Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Výsluhové Dôchodky

zákon 328, diskriminácie,

A N A L Ý Z A

valorizácie  dávok výsluhového zabezpečenia  s dôrazom na stav osobitného účtu vojakov a opatrenia k jeho  stabilizácii.

 V analýze vychádzam  z rozboru  ustanovení § 82, prechodných ustanovení §  293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a z ustanovení  § 68… Pokračovať v čítaní