Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Informácie nájdete na:

Vojenský veterán Bratislava


Podporte tento web

V tejto rubrike môžete požiadať svojich skúsenejších kolegov a odborníkov v oblasti legislatívy  o rady, ide hlavne o poradenstvo v pracovných a sociálne právnych vzťahoch.

Klásť otázky alebo odpovedať môžete pomocou komentárov, obsah otázky by mal byť stručný ale obsahovo postačujúci.

Pri odpovediach prosím uveďte na začiatku odpovede  komu odpovedáte, môže sa stať, že otázky sa nahromadia tak nech je zreteľné komu odpovedáte.
Vážení čitatelia nášho portálu, rád by som vás nasmeroval na: http://doko.blog.sk, kde sa dozviete ďalšie zaujímavosti z vojenského života a života dôchodcov.

Takto sme začínali v roku 2010:

• Jozef Kotulič:
22.2.2010 o 17:39
V prostredí zväzu vojakov sa pohybujem už od roku 1990. A preto si dovolím tvrdiť, že ak niečo veľmi zaujíma členov zväzu, ale aj nečlenov, tak je to právne poradenstvo. No a na tomto sľubne vyzerajúcom našom webe, mi takáto rubrika chýba. Pritom v radoch profesionálnych vojakov, ale aj vojenských výslužilcov, je dosť ľudí, ktorí majú nejaké právnické skúseností a mohli by iným našim členom pomôcť svojou bezplatnou právnou radou. Pochopiteľne, že by to nemuseli byť len právnici, ale aj ostatní radoví členovia, ktorí by vedeli a chceli k riešenému problému zo svojich skúseností poradiť iným. Spočiatku by táto rubrika mohla byť len svojpomocná no verím, že postupne by ÚR zväzu mohla na niektoré zložitejšie právne problémy využiť služby odborných právnikov.
A aby som bol konkrétny.
Dovolím si dať prvú otázku:
1. Môže poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu, po prepustení z pracovného pomeru požiadať o podporu v nezamestnanosti? Ak áno, ako má ďalej postupovať?
Ďakujem za odpovede.

Poznámka: odpoveď na túto otázku je na konci komentárov, 22.2.2010

Takýmto a podobným štýlom formulujte svoje otázky, odpovede sa s určitosťou ±100% dočkáte. Tie náročnejšie otázky potrebujú dlhší čas na odpoveď , mnohé Vaše otázky už boli zodpovedané v 590 príspevkoch od roku 2010, kedy sme poradenstvo zaviedli pre členov ZV SR, pričom sme odpovedali aj na otázky nečlenov a iných rezortov bezpečnostných zložiek.
Tento web vykonáva službu všetkým ktorí slúžili, alebo slúžia v štátnej službe, bez rozdielu vojak, policajt, hasič, záchranár.

Máme záujem na tom, aby ste nezostávali bezradní pri Vašej obrane, zásadne používajte argumenty ktoré vám budú poradené kolegami ktorí už podobným prípadom prešli.

Poradenstvo je poskytované bezplatne.

Otázky a odpovede od 22.2.2010 do 25.1.2015 -/doporučujeme po otvorení stránky prehliadať od konca po dátumoch/-  kliknuť TU:

Subor otazok a odpovedi od 22.2.2010

Vaše  otázky a odpovede píšte do okienka “Komentár”.

Pracovný výkaz

676 Komentárov na PORADENSTVO:

 • mufty 123 napísal: 4. februára 2018 o 14:31 -- súhlasím, ale musím odmysliac §§-fy súhlasiť tiež obsahovo s komentárom Ľuboša Hudáčeka zo včera 4. februára 2018 o 12:03, ktorý obsahovo zapadá do mozaiky-súhrnu komentárov v tejto rubrike od komentára Ján Koniar napísal: 25. septembra 2017 o 16:04 -- problematika HaZZ (2008-2010) bola do včerajška široko diskutovaná.Až po tlačovej besede (TA3) a medializovaní prípadu bolo tlačovou hovorkyňou MV SR pani Dobiášovou (správy TV Markíza) vyvrátené, že hasič(i) uvádzaných 28 tisíc eúr najskôr nebude musieť vrátiť.Predseda OZ HaZZ informoval (v TV), že podpisujú petičnú akciu, ktorú doposiaľ podpísalo približne 300 ľudí.K naštudovaniu si problematiky (všeobecne) iba toľko.Je známe, že dvaja právnici majú tiež aj päť právnych názorov.Diskusia na týchto web stránkach by mala byť aj o približovaní sa názorov, keďže mnohí sme tiež neprávnici, ale to neznamená, že nemôžeme mať názor, mnohokrát podopretý zdravou-logickou úvahou.Žiadna pravda u jednotlivca predsa nie je absolútna.
  Pristavím sa ešte pri poslednom odstavci Ľuboša Hudáčka… ” a zneistil vo veciach prípadných pozostalostných dôchodkov nakoľko sa jedná o hasičov v pokročilom fyzickom veku a tomuto my hovoríme právny štát”… § 46 a následné paragrafy zákona 328/2002 Z.z hovoria o pozostalostných dôchodkoch a to vdovských a vdoveckých výsluhových dôchodkoch.(už som to písal-nikto to nevyvrátil /mimochodom bol ste tiež pišúci na web stránke a pravdepodobne ste to čítal./).Ako poberatelia výsluhových dôchodkov predsa máme (predpokladám, že aj HaZZ) Rozhodnutia o priznaných a výplacaných dôchodkov z OSZ MiV, prípadne ďalší vyslúžilci z VÚSZ MiO. Princíp právnej istoty hľadiac do budúcnosti nehovorí nič o tom, že tieto “Rozhodnutia” vydané a zasielané dlhodobo jednotlivým poberateľom výsluhových dôchodkov majú byť považované za nejaké “zdrapy papiera?”… snáď, sú to hodnoverné úradné listiny odosielané jednotlivými ministerstvami silových rezortov. Obdobne Rozhodnutia o priznaných a vyplácaných dôchodkoch zo Sociálnej poisťovne. Ak teda by sme mali byť právnym štátom.

 • že koordinovaný postup zo sociálnou poisťovňou, noooo to som sa už takto dobre nezasmial, je vidieť koordinovaný postup sociálne poisťovne vo veci priznávania starobných dôchodkov policajtom a vojakom, takú koordináciu som už dávno nevidel 🙂 🙂 v rovnakej veci jednému áno druhému nie, ak tu chcete prispievať aspoň si pán hudáček naštudujte danú problematiku

 • som zvedavý, či sa niekto ozve od hasičov po tom, čo im sociálna poisťovňa vyplatí starobné dôchodky v plnej výške za tri roky dozadu, úrad sociálneho zabezpečenia MV SR im zasa za tri roky dozadu vyplatí príplatok za štátnu službu k dôchodku a nebudú musieť vrátiť ani cent 🙂 .) tak to som strašne zvedavý, či sa z tzv. odborníkov na sociálne zabezpečenie diskutujúcich niekedy o ničom ozve, že ak im vyplatili, prečo teraz nemusia vrátiť 🙂 🙂 🙂 🙂

 • Pre Vladimír Hús:
  To čo urobil úrad sociálneho zabezpečenia MV SR k bývalým hasičom vo všeobecnosti, bez skúmania individuálnych prípadov je trestuhodné pričom vzťahuje výklad NS SR (par.143t z.328/2002) v konkrétnej veci hasiča na všetkých hasičov, ktorých služobný pomer skončil v rokoch 2008-2010. Par. 143t z. 328/2008 (predtým par.143k do 1.1.2009) a totožné par.293be (predtým 293u ods.9 a 10 do 1.1.2009) zákona 461/2003 úrad sociálneho zabezpečenia MV SR aplikuje vo všeobecnosti, bez individualizácie konkrétnych prípadov. To znamená do 1.1.2009 platilo, že ak hasič po skončení služobného pomeru do 15 dní požiadal Sociálnu poisťovňu o starobný alebo predčasný starobný dôchodok výsluhové zabezpečenie mu zaniká. Logicky, ak nepožiadal a odvádzal odvody do Soc. poisťovne z civilného zamestnania alebo i dobrovoľne, ide na súbeh dôchodkov po splnení zákonných podmienok (nanovo získaná doba 15 rokov poistenia v Sociálnej poisťovni bez obmedzenia výsluhy).
  Od 1.1.2009 platí “Dňom podania žiadosti (rozumej o starobný alebo predčasný starobný dôchodok) podľa ods. 1 a 2 ” , pričom rozhodujúce je slovné spojenie podľa ods.1 alebo 2, ktoré stanovuje obdobie podanie takejto žiadosti v období od 2008-2010, pričom tu niekde vzniká problém a tomuto slovnému spojeniu sa asi treba poriadne povenovať.
  Dňom podania žiadosti podľa výkladu Sociálnej poisťovne je deň v ktorom žiadateľ najskôr dovŕšil dôchodkový vek (napr. 62 rokov) a splnil minimálnu dobu poistenia v systéme a to 15 rokov. Takže ak sociálna poisťovňa na základe žiadostí priznala starobný dôchodok v rokoch 2008-2010, mohol by úrad soc. zabezpečenia MV SR uplatňovať to čo uplatňuje (a to je obdobie odvolávaného rozhodnutia NS SR t.j služobný pomer skončil v roku 2010 a zároveň starobný dôchodok bol priznaný v roku 2010), ale ak by tomu tak nebolo, tak podľa môjho názoru ide o nesprávny výklad ustanovení zákona a popretie nárokov z súbehu dôchodkov z rôznych systémov sociálneho zabezpečenia, tak ako garantuje par.66 zákona č. 328/2002 a medzinárodný dohovor č.128 čl.33.
  Celé tieto par.143t (predtým 143k) a par.293be (predtým 293u ods. 9 a 10) ako prechodné ustanovenia zákona 328/2002 a zákona 461/2003 boli podľa môjho názoru nastavené k prechodu hasičov z všeobecného systému soc.zabezpečenia do osobitného systému soc. zabezpečenia k 1.1.2008, kedy bolo pamätané na hasičov, ktorým by pri tomto prechode nemuseli vzniknúť nároky z osobitného zabezpečenia (výsluhy), alebo by bolo pre nich výhodnejšie poberať starobný dôchodok a nie výsluhový, ale pre potreby starobného zabezpečenia sa nemôže stratiť ani deň poistenia, takže v definovaných prípadoch priznávania starobných dôchodkov, by sociálna poisťovňa zohľadňovala celé obdobie poistenia vrátane služobného pomeru. Samozrejme doba poistenia môže byť zohľadnená iba raz, takže pri takomto zohľadnení by výsluhové zabezpečenie zaniklo. Tu je podstatné preštudovať i dôvodovú správu k zákonom.
  K tejto veci sa bude musieť vyjadriť i Sociálna poisťovňa , ktorej rozhodnutia o priznaní starobných dôchodkov v takzv. súbehu s výsluhovými dôchodkami po splnení zákonných podmienok boli úradom soc. zabezpečenia MV SR napadnuté, alebo individuálne súdne žaloby.
  V tejto veci treba konštatovať trestuhodnosť postupu úradu soc. zabezpečenia MV SR , kedy ten k 1.1.2018 bez koordinácie s Sociálnou poisťovňou výsluhové dôchodky zastavil, postavil tak bývalých hasičov do situácie, kedy nemajú Ústavou garantované zabezpečenie v starobe (sociálna núdza) a zneistil vo veciach prípadných pozostalostných dôchodkov nakoľko sa jedná o hasičov v pokročilom fyzickom veku a tomuto mi hovoríme právny štát.

 • Pre Vladimír Hús:
  Doplňujúci údaj.
  Pred koncom roka 2017 (pod stromček) obdržalo cca 70 bývalých hasičov oznámenie od OSZ MV SR, kde sa dozvedeli, že im je vyplácaný výsluhový dôchodok neoprávnene a tým vznikol preplatok. Týka sa to len hasičov ,ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2008-2010. Pre nich platí, ak požiadajú o starobný dôchodok s prídavkom nepatrí im výsluhový dôchodok. Teoreticky by mohlo ísť o rovnakú sumu, ale je od nich navyše požadované vrátenie preplatku za uplynulé roky. Ako to však bývalý bežný hasič mal vedieť, keď v tom nemal jasno ani Najvyšší súd SR nehovoriac o odborných pracovníkov OSZ MV SR.
  Autor komentára je konzultantom pre AK J.Jánošík Bratislava.

 • P.Dubeň,vďaka, ja som tiež myslel, že to bude asi tak, lebo mnohí poberajú buď výsluhový, alebo starobný dôchodok, v každom prípade, však vyzývam menovaného Hasiča, aby sa vyjadril k záležitosti na týchto stránkach, vzhľadom na to, že ak mal priznaný VD a poberal aj dôchodok od SP že uvedené dôchodky sa rovnajú, po prípade dôchodok od SP by mohol byť zvýšený o dôchodok za predošlé štúdium, zamestnanie a pod., ale v príspevku je uvedená doba 16 rokov, odvodov do SP, a za to má priznaných 175,-e, čo sa mi zdá málo. Ja som poberateľ VD, teda nepoznám aké je poučenie, pri prejdení do SP od MV.

 • Pre Vladimír Hús:
  Z toho mála informácii čo som našiel som si urobil tento názor:
  Menovaný bývalý hasič poberal výsluhový dôchodok od MV SR a starobný dôchodok od Sociálnej poisťovni len za zamestnanie mimo systém. Teraz na MV SR zistili, že VD poberá neoprávnene a požadujú vrátiť cca 28.000 €. Sociálna poisťovňa však potom musí prepočítať poberaný starobný dôchodok (započítať aj roky hasiča) a za celé obdobie poistenia (v systéme a aj mimo systém) priznať starobný dôchodok.
  MV SR však by mala dokázať,že preplatok zavinil bývalý hasič alebo vedel (mohol) vedieť, že ho poberá neoprávnene. Nie vždy je ale takéto dokazovanie jednoduché o čom je k dispozícii celá rada prípadov. Tu by mal nastúpiť právny zástupca a obhájiť práva klienta bývalého hasiča.

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Kolegovia výsluhoví dôchodcovia, s hrôzou som si prečítal príspevok v aktualitách na azete o výsluhovom dôchodcovi Hasičovi, ktorému bol údajne odňatý výsluhový dôchodok do konca má vrátiť min. vnútra 28.000,-e ako neoprávnene prevzatý výsluhový dôchodok, nakoľko uvedená záležitosť je pomerne nepochopiteľná, požiadal by som kolegu vo výslužbe hasiča, aby sa vyjadril na stránkach bezpzložiek, alebo policajtvv.wbl, ako je to možné, taktiež by som žiadal, aby sa vyjadril aj zástupca min. vnútra, ako je to možné. Poľa mňa ako je to tam opísané, je možná varianta, že menovaný neoprávnene poberal aj výsluhový dôchodok aj dôchodok zo soc. poisťovne, lenže v tom prípade by mu nezostalo okolo 175,-e ale jeden z dôchodkov by mal ostať celý Taktiež by sa k veci mal vyjadriť aj zástupca min. vnútra. Ak menovanému bol neoprávnene odňatý dôchodok, resp. musí vrátiť sumu 28,000,-e, tak je tu ďaľši dôkaz, ktorým vláda manipuluje podľa svojich záujmov. Ak však hasič klamepotom sa ospravedlňujem dotknutým osobám.

 • Prosím o radu, mám odslúžených v HaZZ 28 r., nedávno mi bola diagnostikovaná choroba, s ktorou je dosť obtiažne pokračovať v činnej službe.
  V minulosti, bola možnosť odísť zo služby do VD zo zdravotných dôvodov s doplatkom k VD do výšky priemernej mzdy poberanej v čase odchodu.
  Je tá možnosť aj momentálne ? s akými podmienkami ?
  Ďakujem.

 • Mám na vás takúto prosbu o radu. Odslúžil som v PZ 12 rokov a 10 mesiacov plus 2 roky ZVS. Toto som odslúžil do 31.1.1990. v roku 2014 som požiadal o predčasný dôchodok, kde mi SP započítala do dôchodku, 8 rokov v PZ.Preto vás chcem poprosiť, že či výpočet môjho dôchodku bol správny a prečo mi nezapočítali všetky roky aj z vojen zak. službou. Ďakujem.

 • Pre Ing. Dubeň
  Neviem neskúmal som, či dakto dostal SD a či nie, Ale keď to tvrdíte, tak to asi bude, len si neviem vysvetliť prečo tak SP postupuje. Asi v tom bude dajaký háčik. A nie je to podľa toho kedy ten dotyčný a podľa akých zákonov odchádzal na VD. Ja som odchádzal v r.1999 podľa starého zákona, teda základ pre výpočet sa rátal z dajakej sumy 100%, potom napr 50%, 10% a potom nič. a z toho max 75%. Potom sa to zmenilo -- zo 100 základu až 65%. Pri tomto výpočte by bol môj VD oveľa vyšší.

 • Pre Jaro Svoboda:

  Pán kolega to,že existujú 2 okruhy výsluhových dôchodcov s ktorými Sociálna poisťovňa a aj súdy SR zaobchádzajú rôzne je fakt. Jedným odmieta započítať roky služby nad 28 (30) rokov služby do všeobecného systému poistenia ako dobu nezhodnotenú pre VD a u druhej skupiny to toleruje. Vy patríte do druhej šťastnejšej skupiny.
  Pre lepšiu názornosť Vám odcitujem z rozsudku NS SR (týka sa výsluhového dôchodcu z 37 rokmi služby):

  … Obdobie služobného pomeru v trvaní 37 rokov bolo zhodnotené v osobitnom systéme pre výšku výsluhového dôchodku. Pokiaľ však v tom čase právna úprava sociálneho zabezpečenia nespájala s obdobím služobného pomeru presahujúceho 30 rokov ďalšie zvýšenie výsluhového dôchodku, nakoľko tento mohol byť vo výške najviac 60% zo základu vypočítaného podľa ust.§60 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, táto skutočnosť nezakladá nárok hodnotiť dobu výkonu služby presahujúcu 30 rokov vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia….
  Stretol som sa s mnohými prípadmi, kde pri krátení teoretického starobného dôchodku Sociálna poisťovňa použila celú dobu služby (nie len 28 alebo 30 rokov služby) ,títo sú v porovnaní s druhou skupinou diskriminovaní. Bude zaujímavé ak stovky možno tisíce takýchto dôchodcov osloví Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o prepočet výšky starobného dôchodku.

 • Ja už neviem rátať -- aj namiesto 105 má byť 115%

 • V predchádzajúcom omyl -- bolo to 40% -- t.j. 8 rokov x 5 %

 • Ing. Dubeň napísal:
  Samozrejme existujú rozsudky Krajských súdov vrátane NS SR kde je vyjadrený opačný názor t.j. roky služby nad maximálnu hranicu 28 (30) rokov nemôžu byť zhodnocované vo všeobecnom systéme Sociálnou poisťovňou, čo je podľa môjho laického názoru správne a spravodlivé nakoľko boli zhodnotené pre nárok a výšku výsluhovej dávky a jedná sa len o techniku výpočtu dávky.

  Kde ste, prosím, zobrali to, že roky nad 28 boli zhodnotené pre nárok a výšku VD?
  Ja som mal za 20 rokov 40% , za 21-25 r. 20%, a nad 26r- 55% . tj. spolu 105%, ale maximum bolo 75%, takže 3O%, tj. 8 rokov nebolo zhodnotených ani nemali vplyv na výšku VD. Vy ale píšete opak, prečo? Kde sa v mojom VD podľa Vás objavili?
  Našťastie SP to vyhodnotila správne a bez prieťahov mi v roku 2014 priznala SD za tých 8 rokov nezhodnotených vo VD.

 • Rôzne právny názor súdov SR:

  Z najnovšieho rozsudku Krajského súdu Košice č. 1 Sa/29/2017 z 23.11.2017 vyplýva, že v prípade dosiahnutia max. výmery 30 (28) rokov služby sa považuje zbytková doba (vrátane ďalších celých rokov služby) za dobu poistenia nezhodnotenú pre výšku výsluhovej dávky a preto ju musí zhodnotiť Sociálna poisťovňa. Takýto názor nie je v poslednej dobe ojedinelý vrátane NS SR. Takisto Sociálna poisťovňa v poslednom období v niektorých prípadoch zaujala obdobné stanovisko a priznala SD aj za dobu nad 30 rokov služby a to bez súdneho sporu.
  Samozrejme existujú rozsudky Krajských súdov vrátane NS SR kde je vyjadrený opačný názor t.j. roky služby nad maximálnu hranicu 28 (30) rokov nemôžu byť zhodnocované vo všeobecnom systéme Sociálnou poisťovňou, čo je podľa môjho laického názoru správne a spravodlivé nakoľko boli zhodnotené pre nárok a výšku výsluhovej dávky a jedná sa len o techniku výpočtu dávky.
  K rôznym názorom súdov SR by mal zaujať zjednocujúce stanovisko NS SR a zverejniť ho v Zbierke stanovísk a rozhodnutí NS SR a súdov SR. Pokiaľ sa tak nestane je potrebné skúšať a očakávať,že sa v individuálnych prípadoch podarí uspieť buď priamo v SP alebo na príslušnom súde.

 • Doplnenie č.2 Informácie JUDr.Ďurinu z 18.12.2017:

  Na koho sa vzťahuje zápočet doby štúdia v 9. ročníku ZDŠ súvidiaceho so zmenou školského zákona.
  (Česká správa sociálního pojištění)
  (Možnosť započítania deviatej triedy ZDŠ ako štúdium na strednej škole)

  Tato možnost se vztahuje na osoby, které ve školních letech 1959/1960 a 1960/1961 dobrovolně navštěvovaly 9. třídu základního školního vzdělávání. Absolvování 9. třídy v těchto školních letech (tj. v souvislosti s přechodem na devítiletou školní docházku, která se podle zákona č. 186/1960 Sb. začala vztahovat na všechny žáky až ve školním roce 1961/1962) se zprvu pro důchodové účely nehodnotilo jako studium na střední škole, ale jako docházka do školy základní, a proto se k němu při stanovování výše důchodu nepřihlíželo. Později však došlo k přehodnocení tohoto přístupu, a to v reakci na stanovisko MPSV učiněné v součinnosti s MŠMT. Z tohoto stanoviska jednoznačně vyplývá, že takovou docházku je třeba v souladu se zásadami analogie považovat za studium na střední škole, neboť k přijetí těchto dětí do 9. třídy nedocházelo automaticky, ale na základě úspěšně zvládnutého přijímacího řízení – předpokládalo se, že posléze navážou studiem na středních všeobecně vzdělávacích školách, které v tomto překlenovacím období zatím nebyly zřízeny.
  Oprávněným žádostem o úpravu důchodu z tohoto důvodu se proto v rámci rozhodovací praxe ČSSZ vyhovuje, a to tím způsobem, že se výše dávky upraví zpětně ke dni přiznání důchodu a žadateli se doplatí rozdíl mezi výší dávky, která měla být vyplácena, a výší skutečně vyplácenou. O příslušné úpravě výše důchodu vydá ČSSZ správní rozhodnutí. ČSSZ upozorňuje, že dojde-li při vyřizování žádosti k určitému prodlení, není třeba mít obavy, že v jeho důsledku bude žadatel jakkoliv finančně zkrácen. Rozdíl se doplatí souhrnně za období počínající datem přiznání důchodu, nejdříve lednem 2006. Jako důkaz postačí k žádosti předložit vysvědčení z takové 9. třídy. Uvedená změna interpretace se zásadně nevztahuje na absolventy 9. tříd tzv. speciálních škol, tedy škol pro mládež vyžadující zvláštní péči.

 • Kompetenčný spor medzi VÚSZ a Sociálnou poisťovňou:

  V mnohých prípadoch pri riešení žiadosti našich kolegov o starobný dôchodok sme sa stretávali s “pinpongom” medzi útvarmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov (vrátane VÚSZ) na jednej strane a Sociálnou poisťovňou na druhej strane.V praxi to vyzeralo tak, že výsluhový dôchodca (v staršom veku) si podal žiadosť o SD na Sociálnu poisťovňu, tá jeho žiadosť postúpila na VÚSZ, VÚSZ vrátil žiadosť o dôchodok na Sociálnu poisťovňu a tá opäť na VÚSZ. Oba orgány verejnej správy tvrdili,že nie sú oprávnené konať vo veci s tým, že nech to vybaví druhá strana a takto pokračovalo vzájomné zasielanie si a zamietanie z dôvodu nepríslušnosti.
  A roky plynuli. Do toho prišlo niekoľko rozhodnutí Krajských súdov ako i Najvyššieho súdu, ale príslušné orgány odmietali rozhodnúť a výsledok bol pre žiadateľa o SD nulový.
  Až príchodom nového Správneho súdneho poriadku dostal náš žiadateľ o starobný dôchodok možnosť prostredníctvom svojho advokáta vyriešiť takýto záporný kompetenčný spor a to kompetenčnou žalobou na Najvyšší súd SR. A NS SR rozhodol,ktorý orgán sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť vo veci SD, v našom prípade VÚSZ.
  Dávam do pozornosti jednu z prvých lastovičiek v takýchto prípadoch a to rozsudok NS SR č.3 Komp/1/2016 z 11.10.2017. Nášho kolegu zastupovala Advokátska kancelária JUDr.Július Jánošík z Bratislavy.

  Odporúčam v obdobných prípadoch sa s dôverou obrátiť na renomovanú advokátsku kanceláriu a jej prostredníctvom preťať bludný kruh beznádeje, rezignácie a pocitu bezmocnosti v mlynských kameňoch byrokracie, čo si naozaj v našom veku nezaslúžime.

  Autor komentára spolupracuje ako konzultant s AK JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Ešte pre Dominiku:
  Zabudol som na otázku ohľadne PN. Tam sa zrejme bude jednať o dlhodobu PN, pretože PN-ka z dôvodu nejakej chrípky, ľahšieho úrazu, alebo aj dajakého “zápalu švindľov”:-) sa mi nezdá, že by bola odpočítavana z doby služby. No a myslím si, že prípravná štátna služba sa začne znovu počítať po následnom nástupe do školy, a že sa bude samozrejme automaticky pripočítavať k už odslúženej dobe, pred prerušením štúdia nie z vlastnej viny.

 • Pre Dominiku:
  Prípravna št. služba je služba počas štúdia na škole. Po ukončení školy Vám bude priznaná stála št. služba a doba v prípravnej službe za do nej započíta. Aspoň tak to fungovalo asi pred 10- rokami. A asi sa za tú dobu na tom nič extra nezmenilo. S tým predĺžením, nemám skúsenosť. Ale logicky mi vychádza, že zrejme je to tak, jak píšete, pretože nie každé štúdium má stejne dlhu dobu vzdelavania (BC.3 roky, Mgr. 5 rokov, Ing.5 rokov, MUDr.6 rokov…), kvôli možnosti prestupu na iny študijný odbor, z odboru stavajúceho.

 • Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako to je keď som v prípravnej štátnej službe u pz a ešte získavam policajné vzdelanie s jej predĺžením? Viem ze ju je možné predĺžiť najviac o 1 rok ak bez svojho zavinenia neziskam zakladne policajne vzdelanie. Taktiez viem, ze ked som napr. PN tak sa to nepocita do pripravnej stat.sluzby, po prerušení studia zi zdravotnych dôvodov mi potom odkedy znovu plynie pripravna statna sluzba?
  Ďakujem za odpoveď

 • pre ing. Murína z 2.1.2018
  Vami poskytnuté údaje sú nedostatočné, aby Vám niekto kvalifikovane poradil.
  Práve dnes je na internetovej stránke Pravdy článok “Chystáte sa do penzie? Čo Vás čaká”. Doporučoval by som vyžiadať si výpis informácie o svojom individuálnom účete poistenca, buď písomne, alebo e-mailom na podatelna@soc.poist.sk. Toto preto, aby ste neboli prekvapení v tom, že niečo iné si myslíte a niečo iné budete mať na tomto učte evidované. Aby ste sa mohli pripraviť na to, ktoré doklady a potvrdenie je potrebné doložiť prípadne aj dohľadať. Potom si preštudovať príspevky na tomto fóre a popísať, v akom období ste získali a koľko rokov v ktorých kategóriach funkcii. Ako bol skončený služobný pomer, či z dôvodu reorganizácie, na vlastnú žiadosť, zo zdravorných dôvodov a podobne. Potom by Vám možno už niekto poradil, nasmeroval, prípadne sa podelil so svojou skúsenosťou.
  Ale keď píšete, že SP Vám žiadosť už zamietla, tak musela o tom vydať rozhodnutie, prílohou rozhodnutia je aj uvedený výpis. Teda máte možnosť si toto overiť, či to zodpovedá realite. Na tomto fóre sú aj kontakty na právnikov podľa krajov

 • Je rozdiel či Vás SP odmietla pre kategorizáciu alebo kategórie.
  Skôr to bolo pre to druhé.Žiadosť o SD Ste podávali predčasne.Všetko , hlavne vek na priznanie SD závisí od toho koľko rokov máte odslúžených k 31.12.1999.Ak som sa nepomýlil , máte 20 rokov v I a II . SD by Vám mali priznať v 57 rokoch.

 • Dobrý deň. Prajem všetko dobre v Novom roku. Mám takú prosbu. Potreboval by som sa poradiť s odborníkom na súbeh dôchodkov. Som vysluhový dôchodca od roku 2002/reorganizácia/. Mám 55 rokov , viac ako 15 rokov v I. a II. kategorii /skutočne odslúžených/ zápočet do výslužby bol 24. rokov. do oboch systémov poistenia som prispieval viac ako 30 rokov. soc. poisťovňa mi žiadosť zamietla, hlavne kvôli kategorizácií. Mohol by som dostať kontakt na odborníka v danej oblasti? Veľmi pekne ďakujem. s pozdravom. mjr. v. v. Ing. Alexander Murín

 • pokiaľ ide o valorizáciu, tak hasičovi sa v tomto prípade valorizuje aj starobný dôchodok aj príplatok k dôchodku, treva si pozrieť lepšie zákon č. 315/2001 tzn., že má dve valorizácie, a to valorzáciu SD a valorizáciu príplatku, pričom príplatok sa mu bude valorizovať rovnako ako starobný dôchodok, tzn, že ak sa SD valorizuje sumou 8,40 € tak aj príplatok sa valorizuje 8,40 € tzn, že valorka v celku bude 16,80 € :good:

 • Dobry den,

  Dakujem za odborne a vecne vysvetlenie k nizsie uvedenej problematike.

  Prajem Vam vsetko dobre a najlepsie v Novom roku 2018.

 • Vážení priatelia,

  Pekný deň prajem aj pánovi Jánovi (28.12.2017),

  Váš názor pramení z nedostatočnej znalosti danej problematiky. K môjmu predchádzajúcemu príspevku doplňujem toto:

  Podľa § 165 zákona č. 315/2001 Z. z. príplatok za štátnu službu k dôchodku:

  ods. 1 -- bývalý príslušník stálej štátnej služby má nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku (ďalej len „príplatok“), ak
  a) skončil stálu štátnu službu,
  b) mu bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
  c) má podľa § 132 ods. 2 započítaných najmenej šesť rokov.

  Podľa § 132 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. za započítané roky sa považuje čas

  a) odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),

  b) výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva vnútra SR na úseku požiarnej ochrany, inšpekcie požiarnej ochrany národných výborov alebo verejného požiarneho útvaru národného výboru,

  c) výkonu zamestnania ako príslušník Zboru požiarnej ochrany alebo

  d) výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v Mestskom požiarnom zbore mesta Košice a v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

  Podľa § 106 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. do času odbornej praxe príslušníka sa započítava čas

  a) vykonávania štátnej služby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona s výnimkou času počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa a starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa do siedmich rokov veku dieťaťa.

  Z vyššie uvedeného tak bez akýchkoľvek pochybnosti vyplýva, že do započítaných rokov sa posudzuje nielen obdobie od nadobudnutia účinnosti zák. č. 315/2001 Z. z., čo je od 01.04.2002, ale aj ďalšie obdobia pracov- ného pomeru uvedené podľa § 132 ods. 2 písm. b) až d).

  Práve aj uvedené obdobie podľa § 132 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. je identické s obdobím podľa § 58 ods. 1 písm. h) až k) zákona č. 328/2002 Z. z., ktoré sa započítava aj na vznik nároku na výsluhový dôchodok.

  Podľa prechodného ustanovenia § 209b ods. 7 zákona č. 315/2001 Z. z. bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skočil v období od 01.01.2008 do 31.12.2010 a ktorý podľa osobitného predpisu požiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, patrí odo dňa priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa predpisov účinných do 31.12.2007. Ak hasič skončil služobný pomer v uvedenom období a požiada o priznanie starobného dôchodku s výnimkou vojenskej služby, sa mu na vznik nároku na príplatok započítava identická doba ako na výsluhový dôchodok s jednou výnimkou, a to výkon zamestnania v závodnom požiarnom útvare (pozri § 58 ods. 1 písm. r) zák. č. 328/2002 Z. z.).

  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • pokiaľ ide o názor jána zo dňa 28.12 takýto názor je v rozpore s tým, čo sa píše v zákone č. 315/2001, ktorý si ho vyložil ako vždy poniektorý po svojom :negative:

 • Dobry den,

  Chcel by som vyjadrit svoj nazor na prispevok JUDr. Mariána ĎURINA, viz nizsie.

  Moj nazor: podla zakona c. 315/2001 § 165 ods. 3 suma priplatku za statnu sluzbu k starobnemu dochodku je za kazdy rok praxe zapocitanej podla § 106 a 107.
  Paragraf 106- do casu odbornej praxe prislusnika sa zapocitava cas:
  a. vykonavanie statnej sluzby odo dna nadobudnutia ucinnosti tohto zakona…..
  § 211 ucinnost. Tento zakon nadobuda ucinnost 01.04. 2002

  CIZE PRIPLATOK ZA 38 rokov BUDE OVELA NIZSI.

  ..´Popri poberaní starobného dôchodku, má však nárok aj na príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa ustanovenia § 209b zák. č. 315/2001 Z. z., o ktorý však musí požiadať príslušný odbor MV SR.
  Podľa nášho názoru, by mu starobný dôchodok spolu s príplatkom k dôchodku za 38 rokov služby hasiča bez základnej vojenskej služby, čo je približne 47,5% (pozri § 165 ods. 3 zák. č. 315/2001 Z. z. účinný do 31.12.2007) zo sumy starobného dôchodku 625 €, čo predstavuje sumu 296,88 € mesačne (625 + 296,88 = spolu 921,88 €) vyšiel vo vyššej sume ako má v súčasnosti výsluhový dôchodok, ale v konečnom dôsledku je to na ňom, ako sa rozhodne…

 • Vážení priatelia,

  nedávno v istej súkromnej TV bolo zverejnené, ako hasiči prichádzajú o výsluhový dôchodok. To samozrejme vyvolalo poriadny rozruch medzi hasičmi. Hneď na úvod pripomínam, že ide o segment výsluhových dôchodcov z radov hasičov, ktorý odchádzali do výsluhového dôchodku v rokoch 2008 až 2010.

  Výsluhový dôchodok je v zmysle § 30 písm. d) zák. č. 328/2002 Z. z. dávkou výsluhového zabezpečenia. Podľa § 143t ods. 2 zák. č. 328/2002 Z. z. v znení zák. č. 449/2008 Z. z., účinnom od 01.01.2009, hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 01.01.2009 do 31.12.2010, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa tu rozumie zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa § 143t ods. 3 zák. č. 328/2002 Z. z. dňom podania žiadosti podľa ods. 1 a ods. 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.
  Hasič (žalobca) dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. dňom
  XX.XX.XXXX. Výsluhový dôchodok mu bol priznaný od XX.XX.XXXX. Dňom podania žiadosti o starobný dôchodok mu v zmysle § 143t ods. 3 zák. č. 328/2002 Z. z. nárok na výsluhový dôchodok ako dávku výsluhového zabezpečenia zanikol. Hasič sa však nezdal a podal žalobu. Krajský súd rozhodol v jeho prospech, že v ďalšom konaní musí Sociálna poisťovňa znovu rozhodnúť o jeho žiadosti o nové určenie výšky starobného dôchodku, pričom musí zohľadniť aj následnú žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a toto nové rozhodnutie riadne odôvodniť, pričom je viazaná právnym názorom odvolacieho (krajského) súdu.

  Vzhľadom k tomu, že išlo o hasiča, ktorý končil v období rokov 2008 až 2010 a zároveň požiadal Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok, zanikol mu nárok na výsluhový dôchodok podľa § 143t zák. č. 328/2002 Z. z. a § 293be zák. č. 461/2003 Z. z.
  Popri poberaní starobného dôchodku, má však nárok aj na príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa ustanovenia § 209b zák. č. 315/2001 Z. z., o ktorý však musí požiadať príslušný odbor MV SR.
  Podľa nášho názoru, by mu starobný dôchodok spolu s príplatkom k dôchodku za 38 rokov služby hasiča bez základnej vojenskej služby, čo je približne 47,5% (pozri § 165 ods. 3 zák. č. 315/2001 Z. z. účinný do 31.12.2007) zo sumy starobného dôchodku 625 €, čo predstavuje sumu 296,88 € mesačne (625 + 296,88 = spolu 921,88 €) vyšiel vo vyššej sume ako má v súčasnosti výsluhový dôchodok, ale v konečnom dôsledku je to na ňom, ako sa rozhodne.

  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Doplnenie informácie JUDr.Mariána Ďurinu z 18.12.2017:

  V zmysle zásady zachovania získaných nárokov vyjadrenej v §255 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. sa za obdobie dôchodkového poistenia považujú aj náhradné doby získané podľa predpisov účinných pred 1.1.2004.
  Povinná školská dochádzka mohla byť v minulosti 8,9 a 10 ročná. V prípade dlhšej ako 8 ročnej mohla byť povinná školská dochádzka skončená absolvovaním nielen posledného ročníka základnej školy, ale aj prvého prípadne druhého ročníka strednej školy.
  Na účely nároku na dôchodok a stanovenie jeho výšky sa doba štúdia započíta podľa právnej úpravy upravujúcej hodnotenie doby štúdia ako doby zamestnania, ktorá bola platná v čase, v ktorom štúdium trvalo.

  -- v období od 28.12.1960 do 31.8.1978 bol účinný zákon č.186/1960 Zb. Povinná školská dochádzka počínajúc školským rokom 1961/1962 trvala 9 rokov. Základné školy mali 9 ročníkov.
  -- od 1.9.1978 do 31.8.1984 bol účinný zákon č.63/1978 Zb. a od 1.9.1978 bolo možné splniť povinnú školskú dochádzku aj skončením prvého ročníka strednej školy.
  -- v období od 1.9.1984 do 31.7.1991 právne predpisy sociálneho zabezpečenia umožňujú započítať dobu štúdia už od 1.ročníka strednej školy najskôr po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky. To znamená, že v týchto prípadoch sa započíta štúdium na strednej škole v plnom rozsahu, teda aj štúdium pred skončením povinnej školskej dochádzky.

  Vzhľadom na vyššie uvedené požaduje v niektorých prípadoch Sociálna poisťovňa preukázanie dátumu skončenia povinnej školskej dochádzky.

  K uvedenej problematike zaujala Sociálna poisťovňa metodické stanovisko v roku 2012.

 • Vážení priatelia,

  niektorí naši spolubojovníci -- žiaci zo VSOŠ, VG SNP, VŠKD a pod., ktorí nastupovali do týchto vojenských stredných škôl z ôsmeho ročníka ZDŠ sa môžu dožiť nemilého prekvapenia pri odchode do dôchodku. Sociálna poisťovňa ich ukráti o 1 rok vojenskej školy, pretože povinnú školskú dochádzku ukončili vlastne v 1. ročníku vojenskej školy a dôchodkové nároky im počíta až od 2. ročníka školy. Ide síce o úzku skupinu našich kolegov, ale domnievam sa, že to treba zverejniť.
  Nižšie uvedené podklady sú inštrumentom, o ktorý sa opiera Sociálna poisťovňa. Ja sa len čudujem, že bývalé FMNO ČSSR toto akceptovalo a nič proti tomu neurobilo. Alebo sa mýlim? Veď čítajte:

  186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1980 do 31.08.1984):

  § 2 Školská sústava. Školy a výchovné zariadenia tvoria jednotnú školskú sústavu, v ktorej jednotlivé stupne a druhy škôl na seba organicky nadväzujú a ktorá umožňuje získať i najvyššie vzdelanie. V tejto sústave
  a)- poskytuje sa deťom do šesť rokov predškolská výchova v jasliach a v materských školách, mládeži od šesť rokov do pätnásť rokov povinné základné vzdelanie v základných deväťročných školách, prípadne v iných školách, mládeži od pätnásť rokov stredné a vyššie vzdelanie v rôznych typoch škôl a mládeži s úplným stredným vzdelaním vysokoškolské vzdelanie na vysokých školách,

  Dobu štúdia na strednej odbornej škole, strednom odbornom učilišti je možné pre nárok na dôchodkovú dávku započítať až po ukončení povinnej školskej dochádzky. Podľa právnych predpisov, ktoré upravovali povinnú školskú dochádzku (zák. č. 186/1960 Zb.) bola povinná školská dochádzka deväťročná a žiak ju ukončil deviatym ročníkom ZDŠ.

  63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl (Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1978 do 31.08.1984):

  § 34 Povinná školská dochádzka:
  ods. 1 Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕši šiesty rok veku. Dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, môže byť prijaté do školy, ak je telesne aj duševne primerane vyspelé a ak o to požiada jeho zákonný zástupca alebo pestún. Ak sa zistí, že dieťa nie je po dovŕšení šiesteho roka veku telesne alebo duševne primerane vyspelé, odloží sa mu začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

  ods. 2 Povinná školská dochádzka pre žiakov základnej školy trvá desať rokov. Povinná školská dochádzka pre žiakov základnej deväťročnej školy trvá deväť rokov.

  ods. 6 Žiaci základnej deväťročnej školy, ktorí boli po získaní základného vzdelania v ôsmom ročníku tejto školy prijatí do prvého ročníka VSOŠ, VG SNP, VŠKD a pod., splnia povinnú školskú dochádzku skončením prvého ročníka strednej školy. Žiaci ôsmeho ročníka základnej deväťročnej školy, ktorí do prvého ročníka strednej školy nenastúpili, hoci boli doňho prijatí, skončia povinnú školskú dochádzku v základnej deväťročnej škole (ZDŠ).

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Ak môžem poradiť prečítajte si o penziách v kocke:

  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/448860-yssie-penzie-neskorsi-odchod-do-dochodku/… Súhrn-Úžitočné informácie pre starobných dôchodcov -- budúcich starobných dôchodcov od r. 2018…
  zdroj/autor-zverejnené: Soňa Pacherová, Pravda 23.11.2017 07:00, Sociálna poisťovňa.

 • Už vyše troch rokov pravidelne sledujem príspevky na tomto fóre a už som prispel aj niektorými príspevkami.
  Stačí sa pozrieť na príspevky kolegu Milana Kolena z 27.8., 31.8. a 2.9.2015, sú dole v tomto poradenstve a došlo na jeho slová. Teda že na 95 percent uspejeme na súde, ak budeme trvať na tom, že sociálna poisťovňa má vychádzať pri posudzovaní nároku na SD z právneho stavu v čase ukončenia služby, resp. kedy sa získal potrebný počet rokov v kategóriách. Dospeli sme k stavu, že sme uspeli na súde, ale SP je stále neoblomná a stále trvá na 31.12.1999. Oni nie sú hlúpi, zákon si vedia vyložiť a hrajú len o čas, lebo každým rokom zanikne nárok istej skupiny občanov, ktorí si nárok neuplatnia

 • Výzva k doposiaľ diskriminovaným bývalým policajtom, vojakom a ostatným z pohľadu priznávania starobných dôchodkov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
  1. podmienka stanovená v § 174 ods. 1 zák. č. 100/88 Zb. a to:
  Občan, ktorý dosiahol vek aspoň
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 13 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 18 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až l) alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.
  2.podmienka -- zamestnanie , alebo služba uvedená v bode 1 skončila pred dátumom 31.12.1999
  3.podmienka -- občan uvedený v bode 1 a 2 odpracoval požadovaný počet rokov vo všeobecnom poistnom systéme. Celkom má byť podľa § 174 zamestnaný 25 rokov. Sociálka však požaduje ešte 15 rokov.
  Som pravdepodobne prvý bývalý policajt, ktorý za splnenia vyššie uvedených troch podmienok dosiahol právoplatné rozhodnutie súdu, ktorý zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktorým mi zamietla žiadosť o starobný dôchodok v skoršom veku. Krajský súd Trnava v rozsudku sp.zn. 20S/69/2016-113zo dňa 26.6.2017 vyslovil na strane 10 v bode 21 právny názor na to, ako mala sociálna poisťovňa pri rozhodovaní o mojej žiadosti postupovať.
  Sociálna poisťovňa však právny názor súdu nerešpektovala, ignorovala ho a znova vydala rozhodnutie, ktorým mi žiadosť o dôchodok zamietla z tých istých dôvodov, ako v prvom prípade a to, že som nebol v službe k 31.12.1999. Tento môj prípad už spomenul vo svojom príspevku pán Drahomír Marko. Samozrejme, že to nevzdám a už riešim veci ďalej.
  Týmto svojím príspevkom chcem však upozorniť na inú závažnú skutočnosť a tou je , že v zmysle § 175 zák. č. 100/88 Zb. každým rokom zanikajú nároky určitej skupiny poistencov, ktoré ak si títo poistenci neuplatnia v lehote uvedenej v § 175 príslušnej novely platnej v dobe vzniku nároku, teda v dobe ukončenia pracovného pomeru v zamestnaniach spomínaným v úvode, tak tieto nároky si už nikdy nebudú môcť úspešne uplatniť. K 31.12.2017 je možné ešte uplatniť nároky , ktoré vznikli u tých poistencov , ktorí ukončili zamestnania uvedené v bode 1 pred 1.januárom 1994 –viď. Novela § 175 zavedená zák.č. 59/1993 Z.z. Na budúci rok, teda k dátumu k 1.1.2019 zanikne uplatnenie nárokov ďalšej skupine poistencov, teda tých, ktorý pracovali ku koncu roka 1994. Každým rokom bude zanikať nárok jednej skupiny poistencov. Ten, kto zmešká svoju lehotu, sa už nikdy úspešne svojho práva nedovolá.
  Preto Vás vyzývam, uplatnite si svoje práva a ak budete mať problém so žalobou proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne, rád Vám poskytnem podklady. Ak spojíme sily, raz dosiahneme odstránenie tejto diskriminácie.
  Mgr. Jozef Pavlík

 • Vážení priatelia,

  pri riešení právnych problémov súvisiacich s ozbrojovaním maloletých žiakov vo VŠJŽ, VG SNP, VSOŠ, VŠKD a pod., mi napadla myšlienka o niekoľkých zákonoch o zbraniach a strelive. Aj v nich sa totiž cituje o tom, že ich smeli nosiť vojaci v ČINNEJ SLUŽBE…atď.
  Potom si ale kladiem otázku, ako je možné, že ešte maloletí žiaci vojenských stredných škôl, podľa dnešného názoru MO SR vraj neboli vojakmi základnej služby, ale za to, podľa týchto platných zákonov ich mali k dispozícii, mali ich pridelené ako osobné zbrane! Okrem toho, treba sem zarátať aj tzv. chladné zbrane, t. j. rôzne útočné nože, bodáky, šable a pod. Kvôli tomu Vás ešte dnes na súdoch príslušníci justičnej stráže, alebo aj na vrátnici MO SR vojenskí policajti prehliadajú, či ich pri sebe nemáte…. Dôvody nepodceňujú.

  PREHĽAD ZÁKONOV O ZBRANIACH A STRELIVE:

  -- zák. NZ ČSR č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive v ustanovení vydaný dňa 16.06.1949, v ustanovení § 13 ods. 1 -- výnimky pre vojenské osoby, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a iné verejné strážne orgány uvádza, že ustanovenia tohto zákona o držaní a nosení zbraní (streliva) sa nevzťahujú na vojenské osoby v činnej službe a na príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v činnej službe, pokiaľ ide o zbrane (strelivo), ktoré náležia k výzbroji alebo výstroji vojska alebo Zboru národnej bezpečnosti. Povolenie na držanie alebo nosenie iných zbraní (streliva) vydávajú vojenským osobám z povolania v činnej službe vojenská správa, príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti v činnej službe potom orgány, ktoré určí Ministerstvo vnútra. Tento zákon platil až do 31.03.1983.

  -- Vyhláška MV ČSR 124/1961 Zb. zo dňa 07.11.1961 o strelných zbraniach a strelive, účinná od 01.01.1962.
  -- zák. FZ CSSR č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive zo dňa 14.12.1983 účinný od 01.04.1983 uvádza v § 25 ods. 1, že vojenskými zbraňami sú zbrane určené na vojenské alebo bezpečnostné účely. V ustanovení § 44 ods. 3 sa uvádza, že odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na držanie a nosenie streliva do vojenských zbraní príslušníkmi ozbrojených síl Československej socialistickej republiky, príslušníkmi ozbrojených zborov, zborov ozbrojenej ochrany a colnej správy (§ 25 ods. 2 až 4).

  -- zák. SNR č. 246/1993 Z. z. -- o zbraniach a strelive od 28.09.1993 podľa § 56 ods. 3 ak nie je ustanovené inak, na zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, ozbrojených síl a Slovenskej informačnej služby, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú; to isté platí pre vystavovanie zbraní a streliva a pre strelnice v ich pôsobnosti.

  -- zák. NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 23.04.12003

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Drahomir.Marko.2.11.2017:
  Podľa nového Súdneho správneho poriadku môže správny súd za nerešpektovanie právneho názoru §139 ods.2 udeliť pokutu (§80 ods.1 písm.c). Možno je skúmať aj príp. trestno-právnu zodpovednosť osoby,ktorá koná v mene štátneho orgánu a úmyselne porušuje záväzný právny názor súdu.

 • Je pravda, že podstata sporu sa stále točí okolo dátumu trvania služby k 31.12.1999, teda § 174 ods. 2, ale toto všetko odstránil ( alebo mal odstrániť) § 175g ods. 2, ktorý bol vložený do zákona č. 100/1988 Zb. novelou, a to zákonom č. 355/1999 Z,z, na 25. schôdzi Národnej rady SR 7.12.1999 na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Rusnáka, pričom sa to zdôvodňovalo tým, že schváleným pozmeňujúcim návrhom sa okrem iného zabezpečí zachovanie nároku na starobný dôchodok vzniknutého podľa § 174 zákona č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení

  V § 175g ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb je totiž uvedené :
  Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona

  Z ustanovenia § 175g ods. 2 teda jednoznačne vyplýva, že o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 sa rozhodne podľa predpisov účinných do účinnosti zákona č. 355/1999 Z.z. Týmito predpismi sú všetky skoršie novely § 174 ods. l a ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb., a to :
  zákon č. 235/1992 Zb. pre rok 1993
  zákon č. 59/1993 Z.z. pre rok 1994
  zákon č. 71/1994 Z.z. pre rok 1995
  zákon č. 365/1994 Z.z. pre rok 1996
  zákon č. 308/1995 Z.z. pre rok 1997
  zákon č. 376/1996 Z.z. pre rok 1998
  zákon č. 376/1997 Z.z. pre rok 1999
  zákon č. 355/1999 Z.z. pre rok 2000 a ďalej

  Všetko toto vychádza z:

  ÚSTAVNÝ PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY

  Z hľadiska rešpektovania základných princípov právneho štátu by bolo neakceptovateľné pripustiť, aby sa nároky sťažovateľa, ktoré vznikli za predchádzajúcej právnej úpravy, riadili novou právnou úpravou.
  ( Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. US 102/2012 z 2. mája 2012 )

  SP sa odvoláva na rozhodnutia NS SR kde sa uvádza, že služba má trvať k 31.12.1999, ale v žiadnom takomto rozsudku nebola ešte použitá argumentácia § 175g ods. 2, prípadne Ústavný princíp právnej istoty, lebo sa o tomto asi nevedelo. Nikto to v žalobách neuvádzal a tak NS mohol rozhodovať len o tom, čoho sa navrhovateľ domáha.
  Pretože teraz SP už vie o tom, že by to na NS SR s najväčšou pravdepodobnosťou prehrala, keď sa už argumentuje § 175g ods. 2 a princípom právnej istoty, tak sa voči zrušujúcemu rozhodnutiu KS neodvolá a točí sa to dokola.

 • Vážení priatelia,

  dnes sa často dočítate, že treba odbúrať byrokraciu, že jej neúrekom pribudlo a občan je úradmi šikanovaný.
  Aj umelé vytvorenie medzičlánku, t.j. “odvolanie pánovi GR Sociálnej poisťovne”, voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne jednoznačne patrí medzi ne.
  Mám tú česť zastupovať mnohých z Vás pred Krajskými súdmi po celej Slovenskej republike, pred Najvyšším súdom SR, a samozrejme pred Sociálnou poisťovňou. Ale ešte ani raz sa nestalo, že by Vášmu nároku na starobný dôchodok pán GR Sociálnej poisťovne vyhovel. Preto všetky sporné prípady aj tak končia pred tými súdmi. Sám sa pýtam, kto bol strojcom tohto byrokratického nezmyslu -- t.j. druhého stupňa povinného odvolania voči pánovi GR Sociálnej poisťovne…? Nebolo by vhodné toto povinné odvolávanie sa pánovi GR Sociálnej poisťovne okamžite zrušiť a opäť sa vrátiť k pôvodnému modelu vedenia sporu?
  Dnes majú politici plné ústa o odbúravaní byrokracie. Jedným z tých opatrení môže byť práve toto.
  S priateľským pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Práve že, § 174 ako taký, sám osebe nerobí problém pre nás všetkých (cca. 5 tisíc ľudí-VD), ktorí sme boli v služobnom pomere k 31. decembru 1999, prípadne sme pokračovali-pokračujú v službe naďalej cez tento dátum.Dobiehame naďalej vo svojich nárokoch.Nároky z pracovných kategórií a kategórií funkcií a aj z neho (§ 174) vyplývajúce pokračujú naďalej až niekde za kalendárny r. 2025 keď oň-SD požiada posledný, koho sa to týka…, aj keď pracovné kategórie a kategórie funkcií boli k 1. januáru 2000 zrušené.Tam, v týchto prípadoch reálne-prakticky Sociálna poisťovňa problémy nerobí.Sám som sa o tom presvedčil v r. 2016, (aj ďalší kolegovia) keď som o tento druh dôchodkovej dávky už v minulosti Sociálnu poisťovňu požiadal.Akurát že je tento starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne krátený (Dohovor č. 128).Celý problém sa točí okolo ods. 2 § 174 a to dátumu 31. december 1999 -- preto aj toľké súdne spory.(Skupina cca. 5 000 VD aspoň čo viem -- problém nemá, resp. by mať nemala.).

 • ďakujem za odpoveď Dr. Ďurinovi aj Mirovi Pálfyimu. Mňa osobne sa tento problém ešte netýka. Môj prípad je na KS BA už rok a pol a stále čakám. Týka sa to môho bývalého kolegu z polície. Spor na KS Trnava vyhral a je znechutený postupom SP, ale slovenská realitá je už taká. Ja osobne viem, že pracovníci SP na pobočkách možno nie, ale na ústredí, na odbore metodického riadenia a opravných prostriekdov ( áno, majú na to špeciálny odbor) konajú takto s tichým súhlasom svojich nadriadených. Pracovné kategorie a § 174 sa týkajú nielen bývalých policajtov a vojakov ale aj civilov ako baníci, hutníci, chemici, obsluhy jadrových elektrární, rádiolaborantov a pod. Čítal som informáciu, že v roku 1990 bolo v rámci bývalej ČSSR zaradených v pracovných kategóriach 8 až 10 percent pracujúcich.
  Je len na škodu, že keď sa niekto ide informovať na pobočku SP, či má nárok na skorší odchod do dôchodku a dostane negatívnu odpoveď, uspokojí sa s tým, alebo keď niekto iný povie, keď tebe priznajú, tak podám žiadosť aj ja. Veď keby nás bolo viac, tak by sa dali použiť aj iné nátlakové akcie ako petícia, medializácia sporu a podobne.

 • Vážení priatelia,

  u niektorých našich kolegov badám, že naberajú skúsenosti zo súdnych sporov so Sociálnou poisťovňou.
  Stáva sa, že vyhrajú so so Sociálnou poisťovňou, pretože Krajský súd jej zrušil a vrátil späť rozhodnutie a vyslovil svoj právny názor. Je takmer pravidlom, že Sociálna poisťovňa nepodá opravný prostriedok na NS SR, ale takticky počká a nechá správoplatniť rozsudok Krajského súdu. A čo tým sledovala…? Nuž práve to, na čo právom poukazujete. Pod účelovou zámienkou “realizácie” rozsudku Krajského súdu by mala byť jednoznačne viazaná právnym názorom Krajského súdu, ale to dnes vôbec neplatí. Sociálna poisťovňa spravidla vydá ďalšie rozhodnutie vo Váš neprospech a názor Krajského súdu zostal v ofsajde.
  Pýtate sa na koho sa teda obrátiť?
  Pozorne si prečítajte poučenie uvedené v závere rozhodnutia Sociálnej poisťovne. V určenej lehote musíte bezpodmienečne podať opravný prostriedok, pretože inak nadobudne jej negatívne rozhodnutie právoplatnosť a Ste “nahratí”. Inak stratíte akékoľvek šance na úspech.
  Osobne si myslím, že vsunutie odvolania aj pánovi GR Sociálnej poisťovne (ako druhý stupeň) je iba obyčajnou kalkuláciou a nie racionalizáciu sporového procesu. Zdá sa mi ako nadbytočné. Zjavne ide len o predlžovanie drahocenného času, namiereného proti záujmom dôchodcov a počas ktorého Sociálna poisťovňa neplatí ani úroky z omeškania. Cieľom tohto opatrenia je úsilie o Vaše znechutenie, rezignáciu a kapituláciu o dosiahnutie objektívnejšieho výpočtu starobného dôchodku. Nedajte sa a vzdorujte. Držím Vám palce.

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Drahomíra Marka.V prvom rade by som požiadal k môjmu individuálnemu prípadu o kladné-pozitívne (pre mňa) písomné stanovisko-vyjadrenie medzistupeň a to Generálneho riaditeľa SP, ktorý je (aspoň mal by byť) z pozície svojho pracovného-funkčného zaradenia nadriadený ostatným pracovníkom Sociálnej poisťovne.A zjednanie nápravy.Pri prípadnej negatívnej písomnej odpovedi terajšieho GR SP -- pána Vážneho, by som sa s týmto písomným stanoviskom obrátil o radu ako postupovať ďalej u advokátskych kancelárii zastupujúcich výsluhových dôchodcov.Napr. u advokátov aj podľa miesta trvalého bydliska, podľa krajov Slovenska u pánov a pani: JUDr. Júliusa Jánošíka – Bratislava až po Trnavu, Nitru, Trenčín, Komárno; JUDr. Melánie Kvietkovej – Košický a Prešovský kraj; JUDr. Ondreja Zachara – Žilinský a Bystrický kraj; prípadne u pána JUDr. Mariána Ďurinu.Je to iba môj osobný názor.

 • Chcel by som sa na tomto fóre spýtať na to, ako postupovať v prípade, ak vyhráte spor so sociálnou poisťovňou ohľadom starobného dôchodku. Teda KS zruší negatívne rozhodnutie Sociálnej poisťovne a vysloví svoj právny názor. Sociálna poisťovňa nepodala opravný prostriedok na NS SR. Sociálna poisťovňa síce verejne uvádza, že pri realizácii rozsudkov súdov je viazaná právnym názorom súdu uvedeným v rozsudku, ale v praxi to vôbec neplatí. Sociálna poisťovňa vydala znova negatívne rozhodnutie a názor súdu nerešpektovala. Na koho sa teda obrátiť? Na ministerstvo spravodlivosti, na Generálnu prokuratúru ? Veď nie je možné znova čakať na rozhodnutie súdu, teraz dokonca ešte cez medzistupeň a to Generálneho riaditeľa SP a čakať ďaší rok a možno aj dva.

 • Prikladám najnovšie rozhodnutie NS SR, kde bývalému príslušníkovi poberateľovi výsluhového dôchodku nezhodnotili službu z dôvodu,že službu už má zhodnotenú vo výsluhovej dávke. Pritom Sociálna poisťovňa nevypočítala teoretickú výšku starobného dôchodku s následným krátením. Tento postup však už od roku 2013 je v rozpore s ustáleným názorom súdov SR a aj samotnej Sociálnej poisťovni. Ako laik sa divím ,že to tak mohlo dopadnúť za prítomnosti právne vzdelaných aktérov súdneho konania vrátane advokáta.

  http://www.supcourt.gov.sk/data/att/68933_subor.pdf

 • § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

 • Na SD by som sa netešil. Podľa toho čo uvádzate , budete ho mať pri dosiahnutí 59 rokov. To preto že k 31.12.99 ste odslúžil 16 rokov a 8 mesiacov. Mohla by pomôcť ZVS , závisí koľko času ste strávili u armády.
  Ja osobne by som sa uspokojil s poberaním VD ,žiadny ID by som nežiadal. V civile môže poberateľ ID pracovať , ak vládze . Po dosiahnutí dôchodkového veku nárok na ID zaniká lebo sa preklápa do SD. Podľa mňa o SD budete môcť požiadať v 59.

 • Vážení kolegovia.
  Chcel by som vedieť, či má niekto skúsenosti, alebo by vedel poradiť s problémom, aký mám ja. /Podľa mojich informácií, je takýchto prípadov na Slovensku cca 6./ Na žiadnych diskusiách a ani medzi bývalými kolegami a právnikmi som sa nič nedozvedel,preto som začal konať na vlastnú päsť.
  --
  K veci. Do 30.4.2003 som ako policajt odpracoval 20 rokov a jeden mesiac spolu s NVS. V I. kat. mám odprac. 16r. a 8 mes. Dňa 30.4.2003 som bol prepustený podľa § 192, odst.1,písm. b, zák. 73/1998, zdrav. klasifikácia “D”, /neschopný výkonu služby./ Od 1.5.2003 mi priznali VD. Na dopytovanie o invalidný dôchodok “ID” som od okresu až po ministerstvo dostal negatívnu odpoveď, že nemám nárok na žiadny ID. Z logického hľadiska som usudzoval, že by som mal mať nárok na ID, nakoľko ma prepustili zo zdrav. dôvodov a keby som bol civil, tak by som dostal ID. VD mám ako “bónus” za odslúžené roky. Nevedel som však podľa akého zákona, ale nakoniec som natrafil na § 101, zák.328/2002, podľa ktorého mi v novembri 2003 s poukázaním na §29/3a, zák. 100/1988 ID priznali a doplatili od 1.5.2003 a vyplácajú dodnes. Neskoré priznanie ID oddôvodnili tým, že to je prvý prípad a označili to ako “diera v zákone”.Ako vieme §101 bol od 1.1.2005 zo zákona 328/2002 vypustený. A teraz problém. Dňa 1.5.2003, keď som bol prepustený do civilu, bol platný ešte zák.100/1988/od 1.10.1988-31.12.2003/,ale už platil aj zák. 328/2002 od 1.7.2002. V čase môjho núteného odchodu do civilu platili oba zákony, čo sa týka soc. zabezpečenia. Nakoľko sa začali priznávať SD vyslúžilcom, v auguste 2014 som podal žiadosť na SP o priznanie ID od 1.5.2003 v zmysle §134/1b, zák. 100/1988 s poukazom na §29/3a zák.100/1988. Soc. poisťovňa sa bráni, dva krát pojednával krajský súd, od januára 2017 je spor na NS SR. SP tvrdí, že priznaním ID by došlo k duplicite vyplácania ID podľa piatej časti zák. 100/1988. Ja argumentujem, že MV SR mi priznalo ID podľa zák. 328/2002,/§101/ s poukazom na §29/3a, zák. 100/1988, ale ja žiadam SP o priznanie ID podľa zák. 100/1988, §134/1b s poukazom na §29/3a. Predpokladám, že sa budú vyhovárať na odvody na invalidné poistenie,ktoré budú chýbať, ale mňa ako občana to nemá čo zaujímať, pokiaľ to bola chyba zákonodarcu, nech následky znáša štát. Výhovorka, že by to bola duplicita vyplácania ID, podľa mňa neobstojí,lebo zákon bol duplicitný.Taktiež neobstojí ani výhovorka SP, že priznaním ID podľa zák. 328/2002 nemám nárok na ID podľa zák. 100/1988. Podľa mňa by sa jednalo o retroaktivitu, pričom zák. 100/1988 bol ešte platný. To je v krátkosti všetko a vopred ďakujem za akýkoľvek názor,skúsenosť, podnet.
  --
  Nakoniec by som chcel do Vašej pozornosti dať ešte jednu vec. Ak sa dožijem, tak vo februári 2018 dovŕšim vek 55 rokov. Čo, podľa Vás urobí, alebo má urobiť SP, keď podám žiadosť o vyplácanie dávky dôchodkového zabezpečenia.
  Mám odslúžených 20 rokov a jeden mesiac z toho do konca roka 1999 mám 16 rokov a 8 mes. v I.kat. Poberám VD, od 1.5.2003 som poberateľom ID podľa §101, zák. 328/2002 s poukazom na §29/3a,zák.100/1988, od augusta 2014 som v spore so SP o priznanie ID podľa §134/1a, zák. 100/1988 s poukazom na §29/3a citovaného zákona, ktorý spor je na NS SR od januára 2017, takže rozhodnutie je veľmi, veľmi ďaleko,ale mne nárok na starobný dôchodok vznikne vo februári 2018, nakoľko budem mať fyzický vek 55 rokov /aspoň dúfam/, odpracovaných viac ako 15 rokov v I.kat., služba trvala nepretržite k 31.12.1999 a mám spolu odpracovaných viac ako 25 rokov.
  Podľa môjho názoru by mi SP mala vyplácať preddavkový dôchodok a čakať na rozhodnutie NS SR a potom doplatiť SD. Súdny proces o ID z augusta 2014 bude pokračovať n NS SR.

 • predovšetkým je si potrebné uvedomiť jednu vec a to, že uvedené ustanovenie, ktoré je zaradené medzi prechodné ustanovenia, sa vzťahuje na úzku skupinu hasičov a to tých, ktorí končili služobný pomer v období rokov 2008 až 2010, mohli by sme to potom postaviť aj opačne, či je diskriminačné ustanovenie § 209b zákona č. 315/2001 vo vzťahu k hasičom, ktorí skončili služobný pomer až po 01.01.2011, je potrebné si pozrieť judikatúru európskeho súdu pre ľudské práva, čo sa považuje za diskriminačné, ak som si ju pozrel, dôležité je to, či v identickej situácii sa bude inak správať k hasičovi, ktorý skončil v uvedenom období inak, ako k inému hasičovi, ktorý taktiež skončil v rovnakom období, diskriminačné by to podľa mňa bolo iba vtedy, ak by sa k jednému postavili inak ako k druhému

 • Poprosím o vyjadrenie Vášho názoru k tomu, či pred súdom obstojí alebo neobstojí argument, že podľa § 143t ods. 1 až 3 v spojení s § 1 ods. 2 a § 113 ods. 5 a 6 zákona č. 328/2002 Z. z. dochádza v prípade hasiča k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. v porovnaní z ostatnými osobami, na ktoré sa sociálne zabezpečenie na základe zákona č. 328/2002 Z. z. vzťahuje. Ďakujem.

 • Pre Miku Jan:

  Na týchto stránkach sú aj ďalší kolegovia a aj advokáti (p. Kotulič,Ďurina). Pokiaľ Ste sa chceli spojiť so mnou, na webe zvazvojakov.sk (direktórium ZV SR) je ešte uvedená moja všeobecne prístupná webová adresa.

 • Prosba k p. Ing. Dubeňovi
  bol by som veľmi rád, keby som Vám mohol zaslať krátky mail. Týka sa to SD.
  Zaregistroval som Vašu fundovanosť v príspevkoch.

 • však to, ak by tie odvody zostali na osobitných účtoch, je fakt že možno by to netrebalo dotovať osobitné účty, a nemuselo prísť k zmenám v roku 2013, aj keď aj v okolitých štátoch to upravovali a popri dobe trvania služobného pomeru to ešte ohraničili aj dovŕšením fyzického veku, pokiaľ ide o vojakov, každý z politikov zabudol už na to, že v roku 2001 -2002 schvaľovali profesionalizáciu armády a takto to dnes vyzerá :-(, je logické, že zo cca 44.000 armádneho zboru neexistuje, aby to utiahli iba teraz slúžiaci vojaci,

 • Mufty 123:

  Máte pravdu s odvodmi v rokoch 1993-1997 (vojaci). Zaujímavá je však iná vec, že rozdiel medzi vybratým poistným na nemocenské a dôchodkové poistenie a výdavkami muselo MO SR v rokoch 1993-1997 odvádzať do ŠR. Takisto aj v prvopočiatkoch osobitného systému vojakov (od 1998) všetky prebytky boli odvádzané mimo osobitný systém. To spoluprispelo k neskorším problémom s deficitom osobitného účtu. Ak by za všetky tieto roky boli prebytky ponechávané na osobitných účtoch možno ešte dnes by sme nepotrebovali dotácie od ministerstiev.

 • flintu do žita by som nehádzal, SD spolu s príplatok by mal byť podľa mňa vyšší ako VD, tak ako to bolo u policajtov podľa 73/1998 SD+prídavok

 • Pre mufty 123
  Vďaka za Váš vecný prístup k otázke, ktorú som tu zverejnil. Uvedomujem si tú skutočnosť, že § 143t zákona 328/2002 Z. z. je pre mňa a ďalších hasičov, ktorí skončili služobný pomer v období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2010 nepriechodný. Toto poznanie je momentálne pre mňa dosť ťažko stráviteľné.

 • pokiaľ ide o odvodovú povinnosť, s tvrdením, že vojaci neprispievali do osobitného systému, ale peniaze sa stratili v civilnom systéme, ide skôr o neznalosť problematiky odvodovej povinnosti, ako to fungovalo od 01.01.1993, je potrebné si pozrieť prechodné ustanovenia zákona č. 7/1993 konkrétne § 49 ods. 2, z ktorého jasne vyplýva a je tam uvedené, že poistné sa platí na osobitné účty ministerstiev, do pôsobnosti ktorých patrí riadenie ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, a to osobitne na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Ďalšie odlišnosti upravia príslušní ministri po dohode s ministrom financií Slovenskej republiky, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky.

  takže peniaze sa nestratili v civilnom systéme, ale stratili sa v štátnej pokladnici 😉

 • pokiaľ ide o predmetný rozsudok, predmetný senát sa nezaoberal práve ustanovením § 143t, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2009, ale len sucho skonštatovalo už všeobecne známe skutočnosti, čo však v novom konaní o SD nespôsobuje to, že mu nemôže byť odňatý VD, práve v novom konaní sociálka mu nanovo vypočíta SD a útvar sociálneho zabezpečenia mu odníme VD a po vypočítaní novej sumy SD požiada služobný úrad, kde naposledy končil, príplatok k SD

  práve predmetné ustanovenie § 143t pojednáva o tom, že všetky roky dôchodkového poistenia tzn. aj služobné roky hasiča aj odpracované roky mimo služobného pomeru zhodnotí v jednom celku, balíku pri výpočte SD sociálna poisťovňa,

  obdobná situácia bola v čase účinnosti výsluhového zabezpečenia policajtov v zákone č. 73/1998 Z. z., kde po vzniku nároku na SD sa policajtovi priznal aj prídavok k SD, tzn. SD sa mu priznal za celkovú dobu dôchodkového poistenia, a to civilnú aj služobnú, pričom prídavok mu bol priznaný iba za služobnú dobu, tzn. poberá SD a aj prídavok k SD,

  vo veci hasičov, ktorí skončili SP od 01.01.2008 do 31.12.2010, ide tu o identickú situáciu ako u policajtov do 30.06.2002, tzn. SD+prídavok, u hasičov SD+príplatok

  ustanovenie § 143t sa vzťahuje iba na tých hasičov, ktorí skončili služobný pomer v období od 01.01.2008 do 31.12.2010, ak by ste skončili služobný pomer až po 31.12.2010, ako sa vraví, boli by ste za vodou a v takomto prípade by vám patril SD, ktorý by sociálka vypočítala za dobu iba civilného poistenia, tzn. mal by ste priznaný SD spolu s VD ale bez príplatku

  pokiaľ ide o zánik výsluhového zabezpečenia ustanovenia zákona č. 328/2002 Z.z. jasne definujú čo je výsluhové zabezpečenie a aké dávky sa z neho poskytujú

 • Pre mufty 123
  Tak ako ste Vy vo svojom príspevku poukázal na uplatnenie § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsudku NS SR spis. zn. 9So/65/2015 z 30. 11.2016, tak ja vzhľadom na Vami uvedenú teóriu výpočtu SD hasiča by som si dovolil upriamiť Vašu pozornosť na rozsudok NS SR spis. zn. 1So/41/2015 z 09. 05. 2017, konkrétne na posledný odsek na str. 5 tohto rozsudku. Ja nemám v úmysle diskriminovať nikoho domáhaním sa súbehu VD a SD s príplatkom za štátnu službu. Snažím sa iba o zhodnotenie obdobia dôchodkového poistenia za roky odpracované mimo služobného pomeru v HaZZ a jeho právnych predchodcov. Taktiež si dovolím poopraviť Váš výrok o zániku nároku výsluhového zabezpečenia, pod ktorým rozumiete “len” nárok na výsluhový dôchodok. Podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) v spojení s § 143t ods. 3 zákona č. 328/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona, nie iba nárok na výsluhový dôchodok.

 • Pre Mufty123:
  Argument o prispievaní/neprispievaní do osobitného systému neobstojí. Všetci vojaci, ktorí poberajú dávky z osobitného systému priznané pred 1.5.1998 (starobné dôchodky,invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, výsluhové príspevky) neprispeli odvodmi do osobitného systému ani jedným eurom a to isté platí pre policajtov pred 1.7.2002. A takých je väčšina. Takže poberajú dávky z osobitného systému a ich odvody sa stratili vo všeobecnom (civilnom) systéme. Tento fakt vyrieši len neúprosný čas.

 • súbeh možný nie je, práve s poukázaním na to, že týmto hasičom sociálna poisťovňa musí vypočítať sumu SD za celé obdobie dôchodkového poistenia, vypočítanú sumu nesmie krátiť za dobu trvania služobného pomeru hasiča,
  takýto hasič, ako už tu bolo uvedené, má popri poberaní SD nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku, neviem síce v čom vidíte diskrimináciu, pretože im zaniká len nárok na výsluhový dôchodok, skôr by som ja videl diskrimináciu v tom, ak by ako som už uviedol, takýto hasič poberal aj VD, aj SD a ešte aj príplatok, pričom do osobitného systému prispievali len od 01.01.2008,

  tak ako už tu bolo uvedené, práve za obdobie od 01.01.2008 do dňa skončenia služobného pomeru, najneskôr však do 31.12.2010 sociálka požiada osobitný účet o prevod poisteného, ktoré takýto hasič platil spolu aj s údajmi o dobách poistenia,

 • Dobrý deň,
  obraciam sa na účastníkov tohto diskusného fóra, najmä tých s právnickým vzdelaním s nasledovnou otázkou. Je možné aby hasič, ktorému skončil služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 získal nárok na súbeh výsluhového a starobného dôchodku? Mám na mysli starobný dôchodok za obdobie (15 a viac) rokov, v ktorých uskutočňoval odvody na dôchodkové poistenie do všeobecného systému sociálneho poistenia s výnimkou rokov, ktoré mu boli zhodnotené na výsluhový dôchodok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia. Otázku kladiem z toho dôvodu, že pochybnosti o takomto nároku vo mne vyvoláva diskriminačné ustanovenie § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré rozlišuje hasiča v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia tým, že ho znevýhodňuje v oblasti výsluhového zabezpečenia. Dochádza tak k diskriminácii hasiča, ktorý je poistencom osobitného systému sociálneho zabezpečenia, pretože nie sú mu hodnotené všetky doby dôchodkového poistenia alebo sú mu odoberané výhody, ktoré sú poskytované poistencom v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia.

  V prípade, ak bude tento príspevok čítať JUDr. Ďurina, poprosím ho kontaktovať ma na účel dohodnutia podmienok na uskutočnenie konzultácie v uvedenej záležitosti na sesejko@gmail.com

  Ďakujem, s pozdravom a želaním pekného zvyšku dňa

  Štefan Šejko

 • noooo vsunul to tam asi preto, že § 143k ods. 9 určóval do koľkých dní od skončenia služobného pomeru mohol požiadať o priznanie SD alebo predčasného SD, práve § 143t ods. 4 stanovuje, že žiadosť o priznanie SD alebo predčasného SD môže podať kedykoľvek po skončení služobného pomeru tzn. aj po 25 rokoch od skončenia služobného pomeru

  treba písať všetky myšlienky, aby nedochádzalo k rôznym interpretáciám 😉

 • Myslel som na klasický súbeh dôchodkov VD + SD zo Sociálnej poisťovne, prípadne súbeh dôchodkov VD + SD na základe pracovných kategórií, či kategórií funkcií zo Sociálnej poisťovne, teda dve dôchodkové dávky, keď aj SD s príplatkom za štátnu službu k dôchodku podľa § 209b, myslím je to ods.(7) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
  §143t ods. (3) -- Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.
  (4) Ustanovenie § 143k ods. 9 a 10 sa od 1. januára 2009 nepoužije.To je uvedené v zákone č. 328/2002 Z.z. účinného od 1.1.2016.Teda ten ods. (4) je tam spolu pripojený v § 143t k ods. (3).Potom neviem, prečo to tam (ods. 4) zákonodarca vsunul-pripojil.
  Tú logiku a to, že výsluhový dôchodok je doživotný, som myslel vo všeobecnosti pre poberateľov výsluhových dôchodkov priznaných a vyplácaných podľa zák. 328 ako takých.V náväznosti na vdovský, vdovecký výsluhový dôchodok od (§ 46 až ..).

 • hasič § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. uvedené už riešil Najvyšší súd SR v rozsudku č. k. 9 So 65/2015, ktorý jasne a jednoznačne uviedol, že hasičovi, ktorý skončil služobný pomer v období rokov 2008 až 2010 a požiada sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zaniká dňom podania žiadosti výsluhový dôchodok

  pre mira Palfiho -- logika spočíva v tom, že takýto hasič môže požiadať popri poberaní starobného dôchodku o príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa § 209b zákona č. 315/2001 Z. z. takže tá logika tam je,

  skôr nelogiku vidím v tom, že by mal poberať tri dávky za to, že bol hasič, a to VD, SD a ešte aj príplatok, že jak by som sa mal dobre

 • Chcem podakovat tym co sa vyjadrili k mojmu problemu a dakujem za cenne rady.

 • Pre Ján Koniar:
  pri §143t je ešte ods. (3)
  (3) Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona. (4) Ustanovenie § 143k ods. 9 a 10 sa od 1. januára 2009 nepoužije.
  § 143k
  (9) Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže do 15 dní od skončenia služobného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)
  (10) Dňom podania žiadosti podľa odseku 9 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa toho zákona.
  (11) Na základe žiadosti Sociálnej poisťovne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva prevedie podľa § 67 poistné na dôchodkové poistenie od 1. januára 2008 a odovzdá údaje o dobe trvania služobného pomeru hasiča uvedeného v odseku 9 do Sociálnej poisťovne.
  § 143 (k) ods. (8) Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok hasiča, ktorý bol pred 1. januárom 2008 poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, nesmie byť priznaný v nižšej výmere, než v akej by mu patril ku dňu priznania výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku hasiča skôr poberaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.
  .
  Je otázne, či Odbor sociálneho zabezpečenia (OSZ MV SR) vychádzal aj z kontextu ďalších paragrafov a odstavcov, napr. Ustanovenie § 143k ods. (9) a ods. (10) sa od 1. januára 2009 NEPOUŽIJE. Ešte môj názor lopatistický: až sa § 143k ods. (10) nepoužije, tak nemôže zaniknúť hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa toho zákona.Ja som nenašiel iné paragrafy, kde môže zaniknúť hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohoto zákona. (328/2002 Z.z.).
  Ešte je tam § 67 .. ale ten už pojednáva o policajtoch, vojakoch ..
  Tiež som presvedčený, že výsluhový dôchodok je doživotný, nezaniká plynutím času .. a od jeho výšky sa ďalej odvíja -- vypočitáva vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok, riešený tiež paragrafmi zákona 328/2002 Z.z.Inak by to nedávalo zmysel -- logiku.

 • Pre Ján Koniar:
  Pán kolega, Vami uvedený § 143t zákona č.328/2002 Z.z. znie:

  (2)
  Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)
  (3)
  Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.

  Takže dôležité je, že hasič si môže a nemusí požiadať o starobný dôchodok a ak to spraví, príde o výsluhový dôchodok. Otázne je či tento starobný dôchodok bude vyšší ako poberaný výsluhový dôchodok. Na druhej strane ak poberá výsluhový dôchodok a pracuje (odvádza poistné) neodrazí sa mu to asi v poberanej dávke. Takisto je tu problém pri valorizácii.
  Skrátka to vyzerá, že znenie zákona postihuje niektorých bývalých hasičov. Analýzu by mal urobiť sociálny orgán MV SR a v prípade nevýhod novelizovať zákon. Ale to je dlhý proces a nie vždy je k tomu aj ochota zo strany MV SR.
  Možno by sa vecou mohla zaoberať APVV.

 • Dobry vecer. List vybavuje Mgr. Conortova a druhy riaditel odboru JUDr. Ivan Fufaľ.

 • Kto sa podpísal pod ten doporučený list ?

 • Dobry den,
  chcem vás poprosit o radu.
  Od 1.1.2009 som na vysluhovom dôchodku, som ročník 1954. Od roku 2016 som poberateľom aj starobného dôchodku, dnes mi prišiel doporučený list od MV v ktorom mi oznamujú že podľa §143t ods.2 zákona č.328/2002 Z z. Dnom podania ziadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona. Z uvedeného tak vyplýva, že dnom podania žiadosti o priznanie starobného dôchodku hasičovi zanikne nárok na výsluhový dôchodok. Chcem vás poprosiť o radu či MV koná v súlade zo zákonom, nakoľko som bol presvecdčený že výsluhový dôchodok je doživotný.
  Dakujem vopred za vase rady.

 • pro p. Ďurinu ,p. Dubeňa a spol. kdo podavají žaloby na MO

  JUDr. Marián ĎURINA napísal: 25. augusta 2017 v 22:17

  K žádosti o přijetí na VSOŠ .

  Je to rozkaz z roku 1980 žáci nástupní ročník 1.9.1979 nastupovali z 8.třídy a byli stanovené věkové hranice pro voj.z povolání.
  Nar. praporčík věk 50 let si mohl dát první oficialní žádost o propuštění do zálohy.To se týkalo všech co začali studovat v roce 1979 jak VSOŠ tak na vys. voj. školách.To se nás moc netýká ale podstata je tam napsaná
  Zrušeno v roce 1990.(asi)
  NÁHRADA STUDIA PRO SLUŽBU VOJ. Z POVOLANÍ

  20/1980
  Rozkaz
  ministra národní obrany ČSSR číslo 20 28. října 1980
  Vydání Směrnic pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo

  II.
  Náhrady při přerušení studia na vojenských školách

  14. Přeruší-li zletilý žák (posluchač) vojenské školy (kursu), v níž se připravuje (zdokonaluje) pro službu vojáka z povolání, studium (školení) z vlastního rozhodnutí, které není odůvodněno jeho zdravotním stavem nebo jinými jím nezaviněnými okolnostmi, anebo je-li ze studia vyloučen, je velitel školy povinen požadovat po něm náhradu zvýšených nákladů, které na něho byly během pobytu ve vojenské škole vynaloženy.
  Od absolventů vojenských škol (např. vojenských gymnázií, vojenských středních odborných škol), kteří bezprostředně pokračují ve studiu na další vojenské škole, se kromě toho, přeruší-li studium ze shora uvedených důvodů, požaduje i náhrada za pobyt ve vojenské škole, kterou dříve absolvovali, za předpokladu, že se k tomu písemně zavázali.
  15. Podepsal-li za nezletilého uchazeče žádost o přijetí ke studiu na vojenských školách uvedených v čl. 14 těchto směrnic jeho otec (jiný zákonný zástupce), požaduje se náhrada, jestliže se k ní propuštěný nebo vyloučený žák (posluchač) dobrovolně sám písemně nezavázal, na otci (jiném zákonném zástupci).
  Plné znění v odkaze.

  https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=34764&Section=1&IdPara=1&ParaC=2

  jasně se tam píše příprava na vojaka z povolání

  Nařízení vlády č. 21/1958 Sb.

  ODDÍL IV
  Další služba

  § 34

  Další službu na žádost konají vojáci, kteří vykonali základní službu,

  a) setrvají-li dobrovolně ve vojenské činné službě nebo

  b) jsou-li v přípravné službě pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání anebo

  c) při pobytu ve vojenských školách pro výchovu vojáků z povolání.

  § 35

  (1) Vojáci, kteří jsou povinni další službou, jsou zavázáni setrvat ve vojenské činné službě, dokud převzatý závazek k další službě nesplní. Podrobnosti o závazku k další službě a o způsobu, jakým se vykonává, stanoví ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra.

  (2) Vojáci, kteří jsou povinni další službou, mohou z ní být na svou žádost ministerstvem národní obrany nebo ministerstvem vnitra propuštěni před splněním závazku v případech hodných zvláštního zřetele; v tomto případě jsou povinni vrátit z nákladů vynaložených na jejich výcvik (zdokonalování) částku, která je úměrná délce zbývající (dosud nesplněné) další služby. Výše těchto nákladů se stanoví podle směrnic vydaných ministerstvy národní obrany a vnitra v dohodě s ministerstvem financí.

  (3) Vystoupit z výcviku (zdokonalování) na vojáky z povolání povolí ministerstvo národní obrany nebo ministerstvo vnitra jen tehdy, vrátí-li dotčený voják částku, která se rovná nákladům vynaloženým na jeho výcvik (zdokonalování). Výše těchto nákladů se stanoví podle směrnic vydaných ministerstvy národní obrany a vnitra v dohodě s ministerstvem financí.
  Plné znění v odkaze.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-21/zneni-0#oddil4

  Je toto správny směr k žalobě na MO ČR ???
  S pozdravem P.Brno

 • Dobrý deň, ďakujem vám pán Ing. Ľubomír Dubeň, že ste reagoval na môj problém, ja som už podrobnejšie písal v komentári dňa 14.7.2016,ako som mal v opravnom Evidenčnom liste dôchodkového poistenia. Od 1.7.1971-31.9.1972 v I. kategórií funkcií vo VSŽ KOŠICE, -- 1.10.1972-30. 9.1974 v l. kategórií funkcií ZVS, -- od 1.10.1974-30.11.1976 v l. kategórií funkcií vo VSŽ KOŠICE. Tieto roky mi SP nerozlišuje na pracovne kategórie a na službu. Následne som nastúpil do služobného pomeru PZ/ZNB/od 2.12.1976 do 31.7.1996 v l. kategórií funkcií, kde som odslúžil 19 rokov a 248 dní. SP mi napísala, že mám so zamestnanim vo VSŽ KOŠICE a služby v PZ spolu 21 rokov a 248 dní v l. pracovnéj kategórie. Ostatné roky mám ods lužné v Železničnej polícií, ale tam sa služba nekategorizovala prípade v lll. pracovnej kategórii. Teraz moja “Kasačná žaloba” je na súde spísal ju pán advokát. Ako to dopadlo napíšem. Ale ešte raz vám ďakujem. S pozdravom Rapavý.

 • V predchádzajúcom komentári dňa 19.2017 boli v niektorých rokoch zverejnené počty žiakov VSOŠ a VG. Vo všetkých ročníkoch VSOŠ, VŠJŽ a VG za celú dobu ich existencie študovalo spolu niekoľko tisíc až 10 000 žiakov. Značná časť z nich po odslúžení svojho záväzku bez nároku na priznania VD odišla mimo činnú službu. Mnohí z nich po odslúžení viac ako 20, neskôr 15 rokov služby profesionálneho vojaka splnili podmienky na priznanie VD a odišla mimo činnú službu. Pre týchto profesionálnych vojakov uznanie štúdia 1. a 2. ročníku VSOŠ, 1. – 4. ročníku VŠJŽ, VG ako aj VŠKD v I., II. kategórii funkcií ktorým bol vypočítaný výší VD ako 60 % za posledný odslúžený rok nemá žiadny vplyv na výšku ich VD.
  Podľa príslušných právnych predpisov platných v tej ktorej dobe pre výpočet VD sa započítavajú všetky odslúžené roky v I., v II. kategórii funkcií. Pokiaľ niekto mal odslúžených veľký počet rokov a pri výpočte mu vyšiel vyšší VD ako 60 % za posledný odslúžený rok, mohol mu byť priznaný VD maximálne v sume 60 %. Pre pochopenie, napríklad ak niekomu bol vypočítaný VD v sume 90 % , zo zákona mu mohol byť priznaný VD maximálne v sume 60 %. V takýchto prípadoch uznanie štúdia 1. a 2. ročníku VSOŠ, 1. – 4. ročníku VŠJŽ a VG by týmto profesionálnym vojakov síce zvýšilo ich percento, ale prakticky by sa to neprejavilo na zvýšení ich VD a ich VD by im zostal rovnaký. Pre tých ktorým vyšiel VD nižší ako 60 % by sa zvýšenie počtu odslúžených rokov čo by sa prejavilo len v minimálnom zvýšení ich VD.
  Zdôrazňujem, že uznanie štúdia žiakov 1. a 2. ročníku VSOŠ, 1.– 4. ročníku VŠJŽ, VG ako aj VŠKD v I. alebo v II. kategórii funkcií má značný praktický význam hlavne pre priznanie nároku na VD po odslúžení v tom ktorom období viac ako 20 alebo 15 rokov pre tých žiakov VSOŠ, VŠKD ktorým chýbalo menej ako 2 roky služby. Ďalej, pre tých žiakov VŠJZ, VG ktorým pre priznanie VD chýbalo menej ako 4 roky služby. Ak by súd uznal takéto štúdium na vojenských školách v I., II. kategórii funkcií, potom by VÚSZ týmto bývalým profesionálnym vojakom dodatočne so spätnou platnosťou troch rokov bol povinný priznať im VD.
  Predpokladám, pravdepodobne takýchto profesionálnych vojakov ktorým na priznanie VD žiakom VSOŠ chýba menej ako 2 roky a žiakom VŠJŽ, VG chýba menej ako 4 roky je minimálny počet, rádovo niekoľko stoviek.

 • Pre Štefan Rapavý:
  Možno Ste si mohli zvoliť iný postup. Tak ako som mal možnosť preštudovať Vami citovaný rozsudok Krajského súdu Košice bolo vidieť,že súd riešil len to čo Ste namietali (Vašu argumentáciu). Súd nenahrádza správny orgán a teda ani nemohol dať návod ako by Ste mali postupovať. Mali Ste však riešiť mix -- súbeh služby a práce v spojení s piatou časťou zákona č.100/1988 Zb.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Dobrý deň,môže mi niekto poradiť,ako je to s tým, keď mám v policajnom zbore odslúžené 19 rokov a 249 dní v I.kategórii funkcii a viac ako 6 rokov v hutníckom priemysle /v tom sú aj 2 roky základnej vojenskej služby/všetko v I. pracovnej kategórii ,ale Generálny riaditeľ SP vydali rozhodnutie,že nemám nárok v 55. r. do SD ,ale až 58 r.Je to správne?Už som podal v zastúpení advokáta Kasačnú žalobu.Prvá Kasačná sťažnosť bola vedená na KS Košice pod č. 1Sa/41/2016 bola zamietnutá a vydali súdne rozhodnutie,že GR SP postupoval správe,ale nevysvetlili,prečo SD až v 58 roku,keď som argumentoval,že moje zamestnanie v Hutníckom priemysle netrvalo 20 rokov , ale iba 4roky + 2 roky základná vojenská služba.Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Štefan Rapavý.

 • Písal som na ČSSZ ( Česká správa sociálného zabezpečenia), podľa rady kolegu J. Čelka, ohľadom uznania pracovných kategórii študentov baníckých škôl. Odpoveď prikladám v plnom rozsahu.
  k Vašemu dotazu ze dne 25. 8. 2017 ohledně hodnocení doby studia na SOU uvádíme:
  Podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. se doba studia žáka středního odborného učiliště připravovaného pro zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie započítává jako doba zaměstnání této pracovní kategorie, jestliže se praktické vyučování provádí pravidelně na pracovištích nebo v provozech, kde se vykonávají zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie. Jde-li o zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, tzn. o zaměstnání I. AA pracovní kategorie, započítává se takto doba studia od počátku školního roku, v němž se žák podle učebního plánu pravidelně připravuje na budoucí povolání na pracovištích v podzemí, tzn. pouze doba studia hornického učně v období odborného rozvoje. V obou případech jde zpravidla o dobu třetího ročníku učebního poměru. Doba učebního poměru v preferované pracovní kategorii se prokazuje na evidenčním listu důchodového zabezpečení (příp. na tzv. příloze 126), který mělo vystavit odborné učiliště po skončení učebního poměru, příp. tyto doklady odborné učiliště nebo jeho právní nástupce může vystavit dodatečně, pokud pro vykázání učební doby v preferované pracovní kategorii byly splněny podmínky.

  S pozdravem

 • III. a IV.ročník vojenských stredných škôl:

  Niekoľko čísiel pre predstavu koľkých našich kolegov sa to týka:
  V ročníku 1988/9 ukončilo na 3 Vojenských gymnáziach 456 absolventov.
  V ročníku 1988/9 ukončilo na Vojenských stredných odborných školách 1.251 absolventov a z toho 212 pokračovalo na Vysokých vojenských školách.
  K 1.1.1990 študovalo na Vojenských gymnáziach v 1.ročníku 849 žiakov, v 2.ročníku 762 žiakov, v 3.ročníku 617 žiakov a v 4.ročníku bolo 560 žiakov.
  K 1.1.1990 študovalo na VSOŠ v 1.ročníku 1.794 žiakov, v 2.ročníku 1.580 žiakov, v 3.ročníku 1.470 žiakov a v 4.ročníku 1.347 žiakov.

 • Zaiste máte pravdu…Toto je hra potom len so slovíčkami (synonymá -- homonymá)…Ak by názov školy mal rozhodnúť v tomto spore bola by to len ďalšia diskriminácia najhrubšieho zrna. Nechcem znevažovať žiadne školy. Dovolím si však tvrdiť, že na žiakov vojenských škôl oproti civilným školám boli kladené omnoho väčšie nároky či už také alebo onaké.
  …keď sa už “hráme” so slovíčkami… Moji starší kolegovia nastúpili do ŽTU — ženijno-technického učilišťa, ktoré pod týmto názvom aj ukončili. Mám aj takých kolegov, ktorí nastúpili nastúpili do ŽTU a ukončili VSOŠ. Ja som nastúpil do tých istých priestorov, kde ma učili tí istí učitelia, mali sme rovnaké predmety, osnovy, výcvik atd. Aj na tomto príklade je zrejmé, že sa jedná len o “hranie sa” so slovíčkami,ktoré podstatu veci neriešia.

 • Pre Tibor Fülöp 27.8.2017:
  Pán kolega podľa môjho názoru by to mohlo byť podstatné.
  Spory sa vedú či VSOŠ (1. a 2.ročník) sa dá považovať za tzv.ostatnú službu uvedenú v 5.časti zákona č.100/1988 Zb. Samozrejme v kladnom prípade by to malo veľké dopady jednak na dávky podľa zákona č.328/2002 Z.z. a aj na všeobecný systém podľa zákona č.461/2003 Z.z.
  Druhý variant je to čo Ste uviedli t.j. riešiť len otázku prípravy na budúce povolanie v kategóriach. Dovolím si však zvýrazniť , že takáto príprava sa časom rôzne hodnotila, niekedy sa hodnotila v kategóriach aj vysoká škola, niekedy len odborné učilištia a niekedy len učilištia banícke. Ako by Ste hodnotili VSOŠ-ky boli to učilištia alebo stredné školy s maturitou? Ja osobne poznám len jeden typ vojenskej školy ,ktorá by sa dala považovať za učilište a to Vojenskú školu kuchárskeho dorastu v Žiline. Samozrejme v minulosti existovala množstvo kurzov, DDŠ, RDŠ a učilištia(nie VVŠ). Tu by teoreticky pripadalo do úvahy len zákon č.461/2003 Z.z. ak by sa nejednalo o ostatnú službu.

 • Pre výpočet dôchodku, teda zaradenie 1.a 2. ročníka VSOŠ do preferovanej pracovnej kategórie nieje podstatné či sme konali alebo nekonali službu takú alebo onakú. Podstatné je to, že sme sa štúdiom pripravovali na zamestnanie v preferovanej kategórie na pracoviskách kde sa vykonávali zamestnania v preferovanej kategórie. Podstatné je aj to, že sme nastúpili do zamestnania preferovanej pracovnej kategórie. Či sa jednalo o službu alebo nie je absolútne nepodstatné.
  Toto je môj názor, ktorý je zakotvený aj v zákone…

 • Zapoměl jsem pořádat všechny absolventy VSOŠ co to tady čtou

  “PODÍVEJTE SE DO ZDRAVOTNÍ KNÍŽKY VOJ.Z POVOLANÍ (červená)NA
  ZADNÍ STRANĚ MÁTE NALEPENOU OBÁLKU A V NÍ BY MĚL BÝT UVEDEN DOKUMENT”

  “DOTAZNÍK BRANCE”

  Napište zda ho tam máte

 • p.Ďurina

  pouze jen malá poznámka k žádosti uchazeče ke studiu na VSOŠ.
  Můj názor.
  Dalo by se to kvalifikovat jako dobrovolný vstup do vojska (vojenské školy
  byli součástí vojska “ČSLA”) a tím pádem všichni uchazeči o studium na
  VSOŠ se podrobily lekařské prohlídky ve voj. nemocnici.Měli vypsané
  “DOTAZNÍKY BRANCE” a na zadní straně bylo vyjádření NVLK “zdravotní
  klasifikace “A” schopen stud. na VŠ “( Není to podle zak.76/1959 Sb.
  DOBROVOLNÝ ODVOD ?? Až po této lekařské prohlídce byl uchazeč připuštěn ke
  zkouškam na VSOŠ.Na jaké civilní stř. škole byl přeskušován telocvik ?
  O dobrovlonom vstupu do vojska se mluví v brannom zákoně.
  Za maloleté to podepisují zákonní zastupci.Co voj. činna služba do 18 let
  do té doby za nás zodpovidali zákonní zástupci(nebo jsme měli status
  chovanec sirota a patřili jsme státu?)
  Nebo jsme byli dva roky pokusní králici pod kuratelou armády?
  Zajímal by mě názor p.Dubeňa a p.Ďurinu na moji poznámku tady nebo na mail
  pp_doma@post.cz

  Závěrem pán Rudolf Martančík asi viděl voj.školu z ponorky a to byla kalná voda.

 • Vážení priatelia,

  Medzinárodná organizácia práce, ktorá je špecializovanou organizáciou OSN, vydala v roku 1973 Dohovor č. 138, v ktorej sa pod pojmom „dieťa“, rozumie každá osoba do 15. rokov veku a podľa Dohovoru z roku 1999 č. 182 čl. 2 sa rozumie pod pojmom „dieťa“, každá osoba do 18. rokov veku, v ktorých sú obsiahnuté požiadavky smerujúce k ochrane detí a mladistvých. Tieto dohovory z dielne OSN sú kľúčové a mimoriadne prekážali militantom z MNO ČSSR, resp. MO SR. Možno konštatovať, že pojem „mladistvý“ je analogický s pojmom „neplnoletý“ podľa § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ide o mladistvých zamestnancov ako sociálnu skupinu, títo majú v pracovnoprávnych vzťahoch osobitné oprávnenia a ich zamestnávatelia zasa osobitné právne povinnosti. Práce, ktoré mladiství vykonávali v pracovnom pomere, by nemali neprimerane preťažovať ich organizmus, aby neohrozili ich ďalší vývoj. Počas štúdia na Vojenských stredných školách, VG, VŠJŽ, VŠKD a pod., sa tieto právne normy hrubo porušovali a dnes nemá kto niesť za to zodpovednosť. Kde sa dodnes skrývajú tie zodpovedné osoby? Nemôžem preto súhlasiť s názorom MO SR, že činnosť Vojenských škôl bola regulovaná civilnými zákonmi a normami, to nie je pravda. Tie právne normy sa na vojenských stredných školách častokrát nedovolene prekračovali.
  Napríklad podľa § 167 ods. 2 zákonníka práce č. 65/1965 Zb., mladiství nesmeli byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku boli pre nich neprimerané, nebezpečné alebo škodlivé ich zdraviu. Ústredné orgány po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v pracovnoprávnych predpisoch vydali pre svoje odbory zoznamy prác a pracovísk zakázaných mladistvým a zabezpečili, aby sa tieto zoznamy dopĺňali a upravovali v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky. Prečo však maloletí žiaci vojenských stredných škôl museli chodiť niekoľkokrát mesačne do 24- hodinových dozorných služieb u svojej jednotky? Niesli zodpovednosť za materiál jednotky, za sklady, za spolužiakov počas noci (náhle zhorčenie ich zdravotného stavu, mimoriadne situácie a keď sa dávnejšie vykurovalo -- tak aj za vyčistenie pecí od 21,00 hod.). Len pre pamäť zábudlivých pripomíname, že podľa ustanovenia § 166 ods. 1 zák. č. 65/1965 Zb. bývalého zákonníka práce: „Zamestnávateľ nesmie mladistvých zamestnávať prácou nadčas a prácou v noci. Výnimočne môžu mladiství starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas“. MO SR nevie tieto zákonné ustanovenia zdôvodniť ani zosúladiť s tým, čo sa v skutočnosti na vojenských stredných školách odohrávalo. MO SR nevie zdôvodniť, prečo sa porušoval zákonník práce č. 65/1965 Zb.? Prečo o tomto fakte MO SR stále zaryto mlčí a nie je ochotné to vysvetliť?
  Pýtame sa, prečo sa tomuto vyhlo MNO ČSSR a tiež nevydalo obdobné zoznamy, ktoré by určovali, či a za okolností mohli maloletí žiaci vojenských stredných škôl (VSOŠ, VG SNP, VŠJŽ, VŠKD a pod.) vykonávať až 33 hodinové dozorné služby u svojej vojenskej jednotky, chodiť do služieb na vchod do stráženého areálu vojenskej školy, držať službu spojok (pozri § 11 zák. č. 76/1959 Zb.), zúčastňovať sa nočných bojových poplachov s výjazdom mimo kasární do záložných priestorov, denne sa podrobovať stanoveným 90% počtom na držanie stálej bojovej pohotovosti a len tých 10% mohlo ísť na vychádzky mimo objekt kasární? Toto všetko bola činnosť, ktorá sa rovnala výkonu vojenskej služby, stotožňovala s ňou a prekračovala ju. Nehovoriac o tom, že ste museli aj s ostatnými spolužiakmi aj o 02,00 hodine ráno vstávať (bolo jedno, či bol pracovný deň, alebo sobota, nedeľa) a nastúpiť do kuchyne škriabať zemiaky a čistiť zeleninu. A to aj niekoľkokrát za mesiac a počas celého priebehu 4-ročného štúdia, bez výnimky!
  Ako som častokrát uviedol, pretrvávajúce nedostatky v evidencii o priebehu Vašej služby nahradí čestné vyhlásenie dvoch svedkov, ktorých podpis musí byť úradne osvedčený. Ak to nestačí, žiadajte Krajský súd o ustanovenie súdneho znalca. Nenechávajte všetko len na vyhlásenia a názory jednotlivcov z MO SR. MO SR nedokáže vyprodukovať voči Vám dôkazy, pretože o týchto vojenských školách nevedia takmer nič. O všetkom dôležitom môže definitívne rozhodnúť iba nezávislý a nestranný súd. Nie MO SR. Ministerstvo obrany SR nedisponuje ani zoznamom preferovaných I. a II. kategóriách funkcií a to je nemilé konštatovanie.

  Tu nižšie Vám posielam VZOR formulára, ktorý podpisovali naši rodičia a pravdepodobne i Vy, keď Ste sa hlásili o štúdium na vojenskej strednej odbornej škole. Opísal som ho aj s chybami.

  ————————————————————————————————-
  Meno, priezvisko, adresa uchádzača,

  ŽIADOSŤ O PRIJATIE KU ŠTÚDIU DO VOJENSKEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY.

  Po zoznámení so stanovenými podmienkami štúdia súhlasím s rozhodnutím svojho syna / opatrovanca / ………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………….
  a žiadam o jeho prijatie do vojenskej odbornej školy / obor /
  ………………………………………………………………………………………………..
  aby sa mohol po jej úspešnom absolvovaní stať práporčíkom z
  povolania.
  Sľubujem, že v prípade kladného vybavenia žiadosti budem
  všemožne podporovať vedenie školy pri jeho výchove.
  Ak dôjde v priebehu štúdia k prepusteniu môjho syna
  / opatrovanca / z vojenskej strednej odbornej školy, ktoré
  nebude odôvodnené jeho nevyhovujúcim zdravotným stavom alebo
  inými mnou alebo ním nezavinenými okolnosťami, alebo ak bude
  z tejto školy vylúčený, uhradím vojenskej správe náklady pod-
  ľa smerníc MNO pre stanovenie náhrad pri prerušení štúdia na
  vojenských školách.
  Tieto náklady sa zaväzujem uhradiť tiež vtedy, jestliže
  môj syn / opatrovanec / ihneď po nadobudnutí plnoletosti
  nepožiadá, aby bol po úspešnom ukončení štúdia prijatý za
  práporčíka z povolania a ak neuzavrie súčasne záväzok k ďalšej
  službe a v dôsledku toho bude zo školy prepustený. Som si
  vedomý, že v takom prípade môže byť môj syn / opatrovanec /
  prepustený z vojenskej základnej služby teprve až po jej
  ukončení.

  ———————-- —————————————————-
  Dátum : Vlastnoručný podpis rodičov
  / opatrovníka /

  ————————————-
  Vlastnoruč. podpis uchádzača

  P.S.: Akú váhu mal podpis maloletého žiaka na tomto tlačive….? To tlačivo má však veľkú výpovednú hodnotu a verne naznačuje okolnosti, ako sa s nami v tej dobe zaobchádzalo.
  Aj to, že rodičia prišli o rodinné prídavky a vlastne za ich peniaze nás “vychovávala vojenská správa”, ktorej sme museli v prípade odchodu z vojenskej školy -- všetko vrátiť späť. Nuž, čo si o tom myslíte?

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, býv. vojak z povolania

 • Jano, policajt v.v.

  Požiadajte o výpis učebného pomeru a v akej pracovnej triede Ustředí Česká správa sociálniho
  zabezpečení Křížová 25 225 08 Praha.

 • Posielam odpoveď SP:Dobrý deň pán XY
  preferovanú pracovnú kategóriu je možné hodnotiť na dôchodkové účely aj počas učebného pomeru, ak táto skutočnosť bude uvedená na evidenčnom liste dôchodkového zabezpečenia.

  S pozdravom
  Jana Dendisová
  Informačno-poradenské centrum
  Sociálna poisťovňa, ústredie
  Tel.č.: 0906 171 931

 • Pre Ing.Jozef:
  Na tomto webe Vám poradia kolegovia a nasmerujú Vás, ale vo Vašom prípade podľa môjho názoru je potrebné sa obrátiť na advokáta. Predpokladám možnosť riešenia cez Verejného ochrancu práv, prokurátora alebo súd. Myslím si, že ide o nečinnosť orgánu verejnej správy, ktorá je žalovateľná. Predpokladám,že aj Dr.Kolen by Vám takto odpovedal.
  Autor pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Mne ústredie Sociálnej poisťovne zaslalo nasledujúcu odpoveď. “Zamestnanie (obdobie dôchodkového poistenia) zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie mohla fyzická osoba získať už po skončení povinnej školskej dochádzky, ak vykonávala zamestnanie, ktoré bolo zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie. Tiež mohla získať zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie aj ako žiak stredného odborného učilišťa za predpokladu, že sa praktické vyučovanie uskutočňovalo pravidelne na pracoviskách alebo prevádzkach, kde sa vykonávali zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie. Zamestnania sa do I. (II.) pracovnej kategórie zaraďovali najdlhšie do 31. decembra 1999”
  podpísaná riaditeľka odboru právnej služby.

 • Písal som znova, uvidím, uverejním odpoveď.

 • Tradičná odpoveď SP na zložitejšiu otázku. T.j. od veci na ktorú sa kolega pýtal.

 • Ako som uviedol, predkladám odpoveď SP na môj dotaz. Môj dotaz je uvedený dole.
  Dobrý deň pán XY
  zamestnania boli na účely dôchodkového zabezpečenia podľa § 14 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zaradené do 31. 12. 1999 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií. Zamestnania I. a II. pracovnej kategórie sú uvedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie, prípadne ich doplnkoch, vydaných pred 1. júnom 1992. Z uvedeného vyplýva, že všetky zamestnania vykonávané po 31. 12. 1999 sa považujú na účely dôchodkového zabezpečenia za zamestnania vykonávané v III. pracovnej kategórii.
  Právne predpisy účinné do 31. 12. 2003 umožňovali osobám, ktoré získali stanovený počet rokov doby zamestnania v I. pracovnej kategórii, vznik nároku na starobný dôchodok dosiahnutím zníženého dôchodkového veku.
  Pokiaľ občan vykonával zamestnanie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach (I.AA pracovná kategória) v stanovenom rozsahu (najmenej 15 rokov), vznikne mu nárok na starobný dôchodok dovŕšením 55 rokov veku aj po 31. 12. 2003, pretože podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. 12. 2023.
  Výkon zamestnania zaradeného do II. pracovnej kategórie nemá vplyv na zníženie dôchodkového veku.
  Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení občan mal nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

  55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach (zvlášť zvýhodnená I. pracovná kategória – I.AA),
  55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach (I. pracovná kategória – I.AA), ak bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných alebo organizačných opatrení alebo zo zdravotných dôvodov,
  55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v ďalších zamestnaniach I. pracovnej kategórie – I.A) uvedených v § 14 ods. 2 písm. b) až h) zákona č. 100/1988 Zb.,
  58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v ostaných zamestnaniach uvedených v § 14 ods. 2 písm. i) až l) zákona č. 100/1988 Zb. (ide tiež o zamestnania I. pracovnej kategórie – I.B).

  Pokiaľ občan vykonával zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie v stanovenom rozsahu, vznikne mu nárok na starobný dôchodok dovŕšením zníženého dôchodkového veku aj po 31. decembri 2003, pretože podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Tieto nároky spočívajú v znížení dôchodkového veku, avšak len v súvislosti s výkonom zamestnania I.AA, I.A a I.B pracovnej kategórie v stanovenom rozsahu, a v určení sumy dôchodkovej dávky aj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, tzv. porovnávací výpočet (v prípade výkonu zamestnania I. a II. pracovnej kategórie).
  Zamestnania I. pracovnej kategórie vykonávané v Azbestocementových závodoch boli zaradené do okruhu zamestnaní uvedených v § 14 ods. 2 písm. b) až h)zákona č. 100/1988 Zb. (dôchodkový vek 55 rokov pri odpracovaní najmenej 20 rokov zamestnania v I.A kategórii) alebo okruhu zamestnaní uvedených v § 14 ods. 2 písm. i) až l) zákona č. 100/1988 Zb. (dôchodkový vek 58 rokov pri odpracovaní najmenej 20 rokov zamestnania v I.B kategórii).
  Podľa § 174 ods. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až l) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
  Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov je, že zamestnania I. pracovnej kategórie trvalo k 31. decembru 1999 (§ 174 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov).

  S pozdravom
  Jana Dendisová
  Informačno-poradenské centrum
  Sociálna poisťovňa, ústredie
  Tel.č.: 0906 171 931

  On Mon Aug 14 08:13:52 CEST 2017, Martiniak :

  Vážená Sociálna poisťovňa, na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam, žiadam ústredie Sociálnej poisťovne o informáciu, že kedy má občan nárok na preferovanú pracovnú kategóriu t.j. I. prac kategóriu po ukončení ZDŠ (15 rokov). T.j. v zmysle
  Odpoveď žiadam zaslať elektronickou formou, prípadne písomne v zákonom stanovenej lehote, na adresu môjho trvalého bydliska:
  S pozdravom a prianím pekného dňa: XY

 • Kolegovia, na základe príspevku kolegu Tibora Fülőpa, som napísal Soc. poisťovni a na základe infozákona som požiadal o stanovisko, kedy má študent SOU nárok na I. pracovnú kategóriu, po skončení ZDŠ. T.j. po 15 rokoch veku. Uvidíme čo mi odpíšu, dám potom do pozornosti. Možno sa to týka i ďalších kolegov.

 • Dobrý deň, Vážený pán Dr. Kolen -- poberám výsluhový dôchodok, okrem toho som pracoval v civilnom sektore, kde poberám aj starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa Ústredie Bratislava mi zámerne nezapočítala aj roky odpracované v ozbrojených zložkách. Podal som odvolanie na Krajský súd Nitra 17.10.2016 -- kde Krajský súd mi vyhovel, zrušil rozhodnutie Soc. ústredia Bratislava, kde im súd dal pokyn na vydanie nového rozhodnutia o mojom starobnom dôchodku. Táto vec nadobudla právoplatnosť v prvej polovici mesiaca január 2017. Do dnešného dňa Soc. poisťovňa ústredie BA nevydala nové rozhodnutie, kde túto vec som 3x písomne urgoval. Otázka na Vás : pomoc -- čo mám robiť, respektíve je možné podať na Krajskú prokuratúru trestné oznámenie za tr.čin marenie výkonu úradného rozhodnutia…. ?, poradte mi prosím , čo mám vo veci ešte robiť- Ďakujem

 • Pre Drahomir.Marko:
  Prípady keď baník,hutník atď. sa stal neskôr vojakom(príslušníkom ZNB) nie sú tak časté, aj keď sa podľa judikatúry vyskytujú. Vo Vašom prípade nastala súčasne situácia štúdia (náhradná doba) a zároveň zamestnania. Doba zamestnania má však prednosť pred dobou štúdia.V českej judikatúre je prípad, že študent denného štúdia SŠ, VŠ pracoval počas štúdia (povinná niekoľkotýždňová prax ) a táto prax je hodnotená ako I.kat. Na druhej strane je aj český judikát, že študent praxoval v bani ale kedže šlo o strednú odbornú školu (nie učilište) kategória nebola priznaná. Alebo v minulosti sa hodnotilo štúdium VŠB Ostrava v I.kategórii, ale súd rozhodol,že podľa terajších predpisov sa VŠB nepočíta,počíta sa len odborné učilište.Existujú judikáty ÚS ČR aj SR, ktoré hovoria o posudzovaní tzv. charaktere práce bez ohľadu na niektoré ostatné faktory. Ale to je už právnická parketa.
  Myslím si, že Váš prípad je ojedinelý, ale nie vopred beznádejný.
  Autor pracoval ako konzultant v AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Chcel by som sa na tomto fóre opýtať, či má niekto osobnú skúsenosť, alebo sprostredkovanú, ako sociálna poisťovňa hodnotí prácu brigádnika v zamestnaní hodnotenom ako 1.pracovná kategória. Je to preto, lebo ja ( bývalý policajt) a spolužiak zo strednej školy ( bývalý vojak) sme počas štúdia na strednej škole v Novákoch, roky 1975-1976, kde boli a ešte stále sú bane pracovali v podzemí. Počas prázdnin sme si vybavili brigádu v Bani Nováky. Po zdravotnej prehliadke a jednom dni školenia na povrchu sme všetky dni pracovali v podzemí, riadne sme fárali s ostatnými baníkmi a vykonávali v podzemí práce, ktoré by inak vykonával iný baník.
  Baňa Nováky nám vystavila potvrdenie, že sme v určenom čase pracovali ako brigádnici v bani, ale sociálna poisťovňa to hodnotí ako brigádu a počítala nám túto dobu len ako dobu štúdia. Môj prípad je v súčasnej dobe na KS Bratislava ( aj v súvislosti s iným problémom), kde čakám už vyše roka a pol na vytýčenie pojednávania.

 • Pre Jano policajt.
  Nie , nie nie je to pravda. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadajte ústredie Sociálnej poisťovni o informáciu, že kedy má občan nárok na preferovanú pracovnú kategóriu t.j. I. prac kategóriu po ukončení ZDŠ (15 rokov).No budete sa diviť. Mne napísal, že ak nastúpim po ukončení ZDŠ do zamestnania I. prac. kat. alebo sa štúdiom pripravujem na zamestnanie I. prac kat. To je aj váš prípad. Ja v tejto veci vediem súdny spor. Doporučujem vám to isté no v prvom rade žiadajte ústredie Sociálnej poisťovne o spomínanú informáciu, ktorú predložte na KS podľa bydliska s písomným odvolaním sa voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovni. Držím palce.

 • Kolegovia Ing.Dubeň a T. Fülőp, ďakujem za Vaše rady a pripomienky. Škoda tých 60 dní, mohol som si požiadať o SD v tomto roku. No čo už, musíme vydržať, snáď sa nám niečo ujde. Zo štúdia na SOU baníckom, mi započítali iba 3. ročník v I. kat. 1. a 2. ročník SOU, t.j. roky 1978 a 1979 mám započítané v III. kategórii, podľa ev. listu dôchodkového zabezpečenia, ktorý mi bol zaslaný z OKD Karviná. Ešte som im napísal, v zmysle uvedeného § 3 ods.1 nar. vlády ČSSR č.117/1988. Prišla mi písomná odpoveď, že zápočet rokov a kategórii je v poriadku a že odbornú prax v bani, sme mali v 3. ročníku. Takže tak. Ešte raz Vám kolegovia ďakujem.

 • Pro p. Dubeňa
  Prosba,
  p.Dubeň mohl by ste mě kontaktovat na můj mail : pp_doma@post.cz (pp_doma…)

 • Pre Jano policajt
  V tom SOU sa ako si “nevyznám” myslím začiatok štúdia… Napriek tomu vám doporučím do pozornosti nariadenie vlády ČSSR č. 117/1988, §3 ods.1. Celé štúdium, príprava na zamestnanie v tomto prípade sa počíta do tej kategórie do ktorej ste po ukončení nastúpil.Podrobnejšie v spomínanom nariadení.

 • Pre Jano-policajt.
  SP Vás správne informovala,že Vám vznikne nárok na SD vo veku 56 rokov (služba k 31.12.1999 a 19 rokov služby
  v I.kat (doplnené I.AA kat). Pre možnosť odísť vo veku 55 rokov Vám chýba 60 dní v I.kat.
  Autor pracoval ako konzultant v AK Judr.Július Jánošík Bratislava.

 • Vážení kolegovia, písal som o mojom prípade dňa 2.júna 2017 o 08,27 hod. Pokúsim sa to týmto zhrnúť podľa odpracovaných a odslúžených rokov tak, ako to mám v podkladoch, ktoré som si vyžiadal a ktoré mi boli doručené.
  Rok 1980: 60 dní v III. kat, 306 dní v I.AA kategórii -- študent 3. ročníka SOU banícke Karviná.
  Rok 1981: 175 dní v I. AA kat.-práca po skončení SOU v bani Karviná, od 2.10.1981 do 27.09.1983 ZVS, zaradená do I. kat.funkcií, a to 99 dní v I.AA kat, 91 dní v I. A kat., zvyšok roka 1981 náhradná doba, výkon ZVS (ZVS zaradená do I. kategórie),
  Rok 1982: 365 dní v I. A kategórii ( ZVS),
  ROk 1983: 88 dní v I.AA kategórii ( práca v bani) a 277 v I.A kategórii ( ešte trvala ZVS),
  Rok 1984: 365 dní v I.AA kategórii, celý rok odpracovaný v bani,
  Rok 1985: od 1.1.1985 do 31.12.1999 výkon služby ZNB a PZ, zaradené do I. kategórii funkcii,
  Od 01.01.2000 do 31.12.2005 výkon služby v PZ, zaradený do III. kategórie,
  Ak sa na to niekto pozrie a vyjadri svoj názor, budem rád kolegovia.

 • Nik z nás nedá takú odpoveď , ako samotné ústredie SP kde budú príslušné doklady spracované.Každý stratený SD je na škodu.Preto netreba otáľať.

 • Vážený p. Milan Kolen, všetky tieto dostupné informácie sú mi známe, preštudoval som si ich. Sledujem tieto stránky už viac rokov a vážim si Vaše podnety, postrehy a články. Nielen vaše, ale i ďalších kolegov, ktorí sú v tejto oblasti fundovaní. A ktorí ste pomohli v tomto smere, veľmi veľa bývalým členom ozbrojených zložiek, čo sa týka SD. Ja som to myslel inak. Len som chcel požiadať niekoho ( ak by ste boli ochotní a mali čas, tak i Vás p. Kolen), či by ste sa na moje doklady nepozreli. Mám už všetky potrebné doklady, t.j. od nástupu na strednú školu, po skončení ZDŠ, zamestnanie pred ZVS, samotná ZVS, zamestnanie po ZVS a taktiež od nástupu k vtedajšiemu ZNB v roku 1985. Mám pracovné kategórie a taktiež hrubé zárobky. Myslel som to tak, či by som niekomu nemohol poslať uvedené podklady, aby sa na to pozrel a zhodnotil to. Ja som toto konzultoval s pobočkou SP v našom okrese, ale viac informácii=adekvátnejšie rozhodnutie. Takto to bolo myslené. Preto by som bol vďačný, keby sa na moje podklady niekto fundovaný pozrel. Bol by som mu ( Vám) veľmi povďačný.
  S pozdravom a prianím pekného dňa Jano, policajt v.v.

 • Pre Jano, policajt 2. júna 2017 v 8:27. Plne súhlasím s odpoveďou Juraja Fuseka.

  Z neúplných informácií zaujímam toto stanovisko. Neuviedli ste dátum od do, to je presnú dĺžku odpracovania doby, roky ktoré máte započítanú ako baník v I. pracovnej kategórii (u baníkov sa započítava aj doba v učňovskej baníckej škole keď fárali pod zem do I. pracovnej kategórie čo ste neuviedli). Neuviedli ste či Vám do výkonu služby v ZNB bola započítaná aj vojenská základná služba, respektíve náhradná služba. Nepresne ste uviedli dátum, deň od kedy ste nastúpili do ZNB len rok 1985, neviem posúdiť či máte do I. kategórii funkcií započítaných celých 15 rokov (od 1.1.1985 do 31.12.1999 do kedy boli zrušené I. a II. pracovná kategória ako aj I. a II. kategória funkcií, alebo menej). Ak máte spolu v I. pracovnej kategórii a I. kategórii funkcií započítaných viac ako 15 rokov máte právny nárok na zvýhodnený odchod do SD podľa dĺžky odpracovaných rokov v I. kategórii v rozmedzí do 55-59 rokov. Pozri § 21 a § 174, 175 zákona č. 100/1988 Zb. sociálnom zabezpečení a všetko Vám bude naprosto jasné. Zároveň Vám doporučujem preštudovať si na tomto webe zverejnený môj článok v sekcii Starobné dôchodky pod názvom INFORMÁCIE pre VD o SD, alebo je zverejnený aj v Najnovších článkoch ktorý som zverejnil 26.9.2016.

 • Ja osobne by som príslušné doklady dal do obalu,ten pod pažu a rezkým krokom by som zašiel do pobočky SP požiadať o SD. Aby som nepredbehoval , ešte predtým sa treba objednať , na daný termín treba našpacírovať do SP,požiadať o SD a už len čakať.

 • Vážení kolegovia, mal by som dotaz, resp. prosbu. Kto by mi vedel fundovane poradiť, vo veci podania žiadosti o SD. Vzťahuje sa na mňa, ako na mnohých iných kolegov, ustanovenia zákona 100/1988 Zb. o pracovných kategóriach, ako i kategóriach funkcii. Mám už všetky potrebné doklady, čo sa týka mojej práce, zaradenej do I. prac. kategórie -- banícka škola a práca v hlbinných baniach, do roku 1985, taktiež čo sa týka I. kategórie funkcií- od roku 1985 nástup k vtedajšiemu ZNB, kde som nepretržite pracoval do 31.12.2005. Už som sa predbežne informoval u SP, kde mi bolo povedané, že žiadosť o SD si môžem podať po dovršení 56 rokov . Ale chcel by som toto dať ešte preveriť inému zdroju. Viac informácii=lepšie rozhodnutie. Myslím, že téma SD je natoľko pre nás dôležitá, že je to potrebné overiť u viacerých zdrojov. Istota je guľomet. Preto chcem požiadať o radu niekoho, fundovaného. Ak by si našiel čas, aby mi v tomto smere fundovane poradil. Zaslal by som mu písomné podklady, ak by mal čas a chuť sa na to pozrieť. Ďakujem.

 • Pre Ján Hir. napísal: 29. mája 2017 o 10:24 -- nebude to od mňa právne stanovisko, len, či by nestálo za to, skontaktovať sa s advokátmi -- advokátskymi kanceláriami podľa príspevkov /hneď prvé z vrchu/ z dní 12. mája 2017 o 20:11 a 12. mája 2017 o 17:50 -- sú uvedené v linku: http://www.bezpzlozky.eu/2016/05/ziadosti-o-starobny-dochodok/#comment-10514 -- iba môj postreh -- či nebude v tomto prípade prekážkou Váš fyzický vek, keďže sociálne zabezpečenie -- náležitosti /zápočet ZVS do -- I. kategórie funkcií, prípadne odslúžené roky v služobnom pomere + zápočet ZVS pre výpočet VD/ sa môžu riešiť iba 3 roky spätne od priznania SD.Pekný večer prajem.

 • Žiadosť o právne stanovisko -- dĺžka ZVS
  Dobrý deń,

  som presvedčený, že môj problém sa týka viacerých občanov, ktorí absolvovali ZVS, aj bývalých policajtov a vojakov.

  24 mesačnú základnú vojenskú službu som vykonal vo Vojenskom útvare 8008 Plzeň, nástup od 1.10.1962 a prepustenie na základe RMNO 016/1964 k 24.9.1964 podľa zápisu vo vojenskej knižke.

  K cit. RMNO nemám prístup a preto žiadam o právne stanovisko, či sa obdobie výkonu mojej základnej vojenskej služby, podľa v tej doby platnej legislatívy považuje za 24 mesačné alebo nie, a to nie z mojej viny, len za 1 rok 11 mesiacov a 24 dní -- čím sa mi obdobie 1 roka nezapočítalo do obdobia dôchodkového poistenia, a to malo vplyv na výšku výsluhového dôchodku, čo považujem za nesprávny postup.

  Ešte doplním do textu:
  že podľa z.č. 92/1949 Zb. branný zákon paragraf 27 ods. 2 cit.: základná služba trvala 24 mesiacov a počíta sa odo dňa skutočného nastúpenia. Ods. 3 cit. Vláda Čs. soc. republiky môže čas trvania základnej služby meniť nariadením.

  Mal príslušný orgán pre nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku zhodnotiť dobu výkonu ZVS od 1.10.1962 do 30.9.1964 t.j.24 mesiacov v I. kat. funkcií?

  Za odpoveď na moju žiadosť vopred ďakujem.

 • Dobry den. Je mozne, by velitel vyslal vojaka profesionala na zahranicnu sluzobnu cestu podla par 37 zakona 281, za ucelom zvysenia kvalifikacie , na dobu cca 10tyzdnov, z ktorej vojakovi plynu zavazky poda par 38 zakona 281, a sluz predpisu 91 z roku 2015 ( predlzenie statnej sluzby a financny zavazok v pripade neodsluzenia daneho obdobia za kurz), bez toho aby s tym prof vojak suhlasil? Proste dennym rozkaom.,.bez personalneho pohovoru, a suhlasu prof vojaka so vzniknutym zavazkom…..? Dakujem.

 • Nie je potrebné niečo skenovať a posielať do SP.Treba si dať dokopy všetky doklady,počkať do budúceho roka , potom treba zájsť na pobočku SP osobne dojednať si návštevu.Ja som tam bol mesiac pred dovršením potrebného vek.u

 • Kolegovia mám otázku. Má zmysel napísať dotaz na stránku sociálnej poisťovne, ohľadom SD. Na stránke soc. poistovne, v sekcii dôchodky majú formulár, kde sa dajú písať dotazy, plus zaslať elektronicky podklady k žiadosti o SD, resp. podklady, od ktorého veku mám nárok na SD. V mojom prípade, ako som si zistil, by to malo byť od veku 56 rokov, t.j. na budúci rok. Už som písal na tieto naše stránky a taktiež som to kunzultoval, na príslušnej pobočke soc. poisťovne na okrese. Ale asi čím viac informácii, tým lepšie. Preto sa pohrávam z myšlienkou, moje doklady preskenovať a s dotazom ich poslať na ústredie soc. poisťovne v Blave. A čakať na odpoveď. Ale v prvom rade, sa obraciam s dotazom na Vás, či už toto niekto skúšal a ako dopadol, prípadne vaše názory.
  Ďakujem za odpoveď.

 • Ďakujem Milan, je to tak, ako sme to popísali v predchádzajúcich príspevkoch.Ešte včera sme to s pánom Ľubom od-komunikovali./ako je písané v príspevku (iba som to nedával na web stránku)/.Správne v jeho prípade je:
  § 174
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo 🙂 🙂 .. smolou u Ľuba je, že mu chýbajú dva mesiace do písm. b), čo je SD vo fyzickom veku 57 rokov ..
  § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

 • Pre Ľuba:

  Len tak zevrubne: Myslím, že ešte máte nárok, nárok na SD, podľa ktg. Radím, zájsť do najbližšej sociálnej poisťovne aj s dokumentami, čo spomínate a tam Vám skoro presne povedia (oni sa musia následne kontaktovať s ústredím SP v BA), či hej, alebo nie. Ale môj približný odhad je, že asi hej. Aj keď možno nie v 55-tích rokoch, ale určite, pod 62-rokami.

 • Odpoved upresnenie pre p.Mira Palfiho z 30.4.2O17.Nastúpil som k PZ 1.9.1982 a ukončil som 31.8.2006.t.j.24 rokov.Pred tým som bol 6 mesiacov na vojne pred praporčíckou školou znb v tom čase.Podla uvedeného zákona k 31.12.1999 som teda odslúžil 17 rokov a 4 mesiace,teda minimálne viac ako 15 rokov.
  Ak by som Vás mohol požiadat pošlite mi sms na číslo 091192O877 a ja Vám obratom zavolám
  Príjemný den.
  Dakujem.

 • Pre Ľuba 29. apríla 2017 o 21:03 -- Zišlo by sa trocha viac informácii, ako napr. dĺžka služobného pomeru od r.-do r.Tak iba orientačný návod, či sa Vás týka starobný dôchodok na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií./55 r. -- 59 r./Orientačne myšou dole stránkou tejto rubriky pozrite príspevok 16. októbra 2016 o 15:22 /a príspevky okolo/ k § 174 odst. 1 a odst. 2 zákona 100/1988 Zb. /minimálne 15 odslúžených rokov k 31. decembru 1999 (zatiaľ tento dátum je žiaľ nezrušený a stále aktuálny pre SP, resp. neviem o zmene)/.Ďalej orientačne, (až to nepostačí) linky tohto webu:
  http://www.bezpzlozky.eu/2016/09/informacie-pre-vd-o-starobnych-dochodkoch/ a v ňom v prvom príspevku dole na stránke uvedenej rubriky zo dňa 27. septembra 2016 o 8:14 je link na Žiadosti o starobný dôchodok k paragrafu 174 -- aspoň predpokladám, že sa Vás môže týkať najskôr tento paragraf.Prípadne sa ešte ozvite s dopĺňujúcimi informáciami a až to bude (SD) komplikovanejšie, možno sa Vám ozve aj niekto z ďalších kolegov.Pekný deň prajem.

 • Dobrý večer mal by som v krátkosti 1 otázku-komentár ohladne starobného dochodku.Kto by mi vedel poradit,alebo na koho kompetentného by som sa mal obrátit.Poberám výsluhový dochodok za službu v PZ v ktorom som odpracoval 24 rokov.Dosiahol som vek 55 r.Mám ukončené 4-ročné stredné vzdelanie,polroka som pracoval ako robotní pred vojnov na ktorej som bol polroka.Po skončení aktívnej služby som pracoval 1 rok 18O dní ako vychovávatel,a nakoniec ako obecný policajt v trvaní 2 a polroka.Mám všetky originál doklady.Teda, kedy mám nárok na starobný dochodok.
  S Pozdravom
  Dakujem

 • Pre Jozefa. Myslím si, že PN by si mál osobne preniesť /nahlásiť/ na civilnú soci alku aby Ti bežala PN a zároveň prebiehala platba za maródku najdlhšie do celého jedného roku. Potom môžeš isť na invalidný dôchodok. Ozbrojenci vo svojich zákonoch urobili to tak, že tvojím odchodom z armády, dátumom ukončenia služobného pomeru a to od 31.3.2017 s tebou už nemajú celkom nič. Uvedom si jedno, si pre nich pozostávajúci smrad.

 • pre Jozefa.Ja to všetko zhrniem iba ako môj názor…/bez záruky/.K názoru vojenskej lekárky a “finančáka” z príspevku 27. marca 2017 o 22:14.Neviem si predstaviť, ako by ste mohol ukončiť PN napr. pri zlomenine nohy pri výcviku.Zákonite by ste v tej PN-ke pokračoval aj po ukončení služobného pomeru u OS SR.Možno je to dobrá ilustračná otázka pre lekárku a “finančáka”.V rámci SR PN-ka môže trvať najdlhšie 1 rok (vtedy vojak, policajt nemôže byť prepustený). Prepláca ju prvých desať dní zamestnávateľ a následne v preplácaní pokračuje Sociálna poisťovňa.Až ukončíte služobný pomer a nebudete PN, pri prihlásení sa na Úrade práce sa stávate poistencom štátu a zdravotné odvody neplatíte.Ale, až už nebudete na Úrade práce a budete nezamestnaný, zdravotné odvody si platíte sám, až dokiaľ sa znova nezamestnáte resp. ich za Vás začne platiť nový zamestnávateľ …
  Ešte k môjmu predchádzajúcemu príspevku.Podľa mňa novelizovaný zákon 328/2002 Z.z. po 1. máji 2013 sú dva zákony v jednom.Po desiatich rokoch služby by bolo potrebné na personálnom, resp. finančnom oddelení overiť, či v rámci roka 2013 pri vtedy odslúžených 5 resp. 6 rokoch služobného pomeru spadáte v §-fe 31 a v §-fe 143 ag v akom vzťahu k výsluhovému príspevku a odchodnému.Je rozdiel, či Váš odchod /výsluhový príspevok, resp. odchodné/ budú posudzované podľa “starej” 328-ky, alebo podľa “novelizovanej” 328-ky, kde napr. pri priznaní odchodného sú už tvrdšie podmienky.Napr. pri odchodnom podľa starých predpisov bolo potrebných na jeden služobný plat minimálne 5 r. služby a za každý ďalší rok služby sa odchodné navyšovalo o polovicu služobného platu, po novom je, resp. bude prvé odchodné až po 13 rokoch služobného pomeru.Najskôr na finančnom oddelení, prípadne VÚSZ budú mať v týchto veciach jasno.Len, o tieto nárokové náležitosti je potrebné požiadať./predtým boli predpísané tlačivá/.Možno niekto moje názory upresní -- doplní .. Pekný deň prajem.

 • Pre Miro Palfi: ďakujem za odpoveď, ešte by ma zaujímala odpoveď na túto časť mojho príspevku:Moja otázka znie, môžem PN prenášať aj do mesiaca, kedy už služobný pomer mať nebudem, bude mi vyplácaná maródka a budem si musieť platiť odvody? Ďakujem.

 • Zdá sa, vloudila sa mi chybička.V predošlom príspevku mi naskočil nesprávny link.Tak, ešte raz: http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/ .. snáď je tento link správny:-)

 • pre Jozefa 27. marca 2017 o 22:14 ku poslednej vete príspevku.”Tiež by ma zaujímalo na čo mám nárok po skončení služobného pomeru v prípade že som bol vojakom 10 rokov”.Až ste sa ešte s informáciami nestretol -- bližšie v linku.+ komentáre.http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/.Nastúpil ste do služobného pomeru pred účinnosťou zákona 328/2002 Z.z. pred prvým májom 2013.Podľa toho by ste mal byť pri svojich nárokoch pri uvoľnení zo služobného pomeru aj posudzovaný.Podľa mňa by sa Vás mal týkať -- máte nárok /mimo výsluhového dôchodku/ na výsluhový príspevok, odchodné, úmrtné .. pozrite a rozkliknite v linku vyššie -- Plné znenie: 328-2002 účinná od 01.01.2016 tiež od §-fu /§ 30/ -- § 31 -- výsluhový príspevok, atď .. ale aj prechodné ustanovenia, napr. 143 aa, .. § 143ag .. a pod.Presnejšie informácie by Vám mali poskytnúť na Vašom personálnom oddelení.

 • Dobrý deň, 31.3. mi končí služobný pomer, som na PN do 3.4. ale vojenská lekárka ma tlačí do toho, aby som ukončil PN k 31.3. s tým, že po 1.4. mi už nebude zaplatené zdravotné poistenie a budem si ho musieť zaplatiť sám. Tak isto mi to povedal aj finančák, že podľa aktuálneho zákona hovorí lekárka pravdu. Moja otázka znie, môžem PN prenášať aj do mesiaca, kedy už služobný pomer mať nebudem, bude mi vyplácaná maródka a budem si musieť platiť odvody? Tiež by ma zaujímalo na čo mám nárok po skončení služobného pomeru v prípade že som bol vojakom 10 rokov.

 • Z judikatúry Najvyššieho súdu SR:
  Rozhodnutie č.7 So/54/2015 zo dňa 14.12.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie KS Košice (SP zamietla priznanie SD nášmu kolegovi hasičovi). Odvolanie na NS SR bolo podané oneskorene až na 16 deň (lehota 15 dní).
  SP odmietla zhodnotiť bývalému hasičovi dobu poistenia a zárobky počas doby služby v pracovnej kategórii. Vzhľadom k oneskorenému podaniu NS SR neskúmal či SP a KS Košice postupovali správne. V obdobných prípadoch ale sú možné riešenia, ktoré povedú k úspešnému koncu. S takýmito prípadmi sa bežne stretávajú Advokátske kancelárie a dokážu klientovi navrhnúť individuálny postup.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v AK JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Týmto by som Vás chcel poprosiť ako budúci výsluhový dôchodca o informácie.

  Nakoľko uvažujem o odchode do výsluhového dôchodku a ešte sa cítim pomerne mladý, chcel by som začať podnikať na IČO.

  Moje otázky by zneli: -- či po odchode do výsluhového dôchodku (VD) sa môžem prihlásiť na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie ?
  -- počas poberania VD a podnikania je mojou povinnosťou odvádzať odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne ? prípadne v akej výške (prosím príklad výpočtu)
  -- pokiaľ by som bol okrem poberania VD evidovaný aj na úrade práce či môžem požiadať o príspevok štátu na podnikanie ?
  ďakujem

  dopyt

 • Pre Ján policajt v.v.:

  Kedže PN sa hodnotí koeficientom 0,3 takže samozrejme má vplyv na výpočet SD. Ak maródite celý rok za tento rok Vám bude SP počítať ako by Ste za celý rok zarobili 0,3 osobného mzdového bodu. Myslím si, že je to jednoduchý výpočet. Kto veľa maródil bude mať menší dôchodok.

 • Takže SD je týmto koeficientom 0,3, počas PN menší, alebo PN-ka nemá vplyv na výpočet SD. Tým mám hlavne na mysli prípadnú dlhodobú PN-ku.

 • Pre Jána Korduliaka:
  Čiže skoro nijak Jano. Na marodku máš nárok a basta.

 • Pre Ján Korduliak:

  Pozrel som sa do výpočtu môjho SD od Soc. poisťovni. Doba nemocnosti je vedená ako náhradná doby s koeficientom 0,3.

 • Poprosím Vás o odpoveď na otázku : Ako ovplyvní výpočet dôchodku PN-ka. (krátkodobá -- týždeň, alebo 2) ?????

  Ďakujem

 • Pre Peter Horvat:

  Rozhodnutie či po vzniku nároku na dávku (dôchodkový vek) si podáte žiadosť o dávku alebo nie je individuálne. V druhom prípade si zvyšujete budúci dôchodok aj o percentá. Záleží na tom čo preferujete.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň
  je pre mnňa výhodnejšie požiadať o SD v 55 rokoch a ďalej pracovať, alebo poberať VD popri zamestnaní a požiadať o SD až v 62+ ?

 • Pre Peter Horváth:

  Otázkami zvýhodneného zápočtu niektorých funkcií vykonávajúcich službu osobitnej povahy alebo osobitného nebezpečenstva (letci, výsadkári, potápači, spravodajci atď.) sa zaoberali niektoré advokátske kancelárie. Je rozpracovaných niekoľko súdnych sporov či už voči VÚSZ alebo voči Sociálnej poisťovni. Odporúčam osloviť niektorú z advokátskych kancelárií lebo vo Vašom prípade by Ste mohol len podstatne získať.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Pre Ján, policajt v.v.

  V niektorých prípadoch podľa judikatúry súdov SR a aj ČR príslušné advokátske kancelárie dosiahli pre svojich klientov opravu evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia u baníckych učňov v období odborného rozvoja v súčinnosti s banskými podnikmi. Takže by to za pokus stálo preveriť správnosť ELDZ.

  Autor komentára pracoval ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík Brataisslava.

 • Pre Ján, policajt.
  Odporúčam prečítať si nariadenie vlády ČSSR č. 117/1988 so zameraním na § 3 ods. 1. Veľa šťastia.

 • Pre Peta H. Pozrel som sa na tvoj prípad z ľavej a pravej strany. Ty tak môžeš SP požiadať o SD po 62 rokoch + 76 dni každý rok od roku narodenia 1955. Máš smolu. Niekomu sa pekne poďakuj.

 • Hovorí sa tu o uznaniach vojenských škôl, prípadne civilných škôl, ktoré povolania boli zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórii, prípadne kategórii funkcii. Ja už mám všetky podklady na žiadosť o SD, ale podľa SP, kde má známu a kde som bol môj prípad konzultovať, si žiadosť o SD môžem podať v roku 2018, kedy dovrším 56 rokov.
  Môj prípad: som absolventom SOU baníckého v Karvinej, v rokoch 1978 až 1981. Podľa evidenčné listu dôchodkového zabezpečenia, mi boli vypočítané nasledovné doby a kategórie:
  1978 : 122 dní v III., 1979: 365 dní v III., 1980: 6O dní v III. a 306 dní v I.AA,
  1981 : 274 dní v I.AA a 91 dní v I.A- to som už pracoval ako baník a od 2.10.1981 ZVS zaradená do I.A,
  1982: 365 dní v I.A základná voj služba / ZVS/,
  1983: 277 dní v I.A, ešte trvala ZVS do 27.9.1983 a 88 dní v I.AA, kde som po ZVS nastúpil znova pracovať ako baník,
  1984: 365 dní v I.AA.
  1985: som od 1.1.1985 nastúpil k vtedajššemu ZNB, kde som slúžil napretržite až do 31.12.2005.
  Od 1.1.2006 som zamestnaný, na riadnu pracovnú zmluvu až doposiaľ.
  Na SP mi známa povedala, že žiadosť o SD si môžem podať v roku 2018, kedy dovřším 56rokov veku. Nemôžem v 55-tke, pretože problém mi robí tých 60 dní v roku 1980, ktoré mi zaradili ako učňovi OKD Karviná, do III. pracovnej kategórie.

 • JUDr. Ďurina.
  Ďakujem za Vašu doterajšiu pomoc. Veľmi mi pomáhajú Vaše rady. Písomné rozhodnutie z KS som ešte neobdržal no už odvolanie (koncept) s prílohami na NS mám pripravené.

 • Vážený pán T. FÜLÖP,

  išli Ste na to vynikajúcim spôsobom. Áno, odporúčam takto sotisfikovane postupovať. Ja mám tiež takéto obdobné vyjadrenie zo Sociálnej poisťovne a odporúčam to aj ďalším.
  Tie non-stop strážené areály, kasárne, vojenskú výcvikové priestory, vojenské letiská, vojenské školy, vojenské nemocnice a pod., boli skutočne práve tie miesta, kde sa vykonávalo zamestnanie v preferovanej I. a II. kategórii funkcií. Veď vojaci z povolania, naši velitelia, technici a náčelníci -- do týchto objektov chodili, zdržiavali sa v nich a preto im bola priznaná I., resp. II. kategória funkcií.
  Je len prirodzené a samozrejmé, že aj ostatní žiaci vojenských stredných škôl sa v tých istých priestoroch non-stop zdržiavali (teda oveľa dlhšie než vojaci z povolania) a túto dôležitú podmienku zákona jednoznačne spĺňali. Držím Vám palce vo Vašich snahách.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pekný deň prajem.
  Poprosím o radu -- vyjadrenie odborníka. Ústredie Sociálnej poisťovne som na základe sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadal o sprístupnenie k informácie, kedy občania Slovenskej republiky už od dovŕšenia svojich 15-tich rokov fyzického veku (po skončení ZDŠ) majú priznanú preferovanú pracovnú kategóriu (I.,II.), mi Sociálna poisťovňa sprístupnila nasledovné informácie:
  Zamestnanie (obdobie dôchodkového poistenia) zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie mohla fyzická osoba získať už po skončení povinnej školskej dochádzky, ak vykonávala zamestnanie, ktoré bolo zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie.Tiež mohla získať zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie aj ako žiak stredného odborného učilišťa za predpokladu, že sa praktické vyučovanie uskutočňovalo pravidelne na pracoviskách alebo prevádzkach,kde sa vykonávali zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie. Zamestnania sa do I. (II.) pracovnej kategórie zaraďovali najdlhšie do 31. decembra 1999.
  Vie mi niekto vysvetliť, že prečo toto svoje vyjadrenie Sociálna poisťovňa a ani súdy nerešpektujú? Je do len ďalšia skrivodlivosť a diskriminácia absolventov vojenských stredných odborných škôl a gymnázií?
  Za radu a vyjadrenie ďakujem.

 • Pekný deň prajem. Vedeli by ste mi niekto poradiť. Som bývalý vojak toho času na VD. Mám odslúžených 18. rokov v I. kategórii funkcii ale s toho dva roky vo zvýhodnenej funkcii t.j rok za dva. Do civilu som odišiel na vlastnú žiadosť k 1.1.1999 so zápočtom 20 rokov. Aj keď som na VD stále pracujem. Je pre mňa výhodnejšie požiadať o SD pri dosiahnutí veku 55 rokov, alebo pracovať až do veku 62 +, a potom požiadať o starobný dôchodok.
  Ďakujem vám za odbornú odpoveď.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 3. februára 2017 v 22:17
  Milan Trajlinek napísal: 3. februára 2017 v 17:29

  Myslím, že ČR mu kategórie nezapočíta, mal by málo rokov, v tomto prípade vidím dve cesty -- môže požiadať SP o SD na základe kategórií v 57 rokoch, vypočítajú mu sumu za strednú školu, respektíve od ZDŠ po nástup na vojnu -- vypočítajú mu cca 60 -- 80 euro; alebo sa vykašle na kategórie a po dosiahnutí dôchodkového veku podľa zákonov ČR požiada o český dôchodok a tam mu započítajú aj tú dobu pred vojnou… všetko na dlhé lakte, takže rada o právnikovi je namieste…

 • Milan Trajlinek.

  Nároky na dávky poistencov sa riadia čl.20 Dohody o soc. zabezpečení medzi SR a ČR. Podľa toho čo Ste napísali, dobu poistenia do 31.12.1992 mala zhodnotiť Slovenská strana. Pozor na rozličný dôchodkový vek v SR a ČR, taktiež kategórie prizná len jedna strana. Odporúčam kontaktovať advokátsku kanceláriu.

  Autor komentára pracoval ako konzultant Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík.

 • Prosím o názor, či splňam podmienky nároku na starobný dochodok podľa 1.pracovnej kategorie. Do armády som vstúpil v roku 1981(ako 19 -ročný) a po 20 tich rokoch alužby , som bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.8.2001 prepustený zo služobného pomeru a od 1.9.2001 poberám výsluhový dochodok. Personalista mi síce do potvrdenia o dĺžke zamestnania a vojenskej služby potvrdil 20 rokov v 1.pracovnej kategorii, ale ako som sa dočítal na tomto webe, tak som získal len 18 rokov v 1.kategorii, takže do starobného dochodku by som mohol (o 2 roky) ako 57-ročný. Moj problém ale vidím v tom, že hneď po odchode do zálohy som sa presťahoval do Čiech, kde mám zatiaľ odpracovaných 14 rokov, i keď trvalý pobyt mám stále na Slovensku, tak som daňový rezident ČR. Do dochodkového systému na Slovensku som prakticky po odchode z armády ničím neprispel, všetko odvádzam v ČR. Obávám sa, že SP mi nebude mať z čoho vypočítať výšku dochodku. Nemal by som si radšej platiť na Slovensku dobrovolné dochodkové poistenie? Existuje nejaká možnosť, že si SP “požičia” odpracované roky i prijmy od Českej správy sociálneho zabezpečenia? Prosím o radu, má s tým niekto skúsenosť?
  Ďakujem.

 • Veľmi pekne ďakujem za zrozumiteľný výklad v mojom prípade. Takže, nebudem sa snažiť získať skorší súbeh dôchodku, ale riadny zo všeobecného dôchodkového systému po 62 rokoch+76 dní, nakoľko je pre moju osobu finančne výhodnejší. Ostávam z pozdravom, ďakujem.

 • Pre Sláva. Po doplnení informácií v súlade ako som už písal máte jedinú možnosť podať si žiadosť o SD po dosiahnutí veku 62 rokov a 76 dní. “Modlite sa” ako Vašu žiadosť vyhodnotí SP. To je či pre Vás spolu započíta roky dôchodkového poistenia v osobitnom ako aj vo všeobecnom dôchodkovom systéme mínus krátenie. Pre Vás nevýhodnejšie.

  Alebo, započíta len roky dôchodkového poistenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Pre Vás je to výhodnejšie. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (vyhľadajte príslušný paragraf) je sociálna poisťovňa povinná pre žiadateľa o SD zohľadniť výhodnejší spôsob. Ak Vám SP v Rozhodnutí o priznanie SD nezrealizuje doporučujem Vám okamžite sa obrátiť na advokáta a do 30 dní podať odvolanie proti rozhodnutiu.

  Ďalej, ako som už písal vysvetlím prečo SP už priznaný vyšší SD so započítaním rokov v I. II kategórii funkcií krátila o 80 -- 110 eur. Až neskôr som pochopil, že to bolo na základe ich žiadosti o prepočítanie už priznaného SD so započítaním rokov v I. II kategórii funkcií . Dodnes nechápem, prečo cez podanú žiadosť im v duchu zákona nepriznali rovnaký SD z dôvodu, že to pre nich bolo výhodnejšie!!! Samozrejme v tej dobe som si neuvedomil, že proti rozhodnutiu SP o znížení SD mali do 30 dní podať odvolanie, žiaľ čo som im ja, ako aj ich advokát neporadil. Výsledkom mohlo byť, že SP im priznala vyšší SD, to je rovnaký ako už roky poberali, alebo by ho nepriznala. Vec by potom zo zákona riešil príslušný Krajskú súd, prípadné odvolanie Najvyšší súd SR.

 • Pre Slavo:

  Po postupnom doplnení potrebných informácií sa dá konštatovať, že nespĺňate podmienky pre zníženie dôchodkového veku ( k tomuto záveru dospel aj kolega Milan Kolen). Podľa môjho názoru však pri výpočte starobného dôchodku by sa mala jeho výška počítať z celoživotnej doby poistenia a následne krátiť za dobu zhodnotenú v priznanom VD.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Službu som ukončil K 1.3.1992 r.

 • Pre Slava a Ing. Dubeňa. Konečne ste zverejnil všetky údaje potrebné k daniu fundovaného názoru ako máte postupovať. Na základe neúplných informácií som uviedol dve možnosti ako máte postupovať. Ako som uviedol pokiaľ sa budete súdiť s najväčšou pravdepodobnosťou neuspejete.

  Skoro obdobný prípad ako je aj Váš som pomáhal riešiť môjmu kolegovi žalobou na krajský súd. Z dôvodu, že služobný pomer z reorganizačných dôvodov, zánik ČSFR a zániku federálneho útvaru v SR, služobný pomer mu bol ukončený k 31.12.1992. V súdnych sporoch o priznanie SD za účasti advokáta neuspel. Samozrejme je poberateľom VD. Minulý rok dosiahol dôchodkový vek 62 rokov. Od SP dostal rozhodnutie v textovej časti sú uvedené všetky roky v I.kategórii funkcií a bolo ich okolo 20 rokov. V civile bol dôchodkovo poistený asi 26 rokov. Ani deň nebol nezamestnaný. V prílohe rozhodnutia v Osobnom liste dôchodkového poistenia má uvedené všetky roky od ukončenia ZDŠ do nástupu do ozbrojených zložiek, ako aj všetky roky po ukončení služobného pomeru. Roky v ozbrojených zložkách cez skutočnosť, že ich SP doložil tam nemá uvedené. SD dostal od dosiahnutia veku 62 rokov. Obdobne v súdnom spore neuspel ani ďalší kolega ktorí do SD odišiel na vlastnú žiadosť v júni 1992, ako aj mnohí ďalší ktorí mali v I. kategórii funkcií odslúžených 15 až 20 a viac rokov. Do VD odišli v období rokov po 1992 ale neslúžili do 31.12.1999.

 • Pre Slavo:

  Ku ktorému dátumu Ste skončili službu v roku 1992?

 • Veľmi pekne ďakujem. Bolo to na vlastnú žiadosť. Páni si to vždy nahrajú tak aby to im vyhovovalo aj keď je to celkom inak. Do konca svojho života mám veľmi trpkú skúsenosť. Uspieť v prípade súdneho sporu nemáte šancu. Áno, moje srdce je veľmi, veľmi boľavé.

 • Pre Slavo.
  Slabinou poradenstva na webe je skutočnosť, že neuvediete všetky podstatné skutočnosti (samozrejme ani nemôžete vedieť ktoré sú podstatné) a na druhej strane poskytnete niektoré informácie nesprávne (lebo o nich neviete). To je úplne normálne pri komunikácií cez web.
  Vaše doplňujúce údaje menia Vašu situáciu. Podotýkam, že od roku 2008 Ste nemohli mať III.kategóriu v štátnej službe nakoľko kategórie boli zrušené k 31.12.1999.
  Vek odchodu do SD budete mať podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, tak ako ostatní občania, ale s tým, že jeho výpočet bude z celoživotnej doby poistenia a bude podliehať kráteniu v rozsahu služby.
  Vo Vašom prípade by mohol hrať úlohu termín a dôvod prepustenia v roku 1992 s následným znížením dôchodkového veku.
  Odporúčam minimálne konzultáciu s advokátom, pretože bez kompletných dokladov a neskreslených údajov nastane to, že dopĺňaním údajov sa neustále budú meniť riešenia vo Vašom prípade.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Veľmi pekne zo srdca Vám ďakujem za poradenstvo. Ako som už uviedol, že SP mi zamietla podanú žiadosť o SD a to podľa § 20 aj §174/zákona 100/1988 Z.b. a to z toho dôvodu, že na VD som odišiel po 17.5 roka služby v I. kat.funkcii v roku 1992. Pracoval som v civili. Od r. 2008 som opäť nastúpil do štátnej služby, kde už sú zrušené I.aII. kategórie funkcií. Je už iba III. kategória. Odišiel som opäť do VD za 25 r. Čiže, necelých 2O r. civilných mi ostalo spolu aj so školou . Preto potrebujem odbornú pomoc pri nároku na SD, keďže koncom februára dovrším 62 rokov. Mal by som byť krátený o týchto 76 dní, nakoľko som bývalý ozbrojenec. Počítam z tým , že SP to pokrúti ako pokrútila s ostatnými.

 • Pre Milan Kolen a Miroslav Palfi.

  Milan a Miro problematiku máte naštudovanú, ale nehnevajte sa poradňa je o tom či áno alebo nie a ako.
  Kolega Slavo uviedol -- citujem:
  -- k 31.12.1999 služba netrvala
  -- poberá VD za 25 rokov
  Z toho vyplýva, že odišiel pred 31.12.1999 a poberá VD za viac ako 25 rokov.
  Ostatné veci, či splnil, ak by splnil, vek 62 rokov, predlžovanie o 76 dní, informácie na pobočke SP, náhradné doby, Dohovor č.128 nemajú pre neho výpovednú hodnotu. Takéto údaje len zneisťujú kolegov a nie sú z toho múdri.
  Takže menej je niekedy viacej.

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík .

 • Slavomír, sledujem a teraz tak ako väčšina žiadateľov o SD neviem čo si ztoho vybrať. Nedivím sa úradničkam SP že riešia veci tak ako riešia, spravidla v neprospech žiadateľa. Ja by som sa držal názoru p. Dubeňa ktorý na záver: Odporúča Slavovi čo najskôr kontaktovať advokáta aj s príslušnými podkladmi na konzultáciu z hľadiska jeho nárokov a dátumu od kedy bude pre neho výhodnejšie žiadať starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne. Ináče to asi nejde.

 • Pekný deň prajem.Nebude to odo mňa odborná pomoc, ale skôr lopatistický pohľad na vec.Podľa mňa sa Vás týka súbeh dôchodkov.Výsluhový dôchodok, ktorý poberáte, a ….. za minimálne 15 rokov civilného dôchodkového poistenia máte nárok na civilný starobný dôchodok.Toto spĺňate.Uvádzate v príspevku možných 20 rokov civilného dôchodkového poistenia, resp. jeho doplatenie.Môžete si ho doplatiť – nazýva sa to dobrovoľné dôchodkové poistenie, len najskôr to bude zbytočné, pretože minimum je stanovených na 15 rokov civilného dôchodkového poistenia, ktoré spĺňate.Od 1. Januára 2017 sa predĺžuje-zvyšuje fyzický vek na poberanie civilného starobného dôchodku o 76 dní.(Na príslušnej pobočke SP budú vedieť, či sa to predĺžovanie fyzického veku týka konkrétne aj Vás).V príspevku ste vylúčil starobný dôchodok na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií z dôvodu nenaplnenia odslúžených 20 rokov do 31. Decembra 1999 podľa §-21 zákona 100/1988 Z.z.Podľa mňa by bolo ešte potrebné overiť, či nespĺňate v §-21 zákona 100/1988 Z.z. reo-redi, zdravotné dôvody a pod., pretože I. Kategóriu funkcií spĺňate a pri týchto dôvodoch by malo stačiť v I. Kategórií funkcií odslúžených aj 15 rokov, hoci nie je naplnené v tomto prípade, že služba trvala k 31. Decembru 1999. -- to sa zase týka §-fu 174 ods.1 a ods.2 zákona 100/1988 Z.z.
  S pozdravom Miroslav Palfi.

 • Do predchádzajúceho komentára dopĺňam, že od roku 2017 sa dôchodkový vek 62 rokov zvyšuje o 76 dní, čo dopĺňam do pôvodného textu takto.
  Vzhľadom, že koncom februára 2017 dosiahnete vek 62 rokov a v civile máte odpracovaných skoro 20 rokov (neviem či tam máte započítané aj náhradné doby § 9 zákona č. 100, ak nie o ne sa Vám ďalej zvýši počet odpracovaných rokov v civile), ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 pre Vás je v tomto prípade ekonomicky výhodnejšie žiadosť o priznanie SD si podať až v deň dosiahnutia veku 62 rokov + 76 dní.

 • Pre Slavo 25.12017. Doporučujem si na tomto webe v Najnovších článkoch preštudovať INFORMÁCIE pre VD o SD.Vychádzam s informácií ktoré ste uviedol, koncom februára 2017 budete mať 62 rokov, civile máte odpracovaných 19 rokov a 245 dní, v armáde 17,5 roka v I. kategórii funkcii. Zákon č. 100/1988 Zb. hovorí
  § 174 (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo. To znamená, že v deň dosiahnutia veku 58 rokov spĺňal prvú časť na priznanie SD. Ale neuviedol kedy Vám bol priznaný VD, to je či do 31.12.1999 alebo po tomto termíne. Ak VD bol priznaný po 31.12.1999 potom ste splnili aj druhú podmienku na priznanie SD na základe odpracovania rokov v I., II.kategórii funkcií a dosiahnutím veku 58 ste bez problémov splnil obe podmienky na priznanie SD, doporučujem si hneď podať žiadosť o priznanie SD na základe odpracovania potrebného počtu rokov v I. kategórii funkcií.

  Ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 taktiež ste nesplnil ani podmienky na priznanie SD podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. odpracovania aspoň 20 rokov v I., II. kategórii funkcií. Ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 nesplnil ste ani druhú podmienku nároku na priznanie SD stanovenú v § 174 zákona č. 100, to je ísť do VD po 31.12.1999 a bolo by potrebné sa súdiť. Vzhľadom, že koncom februára 2017 dosiahnete vek 62 rokov a v civile máte odpracovaných skoro 20 rokov (neviem či tam máte započítané aj náhradné doby § 9 zákona č. 100, ak nie o ne sa Vám ďalej zvýši počet odpracovaných rokov v civile), ak ste do VD išiel pred 31.12.1999 pre Vás je v tomto prípade ekonomicky výhodnejšie žiadosť o priznanie SD si podať až v deň dosiahnutia veku 62 rokov. V takomto prípade Vám nebude SD neoprávnene krátený na základe Medzinárodného dohovoru č. 128 čl. 33. Osobne poznám takéto prípady. Poznám aj prípady kedy poberatelia SD, zároveň poberatelia VD požiadali o prepočet už priznaného SD na základe odpracovanie potrebných rokov v I.,II kategórii funkcií, na základe krátenia SD Medzinárodný dohovor č. 128 im už priznaný SD znížený v prvom prípade asi o 80 eur a v druhom prípade viac ako 100 eur.

 • Pre Slavo:

  Ak máš odslúžených 25 rokov ako vojak (mix kategórií) máš nárok na znížený dôchodkový vek 57 rokov. V prípade, že služobný pomer bol skončený zo zdravotných alebo organizačných dôvodov máš nárok na znížený dôchodkový vek 55 rokov. Bohužiaľ priznajú Ti to len 3 roky spätne, neznalosť zákona neospravedlňuje. Zbytok je už premlčané. Ako poberateľ výsluhovej dávky požiadaj čo najskôr Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok.
  Ako uvádzaš, že poberáš výsluhovú dávku za 25 rokov služby a služba netrvala k 31.12.1999. To znamená, že služba skončila pred 31.12.1999 a dovtedy odslúžených 25 rokov služby bohato postačuje na znížený starobný vek 57 rokov. Teba sa teda vôbec netýka posúvanie vekovej hranice nad 62 rokov. Nemusíš mať odpracované 15 rokov v civilnom zamestnaní, Sociálna poisťovňa poberateľom výsluhových dávok už niekoľko rokov priznáva starobné dôchodky za akúkoľvek dobu poistenia v civilnom zamestnaní.
  Okrem toho ak si pracoval vznikne Ti nárok na vrátenie preplatku poistného od Sociálnej poisťovni za odvody na invalidné poistenie a poistenie na dávky v nezamestnanosti.
  Záver: Ihneď si požiadať o SD a to tri roky spätne od Sociálnej poisťovni.

  Autor komentára pracoval ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík. Odporúča Slavovi čo najskôr kontaktovať advokáta aj s príslušnými podkladmi na konzultáciu z hľadiska jeho nárokov a dátumu od kedy bude pre neho výhodnejšie žiadať starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne.

 • Príjemný deň prajem. Vedel mi ni niekto poradiť. Som bývalý vojak. Koncom februára 2017 mi bude 62 rokov. Je čas mi požiadať sociálnu poisťovňu o SD. K veci : Poberám VD za odslúžených 25 rokov. V civile mám odslúžených 19 rokov a 245 dní. Ide mi o to o aký druh dôchodku, výhodnejšieho pre moju osobu mám požiadať. Myslím si, že by bolo výhodnejšie požiadať o samostatný SD, neviem či to zákon povoľuje a doplatiť si na sociálnu poisťovňu do odpracovaných 20 rokov, nakoľko by sa tam asi zmenil výpočet. Nie som odborník, v týchto zákonoch mám nejasno a preto potrebujem odbornú pomoc. Roky pri výpočte VD sú nemeniteľné, nič sa nedá špekulovať, nakoľko z nich je tam odslúžených reálne iba 17,5 roka v I. kategórii funkcii, ostatné sú v III. pracovnej triede. K 31.12.1999 služba v I. a II. kategórii funkcií netrvala. Vopred ďakujem za odbornú odpoveď.

 • Opäť jedna perlička nepoučiteľnej Sociálnej poisťovni.

  Krajský súd Trnava dňa 3.10.2016 oprávnene zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovni,ktorá zamietla žiadosť o starobný dôchodok poberateľa výsluhového príspevku (bývalého colníka) z dôvodu ,že nemá odpracovaných 15 rokov v civile. Sociálna poisťovňa tvrdí ( v roku 2016!!!!),že navrhovateľ získal výsluhový dôchodok a preto sa obdobie služby nehodnotí pre nárok na SD v súlade s §60 ods.2 a §25 ods.2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
  To, že tisíce poberateľov výsluhových dôchodkov poberajú aj čiastkovaný starobný dôchodok a existujú stovky rozhodnutí Krajských súdov a aj Najvyššieho súdu SR (vrátane judikátov zverejnených v Zbierke rozhodnutí NS SR a súdov SR) v obdobných prípadoch asi pre niektorých pracovníkov Sociálnej poisťovni nič neznamená.
  Uvedený nie ojedinelý prípad znovu potvrdzuje správnosť postupu žiadateľov (poberateľov výsluhových dávok z radov bývalých colníkov), ktorý sa odvolávajú voči takýmto nesprávnym rozhodnutiam SP a aj podávajú žaloby na Krajský súd Bratislava.

  Autor informácie je konzultantom Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Na margo “Informácia pre kolegov poberateľov výsluhových dávok z radov colníkov a hasičov” -- Ing. Ľubomír Dubeň zo dňa 5. decembra 2016 v 11:24 v časti informácie pre VD o SD

  Vážený pán Ing. Dubeň,
  v prvom rade mi dovoľte zaželať Vám v NR 2017 všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a veľa šťastia Vám a taktiež Vašim najbližším.
  Ďalej Vás chcem požiadať, ak to bude možné zaslať na moju mailovú adresu p.friedl@live.com postup pre stanovenie výšky SD pre pre SD hasiča [moju maličkosť; pri splnení požiadavky veku (viac ako 62 rokov) a obdobia dôchodkového poistenia (viac ako 15 rokov)], t. z. postup pre výpočet teoretickej výšky SD a jeho krátenia za zhodnotenú dobu služobného pomeru v HaZÚ hl. m. BA a jeho právnických predchodcov na určenie sumy priznanej dávky výsluhového zabezpečenia.

  Želám pekný zostatok dňa

 • Monitoring rozhodnutí NS SR:

  Sociálna poisťovňa napriek viacerým rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR často nerešpektuje povinnosť priznať starobný dôchodok našim kolegom, ktorý poberajú výsluhový dôchodok vo výške starobného dôchodku s prídavkom. NS SR aby zjednotil stanoviská súdov SR v takýchto prípadoch vydal zjednocujúce stanovisko v Zbierke stanovísk a rozhodnutí,ktoré je záväzné nielen pre súdy SR ale aj pre správny orgán, ktorým je SP.
  Sociálna poisťovňa však často vydáva zamietavé rozhodnutia a nepriznáva SD našim kolegom, ktorý to musia riešiť súdne na Krajskom súde. Krajský súd im dá za pravdu, ale SP sa voči jeho rozsudku odvolá na NS SR. NS SR odvolanie SP zamietne a potvrdí rozhodnutie Krajského súdu o povinnosti SP priznať starobný dôchodok.
  Ostatný prípad je rozhodnutie o odvolaní NS SR zo dňa 26.10.2016, kedy NS SR konštatuje, že náš kolega bývalý príslušník GR ZVJS (poberá VD vo výške SD+prídavok) má nárok aj na SD od SP. Okrem toho má nárok aj na zápočet doby poistenia pred 18 rokom veku.
  Takže vážení kolegovia najmä z GR ZVJS nedajte sa znechutiť zamietavým rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ktorá asi nechápe, že Ste poberateľmi výsluhového dôchodku a len jeho výška je počítaná ako SD s prídavkom.
  V takom prípade podajte odvolanie GR SP a ak Vám to bude zamietnuté obráťte sa so žalobou na Krajský súd Bratislava.

  Autor článku je konzultantom Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pán M. Ďurina,
  ďakujem aj za priateľov. Velmi nám pomáhate.
  Mnoho zdravia Vám prajeme.
  M. Sloboda

 • Vážení priatelia a sympatizanti,

  ​ tešíme sa, že sme spolu s Vami, mohli byť pomocníkmi pri radostiach i strastiach, ktoré zažívate. Cítime, že máme na viac. Viac pre Vás a viac pre spoločnosť. Pozitíva spoločne posúvajme ďalej, jednoducho, aby sme všetci robili svet lepším pre všetkých. Dozrel čas, aby Ste si zaslúžili viac. Nezabúdajme však ani na tých, ktorí to budú potrebovať.

  Buďme pri tom, keď sa beh sveta v objatí starého a nového roka na malú chvíľku zastaví a potom v kroku nového roka 2017 sa znova rozbehne v ústrety toho, čo má prísť.

  Prajeme Vám, aby dnešné predsavzatia ​mali zmysluplný obsah a boli krásnym naplnením Vašich dní ​​
  i v budúcom roku. Chceme tu byť aj my i v roku 2017 naďalej pre Vás.

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián ĎURINA​ ​
  generálny sekretár

 • Zdravím Vás. Chcem sa s Vami podeliť o dôležitú skúsenosť so SP konkrétne zo započítavaním doby dôchodkového poistenia k 31.12.2003. Zistila som, že SP mi v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý je prílohou k rozhodnutiu o priznaní ID priznala o 365 dní dôchodkového poistenia menej k 31.12.2003 ako som našla v informácií o stave individuálneho účtu poistenca k 31.12.2003, ktorý mi bol SP zaslaný v roku 2004 a ktorý som si na šťastie nechala -- inak by som na to ani neprišla. Po tomto termíne si môžem všetky doby poistenia preveriť elektronicky na SP tzn. od roku 2004. Neviem ako je to možné alebo žeby zase nejaká retroaktivita? :wacko:

 • Pre Jakub Džubák 20.12.2016 v 10:31. Vychádzam s informácií ktoré ste zverejnili vo svojich komentároch a na základe nich sa vyjadrím. Ako píšete citujem: “V rozhodnutí sociálnej poisťovne sa uvádza že otec ku dňu smrti získal 14 rokov a 224 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nezískal potrebný počet rokov — 15 rokov”. Ako neskôr píšete je poberateľom VD a tu vzniká problém, že obdobie dôchodkového poistenia v osobitnom dôchodkovom systéme sa nepočíta, neberie do úvahy pri nárokoch na priznanie SD poberateľov VD ako keby neslúžil pre SR a vôbec neplatil v odvody na dôchodkové poistenie do osobitného dôchodkového systému. Potom v súlade s § 65 ods. 1 Poistenec má nárok na SD, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. § 65 ods. 2 dôchodkový vek je 62 rokov. Vek Vášho otca bol 48 rokov. Potom Váš otec nespĺňal podmienku odpracovania viac ako 15 rokov vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Zároveň nespĺňal ani podmienku dôchodkového veku 62 rokov. Nemám informáciu koľko rokov odslúžil do 31.12.1999 v I. alebo v II. kategórii funkcií. Ak by podľa § 174 ods.1 mal odslúžených najme nej 15 -- 20 rokov v I., II. kategórii funkcií mal by nárok na skorší odchod do SD vo veku 55 -59 rokov, čo ale taktiež nie je Váš prípad.

  A tu sme pri jadre problému ako o tom píšem vo svojom článku Diskriminácia výsluhových dôchodcov bod 14 a 15. Žiaľ v budúcnosti takýchto prípadov bude oveľa viac. Tí VD ktorí vo všeobecnom dôchodkovom systéme v civile nebudú dôchodkovo poistení viac ako 15 rokov a nedosiahnu vek viac ako 62 rokov cez skutočnosť, že platia odvody na dôchodkové poistenie z dôvodu, že poberajú dôchodkovú dávku nedostanú SD. Civilistom na poberanie SD stačí byť dôchodkovo poistený viac ako 15 rokov. Poberatelia VD musia mať odslúžených najmenej 15 -25 rokov. Na splnenie aj SD musia byť poistení najmenej 15 rokov. V osobitnom dôchodkovom systéme 15-25 rokov a vo všeobecnom dôchodkovom systéme najmenej 15 rokov čo spolu je 30-40 rokov. Civilistom stačí len 15 rokov. Týmto ozbrojenci sú diskriminovaní oproti civilistom. Tu prvý krát rozoberáme konkrétny problém takejto budúcej diskriminácie. Veľmi ma mrzí, že o tomto veľkom budúcom diskriminačnom probléme pracujúcich VD okrem mňa nikto nemá záujem riešiť. V budúcnosti takýchto diskriminačných problémov budú tisícky.

 • Vážení priatelia,

  často sa stáva, že niektorému z Vás Sociálna poisťovňa odmieta správne započítať odpracované obdobie po skončení SOU, alebo stredoškolského štúdia, hoci sú jej dobre známe príslušné zákony, ktoré niektoré obdobia (ide o prázdniny) podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona o prídavkoch na dieťa č. 600/2003 Z. z. by mali posudzovať ako sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie. Podľa tohto zákona sú aj prázdniny považované za štúdium na SOU, či strednej škole. Podľa ustanovenia § 33 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu sa uvádza bonus na dieťa, ktoré začína sústavnú prípravu na budúce povolanie. Podľa § 38 ods. 1 zák. FZ ČSSR č. 29/1984 Zb. školský rok sa VŽDY začína 1.septembrom bežného roka a KONČÍ sa 31. augusta nasledujúceho roka; člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin. Na tento moment sa rado “zabúda” a tí z Vás, ktorí sa o svoje záležitosti dôsledne nestarajú, doplácajú na vychytralosť sociálnych a dôchodkových orgánov.
  Žiadajte Sociálnu poisťovňu o opravu.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Jakub Džubák:
  Povinná školská dochádzka sa v uvedenom období riadila niekoľkými tzv. školskými zákonmi. Mohla trvať rôzne 8,9 alebo 10 rokov a jej koniec mohol byť v 1.alebo 2.ročníku strednej školy. Túto skutočnosť je potrebné doložiť príslušnými dokladmi, bez nich nie je možné posúdenie veci. Poistenie vzniká až ukončením povinnej školskej dochádzky. Vo Vašom prípade by som sa pozrel aj na dobu nezhodnotenú vo VD.

  Autor pracuje ako konzultant v AK Július Jánošík Bratislava.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň

  Ďakujem za odpoveď. Áno, môj otec poberal výsluhový dôchodok, na základe výsluhového dôchodku mne a súrodencom bolo od VUSZ priznané sirotské, matke vdovské. Pán z VUSZ v BA s ktorým sme komunikovali nám odporučil žiadať o sirotské aj sociálnu poisťovňu vzhľadom na dobu ktorú otec odpracoval ako civilný zamestnanec. Ja a súrodenci sme podali v sociálnej poisťovni žiadosť o sirotské a matka žiadosť o vdovské. Následne nám prišlo už spomínané rozhodnutie. Ako som písal, považujem výpočet obdobia dôchodkového poistenia ktorý prišiel spolu s rozhodnutím za chybný. Ako som písal, otec dosiahol 15 rokov 15.09.1983. Vo výpočte obdobia dôchodkového poistenia má započítané obdobie 01.09.1984 — 05.07.2016. V sociálnej poisťovni mi bolo povedané citujem: “To bude ASI tým že otec navštevoval základnú školu 8 rokov nie 9, vtedy to tak bolo. To bude ten chýbajúci rok.” Pani v sociálnej poisťovni neznela presvedčivo a sama si nebola istá preto som sa obrátil na Vašu poradňu o pomoc.

  Ďakujem

 • Pre Jakub Džubák:

  Neuviedli Ste podstatnú skutočnosť, či Váš otec poberal výsluhový dôchodok a o akú dávku a kto žiadal Sociálnu poisťovňu (sirotský dôchodok, vdovský dôchodok). Takisto neuvádzate či VÚSZ (sociálny orgán ministerstva) priznal nejakú dávku pozostalým. Sociálna poisťovňa u pozostalostných dávok aplikuje požiadavku 15 rokov civilného poistenia (vek nebohého nad 45 rokov) aj keď u starobných dôchodkov už na tom netrvá. Z Vami uvedených údajov nie je možné dať nejaké stanovisko. Odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu a poskytnúť kompletné podklady.

  Autor príspevku je konzultantom Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík Bratislava.

 • Dobrý deň,

  som syn po nebohom kapitánovi Ing. Jánovi Džubákovi. Otec sa narodil 15.09.1968 a zomrel 06.07.2016, počas výkonu služby ako civilný zamestnanec ministerstva obrany -- strážna služba vo veku 48 rokov. V rozhodnutí sociálnej poisťovne sa uvádza že otec ku dňu smrti získal 14 rokov a 224 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nezískal potrebný počet rokov -- 15 rokov. Citujem z rozhodnutia: “Zomrelý rodič ku dňu smrti nepoberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok, nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok a ani nezomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, preto nárok na sirotský dôchodok bol posúdený aj z hľadiska, či zomrelý rodič získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok.” koniec citácie. Zároveň je v rozhodnutí uvedené že na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca je vo veku do 45 rokov potrebných najmenej 15 rokov sociálneho poistenia. V osobnom liste dôchodkového poistenia bolo otcovi započítané obdobie dôchodkového poistenia od 01.09.1984 -- 05.07.2016, tj. 5334 dní čiže 14 rokov a 224 dní. Zdá sa mi nespravodlivý výpočet obdobia dôchodkového poistenia, keď otcovi neboli započítané žiadne dni v roku 1983, a zároveň v roku 1984 mu boli dni započítané až od 01.09.1984 keď 15.09.1983 dosiahol 15 rokov života.

  Ďakujem za odpoveď
  Jakub Džubák

 • Pre Igor:

  Tak ako to bolo zverejnené v dennej tlači bude to 8,20 Euro pre poberateľa civilného starobného dôchodku . Nezáleží na jeho výške.

 • Toto je otázka pre SP, nie tieto stránky.

 • Chcem sa opýtať,či a v akej výške mi bude valorizovaný civilný dôchodok v roku 2017 Výška dôchodku 260 EUR Ďakujem

 • Pekný deň prajem.
  Dnes som bol na pojednávaní na KS ohľadom neuznania 1. a 2. ročníka VSOŠ v I. prac. kat. Pojednávanie bolo odročené pre neprítomnosť odporkyne Soc. poist. Mne sa zdá, že tu ide “len” o akési dokazovanie, že prvé dva ročníky neboli službou. Službou museli byť nakoľko sme boli zaraďovaný do skupín BoRo, chodili do služieb atd. Podľa mňa v uvedenom probléme nejde ani tak o to či to bola alebo nebola služba (čo bezosporu bola) ale o to, že to bola príprava na zamestnanie v I. a II. prac. kat. Nezanedbateľné je aj to, že príprava prebiehala na pracoviskách kde sa vykonávali zamestnania v I. a II. prac. kat. teda v kasárňach.

 • Aké milé prekvapenie ,právnici SP obhajujú dohovor č.128 ,stým že tam nie je uvedený predčasný dôchodok ,na strane druhej zatajujú ,že tam chýba výsluhový dôchodok , ktorý krátia ako keby sa nič nedialo.Zvrátené.

 • Vážení kolegovia,
  tentokrát by som chcel informovať tých z Vás, ktorí uvažujú o predčasnom starobnom dôchodku alebo tých, ktorým bol predčasný starobný dôchodok zamietnutý alebo priznaný v nižšej výmere.
  Aj v závere tohto roka sa niektorí z Vás museli domáhať spravodlivosti až na Najvyššom súde SR, ktorý Vám dal za pravdu. Sociálna poisťovňa (jej právnici) neustále obhajujú neobhájiteľné postoje vo vzťahu žiadateľom (poberateľom výsluhových dávok) o predčasné starobné dôchodky . Odmieta im vypočítať výšku predčasného starobného dôchodku so započítaním doby poistenia v osobitnom systéme (a následne krátiť), odmieta priznať možnosť skoršieho odchodu na predčasný starobný dôchodok (kategórie funkcií).
  Ako perličku uvediem argumentáciu právnikov Sociálnej poisťovne z jedného prípadu pred Najvyšším súdom SR v septembri 2016:
  -- poberateľ výsluhového príspevku nemá nárok na hodnotenie doby služby v kategóriach funkcií lebo získal obdobie výkonu služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok
  -- zákon č.100/1988 Zb. dôchodkovú dávku predčasný starobný dôchodok nepoznal, preto nie je možné určiť a porovnať výšku dávky podľa oboch zákonov
  -- dávka predčasný starobný dôchodok nie je uvedená v Dohovore č.128 a preto nie je možné aplikovať zovšeobecnený právny názor súdov SR
  -- Sociálna poisťovňa navyše argumentuje právnym názorom NS SR, ktorý sa netýka žiadateľa.

  Samozrejme NS SR správne zamietne odvolanie Sociálnej poisťovne a potvrdí napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach s tým, že SP je povinná priznať žiadateľovi predčasný starobný dôchodok.

  Myslím si, že informácia je aktuálna pre našich kolegov, ktorí napr. svoju nezamestnanosť pred nárokom na starobný dôchodok riešia žiadosťou o predčasný starobný dôchodok.

  Autor pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Vážení priatelia,

  požiadal som Sociálnu poisťovňu o sprístupnenie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám k prípadom, kedy občania SR už od dovŕšenia svojich 15-tich rokov fyzického veku (po skončení ZDŠ) priznanú preferovanú pracovnú kategóriu.
  Sociálna poisťovňa reagovala promptne a v stanovenej lehote odpísala, že vo všeobecnosti platí, že zamestnania sa do 31.12.1999, na účely § 14 ods. 1 zák. č. 1200/1988 Zb. zaraďovali do I., II. a III. pracovnej kategórie v závislosti od druhu vykonávaných prác. Zamestnania I. a II. pracovnej kategórie sú uvedené v rezortných zoznamoch zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie, prípadne ich doplnkoch vydaných pred 01.06.1992. Všetky zamestnania vykonávané po 31.12.1999 boli zaraďované už len do III. pracovnej kategórie.
  Výkon zamestnania zaradeného do I. a II. pracovnej kategórie bol oprávnený potvrdzovať len zamestnávateľ v evidenčnom liste dôchodkového zabezpečenia alebo na tlačive „Príloha k žiadosti o dôchodok na preukázanie zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia“.
  Čo sa týka štúdia, štúdium na stredných školách sa započítava ako doba zamestnania spravidla v III. pracovnej kategórii, a to v rozsahu, v akom trvalo po skončení povinnej školskej dochádzky.
  Podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia sa doba štúdia žiaka stredného odborného učilišťa (iný druh škôl nie) pripravovaného pre zamestnanie I. alebo II. pracovnej kategórie započíta ako doba zamestnania tejto pracovnej kategórie, ak sa praktické vyučovanie uskutočňovalo pravidelne na pracoviskách alebo prevádzkach, kde sa vykonávali zamestnania I. alebo II. pracovnej kategórie. Ak išlo o baníckych učňov (aj sklárskych a pod.), započítava sa táto doba štúdia (učebného pomeru) od začiatku školského roka, v ktorom sa žiak podľa učebného plánu pravidelne pripravuje na budúce povolanie na týchto pracoviskách. To znamená od 15-tich rokov.
  Z uvedeného vyplýva, že ak je preukázané, že poistenec získal zamestnanie I. alebo II. pracovnej kategórie, započíta sa mu na účely dôchodkového poistenia toto zamestnanie v preukázanej pracovnej kategórii, a to najskôr po ukončení povinnej školskej dochádzky a najdlhšie do 31.12.1999.
  Poznámka autora: U silových rezortov (kvôli presnému rozlíšeniu) sa miesto „pracovná kategória“ používa pojem „kategória funkcií“. Pričom napr. rezort národnej obrany ČSSR III. kategóriu funkcií do 31.12.1999 nepoznal.
  Treba vždy mať na zreteli, že do I. resp. II. kategórie funkcií sa zaraďovali zamestnania, v ktorých sa vykonávali sústavne alebo aspoň prevažne práce uvedené v rezortnom zozname vydanom MNO ČSSR (t. j. zoznamu druhov prác, ktoré odôvodňujú, aby služba, ktorá sa takto vykonávala, bola zaradená do I. alebo II. kategórie funkcií pre účely dôchodkového zabezpečenia). Ten vytrvalo žiadame predložiť v písomnej forme. Máme totiž v rukách listinné dôkazy o tom, že MO SR, MO ČR, MPSVaR SR a MPSV ČR nemá k dispozícii ani jeden jediný rezortný zoznam preferovaných zamestnaní z rezortu národnej obrany tak, ako im to postupne ukladali sociálne zákony, napr. ustanovenie § 5 ods. 2 zák. č. 55/1956 Zb., § 5 ods. 3 zák. č. 101/1964 Zb., § 12 ods. 3 zák. č. 121/1975 Zb., § 17 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb., v nadväznosti na zák. č. 306/1991 Zb. Nevieme si skutočne vysvetliť situáciu, ak im zákonodarca uložil nejakú povinnosť, aby tento rezort národnej obrany ČSSR ju odignoroval a zostal nečinný. Sme presvedčení, že v rokoch 1964, 1975, 1988 museli byť zakaždým vydané aspoň tri samostatné zoznamy preferovaných zamestnaní, pretože každý nový sociálny zákon musel zakaždým vyvolávať adekvátnu reflexiu, tieto právne normy sa museli povinne aplikovať do nových zoznamov a tie zosúladiť do ich správneho časového rozpätia. Ako to, že dnes neexistuje ani jeden zoznam? Okrem toho, „Rezortný zoznam preferovaných zamestnaní“ musí byť registrovaný v Zbierke zákonov ČSSR a nielen vychádzať z údajov evidenčného listu vojaka, ale aj zo všetkých prípustných dôkazných prostriedkov preukazujúcich vznik nároku na znížený dôchodkový vek. A tými môžu byť aj svedecké výpovede svedkov, zväčša Vašich spolužiakov! Čestné vyhlásenia dvoch svedkov (s úradne osvedčenými podpismi) môžu úplne nahradiť nepresné, alebo chýbajúce evidenčné listy.

  S pozdravom JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Doplním JUDr.Ďurinu:
  Zjednodušene pre účely dôchodkovej dávky podľa zákona č.461/2003 Z.z., evidovaná nezamestnanosť:

  -- do 31.12.2000 náhradná doba
  -- od 1.1.2001 do 31.12.2003 náhradná doba len za dobu poberania DvN
  -- od 1.1.2004 nepočíta sa

 • Vážení priatelia,

  ​dovolím si Vám oznámiť (pre vyslúžilcov), že ak bol niekto z Vás vedený v evidencii nezamestnaných a nebola Vám vyplácaná podpora v nezamestnanosti, nie je možné uvedené obdobie započítať na dôchodkové účely ako náhradnú dobu, pozri ustanovenie § 9 zák. č. 100/1988 Zb.
  Zároveň Vás upozorňujem na § 169c ods. 1 zák. č. 100/1988 Zb. v znení z.č. 446/2000 Z. z., kde je uvedené, že doba nezamestnanosti získaná do 31.12.2000 sa hodnotí od 01.01.2001 podľa predpisov platných v období, v ktorom táto doba bola získaná.​

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Jeden pohľad na problematiku civilných invalidných dôchodkov:

  Upozornenie pre poberateľov invalidných dôchodkov v preddôchodkovom veku.
  01.08.2016 | Ľubica Navrátilová
  Nebuďte prekvapení ak vám nezvýšia dôchodok za zárobkovú činnosť po dovŕšení dôchodkového veku.

  Je problematické ustriehnuť v zákone 461/2003 o sociálnom poistení, ktorý má viac ako 300 paragrafov, všetky nástrahy a tajomné zákutia ich možnej interpretácie. A niekedy sa môže stať, že v snahe napraviť nejaký problém, či už vecný, rozpočtový alebo ideologický, vyrobí sa iný problém, ktorého dôsledky sa začnú prejavovať až s odstupom času.
  Najprv krátka rekapitulácia spôsobu určenia invalidných dôchodkov. Invalidný dôchodok poistenca, ktorý splnil nároky na invalidný dôchodok sa určí ako súčin
  ID= ODP x POMB x ADH
  Obdobie dôchodkového poistenia(ODP) je počet rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity ku ktorému sa pridá počet rokov od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku.
  ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá z priemernej mzdy udržuje výšku priznaného dôchodku na 50% náhrade.
  POMB je priemerný osobný mzdový bod. Ide o parameter tak invalidných ako aj starobných dôchodkov. V definovanom rozhodujúcom období sa v každom roku určí osobný mzdový bod ako podiel ročného vymeriavacieho základu na poistné a 12 násobku priemernej mzdy, zistenej v bežnom roku. Zistený POMB je priemer osobných mzdových bodov v rozhodujúcom období.
  Zákon teda jasne definuje, čo POMB je a ako sa zistí.
  Iná vec je tá, že v dôsledku prítomnosti solidarity v dôchodkovom systéme sa k POMB nižšiemu ako 1 pripočíta časť rozdielu medzi hodnotou 1 a zistenému POMB, pričom časť, ktorá sa pripočíta sa v čase mení (klesá). Na druhej strane, zo zisteného POMB, ktoré je vyššie ako 1,25 sa do sumy dôchodku sa započíta len určitá časť, ktorá sa tiež v čase mení(zvyšuje sa).
  Ten istý zákon definuje sumu starobného dôchodku ako súčin troch parametrov, pričom jedným z nich je priemerný osobný mzdový bod. Vytvára to dojem, že POMB je nie je ten, ktorý sa zistil, ale jeho solidárne upravená hodnota.
  U invalidných dôchodkov platí, že starobný dôchodok poberateľa invalidného dôchodku nesmie byť určený z nižšieho POMB ako bol ten, z ktorého bol určený invalidný dôchodok.
  Ktorý POMB, pôvodne zistený alebo upravený? Lebo zo zákona to nie je jasné.
  Tak nech to je upravený. Uvažujme o poistencoch, ktorí majú mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%.
  Poistenec, ktorý sa stal invalidný v roku 2004 a jeho zistené POMB= 0,7. Po započítaní solidarity mu bol invalidný dôchodok určený z POMB =0,7+(1-0,7)*0,6=0,88. Pri započítaní 42 rokov dôchodkového poistenia bol v roku 2004 priznaný invalidný dôchodok vo výške 225,3 eur, po valorizáciách je v súčasnosti vyplácaný invalidný dôchodok 370,4 eur. Nech platí, že starobný dôchodok nemôže byť určený z nižšieho POMB ako 0,88. Poistenec dosiahne v tomto roku dôchodkový vek. Jeho starobný dôchodok bude 42*0,88*10,9930=406,4 eur
  Ak by ale do dovŕšenia dôchodkového veku bol poistený ako zamestnanec a odvádzal by poistné z vymeriavacieho základu 0,7 násobku priemernej mzdy, potom by sa jeho POMB modifikovalo v dôsledku klesajúcej solidarity len na úroveň POMB=0,7+(1-0,7)*0,2=0,76 a z neho vyplývajúci starobný dôchodok je 42*0,76*10,9930=350,9 eur, teda o 55,5 eur menej.
  A to asi nie je prípustné, aby len z dôvodu poberania invalidného dôchodku bol poistenec v starobe lepšie zabezpečený ako ten poistenec, ktorý na invalidné dôchodky vytváral zdroje platením poistného.
  Takže čisto z tohto dôvodu usudzujem, že interpretačná prax vychádza pri určení starobných dôchodkov pre poberateľov invalidných dôchodkov zo zistenej hodnoty POMB a nie zo solidárne upravenej hodnoty.
  Ak to tak nie je, potom sme v peknej kaši.
  Analyzovala som jeden problém v starobných dôchodkov u poberateľov invalidných dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku. Tento problém bol riešený počas existencie zákona 461/2003 o sociálnom poistení rôzne.
  V pôvodnom nastavení zákona 461/2003 o sociálnom poistení (zákon) platilo, že za poberateľov invalidných dôchodkov platila poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa. Výška vymeriavacieho základu na platenie poistného sa odvíjala od priemerného osobného mzdového bodu, z ktorého bol vymeraný invalidný dôchodok. Napríklad, ak bol invalidný dôchodok vymeraný z priemerného osobného mzdového bodu (POMB) =0,7 , vymeriavacím základom na poistné bol 0,7 násobok priemeru priemerných miezd za dva roky predchádzajúce bežnému roku.
  Počula som veľa kritiky na to, že bohatším štát prispieva na starobné dôchodky viacej ako chudobnejším a že je to nespravodlivé. Ex post musím konštatovať, že táto kritika bola krátkozraká a zrušenie platieb poistného za poberateľov invalidných dôchodkov neprinieslo veľa pozitívneho, ako uvediem ďalej.Teda okrem ušetrených peňazí na 2.pilier. Podstatné na tejto situácii bol fakt, že všetci poberatelia invalidných dôchodkov mali mať po dovŕšení dôchodkového veku nárok na starobný dôchodok, ktorý nesmel byť nižší ako invalidný dôchodok. Z toho sa potom jednotne pre všetkých poistencov určilo zvyšovanie starobných dôchodkov a platenie poistného za dobu dôchodkového poistenia po dovŕšení dôchodkového veku.
  Z ideových a rozpočtových dôvodov od roku 2008 prestala Sociálna poisťovňa platiť poistné na starobné poistenie a ex lege patrí každému poberateľovi invalidného dôchodku za každý celý rok poberania invalidného dôchodku osobný mzdový bod=0,3.
  Lenže zároveň sa zaviedlo (ministerka Tomanová), že z rozhodujúceho obdobia na určenie POMB sa vylučujú obdobia za ktoré trvalo poberanie invalidného dôchodku celý rok. To znamená, že ak poberateľ invalidného dôchodku nevykonával počas poberania invalidného dôchodku zárobkovú činnosť zakladajúcu povinné dôchodkové poistenie, potom je pre účely určenia sumy starobného dôchodku rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB obdobie od roku 1984 do roku 2007 pričom v rokoch 2004 až 2007 platila poistné Sociálna poisťovňa.
  Zákon o sociálnom poistení uvádza, že starobný dôchodok poberateľa invalidného dôchodku nesmie byť určený z nižšieho POMB ako je ten, z ktorého bol určený invalidný dôchodok a ak vznikne súbeh nárokov na starobný a invalidný dôchodok vypláca sa ten, ktorý je vyšší a nárok na nižší dôchodok zaniká.
  Za vyššie uvedeného predpokladu o POMB starobný dôchodok poberateľa invalidného dôchodku môže byť vyšší, nižší, alebo rovný vyplácanému invalidnému dôchodku.
  Je vysoká pravdepodobnosť, že z dôvodu klesajúcej solidarity starobné dôchodky osôb, ktoré počas invalidity nepracovali a mali pred vznikom invalidity nízke príjmy, budú nižšie ako vyplácané invalidné dôchodky a preto im bude doživotne vyplácaný invalidný dôchodok a nárok na starobný dôchodok im zanikne.
  Na druhej strane v dôsledku poklesu solidarity a zvyšovania časti POMB započítanej do dôchodku osobám, ktoré sa stali invalidnými z dobre zarábajúcich profesií, bude starobný dôchodok bohatších poistencov vyšší ako vyplácaný invalidný dôchodok a doživotne bude vyplácaný starobný dôchodok.
  Problém nastane, ak takýto poistenci budú po dovŕšení dôchodkového veku dôchodkovo poistení ( budú vykonávať zárobkovú činnosť). Pretože zákon 461/2003 o sociálnom poistení nepozná zvyšovanie invalidných dôchodkov za obdobie dôchodkového poistenia po dovŕšení dôchodkového veku, tak poistenec, ktorému je doživotne poskytovaný invalidný dôchodok bude platiť poistné na neexistujúcu poistnú udalosť.
  Máme teda dosť originálnu situáciu. Ľudia, ktorí sa stali invalidnými a poberali invalidný dôchodok, môžu po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok pracovať bez obmedzení. Ale ak im bolo priznané doživotné poberanie invalidného dôchodku (čo bude u nízkych príjmov častý prípad) potom sú v nerovnom postavení voči osobám ktoré mali pred invaliditou vyššie príjmy. Vyššie starobné dôchodky sa budú zvyšovať za obdobie poistenia po dovŕšení dôchodkového veku, nižšie invalidné dôchodky sa zvyšovať nebudú.
  A smiešne na situácii je to, že poistné na invalidné poistenie neplatí osoba ktorej bol priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Osoby, ktorým je po dovŕšení dôchodkového veku doživotne poskytovaný invalidný dôchodok budú naďalej platiť poistné nielen na starobné poistenie ale aj na invalidné poistenie a z platenia poistného im okrem dobrého pocitu, že pomáhajú naplniť fondy Sociálnej poisťovne, neostane nič.
  Diskriminácia ako Brno.
  Ak štát platil pred rokom 2008 viac na bohatších poistencov tak sa tento “nešvár“ opravil iným nešvárom a síce, že teraz sú diskriminovaní chudobnejší poistenci ešte viac.
  A to nie je všetko. Niektoré invalidné dôchodky, priznané pred rokom 2004, boli po dovŕšení dôchodkového veku poistencov prekvalifikované na starobné dôchodky. Tieto invalidné dôchodky „sa považujú za starobné“, ale naďalej ostávajú invalidnými a aj valorizácia je u nich rovnaká ako u invalidných dôchodkov. Ak takéto osoby vykonávajú v súčasnosti zárobkovú činnosť tak ja zo zákona neviem určiť, či sa na nich zvyšovanie dôchodku za obdobie poistenia po dovŕšení dôchodkového veku vzťahuje, ale nie. A to sa téme dôchodkov venujem už nejaký ten rok.
  Situácia je zrelá na revíziu, lebo je oprávnená domnienka, že sme v kolízii s Ústavou SR. Alebo je to celé inak a interpretácia zákona 461/2003 o sociálnom poistení zašla už do oblasti okultných vied.
  Na záver ešte príklady dva príklady v tabuľkách:
  1. Dopady klesajúcej solidarity na nízko príjmových poistencov
  poistenci POMB ODP ADH dôchodok priznaný dôchodok valorizovaný 2017 minimálny dôchodok vyplácaný dôchodok doživotný dôchodok
  Jozef zistené použité
  Invalidný 0,3000 0,7200 42 6,0938 184,30 307,40 322,89 322,89 Invalidný
  starobný 0,3000 0,4400 42 10,993 203,20 211,20 322,89 322,89
  Ján
  Invalidný 0,5000 0,8000 42 6,0938 204,80 338,90 322,89 338,90 Invalidný
  starobný 0,5000 0,6000 42 10,993 277,10 285,10 322,89 322,89
  Juraj
  Invalidný 0,7000 0,8800 42 6,0938 225,30 370,40 322,89 370,40 Invalidný
  starobný 0,7000 0,7600 42 10,993 353,70 361,70 322,89 361,70
  1. Dopady klesajúcej solidarity na vyššie príjmové skupiny poistencov,
  poistenci POMB ODP ADH dôchodok priznaný dôchodok valorizovaný 2017 minimálny dôchodok vyplácaný dôchodok doživotný dôchodok
  Adam zistené použité
  Invalidný 1,0000 1,0000 42 6,0938 256,00 417,58 322,89 417,58 starobný
  starobný 1,0000 1,0000 42 10,993 461,80 469,80 322,89 469,80
  Ábel
  Invalidný 1,5000 1,3500 42 6,0938 345,60 555,26 322,89 555,26 starobný
  starobný 1,5000 1,4200 42 10,993 655,70 663,70 322,89 663,70
  Alojz
  Invalidný 2,0000 1,5500 42 6,0938 396,80 633,93 322,89 633,93 starobný
  starobný 2,0000 1,7600 42 10,993 798,80 806,80 322,89 806,80

 • Poradenstvo psychologické:
  Žraloci majú moc. Nie právo, nie morálka, nie tradície vládnu. Vládnne moc ” dogma” s potrimiskármi.
  A k tomu prispôsobujú riešenia:
  Kazuistika:
  Je veľmi známa, veľmi používaná , uznávaná technika RIEŠENIA KONFLIKTOV / pre zjednodušenie stret názorov a riešenie v človeku ./
  Základom je typológia stratégie piatich spôsobov zvládania konfliktov:
  Stratégia
   1.Ciele a vzťahy nedôležité -- vyhnutie -- KORYTNAČKA
  2.Ciele dôležité, vzťahy nie sú dôležité – dosiahnutie cieľov bez ohľadu ŽRALOK
  3.Ciele nie sú dôležité, vzťahy sú dôležité – zmier, ústup MEDVEĎ
  4. Ciele sú dôležité, vzťahy sú dôležité – pre obe strany – vyjednávanie, LÍŠKA
  5.Ciele sú veľmi dôležité, vzťahy sú veľmi dôležité. – SOVA
  .A súčasný stav? .
  Ostali kategórie 2 .
  1. Ciele sú dôležité. Ostatné je len nepodstatná nutnosť. Bez ohľadu .
  2. Nič nie je dôležité, len pokoj.
  Triedenie už prebehlo, každý sa zaradil do týchto dvoch kategórii. Ostali len rebeli, extrémisti, biela lúza a ulica, štekajúci, netolerantní, nezadaptovaní. Ale už na nich je riešenie.
  Môj pohľad na vyslúžilcov v obci vojenskej .
  Opäť cez skúsenosť.
  19.11. 2016 som stretol vyslúžilca, bývalého kolegu” vyštafírovaného v slávnostnej uniforme ” . Pýtal som sa kam ide, odpovedal , že mal by som si naštudovať, čo bolo pred 72-rokmi. Tak si chcel naštudovať na stránke ZV SR, ZV SR klub Prešov….. mne sa nepodarilo. Kluby neinformujú, zväz neinformuje ?
  Zaradili sa do šíku , keď vytvorili len jednu kategóriu mlčiacej lokajskej organizácie, odtrhnutej, uzavretej.
  Pre vlastné ciele prijali činnosť “vysoko demokratickú” v súlade s výkladom kto určuje čo sa môže a smie.

 • Barrege napísal: 12. novembra 2016 o 1:32 … z príspevku: ” ktorí sú schopní splácať s úrokmi vo výške 2%” … ” vážne, byť schopný splácať úvery”……Nezvyknem komentovať súkromné veci, dnes je všetko každého jednotlivca súkromná vec, najmä individuálne rozhodnutia.Skutočne, kto má záujem -- aspoň orientačne si prehliadnite príspevky v linku.Nie je ich veľa a mnohé sú užitočné v každodennom živote.Možno sa ešte niekto s tým nestretol.Mnohí určite áno.Prajem šťastnú voľbu a pekný deň všetkým.
  http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/predvianocne-zamyslenie-pre-sd/

 • Dobrý deň, pán a pani.
  Ponuka pôžičky peňazí medzi najmä €1,000.00 €999.000,00 má ľudí, ktorí sú schopní splácať s úrokmi vo výške 2%. Vďaka želám si byť kontaktovaný ľuďmi
  vážne, byť schopný splácať úvery.
  Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu pre viac informácií:
  Michel-barrege@Hotmail.com
  ďakujem

 • Pre Erika -- teraz je rok 2016 -- (mínus) odslúžených Ivanových 21 rokov = nastúpil do služobného pomeru niekedy okolo roku 1995 …..do 31. decembra 1999 mal odslúžených cca. 5 rokov.Čiže málo -- Kategórie funkcií sa ho nedotýkajú.Kategórie boli od 1. januára 2000 zrušené atď…….písali sme o tom nižšie na stránke.Aby bol nárok na SD -- civilný (klasický) je potrebných minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia a fyzický vek 60 -- predčasný SD, resp. 62 rokov -- riadny SD, od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek postupne predĺžuje…v závislosti od priemernej dĺžky života obyvateľstva.Ta tak.:-)

 • Pre Ivana. Jednoznačne najspravnejšie asi bude odisť z ozbrojenej zložky na VD zo zdravotných dôvodou /možno ani nie, nakoľko tý máš odslúženo viac ako 20 rokov v I kategorii funkcii, keby si nemal tak je rozumnejšie odisť zo zdravotných dôvodou, je to zabetonované nikto tam nenajde žiadne proti/. Potom následne požiadaš ústredie sociálnej poisťovni v Bratislave o skorší odchod na starobný dôchodok podľa zak. 461/myslim z r. 2003 v nadväznosti na zákon 100/1988 a to podľa § 21+správne písmeno. Pozri si na internete asociaciu policajtov vo výsluzbe, súbeh dôchodkov.

 • Pre Ivana napísal: 10. novembra 2016 o 12:01
  http://finanza.sk/kto-a-v-akej-vyske-ma-narok-na-invalidny-dochodok/ … zdroj internet -- v linku je aj tabuľka potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia vo vzťahu ku fyzickému veku.Len takto, ako to viem ja:
  -- súbeh výsluhového dôchodku s civilným invalidným dôchodkom je možný
  -- súbeh výsluhového dôchodku s invalidným výsluhovým dôchodkom nie je možný (buď jeden, alebo druhý)
  Civilný invalidný dôchodok od 45 rokov fyzického veku je/musí byť minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia -- máte 7 rokov, takže toto nespĺňate.O PN-ke ma možno niekto doplní, tam došlo k nejakým zmenám.Ale:
  za 21 rokov služby podľa §-fu 143 aa odst. a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013, podľa zákona 328/2002 Z.z. účinného od 1. mája 2013 by Vám mal byť vypočítaný výsluhový dôchodok (je oň potrebné požiadať) ako pred jeho účinnosťou.Až by to šlo, tak výsluhový dôchodok by mal byť výhodnejší ako invalidný výsluhový dôchodok.(poradil by som sa, či by sa dalo odísť na vlastnú žiadosť).Možno je rozdiel pri odchode do civilu, či ste u Polície (bol jednoduchší odchod), alebo u armády.Pri výpočte VD za 21 rokov služby je výsluhový dôchodok 43 percent služobného platu.Berie sa najlepší odslúžený-finančný rok kalendárny rok z posledných 10-tich rokov … podľa §-fu 143 aa písm. a by to pre Vás malo takto platiť.Skúste ešte na personálnom a možno ma niekto doplní.
  Podstatné je, aby ste finančne získal/nestrácal … podľa mňa je to priznaním výsluhového dôchodku.Podľa odslúžených rokov naňho máte nárok.

 • Ivan napísal: 10. novembra 2016 v 10:56 (Upraviť)

  Dobrý deň ,
  neviem či to patrí sem, ale potrebujem poradiť, zatiaľ som v činnej službe, ale zo zdravotných dôvodov som už pol roka práceneschopný, potreboval by som odpoveď, alebo aspoň poradiť na nasledujúce :
  — aký dlhý čas môžem byť na PN / pretože komisia ma tlačí, aby som išiel do civilu a dala mi 1 mesiac na rozmyslenie /,zatiaľ som bol na komisii 2x,
  — mám zatiaľ odslúžené celkom 21 rokov,
  — mám 47 rokov a ak ma komisia vyradí zo zdravotných dôvodov a prepustia ma , mám nárok aj na invalidný dôchodok / v civile mám odrobených 7 rokov + 4 roky stredná škola/, alebo mi invalidný dôchodok nedajú ?
  — má niekto s týmto nejaké skúsenosti, že by mi vedel poradiť ako mám postupovať ?.

  Ďakujem vopred za každú radu Ivan

 • Tak dajak Miro, presne jak píšeš. Neodvažujem sa tiež tvrdiť, že čo je spravodlivé a čo nespravodlivé, taktiež kolegiálne, eventuélne nekolegiálne, alebo solidarné , či nesolidarne, v najhoršom prípade zásluhové nebodaj nezásluhové. Veď máme tu príklad pri VD (nie len pri SD)-napríklad svetoznáme pôvodné , ale aj tohoto roku zmodernizované “bulharské valorizačné konštanty”, a iné a iné veci s touto tématikou súvisiace…

 • pre Milana Faltina -- máš Milan pravdu, kategórie od 1. januára 2000 sú zrušené, dobiehajú ďalej iba nároky z nich vyplývajúce a tie nároky z nich vyplývajúce ukončia v r. 2029.Tu len ide o to, že je rozdiel medzi nami, kto spadáme pod paragraf 21 a kto pod paragraf 174.Ja netvrdím, čo je spravodlivé a čo nie je spravodlivé.Len je to tak.Aspoň zatiaľ, čo viem.Preto aj toľko súdov…

 • Pre obidvoch Mirov, Pavla a Erika:
  Kto slúžil po 31,12,1999(vojak,policajt…),čiže od 01,01,2000, tak už neslužil podľa I. resp. II. kategorie, ale v III. kategorii. A táto doba-v tej III. ktg. sa mu potom počíta do SD tak ako u bežných civilných povolaní. Teda nemá vplyv na zvýhodnenú dobu služby.

 • Erik napísal: 16. októbra 2016 o 17:30
  (predtým som omylom napísal 100/1999 -- správne je 100/1988).Iba zjednodušene.Neviem ako to posudzuje SP v jednotlivých prípadoch, ale je logické, že dokiaľ niekto bol v služobnom pomere NEPRETRŽITE (napr. aj môj prípad) -- nemal prerušený služobný pomer, tak by to mali byť podľa §-fu 174 jednoznačné prípady.Tá dĺžka služby by mala byť uvedená aj v zápočtovom liste (tak nejako sa volá) z OSZ, či VÚSZ a tam sa nikde nepíše, že ten-ktorý policajt-vojak, slúžil-neslúžil práve v deň 31.12.1999, až služobný pomer trval neprerušene naďalej napr. aj v prípade p. Nezníka.

 • Pre p. Nezníka -- doplnenie. Aby si lepšie pochopil, čo som chcel Ti povedať. Celé toto divadlo, nieje založené na tom koľko rokov si odslúžil v I. a II. kat. funkcii od 16 do 19 rokov podľa § 174 a jednotlivých písmen. Ide o to či si v tento korektný, špecifický a zázračný deň 31.12.1999 bol v službe /robote/. 1., Príklad Jánko má odslúžených 16 rokov a 1 deň a v ten magický deň 31.12.1999 bol v robote /službe/ v I. a II. kat. funkcii má nárok aj na SD. Čiže mú patrí súbeh dôchodkov VD a SD. 2.,príklad. Robert má odslúžených 19 rokov a 335 dní v I. a II. kat.funkcii a posledný krát bol v robote /službe/ako vojak, policajt, a podobne dňa 25.12.1999 bohužiaľ nemá nárok na súbeh dôchodkov, nakoľko už dňa 31.12.1999 nebol policajtom, vojakom a tď……. Tam podľa tohoto súper zákona pre ľudí nemá nárok na SD podľa § 174 a ani podľa § 21. Žiaľ musí v hlade, smäde, nahnevaný ako hovädo vyčkať až do dôchodkového veku 62 rokov a to ešte s podmienkou, že musí mať odrobených ďalších /nových/ 15 rokov a 1 deň aby mál nárok na starobný dôchodok podľa z. 461 Zb.. Tomu sa hovorí spravodlivosť po slovensky.

 • pre Erika aj Paľa.
  Paľo slúžil ako píše: Od 1.8.1980 do 31.12.2002 (zrušenie železničného vojska-reorg.dôvody)…..takže je to ďaleko cez dátum 31. Decembra 1999 (Na SP -- Ústredie tieto prípady vedia).K pracovným kategóriám a kategóriám funkcii k §-fu 174 zákona 100/1999 Zb. by mali mať na SP “Metodický pokyn” a podľa toho postupovať.(až sa nemýlim).Je to odlišné od situácie napr. pri § 21.., kde riešia kolegovia práve ten dátum 31. Decembra 1999 a ukončili služobný pomer pred týmto dátumom a mali odslúžených menej ako 20 rokov v kategóriách.Takto zjednodušene…

 • Pre p. Neznika, Áno, máš nárok aj na SD pokiaľ si slúžil aj v ten konkrétny deň 31.12.1999. Pokiaľ si slúžil do 28.12.1999 máš smolu. V žiadnom prípade Ti nepatri SD podla z.461 a z. 100/1988 Zb. Nepomôže Ti ani svätená voda posvätená svety m Petrom a toboš advokátmi a súdmi SR.

 • pre Pavla Nezníka napísal: 16. októbra 2016 o 14:46 …tak, ako som predtým popísal, to sú už vyriešené prípady.Vo Vašom prípade, iba sa pozrite nižšie -- každý sa tam nájde pod ktoré písmeno §-fu 174 -- a), b), c), d) spadá.Ja som písal za seba, že mám napr. všetko I.kategóriu (19 r. a 9 mesiacov) k 31. decembru 1999 a služba mi pokračovala ďalej tak ako Vám, tak som žiadal podľa písmena a) v 56
  rokoch fyzického veku.T.j. § 174 odst. 1 písmn. a)….Vy Paľo máte tiež odslúžených 19 rokov aj niečo k 1. Decembru 1999 a služba pokračovala ďalej, len máte MIX kategórie, preto máte požiadať o SD v 58 rokoch fyzického veku písm. c)…Podľa písmn. d) paragrafu 174 by ste žiadal, až by ste mal MIX menej ako 17,5 roka, ale najmenej 15 rokov.Ale vy máte MIX 19 rokov aj niečo.Potom načo by tam bolo to písmeno c) 58 rokov, pod ktoré (aspoň podľa mňa spadáte).V každom prípade by som si podal žiadosť v 58 rokoch fyzického veku, o SD rozhoduje Ústredie SP, príslušná pobočka SP iba spisuje žiadosť.Žiadať o SD sa môže 3 roky spätne.Môže ma niekto doplniť-opraviť, kto to vie v týchto prípadoch ináč.V SP budú vychádzať z Vašich dokumentov.Ja som predtým uviedol svoj prípad -- pre ilustráciu.Neveríte-uvidíte.Držím palce.
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

 • Chcel by som doplniť môj pôvodný dotaz z 12.10.2016. Je mi jasné že spĺňam podmienky na SD (vek 55-59 aj 15-20 v kategóriách).
  Potreboval som len nejaký konkrétny prípad kolegu či mám požiadať o SD vo veku 59 r., nakoľko § 174 ods.1,pís. d) sa píše:” … alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.”, kde je zrejme jasné že sa myslí aj MIX kat. I. a II.,
  alebo v 58 r.veku, nakoľko v dikcii/znení toho istého §-rafu pís.c) sa píše: “… alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo”, kde nie je tak zrejmé, či sa budú úradníci z ústredia Soc.poisťovne striktne držať 16 rokov v I.kat., alebo 17,5 v II.kat.funkcií, alebo pod 17,5 rokmi zohľadnia aj mojich viac ako 19 rokov v I. a II.kat.funkcií, čiže MIX. Celkovo mám odslúžených 22 rokov a 5 mes. od 1.8.1980 do 31.12.2002 (zrušili Žel.vojsko).
  Za konkrétne rady, resp. podobné prípady už vyriešené vopred ďakujem.

 • Iba doplním s dovolením svoj príspevok z 12. októbra 2016 o 17:41 pre Pavla Nezníka.Napísal som ho takto v stručnosti, lebo som podobný prípad, akurát ja som slúžil v PZ SR a môj služobný pomer -- priamy výkon služby (I. kategória) trval dlhšie a ukončil som ho na vlastnú žiadosť.To sme všetko tie prípady, (cca. 5000 kolegov a kolegýň) keď naša služba trvala k 31. Decembru 1999 respektíve pokračovala ďalej cez tento dátum a žiadosti o SD sa budú podávať do avizovaného roka 2029. Preto som aj uviedol § 174 zákona 100/1988 Z.z.Akurát som neuviedol odstavec 2 §-fu 174 (služba trvala k 31. Decembru 1999) -- tam priznávanie starobných dôchodkov na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií pokračuje bez problémov.Aspoň ja nepoznám záporný prípad.Uviedol som to takto pre zjednodušenú a doplňujúcu orientáciu kolegov a kolegýň.
  Ďakujem Dr. Milanovi Kolenovi za doplnenie…..uviedol som praktický príklad, tam, kde sú jednoznačné prípady a nie sú pri priznávaní starobných dôchodkov na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií Sociálnou poisťovňou problémy.Aspoň ja som žiaden problém pri priznávaní SD nemal, preto som aj reagoval na príspevok Pavla Nezníka.

 • Pre Pavel Nezník 12.10.2016 v 17:07. Preštudovanie si prosím môj článok INFORMÁCIE pre VD o SD zverejnený na tomto webe v Najnovších článkoch dňa 26.9.2016. Tento článok je trvale k dispozícii na tomto webe. Na ľavej strane hore menu kliknite na starobné dôchodky a vyhľadajte tento môj článok. Sú v ňom podrobne zverejnené všetky informácie ktoré potrebuje vedieť každí kto má odslúžených najmenej 15 -- 20 a viac rokov v I., II. kategórii funkcií za akých dôvodov spĺňa nárok na zvýhodnený odchod do SD. Keď Vám bude niečo nejasné položte svoje otázky nato webe.

  Dobrý deň,

 • http://www.bezpzlozky.eu/2016/09/informacie-pre-vd-o-starobnych-dochodkoch/
  pre Pavla Nezníka napísal: 12. októbra 2016 o 17:07…..požiadal by som v 58 rokoch fyzického veku (MIX) kategórie.Pred dovŕšením 58 rokov je potrebné objednať sa na spísanie žiadosti o SD na základe pracovných kategórií a kategórii funkcií na príslušnej pobočke SP…..mali by o tom vedieť a hlavne nenechať sa odbiť -- žiadosť musia spísať, až by náhodou..ale v takýchto prípadoch nie sú problémy, čo viem.
  § 174
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo

 • Dobrý deň,
  nakoľko sa mi približuje dôchodkový vek 58 rokov,chcel by som sa informovať. Mám odslúžených 22 rokov a 5 mesiacov ako vojak z povolania, od 1.8.1980 do 31.12.2002 (zrušenie železničného vojska-reorg.dôvody).
  Z toho v I. kat. funkcií -- 12 rokov, 2 mesiace, 13 dní
  II.kat. funkcií -- 7 rokov, 2 mesiace, 18 dní,
  teda v kategóriach funkcií I. a II. spolu 19 rokov a 5 mesiacov. Podmienku 25 rokov zamestnanosti spĺňam.
  Chcel by som sa opýtať po dosiahnutí akého veku môžem požiadať o starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z.z.
  Podľa Zák.č.100/1988, §174,ods.1,pís.c) stačí na SD 17,5 roka v II.kat.funkcií vo veku 58 rokov, preto chcem vedieť či mojich viac ako 19 rokov v I. a II. kat.funkcií (mix) oprávňuje požiadať o SD, alebo musím čakať do 59 rokov veku, kde je uvedené v § 174,ods.1,pís. d) 15 rokov v I. alebo II.kat.funkcií?
  Za odpoveď ďakujem.

 • Môže to byť dezinformácia, len čo ma pamäť neklame, už pri novelizácii 328-ky bola v parlamente búrlivá diskusia (rozprava) najmä ohľadom: teraz je to zakomponované v §-fe 143 aa písm. k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.”že ak nastúpil za určitých podmienok, nemožno už tieto podmienky meniť”.Najmä všetci spadajúci pod písm. k)..možno aj pod ďalšie písmená mimo áčka sa cítili diskriminovaní voči ostatným a vtedajšia opozícia žiadala okrem iného odstránenie aj tejto diskriminácie.To už sme písali, že spomínaných 25 rokov služobného pomeru bude potrebných odslúžiť niekde okolo roku 2031 (+-).Keď § 143 aa = § 38.

 • Každý kto slúžil ,vedel kedy nastúpil.Po prijatí 328 sme vedeli koľko budeme musieť ešte odslúžiť .Po novele zákona každý slúžiaci vedel koľko ešte bude musieť odslúžiť.Ak si to nevedel spočítať,personalista mu to vyrátal.
  Takže o nejakom nadsluhovaní nemôže byť reč.Každý kto prešiel ZVS vie čo je to nadsluhovať.Ak niekto neprávom nadsluhoval tak mal vyšší VD a predsa s tým by sa nik neobracal na ÚS. Takže kačička.

 • Prenesené z webu Policajt vo výslužbe (PVV) … link na web PVV je aj 7 príspevkov nižšie -- 9. septembra 2016 o 8:56
  • xxx | 22.09.2016 08:30:33 |
  “zdravím všetkých. Medzi aktívnymi policajtmi koluje info, že Ústavný súd mal dať za pravdu jednému policajtovi -- sťažovateľovi, ktorý sa novelou zákona 328 dostal do prechodného ustanovenia, kedy musel nadsluhovať. Súd sa mal vyjadriť v prospech policajta, že ak nastúpil za určitých podmienok, nemožno už tieto podmienky meniť. Nevie o tejto veci niekto viacej?”
  To by sa týkalo slúžiacich všetkých silových zložiek podľa Zákona 328/2002 Z.z. novelizovaného a účinného od 1. mája 2013.
  http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/…..vľavo sa dá rozkliknúť, pre lepšie vyhľadávanie.
  Najskôr by išlo…o § 143 aa…? (mimo/okrem -- písm. a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013).
  a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,
  b) najmenej 16 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,
  c) najmenej 17 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,
  d) najmenej 18 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,
  e) najmenej 19 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,
  f) najmenej 20 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,
  g) najmenej 21 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,
  h) najmenej 22 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,
  i) najmenej 23 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,
  j) najmenej 24 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
  k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.
  …..a všetkých ostatných podľa §-fu 143 aa písm. k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov, …ktorý je totožný s § -- fom -- Výsluhový dôchodok
  § 38
  (1) Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov…atď.
  Možno niekto vie bližšie…

 • Pre informáciu prenesené z webu APVV, Autor listu: JUDr. Július Jánošík advokát
  Informácia o zmene právnej úpravy a odvolacieho orgánu. Nedeľa, 18 september 2016
  Vážený pán prezident, na základe splnomocnení zastupujem množinu členov vášho združenia v súdnych konaniach o odvolaniach voči rozhodnutiam Sociálnej poisťovne vo veciach starobných dôchodkov.Vzhľadom na spoluprácu a potrebu informovanosti členov Vášho združenia by som Vás chcel upozorniť na zmeny súvisiace s rekodifikáciou civilného súdneho procesu spočívajúcou aj v zrušení zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku …….. Celý list si môžete prečítať tu. (LIST -- link je v dolnej časti príspevku).
  Ing. Eduard Pokorný, prezident APVV
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/ASZV2.pdf

 • Dovoľujem si upozorniť všetkých terajších a budúcich klientov Sociálnej poisťovni, že došlo k zmenám v súvislosti s
  novým súdnym správnym poriadkom od 1.7.2016 (odvolacie konanie). Už sú prvé rozsudky krajských súdov, ktoré zastavujú konania vo veci odvolania voči rozhodnutiam SP z dôvodu zmeny legislatívy a po nadobudnutí právnej moci sú veci vrátené na Sociálnu poisťovňu.
  Aj keď predpokladám, že vyššie uvedená skutočnosť je známa, predsa vzhľadom k dovolenkám to mohlo niekomu ujsť.

 • Pre -- Erik
  Ja som to riešil tak isto, ako p.Dubeň

 • Pre Erik.
  V minulosti bola doba evidovanej nezamestnanosti náhradnou dobou, neskôr aspoň doba poberania dávok v nezamestnanosti. Od 1.1.2004 sa to nepočíta. Ja som sa zapísal na úrade práce ako nezamestnaný z dôvodu aby som mohol poberať dávku v nezamestnanosti na ktorú som si roky platil poistné.

 • K čomu by bolo dobré sa prihlasovať na úrad práce,ak mám na žitie,zdravotná starostlivosť zabezpečená ? V 56 treba rozmýšľať či dostanem SD alebo nie .

 • Príjemnú nedeľu prajem. Vedel by mi niekto odpovedať, som VD ale som sa neprihlásil na Úrade prace . Pýtam sa, je lepšie sa prihlásiť alebo to je jedno. Teraz mi je 56 rokov a nepracujem.

 • Milan Martinka napísal: 9. septembra 2016 o 8:34…..iba prenášam, čo sme včera písali na web stránke PVV, snáď sa na to bude dať nadviazať, či upresniť:
  Miro | 08.09.2016 19:37:13 |
  Pre Milana, ako to viem ja.Je potrebné rozlišovať medzi paragrafmi zákona 100/1988 Zb.Je to všetko veľmi individuálne.Iné je, až sa pracovné kategórie a kategórie funkcií týkajú podľa § 21 a iné je až sa týkajú podľa § 174.Tiež je potrebné rozlišovať medzi dátumami 31. december 1999 a 31. december 2024.Iba dátum 31. december 2024 bol zrušený.Proti dátumu 31.12.1999 zatiaľ prebiehajú niektorými kolegami súdy.(už som písal).Ten zrušený dátum 31.12.2024 sa podarilo zrušiť cez civilné odbory v parlamente a týka sa najmä mladších kolegov ročníkov narodenia, ktorí spĺňali síce službu cez dátum 31.12.1999, ale ich rok narodenia bol taký, že kritéria kategórií spĺňali, ale svojim rokom narodenia sa “nevmestili” do dátumu 31.12.2024.To už je odstránené.Preto sa aj píše, že kategórie sú od 1. januára 2000 zrušené, ale nároky pokračujú naďalej.Dobiehajú najmä mladšie ročníky narodenia a to najmä podľa §-fu 174.Každý si to musí vypočítať na svoj prípad…..až je pochybnosť, dobre je tiež obrátiť sa na advokátske kancelárie, ktoré zastupujú silové zložky v týchto veciach (sú uvedené tiež na stránkach ako bolo už písané na bezpzložky aj APVV)…..ešte som predtým pozabudol, mala by sa tiež rátať kombinácia kto slúžil v kategóriách funkcií aj v pracovných kategóriách.Napr. baníci, hutníci, chemici a podobné povolania.K tomu dátumu 31. decembra 2024 -- v podstate si ho už nie je potrebné všímať.Jednoducho bol zrušený -- neexistuje.Dobre je si prečítať tiež na webe -- rubriky Žiadosti o starobné dôchodky, či Poradenstvo, či na webe APVV -- Starobné dôchodky, predtým to bolo aj na webe ZV SR, ale tá sekcia je už vymazaná.Podal som to trocha komplikovane, ale každý prípad je individuálny.Ináč ZVS, prípadne náhradná vojenská služba sa započítavá do I. kategórií funkcií.Tiež podľa zákona o sociálnom poistení bolo už na webe uvádzané, že sa kategórie počítajú aj tomu, kto ukončil služobný pomer tiež v priebehu roka 1999.
  Pokračovanie ďalších príspevkov k téme pracovných kategórií a kategórií funkcií = v linku.
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 • Do konca roka 1999 trebalo odslúžiť požadované roky.

 • Pekný deň prajem. Som výsluhový policajný dôchodca. Mám iba jednu podľa môjho názoru jednoduchú otázku na, ktorú nemám 100% odpoveď. V prípade ak chcem ísť do dôchodku ako bývalý policajt vo veku 55 rokov, tak požadovaná doba praxe v I. kategórii 20 rokov u polícii sa počíta, že som túto prax musel mať odpracovanú u polícii do 31.12.1999? Alebo sa to prenieslo aj po tomto dátume pre tých čo boli v služobnom pomere naďalej aj po tomto dátume? Do 31.12.1999 som mal prax v I. kategórii spolu so ZVS 13 rokov a po tomto dátume ešte ďalších 12 rokov. Celkovo som odpracoval 25 rokov u polícii. Ostatné podmienky spĺňam. Ďakujem za odpoveď. Pri mojej snahe získať odpoveď na Sociálnej poisťovni som dostával skôr hádankové odpovede ako reálne. Raz áno, raz nie, raz, že ak to nespĺňam tak mám nárok v 57….

 • pre Stano
  Vysluhoví dôchodcovia majú povinnosť platenia odvodov ako zamestnanci: zdravotné 4%, nemocenské 1,4%, dôchodkové poistenie t.j. starobné 4 % a invalidné 3%, poistenie v nezamestnanosti 1 %. Držiteľ preukazu ZŤP má úľavu na zdravotnom poistení 2 %. Krátené odvody platíte po dovŕšení dôchodkového veku.

 • Pre Stano:

  Podľa môjho názoru poberanie výsluhového dôchodku ešte vo Vašom prípade nič neznamená vo vzťahu k odvodovým povinnostiam. Dôležité je dosiahnutie dôchodkového veku podľa všeobecného systému.

 • Dobry den prajem. Vedel by mi niekto poradit ? Som VD, byvaly ozbrojenec. Pracujem v civilnom sektore, nakolko mi je 54 rokov. Chcel by som vediet ci som oslobodeny od platenia odvodov do socialnej poistovni a odstatnych institucii ako je napr. fond nezamestnanosti. Problem je v tom, ze moj zamestnavatel za mna doteraz odvadza vsetke povinne odvody ako by som nekdy nebol byvaly ozbrojenec. Taktiez by som rad vediet ako dostanem spat svoje peniaze, ktore omylom boli odoslane.
  Vopred pekne dakujem za dobru radu.

 • Pre František 20.8.2016

  Invalidný dôchodok sa počíta len z doby poistenia vo všeobecnom systéme a tak nie je dôvod niečo krátiť. Starobný dôchodok sa počíta z celej doby poistenia (všeobecný aj osobitný systém) a tak dochádza ku kráteniu.
  Toto je dôležité vedieť, než sa niekto rozhodne požiadať Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok.
  V advokátskej kancelárii by mali pre klienta najskôr pripraviť analýzu a odporučiť najoptimálnejší postup pre klienta (napr. podať alebo nepodať žiadosť o dávku, výhody a nevýhody jednotlivých variantov). V niektorých prípadoch je vhodné klientovi odporučiť nechať stav vecí po starom a nič nepodnikať. Nemá zmysel “vyhrať nad Sociálnou poisťovňou” a dostať nižšiu dávku, ale to je vecou Vášho advokáta.

  Autor pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Jánošík Bratislava.

 • Pre Máriu 16. augusta 2016 o 8.56. P. Mária máte pravdu, naozaj je to tak pri porovnaní sumy ČID so sumou teoretického výpočtu SD bola táto samozrejme vyššia, ako poberaný ID. Tým som to prehral aj napriek tomu, že poberám SD po krátení teoretickej sumy SD a tá je nižšia oproti dovtedy poberanému ID o viac než 100 EUR. Keby som nebol požiadal o SD a poberal naďalej ID, nič by sa nebolo stalo a mohol som mať mesačne o viac ako 100 EUR, to som ale nemal odkiaľ vedieť a nevedel to ani môj právnik. Ani som nešiel ďalej na NS, dávam to aj pre iných, ako poučenie, že netreba byť v tejto republike poctivcom, pretože na to doplatíte tak, ako ja. Prepáčte, že neskoršie reagujem na Váš dotaz, ale na tejto stránke som už dlhšie nebol. Prajem veľa šťastia.

 • pre František
  Podľa rozhodnutia SP vo vašom prípade, by znamenalo, že výsluhovým dôchodcom sa neoplatí žiadať o starobný dôchodok, ak poberajú ID alebo ČID 🙁 lebo bude stále vyšší -- “teoreticky” ako ID. Dajte vedieť ako to dopadne. Pekný deň.

 • Pre Františka: Ja Vám rozumiem. Aj preto som k svojmu svojskému vyjadreniu umiestnil toho smajlíka. Pretože, keď sa nad vecou logicky zamyslíme, tak SD- priznaný v deň nadobudnutia penzijného veku, by mal byť automaticky vyšší, nanajvýš rovný, ako ČID, prípadne ID, eventuélne nejaký iný D-ktorý bol priznaný samozrejme ešte pred dňom nadobudnutia nároku na SD. Takže nejaká chyba dakde je, keď je tomu u Vás naopak. Len nie som odborník na tieto veci- tak Vám viac poradiť nemôžem. Ale tie 4 praktické závery Milana Kolena majú niečo do seba. Tiež Vám prajem pekný deň a hlavne, aby všetky tie peripetie, na ktoré ste narazil, Vás obišli, nech sa rozhodnete akokoľvek.

 • Pre Milana Faltina: Ja som sa vo svojich príspevkoch nepýtal na nezákonné krátenie SD podľa Dohovoru č. 128, čl. 33 atď., k tejto problematike som sa viackrát vyjadril i ja a je mi známa. Ja som položil zrozumiteľne otázku, či bolo správne, ak som do priznania SD poberal ČID a SP mi vypočítala SD v sume, ktorá bola nižšia ako ČID / 137,80 EUR podľa zák. č. 461/2003 Z.z. /, tak právnička poukázala a presvedčila sudkyňu, že SD bol vyšší ako ČID, lebo použili sumu výpočtu teoretického SD, teda tú, ktorá nebola krátená podľa čl. 33 Dohovoru č. 128 a tá je naozaj vyššia, ako ČID. To je všetko, k čomu nemám vedomosť a mám pocit, že toto nevedel v čase pojednávania ani môj advokát. Podľa §§ 81 a 263,odst 10 . sa tieto sumy porovnajú a tá, ktorá je vyššia sa prizná. Iba k tomuto som potreboval odborne poradiť, ale zrejme mnou položenej otázke sa minula cieľa a pre jej zložitosť som uviedol, že to nechám na právnikovi, aj keď ide o prípad možno tak ojedinelý, že sama sudkyňa mala s tým problém. Inak Vám ďakujem a prajem všetko dobre.

 • Pre Františka:
  Ja, ako starý známy “partizán”, Vám doporučujem pridržať sa rád Milana Kolena z 24. 07. 2016 o 13:01 hod. :good:

 • Ďakujem Vám za Vaše názory a usmernenie, je pravda, že to pre zložitosť veci ponechám na advokátovi.

 • Pri podaní žiadosti o dávku podpisujete u príslušnej pracovníčky SP, že Vaša žiadosť je úplná a pravdivá. Pokiaľ neuvediete,že poberáte dávku výsluhového zabezpečenia z osobitného systému bude sa to brať ako zamlčanie podstatnej skutočnosti a pokus uvedenia SP do omylu s cieľom získať neoprávnený majetkový prospech atď.
  Myslím si, že SP skôr alebo neskôr zistí, či poberáte dávku z osobitného systému a potom plne zodpovedáte za prípadný vznik preplatku, ktorý bude od Vás bez milosti vymáhaný. Preto neodporúčam návod kolegu Dr.Kolena neuvádzať pri podaní žiadosti o SD poberanie VD.
  Postup komu z poberateľov dávok sa oplatí a komu neoplatí žiadať o prepočet je omnoho komplikovanejší a nedá sa 100% paušalizovať. Sú kolegovia ktorým SP zvýšila poberanú dávku, iným znížila alebo i odňala.

 • Pre František:
  Pokiaľ chcete ísť na Najvyšší súd SR aj tak musíte mať právne zastúpenie. Odvolanie bude pripravovať Váš advokát, tak si myslím, že by bolo jednoduchšie požiadať o právne stanovisko so záverom, či a aký veľký je predpoklad úspechu na NS SR a podľa toho sa rozhodnúť pre ďalší postup. ID (ČID) v kombináciii so SD a navyše kategórie funkcií sú tie zložitejšie a myslím si, že bez kompletnej dokumentácie by to bolo hádanie z čarovnej gule.
  Mňa zaujal fakt, že Sociálna poisťovňa pre výpočet starobného dôchodku použila krátenie a nie aj pre ČID.

 • Pre František 24.7.2016, ale aj pre iných. Ako vieme SP podľa môjho názoru na základe Dohovoru 128 čl. 33 neoprávnene kráti vypočítanú sumu SD čo je uvedené vaj v mojom článku Diskriminácia VD v bode 24. Touto problematikou sa niekoľko rokov zaoberá JUDr. Mgr. Páchnik z Dolného Kubína, ktorí vo veci vedie niekoľko súdnych sporov ako aj JUDr. Marián Ďurina. Ja sa bližšie tejto diskriminácii VD nevenujem. Z mojich praktických skúseností poznám dva prípady ktorí si na základe odpracovaných rokov v I., II. kategórii funkcií požiadali prepočítať svoj priznaný SD ktorý im bol žiaľ skrátený okolo 100 -- 120 eur mesačne. O tejto problematike sme asi pred dvomi rokmi a viac intenzívne diskutovali na webe ZV SR. Vtedy som zverejnil moje praktické skúsenosti s týmto problémom asi takto:

  1. Tento diskriminačný problém sa týka tých VD, budúcich SD, ktorí majú právny nárok, prípadne už poberajú SD a majú v civile, vo všeobecnom dôchodkovom systéme odpracovaných (boli dôchodkovo poistení) v závislosti od výšky svojho hrubého mesačného platu 15 rokov a viac, alebo tých ktorí odpracovali v civile asi 10 -- 15 rokov a požiadajú o výpočet alebo o zvýhodnený prepočet svojho priznaného SD na základe I. II. kategórii funkcií.

  2. V takomto prípade pred podaním žiadosti o priznanie SD, alebo žiadosti zvýhodnený na základe kategórií funkcií o prepočet už priznaného SD doporučujem si nechať súkromne bez sociálnej poisťovni dôsledne prepočítať obidve možnosti. Ktorá pre je výhodnejšia a pre túto sa rozhodnúť.

  3. Pokiaľ VD je už poberateľom SD, alebo invalidného starobného dôchodku a pri výpočte mu vyšla n i ž š i a suma SD, IVD ako keby požiadal o prepočet SD, invalidného SD na základe I.,II. kategórii funkcií, nech o prepočet nepožiada a bude dostávať takú sumu ako dostáva doposiaľ.

  4. Pokiaľ VD nie je ešte poberateľom SD a je dôchodkovo poistený viac ako 15 rokov, nech si nechá dôsledne prepočítať výšku SD bez uplatnenia zvýhodneného výpočtu. Ďalej nech si nechá dôsledne prepočítať výšku SD s uplatnením zvýhodneného výpočtu na základe uplatnenie I., II. kategórií funkcií. Tá suma ktorá mu vyjde vyššia o tú nech žiadosťou požiada sociálnu poisťovňu o priznanie SD. Doporučujem prepočty si nechať urobiť súkromne, bez vedomia sociálnej poisťovne. Spravidla tí VD ktorí majú odpracovaných viac ako 15 rokov v civile a už poberajú SD z 80 -- 100 % sa im neoplatí požiadať o zvýhodnený prepočet už priznaného SD na základe kategórií funkcií. Týmto diskriminačným spôsobom na základe podanej žiadosti o zvýhodnený prepočet SD za základe kategórií funkcií im spravidla bude ich už priznaný SD skrátený. Tí VD ktorí majú odpracovaných v civile viac ako 15 rokov a nepoberajú SD doporučujem pri podaní žiadosti o priznanie SD neuvádzať,že sú poberateľmi VD.

 • Pre p. Dr. Milana KOLENA PP. Dobrý deň p. Kolen, chcel by som Vás touto cestou osloviť, či by ste mi nevedel poradiť v mojom probléme, ktorý som opísal v tejto rubrike 18. júla 2016 o 14.14 hod., 19. júla 2016 o 7.41 hod. a 20. júla 2016 o 12.43 hod. Bol by som Vám veľmi vďačný, budem sledovať, či mi odpoviete . Veľmi pekne Vám ďakujem.

 • Ďakujem p. Faltin za Vašu reakciu na môj problém. No SP tak aj postupovala, ako píšete. Konkrétne Vám to uvediem:,, Suma starobného dôchodku podľa zák. č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Dohovoru o invalidných , starobných a pozostalostných dávkach / čl. 128 / je 137,80 EUR mesačne a suma starobného dôchodku vypočítaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dôchodkových dávkach /č.128/ je 87,50 EUR. Pretože suma starobného dôchodku určená podľa zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach /128/ je vyššia, starobný dôchodok Vám patrí v tejto sume. Ďalej je uvedené:,, Suma SD sa ďalej podľa § 82 zák. č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov zvyšuje odo dňa priznania dôchodku o 3,05 % na sumu 142,10 EUR a táto je uvedená aj vo výroku rozhodnutia SP a potom až do dnešného dňa valorizovaná na sumu 176,60 EUR, ktorá je poukazovaná na môj účet. Takže je jasne uvedené, že ktorý SD mi podľa ktorého zákona patrí, ale je nižší ako bol ČID a preto som sa odvolal s poukázaním na §§ 81 a 263, odst. 10 ZSP. lenže právnička presadila sumu 407,40 EUR ako SD a je jasné, že v takom prípade táto suma je vyššia ako poberaný ČID do priznania SD. Iba si neviem vysvetliť, kto má pravdu, pretože v suma 407,40 EUR je zložená práve aj zo sumy 137,80 EUR, teda zo sumy SD, ktorý mi podľa zákona 461/2003 Z.z. ako vyšší patril. Práve k tomuto potrebujem odborne poradiť, či nemala byť pri dovŕšení dôchodkového veku porovnaná so sumou poberaného ČID práve suma SD 137,80 EUR a tá je nižšia ako ČID. Toto potrebujem zistiť, aby som sa kvalifikovane vedel odvolať na NS. Veľmi pekne Vám ďakujem, počkám, či niekto ešte k tomu nebude vedieť poradiť.

 • Pre Františka z 19. 07.2016, o 07:41 hod.:
  Ono celé to má súvis s tým už veľakrát spomínaným krátením teoreticky možného SD /za všetký odrobené a odštudované roky/, o sumu priznaného VD. Naviac tam ešte do veci vstupuje možnosť výpočtu SD podľa staršieho zákona 100, a samozrejme aj podľa novšieho zákona 461, kde sa potom prizná žiadateľovi o SD sumárne výhodnejší SD. Preto tá zmienka sudkyne o výhodnejšej výške- len si treba uvedomiť, že áno, ale až po skrátení SD podľa jedného, alebo druhého zákona o priznaný VD- a toto možno Vaša právnička zle pochopila… Zpravidla to býva v súčasnosti výpočet podľa 461-ky. Môj názor.

 • Dobrý deň, k včerajšiemu príspevku 18.7.2016 o 14.14 hod. v ktorom som poprosil o odbornú radu ak k môjmu problému má niekto x aktuálna hodnota dostatočné vedomosti, prípadne pozná obdobný prípad. Pre lepšie pochopenie uvediem modelový príklad, ktorý ale bude totožný s mojím, iba pozmením čísla.Ako som v prechádzajúcom príspevku uviedol, SP mi podľa tam uvádzaných §§ zák. 461/2003 Z.z. od 14. októbra 2010 priznala SD v sume 142,80 EUR mesačne. Po valorizácii do dnešného dňa na sumu 177,60 EUR. Toto je vo výroku rozhodnutia. Potom nasleduje odôvodnenie a tu SP uviedla najskôr:,, Suma SD patriaca za obdobie dôchodkového poistenia / vrátane doby služby/ do vzniku nároku na SD je 407,40409. Vypočítaná- Priemerný osobný mzdový bod 1,1698x 37,7672 rokov obdobia dôchodkového poistenia / vrátane doby služby/ X AKTUáLNA HODNOTA V ROKU 2010 /9,2246/= 407,40409 eur Túto sumu podľa čl. 33,odst. 2 Dohovoru krátili tak, ako to všetci poznáte. Potom po ďalších výpočtoch, z ktorých sa neviem vysomáriť uvádza,. Suma SD vypočítaná podľa zák.č. 461/2003 Z.z. v znení neskoršich predpisov a Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávok /čl. 128/ je 137,80 EUR a pretože je vyššia, ako suma SD vypočítaná podľa predspisov účinných do 31.decembra 2003 a Dohovoru o invalid. a tď Preto suma vo výške 137,80 EUR ako vyššia Vám patriPotom bol tento SD v sume 137,80 EUR valorizovaný od dňa priznania tjs. od 14.10.2010 doposiaľ podľa § 82 zák. č. 461/2003 Z.z. na konečnú sumu 177.50 EUR, túto i mesačne dostávam. ČID ku dňu priznania SD bol vo výške 247,20 EUR a po valorizácii by k dnešnému dňu mohol byť cca 280 / čísla nie sú presné, ale ani sa moc nevzdiaľujú/. Teda vo výroku rozhodnutia je priznaný SD vo výške 142,80 eur, Po valorizácii 177,60 EUR, ktorý mi chodí na účet. Právnička však tvrdila na súde, že suma SD bola vypočítaná v sume 407,70 EUR a bola teda vyššia, ako ČID 247,20 EUR. Túto sumu však tvoria podľa odôvodnenia rozhodnutia SP dve poločžky a to sumu SD 269,68 EUR mesačne zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia , ktorý j e doba služby a suma SD 137,80 EUR, ktorým je doba dôchodkového poistenia zodpovedajúca odpracovaným rokom v civile. Tieto dve položky keď spočítate, teda 247,20 + 137,50 = 407,70 EUR. V závere odôvodnenia SP uvádza, že mi patrí SD vo výške 137,80 EUR, ktorý bol od dňa priznania t.j. 14.10.2010 valorizovaný na konečnú sumu patriacu 142,10 Eur, teda zásadné nižšia, ako do tejto doby poberaný CID vo výške 247,20 EUR. Neviem si vysvetliť, prečo na porovnanie súm poberaných dávok, pre potrebu ustanovenia § 81 zák. č. 461/2003 Z.z. uviedla právnička práve tých 407,70 EUR, teda sumu, ktorá je tvorená ako som aj uviedol z dvoch dávok a to za výsluhu ,a odpracované roky vo všeobecnom systéme. Prečo potom vo výroku rozhodnutia nie je SD vo výške 407,70 EUR, ale 142,10 EUR. Tomuto nerozumiem a preto ak by mi vedel niekto odborne poradiť, tak budem veľmi rád, pretože to súvisí s mojim rozhodnutím, či sa odvolám. Budem sledovať, či sa niekto o to pokúsi. Ďakujem.

 • Dobrý deň, poprosil by som ,ak by sa niekto vyznal vo výpočtoch SP poradiť. Rozhodnutím SP mi bol priznaný podľa § 65, § 114, odst. , 247, § 293 az a § 82 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 14.10.2010 SD, ktorý je však viac ako o 100 EUR nižší, ako som do tohoto dňa poberal ČID. Proti rozhodnutiu SP som aj v zastúpení advokáta podal žalobu s tým, že podľa § 81 a 263,odst. 10 zák. 461/2003 Z.z. mi mala SP priznať ten, ktorý bol vyšší. Súd som prehral, pretože zastupujúca právnička za SP presvedčila sudkyňu, že SP mi podľa vzorca POMB x obdobie dôchodkového poistenia /vrátane doby služby / x aktuálna dôchodková hodnota vypočítala vyššiu hodnotu ako dovtedy poberaný ČID aj napriek tomu, že skutočná hodnota na ktorú mám nárok podľa rozhodnutIa SP je po uplatnení čl. 33, odst. 2 Dohovoru ako som uviedol o viac ako 100 EUR nižšia a táto je aj v rozhodnutí SP ako SD uvedená, že mi v takej výške bude mesačne poukazovaná na môj účet. Neviem, či sa mám proti uzneseniu KS, ktoré očakávam, či sa mám odvolať na NS. Ak by niekto vedel poradiť, môžem podať aj konkrétnejšie údaje, iba súkromne. K tomu ešte dodávam, že v tomto spore práve v predchádzajúcom rozhodnutí KS uznal rozhodnutie SP o poberaní ČID, ako jediné rozhodnutie vydané v súlade so zákonom — teda zákonné. Ďakujem.

 • Dobrý deň,pre drahomir.marko a Ing.Ľubomíra Dubeňa,pri rozhodnutí o priznaní SD mi SP zaslala aj Osobný list dôchodkového poistenia ,a v tam mám označené roky podľa kategórii od roku 1968 až 1971 v R -SOU,od 01.07.1971 až 31.12.1971 v A I.,01.01.1972 až do 02.10.1972 v A I.,to bolo zamestnanie vo VSŽ Košice od 03.10.1972 až 27.09.1974 v H I., základná vojenská služba, od 28.09.1974 až 30.11.1976 v A I. zamestnanie vo VSŽ Košice,od 01.12.1976 až 31.07.1996 v ***A I.v Policajnom zbore,od 01.09.1996 až 28.02.1999 v A bez kategorizácie v Železničnej polícii.V tom máte pravdu,že v SP ústredie si asi zákon o soc.zabezpečení vykladajú po svojom,lebo pri telefonickom rozhovore mi pani Mgr.K.B. povedala,že keď nezmení dátum na 05.06.2011 z pôvodného 15.10.2010,ktorý som zadal pri spisovaní žiadosti,tak mi žiadosť o SD opätovne odmietne. S pozdravom Rapavý a ďakujem,že ste reagovali na môj príspevok.

 • Pre Štefan Rapavý:

  Pre 20 rokov služby v I.kat. je dôchodkový vek pre starobný dôchodok 55 rokov.

 • Pre Štefana RAPAVÉHO zo 14.7.2016:
  Celý Váš prípad svedčí o tom, že niekedy sa so SP pri vybavovaní SD dá dosiahnuť zákonný stav len prostredníctvom súdov. Len neviem, či to robia pracovníci SP úmyselne alebo z neznalosti veci. Aj Váš prípad je toho jasným príkladom. Inak podľa môjho názoru SP nemá pravdu a mala Vám priznať SD od 55 rokov, a to podľa § 21 ods. l písm. c/ pretože ste boli zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h), lebo podľa § 14 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. sa služba vojakov (aj policajtov) zaradená do 1. kategórie funkcii hodnotí ako zamestnanie 1. pracovnej kategórie uvedené v § 14 ods. 2 písm.) až h).
  Ako píšete, SP Vám priznala SD podľa § 21 ods. písm. d), od 58 rokov, kde sa jedná o 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. i) až písm. l), sú to civilné zamestnania, ktoré platia pre vašich bývalých kolegov z VSŽ, teraz už USS. Neplatia pre Vás, keďže vy ste získali 20 rokov prácou v polícii a započítaním 2 rokov ZVS do 1. prac. kategórie. Toto je pre Vás nevýhodné, lebo strácate 3 roky. Ja byť na Vašom mieste, tak podám opravný prostriedok do 30 dní a nájdem si právnika. Z vlastných skúseností z inej oblasti, ako aj z vyprávania kolegov, ak je vo veci právnik, tak SP už zbystrí pozornosť, lebo jej hrozí náhrada trov právneho zastupovania a začne vo veci konať a vec nedostane sa ani pred súd a SP vydá opravné rozhodnutie.
  Pracovníčka SP Vás pri posudzovaní nároku nemala hodnotiť ako ostatných pracovníkov VSŽ, ktorí odchádzali do dôchodku v 58 rokov, ale Vás mala hodnotiť ako policajta.
  Právo sociálneho zabezpečenia je pomerne zložité a často tu dochádza k legislatívnym zmenám. Ja sám ako bývalý vyšetrovateľ sa do práva trochu rozumiem, ale keď som mal problém so SP a oslovil som bývalých kolegov, ktorí sú advokáti, tak mi povedali, že v tejto oblasti nepracujú a netrúfajú si ma zastupovať. Až som na tomto fóre narazil na Dr. Ďurinu, som spokojný a môj spor so SP je na správnej ceste.
  Len na záver, v rokoch 2004 až 2005 dostávali naša generácia, teda ročníky narodenia okolo 1955-1958 poštou takzv. „Informácie o stave individuálneho účtu poistenca“, kde boli uvedené doby zamestnania a znaky R,A, Al a podobne, podľa ktorých ste si mali skontrolovať doby zamestnania ešte pred podaním žiadosti o SD. Taktiež prílohou každého rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní SD je „Osobný list dôchodkového poistenia“ kde ste si mali tiež kontrolovať doby zamestnania a ich zaradenie do prac. kategórii, aby ste sa mohli správne brániť pred SP.
  Teda záleží len na Vás, ako budete postupovať, teda či sa uspokojíte s tým, že Vám po tak dlhej dobe a po dvoch súdoch bol priznaný SD alebo podáte odvolanie.
  Ak sa mýlim, nech ma kolegovia na tomto fóre opravia.
  S pozdravom.

 • Dodatok-oprava príslušníka Oblastnej správy Železničnej polície od 1.10.1996 do 28.02.1999 v III.prac.kategórii.

 • Dobrý večer,pre drahomir.marko,dnes som obdržal zo SP rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku.Nebudem rozpisovať všetky podrobnosti,ale iba tzv.pikošky.Citujem,pôvodnou žiadosťou spísanou 11.septembra 2013 ste požiadali o priznanie SD,ktorý ste žiadali priznať od15.07.2010.K uvedenému dátumu Vám nárok na SD nevznikol,nakoľko Vaše zamestnanie-prevádzkový elektrikár 380901/1-bolo v rezortných zoznamoch výnos FMPH a ŤS č.3/1985 zaradené do skupiny 38-výroba koksu.Nakoľko ste vykonávali zamestnanie,podľa uvedeného výnosu Vám vznikol nárok na SD dovŕšením 58 rokov veku. Píše sa ďalej z rozhodnutia GR ŽP z 12.marca 1999 vyplýva,že Vám bol podľa §210 a §211 ods.1 písm.d/zákona NR SR č.73/1998 Z.z o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,SIS,ZVJS SR a Železničnej polície priznaný od 1.03.1999 výsluhový príspevok,ktorý sa považuje za výsluhový dôchodok.Váš služobný pomer trval 24 skončených rokov. Na vznik nároku na výsluhový príspevok a pre jeho výšku Vám bola zhodnotená doba príslušníka Policajného zboru od 1.12.1976 do 31.07.1996 v I.kategórii funkcií a doba služobného pomeru príslušníka Oblastnej správy Železničnej polície od 1.10.1998 do 28.02.1999 v III. pracovnej kategórii,t.j.v I. pracovnej kategórii ,celkom 19 rokov a 248 dní.Obdobie od 1.10.1972 do 30.09.1974,kedy ste vykonávali základnú vojenskú službu Vám bolo zhodnotené v I.pracovnej kategórii,o čom svedčí priložený osobný list.Celkovo Vám na vznik nároku na výsluhový príspevok bolo zhodnotených v I.pracovnej kategórii 21 rokov a 248 dní.Z vyššie citovaných zákonných ustanovení,zo zisteného skutkového a právneho stavu bolo v konaní zistené,že ste v I.kategórii,t.j.pracovnej kategórii získal viac ako 20 rokov,preto spĺňate podmienky uvedené v §21 ods.1 písm.d/ zákona č.100/1988 Zb.o soc.zabezpečení v znení neskorších predpisov,preto Vám bol SD priznaný od 5.06.2011/58 rokov/,ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.Ešte dodám aj zamestnanie vo VSŽ Košice mám hodnotené v I.pracovnej.Takže,SP sa pridŕžala toho,že vo VSŽ Košice,kde som pracoval odchádzali v 58 roku do SD.Neviem či Vám to v niečom pomôže ,ale prajem Vám úspešný ´´boj´´. S pozdravom Rapavý.

 • Ešte jedna vec.Rozhodnutia (v Rozhodnutiach o priznaných VD, slovo vyplácaný nie je uvedené) o valorizácii výsluhových dôchodkov už obsahujú slovné spojenia priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok.K dnešnému dňu v Zákone 328/2002 Z.z. nie je stanovený fyzický vek ohľadom vyplácania priznaného výsluhového dôchodku.To už je ale najskôr pre právnikov a legislatívcov aký je rozdiel medzi priznaným.. a priznaným a vyplácaným výsluhovým dôchodkom.Tým fyzickým vekom sa “straší” od prijatia Zákona 328/2002 Z.z. od r.2002, ale je to vzhľadom na predchádzajúci príspevok skôr otázka pre právnikov, či by v takomto prípade išlo -- neišlo o Retroaktivitu.Môj názor je, že v rámci etiky, či morálky, by zákonodarca fyzický vek do zákona nemal vsunúť.Vzbudzovalo by to už aj tak naštrbenú neistotu slúžiacich, či vyslúžilcov na výsluhovom dôchodku (mladšie ročníky) v právny systém SR a ich legitímne očakávania po splnení si zákonných povinností.

 • Pre filipa napísal: 14. júla 2016 o 12:16, prípadne Ivana z web stránky PVV ohľadom totožného problému.
  Nie som právnik, preto iba môj laický pohľad, ktorý môže rozprúdiť diskusiu, prípadne mi to môže niekto z odborníkov -- právnikov potvrdiť, respektíve vyvrátiť.”Je možné, že o výsluhový dôchodok podľa teraz platných podmienok prídem? Je tento scenár v našom právnom systéme čisto hypoteticky možný, alebo sa už jedná o retroaktivitu?”
  Podľa mňa, až už dnes: “máte dostatočný počet odslúžených rokov na nárok na výsluhový dôchodok”, až ste naďalej činný v služobnom pomere, činný v službe, jednalo by sa v našom právnom systéme o Retroaktivitu a podľa mňa sa to nemôže stať (až sme právny štát) z dôvodu: Vychádzam z §-fu 143 aa Zákona 328/2002 Z.z., novelizovaného a účinného k 1. máju 2013:
  § 143aa

  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. Apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval

  a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,
  b) najmenej 16 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,
  c) najmenej 17 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,
  d) najmenej 18 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,
  e) najmenej 19 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,
  f) najmenej 20 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,
  g) najmenej 21 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,
  h) najmenej 22 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,
  i) najmenej 23 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,
  j) najmenej 24 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
  k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.
  .
  Až si vezmeme § 143 aa -- písmeno a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013 -- na základe uvedeného vidíme, že zákonodarca myslel na podmienky zákona 328/2002 Z.z. pred jeho novelizáciou a to dobu služby na nárok na vznik výsluhového dôchodku a to dobu služobného pomeru 15 rokov.
  Preto, až by aj došlo k novelizácii v tom čase -- dnes účinných ustanovení Zákona 328/2002 Z.z., ten konkrétny slúžiaci príslušník silových zložiek, ktorý už dnes spĺňa písmena §-fu 143 aa, neviem presne, ale dnes sme ešte len pri písmene c -- 17 potrebných odslúžených rokov na nárok na VD, alebo písmene d -- 18 potrebných odslúžených rokov na nárok na VD, tak u toho konkrétneho slúžiaceho by už išlo podľa mňa jednoznačne o retroaktivitu.Tiež si neviem predstaviť ako by mohol niekto, napríklad zákonodarca vstúpiť do §-fu 143 aa, (negatívne) ktorý bude postupne dobiehať od 1. mája roku 2013 až do roku približne 2031, t.j. približne 18 rokov.Takže podľa mňa, vy, ktorí ste už splnili písmená a, b, c, prípadne d (pozrel som iba odhadom) §-fu 143 aa ste už v “bezpečí”.Ale ako som písal v úvode.Možno mi to niekto z právnikov potvrdí -- prípadne vyvráti.

 • Chcel by som poprosiť o odbornú právnu radu. Uvediem modelový príklad, v súčasnosti som v aktívnej službe, podľa zákona 328/2002 …. mam dostatočný počet odslúžených rokov na nárok na výsluhový dôchodok, ale služobný problém stále trvá , ak dôjde v budúcnosti k hypotetickej zmene zákona 328…. a môj služobný pomer bude stále trvať, zmenia sa podmienky vzniku nároku na výsluhový dôchodok, a tie už spĺňať nebudem. Je možné ,že o výsluhový dôchodok podľa teraz platných podmienok prídem? Je tento scenár v našom právnom systéme čisto hypoteticky možný, alebo sa už jedná o retroaktivitu?

 • Pre Jan napísal: 1. júla 2016 o 19:25
  “Daňový úrad mi doplatil vyrovnávku, avšak má pokutoval za omeškanie 30.-€ pokutou s ktorou nesúhlasím, pretože celý život daňové priznanie robila mzdova učtáreň”.
  Keď aj nesúhlasíte s pokutou 30 eúr, určite by som ju v čo najskoršom možnom termíne daňovému úradu zaplatil.Nepodceňoval by som dlhy, pohľadávky, ich vymáhanie -- exekútorov a pod..Až následne by som s potvrdením z daňového úradu skúsil (až by mi to za to stálo) z princípu riešiť vec so mzdovou učtárňou ohľadom preplatenia 30 eúr -- zaplatených daňovému úradu.Až máte záujem, prečítajte si túto rubriku, linky v linkoch, akú “paseku” ľuďom -- dôchodcom vedia narobiť dlhy, nebankovky, exekútory…Aspoň ja sa riadim základným pravidlom: najsamprv zaplatím, čo možno najskôr a až potom sa snažím problém vyriešiť.Či už úspešne, alebo menej úspešne.Iba môj názor.
  http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/predvianocne-zamyslenie-pre-sd/

 • Ja by som chcel vedieť. Som VD od roku 2014. Zo mzdovej učtárni mi zavolali, aby som prepáčil, že pozabudli mi v tomto roku za rok 2015 urobiť daňove priznanie, nakoľko do VD som odisiel v mesiaci april. Ja som si nechal urobiť daňove priznanie na vlastné náklady ale až v mesiaci maj, čiže po termíne daňového priznaia. Daňový úrad mi doplatil vyrovnávku, avšak má pokutoval za omeškanie 30.-€ pokutou s ktorou nesúhlasím, pretože celý život daňové priznanie robila mzdova učtáreň. Odvolal som sa v zákonnej lehote 15 dni. Opäať má dňvový úrad bombarduje výzvou:
  Daňový úrad Vás podľa § 13 ods.8 zákona č.563/2009 Z.z o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y z ý v a, aby ste svoje podanie doručené dňa vo veci -- Odvolanie voči rozhodnutiu č. … zo dňa … o uložení pokuty za nepodanie daňového priznania na dani z prijmov fyzickej osoby za nepodanie daňového priznania na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 v lehote doplnili o :
  naležitosti v zmysle § 72 ods.4 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  V zmysle § 72 ods. 4 z.563/2009 z.z. v znení neskorších predpisov odvolanie musí obsahovať okrem náležitostí v zmysle § 13 aj :
  a/ označenie prvostupňového orgánu
  b/ číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje
  c/ dôvody podania odvolanie
  d/ dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolania, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi, ak je to možné, daňový subjekt predloží aj listinné dôkazy /podčiarknutý bod d, /
  e/ navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.

  Na odstranenie nedostatkov podania Vám určujeme lehotu 15 dní od doručenia tejto výzvy.

  V prípade , že tejto výzve nevyhoviete v požadovanom rozsahu a v určenej lehote, podľa § 13 ods.9 zák. č.563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov sa bude Vaše podanie považovať za nepodané.

  Pečiatka Daňový úrad a podpis vedúca oddelenia správy

  Pišem Ja:
  -- žiadnou spomínanou úradnou listinou nedisponujem
  -- podľa mňa sú to same blúdy

  Vopred ďakujem za odpoveď

 • Pekný večer prajem. Novela SP o SD od 1.7.2017 platí aj pre ozbrojencov k odchodu na SD podľa zak.č. 100/1988, ktorým bol zamietnutý SD za zvyhodnených rokov aj keď mali odslúženo nad 18 rokov v I. kat. funkcii avšak SP im zamietla priznať SD pre dátum : Služba netrvala K 31.12.1999 r.

 • Pre Štefana RAPAVÉHO z 28.6.2016:
  Pretože ja som v podobnej situácii, tiež mám spor so SP o SD, tak ma prípad zaujíma. Vyhľadal som si rozsudok týkajúci sa Vášho sporu, je to rozsudok KS Košice 9Sd/1/2016, sudca Dr. Tymko, je voľne dostupný na internete.
  Hneď prvé čo ma prekvapilo bola rýchlosť v konaní sudcu, keď rozhodnutie SP zo 16.12.2015 rozhodol sudca už 18.3.2016, teda po troch mesiacoch. Čo by sme mi v Bratislave dali zato, aby sudcovia v Bratislave takto rýchlo rozhodovali. Keď som pozeral na konania na KS Bratislava tak tam je bežné vytýčiť pojednávania aj po roku.
  Hlavným argumentom súdu bolo to, že nevedela zdôvodniť prečo Vám ZVS nezapočítala do prac. kategórii.
  Z rozsudku ale nie je zrejmé, ako Vám bola počítaná práca vo VSŽ, ani vo Vašom príspevku ste neuviedli v akom čase a aké doby Vám boli zhodnotené podľa komisie U.S.Steel Košice, len uvádzate že Vám overilo zamestnanie v 1 a 2. Pracovnej kategórii. Keďže vo Vašom prípade Vám chýba len doba nejakých 120 dní je treba za svoje právo bojovať a nenechať sa ukecať pracovníčkou SP, ale poradiť sa s právnikom.
  S pozdravom

 • Pre drahomir.marko. Prepáčte, zrejme to bolo ozaj nezrozumiteľné ,ale pokúsim sa teraz vysvetliť,nar. som sa 5.6.1953,od 1.7.1971 do 30.11.1976 som pracoval vo VSŽ-Košice.Medzi zamestnaním vo VSŽ-Košice som nastúpil na základnú vojenskú službu od 1.10.1972 do 30.09.1974 vrátil som sa naspäť a vo VSŽ -Košice,kde som pracoval do toho spomínaného dňa 30.11.1976.V služobnom pomere príslušníka Policajného zboru som bol od 1.12.1976 do 31.07.1996/t.j.19 rokov a 248 dní/ .Do služobného pomeru príslušníka Oblastnej správy Železničnej polície som nastúpil od 01.10.1996 do 28.02.1999.Táto služba nebola kategorizovaná.Žiadosť o starobný dôchodok som podal dňa 15.07.2013/3.roky spätne/t.j. od 15.07.2010,dňa 02.04.2014 mi SP ústredie žiadosť zamietla,odvolal som sa a KS Košice dňa 06.10.2015 rozhodnutie SP ústredie zrušil a vec vrátil z dôvodu nepreskúmateľnosti.Sociálna poisťovňa ústredie zopakovala svoje zamietavé rozhodnutie a požiadala KS Košice ,aby potvrdila ich rozhodnutie.Aj proti tomuto rozhodnutiu som podal opravný prostriedok.KS Košice dňa 18.03.2016 vydal Rozsudok v mene Slovenskej republiky a rozhodol takto zrušuje rozhodnutie odporcu a vec vracia na ďalšie konanie pre nepreskúmateľnosť.Keď som telefonoval na sekretariát riaditeľky,dozvedel som sa ,že zamestnanie vo VSŽ od 01.07.1971 do 30.11.1976 mám v III.pracovnej kategórii aj základnú vojenskú službu mám v III.kategórii.Pri zisťovaní v archíve Sereď ,kde VSŽ má písomnosti ,mi povedali,že overia to v U.S.Steel Košice,tam hneď zasadala komisia a zaslali mi overené zamestnanie a to v I.a II.pracovnej kategórií od 01.07.1971 do 30.11.1976 v tom je aj ZVS dva roky,preto p.Mgr.B..,zo SP ústredie mi navrhla,že keď chcem mať vo zvýhodnenej kategórii,tak od 58.rokov nie od 57.rokov ako som ja žiadal,lebo vo VSŽ -Košice odchádzali v 58.r. ,keď nebudem súhlasiť,tak mi žiadosť o SD zamietne .Tak som podal písomne zmenu od 05.06.2011 pri dovŕšení 58.rokov.S pozdravom Š.Rapavý.

 • Pre Štefana RAPAVÉHO z 25.6.2016:
  Príspevok je napísaný dosť chaoticky a mnohé podstatné údaje chýbajú, prípadne ich možno len vydedukovať a teda odpoveď nemusí byť presná.
  1./ predpokladám, že Váš dátum narodenia je 15.7.1953 alebo 5.6.1953
  2./ Ak máte v PZ zhodnotenú dobu 19 rokov a 248 dní v 1. prac. kategórii, tak Vám do 20 rokov, aby ste mali nárok starobný dôchodok vo veku 55 rokov chýba len niečo cez 4 mesiace.
  3./ Dôležité je v akom období ste pracovali vo VSŽ, ak až po 1.1.2000, tak aj keď ste vykonávali prácu ako Vaši kolegovia predtým, tak Vám ju nemohli hodnotiť v 1. prac. kategórii, lebo dňom 1.1.2000 pracovné kategórie zanikli.
  Teda dôležitá je doba práce pred nástupom k polícii alebo v čase od 28.2.1999 kedy ste odišli zo Železničnej polície do 31.12.1999. Podobne dôležité je aj to, či ste 31.12.1999 pracovali vo VSŽ na mieste, ktoré bolo hodnotené ako 1 alebo 2. prac. kategória.
  Taktiež nie je zrejmé, ako ste vykonávali ZVS, uvádzate ste ju absolvovali v rokoch 1972-74 počas zamestnania vo VSŽ. Ako sa Vám počítala ZVS?
  Podobne nie je z Vášho príspevku zrejmé, aký doklad Vám dala komisia v U.S.Steel ( právny nástupca VSŽ) keď uvádzate, že máte hodnotenú dobu zamestnania v 1 aj v 2. pracovnej kategórii. Ak teda nemáte plných 20 rokov v 1. prac. kategórii máte nárok na MIX kategórii .
  Tu to vysvetľoval kolega Miro Palfi 26.5.2016, teda niekoľko príspevkov nižšie.
  Nie je mi jasné, prečo pracovníčka SP od Vás žiadala zmeniť dátum na priznanie dôchodku na 5.6.2011, keď ste dovŕšili 58 rokov.

 • Nová informácia hlavne pre starších kolegov:

  Vzhľadom k rozdielnym stanoviskám súdov Slovenskej republiky vo veci priznávania starobného dôchodku a kompetencií Sociálnej poisťovne a sociálnych orgánov silových ministerstiev vyšlo v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 5/2016 rozhodnutie č.41 v nasledovnom znení:

  Aplikácia ustanovení §132 a nasl. zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nie je vylúčená pri nárokoch na starobný dôchodok policajtov, ktoré vznikli do 30.júna 2002 a policajt nebol k tomuto dňu nepretržite zamestnaný.
  (Rozsudok NS SR z 27.1.2016, sp.zn. 9So/141/2014)

 • Dobrý deň,už som v minulosti písal ,moju skúsenosť ,s vybavovaní SD,teraz Vám popíšem ešte stále nie ukončení spor.Žiadosť som spísal dňa 15.07.2013 v pobočke v Košiciach/3 roky spätne t.j.od 15.07.2010/vtedy som už mal 57 rokov.V Policajnom zbore som mal zhodnotenú dobu v I. kategórii funkcií celkom 19 rokov a 248 dní v Źelezničnej polícii som bol od 1 10.1996 d 28.2.1999 v III.pracovnej kategórii.ZVS,ktorú som absolvoval počas zamestnania vo VSŹ Košice v roku 1972-74,dňa 27.03.2014 SP moju žiadosť zamietla,v stanovenej dobe som sa odvolal na KS Košice,dňa 6.10.2015 KS v Košiciach vydal rozsudok v mene SR a zrušil rozhodnutie odporkyne a vrátil vec na ďalšie konanie pre nedostatok preskúmateľnosti.SP dňa 15.02.2016 na rozsudok reagovala ,tak,že nárok na SD bol posúdený správne a žiadajú krajský súd aby napadnuté rozhodnutie pod č. … … zo dňa 16.12.2015 ako vecne správne potvrdil.Voči rozhodnutiu SP som podal opravný prostriedok a namietal som ,že SP sa nezaoberala §209 ods.4 zákona o soc. poistení tak,aby spĺňalo podmienku preskúmateľnosti.KS v Košiciach dňa 18.03.2016/nezúčastnil som sa na pojednávaní z dôvodu kúpeľnej liečby/vydal Rozsudok v mene Slovenskej Republiky ,právnu vec zrušuje a vracia späť SP na ďalšie konanie,dňa 21.4.2016 som sa telefonicky inf. na SP ,ako a kedy mi pošlú rozhodnutie,ešte som sa opýtal, v akej prac.kategórii mám hodnotenú prácu vo VSŽ Košice,pani mi nazrela do spisu a povedala mi,že VSŽ Košice mám hodnotené v III.pracovnej kategórii,keď som jej povedal,že moji bývalí kolegovia z VSŽ boli v I.kategórii,povedala mi aby som si zohnal doklad.Ja so zavolal telefonicky do archívu/Sereď/ a tam po 3.rokoch som sa stretol s´´ Človekom´´ pani Ing.Belicová povedala,že ona mi zistí, prečo ja mám napísané III.kategóriu.A tak v U.S. Steel Košice zasadla komisia a zaslali mi doklad o vykonaní zamestnania v I. a II.pracovnej kategórii,tento doklad som dal overiť na pobočke SP v Košiciach a bol zaslaný na ústredie,keď som pani,ktorá môj spis má pridelený povedala mi,že ona má na to 2.mesiace ,aby to posúdila,dňa 23.6.2016 už prešli tie 2. mesiace pani mi povedala,že musím zmeniť dátum na priznanie dôchodku z 15.07.2010 na 5.6.2011,vtedy som dovršil 58 rokov,že ináč by mi museli zas zamietnúť moju žiadosť o dôchodok,tak pod tlakom som ten dátum v písomnej forme s tým,že mi pani Ing. B… poradila napísal aj zaslal na ústredie.Prepáčte nedalo sa to napísať v kratšej verzii.S pozdravom Štefan Rapavý.

 • Pre Alexandra:

  Podľa zdravého rozumu by získané nároky mali byť zachované a vidím tu aj určitú formu retroaktivity resp. diskriminácie,ale to by sa muselo dôkladne rozobrať. Ale samozrejme závisí to aj od zvoleného postupu advokáta. Doposiaľ rozhodoval NS SR záporne aj v prípadoch,keď služby trvala po roku 1993 (ale aj v prípadoch civilnej I.A kategórie), ale súdy rozhodujú len o tom, čo sa namieta.

 • Pre Alexandra:
  Dňa 26.4.2016 rozhodoval NS SR podobný prípad, teda náš kolega získal v 1 kategórii funkcii 17 rokov a 8 mesiacov, ale službu skončil 31.5.1992, teda v rovnakom čase ako Alexander. NS SR rozsudkom 1So/137/2014 potvrdil rozhodnutie KS Prešov, ktorý predtým potvrdil zamietavé rozhodnutie SP. Záver NS SR je, že SP oprávnene zamietla žiadosť o priznanie SD v zníženom veku. Hlavný argument bol ten, že služba netrvala k 31.12.1999. V tomto rozsudku je zaujímavá argumentácia nášho kolegu, že § 174 ods. 2 nie je v súlade s § 3 a § 9 zákona č. 365/2004 Z.z., takzv. antidiskriminačný zákon, keď diskriminuje jednu skupinu ľudí voči druhej, ktorú zvýhodňuje i keď obe skupiny pracovali rovnako dlho.(údajne mu to pri rozhovoroch pripustili aj pracovníci SP). Len neviem, ako by postupoval NS v prípade, ak by Alexander alebo aj tento náš kolega, o ktorom rozhodoval NS SR odišiel napr. 31.5.1993. Ohľadom jeho námietky týkajúce sa toho, či nie je § 174 ods. 2 diskriminačný konštatoval NS, že NS neprináleží posudzovať súladnosť zákonov s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, lebo toto patrí do právomoci Ústavného súdu. Teda záleží na správnej argumentácii zo strany navrhovateľa, jeho právneho zástupcu a možno dospejeme aj k prelomeniu sporného dátumu 31.12.1999 aspoň u tých, ktorí odchádzali v čase od 1.1993 do 31.12.1999 a už v tej dobe mali viac ako 15 rokov

 • Informácia pre výsluhových dôchodcov a súčasne poberateľov predčasného starobného dôchodku.

  V minulosti, keď Sociálna poisťovňa odmietala poberateľom výsluhových dávok vo väčšine prípadov priznať SD v zníženom dôchodkovom veku, mnohí to riešili požiadaním o predčasný starobný dôchodok. V súčasnosti títo kolegovia žiadajú o nápravu a najmä priznanie SD v zníženom veku podľa odslúžených rokoch v kategóriach funkcií. SP im ich žiadosti nie vždy akceptuje a rieši sa to súdne.
  Ostatný prípad, poberateľovi výsluhového príspevku a zároveň predčasného starobného dôchodku vyhovela SP až po odvolaniach a žalobe. SP mu potom odňala poberaný predčasný starobný dôchodok a spätne (za 3 roky) mu priznala starobný dôchodok v zníženom veku podľa kategórií funkcií.
  V praxi existujú 2 hlavné okruhy problémov:
  -- SP odmieta prepočet poberaného predčasného starobného dôchodku na základe kategórií funkcií a zárobkov počas služby
  -- SP odmieta zmeniť poberaný predčasný starobný dôchodok na starobný dôchodok v zníženom veku podľa kategórií funkcií
  Odporúčam kolegom, ktorí poberajú aj predčasné starobné dôchodky od Sociálnej poisťovni aby sa hlásili o svoje prípadné nároky.

  Autor úvahy pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Pre Alexandra o 20.59
  Kategórie na Slovensku boli zrušené od 1. januára 2000.Až som to v duchu zrátal, tak k 31. decembru 1999 máte v kategóriách odslúžených/odpracovaných spolu cez 20 rokov.(17,5 roka I. kategória funkcií plus 3 roky a 4 mesiace II. pracovná kategória).Je tu MIX kategórii funkcií s pracovnými kategóriami.K tomu I. kategória s II. kategóriou a ešte k tomu Česko-Slovenské roky.Až pozriete príspevky spätne nižšie v tejto rubrike, podobný MIX mal kolega Ján Martiniak.(až sa nemýlim).Za 20 rokov MIX kategórii, (síce bola medzi nimi prestávka) by mal byť nárok na SD vo fyzickom veku 57 rokov -- § 21, vo Vašom prípade aj spätne.Podľa §-fu 21 nemusela služba/práca trvať ani k 31.12.1999 pri 20 rokoch služby/práce v kategóriách.Až by už bol presiahnutý limit 30 dní na odvolanie sa proti zamietavému rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, opakovaná žiadosť o starobný dôchodok sa dá podať 1 -- krát za rok, resp. iba raz za jeden kalendárny rok.Vždy sa dá žiadať 3 roky spätne.Ale poradil by som sa s právnikmi (advokátske kancelárie).Možno ma kolegovia opravia-doplnia..

 • Prijemný dobrý večer. Áno od 1.9.1996 do roku 2008 som pracoval v II. pracovnej kategórii / nie kat.funkcii/ ciže civilné zamestananie. Od 1.1.2008 kategórie boli zrušené.

 • Pre Alexandra :
  Len ako perličku uvádzam, že na stretnutí maturantov po 40 rokov začiatkom tohto roku sme sa bavili v našom veku (ročník 1957) samozrejme aj o dôchodkoch, lebo niektorí z nás boli baníci a chemici a sú už na starobnom dôchodku z titulu pracovných kategórií. Bol tam aj jeden bývalý spolužiak, ktorý sa ženil už počas strednej školy, išiel na vysokú vojenskú školu, lebo tu získal byt aj určité sociálne výhody a po jej skončení slúžil v ČR, kde ho zastihlo aj rozdelenie republiky. Keďže tam mal trvalý pobyt, tak získal po rozdelení republiky české štátne občianstvo. Ale po odchode z armády v roku 1993, keď boli v armáde veľké zmeny po smrti matky sa koncom 90 rokov vrátil na Slovensko do rodného mesta a podnikal tu ako občan ČR. Neskôr, keď po roku 2013 bola možnosť mať aj v SR aj v ČR dvojité občianstvo, požiadal o získanie slov. štátneho občianstva aj ho získal. V súčasnej dobe robí v štátnej službe ( kde je podmienkou slovenské štátne občianstvo) na jednom ministerstve v Bratislave ako ekonóm. Tento si požiadal v ČR o starobný dôchodok z titulu pracovných kategórii ako aj ďalší jeho bývalí kolegovia, lebo mal odslúžených viac ako 16 rokov u armády a priznali mu dôchodok od 58 rokov a tento mu je vyplácaný z ČR. Zároveň na Slovensku pracuje ako štátny radca na slovenskom ministerstve.
  Toto dávam do pozornosti z toho dôvodu, že aj v rozsudku NS SR 9So/62/2009 z 28.10.2009, na ktorý sa odvoláva SP pri vydaní zamietavých rozhodnutí alebo pri argumentácii na KS poukazuje navrhovateľ (baník zo SR) že v ČR by mu bol priznaný SD a pracoval v bývalom Československu. NS ale uvádza, že v ČR platí iná právna úprava a poukazovanie na právne predpisy ČR nie je pre posúdenie nárokov na SD právne relevantné.
  Podľa môjho názoru Alexander nárok na skorší odchod do SD z titulu prac. kategórií bohužiaľ nemá len z toho dôvodu, že odišiel z armády 1.7.1992, teda v čase, keď zákon č. 100/1988 Zb. neobsahoval ustanovenie § 174, ktorý bol do zákona 100/1988 Zb. vložený až zákonom č. 235/1992 Zb. a dával tu ako podmienku aj trvanie služby 31.12.1992, čo on nespĺňa. Toto napr. vyplýva aj z rozsudku KS Bratislava 10Sd/26/2013 z 6.6.2014.
  V sociálnom poistení sa uplatňuje zásada zachovania získaných nárokov, ktorá znamená, že doby zamestnania, náhradné doby a hrubé zárobky sa hodnotia podľa právnych predpisov účinných v čase, keď sa získali, pričom význam tejto zásady je v zabezpečené právnej istoty poistencov.
  Nech sa ale ešte raz poradí napr. s právnikom, prípadne či počas civilnej práce nemal v rokoch 1992 až 2000 nejaké doby v zamestnaniach hodnotených ako 1 alebo 2 prac. kategória.

 • Prijemný dobrý večer prajem. Opäť je tu tento sporný dátum k 31.12.1999 ktorý platí pre Slovenskú republiku. Pre Českú republiku platí K 31.12.1992. Pre federatívnu Česko -- Slovenskú republiku aký dátum platí K….ktorému dňu státna slúžba tmusí trvať ?

 • Pre Alexander 19.5.2016 o 19:32, ALE AJ PRE ĎALŠÍCH KOLEGOV, KOLEGYNE. TRVALE PLATNÉ.

  Vážený pán kolega,pre danie Vám objektívnej informácie, aby som Vám nedal neobjektívne informácie v danom prípade potrebujem minimálne vedieť Váš rok narodenia. Predpokladám, že ste sa narodili v roku 1956, teda asi máte 60 rokov, ďalej k 1.7. 1992 máte odslúžených 17,5 roka v I. kategórií funkcii. Podľa ustanovení § 174 ods. 1 písm. c) by ste mal mať nárok na zvýhodnený odchod do SD vo veku 58 rokov. Ale ustanovenie § 174 ods. 2 zamestnanie by malo trvať k 31.12.1999 nároku na odchod do SD vo veku 58 rokov tomu bráni.

  Pre presné posúdenie či vo Vašom prípade ísť, alebo nejsť do súdneho sporu s SP musíte ďalej vychádzať z týchto skutočnosti: -- Ste 27 rokov dôchodkovo poistení vo všeobecnom dôchodkovom systéme (v sociálnej poisťovni). -- Ďalej je potrebne presne vedieť Vaše vymeriavacie základy (hrubé platy) za posledných 22 rokov rozhodujúceho obdobia, asi vychádzajú len za obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme. -- Ďalej či v súčasnosti ste alebo už nie ste dôchodkovo poistený, zamestnaní.

  Na základe týchto skutočností doporučujem Vám zvážiť a sám sa rozhodnúť ako budete postupovať : -- Nechať si prepočítať výšku, sumu SD ktorá by Vám vyšla ak by ste požiadal o problémový zvýhodnený odchod do SD na základe odslúžených 17,5 roka v I. kategórii funkcií. Zároveň je potrebné brať do úvahy aj diskriminačné odpočítanie pozrite článok Diskriminácia VD bod 24. Kedy podľa článku 33 Dohovoru č. 128 sa Vám vypočítaný SD v tomto prípade bude krátiť o značnú sumu orientačne asi do 40 %. Samozrejme musíte vyhrať súdny spor so SP.

  -- Ďalej zoberte do úvahy, že pravdepodobne už meškáte asi 2 roky (58 rokov ste asi mal v roku 2014). Tento nárok sa dá uplatniť do troch rokov. Samozrejme to najdôležitejšie je tiež, že by ste musel vyhrať súd, čo ale nie je isté, že ho vyhráte.
  – Nechajte si prepočítať výšku SD ktorú by ste dostal pokiaľ by ste si neuplatnil zvýhodnený odchod do SD na základe odpracovaných rokov v kategóriách funkcií to je s odchodom do SD po dosiahnutí dôchodkového veku 62 rokov + navýšenie ktoré bude platné od 1.1.2017, pre ročník narodenia 1956 to bude + 140 dní to je 62 rokov a 4, 5 mesiaca.

  – Ďalšia možnosť je podať si žiadosť o predčasný SD o 2 roky skôr, ale za každý mesiac o ktorý odídete skôr budete mať strhnuté 0,5 % z SD, čo za dva roky spolu činí 12 %. Na základe Vášho zdravotného stavu ako aj finančnej situácii sa musíte len sám rozhodnúť či to je pre vás výhodné alebo nevýhodné.

  POZNÁMKA: Cez skutočnosť, že nepoznám výšky Vašich vymeriavacích základov , hrubých platov za posledných 22 rokov skoro s na prostou istotou predpokladám, že výška Vášho SD s uplatnením zvýhodnených kategórii by bola značne nižšia asi v rozmedzí 50 – 100 eur mesačne. Žiaľ osobne poznám dva takéto prípady. Akú možnosť si vyberiete je len na Vašom slobodnom rozhodnutí.
  Žiaľ asi pred dvomi rokmi z webu zväzu vojakov bol môj článok O nárokoch VD na SD vtedajším webmajstrom vymazaný spolu s asi 2500 komentármi kde som tieto skutočnosti spolu s ďalšími niekoľko krát objasňoval. Žiaľ, cez niekoľko desiatok žiadosti tento článok ktorý bude aktuálny až do roku 2029 bol vymazaný, čo je trestuhodné!!!

 • Alexander napísal: 19. mája 2016 o 19:32
  Dobrý deň pán Alexander.Veľa toho neporadím, ale aspoň, ako by som podobný prípad riešil ja, až by som bol v podobnej situácii.Po lopatistický.Skúsil by som podať odvolanie proti zamietavému rozhodnutiu Sociálnej poisťovne.To sa myslím dá do 30 dní od doručenia zamietavého rozhodnutia.Urobil by som to po tom, čo by som navštívil-poradil sa v príslušnej advokátskej kancelárii.Ich adresy-emaily sú v príspevkoch podľa jednotlivých krajov -- aj na stránke.Podľa obsahu príspevku budete mať najskôr fyzický vek blízky fyzickému veku potrebnému na požiadanie riadneho starobného dôchodku vo fyzickom veku 62 rokov, prípadne riadneho predčasného starobného dôchodku vo fyzickom veku 60 rokov.Podľa príspevku máte na to odpracovaných dostatok civilných rokov, resp. máte dostatok rokov civilného dôchodkového poistenia.Rozhodne by som pouvažoval a pokúsil sa uvedené možnosti premietnuť v praxi.Pekný deň Vám prajem.

 • Pekný večer prajem. Prečítal som si zopár veľmi hodnotných prispevkov ktoré teraz to chcem rozumieť aj ja ale polopate. Na vysluhový prispevok / toho času VD/ som odišiel 1.júna 1992 roku. Mám odslúženo 17,5 roka v I. kat.funkcii , podľa vtedy platných Federálnych zákonov , kde vtedy aj dodnes pre federálny zákon /či iba pre českú republiku/ platí dátum K 31.12.1992 , ktorý ako rozumiem nebol 7x novelizovaný ako na Slovensku.Po rozdeleni republiky žijem na Slovensku. Od 1992 roku do roku 2015 som pracoval ako civil ďalších 23 rokov + stredná škola 4 roky, t.j. spolu 27 rokov. Podal som si v roku 2015 žiadosť na SP o zniženie veku na starobný dôchodok. Ústredie soc. poisťovni mi odpisali zamietavé rozhodnutie, že služobný pomer mi netrval K 31.12.1999. Asi som z inej planety alebo čo ? Nerozumiem tomu, veľakrát sa mi o tom sníva, že Títo mocní páni sa somnou hrajú a ja neviem o akú hrú im To ide ?

 • Pre Drahomíra Marka napísal: 18. mája 2016 o 8:26 -- Snažím sa mať prečítanú drvivú väčšinu príspevkov-komentárov, aj keď niekedy s odstupom, až mi práve nevyjde čas.Aspoň zatiaľ.Čo uvediem na web stránku, zvyknem uvádzať už zverejnené komentáre -- hlavne aby to bolo priehľadnejšie -- až sa toho nakopí.
  K tomu záveru komentára: vychádzal som z príspevku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 5. mája 2016 v 13:37. Pre Miro Palfi 12:16:
  Mojím cieľom bolo rozpútať diskusiu k mixu kategórií, kde sa vyskytuje III.kategória služby.Ešte jednu poznámku, k tebou uvedenému termínu trvania služby k 31.12.1999. Už v minulosti bolo zverejnené na webe, že podľa rozhodnutia NS SR mohlo dôjsť k ukončeniu práce v kategóriach aj v priebehu roka 1999.
  Aj predtým to bolo viackrát uvedené na webe, len číslo toho rozhodnutia NS SR som si zatiaľ nikde nevšimol…..

 • Pre Alexandra
  Ja som sa k tomuto už vyjadroval vo svojich príspevkoch 2.3., 18.4. a 6.5. neviem či si ich kolega prečítal. Prax je ale taká, že zatiaľ má SP navyše, lebo ona sa odvoláva na rozsudok NS SR 9So/62/2009, kde sa uvádza, že služba musí trvať aj 31.12.1999. Neviem o žiadnom inom rozsudku NS, kde by sa konkrétne vykladal pojem trvanie služby k 31.12.1999 alebo k inému dátumu. Nevylučujem, že sú ale aj ďalšie. Sú tu potom dva rozsudky KS, a to KS Bratislava 10Sd/76/2013 z 18.12.2013 a KS Trenčín 12Sd/151/2014 z 5.3.2015, kde sa využilo ustanovenie § 175g ods. 2 zákona č. 355/1999, ktoré sú v náš prospech, ale neviem ako dopadli tieto rozsudky ďalej v praxi, teda či sa SP odvolala na NS SR alebo či vydala nové, predpokladám tiež zamietavé rozhodnutie, prípadne ani zatiaľ nevydala nové rozhodnutie. Tu znova poukazujem, na to, že nám chýba spätná väzba, lebo nevieme o týchto prípadoch ako dopadli ďalej.
  Na to, aby sme uspeli v konaní pred SP / teda tí čo odchádzali v čase od 1.1.1993 do 31.12.1999 a už v tej dobe mali viac ako 15 rokov/ je potrebné aby o tejto veci rozhodol NS a vydal stanovisko záväzné pre SP. Ak už raz NS rozhodol v náš neprospech, je potrebné k prelomeniu právneho názoru vysloveného už raz NS SR, dospieť k stavu, že iný správny súd výslovne uvedie argumentáciu, ktorá by takýto postup ústavno-konformným spôsobom odôvodňovala, pričom jedným z nich je aj judikatúrny zlom vyvolaný rozhodovacou činnosťou ústavného súdu alebo medzinárodného súdneho orgánu. Všetko je ale vecou argumentácie z našej strany teda nás, alebo advokátov a nemožno sa spoliehať na ostatných, ale koho sa to týka, nech svoj prípad rieši v prípade negatívneho rozhodnutia SP( čo bolo doposiaľ vždy) súdnou cestou. Možno dospejeme ku kladnému výsledku.

  Pre Mira Palfiho
  Ja osobne neviem o rozsudku NS, kde sa rieši ukončenie služby v priebehu roku 1999, ak ho niekto vie, nech ho uvedie, aby sme si mohli overiť, či je použiteľný pre riešenie sporného dátumu trvanie služby k 31.12.1999, alebo si ho niekto len zle vykladá.

 • Ešte pre Alexandra, prípadne kto sa s informáciou ohľadom advokátov ešte nestretol.
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf -- advokáti sú v linku podľa krajov.

 • Osobne verím, že ľudia, prezentujúci sa dlhodobo aj na tomto webe robia čo je v ich silách, majú zásadný podiel na riešení problému diskriminácie, nie jeden krát tu na webe im bolo vyslovené poďakovanie za úspešné prelomové rozsudky, tiež za prelomové rokovania so Sociálnou poisťovňou, táto diskriminácia aj podľa príspevkov naďalej pretrváva..žiaľ, čo viac dodať..

 • Ja si myslim, že páni zo SP majú za úlohu nás psychicky zaťažiť, vyvolať vážne ochorenie, ktoré má viesť až na cintorín.

 • Pre Alexander napísal: 17. mája 2016 o 18:10 -- k druhému odstavcu.
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 5. mája 2016 o 11:52
  “v praxi som sa viackrát stretol s prípadmi, kedy vyslúžilci okrem služby I.kategórii alebo (a) II.kategórii majú hodnotenú službu v III.kategórii v rokoch 2000-2003. Vzhľadom k nejednoznačnému postupu Sociálnej poisťovni v týchto prípadoch otváram diskusiu a súčasne prezentujem jeden z možných názorov”..(pokračovanie v príspevku).

 • K tomu nešťastnému dátumu 31. decembra 1999 posledný stav bol:
  § 174 ods. (2)
  Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.
  .
  K 31.12.1999. Už v minulosti bolo zverejnené na webe, že podľa rozhodnutia NS SR mohlo dôjsť k ukončeniu práce v kategóriach aj v priebehu roka 1999”.Najskôr sa týmto Sociálna poisťovňa riadi pri § 174 ods. (2)…..

 • Opraava : Má nárok na SD podľa § 174 zak.100/1988 Zb.

 • Ten nešťastný dátum : Služba musi trvať K 31.12.1999 si v SP vysvetľujú svojský, im to vyhovuje. Každý normalný slovák to chápe rovnako tak isto ako to chapem aj Ja. Čiže je to iste ako : Služba trvala Do 31.12.1999. Ja tomu rozumiem takto polopate. Od istého dátumu nástupu do služobného pomeru /štátnej slúžbe/ do 31.12.1999 odslúžil Jánko Slobodník 15 rokov,16 rokov,17 rokov,18 rokov,19 rokov má nárok na VD podľa § 174 z.100/1988 od 56 do 59 rokov fyzického veku, nakoľko do tohoto dátumu sa priznávalá I. a II. kat. funkcia. Od 1.1.2000 tie kategorie boli zrušené. Ozbrojenci čo majú odslúžených viac ako 20 rokov v I.kat. fukcii majú narok na SD od 55 rokov.
  Keď nemám pravdu, čakám na opravu môjho názoru.
  Čiže, je to na započítanie či odišiel na VD dňa 6.5.1997 roku , 31.12.1999 roku alebo 3.1.2000 roku, ale stým rozdielom, že tie tri /3/ dní sa nezapočítavajú do I. a II. kat. funkcií. Hlavne je to, aby mál odslúženo od 15 rokov a viac. Do týchto započítaných rokov sa započítavajú aj zvyhodnené roky. Prečo by ich potom ministerstva ozbrojencov priznávalí keď niesu nanič platné. Sú platné pre všetkých rovnako a so všetkým a všadaľ aj pri valorizácii VD.
  Alexander

 • Pre hasičov (aj bývalých príslušníkov zboru požiarnej ochrany):
  Dovolím si upozorniť na rozsudok NS SR č.7 So/5/2015 z 31.3.2016, ktorý zrušil rozhodnutie KS Žilina a potvrdil rozhodnutie Sociálnej poisťovne,ktorým hasičovi priznala SD bez započítania doby služby hasiča vo veku 62 rokov veku.
  Zarážajúca je skutočnosť, že na str.3 predposledný odsek NS SR uvádza:

  …Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľovi bol od 1.augusta 2012 priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok podľa zákona č.328/2002 Z.z., ktorý po dovŕšení dôchodkového veku 62 rokov pre vznik nároku na starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia má charakter dávky v starobe, je potrebné postupovať v súlade s článkom 33 Dohovoru č.128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach vyhláseného v Zbierke zákonov pod č.416/1991 Zb. …

  Pritom NS SR na str.4 uvedeného rozsudku rozhodol, že Sociálna poisťovňa správne nezapočítala roky služby hasiča pre výšku SD.

  Toto je čistá schizofrénia, postup podľa čl.33 Dohovoru znamená, že sa započítajú roky služby hasiča a potom sa teoretický dôchodok kráti za roky služby. Takže platí buď jedno alebo druhé a nie oba postupy súčasne.

 • Hej a ešte som prehliadol: To čo dostávaš Miro, nie je síce VD, jak správne píšeš, ale pôvodne príspevok za službu-či jak sa to dakedy volalo- ale asi tak od polovice 90-tých rokov minulého storočia sa za VD považuje. Tak mi to vysvetlil náš bývalý N-FS,výsluhový novodôchodca. Ja som na tom mimochodom podobne ako Ty. Takže si asi nejak extra nepomôžeme…???

 • Opravujem to číslo, nie 270€, ale 303€ a dajaké drobné 🙂

 • Pre Mira Pršalu:
  Miro, oni Ti mali v SP, pri výpočte SD započítať aj roky, ktoré si odpracoval, alebo odštudoval aj do doby nástupu na vojnu. Prakticky od dňa ukončenia povinnej školskej dochádzky, resp. od dňa zahájenia štúdia na SŠ, učilišti, priemyslovke…A je jedno, či podľa starého, alebo nového zákona (100-vky, alebo 461-tky). Je tam akurát v tých výpočtoch rozdiel v tom, že podľa jedného zákona suma SD nemôže presiahnuť výšku tuším 270 € (100-vka), a podľa toho druhého-novšieho (461-ka) môže byť ta suma SD aj vyššia. A kategórie na to vplyv nemajú. SD sa počíta ako v III. ktg, resp. bez ktg. Zevrubne asi tak. Ahoj.

 • Osobne patrím k tým menej informovaným, ale ako v poslednej dobe čítam potreboval by som poradiť. Keď mi vypočítavali v SP starobný dôchodok započítali mi len roky odrobené po odchode do výsluhy s prihliadnutím na kategórie, robilo cca 152 eur. Ale ako čítam to čo dostávam, nakoľko som odišiel ešte podľa starého zákona nie je výsluhový dôchodok a mali by mi započítať a roky odrobené v armáde. Poraďte.

 • A ja odporúčam, preštudovať si dnešnú prílohu Pravdy-len tak pre zaujímavosť a pre doplnenie si danej problematiky. Je tam čo-to o minimálných SD. Vrátané výpočtov. Väčšiny z nás sa to asi netýka, ale prečítať si to nezaškodí.

 • Odporúčam si preštudovať dnešný denník PRAVDA kde je objasnených 50 najčastejších otázok a odpovedí o penzijných dávkach, o práci popri dôchodku či penzií zo zahraničia.

 • Pre Miro 7:59 11.5.2016:

  Pán kolega,ďakujem za doplnenie novely zákona č.461/2003 Z.z. (táto novela bola už súčasťou analýzy riešenia preplatkov DvN zverejnená v minulý rok na webe zvazvojakov.sk, ale je dobré že si ju opäť pripomíname). Aj pred novelou a aj po nej platilo a platí, že Sociálna poisťovňa má spraviť zúčtovanie dávok. Kedže to SP v minulosti nie vždy robila, musela prehrať súdny spor vo veci vrátenia preplatku DvN. A to platí aj v súčastnosti, ak SP neuskutoční zúčtovanie (poruší svoju povinnosť stanovenú zákonom), prehrá súdny spor. A na to poukazujem vo svojom predchádzajúcom článku s odvolaním na rozsudok Krajského súdu Bratislava.
  Takže ešte raz na vysvetlenie:
  Bez ohľadu na znenie zákona č.461/2003 Z.z., či už pred alebo po novelizácii, ak SP nespraví zúčtovanie, neuspeje pri vymáhaní preplatku, ktorý vznikne porušením povinností zo strany SP.

 • Pán Dubeň, tento problém je asi vyriešený novelizáciou zákona z roku 2015 o sociálnom poistení v § 112,
  (9) Ak sa priznáva dávka spätne aj za obdobie, za ktoré bola vyplatená skôr priznaná iná dávka, na ktorú zanikol nárok alebo zanikol nárok na jej výplatu pre priznanie neskôr priznanej dávky, zúčtuje sa za toto obdobie neskôr priznaná dávka s vyplatenou skôr priznanou inou dávkou, a ak suma vyplatenej skôr priznanej inej dávky
  a) je nižšia ako suma neskôr priznanej dávky, poukáže sa poberateľovi dávky suma rovnajúca sa rozdielu medzi sumou neskôr priznanej dávky a sumou vyplatenej skôr priznanej inej dávky,
  b) dosahuje alebo prevyšuje sumu neskôr priznanej dávky, poukazuje sa poberateľovi dávky suma neskôr priznanej dávky od splátky splatnej v mesiaci, v ktorom sa rozhodlo o neskôr priznanej dávke, znížená o rozdiel sumy vyplatenej skôr priznanej inej dávky a sumy neskôr priznanej dávky od jej priznania do jej splátky splatnej v mesiaci, v ktorom sa rozhodlo o neskôr priznanej dávke; takto znížená suma neskôr priznanej dávky nesmie byť v úhrne s inými dávkami a dôchodkami starobného dôchodkového sporenia nižšia ako suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
  Do novelizácie vymáhanie podpory v nezamestnanosti bolo bez opory v zákonoch a od novelizácie je jednoznačne dané ako má SP postupovať. Aspoň mne to tak vychádza.

 • Z rozhodovania súdov SR -- rozhodnutie o povinnosti vrátiť dávku v nezamestnanosti.

  Napriek tomu, že existuje ustálený právny názor krajských súdov a Najvyššieho súdu SR ako i príslušnej krajskej prokuratúry na riešenie preplatku dávky v nezamestnanosti v spojitosti so spätným priznaním starobného dôchodku, sa neustále Sociálna poisťovňa pokúša svoje pochybenie (nezúčtovanie dávok) preniesť na poberateľa dávky v nezamestnanosti (bývalého príslušníka silového rezortu). V ostatnom prípade tomu tak bolo na pojednávaní Krajského súdu v Bratislave dňa 15.1.2016, rozsudok č.6 S/153/2014. Náš kolega bol zastupovaný advokátom a v priebehu konania boli vyvrátené všetky dôvody na základe ktorých vymáhala Sociálna poisťovňa preplatok na vyplatenej dávke v nezamestnanosti.

  Autor príspevku pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Zacina sa sirit poplasna sprava ohladne novelizacie soc. zakona, tykajuca sa poberania vysl. dochodku az po dovrseni 55. roku , s ucinnostou k 1.1. 2017.

 • Samozrejme na Slovensku platí 31.12.1999, v Čechách platí 31.12.1992. Dnes som prechádzal niekoľko hodín judikatúru Nejvyššího správního soudu ČR a tak mi automaticky naskočil nesprávny dátum.

 • Pre Jana Kovaca.

  Súhlasím s pripomienkou kolegu Drahomíra Marka, rozsudok NS SR č.10So/15/2014 nerieši dobu služby k 31.12.1992, pretože žalobca splnil dobu služby 20 rokov so započítaním zvýhodneného zápočtu.

  Pre Drahomíra Marka.
  Rozsudok NS SR č.10 So/71/2014 rieši situáciu keď žalobca už mal priznaný starobný dôchodok od Sociálnej poisťovni a žiadal len o jeho prepočet. Neriešil dátum 31.12.1992 a ani znížený vek pre odchod do starobného dôchdoku. NS SR zrušil rozhodnutie odporkyne z dôvodu nepreskúmateľnosti.

  Záver: Ani jeden z vyššie uvedených rozsudkov NS SR nerozhodoval o uznaní alebo neuznaní hraničného dátumu 31.12.1992.

  Komentár spracoval konzultant Advokátskej kancelárie JUDr.Júliusa Jánošíka.

 • Pre Jana Kovača

  S týmto rozsudkom by som narábal veľmi opatrene, lebo z neho jasne nevyplýva ako sa má vysvetľovať ukončenie dátum služba pred 31.12.1999. Ja som tento rozsudok objavil už asi pred polrokom. Právny zástupca nášho kolegu tu argumentoval tým, že v § 174 ods. 2 je uvedené, že podmienkou je že služobný pomer má trvať k 31.12.1999, čo spĺňa, nakoľko od 1.1.2000 sú pracovné kategórie zrušené. Týka sa to celého obdobia pred rokom 1999. Ak by bolo v zákone striktne určené iba týmto dátumom, potom je tento celý zákon účelový a diskriminačný, nakoľko oproti zákonu 235/1992 Zb., ktorým bol zavedený § 174 do zákona 100/1988 Zb. bol posunutý o 7 rokov a tým by boli prakticky z tohto nároku vyradení občania, ktorí odišli do zálohy pred 31.12.1999.
  Podobne niečo rieši aj iný rozsudok NS SR 10So/71/2014 z 29.7.2015, ktorý zrušil rozhodnutie KS Košice, ktorý potvrdil zamietnutie žiadosti SP, lebo služobný pomer trval u neho len do 20.7.1990 a získal len 19 rokov a 6 mesiacov. Náš kolega tu argumentoval tým, že rozhodnutie SP vychádza z nesprávneho právneho názoru a výlučne zlého gramatického výkladu § 174, čo spôsobuje menej výhodné podmienky pre poistenca zo zvýhodnenej pracovnej kategórie, čo podľa zovšeobecneného právneho názoru NS SR uvedeného v rozsudku 9So/138/2011 nie je možné.
  Náš kolega tu uviedol, že zákonodarca v § 174 riešil tých príslušníkov polícia, armády, prípadne aj občanov pracujúcich v civilných zamestnaniach zaradených do 1 resp. 2. prac. kategórie, ktorí nastupovali do týchto pracovných kategórii v čase, keď platili pracovné kategórie, ale do konca roku 1999 nedosiahli dĺžku služby, ktorá by ich oprávňovala mať zníženú vekovú hranicu pre vznik nároku na starobný dôchodok. Ak občan pred 1.1.2000 splnil podmienku ukončených rokov v službe (19,18,16,15) nemôže zamestnanie alebo služba I alebo II. kategórie trvať.
  Je tu ale skutočnosť, že § 174 bol vložený do zákona č. 100/1988 až zákonom č. 235/1992Zb. o zrušení pracovných kategórii. Všetko je teda vecou argumentácie zo strany navrhovateľa, prípadne jeho právneho zástupcu a potom na rozhodnutí súdu, hlavne NS SR. V tomto prípade dávam do pozornosti opätovne nález ústavného súdu z 8.12.2010 č.k. I US 306/2010,
  Právna veta: Orgánom verejnej moci a predovšetkým súdom nemožno tolerovať pri interpretácii zákonných ustanovení prílišný formalistický postup, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Všeobecný súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zákona, ale môže a musí sa od neho odchýliť pokiaľ to vyžaduje účel zákona, história jeho vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z ústavnoprávnych princípov. Pri výklade a aplikácii právnych predpisov teda nemožno opomínať ich účel a zmysel, ktorý nie je vyjadrený len v slovách a vetách toho-ktorého zákonného predpisu, ale i v základných princípoch právneho

 • Priateľia, spolubojovníci, dávam vám do pozornosti rozsudok NS SR č.10So 15/2014 zo dňa 15.4.2015. Sociálna poisťovňa zamietla žiadosť o SD bývalému vojakov z dôvodu, že mal odslúžené 19 rokov a 66 dní a služba netrvala k 31.12.1999. NS SR zrušil rozhodnutie KS Trnava, s tým, že menovaný splnil nárok na znížený vek pri priznaní SD. Je tam už vysvetlený aj ten sporný dátum trvania služby k 31.12.1999.

 • Pre Miro Palfi 12:16:

  Ďakujem Miro za doplnenie, budem rád ak odznejú aj ďalšie názory. Mojím cieľom bolo rozpútať diskusiu k mixu kategórií, kde sa vyskytuje III.kategória služby.
  Ešte jednu poznámku, k tebou uvedenému termínu trvania služby k 31.12.1999. Už v minulosti bolo zverejnené na webe, že podľa rozhodnutia NS SR mohlo dôjsť k ukončeniu práce v kategóriach aj v priebehu roka 1999.

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa napísal: 5. mája 2016 o 11:52 -- ja by som pre úplnosť doplnil iba. (nižšie).Tam by najskôr nemal byť problém so Sociálnou poisťovňou pre približne 5 000 kolegov a kolegyne, ktorí dobiehajú postupne vo svojich nárokoch, keďže dátum 31.12.2023 bol už zrušený.Tu sa aspoň zatiaľ nikto so žiadnym problémom nevyjadril.
  Zníženie dôchodkového veku v súvislosti s pracovnými kategóriami je
  možné využitím dvoch ustanovení Zákona č. 100/1988 Zb.
  1. § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

 • Vážení kolegovia,

  v praxi som sa viackrát stretol s prípadmi, kedy vyslúžilci okrem služby I.kategórii alebo (a) II.kategórii majú hodnotenú službu v III.kategórii v rokoch 2000-2003. Vzhľadom k nejednoznačnému postupu Sociálnej poisťovni v týchto prípadoch otváram diskusiu a súčasne prezentujem jeden z možných názorov.

  Vojaci z povolania a príslušníci bezpečnostných zborov (ďalej len “vojaci”) mali nárok na starobný dôchodok vo veku 55 (57) rokov, ak mali najmenej 25 rokov doby zamestnania a v čase služby v ozbrojených silách dosiahli vek aspoň:

  -- zákon č.101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení §99 ods.1
  písm. a) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v II.kategórii
  písm. b) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v I.kategórii

  -- zákon č.121/1975 Zb. o soc. zabezpečení §122 ods.1
  písm. a) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v I.kategórii
  písm. b) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v II.kategórii

  -- zákon č.100/1988 Zb. o soc. zabezpečení (do 31.12.1999) § 132 ods.1
  písm. a) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v II.kategórii
  písm. b) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v I.kategórii

  -- zákon č.100/1988 Zb. o soc. zabezpečení (od 1.1.2000) § 132 ods.1
  písm. a) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov zaradenú do I.kategórii funkcií
  písm. b) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v ostatných prípadoch

  Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2000 zákon stanovil, že vykonávaná služba sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III.pracovnej kategórie (§130 ods.1 zákon č.100/1988 Zb.), nevyhnutne sa pre vek 57 rokov musela zmeniť podmienka 20 rokov služby II. kategórie na 20 rokov služby v ostatných prípadoch (lebo sa zaviedla služba v III.kategórii).
  Aby to nebolo tak jednoduché, je tu aj vplyv zákona č.114/1998 Z.z. a 328/2002 Z.z. Vzhľadom k zložitosti problematiky, odporúčam individuálne prípady riešiť cestou advokátskych kancelárií.
  Pozn.
  Abstrahujem možnosti služby v III.kategórii pred 1.1.2000 (hasiči, colníci, železničná polícia, ZOOŽ, ZPO atď.), čo by mohlo byť námetom ďalšieho článku a diskusie.

  Autor úvahy je konzultantom v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Doplnenie k Milanovi Faltinovi
  “Vzhľadom na to, že sa na mňa v poslednej dobe obrátilo niekoľko bývalých kolegýň-žien,v tesne preddôchodkovom veku a nemajú splnenú podmienku I. II.ktg”.,
  Čo som predtým uvádzal, že tiež na túto tému písala na starom webe kolegyňa (pani Milka Berciová -- Pov.Bystrica) v zmysle, že Sociálna poisťovňa tieto veci zohľadňuje — koho sa to u žien týka, len bolo to v sekcii pri Starobných dôchodkoch na základe kategórií funkcií.To môže byť užitočné tiež aj pre tie kolegyne, ktoré majú splnenú podmienku I., II., či MIX kategórií funkcií..ide len o počet detí o ten rok narodenia.

 • Milan Faltin napísal: 5. mája 2016 o 10:19
  Pozdravujem Milan.Naposledy písal na túto tému v minulosti presne pán Peter Hvizdoš v Poradenstve na starom webe, webe ZV SR.Až sa tam môže niekto dostať -- možno to ešte ide cez mobilnú aplikáciu, len či sa nám niečo nepoškodí vzhľadom na predchádzajúce upozornenia..až to nie je ešte vymazané, ako celá sekcia Starobné dôchodky.
  “potreboval by som vedieť, koľko rokov (…mesiacov,, prípadne dní…), sa odpočítava ženám narodeným do r. 31.12.1961, za výchovu detí”.
  Čo si pamätám, ako bolo v minulosti písané, roku narodenia 1962 pre ženy na odpočet rokov za počet detí sa už netýka.Ten rok narodenia u žien do 31.12.1961, čo uvádzaš -- môže byť hraničiaci, alebo dokonca ešte nejaký rok predtým.Ale aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne by mali mať informácie.Čo si matne pamätám, tak za jedno dieťa bol odpočet 2 roky, (vtedy bol dôchodkový vek 60 rokov) až po počet narodených detí u žien do 3 detí a naviac do 54 rokov fyzického veku.Tiež na túto tému písala na starom webe kolegyňa v zmysle, že Sociálna poisťovňa tieto veci zohľadňuje -- koho sa to u žien týka.Ale je to bez záruky.Iba informatívne.-)

 • Pred chvíľkou som bol na stránkach SP , preklikal som sa k tej kalkulačke.

 • Na stránkach SP bola kalkulačka ,zadal sa vek ,počet detí a bolo to . Či tam ešte je neviem.Ale by tam mala byť,tieto otázky sú stále živé.

 • Vzhľadom na to, že sa na mňa v poslednej dobe obrátilo niekoľko bývalých kolegýň-žien,v tesne preddôchodkovom veku a nemajú splnenú podmienku I. II.ktg., potreboval by som vedieť, koľko rokov (…mesiacov,, prípadne dní…), sa odpočítava ženám narodeným do r. 31.12.1961, za výchovu detí. V podstate, ide mi o to, aby som im vedel polopate povedať, že koľko rokov pred dovršením fyzického veku 62 rokov, môžu požiadať na SP o SD. Dopredu ďakujem za odpovede.

 • To odchodné by asi nemalo byť asi zdanené v plnej výške.
  595/2003 § 52
  (5) Na odchodné podľa osobitných predpisov 22) prijaté po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa doterajšieho predpisu, ak do 31. decembra 2003 služobný pomer trval najmenej päť rokov.
  (6) Ak podmienka trvania služobného pomeru, s ktorou osobitný predpis 22) spája vznik nároku na odchodné, bude splnená až po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, a ak nárok na vyplatenie odchodného podľa osobitného predpisu 22) vznikne do

  a) 31. decembra 2004, zahrnie sa do základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2004 suma zodpovedajúca 20% z prijatého odchodného,

  b) 31. decembra 2005, zahrnie sa do základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2005 suma zodpovedajúca 40% z prijatého odchodného,

  c) 31. decembra 2006, zahrnie sa do základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2006 suma zodpovedajúca 60% z prijatého odchodného,

  d) 31. decembra 2007, zahrnie sa do základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2007 suma zodpovedajúca 80% z prijatého odchodného.

 • Ďakujem veľmi pekne pán Kotulič za rýchlo odpoveď , veľmi si to vážim.
  Pomohlo mi to a ukázalo smer ako postupovať ďalej a donútilo ma , naštudovať si zákon a vecí v ňom ktoré sa týkajú priamo môjho prípadu. Ešte raz ďakujem .

 • Ďakujem Jano. Dneska, pred chvíľou som si kúpil v trafike Pravdu a celá jej príloha, je zhodou okolnosti práve k tejto tématike-takže už som múdrejší. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým čo reagovali a poradili. Pekný deň prajem. Milan.

 • Ďakujem Jožo za kompletnú a vyčerpavajúcu odpoveď. Milan

 • Pre Milan Faltin napísal: 27. Apríla 2016 v 9:44
  Odpovede na danú problematiku, by som trocha rozšíril.
  Na 1. a 2. otázku je možné nájsť odpoveď v ust. § 231 ods.1 písm. b) bod 1: „Zamestnávateľ je povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a to najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca a odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení.“
  ( ust. §4 ods. 2 písm.b) znie: … Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek… )
  Na 3. otázku by som hľadal odpoveď v ust. § 66 ods. (3)…“Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku, určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o určení sumy starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku.“
  Citácie sú zo zákona č.461/2003 Z.z.

 • Ďakujem Juro. Tieto dva podmienky som už splnil. Činnosť som zahájil pred vyše týždňom, zmluvu som podpísal predvčerom, s dátumom ku dňu zahájenia činnosti- teda so spätnou platnosťou-jak hvaríme my matadori… Dokonca včera bola aj prvá výplata. Takže som rád, že ďalšie papierovanie nie je nutné. :good:

 • Na niečo som zabudol.Podpísať pracovnú zmluvu.

 • Pre Milana a ostatných kolegov,všetko vybavuje zamestnávateľ.Len počkať na dohodnutý termín a začať pracovať.

 • Aj ja-hoci postarší matador a regulérny SD-VD, by som aktuálne potreboval poradiť. Hádam od kolegu, alebo kamaráta nad 55- ročného. Viem totiž, že v poslednom roku sú v zákonoch, nariadeniach a predpisoch pre SP nejaké nové veci, ako napr. že odvody na SD sa už odvádzajú aj za dohodárov (čo niekedy nebolo) a podobne. Tak aby som nepostupoval v zmysle, že budem hlásiť na SP, že “klakson trubi-to predsa počujem-čiže nehlásiť a stierače stierajú-to predsa vidím-teda tiež nehlásiť”, prosím zodpovedať tieto otázky:
  1.) Treba zájsť osobne na SP zahlásiť pracovný pomer na dohodu (brigadnik), alebo to je povinnosť zamestnavateľa?
  2.) Keď netreba, platí to aj pre SD-VD, ktorý rok dva po nadobudnutí SD už nepracoval nikde?
  3.) Čo prípadne ďalšie treba urobiť,nahlásiť a zdokumentovať aby sa tento pracovný pomer odzrkadlil na budúci rok v navyšeni SD?
  Dopredu ďakujem za fundované odpovede. 🙂

 • Pre Lubomir K. napísal: 26. Apríla 2016 v 13:05
  Podľa mňa váš problém riešia tieto zákonné ustanovenia:
  § 33 zákon č. 328/2002 Z.z.
  “Odchodné podľa odseku 1 patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi vo výške polovice základu zisteného podľa § 60, ak jeho služobný pomer trval nepretržite najmenej 13 rokov, a zvyšuje sa za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru o jednu polovicu základu zisteného podľa § 60, najviac do výšky deväťnásobku základu zisteného podľa § 60.
  § 143aa
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval “
  Zvlášť podčiarkujem slová, ktoré platia pre odchodné aj pre výsluhový dôchodok: … ak jeho služobný pomer trval… inak povedané, zvýhodnený zápočet rokov je iba fixné číslo potrebné pre priznanie nároku na VD, ale samotná výška VD a odchodného sa vypočítavá už len za čas reálneho trvania služobného pomeru.

  § 9 ods.2 písm.f) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  „Od dane sú oslobodené aj dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Slovenskej informačnej služby poskytované podľa osobitných predpisov49) okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti“
  Tu si treba všimnúť slovo ..okrem odchodného… z toho teda jasne vyplýva, že odchodné sa zdaňuje podľa § 5 lebo ide o príjem zo závislej činnosti, kam patria aj príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho služobného pomeru.

  § 15 Sadzba dane z príjmu pre fyzické osoby je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8–násobok sumy platného životného minima vrátane (176,8 krát 198,09 €, čo tvorí sumu 35 022,31 €) a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima“

 • Chcel by som vas pekne poprosit o pomoc, neviem si pioradit alebo teda ja si nieco myslim ale mam pochybnosti.
  Ide o to ze pred dvomi mesiacmi som sa stal vysluhovym dochodcom kedze som mal odsluzenych 18 rokov aj so zvyhodnenym zapoctom za zahranicne operacie.
  Moja sluzba trvala od 4.9.2000 a nemylo ma prekvapilo rozhodnutie kde mi sice pre narok na vysluhovy dochodok ratali odsluzenych 18 rokov ale na vypocet odchodneho s dochodkom ratali len 15 rokov. ako je mozne ze pre narok mi ratali prosim vas 18 rokov a potom neratali zvyhodneny zapocet do dochodku a odstupneho. mimo tohoto odstupne mi zdanili 100 percent co tiez podla zakona mi mali zdanit len 40 percent. nerozumiem tomu som odhodlany sa odvolat kedze nikde v zakone som nenasiel nic kde by mi narok na zvyhodneny zapocet mali zamietnut. Mozete mi prosim poradit, mozno sa mylim ale co by ste mi poradili vy?
  Dakujem velmi pekne za radu a prajem krasny zvysok dna , dufam ze ze mi pomozete.
  s pozdravom
  Lubomir K.

 • Pre michala napísal: 25. Apríla 2016 o 22:07
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf -- advokáti sú v linku podľa krajov -- možno ešte doplní niekto z kolegov.

 • Je možné súdne napadnúť” Rozhodnutie soc.poisťovne o priznaní star.dôchodku z dôvodu zvýhodnených prac.kategórii”?-priznané júl 2013-nemyslím odvolanie
  do kedy?Niekde som zachytil dobu 3 roky

 • K príspevku Milan Kolen PP napísal: 23. Apríla 2016 o 20:02
  Vyskúšal som náhodne pripojenie sa na web ZV SR prostredníctvom mobilu a tabletu.Nezobrazilo sa mi, že webová stránka http://www.zvazvojakov.sk na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.Vpustilo ma na ňu, len som ďalej neskúšal, neviem posúdiť či a nakoľko je škodlivá.Z PC-notteboku ma na ňu ani nevpustilo.Pre informáciu.

 • Pri kliknutí na web ZV SR sa mi už druhí deň zobrazuje toto:
  Nahlásená škodlivá stránka!

  Webová stránka http://www.zvazvojakov.sk bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.

  Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.

  Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.

 • Pre Drahomir Marko:

  Pre doplnenie článku. V Českej republike vydali príkaz ministra práce a sociálních věcí ČR č.30 v znení neskorších dodatkov, kde v prílohe 3 poveruje minister Českú správu sociálního zabezpečení, aby kladne rozhodovala o žiadostiach o odstránenie tvrdostí zákona ak pôjde o (bod 7 písm.b):
  -- žiadosti o priznanie alebo úpravu starobného dôchodku spojené s odpustením podmienky trvania zamestnania I.pracovnej kategórie ku dňu 31.12.1992 pre účely §174 ods.2 zákona č.100/1988 Sb., v znení účinnom ku dňu 31.12.1995, pokiaľ k skončeniu tohto zamestnania došlo k organizačných dôvodov po roku 1989.

  Takže v ČR, kompetentní úradníci vedeli, že oblasť sociálneho zabezpečenia je citlivá a jedinečná a ponechali možnosť odstraňovania tvrdosti, tak ako to bolo v starom zákone č.100/1988 Zb. ale u nás novodobí “sociálni inžinieri” túto možnosť nepreniesli do zákona č.461/2003 Z.z. Vyzerá to tak, že žiadatelia o dôchodok môžu byť radi, že niečo dostanú a aj tak sú nepotrební a načo by bolo nejaké posudzovanie tvrdostí zo zákona. Aj tak táto možnosť bola v “socialistickom” zákone, aj keď na Slovensku trvala do 31.12.2003. Načo si vyrábať problémy a posudzovať sociálnu stránku jednotlivcov, kde dochádza k tvrdosti zo zákona, je lepšie takúto možnosť odstrániť zo zákona.
  Tu vidím úlohu Jednoty dôchodcov Slovenska, Konfederácie odborových zväzov SR, jednotlivých občianskych profesných združení, aby cestou politických strán dosiahli v rámci novelizácie sociálnych zákonov doplnenie ustanovení o možnosti odstraňovania tvrdostí zo zákona, tak ako je tomu v štátoch, kde sa kladie dôraz na občana aj ako kandidáta na dôchodcu.

 • Vážení priatelia, kolegovia,
  Presne tak, ako to uviedol Tibor Fulop vo svojom príspevku 14.4.2016. Za svoje práva treba bojovať a nevzdávať sa. Dávam do pozornosti rozsudok NS SR 9So/251/2011, je voľne prístupný. Je to prípad baníka, ktorému SP nezapočítala doby jeho zamestnania v 2. prac. kategórii ešte v roku 2003. NS SR sa stotožnil so stanoviskom SP v apríli 2007, ale tento baník to nevzdal. Podal dovolanie na NS SR, ktorý ako dovolací súd znova potvrdil rozsudok NS SR a zamietol jeho odvolanie. Tento to stále nevzdal, obrátil sa na Ústavný sud SR a tvrdil, že bol rozsudkom dovolacieho súdu / NS SR/ diskriminovaný a že jeho právo na súdnu ochranu nebolo rešpektované. Pravdepodobne mal dobrého právnika, lebo tento na ÚS vo svojom vyjadrení uviedol, že právnou podstatou sťažnosti nie je posúdene ústavnosti platnej právnej úpravy, ale ústavne nekonformná aplikácia príslušného zákona, keď sa NS priklonil iba k reštriktívnemu gramatickému výkladu jedného izolovaného ustanovenia a nezohľadnil účel zákona ani historické súvislosti jeho vzniku.

  A čo sa stalo?
  ÚS SR nálezom z 8.12.2010 č.k. 1 ÚS 306/2010-30 rozhodol, že došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa na ochranu pred diskrimináciou podľa čl. 12 ods. l a 2 ústavy v spojení so základným právom na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 ústavy a rozsudok NS zrušil a vec mu vrátil na nové konanie.
  NS potom zrušil rozsudok NS z apríla 2007, pričom poukázal, že výklad ústavného súdu mení celú koncepciu posudzovania práce vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, ktorej obsah by sa v záujme právnej istoty mal premietnuť do právnej úpravy / str. 5 rozsudku NS č. 9So/215/2011/. Teda SP spor prehrala a musela platiť trovy konania pre jeho právnika JUDr. Fajbíka z Banskej Štiavnice.

  Nález ÚS 306/2010
  Merito Právo na ochranu pred diskrimináciou v spojení s právom na súdnu ochranu.
  Kľúčové slová: výklad a aplikácia právnych predpisov, doslovné znenie zákona, príliš formalistický postup, princípy právneho štátu, právo na sudnu ochranu
  Právna veta: Orgánom verejnej moci a predovšetkým súdom nemožno tolerovať pri interpretácii zákonných ustanovení prílišný formalistický postup, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Všeobecný súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zákona, ale môže a musí sa od neho odchýliť pokiaľ to vyžaduje účel zákona, história jeho vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z ústavnoprávnych princípov. Pri výklade a aplikácii právnych predpisov teda nemožno opomínať ich účel a zmysel, ktorý nie je vyjadrený len v slovách a vetách toho-ktorého zákonného predpisu, ale i v základných princípoch právneho štátu.
  Práve tento nález US dávam do pozornosti tým, ktorým SP zamietla žiadosť o SD s odôvodnením, že nesplnili podmienku nároku na znížený dôchodkový vek, lebo ich služba lebo zamestnanie netrvalo k 31.12.1999. Ja sám patrím medzi nich, lebo som z polície odišiel na vlastnú žiadosť 30.4.1994 a mal som v tej dobe 17,5 roka v 1. prac. kategórii a v žiadosti o SD som uviedol, že žiadam o SD od 58 rokov veku. Samozrejme, že mi ho SP zamietla a vec je t.č. na KS Bratislava. Trvanie na dátume 31.12.1999 zo strany SP možno považovať za prílišný formalistický prístup a teda všeobecný súd podľa nálezu US nie je absolútne viazaný doslovným znením zákona, ale môže a musí sa od neho odchýliť, pokiaľ to vyžaduje :
  -- účel zákona – účelom § 174 bolo zrušenie pracovných kategórii, ale zachovanie nárokov u tých, ktorí už získali určitý počet rokov(15až 19) a teda právo na znížený vek pri odchode do SD( 56 až 59 rokov veku).
  -- história jeho vzniku – zákon č. 235/1992 a potom každoročne 7x opakovaná novelizácia až do 31.12.1999, kedy boli definitívne zrušené
  -- ústavno právne princípy- ako zásada zachovania získaných nárokov, princíp právnej istoty, zákaz diskriminácie a retroaktivity.

 • Pekný deň prajem.
  Dlho som sa neozval. Sľúbil som však, že sa ozvem po doručení rozhodnutia z NS ohľadom neuznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ v i. prac kategórii. Dnes som prevzal rozhodnutie z NS (9So/151/2014). NS zrušil rozhodnutie KS a vec vrátil na opätovné rozhodnutie. Aj z tohto vidíte, že netreba sa vzdávať ale bojovať za naše zákonité práva. Chlapci a dievčatká nevzdávajte sa a bojujte za svoje zákonité práva. Je to síce dosť smutné, že musíme takto postupovať ale verte, že to nie je naša hanba. Ja Vám nielen k tomuto “boju” prajem veľa síl, trpezlivosti a úspechov. Vojnu som ešte nevyhral a preto budem naďalej bojovať.

 • Maroš, asi skúsim tu aviváž. To s tou šipkou dohora funguje na ostatných písmenach, len pri “s” nie. Keď to nezafunguje, kúpim náhradnú klávesnicu. Vďaka za radu.

 • Milan, ak môžem poradiť (toto je rubrika PORADENSTVO, rady sú sadarmo), pred kliknutím na “s” stlač a podrž “shift” a potom klikni na “S”. Dobre, nie? Alebo 2.) poumývaj klavesnicu v avivážl (pozor na dioxíny, ha..)

 • Trošku som pátral ohľadne toho vyrovnávacieho príplatku a zistil som následovné:
  Nárok naň má penzista, ktorý poberá aj slovenský a aj český starobný dôchodok. Naviac, do roku 1993 bol aspoň 25 rokov dôchodkovo poistený (25 rokov robil za ČsR, ČssR, ČsFR),a ešte k tomu v rokoch 1993-2003(za sR), bol aspoň jeden rok dôchodkovo poistený (pracoval) na slovensku.
  Výška príplatku sa určuje ako rozdiel sumy teoretický vypočítanej o súčet už poberaných dôchodkov (slovenký + český + výsluhový + z II.piliera …atď). Výsledok musí byť samozrejme plusový (kladný).
  P.s. Ospravedlňujem sa, že píšem malé “s”, tam kde treba písať veľké “s”, ale štrajkuje mi PC. Nechce mi haraburda jedna to “s” písať, nech doňho trepem jak baník, alebo klávesnicu aj len šolichám jak sekretárka. 🙂

 • K vyrovnavaciemu príspevku:
  Po laickej dikusii kolegami-kamarátmi pri mariaši, novinách Pravda, ktoré som k hraciemu stolu priniesol, sme svorne usudili, že nás sD-VD sa táto problematika hádam ani netýka. Asi sa týka dôchodcov civilistov, ktorí niekedy pred prevratom, po prevrate, resp. po rozdelení republiky pracovali v Čechách. Je pravda, že aj nejeden z nás sme tam vtedy slúžili, ale my to máme zpravidla ošetrené vo VD (samozrejme s výnimkou debilnej valorizácie v posledných rokoch a “Duchoň-Rašidovej” nevalorizácie VD- terminus technikus nás postarších strýkov, pre rok 2012).
  Náš záver, možno strýkovský bol, že tu pôjde o napríklad hlavne o baníkov, prípadne o iné typické povolania v priestore Českých zemí. 🙂

 • Dobrý deň,
  Mohol by mi prosím niekto povedať, kedy VUSZ prideľuje poukazy na domácu rekreáciu? Dal som si žiadosť (prvý krát) do Tatranských Zrubov na prelom augusta a septembra.
  Ďakujem za odpoveď.

 • Sociálna komisia ZV SR podľa plánu na rok 2016 má za úlohu pomôcť vdovám a sirotám po bývalých vojakoch z povolania a preveriť prípady,kedy vznikol nárok na poberanie pozostalostnej dávky a buď vinou Sociálnej poisťovni nebol priznaný alebo z dôvodu neznalosti nebola podaná žiadosť o pozostalostné dávky.
  http://www.zvazvojakov.sk/2016/03/priznavanie-pozostalostnych-davok-zo-strany-socialnej-poistovne/

 • Pre kolegov Salak a Faltín:

  Pozor!! S judikatúrou dôchodkového zabezpečenia ČR je potrebné narábať opatrne. Je dosť odlišná (výhodnejšia pre baníkov) ako v SR. Sú reálne prípady, že v ČR my mal nárok na výhodnejšie podmienky ale v SR to neplatí.

 • Pre p. Martiniaka:
  Zhodou okolnosti, som sa včera večer stretol pri mariaši so spominaným kamarátom, exbaníkom (tretí do partie bol exrušňovodič- penzista podľa II. ktg. 🙂 -teda postarší strýkovia),. Počas hry, som nadhodil aj tých Vámi spomínaných 60 dní v III. ktg. Potvrdil mi, že v baníckých SOU sa I. ktg. počíta až od druhéko polroku druhého ročníka SOU -keď učni začínajú fárať pod zem. Do tej doby, je to na SOU/bánskom stejné, ako na každej inej strednej škole , či učilišti v republike -- v III. ktg. Tu ja vidím , aj som to povedal, na čom sme sa aj zhodli, že stávajúci stav na vojne bol u VSOŠL asi obdobný,resp alternatívny, keď žiakom I. resp.II. ktg. fcii počítaju, až od tretieho ročníka-keď začínajú vykonávať pravidelnú vojenskú základnú službu, a do tej doby, teda prvý a druhý ročník v III. ktg.
  A že je to tých rovných 60 dní, tak samozrejme preto, lebo jak som Vám už písal, bol to prestupný rok, a január a február(koniec prvého polroku školského roku vo Vašom druhom ročníku),Vám dáva dohromady tých 60 dní-tak tomu bude aj “letos”. V bežných iných rokoch by to bolo iba 59 dní do mínusu.

 • Pre p. Mariniaka: neviem, či to pomôže, ale o kategóriach baníkov je tu niečo písané: http://www.naseduchody.cz/clanek_67-kategorie.html

 • Pre Jan Martiniak:

  Z pôvodne I. kategórie bola vyčlenené I.AA ako najťažšie práce s uránom a v hlbinných baniach. Tu boli dané aj iné podmienky pri odchode so starobného dôchodku napr. stačilo 10 rokov a podobne. Pre takýchto pracovníkov často s podlomeným zdravím bola neskôr prijímaná osobitná legislatíva, ktorá zohľadňovala ich výkon práce v najťažších podmienkach. Odporúčal by som aspoň konzultáciu s niektorým advokátom a potom sa rozhodnúť čo ďalej.

 • Pre p. Mariniaka:
  Ja som sa raz-minulý rok bavil s jedným dobrým kamarátom-pôvodne banskym inžinierom, ktorý sa ale dal na politiku, a do penzie tak odišiel nedávno až v 62-rokoch, bez nároku na nejaku ktg. ( v banskom obore pracoval veľmi krátko a v bani hádam ani nie, a na vojne bol len rok ako A-VKVŠ), a ten toto na čo sa pýtate mi vysvetlil takto:
  I.A ktg. je príprava na zamestnanie v škole, kuze, školeni (snáď sem spadá aj dovoleka, rekondičný pobyt rekreacia a podobne) ale aj práca na povrchu, resp. v povrchovej bani, lome a podobne.
  I.A-A ktg. je už práca pod zemou, fáranie, fedrovanie v rubani, ako aj príprava a zabezpečovanie prác v podzemí, počas celej šichty. Ale aj, keď je to na dobu len napríklad na pol šichty , prípadne len v krajnej nutnosti (udržbári, opravári, pomocní robotníci…),pod zemou, ktorí dole sfárajú len na dobu trvania a odstranenia poruchy (prakticky sú vedení v tej I.-A ktg,tak potom sa udajne ta I.-A a I.-A-A rovným, eventuélne adekvátnym dielom rozdeli na dobu pod zemou a čas na povrchu. To rozdelenie však nemá vplyv na dôchodkový vek I. ktg. ako takej- teda na nárok 55 rokov fyzického veku odchodu do dôchodku, ale má vraj nejaký vplyv na výpočet výšky penzie (čo sa zdá logické, lebo pod povrchom sa zarábalo viac než na povrchu). Takže sme sa zhodli, že to je asi len také rezortné rozlišenie náročnosti práce baníka, v I. kategórii.
  Ale ako vravím, tak mi to vysvetlil len kamarát, pri pive, ktorý sa o toto okrajovo zaujímal, lebo bol tiež pôvodne -síce len pár rokov-baník.

 • Váženy JUDr. Ďurina, ďakujem za pomoc. Komunikoval som s p. Foldýnovou, elektronickou komunikáciou. Následne mi dala kontakt na p. Plevovú, zo spisovny OKD Ostrava. Následne som s p. Plevovou komunikoval i telefonicky. Zatiaľ som nedospel k úspešnému zavŕšeniu môjho prípadu. Ale neskladám zbrane a pátram ďalej. Chcel by som sa Vás opýtať, alebo iných kolegov, ktorí by vedeli poradiť, aký je rozdiel medzi I.AA kategóriou a I.A pracovnou kategóriou. Pretože mi p. Plevová zo spisovny OKD Ostrava povedala, že mi tých nešťastných 60 dní v roku 1980, mali dať do I.A kategórie a nie do III. kat, ako mi to uviedli na evidenčnom liste dôchodkového zabezpečenia, z OKD Karviná. Ale ďalej mi p. Plevová povedala, že by mi to aj tak nepomohlo. Takže neviem. Chystám sa ešte napísať na OKD Karviná a budem žiadať opravu v ev. liste. Ale najprv by som potreboval vedieť ten rozdiel, medzi I.AA a I.A prac. kategóriou. Ak mi niekto poradí, budem mu povďačný.

 • Milan Kolen PP napísal: 6. marca 2016 v 17:28

  Mal si vykonané značné množstvo rôznych druhov odborných lekárskych vyšetrení, magnetické rezonancie atď. Všetky s negatívnym výsledkom. Podľa záverov lekárskej posudkovej komisie nie je schopný výkonu vojenskej služby. Nebola potvrdená choroba súvisiaca s výkonom vojenskej služby. Z tohto dôvodu budeš od 14.4.2016 prepustený mimo činnú službu. Lekársky diagnózou nie je potvrdená príčina dlhodobo pretrvávajúceho zhoršeného zdravotného stavu, choroba z povolania.

  Posudková komisia konala podľa svojich predpisov a predpisov čo sa týka posudzovania zdravotného stavu pre výkon v štátnej službe.
  Pokiaľ nie sú žiadne záznamy ( v zdravotnej knižke, záznam o úraze ), ktoré by preukazovali, že tvoj zhoršení zdravotný stav má priamy súvis s výkonom povolania, že sa ti zdravotný stav zhoršil napr. počas misie, tak IVD ti v žiadnom prípade komisia na VÚSZ neprizná. Na VD podľa odslúžených rokov nemáš nárok.
  Tu by som skôr odporúčal obrátiť sa na SP v mieste bydliska a tam poriešiť ID.

 • Vážený JUDr.Ďurina, ďakujem Vám za pomoc. Ja som po obdržaní ev. listu dôch. zabezpečenia z OKD Karviná, ktorý som uverejnil vo svojom príspevku, ešte raz požiadal OKD o stanovisko. Pretože ” šarapatu” mi robia tie dva mesiace v roku 1980, ktoré mi zaradili do III. kat. Dostal som odpoveď, ktorú uvádzam v plnom znení: ” Oznamujeme vám, že na SOU ste mal smeny v IAA až v druhom ročníku /majú to tak všetci učni/. Podľa evidencie učilišťa, evidencia smien v IAA od 1.3.1980. Študentom ste bol do 24.6.1981 a od 25.6.1981 ste bol zamestnanec. Je to v poriadku.” Koniec správy.
  Ale po uverejnení Vášho článku. to myslím mení situáciu. Ako študent SOU baníckého som študoval v rokoch 1978-1979 1. ročník, 1979-1980 2. ročník, 1980-1981 3. ročník SOU. A Vám / neviem kto zaslal, či OSSZ Karviná, alebo iná inštitúcia/ stanovisko, že sa od 1. septembra 2. ročníku SOU do konca februára 3. ročníka počíta kategória IA. T.j. v mojom prípade od 1. septembra 1979 do konca februára 1980, som to mal mať zarátané v IA kat. a nie v III. kat., ako to mám uvedené v ev. liste dôch. zabezpečenia.Preto by som Vás chcel požiadať o informáciu, aká inštitúcia v ČR Vám zaslala toto stanovisko, ktoré ste zverejnil. Poprípade, by som Vás chcel požiadať o preposlanie tohto stanoviska, ak bolo zaslané v elektronickej forme, na adresu : martiniakjan62@gmail.com.
  Ďalej by som Vás chcel požiadať o informáciu, či IA prac. kategória zakladá možnosť odchodu do dôchodku z dôvodu zvýhodnených pracovných kategórii. Pretože u mňa sú kategórie IAA a IA.
  Ďakujem za odpoveď. Ján Martiniak.

 • ad J. MARTINIAK:

  skúsili sme za Vás osloviť kompetentných na OKD Ostrava, Karviná, Dul Paskov, Darkov…atď a dostali sme takúto odpoveď:

  ​Dobrý den,

  Potvrzení o odfáraných směnách pro OSSZ ve Frýdku-Místku vystavujeme v IAA kategorii od 1. září 2. ročníku učení, do data vykonání závěrečné zkoušky -- vystavení výučního listu, tj. tedy do června 3. ročníku a u 3 a​ ​1/2 letých oborů do prosince. Započítávají se v tomto období všechny dny, včetně sobot, nedělí, svátku a prázdnin. Prázdniny po ukončení studia se do odfáraných směn nezapočítávají.

  Pokud vystavujeme potvrzení pro OSSZ Karviná, tak tam se od 1.​ ​září 2. ročníku do konce února 3. roč. počítá kategorie IA a od března 2. ročníku po zbytek učení IAA kategorie. Prázdniny po ukončení studia se nezapočítávají.

  ​K věci jen krátce poznamenávame, že pokud jde o zaměstnání se stálým pracovištěm v podzemí hlubinných dolů, ne všechna taková zaměstnání (I. pracovní kategorie ​označovaná 1.AA ​v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech) byla podřazena pod ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 557/1990 Sb. Sem byla zařazena jen ta, která jsou uvedena pod č. 1 až 7 a 11 ​ a přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 117/1988 Sb.​

  Možno, že Vám vyššie uvedené pomôže. S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Milan Kolen 7.marca 2016:

  ZVS sa počíta kolegovi Marekovi Kľučárovi samozrejme v tej kategórii do akej nastúpil ako vojak z povolania. Zvýhodnený zápočet sa menil v priebehu času (podľa RMO).Toľkoto len vo všeobecnosti.

  Myslím si, že v takýchto prípadoch (zdravotných) by nemal byť žiadny problém konzultácia a poradenstvo s niektorým orgánom MO SR (SEĽUZ, právnici MO SR, VÚSZ) chce to len z ich strany trochu ľudského porozumenia. Pre svojich členov by v takomto prípade určite poskytol radu aj Zväz vojakov SR prostredníctvom právnej a aj sociálnej komisie napriek tomu, že vo ZV SR je len minimum vojakov profesionálov. Zhoršený zdravotný stav, úmrtie, problémové prepustenie zo štátnej službe, prieťahy v náležitostiach tu vidím parketu pre pomoc vojakom profesionálom.

 • Doplnenie k predchádzajúcemu príspevku. Invalidný výsluhový dôchodok. Zdroj: Policajný zbor -- MV SR.
  Na vznik a trvanie nároku na invalidný výsluhový dôchodok sa za invaliditu považuje zdravotný stav, v ktorého dôsledku policajt, profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania nie je spôsobilý vykonávať službu v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojených zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade alebo v ozbrojených silách a jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania znížená najmenej o 20 %.
  Za primerané civilné zamestnanie sa na účely posudzovania invalidity podľa § 44 považuje zamestnanie vyžadujúce rovnaký stupeň vzdelania s podobným odborným zameraním a zodpovedajúcu dĺžku odbornej praxe, ktorú policajt, profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby dosiahol pred vznikom invalidity.
  Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia, ktorá je podmienená invaliditou alebo zmenou spôsobilosti vykonávať službu zo zdravotných dôvodov, sa zastaví, ak sa poberateľ tejto dávky, ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu. Ak sa zistí, že policajt, profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby prestal byť invalidným alebo u neho došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti až po zastavení výplaty dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia, táto dávka nepatrí odo dňa zastavenia jej výplaty.

 • Pre Marek Kľučár -- Vy ešte nepotrebujete odslúžiť 25 rokov na nárok na výsluhový dôchodok.Nastúpil ste k OS -- 22.08.2002, do roku 2013 ste odslúžil 11-12 rokov, tak pozrite nižšie v § 143 koľko je potrebné odslúžiť na výsluhový dôchodok vo Vašom prípade.Možno by pomohli zvýhodnené roky v misiách, až ich takto ešte počítajú.K invalidnému výsluhovému dôchodku.Tam bude potrebné mať odslúžených najmenej 10 rokov (aspoň mi to takto vyšlo) -- pozrite rubriku a príspevky Zákon 328/2002-zmeny od 1. januára 2016: “Pozor na § 143ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016”.. Z príspevku 3. marca 2016 v 10:13 “Profesionálnu službu vojaka som začal 22.08.2002 a končím 14.04.2016”..asi bude na to viacej názorov, ale nedá sa ešte stiahnuť žiadosť o uvoľnenie, či o prepustenie z armády?Ešte nie je 14.04.2016.Nadriadení by mohli vyjsť v ústrety aby ste mohol pokračovať naďalej v PN-ke v rámci OS SR až do dosiahnutia nároku na získanie výsluhového dôchodku..Čo viem, (aspoň to tak bolo) počas PN-ky nemôžete byť zamestnávateľom, v tomto prípade OS SR prepustení.Pozrite tiež:
  § 143 aa zákona 328/2002 Z.z účinného od 1. máj 2013.
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval
  a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,
  b) najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,
  c) najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,
  d) najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,
  e) najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,
  f) najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,
  g) najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,
  h) najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,
  i) najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,
  j) najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
  k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.

 • Pre Marek Kľúčar. Vojenská základná služba apríl 1997 až marec 1998 jeden rok. Profesionálna služba od 22.8.2002 končí 14.4.2016 čo je 13 rokov 7 mesiacov. Nemám vedomosť ako sa započítava rok vojenskej základnej služby keď profesionálnu službu vojaka nastúpil až po 4 rokoch, či sa mu započítava alebo nezapočítava. Nemám vedomosť ako sa započítava doba služby 1 rok v Kosove a 1/2 roka služby v Afganistane, asi za jeden rok 2 roky. Novelizáciou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov účinnou od 1.5.2015 sa predĺžil počet rokov na priznanie VD na 25 rokov. Tým sa mu predĺžil aj počet rokov odkedy by mal nárok na VD. Prosím vyjadrite sa aj k týmto otázkam či má alebo nemá nárok na VD.

 • Presne tak, lebo SP, prípadne VUSZ- resp. ich nadriadený orgán môže konať, len na základe objektivného posudku posudkového doktora. A ten by v nej mal uviesť mimo iné jak subjektívne, tak aj objektívné dôvody, pre priznanie,alebo zamietnutie ID, IVD, na základe ktorého by mal, alebo nemal byť priznaný. Tak mi to vysvetlil jeden známy civilný doktor. U armády to musí byť podobne. A pre tie choroby z povolania, sú tiež nejaké kritéria… ťažko radiť. To vedia doktori.

 • Pre Mareka, na základe informácií z tvojho článku ako aj na zakladá telefonických rozhovorov sa vyjadrujem takto. Nemáš právny nárok na VD a ani na IVD z týchto dôvodov. Na VD nemáš odslúžený potrebný počet rokov. Na IVD je potrebné preukázať chorobu spojenú s výkonom vojenskej služby (chorobu z povolania). Asi 2 mesiace po návrate z misie z Afganistanu sa začali prejavovať črevné choroby, postupne si mal problémy s motorikou, závraty pridala sa cukrovka, stav sa postupne zhoršoval. Viac ako rok si na PN ktorá trvá do súčasnosti. Bol si hospitalizovaný v okresnej nemocnici ako aj v nemocnici v Košiciach. Niekoľko týždňov si bol hospitalizovaný v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Máš zhoršenú motoriku, máš obmedzený pohyb ako aj veľmi ťažko komunikuješ (rozprávaš a je ti špatne rozumieť). Mal si vykonané značné množstvo rôznych druhov odborných lekárskych vyšetrení, magnetické rezonancie atď. Všetky s negatívnym výsledkom. Po návrate z Afganistanu postupne si dostal cukrovku l. typu+ ulcerozna kolilitída + problémy nervového systému a motoriky. Podľa záverov lekárskej posudkovej komisie nie je schopný výkonu vojenskej služby. Nebola potvrdená choroba súvisiaca s výkonom vojenskej služby. Z tohto dôvodu budeš od 14.4.2016 prepustený mimo činnú službu. Lekársky diagnózou nie je potvrdená príčina dlhodobo pretrvávajúceho zhoršeného zdravotného stavu, choroba z povolania.
  Vychádzam z uvedených faktov. Do armády ako aj na misiu si odchádzal úplne zdravý. Po návrate z misie postupne dochádzalo k zhoršeniu zdravotného stavu, išiel si a stále si na PN až to prerástlo k neschopnosti vykonávať vojenskú službu. Diagnózami nie je zistená príčina dlhodobo pretrvávajúceho zlého zdravotného stavu, choroba z povolania (niekedy pri pohybe si potreboval aj vozík, nebolo ti rozumieť pri komunikácii). Postupom času pomaly sa tvoj zdravotný stav mierne zlepšuje. Nedá sa predpokladať dokedy tento zdravotný stav bude pretrvávať a dokedy budeš práceneschopný. Zo zdravotných dôvodov nevieme dokedy bude pretrvávať práceschopnosť. Z dôvodu, že si na PN v žiadnom prípade nesmieš si nechať ukončiť PN. Nech PN pokračuje aj po prepustení z OS SR až do vy zdravenia sa, alebo až do vyriešenia tohto problému cestou sociálnej poisťovni (v civile invalidný dôchodok). Musí existovať dôvod, príčina zhoršeného zdravotného stavu, ktorý dlhodobo pretrváva na čo lekári zatiaľ nevedia dať odpoveď. Lekári musia nájsť príčiny dlhodobo pretrvávajúceho zhoršeného zdravotného stavu. Lekári asi nepátrali po psychických príčinách ktoré pravdepodobne boli príčinou na spustenie zhoršenia zdravotného stavu. Pravdepodobne si počas služby v Kosove a v Afganistane zažil, videl niečo, čo si ani neuvedomuješ, alebo si prežil nijaký stres ktorý mohol byť príčinou, spúšťačom na postupné prudké zhoršenie zdravotného stavu. Možno by bolo potrebné príčiny hľadať aj týmto smerom. Príčina sa musí zistiť, nájsť, musí existovať. Ak som napísal nepresnosti je ich vhodné uviesť na pravú mieru. Očakávam, že k finančným nárokom sa vyjadria iní.

 • Dobrý deň, prosím Vás o radu, či mám nárok na invalidný výsluhový dôchodok. Základnú vojenskú službu som začal apríl 1997 do marca 1998. Profesionálnu službu vojaka som začal 22.08.2002 a končím 14.04.2016. Bol som na misii 1 rok Kosovo a pol roka Afganistan. Marodujem od 21.01.2015 do 14.04.2016 pretože sa u mna vyskytli zdravotné závažnosti ktoré som dostal počas práce vojaka a to cukrovka 1. typu inzulín + ulcerozna kolilitída + problémy nervového systému a motoriky. K 14.04.2016 mám výpoved, marodovať už viacej nemôžem, odvolával som sa a do práce ma už nevezmú kvôli cukrovke. Povedali mi že nie je to choroba z povolania, že cukrovku môže mať hocikto. Prosím Vás pomôžte ako mám postupovať čí mám nárok na invalidný výsluhový alebo nie.
  DAKUJEM Marek Kľučár

 • Pre Drahomír Marko:

  KS Ba č.10Sd/216/2013 zo dňa 6.6.2014:
  Názor súdu (parafrázujem):
  Posudzuje sa nárok pri ukončení služby (k 30.9.1990) a v tom čase zákon č.100/1988 Zb. neobsahoval §174, preto nie je možné znižovať vek v rozsahu 56-59 rokov, čo správne posúdila aj odporkyňa (SP).

  Z toho vyplýva, (podľa názoru KS Ba a aj SP),že vo Vašom prípade by sa malo použiť znenie zákona v čase skončenia služby.
  Ale v iných rozhodnutiach KS, NS SR ale i podľa SP, tento názor nie je.

 • drahomir.marko drahomir.marko@minv.sk
  Vážení priatelia,
  chcel by som sa s Vás informovať o mojom prípade, ktorý je zaujímavý pre tých, ktorí sa stretli s argumentom SP alebo súdu, že ich služba netrvala k 31.12.1999.
  Mám odrobených 15,5 roka v polícii a dva roky ZVS teda spolu 17,5 roka v 1. kategórii. Problém je ale v tom, že som skončil službu 30.4.1994 na vlastnú žiadosť. Ale aj tak som si podal na SP žiadosť, pričom predtým som strávil desiatky hodín po večeroch za počítačom a prešiel som za rok 2015 všetky zverejnené rozsudky týkajúce sa dôchodkov na všetkých Krajských súdoch, ale aj na NS SR. Pritom som zistil, že ani súdy nerozhodujú rovnako.
  Rozsudok NS SR č. 9So/62/2009 z 28.10.2009 zamietol žiadosť o starobný dôchodok vo veku 55 rokov u baníka a hovorí o trvaní zamestnania do 31.12.1999, teda že zamestnanie musí trvať aj v ten deň ( bol to baník v uránových baniach, teda zamestnanie zaradené do I.AA pracovnej kategórie). Na tento rozsudok sa odvoláva aj SP pri vydaní zamietavých rozhodnutí, resp. obhajobe svojich zamietavých rozhodnutí na súdoch. Ďalej som našiel dva rozsudky KS, ktoré s poukazom na § 175g odst. 2 zákona č. 355/1999 Z.z. zrušili rozhodnutie SP o zamietnutí žiadosti o starobný dôchodok, teda niečo ako môj prípad. (Jedná sa o rozsudok KS Bratislava 10Sd/76/2013 z 18.12.2013, KS Trenčín č. 12Sd/151/2014 z 5.3.2015 ).
  Poučený aj príspevkami na tomto fóre som sa tel. objednal v SP, ale predtým som napísal samostatnú žiadosť, že žiadam o starobný dôchodok od 58 rokov s poukazom na § 174 ods. l písm. c /. Ďalej som tu popísal zásadu zachovania získaných nárokov, princíp právnej istoty, zákaz diskriminácie a retroaktivity, lebo zákon 100/1988, osobitne § 174 sa celkom 7x novelizoval. Zároveň som poukázal na § 175g ods. 2. Ja som spĺňal podmienky v roku 1993, lebo už vtedy som mal viac ako 16 rokov a sl. pomer trval k 31.12.1992, podmienky som spĺňal aj v roku 1994, lebo sl. pomer trval aj k 31.12.1993. Tiež som poukázal na rozsudky NS SR, a to:
  1./ Pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou právnou úpravou (rozsudky NS SR 7 So/192/2011, 9So/138/2011).
  2. Nesprávnou aplikáciou zákona o sociálnom poistení dochádza k zhoršovaniu dôchodkového postavenia práve u tých poistencov, ktorým v čase vzniku poistného vzťahu a aj počas jeho trvania právna úprava mala zabezpečovať komplexne výhodnejšie postavenie s prihliadnutím na náročné špecifiká ich služby ( 8. strana rozsudku NS SR č. 10So/85/2012).

  Jednu kópiu žiadosti som si nechal potvrdiť a jednu som tam nechal. Očakával som zamietavé rozhodnutie a 10.2.2016 aj prišlo. Ale už v rozhodnutí SP je prvý ústupový krok. Je to konštatovanie SP, že právny názor uvedený v týchto dvoch rozsudkoch KS nebol doposiaľ zovšeobecnený a preto sa nejedná o prezentovanú rozhodovaciu prax NS SR v skutkovo i právne porovnateľných veciach. SP uvádzané rozsudky v podobných prípadoch ako je môj nespochybňuje, sú už právoplatné, lebo nenašiel som informáciu, že by sa proti nim SP odvolala na NS SR. K rozsudkom NS SR, ktoré som citoval sa SP nevyjadrila. Samozrejme, že sme s Dr. Ďurinom v lehote podali žiadosť o preskúmanie rozhodnutia na KS Bratislava. Lenže v podmienkach KS Bratislava je predpoklad, že súd rozhodne až koncom tohto roku.
  Spomínate si, ako sa pred cca 6 rokmi začalo konať o súbehu starobného a výsluhového dôchodku? Všetky žiadosti boli SP najprv zamietnuté, KS aj NS SR v začiatkoch potvrdzovali rozhodnutia SP. Až prelomové rozsudky NS SR, ako napr. 9So/131/2011, 10So/85/2012 a iné a následné rokovanie správneho kolégia NS SR z apríla 2013 donútili SP k vypracovaniu metodického pokynu pre svojich zamestnancov, aby postupovali v intenciách NS SR. Až potom sa začali priznávať starobné dôchodky aj poberateľom výsluhových dôchodkov-príspevkov za tie roky, ktoré im neboli zhodnotené. Tí vytrvalci, ktorí to vtedy nevzdali, obetovali energiu, čas, prípadne aj financie pomohli aj ostatným, sú to už stovky až tisíce bývalých policajtov, vojakov, ktorým bol priznaný aj starobný dôchodok od SP v zníženom veku.
  Podobne treba postupovať aj teraz, teda podávať žiadosti na SP, v prípade zamietavého rozhodnutia sa odvolať na súd a nájsť si advokáta. Treba dosiahnuť stav, aby vo veci definitívne rozhodol NS SR, prípadne správne kolégium NS SR v prípade, ak by bolo viacero protichodných rozhodnutí. V opačnom prípade sa budeme točiť dokola, vyhráme spor na KS a SP potom vydá znova zamietavé rozhodnutie a čas beží. Niekto tu spomínal na fóre, že pozná bývalého vojenského pilota, ktorý vyhral už 5 súdnych sporov ale dôchodok stále nemá.
  Získal som výklad od jazykovedného ústavu SAV, kde sa píše, že predložka k sa používa v právnických textoch, pričom v bežnom jazykovom prejave sa používa predložka do. Obe predložky ale zhodne vyjadrujú priestorovú alebo časovú hranicu, teda v našom prípade konca obdobia. Teda by sa to dalo vykladať tak, že ak niekto získal v časovom období, ktorého koniec je určený 31.12.1999/ lebo od 1.1.2000 boli pracovné kategórie zrušené/ potrebný počet rokov 15,16, 17 a pol, 18 alebo 19 rokov, má nárok na znížený vek pri starobnom dôchodku z titulu zachovania nárokov z pracovných kategórii podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. Týkalo by sa to podľa mňa ale len tých, ktorí ukončili službu v čase od 1.1.1993 do 31.12.1999. Toto z toho dôvodu, že kto ukončil službu pred 1.1.1993, ukončil službu v čase, keď zákon č. 100/1988 neobsahoval ustanovenie § 174 (viď rozsudok KS Bratislava 10Sd/216/2013).
  Konania o dôchodkoch, ako osobitný druh správneho konania sa začína na návrh účastníka konania a zákon predpokladá aktívnu súčinnosť nás, ako účastníkov konania pri získavaní potrebných poznatkov o rozhodujúcich skutočnostiach a až neunesenie dôkazného bremena má za následok negatívne rozhodnutie. Z toho dôvodu je potrebné, aby sme si vymieňali informácie napr. rozsudky KS alebo aj NS SR, lebo ako som zistil, nie všetky sú zverejnené na stránkach príslušných súdov. Napr. SP v mojom prípade tvrdí, že ustanovenie § 175g ods. 2 nie je možné aplikovať, lebo konanie o mojom dôchodku sa nezačalo pred 22.12.1999. Ja som si ale ako fyzická osoba na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadal z kancelárie NR SR záznam z rokovania NR SR, ako aj všetky dostupné materiály, keď sa 7.12.1999 schvaľoval zákon č.355/1999 Z.z. aj konkrétne znenie pozmeňujúceho návrhu a verím, že spolu s Dr. Ďurinom vyvrátime tvrdenie SP.
  Podľa mňa nám chýba aj spätná väzba, napr. kolega Kolen na tomto fóre 27.8. a 31.8.2015 popisuje Stanislavovi aby išiel na SP a podal žiadosť a uvádza, že na 95 percent uspeje, ako mnohí predtým. Chcem sa opýtať, vie niekto o takých, že im SP aj dôchodok priznala? Je možné, že súd vyhrali, ale KS iba zruší rozhodnutie SP a vec vráti na nové konanie. SP môže takto vydávať zamietavé rozhodnutia opakovane, prípadne môže konanie o dôchodku prerušiť. Ak preruší z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, tak proti rozhodnutiu o prerušení sa nemožno odvolať ( § 193 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení).
  Pracovné kategórie sa netýkajú len policajtov a vojakov ale aj civilných zamestnaní, napr. baníkov, hutníkov a podobne. Teda treba to šíriť ďalej, aby aj naši priatelia, príbuzní, ktorí by mohli spĺňať tieto podmienky boli informovaní o možnosti domáhať sa svojho práva na súdoch.

 • Súhlasím s Ľubom Dubeňom. Len upresňujem, že tie prípadné “manebre” u pána Martiňáka, by museli byť zarátané bezpodmienečne v I. ktg. Keby boli v II.ktg. samozrejme v počte tých aspoň 6o chýbajúcich dní, veľmi by mu to nepomohlo. Pokiaľ som dobre pochopil, jemu sa jedná o to, aby bol penzionovaný vo veku 55 rokov-teda podľa I. ktg. Za súčasnej situácie, má nárok na odchod do SD vo veku 56 rokov-ako píše. Takže bezpodmienečne by potreboval 60 dní v I. ktg. Služba (voj. cvičenie…), alebo aj iné zamestnanie (hutník, tunelár, sanitkár, obsluha RTG….) v II. ktg. by mu tu asi nepomohla, lebo by to bol Mix I. a II. ktg, ktorý praktický už má -vo forme nároku na odchod do SD v 56 rokoch fyz. veku.

 • Pre Ján Martiniak a ďalších:

  Dovoľujem si Vám uviesť i ďalšiu možnosť v prípade, keď Vám chýbajú dni alebo desiatky dní vo zvýhodnených kategóriach. Okrem základnej vojenskej služby, ktorá sa započítava v I. alebo II.kategórii (podľa toho do ktorej Ste neskôr nastúpili), existuje aj doba vojenských cvičení, ktorá sa započítava obdobne ako zvs. A na to sa často zabúda a môže to riešiť obdobnú situáciu.

 • Pre Drahomir Marko:

  Vážený kolega,dňa 11.1.2016 som zverejnil informáciu, že v judikatúre sa objavil názor NS SR, ktorý bral do úvahy dvojnásobný zápočet.
  Dňa 25.2.2016 10:28:12 Ste mi zaslal mail,kde žiadate informáciu o ktorý judikát ide a 26.2.2016 06:30 mi na verejnom webe pripomínate,že: “Stále Ste mi neodpovedali”.
  Prepáčte mi,že nestíham ihneď odpovedať podľa Vašich predstáv. Bohužiaľ, musím si prilepšovať k výsluhovému príspevku z roku 1998 aj prácou, nakoľko mám doma dcéru študentku a nestíham. Chce to len trochu trpezlivosti a hlavne porozumenia voči druhému. Určite Vám a i ďalším m, ktorí mi zaslali mail, požadovanú informáciu zašlem.

 • Pre p. Martiniaka:
  Vyzera to tak, že Vám január 1980 (31 dní), a február 1980 (29 dní),teda dokopy 60 dní v prestupnom roku 1980 započítali do III. ktg. Pravdepodobne fárať ste začali až od 1. marca 1980 a od tohoto dátumu Vám počítajú SD podľa ktg. Môj odhad.

 • Vážení kolegovia, k článku prikladám i Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, ktorý som obdržal z OKD Karviná. Jedná sa o zaradenie do pracovných kategórii a to počas školy SOU banícke v Karvinej, tak i po skončení SOU a výkonu práce v bani Karviná. Problém mi robí rok 1980, kedy mi 306 dní zarátali do I. AA kategórii, ale 60 dní mi zaradili do III. pracovnej kategórie. Jedná sa o rok, kedy som končil 2. ročník SOU a prechádzal som do 3. ročníka SOU baníckého. SOU som ukončil v roku 1981. Tých 60 dní mi robí neplechu, pretože nemôžem požiadať o SD vo veku 55 rokov, ale až 56 rokov. Zaujímal by ma váš názor. S pozdravom Ján Martiniak, policajt v.v.

  http://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2015/02/Pracovn%C3%BD-v%C3%BDkaz.pdf

 • pre ing. Dubeňa,
  ale stále ste neodpovedali / i keď som Vás požiadal aj na Váš súkromný e-mail/ na to, čo som sa pýtal, zaznamenali sme aj právoplatné rozhodnutie NS SR z roku 2015 týkajúce sa výhodnenného započítania.Práve mňa sa to týka. Ja som pozeral všetky rozhodnutia NS SR týkajuce sa dôchodkov na stránkach NS SR, ale takéto rozhodnutie som tam nenašiel. Je síce pravda, že niektoré rozsudky sa tam ani nedostanú. Neviem z akého dôvodu. Napr. ing. Šamaj spomínal jeden rozsudok, týkajúci sa nároku príslušníka ZVJS na starobný dôchodok, ktorý zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovne. Keď mi oznámil / bol vemi ústretový / jeho číslo 9So/79/2014 tak tento na stránkach “Otvorené súdy ” nebol, ale keď som si ho podľa zákona o slobodnom prístupe k informacim vyžiadal z kancelárie správneho oddelenia NS SR bol mi obratom zaslaný, ale doposiaľ nie je vložený na stránku rozhodnutí NS SR Neviem z akého dôvodu dôvodu.

 • Pre Alexander:
  Rozdiel je zápočet v kategóriach služby I. a II.kategória a dvojnásobný (jeden a pol násobný zápočet) služby. Týka sa to len pilotov,výsadkárov, potápačov, pyrotechnikov a podobne a funkcií osobitných činností. Takýchto funkcií zas až tak veľa nebolo v ČSĽA (ASR).

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa.
  Ja som presvedčený, že veľa nás je, ktorí by chceli byť informovaní o zvyhodnených zápočtoch rokov v silových zložkach aby sme si mohli právom výmôcť to čo nám právom patrí podľa platných právnych noriem .

 • Pre Kováč, Marko a Martiniak:

  Vzhľadom k minimálnemu počtu bývalých vojakov z povolania (a príslušníkov ZNB), ktorých sa týka zvýhodnený zápočet rokov (2x, 1,5x) a ic špecifikám, prosím o kontakt na mojej mailovej adrese, ktorá je verejne prístupná na webe zvazvojakov.sk, v rámci fungovania Sociálnej komisie Zväzu vojakov SR.

 • Pre ing. Dubeňa
  Aj ja sa pripájam k žiadosti drahomira.marka , tiež by som mal záujem preštudovať si tento rozsudok.

 • od drahomir.marko
  Mal by som otázku na ing. Dubeňa, vo svojom príspevku 11.1.2016 spomínal rozsudok NS SR, ktorý rieši zvýhodnený zápočet. Mal by som záujem o uvedenie tohto rozsudku, aby som si ho mohol vyhľadať, či nebude použiteľný pre môj prípad.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň. Chcel by som Vás požiadať o spresnenie judikatúry súdov ČR, ktoré vo svojom príspevku spomínate. Napísal som na OKD Ostrava, ale odpoveď mi zatiaľ neprišla. Ak by som vedel konkrétne rozsudky, mohol by som napísať na OKD znova a podoprel by som svoju žiadosť o výnos súdov ČR, ktoré v týchto prípadoch rozhodovali a rozhodli. S pozdravom Ján Martiniak.

 • ad Martiniak,

  nedávno sme dostali odpoveď z Hornonitrianských baní Prievidza a.sa. kde na naše otázky týkajúce sa preferovaných kategórii baníckych učňov od 14-tich do 18-tich rokov, zhrnuli ich nasledovne:

  1)- Absolventom v baníckych učebných odboroch v období do 30.6.1964 započítava sa celá doba v I. AA pracovnej kategórii (§1 ods.1 výnosu FMPSV zo dňa 10.8.1982).

  2)- Od 01.07.1964 je možné pre účely I. AA pracovnej kategórie započítavať iba obdobie” baníckeho učňa v období odborného rozvoja” podľa učebných odborov (spravidla 3. ročník baníckeho učilišťa).

  3)- Obdobie prázdnin po skončení učilišťa nie je posudzované v pracovnej kategórii, nakoľko nadväzne po ukončení učilišťa nastupovali absolventi do pracovného pomeru.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Kdeže, Alexander. Je to tak jak pišem včera ja na tých 99%. To čo píšete Vy je tak na to zvyšné 1 %. Hoci nedbal by som,a možno každý z nás, keby to bolo zrovna naopak 🙂

 • Pre Milana. Niesom právne vzdelaný, ale myslim si na 99 % mal by si mať podla platných právnych noriem tú istu dobu /čas/ stravený na vojenskej vysokej škole a to základnú vojnskú službu ktorá sa počíta do I. kategorie funkci zaratánu do VD od kedy si to požiadal služobný úrad. Kľudne môžeš byť poberateľom VD už aj 20 rokov kedy si splnil 15 rokov služobného pomeru v I. kat. funkcii. Keďže teoreticky v I. kat. funkcii máš odslúžených viac ako 15 rokov, si poberateľom VD, tak podľa zák. 461/2003 môžeš požiadať ustredie socialnej poisťovne o starobný dôchodok do ktorého sa Ti počíta stredná škola, vysoka škola / v tvojom pripade vysoka vojenská škola, ktorá sa počíta tak isto ako stredná škola do III. pracovnej kategorii / a preto sa Ti tá istá doba započíta aj do starobného dochodku nakoľko na tvoju psychiku, fyzicky stav a povinnosti boli požiadavané vyšie nároky ako na bežných smrteľníkov. Ty si bol stále napnutý, pripravený položiť svoj život za slobodu a mier svojich spoluobčanov

 • K Milanovi Kolenovi. 21.02.2016 o 10:28 hod.:
  Tiež sa prikláňam k tomuto názoru. Treba si totiž uvedomiť, že tak isto ako v súčasnosti, aj vtedy sa robili každú chvíľu v školstve, jak civiľnom, tak vzapäti aj vo vojenskom, kadejaké hókusy pokusy (napríklad 9-ročná, 8-ročná, dokonca aj 10-ročná povinná školská dochádzka…), čo môže mať následne vplyv na uznávanie týchto rokov pre jednotlive ktg. sociálnou poisťovňou…
  Napríklad aj u pána Martiňáka, môže byť všetko spočítané presne a tak jak treba, ak banické učilište ukončil v tom roku 1980. Učilište ukončil k poslednému júnu 1980 a nikde nemal nariadené, že po prázdninách musí nastúpiť na OKD. Povinnú školsku dochádzku skončil koncom júna a kľudne mohol ísť potom- aj na druhý deň pracovať napríklad na JRD, alebo ČKD, prípadne VSŽ, či ČSAD, eventuélne k 1. oktobru narukovať na VZS…keď v tej dobe dostal povolaváci rozkaz. Takže fakt nemusel úradovať ani úradný šimeľ. Asi fakt je to u každého individuálna záležitosť- na ktorú nikto z nás vtedy nemal ani pomyslenia…

 • Pre Milana, o 13:08 hod.:
  Vojenská vysoká škola sa započítava do služby v takej kategorii, do akej nastúpil absolvent po jej absolvovaní, spravidla do I. resp.II. ktg. A po skončení služobného pomeru sa roký na VVŠ zaratávajú samozrejme do výpočtu VD. Takže SP Vám ju tým pádom samozrejme nemôže započítať do SD v III. ktg.
  To jedine civiľnú VŠ, tá áno, lebo aj také prípady existujú. Napríklad AVKVŠ, keď podpísal vojnu, tak sa mu civiľná VŠ potom počíta do SD v III ktg. Ale VD od dátumu keď narukoval. A nárok na I. alebo II. ktg od toho samého dátumu….

 • Prijemný deň prajem. Chcem sa opýtať ako a kde sa počíta vysoká vojenská škola, keďže mi zo socialky odpísalí, že doba výkonu základnej vojenskej služby v I. kategori funkcií mi bola zhodnotena do výsluhového dôchodku a preto táto istá doba mi nemôže byť zhodnotená /započítaná/ ako III. pracovná kategoria do starobného dôchodku. Vopred veľmi pekne ďakujem.

 • Potom podľa môjho názoru ako to v manuály uviedol JUDr. Ďurina v súlade s braným zákonom č. 92/1949 ktorý platil do roku 1998 služba, štúdium od dosiahnutia veku 16 rokov a jeden deň, to je individuálne, približne štúdium od 2. ročníka VSOŠ, VŠJŽ a VG by mali byť započítané do I. kategórie funkcií.
  Milan Kolen PP napísal: 13. januára 2016 v 9:46

 • Pre pána Martiniaka:

  Preskúmaním judikatúry súdov ČR som zistil nasledujúcu vec :

  -- prvý ročník Stredného odborného učilišťa baníckeho vrátane prázdnin sa nezapočítaval do I.A (alebo I.AA) pracovnej kategórie
  -- druhý ročník SOU sa započítaval vrátane prázdnin do I.A (alebo I.AA) pracovnej kategórie
  -- tretí ročník SOU sa započítaval len do 30.6. (do skončenia SOU) v I.A (alebo I.AA) pracovnej kategórie
  Absolventi SOU väčšinou ešte v mesiaci jún po skončení SOU nastupovali na jednotlivé pracoviská a získavali dobu zamestnania v I.A (I.AA) pracovných kategóriach
  Samozrejme záleží hlavne na podkladoch získaných od bývalého zamestnávateľa, ale teoreticky tam môže byť nesprávny údaj.

 • Odkaz pre Jan Martiniak napísal: 14. februára 2016 v 17:29
  Časová verzia zákona č.121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinná od 01.01.1980 do 31.01.1982 v ust. § 10 stanovuje dobu zamestnania takto: … „Kde sa podľa tohto zákona požaduje pre vznik alebo výšku nároku na dôchodok určitá doba zamestnania, rozumejú sa ňou tieto doby: od vzniku československého štátu doba zamestnania v pracovnom (učebnom) pomere, doba pracovnej činnosti v pomere člena výrobného družstva a s odchýlkami ustanovenými vo vykonávacích predpisoch aj doba inej činnosti, po ktorú pracujúci majú v dôchodkovom zabezpečení práva a povinnosti ako pracovníci v pracovnom pomere …“

  Časová verzia nariadenia vlády ČSSR č.136/1975 Zb. účinného od 01.03.1980 do 30.06.1982 o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v ust. § 2 určuje toto: … „ Do I. pracovnej kategórie sa zaraďujú zamestnania, v ktorých sa sústavne alebo aspoň prevažne vykonávajú práce v baníctve pod zemou v hlbinných baniach; pri výstavbe banských horizontálnych a vertikálnych diel, šácht, chodieb, štôlní, prekopov, komínov a ostatných podzemných priestorov; práce vykonávané pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, rádioaktívne suroviny, na rudy, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec a na kremeň a kremenec na chemickotechnologické spracovanie alebo na spracovanie tavením…“
  Podľa mňa, predmetné prázdniny v roku 1980 nie je možné brať ako … „zamestnanie, v ktorých sa sústavne alebo aspoň prevažne vykonávajú práce v baníctve pod zemou v hlbinných baniach …“ čiže ako I. pracovnú kategóriu, lebo počas prázdnin zrejme asi nikto nevykonával sústavne alebo aspoň prevažne ,vyššie uvedené práce. Naviac dobu prázdnin žiadny zákon ani vykonávací predpis, vtedy explicitne neurčoval, že patrí do I. pracovnej kategórie. Potom môže byť, podľa môjho úsudku, doba prázdnin považovaná len ako doba zamestnania v pracovnom (učebnom) pomere, ale iba v III. pracovnej kategórii.
  Samozrejme, že sa môžem mýliť, ale ja som nenašiel takú právnu normu, ktorá by môj názor vyvracala.

 • Odkaz pre pána MARTINIAKA,

  Vážený pán kolega, je Vás pravdepodobne viac, keď Sociálna poisťovňa a ďalšie orgán Vám z nepochopiteľných príčin nezapočítajú odpracované obdobie po skončení SOU, alebo stredoškolského štúdia od 30.06.1980 do 31.07.1980, hoci sú im dobre známe príslušné zákony, napr.: podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona o prídavkoch na dieťa č. 600/2003 Z. z. je sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na SOU, či strednej škole. Podľa § 33 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu uvádza bonus na dieťa, ktoré začína sústavnú prípravu na budúce povolanie. Podľa § 38 ods. 1 zák. FZ ČSSR č. 29/1984 Zb. školský rok sa VŽDY začína 1.septembrom bežného roka a KONČÍ sa 31.augusta nasledujúceho roka; člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin. Na tento moment sa rado “zabúda” a tí ktorí sa o svoje záležitosti nestarajú, doplácajú na vychytralosť sociálnych a dôchodkových orgánov.
  Reagujte písomne a žiadajte od kompetentných, aby Vám to v súlade s uvedeným zákonom obratom doplnili. Želám veľa šťastia a dajte vedieť, ako Ste dopadli.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Jan Martiniak pozrite sa presne na dátum od do kedy máte napísaných 60 dní v III. pracovnej kategórii. Pravdepodobne sa jedná o prázdniny. Pozrite si v dokladoch či sa 60 dní v III. pracovnej kategórii zhoduje s dobou prázdninami alebo sa nezhoduje. Pozrite si dátum ukončenia SOU, ako aj dátum kedy ste nastúpil pracovať do bani. Presne si zistite v ktorých mesiacoch sa uvedených 60 dní nachádza. Sám viete, či ste mal alebo nemal 2 mesiace prázdniny, alebo možno menej. Prípadne ste hneď po ukončení SOU mohol, ale nemusel hneď nastúpiť pracovať do bani. Neviem ako sa počíta doba prázdnin, v akej kategórii. Asi tu bude pes zakopaný. Ale, zrejme doba prázdnin sa započítava do počtu dní dôchodkového poistenia ale nerozumiem prečo do III. pracovnej kategórii a prečo nie do I. pracovnej kategórii. Predsa aj počas prázdnin ste bol poistenec štátu a štát (ČSSR) odviedol za Vás odvody na dôchodkové poistenie. Je logické že odvody na dôchodkové poistenie boli za Vás uhradené. Doporučujem si zistiť, prečo asi doba prázdnin 60 dní Vám nebola započítaná do I. pracovnej kategórie. Možno by bolo dobré na týchto sporných 60 dní sa písomne obrátiť na toho kto Vám zaslal evidenčný list dôchodkového poistenia aby Vám to vysvetlil. Toto sú moje úvahy. Ako viem, tí čo študovali a po štúdiu nastúpili do III. pracovnej kategórii sa im táto doba včetne prázdnin započítava do III,. pracovnej kategórii. Ale Váš prípad je špecifický. Štúdium v SOU banícke sa započítava do I. pracovnej kategórii a po prázdninách ste nastúpil pracovať do bani kde ste mal I. pracovnú kategóriu. Podľa môjho názoru (nemám to overené) je logické, že aj doba prázdnin vo Vašom prípade by mala byť podľa môjho osobného názoru započítaná do I. pracovnej kategórii, či si zistite.

 • Pre Dr.Milan Kolen a Milan Faltin, ďakujem Vám za pomoc. Niečo ešte vymyslím a potom to zverejním, ako som dopadol. Možno sa niekto s bývalých kolegov / vojakov, policajtov, atď./ stretne s obdobným problémom.

 • Ešte pre Jána Martiniaka:
  Možno, aby netrebalo chodiť až do Ostravy, ma napadá ešte jedno možné riešenie tejto zapeklitej situácie: Nájsť vysvedčenia z učilišťa(nie len maturitné, resp. výučný list), hlavne z školských rokov 1979-80 a z 1980-81, ale radšej všetky a dokument z roku 2003, čo spomína Milan Kolen a s tými dokumentami zájsť na príslušnú pobočku SP a tam porovnať a vydokladovať sporné dátumy. Možno že tam je ten pes zakopaný. Že fakt úradoval iba kancelársky škriatok, v súčinnosti s nekompromisným úradným šimľom. 🙂 Prajem Vám úspech.

 • Pre Jana Martiniaka.
  Možno by stalo za to, na OKD, v archíve, alebo na učilišti(keď ešte existuje), preveriť, hádam aj osobne, či nenastala nejaka chyba keď orgán na to určený vyplňoval kolonky v študijnom výkaze. Proste či nezauradoval úradný šimľo. Rok 1980 bol totiž rok prestupný, teda 366-dňový. No a napadlo ma, že keď Vám chýba 60 dní, a 306 je priznaných, tak nejaký uradník mohol omylom miesto znamienka + ´tuknuť v kalkulačke -- a hneď máte 366-60 =306. (rozmýšľal čo s dvoma mesiacmi prázdnín) …

 • Samozrejme, že pri zabezpečovaní dokladov k SD som kontaktoval písomne i SP, ústredie. Prišla mi odpoveď, že ma evidujú iba od roku 2006, kedy som nastúpil, po skončení služby v polícii, do civilného zamestnania, kde som doteraz. Následne som písomne požiadal Českú správu soc. zabezpečenia o zaslanie podkladov, nakoľko som pracoval v Karvinej, v terajšej ČR. Prišla mi odpoveď, že sa u nich nenachádzajú žiadne doklady o dobe môjho poistenia. Dali mi ale adresu na archív OKD Ostrava. Tento som písomne požiadal o zaslanie podkladov. Na moje prekvapenie to išlo veľmi rýchlo a do cca dvoch týždňov, mi doklady zaslali. Ale na moje sklamanie mi chýba tých 60 dní v I. pracovnej kategórii. Uvádzam roky, ktoré som odpracoval v I. prac. kategórii a I. kategórii funkcii, výkonu služby v ZNB a PZ :
  od r. 1978 do 1981 SOU banícke Karviná, po skončení školy 4 mesiace práca v bani, od októbra 1981 do septembra 1983 ZVS, po skončení ZVS som do 31.12.1985 pracoval znova ako baník. Od 1.1.1985 do 31.12.2005 služby v ZNB a následne Policajný zbor SR. Všetky doby v I. kategórii zamestnania a funkcii mám písomne potvrdené. Problém mi robí iba tých 60 dní v roku 1980, ktoré mi nezarátali do I. pracovnej kategórie.
  Takže neviem, či sa s tým dá niečo robiť.

 • Pre Jan Martiniak 12.2.2016 v 7:42. Okrem uvedeného Vám ďalej doporučujem toto: Podľa roku narodenie okolo roku 2005 Sociálne poisťovňa ústredie Bratislava všetkým poistencom domov zaslala “Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca k 31.12.2003”. V nej by mali byť uvedené všetky roky dôchodkového poistenia vrátane štúdia v baníckej škole s uvedením kalendárneho roku a dátumu od do, s uvedením pracovnej kategórie kedy ste bol dôchodkovo poistení vrátane štúdia a všetkých odpracovaných rokov do roku 2003. Tu nájdete aj tých sporných 60 dní. Poznámka sú ta uvedené údaje od 1.9. roku po skončení povinnej školskej dochádzky ZDŠ, teda celé štúdium kedy ste sa pripravoval na budúce povolanie vrátane pracovných kategórii. Zároveň si vyžiadajte aj “Informáciu o zmenách individuálneho účtu”. Vydajú ich zadarmo do 14 dní na základe Vašej písomnej žiadosti ktorú pobočka SP s Vami spíše. Sú tam len obdobia dôchodkového poistenia v civile, nie v PZ. Ak by tam boli nezrovnalosti, chýbali by nijaké dni, mesiace, roky, toto ste povinný ak trváte na ich dopísaní doložiť príslušným úradne overeným dokladom. Prípaené nejasnosti ďalej objasním.

 • Pre Jana Martiniaka -- ja som rátal odslúžené plus odpracované roky v kategóriách iba letmo-odhadom.Až by vyšlo 20 rokov v I a II. kategórii do 31.12.1999 -- tak potom od 55 rokov fyzického veku.

 • Pre Jana Martiniaka 14. februára 2016 o 8:26 -- mne to vychádza na kombináciu starobného dôchodku na základe kategórii funkcii v kombinácii s pracovnými kategóriami.Až by som odmyslel vylučovacou metódou banícku profesiu, vyšlo by mi, že starobný dôchodok podľa kategóri funkcií by Vám patril na základe zákona 100/1998 § 174 ods. -- d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.
  Až by som pripočítal ďalšie 3 roky ako prácu baníka -- to už by malo byť podľa § 274 zákona č.461 a spolu v kombinácii s predošlými rokmi by to bolo 18 rokov.Až by som pripočítal, ďalšie 3 roky absolventa SOU baníckeho v Karvinej v rokoch 1978 až 1981, vyšlo by mi ako Vám spolu 20-21 rokov do 31.12.1999. čo viem, tak tento dátum neustále berie v úvahu Sociálna poisťovňa.SP tiež zvolí najskôr kombináciu §§ 21, 174, alebo spolu s 274 zákona 461.Pri § 21 plus §274 by to malo byť od fyzického veku 55 rokov, až by jeden rok do 20 rokov odslúžených a odpracovaných v kategóriách chýbal, tak za 19 rokov podľa § 174 zákona 100, písm. a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií. (ale to plus pracovné kategórie).
  Neviem či by k tým 60 dňom v III. kategórií pomohol na Vaše podmienky Zápočet rokov absolventom VSOŠ -manuál -- tam sa tiež jedná o štúdiu, prípravu, ale vojakov:pre orientáciu /rozkliknúť v rubrike/, poprípade skontaktovať:
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf -- advokáti -- link ide rozkliknúť.
  .
  Môj názor -- až sa nepodarí doriešiť tých 60 dní, prikláňam sa k 56 rokov fyzického veku.

 • 12.2. som v sekcii poradenstvo popísal môj prípad. Vedel by mi niekto poradiť? Ďakujem.

 • Kolegovia, potreboval by som poradiť. V roku 2017 dovrším 55 rokov, som ročník 1962. Preto som si začal zháňať podklady k SD, nakoľko spĺňam podmienky skoršieho odchodu do SD. Som absolventom SOU banícke v Karvinej v rokoch 1978 až 1981. Následne som pracoval ako baník v OKD Karviná až do 31.12.1984. Od 1.1.1985 som nastúpil k vtedajšiemu ZNB, kde do civilu som odišiel 31.12.2005. Preto som požiadal archív OKD Ostrava o zaslanie podkladov o dobách zamestnania a hrubých zárobkoch, v OKD Karviná. Zaslali mi evidenční list dôchodkového zabezpečenia. Tu je ale problém. V roku 1980, kedy som bol študent SOU baníckého, mám v ev. liste uvedené 306 dní v I. AA kategórii, ale 60 dní v III. kategórii. Ďalej je v kolonke uvedený hrubý zárobok za uvedený rok, pretože sme už mali odborný výcvik priamo v bani. Uvedené podklady som dal pozrieť známej v SP. Povedala mi, že týchto 60 dní v roku 1980, ktoré mám v III. kategórii mi chýba k tomu, aby som mohol požiadať o SD pri dovŕšení 55 rokov. Kvoli týmto 6O dňom môžem požiadať o SD v 56 rokoch. Ja si mám však dojem, že by som to mal mať všetko zarátané v I. prac. ketegórii, ako príprava na povolanie. Preto by som Vás chcel požiadať o váš názor.

 • Pekny večer prajem. Bol tam preklep. Spravné je § 132 ods.1, pismeno b/ od 57 rokov, ak vykonával 20 rokov službu v ostatných kategoriach.

 • Po dlhšom čase dobrá správa – NS SR KLADNE rozhodol o PRÁVE príslušníkov ZVJS o nároku na starobný dôchodok v dôsledku rokov odslúžených v kategóriách…. trvalo to cca 1 a 1/2 roka, ale výsledok je dobrý a sľubný. Až budem mať v rukách písomné znenie, dám na vedomie…. prečo to dávam aj sem? Pretože verím, že v tomto duchu sa bude rozhodovať aj o príslušníkoch HaZZ, aj bývalých “žiškovákoch” a o “nevalorizácii” z roku 2012…..
  (toto je kópia článku, ktorý som “zavesil” na ZVSR…)

 • ad Sergej,

  sociálne a dôchodkové záležitosti sú azda tie najzložitejšie, aké existujú. A navyše sa ťažko hľadajú rady, len málo advokátov sa im venuje, a to z rozličných dôvodov. Tí mladí neboli na vojne, vojenská činná služba, preferovaná I. a II. kategória im nič nehovorí.
  Na Vašu otázku “ÁNO, či NIE”, nie je jednoduché odpovedať, keď človek detailne nepozná Váš pracovný životopis.
  Každé rozhodnutie Sociálnej poisťovne je totiž jedinečné a nedá sa vždy aplikovať na Váš prípad. To, čo dnes žiadate od členov Sociálnej komisie , by bolo z ich strany nezodpovedné a zavádzajúce.
  Ak však máte vážny záujem Váš problém rozobrať, nájdite si môj kontakt na webových stránkach a dáme kávu. Súhlasíte?

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Sergej:
  V prvom komentári spomínaš §132 ods.1, ale v druhom už spomínaš §132 ods.2 zákona č.100/1988 Zb. Ťažko sa potom radí.

 • Pre Nivan:

  Myslím si, že nárok na starobný dôchodok bude splnený vo veku 56 rokov. Kategórie služby v sociálnom zabezpečení skončili k 31.12.1999 a tým aj dôvody prepustenia.

 • Dobrý deň,
  Mal by som otázku k dátumu 31.12.1999 mám odslúžené 19 rokov a 5 mesiacov v I. kategórii , profesionálnu službu som ukončil k 31.12 2002 podľa & 32 ods.1 písmeno c zákona c. 370/1997 Z.z. O vojenskej službe dôvod prepustenia : v dôsledku organizačných zmien. Celkom mám odslúžené 22 rokov a 5 mesiacov. Mám nárok ísť do starobného dôchodku vo veku 55 rokov podľa &14 ods.2 písm.b) zákona c.100/19988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona 235/1992 Zb. kde sa piše: ak bol z týchto zamestnaní predvedený , alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovanie racionalizacnych a organizačných opatrení… , alebo až vo veku 56 rokov za 19 rokov odsluzenych v I. Kategórii do 31.12.1999.
  Od 6/2003 som som zamestnaný a dôchodkovo poistený do súčasnej doby.
  Ďakujem.

 • Pekný večer prajem. Ďakujem veľmi pekne za dpovede na § 132, ktoremu nerozumiem aj napriek tomu, že som ho viackrát prečítal. Poznamenávam, že ja som na VD od 1.9.2015. Na starobný dôchodok zo SP by som mohol mať nárok ale iba podľa § 132 ods.2 zak č. 100/1988 Zb. Ostatné §§-fy a to 21 a 174 nepripádajú do uvahy nakoľko št. sl. som mal prerušenu a k 31.12.1999 som bol mimo výkon služobneho pomeru a k § 21 nesplňam podmienku 20 rokov v štátnej službe I.a II.kat.funcii. Potrebujem jednoduchu odpovď a to : NIE alebo ÁNO. Ostatné je to už iba na mojej osobe aby som navštívil pobočku soc. poiťovni a spisal žiadosť od datumu 1.3.2016 alebo zo spätnou platnosťou 3 roky. Mňa osobne nezaujímajú §§§-fy. Mám už 60 rokov. Ďakujem.

 • ad Sergej 29.01.2016

  Dovolíme si opakovane upriamiť Vašu pozornosť Krajského súdu na kľúčový „ROZSUDOK“ Krajského súdu v Bratislave, čís. k.: 10Sd/216/2013 zo dňa 06.06.2014, ktorým vrátil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pretože nedokázala dostatočne a presvedčivo vysvetliť, čo je to OSTATNÁ VOJENSKÁ SLUŽBA (pozn. v súdnom spore išlo o 1. a 2. ročník VSOŠ), pretože toto štúdium treba nepochybne považovať za prípravu na budúci výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách (§ 6 ods. 1 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb.). Vo vojenskej knižke navrhovateľa je toto obdobie zaznamenané ako „vojenská činná služba“ a nepochybne ju treba považovať predovšetkým za prípravu na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách a nie na výkon nejakého civilného zamestnania.
  Keďže Ste študovali na vojenskej škole, tak sa dôrazne a neodbytne pýtajte MO SR (MO ČR) a zároveň žiadajte odpoveď prečo všetky vojenské školy mali vo svojom názve „VOJENSKÁ ŠKOLA…“ a aký to malo teda účel a zmysel? Boli sme iba civili?

  Ústava SR čl. 46 ods. 1 „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“ Ústava SR čl. 2 ods. 2 „Štátne orgány sú povinné postupovať podľa zákona“.
  Ak zákon štátnym orgánom niečo ukladá tak sú povinné to vykonávať. Teda štátny orgán sa nemôže rozhodovať či bude v konkrétnom prípade činný alebo nie. Na druhej strane štátny orgán môže robiť iba to čo mu zákon dovoľuje. V praxi ide o prípady kedy štátny orgán nie je ochotný alebo schopný konať tak, ako mu ukladá zákon teda napr. nedodrží lehotu na vydanie rozhodnutia alebo nekoná (napr. nevydá rozhodnutie).
  Podotýkame, že odstupom času MO SR, (MO ČR) a VÚSZ „potvrdenie o priznaní I. kategórie funkcií“ už nemôže dodatočne vydať, pretože im to zákon neumožňuje. Ministerstvo obrany to dobrovoľne už neurobí, pretože má zviazané ruky. Myslíte, že niet východiska? Kto však môže zmeniť doterajšiu stagnujúcu a nevyhovujúcu situáciu, je jedine nezávislý a nestranný Krajský súd a vôbec nie ministerstvo obrany. Iba súdy sú kompetentné a iba im zákon deleguje právomoc, podľa výsledkov starostlivo vykonaného dokazovania a vypočutí navrhnutých svedkov vysloviť, že sťažovateľ splňuje podmienky pre zaradenie do I. kategórie funkcií v prípade, že ním vykonávaná vojenská služba počas štúdia na VSOŠ, zodpovedala niektorému zamestnaniu zaradenému do I. kategórie funkcií, pričom sa však musia posudzovať a zohľadňovať všetky podmienky, za ktorých mohla byť služba zaradená do rezortného zoznamu (pozri stanovisko NS ČSSR zo dňa 10.10.1977 sp. zn. Cpjf 46/77, publikované v č. 1/1978 Zbierky rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu ČSSR).
  Najprv však musíte získať žalobný titul, aby Ste mohli podať žalobu. To znamená písomne osloviť MO SR (MO ČR), aby Vám vydalo ROZHODNUTIE (nie iba jednoduchú odpoveď, či oznámenie). A ak Vám nevyhovie môžete podať žalobu o preskúmanie Krajským súdom, alebo ak sa ROZHODNUTIA vôbec nedočkáte, tak podať žalobu podľa § 250t OSP proti nečinnosti orgánu štátnej správy. V petite žaloby žiadajte, aby Ministerstvo obrany SR bolo zaviazané v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku konať a vydať Vám rozhodnutie vo veci samej, potvrdenie alebo osvedčenie o Vašom štúdiu na vojenskej škole od:……………do:………… ako I., resp. II. kategórii funkcií.
  Každý liknavý postup orgánu štátnej správy odporuje čl. 12 Ústavy SR, podľa ktorého sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Podľa ods. 2 tohto článku nikoho nie je možné z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Pokiaľ MO SR Vám odmieta zohľadniť dobu štúdia na vojenskej strednej odbornej škole, je to v zmysle Ústavy SR výrazné znevýhodňovanie jeho osoby voči iným osobám. Takýmto obštrukčným konaním dochádza tiež k diskriminácii Vašej osoby oproti poberateľom starobných dôchodkov, čo je v rozpore s § 3 ods. 1 zák. č. 365/2004 Z. z., o rovnakom zaobchádzaní. Napríklad naši vrstovníci banícki učni mali od svojich 15-tich rokov priznanú I. pracovnú kategóriu a nikto sa nad tým nepozastavuje. Prečo však rovnaké nie je dopriate Vám? Jednoznačne je to vina štátu a nedostatočnej vyspelosti a zručnosti jeho orgánov.
  P.S. Pomôže Vám manuál, ktorí sme nedávno zverejnili.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • JUDr.Kotulič:

  Pán doktor máte pravdu že sa §132 ods.1 zákona č.100/1988 Zb. nepoužije v súčastnosti pre sociálne zabezpečenie z osobitného systému (t.j. pre výsluhové dôchodky), pretože výsluhové zabezpečenie je inak koncipované. Predpokladám ale, že otázka sa týkala všeobecného systému v rámci priznávania starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou tým vyslúžilcom, ktorí už poberajú VD a v tomto prípade Sociálna poisťovňa tento paragraf používa pri priznávaní našich SD.

 • Sergej napísal: 29. januára 2016 v 17:08
  Ja by som danú problematiku rozšíril o tieto fakty.
  V zákone č.114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, konkrétne v ust. § 103 ods.1 bod.2 sa píše toto: … „ Od nadobudnutia účinnosti zákona č.114/1998 Z. z. sa na sociálne zabezpečenie vojakov nepoužijú: § 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov..“ Táto zmena nadobudla účinnosť 1. mája 1998.
  Jednoduchšie povedané, tí profesionálni vojaci, ktorí požiadali o priznanie SD do 30.4.1998, ho mali priznaný podľa Piatej časti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, kam patrili §§ 129 až 145. Od 1.5.1998 profesionálni vojaci už mohli mať priznaný VD len podľa zákona č.114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov. Konkrétne to riešil § 91 zákona 114/1998 Z. z. doslovne takto: …
  „ (1) Starobné dôchodky z I. a II. kategórie funkcií, na ktoré vznikol nárok podľa § 132 zákona č. 100/1988 Zb. sa od 1.5.1998, považujú za výsluhové dôchodky vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti zákona č. 100/1988 Zb., a zvyšujú sa od tohto dňa o 12 %.
  (2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý splnil podmienku 20 rokov služby v I. alebo v II. kategórii funkcií ustanovenú pre vznik nároku na starobný dôchodok z I. alebo z II. kategórie podľa § 132 zákona č. 100/1988 Zb. a od 1.5.1998 nespĺňa ostatné podmienky nároku na tento dôchodok ani podmienky nároku na výsluhový príspevok podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 76/1959 Zb., vznikne od 1.5.1998 nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona 114/1998 Z. z., najskôr však odo dňa splnenia stanovených podmienok, zároveň sa od tohto dňa zvyšuje takýto VD o 12 %.“…
  Takže podľa mňa, súdy môžu konať len v zmysle týchto zákonných ustanovení.

 • Pre Sergej:

  Je to trochu zložitejšie, ale zjednodušene sa dá povedať, že sa ešte zohľadňuje.
  Z hľadiska zachovania získaných nárokov sa Sociálna poisťovňa bežne odvoláva na §132 ods.1 zákona č.100/1988 Zb. pri priznávaní dôchodkov bývalým príslušníkom ozbrojených a bezpečnostných zložiek a stanovuje im dôchodkový vek 57 rokov.

 • Prijemny večer prajem. Prosil by som o radu či § 132 ods.1 zák. č. 100/1988 Zb je realizovateľny na Krajskom a Najvyšom sude SR. Počul som, že bol anulovany /zrušeny/, čiže nepoužiteľný. A vôbec môže sa to stať v našom právnom demokratickom štáte ? Vopred ďakujem.

 • http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/381324-oplati-sa-viac-predcasna-penzia-alebo-podpora/
  Zdroj: pcs, Deň:| 27.01.2016 Čas 09:49
  “Od 1. augusta 2015 môže následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže obdobie nezamestnanosti sa nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia, bude sa pri výpočte jeho predčasného dôchodku brať do úvahy rovnaký priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia, ako keby oň žiadal už vo februári”…
  .
  pre Mateja (prípadne tiež iných záujemcov) ku príspevkom okolo príspevku 18. januára 2016 o 19:29 -- takto som to myslel s tou povolenou “výhodnou špekuláciou” -- niečo podobné je v link-u, čo sa lepšie oplatí.Týka sa to klasických starobných dôchodkov.Ostatné by malo byť tak, ako už bolo v príspevkoch popísané.(ako názorná ilustrácia, čo je výhodnejšie).

 • ok

 • Odkaz pre:
  Lubomir K. napísal: 26. januára 2016 v 12:33
  Veľmi málo údajov na vyčerpávajúcu odpoveď, ale pre získanie základného prehľadu snáď postačia aj nasledujúce vety.
  1. Predpokladám, že ste študovali na VSOŠ, kde ste zrejme nastúpili ako 15 ročný. Takže, okrem 9 mesačnej základnej vojenskej služby, ktorú ste tam celú vykonali asi v 4.ročníku, sa do počtu rokov pre účely priznania VD, iná doba z VSOŠ, podľa platných zákonov, nezapočítava. Ust. § 58 zákona č.328/2002 Z.z. totiž stanovuje, že do doby trvania služobného pomeru rozhodujúcej pre vznik výsluhového dôchodku sa môže zarátať doba výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby, alebo prípravnej vojenskej služby a to v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu.
  2. Keďže odchádzate do zálohy po 18 rokoch služby a služobný pomer vám vznikol pred 1. májom 2013, potom predpokladám, že v zmysle ust. §143aa zákona č.328/2002 Z.z spĺňate aj podmienku trvania služobného pomeru najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov.
  3. Z obsahu položenej otázky tiež predpokladám, že stanovený počet odslúžených rokov pre potreby vzniku VD, ste dosiahli iba vďaka zvýhodnenému zápočtu niektorého časového obdobia vojenskej služby. V tejto súvislosti treba mať na pamäti aj ust. § 59 zákona č.328/2002 Z.z kde je napísané, že … „ Minister môže vo svojej pôsobnosti ustanoviť, že sa na vznik nároku … na výsluhový dôchodok započítava zvýhodnene doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti a doba výkonu mimoriadnej služby v čase vojny alebo vojnového stavu. Najviac však dvojnásobkom skutočnej doby výkonu týchto funkcií.“….
  Inak povedané, zvýhodnená doba sa započítava len do tej výšky, aby vám vznikol nárok na základ VD zisteného podľa § 60 zákona ale už nie na jeho %-né zvyšovanie.
  4. Doba prípravy na zamestnanie strávená na VSOŠ, po dosiahnutí veku 15 rokov, sa mimo výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby, alebo prípravnej vojenskej služby pre účely výpočtu VD podľa teraz platnej legislatívy, nezaratúva. Túto dobu podľa platného zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, môže po splnení zákonných podmienok započítať iba Sociálna poisťovňa pri priznávaní civilného SD.
  Všetky vyššie uvedené vety majú iba informatívny účinok. Nie je možné použiť ich na žiadne iné účely.

 • dobry den , nie studium urcite zapocitane nemam kedze zo studia mam zapocitane len poslednych 9 mesiacov ostatne roky navyse mam za zahranicne operacie kedze som bol 4 krat. zaujima ma hlavne studium na VSOŠ ci sa to nejako zapocitava pripadne kde a ako sa o to ziada. Nemam absolutne ziadne skusenosti aj vcera som sa tu dostal ani neviem ako ale som rad..viete mi poradit?dakujem za kazdu radu a odpoved…

 • Najprv sa treba pozrieť koľko rokov sa bude počítať ako zvýhodnených.Samotné štúdium máte pravdepodobne započítané.

 • dobry den prajem,
  mal by som na vas otazku pripadne ziadost: o mesiac koncim v OSSR ako vyslkuhovy dochodca s pripocitanim zvyhodneneho zapoctu po 18 rokoch vojenskej sluzby. Len dnes som sa dozvedel ze sa riesi zaratanie do odsluzenych rokov za studium na VSOS. Prosim vie mi niekto poradit ci mam narok na zaratanie studia do odsluzenych rokov kedze som studoval od 1.9.1997-1.9.2001 a posledny rocnik sa mi pocital vlastne len 9 mesiacov zakladnej vojenskej sluzby. pripadne viete mi poradit kde by som nasiel materialy kde sa riesi prave tato vec? dakujem vopred velmi pekne za odpoved a prajem krasny zvysok dna.
  s pozdravom
  Lubomír K.

 • Pre Matej:

  -- doba evidovanej nezamestnanosti do 31.12.2000 sa počíta ako náhradná doba (100%)
  -- doba evidovanej nezamestnanosti od 1.1.2001 do 31.12.2003 sa počíta len za dobu poberania dávky v nezamestnanosti (0,3 OMB)
  -- doba evidovanej nezamestnanosti od 1.1.2004 sa nepočíta

 • Ano, spravne

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 18. januára 2016 o 19:03.. len ja som pochopil Mateja ináč..že mu ide o klasický starobný dôchodok, tak ako sa vypočítava civilom, ktorí majú odpracovaných minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia -- až som u neho vylúčil dôchodok na základe kategórii funkcií..Bral som to ako riadny súbeh dvoch dôchodkov VD a SD..teraz neviem či správne:-)

 • pre Matej napísal: 18. januára 2016 o 18:09
  Iba nezáväzne ako to mám načítané, len neviem či sa nepresunieme do špekulatívnej roviny.(v dobrom sa špekulovať môže v rámci platných zákonov):-)Otázka je, či vôbec výsluhový dôchodca môže byť zaevidovaný na úrade práce, keďže VD už nemôže získať “štatút” nezamestnaný.Existuje ale dobrovoľné dôchodkové poistenie, kde nemusíte pracovať a tých 7 rokov sa započíta tiež do dôchodku.Stačí si ho platiť.Píšete: “pri dovŕšení 62 roku mi budú vypočítavať SD zo Soc. poisť. je tam rozhodujúce či budem mať menej ako 22 rokov civilných alebo viac…atď.,
  Len: Výpočet starobného dôchodku sa skladá z dôchodkovej jednotky, ktorá je na rok 2016 cca 10,9., Osobného mzdového bodu (OMB) -- pri priemernej hrubej mzde 850 eúr je číslo, koeficient 1, od toho sa odvíja podľa zárobku či je OMB vyšší ako 1, alebo nižší ako 1..a počtu odpracovaných rokov..to sa všetko medzi sebou násobí, ale je to parketa Sociálnej poisťovne.
  Ibaže minule už priznalo aj MPSVaR, či SP, že nie vždy je lepšie mať odpracovaných čo najviac rokov, resp. mať čo najviac rokov dôchodkového poistenia a neviem, či nie je v úmysle tiež zmeniť (práve kvôli tomu) aj platnú legislatívu.Niekedy aj menší počet odpracovaných rokov s naj/lepším OMB môže dať lepší výpočet starobného dôchodku ako síce veľa rokov dôchodkového poistenia, ale s malým OMB, resp. s malými platmi.Veľa rokov s malými platmi (dôchodkovým poistením) môžu dôchodok pokaziť a opačne.Ako sme písali, minimum musí byť 15 rokov dôchodkového poistenia.Podľa mňa preverte si všetke varianty, čo aj písal v príspevku miro, poradil by som sa aj v pobočke SP a podľa toho postupoval.:-)

 • Pre Matej:

  Sociálna poisťovňa počíta dobu poistenia (všeobecný aj osobitný systém) vcelku pre výpočet teoretického SD. Potom realizuje krátenie za osobitný systém.

 • Pekný večer prajem. Preto som položil otázku, či tých 7 rokov mám byť nečinný alebo na zápočet do SD mám byť evidovaný na Úrade práce z toho dôvodu, keďže pri dovršení 62 roku mi budu vypočítavať SD zo Soc. poisť. je tam rozhodujúce či budem mať menej ako 22 rokov civilnych alebo viac ako 22 rokov civilnych, pretože priemerný osobný mzdový fond je tam podla § 63 ods.7 druhej vety zákona č. 461/2003 Z.z. vypočítaný z toho nižšieho počtu kalendárnych rokov pri rokoch do 22 rokov. Naopak, keďže by som bol 7 rokov evidovaný na Úrade práce, tam by mi bol SD vypočítaný z toho vyššieho počtu kalendárnych rokov nad 22 rokov.

 • pre Matej
  Rozhodnite sa sám, podľa situácie koľko rokov máte odrobených v civile a čo potrebujete dosiahnuť. Ak ste evidovaný na úrade práce, tak pri nedostatku odpracovaných rokov pre priznanie starobného dôchodku môžete pri požiadaní o starobný dôchodok za dobu evidencie na úrade práce si spätne zaplatiť sociálne odvody a táto doba sa Vám započíta do odpracovaných rokov.
  Preverte si túto variantu a prepočítajte čo je pre Vás výhodnejšie.

 • Pre Mateja -- “Mám sa prihlásiť na úrad práce do evidencii”? Čo viem, tak po odchode do výsluhového dôchodku sa výsluhoví dôchodcovia na úrade práce od určitého kalendárneho roka nehlásia.Pre poberateľov výsluhových dôchodkov už dávno bola zrušená podpora v nezamestnanosti.Neviem, či to nebolo zrušené hneď po prijatí zákona 328/2002 Z.z. v roku 2002, ale v roku 2004 sa už určite nehlásilo na úrade práce..Čo sa týka tých 7 rokov čakania na starobný dôchodok do 62 rokov fyzického veku, je tam ešte možnosť, až je minimálne 15 rokov dôchodkového postenia, požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok vo fyzickom veku 60 rokov.Ale je tam strata pol percenta za každý mesiac, čiže za 24 mesiacov skôr oproti klasickému starobnému dôchodku za dva roky menej o 12 percent z SD.Od roku 2017 sa vek na starobný dôchodok zvyšuje za každý rok o približne 50 dní.Vychádza to, za každých 7 rokov o 1 ďalší rok je možnosť požiadania o SD, t.j. zvýšenie zo 62 rokov na 63 rokov (to by bol naskôr Váš prípad) atď., má sa to v budúcnosti v praxi aplikovať na základe priemerného veku dožitia obyvateľstva.Do konca roka 2003 sa do civilného dôchodkového poistenia brali tiež roky štúdia na strednej škole, nie som si istý, či aj na učňovkách -- bez maturity..?, ale na príslušných pobočkách Sociálnej poisťovne by to mali presne vypočítať.
  Podľa rokov čo ste uviedol, Vám NEVYCHÁDZA dôchodok na základe kategórii funkcií -- nie je tam minimálne 15 rokov v kategóriách pred 31.12.1999, vrátane tohoto dátumu podľa §§ 21 a 174, iba žeby ste do tohoto dátumu (žiaľ ešte platí) mal roky v civilných kategŕiách, napr. bane, hute a pod..
  Mohol som napísať pár nepresností, ale orientačne toľko..

 • Prijemný deň prajem. Od 1.1.2016 som VD. Prosím o radu. Mám 55 rokov. O 7 rokov, t.j. po dovršení 62 rokov požiadam SP o starobný dôchodok /čiže súbeh/. VD mám vypočítaný za 19 odslúžených rokov. Mám sa prihlásiť na úrad práce do evidencii na tých 7 rokov alebo to nemá zmysel, na výpočet starobného dôchodku. Už nerad by som hliadal prácu, mám už toho dosť. Ďakujem.

 • Zdravím kamaráti. K tým zvyhodneným rokom by som chcel poznamenať iba toľko. Niekto ich priznal a to ministri oboch ozbrojených zložiek. V demokratickej krajine plati zákon ako aj retroaktivita. Raz to bolo dané, neda sa vziať späť. Ministri si za svoje slova stoja, alebo niekto pochybuje o ich slovách, že sú vyslovované iba tak bez cielne na prázdno do vzdúchu ? Nie, slovo sa neda vziať späť, ešte ráz to zdôrazňujem a preto to platí so všetkým všadiaľ bez akýchkoľvek, alebo, preto, zato … . Platí to pre VD , IVD a SD. Tu netreba myslieť, žiadne ale a hotovo. Rozumie sa to, že platí a basta bez žiadneho okecavania. Niesme tu nato aby sme sa hadali čo bolo skor : sliepka alebo vajicko. Odpoveď vieme všetci ,, zmutovane vajiško,,. Zamyslime sa všetci ? Sme barani alebo kozliata?

 • Pre Jána Kovača:
  Pokúsim sa popísať, jak to bolo vysvetĺované nám v 70 a 80-tých rokoch minulého storočia- za socializmu.
  Vojenský pilot musel mať mimo iné aj perfektný zdravotný stav, keď chcel lietať. Ten sa však s vekom zhoršuje a nie každý si ho udržal do veku 55 rokov, keď mohol odísť na SD podľa kategorie I. Preto v takých prípadoch , že sa mu napr. zdravie zhoršilo natoľko, že už nevyhovoval pre službu ako lietajúci personál, mu bolo ponuknuté, že môže služiť ďalej, na uzemnenej fcii u pluku alebo inde (letištný prapor, rota RTZ, prípadne aj na vyššom veliteĺstve ,divizii, 10.leteckej armáde…). V tom prípade, však nemal nárok na zvýhodnený zápočet odslúžených rokov v armáde.
  Existivala však aj druhá možnosť a to, že ho prepustia do civiľu zo zdravotných dôvodov a pre potreby SD mu započítajú dvojnásobný počet rokov , ako odlietal a súčasne mu budú do dovršenia penzijného veku (nepamätám sa už či 55 rokov alebo až 60 rokov) vyplácať pravidelne mesačne tzv. príspevok za službu, či jak sa to vtedy volalo (VD neeistovali). Pritom, dotyční , hovorili sme im predčasne penzionovaní flígri-hoci žiadnú penziu nepoberali, ale len príspevok za službu, mohli sa zamestnať hocikde v národnom hospodárstve a pracovať do penzie bez obavy, že im ten príspevok niekto zoberie.Takže na výpočet SD malí títo ľudia potom pomerne hojnejšie odpracovaných rokov, čo sa prejavilo následne v trošku slušnejšej výške SD, než bol priemer.Ale tiež nič moc, pretože platy vtedy neboli “manažerske” ale tiež nie “minimálne”.
  Mimochodom, aj keď takéto prípady sa stávali a boli možno aj častejšie ako to “uzemnenie”, čo spomínam v úvode, vojenská a zdravotnícka správa nebola až tak nekompromisná a keď hrozila ztráta zdravotnej klasifikácie človeka(veď piloti boli podrobovaní pravidelne ročne niekoľkodňovej zdravotnej previerke v Ústave leteckého zdravotníctva v Prahe- Dejviciach, a pred každým letom resp. letovou akciou aj plukovným doktorom na predletovej príprave), tak bol postupne prekladaný na menej náročne mašiny, prípadne do viacčlenných posádok a podobne, kým to jak tak šlo.Tak jak dneska môžete bežne vidieť na civiľných linkách mladého kopilota s paradnými pozlatenými dioptrickými okuliarmi na nose, vtedy sa občas dalo zhliadnuť starého kapitána vrtulníka alebo Iliušína s okuliarmi na gumke pod prilbou, alebo lupou v náprsnej kapse kombinézy 🙂
  Takže asi toľko, čo som si zapamätal ja o tých zvýhodnených rokoch. Neviem či to platí doposiaľ-ale pochybujem. Z pádom socializmu padla asi aj táto “vymoženosť” .

 • Ing. Ľubomír Dubeň. Môžete prosím napísať ako sa týka zvýhodnený zápočet (napr. pilota) na odchod do starobného dôchodku?

 • Vážení kolegovia vyslúžilci,
  problematika zvýhodneného zápočtu je oveľa širšia a zložitejšia. Netýka sa len výsluhového dôchodku ale aj starobného dôchodku a sprostredkovane aj iných druhov dôchodkov. Historicky má svoj vývoj a začína byť zaujímavá hlavne pri realizácii nárokov zo zákona č.461/2003 Z.z., kedy môže mať významnú úlohu pri hodnotení obdobia poistenia potrebného na zníženie vekovej hranice. Zaznamenal som už aj prvé právoplatné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v roku 2015, ktoré na to reagovalo a dalo nepriamy návod žiadateľom o dôchodkovú dávku.
  V niektorých prípadoch (vysoké POMB a poberanie výsluhového príspevku) môže znamenať aj prehodnotenie výšky poberaného starobného dôchodku.

 • pre Jozefa 9. januára 2016 o 20:20 -- v prvej vete v predchádzajúcom príspevku, správne má byť: “všimol som si tie spätné dátumy” -- najneskôr do 31.12.2010.Pre upresnenie. 🙂

 • Všimol som si tie spätné dátumy odo dneška..Ja len, až by bol výnimočne prípad, až by sa bolo pri výpočte zvýhodneného výsluhového dôchodku na niekoho zabudlo.Preto mi aj rozporuje, že § 123 sa opiera o § 39, ktorý BUDE aktuálny po novelizácii zákona 328/2002 Z.z..z 1. mája 2013 a to bude až okolo roku 2031..Dovtedy je aktuálny § 143 aa..
  ..ibaže by: Za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 35. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 60. Za 36. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 60, najviac do 65 % základu zisteného podľa § 60..
  ..prepočitali/prilepšili spätne, kto už je na výsluhovom dôchodku a predtým mal strop 60 percent, keď aj odslúžil viac ako 30 rokov.Len nedáva mi to logiku.Buď je to skryté spätné pozitívne prepočítanie..alebo neviem, prečo to tak zákonodarca skombinoval.:-)

 • iba na upresnenie Mira, ustanovenie § 123 je prechodným ustanovením, jeho podstata spočívala v tom, že profesionálny vojak, ktorý bol prepustený zo stanovených dôvodov v uvedenom období tzn. najneskôr do 31.12.2010 mu mohol vzniknúť nárok na VD, uplynutím dňa 31.12.2010 je predmetné ustanovenie obsoletné tzn. sa už v súčasnej dobe nepoužije, pretože posudzovanie podmienok vzniku nároku na VD podľa tohto ustanovenia zaniklo dňom 31.12.2010, 🙂

 • K predošlému príspevku:
  § 123
  (2) Profesionálnym vojakom, ktorí boli alebo budú prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien61) najskôr dňom 31. decembra 2001 a najneskôr dňom 31. decembra 2010 a ktorí vykonali
  a) najmenej pätnásť rokov služby, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona výsluhový dôchodok podľa § 39, pričom pre nárok na tento dôchodok a jeho výšku sa započíta skutočná dĺžka služobného pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby; ak im nárok na výsluhový dôchodok vznikol podľa doterajších predpisov, 63) prepočíta sa podľa tohto ustanovenia,
  .
  písm. a) najmenej pätnásť rokov služby…………………………………………………………………….podľa § 39..
  ……………………………………………………………………………..zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby..atď..
  .
  po lopatisticky mi to vychádza, že bolo potrebné mať odslúžených NIE pätnásť rokov služby, ALE podľa § 39 .. 25 rokov služby sa dosiahlo podľa toho po odslúžení dvadsiatich (20) rokov plus zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby.Takýto sumár mi dáva podľa § 39 .. 25 rokov služby.Chýba mi tu, že sa písmeno a) sa neopiera mimo § -fu 39 tiež o § 143 aa?.Neviem, iba sa mi to rozporuje.
  § 39
  Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60. Za 26. Skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. Skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 60. Za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 35. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 60. Za 36. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu
  zisteného podľa § 60, najviac do 65 % základu zisteného podľa § 60..

 • Pre Romana: 8. januára 2016 o 18:55
  Ku zvýhodnenému zápočtu služobnej doby bolo tiež písané nižšie na web-stránke: Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 14. októbra 2015 o 14:20
  Zvýhodnený zápočet služobnej doby: Podľa §130 ods.2 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení stanovil minister národnej obrany ČSSR a minister vnútra ČSSR vo svojom rozkaze okruh funkcií ,ktoré sa započítavali maximálne dvojnásobkom pre nárok a výšku starobného dôchodku.V rezorte ministerstva obrany bol vydaný rozkaz MNO ČSSR č.17 z 23.septembra 1988 Opatrenia k vykonávaniu zákona č.100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení, účinný od 1.10.1988 . Ďalej to bol RMO SR č.86/1994 vydaný 29.11.1994, ktorý zároveň zrušil RMNO č.17/1988.
  Milan Faltin napísal: 14. októbra 2015 v 9:23
  Je to možné Miro. My staré páky vieme, že niečo podobné existovalo a či to bolo zrušené alebo nie, som asi neodsledoval dôsledne-keďže mňa osobne sa toto nedotýkalo… Možno, že tými zvýhodnenými rokami na výpočet či už SD, alebo VD sa mysli to prepúšťanie, prípadne prijímanie z a do armády, na základe reorganizácie, redislokácie,rekvalifikácie,reaktivácie a čo ja viem ešte čoho.Takže žiadny rozpor tu medzi nami nevidím, skôr námet na rozdiskutovanie problematiky “mudrejšími” 🙂
  Milan Faltin napísal: 13. októbra 2015 v 21:10
  Pre Igora Tapiča:
  K tým zvýhodneným rokom: Jedná s a to, že niektoré ČVO, napr. piloti, výkonní výsadkari, potapači, pyrotechnici… proste rizikové profesie, majú tzv. zvýhodnený zápočet rokov na SD. Tiež sa to týka tuším reaktivovaných príslušníkov silových zložiek po prevrate.
  Miro Palfi napísal: 14. októbra 2015 v 7:51
  No, Milan.Možno si trochu po-rozporujeme.:-)Mne sa vidí, že je to ináč, ako si písal.Zvýhodnené roky už dávno boli zrušené.Aj viac ako pred 10 -timi rokmi.(pred prijatím zákona 328/2002 Z.z.)Teda keď sa počítal rok za dva roky do výsluhového dôchodku.Neviem ako do starobného dôchodku, tam myslím, že nie.Ešte tie zvýhodnené roky mali aj hraničiari…Jedno čo ešte je — funguje, je to § 123 zákona 328/2002 Z.z. — to je prepúšťanie z armády.Platí iba pre vojakov.V zákone je to bližšie uvedené.:-)
  Pre info. -- orientáciu, bolo to pre Igortapič napísal: 13. októbra 2015 o 20:25
  .
  § 123 zákona 328/2002 Z.z
  § 123
  (1) Profesionálnym vojakom, ktorí boli alebo budú prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien61) najskôr dňom 31. decembra 2001 a najneskôr dňom 31. decembra 2010, 
  (2) Profesionálnym vojakom, ktorí boli alebo budú prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien61) najskôr dňom 31. decembra 2001 a najneskôr dňom 31. decembra 2010 a ktorí vykonali
  a) najmenej pätnásť rokov služby, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona výsluhový dôchodok podľa § 39, pričom pre nárok na tento dôchodok a jeho výšku sa započíta skutočná dĺžka služobného pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby; ak im nárok na výsluhový dôchodok vznikol podľa doterajších predpisov, 63) prepočíta sa podľa tohto ustanovenia, 
  b) najmenej päť rokov, ale menej ako pätnásť rokov služby sa predlžuje doba poberania priznaného výsluhového príspevku o jeden rok, 
  c) menej ako päť rokov služby, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona, najskôr však odo dňa prepustenia zo služobného pomeru, po dobu jedného roka výsluhový príspevok vo výške 10 % základu ustanoveného podľa § 60.

 • zvýhodnený zápočet je dôležitý len pokiaľ ide o splnenie podmienky vzniku nároku na VD podľa zákona č. 328/2002 Z. z., v skratke by sa dalo povedať, že ak sa na vznik nároku na VD vyžadovalo v minulosti 15 rokov, pričom “čistý” služobný pomer trval menej ako 15 rokov, tak so zvýhodneným zápočtom sa mohla dosiahnuť práve táto hranica na vznik nároku na VD, ale ak už “čistý” služobný pomer trval 15 a viac rokov, zvýhodnený zápočet sa do úvahy už nebral a ani neberie

 • Zdravím. Som bývalý vojak a chcem vediet, kde sa vlastne započítavajú zvyhodnené roky, nakoľko sa domnievam, že mi neboli započítané do VD ani ku každoročnej valorizácii. Dokument má nejaku právnu hodnotu alebo je to iba bezvýznamný zdrap papiera ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

 • Vážené dámy a páni technické možnosti toho webu z dôvodu že bol naplnený počet príspevkov k môjmu článku Diskriminácia výsluhových dôchodcov tento článok nie je už umiestnený v prvých piatich načítanejších článkoch. Naďalej je ho možné nájsť ak pozriete Obsah menu a dva krát kliknete na Sociálna oblasť po otvorení sa presuniete kurzor na druhý článok od spodku, to je na Diskriminácia VD a môžete si ho ďalej študovať, prípadne písať svoje komentáre.

 • Pre Jana -- poprezeral som trocha rubriky na webe…v Novelizácii zákona 461 je informácia:(prenesené) od…
  …od Ing. Ľubomíra Dubeňa — do pozornosti -- Pre kolegov z Hasičského a záchranného zboru:
  “Dávam do pozornosti zoznam pracovných kategórií, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra a životného prostredia SR :
  – výnos č.PO-82/2-89 zo dňa 7.júla 1989, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.Výnos sa vzťahuje na útvary bezpečnostného úseku MVaŽP SR, na útvary Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti a na správy a útvary Zboru požiarnej ochrany národných výborov”…

 • Pre Jana, 08.11.2015, o 15:39 hod.:

  Nemám presnú informáciu, len z neformálnych rozhovorov z kolegami od hasičov a šoférov sanitiek:
  Záchranári majú svoj zákon….ktorý vošiel v platnosť asi pred 15-20 rokami, kde mali síce priznanú II. ktg ale v roku 2000, boli ktg. zrušené, takže od tej doby existuje už len III. ktg. Čiže žiadný z ních nemal šancu odslúžiť aspoň to minimum rokov na zvýhodnený odchod do SD. Neviem, či Vám to stačí, možno niekto druhý vie viac a presnejšie.
  A len tak mimochodom, máte pravdu, že sme nechodili do roboty, ale do služieb, či už 12, alebo 24 hodinových a keď to situácia výžadovala aj dlhších. Tak samo je to napr. aktuálne aj so sestričkami v nemocniciach. A ten ich minister im chce v utorok v rámci zvyšovania platov zrušiť platovu tabuľku zohľadňujucú prax, a zaviesť akýsi minimálný hlboko podpriemerný plat-systémom “vsjo rovno”- jak boli priemerné platy v NH pred dvoma rokami a ešte znížené o dajakú “bulharsku zdravotnícku konštanu”, v závislosti, či sa jedna o sestričku, sanitárku, fzfioterapeutku, zdrav.asistentku, laborantku a tak podobne. U nás na východze by sme povedali: “ta co, je šalený?”

 • Som záchranár. Pýtam sa pekne, má niekto informáciu o tom , že či už súd vyriešil problematiku o zaradení záchranárov do II. kategorizácií funkcií alebo naďalej trvá varianta zaradenia záchranárov do II. pracovnej kategórii ? Ja viem, že záchranári skladajú prísahu tak ako aj ozbrojenci, služia v dennej a nočnej dobe , v sobotu, nedeľu a sviatky za každého počasia. Samozrejme platia pre nich aj popláchové smernice. Nikdy v živote som nevidel záchranára isť do roboty / k lopate alebo krompaču/ , ale do služby. Dokedy bude trvať táto diskriminácia a nezáujem riešiť tento bezvýznamný problém , avšak pre záchranárov životu dôležitý ?

 • Pre jano policajt v.v. 6. 11.2015 v 10:51, som na kúpeľnej liečbe do 16.11.2015, preto som nereagoval na vaše požiadavky. Napíšte svoje základné údaje od skončenia ZDŠ/ZŠ ako sú doba štúdia v civile a na školách pre PZ, doba VZS, doba služby v PZ s uvedením kategórií funkcií, ak ste po prepustení z PZ bol zamestnaný uveďte aj túto dobu, rok narodenia. Rád Vám odpovieme kedy a za akých podmienok máte nárok na zvodnených SD, prípadne Vám odpovedia aj ďalší tu diskutujúci.

 • Vážený p. Dr. Kolen, mám k Vám prosbu. Mám vybavené všetky potrebné doklady k SD. Chcel by som Vás požiadať, či by ste sa na to nepozrel. Podľa môjho názoru, by som mal mať nárok na odchod do SD v 55-tich rokoch. Ale chcem Vás požiadať, či by ste si príslušné doklady nepozrel. A buď mi môj názor potvrdíte, alebo vyvrátite. Ostávam s pozdravom.

 • Obsah -- by sa mohol hodiť k predchádzajúcim príspevkom.:-)
  http://www.cas.sk/clanok/335335/kiskovi-dosla-trpezlivost-prezident-sa-hanbi-za-slovensko.html -- Autor/TASR

 • K Mirovi Palfimu a §-u 113, možno aj iným §-om:
  Asi tie technológie nefungujú tak, jak by mali. Proste: kindermanažeri…Výsledok pre nás matadorov, resp. veteránov: stará dobrá pošta-dopis-známka.A basta!

 • Prevzaté z web stránky PVV. -- “Je potrebné ohlásiť SD na MV”?
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/oznamovanieSD_MVSR.pdf -- zdroj APVV.
  Tak je to písané na stránke APVV -- odvolávajú sa na §113 zákona 328/2002 Z.z.
  “Podľa informácie zverejnenej na web stránke MV SR je poberateľ dávky povinný Odboru sociálneho zabezpečenia SPSČaOÚ MV SR priznanie inej dôchodkovej dávky bezodkladne oznámiť”…Asi bude na polemiku §113 odst. 2, písm.b --
  “b) preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, nároku na jej výplatu a jej sumu v lehote ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; ak policajt, profesionálny vojak alebo iný poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia bol písomne vyzvaný útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia alebo príslušný služobný úrad, alebo služobný orgán, ktorý dávku sociálneho zabezpečenia vypláca, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v určenej lehote”…
  Výsluhový dôchodca -- policajt, vojak…atď. by mal byť OSZ MV SR vyzvaný.Ale či sa to týka tiež starobných dôchodkov priznaných na základe kategórií funkcií, aspoň pre mňa to jednoznačne z § 113 nevyplýva.Druhý pohľad -- OSZ MV SR potrebuje takéto informácie v dobe, (z akého dôvodu?) keď už je (môže byť) dávno informačnými technológiami prepojený na Sociálnu poisťovňu a môže si informácie zistiť oveľa jednoduchšou -- komfortnejšou cestou.Podľa mňa je §113 ohľadom SD -- diskutabilný.
  §113 zákona 328/2002 Z.z. hovorí o dávkach sociálneho zabezpečenia.
  Starobné dôchodky na základe kategórií funkcií a tiež klasické starobné dôchodky nie sú dávkou sociálneho zabezpečenia podľa zákona 328.Sú to dôchodky na základe zákona 461 o sociálnom poistení, resp. /kombináciou/ zákona 100/1988 -- aspoň som sa nedočítal o tom, aby niečo podobné vyžadoval VÚSZ.

 • Pre Františka:
  Ináč, o tom “horúcom zemiaku”- krátení SD,čo spomína Miro Palfi, svojho času-niekedy koncom zimy t.r.- písal na týchto stránkach pán JUDr. Parchník. Vznikla z toho dokonca dosť rozporuplná diskusia a polemika, takže pán JUDr. nakoniec požiadsal webmajstra o odstránenie jeho komentárov a reakcii na ních. Webmajster mu vyhovel a od tej doby sa táto tematika na pretas už fakt akosi nedostala.

 • Pre Stanislava Hazucha 1. novembra 2015 o 9:48 -- súhlasím s názorom pánov Františka a Milana Faltina.
  K tým prvým dvom vetám príspevku -- tiež si myslím, ako to rozpísal vo svojom príspevku pán František dnes o 09.18 hod. -- je to o “horúcom zemiaku” krátení SD…
  …”Ak postupovala v zmysle zákona, čiže správne, potom celá polemika o magickom roku 2023 je úplne zbytočná.”…Iba môj krátky názor.Dokiaľ je platná legislatíva taká, aká je, tak sa nám potom zmiešavajú veci a to: Či už sa to týka § 21, či § 174 zákona 100-ky, najnižší počet odslúžených rokov na základe kategórií funkcií je v oboch §§-foch 15 rokov do 31.12.1999.V § 21 je 15 rokov iba z organizačných /reo-redi/ a zdravotných dôvodov , ale predsa.To všetko do 31.12.1999…
  …Lenže každý prípad je individuálny a s nedávno zrušeným dátumom /rokom/ 31.12.2023 to nemá /zakiaľ sa neberie do úvahy?/krátenie SD/ nič spoločné.Za týchto okolností, je odslúžených 12 rokov v kategóriách funkcií do 31.12.1999 -- málo…
  …V príspevku 29. októbra 2015 o 19:34 uvádzate:”1.2.2008 bol manželke priznaný VD podľa zák.č. 328/2002, za 20 rokov,…”čiže manželka mala nárok na VD za 12 rokov služby pred 31.12.1999 plus 8 rokov služby do 31.12.2007.Lenže práve tými 12 rokmi, hoci slúžila cez dátum 31.12.1999 nenapĺnila § 174 zákona 100-ky…
  …a teraz k tomu dátumu 31.12.2023 -- Sám mám kolegov, ktorí sa tak…tak, zmestili do hranice 31.12.2023.Sú to ročníky narodenia približne 1963…atď.Lenže spĺňajú 15 rokov služby do 31.12.1999, t.j. § 174.Tiež slúžili ďalej cez dátum 31.12.1999.A práve tieto ročníky narodenia či niektoré mladšie atakovali hranicu 31.12.2023 -- to je ten počet približne 400-500 kolegov, ktorým zrušenie tohoto dátumu 31.12.2023 pomohlo.
  Ten ďalší problém o ktorom písal pán František a Milan Faltin bude -- krátenie SD na základe kategórii funkcií a aj tam zohráva negatívnu úlohu práve dátum 31.12.1999 a či tiež zohráva negatívnu úlohu aj pri § 21? kde sú nútení mať kolegovia odslúžených 20 rokov do 31.12.1999, mimo reo-redi a zdravotných dôvodov, kedy stačí 15 odslúžených rokov.Niekedy to vyznieva, akoby boli zmiešavané spolu rôzne problémy, ale mimo krátenia SD?, najskôr starobné dôchodky podľa kategórií funkcií budú vzhľadom na výsluhových dôchodcov, ktorí išli do VD na základe rôznych zákonov veľmi individuálne záležitosti.

 • Pre Stanislava Hazuchu, dňa 01.11.2015 o 09:48 hod.:
  Jasne, rozumiem. No pravda chyba sa mohla stať aj v SP pri výpočte SD. Takže v tomto Vašom, resp. Vašej pani prípade, by bolo asi vhodné sa čo najskôr proti Rozhodnutiu písomne odvolať na ústredí SP, v Bratislave. Myslím, že ešte je na to čas. Zdá sa mi, že tam je termín 15 (30?) pracovných dní, na odvolanie. Takže netreba otáľať.

 • Pre p. Faltina, 30. októbra. Vzorec pre výpočet SD poznám. Výška VD a SD, to je realita. Ja vidím pochybenie SP v tom, že pri výpočte SD odmietla započítať 12 rokov v II. ktg, lebo SD vypočítala len z odpracovaných rokov v civile /20 rokov/. Ak postupovala v zmysle zákona, čiže správne, potom celá polemika o magickom roku 2023 je úplne zbytočná. Prajem pekný deň.

 • Dobrý deň, k príspevku p. Milana Faltína z 30.10.2015 o 9.46 hod. Mne osobne to tiež vychádza tak, ako to popisujete. Podľa § 112 ZSP sa dávka prizná najviac tri roky spätne. Poberateľovi výsl. príspevku alebo VD o túto sumu SP priznaný SD kráti s tým, že sa odvoláva na čl. 33, odst. 2 Dohovoru č. 128. Ja som sa vo svojich príspevkoch v mesiaci júli a auguste podrobne k tejto problematike vyjadril a doposiaľ tvrdím, že i NS SR pri svojich vyslovených názoroch odporuje čl. 33, odst. 2, kde je jasne uvedené, že sa môže krátiť ak ide za tú istú socialnu udalosť, s výnimkou rodinných prídavkov. . Ale práve ide o to, že výsluhový príspevok nie je VD, starobným dôchodkom a ani iným obdobným dôchodkom za tú istú soc. udalosť. Tu bolo poukázané i na rozsudok NS SR 4 So 193/2007, ktorý narobil rozruh k tejto problematike. No bohužiaľ sú rozsudky, ako napr. 1 So/35/2014 z 24. marca 2015, ktorým bol potvrdený rozsudok KS Nitra a odvoláva sa na rozsudok NS SR 9 So/214/2008 z 28.10.2009, ktorý bo uverejnený v Zbierke Stanovísk NS SR a súdov SR č. 5/2011, pod č. 55. Na str. 2 v poslednom odseku v rozsudku sa uvádza: ,, Krajský súd poznamenal, že NS SR čo i len v jednom svojom rozsudku , ktorý sa týka krátenia starobného dôchodku pri výsluhovom príspevku , vysloví právny názor, že SD sa môže krátiť podľa čl. 33, odst. 2 Dohovoru č. 128, tento názor NS SR je pre odporkyňu /SP/ záväzný v jej ďalšej rozhodovacej činnosti. Tak teda ako to je, dva rozsudky, dva rozdielne názory. Na toto som tiež v mojich príspevkoch poukázal. V náš neprospech je i Stanovisko NS SR a súdov SR č. 5/2011. Jedno však doposiaľ nik nevysvetlil a to je právny názor NS SR, že výsluhový príspevok nie je dávkou za tú istú socialnu udalosť a čl. 33, odst. 2 jasne práve uvádza v svojom znení, že ak je poberateľ dávky za tú istú soc. udalosť. I p. JUDr. Marian Ďurína v svojom príspevku z 6.júna 2015 k otázke krátenia SD píše, že sa jedná o fakultatívnu stránku veci, teda SP môže, ale aj nemusí. K tomuto by sa však musel vyjadriť kompetentý súd mimo NS SR a samozrejme včetne KS. Bolo zverejnené, že sa rieší otázka valorizácie z r. 2012, ale či sa rieši aj otázka krátenia SD, k tomu nemám žiadnu informáciu. Takže asi toľko k poslednému príspevku p. Ing. Faltína. Ďakujem a dúfam, že som svojím názorom niekoho neobťažoval a ak áno, tak sa ospravedlňujem.

 • Pre Stanislava Hazuchu:
  Je to tak. SP vypočíta SD, pre poberateľa VD podľa vzorca, kde je síce započítaná doba práce v súčte služby v silových, resp.záchranných zložkách a aj doby práce v civile a štúdia na SŠ,VŠ, ale následne ho kráti o dobu v silových a záchranných zložkách, za ktorú bol priznaný VD. Takže prakticky to potom vyjde tak, ako keby SD bol vypočítaný len z doby práce v civile a z doby štúdia.
  Pri dobrej konštálaci býva jeho výška aj okolo 300€, pri horšej tak do 50€, ale zpravidla cca 100-200€ . A na tie pomenšie sumy sa nevzťahuje inštitút minimálneho SD, pretože sučet VD + SD je obyčajne o pár € vyšší,jak by bola záhodno, aby priznaný bol. 🙂

 • Prosím o radu. 1.2.2008 bol manželke priznaný VD podľa zák.č. 328/2002, za 20 rokov,/ z toho 12 rokov v II. ktg funkcií do 31.12.1999/. Rozhodnutím SP z 8.10.2015 jej bol priznaný SD len za dobu odpracovaných rokov v civile /20rokov/. Podľa SP nie je možné hodnotiť podľa zák. č. 461/2003 pre nárok na SD a na určenie jeho sumy dobu služ. pomeru, nakoľko jej bol priznaný VD.

 • Igortapičl: 18. október 2015 v 17:44 napísal “neprímný dátum K 31.12.1999 do kedý bude robiť neplechu ?”
  Dá sa súhlasiť že robí neplechu, chýba v komentári: ako to navrhujete riešiť?
  Pomôžte s návrhmi, konštatovanie a čakanie kto sa toho ujme nestačí. Podnet je rozhodujúci, ja vás podporím ak to bude rozumný návrh (aj keď “mňa ako starodôchodcu, sa to pre vek akože netýka” solidárny podporovateľ určite zostanem), dostanete priestor na tomto webe rovnako ako ho majú kolegovia Kolen, Ďurina, Kotulič, Dubeň, Faltin, Palfi, Fülöp,.. a ďalší.

 • Pre Pítrsa. Je to veľmi dobrá správa, ale tento neprímný dátum K 31.12.1999 do kedý bude robiť neplechu ?

 • Do pozornosti z APVV ,ak niekto to už čítal,tak potom len na zopakovanie.

  Aj zásluhou aktivít a iniciatív viacerých subjektov (vrátane APVV) bola novelou zákona
  č.461/2003 Z. z. (zákon č. 140/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
  zákony) zrušená hranica (31.12.2023) uplatnenia nárokov v súvislosti s I. a II. pracovnou
  kategóriou. V tomto termíne malo byť prechodné ustanovenie §274 ods.1 zákona
  skonzumované. Riešilo sa to odstránením tohto termínu s tým, že tieto nároky sa
  zachovávajú a až zánikom posledného takéhoto nároku bude toto prechodné ustanovenie
  skonzumované. Konkrétne v § 274 ods. 1 sa slová „priznávajú do 31. decembra 2023“
  nahrádzajú slovom „zachovávajú“.
  Z uvedeného vyplýva, že priznanie nároku z týchto kategórii funkcií platí aj pre tých, ktorí
  dosiahnu dôchodkový vek po roku 2023.

 • Zvýhodnený zápočet služobnej doby:

  Podľa §130 ods.2 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení stanovil minister národnej obrany ČSSR a minister vnútra ČSSR vo svojom rozkaze okruh funkcií ,ktoré sa započítavali maximálne dvojnásobkom pre nárok a výšku starobného dôchodku.
  V rezorte ministerstva obrany bol vydaný rozkaz MNO ČSSR č.17 z 23.septembra 1988 Opatrenia k vykonávaniu zákona č.100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení, účinný od 1.10.1988 . Ďalej to bol RMO SR č.86/1994 vydaný 29.11.1994, ktorý zároveň zrušil RMNO č.17/1988.

 • Je to možné Miro. My staré páky vieme, že niečo podobné existovalo a či to bolo zrušené alebo nie, som asi neodsledoval dôsledne-keďže mňa osobne sa toto nedotýkalo… Možno, že tými zvýhodnenými rokami na výpočet či už SD, alebo VD sa mysli to prepušťanie, prípadne prijímanie z a do armády, na základe reorganizácie, redislokácie,rekvalifikácie,reaktivácie a čo ja viem ešte čoho.Takže žiadný rozpor tu medzi námi nevidím, skôr námet na rozdiskutovanie problematiky “mudrejšími” 🙂

 • No, Milan.Možno si trochu po-rozporujeme.:-)Mne sa vidí, že je to ináč, ako si písal.Zvýhodnené roky už dávno boli zrušené.Aj viac ako pred 10 -timi rokmi.Teda keď sa počítal rok za dva roky do výsluhového dôchodku.Neviem ako do starobného dôchodku, tam myslím, že nie.Ešte tie zvýhodnené roky mali aj hraničiari…Jedno čo ešte je -- funguje, je to § 123 zákona 328/2002 Z.z. -- to je prepúšťanie z armády.Platí iba pre vojakov.V minulosti čo viem, tento paragraf bol v mnohých prípadoch aplikovaný v praxi.V zákone je to bližšie uvedené.:-)

 • Pre Igora Tapiča:
  K tým zvýhodneným rokom: Jedná s a to, že niektoré ČVO, napr. piloti, výkonní výsadkari, potapači, pyrotechnici… proste rizikové profesie, majú tzv. zvýhodnený zápočet rokov na SD. Tiež sa to týka tuším reaktivovaných príslušníkov silových zložiek po prevrate.

 • Zdravím kamaráti. Aj mne je tento dátum akýsi divný K 31.12.1999, buť máááám alebo nemám odslúžené roky ? Potom ďalej pod dátumom K 31.12.1999 , za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v §5 odst. 1 a v §6 odst.1 nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb. Pýtam sa, čo je to za habaďúra, ktorej nerozumiem. Máá to vobec význam.
  Samozrejme , tiež nerozumiem aj týmto zvyhodneným rokom, ktoré súúúúúúúú asi takisto náááám nanič ?
  Neviem kde a načo slúžia _?

 • K Mirovi Palfimu dňa 13.10.2015 o 11:20 hod.:
  Presne tak. Aj keď logika velí, že nejaký dátum by nemal byť na prekážkou na ceste k dobrej veci,práve naopak, mal by ju len zjednodušiť, tak v tomto a mnoho iných prípadoch je priam protitankovým zákopom. Veď čo je to za nezmysel: “tebe priznáme, lebo si slúžil 19 rokov a 364 dni až k 31.12.1999, ale tebe nie, pretože si slúžil 19 rokov a 364 dní len k 30.12.1999”. Ten kto toto navrhol, následne presadil a v zápätí zrealizoval v praxi, musel byť minimálne padnutý na hlavu, alebo aspoň “mechom praštený”. Lebo to už je logika koňa. A nie len v tomto prípade, nás postarších. Stačí sledovať v TV-hlavne keď zasadá parlament- špekulácie, vývrtky a salta v zdravotníctve,školstve,stavebníctve…atp.Hockedy sa to ani počúvať nedá, nie to ešte sa dívať.

 • Milan Faltin napísal: 13. októbra 2015 o 10:22 -- mám rovnaký názor.Sociálna poisťovňa sa spomínaného dátumu drží zubami -- nechtami.Využíva tento dátum 31.12.1999 uvedený v odstavci 2 § -- fu 174 zákona 100.No, nie je nad tú silu, čo by tento dátum zrušila.Či by tomu pomohol posun v riešení -- nekrátení starobných dôchodkov, ako na to šiel JUDr. Pachník…ale ostalo to všetko zatiaľ na mŕtvom bode.

 • Ďakujem a e-mailová adresa je správna.

 • Pre Juraja HB:
  Asi to SP Vaším priateľom zamietne, s oddôvodnením, že služba v I. ktg netrvala k 31. 12.1999.

 • Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu pre mojich priateľov Františka a Jozefa,
  či majú nárok na skorší odchod do SD. Pavlov príbeh Vám dávam ako informáciu, že aj toto sa stáva.
  František : Narodený v r. 1959. VSOŠ 1974 -- 1978. Zákl. služba 1.8.1976 -14.7.1978 (3. a 4. ročník). Od 15.7.1978 -- 31.3.1993 voj. z povolania. Prepustený na vlastnú žiadosť, po splnení záväzku. Odslúžené 16 r. a 8 mes. v 1. ktg. funkcií.
  Jozef : Absolvent VSOŠ. Odišiel do zálohy na vlastnú žiadosť po splnení záväzku v r.1992. Má odpracované v 1.kat. 16 r. a 10 mes. (nepočíta 1. a 2. roč.).
  Pavel : Absolvent VOŠ (dvojročná Vojenská odborná škola).Počas školy si riadne odslúžil zákl. službu, ale v IÚP od SP má tieto dva roky označené iba ako štúdium v škole, čím prišiel o 4% k dôchodku. Bezprostredne po vyradení odslúžil 10 rokov v 1.ktg. funkcií za čo tento príplatok dostáva. Chybu spôsobil VÚSZ, ktorý mu vydal potvrdenie o odslúžených rokoch bez voj. zákl. služby. Neskôr, už ako SD na opakovanú žiadosť mu vydali opäť také isté potvrdenie. Slušne povedané sú kompetentní? Mohol vôbec byť niekto vojakom z povolania bez VZS? A koľkým ľuďom takéto potvrdenia ešte vystavili? Určite na to ani neprišli a užívajú si SD aj bez 4% -- ného príplatku, lebo sa spoliehali na profesionalitu úradníkov. Dnes má Pavel 67 rokov a je znechutený čokoľvek podnikať.
  Všetkých Vás zdravím a ďakujem. Juraj

 • Rada pre Štefana Rapavého, na dotaz v sekcii “Kontakt”:
  Asi by trebalo osobne zaurgovať na pobočke Socialnej poisťovne v zmysle, že čo sa deje, či na Vás náhodou nezabudli…

 • Zdravím kamaráti. Prosím o informáciu. Zvýhodnený zápočet rokov do čoho, alebo kde sa vlastne zaratávajú ? Načo sú nám prospešné ? Ďakujem vipred.

 • …a ešte k tým zápisom o VSOŠ, VŠJŽ, VG SNP a pod., vo vojenských knižkách ako “vojenská činná služba”.

  Podľa ustanovenia § 134 OSP sa za verejné listiny považujú listiny vydané súdmi Slovenskej republiky alebo inými štátnymi orgánmi v medziach ich právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitnými predpismi vyhlásené za verejné, potvrdzujú, že ide o nariadenie alebo vyhlásenie orgánu, ktorý listinu vydal, a ak nie je dokázaný opak, i pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje.
  Vojenská knižka je oficiálny úradný vojenský doklad, obsahujúci fotografiu, meno alebo mená a priezvisko, akademický titul, rodné číslo, vojenskú hodnosť, vojenský útvar, vojenskou odbornosť a údaje o výkone vojenskej činnej služby a ďalšie údaje. Vo vojenskej knižke je uložená osobná známka, na ktorej je vyryté rodné číslo.

  ČO JE VEREJNÁ LISTINA?
  Verejnou listinou je listina, na ktorých je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby.
  Neexistuje jednotná definícia verejnej listiny platnej pre všetky právne odvetvia. Verejnou listinou je listina vydaná súdom, štátnym orgánom, orgánom územného samosprávneho celku, doložka o osvedčení pravosti podpisu pred notárom, listina za verejne vyhlásenú, cestovný doklad, občiansky preukaz, vodičský preukaz, vojenská knižka, povolávací rozkaz, vysvedčenie, diplomy o absolutóriu a výučné listy ak sú označené štátnym znakom Slovenskej republiky, vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu, notárske zápisy a ich rovnopisy, výpisy z notárskych zápisov a listiny o overení, osvedčenia o dedičstve, exekútorský zápis, výpisy z katastra nehnuteľností, živnostenský list, rozhodnutie o udelení koncesie alebo licencie, koncesná listina, matričné knihy, zbierky listín, matričné doklady a mnohé ďalšie.
  Účinkom verejnej listiny je predovšetkým jej autenticita (t.j. pravdivosť). Potvrdzuje, že ide skutočne o nariadenie či vyhlásenie daného orgánu. Potvrdzujú pravdivosť toho, čo je ňou osvedčené alebo potvrdené. V niektorých prípadoch i vykonateľnosť. V praxi toto znamená, že sa predpokladá pravosť a správnosť údajov vo verejných listinách, pokiaľ nie je dokázaný opak. Verejná listina môže stratiť dôkaznú silu iba tým, že druhý účastník tvrdí nepravdivosť či nesprávnosť a zároveň preukáže dôkazmi svoje tvrdenie. U súkromnej listiny stačí, aby jedna strana túto listinu spochybnila, a druhá strana musí pravosť či správnosť dokázať.
  Ak by sa niekto snažil o falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, dopustil by sa trestného činu, ktorého znaky sú uvedené v § 352 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • zdravím kamráti,pozrite si na googli : NS SR sp. zn. 9So/62/2009 zo dňa 28.10.2009

 • Ďakujem Milan. Vieš nemyslel som to zle aj keď to možno tak vyznelo. Chcel som “prebudiť” aj ostatných. Veľa kolegov ani netuší, že sa ich to týka. Už dávno som viedol na “starom” webe diskusiu s JUDr. Ďurinom, ktorý iste nielen mne otvoril oči za čo mu patrí vďaka. V tom období sme sa uvedenou problematikou zaoberali len my dvaja. Ja sa už súdim bezmála tretí rok. NEVZDÁM SA!!! :good:

 • Pre Tibora Fulopa:
  Súhlasím Tibor s Tebou. Tebe by veľmi pomohlo a určite pomôže to prípadne uznanie tých prvých dvoch rokov na VSOŠ do I. ktg., respektíve do ktg., v ktorej si bol po vyraení z VSOŠ. V podstate sa jedná o 2 roky stratené na SD (miesto 55 rokov v I. ktg , až 57 rokov v II. ktg.), kvôli pár mesiacom.
  Ja som v príspevku o 07:04 hod. skôr narážal na prípad kolegu, ktorý má všetký podmienky na VD, aj SD splnené, podľa stávajúcich zákonov. S tými centami som to myslel skôr v mesačných reláciach a viac menej obrazne. Určite, každý prípad od prípadu je iný a každý sa musí rozhodnuť sám. Preto som ani nejak extra neradil, skôr poukázal na možné-nemožné úskalia.
  Tebe Tibor, samozrejme prajem, aby Ti to vyšlo aspoň jak tým baníkom, čo najskôr :good:

 • Pekný deň prajem.
  Pre Milana Faltína ale aj iných. Milan nejedná sa len o pár centíkov. Stručne. Mne tie prvé dva roky VSOŠ robia trochu viac. Do dôchodku som išiel v 57 rokoch nakoľko mi chýbalo pár mesiacov do 20 rokov v I. prac kat. Ak by uznali prvé dva ročníky v I. prac kat. tak mám nárok od 55 rokov na dôchodok. Prepočítaj si tie dva roky…U mňa to robí jednorázovo asi 3000-4000€. Mesačné zvýšenie zatiaľ neriešim. 😉

 • …áno, našim rovesníkom baníckym učňom, hoci mali iba 15. rokov, bola priznaná I. pracovná kategória. Je naozaj paradoxom okolnosť, že náš zákonník práce (zák. č. 65/1965 Zb.) i MOP (medzinárodná organizácia práce zriadená pri OSN), dôrazne zakazovali detskú prácu. A to platilo aj pre prácu v bani…. Takže ako pracovali banícki učni v bani?
  My sme mali neporovnateľne horšie podmienky na vojenských stredných školách, nemusím Vám ich azda ani pripomínať. Len Vám pripomínať túto skutočnosť, aby Ste to používali ako argument.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre Pítrsa:
  Je to možné. Viď banícke učilištia…

 • môj osobný názor asi taký,je možné ak študent ktorý nemá ešte 18 rokov, aby bol zaradený do I resp. II kategórie funkcii ?

 • Vážení priatelia,

  o I., či II. kategórii funkcií vyplývajúcej ešte z obdobia našich 15-tich rokov do 18-tich rokov, teda keď sme boli na vojenských stredných školách všetkých typov, už nemôžu rozhodovať MO SR a pod., lebo im to zákon nedovoľuje.
  Jedine o našom statuse môže rozhodnúť nestranný a nezávislý súd.
  Dnes sa vedú o týchto kauzách žaloby a v jednom prípade je známy už prelomový rozsudok KS v Bratislave, ktorým zaviazal Sociálnu poisťovňu skúmať, čo je to “ostatná vojenská služba” (pozri “Nařízení” NGŠ ČSĽA genplk. Ing. M. Blahníka, alebo Vaše vojenské knižky, kde tento úradný zápis figuruje chronologicky hneď ako prvý v kolónke “Vojenská činná služba”).
  Na jednej strane vojenská správa sama priznáva, že išlo o vojenskú činnú službu a na druhej strane sa vzpiera nám to uznať ako I., či II. kategóriu funkcií. O tejto dileme musia rozhodnúť súdy, na základe Vašich individuálnych žalôb. Paušálne to určite nepôjde.
  Už iba na okraj poznamenávam, že či sa vojenská správa nenudila pri vymýšľaní si rôznych termínov. No, uznajte, že existovala:
  ostatná vojenská služba, zvláštna služba, prípravná služba, iná vojenská služba, mimoriadna služba, vojenská činná služba, vojenská základná služba, vojenská náhradná služba, vojenská prezenčná služba, ďalšia služba, osobitná služba, zdokonaľovacia služba, vojenské cvičenie, služba vojaka z povolania, profesionálna služba, vojak v zálohe a vojak vo výslužbe. Možno, že existujú aj ďalšie, ktoré som nespomenul.
  Sudcovia a právnici majú z toho naozaj poriadnu dilemu, aby presne rozlíšili o akú vlastne vojenskú službu ide? Bolo to rozmanité, avšak obsah každej vojenskej služby je významný a práve to treba presne určiť. Nedivme sa súdom, že to majú ťažké, lebo nemá im to kto vysvetliť.

  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA

 • Pre Miroslava Pršalu, dňa 08.10.2015:
  Na základe príspevku Mariana Ištoňu z 07.10.2015, v sekcii “Diskriminácia VD”, by som aktuálne videl cestu na mierne vylepšenie dôchodku súčasných VD-SD z radov bývalých VSOŠ-károv, cestou SP. Samozrejme, v tom prípade ak im 1. a 2. ročník VSOŠ už do SD zarátaný nebol.
  Pre týchto ľudí, myslím si , že aj keby tieto dva roky boli uznané, ako vojenská služba podľa ktg.I. II. Mix., to síce môže navýšiť VD, ale oproti SD určite nie nejak extrémne. Neverím, že by tam mohol byť rozdiel väčši než pár centov v prospech VD, oproti SD.
  Samozrejme to možné uznanie tých dvoch rokov štúdia ako ostatnej vojenskej služby,ak sa uskutoční, bude mať zásadný vplyv na priznávanie SD podľa kategórii, a istotne aj na výšku VD mierne smerom hore, ale aj opačne smerom dole na výšku SD.Prinajlepšom-možno prinajhoršom, SD sa vypočíta v SP asi tak, jak doposiaľ-ak doteraz nebolí Socialnou poisťovňou tie prvé dva roky VSOŠ zohľadňované do SD. Zrejme toto treba preveriť, či už podľa výmeru, alebo na pobočke osobne.

 • Pre Miroslav Pršala 8.10.2015:
  Podľa môjho názoru, ktorý som už vyjadril na týchto stránkach som skeptický pri uznávaní 1.a 2.ročníka vojenských stredných škôl ako vojenskej činnej služby.Zatiaľ sú prebiehajúce súdne spory so Sociálnou poisťovňou. Doposiaľ som sa nestretol s rozhodnutím súdu v spore s VÚSZ (sociálnym orgánom ministerstiev), ktorý by sa týkal uznania uvedených ročníkov voj. stredných škôl ako vojenskej služby.
  V judikatúre som sa stretol len s prípadmi kedy žiaci vojenských škôl konali základnú službu pred 18 rokom veku a takto im mohla byť započítaná služba teoreticky v ojedinelých prípadoch už v priebehu 2.ročníka vojenskej školy.
  Záverom: Vašu požiadavku považujem za predčasnú aj keď chápem netrpezlivosť kolegov, ktorých sa týka táto problematika.

 • Chcem sa opýtať v súvislosti s uznaním 1. a 2. ročníka VSOŠ ako vojenskej služby či si budeme žiadať o prepočítanie výsluhových dôchodkov individuálne alebo to urobí niekto centrálne, napríklad Vojenský veterán?
  V prípade, že by to mal robiť každý osobitne prosím o uverejnenie textu od niektorého z našich odborníkov, ktorý by sa mal VÚSZ zaslať ako žiadosť. Vopred ďakujem za info.

 • K Ľubovi Dubeňovi:
  Hej, je to možné, ale asi má to vplyv len na SD, a nie na VD. Môj odhad…

 • Zopár teoretických informácií z problematiky sociálneho zabezpečenia:

  Vyhláška č.128/1975 Zb. (stav k 30.9.1988)
  Doba zamestnania.
  §2 ods.2 písm.a)
  Za dobu zamestnania sa považuje aj doba,po ktorú bol pracujúci vedený v evidencii národného výboru ako uchádzač o zamestnanie po skončení služobného pomeru vojaka z povolania, príslušníka Zboru národnej bezpečnosti a príslušníka zboru nápravnej výchovy v súvislosti so zásadnými organizačnými zmenami v ozbrojených silách (zboroch).

  Zákon č.100/1988 Zb.
  Náhradné doby
  §9 ods.2
  Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorí vykonávali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorým bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok sa započítavajú do doby zamestnania vykonávaného mimo profesionálnej služby náhradné doby uvedené v odseku 1, ak vykonávali najmenej rok zamestnanie, ktoré sa nezapočítava do profesionálnej služby.

 • Vážení priatelia,

  len na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností k ustanoveniu § 5 ods. 2 branného zákona NZ ČSLR č. 92/1949 Zb., ktorý uvádza, že branná povinnosť vznikala 1. januárom roku, v ktorom občan dovŕšil 17 rokov (prípadne dňom prevzatia brannej povinnosti). Tento zákon platil až do 01.01.1998.
  K tomu si dovolím uviesť, že branná povinnosť mohla niektorým z Vás vzniknúť (najskôr) už pri veku 16 rokov a 1 deň.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Informácia pre možné využitie pri hodnotení doby poistenia manželiek bývalých vojakov z povolania.

  Rozkaz Ministra národnej obranyˇČSSR č.17 z 23.septembra 1988- Opatrenia k vykonávaniu zákona č.100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení:
  -- ukladám Náčelníkovi generálneho štábu ČSĽA-1.ZMNO určiť do 28.2.1989 miesta posádok služobného zaradenia vojakov z povolania, v ktorých sa manželkám vojakov z povolania týchto vojakov ako doba nezamestnanosti pre účely dôchodkového zabezpečenia započítava doba, po ktorú neboli zamestnané z dôvodu nasledovania manžela do miesta tohoto služobného zaradenia, stanoviť pritom postup pre vydávanie potvrdenia o takejto skutočnosti.

 • Pre Jozef Kotulič:

  Pán doktor,máte pravdu s nepoužitím 5.časti, ale dovolím si Vás doplniť, ako laik sa nazdávam, že ak nejaké nároky vznikli do 1.5.1988 tak sa 5.časť použije. Asi preto Sociálna poisťovňa priznáva v súčastnosti starobné dôchodky pre II.kategóriu funkcií alebo mix s využitím §132 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb. Takisto odkazuje poberateľov výsluhových dávok,ktorí splnili nárok na starobný dôchodok do tohoto dátumu na príslušné sociálne útvary silových ministerstiev.

 • Odkaz pre Mišo napísal: 15. september 2015 v 23:57
  Problém je asi v tom, že ZÁKON č.114 z 31. marca 1998 o sociálnom zabezpečení vojakov, v § 103 ods.(1) uvádza: Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 114/1998 (teda od 1.5.1998) sa na sociálne zabezpečenie vojakov nepoužijú: § 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

 • Pre Miša, dňa 15.09.2015, o 23:57 hod.:
  Odhadujem, že 99% z nás,na čele so mnou, čo tu čítame tieto stránky nie je právne dosť podkutých na to, aby sme sa perfektne vyznali vo všetkých možných zákonoch, §-och, odstavcoch, odsekoch….súvisiacich s možnosťami socialného zabezpečenie každého jedinca zvlášť. Každý prípad je odlišný od iného. Preto radím každému, kto si myslí, že spĺňa podmienky na priznanie SD (vek, dĺžka dôch.poistenia, odrobené roky…) nech zájde osobne na najbližšiu pobočku SP, tam sa u právne podkutých zamestnancov v danej problematike preinformuje na čo by mohol mať nárok, následne zažiada o SD podľa kritérii, ktoré mu ponuknú a vzápätí dodá potrebné dokumenty k spísaniu a odoslaniu žiadosti na ústredie SP. Je to myslím najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako sa k niečomu zmysluplnému dopracovať. Celá takáto akcia môže mať trvanie tak 24-48 hodín a jednotlivé návštevý SP (min. jedna, max. tri), cca polhodinové, keď pred dverami označenými písmenami A-Z (podľa priezviska žiadateľa) nie je šóra.
  Prajem všetkým pekny deň 🙂

 • Zdravim kamarati. Sledujem problem Stanislava a nejde mi do hlavy prečo si nepožiada SD podľa § 132 odst. 1 pismeno b) . Vzdelanie pravníske nemám a preto neviem správne posúdiť či vôbec som otásku správne položil. Prosím o odbornú odpoveď ?

 • Pre Stanislav 22:28 a 22:38

  Odvolací súd posudzuje len odvolacie dôvody a zákonnosť Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ako správneho orgána. Úlohou súdu nie je nahradzovať rozhodovanie a činnosť správneho orgána.
  Na Vašom prípade je vidieť, že s najväčšou pravdepodobnosťou Ste neboli zastupovaný advokátom. Zoznam odporúčaných advokátskych kancelárií je na stránke Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV) viď link:

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf

 • Pre Stanislava z 10. septembra -- poprezeral som znova príspevky od 27. augusta, ale nedopracoval som sa k niečomu novému, čo už by nebolo prispievateľmi popísané.Až vylúčite/nechcete klasický predčasný/riadny starobný dôchodok, potom mi už ostal aktuálny iba príspevok Dr. Milana Kolena PP z 2. septembra 2015 o 15:19, poprípade skontaktovať sa s advokátmi/právnikmi -- niektoré upútavky sú nižšie na stránke.Neviem ale osobne posúdiť úspešnosť možných postupov…

 • prosí pekne o radu.: či by v mojom pripade nebolo najjednoduchšie požiadať o SD podľa § 132 odst. 1 pismeno b/ od 57 rokov, nakoľko som vykonával najmenej 20 rokov službu v ostatných prípadoch

 • Ešte raz som si to v kľude prešiel a nechce sa mi veriť ako súdca mohol prehliadnuť § 174 pism. c/ od 58 rokov mix, jednoducho zamietol a basta. Vypada to tak, že musi niekomu zamietnut.

 • odpoveda pre kamarátov: Bol som na Krajskom súde, kde som nepochodil a to pre dátum K 31.12.1999 aj napriek , že v tom čase som pracoval v II. pracovnej kategorii -- nepochodil som, nakoľko je to pracovná kategoria a nikdy nie kategoria funkcii. Čiže, kategoria funkcie jeeee veľkýýý rozdiel medzi pracovnou triedou

 • Pre Máriu:
  Aj my- aspoň ja určite, sme radi, že ste sa zapojila do diskusie. Samozrejme, že bude len dobré, keď nás v blízkom budúcne poinformujete, ako Vaša vec na NS dopadla. Verím, že to bude kladná informácia, lepšie povedané výsledok. Prajem pekný deň 🙂

 • Dobrý deň. Ďakujem Vám za vaše názory. Zatiaľ ešte mám 5 rokov čas riešiť túto problematiku, ale myslím si, že mali by sme si odovzdávať skúsenosti lebo to pomáha pri riešení, aj iných konaní so sociálnou poisťovňou (SP). Doposiaľ som sa do diskusií nezapájala, ale sledujem príspevky, ktoré sa týkajú vyslúžilcov a musím skonštatovať, že dosť mi pomohli -- odhodlala som sa bojovať so SP pre priznanie nároku na invalidný dôchodok. Momentálne čakám na rozhodnutie Najvyššieho súdu -- ak budem vedieť výsledok môžem Vás informovať, ak to niekoho bude zaujímať. Zatiaľ som vyhrala so SP vo veci priznania invalidného dôchodku jeden krajský súd, druhý som prehrala a teraz čakám na NS -- trvá to celé už viac ako dva roky :(. Ak by som necítila šancu, ktorá pramenila z vašich článkov asi by som sa k tomu kroku neodhodlala. Ešte raz ďakujem.

 • Pri priznávaní Starobných dôchodkov na základe kategórií funkcií a pracovných kategórii sú v platnej legislatíve SPORNÉ body, v ktorých má ZATIAĽ navrch Sociálna poisťovňa./bez súdov/.Je to odstavec 2 §-174, t.j.dátum 31.12.1999, nepostačujúci dátum 31.12.2023 a tiež organizačné dôvody na základe § 21. Z približne 12.000(tis.) podaných žiadostí o SD, z toho bolo cca. 10.000(tis.) priznaných SD a približne 2.000(tis) žiadostí bolo zamietnutých, kde sa mnohí kolegovia súdia.Až by tých SPORNÝCH bodov nebolo, navrch by mali výsluhoví dôchodcovia.Môj názor.Ale kto ich môže odstrániť.Buď NR SR, alebo potom ostáva súdna cesta…
  Ešte pre Máriu, ale aj ďalších kolegov.V prípade potreby sú tiež advokáti uvedenení aj na stránke APVV v rubrike Starobné dôchodky v Aktualizáciach.Pre info.

 • Pre Miro Pálfi a Stanislav:

  Miro máš pravdu, §174 ods.2 nepustí. Aj keď by som Stanislavovi doprial skorší odchod do starobného dôchodku, bohužiaľ to nepôjde za súčasne platnej legislatívy. Aj keď si podá žiadosť o priznanie starobného dôchodku, Sociálna poisťovňa mu v súlade so zákonom jeho žiadosť zamietne. Súdny spor mu prinesie len stratu času a v prípade zastupovania advokátom zbytočné náklady. Samozrejme na Krajskom súde nemusí mať advokáta a tak príde len o čas.
  Z ustálenej judikatúry Krajských súdov a NS SR a ako i z logiky veci vyplýva,že Stanislav nemá nárok na znížený vek odchodu do starobného dôchodku.

 • Pre Máriu:

  Kompetentným orgánom pre priznanie Vášho starobného dôchodku je Sociálna poisťovňa (žiadosť sa podáva na príslušnej pobočke podľa trvalého bydliska žiadateľa). VÚSZ nepodáva informácie týkajúce sa dávok podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
  Podľa Usmernenia Sociálnej poisťovni vo veci priznávania starobných dôchodkov z I. a II.kategórii funkcií bývalým príslušníkom ozbrojených a bezpečnostných zložiek (rok 2013), je dôchodkový vek 55 rokov za podmienky odslúženia min. 15 rokov v I.kat.funkcií, ak bol takýto príslušník uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných alebo organizačných opatrení. Podľa názoru SP,by však uvoľnenie malo byť len z I.kategórie funkcií.
  Otázka posunutia doby zachovania nárokov z I. a II.kategórii funkcií je úlohou pre občianske združenia zastupujúce bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov. Tieto združenia tlakom na poslancov, parlament a vládu môžu prispieť k zmene tejto hranice. Pre I. a II.pracovné kategórie (civilistov) je to úloha odborových zväzov.

 • V tomto prípade je zase istý § 174.Ale čo z toho, keď nie je toho, kto by predĺžil dátum 31.12.2023./zatiaľ/.
  Ostáva už iba druhá možnosť § 21.Tretiu možnosť nepoznáme.Aspoň mi nie je známa.

 • Pre Mira Palfiho.:
  Pamätám sa na pani Soňu Tomanovu, pamätám. Len mám taký dojem, že tam bola zrada v tom dátume, že… služba musí trvať k 31.12.1999. Potom pani Tomanovej to tuším vyšlo nejak cez predčasný SD, a tiež som jej vtedy radil, prekonzultovať na SP ten odpočet rokov za vychované deti.

 • Pre Máriu a Milana Faltina:
  Tých 59 rokov fyzický vek do 31.12.2025 by bol aktuálny pri § 174 a po najnovšom Rozsudku KS/bolo uvádzané v Diskriminácii…/až dokonca rok 2028/.To zatiaľ odborové zväzy odmietli pri rokovaniach o predĺžení -- bolo uvádzané v rubrike v Novelizácii zákona 461.
  Ale ja si myslím /možno to niekto vyvráti/, že Mária… “ak bol z týchto zamestnaní prevedený alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení” … SPĹŇA.Preto by som požiadal o starobný dôchodok na základe kategórii funkcií podľa § 21 písmeno /nie som si istý/, či písmeno a alebo písmeno b sú organizačné zmeny.Myslím písmeno b.Tým pádom by sa 31. december 2025 stal neaktuálnym, pretože o SD by bolo požiadané o 4 roky skôr, v roku cca. 2021.
  Milan, najskôr pamätáš, keď na starom webe bola diskusia v Poradenstve ešte s pani Tomanovou.Tam bolo konštatované, že pani Tomanovej bolo pri reo-redi, reorganizačných zmenách ponúknuté civilné pracovné miesto, preto sa na ňu organizačné dôvody nevťahujú./až si dobre pamätám.Ibaže tam šlo aj o chýbajúci rok do 20 odslúžených…/.Ale Márii civilné pracovné miesto ponúknuté nebolo, preto v tom vidím rozdiel./bolo to v príspevkoch okolo 6.3.2014 na starom webe -- pre zaujímavosť/Ja by som sa ešte pred podaním žiadosti podľa § 21 poradil s odborníkmi -- právnikmi, až by som po prípadnom zamietnutí SD potreboval toto následne riešiť súdnou cestou.Držím palce a ešte raz prajem pekný večer.

 • Pre Máriu:
  Máte nárok v 59 rokoch. Ale ako píšete, tento vek dosiahnete až v r. 2025. Ktg. sa momentálne uznávaju do r. 2023. V sekcii “Diskriminácia VD”, v úvodnom článku od dr. Milana Kolena”, sa v odst. 19 pojednáva o tom, že my VD máme snahu tento dátum posunuť na r. 2025, cez novelizaciu zákona . Keby sa to podarilo, Váš problém bybol vyriešený.
  Zatiaľ, sa treba asi fakt ísť poinformovať aspoň nezáväzne na SP. Vy ženy , tuším že po ročník 1961 máte zdá sa mi nejaké úľavy- nejaké roky na SD sa Vám odpočítavajú, podľa počtu vychovaných deti. Možno, že na toto by aktualne sa trebalo popýtať. Ináč Vám prajem, aby ten odstavec 19, bol čím skôr vybavený, aj keď do r. 2023 ešte pretečie dajaká voda v Dunaji 🙂
  Či tak, alebo onak, prajem Vám úspech.

 • Požiadala som Vojenský úrad soc. zabezp. o stanovisko k môjmu odchodu do dôchodku vo veku 55 rokov po odslúžení 15 rokov v I. kategórií z dôvodu reorganizačných zmien. Odkázali ma na soc. poisťovňu. Prečítala som si množstvo príspevkov k tejto téme, ale neviem, či sa na mňa vzťahuje odchod v 55 rokoch ak mám odslúžené 15 rokov a 3 mesiace v I. kategórií (k 31.12.1999), dôchodkovo poistená som viac ako 30 rokov a bola som prepustená z reorg. dôvodov. Ak by v mojom prípade neprichádzalo do úvahy prepustenie z reorg. dôvodov, mohla by som odísť do dôchodku až v 59 rokoch a to vlastne ani nemohla lebo zákon umožňuje uplatňovanie si nárokov z odslúženia v I. kategórií do roku 2023 a mne by to vychádzalo až v roku 2025. Pri prepustení z OS SR mi nebolo ponúknuté žiadne iné miesto a v zápočtovom liste mám uvedené: prepustená zo služobného pomeru dňa 28.2.2003 podľa z. č.370/1997 zákon o vojenskej službe § 32 ods.1, písm. c) Odôvodnenie: v dôsledku organizačných zmien nie je pre ňu iné vhodné zaradenie. Vie mi niekto poradiť, či sa na mňa vzťahuje podmienka odchodu do dôchodku v 55 rokoch? “… vo veku 55 rokov, ak získal najmenej 15 rokov doby služby v I. kategórii funkcií, tiež zamestnanie vykonávané v I. pracovnej kategórii uvedené v § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 235/1992 Zb. (spĺňam), ak bol z týchto zamestnaní prevedený alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení (neviem či spĺňam túto podmienku) alebo uvoľnený z dôvodu trvalej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na zdravotný stav”

 • Pre Stanislav 27.8.2015 o 22:22. Na riešení vášho problému som už strávil niekoľko hodín. Tak ako som už písal. V Sociálnej poisťovni vo vašom okrese si podajte žiadosť o priznanie starobného dôchodku. V žiadosti doslovne uveďte. Citujte: Podľa § 65, § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 235/1992 Zb. § 14 ods. 1 citujem: “Zamestnania sú na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 31. decembra 1992 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií…” v náväznosti na § 174 ods.1 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. žiadam o priznanie starobného dôchodku od .. dopíšte presne dátum kedy ste dosiahol vek 58 rokov.

  Ďalej dopĺňam, že zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, teda a § 14 ods. 1 bol od roku 1992 postupne skoro každý rok až do rolu 1999 spolu 7 krát novelizovaný. Posúdenie nároku na priznanie SD mojom prípade z časového hľadiska ste povinný vykonať podľa v času kedy som ukončil službu v polícii, to znamená podľa v tejto dobe pre mňa platného o zákon č. 235/1992 Zb. § 14 ods. 1 z dôvodu, že som službu ukončil do 31.12.1992 čím spĺňam, z tohto dôvodu mám právny nárok na priznanie starobného dôchodku podľa zákona č. 235/1992 Zb. v záväznosti na § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Upozorňujem Vás, že nemáte právo moju žiadosť posudzovať podľa zákona č. 355/1999 Z.z., čím porušujete moje zákonné a ústavné práva.

  Ďalej dodávam, že systém pracovných kategórií bol do československého právneho systému sociálneho zabezpečenia zavedený s účinnosťou od 1. januára 1957 zák. č. 55/1956 Zb. Jeho cieľom bolo poskytovať vyššie dôchodkové nároky vybraným občanom, čím štát v postavení zamestnávateľa uznával svoju zodpovednosť za výkon prác v zdraviu škodlivom a zdraviu ohrozujúcom prostredí. Zaraďovania do preferovaných pracovných kategórií bolo obmedzené Zák. č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií do 31. decembra 1992, opakovane bolo predlžované až do 31. decembra 1999 ( zák. č. 59/1993 Z.z, 71/1994 Z.z., 365/1994 Z.z., 308/1995 Z.z., 222/1996 Z.z., 376/1996 Z.z., 376/1997 Z.z. a 355/1999 Z.z.).

  Presne bez akejkoľvek úpravy pri spisovaní žiadosti o priznanie SD v sociálnej poisťovni trvajte na tomto aby to presne takto vo vašej žiadosti na formulovala pracovníčka ktorá s Vami bude spisovať žiadosť o priznanie SD. Nečakajte a konajte ako som Vám doporučil. Pokiaľ ste už v SP spísali žiadosť o priznanie SD,vo vlastnom záujme presne od slova do slova doplňte všetko ak uvádzam. V prípade, ak SP zamietla vašu žiadosť do 30 dní podajte SP alebo na príslušný Krajský súd opravný prostriedok a na 95= ako mnohí predtým uspejete. Držím place. Iformujte ako ste sa rozhodol.

 • Pre Stanislav 27.8.2015 o 22:22. Trvám na mojom stanovisku ako som napísal dňa 28.8.2015 o 8:52 a 9:13. Nesúhlasím s názorom, že nespĺňate podmienku stanovenú v § 174 ods. 2 trvanie služby k 31.12.1999. K tejto skutočností dodávam tieto fakty ako sú, zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, teda aj § 14 ods. 1 bol od roku 1992 postupne skoro každý rok až do rolu 1998(9) spolu 7 krát novelizovaný, kde sa menil aj dátum trvania služby vždy k dátumu 31.12. v danom roku kedy bol tento zákon iným zákonom novelizovaný. Vo Vašom prípade sa jedná o zákon č. 235/1992 Zb. § 14 ods. 1 citujem: “Zamestnania sú na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 31. decembra 1992 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií…” Tedy ak ako uvádzate máte odslúžených 17 r. 6 m v I. kategórii funkcií potom v súlade zo zákonom č. 235/1992 Zb. § 14 ods. 1 v náväznosti na § 174 ods.1 písm. c) máte nárok na SD po dosiahnutí veku 58 rokov. Nenechajte sa zmiesť a okamžite podajte si žiadosť o priznanie SD od dosiahnutia veku 58 rokov. Ak dostanete zamietavé stanovisko v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote sa dovolajte podaním na SP alebo priamo na príslušný krajský súd. Vhodné je sa nechať zastupovať advokátom, najlepšie JUDr. Mariánom Ďurinom. Som presvedčený, že v prípadnom súdnom spore uspejete.

 • Pre Stanislav:

  Ešte by tu bola možnosť dosiahnutia dôchodkového veku 55 rokov, ak Ste boli prepustený z dôvodov reorganizačných alebo zdravotných.
  Ak nie tak dosiahnete dôchodkový vek 62 rokov. Získaná II.pracovná kategória po prepustení zo služobného pomeru Vám nepomôže pre zníženie vekovej hranice.

  §174 sa na Vás nevzťahuje, nesplňujete podmienku služby k 31.12.1999.

  (autor komentára pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii)

 • Aby to nezostalo iba u mňa, rád by som sa podelila s kolegyňami o bezplatné poradenstvo ktoré som našla na webe Doko.blog. Kliknite si na:
  http://doko.blog.sk/detail-materska-dovolenka-a-skoncenie-pracovnopravneho-vztahu-uzavreteho-na-dobu-urcitu.html?a=13736461d33e98b8401627ddc1b68cf1
  Ďakujeme za poradenie p. J.Kotuličovi
  S pozdravom
  M. Dvorcová

 • Pre Stanislava:
  Možno, že keď sa budete na SP radiť, poukážu na odsek (2), §-u 174. Nedajte sa však ihneď odradiť. Treba spomenúť, že Vy ste služobný pomer ukončil podľa starého zakona (platného snáď ešte z doby ” za Čepičky”), kde táto podmienka nebola (ten dátum 31.12.1999). Tá sa v 461-ke objavila až neskôr, čo Vy ste predvídať nemohol. A keby to nepomáhalo, poukážte na fakt, že ste bol k uvedenému dátumu baníkom-teda síce nie v I. ale v II. ktg.- tak v čom je problém? Nech aplikujú možnosť mix-ktg! Alebo nech vysvetlia, prečo to nie je možné. A keby to vyšlo,tak jak píšem nezabúdajte, že budete mať nárok aspoň na 2 roky spätného vyplatenia SD, ak nie aj za komplet 3roky.
  Prajem Vám úspech.

 • Pre Stanislav 27.8.22:22. pán kolega máte po podaní žiadosti o SD aj ďalšiu možnosť ktorá je, nepožiadať o spätné vyplatenie zameškanej doby SD do dátumu kedy ste mal vek 58 rokov. V tomto prípade sa Vám v duchu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prejaví na zvýšení Vášho SD približne asi o 12 % (nemám Vaše doklady), ale túto skutočnosť Vám na požiadanie, ako aj presnú sumu ako aj % zvýšenia vysvetlia na pobočke SP vo Vašom okrese. Rozhodnúť sa ktorú variantu si vyberiete sa musíte sám. Ak nepotrebujete peniaze, ak máte dobrý zdravotný stav ja by som sa rozhodol pre jednorázové nevyplatenie zameškanej doby, ale o to s vyšším dôchodkom. Návratnosť je asi 5-6 rokov. Po tejto dobe budete mesačne ziskový o sumu o ktorú sa Vám zvýši SD. Ak by ste zomrel do tejto doby, tak za každý mesiac do doby 5-6 rokov budete škodný o sumu o ktorú sa Vám zvýši SD.

 • Pre Stanislav 27.8.2015 o 22:22. Pán kolega z dôvodu ako píšete, že máte odslúžených 17 r. 6 m v kategórii funkcií podľa zákona č. 100/1988 Z.b., máte právny nárok na SD podľa § 174 ods. 1, písm. c) vo veku 58 rokov. Nie je o čom špekulovať. Z dôvodu, že máte 60 rokov okamžite si podajte žiadosť o SD a máte nárok na základe dátumu narodenia požiadať o jeho spätné vyplatenia presne najviac do 3 rokov od podania žiadosti. Vo Vašom prípade do dátumu kedy ste mal vek 58 rokov.
  1. § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.

 • Pre Stanislava 27. augusta 2015 o 22:15
  Tak ako píše Milan, iba doplním.Až pozriete dole stránkou, je/bol/ tam tiež link, ktorý paragraf je pre Vás výhodnejší.Či je to § 21, alebo § 174.Nie som si istý, či tam nevznikne komplikácia, že je tam kombinácia kategórií funkcií s pracovnými kategóriami.Nejde tam iba o kategórie funkcií, ale tiež o ďalší MIX naviac.Ale nemusela by.
  Preniesol som z Link-u § 174, aby bolo menej vyhľadávania.:-)
  1. § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.
  .
  Celý link je tiež na web stránke APVV -- starobné dôchodky, aktualizácia 1.

 • Pre Stanislava, dňa 27. 08. 2015, o 22:22 hod.:
  Ja si myslím, že možnosť č. 3 (predčasný SD) je pre Vás najnevýhodnejšia. Tam sa od vypočítanej sumy SD, odpočíta 0,5 % za každá mesiac, ktorý chýba do fyz. veku 62 rokov. U Vás to robí až 12 %. Čiže priznajú Vám menej, o tých 12 %.
  Skúste zažiadať podľa zákona 461, s prihliadnutím na kategorie I. II. Mix. Pretože vyzerá to tak, že Vy praktický už ste SD, podľa kategorii minimálne 2 roky. Od 58. rokov fyz. veku. Každopádne treba sa ísť poradiť na pobočku SP.

 • Doplnenie : pred vojnou mám ukončenú strednu 4 ročnú školu a fyzický vek 60 rokov. Prosím o prepačenie.

 • Pekný deň prajem. Pekne prosim o poradu. Som bývalý vojak, čiže výsluhový dôchodca od roku 1992.
  Od oktobra 1974 do 31.3.1992 som bol vojak, mám odslúženo 17 rokov a 6 mesiacov v I.KATEGORII FUNKCII
  od 1.4.1992 do 30.6.1992 som bol nezamestnaný
  od 1.7.1992 do 30.11.1996 som pracoval ako stavebný robotnik -- stavebnej firme
  od 1.12.1996 do 31.12.2000 som pracoval ako banik v bani v II. PRACOVNEJ KATEGÓRII t.j. 4 roky a 1 mesiac
  od 1.1.2001 do 31.8.2015 pracujem ako stavebný robotník
  od 1.9.2015 budem nezamestnaný, čiže iba VD, idem na SP spisať žiadosť na starobný dôchodok ako VD podľa zákona č. 100/1988 Zb.

  Prosím o poradenskú slúžbu podľa akého § mál by som máť nárok na SD, mne vychádza, že môžem požiadať :
  1./ podľa § 21 pism. b/
  2./ podľa § 174 pism. c/ možno SNÍVAM ?
  3./ aj predčasný starobný dôchodok

  Zrejme tú v týchto 3 alternatývach bude aj značný rozdiel. Prvý ,mene výhodný ako druhý a tretí vyhodnejší ako prvý ? /momentálne neviem posudiť ktorý a ktorý ? / inák by som sa neprosíl o rádu. Vopred ďakujem.