Vyberte stranu

Povyšovanie vojakov v zálohe

 

Rezort obrany chce vrátiť povyšovaniu vojakov v zálohe morálny a odborný rozmer

Monitor

IMG_5212

Povyšovanie vojakov v zálohe by sa malo onedlho definitívne zmeniť. Ministerstvo obrany chce novelou zákona zabrániť tomu, aby boli vojenské hodnosti zneužívané na vďaku verejným funkcionárom. Návrh novely zákona dnes odsúhlasil Ústavnoprávny výbor NR SR. S jej účinnosťou sa v rámci legislatívneho procesu počíta od 1. decembra 2021.

„Materiál obsahuje viacero zmien, ktorými chceme vrátiť spôsobu povyšovania vojakov v zálohe morálny a odborný rozmer tak, aby hodnosti nedostávali politici z vďaky za presadzovanie politických záujmov, ale naozaj tí, ktorí si to naozaj zaslúžia alebo to potrebujú k reálnemu výkonu funkcie,“ priblížil minister obrany SR Jaroslav Naď.

Predložený návrh zákona upravuje povyšovanie tak, že profesionálneho vojaka, ktorý skončil služobný pomer a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku a tiež vojnového veterána, bude možné vymenovať alebo povýšiť do vojenskej hodnosti až po zániku jeho brannej povinnosti a za predpokladu, že nie je verejným funkcionárom.

Novela okrem toho upravuje možnosti povyšovania vojakov v aktívnych zálohách, a to za splnenia troch podmienok:
–  prvou podmienkou je zaradenie vojaka v aktívnej zálohe na funkciu s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť povýšený.
–  druhou podmienkou je splnenie odborných a kvalifikačných predpokladov na výkon tejto funkcie.
–  treťou podmienkou je doba jeho zaradenia do aktívnych záloh alebo doba od jeho posledného povýšenia v rámci aktívnych záloh a úroveň jeho vycvičenosti.

Úprava spôsobu povyšovania vojakov v aktívnych zálohách tak nadobudne funkčný, ako aj motivačný charakter, keďže na hodnosť je naviazaný aj príjem vojakov aktívnych záloh. Tým sa totiž po povýšení do vojenskej hodnosti zvýši pomerná časť hodnostného platu za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh Ozbrojených síl SR. V roku 2022 by po splnení zákonom stanovených podmienok mohlo byť povýšených 53 vojakov aktívnych záloh.

O návrhu zákona, ktorý má meniť a dopĺňať zákon o brannej povinnosti, vojnových veteránoch a sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, bude ešte hlasovať Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a následne plénum Národnej rady SR.

Monitor: Revízia výdavkov MV SR

 

od JUDr. Adam Samuel | júl 14, 2020 | TopUžitočné rady |

Projekt Poradca Poradca obdržal od jedného z čitateľov elektronický dokument nazvaný ako revízia výdavkov Ministerstva vnútra. Podľa názvu dokumentu ide o revíziu výdavkov vypracovanú dňa 26.06.2020. Podľa obsahu by malo ísť o pracovnú verziu záverečnej správy projektu (útvaru) Ministerstva financií SR – Hodnota za peniaze, ktorá sa venuje revízii výdavkov verejnej správy, a teda mimo iného aj revízií výdavkov štátneho rozpočtu na fungovanie, činnosť ako i materiálne a sociálne zabezpečenie Policajného zboru. Snahou je poukázať na oblasti, v ktorých môže byť Policajný zbor z hľadiska vynakladaných prostriedkov efektívnejší, a teda oblasti, v ktorých je možné ušetriť. Uvedená záverečná správa je jednou z viacerých záverečných správ vypracovávaných útvarom Hodnota za peniaze vo viacerých oblastiach, pričom tieto sú postupne zverejňované na stránke Ministerstva financií SR: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/revizia-vydavkov.html.

(viac…)

Revízia MF na MOSR

Zdravím kolegovia,
MF SR ukončilo revíziu na MO SR a vydalo obsiahlu správu o súčasnosti a smerovaní MO SR a OS SR. Vybral som z nej len pár údajov, ale každé ČVO tam nájde zásadné veci. Myslím si, že ide o “výbušný” materiál ktorý môže mať veľký dopad na dopĺňovanie armády, vojakov ako i civilných zamestnancov.

(viac…)

Zásadné kroky rezortu MOSR v oblasti modernizácie techniky OS

  • Autor:MO SR – KOd
  • Foto:MO SR – Jakub Neubauer
  • Dátum:29.04.2020

Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes počas tlačovej konferencie spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Danielom Zmekom predstavil ďalší postup rezortu obrany v modernizačných projektoch bojových obrnených vozidiel 8×8, viacúčelových taktických vozidiel 4×4 a 3D rádiolokátorov.

„Viete, že som dlhodobo podporovateľom modernizácie Ozbrojených síl SR, pretože si to zaslúžia, ale najmä potrebujú,“ povedal na úvod minister obrany Jaroslav Naď. Zároveň potvrdil, že súčasná mimoriadna situácia spôsobená Covid-19 bude mať výrazný vplyv aj na obranný rozpočet. „Preto, a to chcem zdôrazniť, urobíme spoločne s náčelníkom generálneho štábu absolútne všetko pre to, aby každé jedno euro investované do modernizácie skončilo u vojakov,“ zdôraznil.

V súvislosti s modernizačnými projektami poukázal minister obrany na potrebu transparentnosti. „Všetko, čo nemusí byť utajené, bude verejné. Máte môj verejný prísľub,“ povedal s tým, že v tejto veci už uskutočnil aj reálne kroky. Zároveň podčiarkol, že jeho ďalšie kroky budú reflektovať aj potrebu systémovosti, pričom o možnostiach rokoval s vedením ozbrojených síl, expertmi na oblasť obrany, ale aj internými a externými kontrolnými orgánmi.

Projekt bojových obrnených vozidiel 8×8 považuje šéf rezortu obrany za manuál na netransparentnosť, ktorý navyše nie je v súlade so záväzkami Slovenskej republiky voči NATO o vybudovaní ťažkej mechanizovanej brigády. Vzhľadom na to sa rozhodol v tomto projekte nateraz nepokračovať. „Budeme intenzívne rokovať o budúcich záväzkoch ministerstva obrany voči medzinárodným partnerom v rámci tzv. cieľov spôsobilostí. Od výsledkov týchto vyjednávaní sa bude odvíjať aj budúcnosť projektu BOV 8×8. Určite však nebudeme obstarávať niečo, čo nie je v súlade s našimi záväzkami,“ povedal. Ak by sa na základe rokovaní rozhodlo o pokračovaní v projekte bojových obrnených vozidiel 8×8, dôjde k výraznému prehodnoteniu počtu vozidiel a riadnemu obstarávaniu vrátane subdodávateľov. „Žiadne tzv. inhausové zákazky pre „našu“ spoločnosť a obchádzanie verejného obstarávania. Toto obdobie skončilo,“ zdôraznil minister.

Minister obrany dnes oficiálne oznámil aj definitívne stop pre projekt viacúčelových taktických motorových vozidiel 4×4. „Projekt bol pripravený netransparentne, čo nakoniec potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Z tohto dôvodu ho zastavil, voči čomu sa ministerstvo v minulosti odvolalo. Dnešným dňom predložíme do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zrušenie uznesenia vlády o tomto projekte. Predpokladám, že aktuálna vláda SR sa s ním stotožní, čím projekt v tejto podobe definitívne zrušíme,“ upresnil s tým, že rezort obrany stiahne aj odvolanie na ÚVO. V prípade, že by sa v budúcnosti rozhodlo, že viacúčelové taktické vozidlá 4×4 budú potrebné, rezort obrany ich vyberie cestou riadneho a otvoreného verejného obstarávania.

Najvyššiu prioritu z hľadiska modernizácie techniky Ozbrojených síl SR má v súčasnosti obstaranie rádiolokačnej techniky. „Ak sa nemýlim, zostal nám už iba jeden jediný radar, ktorému však budúci rok končí životnosť. Radary teda naozaj nevyhnutne potrebujeme,“ povedal minister Naď. Odmietol však spôsob, akým chcelo túto techniku obstarať predchádzajúce vedenie rezortu. „Mal pripomínať medzinárodný tender, ktorý však prebiehal mimo pravidiel verejného obstarávania. Bolo voči nemu vznesených množstvo otázok a navyše aj medzinárodných sťažností,“ vysvetlil. Minister chce preto celý akvizičný proces realizovať tak, aby bol naozaj transparentný. Zároveň si vzhľadom na technický stav nemôže dovoliť zásadné časové zdržanie, aké by predstavovala nová súťaž. „Umožníme krajinám, ktoré sa zúčastnili procesu výberu radarov, aby podali ešte jednu finálnu ponuku. v priebehu najbližších dvoch mesiacov pripravia odborníci ako ozbrojených síl, tak ministerstva obrany požiadavky, ktoré by mal navrhovaný kompletný radarový systém spĺňať pre tzn. komplexnú ochranu vzdušného priestoru. Následne, keď budú tieto požiadavky spísané, ich v zalepenej obálke osobne odovzdám zástupcom veľvyslanectiev zúčastnených krajín a dostanú čas na predloženie finálnej ponuky,“ priblížil. Návrh na zmenu uznesenia vlády v tejto súvislosti dnes rezort obrany predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Postup ministra obrany v súvislosti s modernizáciou ozbrojených síl podporil aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Daniel Zmeko. „Ozbrojené sily dlhodobo indikovali potrebu prehodnotenia dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl, pretože nie je aktuálny a ani napĺňaný – časovo, zdrojovo a čiastočne ani obsahovo. Sme pragmatici a rozumieme, že sa zmenili aj podmienky financovania rezortu. Preto budeme musieť prioritizovať aj dlhodobý plán v jednotlivých častiach, no a v rámci toho samozrejme aj rozsahy jednotlivých akvizícii a potrieb ozbrojených síl,“ povedal. Zároveň avizoval, že ozbrojené sily budú aktualizovať svoje žiadosti na techniku a jej počty voči rezortu obrany. „Výzbroj, ktorú budeme požadovať bude v súlade s požiadavkami Aliancie a s tým, čo bude potrebné na napĺňanie úloh Ozbrojených síl SR v súlade s ústavou a zákonmi,“ dodal.