Vyberte stranu

25 rokov od vzniku 3. zboru LaPVO

Po vzniku SR prijala NR SR v roku 1993 základné koncepčné „vojenské“ dokumenty: 1.Obrannú doktrínu SR, 2.Strategickú koncepciu obrany SR a 3.Koncepciu výstavby armády SR do roku 2000. Pokým prvé dva mali politický a deklaratívny obsah tretí stanovoval pomerne ambiciózny plán vybudovať do cieľového roku relatívne malú, primerane vyzbrojenú a vycvičenú, ekonomicky a personálne saturovanú armádu, ktorá bude po operačnom a mobilizačnom rozvinutí pripravená brániť územie republiky. Malo sa tak stať v troch realizačných a časových etapách. Stručne napísané v rokoch 1993 až 1995 sa mali vytvoriť nové štruktúry armády, prezbrojiť a modernizovať ju a zvýšiť tabuľkový počet funkcií pre profesionálnych vojakov. Do tohto obdobia spadá aj budovanie 3. zboru letectva a PVO.

V polovici augusta 1993 prišla z Veliteľstva LaPVO v Trenčíne do Zvolena skupina 20 dôstojníkov rôznych vojenských odborností s cieľom zriadiť v extrémne krátkom čase do 1. novembra toho istého roku veliteľstvo budúceho operačného stupňa riadenia a velenia letectvu a vojsku PVO Armády SR.  Bola známa štruktúra veliteľstva aj tabuľky mierových počtov vojakov a zamestnancov, ktoré však boli pre niektorých sklamaním, lebo funkčné miesta mali nižšie hodnostné a platové rozpätie, ako sa všeobecne očakávalo. Stálym problémom bol aj nedostatok financií. Verejnosť vnímala existenciu armády samostatného štátu v navrhovanom modeli ako príliš nákladnú a politici považovali za ukazovatele vlastného úspechu rýchlosť a intenzitu odvrhnutia starého „socialistického“ typu armády a obsadenie funkcie ministra obrany civilistom nevojakom.

Proces zriaďovania veliteľstva 3. zboru LaPVO bol v tejto etape zavŕšený 1. novembra 1994. Tento termín historici zaznamenávajú aj ako oficiálny deň jeho uvedenia do pohotovostného systému ochrany vzdušného priestoru štátu. Jeho prvým veliteľom sa stal plk. Jozef Pivarči, náčelníkom štábu plk. gšt. Peter Novotňák /poverený výkonom funkcie veliteľa v roku 1994/, zástupcom veliteľa plk. Vladimír Púčik, zástupcom veliteľa – hlavným inžinierom pplk. Andrej Pilko a zástupcom veliteľa pre logistiku plk. Alojz Mihál. Veliteľstvo riadilo činnosť štyroch leteckých základní, troch protilietadlových raketových brigád, výcvikového strediska letectva, výcvikového strediska PVO, protilietadlovej raketovej technickej základne a siedmich útvarov tzv. zborového kompletu: veliteľského stanovišťa, 3. spojovacej brigády, 3. štábneho práporu, 3. práporu materiálového zabezpečenia, 3. práporu technického zabezpečenia, 3. leteckej stavebnej základne a 3. opravovne spojovacej techniky a RTZ. Po čase sa k tejto zostave pripojila aj vojenská hudba /predtým Posádková hudba B. Bystrica/ a v privilegovanom postavení aj VFS Jánošík. Tretí zbor letectva a PVO zanikol 31. decembra 1999 a jeho miesto zaujali Vzdušné sily OS SR.

Pred časom, 16. októbra 2019, sme si 25. výročie vzniku 3. zLaPVO pripomenuli stretnutím vo Zvolene.
Poďakovanie a obdiv patrí organizátorom pani Viere Tužinskej a plk. v.v. Jaroslavovi Haluškovi. Nám účastníkom spoza stola zostáva nádej, že sa podobné stretnutie podarí zorganizovať aj nabudúce. Povedzme pri 20. výročí vzniku Vzdušných síl OS SR na budúci rok.

Text: Ľubomír Miháľ
Fotografie: Ján Fiťma a Jaroslav Tomko

Spoločné foto účastníkov stretnutia

Organizátori pani Viera Tužinská a plk. v.v. Jaroslav Haluška

Téma: služobné byty

Stav v bytovke na Armádnej ulici v Trenčíne k dátumu 5.10.2020

Ubehlo zas trocha času a náš problém s odpredajom služobných bytov nik nerieši. Fotografie boli robené včera.(4.10.2020), resp. dnes po dažďoch v jednom z podkrovných bytov na Armádne 4 v Trenčíne, kde bývam aj ja. Nikto daný stav nerieši.

Ivan Čaniga napísal: 19. novembra 2019 v 19:10

Prajem príjemný podvečer.
Nechcel som tu, v tejto dobe otvárať tému ,,služobných bytov,, ale myslím, že vzhľadom nato, že je nejaký problém s touto témou, chcem po 26.11.2019 /rokovanie parlamentu/ objasniť celú problematiku tak , ako je hodná pozornosti občanov Slovenska a predovšetkým bývalých , ale i súčasných príslušníkov armády .V minulých dňoch bol slušne vyzvaný pán minister obrany SR k stretnutiu na doriešenie odpredaja ,,služobných,, bytov v Trenčíne na Armádnej ulici a doteraz sa z jeho strany nič neudialo a ani nereagoval. Včera bol poslaný návrh na legislatívnu zmenu týkajúcu sa ,,služobných bytov,, aj predsedovi NR SR pánovi Dankovi a dnes aj poslancovi p. Hrnkovi. Dúfam, že vzhľadom na obsah témy povolí neskôr admin širokú diskusiu. Možno iba na koniec konštatovanie -kto a prečo spustil túto ,,hru,, práve teraz?

Uvedenie do situácie

NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad) SR vyzval MV (ministerstvo vnútra) a MO (ministerstvo obrany), aby ukončili nezákonné predaje služobných bytov.
Predaje služobných bytov v rezortoch vnútra a obrany boli podľa kontrolórov NKÚ nezákonné a nehospodárne. Oba rezorty podľa nich v posledných štyroch rokoch predali viac ako 400 služobných bytov nájomcom, čo zákon neumožňuje. Kritizujú tiež, že ich predávali za zostatkové, nie trhové ceny. Štát tak mal prísť o milióny eur.
Kontrolóri NKÚ sa zamerali na MV SR a MO SR a jeho organizáciu BARMO (bytová agentúra MO), ktorá spravuje služobné byty vojakov. Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018. V tom čase MV SR predalo 217 bytov a organizácia BARMO 212 bytov.

Podľa NKÚ boli všetky predaje služobných bytov v rozpore so zákonom. Rezorty si mali účelovo vykladať zákony, neoprávnene meniť charakter služobných bytov a následne ich predávať nájomcom. “Právne predpisy pritom jasne definujú, že nájom služobného bytu môže byť len na dobu určitú, počas vykonávania pracovného či služobného pomeru. Služobný byt preto nie je možné predať nájomcovi. Nie je ani zákonná možnosť, ako zmeniť nájomnú zmluvu služobného bytu na dobu neurčitú a následne ho predať súkromným osobám – nájomníkom,” zdôvodňuje NKÚ.
Predaje bytov označujú kontrolóri tiež za nehospodárne. “Byty boli predávané nájomcom aj niekoľko rokov po skončení služobného pomeru za minimálne zostatkové ceny, navyše, s odpustením ďalších percent pri splatení časti ceny, respektíve s možnosťou splácať zostatok ceny v desiatkach eur mesačne,” približujú. Ministerstvo vnútra SR v rovnakom období byty predávalo, ale zároveň získalo 57 ďalších v hodnote štyroch miliónov eur.
Ministerstvo obrany priamo vlastnilo šesť bytov, päť z nich nevyužívalo. Aktuálna trhová hodnota tých bytov je podľa prepočtu NKÚ SR približne tri milióny eur. Najdrahší päťizbový byt v hodnote takmer pol milióna eur nebol vôbec využívaný od roku 2014. “Byt bol v dôsledku nevyužívania vytopený, čím vznikla ďalšia škoda na majetku štátu,” doplnil NKÚ.

NKÚ oznámil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní, mohlo podľa neho prísť k trestnému činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. “Národná autorita pre oblasť kontroly tiež považuje za nevyhnutné, aby obe ministerstvá definovali svoje stratégie v tejto oblasti, teda, akým spôsobom chcú zabezpečiť bývanie pre profesionálnych vojakov a policajtov aj civilných zamestnancov,” pokračuje.

NKÚ žiada tiež od vlády jasné vymedzenie pravidiel pri zaobchádzaní s takýmto nehnuteľným majetkom štátu.

Reakcia MV SR a MO SR:

“Ministerstvo vnútra SR si stojí za tým, že predaj bytov postupom podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol aplikovaný správne,” píše sa v reakcii. Rezort dodáva, že vychádza aj z rozsudku Najvyššieho súdu, podľa ktorého je predaj služobných bytov možné realizovať postupom podľa spomínaného zákona. V prípade potreby je rezort vnútra pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť.

“Predaj bytov v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (BARMO) – štátnej príspevkovej organizácie, je aktuálne pozastavený. BARMO postupovalo pri odpredaji bytov od roku 2003 v zmysle platného zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a za týmto svojím postupom si stojí. V prípade potreby je pripravené poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť,” uviedlo ministerstvo obrany.
Toľko z oficiálnych miest a TASR.

Aký je názor nájomníkov a postihnutých?
Máte možnosť v diskusii formou komentára prejaviť svoj názor.

Stretnutie po 40 rokoch

Na tomto webe riešime hlavne záležitosti ktoré sužujú nás VD, ale nielen o tom je náš život. Rád by som dal do pozornosti akciu, ktorá dala dohromady spolužiakov po dlhých rokoch.

V dňoch 6. až 8. septembra 2019 sa na chate Spojár v Žiarskej doline uskutočnilo stretnutie absolventov,  ktorí si zaspomínali na časy, keď ich v roku 1979 vyradil z VVTŠ – ČSSP v Liptovskom Mikuláši vtedajší veliteľ gen. Muržic so slovami „dobrý vietor do plachát, sokolíci moji“….no a tento náš ročník sa rozletel vtedy po celej ČSSR.

Niekedy koncom roka 2018 dostalo pár „šialencov“ nápad pripomenúť si tento deň stretnutím po 40 rokoch. Vtedy ešte nevedeli, ako sa zapotia pri hľadaní kontaktov, pretože bolo dosť takých, ktorí za tie roky „zmizli z dohľadu“, kontakty na rodičovské adresy už nefungovali. Podarilo sa, pretože ani terajšia SR a ČR nie sú tak veľké, aby sa každý s každým nepoznal, aj napriek zákonu o ochrane osobných údajov pomohli aj zložky štátov – obecné úrady, mestské polície….. Po nejakom čase sa podarilo osloviť cca 3/4 spolužiakov, na samotnom stretnutí sa zúčastnilo 71 vyslúžilcov z PVOS či PVO PV – raketové vojsko, radary, automatizované systémy velenia.  Bolo na čo spomínať, viacerí sa poznali nielen z VVTŠ, ale prežili spolu aj 4 roky na VSOŠer, či VG…. o prekvapenia zo zmeny postavy a výzoru niektorých zúčastnených veru nebolo núdze, na druhej strane niektorí napriek šedinám akoby sa za tých 40 rokov nezmenili.

Radi by sme aj takto verejne poďakovali tým, čo sa na organizácii či hľadaní kontaktov podieľali – Dušan Salak, Laco Zahradník, Jozef Šamaj, Jozef Olejár, Vlado Pilárik, Jozef Tkáč, aj vďaka ich prístupu ku organizácii sa toto stretnutie uskutočnilo v takom rozsahu.

Na záver iba – tešíme sa na ďalšie stretnutia a pripájame zopár fotiek.

P.S. Na účte zo stretnutia zostalo pár euro, ktoré nemalo význam deliť medzi účastníkov, preto sme sa rozhodli poslať ich na podporu webu bezpečnostných zložiek.

Jozef Šamaj, Dušan Salak

– –