Vyberte stranu

Pripomeňme si tú dobu.

Vyjadrenie Roberta Kaliňáka v TA3
Pondelok, 25 jún 2012
HOSť V ŠTÚDIU: Robert Kaliňák o zdanení výsluhových dôchodkov.
Celé video z TA3 si môžete pozrieť tu 

Pred  rokmi /v r. 2012/došlo, nie po prvý krát, k ďalšej účelovej diskriminácii i porušovaniu ústavných práv občanov. Písal som o tom na webe ZVSR 15. júna 2012 v článku Bude valorizácia k 1.7.2012 ???  (z webu ZV SR článok v r.2015 švecovci odstránili).

Na základe tohto a ďalších článkov sa rozhýbala široká diskusia členov aj nečlenov, ktorá ukázala našu silu, silu verejnej mienky. Touto cestou ďakujem všetkým ktorí v tej dobe prispeli a podporili príspevkami (aj finančným “na advokáta”) ten súboj v rámci demokratickej spoločnosti. Majme stále na pamäti: “čo si nevybojujeme to nedostaneme..!”.
O čo išlo? Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011).
Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému ( pritom  Smer-SD sľúbil ľuďom „istoty“).
A v čom bolo a je porušené platné právo?
1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy.
3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh má za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
Na podporu týchto úvah pár čísiel s ktorými si v tej dobe dal prácu náš kolega Jozef Kotulič (citujem):
„Keďže v dôvodovej správe sa jej spracovatelia ani neunúvali spočítať, koľko štát zrušením valorizácie vojenských dôchodkov získa, urobil som to za nich ja. Vychádzam z údajov zverejnených v HN. Ak je počet poberateľov vojenských výsluhových dôchodkov 13 000, ich priemerná výška je 800 euro mesačne a valorizácia je určená na 3,05 %, potom na jednom poberateľovi zrušením valorizácie by štát ročne ušetril asi 293 euro. Čiže pri 13 000 poberateľoch by ročne mohol štát ušetriť asi 3 806 400 euro. Porovnajme to s civilnými starobnými dôchodkami (SD). Počet poberateľov SD je asi 1 milión osôb, ich valorizácia bola k 1.1.2012 3,3%, čo činí mesačne navýšenie priemerne asi 14 euro. Ročne teda jednému poberateľovi priemerne vzrastie SD asi o 168 euro. Potom pre milión poberateľov SD musí štát v roku 2012 na valorizáciu SD vyplatiť minimálne 168 000 000 euro.
A najlepšou pointou je tvrdenie poslancov, že pri tejto valorizácii by vraj štát doplácal na vojenských výsluhových dôchodcov. Fakty ukazujú niečo iné. Podľa mojich odhadov za predpokladu, že pracujúcich poberateľov vojenských dôchodkov môže byť celkom asi 5 000 a ich priemerný hrubý mesačný príjem by bol okolo 400 €, potom by na odvodoch do sociálnej poisťovne štát od nich získal asi 4 milióny €. Ako ste si iste všimli, na valorizáciu dôchodkov ex vojakov treba ročne asi 3,8 milióna euro. Čiže na svoju valorizáciu by si sami zarobili.  Potom kto koho okráda?  Záver: nielen politici, ale žiaľ aj niektorí občania si myslia, že silové rezorty sú zbytočné. No myslia si to vždy len dovtedy, dokedy nie sú odkázaní na ich pomoc. Teraz sú ex vojaci odkázaní pre zmenu na našu podporu a ja im ju preukazujem týmto príspevkom“.    J.K.
Bol najvyšší čas riešiť situáciu, ktorá bola vyvolávaná prehláseniami niektorých vládnych činiteľov a ich jednostrannou a účelovou medializáciou, nakoľko voči určitej skupine ľudí (nás výsluhových dôchodcov) sa vytvárala verejná mienka o tom, že my sme podstatou problémov v oblasti sociálneho zabezpečenia ako takého. Keby niekto takto vystupoval proti rómskej menšine, bolo by to kvalifikované ako trestná činnosť smerujúca k rasovej nenávisti a neznášanlivosti.

V tej dobe sme oslovili aj pána prezidenta ako vrchného veliteľa s cieľom poukázať na:

– zavádzajúce a účelové tvrdenia o zásadnom probléme vo financovaní sociálneho zabezpečenia výsluhových dôchodcov. Opodstatnenie pripravovaných krokov že je založené na všeobecných tvrdeniach, ktoré nezohľadňujú skutočnosti vychádzajúce reálnych prepočtov a pomerov výsluhoví dôchodcovia k počtom všetkých kategórii dôchodcov v SR.
– účelovosť v prijímaní zákonov „horúcou ihlou“ na poslednú chvíľu viď. valorizácia v r. 2008 a 2012,
– diskriminácia ľudí, ktorí najlepšie roky svojho života dali do služieb štátu a voči štátu svoje záväzky splnili v duchu platných zákonov,
– diskriminácia oproti ostatným dôchodcom pri valorizácii v r 2012, keď mala byť vykonaná podľa toho istého zákona;
– zneužívanie vládnej moci k manipulácii s verejnou mienkou proti výsluhovým dôchodcom,

Požiadali sme p. prezidenta Gašparoviča, aby túto politicky motivovanú kampaň (lebo to sa už inak nedalo nazvať) proti nám svojou autoritou zastavil a pripravovaný zákon o zrušení valorizácie ako diskriminačný a možno aj pôsobiaci retroaktívne nepodpísal, márne, podpísal ešte skôr ako tento k nemu doručili.

Pozitívnym výsledkom opatrení proti nám bolo, že sme sa spojili, našli sme spoločnú cestu v rámci celého spektra silových – Bezpečnostných zložiek. NEVALORIZÁCIU to nevyriešilo, ale pripomienkovaním a vytrvalosťou sme odrazili (zatiaľ) zdaňovanie našich dôchodkov a niektoré negatívne návrhy pri novelizácii zákona 461 a 328 Z.z. a dosiahli sme čiastočný úspech pri prehodnotení VD na SD.
Ani teraz neodpočívame, kto sleduje tento web, nemohla mu uniknúť diskusia k článkom:

Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie
https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
Diskriminácia výsluhových dôchodcov

PORADENSTVO
Návrh Zákona o št.službe
Spojíme sa za spoločnú vec?
Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov
Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.

Stále zostáva nedoriešená otázka  NEVALORIZÁCIE  a tiež: Kde sú peniaze VD?

Vzor sťažnosti na nevalorizáciu:

https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/kolen-vzor-staznosti-k-nevalorizacii-vd/

Spracoval: Ing. Pavol Bada

  • – – – –

Ilustračné foto:

Vico

  • – – – – –

Aký je stav podania financovaného z fondu “ADVOKÁT”, opakovane odpovedá jediný navrhovateľ za SD a VD zastúpovaný AK Jánošík:

……Dovolím si už v poradí niekoľkokrát opakovať, čo už bolo uvedené na tejto webovej stránke a niekoľko dní to bolo aj na webovej stránke zvazvojakov.sk (než to tam bolo vymazané pravdepodobne príslušným funkcionárom ZV SR Prešov) a obdobná informácia o stave riešenia nevalorizácie je zverejnená aj na stránke APVV (stačí si len prekliknúť).

Žaloba financovaná z účtu “Advokát” ZV SR bola podaná na Okresný súd Bratislava I, voči zamietavému rozhodnutiu tohto súdu bolo podané odvolanie na Krajský súd Bratislava. Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku. Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR. Cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.
Nakoľko väčšina z nás sme neprávnici, nechajme poverenú Advokátsku kanceláriu si robiť svoju prácu. Rýchlosť konania v súdnych sporoch neurýchlime a ani naše laické názory k ničomu neprispejú.

Uvedenú informáciu som si opäť dovolil podať všetkým kolegom vyslúžilcom, ako “odvážlivec”, ktorý súhlasil s použitím svojho mena na podanie žaloby vo veci nevalorizácie, aj keď som tým upozornil na seba a následne VÚSZ zistil, že mi nesprávne vypočítal výsluhový dôchodok od roku 2008 a znížil mi ho.

scan0031

———-

Jeden aktuálny komentár  od Ing. Eduard Kereszteši z 15.04.2016

…..Som veľmi rád, že predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť je poslanec Anton Hrnko, ktorý ma už v júli 2015 mailom ubezpečil, že pokiaľ bude v parlamente tak:

ODPOVEĎ p. POSLANCA
Pán Inžinier,
ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
S pozdravom
A. Hrnko

A preto s mojej vlastnej iniciatívy som pána Antona Hrnku, teraz už ako poslanca a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť mailom upozornil na diskriminačný valorizačný mechanizmus ku ktorému pri schvaľovaní mala pripomienky aj GP SR.
Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
— § 68 valorizácia VD.
„ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách. Takýto postup je čisto účtovníckou kalkuláciou, vychádzajúcou zo súvahy príjmov a výdavkov na osobitných účtoch rezortov a služby, ktoré vyplácajú dávky sociálneho zabezpečenia policajtom a vojakom“.

——-

Podľa môjho názoru v súčastnosti po prijatí Programového vyhlásenia vlády a deklarovanom záujme riešiť SD sa otvára priestor pre odstránenie diskriminačného valorizačného mechanizmu VD v zákone 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v § 68 ods. 3 koeficientom podľa odslúžených rokov v rozmedzí za 15 rokov suma 0.06 Eur , za 44 rokov 3.74 eur.

Na základe prejavenej nespokojnosti zaslané podnety generálnemu prokurátorovi, predsedovi NR SR, poslancom NR SR, predsedovi vlády, ministrom obrany, vnútra a sociálnych vecí, prezidentovi SR a verejnej ochrankyni práv, ktoré na môj podnet sme spolu zasielali, nezostali bez povšimnutia.

Ako vieme od 1.5.2013 bol novelizovaný § 68 ods. 16 citujem:  Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

Týmto sme spoločným úsilím od 1.7.2018 dosiahli, že rovnakým spôsobom, s rovnakými kritériami sa budú valorizovať SD a VD, čo je nesporným úspechom. Žiaľ, zatiaľ sa nepodarilo sa dosiahnuť aj rovnaký termín valorizácie ako sú valorizované SD to je od 1.1. daného roku. Pred voľbami sa minister vnútra Róbert Kalinách vyjadril (k čomu som sa na webe bezpzlozky.eu niekoľko krát vyjadril), že prijatými opatreniami sa osobitný systém podarilo stabilizovať a je plusový. Zabudol však dodať, že osobitný systém OS SR je asi z viac ako z 50 % potrebné dotovať čo je dôležitá skutočnosť.

Dňa 16.3.2016 z iniciatívy sociálnej komisie ZV SR za účasti prezidenta ZV SR plk. Ing. v. v. Tomáša Šveca a viceprezidenta APVV JUDr. Hrista Gluškova sa v Trenčíne konalo spoločné zasadanie sociálnej komisie ZV SR a APVV kde sme sa zaviazali, dohodli spoločne, koordinovane postupovať pri obhajobe práv slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov a VD.

Konkrétne sme sa dohodli, že je nevyhnutné spoločne postupovať pri zjednotení dátumu valorizácie SD a VD na rovnaký termín 1.1. kalendárneho roku.

Teraz je najvhodnejšia doba, aby prezidenti ZV SR, APVV ako aj ostatné občianske združenia vojakov listom oslovili predsedu NR SR, predsedu vlády, ministra obrany a ministra vnútra, predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť s návrhom na novelizáciu § 68 ods. 16 to je rovnakého termínu valorizácie VD od 1.1.2018. Ako člen ZV SR očakávam, že Zväzová rada ZV SR na svojom 4. zasadnutí 26.4.2016 sa dohodne na spoločnom koordinovanom postupe, na použití foriem a metód ako dosiahnuť zjednotenie rovnakého termínu valorizácie VD a VD od roku 2018 na termín 1.1. kalendárneho roku. Pokiaľ sa tak do 15.5.2016 nestane, tak ako mnohokrát doposiaľ využitím webu bezpzlozky.eu a začnem konať sám. Oslovením VD a doporučím ako majú konať.

Verme že Zväzová rada ZV SR si predmetnú oblasť diskriminácie VD zaradí do svojho programu na 4. zasadaní zväzovej rady, ktoré sa uskutoční dňa 26.apríla 2016 (utorok) v čase od 09:00 do 15:00hod. v kongresovej sále Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, získa tak názory klubov, nebude to iba o prideľovaní vyznamenaní a neposkytne tak dôvod pre odchod ďalších členov a klubov zo združenia.

Dr. milan Kolen, člen Sociálnej komisie ZV SR.


Návrhy do pripomienkového konania  “valorizácia”

1.júl 2016

Dňa 30.6.2016 bol návrh na zmenu zákona č. 461/2003 Z. z. zverejnený za účelom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré končí 21.7.2016.
Pripomienky je možné zasielať aj verejnosťou po zeregistrovaní na web stránke : www.slov-lex.sk/domov

Predložený “Návrh zmeny zákona k valorizácii dôchodkov” je v tomto znení:
㤠293dr
Prechodné ustanovenie účinné od 30. októbra 2016

,,(1) Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú podľa § 82 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. e), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e), ods. 9 a 10, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7 bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

  1. jún 2016

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v súvislosti s pripravovanou zmenou valorizácie dôchodkov v roku 2017 túto informáciu :
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, prostredníctvom ktorého sa navrhuje právna úprava valorizácie dôchodkových dávok a príslušných úrazových dávok v roku 2017, sa v súčasnosti naschádza v štádiu predbežného pripomienkového konania. Po ukončení predbežného pripomienkového konania bude zákon predložený do medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého má verejnosť možnosť sa vyjadriť k návrhu zákona a preložiť k nemu pripomienky. Predpokladaný termín predloženia návrhu zákona do medzirezortného konania je 1. júl 2016. V prípade záujmu o prebiehajúci legislatívny proces Vám odporúčame, aby ste ho sledovali prostredníctvom portálu, ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy Slov-Lex (https://www.slov-lex.sk/domov), kde bude návrh zákona zverejnený.


VYJADRENIE  MINISTERSTIEV – MV SR a MO SR

na diskriminačný problém o valorizácii VD

Ing.Eduard Kereszteši napísal: 2. augusta 2016 v 11:45
Dávam Vám do pozornosti odpoveď Ministerstva vnútra na môj podnet ohľadom zmeny diskriminačného valorizačného mechanizmu.

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
odbor sociálneho zabezpečenia
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Vec:
Valorizácia dôchodkov- oznámenie.
Odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len “odbor”)bol na priame vybavenie z kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky odstúpený Váš podnet, v ktorom žiadate ministra vnútra Slovenskej republiky o prehodnotenie valorizačného mechanizmu zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V danej veci je potrebné uviesť, že otázka valorizácie dôchodkových dávok u bývalých policajtov je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach, pričom zjednodušene by sa dalo povedať, že cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančne únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú.
Možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia jeho optimálneho stavu.
Zároveň mi dovoľte poďakovať Vám za Váš podnet.
S úctou JUDr. Ivan Fufaľ
riaditeľ odboru

Ing. Eduard Kereszteši: 2. septembra 2016 v 13:41

Dávam Vám do pozornosti odpoveď Sekcie ľudských zdrojov MO SR na môj podnet ohľadom diskriminačného valorizačného mechanizmu.

.

Vážený pán inžinier,

e-mailovým podaním zo dňa 1. septembra 2016 ste sa na generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „generálny riaditeľ“) obrátili s prosbou o pomoc a otázkou, či sa neuvažuje o opätovnom prehodnotení valorizačného mechanizmu ustanoveného v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), nakoľko tento považujete za protiústavný a diskriminačný.

Na základe poverenia generálneho riaditeľa a po posúdení obsahu Vášho e-mailového podania prijmite nasledujúce vysvetlenie:

Prijatím zákona č. 328/2002 Z. z. bol vytvorený autonómny systém sociálneho zabezpečenia, ktorého základné zásady sú diametrálne odlišné od princípov, na ktorých je založený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) všeobecný systém sociálneho poistenia. Hlavným zmyslom uzákonenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov bolo vytvoriť súbor motivačných, stimulačných a garančných faktorov pre výkon profesionálnej služby, ktorý bude zároveň prihliadať aj na všetky nároky s ňou súvisiace.

Zákon č. 328/2002 Z. z. síce zachováva poistný princíp, avšak za súčasnej vecnej samostatnosti a organizačnej nezávislosti na všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Zásadným odklonom od všeobecného systému sociálneho poistenia je predovšetkým to, že skutočnosťami rozhodnými pre vznik nároku na dávky výsluhového zabezpečenia a ich výšku sú len doba profesionálnej služby a kvalifikovaný služobný plat dosiahnutý pred skončením služobného pomeru. Uplatňuje sa v ňom teda výlučne princíp výsluhy.

Dávky výsluhového zabezpečenia sú prevažne poskytované na kvantitatívne oveľa vyššej úrovni ako dôchodkové dávky poistencov všeobecného systému sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. Systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov je založený na priebežnom financovaní dávok a služieb výsluhového zabezpečenia, pričom toto je realizované z odvádzaného poisteného uhrádzaného tak policajtmi a profesionálnymi vojakmi, ako aj ich zamestnávateľmi a štátom. Z tohto dôvodu je možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia poskytovať len v zákonom č. 328/2002 Z. z. ustanovenom rozsahu a spôsobom, ktorý je zároveň primeraný stavu verejných financií. Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov.

K Vašej námietke „je smutné, že výsluhoví dôchodcovia, ktorí museli zo zdravotných dôvodov alebo reorganizačných dôvodov odísť po 15 – 20 rokoch do civilu, majú valorizáciu pár centov“, uvádzam, že ak je občan poberateľom výsluhového dôchodku a nie invalidného výsluhového dôchodku, znamená to, že nedošlo k zmene jeho zdravotného stavu, a to ani v dôsledku služobného úrazu a ani v dôsledku choroby z povolania. Schopnosť takéhoto občana vykonávať po skončení služobného pomeru primerané civilné zamestnanie bola teda znížená minimálne. K výsluhovým dôchodcom, ktorí boli z organizačných dôvodov prepustení zo služobného pomeru uvádzam, že títo boli zároveň zvýhodnene riešení v prechodných ustanoveniach zákona č. 328/2002 Z. z. a to tak, že profesionálnym vojakom, ktorí boli prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien v období od 31. decembra 2001 do 31. decembra 2010, bola na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku započítaná skutočná dĺžka služobného pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby.

Vychádzajúc z ustanovenia čl. 13 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom. Z uvedeného vyplýva, že štát má plné právo presne určenou formou rozhodnúť o spôsobe valorizácie výsluhových dôchodkov, a to aj rozdielne počas doby vyplácania týchto dôchodkov, pričom takúto skutočnosť nie je možné v žiadnom prípade považovať za protiústavnú a diskriminačnú.

Verím, že mnou uvedené vysvetlenie zoberiete na vedomie.

S pozdravom,

JUDr. Monika Kretová
vedúca oddelenia sociálneho a zdravotného zabezpečenia
Sekcia ľudských zdrojov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

——————————

VALORIZÁCIA VD od 1. júla 2017 :

2017- dôchodok vojakov a policajtov 001———