očakávanie (legitimate expectation, der Vertrauenschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, aj keď nekoná retroaktívne alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem spoliehali, porušiť princíp právneho štátu”.
  Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu podriadení ústave a jej princípom. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovať rámec právneho štátu, v ktorom je okrem iného garantovaná právna istota vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, a tiež trvácnosť a stabilita právnych noriem, a je zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc. ”
  Inak povedané, parlament, schválením návrhu poslanca Duchoňa, zrušením valorizácie v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo ako konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament……
  …..a aj jeden z mojich príspevkov v tejto rubrike:Veď práve, k Rozhodnutiu Ústavného súdu SR k Valorizácii, k NEODôVODNENEJ NIVELIZÁCII, k NEVALORIZÁCII 2012, POKRIVENEJ VALORIZÁCII 2013,2014,2015…2018? sme písali nespočetne krát.Toto všetko Rozhodnutia Ústavného súdu SR k Valorizácii ZAHRŇUJE, no ale čo, až slovenskí politici sú NAD Rozhodnutiami Ústavného súdu SR.Asi chceli, aby zapadli prachom a mohli si robiť zákony podľa svojej svojvôle.Zatiaľ to vyzerá, akoby sme tri roky hádzali hrach na stenu.To potom vyzerá, že ÚSTAVNÍ PRÁVNICI sú MENEJ, ako rôzní politici, či poradné, aj mimovládne organizácie…..
  …..tiež http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf -- dá sa rozkliknúť vľavo….
  je písané aj o NEODôVODNENEJ NIVELIZÁCII, ktorú zjavne v článku z dnes 5. novembra 2015 o 8:19 -- majú sudcovia a prokurátori ošetrenú, čo sa nedá povedať o drvivej väčšine výsluhových dôchodcov…..
  …..tiež u sudcov a prokurátorov sa nedá hovoriť o tajných prílepkoch k zákonom, ako už bolo tiež písané v tejto rubrike a realizované v roku 2012 v prípade výsluhových dôchodcov.:-)

 • Pre Niktosa:
  Musia, lebo by to v opačnom prípade napadli na US, alebo aj na vyššej inštancii. Nie sú predsa žiadné “béčka” 🙂
  Ja im fandím, jak na hokeju…

 • Na pobavenie…..

  Škandál v penziách. Sudcovia a prokurátori môžu dostať o 170 eur viac

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/372897-skandal-v-penziach-sudcovia-a-prokuratori-mozu-dostat-o-170-eur-viac/

 • K Mirovi Palfimu:
  Ono, najlepšie sa jedna o ničom. Zabije sa voľný čas, ktorého je na penzii habadej, zožerú sa upečené krídielka a stehienka, možno sa aj dačo dobré vydrúľa, prehodí sa pár nesúvislých viet, a z vonku to tak vyzerá, že sa vymyslela aspoň teplá voda…A vyděláno. A vy ostatní držte hubu a krok, lebo nebyť nás,vyvolených, kto by rokoval na najvyššej úrovni?

 • S dovolením prevzaté zo starého webu, webu ZV SR.Komentáre sú uzavreté, nie je možné na ňom reagovať na nepresnosť.
  http://www.zvazvojakov.sk/2015/11/rokovanie-so-statnym-tajomnikom-mo-sr-milosom-kotercom/ -- zdroj: ZV SR.
  .
  Z článku…
  .
  “Poukázal taktiež na požiadavku zváženia jednotného termínu valorizácie dôchodkov poberateľov výsluhových dôchodkov s policajtmi vo výslužbe”.
  .
  Nerozumiem, ale asi nevedia?, že valorizácia je jednotná (rovnaká) v zákone 328/2002 Z.z., §68 ods.3 a od roku 2018 §68 ods. 16 -- pre všetkých výsluhových dôchodcov…spoločne s (civilnými dôchodcami) JDS.Iba ma to upútalo, lebo čo viem, iný paragraf -- §, ako § 68 pri valorizácii výsluhových dôchodkov pre nás všetkých výsluhových dôchodcov neexistuje.Valorizuje sa od 1. júla všetkým (druhá vec, že pokrivenou valorizáciou rôzne), teda aj vojakom aj policajtom…atď.,snáď sa nemýlim.Jeden rozpor medzi výsluhovými dôchodcami a civilnými dôchodcami (JDS) bude v roku 2018 v § -- 68 odst. 16 v dátume.Nám sa má naďalej valorizovať od 1. júla a civilným dôchodcom od 1. januára príslušného roku.
  .
  Snáď len na záver.Až sa takéto rokovanie so štátnym tajomníkom MO SR pánom Kotercom uskutočnilo a pritom sa neprerokovala nevalorizácia z roku 2012 a v nasledujúcich rokoch pokrivená valorizácia, je to škoda.Podľa mňa takéto rokovania nie sú každodennou záležitosťou.Škoda nevyužitej príležitosti na rokovaní.Bolo z čoho vychádzať, aj z diskutovaných 191 príspevkov v tejto rubrike.Až odmyslím /ne/kompetentnosť? alebo úmysel? tento problém nevalorizácie neriešiť, tak potom doopravdy nerozumiem uvedeným vyššie citovaným vetám z článku zo stránky ZV SR.

 • Dôležité osoby jednali minulý týždeň aj o valorizácii VD (šibrovali s nejakými nepodstatnými dátumami kvázivalorizácie VD),so štátným tajomníkom MO. Viď najnovší článok na starom webe, kde nie je možné sa k akcii vyjadriť, pretože komentáre sú tam uzavreté, ako vždy.

 • Vrie to všade. Aj napríklad v zdravotníctve. Ten večne zadumaný MZ z Košíc, pripravil sestričkám taký zákon, resp. paškvil,že z platovky, ktorá bola platná snáď odjakživa, čo špitále existujú vyhodil pravidelné zvyšovanie platu po každých troch rokoch praxe /niečo podobné, ako bola u nás výsluha rokov/. A aby to tak z vonku nevyzeralo, tak naoko navýšil základný plat na určitu hodnotu,- vytvoril minimálny plat -ktorú aj tak už väčšina z nich ma, s výnimkou najmladších -tie majú trochu menej, a s druhou výnimkou starších- tie majú trochu viac. Čiže zamaskovaný podvod-podľa mňa. Zaviedol system “vsjo rovno”. A jak teraz, v poslednej dobe behá po nemocniciach jak s nasoleným zadkom, alebo ako keby mu pod ním horela kúdeľ,a kde ho aj tak zpravidla vypiskávajú, sľubuje im navyšovanie formou pravidelnej ročnej valorizácie platov. Čo je tiež podvod, pretože prakticky v súčasnosti už žiadna neexistuje. Alebo sa mýlim? Platy sa valorizujú súcejšie ako SD, VD, a ostatné D? Pochybujem, ináč by až tak nevrelo.

 • Bodaj by to medzi výsluhovými dôchodcami (aj policajtmi -- ako je písané na PVV) nevrelo.Od roku 2012 prešli už viac ako 3 roky a stále nič.Civilná valorizácia na budúci rok -- 2016, vo výške 1 euro a 90 centov aspoň upútala pozornosť (zvolebnieva sa?) poslancov NR SR pánov Kaníka a Švejnu…..
  …..Najnižšia pokrivená valorizácia na budúci rok -- 2016, vo výške približne POL CENTU pre výsluhových dôchodcov najskôr neupútala nikoho z nich.Možno o nej ani nevedia.Podľa nich -- aj ostatných výsluhoví dôchodcovia nie sú voliči?Asi nie.Odhliadnuc od politiky pol centová valorizácia určite nemá minimálne s etikou a morálkou nič spoločné…..Potom je prirodzené, že to medzi VD najmä s menej odslúženými rokmi vrie.Každý vieme, že odslúžené roky už raz zhodnotené boli -- pri výpočte výsluhového dôchodku…..
  …..Bolo konštatované v niektorých príspevkoch, že na Slovensku sa najskôr vyhrať nedá.Veď aj pri iných kauzách dva rôzne súdy na Slovensku o tej istej veci už rozhodli rôzne…..
  …..Preto ostáva /najskôr ako posledná možnosť?/ čakať, ako dopadne avizované, nad príspevkami uvedené: “Cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.”Pre objektívnosť -- v podobnom duchu sú skutočnosti ohľadom nevalorizácie uvedené tiež aj na stránke APVV v knihe návštev v poslednom príspevku.Bolo to prenesené pre info. aj na túto stránku -- v príspevkoch nižšie.

 • http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

  Aj medzi policajtami( výsluhovými dôchodcami) to vrie.A majú plné zuby nečinnosť pri nevalorizacii 2012 ako aj diskriminačnému valorizačnému mechanizmu….

 • Tomáš Kríž napísal: 12. október 2015 v 16:36
  Pojednavanie bolo odrocene…

 • 7.10.2015 sa na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 uskutočnilo pojednávanie ohľadne nevalorizácie VD v roku 2012. Ak má niekto relevantné informácie ako toto pojednávanie dopadlo ,resp. ako bolo rozhodnuté bolo by vhodné to zverejniť.

 • Pre Milana Faltina 10. októbra 2015 o 17:45
  Úplne súhlasím.Predtým som chcel vyjadriť aspoň takýmto spôsobom radosť/poďakovanie aj za seba, že konečne padol dátum 31.12.2023.:-).A tiež aby info. bolo dlhšie na stránke vo viacerých rubrikách, aby si ten, koho sa to týka, resp. bude týkať, mohol prípadne ľahšie nájsť -- prečítať.Podľa mňa už pôjde zväčša o kolegov žiadajúcich v budúcnosti o SD podľa kategórií funkcií na základe § 174 /100-ky/…..
  …..Bod /4.2/ -- Programového vyhlásenia ZV SR -- k nevalorizácii sa týka každého, napriek tomu zo spomenutej strany /ZV SR/ informácie nie sú.Až som neprehliadol.O to viac potešia informácie individuálne aj z tejto stránky, či stránky APVV -- 28. septembra 2015 o 10:40 /nižšie/ -- v zmysle nič nie je zatiaľ stratené…

 • K Mirovi Palfimu o 11:11 hod.
  Ten bod 4-2, čásť 1,” Programového zamerania k nevalorizacii”, sa netýka len pár stoviek výsluhových dôchodcov. Týka sa každého VD, počnúc letom 2012. Dokonca aj tých, čo ešte VD nie sú, ale nárok naň nadobudnú. Všetci ťaháme za kratší koniec od 1.7. 2012.Aj my, starší “matadori”, aj “mladíci”, ba dokonca aj potencionálni “čakatelia”- na VD.
  No a od budúceho roku, teda od 1.1.2016, sa niečo podobné bude týkať aj každého dôchodcu v republike. Avizovaná valorizácia SD o 1,90€ to jasne naznačuje…

 • Prenesené z informácie od Ing. Ľubomíra Dubeňa zo včera z 9. októbra 2015 o 19:12 -- z rubriky “Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.”:
  NR SR prijala zákon č.140/2015 zo dňa 16.júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a niektoré iné zákony. Hlavnou zmenou je prijatie tzv.vyrovnávacieho príplatku a minimálneho dôchodku. Pre bývalých príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov je dôležitá skutočnosť,že novelizácia zrušila hranicu priznávania nadobudnutých práv z tzv.pracovných kategórií,ktorá bola do 31.12.2023 a stanovila nárok všeobecne.
  Týmto sa podarilo zabezpečiť nadobudnuté nároky z kategórií aj po roku 2023 do budúcnosti. Podarilo sa teda realizovať návrhy,ktoré sme prezentovali na webových stránkach ZV SR a neskôr na tomto webe ako i v mailovej a písomnej korešpondencii jednotlivcov a i organizácii ZV SR,ČASOD,KVV SR, APVV SR,VV Bratislava, ktoré boli adresované poslancom, politickým stranám a NR SR. Vďaka patrí najmä Konfederácii odborových zväzov SR,ktorá už dlhšiu dobu navrhovala takéto riešenie pri hájení práv bývalých baníkov. Zmena sa týka asi 150 baníkov a 200 vojakov a 200 policajtov,ktorí dosiahnu znížený vek po roku 2023…..
  …..Ja len.Určite je potrebné Poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa do aktivít vo veci úspešne zapojili a aj úspešne ukončili.
  Pre ucelenosť:
  — k bodu /4.2/ PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA k NEVALORIZÁCII by som pre úplnosť rozdelil na dve časti, kde je nemenej podstatná tiež druhá problematika, týkajúca sa niekoľko stoviek kolegov:
  1/ – “Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni”.
  2/ — “Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do konca roku 2023″:
  O bode: /2/ pred odrážkou bolo zatiaľ diskutované v sekcii Novelizácia zákona č.461.
  http://www.zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMOVE_ZAMERANIE.pdf
  V bode /4.2./ Programového zamerania sa tým pádom bod 2 vyššie stal neaktuálnym/vybaveným.Iba ako info.

 • Dnes, o 11:30 hod. bola na TA-3 tlačovka z chodby parlamentu, kde hlavné slovo mal Béla Bugár a kontroval mu jeho ekonóm Šejna. Kritizovali mimo iné aj nastávajúcu valorizáciu SD v budúcom roku o 1,90€, tiež výpočtove vzorce pre staro a novo dôchodcov, ako aj zavádzanie rôznych “bulharských konštant” a Vianočných dôchodkov na zalepenie očí-ako nesystémových. V podstate hovorili o veciach, o ktorých sa tu bavíme my. Proste, po dlhej dobe dačo, čo sa mi vcelku páčilo . :good:

 • Jedine APVV a jeho viceprezident JUDr.Gluškov ,seriozne dokáže informovať čo sa deje s našou nevalorizáciou a možné ďalšie riešenia. Predseda ZVSR ako aj členovia UR ZV SR zatiaĺ ešte driemu po tohoročných horúčavách .Vlastne ich to ani nemusí a ani nezaujíma. Senilnosť a staroba je už taká.

 • Doplnenie informácie /kto ešte nečítal/ Vladimír Hús napísal: 27. septembra 2015 o 20:29 -- aj do tejto rubriky, z “Diskriminácia výsluhových dôchodcov”:
  Informácia prevzatá zo stránky APVV, zdroj: APVV -- od JUDr. Hristo Gluškova, 1. viceprezidenta APVV 26 septembra 2015 o 04:09 -- Kniha návštev.
  .
  “Ospravedlňujem sa za oneskorenú reakciu, ale o aktuálnej situácii ohľadom riešenia nevalorizácie našich dôchodkov v roku 2012 sme informovali predsedov našich miestnych organizácií na X. kongrese (23.-25.9.2015) a tiež v poslednom čísle publikácie APVV, ktorú si predsedovia na tomto kongrese prevzali v takom počte, aby ju dostal každý člen. Nechcel som teda dať informáciu skôr ako sa dostane k zástupcom našich miestnych organizácii.„Advokátska kancelária podala koncom roka 2013 tri žaloby (2 na Okresný súd Bratislava 1 a jednu na Okresný súd Žilina) a to na uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Zároveň s tým, boli podané aj návrhy na prerušenie konania a to : postúpenie návrhu Ústavnému súdu SR na začatie konania a súbežne, aby súd požiadal Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke t.j. súladu ustanovenia § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s ustanovením článku 2 Zmluvy o založení európskej únie podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
  V roku 2015 bol, súdom z uvedených troch prípadov už v dvoch, vytýčený termín prvého pojednávania. Advokátska kancelária po oznámení tejto skutočnosti vypracovala a doručila súdom žiadosť o prerušenie konania s tým, aby si súd ešte pred prvým pojednávaním vyžiadal od príslušných inštitúcii Európskej únie k tejto veci stanovisko. Postup realizovaný advokátskou kanceláriou je reakciou na skutočnosť, že všetky oslovené vnútroštátne orgány sa k požiadavkám o zmenu vzniknutej situácie a nápravu jej následkov, postavili negatívne. Na základe uvedeného je zrejmé, že v záujme dosiahnutia nápravy je zostávajúcou možnosťou snaha o zabezpečenie potrebných krokov prostredníctvom iných ako vnútroštátnych inštitúcii.
  Chceme informovať a ubezpečiť všetkých, ktorých sa nevalorizácia našich dôchodkov dotkla, že Prezídium APVV v tejto veci naďalej koná tak ako bolo zaviazané uzneseniami našich posledných kongresov, kde bolo uložené pokračovať v aktivitách tak, tak aby boli využité všetky právne prostriedky nielen Slovenskej republiky ale aj Európskej únie.”

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa -- vďaka, som v obraze.

 • Pre Miro Palfi:
  Tak ako už bolo niekoľkokrát zverejnené boli podané žaloby iniciované ZV SR a APVV SR. Okrem nich aj niekoľko desiatok individuálnych žalôb, ale z rôznych východzích pozícií a prebehli na Okresných súdoch, Krajských súdoch a ja na Najvyššom súde SR. Samozrejme závisí to aj od erudovanosti príslušných Advokátskych kancelárií a ako je typické pre dnešok aj od financií. Myslím si, že zbierkou prostriedkov na súdny spor a vytvorením účtu “Advokát” na ZV SR bola pripravená solídna východzia pozícia pre ďalší priebeh v tomto spore.

 • Milan Kolen PP napísal: 23. septembra 2015 o 21:22 -- prevzaté z rubriky Diskriminácia výsluhových dôchodcov.
  “Týmto dávam na vedomie, že dňa 7.10.2015 sa na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 uskutoční pojednávanie ohľadne ne valorizácie VD v roku 2012”.
  Teraz som z toho všetkého a možno aj poniektorí iní výsluhoví dôchodcovia tak -- trocha dezorientovaný.
  1/Najvyšší súd SR rozhodol v neprospech výsluhových dôchodcov ohľadom nevalorizácie 2012 s konštatovaním, že ide o nepravú retroaktivitu.
  2/Podľa príspevku Ing. Ľubomíra Dubeňa zo dňa septembra 2015 o 22:11 -- Cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.
  3/Informácia zo včera -- 7.10.2015 sa na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 uskutoční pojednávanie ohľadne nevalorizácie VD v roku 2012.
  Vychádza mi to tak, že na súdy je množstvo individuálno-skupinových podaní.Možno by vedel niekto upresniť, či zosumarizovať bližšie podrobnosti…

 • Pre Mateja Bzducha.Dobre, že v Štrasburgu.Ale nech mi niekto vysvetlí.Až štátny orgán, štátna mašinéria poruší platné právo, tak je všetko v poriadku.Ale až sa výsluhoví dôchodcovia hlásia o svoje práva -- na základe platných zákonov, tak nie že sú iba verbálne vyhrážky ale sú tiež skutky.
  Veď som si pozorne prečítal informáciu Ing. Ľubomíra Dubeňa nad príspevkami: citujem “Uvedenú informáciu som si opäť dovolil podať všetkým kolegom vyslúžilcom, ako “odvážlivec”, ktorý súhlasil s použitím svojho mena na podanie žaloby vo veci nevalorizácie, aj keď som tým upozornil na seba a následne VÚSZ zistil, že mi nesprávne vypočítal výsluhový dôchodok od roku 2008 a znížil mi ho. -- koniec citátu.To až sa niekto hlási o svoje práva, tak ho začnú perzekuovať štátne orgány?Je nepohodlný?To kam sme sa dopracovali v našom štáte?To už ani nechcem spomínať link-y, ktoré sme uvádzali a komentovali v rubrike Aktuálne bezbečnostne hrozby zo dňa 10. septembra 2015 o 18.55 a 18.59.Potom doopravdy ostáva iba Európsky súd pre ľudské práva, až človek nemá vieru v spravodlivosť v štátne orgány v SR.Nič iné mi z toho nevychádza.

 • Jednoznačne že mali by si to všetci naštudovať a nielen to, aj celú stránku.Snáď si nemyslia, že im za tie prešľapy niekto z výsluhových dôchodcov zaplatí poldeci v krčme, alebo pozve na pivo.Čím skorej sa spamätajú, tým lepšie.Tiež verím, že v Štrasburgu už budú vedieť čo s tým.

 • Predchádzajúci príspevok a príspevok zo dňa 2. septembra 2015 o 9:23 doporučujem k dobrovoľnému naštudovaniu/samoštúdiu, resp. som “špeciálne” napísal pre poslanca NR SR Duchoňa a spol., tiež Výboru NR SR pre financie a rozpočet a im podobným.Možno nejakým nedopatrením zavítajú na tieto stránky, prípadne sa o tom dozvedia z iných zdrojov.Dôvod -- o ich “griffoch” -- tajných prílepkoch zákonov veľmi dobre vieme.Najskôr na tých tajných prílepkoch niečo bude, keď už to pretriasali média -- novinári, poslanci NR SR -- z rôznych politických strán…čomu má nasvedčovať možný NOVÝ Rokovací poriadok NR SR.To iba potvrdzuje, že všetko v poriadku ani nebolo, ani doteraz nie je.

 • TAJNÉ PRÍLEPKY ZÁKONOV -- príspevok zo dňa 2. septembra 2015 o 9:23 /NIŽŠIE/. Teraz je záhada.Inšpiruje sa NR SR -- Európskym parlamentom, alebo sa inšpiruje Európsky parlament -- NR SR?Kým tajná prílepka k nevalorizácii 2012 nevzbudila takmer žiaden ohlas vo verejnosti, včerajšie hlasovanie v Európskom parlamente už má vo verejnosti iný ohlas./aspoň podľa vyjadrení a diskusií/.O čo ide:
  http://www.aktuality.sk/clanok/303903/ako-hlasovali-o-uteceneckych-kvotach-nasi-europoslanci/ -- zdroj: aktuality.sk -- domáce správy.
  …Zjavne na prvý pohľad nesúvisiace témy.Výsledok totožný.
  Pri osobitnom hlasovaní len o kvótach boli PROTI 12 z našich europoslancov, vrátane všetkých za Smer. Za bol iba Miroslav Mikolášik (KDH), ktorý však neskôr vysvetľoval, že mal technickú poruchu. Našich europoslancov aj tak prehlasovali ich kolegovia z europarlamentu.
  Neskôr o uznesení, ktoré však hovorí aj o kvótach, rozhodovali ako o celku.Výsledok hlasovania v link-u VYŠŠIE.
  Najsamprv bolo hlasovanie o samostatných kvótach.Následne ďalšie hlasovanie o uznesení, do ktorého “OMYLOM”? znova bol vsunutý odstavec /tajný prílepok/? o kvótach.
  Podobnosť ako sa to ne/má robiť?, čisto náhodná.Aj ovca celá, aj vlk sýty…

 • Pre Jura Fuseka:
  Asi sa jedná o preklep v texte. Autor zrejme miesto VUSZ napísal SP.

 • Ja osobne nerozumiem tomu , prečo sa odvolávala SP ,ktorá s valorizáciou VD nemá absolútne nič.

 • Aj ja Miro ďakujem za odborne vysvetlenie celej anabázy valorizácie VD. Teraz už len treba dúfať, že práca AK, ktorú spomína Ľubo Dubeň bude zavŕšená k nášmu prospechu. My už nič v tejto veci nevylepšíme.

 • Pre Milana Slobodu -- Vďaka, iba sa snažíme držať faktov, keď aj nie vždy sa to pri všetkom podarí.:-)

 • Miro Palfi 8. september 2015 v 8:22 -- vážim si Váš prehľad o valorizácii, velmi dobré vysvetlenie daného stavu. Presne tak to bolo.

 • buko1 napísal: 7. september 2015 v 13:08
  Tomáš Kríž napísal: 2. september 2015 v 21:06
  …… že o žalobách vo veci zvýšenia výsluhových dávok sociálneho zabezpečenia na základe zvýšenia platov policajtov, vojakov, SIS, ZVJS, NBÚ, colníkov, hasičov a HZS v roku 2012 ….
  “Len taká maličkosť — v roku 2012 sa ŽIADNEJ vyššie menovanej kategórii štátnych zamestnancov PLATY NEZVYŠOVALI. Opakovala sa situácia z roku 2011, kde sa tieto platy ROVNAKO NEVALORIZOVALI. A rovnako sa nevalorizovalo ani v roku 2013….”
  .
  Pre buko1 -- iba pre info., ako zaujímavosť, aby sa nám nepomiešali hrušky s jablkami:-)
  Pozrel som pre zaujímavosť Rozhodnutia z OSZ /MV SR/ o valorizácií/zvyšovaní priznaných a vyplácaných výsluhových dôchodkov od roku 2005.Všetkých 10 rokov späť sú valorizované, ako som popísal v príspevku nižšie.Aj rok 2012 -- ktorý je napísaný v príspevku Ing.Ľubomíra Dubeňa MODRÝM PÍSMOM NAD príspevkami, mal byť valorizovaný tak isto.Neviem, či v 20. storočí bola valorizácia VD naviazaná na zvyšovanie platov -- možno v určitých obdobiach áno.Ale podľa Rozhodnutí to vyzerá tak, že v 21. storočí, minimálne 10 rokov späť, tomu tak nie je.Valorizácia je naviazaná na valorizáciu civilných dôchodkov.Po novelizácii zákona 328/2002 Z.z § 68 odst. 3 účinného od 1. mája 2013 je síce valorizácia pokrivená, ale tiež sa odvíja od valorizácie civilných dôchodkov.Dokonca od 1. júla 2018 má do účinnosti vstúpiť odst. 16 §-fu 68 a valorizácia výsluhových dôchodkov má byť totožná s civilnou valorizáciou.Až na dátum 1. január 2018 už nemá byť žiaden rozdiel.Takže ťažko porovnávať, ako a či niekomu v štátnej správe ne/išli, boli -- neboli valorizované platy.Neviem ako u platov.O tom sa nesporím.Ale pri zvyšovaní dôchodkov by sa mala brať do úvahy NEODôVODNENÁ NIVELIZÁCIA, ako je to aj v Rozhodnutiach -- Nálezoch ÚS SR.Iba môj názor.Tam totiž po 1989-tom roku už bola jedna generácia dôchodcov obetovaná 60-70 percentnou infláciou.Ale to všetci vieme.Netvrdím, že u zamestnancov v štátnej či verejnej službe je to lepšie.Aj tam sú “rovní a rovnejší”.Tiež čo sa platov ako takých týka.

 • Ešte k predchádzajúcemu príspevku presne:
  …sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku…atď…Na základe údajov za rok 2010, predložených Štatistickým úradom SR…atď…
  …Z Rozhodnutia o Valorizácii 2011.Konečný výsledok vyjde ako v predchádzajúcom príspevku, len je to ináč povedané.

 • Pre Milana Faltina.Valorizácia VD v minulosti nebola naviazaná na platy vojakov policajtov…atď.Bola vypočítavaná /predtým/, pred rokom 2012 z percentuálneho rastu celoročnej priemernej mzdy v národnom hospodárstve a percentuálnej celoročnej inflácie v národnom hospodárstve ako súčet týchto dvoch veličín, deleno dvomi.Na spôsob valorizácie civilných dôchodkov.Necitoval som, ale takto je to v predošlých Rozhodnutiach…Do roku 2011 vrátane.Rok 2012 -- 0 -- zvýšenie…ďalej už vieme…
  …Ešte vo veľmi vzdialenej minulosti to mohlo byť aj ináč, nepopieram.

 • K poznámke Buka-1: …Len taká maličkosť… tým pádom to nie je žiadná maličkosť, ale závažná skutočnosť, ktorá vnáša jasno do celej problematiky a nemá význam už špekulovať nad pravou, či nepravou diskrimináciou. Keď tomu dobre rozumiem, keďže sa v r. 2011 nezvyšovali platy inkriminovanej skupine pracovníkov, logický sa tým pádom nevalorizovali VD… v r. 2012 vyslúžilcom, lebo do tej dobý boli naviazané na túto podmienku:Keď sa dvihnú platy, dvihne sa o rok aj VD (síce neviem, ako by to vyzeralo, keby sa platy náhodou znižovali… 🙂 ). Potom, v r. 2013.2014,2015 už valorizácia prebiehala a prebieha doteraz,a snáď aj bude v ďalších rokoch, ale na základe zmenených pravidiel -- bulharské konštanty, zásluhovosť…atď(Duchoňov dodatok do zákona z leta 2012). Dobre som pochopil?

 • Tomáš Kríž napísal: 2. september 2015 v 21:06
  …… že o žalobách vo veci zvýšenia výsluhových dávok sociálneho zabezpečenia na základe zvýšenia platov policajtov, vojakov, SIS, ZVJS, NBÚ, colníkov, hasičov a HZS v roku 2012 ….
  .
  .
  Len taká maličkosť -- v roku 2012 sa ŽIADNEJ vyššie menovanej kategórii štátnych zamestnancov PLATY NEZVYŠOVALI. Opakovala sa situácia z roku 2011, kde sa tieto platy ROVNAKO NEVALORIZOVALI. A rovnako sa nevalorizovalo ani v roku 2013….

 • Pre kolegov, ktorí to ešte nečítali, /letné dovolenky a pod./ -- komentár Ing. Ľubomíra Dubeňa z 2. septembra 2015 o 22:11 -- MODRÝM PÍSMOM NAD príspevkami, tiež príspevok z 2. septembra 2015 o 9:23 -- približne 5 príspevkov nižšie k TAJNÝM PRÍKLEPKOM ZÁKONOM, prípadne ICH MOŽNÝM ZMENÁM do budúcnosti.Pre info.

 • Dovolím si už v poradí niekoľkokrát opakovať, čo už bolo uvedené na tejto webovej stránke a niekoľko dní to bolo aj na webovej stránke zvazvojakov.sk (než to tam bolo vymazané pravdepodobne príslušným funkcionárom ZV SR Prešov) a obdobná informácia o stave riešenia nevalorizácie je zverejnená aj na stránke APVV (stačí si len prekliknúť):

  Žaloba financovaná z účtu “Advokát” ZV SR bola podaná na Okresný súd Bratislava I, voči zamietavému rozhodnutiu tohto súdu bolo podané odvolanie na Krajský súd Bratislava. Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku. Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR. Cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.
  Nakoľko väčšina z nás sme neprávnici, nechajme poverenú Advokátsku kanceláriu si robiť svoju prácu. Rýchlosť konania v súdnych sporoch neurýchlime a ani naše laické názory k ničomu neprispejú.

  Uvedenú informáciu som si opäť dovolil podať všetkým kolegom vyslúžilcom, ako “odvážlivec”, ktorý súhlasil s použitím svojho mena na podanie žaloby vo veci nevalorizácie, aj keď som tým upozornil na seba a následne VÚSZ zistil, že mi nesprávne vypočítal výsluhový dôchodok od roku 2008 a znížil mi ho.

 • Pre Štefana ako aj Jozefa Lacušku.S nevalorizácie 2012-nebude nič! Treba čítať. Dnes som zablúdil na stránku „otvorené súdy” a zistil som, že o žalobách vo veci zvýšenia výsluhových dávok sociálneho zabezpečenia na základe zvýšenia platov policajtov, vojakov, SIS, ZVJS, NBÚ, colníkov, hasičov a HZS v roku 2012 sa už na NS SR a ÚS SR rozhodovalo. Najvyšší súd SR žaloby zamietol, ide napr. o rozsudky 10Sžso/57/2013 z 5.11.2014, 10Sžso/23/2014 z 10.12.2014, 1Sžso/61/2013 z 29.12.2014, 10Sžso/56/2014 z 11.2.2015. Ústavný súd SR žaloby odmietol, ide napr. o uznesenia ÚS SR sp. zn. III. 595/2014 z 15.10.2014, III. 596/2014 z 15.10.2014 a III. 597/2014 z 15.10.2014. Podľa rozsudkov NS SR nové podmienky valorizácie vykonané zákonom č. 185/2010 Z.z. v § 68 zákona č. 328/2002 Z.z. boli vykonané nepravou retroaktivitou, ktorá je v našom právnom poriadku prípustná, na rozdiel od pravej retroaktivity, ktorá prípustná nie je.

 • Dodnes som sa od žiadneho kompetentného nedozvedel ako sa vyvíja riešenie nevalorizácie výsl. dôchodkov roku 2012. Nik nie je schopný a ochotný informovať nás, v akom štádiu je riešenie tohoto podania právnickou firmou ktorá nás v tomto zastupuje .

 • Mal by som prosbu, aby ten kto požiadal AK aby nás zastupovala ohladom “NEVALORIZÁCIE” , aby znovu požiadal túto AK o doloženie čo všetko a v akom časovom slede bolo vykonané, aby sme už konečne vedeli aký je stav, lebo začína mi to pripomínať “mŕtve duše”, ďakujem a prajem pekný deň.

 • http://aktualne.atlas.sk/poslancov-cakaju-po-lete-zmeny-rokovat-budu-po-novom/slovensko/politika/
  Dátum: Dnes, Čas: 00:00, Autor: Veronika Cosculluela, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  O čo išlo? Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011).
  Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému ( pritom Smer-SD sľúbil ľuďom „istoty“).
  A v čom bolo a je porušené platné právo? -- JE TO VYŠŠIE NA STRÁNKE.
  .
  DôJDE K ZMENE DO BUDÚCNOSTI???
  .
  Poslancov čakajú po lete zmeny. Rokovať budú po novom
  BRATISLAVA -- Národná rada pripravuje novelu zákona o rokovacom poriadku. Podľa právnikov z Via Iuris môže priniesť zásadné zmeny. Novými návrhmi chcú hlavne zrušiť “TAJNÉ PRÍLEPKY ZÁKONOV”, ktorými majú na mysli “vloženie novely do obsahovo nesúvisiaceho právneho predpisu”.Poslanci si začiatok rokovania po letnej prestávke posunuli o týždeň, meniť budú aj rokovací poriadok. Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher”V súčasnej praxi možnosť vkladania prílepiek poslanci využívajú často, čo prispieva k neprehľadným zmenám zákonov, o ktorých často netuší vôbec nikto,” myslia si experti z Via Iuris.Pripravili preto zmeny, ktoré budú chcieť do nového zákona presadiť. Tie následne zaslali všetkým straníckym klubom.Poslanecké kluby ešte nevedia, čo s prílepkami”Tie prílepky zákonov sa nám celkom pozdávajú. Ale prerokujeme ich ešte na poslaneckom klube. Prílepky využívali všetky vlády, keď na niečo zabudli, alebo urobili zle,” hovorí za KDH Pavol Abrhan.Poslanecký klub Smeru hovorí, že je týmto návrhom tiež otvorený.
  “Rovnako je otvorený prípadným zmenám, no bude samozrejme potrebné rokovať s opozíciou,” napísali nám z tlačového oddelenia.
  Via Iuris tvrdí, že o zákaze prílepiek k zákonom už rokovala s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim, aj šéfom Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbertom Madejom.Združenie uvádza ako príklad, keď možnosť zakomponovať neprerokovaný dodatok do zákona poslanci využili, novelu o hospodárskej mobilizácii.”Bola tam vložená novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,” píšu právnici.
  Via Iuris pripomína, že V ČESKU sú pravidlá prísnejšie, Ústavný súd navyše OZNAČIL takéto ZMENY zákonov ZA PROTIÚSTAVNÉ.
  Problém je inde?
  Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý (Sieť) hovorí, že zmeny podporí, hoci si nemyslí, že sú tie najpodstatnejšie.
  “Aj dnes zákon zakazuje prílepky a dáva prísne podmienky na skrátené legislatívne konanie, ale kde to parlamentná väčšina hlasovaním prevalcuje, niet pomoci a ani tieto zmeny s tým veľa neurobia.Riešenie vidím inde,” povedal.
  Druhé čítanie v parlamente je práve na to, aby sa zákon menil a upravoval, ale problémom dnes je to, že ihneď nasleduje záverečne schválenie zákona, a teda tretie čítanie…” vysvetľuje Beblavý.Hovorí, že ak sa v druhom čítaní do zákona dostanú zlé návrhy, či už súvisiace alebo nesúvisiace, nezostáva žiadny čas na kontrolu médiami, mimovládkami, zamestnávateľmi ani nikým iným.
  “Preto si myslím, že skutočnú zmenu by prinieslo, ak by bol medzi druhým a tretím čítaním vždy čas jeden mesiac. Počas neho by bol finálny návrh zákona po všetkých pozmeňovacích návrhoch na internete a bolo by možné zistiť, či neobsahuje nejaký prúser,” hovorí.
  Ak by sa tam našiel, dal by sa zákon ešte vrátiť do druhého čítania, opraviť -- a následne definitívne schváliť…
  …z linku navrchu.

 • …ani mne na nejakom tom percente nezáleži. Dal som v minulosti, dám znova, keď bude treba. Ba aj naverbujem zopár ostatných, jak som naverboval v minulosti. Dajakých kamarátov mám furt…

 • Ja za seba môžem povedať toľko.Boli nižšie v príspevkoch uvedení ľudia znalí veci.Je ale málo informácii.Doteraz nie sú informácie, ako ďalej.Najskôr sa to bude nejako vyvíjať.Možno postupne prídu informácie aj od AK, či APVV, ZV SR -- ako už bolo spomínané.Možno.Čo môže jednotlivec -- VD podľa mňa./píšem aj za seba/.Až bude málo peňazí, ktoré už boli vyzbierané, či už na advokáta, či 2 percenta dane z príjmu fyzických osôb -- aj na starom webe, môžeme ešte pridať nejaké Euro.Určite taký Štrasburg by nebola lacná záležitosť…V každom prípade by sa toho mohli/mali chytiť ľudia znalí vecí.Najskôr po právnickej a organizačnej stránke.Nejak tak to vidím Milan -- orientačne.Aby to neostalo na mŕtvom bode.Tých možností ako na to, bude najskôr viac.Možno je, či bude niečo postupne v pláne -- neviem…Určite až by bolo potrebné najviac finančne pomôcť neostal by som bokom.Nedal som na advokáta, ešte som vtedy nevedel o týchto weboch, ale neskôr so odoslal 2 percentá na starý aj nový web.Ale až by nepostačovalo, nie je z mojej strany problém…a možno nielen z mojej.

 • …pre tých 80 jednotlivcov možno hej. Ale ja som myslel (prenesene s tým poklepaním po žiarovke), na zbytok VD… a hlavne na tých, čo sa tvária že niečo vo veci robia, ale v skutočnosti nás-teda ten zbytok oblbujú…. :wacko:

 • No mne vyšlo, že v Štrasburgu by sa ešte mohlo svietiť./len či pre nás/.Neviem, ako to vyšlo ostatným…

 • Tak neviem . Je zhasnuté? Alebo sa ešte svieti? Lebo dakedy, aj vypalená žiarovka, keď sa s ňou zatrasie aspoň zablika. A keď sa po nej správne klepne, tak svieti ďalej. 🙂

 • Ja len nerozumiem jednej veci prečo ZV SR, APVV ako aj Advokátska kancelária nás vôbec neinformovala o výsledkoch súdnych pojednávaní ohľadom NEVALORIZÁCIE 2012. Viceprezident pre zastupovanie prezidenta
  a garant pre oblasť legislatívy a vnútorných záležitostí, Asociácie policajtov vo výslužbe JUDr. Hristo Gluškov, my pred mesiacom napísal:

  APVV už v čase prejednávania návrhu novely zákona v NR SR o
  zdravotnom poistení podnikala kroky s cieľom zabrániť schváleniu návrhu
  jej doplnenia, ktorý sa dotýkal mechanizmu valorizácie našich dôchodkov
  v roku 2012. Žiaľ pre krátkosť času a väčšinu zástupcov predkladateľov v
  NR SR sa to nepodarilo zvrátiť.
  Prezídium APVV ako výkonný orgán združenia podniká v tejto kauze
  potrebné právne kroky tak ako ho k tomu zaviazal kongres, ktorý je
  najvyšším orgánom združenia (využiť všetky možnosti, ktoré nám umožňuje
  nielen právny poriadok SR ale aj EÚ). Vzhľadom na činnosť našich súdov
  je to ale „beh na dlhé trate“.
  O doterajších postupoch od roku 2012 a stave tejto kauzy sú naši
  členovia priebežne informovaní v jednotlivých publikáciách APVV, na
  našej web stránke a predsedovia miestnych organizácii osobitne na každom
  kongrese (tohto roku to bude v septembri).
  Uisťujem Vás, že APVV podniká všetky právne kroky tak, aby tento
  stav zvrátila a tak, aby sa prípadný pozitívny výsledok dal uplatniť
  celoplošne t.j. všetkými ktorých sa negatívne dotkol.
  JUDr. Gluškov

 • Pre Vlada Petríka a Milana Faltina.Pred časom sme diskutovali, kto posledný “zhasne”.Ako pozerám, v jeden čas bolo na stránke na počítadle číslo 1./cez deň/Čo sa týka nevalorizácie 2012…atď. -- asi som zhasol svetlo/vypínač posledný.Či nie?:-)Najskôr bolo povedané všetko.Lopatisticky pre nás laikov -- amatérov.:-)Už je to pre ďalší level./poschodie/.

 • Vzhľadom na predchádzajúci príspevok a 60 -70 percentnú infláciu po roku 1989 bola?/najskôr áno/ realizovaná NEODôVODNENÁ NIVELIZÁCIA na VD, VD/SD, tiež na milióne ostatných dôchodcov.Podľa mňa táto obetovaná generácia ľudí aj neodôvodnená nivelizácia, bola OŠETRENÁ v Rozhodnutí -- nálezoch Ústavného súdu SR:
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf -- link sa dá rozkliknúť vľavo, aj v náleze ústavného súdu, ktorý uviedol pán Jozef Kotulič…
  Snáď je možnosť preskúmať/zistiť odborníkmi, či k NEODôVODNENEJ NIVELIZÁCII nedošlo tiež v rokoch 2012…až….2015…a nebude dochádzať v BUDÚCNOSTI…až sme právny štát.?

 • Pre Milana Faltina 29. augusta 2015 o 21:08 prenesené z rubriky Návrh zákona o štátnej službe.
  “V podstate sa mi jednalo o to, že tu hundreme na valorizáciu o haliere, pri nizkych VD a u vysokých VD o pomerne slušnejšie sumy. Nepriamo som narážal na tzv.”bulharské konštanty”. Že je ten systém postavený na hlavu. Mlčal by som, keby to bolo opačne”…
  Celý kapitalistický systém je postavený na hlavu.Netvrdím, že ten predchádzajúci bol najlepší na svete.Doteraz bola obetovaná celá generácia dôchodcov.Viď len 60-70 percentnú infláciu po “nežnej revolúcii”.Gréci chceli odpustiť dlhy.Zatiaľ neuspeli.Ale uspeli Ukrajinci.Medzinárodní veritelia/MMF…atď/ im odpustia 18 miliárd USD.Tak potom nech odpustia aj Slovensku, aj ostatným štátom…keď už spravodlivosť, tak pre všetkých.Už sme písali.Celé je to o vyvolaní umelej inflácie, znehodnotení dlhu a čím menšia valorizácia platov, dôchodkov, tým lepšie pre štáty ale nie pre dôchodcov, pre zamestnancov.Takto sa im nepodarí obetovať ďalšiu generáciu ľudí.A to nie je podľa plánu.Keďže sme s valorizáciou — ľudmi ako Duchoň a spol., ktorí si nevideli ďalej ako pred svoj nos/alebo veľmi dobre videli/, dopadli ako dopadli — na NS SR, môžme tak trochu aj pokritizovať.Uvidíme, či bude, až bude a ako bude… Štrasburg?. VŠETKA tá krátkozrakosť sa vypomstila VŠETKÝM. Valorizácia od pol centa od budúceho roka po trochu viac — valorizácia pre zamestnancov, tiež nič moc…Nejako to štátnym plánovačom nevychádza podľa predstáv.Hoci sú nízke platy a dôchodky, pri tých valorizačných bulharských konštantách nás aspoň trocha ochraňuje nízka inflácia.Len je potrebne veriť, že ju/infláciu/ ani tak skoro nevyvolajú.Narobila by do roku 2018 viac škody ako osohu.Až len trocha tomu rozumieme…

 • Až by aj dal z tých 80-tich niekto odvolanie, či podnet do Štrasburgu, ktovie, či sú tam zapracované, tiež tie nálezy ÚS SR o ktorých písal aj Jozef Kotulič, aj iní, nižšie v príspevkoch.Paragraf je preto paragrafom, že je pokrútený a dá sa ho točiť, kto ako potrebuje.V danom rozsudku KS aj žalobca poukázali na nesprávny postup zo strany Finančného riaditeľstva SR…až dotiaľ výsluhoví dôchodcovia ťahali za dlhší koniec povrazu, ako mi to vyšlo z príspevku./neviem či správne/…

 • -Kto to vie či zabetonované? Možno sa niekto z tých 80-tích odvolal, prípadne dal podnet do Štrasburgu…

 • No, pekne sme to dopadli.Miro, ktože už je dneska apolitický?Veď dneska už nič nefunguje, aby v tom nebola politika.Ale je to necharakternosť ako píše František.Vedieť mohli dať skôr.Čoho sa báli.Veď nehryzieme.Keď tak iba perom.

 • Ako výsluhový dôchodca som si pozorne prečítal príspevok pána Františka z 29. augusta 2015 o 11:45 /dnes/.Dopadlo to na NS SR ako dopadlo.Ale až to takto dopadlo a my sme v diskusiách, polemike popísali zbytočne? toľko “papiera”, či mlátili prázdnu slamu, snáď si môžeme dovoliť aj zopár ironických poznámok.Aj na adresu NS SR.Možno to tak nie je.Ale nie je náhodou na NS SR viac senátov? Možno až by sa prípadu chytil senát pána Harabina, či niektorý iný senát, dajme tomu apolitický, Rozhodnutie NS SR by bolo iné? Ostáva iba dúfať, až by nám VD, VD/SD, či miliónu starobných dôchodcov chcel niekto dôchodky ZNÍŽIŤ, ako sme o tom písali, či ako je to v ilustračnom fote nad príspevkami, potom by už do-opravdy išlo o PRAVÚ RETROAKTIVITU. V každom prípade pán František ďakujem/e/ za kvalifikovaný rozbor problematiky nevalorizácie, ktorá zaujíma ako som presvedčený väčšinu výsluhových dôchodcov…

 • Michal napísal 27. augusta 2015 O 22.11 k otázkam nevalorizácie VD za rok 2012 a vo svojom príspevku uviedol i konkrétne rozsudky NS SR a tiež aj konkrétne rozhodnutia ÚS SR, ktorý reagoval na na podané sťažnosti. Ja som si osobne prečítal rozsudok NS SR 10 Sžso/61/2013 z 5.11.2014. Ide o 9 stranový rozsudok a tak nebudem tento celý komentovať, treba si ho prečítať. Jednoznačne NS SR neuznal rozhodnutie KS, ktorý sa vo svojom názore priklonil k odvolaniu navrhovateľa proti Finančnému riaditeľstvu SR, ktoré v konkrétnom prípade valorizáciu VD priznalo, ale v zápätí novelou zák. č. 185/2012 Z.z. , § 68, odst. 13 mu zvýšenú sumu po valorizácii odňal. V danom rozsudku KS aj žalobca poukázali na nesprávny postup zo strany Finančného riaditeľstva SR a považovali to za neprípustné z dôvodu všeobecnej zásady zákazu p r a v e j r e t r o a k t i v i t y právnych noriem a poukázali aj na ústany nález PL ÚS 16/09-51 z 27.10.2010, kde ústavný súd retroaktivitu v našom právnom systéme nepripúšťa. NS SR to však posúdil takto:,, V okolnostiach danej veci však nejde o nadobudnuté právo hodné momentálnej špecialnej ústavnej ochrany, čo vyplýva z charakteru samotného príspevku a kontextu jeho modifikácie..”. Potom NS SR vysvetľuje rozdiel medzi nepravou a pravou retroaktivitou. NS síce poukázal na zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorá je významnou demokratrickou zárukou ochrany právnej istoty / ús PL ÚS 16/95/, ale na to hneď konštatuje, že nie každá retroaktivita je však nezlučitelná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. Na str. 8 vysvetľuje rozdiel pravej a nepravej retroaktivity, odvolal sa na to, že v právnom štáte platí princíp prezumpcie ústavnosti -- len Ústavnému súdu SR prislúcha vysloviť, či určitá norma alebo jej časť, či ustanovenie je alebo nie je v dôsledku obsiahnutej právnej -- neprípustnej -- r e t r o a k t i v i t y -- protiústavná a teda v právnom štáte n e p r í p u s t n á. A tak NS SR uviedol, že novela zák. č. 185/2012 Z.z. s účinnosťou od 30.6.2012 nevykazuje znaky p r a v e j retroaktivity, v našom právnom poriadku n e p r í p u s t n e j, ale ide o retroaktivitu n e p r a v ú, ktorá je v našom právnom poriadku prípustná. Takže kto tomu rozumie vie, že je to vo veci valorizácie v r. 2012 a § 68, odst. 13 už na NS SR zabetonované a ešte ak sa NS SR odvoláva na uznesenia Ústavného súdu SR, ktoré sú v rozsudku uvedené ktorými ÚS odmietol sťažnosti proti rozsudkom NS SR. Takto už malo byť rozhodnuté asi v 80 tich prípadoch, neviem si však vysvetliť, prečo a z akého dôvodu nik nič o tomto nezverejnil ? Ja som to dobre predvídal v niektorom zo svojich príspevkov, kde som apeloval, aby sa kompetentní vyjadrili, aby zverejnili pravdivé skutočnosti a nemuseli sme toľko o tom písať, polemizovať a pod. Ja osobne to považujem za necharakternosť a keby to nezverejnil p. Michal, tak by som bol žil v nádeji, že tu existuje ešte aspoň nádej, teraz už viem, že nie.

 • Pre Milana Faltina -- Myslím, že už vymyslel Dr. Milan Kolen.Bolo to nižšie na stránke, tak som to presunul vyššie.
  Milan Kolen PP napísal: 13. august 2015 v 11:28
  Plne súhlasím s názorom František 13.8.2015 o 06:40. Zrejme bude okrem prezidenta ZV SR o otázkach valorizácie 2012 o odpovede na moje otázky potrebné požiadať aj AK JUDr. Jánošíka ktorá nás vo veci zastupuje aby nám podala relevantné informácie, vysvetlenia v akom stave sa problém nachádza.
  Obdobne k veci protiprávneho krátenia SD tu už hlavne Vami bolo popísane dosť. Podľa môjho názoru navrhujem, aby sa vecou neoprávneného krátenia SD pri klube BL vytvorila vrámci existujúcej sociálno právnej komisie (ktorá rozhodujúcou mierou napomohla vyriešiť problém poberania SD aj VD) zložená z odborníkov ako napríklad sú JUDr. Ďurina, JUDr. Cigánek, Dr. Junek, Ing. Dubeň atď. do ktorej prizvať aj JUDr. Mgr. Páchnika, Vás pán František, ako aj JUDr. Bartka bývalý riaditeľ sekcie sociálneho zabezpečenia MV SR, Mgr. Jozefa Kotuliča a ďalších. Rád sa do práce tejto komisie zapojím. Nemôžeme čakať až sa zobudí Prezident ZV SR a začne konať. Touto vecou /riešením neoprávneného krátenia SD/ by sa na svojom ďalšom zasadnutí mala zaoberať aj Zväzová rada ZV SR.
  .
  Ešte s dovolením z príspevku:Milan Kolen PP napísal: 11. august 2015 o 20:57
  “Alebo by sa mohla vyjadriť naša AK ktorá nás vo veci ne valorizácii VD zastupuje. Myslím si, že už nastal čas, aby sme boli informovaní v akom štádiu je vec ne valorizácii VD v roku 2012. Predpokladám, že naša AK do tohto podania by mohla doplniť aj niektoré nálezy ÚS SR ktoré na tomto webe zverejnil Jozef Kotulič a ďalší. Predpokladám, že okrem pána Františka a mňa otázky v akom stave je riešenie podania našej AK k ne valorizácie VD v roku 2012 zaujímajú aj ďalších VD. Z vyjadrenie sa k veci ďakujem”.

 • Pre Mira Palfiho a Michala, včera večer:
  Hotová Hlava XXII. Aj z prava, aj z ľava, či z hora, či z dola 🙂 Asi treba vymyslieť dačo po tangenciále. 🙂

 • Michal napísal: 27. augusta 2015 o 22:11
  Ďakujem, /určite nie len ja/ za informáciu.
  Ako nie právnikovi sa mi ale vidí rozpor medzi týmto a predošlým príspevkom,/sú oba pri sebe/ čo sa týka nálezov ÚS SR…atď. -- určite je to pre právnikov.Ale až by nám v budúcnosti chceli vziať z dôchodkov, tak by to jednoducho nazvali “nepravou retroaktivitou, ktorá je v našom právnom poriadku prípustná, na rozdiel od pravej retroaktivity, ktorá prípustná nie je”.Bolo by vymaľované…Ale najskôr je to všetko komplikovanejšie.

 • Dnes som zablúdil na stránku „otvorené súdy” a zistil som, že o žalobách vo veci zvýšenia výsluhových dávok sociálneho zabezpečenia na základe zvýšenia platov policajtov, vojakov, SIS, ZVJS, NBÚ, colníkov, hasičov a HZS v roku 2012 sa už na NS SR a ÚS SR rozhodovalo. Najvyšší súd SR žaloby zamietol, ide napr. o rozsudky 10Sžso/57/2013 z 5.11.2014, 10Sžso/23/2014 z 10.12.2014, 1Sžso/61/2013 z 29.12.2014, 10Sžso/56/2014 z 11.2.2015. Ústavný súd SR žaloby odmietol, ide napr. o uznesenia ÚS SR sp. zn. III. 595/2014 z 15.10.2014, III. 596/2014 z 15.10.2014 a III. 597/2014 z 15.10.2014. Podľa rozsudkov NS SR nové podmienky valorizácie vykonané zákonom č. 185/2010 Z.z. v § 68 zákona č. 328/2002 Z.z. boli vykonané nepravou retroaktivitou, ktorá je v našom právnom poriadku prípustná, na rozdiel od pravej retroaktivity, ktorá prípustná nie je.

 • Nuž čo, naše VD, aj ostatné dôchodky (mimo ne/valorizácie) sú tiež pekne ošetrené a zabetónované -- dokonca Rozhodnutím -- nálezmi Ústavného súdu SR:
  PL. ÚS 16/06 3/2008 VALORIZÁCIA DÁVOK SOCIÁLNEHO POISTENIA A ČL. 39 ODS. 1 ÚSTAVY
  na str.17 nesmierne zaujalo to, čo je napísané, citujem:
  “Ústavný súd už taktiež vyslovil (PL.ÚS 12/05),………….z príspevku 19. júla 2015 o 8:49 na stránke nižšie./kto má záujem a ešte nečítal/.
  .
  ZOSÚLADENÍM s ÚSTAVOU SR, by stratili opodstatnenie obavy výsluhových aj starobných dôchodcov v budúcnosti, tiež z budúcich pravdepodobných útokov INEKO, či rôznych mimovládnych organizácií -- aj iných neprajníkov…ktorým to nedá spávať…
  Škoda, že je a najskôr iba takto ostane -- na papieri -- http://www.zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMOVE_ZAMERANIE.pdf
  -- aspoň indície o ničom inom nesvädčia.Nevalorizácia je v bode /4.2/ -- to všetci vieme.

 • Myslím, že vyriešením problému “nevalorizácie” vstupom kompetentných / MNO, MSVaR, vlády SR, parlamentu, z podnetu ZV SR , by sa navodil právny stav a splnili sa oprávnené požiadavky VD, SD
  s vyrovnaním dlhu z minulosti. Markantný precedens je. Nenašiel som ani vyjadrenie, ani stanovisko, ani kroky ZV SR k nevalorizácii dôchodkov v roku 2012.

 • Nová povinnosť pre výsluhovo-starobných dôchodcov.?.?Prenesené z APVV, zdroj APVV a tiež z rubriky Monitor zo stránok APVV:
  .
  Iba čo sme my výsluhoví dôchodcovia boli informovaní o:”„zrušení povinnosti“ poberateľom dávky preukazovať poberanie výsluhového dôchodku tzn., že od 15.06.2013 nemusia zasielať tzv. „Potvrdenie o žití“…viď príspevok nižšie zo dňa 2. júla 2015 o 11:33…
  …už pribudla nová povinnosť,
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/oznamovanieSD_MVSR.pdf — link by sa mal dať rozkliknúť vľavo:
  .
  “OZNAMOVANIE PRIZNANIA STAROBNÉHO DÔCHODKU”
  .
  § 113 zákona 328/2002 Z.z. , písmeno a, b, c, d, e, f, g, h … vyššie v linku uvedený — neupravuje povinnosť zasielať informácie o priznaných starobných dôchodkoch na základe kategórií funkcií tak, ako je to podľa informácie zverejnenej na web stránke MV SR: “je poberateľ dávky povinný Odboru sociálneho zabezpečenia SPSČaOÚ MV SR priznanie inej dôchodkovej dávky bezodkladne oznámiť”.Je poberateľ povinný?
  Bolo uvádzané.
  — Iba jedna tretina výsluhovo-starobných dôchodcov má prístup k internetu.Ako sa dostanú ostatné dve tretiny k tejto informácií?
  — Výsluhové dôchodky budú budúci rok zvýšené od výšky približne 0,052 centu (pol centu).Prečo by mali výsluhovo-starobný dôchodcovia zasielať takéto informácie?Poštovné je drahšie.Rozhodnutia o nevalorizácii v roku 2012 z OSZ a myslím ani z VÚSZ zasielané neboli.To z kompetentných najskôr nikoko netrápi…Doposiaľ z OSZ MV SR neboli zaslané ani Rozhodnutia o tohtoročnej valorizácii, ktorá začínala od výšky 17 centov a sme na konci augusta, pričom valorizácia výsluhových dôchodkov bola k 1. júlu 2015.
  Aby to nebolo iba o konštruktívnej kritike.
  Za účelom štatistických údajov by mala byť možnosť získať tieto cez Sociálnu poisťovňu.Tá predsa eviduje približne -10.000(tis.) poberateľov doteraz priznaných starobných dôchodkov na základe kategórii funkcií.Potom to vyzerá, akoby neustále fungovala Nedeliteľná veliteľská právomoc (NVP), kde niekto niečo od stola rozhodol a my ostatní výsluhoví dôchodcovia (už civili) — postavme sa do pozoru, na rozkaz.Či je to ináč?Alebo sa mýlim vo vyššie uvedenom § 113?Mne to vyznieva, ako bezdôvodne zaťažovanie novou povinnosťou výsluhovo-starobných dôchodcov najmä z dôvodu, že je iná a to vyššie uvedená 100 percentná možnosť zistenia údajov(až sú zákonne odôvodnené) cez Sociálnu poisťovňu.

 • Doporučujem prečítať si dnešnu Pravdu, str.29-listáreň. Reagujú tam dôchodcoviaci, na pripravovanú “kvazivalorizáciu” SD (o 1,60€) dvoma článkami. V podstate totožné názory, ako tuna prezentujeme my.

 • Už som to tu niekoľkokrát hovoril a som o tom stále viac presvedčený. Nastal čas, aby sa ľudia, ktorí sa pohybujú na tomto webe a ktorí požívajú všeobecnú vážnosť pre svoje znalosti, skúsenosti, postoje a preto, čo už pre vyslúžilcov vykonali zamysleli nad tým, či nenastal čas založiť novú profesnú organizáciu, ktorá by nahradila nefunkčný zväz. Organizáciu, ktorá by bola efektívnejšia a razantne by zastupovala záujmy bývalých vojakom, ale aj policajtov a ďalších.

 • Dodatok k lepšiemu pochopenie mojich dvoch komentárov z 13. a 15. 08. 2015:
  “Vysluhový dôchodok” nie je v pravom slova zmysle sociálna dávka -” penzia”. To len na prvý pohľad a počutie tak vyzerá -podľa názvu. Pred tými rokami (1998, resp. 2002), sa táto dávka nazývala “príspevok za službu” a dostal ho každý práporčík- dôstojník- generál, ktorý po splnení určitých podmienok, ak chcel, odišiel horko-ťažko do civiľu. Či to bolo za socializmu, alebo aj v divokom kapitalizme, do doby (1998), než bol premenovaný. A premenovaný bol asi s úmyslom uviesť národ v omyl, aby kde- kto beztrestne mohol poukazovať na našu “nenažranosť”:
  Veď máš VD, tak načo ti je ešte SD ? A keď už, tak ti ho aspoň skrátime…atp. Keby bol býval ostal pôvodný názov- teda “príspevok za službu”, takéto otázky by nikoho ani nenapadli, pretože odpoveď na ne bola jednoducha -- “…mal si ostať slúžiť a dostaval by si ten príspevok aj ty”. Takže kto je “nenažranec” -- my ? Nechcem opakovať už nejeden raz konštatované!!!

 • Pre Jána policajta, dňa 14. 08.2015, o 14:14 hod.:
  Pokúsim sa Váš dotaz vysvetliť tak jednoduchšie-svojími slovami:
  Do určitej doby (u vojakov do r.1998, u policajtov a iných silových profesii do r. 2002), každému z nás zamestnávateť odvádzal fin. prostriedky na SD do SP. Potom, po spomínaných rokoch, vznikli osobitné účty na dôchodkové zabezpečenie priamo u toho ktorého ministerstva (MO, MV,…) a fin. prostriedky sa začali odvádzať do ních. SP, ktorá je v podriadenosti M-PSVaR, však kráti bývalým vojakom, policajtom…ktorí dosiahli vek na odchod do starobnej penzie tento SD o VD, ktorý dostávajú práve z tých spomínaných osobitných účtov.
  Pritom SP na VD neprispieva, ani neprispievala a ani prispievať nebude. Od toho je tu ten osobitný účet u silových a záchranných rezortov.
  A ešte jeden paradox: V súčasnej dobe je možno väčšina SD-VD, ktorí do osobitného účtu neodviedli v minulosti ani cent, či halier, ale všetko, alebo prevažnú časť fin. prostriedkov na SD odviedli len a len do SP(do rokov 1998, resp.2002). Takže sa natíska otázka, “z jakého titulu nám krátia SD?”
  Tak nejak to chápeme my starší “matadori”-môj “terminus technikus” pre spriatelených ľudí tuna, na tento web prispievajúcich 🙂

 • pre jano policajt v.v. napísal: 14. august 2015 v 14:14
  soc.poist. to počítala a krátila podľa link http://www.socpoist.sk/1998-menu/54233s
  Dôchodkové poistenie poistencov, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere zaradenom do I. a II. kategórie funkcií
  Kolega sa odvolal, no na KS Prešov neuspel,ale sú už aj rozsudky KS,ktoré takéto rozhodnutia vrátili SP na ďaľšie konanie .Napr:

  Spisová značka:

  Krajský súd Bratislava

  10Sd/151/2013

 • Kolegovia, ako je to vlastne s tým krátením SD o VD. Ak by to niekto vysvetli,l nejako skrátene, bol by som vďačný. Pretože na starom webe zväzu vojakov, to bolo popísané, ale sem sa to, bohužiaľ nedostalo.
  Ďakujem za odpoveď.

 • Ku komentárom Františka a Milana Kolena, dňa 13.. 08. 2015:

  Možno nepodstatná myšlienka, ku kráteniu SD o VD:
  So všetkým, k tejto problematike, čo sme doteraz popísali nemožno nesúhlasiť. Jasné, že by sa nič krátiť, znižovať, umelo upravovať, vonkoncom nemalo. Prečo? No z logiky veci. Veď keď niekto získal za 20-25 rokov služby priemerný VD, tak logický za ďalších okolo 20 odrobených rokov v civile,ako zamestnanec a výsluhový dôchodca v jednej osobe, so slušnými pravidelnými odvodmi do SP , by mal potom dostať aj primeraný-snáď aspoň priemerný SD . A nie podpriemerný v lepšom prípade ,v horšom poväčšine minimálny, resp. nižší jak minimálny SD. Alebo je to logika koňa?

 • Pán Dr. Kolen, ´dakujem za Vašu reakciu na môj príspevok. Váš názor a postup je správny, iba bude záležať, ako sa všetci títo páni rýchlo rozhýbu, pretože čas je neúprosný. Samozrejme, že treba vyzvať všetkých kompetentných, hlavne s dobrým úmyslom, kvalitnými právnymi a odbornými skúsenosťami.

 • Plne súhlasím s názorom František 13.8.2015 o 06:40. Zrejme bude okrem prezidenta ZV SR o otázkach valorizácie 2012 o odpovede na moje otázky potrebné požiadať aj AK JUDr. Jánošíka ktorá nás vo veci zastupuje aby nám podala relevantné informácie, vysvetlenia v akom stave sa problém nachádza.

  Obdobne k veci protiprávneho krátenia SD tu už hlavne Vami bolo popísane dosť. Podľa môjho názoru navrhujem, aby sa vecou neoprávneného krátenia SD pri klube BL vytvorila vrámci existujúcej sociálno právnej komisie (ktorá rozhodujúcou mierou napomohla vyriešiť problém poberania SD aj VD) zložená z odborníkov ako napríklad sú JUDr. Ďurina, JUDr. Cigánek, Dr. Junek, Ing. Dubeň atď. do ktorej prizvať aj JUDr. Mgr. Páchnika, Vás pán František, ako aj JUDr. Bartka bývalý riaditeľ sekcie sociálneho zabezpečenia MV SR, Mgr. Jozefa Kotuliča a ďalších. Rád sa do práce tejto komisie zapojím. Nemôžeme čakať až sa zobudí Prezident ZV SR a začne konať. Touto vecou /riešením neoprávneného krátenia SD/ by sa na svojom ďalšom zasadnutí mala zaoberať aj Zväzová rada ZV SR.

 • Dobrý deń p. Dr. Kolen. K Vášmu doplnenie z 12. augusta 2015 o 5.05. Vo svojom príspevku ste uviedli, že v problematike valorizácie za rok 2012 bolo právne zastupovanie AK p. JUDr. Jánošíka. Tu predsa nejde o nič tajné, aby tento advokát ľuďom, ktorí ho o právne zastupovanie požiadali, aby im podal konkrétne vysvetlenie v akom stave sa problém všetkých, ktorých sa to týka nachádza . On predsa musí poznať najkvalifikovanejšiu odpoveď a tým sa celá táto záhada vysvetlí, odstráni, prípadne sa bude vedieť, či a aký postup by do budúcna bol možný. On, ako skúsený právnik dobre vie, že ak sa v tejto republike uplatnia všetky právne možnosti, že sa dá pokračovať aj ďalej pre dosiahnutie spravodlivosti i mimo nášho štátu, nebudem konkrétny, však viete, čo myslím. To je moja poznámka k nevalorizácii r. 2012. Využijem svoju možnosť a vyjadrím sa i ku kráteniu našich SD. Na týchto stránkach som písal o nejednotnom výklade súdov pri aplikácii čl. 33, odst. 2 Dohovoru, dal som aj príklady jednotlivých rozsudkov, žiadal som odbornú a právnu verejnosť, aby sa vyjadrili, aby zaujali k tomu kvalifikované stanovisko, bohužiaľ žiadny reakcia a ani výsledok. Poukázal som úmyselne na skutočnosť, že ak KS, ale aj NS SR v tejto záležitosti opiera svoje rozhodnutie o stanovisko NS SR č. 55/2011, čiastka 5/2011, tak je to v rozpore s citovaním jednotlivých sudcov, z ich verdiktami. Rozanalyzoval som aj rozdiely v ich nejednotnom výklade a tu som tiež požiadal, aby sa skúsení právnici z tejto oblasti vyjadrili, či by sa dalo niečo s tým právne urobiť, ale nik nereagoval. Tu je to jasné pre skúseného právnika, že ak o krátení SD používa mnou cit. stanovisko aj NS SR, tak ďalšia cesta v tomto smere už nemôže viesť cez všeobecné súdy. Je potrebné aj toto riešiť cez ÚS a ak nepochodíme na Slovensku a máme pocit krivdy, tak isť aj za jeho hranice. Je to dlhá, tŕnistá cesta, ale podľa môjho názoru inej ani niet, či sa toto moje konštatovanie bude páčiť alebo nie. Ďakujem za trpezlivosť.

 • Doplnenie k mojej včerajšej odpovedi p. Františkovi. Áno ako uvádzate k otázke ne valorizácii VD v roku 2012 som písal skoro všetkým štátnym orgánom vrátane prezidenta SR, ombudsmanky atď.. Od mnohých som do dnešného dňa nedostal odpoveď. Napríklad GP SR mi napísala, že dostala mnoho podaní a výsledok oznámi ZV SR, ale neviem čo jej oznámila. Očakávam, že nás bude informovať o veci prezident ZV SR (odpovedi sa ale nedočkám) ako aj AK JUDr. Jánošíka ktorá nás zastupuje. Ďakujem.

 • Pre František 11. 8.2015 o 14:54

  František napísal: 11. august 2015 v 14:54.
  Tak ako aj Vy ani ja nemám informáciu ako na podanie ZV SR, AK ktorá nás zastupuije o ne valorizácii VD v roku 2012 reagoval samotný ÚS SR ak bolo v lehote do 60 dní podané. Predpokladám, že bolo podané kvalitne a včas. Tiež neviem či ÚS SR našej AK oznámil , že ho prijal, či AK oznámil, že sa vecou, podaním bude alebo nebude zaoberať. Myslím si ak sa podaním ÚS SR bude zaoberať, tak mal našej AK priebežne dávať informácie ako sa s podaním o ne valorizácii VD z roku 2012 nakladá. Ak sme obdržali oznámenie, že s vecou sa bude zaoberať, potom si myslím, že po 3 rokoch už nastala doba, aby naša AK dala podnet, učinila príslušné právne kroky ktoré umožňuje náš právny systém na prieťahy v konaní. Očakávam, že k veci by sa mal vyjadriť štatutár ZV SR, prezident ZV SR ktorý by mal mať k veci informácie, ak ich nemá nech o ne požiada AK ktorá nás zastupuje. Alebo by sa mohla vyjadriť naša AK ktorá nás vo veci ne valorizácii VD zastupuje. Myslím si, že už nastal čas, aby sme boli informovaní v akom štádiu je vec ne valorizácii VD v roku 2012. Predpokladám, že naša AK do tohto podania by mohla doplniť aj niektoré nálezy ÚS SR ktoré na tomto webe zverejnil Jozef Kotulič a ďalší. Predpokladám, že okrem pána Františka a mňa otázky v akom stave je riešenie podania našej AK k ne valorizácie VD v roku 2012 zaujímajú aj ďalších VD. Z vyjadrenie sa k veci ďakujem.

 • Ak dovolíte, ja by som ešte svoj dnešný príspevok doplnil. Opravte ma, ak sa mýlim, ale v niektorých príspevkoch od p. Dr. Milana Kolena PP, som čítal, že on vo veci nevalorizácie VD za r. 2012 napísal hádam všetkým možným inštitúciam a mám také tušenie, že niektoré ani nereagovali. Mám však akúsi pochybnosť, možno sa mýlim, ale kto mal možnosť vidieť koncept podania na Ústavný súd v danej problematike, čo sa malo udiať pred 3 rokmi? Muselo byť aj oznámenieˇÚS, či vec prijali, či sa ňou bude ÚS zaoberať, alebo ju odmietol? Nedávno sme riešili otázku, že ÚS riešil problematiku prieťahov všeobecných súdov a uznal fyzickým aj právnickým osobám finančné zadosťučinenie za viac ako 300 tisíc eur. Nejde mi to akosi dohromady,. že ak bolo podané v tejto veci pred 3 rokmi, že by ÚS doposiaľ nerozhodol. Hovorím tak preto, že ak by som mal pravdu, tak či by nebolo riešenie touto cestou. Samozrejme prostredníctvom advokáta, čo vyžaduje aj samotný ústavný poriadok / § 20 /. Podľa môjho laického názoru ide predsa o diskrimináciu jednej skupiny dôchodcov od druhej a táto otázka sa týka porušenia základných ústavných práv. Berte to iba ako môj osobný názor.

 • ad Ing.Eduard Kereszteši : 11. august 2015 v 11:50
  Odporúčam poslať späť, požiadať o riešenie, bez odporúčaní, ako riešiť.

 • ad: František : 11. august 2015 v 13:18
  ad: Ing.Eduard Kereszteši : 11. august 2015 v 11:50
  Moja obecná skúsenosť:
  Podnety sa nevybavujú. Nehľadia na obsah podnetu a neriešia. Zbavujú sa podnetu presunom. Odpovedajú formálne, popresúvajú. V prípade listu Eduarda: z kancelárie prezidenta, na vojenskú kanceláriu, tí na združenie ” v danom prípade zväz, ten pozná problém, ale …………

 • Predpis č. 346/2005 Z.z. § 109, odst. 1/ Občianske združenie s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov predkladať návrhy súvisiace s finančnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov. Ak sa KPR odvolala na toto ustanovenie, tak prečo to podľa príslušnosti nepostúpili na priame vybavenie? Je to naozaj veľmi podozrivo zaujímavé. / Ping -- pong /? Akoby každý dával ruky preč od zodpovedného stanoviska. Kto vlastne k tomuto zaujme zodpovednosť, veď ide o vážny zásah do našich sociálnych práv. Bolo tu konkrétne poukázané na porušenie ˇUstav SR, na retroaktivitu a ďalšie. Mám z toho pocit, že v tomto bez / právnom / štáte sa pravdy nedovoláme.

 • Dávam Vám do pozornosti odpoveď prezidenta Slovenskej republiky respektíve vojenskej kancelárie prezidenta SR na môj list ohľadom diskriminácie nás výsluhových dôchodcov (nevalorizácia z roku 2012 a diskriminačný valorizačný mechanizmus) Tu je odpoveď v plnom znení:
  Vážený pán Ing. Eduard Kereszteši,
  listom zaslaným elektronickou formou 24.júla 2015 ste sa obrátili na prezidenta Slovenskej republiky s podnetom vo veci údajnej diskriminácie výsluhových dôchodcov. Pán prezident Slovenskej republiky sa s obsahom Vášho listu oboznámil a poveril vojenskú kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 5 ods.1 písm. a) bod 1 zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,zaslaním odpovede.
  Po preštudovaní obsahu podania a v súlade s relevantnou všeobecne záväznou právnou úpravou, Vám kancelária prezidenta Slovenskej republiky zasiela nasledujúcu odpoveď.
  Váš podnet je obsahovo identický vašimi s predchádzajúcimi podaniami, na ktoré Vám tunajšia kancelária odpovedala listami č. VKPSR-2072-1/2014 z 5.novembra 2014 a č. VKPSR-2072-2/2014 z 12.novembra 2014.
  Vo svojom ostatnom podaní neuvádzate žiadne podstatne nové skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu nášho stanoviska. Preto si Vás na záver dovoľujeme len opätovne upozorniť na to, že ak ako poberateľ výsluhového dôchodku máte naďalej záujem prispieť svojimi nepochybne cennými skúsenosťami na prospech ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj ich bývalých príslušníkov, môžete využiť napr. ustanovenie § 109 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionánych vojakov ozbrojených síl slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladať relevantné návrhy prostredníctvom občianskeho združenia s profesným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Návrhy treba adresovať priamo na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,ktoré je spolu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky gestorom zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Vzhľadom na vyššie uvedené som vám nemohol podať priaznivejšiu odpoveď.
  S úctou
  náčelník
  generálporučík Ing. Marián ÁČ, PhD.
  (dovolenka)
  v zastúpení
  plk. Ing. Norbert KÁDEK

 • Pre info: Nad sekciou/rubrikou Zákon 328/2OO2 Z.z. plné znenie je tohtoročná tabuľka valorizácie.Koeficienty sú konštantné pre každého.Stačí si individuálne dosadiť.Ale nemyslím, že niekto z nás zbohatne…:-)

 • Dobrý deň. Na stránke Policajt vo výslužbe vyrátali, že za 25 rokov bude mať valorizované o 1,33 eura, tu za 40 rokov 2,71 eura, no a teraz naša soc. vláda s p. ministrom financií budú hrdo konštatovať, aký spravodlivý valorizačný mechanizmus sme vymysleli. Však sa tie nožnice naozaj až tak veľa neroztvárajú. Či nie? Ha-ha-ha. Je mi z toho nanič, radšej idem na to pivo a budem si myslieť, že to nie je pravda a je to iba výsledok toho tepla, ako to môj predchodca tu niekde napísal.

 • Presne ste to vystihol, pán Keresztéši. Na jednej strane /pri pechote= 0,053 €/ to obligatne mnou zmýlene 1€ dochybuje, na druhej strane /pri vojvodcoch= 2,71€ /prevyšuje. No a dakde medzi tým-skôr bližšie k pechote sa budem motať väčšina z nás, čo sme odslužili okolo 30 rokov a odrobili priemerne ešte 20 rokov v civile. A nad nami už len civilní SD, aj to o nič moc -skôr skoro ako my. Či z jednej, či z druhej strany vojenskej policajnej, hasičskej… a samozrejme aj z pohľadu civilných SD-nie je to na smiech? Asi si z nás starších niekto už dlhodobo robí dobrý deň.

 • No len či tých milión 200 tisíc starobných dochodcov nebude teraz diskriminovaných oproti naši kolegom, čo dostanú tých 2.70 či koľko valorizačné.Súhlasím Milan -- sme ďaleko od “múru nárekov”…:-)Ibaže ekonómom, teraz neviem ktorým nevychádzajú ich predpovede.Nejako im tá inflácia nenaskakuje podľa predstav.Skor sme k deflácii, ako sme predtým uvádzali.Možno im tie horúčavy pomožu ktoré spomínaš.Strašia zdražovaním potravín, tak konečne budú spokojní…:-)

 • A práve preto je teraz čas poukázať na túto absurditu /nelogického diskriminačného valorizačného mechanizmu/kde sa bude valorizovať 0,053 € ako aj to že niekto po 40 rokoch služby dostane 2,71€ čo je opäť nespravodlivé ,keď valorizácia SD bude 1,6€. Tak efektne urobenú ilustráciu ako je valorizácia SD v budúcom roku a nenormálny valorizačný mechanizmus sme tu ešte nemali. Ale ako hovorím tí čo majú odslúžených viac ako 30 rokov čušia ako voš pod chrastou , pretože im sa vlastne oproti civilnej valorizácii ešte prilepší. A či to bol zámer rozdeliť VD ,resp.postaviť ich proti sebe neviem. No určite to evidentne funguje. Keď sa jedná o peniaze diskriminácia a protiústavnosť ide bokom . Načo to toho “šparkať” keď sa to mňa netýka. A to je smutné.

 • K Mirovi Palfimu o 13:40 hod a 07:48 hod.:
  No Miro, pokiaľ tak zevrubne počítam, tak mi vychádza, že my čo sme odslužili okolo 25 rokov, budeme mať do roka a do dňa valorizáciu VD vo výške, jaku majú momentálne naší kolegovia s 15 odsluženými rokami. Teda okolo tých 17 centíkov. Dúfam, že teraz sa už nemýlim ani to obligátne 1 €- lebo potom by som to musel fakt pripísať vplyvu tých vysokých teplot… 🙂 Dávam tých veselých smajlíkov, aby to tu nevyzeralo ako múr nárekov…

 • 1.6O delene 3O krát jedna rovná sa 0.053333.Čiže najmenej je ani cent -- orientačne.To je jedno.ale nie je jedno, či je to v súlade s NEODoVODNENOU NIVELIZÁCIOU podľa Nálezu Ústavného súdu SR.Fakt Grécko je asi šuviks oproti Slovensku.

 • Upresňujem horucu informáciu: Schválne sedím pred TV a teraz sledujem už pozorne. Tá suma je 1,60

  Upresnenie horúcej informácie: Úmyselne som sa doteraz nepohol od TV, aby som si bol na čistom a nezverejňoval bludy. Teraz reláciu opakovali a presná suma je 1,60€. Takže som sa sekol o jedno €. Ospravedlňujem sa preto za chybičku, ktorá sa do mojích výpočtov vlúdi zvyčajne tak raz za 3 roky… 🙂

 • Pre Milana Faltina
  Valorizácia 60 centov na budúci rok 2016 pre SD /až by to bola pravda/, no, neviem možnú reakciu milióna 2OO tisíc -- civilných dochodcov…
  Ale znova k valorizácii VD -- § 68 ods.3.Znamená to 0.60 deleno 3O krát za 15 rokov služby koeficient 1 rovná sa 0,O2 eurocentu, ktorý čo zaokrúhlime ako?Matematicky na nulu.Už sa nechcem rozpisovať o Rozhodnutiach či Nálezoch Ústavného súdu SR, ale čo už toto má spoločné s morálkou a etikou…
  …V takomto prípade, aj starší kolegovia, ktorí majú odslúžených okolo 30 rokov služby, by mali možnú valorizáciu okolo 60 centov a tí s najviac odslúženými rokmi o pár centov viac.Či som sa zmýlil vo výpočtoch./tabuľka ešte nie je k dispozícii/.

 • ad. Milan Faltin napísal: 7. august 2015 v 12:37
  Napadá mi paralela s Gréckom. Grécka dôchodková “valorizácia” je u nich a u nás porovnateľná. Pri podstatných rozdieloch v štátnom dlhu a výške dôchodkov v SR a Grécku.

 • Horúca informácia:
  Práve sledujem TA-3 a neviem či som dobre počul, alebo tiež už aj na mňa vplývajú tie horučavy /v krčme som zatiaľ ešte nebol 🙂 /, a zaregistroval som, že SP ohlásila valorizáciu SD na rok 2016 o 60 centov :wacko:
  Vie niekto viacej?

 • Na stránke kolegov PVV (Policajt vo výslužbe) sa včera objavil príspevok, ktorý končí: Inak MÚR NÁREKOV je na linku https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/ .
  Nechcem ho komentovať, ale ešte že z nás, ktorí tu píšeme, niekto nevyrobil štát IZRAEL, či Mosad.V dnešnej dobe by na tom nebolo nič čudné.Možno by nebolo od veci, až by aj na tomto webe bola sekcia/rubrika, kde sa môžu ľudia “vyžalovať/aj pod spomínaným názvom/:My -- tu pišúci kolegovia, sme sa snažili opierať o FAKTY a ARGUMENTY -- bez prívlastkov.
  Pre pamätníkov, aby to nebolo, že všetko je veľmi jednoduché a v najlepšom poriadku, jeden príklad z nedávnej minulosti:Bude sa opakovať?
  • Miro Palfi:
  22.12.2014 o 8:57
  Pre informáciu – záujemcov – výsluhových dôchodcov.
  K príspevku J. Eremitáka z 22.12.2014 o 2.57, resp. o 3.03 sú obšírnejšie informácie tiež na stránke Policajt vo výslužbe(PVV) – v dňoch (17-18).12.2014.Je potrebné (pre)kliknúť stránky.

  • J. Eremiták:
  22.12.2014 o 3:03
  K VD… z rokovania NR SR ..
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvek výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl. návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktorú podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masívneho útoku na VD temer vo všetkých médiach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívená val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmédiach o nezaslúžene vysokých VD vyslúžilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimohodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,…počujeme…zažijeme… ak sa dožijeme…a Všetko najlepšie všetkým.
  Návrh nebol schválený…..Zatiaľ.

 • O otázkach novelizácii § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa na webe už popísalo dosť. Cez túto skutočnosť znovu sa chcem vrátiť k mojim vyjadrenia k tejto veci zo dňa 4.8.2015. V mojom článku Diskriminácia VD v bode 17 pri novelizácii § 68 ods. 3 zákona č. 328 Z. z. ako aj svojimi žiadosťami zaslanými príslušným štátnym orgánom, výborom NR SR som spolu s ďalšími požadoval s účinnosťou od 1.1.2018 valorizáciu VD vykonávať rovnakým spôsobom s rovnakými kritériami ako aj v rovnakom čase t. j. od 1 januára v príslušnom kalendárnom roku. Nepredpokladal, som, že tieto naše požiadavky budú tak rýchlo zapracované do novely § 68 konkrétne do bodu 16 čo bolo už zrealizované s účinnosťou od 1. júla 2018. Žiaľ nebol zrealizovaný rovnaký dátum valorizácie VD ako to majú SD vždy od 1. januára príslušného kalendárneho roku, čím sú VD oproti SD naďalej diskriminovaný. Predpokladám, že je nepriechodné znovu podávať žiadosti, podnety na skorší termín ako je uvedený v novelizovanom § 68 v bode 16, tak ako to uvádzajú niektorí diskutujúci. Myslím si, že je úspech, že takto naša požiadavka vôbec bola zrealizovaná. Nemajme prosím veľké oči. Očakávam, že Prezídium ZV SR, APVV diskrimináciu VD v oblasti valorizácie VD s rovnakým termínom ako majú SD od 1. januáru príslušného kalendárneho roku bude riešiť. Obdobne od nich očakávam na základe nových informácií nálezov Ústavného súdu, príslušných rozsudkov ako o tom na tomto webe písal Jozef Kotulič, pán František, Miro Pálfy, Ing. Eduard Keresztesi, Ing. Dubeň budú spracované podania, žiadosti o odstránenie diskriminácie nevalorizovanie VD v roku 2012, čo je v rozpore s Ústavou SR, ako aj nálezmi Ústavného súdu SR. Myslím si, že od snemu ZV SR už uplynulo dosť času a Prezídium ZV SR by vo veci tejto diskriminácie ako aj ďalších siedmych diskrimináciách VD konečne mohlo začať konať a nenechávalo to len na jednotlivcoch ktorí v vo veciach diskriminácie sami roky konajú.

 • K Miro Palfi
  06.08.2015 o 10:05 hod.:
  :good:

 • Až by som sa ešte vrátil ku komentáru:Ľuboš Hudáček napísal: 5. augusta 2015 o 12:19/v sekcii Diskriminácia…/…z ktorého som vybral…
  …” myslím, že je načase ZAČAŤ KONAŤ a riešiť podanie na Ústavný súd SR vo veci NESÚLADU prijatia zákonov (nevalorizácia 2012, platný valorizačný mechanizmus) s ÚSTAVOU SR”.
  ZOSÚLADENÍM s ÚSTAVOU SR, by stratili opodstatnenie obavy výsluhových aj starobných dôchodcov v budúcnosti, tiež z budúcich pravdepodobných útokov INEKO, SAV, rôznych mimovládnych organizácií, o ktorých EKONÓMOV sa včera premiér Róbert Fico vyjadril -- no, slušne povedané, nič v dobrom…A najskôr by mohlo stratiť opodstatnenie aj výstižné ilustračné foto nad príspevkami.Hoci na pozore je potrebné byť neustále.Kto včera čítal a sledoval média, určite bude súhlasiť.

 • K Miro Palfi, 06.08.2015 o 07:43 hod.:
  Prikláňam sa k Tvojmu záveru, vyjadrenému jasne v posledných dvoch vetách.Ba ešte si dovolím dodať, že pred tými výše troma rokami -šak dajaku dobu to muselo trváť, kým sa radili aby vymysleli ten “genialný” dodatok o nevalorizácii,výpočtových koeficientoch /bulharské konštanty/ a podobne, sa kľudne mohlo stať, že v tej rýchlosti /chytro-chytro/, nedomysleli čo spustia. Napíklad minimálne diskrimináciu VD- a ďalšie trampoty s tým súvisiace. No aby teraz nevyzerali ,nechcem povedať ako čo, sú radšej ticho-nedá sa- nejde to- neni možné…či?

 • Až som vychádzal z komentárov zo sekcie/rubriky -- Diskriminácia výsluhových dôchodcov:
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 5. augusta 2015 o 16:28
  Ľuboš Hudáček napísal: 5. augusta 2015 o 12:19
  Miro Palfi napísal: 5. augusta 2015 o 9:25, resp. Jozef Kotulič napísal: 19. júl 2015 v 8:49
  Mňa osobne, v predmetnom náleze ÚS SR:
  PL. ÚS 16/06 3/2008 VALORIZÁCIA DÁVOK SOCIÁLNEHO POISTENIA A ČL. 39 ODS. 1 ÚSTAVY
  na str.17 nesmierne zaujalo to, čo je napísané, citujem:
  “Ústavný súd už taktiež vyslovil (PL.ÚS 12/05), že v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne očakávanie (legitimate expectation, der Vertrauenschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, aj keď nekoná retroaktívne alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem spoliehali, porušiť princíp právneho štátu”.
  Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu podriadení ústave a jej princípom. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovať rámec právneho štátu, v ktorom je okrem iného garantovaná právna istota vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, a tiež trvácnosť a stabilita právnych noriem, a je zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc. ”
  Inak povedané, parlament, schválením návrhu poslanca Duchoňa, zrušením valorizácie v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo ako konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament.
  …a…
  .
  …a poslednej vety z komentára Ing.Eduard Kereszteši napísal: 4. augusta 2015 o 15:13, resp. Ľuboš Hudáček /v tejto sekcii -- rubrike/:
  “A preto je určite potrebné to využiť a znovu/ teraz už nové vedenie GP /požiadať o preskúmanie daného stavu”.
  Akurát mne osobne nie je jasné, po akom dlhom čase sa môže/až môže/ OPAKOVANE osloviť Generálna prokuratúra SR/prešli už 2 roky/ od posledného podania -- v tej istej veci…Možno sú známe tiež ďalšie fakty -- argumenty v prospech výsluhových dôchodcov, ktoré pred dvomi rokmi známe, ani použité neboli…
  …v parlamente ten istý zákon môže ísť opätovne na rokovanie myslím po pol roku.

 • Pre pána Dr. Milana Kolena, ale aj ďalších odborníkov/právnikov/ -- pripájam sa k:
  Štefan napísal: 4. augusta 2015 o 13:58
  Ing.Eduard Kereszteši napísal: 4. augusta 2015 o 14:48
  Milan Faltin napísal: 4. augusta 2015 o 14:54
  aj ďalším, ktorí by sa bezpochyby pridali v snahe pomôcť v rámci svojich možnosti -- prípadného odosielania e-mailov, listov…atď.

 • Presne ako píše pán Hudáček.
  Generálna prokuratúra mala zásadnú pripomienku a to: Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
  -- § 68 valorizácia VD.
  „ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách. Takýto postup je čisto účtovníckou kalkuláciou, vychádzajúcou zo súvahy príjmov a výdavkov na osobitných účtoch rezortov a služby, ktoré vyplácajú dávky sociálneho zabezpečenia policajtom a vojakom“.
  A preto je určite potrebné to využiť a znovu/ teraz už nové vedenie GP /požiadať o preskúmanie daného stavu.

 • Bolo by pekné keby vedenie Zväzu vojakov začalo podnetne niečo riešiť s ustanovením par.68 ods.3 (valorizačný mechanizmus) a nevolarizáciou z roku 2012, nakoľko má prístup do NR SR a 16.6.2015 rokovalo i s Výborom NR SR pre obranu a bezpečnosť, čo zverejnilo i na svojej web stránke. V zverejnenej správe z tohto rokovania na webe zväzu sa problematika tejto časti sociálneho zabezpečenia vôbec neriešila. A prečo aj. Myslíme si, že pán Vojtek (prezídium ZV SR), ako vtedajší NGŠ, ktorý túto novelu zákona obhajoval to bude otvárať? No, asi nie. Však táto novela v podstate niekomu dobre vyhovuje. Pre slúžiacich sa upravil strop vymeriavacieho základu z 60 na 65 percent. Koeficienty výhodnejšie upravujú nárast valorizačnej dávky oproti civilnej valorizácii (čo si myslím, že toto civili ani nevedia, lebo by sa proti tomu určite ohradili), pre tých čo slúžili 30 rokov a viac. Samozrejme badget je limitujúci, takže keď sa tu niekomu pridalo, niekomu sa muselo ubrať, a ubralo sa menej slúžiacim výsluhovým dôchodcom. Tu vôbec nešlo o úsporu, lebo toto opatrenie v dôvodovej správe nebolo nijako finančne analyzované, ale o prerozdelenie badgetu. Nejednalo sa taktiež o nejakú “zásluhovosť” (valorizačná dávka nemôže mať nič spoločné so zásluhovosťou, zásluhovosť bola vyjadrená pri výpočte výšky dôchodkov) , ale o zvýhodnenie dlhšie slúžiacich VD na úkor mladších VD, ale i voči civilným dôchodcom, čo vyvoláva roztváranie nožníc medzi výškami dôchodkov. Nemyslím, že súčasne vedenie Zväzu bude niečo s týmto riešiť (p.Kaliňák v NR SR pri schvaľovaní novely odprezentoval úpravy v zákone ako konsenzus s organizáciami zastrešujúcimi VD) naopak nechcem nič privolávať, len aby sa nestalo, že súčasne platné znenie ostane platné i po roku 2018. Skôr vidím cestu túto problematiku otvoriť cestou relevantného podania na GP SR, nakoľko sama GP rozporovala v legislatívnom procese toto ustanovenie ako porušenia práva na primerané hmotné zabezpečenie a zásadu nerovnakého zaobchádzania, takže tam vidím cestu.

 • Presne tak a tiež pomôžem, jak budem môcť.

 • Pre pána Dr. Kolena. Aj ja sa pripájam k veľkej prosbe a to aby sa do toho dal a určite budem spolupracovať aj ja. Nemôžem sa pozerať na na senilitu a neschopnosť a preto dôverujem Dr. Kolenovi

 • Pre pán Milan Kolen PP 4.8.2015 v 11,48 h., Na Vaša otázku : Pýtam sa, alebo vo veci mám tak ako mnoho krát predtým konať sám, bez účasti Prezídia ZV SR,APVV, by som odpovedal ÁNO,ÁNO pán Kolen , konajte prosím , pretože ak nebude konať Vy , tak Vami spomínané zložky -Prezídium ZV SR, APVV konať nebudú, nakoľko stav nič nerobenia im vyhovuje ! Pán Kolen prosím dajte sa do toho, držím Vám palce, ďakujem a prajem pekný deň

 • Môj názor k článku Miro Palfi 3. august 2015 v 12:43 kde napísal: Prekopírované z jeho článku ”
  328/2002 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016
  328 ZÁKON z 29. mája 2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/328/20160101.html#paragraf-17 — link by sa mal dať roztvoriť vľavo.
  Keďže je to NÁVRH, ktorý by mal byť prejednávaný v parlamente(podľa mňa), ešte vždy by bol čas novelizovať § 68 ods.3, aj nevalorizovaný rok 2012. SPäTNE. Až sa tak neudeje, bude to premrhaná príležitosť pre VŠETKÝCH výsluhových dôchodcov.
  16)
  “Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.” toľko k veci valorizácie VD ako o tom hovorí zákon 328.

  Moje stanovisko k veci:
  Píšem o tom v mojom článku “Diskriminácie VD” v bode 17, kde som navrhol aj spôsob jeho riešenia (https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/).
  Z dôvodu odstránenia diskriminácie VD našu valorizáciu riešiť rovnakým spôsobom, s rovnakými kritériami a v rovnakom čase ako je to uvedené v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o o sociálnom poistení. Potom to nebude diskriminácia VD v oblasti valorizácii dávok dôchodkového zabezpečenia oproti valorizácii SD. Nič nie je stratené, účinnosť§ 68 ods. 16 je až od 1. júla 2018. Do tejto doby je potrebné, aby Prezídium ZV SR, ako aj Prezídium APVV zmobilizovali svoje sily a vo veci odstránenia tejto diskriminácie začali spoločne konať.
  Pýtam sa, alebo vo veci mám tak ako mnoho krát predtým konať sám, bez účasti Prezídia ZV SR, APVV, samozrejme so zmobilizovaním aktivity VD, ktorí sú ochotní podľa mojich pokynov konať, ako aj mnoho kráť predtým už konali a výsledky sa dostavili (neschválenie 19 % dane z VD, 10 % stabilizačného odvodu z VD, odpočitateľná položka pracujúcich VD po dosiahnutí veku 62 rokov, 6 krát návrh zákona zákaz práce dôchodcov, ako aj práce dôchodcov v štátnej, verejnej službe, preprava po železnici, uznanie odpočítateľnej položky pre pracujúcich VD nad 62 rokov, uznanie odpočítateľnej položky pre pracujúcich IVD, atď). Potom sa pýtam, načo máme Prezídium ZV SR a APVV??? keď vo veci nekonali a ani nemajú záujem konať? Nechápem prečo vo veci nekonajú. Zároveň očakávam, predpokladám, že sa už zobudili a začali konať vo veci pripravovaného 7 predloženia novelizácii zákona do NR SR o zákaze práce dôchodcov nad 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe (skoro rovnaké ako to bolo minulý rok). Predpokladám, že o tejto skutočnosti opäť nevedia nič, a ani nič nevykonajú.

 • 328/2002 Z. z.
  Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016
  328
  ZÁKON z 29. mája 2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/328/20160101.html#paragraf-17 -- link by sa mal dať roztvoriť vľavo.
  Keďže je to NÁVRH, ktorý by mal byť prejednávaný v parlamente(podľa mňa), ešte vždy by bol čas novelizovať § 68 ods.3, aj nevalorizovaný rok 2012. SPäTNE. Až sa tak neudeje, bude to premŕhaná príležitosť pre VŠETKÝCH výsluhových dôchodcov.
  § 68
  (3)
  Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1.
  .
  (16)
  Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

 • RE: Milan Kolen, p. Greššo
  Odstrániť internet, aby sa ľudia nemohli organizovať, zjednocovať. Tento cieľ je u predstaviteľoch ZVSR evidentný žiaľ podporovaný aj časťou predsedov klubov.
  Nedivím sa kolegom ako p. Greššo, ak rozhorčení zahodia členský preukaz. Predsa do klubu, či o.z. vstupovali dobrovoľne v dobrej viere a postupne sa dočkali sklamania a ešte aj maže niekto ich príspevok v ktorých žiadajú iba všeobecné, neutajené informácie. Nie každý člen (a čím je múdrejší tým viac to platí) je schopný prekričať dav napr. na schôdzi, rokovaní či sneme, v ktorom vyhráva ten kto kričí hlasnejšie a pritom nikto nikoho nepočúva. Som presvedčený že iba minimum členov sa združuje z dôvodu účasti na zájazdoch, čo ľudí zaujíma uviedol v príspevku p. Greššo, Dubeň, atď.
  Výhovorkám prezidenta ktoré uviedol na rokovaní ZR, že web ZVSR „bol heknutý“, takýmto hlúpostiam môžu uveriť iba hlupáci a tých vyrába on sám k obrazu svojmu. „Heknutie“ nastalo v jeho hlave, už dávnejšie a predsedom klubov to bohužiaľ nevadí. Teraz už ani mne. Nuly zostanu nulami.

 • Pre pána Greššo František 24. júl 2015 v 12:13. Plne sa stotožňujem s Vašim názorom, žiadosťou o otázkach plnenia bodu 4.2 Programového zamerania (Ne valorizácia v r. 2012, nároky z kategórií funkcií do 31.12.2023). Som rozhorčený “nad drzosťou a aroganciou prezidenta ZV SR, v jednej osobe webmajstra webu ZV SR, ktorí bezdôvodne vymazáva príspevky členov ZV SR. Vymazal Váš príspevok. Pritom nechápem prečo vymazal aj fundovanú odpoveď člena Prezídia ZV SR Ing. Ľubomíra Dubeňa na vznesené otázky. Obidva príspevky neboli v ničom v rozpore so schváleným materiálom predsedníctva ZV SR asi zo 17.12.2014 k “Zásadám komunikácie na webe ZV SR”. Odpovede na uvedené otázky by určite radi privítali členovia ZV SR, ako aj ostatní VD. Týmto počínaním prezident, webmajster porušuje zásady vnútro zväzovej demokracie, porušuje Zásady komunikácie na webe ZV SR a bráni zverejňovaniu informácií čo zaujíma členskú základňu. Ak sa mýlim, rád sa mu verejne ospravedlním.

  Pán Grešo, VČS klubu ZV SR Prešov odhlasovala návrh na prezidenta ZV SR plk. Ing. v.v. Tomáša Švetca. Najmä delegáti snemu ZV SR z PO, TN, ZA,KE, ZV ho demokraticky zvolili za prezidenta ZV SR do konania snemu ZV SR, čo je faktom. Nie je riešením spláchnuť preukaz člena ZV SR. Riešením je, aby členská základňa, Zväzová rada ďalej nedovolila, netrpela činnosť prezidenta, ktorá smeruje proti oprávneným záujmom členskej základni, ako aj neriešenie diskriminácie členov ZV SR a VD. Emailom požiadam predsedu Zväzovej rady pplk. Ing. v. v. Mojmíra Hlocha, aby Zväzová rada uznesením zaujala svoje stanovisko k:
  1. Proti dlhodobému vymazávaniu príspevkov členov ZV SR, ako aj člena prezídia ZV SR z webu ZV SR, ktoré ani v jednom bode neporušili Zásady komunikácie na webe ZV SR.
  2. Odobraniu hesla pre zverejňovanie článkov Klubu Poprad,ktorý týmto nemôže svoje články umiestňovať na webe ZV SR (ostatné kluby môžu, čím je Klub Poprad diskriminovaný).
  3. Objasneniu ako sa bude nakladať s bodom 4.2. Programového zamerania.
  4. Ako Prezídium ZV SR bude ďalej pokračovať v započatej ceste odstraňovania zostávajúcich 9 bodov diskriminácie VD (16 už bolo vyriešených).

 • Som z toho šokovaný! Oni vymazali na webe ZVSR nie len moj dotaz, ktorý nikomu nemohol vadiť, ale aj vysvetlenie člena/nečlena prezídia pána Dubeňa, ktorý sa snažil vysvetľovať v akom štádiu je podanie na súd. Vysvetlenie podával nám, ktorí sme sa na advokáta skladali, a nie prezidentovi !!! Toľko drzosti nejakého sprostéhu chrena ktorý to maže a na webe ZVSR dokazuje svoju neobmedzenú obmedzenosť, to nema obdoby. Nech Boh chráni túto spoločnosť, toľko hlupákov v čele a ešte viac tých čo ich zvolilo, to nespeje k dobrému koncu na Slovensku. Páni v ZVSR, jebem na vás, už vám nedám ani cent, preukaz člena som spláchol, hľadajte si ho v ZSK (ZS kanalizácie). Vylížte mi…
  Pán admin tohto webu bezpzlozky.eu, prepáčte že som si neudržal nervy, ak tak toto vymažte kvôli vulgárnym (ale pravdivým) slovám.

 • Presne takéto pocity a určité pochybnosti ako pán/ František napísal: 24. júl 2015 v 10:48/mám aj ja. Nie je predsa možné keď máme toľko vojenských doktorov práv,právnych poradcov ,vyzbierala sa nemalá suma finančných prostriedkov na riešenie nevalorizácie a výsledok/riešenie takmer žiadne. neviem prečo sa ma zmocňuje myšlienka či to nebol zámer..”..po troch rokoch nečinnosti je už neskoro”. Myslel som si ,že páni s titulom JUDr. budú schopnejší a aktívnejší.

 • Náhodou som sa dostal na starú stránku Zväzu vojakov, kde som našiel oznam z 22.7.2015 od p. Ing. Dubeňa. Obsahovo znel tak, že podnet vo veci valorizácie dôchodkov za rok 2012 podaný na GP bol zamietnutý. Potom bolo podané ak sa nemýlim na OS Bratislav 1, ktorý to v uznesení tiež neuznal a tak t.č. je proti tomuto vedené na základe odvolania sa konanie na KS. Ja som si to takto zapamätal, pretože dnes som zistil, že pôvodný text už na uvedenej stránke nie je. V tomto ozname však nebolo uvedené, či bolo podané vo veci valorizácie aj na Ústavný súd SR?
  Mne osobne sa to nechce veriť, pretože je záhadné pre aký dôvod by doposiaľ ÚS SR nerozhodol? Je jasné a dôkazne preukázateľné, že valorizácia na rok 2012 bola riadne právne odsúhlasená a potvrdená.
  Tu by som poukázal na Ústavný nález sp. zn. PL ÚS 36/95, zo dňa 3.apríla 1996.
  1./ V ústavnom poriadku Slov. republiky všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov alebo ich ustanovení možno odvodiť od čl. 1 Ústavy SR, podľa ktorého je SR právnym štátom. K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí požiadavka / princíp / právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou ktorého je i z á k a z s p ä t n é h o / retroaktívneho /pôsobenia právnych predpisov, respekt. ich ustanovení. Toto sa jednoznačne udialo.

  2./ V ústavnom poriadku SR platí z á s a d a , podľa ktorej ten, kto konal respekt. postupoval na základe dôvery v platný a účinný právny predpis / jeho noriem /n e m ô ž e byť vo svojej dôvere k nemu sklamaný spätným pôsobením právneho predpisu alebo niektorého jeho ustanovenia. Pokračuje to ešte odst. 3 a k tomu je v náš prospech i II. ÚS 48/97, čť. 16/98, odst. 6, kde je poukázané na čl. 130, odst. 3 Ústavy SR.
  Ústavný súd ako jediný orgán SR, ktorému Ústava SR zveruje ochranu ústavnosti má právo preskúmať, či iný štát. orgán vydal svoje rozhodnutie v rámci svojej právomoci a či sa pri tom správal v súlade s ústavou. Ak sme teda právny štát a ak skutočne bol podaný podnet na ÚS SR, tak podľa toho, čo som citoval z ústavného nálezu ÚS SR je jasné, že tu došlo k retroaktivite a tak by malo byť i rozhodnuté, teda v náš prospech, pretože inak by si aj sám ÚS protirečil ak poukážem opäť na jeho nález.

 • Asi som spravil chybu ja, keď som dňa 22.07.2015 o 09:59 hod. v snahe konečne pochváliť pár zmysluplných príspevkov na starom webe, nechtiac upozornil na skutočnosť, že pre nenahraditeľných je to antireklama. Neuvedomil som si v ten moment možné následky. Asi som nemal písať nič a ostalo by to tam možno aj dodnes. Prebrali sa však čiastočne zo zimného spánku, resp. letného oťapenia z horučav a začali robiť veci, čo najlepšie ovládajú-mazať a gumovať, aby mohli nerušene driemať aj naďalej.

 • Na starom webe -- webe ZV SR boli vymazané príspevky z rubriky “Oznam pre členov klubu Prešov” a to pánov: Greššo František, v.v., Tomáš Kríž, Miloš Zeman, Tomáš Kríž, Ing.Eduard Kereszteši, Ing. Ľubomír Dubeň.
  Budem parafrázovať príspevok Ing.Ľubomíra Dubeňa:
  Nevalorizácia je po odvolaní po pojednávaní na Obvodnom súde Bratislava I, na KS Bratislava.(informácia bola v približne takomto znení -- viac z nej si nepamätám).Iba sa spýtam -- čo na nej bolo závadové?
  Ide ale o to: Táto informácia bola prospešná pre všetkých okolo -38.000(tis.) výsluhových dôchodcov v SR.Výsledok mi z tohoto vyšiel nasledovný.Vedenie ZV SR a terajší webmaister webu ZV SR týmto v podstate priznali, že sú ZA nevalorizáciu 2012 a tak isto za platný § 68 Zákona 328/2002 Z.z. schválený parlamentom v júni 2012.Čím idú proti všetkým výsluhovým dôchodcom.Možno niekto má návod, ako si túto skutočnosť vysvetliť ináč.Pre orientáciu jeden z vymazaných príspevkov, na čo sú zvedaví aj členovia ZV SR.
  .
  Pre informáciu. — K téme aj 3.výročia nevalorizácie — po 2. zasadaní zväzovej rady.Čo zaujíma aj členov ZV SR.
  Jeden komentár k “Oznam pre členov klubu Prešov”
  Greššo František, v.v.:
  20.7.2015 o 21:31
  som členom ZV SR, predseda klubu nám po 2. ZR nevedel zodpovedať jednu z otázok, ktorá pravdepodobne budú zaujímať aj niekoľkých ďalších členov. Predseda klubu nám nevedel podať postačujúce vysvetlenie.Zaujímali sme sa ako je pripravovaná realizácia programového zamerania kde v bode 4.2 sa okrem iného píše:
  ….zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MO SR návrh na úpravu dôchodkov priznaných podľa zákona č. 114/1999.
  Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni. Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do konca roku 2023…Je schopný podať niekto z prezídia odpoveď alebo je to tajné a informáciu dostane iba úzky okruh vyvolených??? Postačujúca bude aj odpoveď „do toho vás nič nieje”.
  Prenesené z web stránky ZV SR.

 • Pre Eduarda Keresztešiho:
  No bodaj by tak bolo, jak odpovedá pán podpredseda. Prechádzal som si z nudy aj iné podobné stránký a na PVV, hoc nevylučujú, ale aj tak, dvakrát tomu neveria…čas ukáže. Ale ten aktualne už hraje proti nám…

 • Odpoveď podpredsedu SNS na môj podnet.

  Vážený pán podpredseda SNS, PhDr. Anton Hrnko , CSc.

  Obraciam sa na Vás ako politika a podpredsedu strany ,ktorá bola politickým pilierom pri vzniku Armády SR -dnes OS SR.
  Poznám Vás ako férového politika. Nakoľko ste podpredseda strany SNS a určite budete mať záujem o čo najlepšie jej preferencie, dovoľte mi Vám dať nasledujúci podnet.
  Pred vami je neoslovených desaťisíce voličov a to z radov OS SR, PZSR, JVS, hasičov, colníkov, záchranárov, výsluhových dôchodcov…nakoľko táto nemalá skupina voličov bola pred dvoma rokmi podvedená vládnou stranou a to , že zmenila a doslova vytvorila diskriminačný zákon o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov (zákon 328/2002) .
  V roku 2012 dva dni pred realizáciou protiústavne stopla valorizáciu výsluhových dôchodcov a vytvorila valorizačný mechanizmus , kde po odslúžení 15 r. máte nárok na 0,30€ a po 30r na 9,10€ . Pred voľbami deklarovala , že nič meniť nebude.

  Pán podpredseda, máte tu obrovskú skupinu voličov, ktorá spolu s rodinnými príslušníkmi tvorí neoslovenú skupinu ľudí. Nik s politikov sa tým nezaoberá ani to v médiach nespomína.
  Pred tromi rokmi došlo, nie po prvý krát, k ďalšej účelovej diskriminácii i porušovaniu ústavných práv občanov.
  O čo išlo?
  Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa ktorej nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011). Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému.
  A v čom bolo a je porušené platné právo?
  1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
  2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy. 3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, podľa ktorej zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
  4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh mal za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
  Verím, že SNS opäť bude na strane OSSR! A bude ju chrániť a obhajovať na rozdiel od súčasnej politickej garnitúry ako aj ostatných politických strán ktoré diskrimináciu dopustili.

  S úctou a pozdravom Ing. Kereszteši, kpt v.v.
  .
  ODPOVEĎ p. POSLANCA
  Pán Inžinier,
  ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
  S pozdravom
  A. Hrnko

 • K Miro Palfi, dňa 22. 07. 2015 o 11:34 hod.:
  ….”/4.2./, Aká bude valorizácia SD v r. 2016. Vieme?…”. Tak JDS , hlavne jej vedenie to možno vie, veď dávajú zmysluplné návrhy. Aspoň v TV to občas zarezonuje. Je pravda, že SD-VD sú vždy mimo-ako keby neexistovali, ale aspoň dačo počuť a aj vidieť v JDS je.
  Ale takú otázku nemožno položiť u VD. Pečo?
  No, za prvé, lebo u nás bude podľa doterajšieho trendu, ktorý sa dá už aj z dlhodobého hľadiska odhadnuť, to vyzerať tak, že v uvedenom roku bude priemerná valorizácia nie 5,20 €, ale sotva 2,50 €, o rok na to možno okolo 1,00 € , a niekedy v tej dobe, tí podpriemerní budú mať možno ztrhávané z účtu, nejaké to percento /0,17€?, alebo aj viac/, za vedenie účtu, takže nič.
  No a za druhé preto, lebo tí čo na to majú páky, fcie, poverenia aby dačo zrobili, nerobia nič, len si svojích fcii užívajú, pretrčajú sa po guľášoch, minifutbaloch, výstupoch na Kriváň -- pozor nie na Rysy. Ináč to nevidím. Veď to tu omieľame už minimálne rok aj dačo. Keď sa aj čosi dosiahne, nikdy na tom nemajú zásluhy funkcionari ale len a len trochu smelší jednotlivci, ktorí sa ozvú v pravý čas, na pravom mieste, na poslednú chvíľu. Ale takto to do nekonečna ísť nemôže-si myslím aspoň ja. :wacko:

 • K príspevku Milana Faltina 22. júla 2015 o 9:59 /dva príspevky nižšie/.Tiež som prekvapený doterajším nezáujmom? riešiť aj bod /4.2./ Programového zamerania ZV SR.Rozhodnutia o zvýšení starobných dôchodkov, či Rozhodnutia o zvýšení výsluhových dôchodkov poukazujú na zaujímavé čísla.Rok 2012 -- mala byť valorizácia 3,05 percenta pre všetkých výsluhových dôchodcov -- to pokračuje geometrickým radom aj pre roky 2013,2014,2015…až do morbility -- úmrtia.
  Tiež až si zoberieme valorizáciu starobných dôchodkov, tak tohto roku bola doteraz najslabšia a to 5,20 Eúr.Roky 2013 a 2014 bola výhodnejšia.Preto je o čo sa oprieť pri PREPOČÍTAVANÍ v súlade s bodom /4.2/.Aká bude valorizácia starobných dôchodkov v budúcom roku.Vieme?Písali sme, že JDS to chce riešiť vyšším Vianočným príspevkom, resp. ho pretransformovať na 13-tý dôchodok.Výsluhovo -- starobní dôchodcovia najskôr ostanú ako vždy -- mimo.
  Preto pre pro pozitívne NÁLEZY Ústavného súdu SR/ NIŽŠIE / v prospech výsluhových, ale aj výsluhovo -- starobných dôchodcov mi to pripadá ako nejaký druh ješitnosti.Ale vychádza mi to iba na tri možnosti.Možno niekto iný vie o ďalších.
  1/ Dôjde k náprave nevalorizácie 2012, resp. pokrivenej valorizácie 2013,2014,2015
  2/ Bude to premrhaná šanca výsluhových a výsluhovo -- starobných dôchodcov
  3/ Bude to premrhaná šanca parlamentu v terajšom zložení…..čo prinesie rok 2016?…

 • Len také malé doplnenie Mira Palfiho:
  Je júl 2015 a tým pádom začíname byť prvý mesiac škodní- všetci VD do nohy. Pretože spätne vrátia len 3 roky. Na to je zákon. Ale ku dnešnému dňu je to už 3 roký a jeden mesiac. Je dosť možné, že keď niekoho v týchto horúčavách nepolejeme ľadovou vodou, prehajdakáme aj ďalšie a ďalšie mesiace…aj pripomienky na schôdzu NR-SR, dakedy v tom septembri a možno aj nejaké voľby /čo mne osobne je šumi-fuk, lebo na žiadne už dlhodobo nechodím/, a budeme zas len tam, kde sme doteraz. Iba hundranie, nadávanie, ďalšie ďalšie škodovaie, aj napriek zasadaniam rád, snemov a čo ja viem čoho ešte…

 • Pre Pítrs 22. júla 2015 o 9:19 -- Možno aj polovicu VD s menej odslúženými rokmi ako 25 až po 15 rokov, čo sú tisíce výsluhových dôchodcov to trápi.A tú druhú časť kolegov, čo majú najviac odslúžených rokov a tým aj najväčšiu valorizáciu trápi -- netrápi.Škodný by nemal byť nikto.Čo sme uvádzali, tak 3 roky spätne by mali “možné” straty nahradiť.Čo bolo doteraz priznané valorizáciou nad “štandart” OPROTI nejakým 17 centom až neviem, dajme tomu euru a 92 centom, tak tam by už sa na to spätne retroaktívne siahať nemalo.Bolo to priznané v Rozhodnutiach o zvýšení SD.Opačne ale, u výsluhových dôchodcov, ktorým bolo valorizované menej 2013,2014,2015, tam by k náprave malo dôjsť.Rok 2012 -- to je samozrejme, že ten by hral v prospech všetkých VD a nie zanedbateľne.

 • Len tak na okraj. Dobre k tejto problematike píšu na starom webe /včera, predvčerom…/ p. Kríž, Zeman a Greššo, v takej atypickej sekcii “Oznam pre členov klubu PO”, ktorá je ešte s mála dostupných pre prípadné príspevky.

 • Lebo ich to netrápi a pravdepodobne sú za vodou …

 • Opäť sa naivne opýtam. Sú známe závery ústavného súdu a ich celkom logické vysvetlenie na týchto stránkach, preto sa pýtam:
  a) prečo sa niektorý z právnikov, ktorí sa tu vyskytujú už nedal podnet na gen. prokuratúru, prípadne inde pre porušenie zákona etc., etc. a nekoná sa?
  b) prečo napríklad klub Bratislava a niektoré ďalšie kluby, ktoré sa tu pertraktujú ako progresívne už nevyvíjajú tlak na vedenie zväzu, aby konečne konalo?
  Môže mi niekto odpovedať?

 • Vzhľadom na príspevky nižšie:
  MO SR a výbory sú PRÍSTUPNÉ k ZMYSLUPLNÝM DOPLNENIAM a VYLEPŠENIAM v ZÁKONE.
  1/ Až je zmysluplné:”Práve to má byť jedným z motívov nového návrhu. „Očakávame zosúladenie znenia zákonov s nálezom Ústavného súdu,“ povedala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová”. Z príspevku 18. júla 2015 o 20:45/nižšie/
  2/Tak je zmysluplné tiež:”Aj výsluhoví dôchodcovia očakávajú to isté: